Trækfuglespillet. Introduktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trækfuglespillet. Introduktion"

Transkript

1 Trækfuglespillet Introduktion 1. Spille felter fordeles under åben himmel fx i v- eller s-formation. Ca. 1-2 meter mellem hver felt. 2. Hvert hold har en terning. Terningens øjne bestemmer hvor hurtigt spilleren trækker frem. Det er kun tilladt at flytte 1 til 4 felter ad gangen (dvs. 5. og 6. giver omsalg). 3. Start forskudt, evt. i par to og to. 4. Brug evt. en blok til at holde styr på points og begivenheder. Klima og fugle - Spillets budskaber og pointer Der er intet nyt i at klimaet ændrer sig. Med klimaændringerne vil mange fugle ændre deres udbredelser eller blive mere sjældne. Det er et faktum, at de nulevende fugle allerede har overlevet andre voldsomme klimaskift inden for de sidste år. Fra naturens hånd er fugle meget fleksible og tilpasningsdygtige. Er der dårlige betingelser et sted kan de flyve et andet sted hen. Det er netop hvad vadefugle viser, ved at trække mellem Arktis og Afrika. De kan flyve (nogle endda meget langt). De kan hurtigt justere deres årsrytme (fx træktider og yngletider) til nye forhold. Meget tyder på at fuglene kan klare mosten. MEN når den nuværende klimaændring giver grund til bekymring, skyldes det ikke klimaændringen i sig selv. Bekymringen opstår i forbindelse med sammenfaldet med menneskets aktiviteter. Store dele af jordens økosystemer er transformeret og fragmenteret, så der nu kun er små pletter af gode levesteder tilbage for fuglene. Arterne får svært ved at flytte sig, for selvom de kan flyve er det ikke nemt for dem at vide hvor de skal tage hen. Der kan måske blive for langt mellem de steder hvor betingelserne er til stede for at fuglene kan overleve. (ifgl. Jon Fjeldså, KU.) Træk Et dyrs eller en fugles periodiske bevægelser fra et område til et andet område og retur. Træk er en del af en naturlig livscyklus. Fugle ved instinktivt hvornår de skal trække. Det afgøres af mængden af lys. Temperatur har ingen direkte betydning. Træk er en tilpasning, der hjælper med at finde de mest optimale ynglepladser, finde føde og undgå koldt vejr. Punkter fra spillet til diskussion Hvorfor trækker nogle fugle? Hvad hjalp dig på trækket? Hvad gjorde din rejse svær? Mødte du naturlige farer? Mødte du menneskeskabte farer? Hvad kan klimaændringer betyde for fugles træk? Hvad betyder klimaændringer for fugles udbredelse? Hvad kan mennesker gøre for at hjælpe trækfugle? Tårnby Naturskole, januar 2009

2 START HER Du er en vadefugle-unge, der lige er kommet ud af ægget i Grønland. For at overleve skal du bruge energi. Til en start har du 10 energi points. Når du æder får du flere energi points, men flyvning og at holde varmen koster energi points. Hvis du kommer ned på 0 energi point dør du. KAST TERNINGEN! THE ROYAL SOCIETY FOR THE PROTECTION OF BIRDS Udviklet af Barrie Cooper, tegninger af Mike Langman. Oversat og bearbejdet af Tårnby Naturskole

3 Ædt af en Polarræv 1 Grønland Ommer - Start forfra

4 Vejret er dårligt. Det regner meget og det er svært at finde føde 2 Grønland Taber 3 energi points. Flyt til felt 5

5 Meget is og sne er smeltet som følge af klimaændringer. Det giver Polarræven gode muligheder for at æde andre end dig 3 Grønland Vinder 3 energi points. Flyt til felt 5

6 Det milde klima giver godt vejr. Føde er let af finde. 4 Grønland Vinder 2 energi points. Flyt til felt 5

7 Det er sensommer og du er klar til at trække ud over havet mod Danmark 5 Grønland Kast terningen for at begynde træk

8 6 Nord Atlanten Klimaet har ændret sig. Der kommer tit storme over Atlanterhavet. Det er svært at flyve i dårligt vejr Taber 2 energi points. Flyt til felt 10

9 Flyvning er let i godt vejr. 7 Nord Atlanten Taber 1 energi points. Flyt til felt 10

10 8 Nord Atlanten Klimaet har ændret sig. Storme over Atlanterhavet er blevet kraftigere. Blæses ud af kurs af orkan Taber 3 energi points. Flyt til felt 10

11 Medvind og godt vejr hjælper dig på trækket 9 Nord Atlanten Flyt til felt 10

12 Godt klaret! Du er nu nået til Danmark og må flyve mod syd langs de danske kyster på udkig efter strandenge med meget føde. 10 Danmark Kast terningen for videre træk

13 Godt klaret. Du har fundet en god strandeng med meget føde i mudderet 11 Danmark - Vestamager Vinder 4 energi points. Kast terningen for videre træk

14 Mildt vejr gør det let at finde føde 12 Danmark Vestamager Vinder 2 energi points. Kast terningen for videre træk

15 Godt klaret. Du har fundet en god strandeng med meget føde i mudderet 13 Danmark - Vestamager Vinder 3 energi points. Kast terningen for videre træk

16 14 Danmark Vestamager Natur-aktivister har forhindret byggeri af en ny dæmning og bevaret en vigtig strandeng Vinder 3 energi points. Kast terningen for videre træk

17 Hundelufter og fuglekikkere forstyrrer vadefugle på strandeng. Dyrebar energi tabes ved flugten 15 Danmark Vestamager Taber 2 energi points. Kast terningen for videre træk

18 Naturvejlederen fortæller besøgende på stranden, hvorfor hunde skal holdes i snor. Vadefuglene bliver ikke forstyrret 16 Danmark Vestamager Vinder 2 energi points. Kast terningen for videre træk

19 Meget koldt vejr. Strandengen er frossen. Det er svært at finde føde. 17 Danmark Vestamager Taber 2 energi points. Kast terningen for videre træk

20 Meget tørt vejr. Strandengen er udtørret. Det er svært at finde føde. 18 Danmark Vestamager Taber 2 energi points. Kast terningen for videre træk

21 19 Danmark Vestamager Ørestad er bygget på enge. Du har mistet områder for hvile og for at søge føde Taber 2 energi points. Kast terningen for videre træk

22 20 Danmark Vestamager Byudvikling er blevet forhindret på denne strandeng. Vigtige områder for hvile og fødesøgning er bevaret Vinder 3 energi points. Kast terningen for videre træk

23 Forstyrret af lystfisker, der graver efter sandorm 21 Danmark Vestamager Taber 2 energi points og træk til felt 25

24 22 Danmark Vestamager Miljøministeriet har sat et skjul op. Folk kan se på fugle uden at forstyrre dem. Vinder 2 energi points og træk til felt 25

25 Hvile og føde-søgningsområde forstyrres af surfere 23 Danmark Vestamager Taber 3 energi points og træk til felt 25

26 24 Danmark Vestamager Staten har skabt et fuglereservat ved strandengen Klydesø. Her har vadefugle et godt og sikkert sted at hvile og æde. Vinder 4 energi points og træk til felt 25

27 Efter nogle uger med fødesøgning og hvil i Danmark flyver du mod Sydeuropa 25 Havet ved Møn Taber 1 energi point. Kast terningen for videre træk

28 Der er bygget en ny havn. Vigtige hvile- og fødesøgningsområder er gået tabt. 26 Tyskland Taber 4 energi points og træk til felt 31

29 For at hindre oversvømmelse er der bygget en ny dæmning over strandengen. Der er nu mindre strandeng at søge føde på. 27 Holland Taber 2 energi points og flyv til felt 31

30 Oliespild på strand. Dine fjer er dækket af tyk olie 28 Frankrig Du dør

31 Du finder en god strandeng, hvor du kan søge føde i fred 29 Frankrig Vinder 3 energi points og flyv til felt 31

32 Du finder en super god strandeng, med en masse føde i mudderet 30 Frankrig Vinder 4 energi points og flyv til felt 31

33 Du flyver over Atlanterhavet til Vestafrika 31 Atlanterhavet Taber 1 energi point ved at flyve over havet. Kast terningen for videre træk

34 Stranden er forurenet. Alle smådyr er døde. Så der er ingen føde til dig 32 Vestafrika Taber 5 energi points. Kast terningen for videre træk

35 En afrikansk Naturskole opfordrer lokale skolebørn til at se på fugle frem for at dræbe dem 33 Vestafrika Vinder 2 energi points og træk til felt 36

36 Forstyrret af fiskere 34 Vestafrika Taber 2 energi points. Flyv til felt 36

37 Du finder en god strandeng. Mudderet er fyldt med føde. 35 Vestafrika Vinder 4 energi points. Flyv til felt 36

38 Tidligt forår. Tid til at flyve mod nord. Til Spanien. 36 Atlanterhavet Taber 1 energi point ved at flyve over hav. Kast terning for at flyve videre

39 Skudt af jæger. 37 Spanien Du dør

40 Godt vejr og masser af føde 38 Spanien Vinder 3 energi points og flyv til felt 41

41 Hoteller er bygget ved strandene. Vigtige områder med føde er gået tabt. 39 Spanien Taber 3 energi points og flyv til felt 41

42 Fint vejr og masser af føde hjælper dig med at opbygge fedt-depoter 40 Spanien Vinder 3 energi points og flyv til felt 41

43 Flyver mod nord igen. I retning mod Danmark. 41 Biscay Bugten Taber 1 energi point ved at flyver over havet. Kast terningen for videre træk

44 Godt vejr, god strandeng med masser af føde i mudderet 42 Danmark Vinder 4 energi points. Kast terning for at flyve videre

45 Der er bygget en vej over strandengen. Et vigtigt sted for hvile og føde er gået tabt. 43 Amager Taber 3 energi points. Kast terning for at flyve videre

46 En ny lystbådehavn er bygget. Et vigtigt sted for hvile og føde er gået tabt. 44 Amager Taber 5 energi points. Kast terning for at flyve videre

47 45 Danmark Vestamager Der er bygget en ny dæmning. Skal hindre oversvømmelser som følge af klimaændringer. Strandengen er blevet mindre og dårligere. Taber 5 energi points. Kast terning og flyv videre

48 46 Danmark Vestamager Byen har vokseværk. Et vådområde er drænet og der er bygget huse. Vigtigt sted for hvile og føde er gået tabt. Taber 4 energi points og træk til felt 50

49 47 Danmark Vestamager Staten har skabt et fuglereservat ved strandengen Klydesø. Her har vadefugle et godt og sikkert sted og hvile og æde Vinder 4 energi points og træk til felt 25

50 Slået af en Vandrefalk 48 Danmark Du dør

51 Byggeplaner på strandeng opgivet på grund af risiko for oversvømmelser som følge af klimaændringer 49 Danmark Vinder 3 energi points og træk til felt 50

52 Flyver fra Danmark mod yngleområderne i Grønland 50 Danmark Taber 2 energi points ved at flyve over havet. Kast terningen og træk videre

53 Fint vejr på ynglepladsen og rigeligt med føde 51 Grønland Vinder 3 energi points og flyv til felt 55

54 Klimaændringer giver uventet snestorm på ynglepladsen. Det er svært at finde føde. 52 Grønland Taber 3 energi points og flyv til felt 55

55 Klimaændringer gør det muligt at søge olie, da meget is er smeltet. Natur-aktivister forhindre olieboring i yngleområdet. 53 Grønland Vinder 3 energi points og flyv til felt 55

56 Klimaændringer gør det muligt at søge olie, da meget is er smeltet. Et yngleområde er delvist ødelagt. 54 Grønland Taber 3 energi points og flyv til felt 55

57 TILLYKKE! 55 Grønland TILLYKKE! Du er nu klar til at yngle, hvis du har nok energi. Hvor mange energi points har du? 5 eller mindre du kan ikke yngle 6-10 du kan få en unge du kan få 2 unger du kan få 3 unger 21 eller flere du kan få 4 unger THE ROYAL SOCIETY FOR THE PROTECTION OF BIRDS Udviklet af Barrie Cooper, tegninger af Mike Langman. Oversat og bearbejdet af Tårnby Naturskole, januar 2009.

I dag klækkede du som vadefugl af et æg. Velkommen i en trækfugls liv! For at overleve, skal du bruge energi. Du starter dit liv som vadefugl med

I dag klækkede du som vadefugl af et æg. Velkommen i en trækfugls liv! For at overleve, skal du bruge energi. Du starter dit liv som vadefugl med Velkommen i en trækfugls liv! I dag klækkede du som vadefugl af et æg oppe i Arktis. For at overleve, skal du bruge energi. Du starter dit liv som vadefugl med 10 energipoint. Når du spiser vinder du energipoint.

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

Island 28/8 11/9 2012

Island 28/8 11/9 2012 Island 28/8 11/9 2012 Indholdsfortegnelse: Info om turen - Hvorfor Island? - Formålet med turen? - Hvem omhandler aftalen? - Eleverne Helle og Lisa - Forventninger til turen Vejret Borg Planteskole i Hveragerdi

Læs mere

Hvad klimaændringerne gør ved verden. af Sissel og Louise, 8.b, Dåstrup skole

Hvad klimaændringerne gør ved verden. af Sissel og Louise, 8.b, Dåstrup skole Hvad klimaændringerne gør ved verden. af Sissel og Louise, 8.b, Dåstrup skole Klimaændringerne i verden ødelægger vores klode. CO2 udslippet er blevet så stort, at der må gøres en forskel, hvis vi vil

Læs mere

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt.

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt. GPS 37-43 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m.fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 37: Salomon Nøglesætning: Gud kan hjælpe dig Bibelvers 1 Petersbrev

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Hvordan sikre rent vand i en ny sø?

Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Dette spørgsmål blev jeg for nylig stillet af en søejer fra Djursland. Han havde gravet en ny 1,7 hektar stor og meter dyb sø, og ville nu gerne vide, hvordan han bedst

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET I dette hæfte finder du spørgsmål og svar til hver kategori på Solhjulet. Der er i alt 8 kategorier med 3-4 spørgsmål til hhv. voksne og børn. De rigtige svar er markeret

Læs mere

LAD DYREUNGERNE VÆRE

LAD DYREUNGERNE VÆRE LAD DYREUNGERNE VÆRE Dyrenes Beskyttelse har vildtplejestationer over hele Danmark. En af stationernes helt store opgaver er at pleje dyreunger, men mange unger burde faktisk slet ikke blive bragt på plejestation.

Læs mere

Naturlig mad hvad er det?

Naturlig mad hvad er det? Naturlig mad hvad er det? Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Vidste du at mangel på naturlig mad, øger din insulinproduktion og dermed fedtlagringen på maven? Vidste du at mangel på naturlig mad,

Læs mere

DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND

DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND VEJLEDNING I HUNDEHOLD 1 FORORD Her finder du information om hunde og hundehold fra hunden er født til den går på pension. Det er ikke forsøgt at give

Læs mere

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Fokus: At give konfirmanderne en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en forskel i sognet/menigheden og dermed være en del af kirken. Med inspiration

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Børnetekst Thorstein Thomsen Tegninger Bettina B. Reimer

Børnetekst Thorstein Thomsen Tegninger Bettina B. Reimer Vores nye sko kov Børnetekst Thorstein Thomsen Tegninger Bettina B. Reimer Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen og Dansk Skovforening i forbindelse med Skovens Dag 2000. Dette hæfte er udgivet af Skov- og

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Fasanen. Elevhæfte Undervisningsmateriale til Folkeskolens 3.-6. klasse

Fasanen. Elevhæfte Undervisningsmateriale til Folkeskolens 3.-6. klasse Fasanen Elevhæfte Undervisningsmateriale til Folkeskolens 3.-6. klasse Dette hæfte indeholder såvel en tekst som nogle opgaver til undervisning i fasanens biologi og levevilkår i Danmark. Teksten fortæller

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

VEJR OG UVEJR. Af Peter Bering

VEJR OG UVEJR. Af Peter Bering ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå VEJR OG UVEJR Af Peter Bering Dette er en pdf-fil med Vejr og uvejr. Filen er stillet til rådighed for elever med læsevanskeligheder.

Læs mere

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog Center For Selvværd ELSK DIG SELV - Minibog Er du træt af at bruge energi på at kritisere og være mod dig selv, og har du lyst til at opleve mere kærlighed, ro og åbenhed i dit liv, så er denne mini- bog

Læs mere

TRÆF DET RIGTIGE VALG LÆS OM ALLE FORDELENE. Byg dit drømmehus med elementer i letbeton. Rammerne om dit hjem

TRÆF DET RIGTIGE VALG LÆS OM ALLE FORDELENE. Byg dit drømmehus med elementer i letbeton. Rammerne om dit hjem Rammerne om dit hjem TRÆF DET RIGTIGE VALG LÆS OM ALLE FORDELENE - En sund hverdag - En sikker hverdag - En behagelig hverdag Byg dit drømmehus med elementer i letbeton Træf det rigtige valg DER ER TO

Læs mere

GEOS GRUNDBOG C NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL

GEOS GRUNDBOG C NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL GEOS GRUNDBOG C NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL Indhold KAPITEL 1 Den blå planet 6 Vand betingelsen for liv 8 Vand på Jorden 14 Vand som landskabsformer 20 Vand og levevilkår 27 Cafe Geos: Salt i

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100%

Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100% Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100% Velkommen til miniforløbet Sådan skaber du dit gennembrud nu! Det er så dejligt at se så mange fantastiske kvinder tage

Læs mere

Hørelse for livet Kom godt i gang. Råd til, hvordan du får mest glæde af dine høreapparater

Hørelse for livet Kom godt i gang. Råd til, hvordan du får mest glæde af dine høreapparater Hørelse for livet Kom godt i gang Råd til, hvordan du får mest glæde af dine høreapparater Hørelse for livet 3 Tillykke! Tillykke med valget af dine nye høreapparater! En helt ny verden ligger for dine

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere