Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland"

Transkript

1 Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland Udført for Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) af GEMBA Seafood Consulting A/S. Juni 2011 GEMBA Seafood Consulting Kontakt person: Bygstubben 4 Jens Henrik Møller DK-2950 Vedbæk Denmark Tel: Fax:

2 Indhold Indledning... 3 Resultater... 4 Fremgangsmåde og metode... 6 Koldtvandsrejer... 7 Hellefisk Snekrabbe Rødfisk Torsk Havkat Helleflynder Nedenfor er der en oversigt over den grønlandske eksport (ton) i perioden fra 2006 til 2010 til Danmark af de arter der undersøges i denne analyse. Art HS nr Reje Reje Hellefisk Hellefisk , Snekrabbe Rødfisk Torsk Havkat Helleflynder , Kilde: Danmarks Statistik, Grønlands Statistik 2

3 Indledning Formålet med denne analyse er at afdække prisniveauet for de vigtigste kommercielle arter fra Grønland og sammenligne niveauet med priserne på verdensmarkedet. Derudover er der udarbejdet en prisprognose på de undersøgte arter. De arter, der indgår i analysen er: Koldtvandsrejer Hellefisk Snekrabbe Rødfisk Torsk Havkat Helleflynder Analysen bygger på udviklingen i priser og eksportmængde af Grønlands vigtigste kommercielle arter i perioden De syv arter udgør tilsammen 97 % af værdidannelsen i førstehåndsleddet på Grønland. Det metodiske grundlag for analysen er: Anvendelse af offentligt tilgængelige statistikker Desk research Interview med relevante operatører på markedet Det skal i den sammenhæng nævnes, at den gennemførte analyse bygger på offentligt tilgængelige statistikker og i ganske enkelte tilfælde på andre opgørelser. Det har på nuværende tidspunkt ikke været muligt at få de nyeste tal (2010) fra Grønlands Statistik. Tal for 2010 foreligger formentlig i september måned Når disse foreligger, vil rapporten blive opdateret med de nyeste tal fra Grønland. Arbejdet er udført i perioden fra 1. april 2011 til 15. juni

4 Resultater Nedenfor er en opsummering af de væsentligste resultater fra den gennemførte analyse. Rejer Grønlandske fiskere opnåede, ifølge de offentlige tilgængelige statstikker, i perioden fra 2006 til 2008 en gennemsnitlig afregningspris, der ligger under den afregningspris, som canadiske fiskere opnåede i samme periode. I 2009 opnår grønlandske fiskere for første gang en afregningspris der ligger over de canadiske afregningspriser, men fortsat under de islandske og norske afregningspriser. De foreløbige og tilgængelige oplysninger indikerer dog at grønlandske fiskere i 2010 og 2011 ikke opnår tilsvarende afregningspriser som canadiske fiskere. En endelig vurdering afregningspriserne i 2010 og 2011 må derfor afvente at de officielle data frigives og der gennemføres en mere specifik analyse på grundlag af fangstoplysningerne. De danske importpriser af pillede grønlandske rejer ligger væsentligt under importprisen fra andre leverandørlande. Importprisen på skalrejer er på niveau med verdensmarkedsprisen. Danmarks eksport af frosne rejer (primært skalrejer) til verdensmarkedet skete i 2010 til en gennemsnitspris på 18,55 DKK/kg. Danmarks eksport af pillede rejer (primært pillede rejer) til verdensmarkedet skete i 2010 til gennemsnits pris på 42,97 DKK/kg. Hellefisk Grønlandske fiskere får en markant lavere afregning for hellefisk sammenlignet med islandske og færøske fiskere. Den danske eksport af hellefisk til verdensmarkedet sker til en gennemsnitspris på DKK/kg, prisen varierer efter størrelse, samt om den sælges med eller uden hoved. Der er stor efterspørgsel på hellefisk i Asien, stigende priser kan derfor påregnes. Udbuddet af hellefisk forventes ikke at ændre sig markant. Fangsterne øst for Grønland forventes at være stabile mens bestanden vest for Grønland har problemer med overudnyttelse. Rødfisk Den danske importpris for frosset rødfisk er på DKK/kg i Verdensmarkedsprisen i 2010 for frossen rødfisk ligger omkring DKK/kg. Efterspørgslen på rødfisk er høj, og der er ikke tegn på øgede fangster i

5 Snekrabbe Grønlandske fiskere får en lavere afregning for snekrabber sammenlignet med de canadiske fiskere. I 2009 var afregningsprisen på 10,85 DKK/kg på Grønland, mens den i Canada var 15,06 DKK/kg. Den danske eksport af snekrabber til verdensmarkedet sker til en gennemsnitlig pris på DKK/kg. Afregningen til canadiske fiskere er steget markant i starten af 2011, det er uklart om de grønlandske fiskere har oplevet samme stigning da data for Grønland ikke er tilgængelig på nuværende tidspunkt. Torsk Grønlandske fiskere får en markant lavere afregningspris for torsk, sammenlignet med andre landingsnationer. I 2009 var den gennemsnitlige afregningspris 3,84 DKK/kg på Grønland, mens den på Færøerne og Island var mellem 8,45 og 12,80 DKK/kg. Der skal dog tages højde for væsentlige kvalitetsforhold i denne sammenhæng. Den danske import af saltet torsk fra Grønland sker til 50 % af prisen sammenlignet med prisen på saltet torsk fra Færøerne. Eksporten af saltet torsk fra Danmark til verdensmarkedet sker til en gennemsnitpris på DKK/kg. Der kommer næsten 1 million ton ekstra hvidfisk på verdensmarkedet i 2011 på grund af større kvoter og øget fiskeri. Dette forventes at presse priserne. Havkat Grønlandske fiskere får under halvdelen af den pris som islandske fiskere afregnes til. Havkat eksporteres fra Grønland til Danmark til en pris på 11,37 DKK/kg i Helleflynder Importprisen for grønlandsk frosset helleflynder til Danmark er på 28 DKK/kg i Eksportprisen fra Danmark på frosset helleflynder til verdensmarkedet er på 37 DKK/kg i Nogenlunde uændret udbud og uændret efterspørgsel indikerer at prisen i 2011 vil være sammenlignelig med

6 Fremgangsmåde og metode HS nummersystemet Varer som eksporteres over landegrænser får via varenomenklaturen tildelt et specifikt HS - nummer, som henfører varen til en bestemt produktkategori. Nedenstående tabel giver en oversigt over de syv undersøgte arter og de korresponderende HS numre. Dansk navn: Rejer Grønlandsk navn: Issittup raajaa Kategori benævnelse: Skalrejer frossen Rejer, pillede frossen Grønlandske HS numre Korresponderende danske HS - numre (inkluderer også pillede) Hellefisk Qaleralik. Hellefisk, frossen. Hellefisk, filet, frosset Torsk Saarullik Saltet torsk Saltet eller tørret torskefilet Havkat Qeeraq/ Havkatfilet eller hel, Kigutilik fersk eller frosset , Intet nummer Intet nummer for hellefisk filet Helleflynder Nataarnaq Helleflynder, frosset Rødfisk Suluppaagaq Rødfisk, frosset (stor rødfisk) (lille rødfisk) Snekrabber Assagiak/ Saattuaq Snekrabbe, frosset (Inkluderer kongekrabber) I forbindelse med analysen og det gennemførte arbejde er det kommet frem at der ikke er fuld overensstemmelse mellem HS-nummer systemet i Grønlands Statistik og Danmarks Statistik. Dette forhold gør det i nogle tilfælde vanskelligt at sammenholde den grønlandske og den danske statistik dette virker uhensigtsmæssig da det vanskeliggør vurderingerne. Analyseniveauer Analysen er for hver art/vareprodukt sammensat af tre niveauer, henholdsvis: En sammenligning af afregningsprisen til grønlandske fiskere sammenlignet med fiskere i andre lande for samme produktgruppe. En sammenligning af grønlandske eksportpriser til Danmark, sammenholdt med andre landes eksportpriser af tilsvarende produkter til Danmark. Danske eksportpriser af de pågældende produkter til andre land. 6

7 Koldtvandsrejer Rejer (pandalus borealis) er den økonomisk vigtigste art på Grønland. Fiskeriet efter rejer i Grønland foregår primært ved Vestgrønland. Rejebestanden forventes at være faldende i Grønland og Canada de næste år. Grønland og Canada har det største fiskeri af rejer på verdensplan. Figur 1 og tabel 1 viser, at de grønlandske landinger er faldet med ca tons siden 2006 tilsvarende er de canadiske landinger reduceret med ca tons. Norges landinger er også reduceret med ca tons siden De islandske er i samme periode steget med ca tons. Det islandske fiskeri er dog på et forholdsvis lavt niveau. Tabel 1: Landinger af rejer i ton i perioden Koldtvandsrejer Norge Island Canada ** Grønland total fangst Grønland indhandling * Grønland TAC *Baseret på foreløbige tal fra GFLK. **Baseret på Quota Reports fra Figur 1: Fordelingen af landingsmængderne af koldtvandsrejer i perioden Kilde: Nationale statistikker. Island har en stor forarbejdningsindustri, der primært forarbejder importerede rejer. Rejer, der fanges i Norge, afsættes i høj grad til hjemmemarkedet og/eller til eksport primært til Island. En udvikling indenfor rejer, er den MSC-certificering der er sket på en del af de canadiske rejer. Certificeringen betyder at Royal Greenland nu også reklamerer for canadiske rejer på de europæiske markeder, hvor det førhen primært var grønlandske rejer. Dertil kommer at nye krav fra EU om sporbarhed tilsyneladende giver de canadiske rejer en fordel på det europæiske marked. 7

8 Prisanalyse I Sammenligning af afregningsprisen Tabel 2 og figur 2 viser afregningspriserne til grønlandske, canadiske, norske og islandske fiskere i perioden fra 2006 til Det fremgår af tabel 2 at de grønlandske afregningspriser var de lavest i perioden fra 2006 til I gennemsnit lå de grønlandske afregningspriser 1,60 DKK/kg under de canadiske afregningspriser. I 2009 forandres dette og de grønlandske priser bevæger sig 0,15 DKK/kg over de canadiske priser. I 2010 er de canadiske afregningspriser (ifølge statistik fra New Foundland and Labrador) 8,84 DKK/kg og i 2011 (Jan-Mar.) er afregningsprisen steget til 10,59 DKK/kg. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at få adgang til de offentlige statistikker om afregningspriserne fra Grønlands Statistik for 2010 eller Tabel 2: Afregningspriser i DKK/kg på landinger af koldtvandsrejer i perioden Norge 14,67 16,49 17,41 17,24 21,72 Island 8,05 9,66 8,13 7,27 - Canada 6,93 7,02 7,44 6,55 **8,84 *Grønland 5,26 5,46 5,88 6,70-3 grønlandske rejetrawler - 5,72-5,73 6,07 *Data baseret på indhandlingstal. **Foreløbige tal for Newfoundland and Labrador Figur 2: Gennemsnitspriserne på rejer landet af fiskere i perioden Kilde: Nationale statistikker. På den baggrund er der blevet søgt fangstdata fra tre grønlandske rejetrawlere. Ifølge fangstdata var gennemsnits afregningsprisen på henholdsvis 5,72 DKK/kg i 2007 og 5,73 DKK/kg i 2009, 6,07 DKK/kg i 2010 og 6,83 DKK/kg i første kvartal af Det forhold indikerer at de grønlandske afregningspriser i 2010 og 2011 ligger under de canadiske. 8

9 Islandske fiskeres gennemsnitspriser tilnærmer sig i 2009 niveauet for de canadiske og grønlandske fiskere. Det har ikke været muligt at få oplyst afregningsprisen på Island for Norske fiskere opnår en væsentligt bedre pris sammenlignet med fiskerne i de andre lande. Forklaringen er at størsteparten af de rejer, som landes, typisk sælges som ferske rejer til konsum på det norske marked, hvor forbrugerne er villige til at betale en høj pris for rejer. Prisanalyse II Sammenligning af danske importpriser Danmark importer frosne skalrejer ( ) samt pillede frosne rejer ( ) fra Grønland. Skalrejer: HS - nummer Tabel 3 og figur 3 viser Grønlands eksport af frosne skalrejer HS til Danmark i perioden fra 2006 til Udover eksporten til Danmark er der fra Grønland en meget lille eksport af skalrejer direkte til Japan. Den grønlandske eksport af skalrejer er siden 2006 faldet fra ton til ton i Gennemsnitspriserne har dog ligget meget stabilt mellem 10,18 DKK/kg og 11,84 DKK/kg, med højeste niveau i Værdien af Grønlands eksport af frosne skalrejer til Danmark udgjorde 520 mio. DKK i 2010 og dermed er skalrejer den næststørste varekategori i den grønlandske fiskerieksport. Tabel 3: Grønlands eksport af skalrejer til Danmark HS i perioden DKK/kg 10,18 10,87 11,84 10,84 11,60 Ton Mio. DKK Figur 3: Grønlands eksport af frosne skalrejer (ton og DKK/kg) perioden Kilde: Grønlands Statistik 9

10 Frosne skalrejer, som eksporteres til Danmark bliver primært videre eksporteret til det russiske og det kinesiske marked. Frosne skalrejer er en varetype, der er i tæt priskonkurrence med varmtvandsrejer på det kinesiske marked. Prisniveauet på frosne skalrejer er derfor i høj grad styret af det globale udbud af varmtvandsrejer, kursen på dollar (som varmtvandsrejer afregnes i) samt den generelle udvikling på det kinesiske (asiatiske) marked, som i dag er nettoimportører af seafood produkter. Tabel 4 og figur 4 nedenfor viser udviklingen i Danmarks import af frosne skalrejer fra henholdsvis Canada, Grønland og Island. Når man sammenligner tabel 3 og tabel 4 er der forskelle i tallene fra Grønlands Statistik og Danmarks Statistik. Forklaringen på dette, er sandsynligvis den måde hvorpå man definerer kategorierne i de to landes toldtariffer og sandsynligvis en vis usikkerhed omkring indklareringen i varenomenklaturen. Uklarheden på dette punkt virker dog uhensigtsmæssig. Tabel 4: Danmarks import af skalrejer HS i perioden Grønland: DKK/kg 10,64 11,55 13,49 12,28 13,61 Ton Mio. DKK Canada: DKK/kg 11,83 11,79 13,74 12,78 13,30 Ton Mio. DKK Island: DKK/kg 18,38 12,25 26,93 24,41 30,03 Ton Mio. DKK Figur 4: Danmarks import af frosne rejer, med og uden skal, fra Canada og Grønland. Kilde: Danmarks Statistik Det fremgår af tabel 4 at importpriserne på henholdsvis grønlandske og canadiske rejer gennem hele perioden ligger ganske tæt. I 2010 overstiger den grønlandske gennemsnitspris på skalrejer for første gang de canadiske. I perioden falder den canadiske eksport Danmark, mens den stiger til det russiske og kinesiske marked. 10

11 Pillede frosne rejer: HS Tabel 5 og figur 5 viser den grønlandske eksport af pillede frosne rejer til Danmark i perioden fra 2006 til Denne produktkategori er målt i værdi den største eksportartikel i den grønlandske fiskerieksport til Danmark. Man skal dog være opmærksom på at i den grønlandske statistik bruges HS om frosne pillede rejer, tilsvarende bruges HS nummeret også i den danske statistik for rejer i hermetisk lukkede pakninger. Dette forhold gør umiddelbare sammenligninger af priserne i den danske import vanskelig. Det fremgår af tabel 5 at Grønlands eksportpriser på pillede frosne rejer til Danmark har været faldende fra 30,32 DKK/kg i 2006 til 26,64 DKK/kg i Der er ikke noget klart billede i den mængdemæssige udvikling. Prisudviklingen er dog meget entydig nedadgående og indikerer at varekategorien de sidste år har været underlagt et prismæssigt pres. Tabel 5: Grønlands eksport til Danmark af rejer, frosne og pillede HS i perioden DKK/kg 30,32 30,77 28,39 27,08 26,64 Ton Mio. DKK Figur 5: Gennemsnitspriser og mængde - grønlandsk eksport, HS ( ). Kilde: Grønlands Statistik Pillede frosne rejer afsættes typisk til Danmark med henblik på videresalg, ompakning, til detailsalg og som råvarer til den danske lageindustri. Pillede frosne rejer fra Grønland udgør dermed en hjørnesten, som råvarer i den danske rejeindustri. Canadiske rejer indgår på tilsvarende måde, men der er tale om langt mindre tonnager. Når grønlandske rejer eksporteres direkte videre fra Danmark bliver rejerne ikke registreret i den danske statistik da de kun opholder sig i transit i Danmark. 11

12 Tabel 6 og figur 6 viser den danske import af pillede frosne rejer HS fra Grønland, Canada og Island. Som nævnt er der på dette punkt ikke fuldstændig overensstemmelse mellem det grønlandske og det danske toldtarifsystem. Uanset dette giver tabel 6 og figur 6 en oversigt over prisniveauerne i den danske import af rejer fra de tre lande. Tabel 6: Danmarks import af rejer pillede frosne HS i perioden Grønland: DKK/kg 32,88 32,04 30,21 25,84 23,82 Ton Mio. DKK Canada: DKK/kg 37,53 42,84 34,81 28,56 37,73 Ton Mio. DKK Island: DKK/kg 33,17 36,19 36,08 32,02 33,58 Ton Mio. DKK Figur 6: Gennemsnitspriser dansk import af rejer HS vigtigste eksportlande. Kilde: Danmarks Statistik De danske importpriser for grønlandske pillede rejer ligger gennem hele perioden betydeligt under den pris, der skal betales for pillede rejer importeret fra Island og Canada. Den store prisforskel mellem canadiske og grønlandske rejer indikerer, at pillede grønlandske rejer tilsyneladende eksporteres til Danmark under, hvad der kan betragtes som verdensmarkedsprisen. 12

13 Prisanalyse III Danske eksportpriser - rejer: Koldtvandsrejer bliver i stigende grad substitueret med varmtvandsrejer på det globale seafoodmarked. Den globale produktion af varmtvandsrejer er stigende. I 2006 var den globale produktion på 3,2 mio. ton og forventes at være ca. 5 mio. ton i Dog vil en stor andel af denne produktion bliver konsumeret i Asien. Udover dette afhænger koldtvandsrejers konkurrenceposition i forhold til varmtvandsrejen af udviklingen i dollar kursen. Skalrejer HS På verdensmarkedet er de vigtige markeder for frosne skalrejer Rusland/Ukraine og Kina. Markedet i Rusland er fordoblet de seneste 3 år og priserne er ligeledes steget betydeligt. De russiske myndigheder har fastsat nye grænser (7 %) for, hvor meget vand rejerne må glaseres i. Dette skaber udfordringer, da begrænsningen af glaseringsniveauet bliver oplevet som en prisstigning på forbrugerniveau. Figur 7 viser Danmarks eksport af frosne rejer, som gennem en årrække har været faldende. Dette skyldes primært udviklingen i den direkte canadiske eksport til det russiske og kinesiske marked. Tabel 7: Danmarks eksport af rejer frosne, med og uden skal, HS i Ton Mio. DKK DKK/kg Sverige ,52 Kina ,10 Rusland ,71 Norge ,89 Andre ,80 Total ,55 Figur 7: Danmarks eksport af frosne rejer, med og uden skal, i perioden Kilde: Danmarks Statistik 13

14 Danmark har traditionelt fungeret som omsætningsled for afsætningen af skalrejer til de tre markeder. Dette forhold er dog under forandring, da eksporten fra Canada nu sker direkte til det russiske marked. I forhold til importprisen af skalrejer fra henholdsvis Grønland og Canada sker der en forøgelse af eksportprisen på skalrejer på ca %. På de mest attraktive markeder som Norge og Sverige viser tabel 7 at gevinsten kan være endnu højere. Frosne pillede rejer HS Tabel 8 viser de vigtigste eksportmarkeder for rejer i hermetisk lukkede pakninger (frost og delvist lageprodukter). De vigtigste eksportmarkeder for denne produktkategori er UK og Tyskland. Eksporten af rejer i hermetisk lukkede pakninger har i en årrække været faldende på grund af mindsket forbrug og hård konkurrence fra blandt andet varmvandsrejer på nogle af de traditionelle hovedmarkeder. Tabel 8: Danmarks eksport af rejer tilberedt eller konserveret i hermetisk lukkede pakninger, HS i Ton Mio. DKK DKK/kg UK ,48 Tyskland ,83 Italien ,68 Sverige ,13 Andre ,15 Total ,97 Figur 8: Gennemsnitspriser og mængde, pillede frosne rejer, danske eksport Kilde: Danmarks Statistik. De væsentligste markeder er det engelske, tyske, svenske og italienske. Rejesektoren var hårdt presset under finanskrisen i 2008 og I sidste halvdel af 2010 blev markedsprisen for rejer forbedret, blandet på grund af et reduceret udbud. Figur 8 indikerer denne tendens og det kan oplyses at de seneste tilbagemeldinger fra producenter viser at markedsprisen er øget væsentligt i

15 Opsummering på prisanalyse rejer: Den gennemførte gennemgang viser at grønlandske rejer, hvad angår afregningsprisen befinder sig i den nederste del af prissegmentet. I forhold til den pris, som opnås ved eksport til Danmark er priserne under det som kan betegnes som verdensmarkedsprisen (specielt for pillede frosne rejer). En del af forklaringen på dette er den vertikale integration, der findes i den grønlandske rejesektor mellem fangstsiden, processiden og importørleddet. Prisanalyse I sammenligning af afregningspriser - rejer: I perioden fra 2006 til 2008 er de grønlandske afregningspriser under de canadiske afregningspriser. I 2009 opnår grønlandske fiskere en bedre afregning sammenlignet med canadiske fiskere. Lokale tal for 2010 indikerer dog at grønlandske rejer i 2010 afregnes under niveauet for canadiske rejer. I løbet af perioden nærmer islandske fiskere sig afregningsniveauet i Grønland og Canada. Norske fiskere opnår markant bedre afregninger, det skal ses i relation til at rejerne afsættes direkte fersk til det lokale marked. Prisanalyse II danske importpriser - rejer: Canadiske skalrejer ( ) opnåede i perioden fra 2006 til 2009, en importpris der lå ca. 2,3 % over grønlandske rejer, svarende til kr. 0,30 pr. kg. ved import til Danmark. I 2010 ligger importprisen på Grønlandske skalrejer dog over canadiske skalrejer med ca. 2,2 % svarende til kr. 0,31 pr. kg. Canadiske pillede frosne rejer ( ) opnår i perioden fra 2006 til 2010, en pris der i gennemsnit ligger kr pr. kg over pillede grønlandske rejer, svarende til ca. 14,6 %. Prisanalyse III danske eksportpriser - rejer: Danmarks eksport af frosne rejer ( ) skete i perioden fra til en gennemsnitspris på 17,33 DKK/kg. Danmarks eksport af pillede frosne rejer ( ) skete i perioden fra til en gennemsnitspris på 44,18 DKK/kg. 15

16 Prisprognose rejer: Det skal understreges at en uforudsigelig og afgørende faktor i forhold til en prisprognose for rejer, er kursudviklingen på de afgørende valutaer Euro, Pund og i særdeleshed US - dollar. Dertil kommer at udviklingen siden 2006 viser at det globale udbud af koldtvandsrejer er reduceret fra mere end tons i 2006 til ca tons i Dette forhold har stor betydning for hele rejesektorens situation, og skal ses i forhold til den position, som koldtvandsrejer indtager på verdensmarkedet. Prisprognosen nedenfor hviler på tre afgørende forhold: Mega-trends for den globale produktion/udvikling af fødevarer herunder rejer, og de aktuelle markedsforhold. Markeds-trends på de centrale markeder for koldtvandsrejer. Lokale-trends som er forventninger til produktionen af koldtvandsrejer de kommende år. Prisprognose rejer: Øget forbrug af varmtvandsrejer i Asien, vil øge prisen globalt på rejer. Risikoen for udmelding af koldtvandsrejer fra de store supermarkedskæder forventes at have en begrænsende effekt på mulighederne for eksorbitante prisstigninger på det europæiske marked. Reduktioner i fiskeriet af koldtvandsrejer de kommende år, vil medvirke til at trække prisniveauet opad på markedet. Forventningen for 2011 er en opadgående tendens i prisniveauet for koldtvandsrejer men der er dog nogle klare faresignaler da de første supermarkedskæder har udmeldt koldtvandsrejer fra deres sortiment hvilket indikere at der er et loft for hvor højt prisniveauet kan blive for koldtvandsrejer. 16

17 Hellefisk Hellefisk er den næst vigtigste art i det grønlandske fiskeri. Det grønlandske fiskeri efter hellefisk sker både som havgående og kystnært. Ifølge de statistiske oplysninger foregår hovedparten af det grønlandske fiskeri efter hellefisk på vestkysten. Tabel 9 og figur 9 viser udviklingen i landingerne af hellefisk i perioden 2006 til Grønland er på globalt plan den førende nation, efterfulgt af Island, Canada og Norge. De grønlandske landinger (indhandling) ligger stabilt omkring ton om året. Tabel 9: Landinger af hellefisk i ton i perioden Norge Island Færøerne Canada ** *Grønland *Tal er baseret på Indhandling. **Tal baseret på Quota Reports fra Figur 9: Fordelingen af landingsmængderne af hellefisk i perioden Kilde: Nationale statistikker. Info boks: I en artikel fra Fiskeri Tidende i maj 2011 omtales en priskrig mellem to fabrikker for hellefisk i Ilulissat. Her er afregningen til fiskerne meget højere end i Upernavik, hvor der kun er én fabrik. I nedenstående tabel vises forskellen i priser. Afregningspriser i DKK/kg for hellefisk i 2011 i Ilulissat og Upernavik. Ilulissat Upernavik Små hellefisk 12,00 6,20 Store hellefisk 16,00 10,30 Kilde: Fiskeritidende 17

18 Prisanalyse I Sammenligning af afregningspriserne Tabel 10 og figur 10 viser udviklingen i afregningspriserne for fiskerne i Norge, Island, Færøerne, Canada og Grønland. Fra Grønland og Island er der endnu ikke adgang til oplysninger fra Tabel 10: Afregningspriser (DKK/kg) til fiskeren for hellefisk i perioden Norge 19,50 16,20 18,40 16,80 21,00 Island 21,80 18,90 20,80 19,60 - Færøerne 22,30 22,70 17,20 19,10 23,80 Canada 13,00 11,90 9,50 9,60 **15,11 *Grønland 6,80 7,40 7,70 7,70 - *Data baseret på indhandlingstal. **Foreløbige tal for Newfoundland and Labrador Figur 10: Gennemsnitspriserne på hellefisk landet af fiskere i perioden Kilde: Nationale statistikker De afregningspriser som fiskerne i de forskellige lande opnår varier betydeligt. De grønlandske fiskere opnår i perioden de laveste afregningspriser ca. 7,20 7,40 DKK/kg. Dette skal ses i forhold til de canadiske afregningspriser, som gennem hele perioden ligger væsentligt over de grønlandske afregningspriser. Det skal ses i sammenhæng med at canadiske fiskere nogenlunde har samme logistikmæssige udfordringer. En af forklaringerne på de lave grønlandske afregningspriser må være de interne konkurrenceforhold på Grønland. Et eksempel på dette er de ovenfor nævnte tilfælde i Ilulissat og Upernavik. Norske, islandske og færøske fiskere opnår de højeste afregningspriser for deres fangster. Afregningsprisen for norske, islandske og færøske fiskere svinger gennem hele perioden omkring 20 DKK/kg. 18

19 Prisanalyse II Den danske import Afsnittet afdækker eksportprisen for grønlandske hellefisk til Danmark, samt eksportprisen for andre nationers eksport af hellefisk til Danmark. I den danske importstatistik skelnes, der ikke mellem hele frosne hellefisk og hellefisk, hvor hoved er skåret af, såkaldt J-cut. Ifølge interview er det vurderingen at hel frossen hellefisk, primært eksporteres, som J-cut. En undtagelse er det kinesiske marked, der efterspørger hel hellefisk. HS Hel frossen hellefisk/j-cut Figur 11 og tabel 11 nedenfor viser priserne som grønlandske firmaer opnåede ved eksport af frossen hellefisk til Danmark i perioden Der ses en væsentlig stigning i eksporten fra 2009 til 2010 af hel frossen hellefisk. Dette modsvares af et tilsvarende fald i eksporten af filet. Tabel 11: Grønlands eksport til Danmark, hel frossen HS i perioden DKK/kg 21,65 20,16 18,47 17,47 17,98 Ton Mio. DKK Figur 11: Eksporten af frossen hellefisk fra Grønland i ton og DKK/kg i perioden Kilde: Grønlands Statistik. Gennemsnits importpriserne på hellefisk fra Grønland til Danmark er gennem perioden faldet fra 21,65 DKK/kg i 2006 til 17,98 DKK/kg i 2010, med et lavpunkt i 2009 på 17,47 DKK/kg. Som en førende fangstnation skal man være opmærksom på, at fangstudviklingen i Grønland har en afgørende betydning for markedssituationen for hellefisk. Relative små fangstforøgelser, efter Grønlandsk målestok, kan flytte markedsprisen betydeligt. 19

20 Tabel 12 og figur 12 viser at danske virksomheder hovedsageligt importer hellefisk fra Grønland, Canada, Norge og Færøerne. I perioden fra 2006 til 2009 ligger de canadiske, færøske og norske priser indenfor et interval fra 22 DKK/kg til 29 DKK/kg, undtagen de færøske priser som i 2007 var nede på 17,16 DKK/kg. I 2010 stiger niveauet til over 30 DKK/kg. I hele perioden fra 2006 til 2010 importeres de grønlandske hellefisk til Danmark til lidt under 20 DKK/kg. Tabel 12: Priser for Danmarks import af frosset hellefisk i perioden Grønland DKK/kg 19,72 18,13 18,76 17,75 19,24 Ton Mio. DKK Canada DKK/kg 25,45 23,93 22,55 25,50 34,43 Ton Mio. DKK Norge DKK/kg 29,54 24,74 23,54 26,34 30,38 Ton Mio. DKK Færøerne DKK/kg 25,38 17,16 25,25 26,14 30,87 Ton Mio. DKK 1,6 0,7 4,0 2,3 5,7 Island DKK/kg 23,87-39,51 29,42 - Ton Mio. DKK 1,1-0,3 0,6 - Figur 12: Dansk import af frossen hellefisk i perioden Kilde: Danmarks Statistik 20

Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland

Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland Udført for Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) af GEMBA Seafood Consulting A/S. August 2012 GEMBA Seafood Consulting

Læs mere

Fiskeriets Økonomi 2013

Fiskeriets Økonomi 2013 Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Fiskeriets Økonomi 2013 Economic Situation of the Danish Fishery 2013 København 2013 4. Prisudviklingen på fiskeprodukter 1 Prisudviklingen på fisk er af central

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog Udenrigshandel Handelsbalance Handelsbalance Handelsbalancen viser værdien af udførslen af varer minus værdien af indførslen af varer. Bruttonationalproduktet (BNP) fremkommer ved

Læs mere

Kapitel 1 side 2 528.480

Kapitel 1 side 2 528.480 Kapitel 1 side 2 9.035 641.751 528.480 567.350 666.295 653.709 Fiskeri i tal De fleste fiskere ved, hvordan deres eget fiskeri ser ud, og hvordan det har udviklet sig i de seneste år. Modsat har de færreste

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Udenrigshandel. Grønlands eksport 1. kvartal :3

Udenrigshandel. Grønlands eksport 1. kvartal :3 Udenrigshandel :3 Grønlands eksport 1. kvartal Den samlede eksportværdi var 373 mio. kr. i mod 427 mio. kr. i 1. kvt., et fald på 53 mio. kr. hvilket svarer til 12,5 pct. Det fremgår af denne publikation

Læs mere

Sammendrag

Sammendrag PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES P.O. BOX 570 DK-3900 NUUK GREENLAND PHONE (+299) 36 12 00 FAX (+299) 36 12 12 Sammendrag 26.06.2007 20.00-11 Vedr.:

Læs mere

Udenrigshandel. Grønlands eksport 4. kvartal :4

Udenrigshandel. Grønlands eksport 4. kvartal :4 Udenrigshandel 2004:4 Grønlands eksport 4. kvartal 2003 Faldende eksport i værdi Den samlede eksportværdi i 2003 faldt til 2.149 mio. kr. fra 2.389 mio. kr. i 2002. Dette svarer til et fald på 10,0 pct.

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Fiskeri og Fangst Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indhandling af fisk og skaldyr 2 2. Havgående fiskeri 2 Tabel 1 Indhandling af fisk og skaldyr fordelt

Læs mere

Fiskeriets samfundsøkonomiske

Fiskeriets samfundsøkonomiske 2 April 2014 FISKERIKONFERENCE 2. og 3. april 2014 Dagsorden Fiskeriets for økonomien Hvordan øges fiskeriets for økonomien? Fiskeriets for økonomien Fiskeriets for økonomien Fiskeriet bidrager med 13%

Læs mere

Udenrigshandel. Grønlands eksport 2002 (foreløbige tal) 2003:2

Udenrigshandel. Grønlands eksport 2002 (foreløbige tal) 2003:2 Udenrigshandel 2003:2 Grønlands eksport 2002 (foreløbige tal) Den samlede eksportværdi for 2002 var 2.248 mio. kr., hvilket er ca. 15 mio. kr. mere end i 2001, hvor der blev eksporteret varer til en værdi

Læs mere

Den biologiske rådgivning for 2015 fra NAFO.

Den biologiske rådgivning for 2015 fra NAFO. PINNGORTITALERIFFIK GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 7 DK-39 NUUK GREENLAND PHONE (+99) 3 FAX (+99) 3 www.natur.gl Sammendrag af den biologiske rådgivning for fra

Læs mere

Udenrigshandel. Grønlands eksport 1. halvår 2006 (foreløbige tal) 2006:5. Fald i eksporten i 1. halvår 2006

Udenrigshandel. Grønlands eksport 1. halvår 2006 (foreløbige tal) 2006:5. Fald i eksporten i 1. halvår 2006 Udenrigshandel 2006:5 Grønlands eksport 1. halvår 2006 (foreløbige tal) Fald i eksporten i 1. halvår 2006 Den samlede eksport var på 1.008 mio. kr. i 1. halvår 2006 mod 1.100 mio. kr. i 1. halvår 2005,

Læs mere

Grønlands eksport 2004 (foreløbige tal) Grønlands eksportværdi fordelt på måneder, i mio. kr. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Grønlands eksport 2004 (foreløbige tal) Grønlands eksportværdi fordelt på måneder, i mio. kr. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Udenrigshandel 2005:3 Grønlands eksport 2004 (foreløbige tal) Sammenfatning Faldende eksport i værdi Størst reduktion Nyt produkt Den samlede eksportværdi i 2004 faldt til 2.146 mio. kr. fra 2.285 mio.

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 36/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 36/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 36/16 Markedsnyt 07-09-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.000 stk. Afregningspriser

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Efterbetaling for det seneste regnskabsår. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe)

Efterbetaling for det seneste regnskabsår. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe) Oksekød Nr. 18/12 Markeds nyt 3. maj 2012 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark Lavere slagtninger Noteringer uændrede Slagtningerne i denne

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 32 /15. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 32 /15. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 32 /15 Markedsnyt 05-08-2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark Slagtning = 7.600 stk. Afregningspriser

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 20. november. Forvaltningsplan for opbygning af en fremtidig torskebestand i grønlandske farvande

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 20. november. Forvaltningsplan for opbygning af en fremtidig torskebestand i grønlandske farvande TEMA - Torsk Der er stor forskel på det kystnære og det havgående fiskeri. De havgående fartøjer, der skal have licens, benytter trawl eller langline. Det kystnære fiskeri domineres af små fartøjer der

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Fiskeindustriens muligheder eksempler og perspektiver fra Royal Greenland

Fiskeindustriens muligheder eksempler og perspektiver fra Royal Greenland GUDP fiskeri workshop Aalborg d. 10/10-2013 (DanFish International) Fiskeindustriens muligheder eksempler og perspektiver fra Royal Greenland Niels Bøknæs, Projektafdelingen, Royal Greenland Seafood A/S

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

NOTAT. Udvikling i ilandbragte mængder torsk samt kvoter fordelt på bestande

NOTAT. Udvikling i ilandbragte mængder torsk samt kvoter fordelt på bestande Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 19 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Den 22. februar 27 J.nr.: NOTAT Vedr.: Pris- og mængdeudviklingen

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Det meste af havet er fisketomt

Det meste af havet er fisketomt OVERBLIK januar 2014 Det meste af havet er fisketomt Der har i den offentlige debat været rejst en række spørgsmål vedr. fiskeriressourcerne i Grønland. Hvorfor er Grønlands fiskeriudbytte lavt i sammenligning

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

Beskrivelsen omfatter landingsværdi, landingsmængde og antal landinger for perioden 1. halvår 2013.

Beskrivelsen omfatter landingsværdi, landingsmængde og antal landinger for perioden 1. halvår 2013. Fiskeriet i de 10 største havne målt ud fra værdi 2013:01 3. årgang Enhver form for hel eller delvis gengivelse af denne publikation er tilladt med angivelse af NaturErhvervstyrelsen som kilde 9. september

Læs mere

Tabelsæt 1 til analysen Nye markeder for konsumfisk fra Thyborøn. Udenrigshandelsstatistik. Anne-Mette Hjalager hjalager@advance1.

Tabelsæt 1 til analysen Nye markeder for konsumfisk fra Thyborøn. Udenrigshandelsstatistik. Anne-Mette Hjalager hjalager@advance1. Tabelsæt 1 til analysen Nye markeder for konsumfisk fra Thyborøn Udenrigshandelsstatistik Anne-Mette Hjalager hjalager@advance1.dk Maj 2008 Udviklingen i eksportpriser og importpriser per kilo, alle fiskeprodukter,

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 37/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 37/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 37/16 Markedsnyt 14-09-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.100 stk. Notering = uændret

Læs mere

Fangst i tons 2008 indenskærs

Fangst i tons 2008 indenskærs Rådgivning for krabber 1 Krabber i Vestgrønland Baggrund Fiskeriet efter krabber i de kystnære områder startede i Disko Bugt og ved Sisimiut i midten af 199 erne, og er siden udvidet til området fra Kap

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/16 Markedsnyt 09-11-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.900 stk. Notering = uændret

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/15. Danmark 18-03-2015

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/15. Danmark 18-03-2015 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/15 Markedsnyt -03-15 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.0 stk. Afregningspris = højere

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011 Fiskeri & Fangst 2011:2 Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011 Indholdsfortegnelse Indhandling af fisk og skaldyr................................. 3 Havgående fiskeri............................................

Læs mere

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen Krabber i Vestgrønland Baggrund Fiskeriet efter krabber i de kystnære områder begyndte i Disko Bugt og ved Sisimiut i midten af 1990 erne, og er siden udvidet til området fra Kap Farvel i syd til Upernavik

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 28. april Uge 18 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

ICES rådgivning for fiskebestande i 2015.

ICES rådgivning for fiskebestande i 2015. PINNGORTITALERIFFIK GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57 DK-39 NUUK GREENLAND PHONE (+299) 36 12 FAX (+299) 36 12 12 WEB WWW.NATUR.GL Sammendrag af den biologiske

Læs mere

Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007.

Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007. FISKERIDIREKTORATET 28-03-08 Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007. Den samlede eksport og import: Tabel nr. 1.01 Eksport i tons. 1.02 Eksport i 1000 kroner.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

- I pct. af ugen før... 97,3 98,8 99,2 99,3 102,6 99,1 - I pct. af samme uge sidste år 96,7 97,0 99,2 99,0 92,9 89,1

- I pct. af ugen før... 97,3 98,8 99,2 99,3 102,6 99,1 - I pct. af samme uge sidste år 96,7 97,0 99,2 99,0 92,9 89,1 Priser og produktionstal for oksekød Nr. /14 Markedsnyt -07-14 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 6.500 stk. Reduceret afregningspriser

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

- I pct. af ugen før ,8 100,6 100,1 99,5 98,2 98,4 - I pct. af samme uge sidste år 104,8 105,3 104,8 105,0 108,2 109,4

- I pct. af ugen før ,8 100,6 100,1 99,5 98,2 98,4 - I pct. af samme uge sidste år 104,8 105,3 104,8 105,0 108,2 109,4 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/17 08-11-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.0 stk. Notering = stiger Der ventes

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Royal Greenland A/S Årsrapport 2012/13

Royal Greenland A/S Årsrapport 2012/13 Royal Greenland A/S Årsrapport 2012/13 Generalforsamling, Nuuk 10. februar 2014 CEO Mikael Thinghuus Årets resultat Omsætningsfremgang trods lavere rejekvoter Resultatopgørelse 2010/11 2011/12 2012/13

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Dansk eksport når ikke så langt ud i verden som eksporten fra mange

Læs mere

Rådgivning om krabbefiskeriet for 2015 2016 samt status for krabbebestanden. Opdatering

Rådgivning om krabbefiskeriet for 2015 2016 samt status for krabbebestanden. Opdatering Rådgivning vedrørende krabbefiskeriet 15/1 Rådgivning om krabbefiskeriet for 15 1 samt status for krabbebestanden. Opdatering Den grønlandske vestkyst er i forhold til krabbeforvaltningen inddelt i seks

Læs mere

FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI

FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI 2017 FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI TAC OG KVOTER 2017 I oversigten kan du se hvilke mængder der er for de enkelte fiskearter for 2016 og 2017. Mængderne kan i

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

- I pct. af ugen før... 99,9 100,0 99,6 99,9 98,0 100,4 - I pct. af samme uge sidste år 93,9 93,8 94,5 94,6 94,9 95,7

- I pct. af ugen før... 99,9 100,0 99,6 99,9 98,0 100,4 - I pct. af samme uge sidste år 93,9 93,8 94,5 94,6 94,9 95,7 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 51/16 Markedsnyt 21-12-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 7.100 stk. Notering = uændret

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 10/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 10/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 10/17 08-03-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

- I pct. af ugen før ,7 101,4 101,3 102,8 100,7 - I pct. af samme uge sidste år ,2 104,9 105,0 110,1 108,4

- I pct. af ugen før ,7 101,4 101,3 102,8 100,7 - I pct. af samme uge sidste år ,2 104,9 105,0 110,1 108,4 Oksekød Nr. 34/12 Markeds nyt. august 12 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.600 stk. Notering = + øre/kg for hundyr Fornuftig afsætningssituation

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 38/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 38/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 38/16 Markedsnyt 21-09-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.000 stk. Notering = uændret

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Den biologiske rådgivning for 2011 fra ICES og NAFO.

Den biologiske rådgivning for 2011 fra ICES og NAFO. PINNGORTITALERIFFIK GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57 DK-39 NUUK GREENLAND PHONE (+299) 36 12 FAX (+299) 36 12 12 WEB WWW.NATUR.GL Sammendrag af den biologiske

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

- I pct. af ugen før... 99,8 99,6 99,7 100,7 100,2 - I pct. af samme uge sidste år ,9 109,7 109,6 108,8 108,2

- I pct. af ugen før... 99,8 99,6 99,7 100,7 100,2 - I pct. af samme uge sidste år ,9 109,7 109,6 108,8 108,2 Oksekød Nr. 3/13 Markeds nyt 17. januar 13 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.000 stk. Notering = uændret Rolig afsætningssituation

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015 Juli 2015 M&A-markedet i Danmark Historisk højt 1. halvår for salg af danske virksomheder Salg af danske virksomheder: Salget af danske

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSAFDELINGEN 18. september 2006 Uge 38 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 16. september 2013 Uge 38 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 28/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 28/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. /16 Markedsnyt 13-07-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 6.0 stk. Afregningspriser = faldende

Læs mere

Eksporten sendes længere væk end nogensinde

Eksporten sendes længere væk end nogensinde Den 3. december 2012 Eksporten sendes længere væk end nogensinde Dansk eksport sælges længere og længere væk fra den danske grænse. Udviklingen vil fortsætte i den kommende periode, da væksten i Europa

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 22/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 22/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. / Markedsnyt 01-06- Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 39 4000 F +45 39 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.400 stk. Afregningspriser = uændret

Læs mere

Slagteriernes noteringer for slagtekvæg ventes fastholdt i denne uge.

Slagteriernes noteringer for slagtekvæg ventes fastholdt i denne uge. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 33/16 Markedsnyt 17-08-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.0 stk. Notering = uændret

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks

Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks 143 Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks Erik Haller Pedersen og Mikkel Plagborg-Møller, Økonomisk Afdeling Indledning Nationalbanken offentliggør løbende et indeks over udviklingen

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Dansk Kvæg Kongres 28. februar. Optimal afsætning af okse,- og kalvekød i Danmark & udlandet v/ Lorenz Hansen

Dansk Kvæg Kongres 28. februar. Optimal afsætning af okse,- og kalvekød i Danmark & udlandet v/ Lorenz Hansen Dansk Kvæg Kongres 28. februar Optimal afsætning af okse,- og kalvekød i Danmark & udlandet v/ Lorenz Hansen Hvor meget betyder vi? DK 129 t. tons = EU 27 produktion 7.877 t. tons = 12,8% af verdensproduktion

Læs mere

Eksport og import af svinekød

Eksport og import af svinekød Danmarks eksport af svinekød Eksport og import af svinekød Land Tons Mio. kr. Land Tons Mio. kr. Tyskland 562.024 6.592 Letland 3.294 37 UK 286.675 4.781 Cypern 3.217 45 Polen 171.445 2.021 Ukraine 3.092

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 4. januar 2016 Uge 1 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau denne uge. Til det

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15. Danmark 19-08-2015

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15. Danmark 19-08-2015 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15 Markedsnyt 19-08-15 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.900 stk. Afregningspriser

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 35 /15. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 35 /15. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 35 /15 Markedsnyt -08-15 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.800 stk. Notering = uændret

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere