a Series c Series e Series

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "a Series c Series e Series"

Transkript

1 Release 10 a Series c Series e Series Installation og drift instruktioner Dansk Dato: Dokumentets nummer: DA 2014 Raymarine UK Limited

2

3 Meddelelse om varemærker og patenter Autohelm, hsb 2, RayTech Navigator, Sail Pilot, SeaTalk, SeaTalk NG, SeaTalk HS og Sportpilot er registrerede varemærker tilhørende Raymarine UK Limited. RayTalk, Seahawk, Smartpilot, Pathfinder og Raymarine er registrerede varemærker tilhørende Raymarine Holdings Limited. FLIR er et registreret varemærke tilhørende FLIR Systems, Inc. og/eller dets datterselskaber. Alle andre varemærker og firmanavne nævnt heri bruges kun til identifikation og tilhører deres respektive ejere. Produktet er beskyttet af patenter, designpatenter, patenter under ansøgning eller designpatenter under ansøgning. Erklæring om rimelig brug Du må udskrive op til tre kopier af denne vejledning til personlig brug. Du må ikke lave yderligere kopier eller på anden måde distribuere vejledningen, herunder, men ikke begrænset til kommerciel distribution og videregivelse eller salg til tredjepart. Software-opdateringer Kontrollér webstedet for de nyeste softwareudgivelser til dit produkt. Håndbøger til produkter De seneste versioner af alle engelske og oversatte håndbøger kan downloades i PDF-format fra webstedet Kig på webstedet for at undersøge, om du har de seneste håndbøger. Copyright 2014 Raymarine UK Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Dansk Dokumentets nummer: Dato:

4

5 Indhold Kapitel 1 Vigtige oplysninger... 9 Godkendt installation... 9 TFT Skærme Vandindtrængning Ansvarsfraskrivelser Hukommelseskort og søkortskort EMC-retningslinjer for installation RF-eksponering FCC Overensstemmelseserklæring (afsnit 15.19) FCC Interferenserklæring (afsnit (b)) Industry Canada Industry Canada (Français) Japanske godkendelser Licensaftaler for tredjepartssoftware Støjafskærmende ferrit kerner Forbindelser til andet udstyr Overensstemmelseserklæring Bortskaffelse af produktet Politik for defekte pixels Garantiregistrering IMO og SOLAS Teknisk nøjagtighed Kapitel 2 Dokument- og produktinformation Oplysninger om håndbogen Produktoversigt Illustrationer i håndbog Udtryk i håndbogen Kapitel 3 Planlægning af installationen Systemintegration Tjekliste for installation Systembegrænsninger Overblik over flere datakilder (MDS) Sådan identificerer du din displayvariant Netværksbegrænsninger Typiske systemer Systemprotokoller Datamaster Nye a Series dele medfølger e7 / e7d dele medfølger Nye c Series og Nye e Series dele medfølger Nødvendigt værktøj til installation Valg af placering Kapitel 4 Kabler og stik Generelle råd om kabelforbindelser Overblik over tilslutninger Strømforbindelse Nye a Series Strømforbindelse Nye c Series og Nye e Series Netværksforbindelser GPS-forbindelse AIS forbindelse Fastheading-forbindelse SeaTalk ng forbindelser NMEA 2000 forbindelse SeaTalk-forbindelse NMEA 0183 forbindelse a Series til NMEA 0183 DSC VHF radio-forbindelse Kamera-/Video-tilslutning Kamera-/Video ind-ud tilslutning Medieafspiller forbindelse Tilslutning af Bluetooth fjernbetjening Fjernbetjeningens funktioner WiFi forbindelser Kapitel 5 Montering Montering - Ny a Series Montering - Ny c Series og Ny e Series Kapitel 6 Kom godt i gang Strøm til displayet Kontrolenheder for Ny a Series e7 / e7d-kontrolknapper Kontrolenheder til c95 / c97 / c125 / c127 / e95 / e97 / e125 / e127 / e Overblik over startskærmbilledet display, der kun har touch-betjening Overblik over startskærmbilledet c Series / e Series Sider Applikationer Kontrolfunktioner for splitskærm Overblik over skærmbilledet Grundlæggende betjening af berøringsskærmen Multi-Touch bevægelser Indledende konfiguration Aktivering af kontrolfunktioner til autopiloten Motor identifikation Aktivere AIS funktioner Software-opdateringer Kapitel 7 Kontroller af systemet GPS-kontrol Radarkontrol Sonarkontrol Konfiguration og kontrol af det termiske kamera Kapitel 8 Administration af data på displayet

6 8.1 Hukommelseskort og søkortskort a Series c og e Series Sådan gemmes brugerdata og brugerindstillinger Skærmbilleder Nulstilling af systemet Kapitel 9 Dokument viser applikation Overblik over dokumentviser Kapitel 10 Kontrolfunktioner til autopiloten Kontrolfunktioner til autopiloten Pilot Bjælke Opsætning af pilot Pilot indstillinger Autopilotens statussymboler Autopilotalarmer Kapitel 11 Alarmer og Mand over bord funktioner Brug af MOB-funktionerne (mand over bord) Alarmer Kapitel 12 Integration af DSC VHF-radio Integration af DSC VHF-radio Aktivering af DSC VHF-radiointegration Kapitel 13 Styring af brændstof Overblik over brændstofstyring Kapitel 14 AIS-funktion Overblik over AIS AIS-forudsætninger AIS-kontekstmenu Aktivering af AIS Visning af AIS-vektorer AIS-statussymboler AIS i diskret tilstand AIS-målobjekt Symboler Sådan får du vist detaljerede oplysninger om AIS-målobjekter Visning af alle AIS-mål Brug af AIS til at undgå kollisioner Mål-indstillinger AIS-alarmer Buddy tracksporing Kapitel 15 Waypoints, ruter og trackspor Overblik over waypoints Ruter Trackspor Importer og eksporter Kapacitet til navigationspunkter, ruter og spor Kapitel 16 Søkort applikation Overblik over søkort applikationen Overblik over elektronisk søkort Navigationsfunktioner Skalering og panorering af søkort Valg af søkort Bådens position på billedet af søkortet Orientering for søkortet Søkortets bevægelsesindstilling Søkortvisninger Søkort-display Lag Søkortvektorer Kartografi-objekter Oplysninger om objekter Indstilling af dybde og kontur Indstillinger for Mine data Synkronisering af flere søkort Måling af distancer og pejlinger Kapitel 17 Fiske-ekkolod applikation Sådan fungerer fiskefinderen Fiske-ekkolods teknologier Raymarine fiske-ekkolod moduler Overblik over fiskefinderen Understøttelse af flere fiske-ekkolods moduler Tilpassede kanaler Sonarbilledet Skala Fiske-ekkoloddets rullende billede Visningsindstillinger for fiskefinderen Indstillinger i præsentations menuen Dybde og distance Waypoints i fiske-ekkolod applikationen Følsomhed Indstillinger Alarmer fra fiske-ekkoloddet Justering af frekvens Indstillinger for menuen til opsætning af ekkolod Indstillinger for opsætning af transducer Nulstilling af ekkolodet Kapitel 18 Radarapplikation Oversigt over radar Radarscannerens statussymboler Oversigt over radarbilledet Radarens rækkevidde og billedkvalitet Tracksporing af mål Distancer, afstand og pejling Radarindstillinger og retning Indstillinger i radar præsentations menu Radar tuning: Gain-kontrolfunktioner på skærmen a Series / c Series / e Series

7 18.10 Justeringer af HD og SuperHD radar Justering af ikke-hd digitale radarantenner To samtidige rækkeviddeindstillinger for radar Scannerhastighed for radarscanner Menuen Opsætning af radar Nulstilling af radaren Kapitel 19 Dataapplikation Overblik over dataapplikationen Valg af datasider gennem touch Valg af datasider Sådan giver du dataapplikationen et individuelt præg Motor identifikation Indstilling af bådoplysninger Indstilling af maksimal motor-rpm Farvetema Opsætning af enheder Liste over datapunkter Sådan nulstiller du minimale og maksimale målinger Nulstilling af alle datasider Kapitel 20 Termisk kamera applikation Panorer og vip kameraer Overblik over applikationen til det termiske kamera Termisk kamerabillede Oversigt over betjening Styring af kameraet Billedjusteringer Panorer og vip kamera ny kamera grænseflade Indstillingerne High power og High torque Panorer og vip kamera gammel kamera grænseflade Kapitel 21 Termisk kamera applikation fast monterede kameraer Overblik over applikationen til det termiske kamera Termisk kamerabillede Oversigt over betjening Styring af kameraet Billedjusteringer Menu for fast monteret kamera Kapitel 22 Kamera applikation Overblik over kamera-applikationen Veksling mellem kameraer Sådan giver du kamera / videosignaler navne Justering af videobilledet Valg af billedformatet Valg af et sted, hvor optagelserne skal gemmes Optag og afspil Sådan tager du billeder Kapitel 23 Fusion link applikation Overblik over Fusion link Medie-kilder Sådan gennemser du musik Valg af funktionerne til vilkårlig og gentagen afspilning Justering af lydstyrke-niveauer for hver zone Valg af zone, der skal styres Justering af tone-kontrolenhederne Valg af system, der skal styres Menu indstillinger Kapitel 24 Vejrapplikationen (kun i Nordamerika) Oversigt over vejrapplikationen Konfiguration af vejrapplikationen Overblik over billedet i vejrapplikationen Navigation på vejrkortet Vejr kontekstmenu Vejrinformation Vejrrapporter Animerede vejrbilleder Vejrapplikationens menuindstillinger Ordliste over vejrrelaterede termer Kapitel 25 Sirus audio applikation (kun i Nordamerika) Overblik over Sirius-audio Kapitel 26 Mobil applikationer Raymarine mobil applikationer Aktivering af Wi-Fi Aktivering af mobil applikationer Opsætning af Wi-Fi-sikkerhed Valg af en Wi-Fi-kanal Kapitel 27 Tilpasning af displayet Valg af sprog Bådoplysninger Opsætning af enheder Indstilling af tid og dato Visningspræferencer Overblik over databjælke og datafelt Liste over datapunkter System konfigurations menuer Kapitel 28 Vedligeholdelse af displayet Reparation og vedligeholdelse Rengøring Kapitel 29 Problemløsning

8 29.1 Problemløsning Problemløsning for tænding Problemløsning for radaren GPS problemløsning Problemløsning for fiske-ekkolod Problemløsning i forbindelse med det termiske kamera Problemløsning for systemdata Problemløsning for video Wi-Fi problemløsning Bluetooth-fejlfinding Touchskærm problemløsning Kalibrering af touchskærmen Diverse problemløsninger Kapitel 30 Teknisk support Raymarines kundesupport Tredjeparts support Kapitel 31 Tekniske specifikationer a Series c og e Series Kapitel 32 Reservedele og tilbehør Transducertilbehør DownVision transducere og tilbehør Netværkshardware Netværkskabel stiktyper Netværks kabler Netværkskabel stiktyper SeaTalk ng -kabelkomponenter SeaTalk ng kabler og tilbehør Tilbehør til SeaTalk Videokabler Reservedele til a65 / a Reservedele til e7 e7d Reservedele til e95 / e97 / c95 / c Reservedele til e125 / e127 / c125 / c e165 ekstradele Appendiks A NMEA 0183-sætninger Appendiks B NMEA dataformidling Appendiks C NMEA 2000-sætninger Appendiks D Stik og ben Appendiks E Afbryder panel applikation Appendiks F Software-udgivelser a Series / c Series / e Series

9 Kapitel 1: Vigtige oplysninger Godkendt installation Raymarine anbefaler, at installationen udføres af en installatør, der er godkendt af Raymarine. Ved at få installationen udført af en godkendt installatør, får du visse udvidede garantifordele. Du kan få flere oplysninger af din Raymarine-forhandler og ved at læse garantidokumentet, der følger med produktet. Advarsel: Installation og betjening af produktet Produktet skal installeres og betjenes i overensstemmelse med de medfølgende anvisninger. Hvis anvisningerne ikke følges kan der opstå fare for personskader, skader på fartøjet og/eller tab af funktionalitet. Advarsel: Mulig antændingskilde Produktet er IKKE godkendt til brug på steder med farlige/brændfarlige stoffer. Det må IKKE anbringes på steder med farlige/brændfarlige stoffer (fx i motorrum eller i nærheden af brændstoftanke). Advarsel: Højspænding Dette produkt indeholder højspænding. Fjern IKKE afdækning, og forsøg ikke på anden måde at skaffe adgang til interne komponenter, med mindre der specifikt gives besked om det i dette dokument. Advarsel: Grundlæggende information om produktet Før der tændes for strømmen til dette produkt skal du sikre, at det er korrekt forbundet til stellet i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Advarsel: Sluk strømforsyningen Sørg for, at bådens strømforsyning er slået FRA, inden du påbegynder installationen af produktet. Du må IKKE tilslutte eller afbryde forbindelsen til udstyr, når strømmen er slået til - med mindre du rådes til at gøre det i dette dokument. Advarsel: FCC-advarsel (afsnit 15.21) Ændringer eller modifikationer af dette udstyr, der ikke udtrykkeligt er godkendt skriftligt af Raymarine Incorporated kan krænke overensstemmelse med FCC reglerne og ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret. Advarsel: Sikkerhed i forbindelse med radarscanner Sørg for, at der ikke er mennesker i vejen, før radarscanneren sættes i gang med at rotere. Advarsel: Sikkerhed i forbindelse med radartransmission Radarscanneren udsender elektromagnetisk energi. Sørg for, at der ikke er mennesker i vejen, før radarscanneren sættes i gang med at sende. Advarsel: Betjening af fiske-ekkoloddet Betjen ALDRIG fiske-ekkoloddet, hvis ikke båden er i vandet. Rør ALDRIG ved transducerens overflade, når der er tændt for strømmen. SLUK for fiske-ekkoloddet, hvis der er mulighed for dykkere inden for 7,6 m (25 ft) afstand af transduceren. Advarsel: Berøringsskærmens temperatur Hvis displayet er monteret over dæk, hvor det udsættes for direkte sollys i længere perioder, kan berøringsskærmen blive meget varm. Under sådanne forhold anbefaler Raymarine, at du undgår at bruge berøringsskærmen: I forbindelse med HybridTouch displays bør du bruge enhedens fysiske knapper i stedet. I forbindelse med displays, der kun har touch-betjening, bør du bruge et eksternt tastatur (f.eks. RMK-9) i stedet. Advarsel: Berøringsskærmen Udsættelse for langvarig regn kan forårsage fejl i touchskærmens ydeevne. I disse tilfælde skal du bruge touch-skærmen mindst muligt og tørre den af med en ikke-slibende klud, inden du bruger den. FORSIGTIG: Transducerkabel UNDLAD at skære, afkorte eller splejse transducerkablet. UNDLAD at fjerne stikket. Hvis der er skåret i kablet, kan det ikke repareres. Hvis der er skåret i kablet, gælder garantien ikke. FORSIGTIG: Beskyttelse af strømforsyning Når produktet installeres, skal du sikre dig, at strømforsyningen er beskyttet med en passende sikring eller et ræle. FORSIGTIG: Korrekt behandling af søkorts- og hukommelseskort For at undgå uoprettelig skade på og/eller tab af data fra søkorts- og hukommelseskortet skal du: Gem IKKE data eller filer på et kort, der indeholder kartografi, da søkortene muligvis overskrives. Sørg for, at søkortskortet placeres med den rigtige side opad. Forsøg IKKE at tvinge et søkortskort på plads. Brug IKKE et metalinstrument såsom en skruetrækker eller tang til at fjerne et søkortseller hukommelseskort. FORSIGTIG: Sørg for, at lågen til søkort-kortet er forsvarligt lukket. For at forebygge indtrængning af vand og deraf følgende skade på produktet skal du sørge for, at lågen til søkort-kortet er forsvarligt lukket. Vigtige oplysninger 9

10 TFT Skærme FORSIGTIG: Solskærme Påsæt altid solskærmene, når produktet ikke er i brug til beskyttelse af produktet mod UV-strålernes skadelige effekt. Fjern solskærmene, når der sejles ved høj hastighed, uanset om det er i vand, eller om fartøjet slæbes. FORSIGTIG: Rengøring Ved rengøring af produktet: Tør IKKE displayet af med en tør klud, da dette kan ridse skærmens belægning. Brug IKKE slibemidler eller produkter, der indeholder syre eller ammoniak. Foretag IKKE sprøjtevask Skærmens farver vil evt. variere med en kulørt baggrund eller i kulørt lys. Dette er helt normalt og kan ses på alle farve Thin Film Transistor (TFT) skærme. Vandindtrængning Ansvarsfraskrivelse vedr. vandindtrængning På trods af at Raymarines produkter mere end overholder kravene i den angivne IPX-standard (se produktets Tekniske specifikation), er det muligt, at der kan forekomme vandindtrængning og deraf følgende funktionsfejl, hvis Raymarine-udstyret udsættes for trykspuling. Raymarines garanti dækker ikke skader, der er sket som følge af trykspuling. Ansvarsfraskrivelser Dette produkt (inklusive de elektroniske søkort) er kun beregnet som et hjælpemiddel til navigation. Det er fremstillet til at lette brugen af officielle søkort, til ikke at erstatte dem. Det er kun officielle søkort og meddelelser til søfarende der indeholder alle de nødvendige oplysninger til sikker navigation. Det er kaptajnens ansvar, at disse tages i brug. Det er brugerens eget ansvar at handle forsvarligt og benytte sig af officielle søkort, meddelelser til søfarende samt korrekt navigation ved anvendelse af dette eller andre Raymarine-produkter. Dette produkt understøtter elektroniske søkort fra tredjeparts dataudbydere, som kan være indlejrede i eller lagret på memory cards. Brugen af sådanne søkort er underlagt udbyderens slutbrugerlicensaftale, som er indeholdt i dokumentationen for dette produkt eller leveres med memory card'et. Raymarine garanterer ikke, at dette produkt er fri for fejl, eller at det er kompatibelt med produkter, der er fremstillet af andre personer eller enheder end Raymarine. Dette produkt bruger digitale søkortsdata og elektronisk information fra GPS, som kan indeholde fejl. Raymarine garanterer ikke validiteten af sådan information, og det skal bemærkes, at informationsfejl kan forårsage fejlfunktion i produktet. Raymarine er ikke ansvarlig for skader eller personskader, der er forårsaget af din brug eller manglende evne til at bruge produktet, af produktets interaktion med produkter, der er fremstillet af andre, eller af fejl i søkortsdata eller information, som produktet anvender, og som leveres af tredjepart. Hukommelseskort og søkortskort MicroSD hukommelseskort kan bruges til at sikkerhedskopiere / gemme data (f.eks. waypoints og trackspor). Når dataene er kopieret på et hukommelseskort, kan de gamle data slettes på systemet, og der bliver dermed plads til nye data. De gemte data kan hentes frem til enhver tid. Du kan få vist yderligere eller opgraderet kartografi med søkortskort. Det anbefales, at du jævnligt sikkerhedskopierer dine data på et hukommelseskort. Gem IKKE data på et hukommelseskort, der indeholder kartografi. Kompatible kort Følgende typer MicroSD-kort er kompatible med dit display: Micro sikker digital standardkapacitet (MicroSDSC) Micro sikker digital høj kapacitet (MicroSDHC) Bemærk: Den maksimalt understøttede hukommelseskort kapacitet er 32 GB. MicroSD kort skal formateres, så de bruger enten FAT eller FAT 32 filsystem-formatet og dermed kan bruges med din MFD. Nominel hastighedsklasse For at opnå den bedste ydeevne anbefales det at bruge hukommelseskort af klasse 10 eller UHS (Ultra High Speed). Søkortskort Dit produkt er installeret fra starten med elektroniske søkort (grundkort på verdensplan). Hvis du ønsker at bruge andre søkortsdata, kan du indsætte kompatible søkortskort i enhedens hukommelseskort-læser. Brug altid søkortskort og hukommelseskort fra en kendt producent. Til arkivering af data eller oprettelse af et elektronisk søkortskort anbefaler Raymarine brugen af hukommelseskort af god kvalitet. Nogle hukommelseskort fra visse producenter vil evt. ikke fungere i din enhed. Kontakt venligst kundeservice for at få en liste over anbefalede søkortskort. EMC-retningslinjer for installation Raymarines udstyr og tilbehør overholder de relevante regler for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for at minimere den elektromagnetiske interferens på tværs af udstyret og den effekt, som en sådan interferens kan have på systemet Det er vigtigt, at systemet installeres korrekt for at minimere elektromagnetisk interferens. Bemærk: I områder med ekstrem EMC-interferens kan der være en smule interferens på produktet. Hvis dette skulle ske, bør der være en større afstand mellem produktet og kilden til interferens. Vi anbefaler følgende for at opnå den optimale beskyttelse mod elektromagnetisk interferens: Raymarine-udstyr og tilsluttede kabler bør: anbringes mindst 1 m (3 ft) fra andet udstyr, der udsender radiosignaler eller kabler, der bærer sådanne, f.eks. VHF-radioer, -kabler og -antenner. Hvis udstyret bruges i nærheden af SSB-radioer, bør afstanden være mindst 2 m. anbringes mere end 2 m (7 ft) fra radarstråler. En radarstråle spredes normalt 20 grader opad og nedad i forhold til strålingens midtpunkt. Produktet bør strømføres vha. et andet batteri, end det der bruges til startmotoren. Dette er vigtigt for at forhindre fejl og datatab, der kan opstå, hvis startmotoren ikke har sit eget batteri. Der bør anvendes korrekte kabler fra Raymarine. Kabler må ikke forkortes eller forlænges, med mindre det gennemgås i installationsvejledningen. Bemærk: I de tilfælde, hvor begrænsninger på installationsstedet forhindrer dig i at overholde en eller flere af ovenstående anvisninger, skal du adskille elektrisk udstyr så meget som muligt for at undgå elektromagnetisk interferens. 10 a Series / c Series / e Series

11 RF-eksponering Denne sender og dens antenne er udformet således, at den overholder FCC / IC RF-eksponeringsgrænser for generel befolkning / ukontrolleret eksponering. WiFi- / Bluetooth-antennen er monteret bag frontinstrumentpanelet på den venstre side af skærmen. Det anbefales at opretholde en sikker afstand på mindst 1 cm fra den venstre side af skærmen. FCC Overensstemmelseserklæring (afsnit 15.19) Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser: 1. Denne enhed forårsager måske ikke skadelig interferens. 2. Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift. FCC Interferenserklæring (afsnit (b)) Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med kravene for en Klasse B digital enhed i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse krav er beregnet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan, hvis ikke installeret og brugt i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil opstå i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio-eller tv-modtagelse, hvilket kan konstateres ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at udbedre forholdene på en af nedenstående måder: 1. Drej eller flyt modtagerantennen. 2. Øg adskillelsen mellem udstyret og modtageren. 3. Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det modtageren nu er tilsluttet. 4. Bed en forhandler eller erfaren radio-/tv-tekniker om hjælp. Industry Canada Denne enhed er i overensstemmelse med RSS-standard(er), der er undtaget licens ifølge Industry Canada. Driften er underlagt følgende to betingelser: 1. Denne enhed forårsager måske ikke interferens, og 2. Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift af enheden. Dette Klasse B digitale apparat er i overensstemmelse med canadisk ICES-003. Industry Canada (Français) Cet appareil est conforme aux normes d'exemption de licence RSS d'industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: 1. cet appareil ne doit pas causer d'interférence, et 2. cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnement. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Japanske godkendelser I det frekvensbånd, der bruges til dette udstyr, bliver der også betjent campus radio stationer (radio stationer, der kræver en tilladelse) og angivne radio stationer med lav effekt (radio stationer, der ikke kræver tilladelse) for mobil identifikations og amatør radio stationer (radio stationer, der kræver tilladelse), som anvendes i industrier som f.eks. mikrobølge ovne, teknisk udstyr, lægeudstyr og produktionslinje fra andre fabrikker. 1. Inden du anvender dette udstyr bedes du sikre dig, at der ikke betjenes campus radio stationer og angivne radio stationer med lav effekt til mobil identifikations og amatør radio stationer i nærheden. 2. Hvis der opstår skadelig interferens for campus radio stationer til mobil identifikation pga. dette udstyr, bedes du straks skifte den anvendte frekvens eller standse transmissionen af radio bølger og derefter informere dig om foranstaltningerne for at undgå interferens (f.eks. installationen af partitioner) gennem nedenstående kontakt information. 3. Hvis der opstår problemer, som f.eks. i tilfælde af skadelig interferens for angivne radio stationer med lav effekt til mobil identifikations eller amatør radio stationer, pga. dette udstyr, bedes du desuden søge hjælp gennem følgende kontakt information. Kontakt information: Kontakt venligst din lokale autoriserede Raymarine forhandler. Licensaftaler for tredjepartssoftware Dette produkt er undlagt visse licensaftaler for tredjepartssoftware, som angivet herunder: GNU LGPL/GPL JPEG libraries OpenSSL FreeType Licensaftalerne for ovenstående kan findes på webstedet og på den medfølgende cd med dokumentation, hvis leveret. Støjafskærmende ferrit kerner Der er monteret støjafskærmende ferrit kerner på nogle af Raymarines kabler. Disse er vigtige for at minimere den elektromagnetiske interferens. Hvis det er nødvendigt at fjerne en ferrit kerne (f.eks. under installation eller vedligeholdelse), skal den anbringes på det rette sted igen, inden produktet tages i brug. Du må kun bruge ferrit kerner af den rette type, leveret af en autoriseret Raymarine-forhandler. Hvis det er nødvendigt at tilføje flere ferrit kerner til et kabel ved en installation, bør der bruges ekstra kabel-klemmer for at forhindre belastning af stikkene pga. kablets ekstra vægt. Forbindelser til andet udstyr Krav om ferritter på kabler, der ikke er fra Raymarine Hvis dit Raymarie-udstyr skal sluttes til andet udstyr med et kabel, der ikke er fra Raymarine, SKAL der sættes en ferrit på kablet i nærheden af Raymarine-enheden. Overensstemmelseserklæring Raymarine UK Ltd. erklærer, at dette produkt overholder de væsentlige krav i R&TTE-direktiv 1999/5/EF. Det originale overensstemmelsescertifikat kan findes på den pågældende produktside på Vigtige oplysninger 11

12 Bortskaffelse af produktet Produktet skal bortskaffes i overensstemmelse med WEEE-Direktivet. WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment) fastslår, at brugt elektrisk og elektronisk udstyr skal genbruges. Selv om WEEE-direktivet ikke gælder for alle Raymarine-produkter, støtter vi genbrugspolitikken, og vi beder dig om at sætte dig ind i den korrekte bortskaffelse af produktet. Politik for defekte pixels Som alle TFT (Thin Film Transistor) enheder kan skærmen have nogle få forkert oplyste ("døde") pixler. Disse kan evt. ses som sorte pixler på lyse områder af skærmen eller som farvede pixler i sorte områder. Hvis dit display indeholder FLERE forkert oplyste pixels end det tilladte (se produktets tekniske specifikationer for detaljerede oplysninger), bedes du kontakte dit lokale Raymarine servicecenter for yderligere oplysninger. Garantiregistrering Du kan registrere ejeskabet af dit Raymarine produkt på og registrere online. Det er vigtigt, at du registrerer dit produkt, hvis du vil udnytte alle garantifordelene. På pakken til dit udstyr er der et mærkat med serienummeret på din enhed. Du skal bruge dette serienummer, når du registrerer produktet. Lad mærkaten sidde eller opbevar den til senere brug. IMO og SOLAS Udstyret, der er beskrevet i dette dokument er beregnet til brug på lystbåde og erhvervsfartøjer, der ikke er omfattet af transportbestemmelserne fra IMO (Den internationale søfartsorganisation) og SOLAS (international konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen). Teknisk nøjagtighed Såvidt vi ved, var oplysningerne i dette dokument korrekte på det tidspunkt, hvor dokumentet blev udarbejdet. Raymarine kan dog ikke drages til ansvar for eventuelle unøjagtigheder eller mangler heri. Som følge af vores politik om konstant forbedring af vores produkter kan specifikationerne ændres uden varsel. Følgelig kan Raymarine ikke drages til ansvar for eventuelle uoverensstemmelser mellem oplysningerne i dette dokument og selve produktet. Se venligst Raymarine website (www.raymarine.com) for at sikre, at du har de(n) mest opdaterede version(er) af dokumentationen til dit produkt. 12 a Series / c Series / e Series

13 Kapitel 2: Dokument- og produktinformation Kapitlets indhold 2.1 Oplysninger om håndbogen på side Produktoversigt på side Illustrationer i håndbog på side Udtryk i håndbogen på side 18 Dokument- og produktinformation 13

14 2.1 Oplysninger om håndbogen Denne håndbog indeholder vigtige oplysninger om dit multifunktions display. Håndbogen skal bruges med følgende 3. generations Raymarine multifunktion display: a Series c Series e Series Om denne håndbog I denne håndbog beskrives det, hvordan multifunktionsdisplayet betjenes sammen med kompatibelt udstyr til elektronisk kartografi og perifert udstyr. Det antages, at alt perifert udstyr, som displayet bruges med, er kompatibelt og korrekt installeret. Denne håndbog er egnet til brugere med forskellige søfartskundskaber, men der forudsættes en generel viden om brug af displayet samt maritim terminologi og praksis. Software revision Raymarine opdaterer jævnligt produkt-software for at tilføje nye funktioner og forbedre eksisterende funktioner. Release 10 Denne håndbog dækker multifunktions display software version LightHouse II udg. 10. Se venligst afsnittet Software-udgivelser for detaljerede oplysninger om software-udgivelser. Kontrollér Raymarine-webstedet for at sikre, at du har den nyeste software og de nyeste brugervejledninger. Håndbøger Følgende håndbøger gælder for din multifunktionsskærm: Håndbøger Alle dokumenter kan hentes i pdf-format på Håndbøger til a Series Beskrivelse Monteringsvejledning og kom godt i gang til a Series Installations- og betjeningshåndbøger til a Series / c Series / e Series Varenummer Monteringsskabelon til a6x Monteringsskabelon til a7x Beskrivelse Installations- og betjeningshåndbøger til a Series / c Series / e Series Varenummer e7 / e7d Monteringsskabelon e95 / e97 / c95 / c97 Monteringsskabelon e125 / e127 / c125 / c127 Monteringsskabelon e165 Monteringsskabelon Yderligere håndbøger Beskrivelse SeaTalk ng -referencevejledning Varenummer Brugervejledninger til Print Shop Raymarine tilbyder en Print Shop-service, der gør det muligt for dig at købe en professionelt udskrevet vejledning af høj kvalitet til dit Raymarine-produkt. Udskrevne vejledninger er ideelle at have om bord på din båd, hvor de kan bruges som en nyttig reference, hver gang du har brug for hjælp til dit Raymarine-produkt. Klik ind på for at bestille en udskrevet vejledning, der leveres direkte til din dør. For yderligere oplysninger om Print Shop henvises der til Print Shop FAQ-siderne: Bemærk: Du kan betale med kreditkort og PayPal for de udskrevne vejledninger. Udskrevne vejledninger kan sendes til overalt i verden. Der vil blive føjet yderligere vejledninger til Print Shop i løbet af de kommende måneder til både nye produkter og Legacy-produkter. Raymarine brugervejledninger kan også downloades gratis fra Raymarine's websted i det populære PDF-format. Disse PDF-filer kan vises på en pc / bærbar computer, tablet, smartphone eller på den seneste generation af Raymarine multifunktions displays. Håndbøger til c Series Beskrivelse Monteringsvejledning og kom godt i gang til c Series / e Series Installations- og betjeningshåndbøger til a Series / c Series / e Series e95 / e97 / c95 / c97 Monteringsskabelon e125 / e127 / c125 / c127 Monteringsskabelon Varenummer Håndbøger til e Series Beskrivelse e7 / e7d Monteringsvejledning og kom godt i gang Monteringsvejledning og kom godt i gang til c Series / e Series Varenummer a Series / c Series / e Series

15 2.2 Produktoversigt a6x display varianter a6x multifunktions displays fås i følgende varianter: Variant uden fiske-ekkolod Variant med fiske-ekkolod DownVision variant Funktioner Betjening a65 (E70076) a67 (E70077) a68 (E70206) Bluetooth Intern GPS a65 Wi-Fi (E70162) a67 Wi-Fi (E70163) a68 Wi-Fi (E70207) Bluetooth Intern GPS Wi-Fi Berøringsskærm med Multi-Touch (HybridTouch, når det parres med et fjerntastatur.) Berøringsskærm med Multi-Touch (HybridTouch, når det parres med et fjerntastatur.) a7x display varianter a7x multifunktions displays fås i følgende varianter: Variant uden fiske-ekkolod Variant med fiske-ekkolod DownVision variant Funktioner Betjening a75 (E70164) a77 (E70165) a78 (E70208) Bluetooth Intern GPS a75 Wi-Fi (E70166) a77 Wi-Fi (E70167) a78 Wi-Fi (E70209) Bluetooth Intern GPS Wi-Fi Berøringsskærm med Multi-Touch (HybridTouch, når det parres med et fjerntastatur.) Berøringsskærm med Multi-Touch (HybridTouch, når det parres med et fjerntastatur.) Dokument- og produktinformation 15

16 c Series og e Series display varianter c Series og e Series multifunktions displays fås i følgende varianter e7 (E62354) c95 (E70011) e95 (E70021) c125 (E70013) e125 (E70023) e165 (E70025) Ikke fiskeekkolod Fiskeekkolod Series Betjening Funktioner e7d (E62355) c97 (E70012) e97 (E70022) c127 (E70014) e127 (E70024) n/a e Series c Series e Series c Series e Series e Series HybridTouch (Berøringsskærm og fysiske knapper) Kun fysiske knapper HybridTouch (Berøringsskærm og fysiske knapper) Kun fysiske knapper HybridTouch (Berøringsskærm og fysiske knapper) HybridTouch (Berøringsskærm og fysiske knapper) Bluetooth. Wi-Fi NMEA 0183 NMEA 2000 (via SeaTalk ng ) Intern GPS. Videoindgang. Bluetooth. Wi-Fi NMEA 0183 NMEA 2000 (via SeaTalk ng ) Intern GPS. Videoindgang. Bluetooth. Wi-Fi NMEA 0183 NMEA 2000 (via SeaTalk ng ) Intern GPS. Videoindgang x2. Videoudgang. Bluetooth. Wi-Fi NMEA 0183 NMEA 2000 (via SeaTalk ng ) Intern GPS. Videoindgang. Bluetooth. Wi-Fi NMEA 0183 NMEA 2000 (via SeaTalk ng ) Intern GPS. Videoindgang x2. Videoudgang. Bluetooth. Wi-Fi NMEA 0183 NMEA 2000 (via SeaTalk ng ) Videoindgang x2. Videoudgang. Oversigt over HybridTouch Hvis multifunktions displayet understøtter HybridTouch, kan du både betjene det med touchskærmen og de fysiske knapper. Et HybridTouch display har fysiske knapper, som kan anvendes ud over berøringsskærmen. Multifunktions display, der kun har berøringsskærm (og ingen fysiske knapper) kan sluttes til et fjerntastatur, hvor det er muligt at bruge HybridTouch-funktioner. Alle funktioner kan vælges med touchskærmen. Der kan dog være situationer (f.eks. ved ekstreme vejrforhold), hvor det ikke er praktisk at bruge touchskærmen. I sådanne situationer anbefaler Raymarine kraftigt, at du bruger låsefunktionen, og nøjes med at bruge de fysiske knapper til at betjene multifunktionsdisplayet. 16 a Series / c Series / e Series

17 Overblik over berøringsskærm Berøringsskærmen giver et alternativ til brug af fysiske knapper til at styre dit multifunktions display. Alle funktioner kan vælges med touchskærmen Bemærk: Raymarine anbefaler kraftigt, at du øver dig i at bruge touchskærmen, mens båden er forankret eller fortøjet. Du kan finde det nyttigt at bruge simulatortilstanden (tilgængelig fra Startskærm > Opsætning > System Indstillinger) i disse situationer. 2.3 Illustrationer i håndbog Illustrationerne og skærmbillederne, der anvendes i denne håndbog, kan afvige en smule fra din displaymodel. Illustrationen af multifunktions displayet herunder bruges gennem hele denne vejledning, og med mindre andet angives, kan den gælde for alle 3. generations multifunktions display fra Raymarine (dvs. a Series, c Series og e Series). D Dokument- og produktinformation 17

18 2.4 Udtryk i håndbogen Der anvendes følgende udtryk i håndbogen i forbindelse med: Type Eksempel Udtryk Ikoner Menuer Udtrykket "vælg" bruges i situationer, der omfatter ikoner, og henviser til det at vælge et ikon på skærmen, enten gennem touch eller fysiske knapper: Touch Tryk på ikonet med fingeren for at vælge. Fysiske knapper Brug Joysticket til at markere ikonet og trykke på knappen Ok. Udtrykket "vælg" bruges i situationer, der omfatter menuer, og henviser til det at vælge et menupunkt, enten gennem touch eller fysiske knapper: Touch Tryk på ikonet med fingeren for at vælge. Fysiske knapper Brug Joysticket til at markere ikonet, og tryk på knappen Ok. Udtrykket rul bruges i situationer, der omfatter menuer og dialoger, og henviser til det at rulle en liste eller menu, enten gennem touch eller fysiske knapper: Touch Tryk på menuen med fingeren og rul op eller ned for at rulle. Fysiske knapper Drej drejeregulatoren med eller mod uret for at rulle.. Applikationer Numeriske justerings kontrolfunktioner Skyder linjens kontrolfunktioner Udtrykket "vælg" bruges i situationer, der omfatter applikationer, og henviser til det at vælge en placering, et objekt eller et målobjekt på skærmen, enten gennem touch eller fysiske knapper: Touch Tryk på en placering med fingeren og hold nede for at vælge, eller Touch Tryk på et objekt eller et målobjekt med fingeren og slip. Fysiske knapper Brug Joysticket til at markere placeringen, objektet eller målobjektet, og tryk på knappen Ok. Udtrykket juster bruges i situationer, der omfatter numeriske justerings kontrolenheder, og henviser til det at ændre en numerisk værdi, enten gennem touch eller fysiske knapper: Touch Tryk på op- eller ned-pilen med fingeren for at øge eller mindske den numeriske værdi. Fysiske knapper Brug drejeregulatoren til at øge eller mindske den numeriske værdi. Mens den numeriske justeringskontrol vises, kan du også vælge tastatur ikonet eller trykke på Ok-knappen og holde den nede for at åbne et numerisk tastatur og indtaste en ny værdi for indstillingen. Udtrykket juster bruges i situationer, der omfatter numeriske skyder linjen, og henviser til det at ændre den tilknyttede numeriske værdi, enten gennem touch eller fysiske knapper: Touch Tryk på op- eller ned-pilen med fingeren for at øge eller mindske den numeriske værdi. Fysiske knapper Brug drejeregulatoren til at øge eller mindske den numeriske værdi. 18 a Series / c Series / e Series

19 Waypoint (MOB) knap / ikon Afhængigt af typen af multifunktions display er der enten en Waypoint (MOB) knap eller et ikon på skærmen. WPT knap c Series e Series RMK-9 tastatur WPT-ikoner a Series gs Series I hele denne vejledning henviser termen: Vælg WPT til et tryk på den fysiske WPT knap eller et tryk på WPT ikonet på skærmen. Betjeninger med og uden touch Denne håndbog gælder både for betjeninger med og uden touch-betjening. Denne håndbog bruger ikoner til at identificere, om en bestemt betjening skal foretages med eller uden touch. Hvis en opgave ikke er markeret med et ikon for betjening med eller uden touch, kan opgaven udføres på begge måder. Touch (betjening med berøringsskærm) Betjeninger med touch gælder for multifunktions display, der har en berøringsskærm. Ikke-touch (betjening med fysisk knap) Betjeninger uden touch gælder for multifunktions display med fysiske knapper eller multifunktions display, der har et fjerntastatur tilsluttet og parret til den. Dokument- og produktinformation 19

20 20 a Series / c Series / e Series

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere

TomTom Golfer Referencevejledning 1.0.8

TomTom Golfer Referencevejledning 1.0.8 TomTom Golfer Referencevejledning 1.0.8 Indhold Velkommen 4 Nye funktioner 5 Nyt i denne version... 5 Sådan kommer du i gang 6 Dit ur 8 Om dit ur... 8 Rengøring af uret... 8 Sådan bruges docken... 9 Urstatus...

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

GPSMAP 700-serien brugervejledning

GPSMAP 700-serien brugervejledning GPSMAP 700-serien brugervejledning 2010-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes,

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

Nokia 301 Velkommen til Nokia 301. 1.0. udgave DA

Nokia 301 Velkommen til Nokia 301. 1.0. udgave DA Nokia 301 Velkommen til Nokia 301 1.0. udgave DA Psst... Du kan få oplysninger om Nokias tjenestevilkår og persondatapolitik på www.nokia.com/ privacy. 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

GPSMAP. 400/500-serien. brugervejledning

GPSMAP. 400/500-serien. brugervejledning GPSMAP 400/500-serien brugervejledning 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020

Læs mere

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning Version 1.3 Dansk Leica Brugervejledning Leica mojortk, Introduktion Introduktion 2 Køb Tillykke med købet af et mojortk system. Denne brugervejledning indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger og instruktioner

Læs mere

Dakota 10 og 20 brugervejledning

Dakota 10 og 20 brugervejledning Dakota 10 og 20 brugervejledning 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax

Læs mere

Touch Phone Brugervejledning

Touch Phone Brugervejledning Touch Phone Brugervejledning www.htc.com 2 Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN MENS APPARATET OPLADES. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES HVIS

Læs mere

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug.

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Betjeningsvejledninger Smart bordtelefon Modelnr. KX-UT670 Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. KX-UT670:

Læs mere

Udvidet Brugervejledning. www.htc.com

Udvidet Brugervejledning. www.htc.com Udvidet Brugervejledning www.htc.com Læs, inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE FULDT UD OPLADT, NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR TELEFONEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES,

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler. Brugsanvisning

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler. Brugsanvisning Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler Brugsanvisning 2011 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. I forbindelse med den tilsigtede anvendelse af det produkt, som er beskrevet i denne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL4418H/12 PFL4418K/12 PFL4418T/60 PFL45x8H/12 PFL45x8K/12 PFL45x8T/12 PFL45x8T/60 PFL45x8M/08 DA Brugervejledning Indhold 1 Vigtigt 3

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig

Læs mere

Unitron udirect 2 vejledning

Unitron udirect 2 vejledning Unitron udirect 2 vejledning Tak Tak, fordi du har valgt en Unitron udirect 2. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med dygtige fagfolk om at udvikle avancerede,

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 206

Brugervejledning til Nokia 206 Brugervejledning til Nokia 06.. udgave DA Indholdsfortegnelse Taster og dele...5 Indsætning af et SIM-kort og batteri...8 Indsætning af et hukommelseskort...9 Opladning af batteriet...9 Lås tasterne...0

Læs mere

Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i

Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i denne brugervejledning kan ændres uden forbehold. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

SMART Board 600i6. Interaktivt whiteboardsystem. Konfigurations- og brugervejledning

SMART Board 600i6. Interaktivt whiteboardsystem. Konfigurations- og brugervejledning SMART Board 600i6 Interaktivt whiteboardsystem Konfigurations- og brugervejledning FCC-advarsel Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for digitale enheder i klasse A i overensstemmelse

Læs mere

Audio system til personlig lyd

Audio system til personlig lyd Audio system til personlig lyd Betjeningsvejledning Introduktion Afspilning af en CD Brug af radioen Afspilning af en fil på en USB-enhed Afspilning af musik med lydkomponenter (medfølger ikke) Afspilning

Læs mere

Divar MR digital videooptager

Divar MR digital videooptager Divar MR digital videooptager Typenummer DVR-8K, DVR-16K, DVR-8L, DVR-16L da Brugervejledning_da Digital videooptager Indholdsfortegnelse da 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed 3 1.1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Brugerhåndbog. www.packardbell.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugerhåndbog. www.packardbell.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed og komfort...3 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Forholdsregler for ansvarlig brug af computeren...3 Grundlæggende funktioner...5 Computerens kontrolfunktioner...5 Tænd eller

Læs mere

SM-T360. Brugervejledning. www.samsung.com

SM-T360. Brugervejledning. www.samsung.com SM-T360 Brugervejledning www.samsung.com Om denne vejledning Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske

Læs mere