Temarapport. Danske gartneriers markedsføring Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S"

Transkript

1 Temarapport Danske gartneriers markedsføring 2009 Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Baggrund Problemformulering Metode Afgrænsning Analyse resultater Markedsføring i gartnerier med glas areal km2 til km2 samt friland Markedsføring i gartnerier med glas areal over km2 til km2 samt friland Markedsføring i gartnerier med glas areal over km2 samt friland Konklusion Indledning 1.1 Baggrund Historiemæssigt bygger salget af potteplanter fra de mange danske gartnerier på andelstanken. Der blev rundt om i landet af oprettet salgsauktioner af gartnere, og de mange GASAsalgsselskaber stod for salget af gartnernes planter og varetog medlemmernes interesser. Det var helt henne i slutningen af 80 erne, at salgsselskaberne blev til aktieselskaber, hvor der kunne handles frit og købes ind uden hensyn til medlemmer for at skabe mest mulig profit. De danske gartnerier har derfor i en lang årrække haft salgsselskaberne til at varetage salget af planter, hvor ca. 80 % går til eksport. Dette påvirker stadig gartneriernes salg og markedsføring i dag, hvor Danmark er verdens 2. største eksportland af potteplanter. De danske gartnerier er vidt forskellige i størrelse og udbud af produkter. Dette gør, at hvert gartneri kan profilere sig individuelt over for salgskanalerne. Men det er også årsagen til, at der forventes at være stor forskel på den markedsføringsindsats, som de danske gartnerier udøver. Overordnet har den danske potteplantebranche markedsføringsselskabet Floradania Marketing A/S. Dette varetager projektopgaver for branchen som fælles danske messer med planter rundt i Europa, presseaktiviteter, inspiration og information om planter til salgskanalerne samt forbrugerkampagner. Salgsselskaberne varetager også en del af markedsføringen af de potteplanter, som indgår i deres vareudbud og salgskoncepter, der udbydes til deres kunder. 1.2 Problemformulering Hvordan markedsfører de danske gartnerier deres produkter i 2009? Ved at sætte fokus på de danske gartneriers markedsføring, kan der måske findes fælles træk ved markedsføringsindsatsen ud fra størrelse på gartneri eller det markedsføringsbeløb, som anven- Danske gartneriers markedsføring 2009 Side 1

3 des. Informationerne kan danne baggrund for den danske plantebranches markedsføringsselskab Floradania Marketing, så det i sine aktiviteter bedre kan støtte gartnerierne markedsføringsmæssigt i fremtiden. 1.2 Metode Til at finde frem til, hvordan de danske gartnerier markedsfører deres produkter gennemføres en kvalitativ analyse, hvor et antal gartnerier, der repræsenterer branchen og er inddelt ud fra størrelse af gartneri, interviewes omkring deres markedsføringsindsats ud fra følgende spørgeramme: Gartneri : Størrelse på gartneri under glas: %-vis markedsføringsomkostninger ud af saml. omsætning eller beløb anvendt til markedsføring: Ansatte sælgere: Markedsføringsansatte: Aktiviteter (i år) Profilfolder: Salgskatalog: Hjemmeside: Added value: Added value i samarbejde med salgsselskaber: Poser/svøb og labels: Messer: Selv besøgt messer for at hente inspiration til salg og markedsføring: Pressemeddelelse udsendt: Kundebesøg hvor gartneriets planter sælges til forbrugerne: Inspiration til markedsføring hentes: Samarbejdspartnere omkring markedsføring: Tiltag over for sælgere: Tiltag over for forbrugere: Forslag til at forbedre materiale fra Floradania, så det bedre kan anvendes af gartnerier: Ved %-vis markedsføringsomkostninger eller beløb menes alle omkostninger vedr. gartneriets markedsføring herunder messedeltagelse. Størstedelen af analysen er gennemført ved personlige interview, resten er gennemført ved telefoninterview. 1.4 Afgrænsning Det er ikke muligt at gennemføre interview med alle danske gartnerier, men tilfældig udvælgelse af gartnerier, samt kontrol af at udvælgelsen indeholder både store og små gartnerier skal være med til, at der tegnes et bredt billede af de danske gartneriers markedsføring. I spørgerammen er der ikke spurgt ind til om gartneriers markedsføringsstrategier og markedsføringsplaner. Da det på forhånd er kendt, at det kun er de største gartnerier i branchen, som arbejder med disse. Der kan ved gennemførelsen være ting i spørgerammen, som gartnerierne ikke ønsker at besvare. Disse emner vil da ikke indgå i analyseresultaterne samt konklusionen. Danske gartneriers markedsføring 2009 Side 2

4 2. Analyse resultater Markedsføring i gartnerier med glas areal km2 til km2 samt friland. Besvarelserne fra de 12 gartnerier, der har dette areal, deler sig i to, når der svares på, hvor meget gartnerierne bruger på markedsføring. Derfor er analyseresultaterne også delt op i to grupper. Gruppe 1 Den ene gruppe på otte gartnerier bruger omkring kr. til kr. på markedsføring, når man også tager poser og etiketter med. En af de adspurgte gartnere oplyser, at beløbet svarer til 1,5 % af omsætningen, én enkelt bruger kr., hvilket udgør en andel på 0,4 % af omsætningen, og medtages i denne gruppe. De øvrige ønsker ikke at oplyse omsætning eller procentvis andel, som markedsføringsbeløbet udgør. Ellers har de otte gartnerier det til fælles, at de ikke har markedsføringsansatte, fire af gartnerierne har sælgere ansat. Fem har udformet profilfolder om gartneriet og fire af de adspurgte har udarbejdet salgskatalog. To printer salgsmateriale til messer fra hjemmeside. Alle arbejder med hjemmesider og added value, dog er det kun fire, som gør det i samarbejde med salgsselskaberne. Dette er kun en enkelt, der ikke har udarbejdet eget design på poser, svøb og labels. Dette sker i samarbejde med professionelle samarbejdspartnere, en nævner Floramarketing. Men de firmaer, som udbyder salg af disse produkter, har ofte grafikere ansat og tilbyder en løsning, hvor også udformning af gartneriets logo indgår. Alle deltager på messer og har også selv besøgt messer for at få information og inspiration. Pressemeddelelser er der kun tre, som ikke har arbejdet med. Der nævnes i denne sammenhæng ekstern hjælp fra planteskribenter som Lotte Bjarke og Dorte Nissen. Andre deltager i f.eks. Fools4Flowers, hvor der samlet udarbejdes tekst og tiltag. Enkelte tager selv fat i pressen for at få bragt mere om deres kultur. Kundebesøg gennemføres der kun lidt af i denne gruppe af gartnere. Inspiration til markedsføringstiltag hentes meget bredt fra messer, blade og fra denne samt andre brancher, der nævnes pej gruppen og Dorthe Vembye. Ved tiltag over for sælgere nævnes, at der sendes planteprøver, samt har et par af de adspurgte planteformidlere, som besøger sælgerne. En har gode bolsjer på handelspladsen. En anden har inviteret til workshop med styling af gartneriets planter. Der er ikke taget markedsføringstiltag over for forbrugerne ud over pressemeddelelser. Gruppe 2 Den anden gruppe på fire gartnerier oplyser, at de bruger meget lidt på markedsføring. Der oplyses fra kr. til kr. Kun et af gartnerierne har en sælger ansat, og der er ikke ansat nogen til markedsføring. Danske gartneriers markedsføring 2009 Side 3

5 To har profilfolder udarbejdet i samarbejde med andre i en markedsføringsgruppe, alle har hjemmesider. To arbejder med added value og lidt i samarbejde med salgsselskaber. Alle deltager på messer og besøger selv messer for at få generel inspiration. En enkelt har eget design på poser, svøb og labels. En anden gennem en markedsføringsgruppe. En tredje har egne etiketter og ikke poser og den fjerde kører med neutral indpakning. Denne gruppe arbejder ikke med pressetiltag Alle tager på kundebesøg. Dog henter få i denne gruppe inspiration til markedsføring, en enkelt nævner leverandøren af småplanter som inspirationskilde. Over for sælgere nævnes katalog og hjemmeside, to får præsenteret planter via planteformidler. Når det gælder forbrugerne nævnes, stiketiket med tlf. nr. til forbrugerne, så de kan kontakte gartneren ved spørgsmål. Der nævnes også aktiviteter ved Odense Blomsterfestival. Samarbejdspartnere vedr. markedsføring nævnes der Floragrafia samt en markedsføringsgruppe af gartnere. Forslag (samt ønsker)til at forbedre Floradania Marketings materiale, så det bedre kan anvendes er her samlet for de to grupper: - Indeholde flere her & nu løsninger, der kan give øget salg. - Ønsker at branchens showroom skal fortsætte. - Send billedmateriale direkte til gartneren på cd. - Tilbyde service til gartneren, hvor billede og oversat tekst af f.eks. Floradanias nyhedsmateriale tilbydes sat op på en side, som så gartner kan bruge over for sine kunder i papirformat samt/eller i elektronisk udgave til hjemmeside. - Mere plantestof i livsstilsbladene. - Mulighed for fotoopstilling eller foto-rum, hvor gartnere kunne medbringe deres planter og added value og få taget billeder i trendrigtige omgivelser. Det kunne så være fint, hvis Floradania efterfølgende kunne hjælpe med at få disse billeder sendt til de rigtige pressekontakter. Ud over disse forslag, oplyste flere at de var tilfredse med mange af aktiviteterne som billedoptagelserne og billedbanken, samt prisstatistik, skiltemodul, hjemmeside og planter vist på udstillinger. Danske gartneriers markedsføring 2009 Side 4

6 2.2. Markedsføring i gartnerier med glas areal over km2 til km2 samt friland De fire gartnerier inden for dette areal oplyser, at de bruger henholdsvis kr., hvilket svarer til 1,4 % af den samlede omsætning, ellers bruger de øvrige gartnerier 2,5 % til 3 % på deres samlede markedsføringsomkostninger ud af den samlede omsætning. Alle gartnerier har ansatte sælgere, en enkelt også en markedsføringsansat, ved de to øvrige er det indehaverne, som tager sig overordnet af markedsføringsaktiviteterne. Gartnerierne har profilfolder og salgskatalog, der udarbejdes meget til og fra gartneriernes hjemmesider. Et enkelt bruger mere tid på at få taget billeder til hjemmesiden end katalog, da der kan hentes og kopieres fra hjemmesiden. Ved sortsudvikling bliver salgskataloger hurtigt forældede. Meget nyt materiale udarbejdes til IPM. Alle gartnerier arbejder med added value, to også i samarbejde med salgsselskaber. Gartnerierne har professionelle samarbejdspartnere til udvikling af poser, svøb og labels. Messer deltager alle på og besøger også selv messer for at hente inspiration. Formland nævnes i den forbindelse. Pressemeddelelser har alle udsendt. Kundebesøg har de alle været på sidste år. Men det hænger også sammen med, oplyser et af gartnerierne, at der leveres småplanter. Men de oplyser også, at have oplevet planterne ved kunder, der sælger til forbrugeren. Inspiration til markedsføring hentes overalt, fra når man selv er ude at handle til blade, magasiner som Bo bedre, pej gruppen samt indspark fra professionelle samarbejdspartnere. Én nævner, at et samarbejde med to reklamebureauer er godt, hvis de bidrager og er gode til hver deres opgave. Ved tiltag over for sælgere er tiltag nævnt som rødvinskonkurrencer, åbent hus arrangement (hvilket dog ikke bidrag samlet til mere salg), Handelspladsen og stille op med personale på udstillinger, så sælgers kunder kan stille spørgsmål og få dialog. Forbrugerne gør de to ikke meget overfor, den tredje tager ud og fortæller om planterne til kunder men også forbrugere. Hjemmesiden indeholder ved denne gartner også mulighed for at stille spørgsmål om planterne. Danske gartneriers markedsføring 2009 Side 5

7 Forslag (samt ønsker) til at forbedre Floradania Marketings materiale, så det bedre kan anvendes: - Brug sortsnavne i billedbank, så kan man mere anvende Floradania billeder i materiale og vide, det er planter fra gartneriet. - Skab mere synlighed omkring Floradanias produkter, så vi ved, hvilke muligheder der er for at anvende Floradania mere i gartneriets markedsføring. - Send gerne cd med billeder, der er taget af gartneriets planter på de flotte udstillinger og med stylingsidéer, i stedet for gartneriet selv skal hente dem på hjemmesiden. - Gerne mere om forædling, godt med foredrag på Blomsterfestival over for forbrugere. - Gerne Awards med fokus på sortsnyhed via forædling, da det er et stort arbejde samt også en stor økonomisk omkostning. - Planter vist i salgskasser på gartnerens område på fællesområdet. Vise det man kan købe i stedet for en masse stylinger med planterne. - Gerne mere presse målrettet tv og livsstilsblade. Brugerbetaling en mulighed. - Sende deadlines for tilmelding ud på den sidste dag til gartnerierne på de forskellige arrangementer Floradania afholder. - Gartneriers professionelle billedmateriale kunne måske anvendes bedre end det bliver i dag i pressematerialet. - Tilbyd en lærerig foto dag til gartnerier, hvor de må tage deres eget kamera og deres egne planter med. Der stilles større krav til fotooptagelser af produkterne end tidligere. - Udvælg de største kulturer og sørg for billeder af disse planter bliver fritlagt, og kommer i billedbanken. Dette vil spare gartnerierne for mange planteprøver til kunder og salgsselskaber, når selve planten nemt kan sammensættes med forskellige added value løsninger på computeren i stedet for. Danske gartneriers markedsføring 2009 Side 6

8 2.3. Markedsføring i gartnerier med glas areal over km2 samt friland Gartnerier, der er med i denne gruppe, oplyser, der anvendes mellem og kr. om året på markedsføring. Et andet gartneri fra til kr. Gartnerierne har alle sælgere og markedsføringsansatte. Der er dog ved to ud af de tre en tendens til selv at arbejde med at udforme tingene i gartnerierne. Det giver en større fleksibilitet og vurderes ikke af gartneriet som en forringelse af materialet af den grund. Alle har profilfolder og salgskataloger udformes online og ved brug af In design. Hjemmesiderne opdateres og bruges som værktøj. Added value er der kun én af de tre, der selv arbejder med og ikke sammen med salgsselskaber, én af de øvrige gør det kun i samarbejde med salgsselskaber. Poser, svøb og labels udarbejdes af professionelle samarbejdspartnere eller af leverandørens ansatte grafikere. Messer deltager alle de tre gartnerier i og henter også selv inspiration ved at besøge messer. Pressemeddelelser sender to ud af de tre ud. Det sker med hjælp fra journalist ved det ene gartneri. Det er to ud af de tre, som tager på kundebesøg og oplever planterne ude ved forbrugerne. Inspiration til markedsføring hentes meget bredt, fra blade og magasiner, fra eksterne brancher, Floradanias hjemmeside og trends. Innovation herunder plantenyheder opleves som et vigtigt redskab, når man skal skabe opmærksomhed om gartneriet og sine planter i markedsføringen. Ved tiltag over for sælgere er der én ud af de tre, som nævner fælles kundepleje, inviterer gerne sælger med kunder og gør en indsats for at give kunden en god og personlig oplevelse. Én af de andre nævner, at man burde samle et panel med nogle sælgere og gartneriets folk og gennemgå gartneriets produkter i retning af udvikling og salg. Over for forbrugerne er det hjemmesiden, der nævnes, dog mest for de spiselige produkter ved det ene gartneri. Levering af planter til udstillinger, der giver forbrugerne oplevelser. Forslag (samt ønsker)til at forbedre Floradania Marketings materiale, så det bedre kan anvendes: - Mere synlighed mange ved ikke alt det statistik materiale, som der udarbejdes. - Flot ny hjemmeside, men der er mange budskaber. - IPM trænger til fornyelse i præsentation af planterne på fællesstanden. Fint med midten, hvor der sker noget nyt hver gang. Det ene gartneri havde ikke forslag, men var tilfreds med de tiltag og projekter, der blev gennemført. Danske gartneriers markedsføring 2009 Side 7

9 3. Konklusion Der er forskel på, hvordan de danske gartnerier markedsfører sig i De større gartnerier med sælgere og markedsføringsansatte har større mulighed for at udarbejde mere materiale på selve gartneriet og benytter sig af den. Især gartnerier med produktudvikling og præsentation af mange nye sorter hver år oplever, at trykt materiale bliver for hurtigt forældet. Der arbejdes derfor med mere fleksible løsninger til at præsentere gartneriets nye produkter hele tiden opdateret via hjemmesiden, samt udvikles og printes materiale, der medtages på messer. Af de mindre gartnerier der halvdelen i gruppe 1, der har ansat sælgere i gartneriet, her anvendes der mellem kr I gruppe 2 hvor der bruges kr kr. på markedsføring er der kun et gartneri, der har en sælger. Alle større gartnerier har sælgere ansatte til at sælge gartneriets produktion af planter. Det er dog meget af det, der spørges ind til i analysen, hvor der ikke opleves så stor forskel på hvilke markedsføringsaktiviteter gartnerierne gennemfører, trods store forskelle i arealet. Der hentes inspiration til markedsføring de samme steder, som er fagmesser og Formland, blade, magasiner og andre brancher. Oplevelser, som man selv har som forbruger ved køb og modtagelse af markedsføringsmaterialer, bruges også i gartneriets markedsføring. Der anvendes ofte professionelle samarbejdspartnere til udarbejdelse af poser, svøb og etiketter eller man benytter sig af de grafikere, der er ansat ved leverandøren. Det er mere gartneriets produkter end gartneriets størrelse, der afgør om der arbejdes med added value. Alle gartnerier arbejder med hjemmesider, de større gartnerier anvender hjemmesiden mere aktivt i deres salg og markedsføringsaktiviteter end de mindre gartnerier. Over for sælgere nævnes mange forskellige markedsførings tiltag som levering af prøveplanter, planter med ved planteformidlere, salgskatalog, gartneriets sælgere står på udstillinger som Handelspladsen - så der er mulighed for dialog, gode bolsjer, rødvinskonkurrencer, åbent hus arrangementer, invitation til workshops, god og personlig kundepleje, når kunder sammen med sælger besøger gartneriet. Mange gartnerier uanset størrelse har udsendt pressemeddelelser. Det nævnes også, som det tiltag der er taget over for forbrugerne af de fleste. Enkelte nævner tiltag som etiketter og hjemmesider med mulighed for at kontakte gartneriet for spørgsmål. Et par gartnerier nævner, at de også udstiller hvor forbrugerne kommer. Alle deltager på messer og udstiller deres planter og de fleste henter også selv inspiration på messer. Der er via interviewene i analysen kommet mange forslag fra gartnerierne til forbedringer samt ønsker til Floradanias aktiviteter i fremtiden, alle forslagene præsenteres her: - Indeholde flere her & nu løsninger, der kan give øget salg. - Håber at branchens showroom skal fortsætte. - Send billedmateriale direkte til gartneren på cd efter fotooptagelse, så er det mere synligt, at planterne er blevet brugt, samt anvendes billederne mere af gartnerierne. Danske gartneriers markedsføring 2009 Side 8

10 - Tilbyde service til gartneren, hvor billede og oversat tekst af f.eks. Floradanias nyhedsmateriale tilbydes sat op på en side, som så gartner kan bruge over for sine kunder i papirformat samt/eller i elektronisk udgave til hjemmeside. - Mere plantestof i livsstilsbladene. - Mulighed for fotoopstilling eller foto-rum, hvor gartnere kunne medbringe deres planter og added value produkter og få taget billeder i trendrigtige omgivelser. Efterfølgende kunne Floradania så hjælpe med at få disse billeder sendt til de rigtige pressekontakter. - Brug sortsnavne i billedbanken, så kan man bedre anvende Floradania billeder i gartneriets materiale. - Skab mere synlighed omkring Floradanias produkter, så gartnerierne ved, hvilke muligheder der er for at anvende Floradania mere i gartneriets markedsføring. Mange kender ikke til statistik materialet, som Floradania udarbejder. - Send gerne cd med billeder, der er taget af gartneriets planter på de flotte udstillinger og med stylingsidéer, i stedet for gartneriet selv skal holde øje med, hvornår de er på hjemmesiden. - Gerne mere om forædling, godt med foredrag på Blomsterfestival over for forbrugere. - Gerne Awards med fokus på sortsnyhed via forædling, da det er et stort arbejde og også stor økonomisk omkostning. - Planter vist i salgskasser på gartnerens område på fællesområdet. Vise det man kan købe i stedet for en masse stylinger med planterne. - Gerne mere presse målrettet tv og livsstilsblade. Brugerbetaling også en mulighed. - Sende deadlines for tilmelding ud på sidste dag til gartnerierne på de forskellige arrangementer, Floradania afholder. - Gartneriers professionelle billedmateriale kunne måske anvendes bedre end det bliver i dag til pressen, hvis der blev kommunikeret mere. - Flot ny hjemmeside, men der er mange budskaber. - IPM trænger til fornyelse i præsentation af planterne på selve fællesstanden. Fint med midten på fællesstanden, hvor der sker noget nyt hver gang. - Tilbyd en lærerig foto-dag til gartnerier, hvor man må tage eget kamera og egne planter med. Der stilles større krav til fotooptagelser af produkterne end tidligere. - Udvælg de største kulturer og sørg for billeder af disse planter bliver fritlagt, og kommer i billedbanken. Dette vil spare gartnerierne for mange planteprøver til kunder og salgsselskaber, når selve planten nemt kan sammensættes med forskellige added value løsninger på computeren i stedet for. Danske gartneriers markedsføring 2009 Side 9

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde Egen Virksomhed - Knallert skjolde Belal Zalali & Andreas Vidø 1.1 HTX Roskilde 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Resume..3 1. Analyse..4 1.1 Problemanalyse 4 1.2 Problemformulering.5 1.3 Produktbeskrivelse.5

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2009 LEDELSESPATEGNING Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2009 for Produktionsafgiftsfonden for frugt

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Best practice case med udgangspunkt i eventen Grøn Vinter Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE. Kom nemt i gang!

ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE. Kom nemt i gang! ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE Kom nemt i gang! Hvordan gør jeg? Vejledning til værktøjet Dette værktøj er udviklet af Quartz+Co til Dansk Byggeri og 3F. Det bygger videre på rapporten Øget Produktivitet

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur

Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Resumé 4 Barrierer for erhvervslivets digitalisering 6 De interne barrierer for digitalisering

Læs mere

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 2010 Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 Af: Rami Kaddoura, Safa Sarac, Martin Schmidt og Andreas Eriksen. Fag: Teknologi Vejleder: Arne Wamsler Skole: HT, Roskilde Tekniske Gymnasium MARS

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Delrapport April 2008 Videncenteret L² Trongårdsvej 44 DK-2800 Kgs Lyngby Tlf 88 526 711 l-ianden@l-ianden.dk

Læs mere

Internettet i eksportens tjeneste

Internettet i eksportens tjeneste Internettet i eksportens tjeneste Formålet med denne rapport er at angive nogle tendenser til en konceptuel forståelse af, hvorledes små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) kan anvende Internettet

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG?

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? Bilag til rapporten En undersøgelse af forskerservices ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,KADK Udarbejdet af: Maiken Bjerrum

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Oplev vækst stedbundne oplevelser

Oplev vækst stedbundne oplevelser Oplev vækst stedbundne oplevelser Analyse af 4 events Udarbejdet af Jysk Analyse 2014 2 I denne rapport præsenteres et kortfattet sammendrag af de samlede resultater af gæsteanalyser og værdikædeanalyser

Læs mere

Din virksomheds internationale website. Eksport

Din virksomheds internationale website. Eksport Din virksomheds internationale website Eksport Din virksomheds internationale website Denne guide skal hjælpe dig med at sikre, at din virksomheds website også fremstår professionelt, når sproget er et

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Interaktiv 3d i Flash

Interaktiv 3d i Flash 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKTION 4 3 PROBLEMFORMULERING 4 4 PROBLEMAFGRÆNSNING 5 5 METODE OG STRUKTUR 5 5.1 Metode 6 5.2 Struktur 6 6 UDVIKLINGS IDE. 7 6.1 Bruger anvendelighed

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

DISCUS A/S EVALUERING. Kursusdage for fagforeninger i det nordjyske - samarbejde mellem Nordjysk Netværk og LO Nordjylland

DISCUS A/S EVALUERING. Kursusdage for fagforeninger i det nordjyske - samarbejde mellem Nordjysk Netværk og LO Nordjylland EVALUERING Kursusdage for fagforeninger i det nordjyske - samarbejde mellem Nordjysk Netværk og LO Nordjylland Maj 2003 Indhold Formål 3 Deltagerne 3 Kort om kursusforløbet 4 Ressourcer 6 Deltagernes evaluering

Læs mere

Ny fokus nye planer ny strategi?

Ny fokus nye planer ny strategi? Hovedopgave Lene Gyde Jensen 070579 MØK Reklame 24. maj 2013 Vejleder: Henrik Kristensen Forord Denne opgave er skrevet som afslutning på min uddannelse til markedsføringsøkonom, med speciale i reklame,

Læs mere

Responsiv hjemmeside

Responsiv hjemmeside Kom/it niv.a 3.år Responsiv hjemmeside Hospidana Carina Aa Hansen, Mathias Larsen, Peter Lærke 2014 Forord I vores rapport vil man kunne gå ind og læse omkring hvorfor vi har valgt at opbygge vores hjemmeside

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere