Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland"

Transkript

1 Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland Udført for Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) af GEMBA Seafood Consulting A/S. Juni 2011 GEMBA Seafood Consulting Kontakt person: Bygstubben 4 Jens Henrik Møller DK-2950 Vedbæk Denmark Tel: Fax:

2 Indhold Indledning... 3 Resultater... 4 Fremgangsmåde og metode... 6 Koldtvandsrejer... 7 Hellefisk Snekrabbe Rødfisk Torsk Havkat Helleflynder Nedenfor er der en oversigt over den grønlandske eksport (ton) i perioden fra 2006 til 2010 til Danmark af de arter der undersøges i denne analyse. Art HS nr Reje Reje Hellefisk Hellefisk , Snekrabbe Rødfisk Torsk Havkat Helleflynder , Kilde: Danmarks Statistik, Grønlands Statistik 2

3 Indledning Formålet med denne analyse er at afdække prisniveauet for de vigtigste kommercielle arter fra Grønland og sammenligne niveauet med priserne på verdensmarkedet. Derudover er der udarbejdet en prisprognose på de undersøgte arter. De arter, der indgår i analysen er: Koldtvandsrejer Hellefisk Snekrabbe Rødfisk Torsk Havkat Helleflynder Analysen bygger på udviklingen i priser og eksportmængde af Grønlands vigtigste kommercielle arter i perioden De syv arter udgør tilsammen 97 % af værdidannelsen i førstehåndsleddet på Grønland. Det metodiske grundlag for analysen er: Anvendelse af offentligt tilgængelige statistikker Desk research Interview med relevante operatører på markedet Det skal i den sammenhæng nævnes, at den gennemførte analyse bygger på offentligt tilgængelige statistikker og i ganske enkelte tilfælde på andre opgørelser. Det har på nuværende tidspunkt ikke været muligt at få de nyeste tal (2010) fra Grønlands Statistik. Tal for 2010 foreligger formentlig i september måned Når disse foreligger, vil rapporten blive opdateret med de nyeste tal fra Grønland. Arbejdet er udført i perioden fra 1. april 2011 til 15. juni

4 Resultater Nedenfor er en opsummering af de væsentligste resultater fra den gennemførte analyse. Rejer Grønlandske fiskere opnåede, ifølge de offentlige tilgængelige statstikker, i perioden fra 2006 til 2008 en gennemsnitlig afregningspris, der ligger under den afregningspris, som canadiske fiskere opnåede i samme periode. I 2009 opnår grønlandske fiskere for første gang en afregningspris der ligger over de canadiske afregningspriser, men fortsat under de islandske og norske afregningspriser. De foreløbige og tilgængelige oplysninger indikerer dog at grønlandske fiskere i 2010 og 2011 ikke opnår tilsvarende afregningspriser som canadiske fiskere. En endelig vurdering afregningspriserne i 2010 og 2011 må derfor afvente at de officielle data frigives og der gennemføres en mere specifik analyse på grundlag af fangstoplysningerne. De danske importpriser af pillede grønlandske rejer ligger væsentligt under importprisen fra andre leverandørlande. Importprisen på skalrejer er på niveau med verdensmarkedsprisen. Danmarks eksport af frosne rejer (primært skalrejer) til verdensmarkedet skete i 2010 til en gennemsnitspris på 18,55 DKK/kg. Danmarks eksport af pillede rejer (primært pillede rejer) til verdensmarkedet skete i 2010 til gennemsnits pris på 42,97 DKK/kg. Hellefisk Grønlandske fiskere får en markant lavere afregning for hellefisk sammenlignet med islandske og færøske fiskere. Den danske eksport af hellefisk til verdensmarkedet sker til en gennemsnitspris på DKK/kg, prisen varierer efter størrelse, samt om den sælges med eller uden hoved. Der er stor efterspørgsel på hellefisk i Asien, stigende priser kan derfor påregnes. Udbuddet af hellefisk forventes ikke at ændre sig markant. Fangsterne øst for Grønland forventes at være stabile mens bestanden vest for Grønland har problemer med overudnyttelse. Rødfisk Den danske importpris for frosset rødfisk er på DKK/kg i Verdensmarkedsprisen i 2010 for frossen rødfisk ligger omkring DKK/kg. Efterspørgslen på rødfisk er høj, og der er ikke tegn på øgede fangster i

