medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / december 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / december 2012"

Transkript

1 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / december 2012 Sikre kontanter/2 Nyt fra Grønland/5 Flere melder sig ind/6 Bidt af politik/8 En hel dag uden mobil, pc og ur/10 Den røde tråd i 2013 er ledelse/ 12 To stærke IT-tilbud/14 Leder/16

2 Arbejdspladsen Sikre kontanter Rå røverier gav startskuddet til BKS, Bankernes Kontantservice. Den nye virksomhed er nu ved at være fuldt funktionsdygtig med i alt omkring 400 medarbejdere, og de første spadestik tages om få måneder til to topsikrede kontanthåndteringscentraler øst og vest for Storebælt Af journalist Elisabeth Teisen Foto: Stig Stasig Hen over ni måneder blev der i 2007 og 2008 begået tre overordentligt alvorlige røverier mod kontanthåndteringscentraler i Danmark. Den 27. december 2007 slap maskerede mænd væk med 26,7 millioner kroner fra Danske Banks fordelingscentral i Brabrand. Fire måneder efter lykkedes det fem-seks røvere at slippe væk med 62 millioner kroner fra pengetransportfirmaet Loomis i Glostrup, Vi har hele tiden haft et fantastisk godt samarbejde med ledelsen. Alle ville det bedste, siger tillidsmand Henriette Andreasen. og i august samme år kørte røvere gennem muren til Dansk Værdihåndtering i Brøndby med en gummiged og slap væk med 60 millioner kr. Så havde bankerne fået nok. Der måtte gøres noget. BKS (Bankernes Kontantservice) blev dannet, og samtidig gik bankerne i samarbejde med Dansk Standard om en ny standard for sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter, DS Den viste, at det noget, der skulle gøres, ville blive dyrt. Man var ikke længere oppe mod en harmløs variant af Olsen-banden, man var oppe mod hensynsløse, rå og professionelle røvere, der krævede helt andre sikkerhedsforanstaltninger. Det blev startskuddet til Bankernes Kontantservice. Et fælles kontanthåndteringsselskab, der skulle stå bag kontanthåndtering til Danmarks største banker. Nationalbanken, Nordea, Danske Bank, Jyske Bank, tre andre regionalbanker, nogle lokale pengeinstitutter og Nykredit skød kapital i selskabet, og efter de behørige udredningsarbejder og rapporter kunne selskabet ansætte en direktør fra 1. januar Nogle måneder senere var resten af cheflaget på plads. Nu er der i alt omkring 400 ansatte, og selskabet er fuldt funktionsdygtigt. Endnu bruger man de fleste af bankernes gamle kontanthåndteringslokaliteter, men der er nye huse på tegnebrættet. Hele virksomheden skal centraliseres to steder, med én central i Høje Tåstrup og en i Årslev ved Aarhus. Grundene er købt, og de første spadestik er taget. Byggerierne forventes færdige i sidste halvdel af / kreds øst / december 2012

3 Foto: Stig Stasig Når bygningerne er klar, må medarbejderne forberede sig på at skulle skifte arbejdsomgivelser endnu engang. Langt størstedelen af medarbejderne i BKS kom oprindeligt fra de store banker, så de har i stort mål måttet praktisere de højtbesungne dyder: omstillingsparathed og fleksibilitet. Først ny virksomhed, chefer og kolleger, og om få år også ny geografi. Undervejs måtte de også sige ja til en ny overenskomst, der beskar deres fremtidige lønstigninger med 80 procent i forhold til standardoverenskomsten. Kontante værdier og barske realiteter Vi var en virksomhed, der så at sige startede på bar mark, så for at de medarbejdere, vi skulle overtage, kunne spejle sig i noget, måtte vi allerførst definere vores værdier. Det gjorde vi med værdierne sikkerhed, kvalitet, effektivitet, ordentlighed og stærkt fokus på kunden, fortæller Lotte Kolind Poulsen, chef for forretningsudvikling og fællesfunktioner. Sikkerhed, kvalitet og ordentlighed giver mere eller mindre sig selv for en virksomhed, der håndterer kontanter. Og effektivitet er ikke mindst vigtigt, fordi det kommer til at koste rigtigt mange penge at bygge de nye topsikrede centraler. Samtidigt er vi ude i konkurrence med to andre skandinaviske virksomheder, der håndterer kontanter, hvor lønniveauet er et andet end bankernes. Barske realiteter, som betød, at medarbejderne vedtog det nye, lidt mere karrige protokollat til overenskomst med 90 pct. ja-stemmer. Til gengæld ser Lotte Kolind Poulsen optimistisk på, hvad frem- Målet er, at håndteringen af kontanter stort set skal foregå, uden at pengene berøres af menneskehænder. tiden byder af jobs i BKS, på trods af al snak om kasseløse filialer og kontantløst samfund. Vi har allerede godt fat i markedet. Vi har 60 pengeinstitutter som kunder heriblandt de allerstørste som Danske Bank, Nordea og Jyske Bank. Og vi har naturligvis undersøgt fremtidsudsigterne for kontanterne. Alt tilsiger, at danskerne vil bruge fysiske penge i mange år endnu, og i takt med at kasserne forsvinder i bankerne, ligger pengene jo bare andre steder. Håndteres skal de fortsat. Vi håber i hvert fald, at vores forretningsomfang vil udvide sig. Håndtering uden hænder Ikke bare centraliseringen vil betyde større effektivitet. For Lotte Kolind Poulsen er visionen og udfordringen også, at den praktiske håndtering af mønterne og sedlerne hele tiden skal blive smartere. Målet er, at håndteringen stort set skal foregå, uden at pengene berøres af menneskehænder. Ligesom når vi betaler med mønter i visse supermarkeder ved at putte dem i en beholder, der automatisk tæller og giver byttepenge tilbage. Lotte Kolind Poulsen skal i sin funktion sammen med kolleger spænde lige fra fremtidige udfordringer til det helt nære som kulturen i virksomheden. Foreløbigt er der inviteret til fælles personalefest. Lotte Kolind kreds øst / december 2012 / 3

4 Arbejdspladsen Fakta om BKS Bankernes Kontantservice blev etableret den 1. august Om ca. to år rykker medarbejderne sammen på nye lokaliteter i Høje Tåstrup og i Årslev ved Aarhus. Af de i alt ca. 400 medarbejdere er 130 kørselsmedarbejdere, 100 medarbejdere beskæftiger sig med sedler, 110 med erhvervsindbetalinger/døgnbokse og pengeautomater, og 60 er ansat i stabsfunktioner som sikkerhed, overvågning, HR, økonomi, forretningsudvikling mv. BKS har lige nu omkring 100 biler på vejene. I de nye kontantcentre forventes årligt et højt tocifret milliardbeløb at blive håndteret. Det er stort set så specifik, som chefen for forretningsudvikling vil være. Beskrivelsen af selskabet bliver omhyggeligt renset for detaljer, der kunne puste liv i fantasier om det perfekte kup. Poulsen noterer sig med stor tilfredshed, at 90 procent af kollegerne i Aarhus og 80 procent af kollegerne i København har sagt ja til at komme, og hun understreger, at epoken, hvor man talte om en fælles BKS-kultur nu er afløst af det, der slet og ret er BKS-kulturen. I den vurdering bliver hun bakket 100 pct. op af tillidsmand Henriette Andreasen, der også er medlem af personaleforeningens bestyrelse. Selvfølgelig har der været skeptikere, og vi har været gennem mange forandringer, men nu er stemningen rigtig god. Samarbejdet fungerer fint, selvom vi kommer mange steder fra. Men det skulle lige løbes i gang, der gik lidt tid, før indsigten i, at vi nu var kolleger, var helt på plads, siger tillidsmanden. Det gode samarbejdsklima hersker ikke blot mellem kolleger, men i høj grad også mellem ledelsen og personaleforeningen, der netop er blevet formelt stiftet, selvom den har været konstitueret og har fungeret lige siden Det har da været en kæmpe stor udfordring med alle de aftaler, vi har skullet indgå, og knapt var de på plads, før en ny overenskomst krævede nye lokalaftaler om fx timebank. Men vi har hele tiden haft et fantastisk godt samarbejde med ledelsen. Alle ville det bedste, siger Henriette Andreasen. Og som medarbejder i kundeservice glæder hun sig også over, at kollegerne i bankerne ikke længere snakker om, hvad og hvordan de kunne gøre før. Nu er det kommet ind under huden, at BKS er en virksomhed, hvor tingene foregår sådan. Selvfølgelig kommer der en ny udfordring, når alle igen skal flytte. Men Henriette Andreasen vurderer, at de allerfleste glæder sig til at flytte sammen og få en fælles ramme, selvom nogle måske får lidt længere til arbejde. Vi er blevet varslet allerede for et år siden, og jeg ser frem til, at vi kan sige Det er her vi er. Det er BKS, siger Henriette Andreasen. Foto: Stig Stasig 4 / kreds øst / december 2012

5 GrønlandsBANKEN får fine karakterer NYT fra grønland GrønlandsBANKEN får fine karakterer af Niels Anton Nielsen Finanstilsynet var i juli og august 2012 på inspektion i GrønlandsBANKEN, og med en omskrivning af Vestjysk Banks formand Carsten Andersens ord er skudsmålet ufattelig god ledelse og utroligt godt kredithåndværk. Konklusionen på inspektionen er, at kvaliteten af bankens lån er væsentligt over gennemsnittet blandt pengeinstitutter i Danmark, og dette skal ses i lyset af, at samfundsudviklingen i Grønland har været anderledes end i Danmark. Grønland har ikke været væsentlig ramt af finanskrisen, og finansieringen af det grønlandske ejendomsmarked har været anderledes end i Danmark. Finanstilsynet hejser dog flaget om, at banken skal være agtpågivende overfor de risici, der kan opstå i forbindelse med realiseringen af større råstofprojekter, da økonomien kan blive overophedet. Men med det gode kredithåndværk, der indtil nu er udført, ser fremtiden lys ud for GrønlandsBANKEN, som stadig kan kaldes Hele Grønlands Bank. I 2004 forsøgte Vestjysk Bank at overtage GrønlandsBANKEN gennem en fusion, men nogle visionære politikere modsatte sig denne fusion med støtte fra Nationalbanken. Nuna Fonden og Nationalbanken modsatte sig fusionsplanerne, da de fortsat ønskede en grønlandsk bank og bevarelse af arbejdspladser i Grønland i stedet for i Lemvig. Set i det historiske perspektiv og ud fra et medarbejdersynspunkt var det den rigtige beslutning. En stærk bank giver tryghed i ansættelsen, og det er netop, hvad GrønlandsBANKEN har opnået siden Priserne stiger kraftigt Forbrugerprisindekset i Grønland er steget med 4,3 pct. i perioden 1. juli 2011 til 1. juli Denne prisudvikling er markant større end både i Danmark og på Færøerne. Tidligere har udviklingen i de grønlandske forbrugerpriser fulgt udviklingen i Danmark, men det sidste år er der sket en større stigning i Grønland end i Danmark. Grønland får sin egen funktionærlov Af Niels Anton Nielsen Den 1. januar 2013 kommer der en funktionærlov i Grønland. Hidtil har man anvendt den danske funktionærlov, og den kommende lov er da også stort set en kopi af den danske funktionærlov. Enkelte paragraffer er tilrettet grønlandske forhold, og det store problem har været omkring forhandlingsretten - hvem kan udøve denne? Nogle organisationer som er hjemmehørende i Grønland, ville have eneret på funktionærloven - hvilket ville betyde, at medlemmerne i Grønland ikke kunne opretholde deres medlemsskab af Finansforbundet (Kreds Øst). Da denne formulering er i strid med retten til frit at kunne organisere sig, er lovteksten nu ændret til, at forhandlingsretten udøves af organisationer, der har tilknytning til Grønland. Dette opfylder Finansforbundet, da der er indgået hovedaftale og overenskomst på det grønlandske arbejdsmarked, samt at medlemmerne i Grønland er organiseret geografisk i Kreds Øst. Med den nye funktionærlov er alle tvivlsspørgsmål omkring beskyttelse af medarbejderne nu fjernet, og medlemmerne i Grønland har opnået samme retstillingsvilkår som i Danmark. kreds øst / december 2012 / 5

6 Medlemsvækst Flere melder sig ind De seneste to år er der kommer 716 nye medlemmer af Finansforbundet på Kreds Øst-arbejdspladser. På Nets og SDC hverver tillidsmændene medlemmer ved hjælp af morgenbrød og en personlig træner Af journalist Carsten Jørgensen Finansforbundet har et erklæret mål om at organisere alle finansansatte, fordi man som organisation så vil stå stærkest muligt, når der skal forhandles løn og arbejdsvilkår med arbejdsgiverne. Derfor er indsatsen med at hverve medlemmer højt prioriteret. I den forgangne landsmødeperiode fra oktober 2010 til oktober 2012 havde man en målsætning om at 25 procent af det anslåede potentiale finansansatte, som ikke er medlem af Finansforbundet skulle hverves. Potentialet var anslået til godt , og det konkrete mål, som var på 2.479, blev indfriet i fin stil. Allerede ved udgangen af juli fire måneder før landsmødeperiodens udløb - havde forbundet fået medlemmer. I Kreds Østs dækningsområde er der et stort potentiale for nye medlemmer - især på de store it-arbejdspladser og statistikken viser, at man med 716 hvervede medlemmer i perioden nåede målet, der for kredsens vedkommende hed 709. Nets er en af de arbejdspladser, hvor der er gjort en stor indsats for at hverve nye medlemmer. Vi delte 500 boller med smør ud en morgen til kollegerne, når de trådte ind af døren. Det gav en god kontakt, som vi tillidsmænd udnyttede til at fortælle om fordelene ved at være medlem. Samme dag havde vi i hele kantinens åbningstid en stand, hvorfra vi uddelte foldere, og på bordene i kantinen havde vi lagt særlige dækkeservietter, som fortalte om Finansforbundet og Kreds Øst. Disse aktiviteter, som foregik på en enkelt dag midt i september, gav 20 nye medlemmer, og det er vi godt tilfredse med, siger Ulrik Thomsen, tillidsmand på Nets. Han tilføjer, at en del af de nye medlemmer blev hvervet via en konkurrence, hvor der blev udloddet en ipad. Hver 14. dag mødes tillidsmændene på Nets til en workshop, som blandt andet handler om at udvikle hverveaktiviteter, og det var dér, ideen om morgenboller blev født. På workshoppen udvikles også andre aktiviteter, der kan komme medlemmerne til gode. Tillidsmændene har et mål om, at der skal hverves 40 medlemmer inden nytår. Det handler meget om at være synlig på arbejdspladsen. Det var vi den pågældende dag, og hver måned har vi introduktionsmøder for nye medarbejdere, fortæller Ulrik Thomsen. Tillidsmændene på Nets oprettede en stand i kantinen med hvervemateriale. Vind en personlig træner På SDC har tillidsmændene også taget kantinen i brug til hverveaktiviteter. Et arrangement, hvor der blev inviteret på soft ice, blev ganske vist saboteret af, at leverancen af soft ice-maskiner udeblev så de fremmødte måtte nøjes med kage. Men efter deadline for bladet har man forsøgt sig med et nyt arrangement, hvor en personlig træner kommer og holder foredrag om, hvordan fysisk udfoldelse kan forebygge stress. Som en del af arrangementet gennemfører vi en konkurrence, hvor ti kan vinde en time med den personlige træner, og det forventer vi, at mange vil være interesseret i, fortæller fællestillidsmand Kirsten L. Madsen. På SDC er det foreløbig kun blevet til et par nye medlemmer, men det tal vil forhåbentlig stige i takt med, at tillidsmændene i den kommende tid vil henvende sig individuelt til ikke-medlemmerne. Foto: Frank A. Olsen 6 / kreds øst / december 2012

7 kom på studietur til london Har du en kollega, som ikke er medlem af Finansforbundet? Kan du overbevise ham eller hende om, at det faktisk er en ret god ide at melde sig ind? Så kan du deltage i en konkurrence om at vinde en af otte pladser på en studie-tur til London med alt betalt. Vi tager af sted i april Vinderne kan blandt andet opleve det finansielle knudepunkt City of London på en guidet tur og møde finansfolk med ekspertviden om det globale finansielle marked. Konkurrencen løber fra 12. oktober til 12. december Se, hvordan du kommer med på kreds øst / december 2012 / 7

8 Landsmøde i Finansforbundet Bidt af politik Tre dusin tillidsmænd fra Kreds Øst-arbejdspladser tog aktivt del i diskussionerne om, hvad Finansforbundet skal beskæftige sig med i de kommende år Af journalist Carsten Jørgensen Nordeas koncernchef, Christian Clausen, beskrev i sin gæstetale, hvad de øgede kapitalkrav betyder for Europas banker. Daværende erhvervsminister Ole Sohn talte om, at finansansatte har et medansvar for at genoprette offentlighedens tillid til sektoren. Og de 239 delegerede til Finansforbundets landsmøde i dagene oktober i Bella Center i København knoklede i døgndrift med især at diskutere, hvilke områder forbundet skal fokusere sin indsats på i de kommende år. Blandt de mest hårdtarbejdende var de 36 delegerede fra Kreds Øst. Det er altid godt at være sammen med tillidsmændene fra virksomhederne i kredsen, men til dette landsmøde var det ekstra godt. Vores delegation var utroligt engageret, og der blev ydet en stor indsats af alle, især i forbindelse med udviklingen og vedtagelsen af forbundets nye indsatsområder, siger kredsformand Laila Busted. I forhold til tidligere landsmøder blev de delegerede denne gang mere aktivt involveret i udformningen af forbundets politiske prioriteringer, og det betragter Laila Busted som en succes. Vi havde nogle brede politiske diskussioner i delegationen i de undergrupper, vi havde delt os op i, og det var tydeligt, at mange tillidsmænd virkelig blev bidt af politisk arbejde i de dage. Så forhåbentlig vil flere få lyst til at blive en del af kredsbestyrelsen i fremtiden, siger hun med et smil. Positive reaktioner Reaktionen på at deltage i Finansforbundets landsmøde er også meget positiv fra flere af de delegerede. Jimmy Rasmussen, tillidsmand, Ikano Bank: Det var mit første landsmøde, og det var en meget positiv oplevelse. Det var rigtigt spændende at være med til at beslutte, hvad vi skal sætte fokus på i Finansforbundet i de kommende år. Vores arbejdsgrupper i Kreds Østdelegationen fungerede godt, og det betød, at vi var godt forberedte til diskussionerne under landsmødet. Jeg har været tillidsmand i seks år og føler, at jeg har nogen viden og erfaring efterhånden, men det er altid rart at møde tillidsmænd fra andre virksomheder og kredse, som man kan udveksle erfaringer med. Det fik jeg også ud af landsmødet. Henning Johansen, tillidsmand Spar Lolland: Det var tredje gang, jeg deltog i Finansforbundets landsmøde, og det her var anderledes end de to foregående, fordi vi delegerede i langt højere grad blev aktivt involveret i arbejdet med at formulere forbundets nye indsatsområder. Og det var en meget positiv oplevelse. Samtlige i vores gruppe kunne efter landsmødet sige det har vi været med til at lave. Personligt er det også meget inspirerende for mig at hoppe ind i kredsens arbejde i forbindelse med landsmødet og komme tæt på tillidsmænd fra andre virksomheder - og høre, hvilke udfordringer, de kæmper med i hverdagen. 8 / kreds øst / december 2012

9 Fotos: Frank A. Olsen Kreds Østs delegerede markerede sig stærkt på Finansforbundets landsmøde. Tv. er Kenneth Samuelsen på talerstolen, nedenunder er det Susan Broager. Og ind imellem skulle der også strækkes ud efter mange timers møde i salen. Politiske indsatsområder Finansforbundets landsmøde vedtog et nyt arbejdsgrundlag med 15 politiske indsatsområder. Blandt andre: Vi skal fokusere på at styrke forståelsen for sektorens funktion i samfundet. Vi skal udvikle fremtidens overenskomst, så den kan rumme alle medlemstyper og blive ved med at være en stærk, fælles ramme for forskelligheden og tage vare på alle faser af arbejdslivet. Vi skal være på forkant med de kompetencer, der efterspørges i fremtiden, gennem dialog med virksomhederne, og medvirke til at uddanne vores medlemmer til jobskifte. Vi skal sikre en stærk organisering, blandt andet ved hvervning af tillidsmænd og medlemmer. På Finansforbundet.dk/lm2012 kan du læse mere om landsmødet og se alle 15 politiske indsatsområder. kreds øst / december 2012 / 9

10 Det grænseløse arbejde En hel dag uden mobil, pc og ur Op mod 40 tillidsmænd blev udfordret gevaldigt på deres vaner, da de deltog i kredsens arrangementer om det grænseløse arbejde Af journalist Carsten Jørgensen Værsgo at aflevere dit ur, din mobiltelefon og din bærbare computer, og du får først tingene tilbage i aften. Sådan lød velkomsten til de godt 40 tillidsmænd, der deltog i kredsens temadag om det grænseløse arbejde på Gyldenholm Gods ved Slagelse i september. Og er der noget, der kan gøre et moderne menneske utilpas, er det ikke at have de nævnte kontrol- og kommunikationsmaskiner inden for rækkevidde. Men det var en lærerig oplevelse at blive frigjort for de bånd, som det grænseløse arbejdsliv kan snøre om dig når du i kraft af mobile bredbåndsforbindelser kan være på næsten når som helst og hvor som helst. Det var meget grænseoverskridende, fordi man følte, at man ikke havde kontrol over tingene, sådan som man ellers plejer at have, når man har ur, mobiltelefon og computer inden for rækkevidde, siger Susan Broager, tillidsmand i Lån & Spar Bank. I løbet af dagen kom deltagerne meget langt væk fra den hverdag, de oftest tilbringer ved skriveborde og foran en pc. De blev introduceret for meditationsmetoder, der fokuserede på dufte, bedt om at gå rundt uden sko på og mærke jorden med deres fødder og fik til opgave ikke at tænke på noget som helst. Personligt opdagede jeg, hvor befriende det var at gå alene på må og få og mærke, at tankerne bare forsvandt. Normalt er jeg ikke typen, der bare går en tur uden at have et mål med det. Men her blev man bevidst om, at det godt kan lade sig gøre at abstrahere fra omgivelserne og slippe sine tanker, fortæller Susan. Temadagen lyder meget alternativ og på menuen var der rawfood men det var samtidig fleksibelt arrangeret, så den enkelte havde flere valgmuligheder for at være med, hvis hun eller han for eksempel ikke havde lyst til at gå rundt uden sko på. Oplæg fra Hjerne-Madsen De fleste deltagere på temadagen på Gyldenholm Gods deltog 10 / kreds øst / december 2012

11 BANKO I KREDS ØST 2013 Kreds Øst holder på traditionerne og afholder i 2013 to bankospil for alle medlemmer. Det foregår: Meditation kan have mange ansigter. også i den foregående temadag om det grænseløse arbejde på Park Inn på Amager. Her skulle de i grupper beskæftige sig med, hvordan de selv reagerer, og hvordan de andre i gruppen reagerer, når der udnævnes en leder, der skal styre processen, men at han så forsvinder i halve timer. Det var så op til deltagerne at finde på, hvad er skal ske. Det var ganske interessant at se frustrationerne stige. En deltager sagde: Jeg mangler altså en her og peger på midten af cirklen, skal vi ikke finde ham. Svaret var: Vi kan da godt klare os selv! Peter Lund Madsen bedre kendt som Hjerne Madsen var også på dagens program med et levende oplæg om hjernen og dens håndtering af stimuli. Alt i alt har temadagene gjort tillidsmændene klogere på det grænseløse arbejdes fordele og ulemper, hvilket forhåbentlig kan komme både dem selv og deres kolleger til gode. Deltagerne blev på Gyldenholm Gods ført langt væk fra den arbejdsdag, de er vant til. Tirsdag den 26. februar 2013 kl på Hotel Radisson BLU Scandinavia Amager Boulevard 70, 2300 København S Tirsdag den 12. marts 2013 kl på Hotel Vinhuset, Sct. Peders Kirkeplads 4, 4700 Næstved. Arrangementet er KUN for medlemmer i Kreds Øst. Tilmelding er bindende og skal ske via www. kredsoest.dk. Der åbnes for tilmelding fredag den 18. januar Der er et begrænset antal pladser, så vi anbefaler, at I tilmelder jer hurtigst muligt. Tilmeldingsfrist er en uge før det respektive arrangement. Prisen er kr. 75 per person og inkluderer middag, drikkevarer og to bankoplader, og vil blive faktureret umiddelbart efter du har tilmeldt dig. Ved afbud refunderes beløbet ikke, men betragtes som administrationsgebyr. Vi glæder os til at se jer. De bedste hilsner, Bestyrelsen i Kreds Øst

12 KORT NYT Den røde tråd i 2013 er ledelse I lighed med de foregående år har kredsbestyrelsen fundet et emne for næste års røde tråd, og det er ledelse. Faktisk nævnte vi det på generalforsamlingen i år. I år har emnet været det grænseløse arbejde. Vi har på forskellig vis italesat dette fænomen, som vi alle på en eller anden måde er underlagt. Vi har også lovet jer et værktøj til at styre eget arbejdsliv i dette omtumlede arbejdsmiljø, som nogen nu har døbt det moderne arbejdsliv. For at hjælpe jer er vi ved at engagere en forsker, underviser og forfatter som vil holde indlæg om selvledelse (da aftalen ikke er på plads, må I vente med navnet). Det bliver hans opgave at give os nogle arbejdsredskaber og metoder til at styre eget arbejdsliv ved hjælp at selvledelse. Tro nu ikke, at fordi vi lærer og måske benytter os af selvledelse, så behøver vi ingen ledere. Det gør vi. Men det stiller andre og måske større krav til en leder, der skal lede en flok selvledende medarbejdere. Efter indlægget om selvledelse kommer der en person, der på særdeles underholdende vis vil sætte det moderne arbejdsliv i perspektiv. Konceptet er det samme som i år. Vi holder medlemsmøder med lidt at spise, to oplægsholdere - og I går hjem fyldt af energi! Alle formænd og næstformænd i kredsene har modtaget en politisk lederuddannelse og er meget begejstrede for den. Vi synes, at vores tillidsmænd, hvoraf mange leder en faglig personaleforening også skulle lære dette. En faglig personaleforening kan jo betegnes som en minikreds. / Kirsten L. Madsen For tillidsmændene bliver der tre temadage til efteråret Emnet er politisk ledelse. En tillidsmand eller fællestillidsmand har ofte en gruppe, der skal ledes efter princippet politisk ledelse. Fordi gruppen består af valgte og dermed frivillige, skal der andre metoder til for at lede sådan en flok. Vi kan jo ikke fyre en tillidsmand. Derfor er vi ved at sammenstrikke en mini uddannelse for de tillidsmænd, der melder sig til disse temadage. Fire medlemsmøder i 2013 I 2013 holdes der fire medlemsmøder: I København, på Sjælland, i Thorshavn og i Jylland. Mere info følger på hjemmesiden Ny hjemmeside i Kreds Øst Den 26. november 2012 gik den nye Kredsoest.dk i luften. Hjemmesiden er i Share Point, så designet og funktionaliteten er blevet de samme som på Finansforbundets hjemmeside. Vi vil opfordre alle medlemmer til at skrive artikler og indlæg til vores nye hjemmeside og gerne indsende billeder til vores fototek. Vi glæder os til at få en aktiv hjemmeside, som også indeholder links over til Finansforbundet. Artikler eller billeder skal du sende til Ann på mail Ann.Baldus- eller Niels på mail Nets er næststørst i Europa Med købet af Finlands største leverandør af betalingskortløsninger, Luottokunta, der har en omsætning på 840 millioner kroner og beskæftiger 500 medarbejdere, bliver Nets nu Europas næststørste aktør inden for betalingsformidling. Nets, der i 2010 blev etableret, da danske PBS Holding A/S og norske Nordito AS fusionerede. Nets beskæftiger i forvejen medarbejdere i fem lande. I ejerkredsen er de danske pengeinstitutter. 12 / kreds øst / december 2012

13 Faglig personaleforening i BKS Den 23. oktober holdt den faglige personaleforening i BKS stiftende generalforsamling. Næsten alle tillidsmænd samt en arbejdsmiljørepræsentant deltog. Der blev vedtaget et sæt vedtægter og dannet en bestyrelse, med Hanne Lauesen som formand. Kreds Øst ser frem til et godt samarbejde fremover. Læs mere om BKS på side 2-4 Fyringer i BankNordik BankNordik afskedigede 14 medarbejdere otte i Danmark og seks på Færøerne sidst i oktober. Fyresedlerne blev delt ud i kølvandet på færdiggørelsen af integrationen af Amagerbanken i banken. BankNordik beskæftigede 612 medarbejdere ved årsskiftet, men i løbet af årets første ti måneder er i alt 52 fuldtidsstillinger forsvundet. Julekalender på kredsoest.dk Så er det altså jul igen, det lar sig ikke skjule med julevers og julemænd Kreds øst vil atter jule. Bestyrelsen i den nystiftede faglige personaleforening i BKS. Bagerst fra venstre: Henriette Andreasen, Carsten Seremen, Dan Roland Gronemann, Hanne Lauesen (formand) og Benny Fejerskov (næstformand),. Forrest fra venstre Claus Pedersen og Rasmus Koster begge suppleanter. Husk generalforsamling Kreds Øst holder generalforsamling fredag den 12. april kl. 17 på SAS Radisson Blu, Amager Boulevard 70 i København. Traditionen tro skal vi julequizze i december måned på www. kredsoest.dk. Vi har ligesom sidste år 5 spørgsmål om dagen. Præmierne er gode: 23 gavekort af 250 kr. og ét af 500 kr. Det er nemt at deltage i quizzen. Du skal blot gå ind på hjemmesiden og klikke på billedet af julemanden på forsiden. Så bliver du automatisk ført ind på julekalenderen, hvor du kan begynde at quizze. Hver dag ligger der en ny opgave, og 7 dage efter trækker vi en præmie blandt de rigtige besvarelser. Alle kan deltage, men det er kun medlemmer af Finansforbundet/Kreds Øst, der kan vinde en præmie. Rigtig god julequizzelyst Kreds Øst s bestyrelse kreds øst / december 2012 / 13

14 F KUS O Kompetenceudvikling To stærke IT-tilbud Finansforbundet FOKUS er den samlede betegnelse for kurser, seminarer, gåhjemmøder og netværk, der klæder dig på fagligt og personligt. Her er et par IT-arrangementer på Fyn og i Jylland i den kommende tid. Du kan finde flere på Finansforbundet.dk/fokus København, 17. januar (tid og sted annonceres senere): Penge Penge har en lang og fascinerende historie bag sig og en usikker fremtid foran sig. Vores teknologiske udvikling er i fuld fart og det har en stor indflydelse på vores penge og den måde vi betaler på. Hvilke teknologier er på spring, og hvad mener Hr. og Fru Jensen egentlig om fremtidens penge? Kom til på-vej-hjem-møde med DANSK IT og CFIR og hør, hvordan fremtidens penge vil se ud, og hvordan de har og vil ændre vores samfund. På-vej-hjem-mødet er naturligvis gratis for medlemmer af DANSK IT. Som medlem hos Finansforbundet kan du blive gratis medlem af DANSK IT. Læs mere om hvordan på Finansforbundet.dk/it. På mødet vil konsulent Mikkel Freltoft Krogsholm fra CFIR holde et oplæg om penge, der spænder bredt, og et panel med nøgle-aktører inden for dansk betalingsformidling vil debattere, hvad der sker i Danmark. København, 19. december kl , Finansforbundet: Fremtidens finansielle IT-arbejdspladser Den finansielle sektor er under hastig forandring. Men hvad betyder det for it-afdelingerne og de IT-virksomheder, der servicerer den finansielle sektor? På årsmødes i IT-klubben i Finansforbundet sættes fokus på trends og tendenser i forhold til brugen af IT i finansielle virksomheder og på udviklingen af fremtidens finansielle IT-arbejdspladser. Kom og hør Haggai Kunisch, formand for IT-klubben fortælle om IT-klubbens overvejelser ved indgangen til Hør Carlo Chow og Ejvind Jørgensen fra Rambøll Management fortælle om it-strategiske trends og erfaringer i finansielle virksomheder på baggrund af analysen IT i praksis Og hør IT-direktøren i Nykredit og den tidligere formand fra DANSK IT Lars Mathiesen give sine bud på it-udviklingen i den finansielle sektor og fremtidens finansielle IT-arbejdspladser. Læs mere og meld dig til på finansforbundet.dk/fokus 14 / kreds øst / december 2012

15 sudoku Let Sudoku Svær Sudoku Man udfylder felterne, så hver række vandret og lodret, samt hver boks med 3 X 3 felter, indeholder tallene fra 1-9. Og kun tallene 1-9. Det er tallene diagionalt fra Venstre top og ned til Højre hjørne, der er løsningen i både den lette og den svære. Vindere af konkurrencen i Sudoku september-nummeret: Susan Bagge, Nets Holding A/S Dorthe Hansen, Møns Bank A/S Løs den ene eller begge. Der er 200 kr. på højkant for hver. Send løsningen senest den 8. januar 2013 til: eller Kreds Øst, Finansforbundet, Applebys Plads 5 Postboks 1960, 1411 København K Hjertelig tillykke til vinderne. Præmierne er fremsendt. Udgiver: Kreds Øst Applebys Plads København K Telefon Telefax Hjemmeside: (ISSN nr ) Redaktion: Kirsten L. Madsen (ansv.) Ann Baldus-Kunze Niels Nielsen Kommunikation, Finansforbundet Design: Katrine Kruckow, Finansforbundet Tryk: Buwi Grafisk ApS Forsidefoto: Stig Stasig Oplag: Udgives af Kreds Øst - en finanskreds i Finansforbundet. Vi sikrer den menneskelige kapital 15 / kreds øst / september 2012

16 leder Afskedigelser forstærker krisen Kredsformand Laila Busted Nu må medarbejderne have betalt nok. Nu må ledelserne tage ansvar. Så er julen ved at være over os. Men julefreden sænker sig næppe over den danske banksektor. Sektorens medarbejdere er nervøse for, hvad julen vil bringe. For det er så sandelig blevet en ny tid for vores sektor. Senest var det Tønder Bank, der rystede lokalsamfundet. Henover weekenden skiftede livet i Tønder fuldstændig for de ansatte i banken men også for bankens kunder. Danske Bank er i gang med masseafskedigelser, en del af en strategi, som bankens ledelse kalder for New Standard. Og vi hører hele tiden rygter og trusler om flere afskedigelser og banklukninger. Krisen har nu varet i mere end fire år, og alle kloge analytikere sagde dengang, den startede, at den ville være overstået i foråret Men alle tog de grueligt fejl. Ja, en af de meget benyttede foredragsholdere, bankanalytiker Bjarne Jensen, mente på kredsens generalforsamling i 2009, at krisen bare var italesat, og at krisen i virkeligheden ikke fandtes? Historien har jo desværre vist noget andet. Men lad os håbe, at 2013 bliver det skelsættende år, hvor vores sektor endnu engang kan nyde fremgang. Vi medarbejdere er gået fra en sektor, der nød høj anseelse i samfundet, til at være en af markedets mest udskældte brancher. Vi er gået fra at være ansat i livslange stillinger med tjenestemandslignende tilstande til et usikkert arbejdsliv med trusler om masseafskedigelser og lukninger om ørerne. Vi er uddannet til at være rådgivere, men skal være sælgere. Det er så sandelig New Standard og New Normal, der allerede præger sektoren. Nu må medarbejderne have betalt nok. Mit juleønske til ledelserne vil derfor være: Find omkostningsreduktioner og effektivitetsforbedringer andre steder, end hos medarbejderne. Der er andre steder der kan skrues, for eksempel på indtjeningsforventningerne i en lavvækstperiode og egenkapitalforrentningen. I er med til at forstærke krisen med de fortsatte afskedigelser. Og til medlemmerne: God jul til jer og jeres familier. I ønskes alt det bedste i jeres arbejdsliv i Det får I desværre brug for.

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012 Privatrådgivere under hårdt tidspres/2 Hvad bliver det næste?/4 Forandringer på klods hold/6 Når chefen lytter med/8

Læs mere

medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2012

medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2012 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2012 Basisbank er ved at blive voksen/2 En pioner i DNB/5 Et sikkerhedsnet under dit arbejdsliv/6 Demokratiet i funktion/8 Teamwork

Læs mere

medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / marts 2010

medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / marts 2010 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / marts 2010 Værste fyringsrunde i bankens historie/3 Amarkanerne overgiver sig ikke/4 Svært at få øje på foråret/12 Bliv dygtigere og uundværlig/13

Læs mere

Fem VOK er på plads i kredsen/3 Et spørgsmål om sund. Sunde tilbud til flest muligt/12 Vanens magt kan overvindes/14

Fem VOK er på plads i kredsen/3 Et spørgsmål om sund. Sunde tilbud til flest muligt/12 Vanens magt kan overvindes/14 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2008 Fem VOK er på plads i kredsen/3 Et spørgsmål om sund fornuft/6 Motion på firmaets regning/8 Løb for livet/10 Sunde tilbud til

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

Certificering er ikke så slemt

Certificering er ikke så slemt MEDLEMSBLAD FOR KREDS NORDEA / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / FEBRUAR 2015 Certificering er ikke så slemt Filialdirektør Mette Ahlen (tv.) og rådgiver Helle Quvang har været igennem certificeringsprojektet,

Læs mere

UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN

UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN MEDLEMSBLAD FOR KREDS VEST / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2014 UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN Erhvervsrådgiverne Jesper Dyekær og Mads Lindskov fra Middelfart Sparekasse bruger i gennemsnit

Læs mere

Vi er i en tid med store forandringer

Vi er i en tid med store forandringer MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Vi er i en tid med store forandringer Bestyrelsen ser tilbage på året der gik og frem mod generalforsamlingen den 29. marts

Læs mere

få en udviklingsplan/10 Aldrig for sent at lære nyt/12 Årets skulderklap-modtagere hædret/15

få en udviklingsplan/10 Aldrig for sent at lære nyt/12 Årets skulderklap-modtagere hædret/15 Medlemsbl ad for K reds Nordea / En virksomhedsk reds i Finansforbundet / februar 2011 Trivsel kommer inde fra/3 Online døgnet rundt/4 Tvungen sundhed duer ikke/6 Kom til generalforsamling/8 Husk at få

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Tag chancen når den byder sig!

Tag chancen når den byder sig! MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Juni 2014 Tag chancen når den byder sig! Brug de mange muligheder for at bringe dine kompetencer i spil i Nordea, opfordrer Erhvervsspecialist

Læs mere

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10 medlemsblad for kreds vest / En finanskreds i Finansforbundet / Juni 2014 I mors fodspor Ringkjøbing Landbobank tager ni nye finanselever ind til august, og for en af dem, Julie Stie Bjerg, bliver det

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 Nyt website 12.01.12 Finansforbundets magasin nr. 1, 2012 Du gør det godt Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 FSP Pension ønsker godt nytår Tryghed

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

rykker Du skal turde tabe for at vinde Side 36

rykker Du skal turde tabe for at vinde Side 36 forbundets magasin nr. 10, 2013 Du skal turde tabe for at vinde Side 36 Akademikere rykker Specialister med en akademisk uddannelse strømmer ind i bankerne, fordi arbejdsopgaverne bliver mere komplekse,

Læs mere

ansigtet betyder meget

ansigtet betyder meget Finansforbundets magasin nr. 11, 2011 ansigtet betyder meget Flere kasserere, som er blevet udsat for røveri, har valgt efterfølgende at møde bankrøveren i et såkaldt konfliktråd Læs side 12 www.bankpension.dk

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20 MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JUNI 2014 STEMNINGEN LETTET VED KASSEN Servicerådgiveren fik et langt bedre arbejdsklima ved genåbning af en kasse og udvidet åbningstid

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 3, 2011. Pengeblind

Finansforbundets magasin nr. 3, 2011. Pengeblind Finansforbundets magasin nr. 3, 2011 Pengeblind Mange unge er uvidende om helt elementær privatøkonomi. Det giver bankerne en stor udfordring i at øge unges finansielle forståelse Læs side 12 www.bankpension.dk

Læs mere

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22 MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Oktober 2013 En god tillidsmand skal blandt andet være interesseret i at tale med andre mennesker og skal kunne respektere forskellige

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 11, 2013. Fire ud af ti finansansatte har symptomer på stress Side 10

Finansforbundets magasin nr. 11, 2013. Fire ud af ti finansansatte har symptomer på stress Side 10 forbundets magasin nr. 11, 2013 Fire ud af ti finansansatte har symptomer på stress Side 10 Vækstlån gør jeres gode kunder endnu bedre! Som erhvervsrådgivere har I mange kunder med sunde vækstplaner. Planer,

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Kontanter i hård konkurrence

Kontanter i hård konkurrence Finansforbundets magasin nr. 6, 2013 Finansfolk truet på helbredet Side 24 Kontanter i hård konkurrence Smartphonens fortsatte udbredelse kan meget vel blive enden for sedler og mønter Side 10 Med Vækstlån

Læs mere

Forsikring. Tema. Det digitale liv. Arbejdsmiljø. Kompetencer. Uddannelse. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Tema. Det digitale liv. Arbejdsmiljø. Kompetencer. Uddannelse. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Nr. 6 - Oktober 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Det digitale liv Medlemmernes digitale verden Kompetencer Et fag i udvikling Arbejdsmiljø Digital drøm eller

Læs mere

Synlighed betaler sig

Synlighed betaler sig Finansforbundets magasin nr. 10, 2010 Synlighed betaler sig Lønforhandling er en løbende proces, hvor du hele tiden skal huske at gøre chefen opmærksom på hvilken gevinst du er for arbejdspladsen. Læs

Læs mere

NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE

NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 38 / marts / 2009 KRISE NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE 07 / NEDTUR SKADER

Læs mere

Hvor skal jeg sidde i dag?

Hvor skal jeg sidde i dag? MEDLEMSBLAD FOR KREDS NORDEA / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / OKTOBER 2014 Hvor skal jeg sidde i dag? Medarbejderne i Hermes Hus i Høje Taastrup putter deres computere og personlige ejendele i nummererede

Læs mere