Forretningsplan. for. DIFO og DK Hostmaster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsplan. for. DIFO og DK Hostmaster 2010-2012"

Transkript

1 Forretningsplan for DIFO og DK Hostmaster

2 Indholdsfortegnelse Indledning...3 DIFOs organisatoriske struktur b) Omdømme hos interessenter c) Sikkerhed f) Antal.dk domænenavne g) Domænenavnspolitik i Danmark h) Domænenavnspolitik internationalt Service Et af fokusområderne er, at DK Hostmaster fortsat skal udvise en brugervenlig tilgang til såvel online som telefonisk service Omdømme Sikkerhed Nye produkter Tekniske aktiviteter Aktiviteter over for det danske Internetsamfund Høringer Informationsmøder Registratormøder Deltagelse i konferencer Nordisk samarbejde...13 Ordforklaringer

3 Forretningsplan for DIFO og DK Hostmaster Indledning Dansk Internet Forum (herefter DIFO) fik den 6. februar 2009 tilladelse af IT- og Telestyrelsen til at administrere.dk-domænet de næste 6 år. IT- og Telestyrelsens Tilladelse til administration af internetdomænet.dk, pkt. 5 indeholder krav om en treårig forretningsplan med angivelse af planens økonomiske konsekvenser. Denne forretningsplan er således udarbejdet efter retningslinjerne i tilladelsen. Den foreliggende plan bygger desuden på emner, der blev rejst på strategiseminarer afholdt den 28. september 2009 og efterfølgende i januar 2010 i DIFOs bestyrelse. Forretningsplanen er endeligt godkendt af bestyrelsen den 12. februar Forretningsplanen er en redegørelse for bestyrelsens planer de næste tre år. Der er i planen redegjort detaljeret for dette års (2010) planer for tekniske og politiske tiltag. De efterfølgende år ( ) er opgjort i hovedtræk. Planen vil blive revideret årligt og er derfor en dynamisk strategisk forretningsplan, der ligeledes vil afspejle de strømninger og problemstillinger, der drøftes i både det nationale og internationale internetsamfund. DIFOs organisatoriske struktur DIFOs og DK Hostmasters ejerforhold og organisatoriske struktur introduceres kort i de efterfølgende afsnit, med henblik på at afklare, hvorfor der til tider refereres til DIFO og til andre tider refereres til DK Hostmaster. DIFO er en interesseforening, der blev stiftet 1. juli DIFO fastlægger og administrerer de overordnede rammer og vilkår for den danske del af internettet (.dk) inden for rammerne af domæneloven. DIFO varetager de politiske og regulatoriske emner nationalt og internationalt i forhold til administrationen af.dk i samarbejde med de relevante myndigheder og organisationer. DIFO ejer DK Hostmaster, som varetager den driftsmæssige del af administrationen af domænenavne, der ender på.dk. DK Hostmaster administrerer over en million danske domænenavne. Alle.dk-domænenavne er registreret hos DK Hostmaster, og kontaktinformationer (stamdata) på alle de, der har registreret et domænenavn. Først og fremmest sørger DK Hostmaster for at registrere de mange hundrede tusinder domænenavne og vedligeholde.dk-databasen. Derudover står DK Hostmaster bl.a. for at godkende registratorer, opkræve fornyelsesgebyrer for at have registreret et domænenavn og servicering, sletning, m.m. DIFOs medlemmer repræsenterer en bred vifte af leverandører, professionelle og private brugere af internettet. Denne sammensætning afspejles i bestyrelsen, der ligeligt repræsenterer de tre segmenter. Netop denne medlemsbredde er med til at sikre fair betingelser og vilkår på den danske del af internettet til en konkurrencedygtig pris og med en bred forankring i det danske internetsamfund. Enhver brancheorganisation, forening eller institution kan blive medlem af DIFO. DIFOs medlemmer er i øjeblikket: Advokatsamfundet Dansk IT Dansk Erhverv (tidligere DH&S og HTSI) 3

4 DI (tidl. Dansk Industri) / ITEK DKUUG (Dansk UNIX-system Bruger Gruppe) Danske Advokater DK-registrar (Brancheforeningen for danske domænenavnsregistratorer) Finansrådet Forbrugerrådet FDA (Forenede Danske Antenneanlæg) FDIH (Foreningen for Distance- og Internethandel) Horesta IBFO (Internet Branchens Fælles Organisation) IT-Branchen OSL (Foreningen af Open Source Leverandører). 1. Planperiodens vigtigste målsætninger og handlinger DIFOs bestyrelse besluttede i 2008 at styrke DIFO og aflaste DK Hostmaster ved at ansætte en direktør. Direktøren blev ansat 1. maj 2009 og varetager opgaver af politisk, strategisk og juridisk art. DK Hostmasters direktør varetog, før ansættelsen af DIFOs direktør, både opgaver for DK Hostmaster og DIFO. Med den nye organisationsstruktur er der således sket en opdeling af opgaverne mellem DIFO og DK Hostmaster, hvilket giver mere spillerum til en mere aktiv deltagelse i aktiviteter vedrørende domænenavne både i nationale og internationale fora. I forlængelse af organisationsændringen afholdt DIFOs bestyrelse to strategiseminarer i hhv. september 2009 og i januar På seminarerne besluttede bestyrelsen, at DIFO og DK Hostmaster har følgende vision: DIFO og DK Hostmaster skal være blandt de bedste domænenavnsadministratorer i verden.. DIFO hhv. DK Hostmaster skal i bestræbelserne på at opfylde visionen i 2010 fokusere på følgende 8 områder: a) Serviceniveau b) Interessenter c) Sikkerhed d) Nye tjenester e) Priser f) Antal.dk domænenavne g) Domænenavnspolitik i Danmark h) Domænenavnspolitik internationalt. De otte områder vil kort blive gennemgået nedenfor i beskrivelsen af planperiodens vigtigste målsætninger og handlinger. Fokusområderne vil desuden blive yderligere uddybet i de efterfølgende kapitler med hensyn til, hvilke konkrete tiltag der er planlagt for at realisere de enkelte mål a) Leveret serviceniveau DK Hostmaster skal levere et serviceniveau, der kan sammenlignes med serviceniveauet hos de bedste domænenavnsadministratorer. Det vil sige, at kvaliteten af de leverede produkter, herunder også kundeservice, processers brugervenlighed mv., skal være høj. For DK Hostmaster betyder det en styrkelse af domænenavnsservicen. DK Hostmaster skal levere samme høje oppetid som i 2009, fastholde det lave antal af klager over de leverede 4

5 produkter, og sikre en til stadighed brugervenlig tilgang til såvel online som telefonisk service. Desuden skal DK Hostmaster afholde faste registratormøder to gange årligt. Yderligere beskrevet i afsnit b) Omdømme hos interessenter DIFO og DK Hostmaster skal sikre det samlede omdømme hos interessenterne, som en af de bedste administratorer af domænenavne. For DK Hostmasters vedkommende skal det ske gennem en styrkelse af kundernes tillid og ved at stadfæste DK Hostmasters professionalisme på en åben og gennemsigtig måde. For DIFO betyder det, at der skal skabes en større synlighed i almenheden gennem aktiv deltagelse i nationale og internationale fora. DIFO skal selv initiere høringer og møder omkring relevante emner, der er oppe i tiden. Det er væsentligt, at DIFO gennem dialog sikrer opbakning fra medlemmer, samarbejdspartnere og det offentlige samtidig med, at DIFO fremstår som en moderne, dynamisk, imødekommende administrator, der er blandt de bedste i verden både med hensyn til kvalitet, sikkerhed og pris. Yderligere beskrevet i afsnit c) Sikkerhed Sikkerhed er et af de væsentligste områder for DIFO. Således har DIFO og DK Hostmaster afholdt en høring vedr. sikkerhed i april måned 2009 for at lodde stemningen i det danske internetsamfund omkring prioriteringer af sikkerhedstiltag. På høringen var der ønske om, at implementeringen af DNSSEC skulle have højeste prioritet, samt at DK Hostmaster snarest muligt skulle indføre administrativ redundans. DIFOs bestyrelse har besluttet at indføre DNSSEC den 1. juli 2010 samtidig med, at man ændrer adgangskodesystemet til en og selvvalgt adgangskode, bestående af min. 8 og max. 64 tegn. Det skal desuden bemærkes, at ICANN er i gang med at implementere DNSSEC i rodserverne, og derved øges sikkerheden i alle hierarkiske lag. Yderligere beskrevet i afsnit d) Nye Tjenester Målet for DK Hostmaster i 2010 er at forbedre de eksisterende tjenester og produkter samt lancere følgende nye innovative tjenester: DNSSEC EPP 24-timers service Varsling via SMS. De første to produkter skal lanceres inden for det næste års tid, hvorimod 24-timers service er et produkt, som DK Hostmaster vil overveje at lancere, såfremt der er et kundegrundlag herfor. DK Hostmaster overvejer desuden at udbygge sin nuværende papirbaserede varslingsmetode med en SMS tjeneste, som registranterne kan tilmelde sig for yderligere sikring mod utilsigtede suspensioner og sletninger, grundet manglende indbetaling af div. gebyrer. 5

6 Yderligere beskrevet i afsnit e) Priser Det er et væsentligt mål, at priserne for domænenavne og afledte produkter skal bevares lavest muligt og dermed afspejle en underliggende effektiv omkostningsstruktur. Prissætningen skal dog ske under hensyntagen til, at DIFO ønsker at bevare en høj kvalitet og grad af sikkerhed. DIFOs bestyrelse har besluttet, at priserne for domænenavne under.dk ikke stiger i 2010 eller f) Antal.dk domænenavne DK Hostmaster har i januar måned 2010, med hjælp fra sine (danske) registratorer, undersøgt de forskellige TLDers penetration i det danske internetsamfund. På baggrund af DNS-service for domænenavne kan der statistisk konkluderes følgende om den procentvise fordeling af TLDer i Danmark: 76,4 % DK 2,6 % Norden (SE, NO, FI, FO, IS og GL) 3,2 % EU 0,7 % NU 2,2 % Andre cctlder (bl.a. DE og UK) 9,0 % COM 2,5 % NET 1,5 % ORG 1,9 % Andre gtlder. DIFO vil fremover stadigt arbejde for, at.dk forbliver det foretrukne TLD for brugere i Danmark. 1.7 g) Domænenavnspolitik i Danmark DIFO skal være debatskabende og politikformulerende omkring domænenavns-spørgsmål gennem aktiv deltagelse i møder og konferencer. Desuden har DIFO og DK Hostmaster opprioriteret den aktive inddragelse af det danske internetsamfund gennem møder med medlemmer af DIFO, registratorer og registranter. Yderligere beskrevet i afsnit h) Domænenavnspolitik internationalt DIFOs bestyrelse har besluttet at opprioritere det internationale arbejde. Således er DIFO i gang med at etablere et tættere samarbejde med nordiske kolleger samt CENTR og ICANN, herunder især om emner som forvaltningen af internettet og nye idn- og gtlder. Yderligere beskrevet i afsnit 7. 6

7 2. Markedsudviklingen Markedsudviklingen for domænenavne både under.dk og andre TLDer har været stigende siden introduktionen af domænenavne engang i 80 erne. I denne forretningsplans planperiode ser det ud til, at tendensen holder, således at der stadig vil være en stigning i antallet af registrerede domænenavne. Prognose for domæneudvikling (ultimo året) Figur 1 Beholdning af domænenavne i Whois-databasen Det forventes, at beholdningen af domænenavne i perioden fra primo 2010 til ultimo 2015 vil stige fra godt 1,0 mio. til knapt 1,3 mio., som det fremgår af figur 1. Forventningen bygger på den forudsætning, at tilgangen af nyregistreringer i store træk vil følge samme udvikling, som de foregående 2 3 år. Samtidig er der et statistisk godt grundlag for at forudsætte, at afgangen tillige vil antage ca. 12 % af primobeholdningen pr. år. Hvem er vore registranter? DK Hostmaster har ikke nogen entydig måde at verificere den enkelte registrants forhold mht., hvorvidt registranten er en person, en privat virksomhed, en offentlig virksomhed, eller en forening mv. Vi har dog de sidste 2 3 år opfordret registranterne til selv at indikere, hvilket segment man tilhører. For nuværende kan det oplyses, at DK Hostmasters ca registranter er grupperet som følger: Offentlig: 6880 Forening: 6349 Virksomhed: Person: Ikke oplyst:

8 International udvikling DIFO og DK Hostmaster har gennem medlemskab i CENTR adgang til statistikker vedr. de andre europæiske administratorer. Disse viser en svag stigning i antallet af registrerede domænenavne, for CENTRs samlede antal domænenavne er der en stigning på lidt over 10 % siden december Sammenlignet hermed har DK Hostmaster i samme periode haft en stigning på ca. 7 %. For øjeblikket introduceres mange landekoder som IDN således er den russiske administrator blevet godkendt af ICANN til at introducere kyrilliske bogstaver ved siden af deres ASCII toplevedomæne.ru. Kina er ligeledes godkendt til at introducere IDN. ICANN arbejder desuden for at få introduceret nye TLDer, og det er usikkert om, de nye gtl- Der vil blive rene gtlder, eller om de geografiske TLDer godkendes som cctlder. Disse problemstillinger er nærmere beskrevet under pkt Lanceringsplan for fokusområderne Service, Omdømme, Sikkerhed og Nye produkter I afsnit 1 blev planperiodens vigtigste fokusområder beskrevet. I dette afsnit vil de konkrete tiltag i forbindelse med realisering af fokusområdernes mål blive fremlagt. 3.1 Service Et af fokusområderne er, at DK Hostmaster fortsat skal udvise en brugervenlig tilgang til såvel online som telefonisk service. For at opfylde denne målsætning er succeskriterierne for Back Office og økonomiafdelingen for 2010, at nedenstående mål overholdes i mindst 95% af tilfældene: alle mails bliver besvaret inden for 48 timer ingen sager er mere end 3 dage gamle, med mindre det beror på forhold uden for DK Hostmasters kontrol svartiden for telefoniske henvendelser er mindre end 20 sekunder i tidsrummet fra kl. 9:00 til 15:00. Desuden er der planlagt en fortsat uddannelse af hver enkelt medarbejder; herunder specielt i opslag i DK Hostmasters nye og kraftigt udvidede Oracle-database (Whois-basen) samt telefonbetjening. Endelig har bestyrelsen godkendt implementering af et redundant driftsmiljø for at sikre DK Hostmasters administrative sikkerhed og service. Arbejdet med etablering af det redundante miljø er færdigt ved udgangen af 3. kvartal Omdømme En stor del af DIFOs og DK Hostmasters omdømme skabes igennem de relationer, som organisationerne har med de forskellige interessenter. Derfor har bestyrelserne for DIFO og DK Hostmaster besluttet at opprioritere tiltag, der kan fremme det samlede omdømme hos interessenterne. 8

9 DK Hostmaster For at styrke både registranternes og registratorernes tryghed og stadfæste DK Hostmasters professionalisme på en åben og gennemsigtig måde vil der være en mere proaktiv debat med både registranter og registratorer. DK Hostmaster vil afholde 2 årlige registratormøder i henholdsvis Sjælland og Jylland. Desuden vil der være en øget afholdelse af både høringer og informationsmøder. Sidst men ikke mindst har DK Hostmaster oprettet en forslagskasse, hvor alle interesserede kan afgive et forslag, der vil blive behandlet og besvaret af DK Hostmaster. DIFO DIFO har i 2009 afholdt en række høringer og møder om f.eks. nye gtlder, sikkerhed, typosquatting og god domænenavnsskik. Hermed er der opstartet en praksis, der vil blive videreført. Der vil ligeledes i 2010 være en del emner, som kræver involvering af interessenter, og det vil ske enten ved skriftlig høring eller møder. DIFO er i gang med at revidere sin hjemmeside for herigennem at styrke en dynamisk og proaktiv dialog. Både indhold og dialogforum vil blive ændret, således at det fremstår mere tidssvarende. DIFO sender desuden kvartalsvise nyhedsbreve ud til sine medlemmer. 3.3 Sikkerhed DNSSEC skal implementeres den 1. juli Der er nedsat en ekspertkomité til at komme med forslag til implementeringen af DNSSEC samt følge testforløbet. Komitéen består af tre eksterne eksperter, to tekniske eksperter fra DK Hostmaster og direktørerne fra henholdsvis DK Hostmaster og DIFO. Planen for implementering er, at DK Hostmaster, i samarbejde med udvalgte DNS-ansvarlige, vil afprøve forskellige måder at håndtere nøgleudveksling mv. i perioden fra primo februar til ultimo marts. Herefter vil komiteen udarbejde en indstilling til bestyrelsen med henblik på en vedtagelse af såvel nye regler, som af indførelse af DNSSEC fra og med den 1. juli I forlængelse af implementeringen af DNSSEC vil DK Hostmaster desuden ændre på pinkode opsætningen, således at det nu bliver muligt selv at definere en kode, der er længere end 4 cifre. 3.4 Nye produkter DK Hostmasters bestyrelse har drøftet, hvilke nye produkter der ligger i pipeline. Nedenfor er beskrevet 4 produkter, der umiddelbart har interesse for DK Hostmasters kunder: DNSSEC er beskrevet i afsnit 3.3 EPP Extensible Provisioning Protocol (EPP) er en protokol, som er udviklet for at lette registratorers administration af domænenavne og disses stamdata. EPP gør det muligt at interagere med forskellige registreringsenheder (top level-administratorer) via et standardiseret interface. Systemet er specielt beregnet på administration i shared registry-systemer, men kan naturligvis også bruges i forbindelse med sole registry. 24-timers service Foranlediget af en forespørgsel fra en registrant for et samfundsmæssigt vigtigt domænenavn om mulighed for at tilmelde sig en vagttelefonordning eller lignende med bemanding alle dage i alle døgnets timer, vil DK Hostmaster iværksætte en nærmere undersøgelse af behovet for en 9

10 sådan vagtordning tillige med en vurdering af de økonomiske konsekvenser i forbindelse hermed. Varsling via SMS DK Hostmaster vil undersøge mulighederne for, at registranterne varsles pr. SMS om suspensioner og sletninger, grundet manglende indbetaling af div. gebyrer. Der er lagt op til, at registranterne kan tilmelde sig tjenesten, og at den ikke er et krav. For så vidt angår DNSSEC og EPP er det blevet besluttet at introducere disse produkter for DK Hostmasters kunder i løbet af Med hensyn til 24-timers service og SMS-varsler skal der udarbejdes forretningsmodeller, inden en endelig beslutning tages. DIFO og DK Hostmaster fortsætter dialogen med registratorer og registranter om nye produkter og procesforbedringer. 4. Personalemæssige, finansielle og tekniske ressourcer 4.1 Personalemæssige ressourcer DK Hostmaster har i dag 22 fuldtidsansatte, hvoraf 10 er kundeservicemedarbejdere, 3 økonomimedarbejdere, 7 teknikere, en indkøber og en direktør. Det er ledelsens opfattelse, at DK Hostmaster kan håndtere den forventede personalemæssige byrde i perioden med det nuværende forbrug af årsværk. 4.2 Finansielle ressourcer Idet koncernen - DIFO og DK Hostmaster - på nuværende tidspunkt samlet har en egenkapital på ca. 28 mio. kr., og at denne ved udgangen af 2012 stadig forventes at være ca. 28 mio. kr., er koncernen således velkonsolideret. Nedenfor er vist den økonomiske udvikling for koncernen. Koncern omsætning (Beløb i tusinder)

11 Resultat før skat (Beløb i tusinder) For prognosen, jf. ovenstående grafiske afbildninger, for den økonomiske udvikling i den samlede koncern er følgende forudsat: at ovennævnte forhold vedr. domæneantallet imødekommes uden store udsving, at årsgebyret fastholdes uændret på kr. 36,- ekskl. moms, at udgiftsniveauet (dvs. inflationsraten) ikke stiger med mere end 3 % p.a. og at indtægter fra renter og udbytter ligeledes holdes stabilt på det nuværende niveau. 4.3 Tekniske ressourcer De nuværende tekniske ressourcer anses for at være tilstrækkelige for hele beretningsperioden. Det bemærkes særskilt, at der i ovenstående grafik for resultatopgørelser er indregnet en fortsat investering i tekniske anlæg i samme størrelsesorden, dvs. ca. 2,0 mio. kr. pr. år, som de foregående 2 3 år. 5. Teknisk plan og skalerbarhed for registrering og DNS-operationer DK Hostmaster har i løbet af 2009 ansat tre nye teknikere og har således opgraderet det tekniske område betragteligt. DK Hostmaster har for indeværende ingen problemer med sin kapacitetsgrænse. Der kan oprettes nye domænenavne én gang i timen på under et minut, og disse vil senest efter en time fremgå af DK-zonen. Alle navneservere har minimum 100 Mb-forbindelser, hvoraf der bruges under 2 % af tilgængelighedskapaciteten. I forbindelse med DNSSEC forventes svarene at blive op til 4 gange større end i dag, og DNSSEC vil uden problemer kunne indpasses i den eksisterende infrastruktur. Der er således ingen planer om at udvide skalerbarheden, men i stedet ændres operativsystemerne løbende, og i den forbindelse sker der ligeledes en løbende kapacitetsudvidelse. Derved er organisationen på stadig forkant med at imødegå eventuelle kapacitetsproblemer. 5.1 Tekniske aktiviteter 11

12 Indførelse af de tekniske tjenester DNSSEC og EPP vil kræve et minimum af indkøb af særligt udstyr. Implementering af tjenesterne vil hovedsageligt baseres på tilretning og tilføjelser til eksisterende programmel. Der er desuden et behov for investeringer til brug for indkøb af maskiner, licenser, telelinjer mv. i forbindelse med implementering af et redundant driftsmiljø. 6. Aktiviteter over for det danske Internetsamfund Det 8. fokusområde for DIFO og DK Hostmaster er domænenavnspolitik - både nationalt og internationalt. I dette afsnit beskrives den nationale indsats og i det efterfølgende afsnit beskrives den internationale indsats. 6.1 Høringer DIFO har initieret høringer omkring sikkerhed og nye gtlder. DIFO bruger høringer til at skabe en del af det grundlag, hvormed DIFO deltager i de internationale møder i henholdsvis ICANN og CENTR. Begge organisationer har iværksat høringer, som DIFO besvarer på grundlag af åbne høringer samt drøftelser med medlemmerne. Høringer er en vigtig del af kommunikationen med det danske internetsamfund, og der inviteres bredt til alle høringer. DIFO er i gang med at udarbejde en særlig høringsliste, som indeholder medlemmer, myndigheder samt alle interessenter. Den 12. januar 2010 har DIFO afholdt en høring om god domænenavnsskik og typosquatting. Høringen sker på baggrund af, at DIFO finder, at der blandt private registranter har været bekymring over at skulle tabe deres domænenavne til virksomheder, som det skete i sagerne om eof.dk og orango.dk. Desuden har DIFO siden indførelsen af de særlige regler om typosquatting i 2007, oplevet en stor stigning i antallet af typosquatting-sager. Således forventes antallet af klager vedr. typosquatting at runde i Suspension på baggrund af typosquatting involverer forholdsvis få udenlandske registranter. Der er behov for en åben og kvalificeret debat om disse spørgsmål. 6.2 Informationsmøder DIFO og DK Hostmaster har opstartet en forsøgsrække med informationsmøder i forbindelse med nye tekniske tiltag. Der har i 2009 været afholdt et møde i november omkring testforløbet i forbindelse med DNSSEC. Der vil i løbet af 2010 blive afholdt flere informationsmøder alt efter behov. DIFOs bestyrelse vil ultimo 2010 evaluere, om informationsmøderne giver en bedre oplysning end brug af hjemmeside og udsendelse af mails til medlemmer og registratorer. 6.3 Registratormøder DK Hostmaster har planlagt at afholde 2 årlige registratormøder. Møderne vil blive afholdt på forsøgsbasis både på Sjælland og i Jylland for på denne måde at nå ud til så mange registratorer som muligt. Der vil være teknisk nyt fra DK Hostmaster, information/undervisning i særskilte emner som f.eks. DNSSEC, EPP eller lign., nye trends inden for trusselsbilleder eller nye teknologier. Møderne vil blive planlagt i samarbejde med DIFO, da der både vil være en informationsdel, der vedrører informationer om nye produkter i DK Hostmaster, og ønsker til forbedringer. Desuden vil der være en orientering om emner af mere domænenavnspolitisk art som f.eks. nye gtlder, IDN cctlder og den nye aftale mellem ICANN og US Department of Commerce Deltagelse i konferencer DIFO har i 2009 været oplægsholder på FDIHs OneWebDay samt det nationale IGF. Deltagelsen er en del af en aktiv strategi for at udbrede DIFOs virke i Danmark samt være med til at 12

13 drøfte problemstillinger med særlig relevans for administrationen af domænenavne. Denne udvikling fortsættes i 2010, hvor DIFO er med til at planlægge det næste nationale IGF. 7. Samarbejde med det internationale internetsamfund En væsentlig del af domænenavnspolitik foregår internationalt. Således er deltagelse i de internationale fora opprioriteret for på denne måde at følge med udviklingen for toplevel-domæner internationalt samt være med til at påvirke de områder, som DIFOs medlemmer finder er væsentlige at påvirke. 7.1 CENTR DIFO og DK Hostmaster deltager aktivt i de forskellige møder, CENTR afholder. CENTRmøderne er delt op i møder afholdt som hovedorganisation, der afholder tre møder årligt i form af General Assemblies (GA). På disse møder drøftes emner af generel interesse. Derudover har CENTR tre workshops, hvor DIFO og DK Hostmaster deltager i de to første workshops: Legal & Regulatory workshop De juridiske aktiviteter ligger i denne gruppe, som mødes alt efter behov. Sidste år mødtes gruppen 4 gange. Gruppens hovedområder omfatter: Alternative Dispute Resolution, Data protection og WHOIS. Gruppen giver desuden rådgivning og anbefalinger omkring emner som f.eks. ENUM og Internationalised Domain Names. DIFO har ikke tidligere deltaget i denne gruppe, men vil deltage så vidt muligt i Teknisk workshop CENTR har også nedsat en teknisk workshop, som er et forum for teknikerne hos de forskellige administratorer. Hensigten er at gruppen kan dele ideer samt udvikle tekniske projekter sammen. Den tekniske working plan omfatter: Shared DNS secondary name servers, DNSSEC, IDNs, Development of Technical Best Practices for cctld managers, Improvement of registry services including deployment of the EPP protocol. Administrativ workshop CENTRs administrative workshop er møntet på den administrative del af personalet hos administratorerne. Workshoppen skal fremme udveksling af information omkring administrative emner, som f.eks. EPPs påvirkning af de forskellige registreringsprocedurer samt andre tekniske og politiske udviklinger. 7.2 Nordisk samarbejde Der afholdes årlige møder mellem de nordiske administratorer af domænenavne og de respektive telestyrelser. I 2009 blev mødet afholdt hos IIS i Stockholm, og DIFO har indvilliget i at være vært for arrangementet i 2010 sammen med ITST. 7.3 ICANN Bestyrelsen i DIFO har besluttet, at man ønsker at prioritere nedenstående sager i det kommende års samarbejde med ICANN. Nye gtlder ICANN har netop afsluttet en høring omkring processer til nye gtlder, og høringen har afstedkommet respons på en lang række problemstillinger. En lang række af høringssvarerne udtryk- 13

14 ker ønske om, at ICANN afklarer problemer omkring: beskyttelse af immaterielrettigheder, status for geografiske TLDer og spørgsmålene til det forøgede pres på roden i forbindelse med både udvidelse af TLDer samt DNSSEC. Umiddelbart udtrykker de store danske erhvervsvirksomheder ikke et ønske om at støtte nye gt- LDer, da man finder, at de nye gtlder snarere vil gøre det sværere at beskytte sine varemærker. Det vurderes dog, at kampen omkring brand-tld er tabt, hvorimod nye geografiske gt- LDer vurderes at være realistisk at få påvirket i forhold til de ønsker, der er i det danske internetsamfund. DIFO har afgivet høringssvar den 21. november 2009, hvor der udtrykkes bekymring omkring, at evt. geografiske TLDer får status af gtlder i stedet for cctlder. Dette høringssvar følges op med aktiv deltagelse på møder, der omhandler nye gtlder. Assignment of Commitment (AoC) ICANN indgik den 30. september 2009 en ny aftale med det amerikanske handelsministerium Assignment of Commitments (AoC). Aftalen afløser den tidligere Joint Project Agreement (JPA), og der er indeholdt tre hovedområder, som ICANN skal varetage: 1. Ensuring accountability, transparency and the interest of global internet users 2. Preserving security, stability and resiliency 3. Promoting competition, consumer trust and consumer choice. Indsatsen på de tre hovedområder revideres første gang inden for et år, siden hen hver tredje år alle revisioner skal offentliggøres. Det er væsentligt at følge udviklingen i udmøntningen af AoC netop nu, for således at være med til at påvirke, hvem der sidder i revisionsgrupperne, samt hvilke kriterier revisionsgrupperne evaluerer ICANN i forhold til. Sikkerhed Sikkerhed er et vigtigt emne for ICANN. Der drøftes således forskellige emner inden for sikkerhed på de internationale møder. Af særlig interesse for DIFO og DK Hostmaster er det, at IANA har meldt ud, at man planlægger en implementering af DNSSEC i roden i juli Da DIFO selv er i gang med at implementere DNSSEC med frist den 1. juli 2010, prioriteres møder, der har DNSSEC på dagsordnen, højt. ** HUSK AT INDFØJE ORDFORKLARINGER NEDENFOR ** Ordforklaringer cctld country code top level domain CENTR - Council of European Top Level Domain Registries (Europæisk paraplyorganisation for landeadministratorer) DNSSEC Domain Name Service Security (skal sikre at data ikke bliver ændret mellem kilden og modtageren). 14

15 EPP - Extensible Provisioning Protocol (En kommunikations protokol til håndtering af operationer i relation til domæne navne) ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (International organisation, der koordinerer domænenavne og internet-protokoller) IPv6 - Version 6 af Internetprotokollen IP (efterfølger til IPv4 som anvendes nu) gtld Generic top level domain TLD Top level domain 15

Forretningsplan. for. DIFO og DK Hostmaster

Forretningsplan. for. DIFO og DK Hostmaster Forretningsplan for DIFO og DK Hostmaster 2015-2017 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 DIFOs organisatoriske struktur... 3 1. Planperiodens vigtigste målsætninger og handlinger... 4 1.1 Vision og mission...

Læs mere

Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. DNSSEC

Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. DNSSEC Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. DNSSEC Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 4. maj 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling, registrering

Læs mere

DIFOs bemærkninger til høringen om udbud eller forlængelse af tilladelse til administrationen

DIFOs bemærkninger til høringen om udbud eller forlængelse af tilladelse til administrationen 15. april 2014 DIFOs bemærkninger til høringen om udbud eller forlængelse af tilladelse til administrationen af internetdomænet.dk Under henvisning til den igangværende høring om udbud eller forlængelse

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Høringsnotat vedrørende erhvervs- og vækstministerens beslutning om udbud eller forlængelse af tilladelse til administration af internetdomænet

Høringsnotat vedrørende erhvervs- og vækstministerens beslutning om udbud eller forlængelse af tilladelse til administration af internetdomænet 25. juni 2014 Høringsnotat vedrørende erhvervs- og vækstministerens beslutning om udbud eller forlængelse af tilladelse til administration af internetdomænet.dk 1. Indledning Med den nye domænelov er der

Læs mere

Sikkerhedspolitik. Informationssikkerhedspolitik for DIFO og DK Hostmaster. DK Hostmaster. Godkendt Version / ID 11.1.

Sikkerhedspolitik. Informationssikkerhedspolitik for DIFO og DK Hostmaster. DK Hostmaster. Godkendt Version / ID 11.1. Sikkerhedspolitik Informationssikkerhedspolitik for DIFO og DK Hostmaster Gruppe Sikkerhedspolitik Godkendt af Jakob Bring Truelsen Godkendt 05.07.2016 Ansvarlig Erwin Lansing Version / ID 11.1.0 / 00002

Læs mere

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere

Referat fra registratormøde 5. November 2014

Referat fra registratormøde 5. November 2014 Referat fra registratormøde 5. November 2014 Dagsorden til mødet Oplæg om ny Forbrugeraftalelov ved Claudia S. Mathiasen Gennemgang af Generelle Vilkår og Registratoraftale Orientering om igangværende

Læs mere

Et attraktivt top-level domæne. Rapport om udvikling og tendenser inden for.dk-domænet

Et attraktivt top-level domæne. Rapport om udvikling og tendenser inden for.dk-domænet Et attraktivt top-level domæne Rapport om udvikling og tendenser inden for.dk-domænet Dansk Internet Forum JUNI 2017 Et attraktivt top-level domæne.dk i dag Flere.dk-domænenavne men færre registranter

Læs mere

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2014 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

Fælles for Registratormøderne i Aarhus og København d. 29./30. maj 2013

Fælles for Registratormøderne i Aarhus og København d. 29./30. maj 2013 REFERAT Fælles for Registratormøderne i Aarhus og København d. 29./30. maj 2013 Deltagere fra DIFO og DK Hostmaster: John Schweitzer, Lise Fuhr, Jonas B. Nielsen, Erwin Lansing, Susanne Andersen (København),

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

JONAS BRUUN ADVOKATFIRMA NOTAT. Konditionsmæssigheden af DIFO s tilbud af 1. april 2008 vedrørende administrationen af internetdomænet.

JONAS BRUUN ADVOKATFIRMA NOTAT. Konditionsmæssigheden af DIFO s tilbud af 1. april 2008 vedrørende administrationen af internetdomænet. ADVOKATFIRMA ERIK KJÆR- HANSEN ADVOKAT BREDGADE 38 1260 KØBENHAVN K 8. maj 2008 NOTAT om Konditionsmæssigheden af DIFO s tilbud af 1. april 2008 vedrørende administrationen af internetdomænet.dk Indledning

Læs mere

Referat fra registratormøde den 11. maj 2016 i Århus

Referat fra registratormøde den 11. maj 2016 i Århus Referat fra registratormøde den 11. maj 2016 i Århus Dagsorden til mødet Velkommen og bordene rundt Nyt fra DK Hostmaster v/jakob Truelsen Etableringen af Advisory board v/malene Hansen EPP lancering v/jonas

Læs mere

Forretningskendetegn og domænenavne

Forretningskendetegn og domænenavne Forretningskendetegn og domænenavne Professor, dr.jur. Thomas Riis Top level-domæner: Statistik mv. Åbne generiske top level-domæner: TLD New Deleted Net Gain/Loss Market Share Total Domains COM 668,429

Læs mere

Samlet rapport. Brugerundersøgelse for registratorer 2017

Samlet rapport. Brugerundersøgelse for registratorer 2017 Brugerundersøgelse for registratorer 17 Samlet rapport Gennemført i samarbejde med RelationMonitor april 17 Hvis du har spørgsmål til rapporten eller undersøgelsen, kan du kontakte Eva Eriksen (eve@dk-hostmaster.dk)

Læs mere

Forslag. Lov om internetdomæner

Forslag. Lov om internetdomæner 2013/1 LSF 66 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og vækstmin. Fremsat den 13. november 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik

Læs mere

DK Hostmasters høringsnotat vedr. de nye Generelle Vilkår

DK Hostmasters høringsnotat vedr. de nye Generelle Vilkår DK Hostmasters høringsnotat vedr. de nye Generelle Vilkår DK Hostmaster udsendte den 5. november 2014 et revideret udkast til nye Generelle Vilkår i offentlig høring. DK Hostmaster modtog i den forbindelse

Læs mere

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen Domænenavne - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Forord 5 1. Indledning 13 2. Historik, organisation og lovgrundlag 16 2.1. Hvad er et domænenavn?

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

Derfor bør Afilias ikke administrere.dk-domænet

Derfor bør Afilias ikke administrere.dk-domænet Derfor bør Afilias ikke administrere.dk-domænet Den 27. juni 2008 meddelte IT- og Telestyrelsen resultatet af sin evaluering af udbuddet om.dktopdomænet. Resultatet blev, at foreningen Dansk Internet Forum

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Stevns Kommunes Ejerstrategi for Stevns Kommune Holding A/S samt datterselskaber Stevns Spildevand A/S og Stevns Forsyning A/S

Stevns Kommunes Ejerstrategi for Stevns Kommune Holding A/S samt datterselskaber Stevns Spildevand A/S og Stevns Forsyning A/S Stevns Kommunes Ejerstrategi for Stevns Kommune Holding A/S samt datterselskaber Stevns Spildevand A/S og Stevns Forsyning A/S Stevns Kommune, januar 2011 Indledning Ejerstrategien skal forholde sig til

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Dot brand domæner - Unødige millionudgifter for danske virksomheder?

Dot brand domæner - Unødige millionudgifter for danske virksomheder? Kunal Singla Dot brand domæner - Unødige millionudgifter for danske Informations- og debatmøde mandag den 29. august 2010 Kunal Singla Juridisk Konsulent Organisation for erhvervslivet DI er en privat

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

TILBUD ADMINISTRATIONEN AF INTERNETDOMÆNET.DK

TILBUD ADMINISTRATIONEN AF INTERNETDOMÆNET.DK TILBUD PÅ ADMINISTRATIONEN AF INTERNETDOMÆNET.DK 31. marts 2008 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 5 2. GENERELLE OPLYSNINGER OM TILBUDSGIVER... 8 2.1 Faktuelle oplysninger... 8 2.2 Beskrivelse af foreningen...

Læs mere

Fælles for Registratormøderne i Aarhus og København d. 6./7. november 2012

Fælles for Registratormøderne i Aarhus og København d. 6./7. november 2012 REFERAT Fælles for Registratormøderne i Aarhus og København d. 6./7. november 2012 Deltagere fra DIFO og DK Hostmaster: John Schweitzer, Lise Fuhr, Jonas B. Nielsen, Erwin Lansing, Susanne Andersen, Dennis

Læs mere

Reducér risikoen for falske mails

Reducér risikoen for falske mails Reducér risikoen for falske mails Center for Cybersikkerhed 1 November 2017 Indledning Center for Cybersikkerhed oplever i stigende grad, at danske myndigheder og virksomheder udsættes for cyberangreb.

Læs mere

dk hostmaster Brugerundersøgelse 2016 Rapporttype = Segment rapport

dk hostmaster Brugerundersøgelse 2016 Rapporttype = Segment rapport dk hostmaster Brugerundersøgelse 2016 Rapporttype = Segment rapport Loyalty Index Loyalty Index,8 0 100 Grøn/Gul/Rød 25 25 50 Grønne kunder Gule kunder Røde kunder Tilfredshed alt i alt Hvor tilfreds er

Læs mere

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse www.pwc.dk Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse Orienteringsmøde med borgmestre, økonomiudvalg, selskabsbestyrelser og direktører 5. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1.

Læs mere

Dansk oversættelse. c. Tilsyn med politikken for fastlæggelse af de omstændigheder, hvorunder nye topniveaudomæner føjes til rodsystemet,

Dansk oversættelse. c. Tilsyn med politikken for fastlæggelse af de omstændigheder, hvorunder nye topniveaudomæner føjes til rodsystemet, AFTALEMEMORANDUM MELLEM DET AMERIKANSKE HANDELSMINISTERIUM (U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE) OG INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS I. PARTERNE Dette dokument udgør en aftale mellem det amerikanske

Læs mere

Bekendtgørelse om internetdomænet dk

Bekendtgørelse om internetdomænet dk BEK nr 1129 af 23/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-10197 Senere ændringer

Læs mere

DNS systemet. - fra navne til IPv4 adresser! Netteknik 1

DNS systemet. - fra navne til IPv4 adresser! Netteknik 1 DNS systemet - fra navne til IPv4 adresser! Netteknik 1 Domain Name System En introduktion til DNS! Domain Name System - DNS Oversætter fra domænenavn til IP-adresse google.dk oversættes til f.eks. 74.125.232.127

Læs mere

pwc Dansk Internet Retur tii revisor i underskrevet stand CVR-nr. 25 55 16 05

pwc Dansk Internet Retur tii revisor i underskrevet stand CVR-nr. 25 55 16 05 Retur tii revisor i underskrevet stand Dansk Internet Forum CVR-nr. 25 55 16 05 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 23/04 13 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Domain Name System. Domain Name System - DNS

Domain Name System. Domain Name System - DNS Domain Name System - en introduktion! Domain Name System - DNS Oversætter fra domænenavn til IP-adresse google.dk oversættes til f.eks. 74.125.232.127 Bruges dagligt i bl.a. Internet Browsere Oversætter

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Sammenfatning af udvalgets konklusioner

Sammenfatning af udvalgets konklusioner KAPITEL 2 Sammenfatning af udvalgets konklusioner Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets konklusioner Danmark er et folkestyre og en retsstat. De politiske beslutninger på nationalt, regionalt og kommunalt

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

dk hostmaster Brugerundersøgelse 2016 Rapporttype = Segment rapport

dk hostmaster Brugerundersøgelse 2016 Rapporttype = Segment rapport dk hostmaster Brugerundersøgelse 2016 Rapporttype = Segment rapport Loyalty Index Loyalty Index 63,3 0 100 Grøn/Gul/Rød 44 49 7 Grønne kunder Gule kunder Røde kunder Tilfredshed alt i alt Hvor tilfreds

Læs mere

DNS teknisk set. Netteknik 1

DNS teknisk set. Netteknik 1 DNS teknisk set - vi kigger lidt dybere i DNS systemet! Netteknik 1 DNS systemet lidt dybere Som vi tidligere har set er DNS (Domain Name System) et navneoversættelsessystem som er designet til at oversætte

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Mellem Fonden Femern Belt Development CVR. nr. 30058356 Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby (FFBD) og Erhvervsråd XXXXX Adresse Postnummer/By

Læs mere

.EU facts. Alt du behøver at vide om det kommende.eu domæne

.EU facts. Alt du behøver at vide om det kommende.eu domæne .EU facts Alt du behøver at vide om det kommende.eu domæne Indhold > Introduktion til.eu-domænet > Hvorfor skal du præregistrere dine.eu-domænenavne? > Hvorfor vælge Speednames? > Speednames dot-eu products

Læs mere

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 Side 1 af 7 God selskabsledelse God selskabsledelse i Frøs Herreds Sparekasse handler om de mål, som sparekassen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Situation Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Struer Kommune er udvalgt til forgangskommune i forbindelse med udviklingen af en model for etablering og drift af værdiskabende

Læs mere

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan 1. Arbejdsmiljørådets mission og vision Arbejdsmiljørådet vil frem mod 2020 både styrke og synliggøre partsindsatsen som et helt centralt element i den samlede

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Senest opdateret januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. OMFANG OG SIKKERHEDSNIVEAU... 3 3. HOVEDMÅLSÆTNINGER... 4 4. ORGANISERING OG ANSVAR...

Læs mere

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. November 2013

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. November 2013 Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks November 2013 Indledning: Fynske Bank har en positiv indstilling til Finansrådets ledelseskodeks, som følges på så godt som alle områder, hvor dette

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

DNS teknisk set. - vi kigger lidt dybere i DNS systemet! Netteknik 1

DNS teknisk set. - vi kigger lidt dybere i DNS systemet! Netteknik 1 DNS teknisk set - vi kigger lidt dybere i DNS systemet! Netteknik 1 DNS systemet lidt dybere Som vi tidligere har set er DNS (Domain Name System) et navneoversættelsessystem som er designet til at oversætte

Læs mere

- en introduktion! Oversætter domænenavne til IP-adresser - F.eks: www.jp.dk oversættes til 80.80.12.116 - Bruges dagligt i Internet Browsere

- en introduktion! Oversætter domænenavne til IP-adresser - F.eks: www.jp.dk oversættes til 80.80.12.116 - Bruges dagligt i Internet Browsere Domain Name Service - en introduktion! Domain Name Service - DNS Oversætter domænenavne til IP-adresser - F.eks: www.jp.dk oversættes til 80.80.12.116 - Bruges dagligt i Internet Browsere Oversætter IP-adresser

Læs mere

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE 0 1 1. INDLEDNING Nationalbanken nedsatte i 2012 et betalingsråd i Danmark, der skal danne ramme for det fremtidige samarbejde om borgeres og virksomheders betalinger, også kaldet detailbetalinger. Formålet

Læs mere

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden blev som følge af Lov om Socialtilsyn etableret og sat i drift i 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender og fører det driftsorienterede tilsyn med generelt godkendte plejefamilier

Læs mere

DNS systemet. Mercantec 2013 DNS. DNS en hierarkisk zone opdelt navnedatabase. Navnene i DNS er opbygget af 2 dele:

DNS systemet. Mercantec 2013 DNS. DNS en hierarkisk zone opdelt navnedatabase. Navnene i DNS er opbygget af 2 dele: DNS systemet DNS (Domain Name System) er et navne oversættelsessystem som er designet til at oversætte domain navne (www.dr.dk) og host navne til IP adresser. Systemet er udviklet til Internettet i starten

Læs mere

Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET

Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 87 d. 31 januar 2017 Punkt 4. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 23. JANUAR 2017 Vedr. Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET

Læs mere

Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne.

Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne. God foreningsledelse i Djøf stiller os stærkere 1. Indledning Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne. Da Djøf er en medlemsejet organisation har medlemmerne

Læs mere

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013. Høringsfristen udløb den 10. januar 2014.

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013. Høringsfristen udløb den 10. januar 2014. NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7012-00030 Ref. ahl Høringsnotat vedrørende ændring af bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Strategi for Energitilsynet 2013 og 2014

Strategi for Energitilsynet 2013 og 2014 Strategi for Energitilsynet 2013 og 2014 1. Indledning: Præsentation af Energitilsynet Energitilsynet arbejder for velfungerende sektorer inden for el, gas og varme. Energitilsynet består af en formand,

Læs mere

Bestyrelsesarbejde i Danmark 2018 og aktuelt på bestyrelsesagendaen. v. Kim Füchsel, Managing Partner og direktør, PwC

Bestyrelsesarbejde i Danmark 2018 og aktuelt på bestyrelsesagendaen. v. Kim Füchsel, Managing Partner og direktør, PwC Bestyrelsesarbejde i Danmark 2018 og aktuelt på bestyrelsesagendaen v. Kim Füchsel, Managing Partner og direktør, PwC Aktuelt på bestyrelsesagendaen 1 Nye Anbefalinger for god Selskabsledelse 2 Aktionærrettighedsdirektivet

Læs mere

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Rebild Kommune Opsamling Deloitte Consulting 4. november 2013 Indhold 1. Grundlag 2. Konklusioner 3. Anbefalinger 4. Øvrige perspektiver - 2 - 1. Grundlaget Ledelsestilsyn

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Dagsorden punkt 2 MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Bestyrelsesrapport samt

Læs mere

Dansk Kyst- og Naturturismes besvarelse af Komitéen for god fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse

Dansk Kyst- og Naturturismes besvarelse af Komitéen for god fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse Dansk Kyst- og Naturturismes besvarelse af Komitéen for god fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K 18 november 2015 MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Hermed fremsender jeg

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Referat af registratormøde 6. maj 2014

Referat af registratormøde 6. maj 2014 Referat af registratormøde 6. maj 2014 Registratormøde ved DK Hostmaster i Århus, Scandic Hotel d. 6. maj 2014 kl. 9.30-20:00 Dagsorden 09:30 Kaffe/te 10:00 Dialogmøde - Automatisering af fuldmægtigrollen

Læs mere

Djøfs mission er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark.

Djøfs mission er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark. Opdateret 17. maj 2017 God foreningsledelse i Djøf tænk længere 1. Indledning Djøf er en forening dannet af medlemmerne, og mere end 90.000 højtuddannede og kompetente mennesker har valgt at være medlemmer

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne: Acadre 07 27813 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg Affald

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Digital Marketing Support ApS

Digital Marketing Support ApS Herlev, den 18. marts 2010 Ansøgning om tilladelse til ekstraordinær genoptagelse, jf. RPL 399, af Højesterets dom af 23. januar 2006 i sag 356/2004. Undertegnede Digital Marketing Support ApS (DMS) (appellanten)

Læs mere

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: 27.36.00-K09-2-17 1. Årsrapport - tilsyn med hjemmeplejen

Læs mere

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur NOTAT Grønlands Hjemmestyre og Nuup Kommunea KOMMISORIUM FOR STYREGRUPPEN FOR PROJEKT BY- FORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING I NUUK 1. Indledning I marts 2006 afholdte Nuup Kommunea, Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Referat af Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammensætning... 3 2 Formand... 3 3 Valgperiode... 3 4 Beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse...

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Overordnet it-sikkerhedspolitik for Rødovre Kommune

Overordnet it-sikkerhedspolitik for Rødovre Kommune Overordnet it-sikkerhedspolitik for Rødovre Kommune Denne politik er godkendt af kommunalbestyrelsen januar 2016. Og træder i kraft januar 2016. Ved udskrivning af politikken skal du være opmærksom på,

Læs mere