5 Snekrabbe Grønlandske fiskere får en lavere afregning for snekrabber sammenlignet med de canadiske fiskere. I 2009 var afregningsprisen på 10,85 DKK/kg på Grønland, mens den i Canada var 15,06 DKK/kg. Den danske eksport af snekrabber til verdensmarkedet sker til en gennemsnitlig pris på DKK/kg. Afregningen til canadiske fiskere er steget markant i starten af 2011, det er uklart om de grønlandske fiskere har oplevet samme stigning da data for Grønland ikke er tilgængelig på nuværende tidspunkt. Torsk Grønlandske fiskere får en markant lavere afregningspris for torsk, sammenlignet med andre landingsnationer. I 2009 var den gennemsnitlige afregningspris 3,84 DKK/kg på Grønland, mens den på Færøerne og Island var mellem 8,45 og 12,80 DKK/kg. Der skal dog tages højde for væsentlige kvalitetsforhold i denne sammenhæng. Den danske import af saltet torsk fra Grønland sker til 50 % af prisen sammenlignet med prisen på saltet torsk fra Færøerne. Eksporten af saltet torsk fra Danmark til verdensmarkedet sker til en gennemsnitpris på DKK/kg. Der kommer næsten 1 million ton ekstra hvidfisk på verdensmarkedet i 2011 på grund af større kvoter og øget fiskeri. Dette forventes at presse priserne. Havkat Grønlandske fiskere får under halvdelen af den pris som islandske fiskere afregnes til. Havkat eksporteres fra Grønland til Danmark til en pris på 11,37 DKK/kg i Helleflynder Importprisen for grønlandsk frosset helleflynder til Danmark er på 28 DKK/kg i Eksportprisen fra Danmark på frosset helleflynder til verdensmarkedet er på 37 DKK/kg i Nogenlunde uændret udbud og uændret efterspørgsel indikerer at prisen i 2011 vil være sammenlignelig med

6 Fremgangsmåde og metode HS nummersystemet Varer som eksporteres over landegrænser får via varenomenklaturen tildelt et specifikt HS - nummer, som henfører varen til en bestemt produktkategori. Nedenstående tabel giver en oversigt over de syv undersøgte arter og de korresponderende HS numre. Dansk navn: Rejer Grønlandsk navn: Issittup raajaa Kategori benævnelse: Skalrejer frossen Rejer, pillede frossen Grønlandske HS numre Korresponderende danske HS - numre (inkluderer også pillede) Hellefisk Qaleralik. Hellefisk, frossen. Hellefisk, filet, frosset Torsk Saarullik Saltet torsk Saltet eller tørret torskefilet Havkat Qeeraq/ Havkatfilet eller hel, Kigutilik fersk eller frosset , Intet nummer Intet nummer for hellefisk filet Helleflynder Nataarnaq Helleflynder, frosset Rødfisk Suluppaagaq Rødfisk, frosset (stor rødfisk) (lille rødfisk) Snekrabber Assagiak/ Saattuaq Snekrabbe, frosset (Inkluderer kongekrabber) I forbindelse med analysen og det gennemførte arbejde er det kommet frem at der ikke er fuld overensstemmelse mellem HS-nummer systemet i Grønlands Statistik og Danmarks Statistik. Dette forhold gør det i nogle tilfælde vanskelligt at sammenholde den grønlandske og den danske statistik dette virker uhensigtsmæssig da det vanskeliggør vurderingerne. Analyseniveauer Analysen er for hver art/vareprodukt sammensat af tre niveauer, henholdsvis: En sammenligning af afregningsprisen til grønlandske fiskere sammenlignet med fiskere i andre lande for samme produktgruppe. En sammenligning af grønlandske eksportpriser til Danmark, sammenholdt med andre landes eksportpriser af tilsvarende produkter til Danmark. Danske eksportpriser af de pågældende produkter til andre land. 6

7 Koldtvandsrejer Rejer (pandalus borealis) er den økonomisk vigtigste art på Grønland. Fiskeriet efter rejer i Grønland foregår primært ved Vestgrønland. Rejebestanden forventes at være faldende i Grønland og Canada de næste år. Grønland og Canada har det største fiskeri af rejer på verdensplan. Figur 1 og tabel 1 viser, at de grønlandske landinger er faldet med ca tons siden 2006 tilsvarende er de canadiske landinger reduceret med ca tons. Norges landinger er også reduceret med ca tons siden De islandske er i samme periode steget med ca tons. Det islandske fiskeri er dog på et forholdsvis lavt niveau. Tabel 1: Landinger af rejer i ton i perioden Koldtvandsrejer Norge Island Canada ** Grønland total fangst Grønland indhandling * Grønland TAC *Baseret på foreløbige tal fra GFLK. **Baseret på Quota Reports fra Figur 1: Fordelingen af landingsmængderne af koldtvandsrejer i perioden Kilde: Nationale statistikker. Island har en stor forarbejdningsindustri, der primært forarbejder importerede rejer. Rejer, der fanges i Norge, afsættes i høj grad til hjemmemarkedet og/eller til eksport primært til Island. En udvikling indenfor rejer, er den MSC-certificering der er sket på en del af de canadiske rejer. Certificeringen betyder at Royal Greenland nu også reklamerer for canadiske rejer på de europæiske markeder, hvor det førhen primært var grønlandske rejer. Dertil kommer at nye krav fra EU om sporbarhed tilsyneladende giver de canadiske rejer en fordel på det europæiske marked. 7

8 Prisanalyse I Sammenligning af afregningsprisen Tabel 2 og figur 2 viser afregningspriserne til grønlandske, canadiske, norske og islandske fiskere i perioden fra 2006 til Det fremgår af tabel 2 at de grønlandske afregningspriser var de lavest i perioden fra 2006 til I gennemsnit lå de grønlandske afregningspriser 1,60 DKK/kg under de canadiske afregningspriser. I 2009 forandres dette og de grønlandske priser bevæger sig 0,15 DKK/kg over de canadiske priser. I 2010 er de canadiske afregningspriser (ifølge statistik fra New Foundland and Labrador) 8,84 DKK/kg og i 2011 (Jan-Mar.) er afregningsprisen steget til 10,59 DKK/kg. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at få adgang til de offentlige statistikker om afregningspriserne fra Grønlands Statistik for 2010 eller Tabel 2: Afregningspriser i DKK/kg på landinger af koldtvandsrejer i perioden Norge 14,67 16,49 17,41 17,24 21,72 Island 8,05 9,66 8,13 7,27 - Canada 6,93 7,02 7,44 6,55 **8,84 *Grønland 5,26 5,46 5,88 6,70-3 grønlandske rejetrawler - 5,72-5,73 6,07 *Data baseret på indhandlingstal. **Foreløbige tal for Newfoundland and Labrador Figur 2: Gennemsnitspriserne på rejer landet af fiskere i perioden Kilde: Nationale statistikker. På den baggrund er der blevet søgt fangstdata fra tre grønlandske rejetrawlere. Ifølge fangstdata var gennemsnits afregningsprisen på henholdsvis 5,72 DKK/kg i 2007 og 5,73 DKK/kg i 2009, 6,07 DKK/kg i 2010 og 6,83 DKK/kg i første kvartal af Det forhold indikerer at de grønlandske afregningspriser i 2010 og 2011 ligger under de canadiske. 8

9 Islandske fiskeres gennemsnitspriser tilnærmer sig i 2009 niveauet for de canadiske og grønlandske fiskere. Det har ikke været muligt at få oplyst afregningsprisen på Island for Norske fiskere opnår en væsentligt bedre pris sammenlignet med fiskerne i de andre lande. Forklaringen er at størsteparten af de rejer, som landes, typisk sælges som ferske rejer til konsum på det norske marked, hvor forbrugerne er villige til at betale en høj pris for rejer. Prisanalyse II Sammenligning af danske importpriser Danmark importer frosne skalrejer ( ) samt pillede frosne rejer ( ) fra Grønland. Skalrejer: HS - nummer Tabel 3 og figur 3 viser Grønlands eksport af frosne skalrejer HS til Danmark i perioden fra 2006 til Udover eksporten til Danmark er der fra Grønland en meget lille eksport af skalrejer direkte til Japan. Den grønlandske eksport af skalrejer er siden 2006 faldet fra ton til ton i Gennemsnitspriserne har dog ligget meget stabilt mellem 10,18 DKK/kg og 11,84 DKK/kg, med højeste niveau i Værdien af Grønlands eksport af frosne skalrejer til Danmark udgjorde 520 mio. DKK i 2010 og dermed er skalrejer den næststørste varekategori i den grønlandske fiskerieksport. Tabel 3: Grønlands eksport af skalrejer til Danmark HS i perioden DKK/kg 10,18 10,87 11,84 10,84 11,60 Ton Mio. DKK Figur 3: Grønlands eksport af frosne skalrejer (ton og DKK/kg) perioden Kilde: Grønlands Statistik 9

10 Frosne skalrejer, som eksporteres til Danmark bliver primært videre eksporteret til det russiske og det kinesiske marked. Frosne skalrejer er en varetype, der er i tæt priskonkurrence med varmtvandsrejer på det kinesiske marked. Prisniveauet på frosne skalrejer er derfor i høj grad styret af det globale udbud af varmtvandsrejer, kursen på dollar (som varmtvandsrejer afregnes i) samt den generelle udvikling på det kinesiske (asiatiske) marked, som i dag er nettoimportører af seafood produkter. Tabel 4 og figur 4 nedenfor viser udviklingen i Danmarks import af frosne skalrejer fra henholdsvis Canada, Grønland og Island. Når man sammenligner tabel 3 og tabel 4 er der forskelle i tallene fra Grønlands Statistik og Danmarks Statistik. Forklaringen på dette, er sandsynligvis den måde hvorpå man definerer kategorierne i de to landes toldtariffer og sandsynligvis en vis usikkerhed omkring indklareringen i varenomenklaturen. Uklarheden på dette punkt virker dog uhensigtsmæssig. Tabel 4: Danmarks import af skalrejer HS i perioden Grønland: DKK/kg 10,64 11,55 13,49 12,28 13,61 Ton Mio. DKK Canada: DKK/kg 11,83 11,79 13,74 12,78 13,30 Ton Mio. DKK Island: DKK/kg 18,38 12,25 26,93 24,41 30,03 Ton Mio. DKK Figur 4: Danmarks import af frosne rejer, med og uden skal, fra Canada og Grønland. Kilde: Danmarks Statistik Det fremgår af tabel 4 at importpriserne på henholdsvis grønlandske og canadiske rejer gennem hele perioden ligger ganske tæt. I 2010 overstiger den grønlandske gennemsnitspris på skalrejer for første gang de canadiske. I perioden falder den canadiske eksport Danmark, mens den stiger til det russiske og kinesiske marked. 10

11 Pillede frosne rejer: HS Tabel 5 og figur 5 viser den grønlandske eksport af pillede frosne rejer til Danmark i perioden fra 2006 til Denne produktkategori er målt i værdi den største eksportartikel i den grønlandske fiskerieksport til Danmark. Man skal dog være opmærksom på at i den grønlandske statistik bruges HS om frosne pillede rejer, tilsvarende bruges HS nummeret også i den danske statistik for rejer i hermetisk lukkede pakninger. Dette forhold gør umiddelbare sammenligninger af priserne i den danske import vanskelig. Det fremgår af tabel 5 at Grønlands eksportpriser på pillede frosne rejer til Danmark har været faldende fra 30,32 DKK/kg i 2006 til 26,64 DKK/kg i Der er ikke noget klart billede i den mængdemæssige udvikling. Prisudviklingen er dog meget entydig nedadgående og indikerer at varekategorien de sidste år har været underlagt et prismæssigt pres. Tabel 5: Grønlands eksport til Danmark af rejer, frosne og pillede HS i perioden DKK/kg 30,32 30,77 28,39 27,08 26,64 Ton Mio. DKK Figur 5: Gennemsnitspriser og mængde - grønlandsk eksport, HS ( ). Kilde: Grønlands Statistik Pillede frosne rejer afsættes typisk til Danmark med henblik på videresalg, ompakning, til detailsalg og som råvarer til den danske lageindustri. Pillede frosne rejer fra Grønland udgør dermed en hjørnesten, som råvarer i den danske rejeindustri. Canadiske rejer indgår på tilsvarende måde, men der er tale om langt mindre tonnager. Når grønlandske rejer eksporteres direkte videre fra Danmark bliver rejerne ikke registreret i den danske statistik da de kun opholder sig i transit i Danmark. 11

12 Tabel 6 og figur 6 viser den danske import af pillede frosne rejer HS fra Grønland, Canada og Island. Som nævnt er der på dette punkt ikke fuldstændig overensstemmelse mellem det grønlandske og det danske toldtarifsystem. Uanset dette giver tabel 6 og figur 6 en oversigt over prisniveauerne i den danske import af rejer fra de tre lande. Tabel 6: Danmarks import af rejer pillede frosne HS i perioden Grønland: DKK/kg 32,88 32,04 30,21 25,84 23,82 Ton Mio. DKK Canada: DKK/kg 37,53 42,84 34,81 28,56 37,73 Ton Mio. DKK Island: DKK/kg 33,17 36,19 36,08 32,02 33,58 Ton Mio. DKK Figur 6: Gennemsnitspriser dansk import af rejer HS vigtigste eksportlande. Kilde: Danmarks Statistik De danske importpriser for grønlandske pillede rejer ligger gennem hele perioden betydeligt under den pris, der skal betales for pillede rejer importeret fra Island og Canada. Den store prisforskel mellem canadiske og grønlandske rejer indikerer, at pillede grønlandske rejer tilsyneladende eksporteres til Danmark under, hvad der kan betragtes som verdensmarkedsprisen. 12

13 Prisanalyse III Danske eksportpriser - rejer: Koldtvandsrejer bliver i stigende grad substitueret med varmtvandsrejer på det globale seafoodmarked. Den globale produktion af varmtvandsrejer er stigende. I 2006 var den globale produktion på 3,2 mio. ton og forventes at være ca. 5 mio. ton i Dog vil en stor andel af denne produktion bliver konsumeret i Asien. Udover dette afhænger koldtvandsrejers konkurrenceposition i forhold til varmtvandsrejen af udviklingen i dollar kursen. Skalrejer HS På verdensmarkedet er de vigtige markeder for frosne skalrejer Rusland/Ukraine og Kina. Markedet i Rusland er fordoblet de seneste 3 år og priserne er ligeledes steget betydeligt. De russiske myndigheder har fastsat nye grænser (7 %) for, hvor meget vand rejerne må glaseres i. Dette skaber udfordringer, da begrænsningen af glaseringsniveauet bliver oplevet som en prisstigning på forbrugerniveau. Figur 7 viser Danmarks eksport af frosne rejer, som gennem en årrække har været faldende. Dette skyldes primært udviklingen i den direkte canadiske eksport til det russiske og kinesiske marked. Tabel 7: Danmarks eksport af rejer frosne, med og uden skal, HS i Ton Mio. DKK DKK/kg Sverige ,52 Kina ,10 Rusland ,71 Norge ,89 Andre ,80 Total ,55 Figur 7: Danmarks eksport af frosne rejer, med og uden skal, i perioden Kilde: Danmarks Statistik 13

14 Danmark har traditionelt fungeret som omsætningsled for afsætningen af skalrejer til de tre markeder. Dette forhold er dog under forandring, da eksporten fra Canada nu sker direkte til det russiske marked. I forhold til importprisen af skalrejer fra henholdsvis Grønland og Canada sker der en forøgelse af eksportprisen på skalrejer på ca %. På de mest attraktive markeder som Norge og Sverige viser tabel 7 at gevinsten kan være endnu højere. Frosne pillede rejer HS Tabel 8 viser de vigtigste eksportmarkeder for rejer i hermetisk lukkede pakninger (frost og delvist lageprodukter). De vigtigste eksportmarkeder for denne produktkategori er UK og Tyskland. Eksporten af rejer i hermetisk lukkede pakninger har i en årrække været faldende på grund af mindsket forbrug og hård konkurrence fra blandt andet varmvandsrejer på nogle af de traditionelle hovedmarkeder. Tabel 8: Danmarks eksport af rejer tilberedt eller konserveret i hermetisk lukkede pakninger, HS i Ton Mio. DKK DKK/kg UK ,48 Tyskland ,83 Italien ,68 Sverige ,13 Andre ,15 Total ,97 Figur 8: Gennemsnitspriser og mængde, pillede frosne rejer, danske eksport Kilde: Danmarks Statistik. De væsentligste markeder er det engelske, tyske, svenske og italienske. Rejesektoren var hårdt presset under finanskrisen i 2008 og I sidste halvdel af 2010 blev markedsprisen for rejer forbedret, blandet på grund af et reduceret udbud. Figur 8 indikerer denne tendens og det kan oplyses at de seneste tilbagemeldinger fra producenter viser at markedsprisen er øget væsentligt i

15 Opsummering på prisanalyse rejer: Den gennemførte gennemgang viser at grønlandske rejer, hvad angår afregningsprisen befinder sig i den nederste del af prissegmentet. I forhold til den pris, som opnås ved eksport til Danmark er priserne under det som kan betegnes som verdensmarkedsprisen (specielt for pillede frosne rejer). En del af forklaringen på dette er den vertikale integration, der findes i den grønlandske rejesektor mellem fangstsiden, processiden og importørleddet. Prisanalyse I sammenligning af afregningspriser - rejer: I perioden fra 2006 til 2008 er de grønlandske afregningspriser under de canadiske afregningspriser. I 2009 opnår grønlandske fiskere en bedre afregning sammenlignet med canadiske fiskere. Lokale tal for 2010 indikerer dog at grønlandske rejer i 2010 afregnes under niveauet for canadiske rejer. I løbet af perioden nærmer islandske fiskere sig afregningsniveauet i Grønland og Canada. Norske fiskere opnår markant bedre afregninger, det skal ses i relation til at rejerne afsættes direkte fersk til det lokale marked. Prisanalyse II danske importpriser - rejer: Canadiske skalrejer ( ) opnåede i perioden fra 2006 til 2009, en importpris der lå ca. 2,3 % over grønlandske rejer, svarende til kr. 0,30 pr. kg. ved import til Danmark. I 2010 ligger importprisen på Grønlandske skalrejer dog over canadiske skalrejer med ca. 2,2 % svarende til kr. 0,31 pr. kg. Canadiske pillede frosne rejer ( ) opnår i perioden fra 2006 til 2010, en pris der i gennemsnit ligger kr pr. kg over pillede grønlandske rejer, svarende til ca. 14,6 %. Prisanalyse III danske eksportpriser - rejer: Danmarks eksport af frosne rejer ( ) skete i perioden fra til en gennemsnitspris på 17,33 DKK/kg. Danmarks eksport af pillede frosne rejer ( ) skete i perioden fra til en gennemsnitspris på 44,18 DKK/kg. 15

16 Prisprognose rejer: Det skal understreges at en uforudsigelig og afgørende faktor i forhold til en prisprognose for rejer, er kursudviklingen på de afgørende valutaer Euro, Pund og i særdeleshed US - dollar. Dertil kommer at udviklingen siden 2006 viser at det globale udbud af koldtvandsrejer er reduceret fra mere end tons i 2006 til ca tons i Dette forhold har stor betydning for hele rejesektorens situation, og skal ses i forhold til den position, som koldtvandsrejer indtager på verdensmarkedet. Prisprognosen nedenfor hviler på tre afgørende forhold: Mega-trends for den globale produktion/udvikling af fødevarer herunder rejer, og de aktuelle markedsforhold. Markeds-trends på de centrale markeder for koldtvandsrejer. Lokale-trends som er forventninger til produktionen af koldtvandsrejer de kommende år. Prisprognose rejer: Øget forbrug af varmtvandsrejer i Asien, vil øge prisen globalt på rejer. Risikoen for udmelding af koldtvandsrejer fra de store supermarkedskæder forventes at have en begrænsende effekt på mulighederne for eksorbitante prisstigninger på det europæiske marked. Reduktioner i fiskeriet af koldtvandsrejer de kommende år, vil medvirke til at trække prisniveauet opad på markedet. Forventningen for 2011 er en opadgående tendens i prisniveauet for koldtvandsrejer men der er dog nogle klare faresignaler da de første supermarkedskæder har udmeldt koldtvandsrejer fra deres sortiment hvilket indikere at der er et loft for hvor højt prisniveauet kan blive for koldtvandsrejer. 16

17 Hellefisk Hellefisk er den næst vigtigste art i det grønlandske fiskeri. Det grønlandske fiskeri efter hellefisk sker både som havgående og kystnært. Ifølge de statistiske oplysninger foregår hovedparten af det grønlandske fiskeri efter hellefisk på vestkysten. Tabel 9 og figur 9 viser udviklingen i landingerne af hellefisk i perioden 2006 til Grønland er på globalt plan den førende nation, efterfulgt af Island, Canada og Norge. De grønlandske landinger (indhandling) ligger stabilt omkring ton om året. Tabel 9: Landinger af hellefisk i ton i perioden Norge Island Færøerne Canada ** *Grønland *Tal er baseret på Indhandling. **Tal baseret på Quota Reports fra Figur 9: Fordelingen af landingsmængderne af hellefisk i perioden Kilde: Nationale statistikker. Info boks: I en artikel fra Fiskeri Tidende i maj 2011 omtales en priskrig mellem to fabrikker for hellefisk i Ilulissat. Her er afregningen til fiskerne meget højere end i Upernavik, hvor der kun er én fabrik. I nedenstående tabel vises forskellen i priser. Afregningspriser i DKK/kg for hellefisk i 2011 i Ilulissat og Upernavik. Ilulissat Upernavik Små hellefisk 12,00 6,20 Store hellefisk 16,00 10,30 Kilde: Fiskeritidende 17

18 Prisanalyse I Sammenligning af afregningspriserne Tabel 10 og figur 10 viser udviklingen i afregningspriserne for fiskerne i Norge, Island, Færøerne, Canada og Grønland. Fra Grønland og Island er der endnu ikke adgang til oplysninger fra Tabel 10: Afregningspriser (DKK/kg) til fiskeren for hellefisk i perioden Norge 19,50 16,20 18,40 16,80 21,00 Island 21,80 18,90 20,80 19,60 - Færøerne 22,30 22,70 17,20 19,10 23,80 Canada 13,00 11,90 9,50 9,60 **15,11 *Grønland 6,80 7,40 7,70 7,70 - *Data baseret på indhandlingstal. **Foreløbige tal for Newfoundland and Labrador Figur 10: Gennemsnitspriserne på hellefisk landet af fiskere i perioden Kilde: Nationale statistikker De afregningspriser som fiskerne i de forskellige lande opnår varier betydeligt. De grønlandske fiskere opnår i perioden de laveste afregningspriser ca. 7,20 7,40 DKK/kg. Dette skal ses i forhold til de canadiske afregningspriser, som gennem hele perioden ligger væsentligt over de grønlandske afregningspriser. Det skal ses i sammenhæng med at canadiske fiskere nogenlunde har samme logistikmæssige udfordringer. En af forklaringerne på de lave grønlandske afregningspriser må være de interne konkurrenceforhold på Grønland. Et eksempel på dette er de ovenfor nævnte tilfælde i Ilulissat og Upernavik. Norske, islandske og færøske fiskere opnår de højeste afregningspriser for deres fangster. Afregningsprisen for norske, islandske og færøske fiskere svinger gennem hele perioden omkring 20 DKK/kg. 18

19 Prisanalyse II Den danske import Afsnittet afdækker eksportprisen for grønlandske hellefisk til Danmark, samt eksportprisen for andre nationers eksport af hellefisk til Danmark. I den danske importstatistik skelnes, der ikke mellem hele frosne hellefisk og hellefisk, hvor hoved er skåret af, såkaldt J-cut. Ifølge interview er det vurderingen at hel frossen hellefisk, primært eksporteres, som J-cut. En undtagelse er det kinesiske marked, der efterspørger hel hellefisk. HS Hel frossen hellefisk/j-cut Figur 11 og tabel 11 nedenfor viser priserne som grønlandske firmaer opnåede ved eksport af frossen hellefisk til Danmark i perioden Der ses en væsentlig stigning i eksporten fra 2009 til 2010 af hel frossen hellefisk. Dette modsvares af et tilsvarende fald i eksporten af filet. Tabel 11: Grønlands eksport til Danmark, hel frossen HS i perioden DKK/kg 21,65 20,16 18,47 17,47 17,98 Ton Mio. DKK Figur 11: Eksporten af frossen hellefisk fra Grønland i ton og DKK/kg i perioden Kilde: Grønlands Statistik. Gennemsnits importpriserne på hellefisk fra Grønland til Danmark er gennem perioden faldet fra 21,65 DKK/kg i 2006 til 17,98 DKK/kg i 2010, med et lavpunkt i 2009 på 17,47 DKK/kg. Som en førende fangstnation skal man være opmærksom på, at fangstudviklingen i Grønland har en afgørende betydning for markedssituationen for hellefisk. Relative små fangstforøgelser, efter Grønlandsk målestok, kan flytte markedsprisen betydeligt. 19

20 Tabel 12 og figur 12 viser at danske virksomheder hovedsageligt importer hellefisk fra Grønland, Canada, Norge og Færøerne. I perioden fra 2006 til 2009 ligger de canadiske, færøske og norske priser indenfor et interval fra 22 DKK/kg til 29 DKK/kg, undtagen de færøske priser som i 2007 var nede på 17,16 DKK/kg. I 2010 stiger niveauet til over 30 DKK/kg. I hele perioden fra 2006 til 2010 importeres de grønlandske hellefisk til Danmark til lidt under 20 DKK/kg. Tabel 12: Priser for Danmarks import af frosset hellefisk i perioden Grønland DKK/kg 19,72 18,13 18,76 17,75 19,24 Ton Mio. DKK Canada DKK/kg 25,45 23,93 22,55 25,50 34,43 Ton Mio. DKK Norge DKK/kg 29,54 24,74 23,54 26,34 30,38 Ton Mio. DKK Færøerne DKK/kg 25,38 17,16 25,25 26,14 30,87 Ton Mio. DKK 1,6 0,7 4,0 2,3 5,7 Island DKK/kg 23,87-39,51 29,42 - Ton Mio. DKK 1,1-0,3 0,6 - Figur 12: Dansk import af frossen hellefisk i perioden Kilde: Danmarks Statistik 20

Det meste af havet er fisketomt

Det meste af havet er fisketomt OVERBLIK januar 2014 Det meste af havet er fisketomt Der har i den offentlige debat været rejst en række spørgsmål vedr. fiskeriressourcerne i Grønland. Hvorfor er Grønlands fiskeriudbytte lavt i sammenligning

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Royal Greenland A/S Årsrapport 2012/13

Royal Greenland A/S Årsrapport 2012/13 Royal Greenland A/S Årsrapport 2012/13 Generalforsamling, Nuuk 10. februar 2014 CEO Mikael Thinghuus Årets resultat Omsætningsfremgang trods lavere rejekvoter Resultatopgørelse 2010/11 2011/12 2012/13

Læs mere

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen Krabber i Vestgrønland Baggrund Fiskeriet efter krabber i de kystnære områder begyndte i Disko Bugt og ved Sisimiut i midten af 1990 erne, og er siden udvidet til området fra Kap Farvel i syd til Upernavik

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15. Danmark 19-08-2015

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15. Danmark 19-08-2015 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15 Markedsnyt 19-08-15 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.900 stk. Afregningspriser

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Høringssvar angående forhøjelse af kvoten for narhvalbestanden i Melville Bugt i 2014, samt svar til spørgsmål angående hvid- og narhvalbestande.

Høringssvar angående forhøjelse af kvoten for narhvalbestanden i Melville Bugt i 2014, samt svar til spørgsmål angående hvid- og narhvalbestande. PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Afdelingen for Fangst og Jagt Kopi til: Departementet

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Danmark slår Sverige på industrieksport

Danmark slår Sverige på industrieksport Danmark slår Sverige på Hverken eller industriproduktionen tyder på, at dansk industri har klaret sig specielt dårligt gennem krisen. Industrieksporten har klaret sig på linje med udviklingen i Tyskland

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Produktionsafgiftfonden - PAF

Produktionsafgiftfonden - PAF Produktionsafgiftfonden - PAF Alle arealer tilplantet med nob og ngr er pligtig at betale Der ydes tilskud til forskning, udvikling og markedsføring efter ansøgning Resultater formidles i årsberetning,

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Lønsom produktion i Danmark

Lønsom produktion i Danmark Royal Greenland Seafood A/S Royal Greenland A/S er en verdensomspændende koncern inden for fisk & skaldyr med godt 2.000 ansatte og en omsætning på ca. 5 mia. dkk. * Primære markeder europæiske lande +

Læs mere

BILAG 1-5 + Executive summary til Kartlegging av kunnskap om sjømatmarkedet og brukerdreven innovasjon i sjømatsektoren

BILAG 1-5 + Executive summary til Kartlegging av kunnskap om sjømatmarkedet og brukerdreven innovasjon i sjømatsektoren BILAG 1-5 + Executive summary til Kartlegging av kunnskap om sjømatmarkedet og brukerdreven innovasjon i sjømatsektoren Bilag 1 Litteraturoversikt Bilag 2 Innovasjonsordninger Bilag 3 Marked og pris Bilag

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM Frederica april 2015 Navn Dato Øre/kWh Marginalomkostning på kulkraft Lav kulpris skyldes; 34 32 30 28 26 24 Lav efterspørgsel Stort udbud Lave omkostninger på udvinding og

Læs mere

Royal Greenland. Camp 2015, 21. august 2015. Mikael Thinghuus, CEO, Royal Greenland

Royal Greenland. Camp 2015, 21. august 2015. Mikael Thinghuus, CEO, Royal Greenland Royal Greenland Camp 2015, 21. august 2015 Mikael Thinghuus, CEO, Royal Greenland Grønland Blandt de mindst befolkede områder i verden men med en betydelig mængde ressourcer i det omkringliggende hav Folk

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 10 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi anmarks samhandel med andre lande 700000 600000 Mio.

Læs mere

Kapitel 12 Markedsudvælgelse

Kapitel 12 Markedsudvælgelse Kapitel 12 Markedsudvælgelse Opgave 12 1. Hvilken metode har hver af de to virksomheder anvendt ved markedsudvælgelsen? Trolderiet har anvendt nærmarkedsmetoden ved markedsudvælgelse. DeSign A/S har anvendt

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

-udledning fra det samlede danske forbrug

-udledning fra det samlede danske forbrug Faktaark, oktober 2014 Resumé af "Measuring Denmark's Emissions" fra det samlede danske forbrug fra det samlede danske forbrug Danmark har forpligtet sig til ambitiøse mål for at begrænse udledningen af

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020?

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Fodringsseminar 2014 Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Bjarne Kornbek Pedersen Danish Farm Design A/S DANISH FARM DESIGN Udviklingstendenser Udvikling i befolkning 1950-2050 (Kilde: FN) Halvdelen

Læs mere

Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE

Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE Indhold Introduktion Færøsk turisme 2012 Appendiks: Færøsk turisme i tal Ferðavinnufelagið er Færøernes brancheforening

Læs mere

Kartlegging av kunnskap om sjømatmarkedet og brukerdreven innovasjon i sjømatsektoren

Kartlegging av kunnskap om sjømatmarkedet og brukerdreven innovasjon i sjømatsektoren Kartlegging av kunnskap om sjømatmarkedet og brukerdreven innovasjon i sjømatsektoren Kartl ing av kunnskap om sjømatmarkedet og brukerdreven innovasjon i sjømatsektoren Udarbejdet for Nordic innovation

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

Informationsbrev maj 2009

Informationsbrev maj 2009 Nr. 6-2009 Informationsbrev maj 2009 1. maj 2009 Generel orientering. Vi er fortsat ramt af finanskrisen og specielt den valutariske udvikling på svenske kroner og Engelske pund. Det har medført en omfattende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

Årsmøde og kongres 2011 for svineproducenter i verdensklasse Onsdag d. 26. oktober 2011. Hvilken gris kan vi sælge til en højere pris?

Årsmøde og kongres 2011 for svineproducenter i verdensklasse Onsdag d. 26. oktober 2011. Hvilken gris kan vi sælge til en højere pris? Årsmøde og kongres 2011 for svineproducenter i verdensklasse Onsdag d. 26. oktober 2011 Hvilken gris kan vi sælge til en højere pris? Danish Crown Nordic DC Nordic Friland K-Pack AB Nordic Randers KLS

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Tal om gartneriet 2013

Tal om gartneriet 2013 Tal om gartneriet 2013 Indholdsfortegnelse STRUKTUR... 3 ØKONOMI... 3 EKSPORT... 6 ERHVERVET I TAL TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION.. 8 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION OG DRIVAREAL

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind 19. juli 2010 Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind Efter en årrække med tab vandt dansk eksport markedsandele i 2009 Med undtagelse af BRIK-landene er der tale om fremgang på stort set alle

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Lønomkostninger internationalt

Lønomkostninger internationalt 12-0709- poul - 27.06.2012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønomkostninger internationalt EUROSTAT har i juni offentliggjort tal for arbejdsomkostninger i EU-landene. Danmarks Statistik

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt Europaudvalget - Økofin Offentligt Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. - Økofin - Spørgsmål af. januar. 7. februar J.nr. 5-9 Spørgsmål:

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige

Markedsmuligheder i Sverige Markedsmuligheder i Sverige Sverige er vores næststørste eksportmarked 23% af DKs eksport går til Norden og Baltikum (2010) svarende til små 200 eksportmilliarder Sverige aftager 13-15% af Danmarks samlede

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser 2014 Cirkulære af 18. december 2014 Modst. nr. 067-14 J.nr. 2014-1753-0003 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group NYHEDSBREV #1 FEBRUAR 2015 Nyheder fra TripleNine Group» Et forrygende resultat 2014» Lota Protein S.A. opnår Pro Pyme Seal» God ide at investere i fiskeriet i Mauretanien» Sydafrika ser vækstmuligheder»

Læs mere

BNP undervurderer væksten i dansk velstand

BNP undervurderer væksten i dansk velstand BNP undervurderer væksten i dansk velstand I forhold til udviklingen i vores velstand er der typisk fokus på væksten i priskorrigeret/realt BNP. Bruttonationalindkomsten (BNI) er imidlertid et mere retvisende

Læs mere

Globale markedsmodeller for laksefisk, fiskemel og olie, herunder data for engroshandel

Globale markedsmodeller for laksefisk, fiskemel og olie, herunder data for engroshandel university of copenhagen Globale markedsmodeller for laksefisk, fiskemel og olie, herunder data for engroshandel Nielsen, Max; Jensen, Carsten Lynge; Nielsen, Rasmus; Petersen, Carsten Skotte; Ravensbeck,

Læs mere

Produktivitetsudviklingen i danske brancher. Peter Birch Sørensen, formand for Produktivitetskommissionen CEPOS vækstkonference, 14.

Produktivitetsudviklingen i danske brancher. Peter Birch Sørensen, formand for Produktivitetskommissionen CEPOS vækstkonference, 14. Produktivitetsudviklingen i danske brancher Peter Birch Sørensen, formand for Produktivitetskommissionen CEPOS vækstkonference, 14. december 2012 Nyt arbejdstidsregnskab fra Danmarks Statistik Danmarks

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 2, april 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning af

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser 2013 Cirkulære af 20. december 2013 Modst.nr. 055-13 J.nr. 2013-1753-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Nyt fra Rockwool Fonden November 2014 Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Danmark er knap så klimavenlig, som vi ofte bilder os ind. Det viser en analyse, som en international gruppe forskere

Læs mere

KLIMAPOLITIK PÅ KREDIT!

KLIMAPOLITIK PÅ KREDIT! KLIMAPOLITIK PÅ KREDIT! Tarjei Haaland Klima- og energimedarbejder Greenpeace Klimaseminar 8. November 2008 Hvad skal der til for at holde stigningen i den globale gennemsnits-temperatur under 2 grader

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere