Temarapport. Danske gartneriers markedsføring Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S"

Transkript

1 Temarapport Danske gartneriers markedsføring 2009 Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Baggrund Problemformulering Metode Afgrænsning Analyse resultater Markedsføring i gartnerier med glas areal km2 til km2 samt friland Markedsføring i gartnerier med glas areal over km2 til km2 samt friland Markedsføring i gartnerier med glas areal over km2 samt friland Konklusion Indledning 1.1 Baggrund Historiemæssigt bygger salget af potteplanter fra de mange danske gartnerier på andelstanken. Der blev rundt om i landet af oprettet salgsauktioner af gartnere, og de mange GASAsalgsselskaber stod for salget af gartnernes planter og varetog medlemmernes interesser. Det var helt henne i slutningen af 80 erne, at salgsselskaberne blev til aktieselskaber, hvor der kunne handles frit og købes ind uden hensyn til medlemmer for at skabe mest mulig profit. De danske gartnerier har derfor i en lang årrække haft salgsselskaberne til at varetage salget af planter, hvor ca. 80 % går til eksport. Dette påvirker stadig gartneriernes salg og markedsføring i dag, hvor Danmark er verdens 2. største eksportland af potteplanter. De danske gartnerier er vidt forskellige i størrelse og udbud af produkter. Dette gør, at hvert gartneri kan profilere sig individuelt over for salgskanalerne. Men det er også årsagen til, at der forventes at være stor forskel på den markedsføringsindsats, som de danske gartnerier udøver. Overordnet har den danske potteplantebranche markedsføringsselskabet Floradania Marketing A/S. Dette varetager projektopgaver for branchen som fælles danske messer med planter rundt i Europa, presseaktiviteter, inspiration og information om planter til salgskanalerne samt forbrugerkampagner. Salgsselskaberne varetager også en del af markedsføringen af de potteplanter, som indgår i deres vareudbud og salgskoncepter, der udbydes til deres kunder. 1.2 Problemformulering Hvordan markedsfører de danske gartnerier deres produkter i 2009? Ved at sætte fokus på de danske gartneriers markedsføring, kan der måske findes fælles træk ved markedsføringsindsatsen ud fra størrelse på gartneri eller det markedsføringsbeløb, som anven- Danske gartneriers markedsføring 2009 Side 1

3 des. Informationerne kan danne baggrund for den danske plantebranches markedsføringsselskab Floradania Marketing, så det i sine aktiviteter bedre kan støtte gartnerierne markedsføringsmæssigt i fremtiden. 1.2 Metode Til at finde frem til, hvordan de danske gartnerier markedsfører deres produkter gennemføres en kvalitativ analyse, hvor et antal gartnerier, der repræsenterer branchen og er inddelt ud fra størrelse af gartneri, interviewes omkring deres markedsføringsindsats ud fra følgende spørgeramme: Gartneri : Størrelse på gartneri under glas: %-vis markedsføringsomkostninger ud af saml. omsætning eller beløb anvendt til markedsføring: Ansatte sælgere: Markedsføringsansatte: Aktiviteter (i år) Profilfolder: Salgskatalog: Hjemmeside: Added value: Added value i samarbejde med salgsselskaber: Poser/svøb og labels: Messer: Selv besøgt messer for at hente inspiration til salg og markedsføring: Pressemeddelelse udsendt: Kundebesøg hvor gartneriets planter sælges til forbrugerne: Inspiration til markedsføring hentes: Samarbejdspartnere omkring markedsføring: Tiltag over for sælgere: Tiltag over for forbrugere: Forslag til at forbedre materiale fra Floradania, så det bedre kan anvendes af gartnerier: Ved %-vis markedsføringsomkostninger eller beløb menes alle omkostninger vedr. gartneriets markedsføring herunder messedeltagelse. Størstedelen af analysen er gennemført ved personlige interview, resten er gennemført ved telefoninterview. 1.4 Afgrænsning Det er ikke muligt at gennemføre interview med alle danske gartnerier, men tilfældig udvælgelse af gartnerier, samt kontrol af at udvælgelsen indeholder både store og små gartnerier skal være med til, at der tegnes et bredt billede af de danske gartneriers markedsføring. I spørgerammen er der ikke spurgt ind til om gartneriers markedsføringsstrategier og markedsføringsplaner. Da det på forhånd er kendt, at det kun er de største gartnerier i branchen, som arbejder med disse. Der kan ved gennemførelsen være ting i spørgerammen, som gartnerierne ikke ønsker at besvare. Disse emner vil da ikke indgå i analyseresultaterne samt konklusionen. Danske gartneriers markedsføring 2009 Side 2

4 2. Analyse resultater Markedsføring i gartnerier med glas areal km2 til km2 samt friland. Besvarelserne fra de 12 gartnerier, der har dette areal, deler sig i to, når der svares på, hvor meget gartnerierne bruger på markedsføring. Derfor er analyseresultaterne også delt op i to grupper. Gruppe 1 Den ene gruppe på otte gartnerier bruger omkring kr. til kr. på markedsføring, når man også tager poser og etiketter med. En af de adspurgte gartnere oplyser, at beløbet svarer til 1,5 % af omsætningen, én enkelt bruger kr., hvilket udgør en andel på 0,4 % af omsætningen, og medtages i denne gruppe. De øvrige ønsker ikke at oplyse omsætning eller procentvis andel, som markedsføringsbeløbet udgør. Ellers har de otte gartnerier det til fælles, at de ikke har markedsføringsansatte, fire af gartnerierne har sælgere ansat. Fem har udformet profilfolder om gartneriet og fire af de adspurgte har udarbejdet salgskatalog. To printer salgsmateriale til messer fra hjemmeside. Alle arbejder med hjemmesider og added value, dog er det kun fire, som gør det i samarbejde med salgsselskaberne. Dette er kun en enkelt, der ikke har udarbejdet eget design på poser, svøb og labels. Dette sker i samarbejde med professionelle samarbejdspartnere, en nævner Floramarketing. Men de firmaer, som udbyder salg af disse produkter, har ofte grafikere ansat og tilbyder en løsning, hvor også udformning af gartneriets logo indgår. Alle deltager på messer og har også selv besøgt messer for at få information og inspiration. Pressemeddelelser er der kun tre, som ikke har arbejdet med. Der nævnes i denne sammenhæng ekstern hjælp fra planteskribenter som Lotte Bjarke og Dorte Nissen. Andre deltager i f.eks. Fools4Flowers, hvor der samlet udarbejdes tekst og tiltag. Enkelte tager selv fat i pressen for at få bragt mere om deres kultur. Kundebesøg gennemføres der kun lidt af i denne gruppe af gartnere. Inspiration til markedsføringstiltag hentes meget bredt fra messer, blade og fra denne samt andre brancher, der nævnes pej gruppen og Dorthe Vembye. Ved tiltag over for sælgere nævnes, at der sendes planteprøver, samt har et par af de adspurgte planteformidlere, som besøger sælgerne. En har gode bolsjer på handelspladsen. En anden har inviteret til workshop med styling af gartneriets planter. Der er ikke taget markedsføringstiltag over for forbrugerne ud over pressemeddelelser. Gruppe 2 Den anden gruppe på fire gartnerier oplyser, at de bruger meget lidt på markedsføring. Der oplyses fra kr. til kr. Kun et af gartnerierne har en sælger ansat, og der er ikke ansat nogen til markedsføring. Danske gartneriers markedsføring 2009 Side 3

5 To har profilfolder udarbejdet i samarbejde med andre i en markedsføringsgruppe, alle har hjemmesider. To arbejder med added value og lidt i samarbejde med salgsselskaber. Alle deltager på messer og besøger selv messer for at få generel inspiration. En enkelt har eget design på poser, svøb og labels. En anden gennem en markedsføringsgruppe. En tredje har egne etiketter og ikke poser og den fjerde kører med neutral indpakning. Denne gruppe arbejder ikke med pressetiltag Alle tager på kundebesøg. Dog henter få i denne gruppe inspiration til markedsføring, en enkelt nævner leverandøren af småplanter som inspirationskilde. Over for sælgere nævnes katalog og hjemmeside, to får præsenteret planter via planteformidler. Når det gælder forbrugerne nævnes, stiketiket med tlf. nr. til forbrugerne, så de kan kontakte gartneren ved spørgsmål. Der nævnes også aktiviteter ved Odense Blomsterfestival. Samarbejdspartnere vedr. markedsføring nævnes der Floragrafia samt en markedsføringsgruppe af gartnere. Forslag (samt ønsker)til at forbedre Floradania Marketings materiale, så det bedre kan anvendes er her samlet for de to grupper: - Indeholde flere her & nu løsninger, der kan give øget salg. - Ønsker at branchens showroom skal fortsætte. - Send billedmateriale direkte til gartneren på cd. - Tilbyde service til gartneren, hvor billede og oversat tekst af f.eks. Floradanias nyhedsmateriale tilbydes sat op på en side, som så gartner kan bruge over for sine kunder i papirformat samt/eller i elektronisk udgave til hjemmeside. - Mere plantestof i livsstilsbladene. - Mulighed for fotoopstilling eller foto-rum, hvor gartnere kunne medbringe deres planter og added value og få taget billeder i trendrigtige omgivelser. Det kunne så være fint, hvis Floradania efterfølgende kunne hjælpe med at få disse billeder sendt til de rigtige pressekontakter. Ud over disse forslag, oplyste flere at de var tilfredse med mange af aktiviteterne som billedoptagelserne og billedbanken, samt prisstatistik, skiltemodul, hjemmeside og planter vist på udstillinger. Danske gartneriers markedsføring 2009 Side 4

6 2.2. Markedsføring i gartnerier med glas areal over km2 til km2 samt friland De fire gartnerier inden for dette areal oplyser, at de bruger henholdsvis kr., hvilket svarer til 1,4 % af den samlede omsætning, ellers bruger de øvrige gartnerier 2,5 % til 3 % på deres samlede markedsføringsomkostninger ud af den samlede omsætning. Alle gartnerier har ansatte sælgere, en enkelt også en markedsføringsansat, ved de to øvrige er det indehaverne, som tager sig overordnet af markedsføringsaktiviteterne. Gartnerierne har profilfolder og salgskatalog, der udarbejdes meget til og fra gartneriernes hjemmesider. Et enkelt bruger mere tid på at få taget billeder til hjemmesiden end katalog, da der kan hentes og kopieres fra hjemmesiden. Ved sortsudvikling bliver salgskataloger hurtigt forældede. Meget nyt materiale udarbejdes til IPM. Alle gartnerier arbejder med added value, to også i samarbejde med salgsselskaber. Gartnerierne har professionelle samarbejdspartnere til udvikling af poser, svøb og labels. Messer deltager alle på og besøger også selv messer for at hente inspiration. Formland nævnes i den forbindelse. Pressemeddelelser har alle udsendt. Kundebesøg har de alle været på sidste år. Men det hænger også sammen med, oplyser et af gartnerierne, at der leveres småplanter. Men de oplyser også, at have oplevet planterne ved kunder, der sælger til forbrugeren. Inspiration til markedsføring hentes overalt, fra når man selv er ude at handle til blade, magasiner som Bo bedre, pej gruppen samt indspark fra professionelle samarbejdspartnere. Én nævner, at et samarbejde med to reklamebureauer er godt, hvis de bidrager og er gode til hver deres opgave. Ved tiltag over for sælgere er tiltag nævnt som rødvinskonkurrencer, åbent hus arrangement (hvilket dog ikke bidrag samlet til mere salg), Handelspladsen og stille op med personale på udstillinger, så sælgers kunder kan stille spørgsmål og få dialog. Forbrugerne gør de to ikke meget overfor, den tredje tager ud og fortæller om planterne til kunder men også forbrugere. Hjemmesiden indeholder ved denne gartner også mulighed for at stille spørgsmål om planterne. Danske gartneriers markedsføring 2009 Side 5

7 Forslag (samt ønsker) til at forbedre Floradania Marketings materiale, så det bedre kan anvendes: - Brug sortsnavne i billedbank, så kan man mere anvende Floradania billeder i materiale og vide, det er planter fra gartneriet. - Skab mere synlighed omkring Floradanias produkter, så vi ved, hvilke muligheder der er for at anvende Floradania mere i gartneriets markedsføring. - Send gerne cd med billeder, der er taget af gartneriets planter på de flotte udstillinger og med stylingsidéer, i stedet for gartneriet selv skal hente dem på hjemmesiden. - Gerne mere om forædling, godt med foredrag på Blomsterfestival over for forbrugere. - Gerne Awards med fokus på sortsnyhed via forædling, da det er et stort arbejde samt også en stor økonomisk omkostning. - Planter vist i salgskasser på gartnerens område på fællesområdet. Vise det man kan købe i stedet for en masse stylinger med planterne. - Gerne mere presse målrettet tv og livsstilsblade. Brugerbetaling en mulighed. - Sende deadlines for tilmelding ud på den sidste dag til gartnerierne på de forskellige arrangementer Floradania afholder. - Gartneriers professionelle billedmateriale kunne måske anvendes bedre end det bliver i dag i pressematerialet. - Tilbyd en lærerig foto dag til gartnerier, hvor de må tage deres eget kamera og deres egne planter med. Der stilles større krav til fotooptagelser af produkterne end tidligere. - Udvælg de største kulturer og sørg for billeder af disse planter bliver fritlagt, og kommer i billedbanken. Dette vil spare gartnerierne for mange planteprøver til kunder og salgsselskaber, når selve planten nemt kan sammensættes med forskellige added value løsninger på computeren i stedet for. Danske gartneriers markedsføring 2009 Side 6

8 2.3. Markedsføring i gartnerier med glas areal over km2 samt friland Gartnerier, der er med i denne gruppe, oplyser, der anvendes mellem og kr. om året på markedsføring. Et andet gartneri fra til kr. Gartnerierne har alle sælgere og markedsføringsansatte. Der er dog ved to ud af de tre en tendens til selv at arbejde med at udforme tingene i gartnerierne. Det giver en større fleksibilitet og vurderes ikke af gartneriet som en forringelse af materialet af den grund. Alle har profilfolder og salgskataloger udformes online og ved brug af In design. Hjemmesiderne opdateres og bruges som værktøj. Added value er der kun én af de tre, der selv arbejder med og ikke sammen med salgsselskaber, én af de øvrige gør det kun i samarbejde med salgsselskaber. Poser, svøb og labels udarbejdes af professionelle samarbejdspartnere eller af leverandørens ansatte grafikere. Messer deltager alle de tre gartnerier i og henter også selv inspiration ved at besøge messer. Pressemeddelelser sender to ud af de tre ud. Det sker med hjælp fra journalist ved det ene gartneri. Det er to ud af de tre, som tager på kundebesøg og oplever planterne ude ved forbrugerne. Inspiration til markedsføring hentes meget bredt, fra blade og magasiner, fra eksterne brancher, Floradanias hjemmeside og trends. Innovation herunder plantenyheder opleves som et vigtigt redskab, når man skal skabe opmærksomhed om gartneriet og sine planter i markedsføringen. Ved tiltag over for sælgere er der én ud af de tre, som nævner fælles kundepleje, inviterer gerne sælger med kunder og gør en indsats for at give kunden en god og personlig oplevelse. Én af de andre nævner, at man burde samle et panel med nogle sælgere og gartneriets folk og gennemgå gartneriets produkter i retning af udvikling og salg. Over for forbrugerne er det hjemmesiden, der nævnes, dog mest for de spiselige produkter ved det ene gartneri. Levering af planter til udstillinger, der giver forbrugerne oplevelser. Forslag (samt ønsker)til at forbedre Floradania Marketings materiale, så det bedre kan anvendes: - Mere synlighed mange ved ikke alt det statistik materiale, som der udarbejdes. - Flot ny hjemmeside, men der er mange budskaber. - IPM trænger til fornyelse i præsentation af planterne på fællesstanden. Fint med midten, hvor der sker noget nyt hver gang. Det ene gartneri havde ikke forslag, men var tilfreds med de tiltag og projekter, der blev gennemført. Danske gartneriers markedsføring 2009 Side 7

9 3. Konklusion Der er forskel på, hvordan de danske gartnerier markedsfører sig i De større gartnerier med sælgere og markedsføringsansatte har større mulighed for at udarbejde mere materiale på selve gartneriet og benytter sig af den. Især gartnerier med produktudvikling og præsentation af mange nye sorter hver år oplever, at trykt materiale bliver for hurtigt forældet. Der arbejdes derfor med mere fleksible løsninger til at præsentere gartneriets nye produkter hele tiden opdateret via hjemmesiden, samt udvikles og printes materiale, der medtages på messer. Af de mindre gartnerier der halvdelen i gruppe 1, der har ansat sælgere i gartneriet, her anvendes der mellem kr I gruppe 2 hvor der bruges kr kr. på markedsføring er der kun et gartneri, der har en sælger. Alle større gartnerier har sælgere ansatte til at sælge gartneriets produktion af planter. Det er dog meget af det, der spørges ind til i analysen, hvor der ikke opleves så stor forskel på hvilke markedsføringsaktiviteter gartnerierne gennemfører, trods store forskelle i arealet. Der hentes inspiration til markedsføring de samme steder, som er fagmesser og Formland, blade, magasiner og andre brancher. Oplevelser, som man selv har som forbruger ved køb og modtagelse af markedsføringsmaterialer, bruges også i gartneriets markedsføring. Der anvendes ofte professionelle samarbejdspartnere til udarbejdelse af poser, svøb og etiketter eller man benytter sig af de grafikere, der er ansat ved leverandøren. Det er mere gartneriets produkter end gartneriets størrelse, der afgør om der arbejdes med added value. Alle gartnerier arbejder med hjemmesider, de større gartnerier anvender hjemmesiden mere aktivt i deres salg og markedsføringsaktiviteter end de mindre gartnerier. Over for sælgere nævnes mange forskellige markedsførings tiltag som levering af prøveplanter, planter med ved planteformidlere, salgskatalog, gartneriets sælgere står på udstillinger som Handelspladsen - så der er mulighed for dialog, gode bolsjer, rødvinskonkurrencer, åbent hus arrangementer, invitation til workshops, god og personlig kundepleje, når kunder sammen med sælger besøger gartneriet. Mange gartnerier uanset størrelse har udsendt pressemeddelelser. Det nævnes også, som det tiltag der er taget over for forbrugerne af de fleste. Enkelte nævner tiltag som etiketter og hjemmesider med mulighed for at kontakte gartneriet for spørgsmål. Et par gartnerier nævner, at de også udstiller hvor forbrugerne kommer. Alle deltager på messer og udstiller deres planter og de fleste henter også selv inspiration på messer. Der er via interviewene i analysen kommet mange forslag fra gartnerierne til forbedringer samt ønsker til Floradanias aktiviteter i fremtiden, alle forslagene præsenteres her: - Indeholde flere her & nu løsninger, der kan give øget salg. - Håber at branchens showroom skal fortsætte. - Send billedmateriale direkte til gartneren på cd efter fotooptagelse, så er det mere synligt, at planterne er blevet brugt, samt anvendes billederne mere af gartnerierne. Danske gartneriers markedsføring 2009 Side 8

10 - Tilbyde service til gartneren, hvor billede og oversat tekst af f.eks. Floradanias nyhedsmateriale tilbydes sat op på en side, som så gartner kan bruge over for sine kunder i papirformat samt/eller i elektronisk udgave til hjemmeside. - Mere plantestof i livsstilsbladene. - Mulighed for fotoopstilling eller foto-rum, hvor gartnere kunne medbringe deres planter og added value produkter og få taget billeder i trendrigtige omgivelser. Efterfølgende kunne Floradania så hjælpe med at få disse billeder sendt til de rigtige pressekontakter. - Brug sortsnavne i billedbanken, så kan man bedre anvende Floradania billeder i gartneriets materiale. - Skab mere synlighed omkring Floradanias produkter, så gartnerierne ved, hvilke muligheder der er for at anvende Floradania mere i gartneriets markedsføring. Mange kender ikke til statistik materialet, som Floradania udarbejder. - Send gerne cd med billeder, der er taget af gartneriets planter på de flotte udstillinger og med stylingsidéer, i stedet for gartneriet selv skal holde øje med, hvornår de er på hjemmesiden. - Gerne mere om forædling, godt med foredrag på Blomsterfestival over for forbrugere. - Gerne Awards med fokus på sortsnyhed via forædling, da det er et stort arbejde og også stor økonomisk omkostning. - Planter vist i salgskasser på gartnerens område på fællesområdet. Vise det man kan købe i stedet for en masse stylinger med planterne. - Gerne mere presse målrettet tv og livsstilsblade. Brugerbetaling også en mulighed. - Sende deadlines for tilmelding ud på sidste dag til gartnerierne på de forskellige arrangementer, Floradania afholder. - Gartneriers professionelle billedmateriale kunne måske anvendes bedre end det bliver i dag til pressen, hvis der blev kommunikeret mere. - Flot ny hjemmeside, men der er mange budskaber. - IPM trænger til fornyelse i præsentation af planterne på selve fællesstanden. Fint med midten på fællesstanden, hvor der sker noget nyt hver gang. - Tilbyd en lærerig foto-dag til gartnerier, hvor man må tage eget kamera og egne planter med. Der stilles større krav til fotooptagelser af produkterne end tidligere. - Udvælg de største kulturer og sørg for billeder af disse planter bliver fritlagt, og kommer i billedbanken. Dette vil spare gartnerierne for mange planteprøver til kunder og salgsselskaber, når selve planten nemt kan sammensættes med forskellige added value løsninger på computeren i stedet for. Danske gartneriers markedsføring 2009 Side 9

Markedsføring. Overordnede mål for Dansk Planteskoleejerforenings markedsføring

Markedsføring. Overordnede mål for Dansk Planteskoleejerforenings markedsføring Markedsføring Overordnede mål for Dansk Planteskoleejerforenings markedsføring - Markedsføring overfor målgrupperne, for at påvirke dem til at købe flere planter. - At øge kendskabet til målgruppernes

Læs mere

Stormøde: Evaluering af messer. Onsdag den 27. november. Kl

Stormøde: Evaluering af messer. Onsdag den 27. november. Kl Stormøde: Evaluering af messer Onsdag den 27. november Kl. 14.00-16.00 Agenda: 1. Velkomst Ved formanden for Udstillingsudvalget og Floradania Marketing 2. Opsamling fra Evalueringsmøder messer a. IPM

Læs mere

læs om Danske gartnere i Rusland Champignon som super-food Krydderurter erstatter roser

læs om Danske gartnere i Rusland Champignon som super-food Krydderurter erstatter roser Nr. 15 torsdag 30. september 2010 126. årgang www.gartnertidende.dk gartner tidende Nr. 15 2010 læs om Danske gartnere i Rusland Champignon som super-food Krydderurter erstatter roser 1 INDHolD 4 Flormart

Læs mere

Floradania Marketing Messeorienteringsmøde 28. juni 2012

Floradania Marketing Messeorienteringsmøde 28. juni 2012 Floradania Marketing Messeorienteringsmøde 28. juni 2012 Dagsorden 1. Orientering om messesituationen 2. Messegrundlaget samt planlægning 3. Hvorfor messe? 4. Ressourcer orientering om tilskudsansøgning

Læs mere

Eksportrådet i Spanien arrangerer dansk fællesstand på industrimessen Cumbre Industrial i Bilbao.

Eksportrådet i Spanien arrangerer dansk fællesstand på industrimessen Cumbre Industrial i Bilbao. Invitation til at deltage på dansk fællesstand på Cumbre Industrial, en af Sydeuropas største messer for underleverandører og automatisering i Bilbao d. 27.-30. september 2011 Eksportrådet i Spanien arrangerer

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

Sponsorater og branding

Sponsorater og branding Branding og Sponsorater Vi tilbyder mange muligheder for branding og sponsorater, så kontakt os gerne så sætter vi den helt rigtige pakke sammen til jer således I sikrer jer en perfekt profilering både

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

En enestående platform for markedsføring

En enestående platform for markedsføring bygge- og boligudstilling En enestående platform for markedsføring Udstillingen hos Byggecentrum er en vigtig del af et samlet inspirations- og læringscenter, hvor viden om produkter og løsninger udveksles

Læs mere

VVS17.dk. Velkommen til Kick-Off

VVS17.dk. Velkommen til Kick-Off Velkommen til Kick-Off Dagens program: kl. 9.45 Registrering, kaffe og morgenbrød kl. 10.00 Velkomst og gennemgang af praktiske oplysninger og deadlines v/michael Helm kl. 10.30 Salg og kommunikation v/michael

Læs mere

Integreret Markedsføring for potteplanter. X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå.

Integreret Markedsføring for potteplanter. X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå. Ansøgning om tilskud i 2014 Der må ikke skrives eller raderes i de grå tonede felter. Den kursiverede vejledning bedes slettet ved udfyldelsen. Angiv ved afkrydsning hvilken fond der søges Produktionsafgiftsfonden

Læs mere

Dansk Agro-Business i Brasilien

Dansk Agro-Business i Brasilien Invitation inviterer hermed til at deltage i et fælles eksportfremstød i Brasilien for den danske agro-business sektor med deltagelse på udstillingen AGRISHOW, som afholdes i Riberão Preto, delstaten São

Læs mere

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Hvorfor denne guide? Formålet med denne guide er at give jer som forening og frivillige nogle konkrete idéer til, hvordan I markedsfører jeres lokale foreningsevent

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk TEKSTperten workshopkatalog WORKSHOPS: TEKSTperimentariet - om pressemeddelelser der virker - om salgsmateriale der sælger - om branding for begyndere - om at blive fundet på nettet - om at kende sine

Læs mere

Integreret Markedsføring for potteplanter. X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå.

Integreret Markedsføring for potteplanter. X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå. Ansøgning om tilskud i 2015 Der må ikke skrives eller raderes i de grå tonede felter. Den kursiverede vejledning bedes slettet ved udfyldelsen. Angiv ved afkrydsning hvilken fond der søges Produktionsafgiftsfonden

Læs mere

Hvad Floradania kan gøre for dig og dine planter

Hvad Floradania kan gøre for dig og dine planter Hvad Floradania kan gøre for dig og dine planter Brug Floradania aktivt i din markedsføring TR EN DS - fokus på trends E M IN A R 13. marts og forbru g Vi lever i ny norm al. Alt fedt flødige indkø er

Læs mere

VELKOMMEN(TIL(DET(FØRSTE(NYHEDSBREV! FRA(CONNECTSPORT! (( ( KÆRE(MEDLEM

VELKOMMEN(TIL(DET(FØRSTE(NYHEDSBREV! FRA(CONNECTSPORT! (( ( KÆRE(MEDLEM APRIL 2014 VELKOMMEN(TIL(DET(FØRSTE(NYHEDSBREV FRA(CONNECTSPORT (( ( KÆRE(MEDLEM Meddettenyhedsbrev,somviharplaneromatudsendeéngangHVERKVARTAL,erdet voresmålatholdemedlemmerneorienteretomnyetiltagogaktiviteterindenfor

Læs mere

DANSK FÆLLESSTAND på Elmia Subcontractor den november 2016

DANSK FÆLLESSTAND på Elmia Subcontractor den november 2016 Danmarks Ambassade, Stockholm Eksportrådet DANSK FÆLLESSTAND på Elmia Subcontractor den 8. - 11. november 2016 - i samarbejde med Danmarks Ambassade i Stockholm og Center For Underleverandører, CFU En

Læs mere

Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter

Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter Danske Prydplanter Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter Medlemsfordele & servicetilbud Februar 2010 Medlemsfordele og servicetilbud En aktiv og eksportfokuseret branche har brug for

Læs mere

Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit

Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit 1 PRESSETIPS Jeres køkken skal da i pressen! Lækker veltillavet mad, glade inspirerede medarbejdere og tilfredse mætte kunder er værd at fortælle

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

MEDIEINFORMATION 2016

MEDIEINFORMATION 2016 MEDIEINFORMATION 2016 TID & TENDENSER TIDSÅND, SAMFUND, FORBRUG & DESIGN pejgruppen.com Tidsånd & Samfund Vær opdateret på de nye trends i politik, medier, marketing, ledelse, livsfaser, generationer,

Læs mere

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted I denne præsentation står besvarelserne ukommenteret. Samtlige kvantitative besvarelser er medtaget samt udvalgte eksempler på kvalitative besvarelser.

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2015 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

JAGT & GAMEFAIR. Jagt - fiskeri - hunde - heste - outdoor

JAGT & GAMEFAIR. Jagt - fiskeri - hunde - heste - outdoor JAGT & GAMEFAIR Jagt - fiskeri - hunde - heste - outdoor 20. & 2 aug. 2 1. 016 kl. 10-17 Målrettet strategi på at øge besøgstal med 40% og forventer op mod 7.000 besøgende. Enestående og imponerende trofæudstilling.

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere

Floradania Marketing. Exit undersøgelse 2011. Oktober 2011. 2010 Side 1

Floradania Marketing. Exit undersøgelse 2011. Oktober 2011. 2010 Side 1 Floradania Marketing Exit undersøgelse 2011 Oktober 2011 2010 Side 1 Indhold Undersøgelsens formål 3 Metode og målgruppe 4 Key findings 5 Resultater 7 Om undersøgelsen 16 Kontakt 18 2010 Side 2 Undersøgelsens

Læs mere

Kontakt Heidi M. Rasmussen Koordinator Mandag Morgen 33 93 93 23 heidi@mm.dk

Kontakt Heidi M. Rasmussen Koordinator Mandag Morgen 33 93 93 23 heidi@mm.dk Kontakt Heidi M. Rasmussen Koordinator Mandag Morgen 33 93 93 23 heidi@mm.dk Oversigt over vigtige deadlines 3 Om logospecifikationer 4 Om tekst om udstilling til trykt program 5 Om logistik og indretning

Læs mere

Messer. Floradania messeaktiviteter. Internationale messer: IPM Salon du Végétal Flormart Elmia Nationale messer: 4x Handelspladsen

Messer. Floradania messeaktiviteter. Internationale messer: IPM Salon du Végétal Flormart Elmia Nationale messer: 4x Handelspladsen Messer Floradania messeaktiviteter Internationale messer: IPM Salon du Végétal Flormart Elmia Nationale messer: 4x Handelspladsen Messeplanlægning Fase 1 Fase 2 Messetilmelding Messebudget Messeudsendelse

Læs mere

Information om udsendelse og besvarelser.

Information om udsendelse og besvarelser. Spørgeskemaundersøgelse vedrørende afvikling af Handelspladserne 2012 Information om udsendelse og besvarelser. Spørgeskemaet blev udsendt den 7. april, og der var mulighed for at svare indtil den 27.

Læs mere

Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter

Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter D a n s k e P r y d p l a n t e r Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter Medlemsfordele & servicetilbud Februar 2010 Medlemsfordele og servicetilbud En aktiv og eksportfokuseret branche

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Skriftlig årsberetning til FLORA DANIAS GENERALFORSAMLING

Skriftlig årsberetning til FLORA DANIAS GENERALFORSAMLING Skriftlig årsberetning til FLORA DANIAS GENERALFORSAMLING onsdag d. 25. februar 2015 FORÅR OG NY STRATEGI PÅ VEJ! Af Jørgen K. Andersen, Formand i Flora Dania De danske potteplantegartnere og salgsselskaber

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Boligen.nu. 10.-11. september 2011 på Holbæk Havn 22.-23. oktober 2011 i Roskilde Kongrescenter

Boligen.nu. 10.-11. september 2011 på Holbæk Havn 22.-23. oktober 2011 i Roskilde Kongrescenter Boligen.nu 10.-11. september 2011 på Holbæk Havn 22.-23. oktober 2011 i Roskilde Kongrescenter Boligen.nu er regionens største byg- og boligmesse. På messen præsenteres det nyeste indenfor boligindretning.

Læs mere

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 KOMMUNIKATION JYSKs kommunikationskanaler 2 Hjemmeside 3 Oms 3,9b Reklamer 4 Pressemeddelelser 5 Facebook og YouTube 6 Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 Lars Larsens bog 9 Events 10 1 JYSKS KOMMUNIKATIONSKANALER

Læs mere

IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015. Brancheudstillingen. Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter

IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015. Brancheudstillingen. Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015 Brancheudstillingen Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter Danmarks unikke fagmesse Kom helt tæt på de ledende medarbejdere på idræts- og

Læs mere

Workflow & Grafisk produktion

Workflow & Grafisk produktion Workflow & Produkt Markedsføringen af BBQ Wing it er vigtigt for at blive en succes. Derfor er det ikke nok, at magasinet bliver trykt, men at det også bliver tilgængeligt online. I dag læser mange danskere

Læs mere

Eniro Danmark // SMV-analyse 2015. Tabelrapport. www.radiuskommunikation.dk

Eniro Danmark // SMV-analyse 2015. Tabelrapport. www.radiuskommunikation.dk Eniro Danmark // SMV-analyse 2015 Tabelrapport www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Tabel 1. Hvilken branche tilhører din?...1 Tabel 2. Hvilken gruppe af kunder kommer størstedelen af

Læs mere

DANSK FÆLLESSTAND på Elmia Subcontractor den november 2017

DANSK FÆLLESSTAND på Elmia Subcontractor den november 2017 DANSK FÆLLESSTAND på Elmia Subcontractor den 14. - 17. november 2017 - i samarbejde med Danmarks Ambassade i Stockholm og Center For Underleverandører, CFU En af Eksportrådets vigtigste opgaver er at give

Læs mere

esultater fra pørgeskema ndersøgelse

esultater fra pørgeskema ndersøgelse irksomheders Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen essedeltagelse esultater fra Undersøgelsen er foretaget blandt ansatte, der arbejder med deres virksomheds deltagelse i messer, og som modtog Faust

Læs mere

Udarbejdet den 26-09-2011. Side 1 af 6 KOMMUNIKATIONSDREJEBOG

Udarbejdet den 26-09-2011. Side 1 af 6 KOMMUNIKATIONSDREJEBOG Udarbejdet den 26-09-2011. Side 1 af 6 KOMMUNIKATIONSDREJEBOG Udarbejdet den 26-09-2011. Side 2 af 6 Kommunikationsdrejebog med informationer og hjælpemidler til kommunikationen omkring BITE, november

Læs mere

www.pejgruppen.dk MEDIEINFORMATION 2015 TID & TENDENSER TIDSÅND, SAMFUND, FORBRUG & DESIGN

www.pejgruppen.dk MEDIEINFORMATION 2015 TID & TENDENSER TIDSÅND, SAMFUND, FORBRUG & DESIGN www.pejgruppen.dk MEDIEINFORMATION 2015 TID & TENDENSER TIDSÅND, SAMFUND, FORBRUG & DESIGN Tidsånd & Samfund Vær opdateret på de nye trends i politik, medier, marketing, ledelse, livsfaser, generationer,

Læs mere

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Titel Brug Knolden generisk markedsføring af kartofler Projektansvarlig og deltagere Projektleder Lene Toft Johansen, Projekt- og Udviklingskonsulenterne,

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85%

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Roskilde Musiske skole Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik Temaoversigt

Læs mere

GØR EN GOD FORRETNING

GØR EN GOD FORRETNING GØR EN GOD FORRETNING -Biblioteket hjælper dig på vej ONLINE LIGE HER Forsidebillede: colourbox Brug bibliotekets baser kvit og frit! Biblioteket er meget mere end bøger. Vi har fx en række online baser,

Læs mere

DEN GRAFISKE BRANCHE VISER, AT DER ER POWER I PRINT KREATIV DIRECT MAIL SKABER DEBAT OG FLYTTER HOLDNINGER

DEN GRAFISKE BRANCHE VISER, AT DER ER POWER I PRINT KREATIV DIRECT MAIL SKABER DEBAT OG FLYTTER HOLDNINGER DEN GRAFISKE BRANCHE VISER, AT DER ER POWER I PRINT KREATIV DIRECT MAIL SKABER DEBAT OG FLYTTER HOLDNINGER Når mailboksen er fuld, er brevkassen ofte tom, og derfor er tryksagen det stærkeste pushmedie.

Læs mere

Hvem besøger udstillingen Have & Landskab er stedet, hvor man mødes for at få information, inspiration og mulighed for at sammenligne maskiner, ud-

Hvem besøger udstillingen Have & Landskab er stedet, hvor man mødes for at få information, inspiration og mulighed for at sammenligne maskiner, ud- Velkommen til Hav Branchens egen udstilling Den grønne fagudstilling Have & Landskab '09 holdes næste gang 26. - 28. august 2009. Det foregår ligesom i 2007 på fagskolen Selandia-CEU i. Besøgende 10.000

Læs mere

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige!

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! KATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! Vi er glade for at kunne tilbyde jer en række kurser. Kurserne vil forhåbentlig give jer ny inspiration til den daglige drift af butikken og motivation

Læs mere

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7 Kommunikation Intern og eksterne kommunikation 2 Intranet 3 DT Magazine 4 HR Infoboard 5 Intranet i STARK 6 Dit SILVAN 7 STARKs markedsføring til private 8 STARKs markedsføring til professionelle 9 STARKs

Læs mere

DANISH ORGANICS TASTE, TALENT AND ATTITUDE INVITATION. Kære virksomhedsmedlem

DANISH ORGANICS TASTE, TALENT AND ATTITUDE INVITATION. Kære virksomhedsmedlem INVITATION Kære virksomhedsmedlem I samarbejde med Landbrug & Fødevarer er det en stor fornøjelse at kunne invitere jer til Organic Denmarks fællesstand på PLMA i Amsterdam den 19.-20. maj 2015. PLMA World

Læs mere

Karrieremesser 2009. To undersøgelser af CA a-kasse. Februar og marts 2009 1/7

Karrieremesser 2009. To undersøgelser af CA a-kasse. Februar og marts 2009 1/7 Karrieremesser 2009 To undersøgelser af CA a-kasse Februar og marts 2009 1/7 Hovedresultater På messe for at få job Mere end 3 ud af 4 studerende deltog på messen for at få et overblik over deres fremtidige

Læs mere

MEDIEINFORMATION 2014

MEDIEINFORMATION 2014 MEDIEINFORMATION 2014 www.pejgruppen.dk Vision 365DESIGN er et bredt favnende brancheunivers med alt lige fra trendinspiration, nyheder og seminarer til helt nye medieplatforme både på print og online.

Læs mere

Kontakt Heidi M. Rasmussen Koordinator Mandag Morgen 33 93 93 23 heidi@mm.dk

Kontakt Heidi M. Rasmussen Koordinator Mandag Morgen 33 93 93 23 heidi@mm.dk Kontakt Heidi M. Rasmussen Koordinator Mandag Morgen 33 93 93 23 heidi@mm.dk Gode råd og guide til sessionsværter 3 Velfærdens Innovationsdag er en arbejdende konference 4 Om stande på Velfærdens Innovationsdag

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

MODUL H: MEDIEKONTAKT

MODUL H: MEDIEKONTAKT MODUL H: MEDIEKONTAKT HVAD KAN VI ANVENDE MEDIER TIL? Få opmærksomhed Skabe fokus på problemer Få omtale Få budskaber ud/starte eller præge debat Præge omtale i ønsket retning Gratis markedsføring Påvirke

Læs mere

> Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik.

> Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik. > > Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik. opmærksomhed! Medieportal for online planlægning Bliv repræsenteret på førende medieportal med 300 print-medier Unikke eksponeringsmuligheder Search, medieinfo

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Vi har brug for at høre din mening! Vi tillader os at skrive til dig i et vigtigt ærinde. Din nye kommune arbejder aktivt

Læs mere

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1.

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. 82 % af de danske virksomheder bruger penge på deres ansatte og forretningsforbindelser til julegaver

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne: Lokale virksomheder eller mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring

Læs mere

F R E M T I D V I H O L D E R O P D AT E R E T I G

F R E M T I D V I H O L D E R O P D AT E R E T I G F R E M T I VISION: et førende trendinstitut i Skandinavien u får en ambitiøs og stærkt vidende samarbejdspartner Ønsker du at blive løbende opdateret på nu tidens og fremtidens trends? Tegn et medlemskab

Læs mere

> Et unikt medieoverblik.

> Et unikt medieoverblik. Et unikt medieoverblik. Mini-præsentation > Giv dit medie optimal opmærksomhed! Vær repræsenteret på Fagbladsguiden.dk - professionelle medieportal med 700 fagblade > En professionel medieportal indenfor

Læs mere

Mediegruppen bevæger mennesker

Mediegruppen bevæger mennesker Mediegruppen bevæger mennesker 03 Fra ide til færdig løsning Hos Mediegruppen har vi arbejdet med internettet siden bureauets start i 1997. Vi har været med fra de traditionelle løsninger i HTML og de

Læs mere

SIMU Center EUD og EUX med SIMU

SIMU Center EUD og EUX med SIMU EUD og EUX med SIMU - En praksisnær hverdag EUD og EUX med SIMU - En praksisnær hverdag SIMU Center udvikler undervisningsværktøjer, som simulerer den virkelige verden. Vores produkter giver eleverne en

Læs mere

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech 28. oktober 2010 Hver femte virksomhed kan levere Cleantech Cleantech. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland leverer Cleantechprodukter og - løsninger i form af for eksempel energi fra vedvarende

Læs mere

Graphic House. Profilbrochure

Graphic House. Profilbrochure Graphic House Profilbrochure JYSK FIRMA MED FORSTAND Graphic House er kendt for deres gode service og ekspertise inden for deres fagområde, Vi laver mange forskellige cases, men brillierer bla. inden for

Læs mere

Hvordan ønsker du at holde kontakten? Har du brug for at bestille mere? Hold dig opdateret om nyheder og information.

Hvordan ønsker du at holde kontakten? Har du brug for at bestille mere? Hold dig opdateret om nyheder og information. EFG KUNDESERVICE Together we make it matter EFG kundeservice - gør det nemmere at være kunde. Vi lancerer nu en helt ny kundeservice og logistik model for hurtigere, klarere og bedre kommunikation. En

Læs mere

Invitation til at deltage på dansk fællesstand på FERROFORMA Europas 2. største HARDWARE messe i Bilbao d. 23.-26. marts 2011

Invitation til at deltage på dansk fællesstand på FERROFORMA Europas 2. største HARDWARE messe i Bilbao d. 23.-26. marts 2011 Invitation til at deltage på dansk fællesstand på FERROFORMA Europas 2. største HARDWARE messe i Bilbao d. 23.-26. marts 2011 DI Byggematerialer og Danmarks Handelskontor i Barcelona i samarbejde med Export

Læs mere

WANEK & MYRNER. Kommunikation der styrker beskæftigelsesindsatsen

WANEK & MYRNER. Kommunikation der styrker beskæftigelsesindsatsen EasyMail Kommunikation der styrker beskæftigelsen Nem og kommu effektiv ni med alle kation virksom jeres he kontakt dser tørredak ent: em abonn lave Lad os det indhol (side 3) t Integrere n ktio CR M-fun

Læs mere

Mødereferat. Hvor langt er vi? De fysiske rammer på Carlsberg er på plads med aftalen om at leje Depot Valby samt det tilhørende udendørs areal.

Mødereferat. Hvor langt er vi? De fysiske rammer på Carlsberg er på plads med aftalen om at leje Depot Valby samt det tilhørende udendørs areal. Mødereferat Mødedato : 19. januar 2008 kl. 11.00 Hvor : Carlsberg Deltagere : Se særskilt liste For referatet : Kirsten Mejnholt Dagsorden : 1) Status på festivalen generelt. a. Hvor langt er vi b. www.beerfestival.dk

Læs mere

ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE

ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE Overblik over alt hvad du kan bruge for at gøre opmærksom på jeres arrangementer - HVEM TAGER DU MED? Sidste år var Danmark Spiser Sammen på næsten alles læber. Vi gentager successen

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Øksnehallen, 14-15/9. Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk!

Øksnehallen, 14-15/9. Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk! Øksnehallen, 14-15/9 Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk! IVÆRK&VÆKST2012 Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab resultater for både din egen

Læs mere

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING PR Målgruppe Officielt er PR en forkortelse af det engelske Public Relations, der fokuserer på forholdet

Læs mere

EVALUERING UNDERVISNINGSMATERIALE TIL CHAUFFØRUDDANNELSEN

EVALUERING UNDERVISNINGSMATERIALE TIL CHAUFFØRUDDANNELSEN EVALUERING UNDERVISNINGSMATERIALE TIL CHAUFFØRUDDANNELSEN RAPPORT DECEMBER 6 INDHOLDSFORTEGNELSE METODE HOVEDKONKLUSIONER RESULTATER BAGGRUNDINFORMATION 4 5 6 6 METODE & HOVED- KONKLUSIONER 3 METODE Rådet

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

pej gruppens Trend Academy

pej gruppens Trend Academy pej gruppens Trend Academy Herning / København / Oslo Program for efterår/vinter 13/14 www.pejgruppen.dk Trend Academy efterår/vinter 2013/14 Søger du ny viden og inspiration? pej gruppens trend academy

Læs mere

EXPLORE THE CHEMISTRY

EXPLORE THE CHEMISTRY EXPLORE THE CHEMISTRY BETWEEN PROFESSIONALS 25-27 SEPTEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SCANLAB 2012 Dansk Diagnostika- og Laboratorieforening (DADIF) og Bella Center inviterer laboratoriebranchens brugere og leverandører

Læs mere

Ledernes vurderinger vedrørende klima og miljø 2009

Ledernes vurderinger vedrørende klima og miljø 2009 Ledernes vurderinger vedrørende klima og miljø 2009 December 2009 Resume...2 Indledning...3 1. Hvilke udfordringer får størst betydning for virksomhederne i de kommende år?...3 2. Hvordan inddrager virksomhederne

Læs mere

Dorthe Riget. Tina Lindstam

Dorthe Riget. Tina Lindstam Dorthe Riget Tina Lindstam Vi har forenet vores kræfter og tilbyder nu vores kompetencer som en samlet pakke, når det gælder markedsføring og kommunikation. Det fælles samarbejde kalder vi... RIGET Marketing

Læs mere

Notat. De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen 06.06.05 CLO

Notat. De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen 06.06.05 CLO Notat 06.06.05 CLO De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen Den fællesoffentlige bestyrelse for digital forvaltning har taget initiativ til en fælles markedsføringskampagne for digitale offentlige selvbetjeningsløsninger.

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Vil du købe katten i sækken?

Vil du købe katten i sækken? Vil du købe katten i sækken? MESSER OG UDSTILLINGER Nej, vel! Få mere udbytte af messen Undgå at købe messestanden i sækken Start et helt andet sted: En workshop klarlægger først hvem dine kunder er, hvor

Læs mere

16662 InterComp boligmesse A4-folder_rentegning.indd 1

16662 InterComp boligmesse A4-folder_rentegning.indd 1 16662 InterComp boligmesse A4-folder_rentegning.indd 1 28/08/12 13.00 Danmarks bedst besøgte messe for bolig og livsstil Danskerne elsker boligen. Og dyrker indret ningen. Derfor har Gør Din Bolig Bedre

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Første gang, du anvender JP Pro, skal du gå ind på mit.jp.dk og oprette dig som bruger.

Første gang, du anvender JP Pro, skal du gå ind på mit.jp.dk og oprette dig som bruger. Viden til vækst JP PRO virksomheder Med JP Pro får du et nyheds- og informationssystem, der normalt er forbeholdt de største virksomheder. Du får den daglige avis og derudover en række fordele, servicer

Læs mere

Vi finder de. store vine N N. www.an-agentur.dk

Vi finder de. store vine N N. www.an-agentur.dk Vi finder de store vine Vin med smag N N www.an-agentur.dk ALLAN IELSE AGENTUR A N A g e n t u r Allan Nielsen Vine er opstået på baggrund af mange dejlige ferieture til Italien. Kærlighed til de lokale

Læs mere

Dit effektive værktøj til administration af arrangementer. www.conferencemanager.dk

Dit effektive værktøj til administration af arrangementer. www.conferencemanager.dk Dit effektive værktøj til administration af arrangementer Conference Manager er et effektivt værktøj til administration af dit arrangement, fra planlægning, over invitationer og tilmeldinger, til efterfølgende

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud!

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Optimering af virksomheders forretningsmodeller Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Professor Per V. Freytag Institut for Entreprenørskab

Læs mere