Turbo på Syd-Grønland Forslag til etablering af infrastruktur i form af veje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Turbo på Syd-Grønland Forslag til etablering af infrastruktur i form af veje"

Transkript

1 Turbo på Syd-Grønland Forslag til etablering af infrastruktur i form af veje Peter Barfoed, Tegnestuen Nuuk a/s, arkitekter maa Speaker, 1. Baggrund De første skitser til forslaget blev udarbejdet i efteråret 2000, og fundet frem igen som en reaktion på en artikel i Sermitsiak 5. juli 2002, hvori det blev foreslået at lufthavnen i Narsarsuaq skulle nedlægges og erstattes af en 1199m bane i Qaqortoq. I samme avis argumenteres der også for at lufthavnen skulle bibeholdes. Både med skib, catalina-vandflyver og helikopter. Og også Narsaq, Ikaliku, Qassiarsuk og Qaqortoq er besøgt mange gange i årenes løb. Jeg har derfor et indgående kendskab til området, og blev faktisk sidst i 90 erne bedt om at udarbejde et forslag til etablering af veje i området, men måtte takke nej, da jeg havde travlt med andre opgaver. Interessen for Syd-Grønland er dog stor og nærværende. Et andet forhold, der har motiveret mig til at engagere mig med et forslag, er at jeg tidligere har arbejdet i Nord-Norge og kommer jævnligt på de kanter. Netop i Norge har man langsomt, men sikkert udviklet landet med veje gennem generationer. Fra simple grusveje til nutidens avancerede undersøiske tunneller. Disse vejanlæg og tunneler har min store interesse, og har således tidligere resulteret i et forslag til udvikling af Nuuk mod syd (feb. 1999). Et forslag der i en tidlig udgave kan ses på hvis man ikke kender forslaget fra omtale i de grønlandske aviser. 2. Alternativ A: Vej Qaqortoq-Narsarsuaq- Narsaq Figur 1: Vej mellem Ivigtut og Grønnedal. Jeg er vokset op ved kryolitminen i Ivigtut i Syd- Grønland og netop imellem Ivigtut og Grønnedal blev der etableret vej, som blev åbnet i Et arbejde jeg som barn fulgte med interesse. Da Narsarsuaq jo er indgangsporten til Syd- Grønland har jeg ofte været i Narsarsuaq. Et forslag til etablering af veje mellem henholdsvis Qaqortoq-Narsarsuaq og Narsaq-Narsarsuaq, herunder med en undersøisk tunnel, blev beararbejdet i fortsættelse af artiklen i Sermitsiak. Forslaget blev første gang præsenteret i artikel i AG den 25. oktober I december 2002 modtog tegnestuen en bevilling fra Nunafonden til at arbejde videre med forslaget. Der blev sideløbende forsøgt at skaffe midler til at få udført akustisk seismik, der hvor der i forslaget foreslås placeret en undersøisk tunnel. Der påtænkes også udført seismik ved nogle alternative tunneltraceer og dermed nogle alternative vejføringer. Det er endnu ikke lykkedes at skaffe disse midler. Ind til der er udført seismik, er der tale om en akademisk diskussion.

2 Først når der er udført seismik, ved man hvad der er muligt at gennemføre hvor, og hvad det vil koste. I fortsættelse af projektet Nuuk mod Syd, hvor vi i forbindelse med tunneller og seismikplanlægning har et samarbejde med Multiconsult i Bergen i Norge, udførte Multiconsult i september 2004 en indledende vurdering af muligheden for anlæg af vej mellem Narsarsuaq og Qaqortoq, herunder især geologien ved Mellemlandet og på begge sider af Qooqqut-fjorden. Beskrevet i rapport dateret 27. september I efteråret 2004 afleverede tegnestuen en meget omfattende kommentar til høringsudkast til Trafikpolitisk Redegørelse Dateret 8. september I sommeren 2005 blev der bygget en stor terrænmodel af det aktuelle område i Syd- Grønland i mål 1: med 25m koter. Modellen strækker sig fra et område øst fra Narsarsuaq til Qaqortoq i vest. Og i nord fra nordsiden af Bredefjorden til vandkraftanlægget Qorlortorsuaq i syd. I efteråret 2005 blev forslaget præsenteret for Landstingets infrastruktur udvalg. I sommeren 2005 fik tegnestuen i samarbejde med Multiconsult tilsagn om en bevilling fra NORA/ Nordisk Atlantsamarbejde til at arbejde videre med forslaget. Da bevillingen dog var af en størrelse, der nødvendiggjorde bevillinger også fra anden side, og da disse bevillinger ikke er tilvejebragt, er NORA-bevillingen foreløbig berostillet. Samtidig afventes fortsat på en bevilling til udførelse af seismik. Figur 2: Undersøisk tunnel ved Qoorqqut-fjorden. Årsskiftet 2006/ 2007 er projektet i Syd-Grønland motivet for tegnestuens julekort, som kommer vidt omkring.

3 Figur 3: Tegnestuens Julekort Veje skaber udvikling Overalt i verden er der enighed om at veje er et vigtigt udgangspunkt for at igangsætte en udvikling. Måske til og med en forudsætning. Veje åbner op for nye muligheder. Det mener vi også at anlæg af veje vil gøre i Syd- Grønland. Det er en del af opgaven at dokumentere og redegøre for dette. Som udgangspunkt mener vi at regionens potentialer i væsentligst grad ligger inde i landet, ikke mindst hvad angår turismen. Dette med henvisning til de mange og tydelige spor efter den norrøne bebyggelse (Vesterbygden), et bedre klima end ude ved kysten, nærheden til Indlandsisen og bræer. Vandkraftpotentiale i Johan Dahl Land og mineralforekomster. Her tænkes bl.a. på Tantal-fund ved Motzfeldt sø. I modsætning til andre regioner i Grønland er der i Syd-Grønland et bosætningsmønster med spredte fåreholdersteder. Dette bosætnigsmønster taler også for anlæg af veje. I forbindelse med indsamling af baggrundsmateriale for belysning af en socioøkonomisk vinkel på opgaven har vi kontakt med Staten Vegvesen i Norge, som har en international afdeling, der sammen med Norad i FN regi udarbejder vejplaner for mange områder i verden. Norad er den norske modsvarighed til Danida. Senest er der udført studier i afsidesliggende steder i Pakistan og Chile. Også mange steder i Afrika er der udført projekter sammen med bl.a. Verdensbanken. Statens Vegvesen skriver således i en artikel nov. 2006, at der er en direkte sammenhæng mellem transportevne og udviklingsmuligheder. Herunder muligheden for at imødekomme FN s tusendårsmål, nemlig at bekæmpe fattigdom. Det anføres at undervisningsstandarden bliver højere på grund muligheden for bedre skolegang. Der registreres markant bedre evne til at skrive. Bedre sikkerhed ved fødsler. Generelt bedre sundhed.

4 I Syd-Grønland vil skolebørn fra mindre steder kunne tage bussen ud til f.eks. Narsaq eller Qaqortoq. Eller ind til Qassiarsuk. Det samme gælder når man skal til lægen eller andre ærinder. Og det kunne jo tænkes at bosætningen på sigt søgte ind i landet. Forslaget med etablering af veje fra Qaqortoq- Narsarsuaq-Narsaq, med bibeholdelse af Narsarsuaq er jo et alternativ til at etablere en 1199m bane i Qaqortoq og vej frem til et færgeleje med færgeforbindelse til Narsaq. Vi mener ikke at nedlæggelse af Narsarsuaq og etablering af en lufthavn i Qaqortoq vil bidrage til en udvikling af regionen. Det vil tværtimod betyde en yderligere afvikling af regionen. Folk vil flytte ind til Qaqortoq fra de små steder, og herfra videre til Nuuk. I håb om at finde beskæftigelse her. Veje vil give turbo på regionen. Som blodårer i en krop der får gang i cirkulationen. baseret på færger. Man stræber efter det der hedder færgefri-forbindelser. Der etableres den ene undersøiske tunnel efter den anden til erstatning af færger. Færger er meget dyre i drift, de kan have motorproblemer og besætningen kan strejke. Der kan være tæt tåge. Eller vejret kan være så dårligt på grund af storm, at man vælger ikke at sejle. Hvis man sejler alligevel, er grænsen for hvor folk bliver søsyge sikkert nået. Mange vælger sikkert så at blive hjemme. Hvad angår Syd-Grønland kan fjorden jo være blokeret af isfjelde, enten i form af storis eller ifjelde fra Sermilik-fjorden. Her sommeren 2006 var besejlingen jo således generet betydeligt af storis. I tillæg er færgedrift jo forbundet med ventetid. Er man uheldig så er færgen lige sejlet fordi man tog fejl af tiden.eller blev forsinket. Ærgerligt, især hvis det er dagens sidste forbindelse. Figur 4: Alternativ A1 Det burde være til stor inspiration, sådan som Færøerne i disse år udbygges med veje og tunneller. De oplever en velstandsstigning uden lige fordi samfundet nu fungerer effektivt. I dag er vel 75 % af den færøske befolkning med adgang til vej, så de med bil eller bus kan besøge hinanden. 5. Kolonnekørsel Selvfølgelig vil en vej om vinteren i perioder have problemer med sne. Men problemet er ikke større end at det kan løses. Dels er snemængderne jo ikke så store som f.eks. i Nuuk. Dels er det vigtigt at placere vejene rigtigt i terrænet, så vejene blæser rene for sne. I de passager hvor sneen lægger sig og på dage med stort snefald løser man problemet med kolonnekørsel, hvor en sneplov f.eks hver 2 time gennemkører ruten med et antal biler efter sig, som således lodses igennem vanskelige passager. Således fungerer det mange steder i Norge, hvor såkaldte vinteråbne helårsveje passerer problematiske fjeldpassager. Mange forbindelser over Hardangervidda mellem Bergen og Oslo foregår således på den måde. Det samme gælder passagen over Kvænangsfjeldet mellem Tromsø og Alta. Og mange andre steder. Kørsel i en undersøisk tunnel vil jo være helt problemfri. Kørsel på tør vej sommer og vinter. Og i modsætning til færgeforbindelser er tunneller åbne døgnet rundt hver dag hele året. Det forhold at tunneller i modsætning til færger er døgnåbne er jo også en fordel ved sygdom, hvis nogen har behov for akut lægebesøg midt om natten. Det kan være et spørgsmål om liv eller død, hvor der ikke er tid til at finde én der kan sejle færgen. 4. Færger skal undgås Ved planlægning i Norge undgår man så vidt overhovedet muligt infrastrukturløsninger, der er

5 6. Alternativ tracé ved Qoorqqut-fjorden Det springende punkt, akilleshælen med forslag til vej mellem Qaqortoq og Narsasuaq er om man kan etablere den undersøiske tunnel ved Qoorqqut-fjordens munding. Herunder hvor dybt den i givet fald vil komme til at ligge. Dybden bestemmer jo længden og dermed prisen. På KMS søkort 1115 er der anført dybder på ned til 44m i det område hvor vi har 1. prioritet for anlæg af en undersøisk tunnel ved Qoorqqutfjordens munding. En del er sikkert en endemoræne, men der er tro på at der er fjeld ikke så langt nede. En alternativ tracé er en noget længere tunnel over til den modsatte side af Tunulliarfik/ Eriksfjord. Syd for Qassiarsuk. Det betyder kortere kørevej mellem Narsaq og Qaqortoq. Ifølge KMS søkort er der her på det laveste sted 300m (298). Om det er fjeld eller løsmasse er ikke til at sige. Men det vil under alle omstændigheder bære verdens dybestliggende tunnel med MINDST 350 m. Den hidtil dybestliggende er den 287m dybe Eiksund-tunnel på Vestlandet i Norge, som forventes taget ibrug sidst på året En tunnel under Eriksfjorden ud for Narsaq er næppe et brugbart alternativ. Figur 5: Undersøisk tunnel ved Narsaq Figur 4: Alternativ A2 7. Dyb og lang tunnel ved Narsaq På given foranledning blev der i oktober 2002 skitseret på en vejforbindelse med en undersøisk tunnel under Eriksfjorden ud for Narsaq med vej til Qaqortoq. Skitsen blev udarbejdet for at vise hvor lang en tunnel her ville blive. Dette fordi den ville komme til at ligge i mindst 350m dybde. 8. Alternativ B: Vej Qaqortoq-Narsaq- Narsarsuaq Men længere ude i Skovfjorden er der en mulighed for anlæg af en undersøisk tunnel i det der ser ud til at være en brugbar og acceptabel dybde. Faktisk ser det ud til, at der er 2 muligheder som ligner en fjeldtærskel i fjorden. Én hvor største dybde er angivet med 164m og én med 169 m. Begge betyder anlæg af en undersøisk tunnel i m dybde, forudsat at der er fjeld eller i det mindste meget lidt løsmasse på bunden. Der er som udgangspunkt krav om 50 m fjeldoverdækning fra havbunden og ned til en undersøisk tunnel. Er det muligt at anlægge en undersøisk tunnel her vil det være muligt at etablere en færgefri vejforbindelse direkte mellem Qaqortoq og Narsaq, med forbindelse videre ind til en atlantlufthavn i Narsarsuaq fra Narsaq. Det kræver dog i tillæg på Narsaq-siden anlæg af 2 undersøiske tunneler, herunder en tunnel under Narsaq-løbet frem til Narsaq. Og på Qaqortoqsiden en mindre tunnel under Mato-løbet, alternativt en bro. Med den gunstigste trace ser det ud til at der kan etableres en vej mellem de 2 byer på 54 km, hvoraf 19.5 km er fordelt på 4 undersøiske tunneller.

6 Dette forslag er dyrere end forslaget med vejforbindelse Qaqortoq-Narsarsuaq med en undersøisk tunnel under Qoorqut-fjorden. Der er dog ikke tvivl om at synergieffekten er større med en direkte vejforbindelse mellem de 2 byer. Og adgang længere ind i landet hvor fremtidspotentialerne ligger. Figur 7: Atlanterhavsvejen ud for Molde i Norge Figur 6: Alternativ B 9. Veje en turistattraktion. Det skal nævnes at man i Norge har en stor satsning på et projekt, der hedder Nasjonale Turistveger. Der bruges således mange penge på at placere veje smukt i landskabet, etablere flotte udsigtspunkter etc. Atlanterhavsvegen er et eksempel på sådan vej. I USA og ander steder hedder det scenic byways i modsætning til highways. Man har nemlig forstået at flotte og spetakulære vejanlæg kan være turistattraktioner i sig selv. Ved fejringen af 100-året for Norges frigørelse af unionen med Sverige, altså i 2005, blev Atlanterhavsvegen ved en landsomfattende afstemning kåret som århundredets bygværk. Altså et infrastrukturanlæg valgt frem for mange ellers spændende bygninger. Ved veje i Syd-Grønland vil der være mange rigtig flotte udsigtspunkter. 10. Økonomi: Forslag med nedlæggelse af Narsarsuaq, etablering af 1199m bane ved Qaqortoq og etablering af færgeforbindelse til Narsaq, afviklingsforslaget, er ifølge officielle tal prissat til 1250 mill. kr. Alternativ A med vej fra Qaqortoq-Narsarsuaq- Narsaq er med Nuuk-priser, altså med en konservativ og forsigtig prissætning vurderet at skulle koste 1565 mill. kr. Der er planlagt en høj vejstandard med tosporet vej med asfalt. Som udgangspunkt for prissætning er vejen til Qinngorput, som blev åbnet for nogle år siden, brugt. Figur 8: Qinngorputvej, Nuuk Efterfølgende er sværhedsgraden af de forskellige vejstrækninger så vurderet. Det er klart at hvis vejstandarden sænkes kan de 2 forslag blive ligeværdige i anlægsudgift. Da driftudgiften ved færger imidlertid er meget høj, herunder det samfundsøkonomiske problem, at de i perioder ikke vil kunne sejle af den ene eller den anden årsag, må anlæg af veje gerne være højere.

7 Hvad angår alternativ B med vej Qaqortoq-Narsaq under Skovfjorden og vej videre ind til atlantlufthavnen i Narsarsuaq, så vurderer vi at det vil koste 1900 mill kr. 11. Kom i gang! Da vej Narsarsuaq-Narsaq går igen i begge alternative forslag, er det da bare at komme i gang med den del af projektet. Alene en bro over elven ved Narsarsuaq og vej over til Qassiarsuk vil med et slag være en kæmpe forbedring for turismen i området. På grund af de ringe havneforhold i Qassiarsuk kan det i perioder ske at turister ikke når længere end til Narsarsuaq, og ikke frem til målet som måske er den norrøne kultur i Qassiarsuk. Med lettere tilgængelighed vil der måske også være større interesse og muligheder for sommerhusudlejning og andre turismemuligheder. Og også hvad angår resten af året vil en vej Narsarsuaq-Qassiarsuk lette livet i de 2 bygder. Den første etape af vejen Narsarsuaq-Narsaq. Et alternativ der ikke har været omtalt er jo i øvrigt at Narsarsuaq bibeholdes, der etableres vej Narsarsuaq-Narsaq. Og færge over Skovfjorden og vej videre til Qaqortoq. I det mindste til der bliver etableret vej under Skovfjorden via tunnel. Veje vil sætte turbo på Syd-Grønland. Det er bare at komme i gang. Hvor der er vilje er der vej! 12. Conclusions Indlægget tager udgangspunkt i at Narsarsuaq bibeholdes som atlantlufthavn for Syd-Grønland, og anfører at det hovedsagelig er inde i landet, at fremtidspotentialerne ligger, ikke mindst inden for turismen. Det foreslås, at der etableres veje fra henholdsvis Qaqortoq og Narsaq til Narsarsuaq. Der anvises flere alternativer. I forbindelse med de foreslåede veje indgår undersøiske tunneller. Der efterlyses udførelse af seismik for afklaring af, hvilke muligheder der er for undersøiske tunneller, herunder hvor dybt de i givet fald vil kunne etableres. Det anføres at vejprojekter anlægsøkonomisk, alt efter standarden, vil være tilnærmelsesvis jævnbyrdige med forslag om at nedlægge lufthavnen i Narsarsuaq og flytte den til Qaqortoq i form af en 1199m bane. Og etablere en færgeforbindelse mellem Qaqortoq og Narsaq. Driftsmæssigt vil veje være billigere i drift end en færge, også fordi de samtidig giver mange muligheder for udvikling af regionen. Der henvises til at færgeruter i Norge konsekvent nedlægges, hvor det er muligt, og erstattes af veje og tunneller, herunder undersøiske. Bl.a. fordi det er forbindelser, der er åbne døgnet rundt. Året rundt. Hvad angår Syd-Grønland også i perioder med isfyldte fjorde. Figur 9: Air Greenlands Boeing 757 i Narsasuaq Syd-Grønlands port til omverdenen nu og i fremtiden. References 1. Nuuk/ en arktisk hovedstad, Tegnestuen Nuuk a/s, januar ISBN: / 2. Multiconsult a/s, Bergen, Norge. Infrastruktur i Sydgrønland/ Narsarsuaq lufthavn. Innledende vurdering. 27. september Tegnestuen Nuuk a/s Kommentarer af 8. september2004 til høringsudkast Trafikpolitisk Redegørelse Vedrørende Lofast (Lofoten Fastlandsforbindelse) og Nasjonale Turistveger se

Forord. Kritik af Transportkommissionens betænkning side 1

Forord. Kritik af Transportkommissionens betænkning side 1 Kritik af Transportkommissionens betænkning side 1 Forord Naalakkersuisut nedsatte i 2009 en Transportkommission, der skulle give forslag til billige, effektive og samfundsmæssigt ansvarlige transportmuligheder

Læs mere

Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland

Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland 1 2. marts 2012 Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland Visit Greenland skal indledningsvist takke for fremsendelse

Læs mere

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland 2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland Indhold i Sydgrønland... 3 Turens højdepunkter:... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Narsarsuaq og byen Narsaq... 5 Dag

Læs mere

Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur

Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur Indhold i den vilde natur... 3 Turens højdepunkter... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Med fly til Narsarsuaq og bådtransfer

Læs mere

5 dage med vandring på is

5 dage med vandring på is 5 dage med vandring på is Indhold... 3 Turens højdepunkter... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 2. Udsigt over indlandsisen... 6 Dag 3. Gletsjer-kanterne og vandring på

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2012-13 UPN alm. del Bilag 25, FOU alm. del Bilag 9 Offentligt J.nr. 001-7760 Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets

Læs mere

Status for bygderne og deres visioner. Oplæg V/ Bygderepræsentanterne - Charlotte Filemonsen Sarfannguit/Itilleq - Tønnes Kreutzmann - Kangaamiut

Status for bygderne og deres visioner. Oplæg V/ Bygderepræsentanterne - Charlotte Filemonsen Sarfannguit/Itilleq - Tønnes Kreutzmann - Kangaamiut Status for bygderne og deres visioner Oplæg V/ Bygderepræsentanterne - Charlotte Filemonsen Sarfannguit/Itilleq - Tønnes Kreutzmann - Kangaamiut Fiskeri/Fangst Før og nu. FØR: - Kombineret fangst og fiskeri

Læs mere

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter.

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter. SIUMUT Folketinget Finanslov 1. behandling d. 10/9-2013 Doris Jakobsen Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler

Læs mere

Branding toolkit vol 1

Branding toolkit vol 1 Branding toolkit vol 1 _ t h e P i o n e e r i n g N a t i o n 2 3 NATION BRANDING - hvad er det? Indhold Nation Branding Hvad er det?... side 3 Nation Branding Hvorfor?... side 5 Branding Værktøjskasse...

Læs mere

GO VÆR OG UVÆR og dejlig koldt

GO VÆR OG UVÆR og dejlig koldt Den 11. juni 2001 GO VÆR OG UVÆR og dejlig koldt Husbankkonference Tromsø 24.-25. april 2001 NUUK / GODTHÅB EN ARKTISK HOVEDSTAD Præsentation af Peter Barfoed, Tegnestuen Nuuk A/S. Arkitekter MAA 1 NUUK

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57, DK-39 NUUK TEL (+299) 36 12 / FAX (+299) 36 12 12 Til: Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug Styrelse for Fiskeri, Fangst & Landbrug Departamentet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Rejsebrev fra Nuuk, Grønland. Ut. med udsigten fra patienternes opholdsstue

Rejsebrev fra Nuuk, Grønland. Ut. med udsigten fra patienternes opholdsstue Rejsebrev fra Nuuk, Grønland Ut. med udsigten fra patienternes opholdsstue Sus Thorsøe Mail: Sus.Thorsoe@gmail.com Tlf.nr.: +45 30319960 Hjemskole: Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Hold: Sypl- feb-12

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen Bygdernes betydning for Grønland Kåre Hendriksen Forskning om bygderne Fortalte på Bygdeseminaret i Nuuk: Om bygderne i Nanortalik, Kangaatsiaq, Upernavik, Ammassalik (samt Qaqortoq og Narsaq) distrikter

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

Vandreturisme i Grønland fra 1993 og frem

Vandreturisme i Grønland fra 1993 og frem AF MORTEN JØRCK Vandreturisme i Grønland fra 1993 og frem I en artikel i augustnummeret af Tidsskriftet Grønland i år fortalte Kirsten Emilie Kempel om starten på udviklingen af vandreturisme i Grønland,

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Jacob Kronbak

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Luftfart og turisme i Grønland

Luftfart og turisme i Grønland Luftfart og turisme i Grønland Polit Case Competition Copenhagen Economics 14. marts 2015 Introduktion I det følgende præsenteres tre cases. Alle handler om luftfart i Grønland, men adresserer forskellige

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Langtur til Grønland i robåd og kajak

Langtur til Grønland i robåd og kajak Langtur til Grønland i robåd og kajak Christian Dawe, 24.8.2014, deltager i DFfRs langtur til Grønland Mange fantastiske oplevelser begynder med en tanke, en idé, en forestilling, som måske umiddelbart

Læs mere

Foreningen Als-Fyn Broen

Foreningen Als-Fyn Broen Opdateret April 2015 Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i 2013 Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder Mogens K. Nielsen Erling Lundsgaard

Læs mere

Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik)

Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik) Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik) Der foregår en gradvis og positiv udvikling i den ellers så fastlåste debat om bygderne. Dels en begyndende forståelse for, at der er en række byer,

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ VVM-redegørelse For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandkraftværk

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ VVM-redegørelse For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandkraftværk OPFORDRING TIL TILBUD PÅ VVM-redegørelse For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandkraftværk april 2015 Nuuk, 30. april 2015 1. Generelt Nukissiorfiit opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på følgende anskaffelse;

Læs mere

Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum. 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat

Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum. 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat 1 Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt 26. september 2012, Ilulissat

Læs mere

April - 200. Præsentation af Nordgrønland ndholdsfortegnelse: til VIP Olie og Gas Erhvervsfolk

April - 200. Præsentation af Nordgrønland ndholdsfortegnelse: til VIP Olie og Gas Erhvervsfolk April - 200 Præsentation af Nordgrønland ndholdsfortegnelse: til VIP Olie og Gas Erhvervsfolk ide 1 31. august 2007 Indholdsfortegnelse 1. Storkommunen Nordgrønland 2009 2. Lufthavnsforhold nu og i fremtiden

Læs mere

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer)

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer) Matematik D Almen forberedelseseksamen Skriftlig prøve (4 timer) AVU111-MAT/D Mandag den 12. december 2011 kl. 9.00-13.00 Sne og is Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består af: Opgavehæfte

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog Turisme, transport og kommunikation 1. Traditionel transport Traditionel transport Hundeslæde er sammen med kajak og konebåd traditionelle transportmidler. Både kajak og konebåd blev

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Patienthistorie Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Har meget lidt syn på højre øje (ca. 10%), hvilket skyldes en medfødt synsfejl. Min mor, som i dag er 87

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase. Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand

Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase. Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand Udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, april 2015, Sag nr. 13/17912, dok. nr. 15/75064 1. Borger, Sadelmagervej 54,

Læs mere

Hovedvejen 19, Avernakø By

Hovedvejen 19, Avernakø By Navn Laura Johanne Storm Adresse Hovedvejen 19, Avernakø By 5600 Faaborg E-mail laurajstorm@gmail.com Repræsenterer du et udvalg, forening, råd eller nej bestyrelse? Hvilket fagområde vil du indgive hørinssvar

Læs mere

OPLEVELSER PÅ FJELDET

OPLEVELSER PÅ FJELDET OPLEVELSER PÅ FJELDET SOMMER VINTER 2007 Nordisk Friluftsliv JOTUNHEIMEN Jotunheimen er med sine 1140 km2 en af Norges største nationalparker med et af de mest alpine områder med store højdeforskelle,

