medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / december 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / december 2012"

Transkript

1 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / december 2012 Sikre kontanter/2 Nyt fra Grønland/5 Flere melder sig ind/6 Bidt af politik/8 En hel dag uden mobil, pc og ur/10 Den røde tråd i 2013 er ledelse/ 12 To stærke IT-tilbud/14 Leder/16

2 Arbejdspladsen Sikre kontanter Rå røverier gav startskuddet til BKS, Bankernes Kontantservice. Den nye virksomhed er nu ved at være fuldt funktionsdygtig med i alt omkring 400 medarbejdere, og de første spadestik tages om få måneder til to topsikrede kontanthåndteringscentraler øst og vest for Storebælt Af journalist Elisabeth Teisen Foto: Stig Stasig Hen over ni måneder blev der i 2007 og 2008 begået tre overordentligt alvorlige røverier mod kontanthåndteringscentraler i Danmark. Den 27. december 2007 slap maskerede mænd væk med 26,7 millioner kroner fra Danske Banks fordelingscentral i Brabrand. Fire måneder efter lykkedes det fem-seks røvere at slippe væk med 62 millioner kroner fra pengetransportfirmaet Loomis i Glostrup, Vi har hele tiden haft et fantastisk godt samarbejde med ledelsen. Alle ville det bedste, siger tillidsmand Henriette Andreasen. og i august samme år kørte røvere gennem muren til Dansk Værdihåndtering i Brøndby med en gummiged og slap væk med 60 millioner kr. Så havde bankerne fået nok. Der måtte gøres noget. BKS (Bankernes Kontantservice) blev dannet, og samtidig gik bankerne i samarbejde med Dansk Standard om en ny standard for sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter, DS Den viste, at det noget, der skulle gøres, ville blive dyrt. Man var ikke længere oppe mod en harmløs variant af Olsen-banden, man var oppe mod hensynsløse, rå og professionelle røvere, der krævede helt andre sikkerhedsforanstaltninger. Det blev startskuddet til Bankernes Kontantservice. Et fælles kontanthåndteringsselskab, der skulle stå bag kontanthåndtering til Danmarks største banker. Nationalbanken, Nordea, Danske Bank, Jyske Bank, tre andre regionalbanker, nogle lokale pengeinstitutter og Nykredit skød kapital i selskabet, og efter de behørige udredningsarbejder og rapporter kunne selskabet ansætte en direktør fra 1. januar Nogle måneder senere var resten af cheflaget på plads. Nu er der i alt omkring 400 ansatte, og selskabet er fuldt funktionsdygtigt. Endnu bruger man de fleste af bankernes gamle kontanthåndteringslokaliteter, men der er nye huse på tegnebrættet. Hele virksomheden skal centraliseres to steder, med én central i Høje Tåstrup og en i Årslev ved Aarhus. Grundene er købt, og de første spadestik er taget. Byggerierne forventes færdige i sidste halvdel af / kreds øst / december 2012

3 Foto: Stig Stasig Når bygningerne er klar, må medarbejderne forberede sig på at skulle skifte arbejdsomgivelser endnu engang. Langt størstedelen af medarbejderne i BKS kom oprindeligt fra de store banker, så de har i stort mål måttet praktisere de højtbesungne dyder: omstillingsparathed og fleksibilitet. Først ny virksomhed, chefer og kolleger, og om få år også ny geografi. Undervejs måtte de også sige ja til en ny overenskomst, der beskar deres fremtidige lønstigninger med 80 procent i forhold til standardoverenskomsten. Kontante værdier og barske realiteter Vi var en virksomhed, der så at sige startede på bar mark, så for at de medarbejdere, vi skulle overtage, kunne spejle sig i noget, måtte vi allerførst definere vores værdier. Det gjorde vi med værdierne sikkerhed, kvalitet, effektivitet, ordentlighed og stærkt fokus på kunden, fortæller Lotte Kolind Poulsen, chef for forretningsudvikling og fællesfunktioner. Sikkerhed, kvalitet og ordentlighed giver mere eller mindre sig selv for en virksomhed, der håndterer kontanter. Og effektivitet er ikke mindst vigtigt, fordi det kommer til at koste rigtigt mange penge at bygge de nye topsikrede centraler. Samtidigt er vi ude i konkurrence med to andre skandinaviske virksomheder, der håndterer kontanter, hvor lønniveauet er et andet end bankernes. Barske realiteter, som betød, at medarbejderne vedtog det nye, lidt mere karrige protokollat til overenskomst med 90 pct. ja-stemmer. Til gengæld ser Lotte Kolind Poulsen optimistisk på, hvad frem- Målet er, at håndteringen af kontanter stort set skal foregå, uden at pengene berøres af menneskehænder. tiden byder af jobs i BKS, på trods af al snak om kasseløse filialer og kontantløst samfund. Vi har allerede godt fat i markedet. Vi har 60 pengeinstitutter som kunder heriblandt de allerstørste som Danske Bank, Nordea og Jyske Bank. Og vi har naturligvis undersøgt fremtidsudsigterne for kontanterne. Alt tilsiger, at danskerne vil bruge fysiske penge i mange år endnu, og i takt med at kasserne forsvinder i bankerne, ligger pengene jo bare andre steder. Håndteres skal de fortsat. Vi håber i hvert fald, at vores forretningsomfang vil udvide sig. Håndtering uden hænder Ikke bare centraliseringen vil betyde større effektivitet. For Lotte Kolind Poulsen er visionen og udfordringen også, at den praktiske håndtering af mønterne og sedlerne hele tiden skal blive smartere. Målet er, at håndteringen stort set skal foregå, uden at pengene berøres af menneskehænder. Ligesom når vi betaler med mønter i visse supermarkeder ved at putte dem i en beholder, der automatisk tæller og giver byttepenge tilbage. Lotte Kolind Poulsen skal i sin funktion sammen med kolleger spænde lige fra fremtidige udfordringer til det helt nære som kulturen i virksomheden. Foreløbigt er der inviteret til fælles personalefest. Lotte Kolind kreds øst / december 2012 / 3

4 Arbejdspladsen Fakta om BKS Bankernes Kontantservice blev etableret den 1. august Om ca. to år rykker medarbejderne sammen på nye lokaliteter i Høje Tåstrup og i Årslev ved Aarhus. Af de i alt ca. 400 medarbejdere er 130 kørselsmedarbejdere, 100 medarbejdere beskæftiger sig med sedler, 110 med erhvervsindbetalinger/døgnbokse og pengeautomater, og 60 er ansat i stabsfunktioner som sikkerhed, overvågning, HR, økonomi, forretningsudvikling mv. BKS har lige nu omkring 100 biler på vejene. I de nye kontantcentre forventes årligt et højt tocifret milliardbeløb at blive håndteret. Det er stort set så specifik, som chefen for forretningsudvikling vil være. Beskrivelsen af selskabet bliver omhyggeligt renset for detaljer, der kunne puste liv i fantasier om det perfekte kup. Poulsen noterer sig med stor tilfredshed, at 90 procent af kollegerne i Aarhus og 80 procent af kollegerne i København har sagt ja til at komme, og hun understreger, at epoken, hvor man talte om en fælles BKS-kultur nu er afløst af det, der slet og ret er BKS-kulturen. I den vurdering bliver hun bakket 100 pct. op af tillidsmand Henriette Andreasen, der også er medlem af personaleforeningens bestyrelse. Selvfølgelig har der været skeptikere, og vi har været gennem mange forandringer, men nu er stemningen rigtig god. Samarbejdet fungerer fint, selvom vi kommer mange steder fra. Men det skulle lige løbes i gang, der gik lidt tid, før indsigten i, at vi nu var kolleger, var helt på plads, siger tillidsmanden. Det gode samarbejdsklima hersker ikke blot mellem kolleger, men i høj grad også mellem ledelsen og personaleforeningen, der netop er blevet formelt stiftet, selvom den har været konstitueret og har fungeret lige siden Det har da været en kæmpe stor udfordring med alle de aftaler, vi har skullet indgå, og knapt var de på plads, før en ny overenskomst krævede nye lokalaftaler om fx timebank. Men vi har hele tiden haft et fantastisk godt samarbejde med ledelsen. Alle ville det bedste, siger Henriette Andreasen. Og som medarbejder i kundeservice glæder hun sig også over, at kollegerne i bankerne ikke længere snakker om, hvad og hvordan de kunne gøre før. Nu er det kommet ind under huden, at BKS er en virksomhed, hvor tingene foregår sådan. Selvfølgelig kommer der en ny udfordring, når alle igen skal flytte. Men Henriette Andreasen vurderer, at de allerfleste glæder sig til at flytte sammen og få en fælles ramme, selvom nogle måske får lidt længere til arbejde. Vi er blevet varslet allerede for et år siden, og jeg ser frem til, at vi kan sige Det er her vi er. Det er BKS, siger Henriette Andreasen. Foto: Stig Stasig 4 / kreds øst / december 2012

5 GrønlandsBANKEN får fine karakterer NYT fra grønland GrønlandsBANKEN får fine karakterer af Niels Anton Nielsen Finanstilsynet var i juli og august 2012 på inspektion i GrønlandsBANKEN, og med en omskrivning af Vestjysk Banks formand Carsten Andersens ord er skudsmålet ufattelig god ledelse og utroligt godt kredithåndværk. Konklusionen på inspektionen er, at kvaliteten af bankens lån er væsentligt over gennemsnittet blandt pengeinstitutter i Danmark, og dette skal ses i lyset af, at samfundsudviklingen i Grønland har været anderledes end i Danmark. Grønland har ikke været væsentlig ramt af finanskrisen, og finansieringen af det grønlandske ejendomsmarked har været anderledes end i Danmark. Finanstilsynet hejser dog flaget om, at banken skal være agtpågivende overfor de risici, der kan opstå i forbindelse med realiseringen af større råstofprojekter, da økonomien kan blive overophedet. Men med det gode kredithåndværk, der indtil nu er udført, ser fremtiden lys ud for GrønlandsBANKEN, som stadig kan kaldes Hele Grønlands Bank. I 2004 forsøgte Vestjysk Bank at overtage GrønlandsBANKEN gennem en fusion, men nogle visionære politikere modsatte sig denne fusion med støtte fra Nationalbanken. Nuna Fonden og Nationalbanken modsatte sig fusionsplanerne, da de fortsat ønskede en grønlandsk bank og bevarelse af arbejdspladser i Grønland i stedet for i Lemvig. Set i det historiske perspektiv og ud fra et medarbejdersynspunkt var det den rigtige beslutning. En stærk bank giver tryghed i ansættelsen, og det er netop, hvad GrønlandsBANKEN har opnået siden Priserne stiger kraftigt Forbrugerprisindekset i Grønland er steget med 4,3 pct. i perioden 1. juli 2011 til 1. juli Denne prisudvikling er markant større end både i Danmark og på Færøerne. Tidligere har udviklingen i de grønlandske forbrugerpriser fulgt udviklingen i Danmark, men det sidste år er der sket en større stigning i Grønland end i Danmark. Grønland får sin egen funktionærlov Af Niels Anton Nielsen Den 1. januar 2013 kommer der en funktionærlov i Grønland. Hidtil har man anvendt den danske funktionærlov, og den kommende lov er da også stort set en kopi af den danske funktionærlov. Enkelte paragraffer er tilrettet grønlandske forhold, og det store problem har været omkring forhandlingsretten - hvem kan udøve denne? Nogle organisationer som er hjemmehørende i Grønland, ville have eneret på funktionærloven - hvilket ville betyde, at medlemmerne i Grønland ikke kunne opretholde deres medlemsskab af Finansforbundet (Kreds Øst). Da denne formulering er i strid med retten til frit at kunne organisere sig, er lovteksten nu ændret til, at forhandlingsretten udøves af organisationer, der har tilknytning til Grønland. Dette opfylder Finansforbundet, da der er indgået hovedaftale og overenskomst på det grønlandske arbejdsmarked, samt at medlemmerne i Grønland er organiseret geografisk i Kreds Øst. Med den nye funktionærlov er alle tvivlsspørgsmål omkring beskyttelse af medarbejderne nu fjernet, og medlemmerne i Grønland har opnået samme retstillingsvilkår som i Danmark. kreds øst / december 2012 / 5

6 Medlemsvækst Flere melder sig ind De seneste to år er der kommer 716 nye medlemmer af Finansforbundet på Kreds Øst-arbejdspladser. På Nets og SDC hverver tillidsmændene medlemmer ved hjælp af morgenbrød og en personlig træner Af journalist Carsten Jørgensen Finansforbundet har et erklæret mål om at organisere alle finansansatte, fordi man som organisation så vil stå stærkest muligt, når der skal forhandles løn og arbejdsvilkår med arbejdsgiverne. Derfor er indsatsen med at hverve medlemmer højt prioriteret. I den forgangne landsmødeperiode fra oktober 2010 til oktober 2012 havde man en målsætning om at 25 procent af det anslåede potentiale finansansatte, som ikke er medlem af Finansforbundet skulle hverves. Potentialet var anslået til godt , og det konkrete mål, som var på 2.479, blev indfriet i fin stil. Allerede ved udgangen af juli fire måneder før landsmødeperiodens udløb - havde forbundet fået medlemmer. I Kreds Østs dækningsområde er der et stort potentiale for nye medlemmer - især på de store it-arbejdspladser og statistikken viser, at man med 716 hvervede medlemmer i perioden nåede målet, der for kredsens vedkommende hed 709. Nets er en af de arbejdspladser, hvor der er gjort en stor indsats for at hverve nye medlemmer. Vi delte 500 boller med smør ud en morgen til kollegerne, når de trådte ind af døren. Det gav en god kontakt, som vi tillidsmænd udnyttede til at fortælle om fordelene ved at være medlem. Samme dag havde vi i hele kantinens åbningstid en stand, hvorfra vi uddelte foldere, og på bordene i kantinen havde vi lagt særlige dækkeservietter, som fortalte om Finansforbundet og Kreds Øst. Disse aktiviteter, som foregik på en enkelt dag midt i september, gav 20 nye medlemmer, og det er vi godt tilfredse med, siger Ulrik Thomsen, tillidsmand på Nets. Han tilføjer, at en del af de nye medlemmer blev hvervet via en konkurrence, hvor der blev udloddet en ipad. Hver 14. dag mødes tillidsmændene på Nets til en workshop, som blandt andet handler om at udvikle hverveaktiviteter, og det var dér, ideen om morgenboller blev født. På workshoppen udvikles også andre aktiviteter, der kan komme medlemmerne til gode. Tillidsmændene har et mål om, at der skal hverves 40 medlemmer inden nytår. Det handler meget om at være synlig på arbejdspladsen. Det var vi den pågældende dag, og hver måned har vi introduktionsmøder for nye medarbejdere, fortæller Ulrik Thomsen. Tillidsmændene på Nets oprettede en stand i kantinen med hvervemateriale. Vind en personlig træner På SDC har tillidsmændene også taget kantinen i brug til hverveaktiviteter. Et arrangement, hvor der blev inviteret på soft ice, blev ganske vist saboteret af, at leverancen af soft ice-maskiner udeblev så de fremmødte måtte nøjes med kage. Men efter deadline for bladet har man forsøgt sig med et nyt arrangement, hvor en personlig træner kommer og holder foredrag om, hvordan fysisk udfoldelse kan forebygge stress. Som en del af arrangementet gennemfører vi en konkurrence, hvor ti kan vinde en time med den personlige træner, og det forventer vi, at mange vil være interesseret i, fortæller fællestillidsmand Kirsten L. Madsen. På SDC er det foreløbig kun blevet til et par nye medlemmer, men det tal vil forhåbentlig stige i takt med, at tillidsmændene i den kommende tid vil henvende sig individuelt til ikke-medlemmerne. Foto: Frank A. Olsen 6 / kreds øst / december 2012

7 kom på studietur til london Har du en kollega, som ikke er medlem af Finansforbundet? Kan du overbevise ham eller hende om, at det faktisk er en ret god ide at melde sig ind? Så kan du deltage i en konkurrence om at vinde en af otte pladser på en studie-tur til London med alt betalt. Vi tager af sted i april Vinderne kan blandt andet opleve det finansielle knudepunkt City of London på en guidet tur og møde finansfolk med ekspertviden om det globale finansielle marked. Konkurrencen løber fra 12. oktober til 12. december Se, hvordan du kommer med på kreds øst / december 2012 / 7

8 Landsmøde i Finansforbundet Bidt af politik Tre dusin tillidsmænd fra Kreds Øst-arbejdspladser tog aktivt del i diskussionerne om, hvad Finansforbundet skal beskæftige sig med i de kommende år Af journalist Carsten Jørgensen Nordeas koncernchef, Christian Clausen, beskrev i sin gæstetale, hvad de øgede kapitalkrav betyder for Europas banker. Daværende erhvervsminister Ole Sohn talte om, at finansansatte har et medansvar for at genoprette offentlighedens tillid til sektoren. Og de 239 delegerede til Finansforbundets landsmøde i dagene oktober i Bella Center i København knoklede i døgndrift med især at diskutere, hvilke områder forbundet skal fokusere sin indsats på i de kommende år. Blandt de mest hårdtarbejdende var de 36 delegerede fra Kreds Øst. Det er altid godt at være sammen med tillidsmændene fra virksomhederne i kredsen, men til dette landsmøde var det ekstra godt. Vores delegation var utroligt engageret, og der blev ydet en stor indsats af alle, især i forbindelse med udviklingen og vedtagelsen af forbundets nye indsatsområder, siger kredsformand Laila Busted. I forhold til tidligere landsmøder blev de delegerede denne gang mere aktivt involveret i udformningen af forbundets politiske prioriteringer, og det betragter Laila Busted som en succes. Vi havde nogle brede politiske diskussioner i delegationen i de undergrupper, vi havde delt os op i, og det var tydeligt, at mange tillidsmænd virkelig blev bidt af politisk arbejde i de dage. Så forhåbentlig vil flere få lyst til at blive en del af kredsbestyrelsen i fremtiden, siger hun med et smil. Positive reaktioner Reaktionen på at deltage i Finansforbundets landsmøde er også meget positiv fra flere af de delegerede. Jimmy Rasmussen, tillidsmand, Ikano Bank: Det var mit første landsmøde, og det var en meget positiv oplevelse. Det var rigtigt spændende at være med til at beslutte, hvad vi skal sætte fokus på i Finansforbundet i de kommende år. Vores arbejdsgrupper i Kreds Østdelegationen fungerede godt, og det betød, at vi var godt forberedte til diskussionerne under landsmødet. Jeg har været tillidsmand i seks år og føler, at jeg har nogen viden og erfaring efterhånden, men det er altid rart at møde tillidsmænd fra andre virksomheder og kredse, som man kan udveksle erfaringer med. Det fik jeg også ud af landsmødet. Henning Johansen, tillidsmand Spar Lolland: Det var tredje gang, jeg deltog i Finansforbundets landsmøde, og det her var anderledes end de to foregående, fordi vi delegerede i langt højere grad blev aktivt involveret i arbejdet med at formulere forbundets nye indsatsområder. Og det var en meget positiv oplevelse. Samtlige i vores gruppe kunne efter landsmødet sige det har vi været med til at lave. Personligt er det også meget inspirerende for mig at hoppe ind i kredsens arbejde i forbindelse med landsmødet og komme tæt på tillidsmænd fra andre virksomheder - og høre, hvilke udfordringer, de kæmper med i hverdagen. 8 / kreds øst / december 2012

9 Fotos: Frank A. Olsen Kreds Østs delegerede markerede sig stærkt på Finansforbundets landsmøde. Tv. er Kenneth Samuelsen på talerstolen, nedenunder er det Susan Broager. Og ind imellem skulle der også strækkes ud efter mange timers møde i salen. Politiske indsatsområder Finansforbundets landsmøde vedtog et nyt arbejdsgrundlag med 15 politiske indsatsområder. Blandt andre: Vi skal fokusere på at styrke forståelsen for sektorens funktion i samfundet. Vi skal udvikle fremtidens overenskomst, så den kan rumme alle medlemstyper og blive ved med at være en stærk, fælles ramme for forskelligheden og tage vare på alle faser af arbejdslivet. Vi skal være på forkant med de kompetencer, der efterspørges i fremtiden, gennem dialog med virksomhederne, og medvirke til at uddanne vores medlemmer til jobskifte. Vi skal sikre en stærk organisering, blandt andet ved hvervning af tillidsmænd og medlemmer. På Finansforbundet.dk/lm2012 kan du læse mere om landsmødet og se alle 15 politiske indsatsområder. kreds øst / december 2012 / 9

10 Det grænseløse arbejde En hel dag uden mobil, pc og ur Op mod 40 tillidsmænd blev udfordret gevaldigt på deres vaner, da de deltog i kredsens arrangementer om det grænseløse arbejde Af journalist Carsten Jørgensen Værsgo at aflevere dit ur, din mobiltelefon og din bærbare computer, og du får først tingene tilbage i aften. Sådan lød velkomsten til de godt 40 tillidsmænd, der deltog i kredsens temadag om det grænseløse arbejde på Gyldenholm Gods ved Slagelse i september. Og er der noget, der kan gøre et moderne menneske utilpas, er det ikke at have de nævnte kontrol- og kommunikationsmaskiner inden for rækkevidde. Men det var en lærerig oplevelse at blive frigjort for de bånd, som det grænseløse arbejdsliv kan snøre om dig når du i kraft af mobile bredbåndsforbindelser kan være på næsten når som helst og hvor som helst. Det var meget grænseoverskridende, fordi man følte, at man ikke havde kontrol over tingene, sådan som man ellers plejer at have, når man har ur, mobiltelefon og computer inden for rækkevidde, siger Susan Broager, tillidsmand i Lån & Spar Bank. I løbet af dagen kom deltagerne meget langt væk fra den hverdag, de oftest tilbringer ved skriveborde og foran en pc. De blev introduceret for meditationsmetoder, der fokuserede på dufte, bedt om at gå rundt uden sko på og mærke jorden med deres fødder og fik til opgave ikke at tænke på noget som helst. Personligt opdagede jeg, hvor befriende det var at gå alene på må og få og mærke, at tankerne bare forsvandt. Normalt er jeg ikke typen, der bare går en tur uden at have et mål med det. Men her blev man bevidst om, at det godt kan lade sig gøre at abstrahere fra omgivelserne og slippe sine tanker, fortæller Susan. Temadagen lyder meget alternativ og på menuen var der rawfood men det var samtidig fleksibelt arrangeret, så den enkelte havde flere valgmuligheder for at være med, hvis hun eller han for eksempel ikke havde lyst til at gå rundt uden sko på. Oplæg fra Hjerne-Madsen De fleste deltagere på temadagen på Gyldenholm Gods deltog 10 / kreds øst / december 2012

11 BANKO I KREDS ØST 2013 Kreds Øst holder på traditionerne og afholder i 2013 to bankospil for alle medlemmer. Det foregår: Meditation kan have mange ansigter. også i den foregående temadag om det grænseløse arbejde på Park Inn på Amager. Her skulle de i grupper beskæftige sig med, hvordan de selv reagerer, og hvordan de andre i gruppen reagerer, når der udnævnes en leder, der skal styre processen, men at han så forsvinder i halve timer. Det var så op til deltagerne at finde på, hvad er skal ske. Det var ganske interessant at se frustrationerne stige. En deltager sagde: Jeg mangler altså en her og peger på midten af cirklen, skal vi ikke finde ham. Svaret var: Vi kan da godt klare os selv! Peter Lund Madsen bedre kendt som Hjerne Madsen var også på dagens program med et levende oplæg om hjernen og dens håndtering af stimuli. Alt i alt har temadagene gjort tillidsmændene klogere på det grænseløse arbejdes fordele og ulemper, hvilket forhåbentlig kan komme både dem selv og deres kolleger til gode. Deltagerne blev på Gyldenholm Gods ført langt væk fra den arbejdsdag, de er vant til. Tirsdag den 26. februar 2013 kl på Hotel Radisson BLU Scandinavia Amager Boulevard 70, 2300 København S Tirsdag den 12. marts 2013 kl på Hotel Vinhuset, Sct. Peders Kirkeplads 4, 4700 Næstved. Arrangementet er KUN for medlemmer i Kreds Øst. Tilmelding er bindende og skal ske via www. kredsoest.dk. Der åbnes for tilmelding fredag den 18. januar Der er et begrænset antal pladser, så vi anbefaler, at I tilmelder jer hurtigst muligt. Tilmeldingsfrist er en uge før det respektive arrangement. Prisen er kr. 75 per person og inkluderer middag, drikkevarer og to bankoplader, og vil blive faktureret umiddelbart efter du har tilmeldt dig. Ved afbud refunderes beløbet ikke, men betragtes som administrationsgebyr. Vi glæder os til at se jer. De bedste hilsner, Bestyrelsen i Kreds Øst

12 KORT NYT Den røde tråd i 2013 er ledelse I lighed med de foregående år har kredsbestyrelsen fundet et emne for næste års røde tråd, og det er ledelse. Faktisk nævnte vi det på generalforsamlingen i år. I år har emnet været det grænseløse arbejde. Vi har på forskellig vis italesat dette fænomen, som vi alle på en eller anden måde er underlagt. Vi har også lovet jer et værktøj til at styre eget arbejdsliv i dette omtumlede arbejdsmiljø, som nogen nu har døbt det moderne arbejdsliv. For at hjælpe jer er vi ved at engagere en forsker, underviser og forfatter som vil holde indlæg om selvledelse (da aftalen ikke er på plads, må I vente med navnet). Det bliver hans opgave at give os nogle arbejdsredskaber og metoder til at styre eget arbejdsliv ved hjælp at selvledelse. Tro nu ikke, at fordi vi lærer og måske benytter os af selvledelse, så behøver vi ingen ledere. Det gør vi. Men det stiller andre og måske større krav til en leder, der skal lede en flok selvledende medarbejdere. Efter indlægget om selvledelse kommer der en person, der på særdeles underholdende vis vil sætte det moderne arbejdsliv i perspektiv. Konceptet er det samme som i år. Vi holder medlemsmøder med lidt at spise, to oplægsholdere - og I går hjem fyldt af energi! Alle formænd og næstformænd i kredsene har modtaget en politisk lederuddannelse og er meget begejstrede for den. Vi synes, at vores tillidsmænd, hvoraf mange leder en faglig personaleforening også skulle lære dette. En faglig personaleforening kan jo betegnes som en minikreds. / Kirsten L. Madsen For tillidsmændene bliver der tre temadage til efteråret Emnet er politisk ledelse. En tillidsmand eller fællestillidsmand har ofte en gruppe, der skal ledes efter princippet politisk ledelse. Fordi gruppen består af valgte og dermed frivillige, skal der andre metoder til for at lede sådan en flok. Vi kan jo ikke fyre en tillidsmand. Derfor er vi ved at sammenstrikke en mini uddannelse for de tillidsmænd, der melder sig til disse temadage. Fire medlemsmøder i 2013 I 2013 holdes der fire medlemsmøder: I København, på Sjælland, i Thorshavn og i Jylland. Mere info følger på hjemmesiden Ny hjemmeside i Kreds Øst Den 26. november 2012 gik den nye Kredsoest.dk i luften. Hjemmesiden er i Share Point, så designet og funktionaliteten er blevet de samme som på Finansforbundets hjemmeside. Vi vil opfordre alle medlemmer til at skrive artikler og indlæg til vores nye hjemmeside og gerne indsende billeder til vores fototek. Vi glæder os til at få en aktiv hjemmeside, som også indeholder links over til Finansforbundet. Artikler eller billeder skal du sende til Ann på mail Ann.Baldus- eller Niels på mail Nets er næststørst i Europa Med købet af Finlands største leverandør af betalingskortløsninger, Luottokunta, der har en omsætning på 840 millioner kroner og beskæftiger 500 medarbejdere, bliver Nets nu Europas næststørste aktør inden for betalingsformidling. Nets, der i 2010 blev etableret, da danske PBS Holding A/S og norske Nordito AS fusionerede. Nets beskæftiger i forvejen medarbejdere i fem lande. I ejerkredsen er de danske pengeinstitutter. 12 / kreds øst / december 2012

13 Faglig personaleforening i BKS Den 23. oktober holdt den faglige personaleforening i BKS stiftende generalforsamling. Næsten alle tillidsmænd samt en arbejdsmiljørepræsentant deltog. Der blev vedtaget et sæt vedtægter og dannet en bestyrelse, med Hanne Lauesen som formand. Kreds Øst ser frem til et godt samarbejde fremover. Læs mere om BKS på side 2-4 Fyringer i BankNordik BankNordik afskedigede 14 medarbejdere otte i Danmark og seks på Færøerne sidst i oktober. Fyresedlerne blev delt ud i kølvandet på færdiggørelsen af integrationen af Amagerbanken i banken. BankNordik beskæftigede 612 medarbejdere ved årsskiftet, men i løbet af årets første ti måneder er i alt 52 fuldtidsstillinger forsvundet. Julekalender på kredsoest.dk Så er det altså jul igen, det lar sig ikke skjule med julevers og julemænd Kreds øst vil atter jule. Bestyrelsen i den nystiftede faglige personaleforening i BKS. Bagerst fra venstre: Henriette Andreasen, Carsten Seremen, Dan Roland Gronemann, Hanne Lauesen (formand) og Benny Fejerskov (næstformand),. Forrest fra venstre Claus Pedersen og Rasmus Koster begge suppleanter. Husk generalforsamling Kreds Øst holder generalforsamling fredag den 12. april kl. 17 på SAS Radisson Blu, Amager Boulevard 70 i København. Traditionen tro skal vi julequizze i december måned på www. kredsoest.dk. Vi har ligesom sidste år 5 spørgsmål om dagen. Præmierne er gode: 23 gavekort af 250 kr. og ét af 500 kr. Det er nemt at deltage i quizzen. Du skal blot gå ind på hjemmesiden og klikke på billedet af julemanden på forsiden. Så bliver du automatisk ført ind på julekalenderen, hvor du kan begynde at quizze. Hver dag ligger der en ny opgave, og 7 dage efter trækker vi en præmie blandt de rigtige besvarelser. Alle kan deltage, men det er kun medlemmer af Finansforbundet/Kreds Øst, der kan vinde en præmie. Rigtig god julequizzelyst Kreds Øst s bestyrelse kreds øst / december 2012 / 13

14 F KUS O Kompetenceudvikling To stærke IT-tilbud Finansforbundet FOKUS er den samlede betegnelse for kurser, seminarer, gåhjemmøder og netværk, der klæder dig på fagligt og personligt. Her er et par IT-arrangementer på Fyn og i Jylland i den kommende tid. Du kan finde flere på Finansforbundet.dk/fokus København, 17. januar (tid og sted annonceres senere): Penge Penge har en lang og fascinerende historie bag sig og en usikker fremtid foran sig. Vores teknologiske udvikling er i fuld fart og det har en stor indflydelse på vores penge og den måde vi betaler på. Hvilke teknologier er på spring, og hvad mener Hr. og Fru Jensen egentlig om fremtidens penge? Kom til på-vej-hjem-møde med DANSK IT og CFIR og hør, hvordan fremtidens penge vil se ud, og hvordan de har og vil ændre vores samfund. På-vej-hjem-mødet er naturligvis gratis for medlemmer af DANSK IT. Som medlem hos Finansforbundet kan du blive gratis medlem af DANSK IT. Læs mere om hvordan på Finansforbundet.dk/it. På mødet vil konsulent Mikkel Freltoft Krogsholm fra CFIR holde et oplæg om penge, der spænder bredt, og et panel med nøgle-aktører inden for dansk betalingsformidling vil debattere, hvad der sker i Danmark. København, 19. december kl , Finansforbundet: Fremtidens finansielle IT-arbejdspladser Den finansielle sektor er under hastig forandring. Men hvad betyder det for it-afdelingerne og de IT-virksomheder, der servicerer den finansielle sektor? På årsmødes i IT-klubben i Finansforbundet sættes fokus på trends og tendenser i forhold til brugen af IT i finansielle virksomheder og på udviklingen af fremtidens finansielle IT-arbejdspladser. Kom og hør Haggai Kunisch, formand for IT-klubben fortælle om IT-klubbens overvejelser ved indgangen til Hør Carlo Chow og Ejvind Jørgensen fra Rambøll Management fortælle om it-strategiske trends og erfaringer i finansielle virksomheder på baggrund af analysen IT i praksis Og hør IT-direktøren i Nykredit og den tidligere formand fra DANSK IT Lars Mathiesen give sine bud på it-udviklingen i den finansielle sektor og fremtidens finansielle IT-arbejdspladser. Læs mere og meld dig til på finansforbundet.dk/fokus 14 / kreds øst / december 2012

15 sudoku Let Sudoku Svær Sudoku Man udfylder felterne, så hver række vandret og lodret, samt hver boks med 3 X 3 felter, indeholder tallene fra 1-9. Og kun tallene 1-9. Det er tallene diagionalt fra Venstre top og ned til Højre hjørne, der er løsningen i både den lette og den svære. Vindere af konkurrencen i Sudoku september-nummeret: Susan Bagge, Nets Holding A/S Dorthe Hansen, Møns Bank A/S Løs den ene eller begge. Der er 200 kr. på højkant for hver. Send løsningen senest den 8. januar 2013 til: eller Kreds Øst, Finansforbundet, Applebys Plads 5 Postboks 1960, 1411 København K Hjertelig tillykke til vinderne. Præmierne er fremsendt. Udgiver: Kreds Øst Applebys Plads København K Telefon Telefax Hjemmeside: (ISSN nr ) Redaktion: Kirsten L. Madsen (ansv.) Ann Baldus-Kunze Niels Nielsen Kommunikation, Finansforbundet Design: Katrine Kruckow, Finansforbundet Tryk: Buwi Grafisk ApS Forsidefoto: Stig Stasig Oplag: Udgives af Kreds Øst - en finanskreds i Finansforbundet. Vi sikrer den menneskelige kapital 15 / kreds øst / september 2012

16 leder Afskedigelser forstærker krisen Kredsformand Laila Busted Nu må medarbejderne have betalt nok. Nu må ledelserne tage ansvar. Så er julen ved at være over os. Men julefreden sænker sig næppe over den danske banksektor. Sektorens medarbejdere er nervøse for, hvad julen vil bringe. For det er så sandelig blevet en ny tid for vores sektor. Senest var det Tønder Bank, der rystede lokalsamfundet. Henover weekenden skiftede livet i Tønder fuldstændig for de ansatte i banken men også for bankens kunder. Danske Bank er i gang med masseafskedigelser, en del af en strategi, som bankens ledelse kalder for New Standard. Og vi hører hele tiden rygter og trusler om flere afskedigelser og banklukninger. Krisen har nu varet i mere end fire år, og alle kloge analytikere sagde dengang, den startede, at den ville være overstået i foråret Men alle tog de grueligt fejl. Ja, en af de meget benyttede foredragsholdere, bankanalytiker Bjarne Jensen, mente på kredsens generalforsamling i 2009, at krisen bare var italesat, og at krisen i virkeligheden ikke fandtes? Historien har jo desværre vist noget andet. Men lad os håbe, at 2013 bliver det skelsættende år, hvor vores sektor endnu engang kan nyde fremgang. Vi medarbejdere er gået fra en sektor, der nød høj anseelse i samfundet, til at være en af markedets mest udskældte brancher. Vi er gået fra at være ansat i livslange stillinger med tjenestemandslignende tilstande til et usikkert arbejdsliv med trusler om masseafskedigelser og lukninger om ørerne. Vi er uddannet til at være rådgivere, men skal være sælgere. Det er så sandelig New Standard og New Normal, der allerede præger sektoren. Nu må medarbejderne have betalt nok. Mit juleønske til ledelserne vil derfor være: Find omkostningsreduktioner og effektivitetsforbedringer andre steder, end hos medarbejderne. Der er andre steder der kan skrues, for eksempel på indtjeningsforventningerne i en lavvækstperiode og egenkapitalforrentningen. I er med til at forstærke krisen med de fortsatte afskedigelser. Og til medlemmerne: God jul til jer og jeres familier. I ønskes alt det bedste i jeres arbejdsliv i Det får I desværre brug for.

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET Med arbejdsmiljøloven fra 2010 har virksomhederne fået mere frie rammer til selv at aftale, hvordan de organiserer arbejdsmiljøarbejdet. Hensigten med den større frihed

Læs mere

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP I Psykiatrien Øst satte man fokus på social kapitals betydning for det psykiske arbejdsmiljø og ord på, hvordan man fremover og på tværs af organisationen vil kommunikere,

Læs mere

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov.

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse 16. juni 2015 Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. 1) Formalia 2) Siden sidst 3) Efterårets program/opfølgning

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI 23. MARTS 2015 JRC / LDG 201403377 DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI Ansvarsområdet har ved udarbejdelse af strategi taget udgangspunkt i de af landsmødet vedtagne indsatsområder og ansvarsområdets

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1.

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. 82 % af de danske virksomheder bruger penge på deres ansatte og forretningsforbindelser til julegaver

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden 1 PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk ny viden Som medlem af 3F og under 31 år er det gratis at deltage på kurserne, og vi betaler billigste offentlige transport. For at sikre at så mange forskellige

Læs mere

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching Livsstilshold på arbejdspladsen Kostvejledning Som coach vil jeg hjælpe dig til at optimere dit liv ved at få dig til at tage det fulde ansvar og indse, hvad

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Nye Vinde - nye muligheder. Torben Wiese

Nye Vinde - nye muligheder. Torben Wiese Udover at være kåret til Danmarks anden bedste foredragsholder er Torben Wiese også coach, forfatter og underviser i at ændre dårlige vaner til gode vaner. Torben er et energisk menneske med viljestyrke

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle!

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle! Aarhus den 24. februar 2013 Kære idéhistoriske alumne Der sker ting og sager i miljøet omkring Idéhistorie. En forening, der vedrører dig, ser snart dagens lys. Nærmere bestemt den 5. april, hvor vi afholder

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

KREDS VEST ORDINÆR GENERALFORSAMLING, 18. APRIL 2015

KREDS VEST ORDINÆR GENERALFORSAMLING, 18. APRIL 2015 KREDS VEST ORDINÆR GENERALFORSAMLING, 18. APRIL 2015 5. MAJ 2015 ST 201400480 Generalforsamlingen blev afviklet lørdag den 18. april 2015 i Aarhus. Der deltog 168 medlemmer og gæster, hvoraf 122 var delegerede.

Læs mere

Samarbejde om arbejdstid og uddannelse

Samarbejde om arbejdstid og uddannelse Samarbejde om arbejdstid og uddannelse veje til rekruttering og fastholdelse i dansk detailhandel Anna Ilsøe Jonas Felbo-Kolding Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Samarbejde

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3 1/2017 Lillebælt-Fyn SIDE 2 OG 3 Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 4 OG 5 HK er og bager i fælles fodslag for bedre arbejdsmiljø Pauls leder Trygheden på arbejdsmarkedet er

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN PRÆSENTATION AF DE VIGTIGSTE POINTER FRA MEDLEMSKONFERENCEN PÅ HOTEL BYGHOLM PARK HORSENS MANDAG DEN 4. APRIL 2016 2 Udgiver Socialpædagogerne Østjylland Oplag 400 stk. Konsulent

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 98. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. Sponsorstøtte: Jeg synes at jeg i år gerne

Læs mere

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os.

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Kim Simonsen tale 1. maj Det talte ord gælder. I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Men måske skulle vi ikke kun kalde det en kampdag. Måske skal vi også

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening Velkommen til Skolelederforeningen Din faglige organisation og lederforening Kære nye kollega, Tillykke med dit nye job som leder og hjertelig velkommen i Skolelederforeningen. Du har valgt et vigtigt,

Læs mere

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK UGE 37 Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK >>>>>>>> Innovationspraktik uge 37 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Innovationspraktikken er en ny og anderledes mulighed for at udveksle erfaringer mellem offentlige

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2011 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig, Vi har her samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage på i foråret 2011. Alle kurser er

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvorvidt vi holder ferie

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2015 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2017 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark.

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Frederiksberg December 2012 Formanden vil gerne starte med at sige STORT TAK til alle de medlemmer som har deltaget i at hjælpe til med alle mulige

Læs mere

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015 Deltagerhæfte Navn Program Onsdag d. 30. september 10.00-11.00 Indskrivning 11.00-11.40 Velkomst v. formand Majbrit

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestsjælland Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl.

Læs mere

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017 INVITATION Medlemsmøde INNOVATION OG SAMARBEJDE - ØGET EKSPORT RINGE, 22. NOVEMBER 2017 DBDH inviterer hermed medlemmer, kommende nye medlemmer og samarbejdspartnere til efterårets medlemsmøde den 22.

Læs mere

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Valgindlæg Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Arbejdstid, overenskomst, lokalløn, arbejdsmiljø, skoleudvikling, det kommunale budget beskæftigelsessituationen, foreningspolitikken

Læs mere

Afskedigelser Hvad med dem, der bliver tilbage?

Afskedigelser Hvad med dem, der bliver tilbage? Afskedigelser Hvad med dem, der bliver tilbage? Af: Susanne Teglkamp, ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk Oven på krisen er der ikke mange virksomheder hverken de private eller offentlige,

Læs mere

Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011

Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011 Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011 INSPIRATION2011 er en reel konference, hvor alle typer af engagerede i medlemsforeninger får muligheden for at opleve inspiration, der

Læs mere

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8)

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Og nu står vi her på trappen på det øverste trin Nyorienteringsfasen, måske med den ene fod på trinnet lige under, nemlig i Bearbejdningsfasen.

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E KVALITET I DAGPLEJEN 2014 KVALITET I DAGPLEJEN 2014

F O A F A G O G A R B E J D E KVALITET I DAGPLEJEN 2014 KVALITET I DAGPLEJEN 2014 F O A F A G O G A R B E J D E KVALITET I DAGPLEJEN 2014 KVALITET I DAGPLEJEN 2014 KVALITET I DAGPLEJEN 2014 KVALITET I DAGPLEJEN 2014 Kvalitet i dagplejen 2014 Kvalitet i dagplejen 2014 Vi indleder årets

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af dit arbejdsliv i den finansielle sektor. Vi er fagforbundet for hele sektoren, og det betyder,

Læs mere

xxxx Vi er rykket tættere sammen/2 Nu er der brug for ro/5 Kom til generalforsamling/7 beretning/8-16

xxxx Vi er rykket tættere sammen/2 Nu er der brug for ro/5 Kom til generalforsamling/7 beretning/8-16 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / marts 2013 xxxx Vi er rykket tættere sammen/2 Nu er der brug for ro/5 Kom til generalforsamling/7 beretning/8-16 Arbejdspladsen Foto: Stig

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

DANSKE KREDS STRATEGI

DANSKE KREDS STRATEGI DANSKE KREDS STRATEGI 2016 2019 30. SEPTEMBER 2016 Strategien justeret november 2017 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2016 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj

Læs mere

Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012

Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012 Interne/kritiske revisorer Jan Olsen, SDC Mogens Pedersen, Sparekassen Sjælland Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012 Revisionsprotokollat 2012 - side 1 af 5 1. Interne/kritiske

Læs mere

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende.

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende. Sådan opretter du en LinkedIn profil: - Først starter man med at klikke ind på LinkedIn.com På forsiden ser man en boks til højre på skærmen. Her har man mulighed for at oprette sin profil ved hjælp af

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - maj 2015 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6 25 juni 2015 Nr. 6-25. juni 2015. Nr. 6 Tage holder styr på Kunsthallens penge Seniorjob er en win-win-ordning, mener administrator i Nikolaj Kunsthal, Helene Hertzum. Af Eva Birgitte Jensen Fotos: Per

Læs mere

SÆSON 2014-2015. Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg. BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord.

SÆSON 2014-2015. Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg. BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord. Kørevejledning til Aalborg Bridgehus BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord.dk Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg SÆSON 2014-2015 1. Følg Motorvej E45 2. Drej fra

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Brugerrådets beretning for

Brugerrådets beretning for Brugerrådets beretning for 2015 2016 Så er der igen gået et år og det har været spændende og udfordrende. Det der har fyldt mest i det år, der er gået er nok byggeriet. Vi startede allerede for et år siden,

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint.

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint. ( BERETNING 19 MARTS 2014.) Eget hus?? Ja, hvad skal jeg sige! Kommunen har skrevet de skal spare 180 mill. Kr. - Vi prøvede om vi kunne få et ben indenfor Centrumhuset, men det er for de unge og deres

Læs mere

OK18 Det gode arbejdsliv

OK18 Det gode arbejdsliv OK18 Det gode arbejdsliv Baggrundstæppet for OK18 Det gode arbejdsliv HELE arbejdslivet og for ALLE socialrådgivere HB s politiske prioriteringer OK18-oplæg Baggrundstæppet OK17 OK-forhandling på private

Læs mere