Bilag A1. Produktspecifikation for IPConnect xdsl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag A1. Produktspecifikation for IPConnect xdsl"

Transkript

1 Bilag A1. Produktspecifikation for IPConnect xdsl 1 Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af Branchesalgs IPConnect xdsl produkter (IPConnect DHCP og IPConnect RBE), som stiller TDC's IP-net til rådighed for operatøren og giver en konnektivitet for dennes slutkunder til alle IP-adresser, der kan nås på og via TDC's net. Produktet giver udelukkende adgang til det globale IP-net, mens det er operatørens eget ansvar at tilbyde hostfunktionaliteter såsom news, DNS og . For IPConnect XDSL sker konnektiviteten via TDC's net og forudsætter, at der er indgået følgende aftaler: Standard aftale om adgang til bredbåndskapacitet (ATM BSA) over TDC's kobberabonnentlinier Standard aftale om adgang til bredbåndskapacitet (Ethernet BSA) over TDC's kobberabonnentlinier. Her er bl.a. beskrevet forhold omkring enabling af Vectoring noder i TDC infrastruktur. Herefter kaldes ovennævnte aftaler Bitstream Access (BSA). 2 Indhold 1 OMFANG INDHOLD ANVENDTE FORKORTELSER SELVBETJENING WHOLESALE PRODUKTBESKRIVELSE GENERELT Produktets interface Protokoller Brugerfunktionalitet Sikkerhed Kvalitet Installationsformer IP-adresser Hastigheder Liniekvalificering Serviceformer Trafikdata Rød ordre Hvilende abonnement SPECIFIKATIONER FOR DE ENKELTE IPCONNECT XDSL PRODUKTER IPConnect DHCP IPConnect RBE BESTILLING OG LEVERING AF IPCONNECT XDSL KONTRAKTINDGÅELSE BESTILLING Bestilling ved genanvendelse på samme DSLAM central Tekniker ringer 30 min. inden ankomst FLYTNING ÆNDRING OPSIGELSE PRISSTRUKTUR AFTALEINDGÅELSE IP konn Bilag A1 Prodspec XDSL v standard Side 1 af 13

2 7.2 TAKSERING ABONNEMENT TILLÆGSYDELSER: SÆRLIGE GEBYRER BONUS DRIFT OG SERVICE TDC S ANSVAR OPERATØRENS ANSVAR FEJLMELDING/FEJLHÅNDTERING Gengangerfejl NUMMERERING OG IDENTIFIKATION AF FORBINDELSER Anvendte forkortelser I produktspecifikationen anvendes følgende forkortelser: ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line xdsl Generisk betegnelse for ADSL, VDSL, G.SHDSL ATM Asynchronous Transfer Mode BBRAS Broad Band Remote Access Server Brugergrænseflader Selvbetjening Wholesale IP Connect har følgende brugergrænseflader: Portalen, Service, Columbine og Fasin DAS Direct Access Server DNS Domain Name Service DSLAM Digital Subscriber Line Access Multiplexer Fasin Brugergrænseflade i Selvbetjening Wholesale til fejlmelding. GDS Gør-Det-Selv installation GIG Godt-i-Gang installation G.SHDSL Symmetrical high-speed digital subscriber line (SHDSL), defined by ITU-T recommendation G MPLS Multi Protocol Label Switching KAP Kabelafslutningspunkt POI Point of Interconnect RAS Remote Access Server Selvbetjening Wholesale Er nærmere defineret under pkt. 4. Service Brugergrænseflade i Selvbetjening Wholesale til blandt andet ordrebestilling, produkt- og, prisinformation, brugervejledninger, nyhedsbreve samt anden kundeinformation VCC Virtual Circuit Connection VDSL Very-high-bit-rate digital subscriber line VPC Virtual Path Connection xdsl Generisk betegnelse for ADSL, VDSL, G.SHDSL IP konn Bilag A1 Prodspec XDSL v standard Side 2 af 13

3 4 Selvbetjening Wholesale Selvbetjening Wholesale giver blandt andet information om operatørens engagement, produkter, priser, nyheder og kontaktinformation. Selvbetjening Wholesale indeholder også brugeradministration samt mulighed for ordrebestilling, fejlmelding med videre. Selvbetjening Wholesale giver én samlet elektronisk adgang til alle IT-systemer hos Branchesalg ved brug af ét fælles password. Operatøren opfordres til, at holde sig opdateret og sætte sig ind i informationer i Selvbetjening Wholesale, for at sikre bedst mulig overblik og kvalitet i bestillingerne. 5 Produktbeskrivelse Overordnet konfiguration For at skabe et samlet overblik over IPConnect viser følgende figur operatørens muligheder for at købe konnektivitet over TDC's IP net: Peering Slutbruger Fast kredsløb Central D A S Udland IP Ope ratør Host server ADSL SHDSL D S L A M ATM net BBRAS Ethernet net Figur 1: Muligheder for IPConnect Tilslutningsmuligheder og deres forudsætninger Der er følgende tilslutningsmuligheder til IP nettet: IPConnect xdsl (forudsætter aftale om Bitstream Access), jf. dette bilag. IPConnect SHDSL (forudsætter aftale om SHDSL), jf. bilag A2. IPConnect FK (forudsætter transmissionsaftale) evt. i forbindelse med samhusning (forudsætter samhusningsaftale), jf. bilag A3. Denne tilslutningsform kan både benyttes for Operatørens slutbrugere og for Operatørens host-server. 5.1 Generelt Med IPConnect xdsl kan operatøren sælge enkelt accesser til slutbrugere, som har PSTN eller ISDN abonnement hos TDC eller hos en udbyder, der har gensolgt abonnementet for TDC. Derudover vil der være mulighed for at sælge til slutbrugere uden telefonabonnement, såfremt der forefindes en ledig kobberlinie til installationsadressen. IP konn Bilag A1 Prodspec XDSL v standard Side 3 af 13

4 IPConnect xdsl er en xdsl tilslutning til TDC s IP net via TDC's ATM net eller Ethernet. Det er transparent for slutbrugeren om trafik ledes via ATM net eller Ethernet. Nedenstående figur viser sammenhængen mellem IPConnect og Bitstream Access. Bitstream Access IPConnect DSLAM ATM net Ethernet BBRAS TDC IPnet Ekster nt IP-net Figur 2: Konfigurationstegning for tilslutning af IPConnect xdsl Slutbrugeren vil kunne trafikere: TDC s IP net. Udlandet via TDC s udlandsforbindelse. Andre nationale IP-net, med hvilke TDC har peering aftaler. Dog kan der være begrænsninger som følge af en tilvalgt VPN funktionalitet. Slutbrugeren tilsluttes IP-nettet via en XDSL-strækning til nærmeste lokation, hvor der er placeret en af TDC s DSLAM. Herfra videreføres transmissionen i TDC s ATM net eller i TDC s Ethernet til det egentlige IP-net. Ved transmission i TDC s ATM-netværk, vil trafikken fra hver DSLAM blive overført i ATM-nettet i VPC er til BBRAS med de enkelte kunders trafik i VCC er. Det er TDC, der dimensionerer de benyttede VPC er og VCC er, under overholdelse af givne planer. Ved transmission i TDC s Ethernet, kræves at slutbrugeren er tilsluttet en Ethernet DSLAM. Det er TDC, der sikrer den videre transport fra slutkunden gennem Ethernettet fra Ethernet DSLAM til IPnettet. For at operatøren kan tilbyde forskellige host-funktionaliteter og tjenester, herunder mail- og news servere kræves en opkobling til Internettet. En sådan skal bestilles på samme vis som slutbruger opkoblingerne, men kan være underlagt andre principper og priser, jf. bilag A Produktets interface IPConnect dækker de nødvendige porte i forbindelse med tilslutning via BBRAS. Interface mellem BBRAS og ATM nettet udgøres af en ATM-OC3/STM1 port, som udfører segmentering og reassembly af IP-pakker i overensstemmelse med RFC 1483 Multiprotocol Encapsulation over ATM Adaptation Layer 5 (AAL5). Tilsvarende dækker IPConnect også de routere, der benyttes med tilslutning via Ethernettet. IP konn Bilag A1 Prodspec XDSL v standard Side 4 af 13

5 5.1.2 Protokoller Følgende protokoller supporteres for tilslutning via IPConnect XDSL: 1. Network protocols: IPv4 (RFC791) 2. Transport / application protocols: Alle IPv4 protokoller (0-255) 3. Routing protocols: BGP-4 (RFC1771) 4 PPP (point-to-point protocol) ifølge RFC PPP er en standardmetode til at transportere multi-protocol datagrammer over punkt-til-punkt forbindelser Brugerfunktionalitet IPConnect giver udelukkende adgang til Internet, hvorimod det er Operatørens eget ansvar at tilbyde diverse services som , news, DNS o.l Sikkerhed På randen af IP-nettet, jvf. figur 1 og 2, foretages autentifikation afhængig af det valgte IPConnect produkt: IPConnect DHCP: slutbrugeren identificeres ud fra den fysiske tilslutning IPConnect RBE: slutbrugeren identificeres ud fra den fysiske tilslutning TDC's IP-net drives med fokus på sikkerhed, hvilket betyder følgende: - nettet er spoofing frit, hvorved man ikke kan udgive sig for at være en anden, dvs. altid korrekt afsenderadresse. - der er redundante linier Denial of Service TDC tillader sig at afbryde en slutbruger ved DoS (Denial of Service) attacks, hvor TDC's net får problemer med at afvikle trafik. TDC afbryder den slutbruger, der bliver angrebet for at forsvare TDC's net og for at kunne levere trafik til de andre slutbrugere, der er tilsluttet den samme enhed i nettet som den angrebne slutbruger Misbrug I tilfælde af misbrug (uønsket adfærd) fra en IP-adresse tilhørende TDC, kontaktes CSIRT.DK i sin egenskab af TDC's afdeling for håndtering af sikkerhedsrelaterede hændelser på internettet. CSIRT står for: Computer Security Incident Response Team. I de tilfælde, hvor IP-adressen er registreret til en slutkunde tilhørende en operatør med aftale om IPConnect, forbeholder TDC sig ret til direkte at kontakte slutkunden for at bringe misbruget til ophør. I tilfælde af væsentlig misligholdelse forbeholder TDC sig desuden ret til at afbryde slutkundens IPConnect forbindelse, indtil forholdet er bragt i orden. Følgende betragtes som væsentlig misligholdelse: - Kunden portscanner andre computere på Internettet eller skaffer sig uautoriseret adgang til systemer tilsluttet Internettet (hacking). - Kunden medvirker til spredning af virus. - Kunden spreder post, som er uønsket for modtageren (spam, kædebreve eller lignende). - Kunden krænker tredjemands ophavsrettigheder ved downloading, distribution eller lignende. - Kunden sletter eller forfalsker transmissionsinformation, herunder IP-adresser eller headerinformation. - Kunden overtræder gentagne gange de til enhver tid gældende uskrevne regler for god skik på Internettet. CSIRT.DK vil dog i praksis oftest kunne nøjes med at kontakte den pågældende slutkunde og hjælpe vedkommende på rette vej, idet kunden sjældent er bevidst omkring, at dennes server anvendes til misbrug. En fejlkonfigureret server er et let offer for hackere, der anvender serveren som afsats for angreb på tredjepart. Misbrug kan indtræffe i følgende situationer: - Open relay: fejlkonfigureret mail-server, som giver hackere mulighed for at anvende serveren til afsendelse af spam IP konn Bilag A1 Prodspec XDSL v standard Side 5 af 13

6 - Open Proxy: fejlkonfigureret proxy-server, som ligeledes giver hackere mulighed for at anvende serveren til misbrug - Port scanning - Virus - Chikane - Ophavsret Såfremt en slutkunde føler sig generet af andres adfærd på nettet, kan denne eller Operatøren slå afsenderes IP-adresse op på hvoraf fremgår, hvilken organisation, der skal rettes henvendelse til ( adresse) Kvalitet IP-nettet tilbyder kun én type kvalitet, nemlig best effort, hvor hastighed og overførselstid (forsinkelse) er afhængig af belastningen. IP-nettet udbygges løbende, når det vurderes nødvendigt for at sikre en tilfredsstillende kvalitet. Der opsamles løbende statistisk materiale, for at sikre kvaliteten og for at planlægge de nødvendige kapacitetsudvidelser. Kvalitetsparametrene for TDC's IP-net omfatter bl.a.: oppetid round trip delay pakketab TDC tilbyder en Service Level Agreement (SLA) ifm. levering, netkvalitet, fejl- og ændringshåndtering for IPConnect XDSL, som kan rekvireres ved henvendelse til account manageren Installationsformer Der kan vælges mellem følgende installationsformer: - Godt i Gang (GIG) (TDC's tekniker installerer KAP, skillefilter og evt. modem) - Gør Det Selv til slutkunde (udstyr sendes med post til slutkunden, der selv tilslutter skillefilter og modem til en eksisterende stikkontakt) - Gør Det Selv til operatør (udstyr sendes med post til operatøren, der sørger for videre ekspedition/installation) - Fall Back efter Gør Det Selv (Tekniker opsætter KAP samt tidligere fremsendt skillefilter og evt. modem) - Fall Back Express For nærmere specifikation af ovenstående installationsydelser henvises til Bitstream Access aftalens bilag 1. Som tillæg til Godt i Gang kan vælges CPE installation, der ydermere installerer evt. router og netkort samt opsætter slutkundens PC. Denne samt andre installationsydelser er nærmere beskrevet i Tillægsaftale om installationsydelser mv. til aftale om Bitstream Access. Derudover er der også mulighed for Bulk Levering, hvor operatøren kan få tilsendt et større parti basispakker (modem og/eller skillefilter) til distribution i eget forhandlerled. Vilkår og priser for Bulk levering fremgår af Tillægsaftale om Bulk levering til aftale om Bitstream Access IP-adresser Der tildeles IP-adresse(r) afhængig af hvilket IPConnect XDSL produkt, der vælges. Se afsnit 4.2 for specifikationer for de enkelte IPConnect XDSL produkter Hastigheder IPConnect XDSL tilbydes i flere forskellige hastighedsvarianter, såvel asymmetriske som symmetriske. Den gældende hastighedsvariant liste publiceres under Produktinfo på Selvbetjening Wholesale i Service modulet. Benævnelsen "FL" er en forkortelse for "Flexible" og betyder, at de anførte hastigheder er de maksimale hastigheder, som XDSL forbindelsen, afhængig af liniens længde og kvalitet, i bedste fald vil kunne præstere. IP konn Bilag A1 Prodspec XDSL v standard Side 6 af 13

7 Den valgte hastighed afgøres af, hvad operatøren på slutbrugerens vegne ønsker, dog begrænset af den mulige kapacitet på slutbrugerens accesslinie Liniekvalificering For alle produkter gælder, at der indledningsvis vil blive foretaget en automatisk teoretisk liniekvalificering, der sikrer, at linien kan bære den ønskede XDSL trafik. Slutkunden skal være tilknyttet en central, som er forsynet med XDSL udstyr. Der er en grænse for, hvor langt kunden må bo fra centralen. Slutbrugerbestillinger, der ikke opfylder den automatiske teoretiske liniekvalificering, skal til manuel liniekvalificering hos TDC, hvor TDC manuelt måler dæmpningen på linien. Såfremt slutkundens forbindelse ikke kan bære den minimalt accepterede XDSL hastighed, sender TDC Operatøren et skriftligt afslag. Den gældende liniekvalificeringstabel publiceres under Produktinfo på Selvbetjening Wholesale i Service modulet Serviceformer IPConnect XDSL leveres som udgangspunkt med standardservice. Herudover tilbydes følgende serviceprodukter på IPConnect XDSL: Hverdag 8-18 Hverdag 8-20 Plus Alle dage 8-20 Alle dage For nærmere beskrivelse af serviceprodukterne henvises til Bitstream Access aftalen Trafikdata Der vil løbende ske en opsamling af trafikdata, som operatøren kan anmode om at få tilsendt elektronisk, evt. med henblik på dennes slutkundeafregning. Trafikdata opsamles mellem hvert 5. og 20. minut for hvert interface uafhængigt af, om den enkelte slutkunde er tilsluttet IP-nettet eller ej. Det genererede taksttelegram indeholder følgende: ID Feltnavn Format Kommentarer 1 ISP ID 4 numeriske karakterer Operatør-ID. Er altid udfyldt. 2 Bruger ID 8 alfanumeriske karakterer For faste kredsløb er det HB numre fra HB til HB og for XDSL er det EB numre fra EB til EB SHDSL EB til EB Teknisk produktkode 4 Teknisk produktkode Net 2 numeriske karakterer For IPConnect XDSL: 6= IPConnect DHCP 7= IPConnect RBE 8= IPConnect RBE MPLS For IPConnect SHDSL: 10= IPConnect SHDSL 11= IPConnect SHDSL MPLS Udfyldes kun ved XDSL eller SHDSL. 5 numeriske karakterer For IPConnect FK: = IPConnect FK Udfyldes kun ved faste kredsløb. 10 numeriske karakterer Hastigheden, som slutbrugeren har bestilt, i kbit/s 5 Downstream hastighed 6 Upstream hastighed 10 numeriske karakterer Hastigheden, som slutbrugeren har bestilt, i kbit/s. 7 Downstream volume 20 numeriske karakterer Antal downloaded kilobytes 8 Upstream volume 20 numeriske karakterer Antal uploaded kilobytes IP konn Bilag A1 Prodspec XDSL v standard Side 7 af 13

8 9 Start dato 8 numeriske karakterer Startdatoen, hvor målingen er startet. Format: YYYYMMDD 10 Starttidspunkt 6 numeriske karakterer Starttidspunktet på dagen, hvor målingen er startet. Format: HHMMSS 11 Varighed 10 numeriske karakterer Tid siden sidste måling. Angives i antal sekunder. 12 Takstindikator 1 numerisk karakter Angiver tilslutningsnodens gruppering: 1= Niveau 1 2= Niveau 2 Udfyldes kun ved Faste kredsløb. 13 Trafiktype 1 numerisk karakter Angiver anvendelsen af kredsløbet: 0= Alm. brug 1= Hosting 2= Peering Udfyldes kun ved Faste kredsløb. 14 VPN-ID 6 numeriske karakterer. VRF nummer. Angiver VPN-ID i forbindelse med MPLS. Ellers gives værdien Record id 18 alfanumeriske karakterer Et id som identificerer det usplittede originale telegram. 16 Record seq 5 alfanumeriske karakterer Feltet forventes kun at ville indeholde numeriske karakterer, men der forbeholdes ret til om nødvendigt at udnytte at feltet er defineret som alfanumerisk. Et løbenummer for records med identisk Record id. Benyttes til splittede telegrammer. For usplittede telegrammer indeholder feltet værdien Alt andet end denne værdi angiver at telegrammet er opstået ved split af et originalt telegram. Feltet forventes kun at ville indeholde numeriske karakterer, men der forbeholdes ret til at udnytte at feltet er defineret som alfanumerisk. Bemærk, at dette er det logiske format af de sendte records. I praksis er disse data records under afsendelsen udstyret med en record type som Felt 0 (pt. indeholdende værdien XD ). Desuden indeholder en fil records af to andre typer, nemlig en header og en trailer, som angiver information om indhold og antal records i filen og som benyttes af modtager til at foretage sanity check. Filen navngives som eks. "TDDK0TDPR ", hvor PR039 er identifikationen af operatøren, og derfor forskellig fra operatør til operatør (PR er konstant) og er et løbenummer, som også er forskelligt fra fil til fil og fra operatør til operatør. TDDK0TD er konstant. Data i filen er af formatet: fixed-length, dvs. en flad ascii-fil (ingen komma- eller tab-separering) med fast felt-længde. Numeriske værdier højrestilles og ikke benyttet plads udfyldes med 0 er. Dette indebærer, at f.eks. en downstream hastighed på 512 kbit/s angives som " ". Hvis et numerisk felt ikke indeholder en værdi vil det være udfyldt med spaces. Feltet "VPN-ID" afviger fra disse regler idet tallene her er venstrestillede. Trafikdata vil blive fremsendt løbende og mindst hver 6. time. Til brug for forsendelse skal operatøren angive FTP-adresse, FTP port, brugernavn, password og sti. Skema til udfyldelse af de nødvendige oplysninger fremgår af bilag F. IP konn Bilag A1 Prodspec XDSL v standard Side 8 af 13

9 Rød ordre Rød ordre defineres ved at der skal udføres anlægsarbejde i forbindelse med etableringen af en kobberbaseret forbindelse. Anlægsarbejdet vil typisk være etablering af ny stikledning. Hvis en rød ordre kan gennemføres med TDC s anlægsomkostninger indenfor en beløbsgrænse og der ikke er tale f.eks. stikledning parallelt på eksisterende men fuldt udnyttet stikledning, udføres ordren normalt. Operatøren kan via ordrebekræftelse se at der skal udføres anlægs arbejde og bliver opkrævet en tillægspris udover teknikerbesøg og eventuelt opsætning af KAP, jf. Bilag 2. Hvis Operatøren ikke ønsker ordren gennemført kan Operatøren annullere ordren. Der skal ikke betales annullerings gebyr. Hvis en rød ordre ikke kan gennemføres indenfor beløbsgrænsen, udføres ordren ikke, med mindre Operatøren vil betale de relaterede anlægsomkostninger som vil fremgå af et tilbud fra TDC. Rød ordre tilbydes ikke i forbindelse med G.SHDSL. Beløbsgrænsen fremgår af prisbilag E5 og anlægsomkostningerne estimeres i visiteringsprocessen. På Wholesale Online findes en detaljeret procesbeskrivelse af håndteringen af en rød ordre Hvilende abonnement Et "Hvilende abonnement" medfører at slutkunden kan sætte sit abonnement i bero i en periode på op til et halvt år. Det kan eksempelvis være relevant for Slutkunder, der er i sommerhus eller ude at rejse i længere periode. I den pågældende periode kan der ikke udveksles trafik. Men forbindelsen er reserveret til slutkunden, så den kan genetableres på et givent tidspunkt, uden at en tekniker skal besøge slutkunden. Al trafik sættes i bero på bærelinien, det vil sige både telefoni og bredbånd og andre tjenester. Det er en forudsætning at Operatøren selv ejer samtlige tjenester på bærelinien. TDC eller andre udbydere må f.eks. ikke have et PSTN abonnement, mens Operatøren har et Bredbåndsabonnement. På Wholesale Online kan Hvilende abonnement bestilles. Under hvert produkt vælges Oprettelse eller Nedtagelse. Oprettelse og nedtagelse kan bestilles i samme ordre. 5.2 Specifikationer for de enkelte IPConnect XDSL produkter IPConnect DHCP Interface mod NT (nettermineringsenheden): Ethernet, IEEE 802.3, 10BaseT Der understøttes kun IP over Ethernet. Der understøttes ikke VLAN tag. IP adresser (faste eller dynamiske) tildeles fra en DHCP server, som kontrolleres af TDC. Adresserne tildeles som et udlån af en vis varighed. Slutbrugeren skal have installeret en DHCP klient. Antallet af tildelte IP adresser kan omfatte: 1 fast adresse, 2 dynamiske adresser, 4 dynamiske adresser eller 6 dynamiske adresser. Der kan udelukkende tildeles IP-adresser fra TDC's adresserum. Ved flere adresser er det muligt for slutkunden at tilslutte flere pc er uden behov for en router. Det er dog nødvendigt, at der anvendes en switch eller en hub. Det er ikke muligt for operatøren at opsætte egen DHCP-server med tildeling af IP-adresser (egne såvel som TDC's). Af sikkerhedshensyn er det ikke muligt at opsætte SMTP- og News-server hos slutbrugeren Portfiltre På IPConnect DHCP er der opsat filter på følgende porte: Indgående (i retning mod kundens netværk) 25 (SMTP - Simple Mail Transport Protocol) 119 (NEWS eller NNTP - Network News Transport Protocol) IP konn Bilag A1 Prodspec XDSL v standard Side 9 af 13

10 Udgående 25 (SMTP - Simple Mail Transport Protocol) Denne gælder kun ved dynamiske IPadresser og ikke hvis der er valgt en fast tildelt IP-adresse. Filtrene mod port 25 og 119 forhindrer, at mail og news servere hos slutkunden kan misbruges til at sende SPAM, men såfremt der ønskes mulighed for at anvende alle porte, kan filteret bestilles fjernet via operatørens Account Manager IPConnect RBE Interface mod NT (nettermineringsenheden): Ethernet, IEEE 802.3, 10BaseT Der understøttes kun IP over Ethernet. Der understøttes ikke VLAN tag. Tilslutning af NT til IP-nettet (WAN) sker via et punkt-til-punkt kredsløb med tildeling af 4 IPadresser (/30), svarende til undernetmasken Desuden oplyses kunden om adressen på en DNS server. Herudover er der mulighed for at tilvælge op til 256 LAN adresser (/30 til /24). Såfremt det samlede antal IP-adresser overstiger 8, kræves en særlig behovsangivelse, som skal godkendes af TDC. Hvis man senere ønsker at udvide antallet af IP-adresser, skal man være opmærksom på, at det antal adresser, som slutkunden vil have til rådighed, vil være det tildelte antal minus 2, da disse vil være anvendt til henholdsvis net og broadcast adresse. Det er muligt at opsætte SMTP- og News-server hos slutbrugeren IPConnect RBE MPLS Med MPLS afskærmes slutbrugerens private trafik fra al anden trafik på TDC's IP-net - inklusive internettrafikken. Der etableres et privat netværk, defineret ved et 5-cifret VRF-nr, som en slags lukket brugergruppe på IP-nettet, hvilket giver en høj grad af sikkerhed. MPLS VPN er en punkt-til-multipunkt forbindelse, hvilket indebærer, at alle kan "snakke" med alle indenfor VPN'et og ikke med computere, som er udenfor MPLS netværket ligesom disse ikke vil kunne "se" brugere på MPLS netværket. 6 Bestilling og levering af IPConnect XDSL 6.1 Kontraktindgåelse Ved indgåelse af kontrakten oprettes operatøren i TDC's ordresystem med angivelse af, hvilket kontonummer TDC skal benytte til afregning af operatøren. Der udfyldes en adresseliste over udpegede nøglepersoner hos såvel TDC som operatøren til brug for såvel tekniske som administrative indgangsvinkler. 6.2 Bestilling Operatøren bestiller IPConnect produkterne gennem fremsendelse af en særlig bestillingsblanket, som findes på Service modulet på Selvbetjening Wholesale. De enkelte slutbrugeroprettelser bestilles med angivelse af bl.a. ønsket hastighed, den minimums accepterede hastighed, ønsket installationsform og leveringsdato. TDC vil herefter fremsende en ordrebekræftelse med oplysning om leveret hastighed og installat i- onsdato. Leveringstiden følger leveringstiden for Bitstream Access XDSL, jf. bilag 1 til Bitstream Access aftalen. Fra modtagelse af ordrebekræftelse med dato har operatøren ingen fortrydelsesret på de enkelte IPConnect XDSL linier bestilt hos TDC. Tilslutningen anses for leveret, når installationsarbejdet på centralen er afsluttet og udstyret er afsendt fra TDC (GDS) eller forbindelsen er testet på installationsadressen med tilfredsstillende resultat (GIG). MPLS IP konn Bilag A1 Prodspec XDSL v standard Side 10 af 13

11 For IPConnect RBE MPLS skal kunden/operatøren forud for bestillingen have udarbejdet en VPNplan og fået oprettet et MPLS VPN med angivelse af VRF-nr. Oprettelse af VRF-nr. foregår ved at operatøren går ind på Service modulet på Selvbetjening Wholesale og vælger oprettelse af IPConnect RBE. Her udfyldes kundeoplysninger og i bemærkningsfeltet angives, at der ønskes bestilt et VRF-nr. Kundeservice returnerer besked om det oprettede VRF-nr. til den opgivne mailadresse. I forbindelse med oprettelse af den enkelte tilslutning skal følgende oplyses: VRF-nr 1. WAN-adresse + antal WAN-adresser evt. 1. LAN-adresse + antal LAN-adresser evt. MAN-adresse (management adresse) evt. primær og sekundær DHCP-adresse evt. default gateway IP-adresser Tildeling af yderligere IP-adresser kan enten ske i forbindelse med oprettelsen af IPConnect eller som en senere ændring. I forbindelse med oprettelse af IPConnect anvendes oprettelsesblanketten på Service modulet på Selvbetjening Wholesale, som udfyldes med de relevante data. Herudover er der på denne blanket et link til udfyldelse af yderligere en blanket, der skal anvendes som dokumentation overfor LIR, local internet registry. Ved senere bestilling af ekstra IP-adresser vælges blanketten "Tildeling af yderligere IP-adresser", som udfyldes tillige med linket til en yderligere blanket, der skal anvendes som dokumentation overfor LIR, local internet registry Bestilling ved genanvendelse på samme DSLAM central. Såfremt en operatør på en given central (bygning) har haft en afgang, er der mulighed for at genanvende tilslutningen indenfor opsigelsesperioden på 3 mdr., som specificeret i Bitstream aftalens bilag Tekniker ringer 30 min. inden ankomst Ved teknikerbesøg vil teknikeren altid ringe på slutbrugers træffenummer ca. 30 min. inden ankomst. Ved bestillingen skal slutbrugers træffenummer således altid oplyses i Ring 30 min. før" feltet. Kører teknikeren forgæves, vil der blive opkrævet for et forgæves teknikerbesøg iht. gældende priser. Ring ½ time før tilbydes ikke i forbindelse med 2-timers installationsbesøg. 6.3 Flytning Såfremt slutkunden flytter fysisk adresse, skal operatøren bestille flytning af IPConnect XDSL hos TDC. Flytning foretages via Service modulet på Selvbetjening Wholesale. Bestillingen modtages i branchesalgs kundeservice og vil følge almindelig bestillingsprocedure. 6.4 Ændring Ønskes foretaget en ændring som eks. annullering af ordre, ombookning af tid og hastighedsændring foretages dette via Service modulet på Selvbetjening Wholesale. 6.5 Opsigelse Opsigelse af en slutbrugertilslutning foretages af operatøren til et månedsskift med 3 måneders varsel. IP konn Bilag A1 Prodspec XDSL v standard Side 11 af 13

12 7 Prisstruktur 7.1 Aftaleindgåelse Der indgås hhv. en aftale om Bitstream Access og en aftale om IPConnect. For prisstruktur på Bitstream Access henvises til denne aftale. 7.2 Taksering Taksering foretages på basis af trafikmålinger foretaget på IP-nettets kantroutere. Der takseres for downstream trafik fra starttidspunktet i 2 tidsintervaller: MB downstream peak ( ) MB downstream off peak ( ) MB afregning faktureres månedsvis bagud. 7.3 Abonnement Der betales en fast abonnementsafgift i forbindelse med MPLS og ved anvendelse af udvidede serviceformer. Abonnementsafgifter faktureres kvartalsvis forud. 7.4 Tillægsydelser: Der opkræves særskilt ved anvendelse af eks. tillægsydelsen CPE installation. For nærmere specifikation af CPE installation samt øvrige tillægsydelser henvises til Tillægsaftale om installationsydelser mv. til aftale om Bit Stream Access. Alle tillægsydelser faktureres som engangsbeløb 7.5 Særlige gebyrer Der opkræves gebyr fra operatøren i følgende tilfælde: 1) Såfremt operatøren annullerer en IPConnect XDSL bestilling efter modtagelse af ordrebekræftelse med dato fra kundeservice, er TDC berettiget til at opkræve et annulleringsgebyr. 2) Såfremt der i forbindelse med installation af IPConnect XDSL hos slutbrugeren ikke træffes nogen hjemme, vil operatøren blive opkrævet for det forgæves teknikerbesøg. 3) Såfremt TDC efter forsøg på fejlretning kan sandsynliggøre, at en anmeldt fejl ikke skyldes TDC's forhold, er operatøren forpligtet til at betale TDC for det forgæves udførte arbejde. For betalingen af de enkelte gebyrer henvises til Bitstream Access aftalen, bilag Bonus Bonus for IPConnect opgøres kvartalsvis på baggrund af summen af abonnementsafgifterne og trafikafgifterne for det pågældende kvartal. Bonusopgørelsen fratrækkes den følgende måneds trafikafregning. Bonus opgøres kun for de priselementer, der indgår i IPConnect delen og ikke for Bitstream Access delen af produktet. For nærmere definition af satserne i Bonus henvises til bilag E1. 8 Drift og Service 8.1 TDC s ansvar IPConnect er underlagt TDC's driftsovervågning. Servicegraden på access linien følger det valgte serviceniveau ved indgåelse af kontrakten. 8.2 Operatørens ansvar Det påhviler operatøren at visitere slutbrugerens fejlmelding for IPConnect XDSL således, at kun fejl relateret til TDC's ydelse meldes til TDC. IP konn Bilag A1 Prodspec XDSL v standard Side 12 af 13

13 8.3 Fejlmelding/fejlhåndtering Fejl som skyldes brud på accessforbindelsen fejlmeldes af slutbrugeren efter dennes aftale om abonnement på linien. Operatøren fejlmelder fejl på XDSL-udstyret, der omfatter XDSL udstyret på centralen samt det opsatte skillefilter og evt. lejet modem hos slutkunden, via TDC's elektroniske fejlmeldingssystem på Internettet, FASIN. Systemet stilles til rådighed uden omkostning for operatøren. I systemet kan en fejlmelding foretages ligesom parterne kan følge aktuel status på egne fejlmeldinger. Operatøren kan checke booking tider for de fejl, der skal afhjælpes on site. Såfremt booking tiden skal ændres, skal Operatøren kontakte Branchesalgs kundeservice. Når TDC har udført fejlmeldingen returneres svar via FASIN, og Operatøren skal derefter godkende svaret/fejlrettelsen. Såfremt fejlmeldingen ikke skyldes TDC's udstyr men Operatørens, vil systemet automatisk sende en regning til Operatøren. Operatøren kan via FASIN systemet indmelde i alle døgnets timer og på alle dage i året Gengangerfejl Hvis Operatørens slutbruger er ramt af den samme fejl som forrige fejlmelding eller hvis en fejl opstår som følge af en ukorrekt fejlretning, kan fejlen fejlmeldes som Gengangerfejl inden for 14 kalenderdage efter forrige fejlretning. Sker fejlmelding inden for 48 timer kan den forrige fejlmelding genåbnes. Sker det efter 48 timer skal Operatøren oprette ny fejlmelding, hvor Operatøren i titelfeltet efter fejlsymptom skal skrive "Gengangerfejl". Gengangerfejl bookes for begges vedkommende i FASIN under den konkrete produktgruppe med brug af ledige Ekspresintervaller i booking kalenderen. Ekspres intervaller: kl :30, 12:30-16:30 eller 7:30-16:30. Det skal fremgår i bemærkningsfeltet i hvilket tidsrum Operatørens Slutkunde er tilrådighed. Er der tilknyttet serviceaftale til accesforbindelsen, vil fejlen blive rettet iht. serviceaftalen. Ønsker man at fravælge serviceaftalen skal dette ligeledes fremgå af bemærkningsfeltet. 9 Nummerering og identifikation af forbindelser Tjenesten registres med et selvstændigt EB-nr., som skal angives ved enhver henvendelse til TDC. IP konn Bilag A1 Prodspec XDSL v standard Side 13 af 13

For IPConnect FK sker konnektiviteten via TDC's DAS og forudsætter, at der er indgået en aftale om transmission eller samhusning.

For IPConnect FK sker konnektiviteten via TDC's DAS og forudsætter, at der er indgået en aftale om transmission eller samhusning. Bilag A3 Produktspecifikation for IPConnect FK 1 Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af Branchesalgs IPConnect FK produkt, som stiller TDC's IP-net til rådighed for operatøren og giver en konnektivitet

Læs mere

Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar

Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar Dette bilag udgør bilag 1a til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Rå kobber/delt rå kobber eller Standardaftale for Rå kobber eller

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere

En anden forskel ved en bruttolønsordning er, at du som slutbruger betaler for dit produkt igennem din arbejdsgiver, som herefter betaler Telenor.

En anden forskel ved en bruttolønsordning er, at du som slutbruger betaler for dit produkt igennem din arbejdsgiver, som herefter betaler Telenor. Generelt Når du køber et Telenor Bruttolønsprodukt, sker dette igennem din arbejdsgivers bruttolønsordning. Dette betyder, at der er en række forskelle i forhold til, når du selv som privatkunde køber

Læs mere

Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR

Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR 1 Indhold Velkommen til Stofa Bredbånd Du får her et overblik over de vilkår, som gælder for din Stofa Bredbånd aftale. Værd at vide inden du går i gang 4 Aftalevilkår for Stofa

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

TDC Work. Godt i gang guide

TDC Work. Godt i gang guide TDC Work Godt i gang guide Marts 2011 Indhold 1. Velkommen til TDC Work 3 2. Udvidet service 5 3. Sådan kommer du i gang 5 3.1 Det tekniske udstyr, bl.a. router og skillefilter, skal installeres 5 3.2

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014)

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) 1. Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser gælder for bredbåndsabonnementer og tilhørende tjenester hos DLG-debitel I/S (efterfølgende

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Aftalevilkår for Telia Bredbånd

Aftalevilkår for Telia Bredbånd Aftalevilkår for Telia Bredbånd 1 GENERELT 1.1 Nærværende aftalevilkår er gældende for medarbejderens tilslutning til internettet via Telia Bredbånd. Vilkårene gælder både i de tilfælde, hvor tilslutningen

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Service Description Telenor SIP Trunk. Telenor SIP Trunk. Tjenestebeskrivelse Version 2.0.1. NYS-248 Version: 2.0.1 Dato: 15-11-2013 Side 1

Service Description Telenor SIP Trunk. Telenor SIP Trunk. Tjenestebeskrivelse Version 2.0.1. NYS-248 Version: 2.0.1 Dato: 15-11-2013 Side 1 Telenor SIP Trunk Tjenestebeskrivelse Version 2.0.1 NYS-248 Version: 2.0.1 Dato: 15-11-2013 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Forkortelser og definitioner... 4 2 Telenor SIP Trunk introduktion... 5 3 Certificering...

Læs mere

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014 Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester Version 1.0 Februar 2014 LokalTelefonen A/S Postboks 201 8310 Tranbjerg J kontakt@lokaltelefonen.dk www.lokaltelefonen.dk CVR 35 03 11 62 Betingelser for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Glenten tv-aftalevilkår

Glenten tv-aftalevilkår Version juni 2014 Glenten tv-aftalevilkår 1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten tv via Glentens eller andres infrastruktur. Tilslutningen til Glenten tv tilknyttet

Læs mere

Generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A+

Generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A+ Abonnementsvilkår April 2009 Generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A+ 1. Aftalen 1.1 Disse abonnementsvilkår gælder for ydelser leveret af A+ A/S eller datterselskaber (herefter A+) til en

Læs mere

Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester

Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester November 2009 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

Uddrag af abonnementsvilkår 3. Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 7 Produktspecifikke vilkår for Mobil 8

Uddrag af abonnementsvilkår 3. Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 7 Produktspecifikke vilkår for Mobil 8 DET MED SMÅT Indhold Uddrag af abonnementsvilkår 3 Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 7 Produktspecifikke vilkår for Mobil 8 Uddrag af lov om betalingstjenester 13 Mobilt Bredbånd: Dit abonnement

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Bolignet Aarhus SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Telefoni, tv og/eller internet INDHOLD 1. Overordnet beskrivelse af aftalens omfang... 2 2. Installationer hos Kunden... 3 2.1 Fysiske installationer... 3

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere