Turbo på Syd-Grønland Forslag til etablering af infrastruktur i form af veje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Turbo på Syd-Grønland Forslag til etablering af infrastruktur i form af veje"

Transkript

1 Turbo på Syd-Grønland Forslag til etablering af infrastruktur i form af veje Peter Barfoed, Tegnestuen Nuuk a/s, arkitekter maa Speaker, 1. Baggrund De første skitser til forslaget blev udarbejdet i efteråret 2000, og fundet frem igen som en reaktion på en artikel i Sermitsiak 5. juli 2002, hvori det blev foreslået at lufthavnen i Narsarsuaq skulle nedlægges og erstattes af en 1199m bane i Qaqortoq. I samme avis argumenteres der også for at lufthavnen skulle bibeholdes. Både med skib, catalina-vandflyver og helikopter. Og også Narsaq, Ikaliku, Qassiarsuk og Qaqortoq er besøgt mange gange i årenes løb. Jeg har derfor et indgående kendskab til området, og blev faktisk sidst i 90 erne bedt om at udarbejde et forslag til etablering af veje i området, men måtte takke nej, da jeg havde travlt med andre opgaver. Interessen for Syd-Grønland er dog stor og nærværende. Et andet forhold, der har motiveret mig til at engagere mig med et forslag, er at jeg tidligere har arbejdet i Nord-Norge og kommer jævnligt på de kanter. Netop i Norge har man langsomt, men sikkert udviklet landet med veje gennem generationer. Fra simple grusveje til nutidens avancerede undersøiske tunneller. Disse vejanlæg og tunneler har min store interesse, og har således tidligere resulteret i et forslag til udvikling af Nuuk mod syd (feb. 1999). Et forslag der i en tidlig udgave kan ses på hvis man ikke kender forslaget fra omtale i de grønlandske aviser. 2. Alternativ A: Vej Qaqortoq-Narsarsuaq- Narsaq Figur 1: Vej mellem Ivigtut og Grønnedal. Jeg er vokset op ved kryolitminen i Ivigtut i Syd- Grønland og netop imellem Ivigtut og Grønnedal blev der etableret vej, som blev åbnet i Et arbejde jeg som barn fulgte med interesse. Da Narsarsuaq jo er indgangsporten til Syd- Grønland har jeg ofte været i Narsarsuaq. Et forslag til etablering af veje mellem henholdsvis Qaqortoq-Narsarsuaq og Narsaq-Narsarsuaq, herunder med en undersøisk tunnel, blev beararbejdet i fortsættelse af artiklen i Sermitsiak. Forslaget blev første gang præsenteret i artikel i AG den 25. oktober I december 2002 modtog tegnestuen en bevilling fra Nunafonden til at arbejde videre med forslaget. Der blev sideløbende forsøgt at skaffe midler til at få udført akustisk seismik, der hvor der i forslaget foreslås placeret en undersøisk tunnel. Der påtænkes også udført seismik ved nogle alternative tunneltraceer og dermed nogle alternative vejføringer. Det er endnu ikke lykkedes at skaffe disse midler. Ind til der er udført seismik, er der tale om en akademisk diskussion.

2 Først når der er udført seismik, ved man hvad der er muligt at gennemføre hvor, og hvad det vil koste. I fortsættelse af projektet Nuuk mod Syd, hvor vi i forbindelse med tunneller og seismikplanlægning har et samarbejde med Multiconsult i Bergen i Norge, udførte Multiconsult i september 2004 en indledende vurdering af muligheden for anlæg af vej mellem Narsarsuaq og Qaqortoq, herunder især geologien ved Mellemlandet og på begge sider af Qooqqut-fjorden. Beskrevet i rapport dateret 27. september I efteråret 2004 afleverede tegnestuen en meget omfattende kommentar til høringsudkast til Trafikpolitisk Redegørelse Dateret 8. september I sommeren 2005 blev der bygget en stor terrænmodel af det aktuelle område i Syd- Grønland i mål 1: med 25m koter. Modellen strækker sig fra et område øst fra Narsarsuaq til Qaqortoq i vest. Og i nord fra nordsiden af Bredefjorden til vandkraftanlægget Qorlortorsuaq i syd. I efteråret 2005 blev forslaget præsenteret for Landstingets infrastruktur udvalg. I sommeren 2005 fik tegnestuen i samarbejde med Multiconsult tilsagn om en bevilling fra NORA/ Nordisk Atlantsamarbejde til at arbejde videre med forslaget. Da bevillingen dog var af en størrelse, der nødvendiggjorde bevillinger også fra anden side, og da disse bevillinger ikke er tilvejebragt, er NORA-bevillingen foreløbig berostillet. Samtidig afventes fortsat på en bevilling til udførelse af seismik. Figur 2: Undersøisk tunnel ved Qoorqqut-fjorden. Årsskiftet 2006/ 2007 er projektet i Syd-Grønland motivet for tegnestuens julekort, som kommer vidt omkring.

3 Figur 3: Tegnestuens Julekort Veje skaber udvikling Overalt i verden er der enighed om at veje er et vigtigt udgangspunkt for at igangsætte en udvikling. Måske til og med en forudsætning. Veje åbner op for nye muligheder. Det mener vi også at anlæg af veje vil gøre i Syd- Grønland. Det er en del af opgaven at dokumentere og redegøre for dette. Som udgangspunkt mener vi at regionens potentialer i væsentligst grad ligger inde i landet, ikke mindst hvad angår turismen. Dette med henvisning til de mange og tydelige spor efter den norrøne bebyggelse (Vesterbygden), et bedre klima end ude ved kysten, nærheden til Indlandsisen og bræer. Vandkraftpotentiale i Johan Dahl Land og mineralforekomster. Her tænkes bl.a. på Tantal-fund ved Motzfeldt sø. I modsætning til andre regioner i Grønland er der i Syd-Grønland et bosætningsmønster med spredte fåreholdersteder. Dette bosætnigsmønster taler også for anlæg af veje. I forbindelse med indsamling af baggrundsmateriale for belysning af en socioøkonomisk vinkel på opgaven har vi kontakt med Staten Vegvesen i Norge, som har en international afdeling, der sammen med Norad i FN regi udarbejder vejplaner for mange områder i verden. Norad er den norske modsvarighed til Danida. Senest er der udført studier i afsidesliggende steder i Pakistan og Chile. Også mange steder i Afrika er der udført projekter sammen med bl.a. Verdensbanken. Statens Vegvesen skriver således i en artikel nov. 2006, at der er en direkte sammenhæng mellem transportevne og udviklingsmuligheder. Herunder muligheden for at imødekomme FN s tusendårsmål, nemlig at bekæmpe fattigdom. Det anføres at undervisningsstandarden bliver højere på grund muligheden for bedre skolegang. Der registreres markant bedre evne til at skrive. Bedre sikkerhed ved fødsler. Generelt bedre sundhed.

4 I Syd-Grønland vil skolebørn fra mindre steder kunne tage bussen ud til f.eks. Narsaq eller Qaqortoq. Eller ind til Qassiarsuk. Det samme gælder når man skal til lægen eller andre ærinder. Og det kunne jo tænkes at bosætningen på sigt søgte ind i landet. Forslaget med etablering af veje fra Qaqortoq- Narsarsuaq-Narsaq, med bibeholdelse af Narsarsuaq er jo et alternativ til at etablere en 1199m bane i Qaqortoq og vej frem til et færgeleje med færgeforbindelse til Narsaq. Vi mener ikke at nedlæggelse af Narsarsuaq og etablering af en lufthavn i Qaqortoq vil bidrage til en udvikling af regionen. Det vil tværtimod betyde en yderligere afvikling af regionen. Folk vil flytte ind til Qaqortoq fra de små steder, og herfra videre til Nuuk. I håb om at finde beskæftigelse her. Veje vil give turbo på regionen. Som blodårer i en krop der får gang i cirkulationen. baseret på færger. Man stræber efter det der hedder færgefri-forbindelser. Der etableres den ene undersøiske tunnel efter den anden til erstatning af færger. Færger er meget dyre i drift, de kan have motorproblemer og besætningen kan strejke. Der kan være tæt tåge. Eller vejret kan være så dårligt på grund af storm, at man vælger ikke at sejle. Hvis man sejler alligevel, er grænsen for hvor folk bliver søsyge sikkert nået. Mange vælger sikkert så at blive hjemme. Hvad angår Syd-Grønland kan fjorden jo være blokeret af isfjelde, enten i form af storis eller ifjelde fra Sermilik-fjorden. Her sommeren 2006 var besejlingen jo således generet betydeligt af storis. I tillæg er færgedrift jo forbundet med ventetid. Er man uheldig så er færgen lige sejlet fordi man tog fejl af tiden.eller blev forsinket. Ærgerligt, især hvis det er dagens sidste forbindelse. Figur 4: Alternativ A1 Det burde være til stor inspiration, sådan som Færøerne i disse år udbygges med veje og tunneller. De oplever en velstandsstigning uden lige fordi samfundet nu fungerer effektivt. I dag er vel 75 % af den færøske befolkning med adgang til vej, så de med bil eller bus kan besøge hinanden. 5. Kolonnekørsel Selvfølgelig vil en vej om vinteren i perioder have problemer med sne. Men problemet er ikke større end at det kan løses. Dels er snemængderne jo ikke så store som f.eks. i Nuuk. Dels er det vigtigt at placere vejene rigtigt i terrænet, så vejene blæser rene for sne. I de passager hvor sneen lægger sig og på dage med stort snefald løser man problemet med kolonnekørsel, hvor en sneplov f.eks hver 2 time gennemkører ruten med et antal biler efter sig, som således lodses igennem vanskelige passager. Således fungerer det mange steder i Norge, hvor såkaldte vinteråbne helårsveje passerer problematiske fjeldpassager. Mange forbindelser over Hardangervidda mellem Bergen og Oslo foregår således på den måde. Det samme gælder passagen over Kvænangsfjeldet mellem Tromsø og Alta. Og mange andre steder. Kørsel i en undersøisk tunnel vil jo være helt problemfri. Kørsel på tør vej sommer og vinter. Og i modsætning til færgeforbindelser er tunneller åbne døgnet rundt hver dag hele året. Det forhold at tunneller i modsætning til færger er døgnåbne er jo også en fordel ved sygdom, hvis nogen har behov for akut lægebesøg midt om natten. Det kan være et spørgsmål om liv eller død, hvor der ikke er tid til at finde én der kan sejle færgen. 4. Færger skal undgås Ved planlægning i Norge undgår man så vidt overhovedet muligt infrastrukturløsninger, der er

5 6. Alternativ tracé ved Qoorqqut-fjorden Det springende punkt, akilleshælen med forslag til vej mellem Qaqortoq og Narsasuaq er om man kan etablere den undersøiske tunnel ved Qoorqqut-fjordens munding. Herunder hvor dybt den i givet fald vil komme til at ligge. Dybden bestemmer jo længden og dermed prisen. På KMS søkort 1115 er der anført dybder på ned til 44m i det område hvor vi har 1. prioritet for anlæg af en undersøisk tunnel ved Qoorqqutfjordens munding. En del er sikkert en endemoræne, men der er tro på at der er fjeld ikke så langt nede. En alternativ tracé er en noget længere tunnel over til den modsatte side af Tunulliarfik/ Eriksfjord. Syd for Qassiarsuk. Det betyder kortere kørevej mellem Narsaq og Qaqortoq. Ifølge KMS søkort er der her på det laveste sted 300m (298). Om det er fjeld eller løsmasse er ikke til at sige. Men det vil under alle omstændigheder bære verdens dybestliggende tunnel med MINDST 350 m. Den hidtil dybestliggende er den 287m dybe Eiksund-tunnel på Vestlandet i Norge, som forventes taget ibrug sidst på året En tunnel under Eriksfjorden ud for Narsaq er næppe et brugbart alternativ. Figur 5: Undersøisk tunnel ved Narsaq Figur 4: Alternativ A2 7. Dyb og lang tunnel ved Narsaq På given foranledning blev der i oktober 2002 skitseret på en vejforbindelse med en undersøisk tunnel under Eriksfjorden ud for Narsaq med vej til Qaqortoq. Skitsen blev udarbejdet for at vise hvor lang en tunnel her ville blive. Dette fordi den ville komme til at ligge i mindst 350m dybde. 8. Alternativ B: Vej Qaqortoq-Narsaq- Narsarsuaq Men længere ude i Skovfjorden er der en mulighed for anlæg af en undersøisk tunnel i det der ser ud til at være en brugbar og acceptabel dybde. Faktisk ser det ud til, at der er 2 muligheder som ligner en fjeldtærskel i fjorden. Én hvor største dybde er angivet med 164m og én med 169 m. Begge betyder anlæg af en undersøisk tunnel i m dybde, forudsat at der er fjeld eller i det mindste meget lidt løsmasse på bunden. Der er som udgangspunkt krav om 50 m fjeldoverdækning fra havbunden og ned til en undersøisk tunnel. Er det muligt at anlægge en undersøisk tunnel her vil det være muligt at etablere en færgefri vejforbindelse direkte mellem Qaqortoq og Narsaq, med forbindelse videre ind til en atlantlufthavn i Narsarsuaq fra Narsaq. Det kræver dog i tillæg på Narsaq-siden anlæg af 2 undersøiske tunneler, herunder en tunnel under Narsaq-løbet frem til Narsaq. Og på Qaqortoqsiden en mindre tunnel under Mato-løbet, alternativt en bro. Med den gunstigste trace ser det ud til at der kan etableres en vej mellem de 2 byer på 54 km, hvoraf 19.5 km er fordelt på 4 undersøiske tunneller.

6 Dette forslag er dyrere end forslaget med vejforbindelse Qaqortoq-Narsarsuaq med en undersøisk tunnel under Qoorqut-fjorden. Der er dog ikke tvivl om at synergieffekten er større med en direkte vejforbindelse mellem de 2 byer. Og adgang længere ind i landet hvor fremtidspotentialerne ligger. Figur 7: Atlanterhavsvejen ud for Molde i Norge Figur 6: Alternativ B 9. Veje en turistattraktion. Det skal nævnes at man i Norge har en stor satsning på et projekt, der hedder Nasjonale Turistveger. Der bruges således mange penge på at placere veje smukt i landskabet, etablere flotte udsigtspunkter etc. Atlanterhavsvegen er et eksempel på sådan vej. I USA og ander steder hedder det scenic byways i modsætning til highways. Man har nemlig forstået at flotte og spetakulære vejanlæg kan være turistattraktioner i sig selv. Ved fejringen af 100-året for Norges frigørelse af unionen med Sverige, altså i 2005, blev Atlanterhavsvegen ved en landsomfattende afstemning kåret som århundredets bygværk. Altså et infrastrukturanlæg valgt frem for mange ellers spændende bygninger. Ved veje i Syd-Grønland vil der være mange rigtig flotte udsigtspunkter. 10. Økonomi: Forslag med nedlæggelse af Narsarsuaq, etablering af 1199m bane ved Qaqortoq og etablering af færgeforbindelse til Narsaq, afviklingsforslaget, er ifølge officielle tal prissat til 1250 mill. kr. Alternativ A med vej fra Qaqortoq-Narsarsuaq- Narsaq er med Nuuk-priser, altså med en konservativ og forsigtig prissætning vurderet at skulle koste 1565 mill. kr. Der er planlagt en høj vejstandard med tosporet vej med asfalt. Som udgangspunkt for prissætning er vejen til Qinngorput, som blev åbnet for nogle år siden, brugt. Figur 8: Qinngorputvej, Nuuk Efterfølgende er sværhedsgraden af de forskellige vejstrækninger så vurderet. Det er klart at hvis vejstandarden sænkes kan de 2 forslag blive ligeværdige i anlægsudgift. Da driftudgiften ved færger imidlertid er meget høj, herunder det samfundsøkonomiske problem, at de i perioder ikke vil kunne sejle af den ene eller den anden årsag, må anlæg af veje gerne være højere.

7 Hvad angår alternativ B med vej Qaqortoq-Narsaq under Skovfjorden og vej videre ind til atlantlufthavnen i Narsarsuaq, så vurderer vi at det vil koste 1900 mill kr. 11. Kom i gang! Da vej Narsarsuaq-Narsaq går igen i begge alternative forslag, er det da bare at komme i gang med den del af projektet. Alene en bro over elven ved Narsarsuaq og vej over til Qassiarsuk vil med et slag være en kæmpe forbedring for turismen i området. På grund af de ringe havneforhold i Qassiarsuk kan det i perioder ske at turister ikke når længere end til Narsarsuaq, og ikke frem til målet som måske er den norrøne kultur i Qassiarsuk. Med lettere tilgængelighed vil der måske også være større interesse og muligheder for sommerhusudlejning og andre turismemuligheder. Og også hvad angår resten af året vil en vej Narsarsuaq-Qassiarsuk lette livet i de 2 bygder. Den første etape af vejen Narsarsuaq-Narsaq. Et alternativ der ikke har været omtalt er jo i øvrigt at Narsarsuaq bibeholdes, der etableres vej Narsarsuaq-Narsaq. Og færge over Skovfjorden og vej videre til Qaqortoq. I det mindste til der bliver etableret vej under Skovfjorden via tunnel. Veje vil sætte turbo på Syd-Grønland. Det er bare at komme i gang. Hvor der er vilje er der vej! 12. Conclusions Indlægget tager udgangspunkt i at Narsarsuaq bibeholdes som atlantlufthavn for Syd-Grønland, og anfører at det hovedsagelig er inde i landet, at fremtidspotentialerne ligger, ikke mindst inden for turismen. Det foreslås, at der etableres veje fra henholdsvis Qaqortoq og Narsaq til Narsarsuaq. Der anvises flere alternativer. I forbindelse med de foreslåede veje indgår undersøiske tunneller. Der efterlyses udførelse af seismik for afklaring af, hvilke muligheder der er for undersøiske tunneller, herunder hvor dybt de i givet fald vil kunne etableres. Det anføres at vejprojekter anlægsøkonomisk, alt efter standarden, vil være tilnærmelsesvis jævnbyrdige med forslag om at nedlægge lufthavnen i Narsarsuaq og flytte den til Qaqortoq i form af en 1199m bane. Og etablere en færgeforbindelse mellem Qaqortoq og Narsaq. Driftsmæssigt vil veje være billigere i drift end en færge, også fordi de samtidig giver mange muligheder for udvikling af regionen. Der henvises til at færgeruter i Norge konsekvent nedlægges, hvor det er muligt, og erstattes af veje og tunneller, herunder undersøiske. Bl.a. fordi det er forbindelser, der er åbne døgnet rundt. Året rundt. Hvad angår Syd-Grønland også i perioder med isfyldte fjorde. Figur 9: Air Greenlands Boeing 757 i Narsasuaq Syd-Grønlands port til omverdenen nu og i fremtiden. References 1. Nuuk/ en arktisk hovedstad, Tegnestuen Nuuk a/s, januar ISBN: / 2. Multiconsult a/s, Bergen, Norge. Infrastruktur i Sydgrønland/ Narsarsuaq lufthavn. Innledende vurdering. 27. september Tegnestuen Nuuk a/s Kommentarer af 8. september2004 til høringsudkast Trafikpolitisk Redegørelse Vedrørende Lofast (Lofoten Fastlandsforbindelse) og Nasjonale Turistveger se

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO DATO November 2012 RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO VVM-UNDERSØGELSE >>> HØRINGSNOTAT Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

GO VÆR OG UVÆR og dejlig koldt

GO VÆR OG UVÆR og dejlig koldt Den 11. juni 2001 GO VÆR OG UVÆR og dejlig koldt Husbankkonference Tromsø 24.-25. april 2001 NUUK / GODTHÅB EN ARKTISK HOVEDSTAD Præsentation af Peter Barfoed, Tegnestuen Nuuk A/S. Arkitekter MAA 1 NUUK

Læs mere

BYEN, VEJEN OG LANDSKABET Kortlægninger og resultater

BYEN, VEJEN OG LANDSKABET Kortlægninger og resultater BYEN, VEJEN OG LANDSKABET Kortlægninger og resultater Kolofon Titel: Byen, Vejen og Landskabet Kortlægninger og resultater, Forfattere: Nielsen, Thomas S., Hovgesen, H. H. og Nielsen, J. B. (2004) Analog:

Læs mere

Socialdemokraterne. S-nyt 2015.1. Region Sjælland. Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015. 5 Manglende mobildækning kan koste

Socialdemokraterne. S-nyt 2015.1. Region Sjælland. Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015. 5 Manglende mobildækning kan koste Socialdemokraterne S-nyt 2015.1 Region Sjælland s Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015 2015 2 Året der gik og det nye der kommer Der er er sket meget i regionsrådet i 2014, og der

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

Nyt kajanlæg i Kangaamiut

Nyt kajanlæg i Kangaamiut Nyt kajanlæg i Kangaamiut FORUNDERSØGELSER, DESIGN, ØKONOMI OG SAMFUNDSKONSEKVENSER (s133725) og Anguteeraq Therkelsen (s133730) 11837 SOMMERPROJEKT ARTEK DTU VEJLEDERE: MORTEN HOLTEGAARD NIELSEN OG KÅRE

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Analyser for 80 mio. kroner er det godt nok? Generel artikel om dagens debat 5

Analyser for 80 mio. kroner er det godt nok? Generel artikel om dagens debat 5 Forord Transportrådet og Trafikministeriet holdt den 13. januar 2000 en konference om beslutningsgrundlaget for en fast forbindelse over Femer Bælt. Regeringen ventes inden sommeren 2000 at træffe en principbeslutning

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

16. møde. Torsdag den 12. november 2009 (D) 1. (Fremsættelse 22.10.2009).

16. møde. Torsdag den 12. november 2009 (D) 1. (Fremsættelse 22.10.2009). Torsdag den 12. november 2009 (D) 1 (Fremsættelse 22.10.2009). 16. møde Torsdag den 12. november 2009 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 7 [afstemning]: Forespørgsel til finansministeren

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

SGH Årsberetning for 2011

SGH Årsberetning for 2011 SGH Årsberetning for 2011 Bestyrelsens beretning for 2011 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Miljøeffektiv teknologi eller miljøteknologi i de nordiske lande. En undersøgelse af de nordiske landes aktiviteter på området i årene 2004 2011

Miljøeffektiv teknologi eller miljøteknologi i de nordiske lande. En undersøgelse af de nordiske landes aktiviteter på området i årene 2004 2011 Miljøeffektiv teknologi eller miljøteknologi i de nordiske lande En undersøgelse af de nordiske landes aktiviteter på området i årene 2004 2011 Miljøeffektiv teknologi eller miljøteknologi i de nordiske

Læs mere

REDEGØRELSE VEDRØRENDE FORSLAG TIL

REDEGØRELSE VEDRØRENDE FORSLAG TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE FORSLAG TIL REFORM AF SUNDHEDSVÆSENETS STRUKTUR Upernavik Fremtidig distriktsinddeling Ilulissat Aasiaat Tasiilaq Sisimiut Nuuk Qaqortoq Direktoratet for Sundhed, januar 2007 J.

Læs mere