a Series c Series e Series

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "a Series c Series e Series"

Transkript

1 Release 10 a Series c Series e Series Installation og drift instruktioner Dansk Dato: Dokumentets nummer: DA 2014 Raymarine UK Limited

2

3 Meddelelse om varemærker og patenter Autohelm, hsb 2, RayTech Navigator, Sail Pilot, SeaTalk, SeaTalk NG, SeaTalk HS og Sportpilot er registrerede varemærker tilhørende Raymarine UK Limited. RayTalk, Seahawk, Smartpilot, Pathfinder og Raymarine er registrerede varemærker tilhørende Raymarine Holdings Limited. FLIR er et registreret varemærke tilhørende FLIR Systems, Inc. og/eller dets datterselskaber. Alle andre varemærker og firmanavne nævnt heri bruges kun til identifikation og tilhører deres respektive ejere. Produktet er beskyttet af patenter, designpatenter, patenter under ansøgning eller designpatenter under ansøgning. Erklæring om rimelig brug Du må udskrive op til tre kopier af denne vejledning til personlig brug. Du må ikke lave yderligere kopier eller på anden måde distribuere vejledningen, herunder, men ikke begrænset til kommerciel distribution og videregivelse eller salg til tredjepart. Software-opdateringer Kontrollér webstedet for de nyeste softwareudgivelser til dit produkt. Håndbøger til produkter De seneste versioner af alle engelske og oversatte håndbøger kan downloades i PDF-format fra webstedet Kig på webstedet for at undersøge, om du har de seneste håndbøger. Copyright 2014 Raymarine UK Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Dansk Dokumentets nummer: Dato:

4

5 Indhold Kapitel 1 Vigtige oplysninger... 9 Godkendt installation... 9 TFT Skærme Vandindtrængning Ansvarsfraskrivelser Hukommelseskort og søkortskort EMC-retningslinjer for installation RF-eksponering FCC Overensstemmelseserklæring (afsnit 15.19) FCC Interferenserklæring (afsnit (b)) Industry Canada Industry Canada (Français) Japanske godkendelser Licensaftaler for tredjepartssoftware Støjafskærmende ferrit kerner Forbindelser til andet udstyr Overensstemmelseserklæring Bortskaffelse af produktet Politik for defekte pixels Garantiregistrering IMO og SOLAS Teknisk nøjagtighed Kapitel 2 Dokument- og produktinformation Oplysninger om håndbogen Produktoversigt Illustrationer i håndbog Udtryk i håndbogen Kapitel 3 Planlægning af installationen Systemintegration Tjekliste for installation Systembegrænsninger Overblik over flere datakilder (MDS) Sådan identificerer du din displayvariant Netværksbegrænsninger Typiske systemer Systemprotokoller Datamaster Nye a Series dele medfølger e7 / e7d dele medfølger Nye c Series og Nye e Series dele medfølger Nødvendigt værktøj til installation Valg af placering Kapitel 4 Kabler og stik Generelle råd om kabelforbindelser Overblik over tilslutninger Strømforbindelse Nye a Series Strømforbindelse Nye c Series og Nye e Series Netværksforbindelser GPS-forbindelse AIS forbindelse Fastheading-forbindelse SeaTalk ng forbindelser NMEA 2000 forbindelse SeaTalk-forbindelse NMEA 0183 forbindelse a Series til NMEA 0183 DSC VHF radio-forbindelse Kamera-/Video-tilslutning Kamera-/Video ind-ud tilslutning Medieafspiller forbindelse Tilslutning af Bluetooth fjernbetjening Fjernbetjeningens funktioner WiFi forbindelser Kapitel 5 Montering Montering - Ny a Series Montering - Ny c Series og Ny e Series Kapitel 6 Kom godt i gang Strøm til displayet Kontrolenheder for Ny a Series e7 / e7d-kontrolknapper Kontrolenheder til c95 / c97 / c125 / c127 / e95 / e97 / e125 / e127 / e Overblik over startskærmbilledet display, der kun har touch-betjening Overblik over startskærmbilledet c Series / e Series Sider Applikationer Kontrolfunktioner for splitskærm Overblik over skærmbilledet Grundlæggende betjening af berøringsskærmen Multi-Touch bevægelser Indledende konfiguration Aktivering af kontrolfunktioner til autopiloten Motor identifikation Aktivere AIS funktioner Software-opdateringer Kapitel 7 Kontroller af systemet GPS-kontrol Radarkontrol Sonarkontrol Konfiguration og kontrol af det termiske kamera Kapitel 8 Administration af data på displayet

6 8.1 Hukommelseskort og søkortskort a Series c og e Series Sådan gemmes brugerdata og brugerindstillinger Skærmbilleder Nulstilling af systemet Kapitel 9 Dokument viser applikation Overblik over dokumentviser Kapitel 10 Kontrolfunktioner til autopiloten Kontrolfunktioner til autopiloten Pilot Bjælke Opsætning af pilot Pilot indstillinger Autopilotens statussymboler Autopilotalarmer Kapitel 11 Alarmer og Mand over bord funktioner Brug af MOB-funktionerne (mand over bord) Alarmer Kapitel 12 Integration af DSC VHF-radio Integration af DSC VHF-radio Aktivering af DSC VHF-radiointegration Kapitel 13 Styring af brændstof Overblik over brændstofstyring Kapitel 14 AIS-funktion Overblik over AIS AIS-forudsætninger AIS-kontekstmenu Aktivering af AIS Visning af AIS-vektorer AIS-statussymboler AIS i diskret tilstand AIS-målobjekt Symboler Sådan får du vist detaljerede oplysninger om AIS-målobjekter Visning af alle AIS-mål Brug af AIS til at undgå kollisioner Mål-indstillinger AIS-alarmer Buddy tracksporing Kapitel 15 Waypoints, ruter og trackspor Overblik over waypoints Ruter Trackspor Importer og eksporter Kapacitet til navigationspunkter, ruter og spor Kapitel 16 Søkort applikation Overblik over søkort applikationen Overblik over elektronisk søkort Navigationsfunktioner Skalering og panorering af søkort Valg af søkort Bådens position på billedet af søkortet Orientering for søkortet Søkortets bevægelsesindstilling Søkortvisninger Søkort-display Lag Søkortvektorer Kartografi-objekter Oplysninger om objekter Indstilling af dybde og kontur Indstillinger for Mine data Synkronisering af flere søkort Måling af distancer og pejlinger Kapitel 17 Fiske-ekkolod applikation Sådan fungerer fiskefinderen Fiske-ekkolods teknologier Raymarine fiske-ekkolod moduler Overblik over fiskefinderen Understøttelse af flere fiske-ekkolods moduler Tilpassede kanaler Sonarbilledet Skala Fiske-ekkoloddets rullende billede Visningsindstillinger for fiskefinderen Indstillinger i præsentations menuen Dybde og distance Waypoints i fiske-ekkolod applikationen Følsomhed Indstillinger Alarmer fra fiske-ekkoloddet Justering af frekvens Indstillinger for menuen til opsætning af ekkolod Indstillinger for opsætning af transducer Nulstilling af ekkolodet Kapitel 18 Radarapplikation Oversigt over radar Radarscannerens statussymboler Oversigt over radarbilledet Radarens rækkevidde og billedkvalitet Tracksporing af mål Distancer, afstand og pejling Radarindstillinger og retning Indstillinger i radar præsentations menu Radar tuning: Gain-kontrolfunktioner på skærmen a Series / c Series / e Series

7 18.10 Justeringer af HD og SuperHD radar Justering af ikke-hd digitale radarantenner To samtidige rækkeviddeindstillinger for radar Scannerhastighed for radarscanner Menuen Opsætning af radar Nulstilling af radaren Kapitel 19 Dataapplikation Overblik over dataapplikationen Valg af datasider gennem touch Valg af datasider Sådan giver du dataapplikationen et individuelt præg Motor identifikation Indstilling af bådoplysninger Indstilling af maksimal motor-rpm Farvetema Opsætning af enheder Liste over datapunkter Sådan nulstiller du minimale og maksimale målinger Nulstilling af alle datasider Kapitel 20 Termisk kamera applikation Panorer og vip kameraer Overblik over applikationen til det termiske kamera Termisk kamerabillede Oversigt over betjening Styring af kameraet Billedjusteringer Panorer og vip kamera ny kamera grænseflade Indstillingerne High power og High torque Panorer og vip kamera gammel kamera grænseflade Kapitel 21 Termisk kamera applikation fast monterede kameraer Overblik over applikationen til det termiske kamera Termisk kamerabillede Oversigt over betjening Styring af kameraet Billedjusteringer Menu for fast monteret kamera Kapitel 22 Kamera applikation Overblik over kamera-applikationen Veksling mellem kameraer Sådan giver du kamera / videosignaler navne Justering af videobilledet Valg af billedformatet Valg af et sted, hvor optagelserne skal gemmes Optag og afspil Sådan tager du billeder Kapitel 23 Fusion link applikation Overblik over Fusion link Medie-kilder Sådan gennemser du musik Valg af funktionerne til vilkårlig og gentagen afspilning Justering af lydstyrke-niveauer for hver zone Valg af zone, der skal styres Justering af tone-kontrolenhederne Valg af system, der skal styres Menu indstillinger Kapitel 24 Vejrapplikationen (kun i Nordamerika) Oversigt over vejrapplikationen Konfiguration af vejrapplikationen Overblik over billedet i vejrapplikationen Navigation på vejrkortet Vejr kontekstmenu Vejrinformation Vejrrapporter Animerede vejrbilleder Vejrapplikationens menuindstillinger Ordliste over vejrrelaterede termer Kapitel 25 Sirus audio applikation (kun i Nordamerika) Overblik over Sirius-audio Kapitel 26 Mobil applikationer Raymarine mobil applikationer Aktivering af Wi-Fi Aktivering af mobil applikationer Opsætning af Wi-Fi-sikkerhed Valg af en Wi-Fi-kanal Kapitel 27 Tilpasning af displayet Valg af sprog Bådoplysninger Opsætning af enheder Indstilling af tid og dato Visningspræferencer Overblik over databjælke og datafelt Liste over datapunkter System konfigurations menuer Kapitel 28 Vedligeholdelse af displayet Reparation og vedligeholdelse Rengøring Kapitel 29 Problemløsning

8 29.1 Problemløsning Problemløsning for tænding Problemløsning for radaren GPS problemløsning Problemløsning for fiske-ekkolod Problemløsning i forbindelse med det termiske kamera Problemløsning for systemdata Problemløsning for video Wi-Fi problemløsning Bluetooth-fejlfinding Touchskærm problemløsning Kalibrering af touchskærmen Diverse problemløsninger Kapitel 30 Teknisk support Raymarines kundesupport Tredjeparts support Kapitel 31 Tekniske specifikationer a Series c og e Series Kapitel 32 Reservedele og tilbehør Transducertilbehør DownVision transducere og tilbehør Netværkshardware Netværkskabel stiktyper Netværks kabler Netværkskabel stiktyper SeaTalk ng -kabelkomponenter SeaTalk ng kabler og tilbehør Tilbehør til SeaTalk Videokabler Reservedele til a65 / a Reservedele til e7 e7d Reservedele til e95 / e97 / c95 / c Reservedele til e125 / e127 / c125 / c e165 ekstradele Appendiks A NMEA 0183-sætninger Appendiks B NMEA dataformidling Appendiks C NMEA 2000-sætninger Appendiks D Stik og ben Appendiks E Afbryder panel applikation Appendiks F Software-udgivelser a Series / c Series / e Series

9 Kapitel 1: Vigtige oplysninger Godkendt installation Raymarine anbefaler, at installationen udføres af en installatør, der er godkendt af Raymarine. Ved at få installationen udført af en godkendt installatør, får du visse udvidede garantifordele. Du kan få flere oplysninger af din Raymarine-forhandler og ved at læse garantidokumentet, der følger med produktet. Advarsel: Installation og betjening af produktet Produktet skal installeres og betjenes i overensstemmelse med de medfølgende anvisninger. Hvis anvisningerne ikke følges kan der opstå fare for personskader, skader på fartøjet og/eller tab af funktionalitet. Advarsel: Mulig antændingskilde Produktet er IKKE godkendt til brug på steder med farlige/brændfarlige stoffer. Det må IKKE anbringes på steder med farlige/brændfarlige stoffer (fx i motorrum eller i nærheden af brændstoftanke). Advarsel: Højspænding Dette produkt indeholder højspænding. Fjern IKKE afdækning, og forsøg ikke på anden måde at skaffe adgang til interne komponenter, med mindre der specifikt gives besked om det i dette dokument. Advarsel: Grundlæggende information om produktet Før der tændes for strømmen til dette produkt skal du sikre, at det er korrekt forbundet til stellet i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Advarsel: Sluk strømforsyningen Sørg for, at bådens strømforsyning er slået FRA, inden du påbegynder installationen af produktet. Du må IKKE tilslutte eller afbryde forbindelsen til udstyr, når strømmen er slået til - med mindre du rådes til at gøre det i dette dokument. Advarsel: FCC-advarsel (afsnit 15.21) Ændringer eller modifikationer af dette udstyr, der ikke udtrykkeligt er godkendt skriftligt af Raymarine Incorporated kan krænke overensstemmelse med FCC reglerne og ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret. Advarsel: Sikkerhed i forbindelse med radarscanner Sørg for, at der ikke er mennesker i vejen, før radarscanneren sættes i gang med at rotere. Advarsel: Sikkerhed i forbindelse med radartransmission Radarscanneren udsender elektromagnetisk energi. Sørg for, at der ikke er mennesker i vejen, før radarscanneren sættes i gang med at sende. Advarsel: Betjening af fiske-ekkoloddet Betjen ALDRIG fiske-ekkoloddet, hvis ikke båden er i vandet. Rør ALDRIG ved transducerens overflade, når der er tændt for strømmen. SLUK for fiske-ekkoloddet, hvis der er mulighed for dykkere inden for 7,6 m (25 ft) afstand af transduceren. Advarsel: Berøringsskærmens temperatur Hvis displayet er monteret over dæk, hvor det udsættes for direkte sollys i længere perioder, kan berøringsskærmen blive meget varm. Under sådanne forhold anbefaler Raymarine, at du undgår at bruge berøringsskærmen: I forbindelse med HybridTouch displays bør du bruge enhedens fysiske knapper i stedet. I forbindelse med displays, der kun har touch-betjening, bør du bruge et eksternt tastatur (f.eks. RMK-9) i stedet. Advarsel: Berøringsskærmen Udsættelse for langvarig regn kan forårsage fejl i touchskærmens ydeevne. I disse tilfælde skal du bruge touch-skærmen mindst muligt og tørre den af med en ikke-slibende klud, inden du bruger den. FORSIGTIG: Transducerkabel UNDLAD at skære, afkorte eller splejse transducerkablet. UNDLAD at fjerne stikket. Hvis der er skåret i kablet, kan det ikke repareres. Hvis der er skåret i kablet, gælder garantien ikke. FORSIGTIG: Beskyttelse af strømforsyning Når produktet installeres, skal du sikre dig, at strømforsyningen er beskyttet med en passende sikring eller et ræle. FORSIGTIG: Korrekt behandling af søkorts- og hukommelseskort For at undgå uoprettelig skade på og/eller tab af data fra søkorts- og hukommelseskortet skal du: Gem IKKE data eller filer på et kort, der indeholder kartografi, da søkortene muligvis overskrives. Sørg for, at søkortskortet placeres med den rigtige side opad. Forsøg IKKE at tvinge et søkortskort på plads. Brug IKKE et metalinstrument såsom en skruetrækker eller tang til at fjerne et søkortseller hukommelseskort. FORSIGTIG: Sørg for, at lågen til søkort-kortet er forsvarligt lukket. For at forebygge indtrængning af vand og deraf følgende skade på produktet skal du sørge for, at lågen til søkort-kortet er forsvarligt lukket. Vigtige oplysninger 9

10 TFT Skærme FORSIGTIG: Solskærme Påsæt altid solskærmene, når produktet ikke er i brug til beskyttelse af produktet mod UV-strålernes skadelige effekt. Fjern solskærmene, når der sejles ved høj hastighed, uanset om det er i vand, eller om fartøjet slæbes. FORSIGTIG: Rengøring Ved rengøring af produktet: Tør IKKE displayet af med en tør klud, da dette kan ridse skærmens belægning. Brug IKKE slibemidler eller produkter, der indeholder syre eller ammoniak. Foretag IKKE sprøjtevask Skærmens farver vil evt. variere med en kulørt baggrund eller i kulørt lys. Dette er helt normalt og kan ses på alle farve Thin Film Transistor (TFT) skærme. Vandindtrængning Ansvarsfraskrivelse vedr. vandindtrængning På trods af at Raymarines produkter mere end overholder kravene i den angivne IPX-standard (se produktets Tekniske specifikation), er det muligt, at der kan forekomme vandindtrængning og deraf følgende funktionsfejl, hvis Raymarine-udstyret udsættes for trykspuling. Raymarines garanti dækker ikke skader, der er sket som følge af trykspuling. Ansvarsfraskrivelser Dette produkt (inklusive de elektroniske søkort) er kun beregnet som et hjælpemiddel til navigation. Det er fremstillet til at lette brugen af officielle søkort, til ikke at erstatte dem. Det er kun officielle søkort og meddelelser til søfarende der indeholder alle de nødvendige oplysninger til sikker navigation. Det er kaptajnens ansvar, at disse tages i brug. Det er brugerens eget ansvar at handle forsvarligt og benytte sig af officielle søkort, meddelelser til søfarende samt korrekt navigation ved anvendelse af dette eller andre Raymarine-produkter. Dette produkt understøtter elektroniske søkort fra tredjeparts dataudbydere, som kan være indlejrede i eller lagret på memory cards. Brugen af sådanne søkort er underlagt udbyderens slutbrugerlicensaftale, som er indeholdt i dokumentationen for dette produkt eller leveres med memory card'et. Raymarine garanterer ikke, at dette produkt er fri for fejl, eller at det er kompatibelt med produkter, der er fremstillet af andre personer eller enheder end Raymarine. Dette produkt bruger digitale søkortsdata og elektronisk information fra GPS, som kan indeholde fejl. Raymarine garanterer ikke validiteten af sådan information, og det skal bemærkes, at informationsfejl kan forårsage fejlfunktion i produktet. Raymarine er ikke ansvarlig for skader eller personskader, der er forårsaget af din brug eller manglende evne til at bruge produktet, af produktets interaktion med produkter, der er fremstillet af andre, eller af fejl i søkortsdata eller information, som produktet anvender, og som leveres af tredjepart. Hukommelseskort og søkortskort MicroSD hukommelseskort kan bruges til at sikkerhedskopiere / gemme data (f.eks. waypoints og trackspor). Når dataene er kopieret på et hukommelseskort, kan de gamle data slettes på systemet, og der bliver dermed plads til nye data. De gemte data kan hentes frem til enhver tid. Du kan få vist yderligere eller opgraderet kartografi med søkortskort. Det anbefales, at du jævnligt sikkerhedskopierer dine data på et hukommelseskort. Gem IKKE data på et hukommelseskort, der indeholder kartografi. Kompatible kort Følgende typer MicroSD-kort er kompatible med dit display: Micro sikker digital standardkapacitet (MicroSDSC) Micro sikker digital høj kapacitet (MicroSDHC) Bemærk: Den maksimalt understøttede hukommelseskort kapacitet er 32 GB. MicroSD kort skal formateres, så de bruger enten FAT eller FAT 32 filsystem-formatet og dermed kan bruges med din MFD. Nominel hastighedsklasse For at opnå den bedste ydeevne anbefales det at bruge hukommelseskort af klasse 10 eller UHS (Ultra High Speed). Søkortskort Dit produkt er installeret fra starten med elektroniske søkort (grundkort på verdensplan). Hvis du ønsker at bruge andre søkortsdata, kan du indsætte kompatible søkortskort i enhedens hukommelseskort-læser. Brug altid søkortskort og hukommelseskort fra en kendt producent. Til arkivering af data eller oprettelse af et elektronisk søkortskort anbefaler Raymarine brugen af hukommelseskort af god kvalitet. Nogle hukommelseskort fra visse producenter vil evt. ikke fungere i din enhed. Kontakt venligst kundeservice for at få en liste over anbefalede søkortskort. EMC-retningslinjer for installation Raymarines udstyr og tilbehør overholder de relevante regler for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for at minimere den elektromagnetiske interferens på tværs af udstyret og den effekt, som en sådan interferens kan have på systemet Det er vigtigt, at systemet installeres korrekt for at minimere elektromagnetisk interferens. Bemærk: I områder med ekstrem EMC-interferens kan der være en smule interferens på produktet. Hvis dette skulle ske, bør der være en større afstand mellem produktet og kilden til interferens. Vi anbefaler følgende for at opnå den optimale beskyttelse mod elektromagnetisk interferens: Raymarine-udstyr og tilsluttede kabler bør: anbringes mindst 1 m (3 ft) fra andet udstyr, der udsender radiosignaler eller kabler, der bærer sådanne, f.eks. VHF-radioer, -kabler og -antenner. Hvis udstyret bruges i nærheden af SSB-radioer, bør afstanden være mindst 2 m. anbringes mere end 2 m (7 ft) fra radarstråler. En radarstråle spredes normalt 20 grader opad og nedad i forhold til strålingens midtpunkt. Produktet bør strømføres vha. et andet batteri, end det der bruges til startmotoren. Dette er vigtigt for at forhindre fejl og datatab, der kan opstå, hvis startmotoren ikke har sit eget batteri. Der bør anvendes korrekte kabler fra Raymarine. Kabler må ikke forkortes eller forlænges, med mindre det gennemgås i installationsvejledningen. Bemærk: I de tilfælde, hvor begrænsninger på installationsstedet forhindrer dig i at overholde en eller flere af ovenstående anvisninger, skal du adskille elektrisk udstyr så meget som muligt for at undgå elektromagnetisk interferens. 10 a Series / c Series / e Series

11 RF-eksponering Denne sender og dens antenne er udformet således, at den overholder FCC / IC RF-eksponeringsgrænser for generel befolkning / ukontrolleret eksponering. WiFi- / Bluetooth-antennen er monteret bag frontinstrumentpanelet på den venstre side af skærmen. Det anbefales at opretholde en sikker afstand på mindst 1 cm fra den venstre side af skærmen. FCC Overensstemmelseserklæring (afsnit 15.19) Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser: 1. Denne enhed forårsager måske ikke skadelig interferens. 2. Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift. FCC Interferenserklæring (afsnit (b)) Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med kravene for en Klasse B digital enhed i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse krav er beregnet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan, hvis ikke installeret og brugt i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil opstå i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio-eller tv-modtagelse, hvilket kan konstateres ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at udbedre forholdene på en af nedenstående måder: 1. Drej eller flyt modtagerantennen. 2. Øg adskillelsen mellem udstyret og modtageren. 3. Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det modtageren nu er tilsluttet. 4. Bed en forhandler eller erfaren radio-/tv-tekniker om hjælp. Industry Canada Denne enhed er i overensstemmelse med RSS-standard(er), der er undtaget licens ifølge Industry Canada. Driften er underlagt følgende to betingelser: 1. Denne enhed forårsager måske ikke interferens, og 2. Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift af enheden. Dette Klasse B digitale apparat er i overensstemmelse med canadisk ICES-003. Industry Canada (Français) Cet appareil est conforme aux normes d'exemption de licence RSS d'industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: 1. cet appareil ne doit pas causer d'interférence, et 2. cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnement. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Japanske godkendelser I det frekvensbånd, der bruges til dette udstyr, bliver der også betjent campus radio stationer (radio stationer, der kræver en tilladelse) og angivne radio stationer med lav effekt (radio stationer, der ikke kræver tilladelse) for mobil identifikations og amatør radio stationer (radio stationer, der kræver tilladelse), som anvendes i industrier som f.eks. mikrobølge ovne, teknisk udstyr, lægeudstyr og produktionslinje fra andre fabrikker. 1. Inden du anvender dette udstyr bedes du sikre dig, at der ikke betjenes campus radio stationer og angivne radio stationer med lav effekt til mobil identifikations og amatør radio stationer i nærheden. 2. Hvis der opstår skadelig interferens for campus radio stationer til mobil identifikation pga. dette udstyr, bedes du straks skifte den anvendte frekvens eller standse transmissionen af radio bølger og derefter informere dig om foranstaltningerne for at undgå interferens (f.eks. installationen af partitioner) gennem nedenstående kontakt information. 3. Hvis der opstår problemer, som f.eks. i tilfælde af skadelig interferens for angivne radio stationer med lav effekt til mobil identifikations eller amatør radio stationer, pga. dette udstyr, bedes du desuden søge hjælp gennem følgende kontakt information. Kontakt information: Kontakt venligst din lokale autoriserede Raymarine forhandler. Licensaftaler for tredjepartssoftware Dette produkt er undlagt visse licensaftaler for tredjepartssoftware, som angivet herunder: GNU LGPL/GPL JPEG libraries OpenSSL FreeType Licensaftalerne for ovenstående kan findes på webstedet og på den medfølgende cd med dokumentation, hvis leveret. Støjafskærmende ferrit kerner Der er monteret støjafskærmende ferrit kerner på nogle af Raymarines kabler. Disse er vigtige for at minimere den elektromagnetiske interferens. Hvis det er nødvendigt at fjerne en ferrit kerne (f.eks. under installation eller vedligeholdelse), skal den anbringes på det rette sted igen, inden produktet tages i brug. Du må kun bruge ferrit kerner af den rette type, leveret af en autoriseret Raymarine-forhandler. Hvis det er nødvendigt at tilføje flere ferrit kerner til et kabel ved en installation, bør der bruges ekstra kabel-klemmer for at forhindre belastning af stikkene pga. kablets ekstra vægt. Forbindelser til andet udstyr Krav om ferritter på kabler, der ikke er fra Raymarine Hvis dit Raymarie-udstyr skal sluttes til andet udstyr med et kabel, der ikke er fra Raymarine, SKAL der sættes en ferrit på kablet i nærheden af Raymarine-enheden. Overensstemmelseserklæring Raymarine UK Ltd. erklærer, at dette produkt overholder de væsentlige krav i R&TTE-direktiv 1999/5/EF. Det originale overensstemmelsescertifikat kan findes på den pågældende produktside på Vigtige oplysninger 11

12 Bortskaffelse af produktet Produktet skal bortskaffes i overensstemmelse med WEEE-Direktivet. WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment) fastslår, at brugt elektrisk og elektronisk udstyr skal genbruges. Selv om WEEE-direktivet ikke gælder for alle Raymarine-produkter, støtter vi genbrugspolitikken, og vi beder dig om at sætte dig ind i den korrekte bortskaffelse af produktet. Politik for defekte pixels Som alle TFT (Thin Film Transistor) enheder kan skærmen have nogle få forkert oplyste ("døde") pixler. Disse kan evt. ses som sorte pixler på lyse områder af skærmen eller som farvede pixler i sorte områder. Hvis dit display indeholder FLERE forkert oplyste pixels end det tilladte (se produktets tekniske specifikationer for detaljerede oplysninger), bedes du kontakte dit lokale Raymarine servicecenter for yderligere oplysninger. Garantiregistrering Du kan registrere ejeskabet af dit Raymarine produkt på og registrere online. Det er vigtigt, at du registrerer dit produkt, hvis du vil udnytte alle garantifordelene. På pakken til dit udstyr er der et mærkat med serienummeret på din enhed. Du skal bruge dette serienummer, når du registrerer produktet. Lad mærkaten sidde eller opbevar den til senere brug. IMO og SOLAS Udstyret, der er beskrevet i dette dokument er beregnet til brug på lystbåde og erhvervsfartøjer, der ikke er omfattet af transportbestemmelserne fra IMO (Den internationale søfartsorganisation) og SOLAS (international konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen). Teknisk nøjagtighed Såvidt vi ved, var oplysningerne i dette dokument korrekte på det tidspunkt, hvor dokumentet blev udarbejdet. Raymarine kan dog ikke drages til ansvar for eventuelle unøjagtigheder eller mangler heri. Som følge af vores politik om konstant forbedring af vores produkter kan specifikationerne ændres uden varsel. Følgelig kan Raymarine ikke drages til ansvar for eventuelle uoverensstemmelser mellem oplysningerne i dette dokument og selve produktet. Se venligst Raymarine website (www.raymarine.com) for at sikre, at du har de(n) mest opdaterede version(er) af dokumentationen til dit produkt. 12 a Series / c Series / e Series

13 Kapitel 2: Dokument- og produktinformation Kapitlets indhold 2.1 Oplysninger om håndbogen på side Produktoversigt på side Illustrationer i håndbog på side Udtryk i håndbogen på side 18 Dokument- og produktinformation 13

14 2.1 Oplysninger om håndbogen Denne håndbog indeholder vigtige oplysninger om dit multifunktions display. Håndbogen skal bruges med følgende 3. generations Raymarine multifunktion display: a Series c Series e Series Om denne håndbog I denne håndbog beskrives det, hvordan multifunktionsdisplayet betjenes sammen med kompatibelt udstyr til elektronisk kartografi og perifert udstyr. Det antages, at alt perifert udstyr, som displayet bruges med, er kompatibelt og korrekt installeret. Denne håndbog er egnet til brugere med forskellige søfartskundskaber, men der forudsættes en generel viden om brug af displayet samt maritim terminologi og praksis. Software revision Raymarine opdaterer jævnligt produkt-software for at tilføje nye funktioner og forbedre eksisterende funktioner. Release 10 Denne håndbog dækker multifunktions display software version LightHouse II udg. 10. Se venligst afsnittet Software-udgivelser for detaljerede oplysninger om software-udgivelser. Kontrollér Raymarine-webstedet for at sikre, at du har den nyeste software og de nyeste brugervejledninger. Håndbøger Følgende håndbøger gælder for din multifunktionsskærm: Håndbøger Alle dokumenter kan hentes i pdf-format på Håndbøger til a Series Beskrivelse Monteringsvejledning og kom godt i gang til a Series Installations- og betjeningshåndbøger til a Series / c Series / e Series Varenummer Monteringsskabelon til a6x Monteringsskabelon til a7x Beskrivelse Installations- og betjeningshåndbøger til a Series / c Series / e Series Varenummer e7 / e7d Monteringsskabelon e95 / e97 / c95 / c97 Monteringsskabelon e125 / e127 / c125 / c127 Monteringsskabelon e165 Monteringsskabelon Yderligere håndbøger Beskrivelse SeaTalk ng -referencevejledning Varenummer Brugervejledninger til Print Shop Raymarine tilbyder en Print Shop-service, der gør det muligt for dig at købe en professionelt udskrevet vejledning af høj kvalitet til dit Raymarine-produkt. Udskrevne vejledninger er ideelle at have om bord på din båd, hvor de kan bruges som en nyttig reference, hver gang du har brug for hjælp til dit Raymarine-produkt. Klik ind på for at bestille en udskrevet vejledning, der leveres direkte til din dør. For yderligere oplysninger om Print Shop henvises der til Print Shop FAQ-siderne: Bemærk: Du kan betale med kreditkort og PayPal for de udskrevne vejledninger. Udskrevne vejledninger kan sendes til overalt i verden. Der vil blive føjet yderligere vejledninger til Print Shop i løbet af de kommende måneder til både nye produkter og Legacy-produkter. Raymarine brugervejledninger kan også downloades gratis fra Raymarine's websted i det populære PDF-format. Disse PDF-filer kan vises på en pc / bærbar computer, tablet, smartphone eller på den seneste generation af Raymarine multifunktions displays. Håndbøger til c Series Beskrivelse Monteringsvejledning og kom godt i gang til c Series / e Series Installations- og betjeningshåndbøger til a Series / c Series / e Series e95 / e97 / c95 / c97 Monteringsskabelon e125 / e127 / c125 / c127 Monteringsskabelon Varenummer Håndbøger til e Series Beskrivelse e7 / e7d Monteringsvejledning og kom godt i gang Monteringsvejledning og kom godt i gang til c Series / e Series Varenummer a Series / c Series / e Series

15 2.2 Produktoversigt a6x display varianter a6x multifunktions displays fås i følgende varianter: Variant uden fiske-ekkolod Variant med fiske-ekkolod DownVision variant Funktioner Betjening a65 (E70076) a67 (E70077) a68 (E70206) Bluetooth Intern GPS a65 Wi-Fi (E70162) a67 Wi-Fi (E70163) a68 Wi-Fi (E70207) Bluetooth Intern GPS Wi-Fi Berøringsskærm med Multi-Touch (HybridTouch, når det parres med et fjerntastatur.) Berøringsskærm med Multi-Touch (HybridTouch, når det parres med et fjerntastatur.) a7x display varianter a7x multifunktions displays fås i følgende varianter: Variant uden fiske-ekkolod Variant med fiske-ekkolod DownVision variant Funktioner Betjening a75 (E70164) a77 (E70165) a78 (E70208) Bluetooth Intern GPS a75 Wi-Fi (E70166) a77 Wi-Fi (E70167) a78 Wi-Fi (E70209) Bluetooth Intern GPS Wi-Fi Berøringsskærm med Multi-Touch (HybridTouch, når det parres med et fjerntastatur.) Berøringsskærm med Multi-Touch (HybridTouch, når det parres med et fjerntastatur.) Dokument- og produktinformation 15

16 c Series og e Series display varianter c Series og e Series multifunktions displays fås i følgende varianter e7 (E62354) c95 (E70011) e95 (E70021) c125 (E70013) e125 (E70023) e165 (E70025) Ikke fiskeekkolod Fiskeekkolod Series Betjening Funktioner e7d (E62355) c97 (E70012) e97 (E70022) c127 (E70014) e127 (E70024) n/a e Series c Series e Series c Series e Series e Series HybridTouch (Berøringsskærm og fysiske knapper) Kun fysiske knapper HybridTouch (Berøringsskærm og fysiske knapper) Kun fysiske knapper HybridTouch (Berøringsskærm og fysiske knapper) HybridTouch (Berøringsskærm og fysiske knapper) Bluetooth. Wi-Fi NMEA 0183 NMEA 2000 (via SeaTalk ng ) Intern GPS. Videoindgang. Bluetooth. Wi-Fi NMEA 0183 NMEA 2000 (via SeaTalk ng ) Intern GPS. Videoindgang. Bluetooth. Wi-Fi NMEA 0183 NMEA 2000 (via SeaTalk ng ) Intern GPS. Videoindgang x2. Videoudgang. Bluetooth. Wi-Fi NMEA 0183 NMEA 2000 (via SeaTalk ng ) Intern GPS. Videoindgang. Bluetooth. Wi-Fi NMEA 0183 NMEA 2000 (via SeaTalk ng ) Intern GPS. Videoindgang x2. Videoudgang. Bluetooth. Wi-Fi NMEA 0183 NMEA 2000 (via SeaTalk ng ) Videoindgang x2. Videoudgang. Oversigt over HybridTouch Hvis multifunktions displayet understøtter HybridTouch, kan du både betjene det med touchskærmen og de fysiske knapper. Et HybridTouch display har fysiske knapper, som kan anvendes ud over berøringsskærmen. Multifunktions display, der kun har berøringsskærm (og ingen fysiske knapper) kan sluttes til et fjerntastatur, hvor det er muligt at bruge HybridTouch-funktioner. Alle funktioner kan vælges med touchskærmen. Der kan dog være situationer (f.eks. ved ekstreme vejrforhold), hvor det ikke er praktisk at bruge touchskærmen. I sådanne situationer anbefaler Raymarine kraftigt, at du bruger låsefunktionen, og nøjes med at bruge de fysiske knapper til at betjene multifunktionsdisplayet. 16 a Series / c Series / e Series

17 Overblik over berøringsskærm Berøringsskærmen giver et alternativ til brug af fysiske knapper til at styre dit multifunktions display. Alle funktioner kan vælges med touchskærmen Bemærk: Raymarine anbefaler kraftigt, at du øver dig i at bruge touchskærmen, mens båden er forankret eller fortøjet. Du kan finde det nyttigt at bruge simulatortilstanden (tilgængelig fra Startskærm > Opsætning > System Indstillinger) i disse situationer. 2.3 Illustrationer i håndbog Illustrationerne og skærmbillederne, der anvendes i denne håndbog, kan afvige en smule fra din displaymodel. Illustrationen af multifunktions displayet herunder bruges gennem hele denne vejledning, og med mindre andet angives, kan den gælde for alle 3. generations multifunktions display fra Raymarine (dvs. a Series, c Series og e Series). D Dokument- og produktinformation 17

18 2.4 Udtryk i håndbogen Der anvendes følgende udtryk i håndbogen i forbindelse med: Type Eksempel Udtryk Ikoner Menuer Udtrykket "vælg" bruges i situationer, der omfatter ikoner, og henviser til det at vælge et ikon på skærmen, enten gennem touch eller fysiske knapper: Touch Tryk på ikonet med fingeren for at vælge. Fysiske knapper Brug Joysticket til at markere ikonet og trykke på knappen Ok. Udtrykket "vælg" bruges i situationer, der omfatter menuer, og henviser til det at vælge et menupunkt, enten gennem touch eller fysiske knapper: Touch Tryk på ikonet med fingeren for at vælge. Fysiske knapper Brug Joysticket til at markere ikonet, og tryk på knappen Ok. Udtrykket rul bruges i situationer, der omfatter menuer og dialoger, og henviser til det at rulle en liste eller menu, enten gennem touch eller fysiske knapper: Touch Tryk på menuen med fingeren og rul op eller ned for at rulle. Fysiske knapper Drej drejeregulatoren med eller mod uret for at rulle.. Applikationer Numeriske justerings kontrolfunktioner Skyder linjens kontrolfunktioner Udtrykket "vælg" bruges i situationer, der omfatter applikationer, og henviser til det at vælge en placering, et objekt eller et målobjekt på skærmen, enten gennem touch eller fysiske knapper: Touch Tryk på en placering med fingeren og hold nede for at vælge, eller Touch Tryk på et objekt eller et målobjekt med fingeren og slip. Fysiske knapper Brug Joysticket til at markere placeringen, objektet eller målobjektet, og tryk på knappen Ok. Udtrykket juster bruges i situationer, der omfatter numeriske justerings kontrolenheder, og henviser til det at ændre en numerisk værdi, enten gennem touch eller fysiske knapper: Touch Tryk på op- eller ned-pilen med fingeren for at øge eller mindske den numeriske værdi. Fysiske knapper Brug drejeregulatoren til at øge eller mindske den numeriske værdi. Mens den numeriske justeringskontrol vises, kan du også vælge tastatur ikonet eller trykke på Ok-knappen og holde den nede for at åbne et numerisk tastatur og indtaste en ny værdi for indstillingen. Udtrykket juster bruges i situationer, der omfatter numeriske skyder linjen, og henviser til det at ændre den tilknyttede numeriske værdi, enten gennem touch eller fysiske knapper: Touch Tryk på op- eller ned-pilen med fingeren for at øge eller mindske den numeriske værdi. Fysiske knapper Brug drejeregulatoren til at øge eller mindske den numeriske værdi. 18 a Series / c Series / e Series

19 Waypoint (MOB) knap / ikon Afhængigt af typen af multifunktions display er der enten en Waypoint (MOB) knap eller et ikon på skærmen. WPT knap c Series e Series RMK-9 tastatur WPT-ikoner a Series gs Series I hele denne vejledning henviser termen: Vælg WPT til et tryk på den fysiske WPT knap eller et tryk på WPT ikonet på skærmen. Betjeninger med og uden touch Denne håndbog gælder både for betjeninger med og uden touch-betjening. Denne håndbog bruger ikoner til at identificere, om en bestemt betjening skal foretages med eller uden touch. Hvis en opgave ikke er markeret med et ikon for betjening med eller uden touch, kan opgaven udføres på begge måder. Touch (betjening med berøringsskærm) Betjeninger med touch gælder for multifunktions display, der har en berøringsskærm. Ikke-touch (betjening med fysisk knap) Betjeninger uden touch gælder for multifunktions display med fysiske knapper eller multifunktions display, der har et fjerntastatur tilsluttet og parret til den. Dokument- og produktinformation 19

20 20 a Series / c Series / e Series

LightHouse Brugervejledning

LightHouse Brugervejledning LightHouse Brugervejledning Dato: Dansk (DA) 09-2015 Dokumentets nummer: 81360-2 2015 Raymarine UK Limited Dokument- og software-ændringer De følgende tabeller beskriver de vigtigste ændringer, der er

Læs mere

Installationsanvisninger. Dans k Dokumentets nummer: 87136-2-DA Dato: 10-2011

Installationsanvisninger. Dans k Dokumentets nummer: 87136-2-DA Dato: 10-2011 e 7 / e 7 D Installationsanvisninger Dans k Dokumentets nummer: 87136-2-DA Dato: 10-2011 Meddelelse om varemærker og patenter Autohelm, hsb 2, RayTech Navigator, Sail Pilot, SeaTalk, SeaTalk NG, SeaTalk

Læs mere

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Dansk Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Kontrolknapper på instrumentet Knapper og funktioner. Sådan slukker du displayet

Læs mere

a9 and a12 Flyer (Multi-Language) Final.indd 1 aseries

a9 and a12 Flyer (Multi-Language) Final.indd 1 aseries a9 and a12 Flyer (Multi-Language) Final.indd 1 D 2" HE" / 1 NYrie 9 Multitouch Multifunction Displays e as aseries Kraftfuld, alsidig navigation; aserie multifunktion displays giver dig hurtigheden og

Læs mere

Evo lu t io n EV-1, Installation instruktioner. Dansk Dato: 05-2013 Dokumentets nummer: 87180-2-DA 2013 Raymarine UK Limited

Evo lu t io n EV-1, Installation instruktioner. Dansk Dato: 05-2013 Dokumentets nummer: 87180-2-DA 2013 Raymarine UK Limited Evo lu t io n EV-1, ACU-1 0 0, ACU-2 0 0, ACU-3 0 0, ACU-4 0 0 Installation instruktioner Dansk Dato: 05-2013 Dokumentets nummer: 87180-2-DA 2013 Raymarine UK Limited Meddelelse om varemærker og patenter

Læs mere

i4 0 Installation og drift ins truktione r Dans k Dato: 05-2012 Dokumentets nummer: 81340-1-DA 2012 Raymarine UK Limited

i4 0 Installation og drift ins truktione r Dans k Dato: 05-2012 Dokumentets nummer: 81340-1-DA 2012 Raymarine UK Limited i4 0 Installation og drift ins truktione r Dans k Dato: 05-2012 Dokumentets nummer: 81340-1-DA 2012 Raymarine UK Limited Meddelelse om varemærker og patenter Autohelm, hsb 2, RayTech Navigator, Sail Pilot,

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

nüvi 3700-serien til Volvo

nüvi 3700-serien til Volvo nüvi 3700-serien til Volvo lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-56 Rev. A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om

Læs mere

Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på.

Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på. COBRA MC 600CI/CX INDLEDNING Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på. COBRA søkortplotteren bruger C-MAP

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 128584DK / 01.13 Indhold Således anvendes ConnectLine telefon-adapter 4 Streamer Pro versus Streamer 1.4 5 Indgående opkald 6 Udgående opkald 10 Yderligere information

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning Indhold Oversigt 3 Æskens indhold 4 Æskens indhold... 4 Sådan kommer du i gang 6 Montering af din TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Sådan starter du din

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Sikkerhedsoplysninger

Sikkerhedsoplysninger Brugsanvisning 1 Hej! Velkommen til Polaroid -familien. I denne brugsanvisning giver vi dig en kort gennemgang af din nye miniprinter. For yderligere oplysninger og teknisk support bedes du venligst kontakte

Læs mere

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC i brugermanualen (information,

Læs mere

Bruge rve jle dning. Dans k Dokumentets nummer: 81331-1 Dato: 02-2011

Bruge rve jle dning. Dans k Dokumentets nummer: 81331-1 Dato: 02-2011 p 7 0 / p 7 0 r Bruge rve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 81331-1 Dato: 02-2011 Meddelelse om varemærker og patenter Autohelm, hsb 2, RayTech Navigator, Sail Pilot, SeaTalk, SeaTalk NG, SeaTalk HS

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Chime. Installationsvejledning

Chime. Installationsvejledning Chime Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 2 Hvad der er i æsken... 3 Strømkrav... 4 Hurtig installation... 5 Lysvejledning... 6 With Ring, you re Always home. Hvad der er i æsken 3 1. Ring Chime

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

hjælpsomme team på cspolaroid@camarketing.com.

hjælpsomme team på cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Blækfri fotoudskrifter Brugsanvisning {General Product Image} Hej! Velkommen til Polaroid -familien. I denne brugsanvisning giver vi dig en kort gennemgang af din nye miniprinter. For yderligere

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

Brugermanual. AirPrint

Brugermanual. AirPrint Brugermanual AirPrint INDLEDNING Der er gjort alt, hvad der er muligt for at sikre, at oplysningerne i dette dokument er komplette, nøjagtige og up-to-date. Producenten påtager sig ikke ansvaret for følgerne

Læs mere

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien lynstartvejledning til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

Drive connected. www.parrot.com

Drive connected. www.parrot.com Drive connected Navigation Apps Håndfri Musik Ekstra www.parrot.com Hvad er Parrot ASTEROID? Parrot ASTEROID er en serie af integrerede multimedie systemer, der er designet for det automotive miljø og

Læs mere

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang GB-HD8272C-W Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD IP-kamera. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer i gang med at anvende

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Introduktionsvejledning og startvejledning til software findes i denne manual DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Inklimeter Inklimeter er en station, som kontinuerligt måler og analyserer et i lokalet. Inklimeteret

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

Brugermanual. Wireless

Brugermanual. Wireless Brugermanual Wireless Æskens indhold 4 1. Unimouse 2. Dongle (trådløs modtager) 3. USB 2.0 kabeladapter 4. USB til Micro USB-kabel 5. Brugervejledning 2 3 5 1 /1 Unimouse funktioner Naviger tilbage Scrollhjul

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

GB-HD3172RCL-W. Kom godt i gang

GB-HD3172RCL-W. Kom godt i gang GB-HD3172RCL-W Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD IP-kamera. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer i gang med at anvende

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

Installationsmanual IP-Kamera Integration

Installationsmanual IP-Kamera Integration IP-Kamera Integration Kom godt i gang Tillykke med dit nye SuperSail produkt. Vi håber at du bliver tilfreds med det og vi står til rådighed med support hvis du måtte have behov for det. Du kan kontakte

Læs mere

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR Lynstartvejledning foretrex 301 og 401 PERSONAL NAVIGATOR Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Brug af

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Approach S1. brugervejledning

Approach S1. brugervejledning Approach S1 brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning hverken helt eller delvist

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh Sørg for at læse denne vejledning, inden produktet benyttes. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning. Xperia SmartTags NT1/NT2

Brugervejledning. Xperia SmartTags NT1/NT2 Brugervejledning Xperia SmartTags NT1/NT2 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Kom godt i gang...4 Aktivering af funktionen NFC...4 NFC-detektionsområde...4 Brug af Smart Connect til at håndtere dine tags...4

Læs mere

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at

Læs mere

Drive connected. www.parrot.com

Drive connected. www.parrot.com Drive connected Navigation Apps Håndfri Musik Ekstra www.parrot.com Hvad er Parrot ASTEROID Smart? Parrot ASTEROID Smart er et multimediesystem designet for det automotive miljø og alle typer Smartphones.

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Kvikguide. YouSee Bredbånd

Kvikguide. YouSee Bredbånd Kvikguide YouSee Bredbånd Følgende dele er med i kassen Modem Strømforsyning Netværkskabel Sådan tilslutter du modemmet Det er vigtigt, at du venter med at tænde for strøm og computer til alle kabler er

Læs mere

Jabra. Sport Coach. special edition. Brugervejledning

Jabra. Sport Coach. special edition. Brugervejledning Jabra Sport Coach special edition Brugervejledning 2015 GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Alle andre

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

Kvikguide. YouSee Bredbånd

Kvikguide. YouSee Bredbånd Kvikguide YouSee Bredbånd Følgende dele er med i kassen Modem Strømforsyning Netværkskabel Modemkabel (bemærk, at de hvide beskyttelseshætter skal fjernes inden brug) Signalfordeler (skal kun bruges, hvis

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Efter mange års udvikling og samarbejde er vi endelig klar til at præsentere vores 3. generation modelspecifikke autoradioer. Der findes utallige producenter

Læs mere

FULLRATE BREDBÅND. via kabel-tv-stik. Kvikguide. WT24 Coax Router

FULLRATE BREDBÅND. via kabel-tv-stik. Kvikguide. WT24 Coax Router FULLRATE BREDBÅND via kabel-tv-stik Kvikguide WT24 Coax Router 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kassen indeholder...5 Sådan tilslutter du routeren...6 Sådan får du adgang til internettet...8 Vigtig info om koder

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

RollerMouse Free3 Wireless. Brugermanual

RollerMouse Free3 Wireless. Brugermanual RollerMouse Free3 Wireless rugermanual Æskens indhold 1. RollerMouse Free3 Wireless 2. To korte tastaturstøtter 3. To lange tastaturstøtter 4. Trådløs modtager 5. US 2.0-kabeladapter 6. Ladekabel 2 3 5

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD netværksoptager. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer

Læs mere

RollerMouse Pro3 Brugermanual

RollerMouse Pro3 Brugermanual RollerMouse Pro3 Brugermanual Æsken indeholder 1. RollerMouse Pro3 2. To korte tastaturstøtter 3. To lange tastaturstøtter 2 3 1 /1 RollerMouse funktioner A. Rullestav B. Valg af cursorhastighed og LED

Læs mere

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på Alarms Manager er et system der overvåger, styrer og alarmerer fra alle tænkelige hændelser og fra et utal af forskellige systemer. Alarms Manager kan erstatte, eller supplere alle typer systemer og tekniske

Læs mere

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-P Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Bernafon RC-P Fjernbetjening Præsentation... 6 Funktioner... 7 Udskiftning af batteri... 8 Betjening af høreapparat med fjernbetjening... 11 Rækkevidde...

Læs mere

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Dansk

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Dansk IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS Dansk VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE PRODUKTET + SIKKERHED (DANSK) Læs og følg disse vigtige anvisninger vedrørende produktet + sikkerhed og gem dem til senere brug.

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere