Kortlægning af ressourcepotentialet i WEEE 4.juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af ressourcepotentialet i WEEE 4.juni 2014"

Transkript

1 Kortlægning af ressourcepotentialet i WEEE 4.juni 2014 B.Malmgren-Hansen Formål: Screening af produkttyper hvor danske virksomheder har størst potentiale for udvikling/overførsel af teknologi til genanvendelse af kritiske ressourcer i disse inkl. opgørelse af ressourcepotentiale for udvalgte produkter. Undersøgelsen omfatter primært produkter i grp.3,4,9 såfremt der findes brugbare litteraturværdier for indhold af kritiske ressourcer. Metode: Estimering af indhold af kritiske ressourcer i produkt (g materiale/kg produkt) Estimering af vægtandel af produkterne på markedet (DK) ud af samlet markedsført mængde (produkter i affald vil være forskudt udfra levetid). Estimering af forventet mængde som ikke genanvendes pt. (Tab i danske anlæg og ved udenlandsk oparbejdning): To scenarier Estimering af værdien af ikke genanvendte kritiske ressourcer ud fra markedspriser af hvert materiale (Cu, Au, Nd etc.) Om muligt info om hvor ressourcerne der mistets findes i produktet. 1

2 Omfattede produktgrupper til kortlægning af ressourcepotentialet i WEEE (DK) WEEE direktivet 2012/19/EU i bilag I,II: Gruppe 3 (IT og teleudstyr) Gruppe 4 (Forbrugerudstyr) Gruppe 9 (Overvågnings og reguleringsinstrumenter) Der er kun fundet data for udvalgte produkter grp.3 og 4 hvorfor disse er valgt til nærmere analyse i det følgende. 1:Markedsførte mængder af WEEE (DPA) Gruppe (2010) Husholdninger Erhverv total 3 (IT/Tele) (forbrugerudstyr) (overvågning/regulering) Gruppe (2012) Husholdninger Erhverv total 3 (IT/Tele) (forbrugerudstyr) (overvågning/regulering) Bem. Solceller er endnu ikke med i indberetninger grp. 4 -kommer! 2

3 Data vedr. kritiske ressourcer Grp.3 data grp.3 Grp.4 data grp.4 Desktop PC x LCD TV x Notebook/laptop x DVD player/bluray/rec delvis Mobil telefoner x Stereo anlæg/home cinema delvis Monitorer (LCDTV) Transportabel lyd (boombox/dab) delvis Printere x Digital kamera x mainframes nej Videokamera x kopimaskiner/virksomhedsprintere nej Mp3/4 afspillere delvis fax (Neglegeabel) x Højttalere nej Spillekonsoller med DVD/bluray delvis/est. Bem. VCR, kassetterecordere, CRT-TV etc. markedsføres næsten ikke og er neglegeret men de findes stadig i affaldsstrømmen. Ligeledes med fax som er indbygget i printere mm. Estimat af fordeling på produkter grp.3 DK Produkt gruppe 3. DK ton vægt kg levetid år Desktop PC ,15 6 Notebook ,82 5 Mobil telefoner 451 0,152 4 Monitorer Printere Mainframes? Kopimaskiner/virksomhedsprintere? sum DPA husholdninger DPA erhverv Sum markedsført grp % fundet 50,7 Der indgår estimater for monitorer, printere fra husholdninger og virksomhedsandel af Pcer, monitorer 3

4 Estimat af fordeling på produkter Grp.4 Produkt (Grp.4) DK ton enheder BFE 2010 vægt kg DK ton (BFE baseret) LCD TV , DVD player/bluray/rec Stereo anlæg/home cinema Transportabel lyd (boombox/dab) , Digital kamera ,18 88 Videokamera ,28 11 Mp3/4 afspillere ,1 44 Højttalere? Spillekonsoller med DVD/bluray Sum 9685 DPA husholdninger DPA erhverv 865 Sum markedsført grp % fundet 44,6 Der indgår en række antagelser vedr. vægt af produkter mv. Bestemmelse af ressourcepotentialet i WEEE (udvalgte produkter): Indhold af kritiske ressourcer i produkter (vægtandel) Indholdet kritiske ressourcer (og andre materialer) er bestemt i de viste produkter ud fra en række litteraturreferencer hvor indhold er analyseret. Endvidere er der for nogle produkter foretaget en vurdering af indhold: Fx at en spillekonsol ligner sammensætningen af en notebook excl. Men uden indhold af de kritiske ressourcer i skærmen. Indholdet af ressourcer er beregnet for hvert produkt/kg. Eks. Notebook (excl. Glas mm.): materiale mg/kg Plastics Fe Co Cu Al Li 4000 Sn 2192 Zn 2192 Nd 2100 Pb 1343 Ta 795 Ba 767 Pr 270 Ag 151 Au 86 Dy 60 Sr 52 In 40 Pd 27 W 19 Bi 16 Be 7 Pt 4 Ru 3 Y 2 Ga 1 4

5 Indhold af kritiske ressourcer i produkter Herefter kan værdi i kr. af ressourcer bestemmes (markedspris er benyttet) Notebook værdi LCD TV værdi Au Ta Nd Li Co Ba Dy Plastics Pd Pr Cu In Pt Ag Be Ru Sn Al Au Plastics Ba In Eu Cu Pd Al Fe Sn Ag Ta Y Zn Pb La Sr Ce Bi Ikke genanvendte kritiske ressourcer i produkter =forretningspotentiale Mistet ressourceværdi Notebook (incl. plast) Scenarie 1 Høj genanvendelse incl udenl. oparb. Scenarie 2 (Eu rapport) incl. udenl. oparb. Hovedfokus:Au,Ta, Nd, (Li,Co er udenlandsk tab), Ba?,Dy, plast,pd Rest kr/kg ved 5% tab mek. Rest kr/kg ved Eu sc. 28% tab mek. Au Ta Nd Li Co Ba Dy Plastics Pd Pr Cu In Pt Ag Be Ru Sn Al Au Ta Nd Li Co Ba Dy Plastics Pd Pr Cu In Pt Ag Be Ru Sn Al 5

6 Ikke genanvendte kritiske ressourcer i produkter =forretningspotentiale Mistet ressourceværdi LCD TV (incl.plast) Scenarie 1 Høj genanvendelse Scenarie 2 (Eu rapport) Hovedfokus: Au,plast,Ba?,In,Eu,Cu,Pd Rest kr/kg ved 5% tab mek. Rest kr/kg ved Eu sc. 40% tab mek. Au Plastics Ba In Eu Cu Pd Al Fe Sn Ag Ta Y Zn Pb La Sr Ce Bi Au Plastics Ba In Eu Cu Pd Al Fe Sn Ag Ta Y Zn Pb La Sr Ce Bi Hvor er de Kritiske ressourcer i produkterne? Kritisk ressource Galium (Ga) Indium (In) Germanium (Ge) Neodynium (Nd) Platin (Pt) Tantal (Ta) Sølv (Ag) Cobalt (Co) Palladium (Pd) Titan (Ti) Kobber (Cu) Forekomst i elektronik (eksempler) fotovoltaiske ICer, WLED Displays, tyndt lags fotovoltaics Fiber optik IR Permanente magneter, laserteknologi HD plader (nogle typer) kondensatorer RFID, blyfri loddetin Li batterier Lidt i PCB comp. PCB,ledninger, motorer,højttalere De 11 højst prioriterede i Critical Raw Materials for the EU, Men Au, plasttab mm kan være økonomisk vigtigere for nogen produkter! 6

7 Ressourceværdi i identificerede produkter (ca.50%) Kritiske ressourcer grp.3 Kritiske ressourcer grp.4 Monitorer Desktop PC Notebook Printer Mobil telefoner LCD TV Stereo anlæg/home cinema Digital kamera Mp3/4 afspillere DVD player/bluray/rec Transportabel lyd (boombox/dab) Videokamera Spillekonsoller med DVD/bluray Ikke udnyttede kritiske ressourcer i identificerede produkter (ca.50%) Ikke udnyttede kritiske ressourcer grp.3,5% mek.tab Ikke udnyttede kritiske ressourcer Grp.4,5% mek. tab Monitorer Desktop PC Notebook Printer Mobil telefoner LCD TV Stereo anlæg/home cinema Digital kamera Mp3/4 afspillere DVD player/bluray/rec Transportabel lyd (boombox/dab) Videokamera Spillekonsoller med DVD/bluray Pcer,mobiler LCD TV,spillekonsoller,digitalkamera,mp3 afspillere 7

8 Værdi af ressourcer i produkter i gruppe 3,4 Grp.3 Indhold Monitorer Desktop PC Notebook Printer Mobil telefoner andre grp 3 SUM mio kr Totalt 54,4 45,5 188,5 32,3 78,4 183,8 582,8 Kritiske 32,4 41,1 165,3 8,1 72,8 166,2 486,0 Rest ved 5% mek tab Monitorer Desktop PC Notebook Printer Mobil telefoner andre grp 3 SUM Totalt 2,7 4,1 15,6 1,6 3,9 16,8 44,8 Kritiske 1,6 3,9 14,7 0,4 3,7 15,9 40,2 Rest Eu scenarie (ca. 28 % tab) Monitorer Desktop PC Notebook Printer mobil telefoner andre grp 3 SUM Totalt 13,9 14,5 46,5 3,1 22,6 58,7 159,3 Kritiske 11,9 14,0 44,9 1,6 21,7 56,5 150,6 Sammensætning rest Grp.3 er sat til desktop PC. Værdi af rest er kun med tab ved mekanisk behandling DKikke tab i smelteanlæg (total tab kritiske 5% mek tab:100 mio, 28% mek tab:195 mio) Værdi af ressourcer i produkter i gruppe 3,4 Grp.4 Indhold DVD player/ Transportabel Stereo anlæg/ lyd (Boombox/ Digital Videokamera Mp3/4 Spillekonsoller andre grp. LCD TV bluray/rec home cinema DAB) kamera afspillere med DVD/bluray 4 SUM Total 110,9 3,8 5,4 6,3 6,4 0,8 3,3 31,3 133,1 301,3 Kritiske 66,1 2,7 1,4 1,8 5,6 0,7 2,9 27,5 37,1 145,8 Rest ved 5% mek DVD Stereo Transportabel tab player/bluray/ anlæg/home lyd (boombox/ Digital Videokamera Mp3/4 Spillekonsoller andre grp. LCD TV rec cinema DAB) kamera afspillere med DVD/bluray 4 SUM Total 5,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,0 0,2 3,2 6,7 16,7 Kritiske 3,3 0,1 0,1 0,1 0,3 0,0 0,1 3,0 1,9 9,0 Rest Eu scenarie DVD stereo Transportabel (ca. 28 % tab) player/bluray/ anlæg/home lyd (boombox/ Digital Videokamera Mp3/4 Spillekonsoller andre grp. LCD TV rec cinema DAB) kamera afspillere med DVD/bluray 4 SUM Total 28,4 0,8 0,5 0,7 1,8 0,3 1,0 9,7 14,4 57,5 Kritiske 24,3 0,7 0,2 0,4 1,7 0,3 0,9 9,5 8,3 46,2 Sammensætning rest Grp.4 er sat til kassette båndoptager. Værdi af rest er kun med tab ved mekanisk behandling DKikke tab i smelteanlæg (total tab kritiske 5% mek tab:21 mio, 40% mek tab:55 mio) 8

9 Værdi af ressourcer i produkter i gruppe 3,4 Grp.4 Solceller Kommende fraktion! Installerede anlæg : (578MW) Udfra leverandørdata (240W monokrystallinsk celle=20 kg) fås at der er sat ca ton solceller op på tagene i 2012,2013! (levetid op til 30 år?) Udviklingstendenser Salg af TV og monitorer er i dag baseret på fladskærme i modsætning til de tidligere billedrør. Fladskærmsstørrelsen på TV stiger samtidig med at pris pr areal er faldet og opløsningen stiger Der er/kommer displays i mange små enheder. PCer er gået fra desktops til bærbare med en stigende andel af smartpads Mængden af solgte mobiltelefoner er nogenlunde konstant men med mere skærmareal Harddiske erstattes i mange enheder af Flashram, men FlashRAM pris/mb =10-15* Harddisk pris. i.e Harddiske vil være hovedlager på internet,virksomheds og hjemmeservere, backupdiske mm. mange år fremover. Solceller er forholdsvis nye i Danmark i større mængder og med en forventet levetid på 30 år forfalder de fleste først som affald om en række år. 9

10 Closed loop løsninger Hvad er der af muligheder for take back? Eksempel Grundfos har take-back ordning af pumper (indeholder neodynium) Giver potentielle muligheder for renovering/ oparbejdning. Andre muligheder ved de store danske virksomheder er ved at blive undersøgt med kort interview Nye forretningsmuligheder? Genvindingsindustri (G), leverandører/udviklere af ny teknologi (L) og producenter (P) G,L,P eller G,P Øget komponentgenbrug (selektiv udtagning med returnering til produkter fx en særlig CPU enhed) logistik RFID etc. G,L: Teknologi til separation af neodyniummagneter Udvikle ny teknologi til minimering af tab af kobber og ædelmetaller i anlæg Teknologi til skærme Bedre plastgenanvendelse? 10

11 Nye forretningsmuligheder? Forslag /ideer?? 11

Miljøvurdering af mobiltelefon

Miljøvurdering af mobiltelefon Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 28 2003 Miljøvurdering af mobiltelefon Miljørigtig udvikling af produktfamilier Hanne Erichsen og Ole Willum Institut for Produktudvikling Miljøstyrelsen vil, når

Læs mere

Dansk Industri (DI) Februar 2015 DIFFERENTIERET BETALING

Dansk Industri (DI) Februar 2015 DIFFERENTIERET BETALING Dansk Industri (DI) Februar 2015 DIFFERENTIERET BETALING PROJEKT Dansk Industri (DI) Projekt nr. 219042 Dokument nr. 1215174774 Version 1 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af NIRAS A/S CVR-nr. 37295728

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Vejledning til elektronisk revisorerklæring

Vejledning til elektronisk revisorerklæring Januar 2015 Vejledning til elektronisk revisorerklæring DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Fremme af reparation - et led i affaldsforebyggelse

Fremme af reparation - et led i affaldsforebyggelse DET ØKOLOGISKE RÅD FREMTIDENS MILJØ SKABES I DAG Fremme af reparation - et led i affaldsforebyggelse Det Økologiske Råd, Bispebjerg Miljøcenter og Agendacenter Sundbyøster December 2006 Støttet af Københavns

Læs mere

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42 Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT 2010 Dansk Producentansvars System 04-03-2011 CVR 29 02 88 42 Indholdsfortegnelse I. Del: Om DPA-System... 5 1. Oplysninger om den selvejende institution... 5 2.

Læs mere

Emballageforsyningen i Danmark 2007

Emballageforsyningen i Danmark 2007 Emballageforsyningen i Danmark 2007 Jan Jakobsen, LOGISYS A/S Miljøprojekt Nr. 1299 2009 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Bilagsrapport til "Tungmetaller i affald"

Bilagsrapport til Tungmetaller i affald Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 40 2003 Bilagsrapport til "Tungmetaller i affald" - guide og idékatalog til sortering af tungmetalholdigt affald Claus Dahl Thomsen, Carsten Lassen og Elisabeth Holst

Læs mere

I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke.

I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke. 12 Spar strøm ved tøjvask og i badeværelset spar på strømmen råd 12 I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Massestrømsanalyse for kviksølv 2001

Massestrømsanalyse for kviksølv 2001 Miljøprojekt Nr. 808 2003 Massestrømsanalyse for kviksølv 2001 Susanne Skårup, Claus Lübeck Christensen, Jakob Maag og Susan Heilemann Jensen COWI A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Handlingsplan for grøn it i Danmark

Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen

Læs mere

SBi 2011:18. Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse

SBi 2011:18. Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse SBi 2011:18 Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse Søren Aggerholm SBi 2011:18 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel

Læs mere

Departementet 15. april 2004

Departementet 15. april 2004 Departementet 15. april 2004 Skatteministerens redegørelse for virkningerne af ændringen i reglerne for registreringsafgift ved reparation og genopbygning af færdselsskadede køretøjer 1. Sammenfatning

Læs mere

April 2013. Ressourceproduktivitet i dansk industri. Økonomisk betydning af ressourceforbruget og ressourceproduktiviteten i danske virksomheder

April 2013. Ressourceproduktivitet i dansk industri. Økonomisk betydning af ressourceforbruget og ressourceproduktiviteten i danske virksomheder April 2013 Ressourceproduktivitet i dansk industri Økonomisk betydning af ressourceforbruget og ressourceproduktiviteten i danske virksomheder For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen NOTAT Jord & Affald J.nr. 7779-00149 Ref. Mekba Den 18. november 2011 Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen Miljøstyrelsen sendte den 18. oktober 2011 udkast til ændret bekendtgørelse

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv 27. februar 2014 RAPPORT Hidtil har indsatsen for at reducere klimapåvirkningen fra danske bygninger primært været koncentreret om at nedbringe energiforbruget

Læs mere

Ny effektiv genanvendelse af madrasser i Tyskland... 2 Gang i affaldsforebyggelsen... 3 Erfaringer fra centraliserede sorteringsanlæg i Frankrig...

Ny effektiv genanvendelse af madrasser i Tyskland... 2 Gang i affaldsforebyggelsen... 3 Erfaringer fra centraliserede sorteringsanlæg i Frankrig... Ny effektiv genanvendelse af madrasser i Tyskland... 2 Gang i affaldsforebyggelsen... 3 Erfaringer fra centraliserede sorteringsanlæg i Frankrig... 6 God affaldsforebyggelse kræver data... 8 Verden skriger

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

NYT TV. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NYT TV. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NYT TV - og få et mindre energiforbrug Vil du gerne have en ekstra god grund til at vælge et tv med lavt energiforbrug? Så får du den her: Der er nemlig penge at spare på energiforbruget, bare du holder

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Energibesparelsespotentialet ved energirenovering af parcelhuse finansieret af friværdien

Energibesparelsespotentialet ved energirenovering af parcelhuse finansieret af friværdien Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Energibesparelsespotentialet ved energirenovering af parcelhuse finansieret af friværdien Oktober

Læs mere

Intelligent energiforbrug

Intelligent energiforbrug DI Sådan > SÅDAN Intelligent energiforbrug En vejledning fra DI ITEK > SÅDAN DI 1787 København V Tlf. 3377 3347 itek@di.dk itek.di.dk Udgivet af DI Redaktion: Carl Thørner Tryk: Kailow Graphic Forsidefoto:

Læs mere

www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider

www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider HD-studiets 1. del Aalborg Universitet, 28. maj 2014 Vejleder:

Læs mere

Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Indhold Forord 7 Resumé af Grønt Regnskab 2013 9 Strategisk Energiplan 2013 4 Klar til mere regn i fremtiden 14 Klimakommunens resultater CO 2 -status 6 Forbrug

Læs mere

Koncernmiljørapport 2004

Koncernmiljørapport 2004 Koncernmiljørapport 24 4 Koncernchefens indledning 6 Lederskab 12 Medarbejdere 16 Kunder 24 Samfund 3 Datamatrix INDHOLD 32 Om rapporten 34 Revisorerklæring 36 Grundfos kort fortalt 38 Diplomer og certifikater

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år Notat Danskernes e-julehandel En ny befolkningsundersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at danskerne forventer, at omkring en femtedel af julegavebudgettet bliver brugt på nettet i år. Bøger, elektronik og

Læs mere

Business Angel kapital i Region Midtjylland. - 3 nøgler til et investeringspotentiale på 750 mio. kr.

Business Angel kapital i Region Midtjylland. - 3 nøgler til et investeringspotentiale på 750 mio. kr. Business Angel kapital i Region Midtjylland - 3 nøgler til et investeringspotentiale på 750 mio. kr. Udarbejdet for Region Midtjylland af Keystones 2014 Anbefalinger Denne analyse estimerer et solidt investeringspotentiale

Læs mere