Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland"

Transkript

1 Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland Udført for Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) af GEMBA Seafood Consulting A/S. Juni 2011 GEMBA Seafood Consulting Kontakt person: Bygstubben 4 Jens Henrik Møller DK-2950 Vedbæk Denmark Tel: Fax:

2 Indhold Indledning... 3 Resultater... 4 Fremgangsmåde og metode... 6 Koldtvandsrejer... 7 Hellefisk Snekrabbe Rødfisk Torsk Havkat Helleflynder Nedenfor er der en oversigt over den grønlandske eksport (ton) i perioden fra 2006 til 2010 til Danmark af de arter der undersøges i denne analyse. Art HS nr Reje Reje Hellefisk Hellefisk , Snekrabbe Rødfisk Torsk Havkat Helleflynder , Kilde: Danmarks Statistik, Grønlands Statistik 2

3 Indledning Formålet med denne analyse er at afdække prisniveauet for de vigtigste kommercielle arter fra Grønland og sammenligne niveauet med priserne på verdensmarkedet. Derudover er der udarbejdet en prisprognose på de undersøgte arter. De arter, der indgår i analysen er: Koldtvandsrejer Hellefisk Snekrabbe Rødfisk Torsk Havkat Helleflynder Analysen bygger på udviklingen i priser og eksportmængde af Grønlands vigtigste kommercielle arter i perioden De syv arter udgør tilsammen 97 % af værdidannelsen i førstehåndsleddet på Grønland. Det metodiske grundlag for analysen er: Anvendelse af offentligt tilgængelige statistikker Desk research Interview med relevante operatører på markedet Det skal i den sammenhæng nævnes, at den gennemførte analyse bygger på offentligt tilgængelige statistikker og i ganske enkelte tilfælde på andre opgørelser. Det har på nuværende tidspunkt ikke været muligt at få de nyeste tal (2010) fra Grønlands Statistik. Tal for 2010 foreligger formentlig i september måned Når disse foreligger, vil rapporten blive opdateret med de nyeste tal fra Grønland. Arbejdet er udført i perioden fra 1. april 2011 til 15. juni

4 Resultater Nedenfor er en opsummering af de væsentligste resultater fra den gennemførte analyse. Rejer Grønlandske fiskere opnåede, ifølge de offentlige tilgængelige statstikker, i perioden fra 2006 til 2008 en gennemsnitlig afregningspris, der ligger under den afregningspris, som canadiske fiskere opnåede i samme periode. I 2009 opnår grønlandske fiskere for første gang en afregningspris der ligger over de canadiske afregningspriser, men fortsat under de islandske og norske afregningspriser. De foreløbige og tilgængelige oplysninger indikerer dog at grønlandske fiskere i 2010 og 2011 ikke opnår tilsvarende afregningspriser som canadiske fiskere. En endelig vurdering afregningspriserne i 2010 og 2011 må derfor afvente at de officielle data frigives og der gennemføres en mere specifik analyse på grundlag af fangstoplysningerne. De danske importpriser af pillede grønlandske rejer ligger væsentligt under importprisen fra andre leverandørlande. Importprisen på skalrejer er på niveau med verdensmarkedsprisen. Danmarks eksport af frosne rejer (primært skalrejer) til verdensmarkedet skete i 2010 til en gennemsnitspris på 18,55 DKK/kg. Danmarks eksport af pillede rejer (primært pillede rejer) til verdensmarkedet skete i 2010 til gennemsnits pris på 42,97 DKK/kg. Hellefisk Grønlandske fiskere får en markant lavere afregning for hellefisk sammenlignet med islandske og færøske fiskere. Den danske eksport af hellefisk til verdensmarkedet sker til en gennemsnitspris på DKK/kg, prisen varierer efter størrelse, samt om den sælges med eller uden hoved. Der er stor efterspørgsel på hellefisk i Asien, stigende priser kan derfor påregnes. Udbuddet af hellefisk forventes ikke at ændre sig markant. Fangsterne øst for Grønland forventes at være stabile mens bestanden vest for Grønland har problemer med overudnyttelse. Rødfisk Den danske importpris for frosset rødfisk er på DKK/kg i Verdensmarkedsprisen i 2010 for frossen rødfisk ligger omkring DKK/kg. Efterspørgslen på rødfisk er høj, og der er ikke tegn på øgede fangster i

5 Snekrabbe Grønlandske fiskere får en lavere afregning for snekrabber sammenlignet med de canadiske fiskere. I 2009 var afregningsprisen på 10,85 DKK/kg på Grønland, mens den i Canada var 15,06 DKK/kg. Den danske eksport af snekrabber til verdensmarkedet sker til en gennemsnitlig pris på DKK/kg. Afregningen til canadiske fiskere er steget markant i starten af 2011, det er uklart om de grønlandske fiskere har oplevet samme stigning da data for Grønland ikke er tilgængelig på nuværende tidspunkt. Torsk Grønlandske fiskere får en markant lavere afregningspris for torsk, sammenlignet med andre landingsnationer. I 2009 var den gennemsnitlige afregningspris 3,84 DKK/kg på Grønland, mens den på Færøerne og Island var mellem 8,45 og 12,80 DKK/kg. Der skal dog tages højde for væsentlige kvalitetsforhold i denne sammenhæng. Den danske import af saltet torsk fra Grønland sker til 50 % af prisen sammenlignet med prisen på saltet torsk fra Færøerne. Eksporten af saltet torsk fra Danmark til verdensmarkedet sker til en gennemsnitpris på DKK/kg. Der kommer næsten 1 million ton ekstra hvidfisk på verdensmarkedet i 2011 på grund af større kvoter og øget fiskeri. Dette forventes at presse priserne. Havkat Grønlandske fiskere får under halvdelen af den pris som islandske fiskere afregnes til. Havkat eksporteres fra Grønland til Danmark til en pris på 11,37 DKK/kg i Helleflynder Importprisen for grønlandsk frosset helleflynder til Danmark er på 28 DKK/kg i Eksportprisen fra Danmark på frosset helleflynder til verdensmarkedet er på 37 DKK/kg i Nogenlunde uændret udbud og uændret efterspørgsel indikerer at prisen i 2011 vil være sammenlignelig med

6 Fremgangsmåde og metode HS nummersystemet Varer som eksporteres over landegrænser får via varenomenklaturen tildelt et specifikt HS - nummer, som henfører varen til en bestemt produktkategori. Nedenstående tabel giver en oversigt over de syv undersøgte arter og de korresponderende HS numre. Dansk navn: Rejer Grønlandsk navn: Issittup raajaa Kategori benævnelse: Skalrejer frossen Rejer, pillede frossen Grønlandske HS numre Korresponderende danske HS - numre (inkluderer også pillede) Hellefisk Qaleralik. Hellefisk, frossen. Hellefisk, filet, frosset Torsk Saarullik Saltet torsk Saltet eller tørret torskefilet Havkat Qeeraq/ Havkatfilet eller hel, Kigutilik fersk eller frosset , Intet nummer Intet nummer for hellefisk filet Helleflynder Nataarnaq Helleflynder, frosset Rødfisk Suluppaagaq Rødfisk, frosset (stor rødfisk) (lille rødfisk) Snekrabber Assagiak/ Saattuaq Snekrabbe, frosset (Inkluderer kongekrabber) I forbindelse med analysen og det gennemførte arbejde er det kommet frem at der ikke er fuld overensstemmelse mellem HS-nummer systemet i Grønlands Statistik og Danmarks Statistik. Dette forhold gør det i nogle tilfælde vanskelligt at sammenholde den grønlandske og den danske statistik dette virker uhensigtsmæssig da det vanskeliggør vurderingerne. Analyseniveauer Analysen er for hver art/vareprodukt sammensat af tre niveauer, henholdsvis: En sammenligning af afregningsprisen til grønlandske fiskere sammenlignet med fiskere i andre lande for samme produktgruppe. En sammenligning af grønlandske eksportpriser til Danmark, sammenholdt med andre landes eksportpriser af tilsvarende produkter til Danmark. Danske eksportpriser af de pågældende produkter til andre land. 6

7 Koldtvandsrejer Rejer (pandalus borealis) er den økonomisk vigtigste art på Grønland. Fiskeriet efter rejer i Grønland foregår primært ved Vestgrønland. Rejebestanden forventes at være faldende i Grønland og Canada de næste år. Grønland og Canada har det største fiskeri af rejer på verdensplan. Figur 1 og tabel 1 viser, at de grønlandske landinger er faldet med ca tons siden 2006 tilsvarende er de canadiske landinger reduceret med ca tons. Norges landinger er også reduceret med ca tons siden De islandske er i samme periode steget med ca tons. Det islandske fiskeri er dog på et forholdsvis lavt niveau. Tabel 1: Landinger af rejer i ton i perioden Koldtvandsrejer Norge Island Canada ** Grønland total fangst Grønland indhandling * Grønland TAC *Baseret på foreløbige tal fra GFLK. **Baseret på Quota Reports fra Figur 1: Fordelingen af landingsmængderne af koldtvandsrejer i perioden Kilde: Nationale statistikker. Island har en stor forarbejdningsindustri, der primært forarbejder importerede rejer. Rejer, der fanges i Norge, afsættes i høj grad til hjemmemarkedet og/eller til eksport primært til Island. En udvikling indenfor rejer, er den MSC-certificering der er sket på en del af de canadiske rejer. Certificeringen betyder at Royal Greenland nu også reklamerer for canadiske rejer på de europæiske markeder, hvor det førhen primært var grønlandske rejer. Dertil kommer at nye krav fra EU om sporbarhed tilsyneladende giver de canadiske rejer en fordel på det europæiske marked. 7

8 Prisanalyse I Sammenligning af afregningsprisen Tabel 2 og figur 2 viser afregningspriserne til grønlandske, canadiske, norske og islandske fiskere i perioden fra 2006 til Det fremgår af tabel 2 at de grønlandske afregningspriser var de lavest i perioden fra 2006 til I gennemsnit lå de grønlandske afregningspriser 1,60 DKK/kg under de canadiske afregningspriser. I 2009 forandres dette og de grønlandske priser bevæger sig 0,15 DKK/kg over de canadiske priser. I 2010 er de canadiske afregningspriser (ifølge statistik fra New Foundland and Labrador) 8,84 DKK/kg og i 2011 (Jan-Mar.) er afregningsprisen steget til 10,59 DKK/kg. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at få adgang til de offentlige statistikker om afregningspriserne fra Grønlands Statistik for 2010 eller Tabel 2: Afregningspriser i DKK/kg på landinger af koldtvandsrejer i perioden Norge 14,67 16,49 17,41 17,24 21,72 Island 8,05 9,66 8,13 7,27 - Canada 6,93 7,02 7,44 6,55 **8,84 *Grønland 5,26 5,46 5,88 6,70-3 grønlandske rejetrawler - 5,72-5,73 6,07 *Data baseret på indhandlingstal. **Foreløbige tal for Newfoundland and Labrador Figur 2: Gennemsnitspriserne på rejer landet af fiskere i perioden Kilde: Nationale statistikker. På den baggrund er der blevet søgt fangstdata fra tre grønlandske rejetrawlere. Ifølge fangstdata var gennemsnits afregningsprisen på henholdsvis 5,72 DKK/kg i 2007 og 5,73 DKK/kg i 2009, 6,07 DKK/kg i 2010 og 6,83 DKK/kg i første kvartal af Det forhold indikerer at de grønlandske afregningspriser i 2010 og 2011 ligger under de canadiske. 8

9 Islandske fiskeres gennemsnitspriser tilnærmer sig i 2009 niveauet for de canadiske og grønlandske fiskere. Det har ikke været muligt at få oplyst afregningsprisen på Island for Norske fiskere opnår en væsentligt bedre pris sammenlignet med fiskerne i de andre lande. Forklaringen er at størsteparten af de rejer, som landes, typisk sælges som ferske rejer til konsum på det norske marked, hvor forbrugerne er villige til at betale en høj pris for rejer. Prisanalyse II Sammenligning af danske importpriser Danmark importer frosne skalrejer ( ) samt pillede frosne rejer ( ) fra Grønland. Skalrejer: HS - nummer Tabel 3 og figur 3 viser Grønlands eksport af frosne skalrejer HS til Danmark i perioden fra 2006 til Udover eksporten til Danmark er der fra Grønland en meget lille eksport af skalrejer direkte til Japan. Den grønlandske eksport af skalrejer er siden 2006 faldet fra ton til ton i Gennemsnitspriserne har dog ligget meget stabilt mellem 10,18 DKK/kg og 11,84 DKK/kg, med højeste niveau i Værdien af Grønlands eksport af frosne skalrejer til Danmark udgjorde 520 mio. DKK i 2010 og dermed er skalrejer den næststørste varekategori i den grønlandske fiskerieksport. Tabel 3: Grønlands eksport af skalrejer til Danmark HS i perioden DKK/kg 10,18 10,87 11,84 10,84 11,60 Ton Mio. DKK Figur 3: Grønlands eksport af frosne skalrejer (ton og DKK/kg) perioden Kilde: Grønlands Statistik 9

10 Frosne skalrejer, som eksporteres til Danmark bliver primært videre eksporteret til det russiske og det kinesiske marked. Frosne skalrejer er en varetype, der er i tæt priskonkurrence med varmtvandsrejer på det kinesiske marked. Prisniveauet på frosne skalrejer er derfor i høj grad styret af det globale udbud af varmtvandsrejer, kursen på dollar (som varmtvandsrejer afregnes i) samt den generelle udvikling på det kinesiske (asiatiske) marked, som i dag er nettoimportører af seafood produkter. Tabel 4 og figur 4 nedenfor viser udviklingen i Danmarks import af frosne skalrejer fra henholdsvis Canada, Grønland og Island. Når man sammenligner tabel 3 og tabel 4 er der forskelle i tallene fra Grønlands Statistik og Danmarks Statistik. Forklaringen på dette, er sandsynligvis den måde hvorpå man definerer kategorierne i de to landes toldtariffer og sandsynligvis en vis usikkerhed omkring indklareringen i varenomenklaturen. Uklarheden på dette punkt virker dog uhensigtsmæssig. Tabel 4: Danmarks import af skalrejer HS i perioden Grønland: DKK/kg 10,64 11,55 13,49 12,28 13,61 Ton Mio. DKK Canada: DKK/kg 11,83 11,79 13,74 12,78 13,30 Ton Mio. DKK Island: DKK/kg 18,38 12,25 26,93 24,41 30,03 Ton Mio. DKK Figur 4: Danmarks import af frosne rejer, med og uden skal, fra Canada og Grønland. Kilde: Danmarks Statistik Det fremgår af tabel 4 at importpriserne på henholdsvis grønlandske og canadiske rejer gennem hele perioden ligger ganske tæt. I 2010 overstiger den grønlandske gennemsnitspris på skalrejer for første gang de canadiske. I perioden falder den canadiske eksport Danmark, mens den stiger til det russiske og kinesiske marked. 10

11 Pillede frosne rejer: HS Tabel 5 og figur 5 viser den grønlandske eksport af pillede frosne rejer til Danmark i perioden fra 2006 til Denne produktkategori er målt i værdi den største eksportartikel i den grønlandske fiskerieksport til Danmark. Man skal dog være opmærksom på at i den grønlandske statistik bruges HS om frosne pillede rejer, tilsvarende bruges HS nummeret også i den danske statistik for rejer i hermetisk lukkede pakninger. Dette forhold gør umiddelbare sammenligninger af priserne i den danske import vanskelig. Det fremgår af tabel 5 at Grønlands eksportpriser på pillede frosne rejer til Danmark har været faldende fra 30,32 DKK/kg i 2006 til 26,64 DKK/kg i Der er ikke noget klart billede i den mængdemæssige udvikling. Prisudviklingen er dog meget entydig nedadgående og indikerer at varekategorien de sidste år har været underlagt et prismæssigt pres. Tabel 5: Grønlands eksport til Danmark af rejer, frosne og pillede HS i perioden DKK/kg 30,32 30,77 28,39 27,08 26,64 Ton Mio. DKK Figur 5: Gennemsnitspriser og mængde - grønlandsk eksport, HS ( ). Kilde: Grønlands Statistik Pillede frosne rejer afsættes typisk til Danmark med henblik på videresalg, ompakning, til detailsalg og som råvarer til den danske lageindustri. Pillede frosne rejer fra Grønland udgør dermed en hjørnesten, som råvarer i den danske rejeindustri. Canadiske rejer indgår på tilsvarende måde, men der er tale om langt mindre tonnager. Når grønlandske rejer eksporteres direkte videre fra Danmark bliver rejerne ikke registreret i den danske statistik da de kun opholder sig i transit i Danmark. 11

12 Tabel 6 og figur 6 viser den danske import af pillede frosne rejer HS fra Grønland, Canada og Island. Som nævnt er der på dette punkt ikke fuldstændig overensstemmelse mellem det grønlandske og det danske toldtarifsystem. Uanset dette giver tabel 6 og figur 6 en oversigt over prisniveauerne i den danske import af rejer fra de tre lande. Tabel 6: Danmarks import af rejer pillede frosne HS i perioden Grønland: DKK/kg 32,88 32,04 30,21 25,84 23,82 Ton Mio. DKK Canada: DKK/kg 37,53 42,84 34,81 28,56 37,73 Ton Mio. DKK Island: DKK/kg 33,17 36,19 36,08 32,02 33,58 Ton Mio. DKK Figur 6: Gennemsnitspriser dansk import af rejer HS vigtigste eksportlande. Kilde: Danmarks Statistik De danske importpriser for grønlandske pillede rejer ligger gennem hele perioden betydeligt under den pris, der skal betales for pillede rejer importeret fra Island og Canada. Den store prisforskel mellem canadiske og grønlandske rejer indikerer, at pillede grønlandske rejer tilsyneladende eksporteres til Danmark under, hvad der kan betragtes som verdensmarkedsprisen. 12

13 Prisanalyse III Danske eksportpriser - rejer: Koldtvandsrejer bliver i stigende grad substitueret med varmtvandsrejer på det globale seafoodmarked. Den globale produktion af varmtvandsrejer er stigende. I 2006 var den globale produktion på 3,2 mio. ton og forventes at være ca. 5 mio. ton i Dog vil en stor andel af denne produktion bliver konsumeret i Asien. Udover dette afhænger koldtvandsrejers konkurrenceposition i forhold til varmtvandsrejen af udviklingen i dollar kursen. Skalrejer HS På verdensmarkedet er de vigtige markeder for frosne skalrejer Rusland/Ukraine og Kina. Markedet i Rusland er fordoblet de seneste 3 år og priserne er ligeledes steget betydeligt. De russiske myndigheder har fastsat nye grænser (7 %) for, hvor meget vand rejerne må glaseres i. Dette skaber udfordringer, da begrænsningen af glaseringsniveauet bliver oplevet som en prisstigning på forbrugerniveau. Figur 7 viser Danmarks eksport af frosne rejer, som gennem en årrække har været faldende. Dette skyldes primært udviklingen i den direkte canadiske eksport til det russiske og kinesiske marked. Tabel 7: Danmarks eksport af rejer frosne, med og uden skal, HS i Ton Mio. DKK DKK/kg Sverige ,52 Kina ,10 Rusland ,71 Norge ,89 Andre ,80 Total ,55 Figur 7: Danmarks eksport af frosne rejer, med og uden skal, i perioden Kilde: Danmarks Statistik 13

14 Danmark har traditionelt fungeret som omsætningsled for afsætningen af skalrejer til de tre markeder. Dette forhold er dog under forandring, da eksporten fra Canada nu sker direkte til det russiske marked. I forhold til importprisen af skalrejer fra henholdsvis Grønland og Canada sker der en forøgelse af eksportprisen på skalrejer på ca %. På de mest attraktive markeder som Norge og Sverige viser tabel 7 at gevinsten kan være endnu højere. Frosne pillede rejer HS Tabel 8 viser de vigtigste eksportmarkeder for rejer i hermetisk lukkede pakninger (frost og delvist lageprodukter). De vigtigste eksportmarkeder for denne produktkategori er UK og Tyskland. Eksporten af rejer i hermetisk lukkede pakninger har i en årrække været faldende på grund af mindsket forbrug og hård konkurrence fra blandt andet varmvandsrejer på nogle af de traditionelle hovedmarkeder. Tabel 8: Danmarks eksport af rejer tilberedt eller konserveret i hermetisk lukkede pakninger, HS i Ton Mio. DKK DKK/kg UK ,48 Tyskland ,83 Italien ,68 Sverige ,13 Andre ,15 Total ,97 Figur 8: Gennemsnitspriser og mængde, pillede frosne rejer, danske eksport Kilde: Danmarks Statistik. De væsentligste markeder er det engelske, tyske, svenske og italienske. Rejesektoren var hårdt presset under finanskrisen i 2008 og I sidste halvdel af 2010 blev markedsprisen for rejer forbedret, blandet på grund af et reduceret udbud. Figur 8 indikerer denne tendens og det kan oplyses at de seneste tilbagemeldinger fra producenter viser at markedsprisen er øget væsentligt i

15 Opsummering på prisanalyse rejer: Den gennemførte gennemgang viser at grønlandske rejer, hvad angår afregningsprisen befinder sig i den nederste del af prissegmentet. I forhold til den pris, som opnås ved eksport til Danmark er priserne under det som kan betegnes som verdensmarkedsprisen (specielt for pillede frosne rejer). En del af forklaringen på dette er den vertikale integration, der findes i den grønlandske rejesektor mellem fangstsiden, processiden og importørleddet. Prisanalyse I sammenligning af afregningspriser - rejer: I perioden fra 2006 til 2008 er de grønlandske afregningspriser under de canadiske afregningspriser. I 2009 opnår grønlandske fiskere en bedre afregning sammenlignet med canadiske fiskere. Lokale tal for 2010 indikerer dog at grønlandske rejer i 2010 afregnes under niveauet for canadiske rejer. I løbet af perioden nærmer islandske fiskere sig afregningsniveauet i Grønland og Canada. Norske fiskere opnår markant bedre afregninger, det skal ses i relation til at rejerne afsættes direkte fersk til det lokale marked. Prisanalyse II danske importpriser - rejer: Canadiske skalrejer ( ) opnåede i perioden fra 2006 til 2009, en importpris der lå ca. 2,3 % over grønlandske rejer, svarende til kr. 0,30 pr. kg. ved import til Danmark. I 2010 ligger importprisen på Grønlandske skalrejer dog over canadiske skalrejer med ca. 2,2 % svarende til kr. 0,31 pr. kg. Canadiske pillede frosne rejer ( ) opnår i perioden fra 2006 til 2010, en pris der i gennemsnit ligger kr pr. kg over pillede grønlandske rejer, svarende til ca. 14,6 %. Prisanalyse III danske eksportpriser - rejer: Danmarks eksport af frosne rejer ( ) skete i perioden fra til en gennemsnitspris på 17,33 DKK/kg. Danmarks eksport af pillede frosne rejer ( ) skete i perioden fra til en gennemsnitspris på 44,18 DKK/kg. 15

16 Prisprognose rejer: Det skal understreges at en uforudsigelig og afgørende faktor i forhold til en prisprognose for rejer, er kursudviklingen på de afgørende valutaer Euro, Pund og i særdeleshed US - dollar. Dertil kommer at udviklingen siden 2006 viser at det globale udbud af koldtvandsrejer er reduceret fra mere end tons i 2006 til ca tons i Dette forhold har stor betydning for hele rejesektorens situation, og skal ses i forhold til den position, som koldtvandsrejer indtager på verdensmarkedet. Prisprognosen nedenfor hviler på tre afgørende forhold: Mega-trends for den globale produktion/udvikling af fødevarer herunder rejer, og de aktuelle markedsforhold. Markeds-trends på de centrale markeder for koldtvandsrejer. Lokale-trends som er forventninger til produktionen af koldtvandsrejer de kommende år. Prisprognose rejer: Øget forbrug af varmtvandsrejer i Asien, vil øge prisen globalt på rejer. Risikoen for udmelding af koldtvandsrejer fra de store supermarkedskæder forventes at have en begrænsende effekt på mulighederne for eksorbitante prisstigninger på det europæiske marked. Reduktioner i fiskeriet af koldtvandsrejer de kommende år, vil medvirke til at trække prisniveauet opad på markedet. Forventningen for 2011 er en opadgående tendens i prisniveauet for koldtvandsrejer men der er dog nogle klare faresignaler da de første supermarkedskæder har udmeldt koldtvandsrejer fra deres sortiment hvilket indikere at der er et loft for hvor højt prisniveauet kan blive for koldtvandsrejer. 16

17 Hellefisk Hellefisk er den næst vigtigste art i det grønlandske fiskeri. Det grønlandske fiskeri efter hellefisk sker både som havgående og kystnært. Ifølge de statistiske oplysninger foregår hovedparten af det grønlandske fiskeri efter hellefisk på vestkysten. Tabel 9 og figur 9 viser udviklingen i landingerne af hellefisk i perioden 2006 til Grønland er på globalt plan den førende nation, efterfulgt af Island, Canada og Norge. De grønlandske landinger (indhandling) ligger stabilt omkring ton om året. Tabel 9: Landinger af hellefisk i ton i perioden Norge Island Færøerne Canada ** *Grønland *Tal er baseret på Indhandling. **Tal baseret på Quota Reports fra Figur 9: Fordelingen af landingsmængderne af hellefisk i perioden Kilde: Nationale statistikker. Info boks: I en artikel fra Fiskeri Tidende i maj 2011 omtales en priskrig mellem to fabrikker for hellefisk i Ilulissat. Her er afregningen til fiskerne meget højere end i Upernavik, hvor der kun er én fabrik. I nedenstående tabel vises forskellen i priser. Afregningspriser i DKK/kg for hellefisk i 2011 i Ilulissat og Upernavik. Ilulissat Upernavik Små hellefisk 12,00 6,20 Store hellefisk 16,00 10,30 Kilde: Fiskeritidende 17

18 Prisanalyse I Sammenligning af afregningspriserne Tabel 10 og figur 10 viser udviklingen i afregningspriserne for fiskerne i Norge, Island, Færøerne, Canada og Grønland. Fra Grønland og Island er der endnu ikke adgang til oplysninger fra Tabel 10: Afregningspriser (DKK/kg) til fiskeren for hellefisk i perioden Norge 19,50 16,20 18,40 16,80 21,00 Island 21,80 18,90 20,80 19,60 - Færøerne 22,30 22,70 17,20 19,10 23,80 Canada 13,00 11,90 9,50 9,60 **15,11 *Grønland 6,80 7,40 7,70 7,70 - *Data baseret på indhandlingstal. **Foreløbige tal for Newfoundland and Labrador Figur 10: Gennemsnitspriserne på hellefisk landet af fiskere i perioden Kilde: Nationale statistikker De afregningspriser som fiskerne i de forskellige lande opnår varier betydeligt. De grønlandske fiskere opnår i perioden de laveste afregningspriser ca. 7,20 7,40 DKK/kg. Dette skal ses i forhold til de canadiske afregningspriser, som gennem hele perioden ligger væsentligt over de grønlandske afregningspriser. Det skal ses i sammenhæng med at canadiske fiskere nogenlunde har samme logistikmæssige udfordringer. En af forklaringerne på de lave grønlandske afregningspriser må være de interne konkurrenceforhold på Grønland. Et eksempel på dette er de ovenfor nævnte tilfælde i Ilulissat og Upernavik. Norske, islandske og færøske fiskere opnår de højeste afregningspriser for deres fangster. Afregningsprisen for norske, islandske og færøske fiskere svinger gennem hele perioden omkring 20 DKK/kg. 18

19 Prisanalyse II Den danske import Afsnittet afdækker eksportprisen for grønlandske hellefisk til Danmark, samt eksportprisen for andre nationers eksport af hellefisk til Danmark. I den danske importstatistik skelnes, der ikke mellem hele frosne hellefisk og hellefisk, hvor hoved er skåret af, såkaldt J-cut. Ifølge interview er det vurderingen at hel frossen hellefisk, primært eksporteres, som J-cut. En undtagelse er det kinesiske marked, der efterspørger hel hellefisk. HS Hel frossen hellefisk/j-cut Figur 11 og tabel 11 nedenfor viser priserne som grønlandske firmaer opnåede ved eksport af frossen hellefisk til Danmark i perioden Der ses en væsentlig stigning i eksporten fra 2009 til 2010 af hel frossen hellefisk. Dette modsvares af et tilsvarende fald i eksporten af filet. Tabel 11: Grønlands eksport til Danmark, hel frossen HS i perioden DKK/kg 21,65 20,16 18,47 17,47 17,98 Ton Mio. DKK Figur 11: Eksporten af frossen hellefisk fra Grønland i ton og DKK/kg i perioden Kilde: Grønlands Statistik. Gennemsnits importpriserne på hellefisk fra Grønland til Danmark er gennem perioden faldet fra 21,65 DKK/kg i 2006 til 17,98 DKK/kg i 2010, med et lavpunkt i 2009 på 17,47 DKK/kg. Som en førende fangstnation skal man være opmærksom på, at fangstudviklingen i Grønland har en afgørende betydning for markedssituationen for hellefisk. Relative små fangstforøgelser, efter Grønlandsk målestok, kan flytte markedsprisen betydeligt. 19

20 Tabel 12 og figur 12 viser at danske virksomheder hovedsageligt importer hellefisk fra Grønland, Canada, Norge og Færøerne. I perioden fra 2006 til 2009 ligger de canadiske, færøske og norske priser indenfor et interval fra 22 DKK/kg til 29 DKK/kg, undtagen de færøske priser som i 2007 var nede på 17,16 DKK/kg. I 2010 stiger niveauet til over 30 DKK/kg. I hele perioden fra 2006 til 2010 importeres de grønlandske hellefisk til Danmark til lidt under 20 DKK/kg. Tabel 12: Priser for Danmarks import af frosset hellefisk i perioden Grønland DKK/kg 19,72 18,13 18,76 17,75 19,24 Ton Mio. DKK Canada DKK/kg 25,45 23,93 22,55 25,50 34,43 Ton Mio. DKK Norge DKK/kg 29,54 24,74 23,54 26,34 30,38 Ton Mio. DKK Færøerne DKK/kg 25,38 17,16 25,25 26,14 30,87 Ton Mio. DKK 1,6 0,7 4,0 2,3 5,7 Island DKK/kg 23,87-39,51 29,42 - Ton Mio. DKK 1,1-0,3 0,6 - Figur 12: Dansk import af frossen hellefisk i perioden Kilde: Danmarks Statistik 20

Kartlegging av kunnskap om sjømatmarkedet og brukerdreven innovasjon i sjømatsektoren

Kartlegging av kunnskap om sjømatmarkedet og brukerdreven innovasjon i sjømatsektoren Kartlegging av kunnskap om sjømatmarkedet og brukerdreven innovasjon i sjømatsektoren Kartl ing av kunnskap om sjømatmarkedet og brukerdreven innovasjon i sjømatsektoren Udarbejdet for Nordic innovation

Læs mere

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA?

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? Dokumenttype Rapport Dato Marts 2014 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER I DE GRØNLANDSKE ERHVERVSSEKTORER FREM MOD 2025 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark

Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark Magtudredningen Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En analyse af demokrati

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 1. kvartal

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 1. kvartal Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 1. kvartal 1999 Kvartalsoversigten udgives af Danmarks Nationalbank og udkommer 4 gange om året. Ansvarshavende redaktør: Jens Thomsen Redaktør: Anders Møller Christensen

Læs mere

2. Løn og konkurrenceevne

2. Løn og konkurrenceevne 2. Løn og konkurrenceevne 2.1 Sammenfatning 63 2.2 Løn afgørende for konkurrenceevne 65 2.3 Lønmodtagerens gevinst ved at arbejde 8 2.4 Danmark taber markedsandele 92 Arbejdsmarkedsrapport 212_Kapitel

Læs mere

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING I GRØNLAND

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING I GRØNLAND DET RÅDGIVENDE UDVALG VEDRØRENDE GRØNLANDS ØKONOMI DEN ØKONOMISKE UDVIKLING I GRØNLAND Juni 2008 Indhold: Den økonomiske situation Finanspolitikken Bolig- og byggeforhold Det demografiske udgiftspres Det

Læs mere

Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK

Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK Udenrigsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Ministeriet for Videnskab, Innovation og Videregående Uddannelser Januar 2012 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Status over grænsehandel 2014

Status over grænsehandel 2014 Status over grænsehandel 2014 Rapport 29. januar 2015 Status over grænsehandel 2014 Indhold 2 Indhold 1. Sammenfatning... 4 1.1 Indledning nogle hovedtræk i grænsehandlen... 4 1.2 Den samlede grænsehandel...

Læs mere

Scenarier for Dansk Luftfart år 2015. November 2005

Scenarier for Dansk Luftfart år 2015. November 2005 Scenarier for Dansk Luftfart år 2015 November 2005 Transport- og Energiministeriet Scenarier for Dansk Luftfart år 2015 November 2005 Dokument nr p-61753-a Revision nr 4 Udgivelsesdato November 2005 Udarbejdet

Læs mere

Landbrugets økonomi Melgaard, Poul; Bjørnskov, Christian ; Christensen, Tove; Frandsen, Søren E.

Landbrugets økonomi Melgaard, Poul; Bjørnskov, Christian ; Christensen, Tove; Frandsen, Søren E. university of copenhagen Landbrugets økonomi Melgaard, Poul; Bjørnskov, Christian ; Christensen, Tove; Frandsen, Søren E. Publication date: 2001 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side. Forord... 5. Danske Mejeriers Mælkeudvalg... 7. Opgørelse af tillægsafgift... 8

Indholdsfortegnelse. Side. Forord... 5. Danske Mejeriers Mælkeudvalg... 7. Opgørelse af tillægsafgift... 8 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Danske Mejeriers Mælkeudvalg... 7 Opgørelse af tillægsafgift... 8 Strukturudvikling i EU... 12 Storbritannien... 14 Holland... 15 Tyskland... 16 Frankrig... 17 Sverige...

Læs mere

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE DANSK MODE 1 PILEN PEGER DEN RIGTIGE VEJ Mode- og tekstilbranchen er blandt landets vigtigste eksporterhverv. Men kan branchen tjene penge? Og har den overhovedet lært af de hårde tider, som

Læs mere

Fiskeriets økonomiske fodaftryk i Grønland

Fiskeriets økonomiske fodaftryk i Grønland Fiskeriets økonomiske fodaftryk i Grønland Grønlands Arbejdsgiverforening 22. oktober 2013 Forfattere: Christian Jervelund, Partner Niels Christian Fredslund, Analyst Forord I efteråret 2012 henvendte

Læs mere

Aktuelle tendenser i færøsk økonomi

Aktuelle tendenser i færøsk økonomi 121 Aktuelle tendenser i færøsk økonomi Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Færøsk økonomi har været præget af stilstand de seneste par år. Væksten i det nominelle bruttonationalprodukt, BNP,

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2004 D A N M A R K S 4 N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2004 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af det lille

Læs mere

Mod alle odds. En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark

Mod alle odds. En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark Mod alle odds En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark B A T - k a r t e l l e t Marts 2008 Indholdsfortegelse INDLEDNING OG RESUMÉ...4 ANALYSENS KONKLUSIONER...4

Læs mere

Fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg

Fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg Fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg 2002 2 Fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg 1. Sammenfatning og konklusion...9 1.1 Konklusion...9 1.2 Markedsbeskrivelse...13 1.2.1 Betydning og

Læs mere

Konkurrencesituationen i dansk byggeri

Konkurrencesituationen i dansk byggeri Konkurrencesituationen i dansk byggeri December 2013 2 KONKURRENCESITUATIONEN I DANSK BYGGERI DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

Priser og avancer i grænsehandelen med øl og sodavand

Priser og avancer i grænsehandelen med øl og sodavand Priser og avancer i grænsehandelen med øl og sodavand 2001 2/51 1 RESUMÉ 4 1.1 Baggrund...4 1.2 Grænsehandelen omfang og udvikling...4 1.3 Prisniveauet for øl og læskedrikke...5 1.4 Dekomponering af priserne...6

Læs mere

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder - 2013 Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-527-7 Redegørelsen

Læs mere

Direkte investeringer

Direkte investeringer 99 Direkte investeringer Christian Helbo Andersen, Økonomisk Afdeling, og Bjarke Madsen og Sanne Veje Klausen, Statistisk Afdeling. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Direkte investeringer udtrykker summen af

Læs mere

fisk & hav 2005 nr. 59 tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser

fisk & hav 2005 nr. 59 tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser FISK & HAV 2005 NR. 59 FREMTIDEN HVILLING FISKEKVOTER GAMLE PAPIRER FISKS HUD ROSEOBACTER FISKS FÆRDEN SMAGFULD DØD 2005 nr. 59 fisk & hav tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser Danmarks Fiskeriundersøgelser

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark DENØKONOMI SKEKRI SES BETYDNI NGFOROPSTARTEN AFNYEVÆKSTVI RKSOMHEDER I DANMARK Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark Pernille Gjerløv-Juel og Michael S. Dahl

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

Nationalregnskab 2003-2010. Den reale vækst i BNP 2004-2010

Nationalregnskab 2003-2010. Den reale vækst i BNP 2004-2010 Nationalregnskab 2011:1 Nationalregnskab 2003-2010 Sammenfatning Det produktionsbaserede nationalregnskab giver overblik over samfundsøkonomien. Samtidig giver statistikken et billede af samspillet mellem

Læs mere