CELLTRACKS ANALYZER II. Netværksvejledning J40169DA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CELLTRACKS ANALYZER II. Netværksvejledning J40169DA"

Transkript

1 CELLTRACKS ANALYZER II Netværksvejledning J40169DA

2

3 CELLTRACKS ANALYZER II Netværksvejledning LBL J40169DA

4 Oplysninger om ejendomsret Dette dokument beskriver emner, som Janssen Diagnostics, LLC har en vis ejendomsret til. Hverken modtagelse eller besiddelse af dokumentet bibringer eller overfører rettigheder til at kopiere, reproducere eller fremlægge dokumentet, en del af et sådant dokument eller en hvilken som helst information, der er indeholdt deri, uden et udtrykkeligt skriftligt samtykke fra en behørigt autoriseret repræsentant for Janssen Diagnostics, LLC. CELLSEARCH, CELLTRACKS, CELLTRACKS ANALYZER II, MAGNEST og AUTOPREP er registrerede varemærker tilhørende Janssen Diagnostics, LLC. LINUX er et registreret varemærke tilhørende Linus Torvalds i USA og andre lande. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Denne teknologi, herunder produkter og/eller tilknyttede komponenter, og procedurer og instrumentsystemer, der er beskrevet heri, er beskyttet af amerikanske patenter og tilsvarende internationale patenter og verserende patentansøgninger, der ejes af Janssen Diagnostics, LLC, og indbefatter et eller flere af følgende: Amerikanske patentnumre 5,466,574; 5,512,332; 5,597,531; 5,698,271; 5,985,153; 5,993,665; 6,120,856; 6,136,182; 6,365,362; 6,551,843; 6,620,627; 6,623,982; 6,645,731; 6,660,159; 6,790,366; 6,861,259; 6,890,426; 7,011,794, 7,282,350 og 7,332,288. Visse komponenter er licenseret til Janssen Diagnostics, LLC fra Streck Laboratories, Inc., La Vista, NE, amerikanske patentnumre 5,849,517 og 5,459,073. Copyright Janssen Diagnostics, LLC, 2014 Alle rettigheder forbeholdes. Janssen Diagnostics BVBA 700 US HWY 202 South Raritan, NJ USA Phone: (USA) (EU) Janssen Diagnostics, LLC Turnhoutseweg Beerse Belgium

5 iii Indhold Oversigt Janssen Diagnostics, LLC sørger for Kunden sørger for Analysatorens netværk Netværksinterface Påkrævede oplysninger Fildeling Biblioteker til netværksfildeling Filer til netværksfildeling Påkrævede oplysninger Håndtering af netværksfildelingen Fjerngennemgang Påkrævede oplysninger Interface til laboratorieinformationssystem (LIS) Påkrævede oplysninger Ofte stillede spørgsmål Eksempel på netværksoplysninger Indstillinger for netværkshardware Tildelt IP-adresse og netmaske DHCP-serveroplysninger Printeroplysninger Aktuel konfiguration af lokal firewall Aktuelle indtastninger i rutetabellen Revisionshistorik

6 iv

7 Oversigt 1 CELLTRACKS ANALYZER II -netværksvejledning Oversigt CELLTRACKS ANALYZER II (CTA2) understøtter, at der oprettes forbindelse til en kundes lokalnetværk (LAN) for at tilvejebringe følgende funktioner: Fjerngennemgang af resultater: Funktion til at gennemgå prøvebilleder og rapportresultater fra et sted, der er placeret væk fra målanalysatoren. Denne funktion kræver køb af en CELLTRACKS -fjerngennemgangsarbejdsstation (RRW). Gennemgang af resultatbilleder understøttes af både CTA2 og RRW. Arkivering af resultater: Funktion til at arkivere resultater til netværksfildeling, som er tilgængelig via LAN. Resultaterne kan så flyttes til en anden placering med henblik på langtidslagring. Arkivering af resultater understøttes kun af CTA2. Eksport af rapporter til netværksfildeling: Funktion til at eksportere rapporter som PDF-filer til netværksfildeling, som er tilgængelig via LAN. Eksport af rapporter understøttes af både CTA2 og RRW. Overførsel af resultater til laboratorieinformationssystemet (LIS): Funktion til at overføre færdige resultater til et LIS. Overførsel af resultater til et LIS understøttes af både CTA2 og RRW. Janssen Diagnostics, LLC sørger for Et Ethernet-kabel i kategori 6 (7,62 meter) med RJ-45-hankonnektorer til at forbinde analysatoren med laboratoriets netværksjackstik En CELLTRACKS -fjerngennemgangsarbejdsstation (købes separat) Kunden sørger for Et sikkert LAN til CTA2- og RRW-forbindelser Aktive netværksjackstik med RJ-45-konnektor inden for 6 meter af CTA2 og RRW Åbne netværksporte, som kræves til netværksfunktioner i CTA2 IP-adresser eller DNS-server En funktion til overførsel og efterfølgende sletning af filer fra CTA2- netværksfildelingen med jævne mellemrum, hvis funktionen til netværksfildeling anvendes

8 2 Analysatorens netværk Analysatorens netværk Diagrammet viser CTA2 sluttet til perifere enheder og kundens lokalnetværk (LAN). LAN-forbindelsen sørger for tilslutning til et LIS/LIMS-system og en CELLTRACKS -fjerngennemgangsarbejdsstation. En firewall beskytter analysatoren mod kundens LAN. CELLTRACKS ANALYZER II (CTA2) Laboratorieinformationssystem (LIS) eller laboratorieinformationsstyringssystem (LIMS) CELLTRACKS -fjerngennemgangsarbejdsstation (RRW) Netværksfildeling Firewall Kundens LAN Netværksinterface CTA2 understøtter en fysisk forbindelse til kundens LAN ved hjælp af et Ethernet-kabel i kategori 6 på 7,62 meter eller derunder. Netværksfunktionen kan aktiveres eller deaktiveres af kunden efter behov. IP-adresser: statiske eller dynamiske (DHCP). Det anbefales at bruge statiske IP-adresser, hvis IP-adresserne ændres hyppigt.

9 Analysatorens netværk 3 Linkhastighed/duplex: Auto, 10 Mbps/halv, 10 Mbps/fuld, 100 Mbps/halv, 100 Mbps/fuld, 1000 Mbps/fuld. Bemærk, at 1000 Mbps kun understøttes, når der anvendes auto-negotiate. BEMÆRK: Janssen Diagnostics, LLC anbefaler, at der vælges den hurtigste linkhastighed/duplex, som understøttes af dit netværk, for at optimere ydeevnen af din fjerngennemgangsarbejdsstation. Rutere (valgfrit): Systemet tillader brugeren at konfigurere op til fem poster i rutetabellen. Indtast IP-adresserne for enhver ruter, der skal defineres til LAN. Påkrævede oplysninger Der kræves følgende oplysninger for at konfigurere netværksinterfacet. IP-adresseoplysninger Dynamiske adresser (DHCP) eller Statiske adresser med disse oplysninger: IP-adresse Netmaske Gateway Linkhastighed/duplex Vælg én af følgende Auto 10 Mbps/halv 10 Mbps/fuld 100 Mbps/halv 100 Mbps/fuld Netværksrutere (valgfrit) Hvis der er behov for netværksrutere, skal følgende oplysninger bruges. Gateway Destination Netmaske

10 4 Fildeling Fildeling I diagrammet illustreres de tre biblioteker (mapper), der er adgang til via netværket fra kundens filserver (FS), og de typer handlinger, der foretages på filerne. CELLTRACKS ANALYZER II (CTA2) Kundens filserver (FS) archive_export Filhandlinger: CTA2: Skriv FS: Læs/slet archive_restore Filhandlinger: CTA2: Læs/slet FS: Skriv/slet reports Filhandlinger: CTA2: Skriv FS: Læs/slet CTA2 indeholder et sæt på tre biblioteker, der er placeret på et separat fildelingssystem, som kunden har adgang til via netværket i forbindelse med filoverførsel. Fildelingsplacering: \\(IPaddress)\share Størrelse på deling: Ca. 50 GB (ca. 100 arkiverede resultater) Sikkerhed: Godkendelse (valgfrit) for at begrænse adgangen til delingen. Forbindelse begrænset til bruger-id: celltracks og den adgangskode, brugeren har angivet.

11 Fildeling 5 Netværksporte: Kundens firewall skal give tillade følgende trafik til analysatorens computer: Port Protokol Tjeneste 139 TCP NETBIOS 445 TCP SMB over TCP BEMÆRK: Adgang til placeringen af CELLTRACKS - netværksfildeling blev testet med følgende operativsystemer: Windows 2000, Windows XP, Windows 7 og LINUX (Kernel ). Adgang fra andre operativsystemer understøttes, men er ikke testet af Janssen Diagnostics, LLC. Biblioteker til netværksfildeling CTA2-netværksfildelingen indeholder tre biblioteker, som hver tjener et forskelligt formål. Bibliotek Formål Filtype archive_export CTA2 skriver arkivfiler til dette bibliotek, når brugeren initierer en arkiveringshandling til netværksfildelingen. ISO-billedfil reports archive_restore CTA2 eller RRW skriver PDF-filer til dette bibliotek, når brugeren eksporterer en rapport eller galleribilleder til netværksfildelingen. Kunden returnerer arkivfiler til dette bibliotek på en CTA2 med henblik på visning af billeder fra et arkiveret resultat. CTA2 sletter filer fra dette bibliotek efter 15 dage. PDF-fil ISO-billedfil Filer til netværksfildeling CTA2 opretter alle filer, der indledningsvis er skrevet til netværksfildelingen, og navngiver dem i henhold til de navngivningskonventioner, der er beskrevet i denne tabel. Filtype ISO-billedfil (maks. størrelse 2GB) Filnavngivning Filnavn på arkiveret resultat: <SN>_<type>_<disk>.iso hvor: <SN> er instrumentets serienummer <type> er prøvetypen (P = patient, C = kontrol) <disk> er arkivdisknummeret

12 6 Fildeling Filtype PDF PDF Eksempel på ISO-filnavne i bibliotekerne archive_export og archive_restore CT _P_ iso CT _C_ iso Eksempel på PDF-filnavne i biblioteket reports SID123_686534_1_1_Report.pdf SID123_686534_1_1_Gallery.pdf Påkrævede oplysninger Filnavngivning Der kræves følgende oplysninger for at konfigurere netværksfildelingen: Netværksfildeling Vælg indstillingen. Indtast en adgangskode, hvis der kræves en adgangskode. Tillad fildeling Kræv adgangskode Adgangskode: Håndtering af netværksfildelingen Rapportfiler navngives på følgende måde: <SID>_<CartID>_<scan#>_<result#>_Report.pdf hvor: <SID> er prøve-id'et <CartID> er kassette-id'et <scan#> er scanningsnummeret for det pågældende resultat <result#> er resultatnummeret Billedfiler fra en gennemgang navngives på følgende måde: <SID>_<CartID>_<scan#>_<result#>_Gallery.pdf hvor: <SID> er prøve-id'et <CartID> er kassette-id'et <scan#> er scanningsnummeret for det pågældende resultat <result#> er resultatnummeret Kunden skal sørge for en funktion, der kan overføre og fjerne arkivfiler med resultater og rapporter (PDF'er) fra netværksfildelingen og slette de oprindelige filer fra netværksfildelingen. Hvis operatøren har behov for at se billeder fra et resultat, der tidligere er arkiveret i netværksfildelingen, skal kunden desuden sørge for, at der findes en metode til at overføre den ønskede resultatfil tilbage til analysatorens netværksfildeling.

13 Fildeling 7 VIGTIGT: Anbefalinger Kunden skal overføre filer (kopiere, verificere, slette) fra bibliotekerne archive_export og reports med jævne mellemrum. Janssen Diagnostics, LLC anbefaler, at der overføres filer hver nat eller mindst en gang om ugen. Kunden skal verificere, at overførslen af filerne er fuldført korrekt, før de slettes fra netværksfildelingen. Overførslerne skal udføres, når analysatoren ikke er i brug (efter normal arbejdstid) for at forhindre, at der gribes forstyrrende ind i brugerfunktioner. BEMÆRK: ISO-billedfilen har arkivfilens disknummer indlejret i filnavnet. Navnet på en.iso-fil må ikke ændres, når den gemmes. Højst fire resultater er inkluderet i en arkivfil (filer begrænset i størrelse til 2 GB). Hvis netværksfildelingen bliver fuld, kan operatøren ikke længere arkivere til denne placering. CTA2 sletter aldrig filer fra bibliotekerne archive_export eller reports. Der er ingen registrering af, hvornår disse filer er blevet overført fra netværksfildelingen. CTA2 sletter automatisk filer fra biblioteket archive_restore efter 15 dage. Operatøren kan slette filerne i biblioteket archive_restore manuelt ved hjælp af CTA2-applikationen.

14 8 Fjerngennemgang Fjerngennemgang CTA2 tillader kunden at gennemse resultater ved hjælp af CELLTRACKS - fjerngennemgangsarbejdsstationen (RRW), der købes separat fra Janssen Diagnostics, LLC. Gennemgangsforløb: Der kan kun sluttes én gennemgangsstation til analysatoren ad gangen. Sikkerhed: Gennemgangsstationens serienummer og IP-adresse skal konfigureres på CTA2 til godkendelse. Databaseoplysninger, der indeholder patientoplysninger, krypteres. Netværksporte: Kundens firewall skal tillade følgende trafik mellem analysatoren og fjerngennemgangsarbejdsstationen: Port Protokol Tjeneste 111 TCP/UDP portmap 631 TCP/UDP printer IPP 2049 TCP/UDP NFS 4000 TCP/UDP NFS 4001 TCP/UDP NFS 4002 TCP/UDP NFS 5342 TCP/UDP Postgresql DB (encrypted) 8082 TCP Webservices XML-RPC Påkrævede oplysninger Følgende oplysninger er påkrævet for at konfigurere fjerngennemgang: Fjerngennemgang Vælg indstillingen, og angiv derefter oplysninger om hver gennemgangsstation. Tillad fjerngennemgang Godkendte gennemgangsstationer Serienummer IP-adresse

15 Interface til laboratorieinformationssystem (LIS) 9 Der indtastes følgende oplysninger for hver gennemgangsstation: IP-adresseoplysninger Dynamiske adresser (DHCP) eller Statiske adresser med disse oplysninger: IP-adresse Netmaske Gateway Linkhastighed/duplex Vælg én af følgende Auto 10 Mbps/halv 10 Mbps/fuld 100 Mbps/halv 100 Mbps/fuld Netværksrutere (valgfrit) Hvis der er behov for netværksrutere, skal følgende oplysninger bruges. Gateway Destination Netmaske Interface til laboratorieinformationssystem (LIS) Analysatoren understøtter manuelle resultattransmissioner til et understøttet LIS. Kunden vælger den netværksport og tegnkodning, som anvendes til LIS-forbindelser. BEMÆRK: Interfacet til det understøttede LIS er dokumenteret i vejledning til CELLTRACKS ANALYZER II -laboratorieinformationssystemet (LIS), J401790DA. Tilslutning: Ethernet, MLLP-transport via TCP/IP (ingen seriel forbindelse). CTA2 initierer TCP/IP-forbindelsen. Protokol: HL7-kommunikation baseret på IHE LDA-integrationsprofilen. Kodning: UTF-8 eller ISO Kommunikation: Envejs (manuel overførsel af resultater, ingen billeder) Netværksport: Brugerdefineret. Kundens firewall skal tillade trafik til IP-adressen/porten for TCP-kommunikation på LIS.

16 10 Interface til laboratorieinformationssystem (LIS) LIS-facilitet: Navn på den organisationsenhed, der er ansvarlig for LIS-forbindelsen. LIS ID: Entydig identifikator på laboratoriesoftwareapplikationen, som modtager kommunikation fra CTA2. Port Protokol Tjeneste <port> TCP/IP LIS Påkrævede oplysninger Der kræves følgende oplysninger for at konfigurere LIS-forbindelsen: LIS-forbindelse Vælg én af følgende tegnkodninger: UTF-8 eller ISO Indtast de specifikke oplysninger: Udgående IP Udgående port LIS-facilitet LIS ID

17 Ofte stillede spørgsmål 11 Ofte stillede spørgsmål Hvilket operativsystem (OS) anvendes af CELLTRACKS ANALYZER II (CTA2) og CELLTRACKS -fjerngennemgangsarbejdsstationen (RRW)? Linux. Debian version Hvilken type sikkerhed ydes af CTA2? CTA2 er et lukket system. Adgangen til andre applikationer er begrænset. Softwarefirewall (iptables v1.4.2) Ikke-anvendte tjenester er blevet fjernet fra operativsystemet (OS) (webserver, osv.) De eneste indgående porte er dem, der kræves til netværksfunktioner, som er aktiveret af kunden. CTA2 kræver ikke adgang til kundens netværksdrev og kræver ikke en brugerkonto på kundens LAN. Netværksfildelingen foretages ved hjælp af en delt partition, som befinder sig på CTA2-harddisken. Adgangen til CTA2-netværksfildeling kan evt. begrænses ved hjælp af en adgangskode. IP og brugergodkendelsen er påtvunget i forbindelse med RRWtilslutninger. Hvilken type sikkerhedsrettelser til eller virusbeskyttelse af OS findes på CTA2? CTA2 indeholder ingen virusbeskyttelsessoftware. Computervirus undgås ved at begrænse brugerfunktionerne på CTA2 og forhindre, at virus kommer ind i CTA2. Understøtter CTA2 adresser via computernavne? Nej. Kommunikationen mellem CTA2 og RRW foretages ved hjælp af IP-adressen. Hvad sker der, hvis IP-adressen ændres på CTA2 eller RRW? Hvis CTA2 eller RRW konfigureres til at anvende dynamiske IP-adresser (DHCP), og disse adresser ændres, vil det påvirke opsætningen til netværksfildelingen og RRW-linket. RRW-linket etableres ved hjælp af IP-adressen, og den godkendelse, som foretages under gennemgangsforbindelsen, foretages også via IP-adressen. Hvis IP-adresserne ændres, skal disse ændringer opdateres manuelt på skærmbilledet Netværk på CTA2.

18 12 Eksempel på netværksoplysninger Eksempel på netværksoplysninger Dette afsnit viser eksempler på output fra hjælpeprogrammet til netværksoplysninger, som findes på skærmbilledet Netværk på CTA2. Disse afsnit med output er de mest nyttige i forbindelse med fejlfinding af almindelige problemer. Indstillinger for netværkshardware Dette afsnit angiver hardwareindstillingerne for den aktuelle computers netværk, og de er understreget i eksemplet: Advertised auto-negotiation: Is Auto set for Link Speed? Speed: Current link speed setting Duplex: Current Duplex setting ************************************************************ ethtool eth0 ************************************************************ Settings for eth0: Supported ports: [ MII ] Supported link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full 100baseT/Half 100baseT/Full 10000baseT/Full Supports auto-negotiation: Yes Advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full 100baseT/Half 10baseT/Full 1000baseT/Full Advertised auto-negotiation: yes Speed: 100Mb/s Duplex: Half Port: MII PHYAD: 1 Transceiver: external Auto-negotiation: on Supports Wake-on:g Wake-on:d Link detected: yes

19 Eksempel på netværksoplysninger 13 Tildelt IP-adresse og netmaske Dette afsnit viser den tildelte IP-adresse og netmaske til denne computer, og disse indstillinger er understreget i eksemplet. HWaddr: MAC Address Inet addr: IP Address Mask: Netmask ************************************************************ /sbin/ifconfig ************************************************************ eth0 Link encap:ethernet HWaddr 00:30:48:5d:0e:38 inet addr: Bcast: Mask: UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets: errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:1767 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes: (34.4 MiB) TX bytes: (321.7 KiB) Interrupt:20 lo Link encap:local Loopback inet addr: Mask: UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets: errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets: errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes: (106.6 MiB) TX bytes: (106.3 MiB)

20 14 Eksempel på netværksoplysninger DHCP-serveroplysninger Dette afsnit viser navnene og IP-adresserne på DNS-serverne. Hvis der anvendes statiske IP-adresser, er dette afsnit tomt. ************************************************************ cat /etc/resolv.conf ************************************************************ domain ocdus.na.jnj.com search ocdus.na.jnj.com nameserver nameserver nameserver Printeroplysninger Dette afsnit viser navnet på printerkøen og serienummeret på printeren, som er tilknyttet en USB-port. ************************************************************ lpstat -t ************************************************************ Scheduler is running no system default destination device for deskjet_6940: usb://hp/deskjet%206940%20series?serial=my01pck23m04q9 deskjet_6940 accepting requests since Mon Jun 11 13:37: Printer deskjet_6940 is idle. enabled since Mon Jun 11 13:37:

21 Eksempel på netværksoplysninger 15 Aktuel konfiguration af lokal firewall Følgende afsnit viser den aktuelle konfiguration af den lokale CTA2- eller RRS-firewall. I eksemplet nedenfor er netværk og netværksfildeling aktiveret. Bemærk de åbne porte 139 og 445 til fildeling. Port 8 anvendes af Pingserveren. Disse porte er understreget i eksemplet. ************************************************************ iptables -nl ************************************************************ Chain INPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination ACCEPT all / /0 REJECT all / /8 reject-with icmp-port-unreachable ACCEPT all / /0 state RELATED, ESTABLISHED ACCEPT icmp / /0 icmp type 8 ACCEPT tcp / /0 tcp dpt:139 ACCEPT tcp / /0 tcp dpt:445 REJECT all / /0 reject-with icmp-port-unreachable Chain FORWARD (policy ACCEPT) target prot opt source destination REJECT all / /0 reject-with icmp-port-unreachable Chain OUTPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination ACCEPT all / /0

22 16 Revisionshistorik Aktuelle indtastninger i routetabellen Dette afsnit viser de aktuelle indtastninger i routetabellen. Eksemplet viser det, der vises for en CTA2 med en tom routetabel. En tom routetabel er den mest sandsynlige konfiguration. ************************************************************ route -n ************************************************************ Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface U eth UG eth0 Revisionshistorik Version Afsnit Beskrivelse Alle Janssen Diagnostics, LLC Alle Første udgave af denne vejledning.

23

24 Janssen Diagnostics, LLC 700 US HWY 202 South Raritan, NJ USA PHONE: (USA) (EU) EC REP Janssen Diagnostics BVBA Turnhoutseweg Beerse Belgium

Kom godt i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software it-administratorer

Kom godt i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software it-administratorer Kom godt i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software it-administratorer Denne vejledning gælder TI-Nspire software version 3.2. Du kan få den nyeste version af dokumentationen ved at gå til education.ti.com/guides.

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Internt Ethernet-printernetkort og trådløst (IEEE 802.11b/g) Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSBRUGSANVISNING HL-2150N HL-2170W Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren.

Læs mere

NetShare II DKBANSII_1

NetShare II DKBANSII_1 NetShare II DKBANSII_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Bemærk at nogle af oplysningerne i denne brugervejledning kan være opdaterede siden produktet forlod fabrikken. På www.amitech.dk/support

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning PT-E550W PT-E550W Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om konfiguration af trådløse netværk og Wireless Direct-indstillinger med din Brother-printer. Du kan

Læs mere

Installationsvejledning til N300 trådløs router WNR2000v3

Installationsvejledning til N300 trådløs router WNR2000v3 Installationsvejledning til N300 trådløs router WNR2000v3 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134, USA August 2010 208-10665-01 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærker

Læs mere

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N f Internt printernetkort til flere protokoller Brugsanvisning til netværk for HL-2070N Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse vejledningen

Læs mere

Netværksprojekt. Projektdeltagere: Henrik Hansen. Kristjan Nielsen. Martin Gertsen. Ognjen Grgic. Rasmus Dal

Netværksprojekt. Projektdeltagere: Henrik Hansen. Kristjan Nielsen. Martin Gertsen. Ognjen Grgic. Rasmus Dal Netværksprojekt Projektdeltagere: Henrik Hansen Kristjan Nielsen Martin Gertsen Ognjen Grgic Rasmus Dal Indholdsfortegnelse Indledning og resume...4 Kravspecifikation...6 Tidsplan...7 Firma analyse...9

Læs mere

Stora. Brugervejledning. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Marts 2011 202-10797-02 v1.0

Stora. Brugervejledning. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Marts 2011 202-10797-02 v1.0 Stora Brugervejledning 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Marts 2011 202-10797-02 v1.0 2010-2011 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

FS-1118MFP. Vejledning til opsætning af netværksscanner

FS-1118MFP. Vejledning til opsætning af netværksscanner FS-1118MFP Vejledning til opsætning af netværksscanner Introduktion Om denne vejledning Varemærker Denne vejledning indeholder anvisninger til grundlæggende opsætning af scannerens funktioner og beskriver,

Læs mere

LevelOne WBR-3405TX. Bruger Manual

LevelOne WBR-3405TX. Bruger Manual LevelOne WBR-3405TX 11g Wireless AP Router Bruger Manual 1 Indhold 2. Getting Start...3 2.2 Connect to the 11g Wireless Router...3 2.2.1 Access the Setting Menu...3 2.2.2 Quick Setup with Wizard...4 3.

Læs mere

VEJLEDNING TIL. Nokia PC Suite 6.84

VEJLEDNING TIL. Nokia PC Suite 6.84 VEJLEDNING TIL Nokia PC Suite 6.84 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Nokia PC Suite-programmer...1 1.2 Nødvendige elementer...2 1.3 Yderligere oplysninger...4 2. Installation af Nokia PC Suite...5

Læs mere

Norman Personal Firewall. Version 1.4. Brugerhåndbog

Norman Personal Firewall. Version 1.4. Brugerhåndbog Norman Personal Firewall Version 1.4 Brugerhåndbog ii! Brugerhåndbog til Norman Personal Firewall Begrænset ansvar Norman garanterer, at den vedlagte diskette/cd-rom og dokumentation er fri for produktionsfejl.

Læs mere

Basal TCP/IP fejlfinding

Basal TCP/IP fejlfinding Basal TCP/IP fejlfinding Dette notat beskriver en række enkle metoder til fejlfinding på TCP/IP problemer. Metoderne er baseret på kommandoer, som er en fast bestanddel af Windows. Notatet er opbygget

Læs mere

SmartSolutions Brugervejledning

SmartSolutions Brugervejledning SmartSolutions Brugervejledning 2009 www.lexmark.com Indhold Om SmartSolutions...4 Hvad er SmartSolutions?...4 Anbefalede systemkrav...5 Om Løsningscenter...7 Om Løsningscenter...7 Brug af løsningsbiblioteket...7

Læs mere

Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt.

Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt. Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt. Copyright 2005. Den krævede ophavsretslige beskyttelse omfatter alle former for og indhold i ophavsretlig

Læs mere

N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning

N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134, USA Juni 2010 208-10385-03 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Konfigurationsvejledning Udgave B. McAfee SaaS Web Protection Service

Konfigurationsvejledning Udgave B. McAfee SaaS Web Protection Service Konfigurationsvejledning Udgave B McAfee SaaS Web Protection Service COPYRIGHT Copyright 2013 McAfee, Inc. Må ikke kopieres uden tilladelse. VAREMÆRKER McAfee, McAfee logoet, McAfee Active Protection,

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder.

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder. Karl Lausten Tlf.:+45 98 62 28 37 Email: klausten@bright-ideas.dk www.bright-ideas.dk Bright Ideas Mejsevej 8 DK-9600 Aars CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault

Læs mere

Yderligere produktoplysninger

Yderligere produktoplysninger Yderligere produktoplysninger Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows, Windows-logoet, Outlook og ActiveSync er varemærker tilhørende Microsoft Corporation

Læs mere

Hurtig startguide Internet Security 2009 Vigtigt! Læs venligst afsnittet Produktaktivering i denne vejledning grundigt. Oplysningerne i dette afsnit er yderst vigtige for at holde din pc beskyttet. Brug

Læs mere

Manual abstract:...... 7 Understøttede printerservere......... 8 Understøttede netværksprotokoller...... 9 Sikkerhedsprotokoller......

Manual abstract:...... 7 Understøttede printerservere......... 8 Understøttede netværksprotokoller...... 9 Sikkerhedsprotokoller...... Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

IP-telefoni. Brugervejledning. System SPA9000. Modelnr. Voice

IP-telefoni. Brugervejledning. System SPA9000. Modelnr. Voice IP-telefoni System Brugervejledning Voice Modelnr. SPA9000 Copyright og varemærker Specifikationerne kan ændres uden varsel. Linksys er et registreret varemærke tilhørende Cisco Systems, Inc. og/eller

Læs mere

Spam Manager. Brugervejledning

Spam Manager. Brugervejledning Spam Manager Brugervejledning Brugervejledning til Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk meddelelse Juridisk meddelelse Copyright 2013 Symantec Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Symantec,

Læs mere

Norton Security med Backup

Norton Security med Backup TM Norton Security med Backup Produktvejledning Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters miljømæssige fodaftryk. Denne

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS 1 Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2 Kom Godt Igang... 5 2.1 Pakken Indeholder... 5 2.2 Oversigt over Kameraet... 6 2.3 Installation af Hardware... 6 3 Få Adgang til Kameraet... 7 3.1 Søgeværktøj...

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Netværksharddisk 1.500 GB* (1,5 TB) harddiskkapacitet

Netværksharddisk 1.500 GB* (1,5 TB) harddiskkapacitet Netværksharddisk 1.500 GB* (1,5 TB) harddiskkapacitet MEDION LIFE P89626 (MD 86407) Håndbog *1 GB svarer til 1 milliard byte. Den faktiske anvendelige lagerkapacitet kan variere. Indhold Bemærkninger om

Læs mere

Hjemmenetværksdrev NAS-system med 2.000 GB (2 TB) harddisk MEDION LIFE P89633 (MD 86769)

Hjemmenetværksdrev NAS-system med 2.000 GB (2 TB) harddisk MEDION LIFE P89633 (MD 86769) Hjemmenetværksdrev NAS-system med 2.000 GB (2 TB) harddisk MEDION LIFE P89633 (MD 86769) Betjeningsvejledning Indhold Bemærkninger om anvendelse af disse instruktioner... 3 Advarselssymboler og nøgleord,

Læs mere

Design af AirPort-netværk vha. AirPort-værktøj. Mac OS X v10.5 + Windows

Design af AirPort-netværk vha. AirPort-værktøj. Mac OS X v10.5 + Windows Design af AirPort-netværk vha. AirPort-værktøj Mac OS X v10.5 + Windows 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 3 Introduktion 5 Konfigurere en trådløs Apple-enhed til Internetadgang vha. AirPort-værktøj 6 Udvide

Læs mere