medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / december 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / december 2012"

Transkript

1 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / december 2012 Sikre kontanter/2 Nyt fra Grønland/5 Flere melder sig ind/6 Bidt af politik/8 En hel dag uden mobil, pc og ur/10 Den røde tråd i 2013 er ledelse/ 12 To stærke IT-tilbud/14 Leder/16

2 Arbejdspladsen Sikre kontanter Rå røverier gav startskuddet til BKS, Bankernes Kontantservice. Den nye virksomhed er nu ved at være fuldt funktionsdygtig med i alt omkring 400 medarbejdere, og de første spadestik tages om få måneder til to topsikrede kontanthåndteringscentraler øst og vest for Storebælt Af journalist Elisabeth Teisen Foto: Stig Stasig Hen over ni måneder blev der i 2007 og 2008 begået tre overordentligt alvorlige røverier mod kontanthåndteringscentraler i Danmark. Den 27. december 2007 slap maskerede mænd væk med 26,7 millioner kroner fra Danske Banks fordelingscentral i Brabrand. Fire måneder efter lykkedes det fem-seks røvere at slippe væk med 62 millioner kroner fra pengetransportfirmaet Loomis i Glostrup, Vi har hele tiden haft et fantastisk godt samarbejde med ledelsen. Alle ville det bedste, siger tillidsmand Henriette Andreasen. og i august samme år kørte røvere gennem muren til Dansk Værdihåndtering i Brøndby med en gummiged og slap væk med 60 millioner kr. Så havde bankerne fået nok. Der måtte gøres noget. BKS (Bankernes Kontantservice) blev dannet, og samtidig gik bankerne i samarbejde med Dansk Standard om en ny standard for sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter, DS Den viste, at det noget, der skulle gøres, ville blive dyrt. Man var ikke længere oppe mod en harmløs variant af Olsen-banden, man var oppe mod hensynsløse, rå og professionelle røvere, der krævede helt andre sikkerhedsforanstaltninger. Det blev startskuddet til Bankernes Kontantservice. Et fælles kontanthåndteringsselskab, der skulle stå bag kontanthåndtering til Danmarks største banker. Nationalbanken, Nordea, Danske Bank, Jyske Bank, tre andre regionalbanker, nogle lokale pengeinstitutter og Nykredit skød kapital i selskabet, og efter de behørige udredningsarbejder og rapporter kunne selskabet ansætte en direktør fra 1. januar Nogle måneder senere var resten af cheflaget på plads. Nu er der i alt omkring 400 ansatte, og selskabet er fuldt funktionsdygtigt. Endnu bruger man de fleste af bankernes gamle kontanthåndteringslokaliteter, men der er nye huse på tegnebrættet. Hele virksomheden skal centraliseres to steder, med én central i Høje Tåstrup og en i Årslev ved Aarhus. Grundene er købt, og de første spadestik er taget. Byggerierne forventes færdige i sidste halvdel af / kreds øst / december 2012

3 Foto: Stig Stasig Når bygningerne er klar, må medarbejderne forberede sig på at skulle skifte arbejdsomgivelser endnu engang. Langt størstedelen af medarbejderne i BKS kom oprindeligt fra de store banker, så de har i stort mål måttet praktisere de højtbesungne dyder: omstillingsparathed og fleksibilitet. Først ny virksomhed, chefer og kolleger, og om få år også ny geografi. Undervejs måtte de også sige ja til en ny overenskomst, der beskar deres fremtidige lønstigninger med 80 procent i forhold til standardoverenskomsten. Kontante værdier og barske realiteter Vi var en virksomhed, der så at sige startede på bar mark, så for at de medarbejdere, vi skulle overtage, kunne spejle sig i noget, måtte vi allerførst definere vores værdier. Det gjorde vi med værdierne sikkerhed, kvalitet, effektivitet, ordentlighed og stærkt fokus på kunden, fortæller Lotte Kolind Poulsen, chef for forretningsudvikling og fællesfunktioner. Sikkerhed, kvalitet og ordentlighed giver mere eller mindre sig selv for en virksomhed, der håndterer kontanter. Og effektivitet er ikke mindst vigtigt, fordi det kommer til at koste rigtigt mange penge at bygge de nye topsikrede centraler. Samtidigt er vi ude i konkurrence med to andre skandinaviske virksomheder, der håndterer kontanter, hvor lønniveauet er et andet end bankernes. Barske realiteter, som betød, at medarbejderne vedtog det nye, lidt mere karrige protokollat til overenskomst med 90 pct. ja-stemmer. Til gengæld ser Lotte Kolind Poulsen optimistisk på, hvad frem- Målet er, at håndteringen af kontanter stort set skal foregå, uden at pengene berøres af menneskehænder. tiden byder af jobs i BKS, på trods af al snak om kasseløse filialer og kontantløst samfund. Vi har allerede godt fat i markedet. Vi har 60 pengeinstitutter som kunder heriblandt de allerstørste som Danske Bank, Nordea og Jyske Bank. Og vi har naturligvis undersøgt fremtidsudsigterne for kontanterne. Alt tilsiger, at danskerne vil bruge fysiske penge i mange år endnu, og i takt med at kasserne forsvinder i bankerne, ligger pengene jo bare andre steder. Håndteres skal de fortsat. Vi håber i hvert fald, at vores forretningsomfang vil udvide sig. Håndtering uden hænder Ikke bare centraliseringen vil betyde større effektivitet. For Lotte Kolind Poulsen er visionen og udfordringen også, at den praktiske håndtering af mønterne og sedlerne hele tiden skal blive smartere. Målet er, at håndteringen stort set skal foregå, uden at pengene berøres af menneskehænder. Ligesom når vi betaler med mønter i visse supermarkeder ved at putte dem i en beholder, der automatisk tæller og giver byttepenge tilbage. Lotte Kolind Poulsen skal i sin funktion sammen med kolleger spænde lige fra fremtidige udfordringer til det helt nære som kulturen i virksomheden. Foreløbigt er der inviteret til fælles personalefest. Lotte Kolind kreds øst / december 2012 / 3

4 Arbejdspladsen Fakta om BKS Bankernes Kontantservice blev etableret den 1. august Om ca. to år rykker medarbejderne sammen på nye lokaliteter i Høje Tåstrup og i Årslev ved Aarhus. Af de i alt ca. 400 medarbejdere er 130 kørselsmedarbejdere, 100 medarbejdere beskæftiger sig med sedler, 110 med erhvervsindbetalinger/døgnbokse og pengeautomater, og 60 er ansat i stabsfunktioner som sikkerhed, overvågning, HR, økonomi, forretningsudvikling mv. BKS har lige nu omkring 100 biler på vejene. I de nye kontantcentre forventes årligt et højt tocifret milliardbeløb at blive håndteret. Det er stort set så specifik, som chefen for forretningsudvikling vil være. Beskrivelsen af selskabet bliver omhyggeligt renset for detaljer, der kunne puste liv i fantasier om det perfekte kup. Poulsen noterer sig med stor tilfredshed, at 90 procent af kollegerne i Aarhus og 80 procent af kollegerne i København har sagt ja til at komme, og hun understreger, at epoken, hvor man talte om en fælles BKS-kultur nu er afløst af det, der slet og ret er BKS-kulturen. I den vurdering bliver hun bakket 100 pct. op af tillidsmand Henriette Andreasen, der også er medlem af personaleforeningens bestyrelse. Selvfølgelig har der været skeptikere, og vi har været gennem mange forandringer, men nu er stemningen rigtig god. Samarbejdet fungerer fint, selvom vi kommer mange steder fra. Men det skulle lige løbes i gang, der gik lidt tid, før indsigten i, at vi nu var kolleger, var helt på plads, siger tillidsmanden. Det gode samarbejdsklima hersker ikke blot mellem kolleger, men i høj grad også mellem ledelsen og personaleforeningen, der netop er blevet formelt stiftet, selvom den har været konstitueret og har fungeret lige siden Det har da været en kæmpe stor udfordring med alle de aftaler, vi har skullet indgå, og knapt var de på plads, før en ny overenskomst krævede nye lokalaftaler om fx timebank. Men vi har hele tiden haft et fantastisk godt samarbejde med ledelsen. Alle ville det bedste, siger Henriette Andreasen. Og som medarbejder i kundeservice glæder hun sig også over, at kollegerne i bankerne ikke længere snakker om, hvad og hvordan de kunne gøre før. Nu er det kommet ind under huden, at BKS er en virksomhed, hvor tingene foregår sådan. Selvfølgelig kommer der en ny udfordring, når alle igen skal flytte. Men Henriette Andreasen vurderer, at de allerfleste glæder sig til at flytte sammen og få en fælles ramme, selvom nogle måske får lidt længere til arbejde. Vi er blevet varslet allerede for et år siden, og jeg ser frem til, at vi kan sige Det er her vi er. Det er BKS, siger Henriette Andreasen. Foto: Stig Stasig 4 / kreds øst / december 2012

5 GrønlandsBANKEN får fine karakterer NYT fra grønland GrønlandsBANKEN får fine karakterer af Niels Anton Nielsen Finanstilsynet var i juli og august 2012 på inspektion i GrønlandsBANKEN, og med en omskrivning af Vestjysk Banks formand Carsten Andersens ord er skudsmålet ufattelig god ledelse og utroligt godt kredithåndværk. Konklusionen på inspektionen er, at kvaliteten af bankens lån er væsentligt over gennemsnittet blandt pengeinstitutter i Danmark, og dette skal ses i lyset af, at samfundsudviklingen i Grønland har været anderledes end i Danmark. Grønland har ikke været væsentlig ramt af finanskrisen, og finansieringen af det grønlandske ejendomsmarked har været anderledes end i Danmark. Finanstilsynet hejser dog flaget om, at banken skal være agtpågivende overfor de risici, der kan opstå i forbindelse med realiseringen af større råstofprojekter, da økonomien kan blive overophedet. Men med det gode kredithåndværk, der indtil nu er udført, ser fremtiden lys ud for GrønlandsBANKEN, som stadig kan kaldes Hele Grønlands Bank. I 2004 forsøgte Vestjysk Bank at overtage GrønlandsBANKEN gennem en fusion, men nogle visionære politikere modsatte sig denne fusion med støtte fra Nationalbanken. Nuna Fonden og Nationalbanken modsatte sig fusionsplanerne, da de fortsat ønskede en grønlandsk bank og bevarelse af arbejdspladser i Grønland i stedet for i Lemvig. Set i det historiske perspektiv og ud fra et medarbejdersynspunkt var det den rigtige beslutning. En stærk bank giver tryghed i ansættelsen, og det er netop, hvad GrønlandsBANKEN har opnået siden Priserne stiger kraftigt Forbrugerprisindekset i Grønland er steget med 4,3 pct. i perioden 1. juli 2011 til 1. juli Denne prisudvikling er markant større end både i Danmark og på Færøerne. Tidligere har udviklingen i de grønlandske forbrugerpriser fulgt udviklingen i Danmark, men det sidste år er der sket en større stigning i Grønland end i Danmark. Grønland får sin egen funktionærlov Af Niels Anton Nielsen Den 1. januar 2013 kommer der en funktionærlov i Grønland. Hidtil har man anvendt den danske funktionærlov, og den kommende lov er da også stort set en kopi af den danske funktionærlov. Enkelte paragraffer er tilrettet grønlandske forhold, og det store problem har været omkring forhandlingsretten - hvem kan udøve denne? Nogle organisationer som er hjemmehørende i Grønland, ville have eneret på funktionærloven - hvilket ville betyde, at medlemmerne i Grønland ikke kunne opretholde deres medlemsskab af Finansforbundet (Kreds Øst). Da denne formulering er i strid med retten til frit at kunne organisere sig, er lovteksten nu ændret til, at forhandlingsretten udøves af organisationer, der har tilknytning til Grønland. Dette opfylder Finansforbundet, da der er indgået hovedaftale og overenskomst på det grønlandske arbejdsmarked, samt at medlemmerne i Grønland er organiseret geografisk i Kreds Øst. Med den nye funktionærlov er alle tvivlsspørgsmål omkring beskyttelse af medarbejderne nu fjernet, og medlemmerne i Grønland har opnået samme retstillingsvilkår som i Danmark. kreds øst / december 2012 / 5

6 Medlemsvækst Flere melder sig ind De seneste to år er der kommer 716 nye medlemmer af Finansforbundet på Kreds Øst-arbejdspladser. På Nets og SDC hverver tillidsmændene medlemmer ved hjælp af morgenbrød og en personlig træner Af journalist Carsten Jørgensen Finansforbundet har et erklæret mål om at organisere alle finansansatte, fordi man som organisation så vil stå stærkest muligt, når der skal forhandles løn og arbejdsvilkår med arbejdsgiverne. Derfor er indsatsen med at hverve medlemmer højt prioriteret. I den forgangne landsmødeperiode fra oktober 2010 til oktober 2012 havde man en målsætning om at 25 procent af det anslåede potentiale finansansatte, som ikke er medlem af Finansforbundet skulle hverves. Potentialet var anslået til godt , og det konkrete mål, som var på 2.479, blev indfriet i fin stil. Allerede ved udgangen af juli fire måneder før landsmødeperiodens udløb - havde forbundet fået medlemmer. I Kreds Østs dækningsområde er der et stort potentiale for nye medlemmer - især på de store it-arbejdspladser og statistikken viser, at man med 716 hvervede medlemmer i perioden nåede målet, der for kredsens vedkommende hed 709. Nets er en af de arbejdspladser, hvor der er gjort en stor indsats for at hverve nye medlemmer. Vi delte 500 boller med smør ud en morgen til kollegerne, når de trådte ind af døren. Det gav en god kontakt, som vi tillidsmænd udnyttede til at fortælle om fordelene ved at være medlem. Samme dag havde vi i hele kantinens åbningstid en stand, hvorfra vi uddelte foldere, og på bordene i kantinen havde vi lagt særlige dækkeservietter, som fortalte om Finansforbundet og Kreds Øst. Disse aktiviteter, som foregik på en enkelt dag midt i september, gav 20 nye medlemmer, og det er vi godt tilfredse med, siger Ulrik Thomsen, tillidsmand på Nets. Han tilføjer, at en del af de nye medlemmer blev hvervet via en konkurrence, hvor der blev udloddet en ipad. Hver 14. dag mødes tillidsmændene på Nets til en workshop, som blandt andet handler om at udvikle hverveaktiviteter, og det var dér, ideen om morgenboller blev født. På workshoppen udvikles også andre aktiviteter, der kan komme medlemmerne til gode. Tillidsmændene har et mål om, at der skal hverves 40 medlemmer inden nytår. Det handler meget om at være synlig på arbejdspladsen. Det var vi den pågældende dag, og hver måned har vi introduktionsmøder for nye medarbejdere, fortæller Ulrik Thomsen. Tillidsmændene på Nets oprettede en stand i kantinen med hvervemateriale. Vind en personlig træner På SDC har tillidsmændene også taget kantinen i brug til hverveaktiviteter. Et arrangement, hvor der blev inviteret på soft ice, blev ganske vist saboteret af, at leverancen af soft ice-maskiner udeblev så de fremmødte måtte nøjes med kage. Men efter deadline for bladet har man forsøgt sig med et nyt arrangement, hvor en personlig træner kommer og holder foredrag om, hvordan fysisk udfoldelse kan forebygge stress. Som en del af arrangementet gennemfører vi en konkurrence, hvor ti kan vinde en time med den personlige træner, og det forventer vi, at mange vil være interesseret i, fortæller fællestillidsmand Kirsten L. Madsen. På SDC er det foreløbig kun blevet til et par nye medlemmer, men det tal vil forhåbentlig stige i takt med, at tillidsmændene i den kommende tid vil henvende sig individuelt til ikke-medlemmerne. Foto: Frank A. Olsen 6 / kreds øst / december 2012

7 kom på studietur til london Har du en kollega, som ikke er medlem af Finansforbundet? Kan du overbevise ham eller hende om, at det faktisk er en ret god ide at melde sig ind? Så kan du deltage i en konkurrence om at vinde en af otte pladser på en studie-tur til London med alt betalt. Vi tager af sted i april Vinderne kan blandt andet opleve det finansielle knudepunkt City of London på en guidet tur og møde finansfolk med ekspertviden om det globale finansielle marked. Konkurrencen løber fra 12. oktober til 12. december Se, hvordan du kommer med på kreds øst / december 2012 / 7

8 Landsmøde i Finansforbundet Bidt af politik Tre dusin tillidsmænd fra Kreds Øst-arbejdspladser tog aktivt del i diskussionerne om, hvad Finansforbundet skal beskæftige sig med i de kommende år Af journalist Carsten Jørgensen Nordeas koncernchef, Christian Clausen, beskrev i sin gæstetale, hvad de øgede kapitalkrav betyder for Europas banker. Daværende erhvervsminister Ole Sohn talte om, at finansansatte har et medansvar for at genoprette offentlighedens tillid til sektoren. Og de 239 delegerede til Finansforbundets landsmøde i dagene oktober i Bella Center i København knoklede i døgndrift med især at diskutere, hvilke områder forbundet skal fokusere sin indsats på i de kommende år. Blandt de mest hårdtarbejdende var de 36 delegerede fra Kreds Øst. Det er altid godt at være sammen med tillidsmændene fra virksomhederne i kredsen, men til dette landsmøde var det ekstra godt. Vores delegation var utroligt engageret, og der blev ydet en stor indsats af alle, især i forbindelse med udviklingen og vedtagelsen af forbundets nye indsatsområder, siger kredsformand Laila Busted. I forhold til tidligere landsmøder blev de delegerede denne gang mere aktivt involveret i udformningen af forbundets politiske prioriteringer, og det betragter Laila Busted som en succes. Vi havde nogle brede politiske diskussioner i delegationen i de undergrupper, vi havde delt os op i, og det var tydeligt, at mange tillidsmænd virkelig blev bidt af politisk arbejde i de dage. Så forhåbentlig vil flere få lyst til at blive en del af kredsbestyrelsen i fremtiden, siger hun med et smil. Positive reaktioner Reaktionen på at deltage i Finansforbundets landsmøde er også meget positiv fra flere af de delegerede. Jimmy Rasmussen, tillidsmand, Ikano Bank: Det var mit første landsmøde, og det var en meget positiv oplevelse. Det var rigtigt spændende at være med til at beslutte, hvad vi skal sætte fokus på i Finansforbundet i de kommende år. Vores arbejdsgrupper i Kreds Østdelegationen fungerede godt, og det betød, at vi var godt forberedte til diskussionerne under landsmødet. Jeg har været tillidsmand i seks år og føler, at jeg har nogen viden og erfaring efterhånden, men det er altid rart at møde tillidsmænd fra andre virksomheder og kredse, som man kan udveksle erfaringer med. Det fik jeg også ud af landsmødet. Henning Johansen, tillidsmand Spar Lolland: Det var tredje gang, jeg deltog i Finansforbundets landsmøde, og det her var anderledes end de to foregående, fordi vi delegerede i langt højere grad blev aktivt involveret i arbejdet med at formulere forbundets nye indsatsområder. Og det var en meget positiv oplevelse. Samtlige i vores gruppe kunne efter landsmødet sige det har vi været med til at lave. Personligt er det også meget inspirerende for mig at hoppe ind i kredsens arbejde i forbindelse med landsmødet og komme tæt på tillidsmænd fra andre virksomheder - og høre, hvilke udfordringer, de kæmper med i hverdagen. 8 / kreds øst / december 2012

9 Fotos: Frank A. Olsen Kreds Østs delegerede markerede sig stærkt på Finansforbundets landsmøde. Tv. er Kenneth Samuelsen på talerstolen, nedenunder er det Susan Broager. Og ind imellem skulle der også strækkes ud efter mange timers møde i salen. Politiske indsatsområder Finansforbundets landsmøde vedtog et nyt arbejdsgrundlag med 15 politiske indsatsområder. Blandt andre: Vi skal fokusere på at styrke forståelsen for sektorens funktion i samfundet. Vi skal udvikle fremtidens overenskomst, så den kan rumme alle medlemstyper og blive ved med at være en stærk, fælles ramme for forskelligheden og tage vare på alle faser af arbejdslivet. Vi skal være på forkant med de kompetencer, der efterspørges i fremtiden, gennem dialog med virksomhederne, og medvirke til at uddanne vores medlemmer til jobskifte. Vi skal sikre en stærk organisering, blandt andet ved hvervning af tillidsmænd og medlemmer. På Finansforbundet.dk/lm2012 kan du læse mere om landsmødet og se alle 15 politiske indsatsområder. kreds øst / december 2012 / 9

10 Det grænseløse arbejde En hel dag uden mobil, pc og ur Op mod 40 tillidsmænd blev udfordret gevaldigt på deres vaner, da de deltog i kredsens arrangementer om det grænseløse arbejde Af journalist Carsten Jørgensen Værsgo at aflevere dit ur, din mobiltelefon og din bærbare computer, og du får først tingene tilbage i aften. Sådan lød velkomsten til de godt 40 tillidsmænd, der deltog i kredsens temadag om det grænseløse arbejde på Gyldenholm Gods ved Slagelse i september. Og er der noget, der kan gøre et moderne menneske utilpas, er det ikke at have de nævnte kontrol- og kommunikationsmaskiner inden for rækkevidde. Men det var en lærerig oplevelse at blive frigjort for de bånd, som det grænseløse arbejdsliv kan snøre om dig når du i kraft af mobile bredbåndsforbindelser kan være på næsten når som helst og hvor som helst. Det var meget grænseoverskridende, fordi man følte, at man ikke havde kontrol over tingene, sådan som man ellers plejer at have, når man har ur, mobiltelefon og computer inden for rækkevidde, siger Susan Broager, tillidsmand i Lån & Spar Bank. I løbet af dagen kom deltagerne meget langt væk fra den hverdag, de oftest tilbringer ved skriveborde og foran en pc. De blev introduceret for meditationsmetoder, der fokuserede på dufte, bedt om at gå rundt uden sko på og mærke jorden med deres fødder og fik til opgave ikke at tænke på noget som helst. Personligt opdagede jeg, hvor befriende det var at gå alene på må og få og mærke, at tankerne bare forsvandt. Normalt er jeg ikke typen, der bare går en tur uden at have et mål med det. Men her blev man bevidst om, at det godt kan lade sig gøre at abstrahere fra omgivelserne og slippe sine tanker, fortæller Susan. Temadagen lyder meget alternativ og på menuen var der rawfood men det var samtidig fleksibelt arrangeret, så den enkelte havde flere valgmuligheder for at være med, hvis hun eller han for eksempel ikke havde lyst til at gå rundt uden sko på. Oplæg fra Hjerne-Madsen De fleste deltagere på temadagen på Gyldenholm Gods deltog 10 / kreds øst / december 2012

11 BANKO I KREDS ØST 2013 Kreds Øst holder på traditionerne og afholder i 2013 to bankospil for alle medlemmer. Det foregår: Meditation kan have mange ansigter. også i den foregående temadag om det grænseløse arbejde på Park Inn på Amager. Her skulle de i grupper beskæftige sig med, hvordan de selv reagerer, og hvordan de andre i gruppen reagerer, når der udnævnes en leder, der skal styre processen, men at han så forsvinder i halve timer. Det var så op til deltagerne at finde på, hvad er skal ske. Det var ganske interessant at se frustrationerne stige. En deltager sagde: Jeg mangler altså en her og peger på midten af cirklen, skal vi ikke finde ham. Svaret var: Vi kan da godt klare os selv! Peter Lund Madsen bedre kendt som Hjerne Madsen var også på dagens program med et levende oplæg om hjernen og dens håndtering af stimuli. Alt i alt har temadagene gjort tillidsmændene klogere på det grænseløse arbejdes fordele og ulemper, hvilket forhåbentlig kan komme både dem selv og deres kolleger til gode. Deltagerne blev på Gyldenholm Gods ført langt væk fra den arbejdsdag, de er vant til. Tirsdag den 26. februar 2013 kl på Hotel Radisson BLU Scandinavia Amager Boulevard 70, 2300 København S Tirsdag den 12. marts 2013 kl på Hotel Vinhuset, Sct. Peders Kirkeplads 4, 4700 Næstved. Arrangementet er KUN for medlemmer i Kreds Øst. Tilmelding er bindende og skal ske via www. kredsoest.dk. Der åbnes for tilmelding fredag den 18. januar Der er et begrænset antal pladser, så vi anbefaler, at I tilmelder jer hurtigst muligt. Tilmeldingsfrist er en uge før det respektive arrangement. Prisen er kr. 75 per person og inkluderer middag, drikkevarer og to bankoplader, og vil blive faktureret umiddelbart efter du har tilmeldt dig. Ved afbud refunderes beløbet ikke, men betragtes som administrationsgebyr. Vi glæder os til at se jer. De bedste hilsner, Bestyrelsen i Kreds Øst

12 KORT NYT Den røde tråd i 2013 er ledelse I lighed med de foregående år har kredsbestyrelsen fundet et emne for næste års røde tråd, og det er ledelse. Faktisk nævnte vi det på generalforsamlingen i år. I år har emnet været det grænseløse arbejde. Vi har på forskellig vis italesat dette fænomen, som vi alle på en eller anden måde er underlagt. Vi har også lovet jer et værktøj til at styre eget arbejdsliv i dette omtumlede arbejdsmiljø, som nogen nu har døbt det moderne arbejdsliv. For at hjælpe jer er vi ved at engagere en forsker, underviser og forfatter som vil holde indlæg om selvledelse (da aftalen ikke er på plads, må I vente med navnet). Det bliver hans opgave at give os nogle arbejdsredskaber og metoder til at styre eget arbejdsliv ved hjælp at selvledelse. Tro nu ikke, at fordi vi lærer og måske benytter os af selvledelse, så behøver vi ingen ledere. Det gør vi. Men det stiller andre og måske større krav til en leder, der skal lede en flok selvledende medarbejdere. Efter indlægget om selvledelse kommer der en person, der på særdeles underholdende vis vil sætte det moderne arbejdsliv i perspektiv. Konceptet er det samme som i år. Vi holder medlemsmøder med lidt at spise, to oplægsholdere - og I går hjem fyldt af energi! Alle formænd og næstformænd i kredsene har modtaget en politisk lederuddannelse og er meget begejstrede for den. Vi synes, at vores tillidsmænd, hvoraf mange leder en faglig personaleforening også skulle lære dette. En faglig personaleforening kan jo betegnes som en minikreds. / Kirsten L. Madsen For tillidsmændene bliver der tre temadage til efteråret Emnet er politisk ledelse. En tillidsmand eller fællestillidsmand har ofte en gruppe, der skal ledes efter princippet politisk ledelse. Fordi gruppen består af valgte og dermed frivillige, skal der andre metoder til for at lede sådan en flok. Vi kan jo ikke fyre en tillidsmand. Derfor er vi ved at sammenstrikke en mini uddannelse for de tillidsmænd, der melder sig til disse temadage. Fire medlemsmøder i 2013 I 2013 holdes der fire medlemsmøder: I København, på Sjælland, i Thorshavn og i Jylland. Mere info følger på hjemmesiden Ny hjemmeside i Kreds Øst Den 26. november 2012 gik den nye Kredsoest.dk i luften. Hjemmesiden er i Share Point, så designet og funktionaliteten er blevet de samme som på Finansforbundets hjemmeside. Vi vil opfordre alle medlemmer til at skrive artikler og indlæg til vores nye hjemmeside og gerne indsende billeder til vores fototek. Vi glæder os til at få en aktiv hjemmeside, som også indeholder links over til Finansforbundet. Artikler eller billeder skal du sende til Ann på mail Ann.Baldus- eller Niels på mail Nets er næststørst i Europa Med købet af Finlands største leverandør af betalingskortløsninger, Luottokunta, der har en omsætning på 840 millioner kroner og beskæftiger 500 medarbejdere, bliver Nets nu Europas næststørste aktør inden for betalingsformidling. Nets, der i 2010 blev etableret, da danske PBS Holding A/S og norske Nordito AS fusionerede. Nets beskæftiger i forvejen medarbejdere i fem lande. I ejerkredsen er de danske pengeinstitutter. 12 / kreds øst / december 2012

13 Faglig personaleforening i BKS Den 23. oktober holdt den faglige personaleforening i BKS stiftende generalforsamling. Næsten alle tillidsmænd samt en arbejdsmiljørepræsentant deltog. Der blev vedtaget et sæt vedtægter og dannet en bestyrelse, med Hanne Lauesen som formand. Kreds Øst ser frem til et godt samarbejde fremover. Læs mere om BKS på side 2-4 Fyringer i BankNordik BankNordik afskedigede 14 medarbejdere otte i Danmark og seks på Færøerne sidst i oktober. Fyresedlerne blev delt ud i kølvandet på færdiggørelsen af integrationen af Amagerbanken i banken. BankNordik beskæftigede 612 medarbejdere ved årsskiftet, men i løbet af årets første ti måneder er i alt 52 fuldtidsstillinger forsvundet. Julekalender på kredsoest.dk Så er det altså jul igen, det lar sig ikke skjule med julevers og julemænd Kreds øst vil atter jule. Bestyrelsen i den nystiftede faglige personaleforening i BKS. Bagerst fra venstre: Henriette Andreasen, Carsten Seremen, Dan Roland Gronemann, Hanne Lauesen (formand) og Benny Fejerskov (næstformand),. Forrest fra venstre Claus Pedersen og Rasmus Koster begge suppleanter. Husk generalforsamling Kreds Øst holder generalforsamling fredag den 12. april kl. 17 på SAS Radisson Blu, Amager Boulevard 70 i København. Traditionen tro skal vi julequizze i december måned på www. kredsoest.dk. Vi har ligesom sidste år 5 spørgsmål om dagen. Præmierne er gode: 23 gavekort af 250 kr. og ét af 500 kr. Det er nemt at deltage i quizzen. Du skal blot gå ind på hjemmesiden og klikke på billedet af julemanden på forsiden. Så bliver du automatisk ført ind på julekalenderen, hvor du kan begynde at quizze. Hver dag ligger der en ny opgave, og 7 dage efter trækker vi en præmie blandt de rigtige besvarelser. Alle kan deltage, men det er kun medlemmer af Finansforbundet/Kreds Øst, der kan vinde en præmie. Rigtig god julequizzelyst Kreds Øst s bestyrelse kreds øst / december 2012 / 13

14 F KUS O Kompetenceudvikling To stærke IT-tilbud Finansforbundet FOKUS er den samlede betegnelse for kurser, seminarer, gåhjemmøder og netværk, der klæder dig på fagligt og personligt. Her er et par IT-arrangementer på Fyn og i Jylland i den kommende tid. Du kan finde flere på Finansforbundet.dk/fokus København, 17. januar (tid og sted annonceres senere): Penge Penge har en lang og fascinerende historie bag sig og en usikker fremtid foran sig. Vores teknologiske udvikling er i fuld fart og det har en stor indflydelse på vores penge og den måde vi betaler på. Hvilke teknologier er på spring, og hvad mener Hr. og Fru Jensen egentlig om fremtidens penge? Kom til på-vej-hjem-møde med DANSK IT og CFIR og hør, hvordan fremtidens penge vil se ud, og hvordan de har og vil ændre vores samfund. På-vej-hjem-mødet er naturligvis gratis for medlemmer af DANSK IT. Som medlem hos Finansforbundet kan du blive gratis medlem af DANSK IT. Læs mere om hvordan på Finansforbundet.dk/it. På mødet vil konsulent Mikkel Freltoft Krogsholm fra CFIR holde et oplæg om penge, der spænder bredt, og et panel med nøgle-aktører inden for dansk betalingsformidling vil debattere, hvad der sker i Danmark. København, 19. december kl , Finansforbundet: Fremtidens finansielle IT-arbejdspladser Den finansielle sektor er under hastig forandring. Men hvad betyder det for it-afdelingerne og de IT-virksomheder, der servicerer den finansielle sektor? På årsmødes i IT-klubben i Finansforbundet sættes fokus på trends og tendenser i forhold til brugen af IT i finansielle virksomheder og på udviklingen af fremtidens finansielle IT-arbejdspladser. Kom og hør Haggai Kunisch, formand for IT-klubben fortælle om IT-klubbens overvejelser ved indgangen til Hør Carlo Chow og Ejvind Jørgensen fra Rambøll Management fortælle om it-strategiske trends og erfaringer i finansielle virksomheder på baggrund af analysen IT i praksis Og hør IT-direktøren i Nykredit og den tidligere formand fra DANSK IT Lars Mathiesen give sine bud på it-udviklingen i den finansielle sektor og fremtidens finansielle IT-arbejdspladser. Læs mere og meld dig til på finansforbundet.dk/fokus 14 / kreds øst / december 2012

15 sudoku Let Sudoku Svær Sudoku Man udfylder felterne, så hver række vandret og lodret, samt hver boks med 3 X 3 felter, indeholder tallene fra 1-9. Og kun tallene 1-9. Det er tallene diagionalt fra Venstre top og ned til Højre hjørne, der er løsningen i både den lette og den svære. Vindere af konkurrencen i Sudoku september-nummeret: Susan Bagge, Nets Holding A/S Dorthe Hansen, Møns Bank A/S Løs den ene eller begge. Der er 200 kr. på højkant for hver. Send løsningen senest den 8. januar 2013 til: eller Kreds Øst, Finansforbundet, Applebys Plads 5 Postboks 1960, 1411 København K Hjertelig tillykke til vinderne. Præmierne er fremsendt. Udgiver: Kreds Øst Applebys Plads København K Telefon Telefax Hjemmeside: (ISSN nr ) Redaktion: Kirsten L. Madsen (ansv.) Ann Baldus-Kunze Niels Nielsen Kommunikation, Finansforbundet Design: Katrine Kruckow, Finansforbundet Tryk: Buwi Grafisk ApS Forsidefoto: Stig Stasig Oplag: Udgives af Kreds Øst - en finanskreds i Finansforbundet. Vi sikrer den menneskelige kapital 15 / kreds øst / september 2012

16 leder Afskedigelser forstærker krisen Kredsformand Laila Busted Nu må medarbejderne have betalt nok. Nu må ledelserne tage ansvar. Så er julen ved at være over os. Men julefreden sænker sig næppe over den danske banksektor. Sektorens medarbejdere er nervøse for, hvad julen vil bringe. For det er så sandelig blevet en ny tid for vores sektor. Senest var det Tønder Bank, der rystede lokalsamfundet. Henover weekenden skiftede livet i Tønder fuldstændig for de ansatte i banken men også for bankens kunder. Danske Bank er i gang med masseafskedigelser, en del af en strategi, som bankens ledelse kalder for New Standard. Og vi hører hele tiden rygter og trusler om flere afskedigelser og banklukninger. Krisen har nu varet i mere end fire år, og alle kloge analytikere sagde dengang, den startede, at den ville være overstået i foråret Men alle tog de grueligt fejl. Ja, en af de meget benyttede foredragsholdere, bankanalytiker Bjarne Jensen, mente på kredsens generalforsamling i 2009, at krisen bare var italesat, og at krisen i virkeligheden ikke fandtes? Historien har jo desværre vist noget andet. Men lad os håbe, at 2013 bliver det skelsættende år, hvor vores sektor endnu engang kan nyde fremgang. Vi medarbejdere er gået fra en sektor, der nød høj anseelse i samfundet, til at være en af markedets mest udskældte brancher. Vi er gået fra at være ansat i livslange stillinger med tjenestemandslignende tilstande til et usikkert arbejdsliv med trusler om masseafskedigelser og lukninger om ørerne. Vi er uddannet til at være rådgivere, men skal være sælgere. Det er så sandelig New Standard og New Normal, der allerede præger sektoren. Nu må medarbejderne have betalt nok. Mit juleønske til ledelserne vil derfor være: Find omkostningsreduktioner og effektivitetsforbedringer andre steder, end hos medarbejderne. Der er andre steder der kan skrues, for eksempel på indtjeningsforventningerne i en lavvækstperiode og egenkapitalforrentningen. I er med til at forstærke krisen med de fortsatte afskedigelser. Og til medlemmerne: God jul til jer og jeres familier. I ønskes alt det bedste i jeres arbejdsliv i Det får I desværre brug for.

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012

Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012 Interne/kritiske revisorer Jan Olsen, SDC Mogens Pedersen, Sparekassen Sjælland Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012 Revisionsprotokollat 2012 - side 1 af 5 1. Interne/kritiske

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

En krumtap i dansk økonomi/2 Husk en god lang nattesøvn/5 Få indflydelse på din hverdag/6 Hvad laver man i kredsbestyrelsen?/8

En krumtap i dansk økonomi/2 Husk en god lang nattesøvn/5 Få indflydelse på din hverdag/6 Hvad laver man i kredsbestyrelsen?/8 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / juni 2012 En krumtap i dansk økonomi/2 Husk en god lang nattesøvn/5 Få indflydelse på din hverdag/6 Hvad laver man i kredsbestyrelsen?/8 Et

Læs mere

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER VEJLEDNING OM LOKALAFTALER INDHOLD FORORD... 3 HVAD ER EN LOKALAFTALE?... 4 HVORDAN INDGÅS EN LOKALAFTALE?... 5 LOKALAFTALERS INDHOLD... 6 OPSIGELSE AF LOKALAFTALER... 7 LOKALAFTALENS RELATION TIL STANDARDOVERENSKOMSTEN...

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012 POLITIK ER SPÆNDENDE/3 SYDBANK KREDS FLYTTER TIL KRUSÅ.../6 TRIVSEL I EN TID MED STORE FORANDRINGER/8 TRIST SITUATION

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af dit arbejdsliv i den finansielle sektor. Vi er fagforbundet for hele sektoren, og det betyder,

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / maj 2011

medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / maj 2011 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / maj 2011 Løn og pension vægtes højt/3 Fra bankmand til SOSU-assistent/4 Fyringer i Max Bank og SDC/5 Vi skal nærme os ledelserne/6 Nye kræfter

Læs mere

ENGAGERET I FREMTIDEN

ENGAGERET I FREMTIDEN L A N D S MØ D E 1 3.-14. AP R I L 2015 - C O M WELL KO LDIN G ENGAGERET I FREMTIDEN LEDERSKAB OG UDFORDRINGER INFORMATION LOS Landsmøde 2015 afholdes på: Comwell Kolding Skovbrynet 1 6000 Kolding Tilmelding

Læs mere

En afskedigelse er ikke kun negativ/2 En del af noget større/4 Kommunikationen kunne have været skarpere/6 Vi fik sat vores aftryk/8 Til landsmøde

En afskedigelse er ikke kun negativ/2 En del af noget større/4 Kommunikationen kunne have været skarpere/6 Vi fik sat vores aftryk/8 Til landsmøde medlemsblad for Jyske Bank Kreds / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012 En afskedigelse er ikke kun negativ/2 En del af noget større/4 Kommunikationen kunne have været skarpere/6 Vi fik sat

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ET GODT ARBEJDSMILJØ ET VIGTIGT VALG Når der er valg til arbejdsmiljørepræsentant, giver det mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø. Denne folder

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2015 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

DET GRÆNSELØSE ARBEJDE PÅ GODT OG ONDT

DET GRÆNSELØSE ARBEJDE PÅ GODT OG ONDT DET GRÆNSELØSE ARBEJDE PÅ GODT OG ONDT TRÆK GRÆNSEN Stadig flere af os er påvirket af det grænseløse arbejde. Den teknologiske udvikling gør det muligt for os at arbejde på alle tider af døgnet, og vi

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah:

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah: SLIDE 1 SLIDE 2 Det grænseløse arbejde findes mange steder i vores arbejdsliv i dag og er på mange måder blevet en fastgroet del af den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Når vi taler om det grænseløse

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer Præambel Et konstruktivt samarbejde mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds er af stor betydning for bankens medarbejdere og banken. Kredsbestyrelsen og bankens ledelse har en fælles opgave i at varetage

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2012

medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2012 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2012 Basisbank er ved at blive voksen/2 En pioner i DNB/5 Et sikkerhedsnet under dit arbejdsliv/6 Demokratiet i funktion/8 Teamwork

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2013

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2013 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2013 HVOR SER DU DIG SELV OM TRE ÅR?/3 BEHOV FOR FORNYELSE OG FORANDRING/4 STÆRKERE KONTAKT TIL TILLIDSMÆNDENE/5 GOD HÅNDTERING

Læs mere

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Efterårsprogram 2015 I dette efterår bl.a.: Frokost på Restaurant Egå Marina Stavgang for mennesker med Sclerose Foredrag om akupunktur Regionsmøde

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE Den bedste medarbejder er den, der tør åbne munden Anders Dam, seminar for tillidsvalgte 2013 Som tillidsmand har du selv bidraget

Læs mere

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6 25 juni 2015 Nr. 6-25. juni 2015. Nr. 6 Tage holder styr på Kunsthallens penge Seniorjob er en win-win-ordning, mener administrator i Nikolaj Kunsthal, Helene Hertzum. Af Eva Birgitte Jensen Fotos: Per

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE KÆRE TILLIDSMAND Til september holder vi traditionen tro tillidsmandsseminar i Vejle. Vi håber, du har lyst til at

Læs mere

Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011

Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011 Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011 INSPIRATION2011 er en reel konference, hvor alle typer af engagerede i medlemsforeninger får muligheden for at opleve inspiration, der

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Nyhedsbrev NYHEDSBREV. Uge 38 2015 18. september 2015

Nyhedsbrev NYHEDSBREV. Uge 38 2015 18. september 2015 Nyhedsbrev NYHEDSBREV Uge 38 2015 18. september 2015 1. Ærgerlig omtale 2. Samtale i skoleåret 2015-16 om trivsel, tid og opgaver 3. AT 4. SRP 5. Skriftligt fravær og skriveværksted 6. Faaborg Rotary Klub

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark:

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

AC-konference om TR. Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00

AC-konference om TR. Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00 AC-konference om TR Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00 Tillidsrepræsentanterne er forudsætningen for udviklingen af de offentlige arbejdspladser og for udviklingen af forhandlings- og aftalesystemet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg.

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. Til stede var Anne Søndergaard

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Vi vil gøre en forskel for dig

Vi vil gøre en forskel for dig beretning FOR jyske bank kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / januar 2015 Vi vil gøre en forskel for dig Læs på de følgende sider om det seneste års begivenheder i Jyske Bank Kreds, så du er

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

ndhtxtfoto Studietur med FRDK til USA 10.-18. juni 2014 fra idé til virkelighed

ndhtxtfoto Studietur med FRDK til USA 10.-18. juni 2014 fra idé til virkelighed ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur med FRDK til USA 10.-18. juni 2014 På basis af erfaringerne fra en tidligere FRKDstudietur til USA og Canada samt ønsket om også at besøge Jill Clapperton,

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale)

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Velkommen

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 FRD s kongres lørdag den 27. september På FRD s kongres den 27. september 2008 blev følgende kontingentsatser for de kommende 3 år vedtaget: Medlemstype 2009 2010 2011 Uddannede,

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

INVITATION. In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think!

INVITATION. In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think! INVITATION In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think! Export Seminar about the Russian Market, Opportunities, Trends, Financing and Bottlenecks. October 22 nd & 23 rd, 2012 Copenhagen

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning?

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Gæstetaler Herbert Nathan fra det uvildige rådgivningsfirma HerbertNathan & Co. Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Få viden om tre af markedets stærkeste ERP-løsninger, så du kan fokusere

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm På vegne af bestyrelsen for

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

It-chefernes dagsorden 2007

It-chefernes dagsorden 2007 Marts 2007 - nr. 1 It-chefernes dagsorden 2007 Baggrund: Resume: Hvert år i begyndelsen af året, gennemfører DANSK IT en undersøgelse af, hvad der står på it-chefernes dagsorden for det kommende år. Således

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Nyhedsbrev for december 2007

Nyhedsbrev for december 2007 Nyhedsbrev for december 2007 Indhold i denne udgave Nu er Christian Poulsen med igen. 1 Nyhed: Situationsbestemt ledelse. 1 Tillidsskabende ledelse. 2 Vi lærer det, mens vi gør det. 2 Nordelektro Strategiplakat.

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management Foto: istockphoto Medlem af DILF eller DFM: 1.250 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. Temadag Den 14. april 2008 SAS Scandinavia Hotel København Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver

Læs mere

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g DHD Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g ndhold A D H D n o r d s j æ l l a n d 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 ADHD og komorbide lidelser 9 Bowlingtur for hele

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / juni 2013

Medlemsblad for Kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / juni 2013 Medlemsblad for Kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / juni 2013 Peber og krudt på BEC/2 London var en rejse værd/5 Løn, løn og løn/6 Behersket lønstigning på Færøerne/7 Styr dit liv/8 Fire årstider

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere