Temarapport. Danske gartneriers markedsføring Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S"

Transkript

1 Temarapport Danske gartneriers markedsføring 2009 Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Baggrund Problemformulering Metode Afgrænsning Analyse resultater Markedsføring i gartnerier med glas areal km2 til km2 samt friland Markedsføring i gartnerier med glas areal over km2 til km2 samt friland Markedsføring i gartnerier med glas areal over km2 samt friland Konklusion Indledning 1.1 Baggrund Historiemæssigt bygger salget af potteplanter fra de mange danske gartnerier på andelstanken. Der blev rundt om i landet af oprettet salgsauktioner af gartnere, og de mange GASAsalgsselskaber stod for salget af gartnernes planter og varetog medlemmernes interesser. Det var helt henne i slutningen af 80 erne, at salgsselskaberne blev til aktieselskaber, hvor der kunne handles frit og købes ind uden hensyn til medlemmer for at skabe mest mulig profit. De danske gartnerier har derfor i en lang årrække haft salgsselskaberne til at varetage salget af planter, hvor ca. 80 % går til eksport. Dette påvirker stadig gartneriernes salg og markedsføring i dag, hvor Danmark er verdens 2. største eksportland af potteplanter. De danske gartnerier er vidt forskellige i størrelse og udbud af produkter. Dette gør, at hvert gartneri kan profilere sig individuelt over for salgskanalerne. Men det er også årsagen til, at der forventes at være stor forskel på den markedsføringsindsats, som de danske gartnerier udøver. Overordnet har den danske potteplantebranche markedsføringsselskabet Floradania Marketing A/S. Dette varetager projektopgaver for branchen som fælles danske messer med planter rundt i Europa, presseaktiviteter, inspiration og information om planter til salgskanalerne samt forbrugerkampagner. Salgsselskaberne varetager også en del af markedsføringen af de potteplanter, som indgår i deres vareudbud og salgskoncepter, der udbydes til deres kunder. 1.2 Problemformulering Hvordan markedsfører de danske gartnerier deres produkter i 2009? Ved at sætte fokus på de danske gartneriers markedsføring, kan der måske findes fælles træk ved markedsføringsindsatsen ud fra størrelse på gartneri eller det markedsføringsbeløb, som anven- Danske gartneriers markedsføring 2009 Side 1

3 des. Informationerne kan danne baggrund for den danske plantebranches markedsføringsselskab Floradania Marketing, så det i sine aktiviteter bedre kan støtte gartnerierne markedsføringsmæssigt i fremtiden. 1.2 Metode Til at finde frem til, hvordan de danske gartnerier markedsfører deres produkter gennemføres en kvalitativ analyse, hvor et antal gartnerier, der repræsenterer branchen og er inddelt ud fra størrelse af gartneri, interviewes omkring deres markedsføringsindsats ud fra følgende spørgeramme: Gartneri : Størrelse på gartneri under glas: %-vis markedsføringsomkostninger ud af saml. omsætning eller beløb anvendt til markedsføring: Ansatte sælgere: Markedsføringsansatte: Aktiviteter (i år) Profilfolder: Salgskatalog: Hjemmeside: Added value: Added value i samarbejde med salgsselskaber: Poser/svøb og labels: Messer: Selv besøgt messer for at hente inspiration til salg og markedsføring: Pressemeddelelse udsendt: Kundebesøg hvor gartneriets planter sælges til forbrugerne: Inspiration til markedsføring hentes: Samarbejdspartnere omkring markedsføring: Tiltag over for sælgere: Tiltag over for forbrugere: Forslag til at forbedre materiale fra Floradania, så det bedre kan anvendes af gartnerier: Ved %-vis markedsføringsomkostninger eller beløb menes alle omkostninger vedr. gartneriets markedsføring herunder messedeltagelse. Størstedelen af analysen er gennemført ved personlige interview, resten er gennemført ved telefoninterview. 1.4 Afgrænsning Det er ikke muligt at gennemføre interview med alle danske gartnerier, men tilfældig udvælgelse af gartnerier, samt kontrol af at udvælgelsen indeholder både store og små gartnerier skal være med til, at der tegnes et bredt billede af de danske gartneriers markedsføring. I spørgerammen er der ikke spurgt ind til om gartneriers markedsføringsstrategier og markedsføringsplaner. Da det på forhånd er kendt, at det kun er de største gartnerier i branchen, som arbejder med disse. Der kan ved gennemførelsen være ting i spørgerammen, som gartnerierne ikke ønsker at besvare. Disse emner vil da ikke indgå i analyseresultaterne samt konklusionen. Danske gartneriers markedsføring 2009 Side 2

4 2. Analyse resultater Markedsføring i gartnerier med glas areal km2 til km2 samt friland. Besvarelserne fra de 12 gartnerier, der har dette areal, deler sig i to, når der svares på, hvor meget gartnerierne bruger på markedsføring. Derfor er analyseresultaterne også delt op i to grupper. Gruppe 1 Den ene gruppe på otte gartnerier bruger omkring kr. til kr. på markedsføring, når man også tager poser og etiketter med. En af de adspurgte gartnere oplyser, at beløbet svarer til 1,5 % af omsætningen, én enkelt bruger kr., hvilket udgør en andel på 0,4 % af omsætningen, og medtages i denne gruppe. De øvrige ønsker ikke at oplyse omsætning eller procentvis andel, som markedsføringsbeløbet udgør. Ellers har de otte gartnerier det til fælles, at de ikke har markedsføringsansatte, fire af gartnerierne har sælgere ansat. Fem har udformet profilfolder om gartneriet og fire af de adspurgte har udarbejdet salgskatalog. To printer salgsmateriale til messer fra hjemmeside. Alle arbejder med hjemmesider og added value, dog er det kun fire, som gør det i samarbejde med salgsselskaberne. Dette er kun en enkelt, der ikke har udarbejdet eget design på poser, svøb og labels. Dette sker i samarbejde med professionelle samarbejdspartnere, en nævner Floramarketing. Men de firmaer, som udbyder salg af disse produkter, har ofte grafikere ansat og tilbyder en løsning, hvor også udformning af gartneriets logo indgår. Alle deltager på messer og har også selv besøgt messer for at få information og inspiration. Pressemeddelelser er der kun tre, som ikke har arbejdet med. Der nævnes i denne sammenhæng ekstern hjælp fra planteskribenter som Lotte Bjarke og Dorte Nissen. Andre deltager i f.eks. Fools4Flowers, hvor der samlet udarbejdes tekst og tiltag. Enkelte tager selv fat i pressen for at få bragt mere om deres kultur. Kundebesøg gennemføres der kun lidt af i denne gruppe af gartnere. Inspiration til markedsføringstiltag hentes meget bredt fra messer, blade og fra denne samt andre brancher, der nævnes pej gruppen og Dorthe Vembye. Ved tiltag over for sælgere nævnes, at der sendes planteprøver, samt har et par af de adspurgte planteformidlere, som besøger sælgerne. En har gode bolsjer på handelspladsen. En anden har inviteret til workshop med styling af gartneriets planter. Der er ikke taget markedsføringstiltag over for forbrugerne ud over pressemeddelelser. Gruppe 2 Den anden gruppe på fire gartnerier oplyser, at de bruger meget lidt på markedsføring. Der oplyses fra kr. til kr. Kun et af gartnerierne har en sælger ansat, og der er ikke ansat nogen til markedsføring. Danske gartneriers markedsføring 2009 Side 3

5 To har profilfolder udarbejdet i samarbejde med andre i en markedsføringsgruppe, alle har hjemmesider. To arbejder med added value og lidt i samarbejde med salgsselskaber. Alle deltager på messer og besøger selv messer for at få generel inspiration. En enkelt har eget design på poser, svøb og labels. En anden gennem en markedsføringsgruppe. En tredje har egne etiketter og ikke poser og den fjerde kører med neutral indpakning. Denne gruppe arbejder ikke med pressetiltag Alle tager på kundebesøg. Dog henter få i denne gruppe inspiration til markedsføring, en enkelt nævner leverandøren af småplanter som inspirationskilde. Over for sælgere nævnes katalog og hjemmeside, to får præsenteret planter via planteformidler. Når det gælder forbrugerne nævnes, stiketiket med tlf. nr. til forbrugerne, så de kan kontakte gartneren ved spørgsmål. Der nævnes også aktiviteter ved Odense Blomsterfestival. Samarbejdspartnere vedr. markedsføring nævnes der Floragrafia samt en markedsføringsgruppe af gartnere. Forslag (samt ønsker)til at forbedre Floradania Marketings materiale, så det bedre kan anvendes er her samlet for de to grupper: - Indeholde flere her & nu løsninger, der kan give øget salg. - Ønsker at branchens showroom skal fortsætte. - Send billedmateriale direkte til gartneren på cd. - Tilbyde service til gartneren, hvor billede og oversat tekst af f.eks. Floradanias nyhedsmateriale tilbydes sat op på en side, som så gartner kan bruge over for sine kunder i papirformat samt/eller i elektronisk udgave til hjemmeside. - Mere plantestof i livsstilsbladene. - Mulighed for fotoopstilling eller foto-rum, hvor gartnere kunne medbringe deres planter og added value og få taget billeder i trendrigtige omgivelser. Det kunne så være fint, hvis Floradania efterfølgende kunne hjælpe med at få disse billeder sendt til de rigtige pressekontakter. Ud over disse forslag, oplyste flere at de var tilfredse med mange af aktiviteterne som billedoptagelserne og billedbanken, samt prisstatistik, skiltemodul, hjemmeside og planter vist på udstillinger. Danske gartneriers markedsføring 2009 Side 4

6 2.2. Markedsføring i gartnerier med glas areal over km2 til km2 samt friland De fire gartnerier inden for dette areal oplyser, at de bruger henholdsvis kr., hvilket svarer til 1,4 % af den samlede omsætning, ellers bruger de øvrige gartnerier 2,5 % til 3 % på deres samlede markedsføringsomkostninger ud af den samlede omsætning. Alle gartnerier har ansatte sælgere, en enkelt også en markedsføringsansat, ved de to øvrige er det indehaverne, som tager sig overordnet af markedsføringsaktiviteterne. Gartnerierne har profilfolder og salgskatalog, der udarbejdes meget til og fra gartneriernes hjemmesider. Et enkelt bruger mere tid på at få taget billeder til hjemmesiden end katalog, da der kan hentes og kopieres fra hjemmesiden. Ved sortsudvikling bliver salgskataloger hurtigt forældede. Meget nyt materiale udarbejdes til IPM. Alle gartnerier arbejder med added value, to også i samarbejde med salgsselskaber. Gartnerierne har professionelle samarbejdspartnere til udvikling af poser, svøb og labels. Messer deltager alle på og besøger også selv messer for at hente inspiration. Formland nævnes i den forbindelse. Pressemeddelelser har alle udsendt. Kundebesøg har de alle været på sidste år. Men det hænger også sammen med, oplyser et af gartnerierne, at der leveres småplanter. Men de oplyser også, at have oplevet planterne ved kunder, der sælger til forbrugeren. Inspiration til markedsføring hentes overalt, fra når man selv er ude at handle til blade, magasiner som Bo bedre, pej gruppen samt indspark fra professionelle samarbejdspartnere. Én nævner, at et samarbejde med to reklamebureauer er godt, hvis de bidrager og er gode til hver deres opgave. Ved tiltag over for sælgere er tiltag nævnt som rødvinskonkurrencer, åbent hus arrangement (hvilket dog ikke bidrag samlet til mere salg), Handelspladsen og stille op med personale på udstillinger, så sælgers kunder kan stille spørgsmål og få dialog. Forbrugerne gør de to ikke meget overfor, den tredje tager ud og fortæller om planterne til kunder men også forbrugere. Hjemmesiden indeholder ved denne gartner også mulighed for at stille spørgsmål om planterne. Danske gartneriers markedsføring 2009 Side 5

7 Forslag (samt ønsker) til at forbedre Floradania Marketings materiale, så det bedre kan anvendes: - Brug sortsnavne i billedbank, så kan man mere anvende Floradania billeder i materiale og vide, det er planter fra gartneriet. - Skab mere synlighed omkring Floradanias produkter, så vi ved, hvilke muligheder der er for at anvende Floradania mere i gartneriets markedsføring. - Send gerne cd med billeder, der er taget af gartneriets planter på de flotte udstillinger og med stylingsidéer, i stedet for gartneriet selv skal hente dem på hjemmesiden. - Gerne mere om forædling, godt med foredrag på Blomsterfestival over for forbrugere. - Gerne Awards med fokus på sortsnyhed via forædling, da det er et stort arbejde samt også en stor økonomisk omkostning. - Planter vist i salgskasser på gartnerens område på fællesområdet. Vise det man kan købe i stedet for en masse stylinger med planterne. - Gerne mere presse målrettet tv og livsstilsblade. Brugerbetaling en mulighed. - Sende deadlines for tilmelding ud på den sidste dag til gartnerierne på de forskellige arrangementer Floradania afholder. - Gartneriers professionelle billedmateriale kunne måske anvendes bedre end det bliver i dag i pressematerialet. - Tilbyd en lærerig foto dag til gartnerier, hvor de må tage deres eget kamera og deres egne planter med. Der stilles større krav til fotooptagelser af produkterne end tidligere. - Udvælg de største kulturer og sørg for billeder af disse planter bliver fritlagt, og kommer i billedbanken. Dette vil spare gartnerierne for mange planteprøver til kunder og salgsselskaber, når selve planten nemt kan sammensættes med forskellige added value løsninger på computeren i stedet for. Danske gartneriers markedsføring 2009 Side 6

8 2.3. Markedsføring i gartnerier med glas areal over km2 samt friland Gartnerier, der er med i denne gruppe, oplyser, der anvendes mellem og kr. om året på markedsføring. Et andet gartneri fra til kr. Gartnerierne har alle sælgere og markedsføringsansatte. Der er dog ved to ud af de tre en tendens til selv at arbejde med at udforme tingene i gartnerierne. Det giver en større fleksibilitet og vurderes ikke af gartneriet som en forringelse af materialet af den grund. Alle har profilfolder og salgskataloger udformes online og ved brug af In design. Hjemmesiderne opdateres og bruges som værktøj. Added value er der kun én af de tre, der selv arbejder med og ikke sammen med salgsselskaber, én af de øvrige gør det kun i samarbejde med salgsselskaber. Poser, svøb og labels udarbejdes af professionelle samarbejdspartnere eller af leverandørens ansatte grafikere. Messer deltager alle de tre gartnerier i og henter også selv inspiration ved at besøge messer. Pressemeddelelser sender to ud af de tre ud. Det sker med hjælp fra journalist ved det ene gartneri. Det er to ud af de tre, som tager på kundebesøg og oplever planterne ude ved forbrugerne. Inspiration til markedsføring hentes meget bredt, fra blade og magasiner, fra eksterne brancher, Floradanias hjemmeside og trends. Innovation herunder plantenyheder opleves som et vigtigt redskab, når man skal skabe opmærksomhed om gartneriet og sine planter i markedsføringen. Ved tiltag over for sælgere er der én ud af de tre, som nævner fælles kundepleje, inviterer gerne sælger med kunder og gør en indsats for at give kunden en god og personlig oplevelse. Én af de andre nævner, at man burde samle et panel med nogle sælgere og gartneriets folk og gennemgå gartneriets produkter i retning af udvikling og salg. Over for forbrugerne er det hjemmesiden, der nævnes, dog mest for de spiselige produkter ved det ene gartneri. Levering af planter til udstillinger, der giver forbrugerne oplevelser. Forslag (samt ønsker)til at forbedre Floradania Marketings materiale, så det bedre kan anvendes: - Mere synlighed mange ved ikke alt det statistik materiale, som der udarbejdes. - Flot ny hjemmeside, men der er mange budskaber. - IPM trænger til fornyelse i præsentation af planterne på fællesstanden. Fint med midten, hvor der sker noget nyt hver gang. Det ene gartneri havde ikke forslag, men var tilfreds med de tiltag og projekter, der blev gennemført. Danske gartneriers markedsføring 2009 Side 7

9 3. Konklusion Der er forskel på, hvordan de danske gartnerier markedsfører sig i De større gartnerier med sælgere og markedsføringsansatte har større mulighed for at udarbejde mere materiale på selve gartneriet og benytter sig af den. Især gartnerier med produktudvikling og præsentation af mange nye sorter hver år oplever, at trykt materiale bliver for hurtigt forældet. Der arbejdes derfor med mere fleksible løsninger til at præsentere gartneriets nye produkter hele tiden opdateret via hjemmesiden, samt udvikles og printes materiale, der medtages på messer. Af de mindre gartnerier der halvdelen i gruppe 1, der har ansat sælgere i gartneriet, her anvendes der mellem kr I gruppe 2 hvor der bruges kr kr. på markedsføring er der kun et gartneri, der har en sælger. Alle større gartnerier har sælgere ansatte til at sælge gartneriets produktion af planter. Det er dog meget af det, der spørges ind til i analysen, hvor der ikke opleves så stor forskel på hvilke markedsføringsaktiviteter gartnerierne gennemfører, trods store forskelle i arealet. Der hentes inspiration til markedsføring de samme steder, som er fagmesser og Formland, blade, magasiner og andre brancher. Oplevelser, som man selv har som forbruger ved køb og modtagelse af markedsføringsmaterialer, bruges også i gartneriets markedsføring. Der anvendes ofte professionelle samarbejdspartnere til udarbejdelse af poser, svøb og etiketter eller man benytter sig af de grafikere, der er ansat ved leverandøren. Det er mere gartneriets produkter end gartneriets størrelse, der afgør om der arbejdes med added value. Alle gartnerier arbejder med hjemmesider, de større gartnerier anvender hjemmesiden mere aktivt i deres salg og markedsføringsaktiviteter end de mindre gartnerier. Over for sælgere nævnes mange forskellige markedsførings tiltag som levering af prøveplanter, planter med ved planteformidlere, salgskatalog, gartneriets sælgere står på udstillinger som Handelspladsen - så der er mulighed for dialog, gode bolsjer, rødvinskonkurrencer, åbent hus arrangementer, invitation til workshops, god og personlig kundepleje, når kunder sammen med sælger besøger gartneriet. Mange gartnerier uanset størrelse har udsendt pressemeddelelser. Det nævnes også, som det tiltag der er taget over for forbrugerne af de fleste. Enkelte nævner tiltag som etiketter og hjemmesider med mulighed for at kontakte gartneriet for spørgsmål. Et par gartnerier nævner, at de også udstiller hvor forbrugerne kommer. Alle deltager på messer og udstiller deres planter og de fleste henter også selv inspiration på messer. Der er via interviewene i analysen kommet mange forslag fra gartnerierne til forbedringer samt ønsker til Floradanias aktiviteter i fremtiden, alle forslagene præsenteres her: - Indeholde flere her & nu løsninger, der kan give øget salg. - Håber at branchens showroom skal fortsætte. - Send billedmateriale direkte til gartneren på cd efter fotooptagelse, så er det mere synligt, at planterne er blevet brugt, samt anvendes billederne mere af gartnerierne. Danske gartneriers markedsføring 2009 Side 8

10 - Tilbyde service til gartneren, hvor billede og oversat tekst af f.eks. Floradanias nyhedsmateriale tilbydes sat op på en side, som så gartner kan bruge over for sine kunder i papirformat samt/eller i elektronisk udgave til hjemmeside. - Mere plantestof i livsstilsbladene. - Mulighed for fotoopstilling eller foto-rum, hvor gartnere kunne medbringe deres planter og added value produkter og få taget billeder i trendrigtige omgivelser. Efterfølgende kunne Floradania så hjælpe med at få disse billeder sendt til de rigtige pressekontakter. - Brug sortsnavne i billedbanken, så kan man bedre anvende Floradania billeder i gartneriets materiale. - Skab mere synlighed omkring Floradanias produkter, så gartnerierne ved, hvilke muligheder der er for at anvende Floradania mere i gartneriets markedsføring. Mange kender ikke til statistik materialet, som Floradania udarbejder. - Send gerne cd med billeder, der er taget af gartneriets planter på de flotte udstillinger og med stylingsidéer, i stedet for gartneriet selv skal holde øje med, hvornår de er på hjemmesiden. - Gerne mere om forædling, godt med foredrag på Blomsterfestival over for forbrugere. - Gerne Awards med fokus på sortsnyhed via forædling, da det er et stort arbejde og også stor økonomisk omkostning. - Planter vist i salgskasser på gartnerens område på fællesområdet. Vise det man kan købe i stedet for en masse stylinger med planterne. - Gerne mere presse målrettet tv og livsstilsblade. Brugerbetaling også en mulighed. - Sende deadlines for tilmelding ud på sidste dag til gartnerierne på de forskellige arrangementer, Floradania afholder. - Gartneriers professionelle billedmateriale kunne måske anvendes bedre end det bliver i dag til pressen, hvis der blev kommunikeret mere. - Flot ny hjemmeside, men der er mange budskaber. - IPM trænger til fornyelse i præsentation af planterne på selve fællesstanden. Fint med midten på fællesstanden, hvor der sker noget nyt hver gang. - Tilbyd en lærerig foto-dag til gartnerier, hvor man må tage eget kamera og egne planter med. Der stilles større krav til fotooptagelser af produkterne end tidligere. - Udvælg de største kulturer og sørg for billeder af disse planter bliver fritlagt, og kommer i billedbanken. Dette vil spare gartnerierne for mange planteprøver til kunder og salgsselskaber, når selve planten nemt kan sammensættes med forskellige added value løsninger på computeren i stedet for. Danske gartneriers markedsføring 2009 Side 9

Markedsføring. Overordnede mål for Dansk Planteskoleejerforenings markedsføring

Markedsføring. Overordnede mål for Dansk Planteskoleejerforenings markedsføring Markedsføring Overordnede mål for Dansk Planteskoleejerforenings markedsføring - Markedsføring overfor målgrupperne, for at påvirke dem til at købe flere planter. - At øge kendskabet til målgruppernes

Læs mere

Integreret Markedsføring for potteplanter. X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå.

Integreret Markedsføring for potteplanter. X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå. Ansøgning om tilskud i 2014 Der må ikke skrives eller raderes i de grå tonede felter. Den kursiverede vejledning bedes slettet ved udfyldelsen. Angiv ved afkrydsning hvilken fond der søges Produktionsafgiftsfonden

Læs mere

Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter

Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter Danske Prydplanter Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter Medlemsfordele & servicetilbud Februar 2010 Medlemsfordele og servicetilbud En aktiv og eksportfokuseret branche har brug for

Læs mere

Sponsorater og branding

Sponsorater og branding Branding og Sponsorater Vi tilbyder mange muligheder for branding og sponsorater, så kontakt os gerne så sætter vi den helt rigtige pakke sammen til jer således I sikrer jer en perfekt profilering både

Læs mere

Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter

Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter D a n s k e P r y d p l a n t e r Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter Medlemsfordele & servicetilbud Februar 2010 Medlemsfordele og servicetilbud En aktiv og eksportfokuseret branche

Læs mere

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Titel Brug Knolden generisk markedsføring af kartofler Projektansvarlig og deltagere Projektleder Lene Toft Johansen, Projekt- og Udviklingskonsulenterne,

Læs mere

Integreret Markedsføring for potteplanter. X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå.

Integreret Markedsføring for potteplanter. X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå. Ansøgning om tilskud i 2015 Der må ikke skrives eller raderes i de grå tonede felter. Den kursiverede vejledning bedes slettet ved udfyldelsen. Angiv ved afkrydsning hvilken fond der søges Produktionsafgiftsfonden

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk TEKSTperten workshopkatalog WORKSHOPS: TEKSTperimentariet - om pressemeddelelser der virker - om salgsmateriale der sælger - om branding for begyndere - om at blive fundet på nettet - om at kende sine

Læs mere

Information om udsendelse og besvarelser.

Information om udsendelse og besvarelser. Spørgeskemaundersøgelse vedrørende afvikling af Handelspladserne 2012 Information om udsendelse og besvarelser. Spørgeskemaet blev udsendt den 7. april, og der var mulighed for at svare indtil den 27.

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

Boligen.nu. 10.-11. september 2011 på Holbæk Havn 22.-23. oktober 2011 i Roskilde Kongrescenter

Boligen.nu. 10.-11. september 2011 på Holbæk Havn 22.-23. oktober 2011 i Roskilde Kongrescenter Boligen.nu 10.-11. september 2011 på Holbæk Havn 22.-23. oktober 2011 i Roskilde Kongrescenter Boligen.nu er regionens største byg- og boligmesse. På messen præsenteres det nyeste indenfor boligindretning.

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2015 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

www.pejgruppen.dk MEDIEINFORMATION 2015 TID & TENDENSER TIDSÅND, SAMFUND, FORBRUG & DESIGN

www.pejgruppen.dk MEDIEINFORMATION 2015 TID & TENDENSER TIDSÅND, SAMFUND, FORBRUG & DESIGN www.pejgruppen.dk MEDIEINFORMATION 2015 TID & TENDENSER TIDSÅND, SAMFUND, FORBRUG & DESIGN Tidsånd & Samfund Vær opdateret på de nye trends i politik, medier, marketing, ledelse, livsfaser, generationer,

Læs mere

Øksnehallen, 14-15/9. Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk!

Øksnehallen, 14-15/9. Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk! Øksnehallen, 14-15/9 Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk! IVÆRK&VÆKST2012 Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab resultater for både din egen

Læs mere

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud!

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Optimering af virksomheders forretningsmodeller Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Professor Per V. Freytag Institut for Entreprenørskab

Læs mere

pej gruppens Trend Academy

pej gruppens Trend Academy pej gruppens Trend Academy Herning / København / Oslo Program for efterår/vinter 13/14 www.pejgruppen.dk Trend Academy efterår/vinter 2013/14 Søger du ny viden og inspiration? pej gruppens trend academy

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

SIMU Center EUD og EUX med SIMU

SIMU Center EUD og EUX med SIMU EUD og EUX med SIMU - En praksisnær hverdag EUD og EUX med SIMU - En praksisnær hverdag SIMU Center udvikler undervisningsværktøjer, som simulerer den virkelige verden. Vores produkter giver eleverne en

Læs mere

En enestående platform for markedsføring

En enestående platform for markedsføring bygge- og boligudstilling En enestående platform for markedsføring Udstillingen hos Byggecentrum er en vigtig del af et samlet inspirations- og læringscenter, hvor viden om produkter og løsninger udveksles

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015. Brancheudstillingen. Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter

IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015. Brancheudstillingen. Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015 Brancheudstillingen Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter Danmarks unikke fagmesse Kom helt tæt på de ledende medarbejdere på idræts- og

Læs mere

Markedsføringsplan. Indhold. 1. Introduktion. 2. Markedsbeskrivelse

Markedsføringsplan. Indhold. 1. Introduktion. 2. Markedsbeskrivelse Markedsføringsplan Indhold 1. Introduktion... 1 2. Markedsbeskrivelse... 1 3. Målsætning og budget... 2 4. Målgruppe... 3 5. Afklaring omkring kommunikation, budskab og virkemidler... 4 6. Medievalg og

Læs mere

Dansk på Canadisk! BM Silo ApS Grundlagt 1965. Dorte Martinsen Adm. Direktør. Claus Martinsen Exportchef/Ejer

Dansk på Canadisk! BM Silo ApS Grundlagt 1965. Dorte Martinsen Adm. Direktør. Claus Martinsen Exportchef/Ejer Dansk på Canadisk! Dorte Martinsen Adm. Direktør Claus Martinsen Exportchef/Ejer BM Silo ApS Grundlagt 1965 Virksomhedens historie Bent & Elsebeth Martinsen Bent grundlagde virksomheden i 1965 Interesse

Læs mere

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk TEKSTperten workshopkatalog WORKSHOPS: TEKSTperimentariet - om pressemeddelelser der virker - om salgsmateriale der sælger - om branding for begyndere - om at blive fundet på nettet - om at kende sine

Læs mere

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Velkommen til. Evaluerings- og kick-off møde

Velkommen til. Evaluerings- og kick-off møde Velkommen til Evaluerings- og kick-off møde Hvem er vi? Innovationsnetværket Livsstil Bolig og Beklædning Vores mål er at branchen bliver blandt de mest innovative i verden! Klynge siden 2002 Kontor i

Læs mere

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige!

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! KATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! Vi er glade for at kunne tilbyde jer en række kurser. Kurserne vil forhåbentlig give jer ny inspiration til den daglige drift af butikken og motivation

Læs mere

Invitation til at deltage på dansk fællesstand på FERROFORMA Europas 2. største HARDWARE messe i Bilbao d. 23.-26. marts 2011

Invitation til at deltage på dansk fællesstand på FERROFORMA Europas 2. største HARDWARE messe i Bilbao d. 23.-26. marts 2011 Invitation til at deltage på dansk fællesstand på FERROFORMA Europas 2. største HARDWARE messe i Bilbao d. 23.-26. marts 2011 DI Byggematerialer og Danmarks Handelskontor i Barcelona i samarbejde med Export

Læs mere

Trendanalysen 2013. Trendanalysen 2013

Trendanalysen 2013. Trendanalysen 2013 TNS 22. november 2012 Contents 1 Om undersøgelsen 3 2 Tilbageblik - 2012 5 3 Forventninger til 9 4 Mediaplanerne 20 5 Konklusion 29 TNS 22. november 2012 2 1 Om undersøgelsen TNS 22. november 2012 Om undersøgelsen

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2011 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig, Vi har her samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage på i foråret 2011. Alle kurser er

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

resultatgivende trygsager online og offline

resultatgivende trygsager online og offline resultatgivende trygsager online og offline GRAFISK FORUM har mange års erfaring og medarbejdere, der sætter en ære i at rådgive om grafiske totalløsninger, så du får den rigtige kvalitet til den rigtige

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne: Lokale virksomheder eller mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring

Læs mere

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Cykler - Udstyr - Rejser - Træning Brochure 2015 Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Vest: 24. og 25. oktober Arena Midt Kjellerup Øst: 7. og 8. november Roskilde Kongrescenter

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Et typisk konferenceforløb...

Et typisk konferenceforløb... 1/2-1 ÅR FØR DER BYDES BYDE PÅ ARRANGEMENT 2-6 ÅR FØR NÅR AALBORG ER VALGT SOM VÆRTSBY 1 1/2 ÅR FØR KONFERENCEN 1 ÅR FØR KONFERENCEN 1/2 ÅR FØR KONFERENCEN UGERNE OP TIL KONFERENCEN SELVE KONFERENCEN EFTER

Læs mere

velkommen hos PAP emballage & display

velkommen hos PAP emballage & display velkommen hos PAP emballage & display 02 design & konstruktion 03 display løsninger 04 digital print 06 PAP inspiration 08 POS / POP 10 offset emballage 12 bølgepap & pallesvøb 14 præsentations produkter

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

MODE / INTERIØR / DESIGN +PREVIEW SS15

MODE / INTERIØR / DESIGN +PREVIEW SS15 MODE / INTERIØR / DESIGN +PREVIEW SS15 From change to chance Forandring er fortid, chancer er fremtid. Det er nu, kimen til at tage nye chancer skal lægges. At tage chancer er øverst på dagordenen for

Læs mere

STORE KÆDEDAG. Forbrugskrisen er aflyst!

STORE KÆDEDAG. Forbrugskrisen er aflyst! pej gruppen inviterer til STORE KÆDEDAG Forbrugskrisen er aflyst! 12. juni 2012 Forbrugskrisen er forbi. Forbrugertilliden stiger og forbrugerne vejrer morgenluft. Danskerne bruger lige så mange penge

Læs mere

EFFEKTIVT TILMELDINGSSYSTEM! Så er der styr på det hele!

EFFEKTIVT TILMELDINGSSYSTEM! Så er der styr på det hele! k erencemanager rencemanagertv EFFEKTIVT TILMELDINGSSYSTEM! Så er der styr på det hele! demo hver onsdag Hvis du vil se hvordan det fungerer, holder vi demo hver onsdag fra 14.00-16.00 og du er DHVEER

Læs mere

Vi kender dine muligheder i Tyskland. Gør du? Dansk-Tysk Handelskammer

Vi kender dine muligheder i Tyskland. Gør du? Dansk-Tysk Handelskammer Vi kender dine muligheder i Tyskland. Gør du? Dansk-Tysk Handelskammer DANSK-TYSK HANDELSKAMMER netværker. Vi er centrum for handlen og det erhvervsøkonomiske samarbejde mellem Danmark og Tyskland. Vores

Læs mere

Karrieremesser 2009. To undersøgelser af CA a-kasse. Februar og marts 2009 1/7

Karrieremesser 2009. To undersøgelser af CA a-kasse. Februar og marts 2009 1/7 Karrieremesser 2009 To undersøgelser af CA a-kasse Februar og marts 2009 1/7 Hovedresultater På messe for at få job Mere end 3 ud af 4 studerende deltog på messen for at få et overblik over deres fremtidige

Læs mere

Skriftlig årsberetning til. Danske Prydplanters generalforsamling. onsdag d. 27. februar 2013

Skriftlig årsberetning til. Danske Prydplanters generalforsamling. onsdag d. 27. februar 2013 Danske Prydplanters årsberetning 2012/2013 Skriftlig årsberetning til Danske Prydplanters generalforsamling onsdag d. 27. februar 2013 1. Indledning Danske Prydplanter kan se tilbage på et 2012, hvor der

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET 2. marts 2011 EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) Indledning og baggrund 2) Fakta om projektet 3) Evalueringens metode 4) Projektets mål 5) Resultat og analyse 1) INDLEDNING OG BAGGRUND

Læs mere

Boost dit salg med PR. Helene Venge og Mikkel Mo Væksthuset 29. oktober 2010

Boost dit salg med PR. Helene Venge og Mikkel Mo Væksthuset 29. oktober 2010 Boost dit salg med PR Helene Venge og Mikkel Mo Væksthuset 29. oktober 2010 1 Without publicity a terrible thing happens: Nothing. P.T. Barnum Phineas Taylor Barnum (5. juli 1810-7. april 1891) var en

Læs mere

Markedsføringsplan værktøj

Markedsføringsplan værktøj Markedsføringsplan værktøj Ud fra nedenstående spørgsmål og skemaer kan I trin for trin gøre jeres markedsføring mere overskuelig for jer selv og jeres projektgruppe. 1. Trin I har sammen med jeres projektgruppe

Læs mere

PEJ TREND INVITATION. autumn/winter 15/16 MODE, INTERIØR & DESIGN

PEJ TREND INVITATION. autumn/winter 15/16 MODE, INTERIØR & DESIGN TREND PEJ INVITATION autumn/winter 15/16 MODE, INTERIØR & DESIGN HERNING 4. JUNI 2014 OSLO 12. JUNI 2014 KØBENHAVN 17. JUNI 2014 DATOER & STEDER 4. JUNI 2014 HEART Herning Museum of Contemporary Art Birk

Læs mere

Der er ofte flere formål med at deltage på en vinmesse. Det er først og fremmest ønsket om at opnå mersalg på kort såvel som på langt sigt.

Der er ofte flere formål med at deltage på en vinmesse. Det er først og fremmest ønsket om at opnå mersalg på kort såvel som på langt sigt. Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Messedeltagelse Et led i salgs- og marketingstrategien Indledning Deltagelse i vinmesser er et spørgsmål om strategi og follow-up for at tage nogle af yderpunkterne. Hvis salgs-

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Mediegruppen bevæger mennesker

Mediegruppen bevæger mennesker Mediegruppen bevæger mennesker 03 Fra ide til færdig løsning Hos Mediegruppen har vi arbejdet med internettet siden bureauets start i 1997. Vi har været med fra de traditionelle løsninger i HTML og de

Læs mere

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl.

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. 12:00 Det er med stor fornøjelse vi kan byde velkommen til et par dage som

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Kernekunderne: Iværksættere og lokale mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring med salg og marketing Har arbejdet

Læs mere

SYNERGI TA R G E T OUSE. Tryk & Grafisk Design. Medieplanlægning. Profil & Jobtøj. saml muligheder og fordele ét sted! Strø & Gaveartikler

SYNERGI TA R G E T OUSE. Tryk & Grafisk Design. Medieplanlægning. Profil & Jobtøj. saml muligheder og fordele ét sted! Strø & Gaveartikler TA R G E T SYNERGI saml muligheder og fordele ét sted! TV & radioreklamer Webdesign & hosting Skilte & bilreklame Hvem er vi? Hans Jørgen Rene Susanne Finn Vagn Vi er et hold, der i hverdagen prioriterer

Læs mere

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening Trends 2013 En MEGAFON undersøgelse med Huset Markedsføring, Dagligvareleverandørerne (DLF), Dansk Annoncørforening (DAF), Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) og Berlingske Tidende

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Sæsonen 2013 fik en hård start med snevejr og kulde, som ikke indbød feriegæsterne til at komme til Hedensted Kommune.

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2016 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

Velkommen til. Informationsmøde og kick-off

Velkommen til. Informationsmøde og kick-off Velkommen til Informationsmøde og kick-off Hvem er vi? Innovationsnetværket Livsstil Bolig og Beklædning -Mål at branchen bliver blandt de mest innovative i verden! Klynge siden 2002 Kontor i Kbh. og Herning

Læs mere

Isabella Vores konkurrenter skal vide, at vi er de bedste

Isabella Vores konkurrenter skal vide, at vi er de bedste Isabella Vores konkurrenter skal vide, at vi er de bedste Frøene til det, vi i dag kender som Isabella A/S, blev sået i 50 erne af den visionære Søren Odgaard. Fra en mindre detailbutik i Vejle lavede

Læs mere

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland Marketing & Social Media - bliv du s med naboen Aalborg, Væksthus Nordjylland, 15.01.2015 Indhold Interkulturelt Erhvervs- og virksomhedskultur Sprog Markedsføring

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2011. TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen. Mindshare TNS

Agenda. Trendanalysen 2011. TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen. Mindshare TNS Trendanalysen 2011 Agenda 1. Trendanalysen 2011 - om undersøgelsen 2. Tilbageblik - Trends 2010 3. Forventninger til 2011 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Resultat af brugertilfredshedsundersøgelsen på Staples april 2015

Resultat af brugertilfredshedsundersøgelsen på Staples april 2015 Tilfredshed med sortimentet Dækker sortimentet størstedelen af dit behov? Tilfredshed med kvaliteten Lever kvaliteten af produkterne op til dine forventninger? Tilfredshed med salgskonsulenten Benytter

Læs mere

E-handel anno 2007. Kåre Petersen, partner i EasyFlow kgp@easyflow.dk

E-handel anno 2007. Kåre Petersen, partner i EasyFlow kgp@easyflow.dk E-handel anno 2007 Kåre Petersen, partner i EasyFlow kgp@easyflow.dk Danmark blandt Europas bedste til e- handel I gennemsnit har danskerne brugt for 9.917 kroner på nettet i løbet af seks måneder i 2006

Læs mere

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser Den 25. oktober 2011 DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser En ny undersøgelse fra DI viser, at omkring hver fjerde virksomhed har oprettet arbejdspladser i udlandet de seneste to

Læs mere

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 KOMMUNIKATION JYSKs kommunikationskanaler 2 Hjemmeside 3 Oms 3,9b Reklamer 4 Pressemeddelelser 5 Facebook og YouTube 6 Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 Lars Larsens bog 9 Events 10 1 JYSKS KOMMUNIKATIONSKANALER

Læs mere

Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien

Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien Vi ved, du har travlt, og derfor lancerer vi nu en række af korte kurser, hvor du kan tilegne dig komprimeret viden på kort tid!. Kurserne

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS Trendanalysen 2010 Agenda 1. Trendanalysen 2010 om undersøgelsen 2. Tilbageblik Trends 2009 3. Forventninger til 2010 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen 2010

Læs mere

WANEK & MYRNER. Kommunikation der styrker beskæftigelsesindsatsen

WANEK & MYRNER. Kommunikation der styrker beskæftigelsesindsatsen EasyMail Kommunikation der styrker beskæftigelsen Nem og kommu effektiv ni med alle kation virksom jeres he kontakt dser tørredak ent: em abonn lave Lad os det indhol (side 3) t Integrere n ktio CR M-fun

Læs mere

Hvis vi er synlige på en god måde, får vi en turboeffekt.

Hvis vi er synlige på en god måde, får vi en turboeffekt. Vores varemærke eksponeres til en lang række opinionsdannere, der på deres side påvirker en lang række almindelige brugere. Hvis vi er synlige på en god måde, får vi en turboeffekt. Nu-gruppen 2009, uddrag

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere

FLASKEVAND MED DIT BUDSKAB

FLASKEVAND MED DIT BUDSKAB FLASKEVAND MED DIT BUDSKAB MEGET PLADS PÅ ETIKET! MINI 3,05 MINI BLUE 3,05 CLASSIC CLASSIC BLUE 3,15 3,15 PANORAMA 4,15 Klar flaske 0,33 liter. Flere lågfaver. 1.764 vand pr. palle blåtonet flaske 0,33

Læs mere

DAGE OM E-SALG. Optimer din webshop. Et uddannelsesforløb hos Udvikling Odense. Udvikling Odense Forskerparken 10 5230 Odense M. Telefon 63 75 95 00

DAGE OM E-SALG. Optimer din webshop. Et uddannelsesforløb hos Udvikling Odense. Udvikling Odense Forskerparken 10 5230 Odense M. Telefon 63 75 95 00 Optimer din webshop 12 DAGE OM E-SALG Udvikling Odense Forskerparken 10 5230 Odense M Et uddannelsesforløb hos Udvikling Odense udbudt af Tietgen KompetenceCenter og Syddansk Erhvervsskole Telefon 63 75

Læs mere

Vi finder de. store vine N N. www.an-agentur.dk

Vi finder de. store vine N N. www.an-agentur.dk Vi finder de store vine Vin med smag N N www.an-agentur.dk ALLAN IELSE AGENTUR A N A g e n t u r Allan Nielsen Vine er opstået på baggrund af mange dejlige ferieture til Italien. Kærlighed til de lokale

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning 17. juni 2015 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015 Indhold Sammenfatning 1. Indledning og baggrund 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

MESSE C, FREDERICIA - WWW.BOATSHOW.DK VELKOMMEN OMBORD

MESSE C, FREDERICIA - WWW.BOATSHOW.DK VELKOMMEN OMBORD MESSE C, FREDERICIA - WWW.BOATSHOW.DK VELKOMMEN OMBORD PÅ RETTE KURS I 2015 kan alle bådinteresserede igen lave en samlet pejling på årets spændende bådnyheder og alt det nyeste indenfor tilbehør, når

Læs mere

Spectrum. Inspiration & eksempler. Kontakt Spectrum. Søger du en effektiv måde at præsentere dit firma og jeres produkter på messer og udstillinger...

Spectrum. Inspiration & eksempler. Kontakt Spectrum. Søger du en effektiv måde at præsentere dit firma og jeres produkter på messer og udstillinger... Kontakt Spectrum Spectrum reklame:marketing er klar til et samarbejde. Spectrum reklame:marketing har alle nødvendige resourser - kreativitet, viden, erfaring, fleksibilitet, evne og ikke mindst vilje

Læs mere

Medieinformation: NetPosten.dk er det tredje største medie i Danmark målt på andelen brugere med en personlig indkomst over kr. 600.000,-: ( 11.

Medieinformation: NetPosten.dk er det tredje største medie i Danmark målt på andelen brugere med en personlig indkomst over kr. 600.000,-: ( 11. Introduktion til NetPosten.dk NetPosten.dk er et førende dansk finansmedie og en oplagt samarbejdspartner, for enhver virksomhed der ønsker kontakt med brugere, der har mere end almindelig Interesse for

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

til optagelsesprøven på PBA i Smykker, Teknologi og Business 2012

til optagelsesprøven på PBA i Smykker, Teknologi og Business 2012 til optagelsesprøven på PBA i Smykker, Teknologi og Business 2012 Temaet for optagelsesprøven er: Mødet mellem det moderne smykkefelt & 3D printeren. Forord For at kunne klare sig i smykkebrancen i dag

Læs mere

Om undersøgelsen... 3. Respondenter... 4. 1. Konferencer for medarbejderne... 5. 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6

Om undersøgelsen... 3. Respondenter... 4. 1. Konferencer for medarbejderne... 5. 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6 - Medierapport 2010 Indhold Om undersøgelsen... 3 Respondenter... 4 1. Konferencer for medarbejderne... 5 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6 3. Typiske konferencedeltagere... 7 4. Vil have alt

Læs mere

Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010

Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010 Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010 10-06-2010/NIHE Oversigt Medio juni Åbning af hjemmesiden med fokus på Albertslundruten

Læs mere

Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com. Dansk vandreturisme

Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com. Dansk vandreturisme Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com Dansk vandreturisme Contents 1. Indledning 3 2. Introduktion 3 3. Kortlægningsfase 1: Research på internet 3 4. Kortlægningsfase 2: Dybdeinterview

Læs mere