Læs mere

Vindmøllerne i Batum

Vindmøllerne i Batum Vindmøllerne i Batum Forvaltningens svar på de mange høringssvar,i alt 177, er nu tilgængelige. De 177 høringssvar indeholder mange både generelle og specifikke spørgsmål til de bekymringer som lokalsamfundet

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014 faldet til 69.362

Læs mere

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Mandag den 9. november 2015 Dag 1: Ombordstigning i Bergen Vores rejse starter i Bergen. Når vi bevæger os mod nord, har

Læs mere

Qeqertarsuaq Sundhedscenter August 2013 Erling Oma efter 8. semester på KU

Qeqertarsuaq Sundhedscenter August 2013 Erling Oma efter 8. semester på KU Qeqertarsuaq Sundhedscenter August 2013 Erling Oma efter 8. semester på KU Diskobugten Jeg tog afsted d. 20. juli og havde derfor et par uger til at rejse rundt inden klinikopholdet. I Diskobugten ligger

Læs mere

Skandinavien rundt i kajak

Skandinavien rundt i kajak Storyteller Er foredrag med unikke historier, billeder og musik, der inspirere ved sin helhed. Jeg fortæller om emner, som de færreste har prøvet, en mulighed for at, blive oplyst, ført væk, opleve en

Læs mere

Borgermøde i Sarfannguit

Borgermøde i Sarfannguit Borgermøde i Sarfannguit den 10. maj 2015 kl. 11.00 14.00 Ca. 18 mødte op Spørgsmål fra salen Bjarne Hauthøner: Når man ser globalt på minedrift, og råstoffer, ligger mange af dem i Afrika. Disse anvendes

Læs mere

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk 7. maj 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 110-120 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61 110 188 116 103

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 1/23 G4 Indledning Norden De nordiske lande Sverige, Norge, Finland, Island og Danmark - er små lande sammenlignet med andre lande i verden. Sverige er det største land

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg 5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg Isbjerge, nordlys, bygdebesøg og hundeslæde Det er sammen med meget andet, hvad der kan opleves på turen.

Læs mere

Vinter på HUNDESTED HAVN

Vinter på HUNDESTED HAVN Vinter på HUNDESTED HAVN En billedkunstners dagbog Fredag d. 26. november 2010 kl. 13.25 Vinter Vinteren er kommet tidligt og uden varsel midt i november. Det er minusgrader og Hundested Havn har

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

3hf Greenland Foundation

3hf Greenland Foundation Permakultur Uddannelses Projekt, Grønland Et økologisk system for mennesker, dyr og planter, permakultur stræber efter bæredygtig selvforsyning og helhedorienteret sameksistens. Med et areal på over to

Læs mere

udvider med nye erhvervsarealer

udvider med nye erhvervsarealer udvider med nye erhvervsarealer Positiv udvikling på Hirtshals Transport Center Hirtshals Transport Center blev etableret i 2008 i tæt samarbejde med Hirtshals Havn, og centret har siden været under konstant

Læs mere

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år.

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år. Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år. Hvilke investeringer ligger der og venter; lufthavne, havne, kommunikation

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Nyhedsbrev august - 2009. Hej alle gode MJ ere! Økonomi

Nyhedsbrev august - 2009. Hej alle gode MJ ere! Økonomi Nyhedsbrev august - 2009 Hej alle gode MJ ere! Økonomi Generelt kører vi pænt efter budgettet - og vi er dybt taknemlige for Jespers (Spar købmandens) sponsorat. Årets sponsorat falder i år i to omgange:

Læs mere

Sydgrønland Oplevelser af en helt anden verden

Sydgrønland Oplevelser af en helt anden verden Sydgrønland Oplevelser af en helt anden verden Vokser der andet end isblomster i Sydgrønland...? Velkommen til Sydgrønland Sommeren i Sydgrønland er kort og intens. I et virvar af farver kan du opleve

Læs mere

LANGRENDS-SKITUR GÅLÅ

LANGRENDS-SKITUR GÅLÅ LANGRENDS-SKITUR GÅLÅ GUDBRANDSDALEN Nytår 2011-12 Gålå i Gudbrandsdalen Holte Skiklub s langrendsudvalg arrangerer igen skitur til vort favoritsted GÅLÅ i Norge og dette har været vort rejsemål siden

Læs mere

Turisme 29. december 2014

Turisme 29. december 2014 Turisme 29. december 2014 Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014

Læs mere

Placering af Arktisk Militærkommando i Narsarsuaq

Placering af Arktisk Militærkommando i Narsarsuaq Placering af Arktisk Militærkommando i Narsarsuaq Arktisk Militærkommando i Narsarsuaq Grønlands Kommando står i de kommende år overfor en større forandring, resulterende i oprettelse af Arktisk Militærkommando

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Mødereferat B&UU-møde 4/2007.

Mødereferat B&UU-møde 4/2007. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet Aarhus Ryhavevej 7 8210 Aarhus V 7733 2121 www.le34.dk Thomas Normann Asmussen +45 7733 2106 D +45 3163 9206 M TNA@le34.dk 19. august 2015 Projekt: 1504348 Dokument: D15-150090 Side 1 af 7 Redegørelse

Læs mere

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k p rojektleder Jørgen Nielsen, Århus Am t,veje og Tra f i k, j n @ a g. a a a. d k. - og andre

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1 Forudsætninger

Læs mere

Transportkommission i Grønland Mads Paabøl Jensen (mpn@cowi.dk) og Jesper Nordskilde (jno@cowi.dk) COWI A/S

Transportkommission i Grønland Mads Paabøl Jensen (mpn@cowi.dk) og Jesper Nordskilde (jno@cowi.dk) COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Gudenå sammenslutningen, generalforsamling 2013 Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Indhold Om lystfiskeri og samfundsøkonomi Undersøgelsens resultater Kan vi øge

Læs mere

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND Indlæg til Ad-Hoc Arbejdsgruppen om yderligere forpligtelser for parter opført i bilag I til Kyoto-protokollen (AWG-KP) Synspunkter og forslag vedrørende forhold

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 1/23 G3 Indledning Norden De nordiske lande er Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. De nordiske lande er industrialiserede, og befolkningerne har høje indkomster

Læs mere

INATSISARTUTS. nye parlamentsbygning. Stem for en ny bygning til Inatsisartut på Aqqaluks Plads

INATSISARTUTS. nye parlamentsbygning. Stem for en ny bygning til Inatsisartut på Aqqaluks Plads INATSISARTUTS nye parlamentsbygning 2. UDGAVE Stem for en ny bygning til Inatsisartut på Aqqaluks Plads Informationer til Kommuneqarfik Sermersooqs borgerhøring Modelbillede Søen fremmer områdets værdighed

Læs mere

Klima, kold krig og iskerner

Klima, kold krig og iskerner Klima, kold krig og iskerner Klima, kold krig og iskerner a f M a i k e n L o l c k A a r h u s U n i v e r s i t e t s f o r l a g Klima, kold krig og iskerner Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Fælles høringssvar til udkast til forslag til Lov om ordning for økonomisk risikoafdækning af geotermiboringer (ordning for geotermi)

Fælles høringssvar til udkast til forslag til Lov om ordning for økonomisk risikoafdækning af geotermiboringer (ordning for geotermi) Til Energistyrelsen Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab A.M.B.A. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Tlf +45 7630 8000 (sendt pr. e-mail til ens@ens.dk, cc: ld@ens.dk) www.geotermi.dk Cvr-nr. 32 33 03 71 Fælles

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER

Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER Antallet af foretagne legale aborter steg fra 821 i 22 til 869 i 23. Abortraten pr 1. 15-49-årige kvinder var således 6,7. Antallet af aborter har gennem de sidste 15 år

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede!

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede! Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar VALGPROGRAM 2013 Din sundhed.....også Venstres ansvar Valget er dit Tirsdag den 19. november 2013 kan du være med til at bestemme, hvem der fra årsskiftet skal sidde i formandsstolen for Regionsrådet i

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Redegørelse: Den kystlange passagerbesejling fra Qaqortoq til Ilulissat

Redegørelse: Den kystlange passagerbesejling fra Qaqortoq til Ilulissat Transportkommissionen Redegørelse: Den kystlange passagerbesejling fra Qaqortoq til Ilulissat 02 juli 2010 ASSARTUUSSINEQ PILLUGU ISUMALIOQATIGIISSITAQ TRANSPORTKOMMISSIONEN Postboks 909 3900 Nuuk Tel

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Grundbegreber om bæredygtig udvikling

Grundbegreber om bæredygtig udvikling Grundbegreber om bæredygtig udvikling Begreber til forståelse af bæredygtig udvikling Bæredygtig udvikling handler om, hvordan vi gerne ser verden udvikle sig, og hvordan det skal være at leve for os nu

Læs mere

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed.

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Kendelse af 27. november 1996. 96-89.925. Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Lov om forsikringsvirksomhed

Læs mere