SOSIGW. - Arkitektur og design for SOSIGW 1.0. Indeks

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOSIGW. - Arkitektur og design for SOSIGW 1.0. Indeks"

Transkript

1 SOSIGW - Arkitektur og design for SOSIGW 1.0 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Arkitektur af SOSI-GW... 2 Intern arkitektur... 2 Tilstandsdeling imellem clustermedlemmer... 2 Versionsstyring af delte data... 2 Konfiguration... 2 Administrationskonsol... 2 Logning... 3 Samtidighed... 3 Load balancing... 3 Afvikling på en enkelt maskine... 3 Anvendte teknologier og komponenter... 4 Webservice API... 4 Oversigt over metoder tilgængelige som webservices Proxyservice... 4 Håndtering af implicit Idkortoprettelse ved proxy-requests... 5 requestidcarddigestforsigning... 5 signidcard... 5 getvalididcard... 5 logout... 5 Tilgang til services til at håndtere IDKort... 5 HTTP API... 5 Version Dato Ansvarlig Kommentarer jre Formattering Side 1 af 12

2 Side 2 af 12

3 Revisionshistorik Version Dato Ændring Ansvarlig 1 09/10/09 Initiel version af dokument jre 2 15/10/09 Formattering jre 3 06/12/10 Bootstrap snitflade bbg Arkitektur af SOSI-GW Den grundlæggende arkitektur er baseret på et cluster af servlet containere. Der er tale om en symmetrisk løsning, hvor alle servere i clusteret er identiske i opsætning og konfiguration. Clustering funktionaliteten opnås på applikationsniveau, der er derfor ikke krav om clustering support i den benyttede servlet container. Den nedre grænse for cluster-størrelse vil være en enkelt server, den øvre grænse i princippet ubegrænset. Der understøttes rullende opdatering, load balancering og fail-over ved en clusterstørrelse på 2 eller flere. Hver server vil være bestykket med en servlet container (fx Tomcat) og en lokal PostgreSQL DBMS. Den lokale database anvendes udelukkende til at opsamle logentries samt lokal konfiguration. En knude i nettet kræver at begge komponenter (servlet container og DBMS) er kørende for at være funktionelle. Til opsamling og søgning på audit logs opstilles en log-merger server, som ligeledes er bestykket med en lokal PostgreSQL DBMS. Figuren nedenfor skitserer SOSI-GW løsningen bestående af et antal gateway servere (sosi-gw1,.., sosi-gw3) og en central database til opsamling og fletning af audit logs (log-merger). Side 3 af 12

4 Intern arkitektur Figuren ovenfor viser den interne arkitektur i SOSIGW. Løsningen består af en kerne, der anvender SOSISeal til at håndtere idkort. Idkort distribueres over en fælles cache, der drives af multicasting på lokalnettet. Konfiguration og logning gemmes i en lokal JDBCdatabase. Ovenpå kernen ligger tre snitflader, nemlig webservices (JAX-WS), http til browserbaseret signering samt GWT (Google Web Toolkit) til administration. Tilstandsdeling imellem clustermedlemmer De servere, der indgår i et cluster kommunikerer indbyrdes via et distribueret, delt hukommelseområde, realiseret via UDP multicast på lokalnettet. Herigennem overføres løbende opdateringer i form af id-kort oprettelse, opdatering og nedlæggelse. Udover id-kort, bruges clusteret også til at synkronisere konfigurationsændringer, der er foretaget igennem administrationskonsollen. Multicast benyttes endvidere som discovery mekanisme, dvs. som måden hvorpå clustermedlemmer fastlægger hvilke øvrige medlemmer clusteret indeholder på et givet tidspunkt. Det betyder, at der ikke vil være behov for nogen manuel konfiguration i forbindelse med at en server tilføjes eller fjernes. Versionsstyring af delte data Som led i understøttelsen af rullende opgraderinger, påhæftes alle delte datatyper, dvs id-kort og dynamisk konfiguration, et versionsnummer. Software-opgraderinger, der involverer modifikationer af de delte datatyper, må understøtte både det nye og det gamle format, og fortsætte med at udgive data i det forrige format indtil det detekteres at der ikke længere er cluster-medlemmer, der kræver dette. Side 4 af 12

5 Der understøttes kun det aktuelle og det forrige format, ved en forskel på mere end et versionsnummer af beskedsformatet, kan der ikke kommunikeres. Ved opstart checker servere om beskeder afsendt af andre servere er i et af de to understøttede formater, og afbryder ellers opstarten. Konfiguration Den statiske, filbaserede konfiguration af SOSI-GW applikationen holdes på et minimum for at undgå omstændig kopiering af konfiguration, og for lettere at kunne honorere kravet om rullende opdateringer mm. Al anden konfiguration lægges i den lokale database på de enkelte servere og udveksles via multicast. Den dynamiske konfiguration persisteres i den lokale database på alle servere i SOSI-GW clusteret. Konfigurationsdata gemmes altid som et komplet hele, der er forsynet med et tidsstempel, der identificerer og sammenbinder sammenhørende konfigurationsdata. Det er ikke påtænkt, at administrationskonsollen skal betjene mere end én samtidig bruger, men der laves ikke nogen explicit sikring af, at dette overholdes. Derimod håndteres evt. konflikter ved at lade den yngste konfiguration vinde. Den statiske konfiguration replikeres ikke automatisk. I stedet bør konfigurationsfilen synkroniseres via andre mekanismer, fx rsync. En vilkårlig server i clusteret kan servicere administrationskonsollen. Når administratoren markerer at konfigurationsændringer skal gemmes, distribueres de nye konfigurationsdata, og alle servere persisterer konfigurationen i den lokale database. Når en server startes, sammenlignes tidsstemplet på de persisterede konfigurationsdata med den version, der kan aflæses via netværket, og den nyeste af de to benyttes. En konsekvens af den anvendte strategi vil være, at det er ukompliceret at pakke løsningen som fx et VMware image, hvilket letter opsætningen af yderligere SOSI- GW servere. Administrationskonsol Administration af et SOSI-GW cluster foretages via en webbaseret administrationskonsol. Grænsefladen er baseret på GWT (Google Web Toolkit). Administrationskonsollen indeholder flg. funktioner: Bootstrap mode, hvor gateway funktionalitet er slået fra, men hvor adgangsbegrænsning er baseret på filbaseret brugernavn/password. Dette mode benyttes kun under installationsprocessen. Opsætning af white lists, hvor tilladte klienter sættes op og identificeres. Opsætning af service positivliste, hvor services som må kaldes på vegne af klienter sættes op og identificeres. Id-kort revokering, hvilket giver mulighed for at fremsøge et id-kort på baggrund af et bruger id, og efterfølgende revokere dette, dvs. fjerne id-kortet fra den delte cache. Søgning i audit logs. Administrationskonsollen giver mulighed for at foretage simple søgninger i auditloggen, fx baseret på bruger-id og/eller tidsrum. Side 5 af 12

6 Logning Auditlogning foretages lokalt på de enkelte servere i clusteret. Persistering af log elementer foretages i en asynkron afkoblingstråd, således at gateway funktionaliteten kan afvikles optimalt. Audit logs persisteres lokalt i de decentrale databaser, der er installeret på alle SOSI-GW servere. Med et konfigurerbart interval sender hver enkelt server opsamlede logs til den centrale log-merger database server. Dette foregår via jdbc adgang til log-mergerens database. Når data er committet på log-merger databasen, slettes disse lokalt. Dette betyder, at selvom log-mergeren ikke er dupleret, mistes der ikke auditlogs hvis logmergeren er ude af drift. I det øjeblik log-mergeren er reetableret, vil akkumulerede auditlogs automatisk blive overført. De data som er overført til log-mergeren bør sikres med passende disk-spejlings- og backup-strategier. Søgning i auditlogs foregår på log-mergerens database via administrationskonsollen eller som alternativ via et generisk SQL værktøj (PgAdmin, DbVisualizer el. lign.) direkte på databasen. I en minimal ikke-redundant konfiguration kan log-merger og SOSI-GW server køre på den samme host, (evt. under samme DBMS). Brugen af en central log mens der logges direkte til lokale logs gør, at den centrale log kan undværes i kortere eller længere perioder. Dermed er der ikke nogen faste afhængigheder mellem serverne, og SOSI-GW går ikke ned hvis den centrale log forsvinder. Konsekvensen er, at den centrale log ikke viser realtidsoplysninger, da der kan gå et stykke tid fra en hændelse sker til den optræder i den centrale log. Det betyder også, at skulle en af serverne stoppe helt med at fungere, så kan logbeskeder gå tabt. Det anbefales dog, at der også på de enkelte servere køres med spejlede diske, og derfor skal det gå meget galt før noget går helt tabt. Ud over den beskrevne logning, som fungerer som audit-logning, bliver der også internt foretaget logning via log4j. Denne logning sker kun lokalt på de enkelte maskiner, og er beregnet til at overvåge og debugge systemet. Til auditloggen logges følgende: Proxyrequests: Tidspunkt, NameID, Systemid, ip for afsender, endpoint, IDCardID (kortets) unikke id Service requests: Tidspunkt, NameID, Systemid, ip for afsender, operation, status (OK/ERR) URL requests: Tidspunkt, NameID, Systemid, ip for afsender, status (OK/ERR) Desuden logges alle ugyldige requests, både Webservicerequests og requests der stammer fra den browserbaserede signering. Side 6 af 12

7 Samtidighed Metoderne til at oprette, signere og fjerne id-kort implementerer ikke nogen form for låsning. Det betyder, at hvis to klienter på samme tid bestiller et nyt id-kort for den samme bruger, så vil kun en af dem kunne signere det endelige id-kort, nemlig den klient, der bestilte sidst. Det antages at der ikke foretages samtidige kald fra den samme bruger, og at problemet derfor ikke er relevant. Load balancing For at distribuere load til de servere, der indgår i et SOSI-GW cluster, er der behov for at opsætte en loadbalancing mekanisme. Dette er ikke en del af selve SOSI-GW, men det kunne fx bestå i en DNS round-robin løsning, en tcp load balancer (fx Linux Virtual Server) eller en http load balancer. Der er ikke behov for understøttelse af session affinity eller lign., da alle servere har adgang til alle cachede id-kort via det distribuerede netværk. Dette gælder for alle funktioner, også administrationskonsol og signeringsapplet. Der vil være behov for at enten den anvendte load balancer eller (i tilfældet DNS round-robin) klienterne forsøger igen i tilfælde af at en server ikke kan nås. I tilfælde, hvor det ønskes at kommunikation imellem klient og SOSI-GW foregår over SSL (fx den genererede URL til signeringsapplet), skal der enten opsættes en SSL terminering foran SOSI-GW serverne eller også skal det være muligt for de individuelle SOSI-GW servere at kunne uddele en URL, der rammer en specifik server. Afvikling på en enkelt maskine Det er muligt at afvikle SOSI-GW på en enkelt maskine uændret, da systemet selv vil detektere at der kun er et medlem af clusteret. Det vil også være muligt at fravælge distribuerings-funktionaliteten via den statiske konfiguration, da det i dette tilfælde vil påføre et unødvendigt (om end minimalt) overhead. Det vil fortsat være muligt at køre log-mergerens database på samme eller en anden maskine. Anvendte teknologier og komponenter I SOSI-GW er følgende teknologier og komponenter anvendt: SOSI Seal til udstedelse af ID-kort PostgreSQL til opbevaring af konfiguration og auditlogs JAX-WS-RI til implementering af web services Google Web Toolkit til implementering af administrationskonsol OpenSign applet til signering af ID-kort via browser Apache JMeter til performancetest Side 7 af 12

8 Webservice API SOSIGW's primære funktionalitet stilles til rådighed gennem Webservices. Funktionaliteten er delt op i to dele: Services til at håndtere idkort (oprette, signere og nedlægge) og en proxyservice. Proxyservicen er et generisk endpoint, der står for at videresende requests fra en klient til et andet endpoint mens der også tilføjes et signeret idkort. Når proxyservicen anvendes, foretages der ikke nogen validering af SOAPbody, og ligeledes checkes headeren kun for felter, der er nødvendige for at SOSIGW kan fungere. Alle services bygger på den allerede definerede form for idkort fra DGWS, hvilket betyder, at data sendes som SAMLassertions. Ved samtlige kald til SOSIGW, checkes det om kalderen, identificeret ved en ipadresse og en shared secret, har adgang til at benytte SOSIGW. Der benyttes altså kun standarder, der allerede er i anvendelse (WSAddressing, SAML m.v.). Oversigt over metoder tilgængelige som webservices. proxy requestidcarddigestforsigning signidcard getvalididcard logout Proxyservice Proxy tager et generisk SOAPrequest og tilføjer IDkort til headerne. For at gøre dette, skal klienten medsende sessionsidentifikation i form af et brugerid. Brugerid'et transporteres i en SAMLassertion i stil med DGWS' idkort, hvor det eneste benyttede felt er <NameID>. Når requestet er modtaget, og brugerens idkort er vedhæftet, sendes requestet direkte videre til det endelige endpoint. SOSIGW understøtter opgradering af niveau 1 til 4. Niveau 1 er defineret i DGWS, og betyder at der kommer et usigneret idkort med brugernavn. Til requests hvor der allerede eksisterer et signeret idkort, ignoreres alt andet indhold end <NameID>feltet, og kortet erstattes med det, der opbevares af serveren. I de tilfælde, hvor der ikke eksisterer et kort i forvejen fejler operationen. Servicen tager ikke argumenter direkte, da SOAPbody indeholder det, der skal sendes videre til den endelige aftager. Til gengæld kræves det, at requests er udstyret med en header, der indeholder følgende: Unikt brugerid i form af en SAMLassertion med <saml:nameid> WSAddressingheaders i henhold til Et optionelt idkort. Dette fjernes inden dispatch og erstattes evt. af det cachede kort. Returværdier: Side 8 af 12

9 200 (OK) på HTTP niveau, og som indhold det uændrede svar fra den ønskede service. 500 (Error ) på HTTP niveau, hvilket kan skyldes: Den ønskede service returnerede denne fejl. Den ønskede service er ikke konfigureret på listen over kendte endpoints. Manglende eller ugyldige argumenter i SOAPheaderne, f.eks. manglende WSaddressing. Der findes ikke et gyldigt signeret Idkort i SOSIGW. I fejltilfældene sendes en beskrivelse af fejlen i <fault> elementet, dels som kodede værdier, og dels som læselig tekst i henhold til DGWS. Hvordan NameID tilføjes til SOAPbeskeden er op til klienten selv, men det vil formentligt være smartest at skubbe ansvaret for det ned i den webservicestak, der anvendes. Det vil kunne holde selve klientapi'et fri for at skulle håndtere SOAPheaders, og i stedet lade stakken håndtere det internt. Det samme vil gøre sig gældende i forhold til WSAddressingheaders. Disse er ikke en del af standardprofilerne, og skal ligeledes tilføjes eksplicit. WSAddressing er nødvendigt for at identificere det endelige endpoint for den forespurgte service. Nogle services understøtter dog ikke WSAddressing endnu, og da nogle webservicestakke sætter mustunderstand= 1 på WSAddressingheaders, vil disse kald umiddelbart fejle når de når til endpointet. Derfor understøtter SOSIGW en filtreringsmekanisme, så WSAddressingheaders automatisk kan fjernes inden et request sendes videre. Hvorvidt headers skal fjernes konfigureres pr. endpoint. WSAddressing understøttes i øvrigt kun til at finde endpoint det forudsættes at svaret sendes tilbage på samme kanal som requestet kom. SOSIGW understøtter derfor ikke at der svares på en ny service, som klienten selv udstiller. Endelig understøtter SOSIGW heller ikke, at svar kommer tilbage fra endpoint på andre kanaler. Håndtering af implicit Idkortoprettelse ved proxy-requests Hvis der er et tilstrækkeligt udfyldt idkort i et proxy-requestet, mens der ikke findes et signeret idkort i SOSIGW, bliver der oprettet et nyt usigneret idkort. Fra det fremsendte idkort benyttes data fra afsnittene Obligatoriske system og organisationsoplysninger og Eventuelle brugeroplysninger, jævnfør Den Gode Webservice. Digest af idkortet samt signingurl sendes retur til klienten i en ny SOAPheader. Det er op til klienten at inspicere fejlbeskeder og headers for at afgøre om den skal præsentere brugeren for en signeringsdialog, enten indbygget i klienten, eller gennem start af en browser mod den returnerede url. Det skal bemærkes, at denne implicitte oprettelse af idkort har den konsekvens, at den etablerede kontrakt mellem klienten og den oprindelige serviceudbyder bliver brudt, da der pludselig kan opstå tilfælde, som ikke var planlagt oprindeligt. Konkret betyder det, at en klient genereret ud fra en WSDL-fil ikke vil være forberedt på alle fejlmulighederne, og at de nye situationer derfor bliver svære at håndtere. Side 9 af 12

10 Iflg. DGWS er de eneste tilladte returkoder fra en service 200 (OK) eller 500 (fejl). I det aktuelle tilfælde med implicit login, skal der hæftes noget mere på svarene for at skelne mellem en normal servicefejl og det tilfælde, hvor det ikke er muligt at kalde servicen pga. manglende idkort. Især ved autogenererede klientstubbe bliver det problematisk, da de genererede klasser ikke er beregnet på at håndtere disse tilfælde. Endelig har implicit oprettelse den svaghed, at hvis der ikke er oprettet et idkort inden et request, så skal det fulde request alligevel sendes til SOSIGW, som straks derefter vil afvise det. Især ved store requests, fx hvis der sendes billeder, vil dette være et stort spild. requestidcarddigestforsigning Denne benyttes til eksplicit oprettelse af et Idkort, klar til signering. Servicen kaldes af en klient for at etablere en session for en bruger, så der kan sendes signerede requests til andre services. Servicen kræver et partielt idkort, som SOSIGW skal opbevare i signeret tilstand. I SOAPbody sendes derfor en SAMLassertion med samme indhold som for implicit oprettelse. Servicen returnerer den digestværdi som klienten skal signere sammen med en URL, der kan anvendes af en browser. Der skelnes ikke mellem URLrequests og WSrequests. Usignerede idkort fjernes automatisk fra serverne hvis der ikke er modtaget en signeret digest inden et vist interval. Dette interval er konfigurerbart. signidcard Denne metode benyttes til at tilføje et signeret digest til det cachede idkort i SOSIGW. Argumenter til dette kald er NameID, SignatureValue og brugerens offentlige nøgle. SOSIGW lader herefter STS'en signere idkortet, checker at signaturen er gyldig, og gemmer det i sin cache. getvalididcard Denne metode henter idkortet for en specifik bruger. Argumentet er NameID for brugeren, og returværdien er brugerens idkort eller en fault. Metoden er et supplement til de metoder, der er angivet i kravspecifikationen, men er nødvendig for at håndtere to tilfælde pænt: Når et idkort er ved at blive signeret af en bruger gennem browserbaseret signering, er der ikke noget feedback der fortæller klienten hvornår brugeren er færdig med signeringen. Klienten har derfor to muligheder: Poll serveren periodisk via denne metode eller lad brugeren manuelt indikere når processen er færdig. Side 10 af 12

11 Metoden erstatter [Krav 10a], som havde samme effekt, bare med et blokerende kald til serveren. Det blokerende kald har den ulempe, at det optager serverressourcer i længere tid, og kan derfor være en hindring for høj skalabilitet. Til gengæld bliver en del af ansvaret flyttet til klienten, der aktivt skal checke for idkort, men dette er vurderet som den bedre løsning. Det andet tilfælde er det, hvor en webservice kræver et andet timeoutniveau (i DGWStermer). Nogle services kræver fx, at idkort er underskrevet for hvert request, og denne situation skal håndteres i klienten. Klienten er derfor nødt til at kunne se, om idkortet er for gammelt til at kunne bruges, og det kan ses ved at benytte getvalididcard, der returnerer brugerens idkort. Et tredje tilfælde er det, hvor en klient selv står for at kontakte en service, men ikke vil håndtere opbevaringen af idkort og kommunikationen med STS. Her kan klienten få det underskrevne idkort fra SOSIGW og selv vedhæfte det i en besked der skal sendes. Hvis der ikke eksisterer noget idkort for brugeren, returneres der en fault. Denne fault angiver status for brugerens idkort: Enten kan en bruger være i gang med signering, og der kan derfor med god mening prøves igen lidt senere, eller også er der slet ikke oprettet noget idkort, og det giver derfor ikke mening at prøve igen, før et nyt idkort er bestilt. Metoden kan i øvrigt konfigureres fra serveren, så selve idkortets signerede digest ikke sendes med ud, da det i visse tilfælde kan betragtes som et brud på sikkerheden. logout Denne metode fjerner det signerede idkort for en bestemt bruger. Som argument kræves NameID. Tilgang til services til at håndtere IDKort Der er udstillet to snitflader til at tilgå IDKort, begge som webservices. Den ene service udstiller den fulde funktionalitet, og kan passende beskyttes, så den kun kan tilgåes fra bestemte fagsystemer. Der anden webservice udstiller kun håndtagene requestidcardforsigning og SignIDCard. Denne webservice er lavet, så disse håndtag kan udstilles til at bredere publikum, eksempelvis gennem SignOn Biblioteket. HTTP API En del af SOSIGW's funktionalitet sker gennem et normalt HTTP API for at understøtte, at normale browsere kan komme i kontakt med systemet for at signere digests. Det sker ved at klienten får svar på et request om at oprette et nyt idkort, Side 11 af 12

12 enten eksplicit eller implicit, og bruger den url, der kommer ud af det, til at sende til en browser. For at understøtte proxy/nat mellem browserne og SOSIGW, er det muligt at konfigurere hostadressen for SOSIGW og dermed gøre det muligt at sende requests gennem en proxy på det lokale netværk. Browseren åbner adressen og bliver præsenteret for en Javaapplet, der kan bruges til at signere digestværdien fra det nye idkort. Adressen er en engangsadresse, der er identificeret af en lang og tilfældigt genereret tekststreng, og som kun er gyldig i max 30 sekunder. Serveren genererer herefter en ny URL, som bruges af appletten til at sende svaret. Denne URL er gyldig i 60 sekunder, hvilket betyder at brugeren skal have signeret inden dette tidsrum. Sker det ikke, vil der fremkomme en fejlmeddelelse når brugeren prøver at signere. På siden med appletten vil tiden være angivet. Gyldighedsperioderne kan konfigureres i administrationsinterfacet. Den URLbaserede signering baseres på OpenSign, der er en Javaapplet, som implementerer browserbaseret signering. Resultatet af denne applet er en XMLrepræsentation af signaturen, struktureret i forhold til W3C's XML Signature skema. Side 12 af 12

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks SOSIGW - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Kontrol af korrekt driftstilstand... 2 Ændring af statisk konfiguration... 2 Logfil... 2 Backup... 3

Læs mere

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.2. Indeks

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.2. Indeks SOSIGW - Driftsvejledning for SOSIGW 1.2 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Kontrol af korrekt driftstilstand... 2 Ændring af statisk konfiguration... 3 Logfil... 3 Backup... 3

Læs mere

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.0.6

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.0.6 SOSIGW - Installationsvejledning for SOSIGW 1.0.6 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... Introduktion... Forudsætninger og krav... Installér ønsket JDK.... Konfigurer JDK til ubegrænset kryptering...

Læs mere

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW)

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) - en security domain gateway Version 1.2 1/8 Indledning Region Syddanmark er udvalgt som pilotregion for projektet Det Fælles Medicingrundlag, og i den forbindelse arbejdes

Læs mere

Ivan Overgaard 11/29/2012

Ivan Overgaard 11/29/2012 NSI Seal.Net Version 2.0 Ivan Overgaard 11/29/2012 Revisionshistorik: Version Dato Ændring Ansvarlig 0.8 29-11-2012 Oprettet IO 1.0 04-04-2013 redigeret IO Seal.Net Page 2 of 23 Version 2.0-29. november

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13 KIH Database Systemdokumentation for KIH Databasen 1. maj 2013 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Systemoverblik... 3 KIH Database applikationsserver... 5 Forudsætninger

Læs mere

e-conomic modul til Magento

e-conomic modul til Magento Opsætningsguide til e-conomic modul til Magento Version 4.0.6 Magentomoduler ApS Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Opsætning Opsætning af modulet kræver at du har adgang til

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

e-tl System til System kommunikationstest

e-tl System til System kommunikationstest e-tl System til System kommunikationstest Version Dato Forfatter Kommentarer Distribueret til 0.5 22/10-07 Anders Bohn Jespersen Udgave til workshop 24/10. 0.6 24/10-07 HGK Opdateret med beskeder. 0.9

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE vp.online 2011 01-10-2011 Indholdsfortegnelse 1 PROBLEMER MED AT SE VP.ONLINE... 3 2 BROWSER KONFIGURATION... 6 3 SKRIVEADGANG TIL DREV... 7 4 SESSION TIMEOUT

Læs mere

Undgå driftsafbrydelser på grund af udløbet virksomheds- eller funktionssignatur

Undgå driftsafbrydelser på grund af udløbet virksomheds- eller funktionssignatur Side 1 af 5 Vejledning 2. august 2013 NITRI Undgå driftsafbrydelser på grund af udløbet virksomheds- eller funktionssignatur Indholdsfortegnelse Formål...2 Virksomhedssignatur...2 Funktionssignatur...3

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

STS Anvenderdokument i. STS Anvenderdokument

STS Anvenderdokument i. STS Anvenderdokument i STS Anvenderdokument ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.4 2014-07 N iii Indhold 1 Introduktion 1 1.1 Målgruppen...................................................... 1 2 STS 1 2.1 Snitflade........................................................

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR EG Copyright Infrastruktur er mere end nogle servere... Den Mentale Infrastruktur Den Fysiske Infrastruktur Den Mentale Infrastruktur Vi vil jo gerne have vores

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

VoIP. Voice over IP & IP-Telefoni. Lars Christensen & René Truelsen, Dec. 2004

VoIP. Voice over IP & IP-Telefoni. Lars Christensen & René Truelsen, Dec. 2004 VoIP Voice over IP & IP-Telefoni Lars Christensen & René Truelsen, Dec. 2004 Oversigt over foredrag VoIP I Dag Hvordan står tingene i dag? Netværksstrukturen for VoIP Benyttede VoIP-standarder/protokoller

Læs mere

Xenapps/Citrix klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen. Xenapps/Citrix basisport. Xenapps/Citrix Service. Xenapps/Citrix XML service

Xenapps/Citrix klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen. Xenapps/Citrix basisport. Xenapps/Citrix Service. Xenapps/Citrix XML service Integra klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen Hedensted Folkebibliotek Funktion Type Indhold Note Gruppe Hedensted Farm BibFarm3 Server Janne basisport Service XML service HTTPS 443 TCP

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Den Gode Webservice. version 1.0.1 W 1

Den Gode Webservice. version 1.0.1 W 1 Den Gode Webservice version 1.0.1 W 1 Indhold Introduktion...3 Tid...4 Tidsangivelse...4 Tidssynkronisering...5 Referencer...6 MedCom. Den Gode Webservice version 1.0.1 2 Introduktion Den Gode Webservice

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

NemID DataHub adgang. morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk. Doc. 25538-12, sag 10/3365

NemID DataHub adgang. morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk. Doc. 25538-12, sag 10/3365 NemID DataHub adgang morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk Agenda Funktionaliteten og brugeroplevelsen Arkitekturen og komponenterne bag NemID og digital signatur Datahub token Pause Udvikling

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails Opsætningsvejledning til ipad Mail App Det Kongelige Bibliotek 22-11-2013 Denne vejledning beskriver brugeropsætning af ipad Mail App, således at en arkivskaber

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28.

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28. Nets A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Brugervejledning Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 5 Logon og generel brug af CPR-services; programmeringsvejledning

Håndbog Til CPR services. Bilag 5 Logon og generel brug af CPR-services; programmeringsvejledning Håndbog Til CPR services Bilag 5 Logon og generel brug af CPR-services; programmeringsvejledning CPR-kontoret Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg E-post: cpr@cpr.dk. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog til CPR

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

Security Center Et overblik

Security Center Et overblik 01.03.2012 Security Center Et overblik mailfence/spamfence... 2! Generelt om spamfence... 2! Generelt om mailfence... 2! Gennemse e-mails... 2! Overblik... 2! Statistik... 3! E-mail rapport... 3! Indstillinger...

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper Håndbog Til CPR services Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

Digital Sundhed Program for infrastruktur og sikkerhed

Digital Sundhed Program for infrastruktur og sikkerhed SDSD Projektmodel Kravspecifikation 007d.01 Stamdata Register Infrastrukturprogrammet fase 2 FMKi projektet Dato: 13.12.2010 Version: 1.0 Udarbejdet af: Digital Sundhed Sammenhængende Sundhed i Danmark

Læs mere

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater TDCs Signaturserver Side 2 Indhold Indledning...3 Teknisk projekt... 3 Tekniske forudsætninger... 3 Installation af klienten... 4 Udstedelse af signatur... 4 Anvendelse af signaturen... 6 Eksport af signaturen...

Læs mere

Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken

Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken Nets DanID A/S 11. april

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE Indhold Ændringshistorik... 2 Formål... 2 Om programmet... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Event Log... 5 Installationsprogrammets skærmbillede... 6 Konfigurering af xml-opsætningsfil... 7 Beskrivelse

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter

Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Servicebeskrivelse Økonomistyrelsen Marts 2011 Side 1 af

Læs mere

Anbefalinger til interaktionsdesign og brugervalg af applet

Anbefalinger til interaktionsdesign og brugervalg af applet Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Anbefalinger til interaktionsdesign og brugervalg af applet Nets DanID

Læs mere

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Version 1.10 Versionshistorik Version Dato Opsummerende beskrivelse af ændringer 1.00 2010-10-5

Læs mere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere Dokument: bibos installationsvejledning bibos version: 2.1.0.1 released 25. oktober 2013 Senest redigeret: 5. februar 2014 af Niels Schmidt Petersen,

Læs mere

OFFENTLIGT KMD A/S EJ 0.0 NUMMERERET SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013. KMD einvoicing. v/ Ole Sixhøi

OFFENTLIGT KMD A/S EJ 0.0 NUMMERERET SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013. KMD einvoicing. v/ Ole Sixhøi OFFENTLIGT SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013 KMD einvoicing v/ Ole Sixhøi AGENDA SLIDE 2 INTRODUKTION KMD einvoicing - Baggrunden - Ydelsen DESIGN OG FUNKTIONALITET LOGISK FLOW ARKITEKTUR KMD E-INVOICING

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50 Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført 14. august 2015 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

Version 1.0 Januar 2011. Xerox Phaser 3635MFP Extensible Interface Platform

Version 1.0 Januar 2011. Xerox Phaser 3635MFP Extensible Interface Platform Version 1.0 Januar 2011 Xerox Phaser 3635MFP 2011 Xerox Corporation. XEROX og XEROX and Design er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande Der foretages regelmæssigt ændringer

Læs mere

Skyfillers Hosted BlackBerry. Kundemanual

Skyfillers Hosted BlackBerry. Kundemanual Skyfillers Hosted BlackBerry Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Enterprise aktivering... 2 BlackBerry 10... 2 BlackBerry Version 6.x eller nyere... 2 BlackBerry Version 4.x og 5.x... 3 Manuel

Læs mere

www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www

www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www Opsætning Indhold: Side 2 Login Side 3 Hovedmenu Administration Side 4 Opret bruger Rediger afdeling

Læs mere

Smartair 6.0. Installations guide

Smartair 6.0. Installations guide Smartair 6.0 Installations guide Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 System Oversigt... 4 3 Installation... 5 3.1 System Krav... 5 3.2 Klargøring af installationen... 5 3.3 Afinstallere tidligere TS1000

Læs mere

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE Digital Post og Fjernprint 2015-03-11 Dagsorden 1. Velkomst 2. Nuværende OIO-rest 3. Udfordringer 4. Afrunding Nuværende OIO-REST løsning Digital post De nuværende Digital Post

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

Projekt: VAX NemHandel 4.0

Projekt: VAX NemHandel 4.0 Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX NemHandel 4.0 Emne: Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX NemHandel 4.0 samt krav til miljøet, herunder hardware og software, hvori VAX NemHandel

Læs mere

Applikations Virtualisering. Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk

Applikations Virtualisering. Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk Applikations Virtualisering Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk Hvem er jeg Anders Keis Hansen Arbejder i Ateas konsulent afdeling Baggrund som System administrator, IT Arkitekt primært med fokus

Læs mere

Fælles Bibliotekssystem

Fælles Bibliotekssystem Fælles Bibliotekssystem Møder med leverandører af 3. partssystemer, der integrerer til FBS Afholdt d. 22. og 23. oktober 2014 Spørgsmål til organisation, rammeplan og tilslutningsforløb: 1. Hvem leverer

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 4.1x server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 4.1x server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 4.1x server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Installation og konfiguration af Netware IP

Læs mere

SSSystems.local. Netværk. Sikkerhed. Webserver

SSSystems.local. Netværk. Sikkerhed. Webserver SSSystems.local Netværk Vi har valgt at bygge vores netværk på en måde der sikre at trafik fra DMZ en ikke kan komme ned til vores LAN. Både ved hjælp af firewall regler og NAT. Men for at sikre at vi

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Vejledning til at konfiguration af flere websites, med deling af 1 SSL certifikat og fælles IP og port. Følgende vejledning beskriver hvordan man konfigurere IIS til at bruge host header på HTTPS sites.

Læs mere

NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser. Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen

NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser. Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen Agenda Lidt om NemHandel Rationalet for valg af cloud Overvejelser vedr. sikkerhed Løsning og erfaringer indtil

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2003 Opdateret 15. november 2011 Indhold 1 Indledning... 2 2 Opsætning af Outlook 2003... Error! Bookmark not

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22.

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. AUGUST 2013 Fil: DIADEM - Kom godt igang - Ver 1.7.0.docx Indhold 1.

Læs mere

Filr: Næste generation af Fildeling. Flemming Steensgaard fsteensgaard@novell.com

Filr: Næste generation af Fildeling. Flemming Steensgaard fsteensgaard@novell.com Filr: Næste generation af Fildeling Flemming Steensgaard fsteensgaard@novell.com Filr Infrastruktur CIFS, NCP Eksterne, uden for Firewall HTTPS Filr Appliance: Validering edir og/eller AD NCP, CIFS, HTTPS

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Kaminsky DNS exploit

Kaminsky DNS exploit Syddansk Universitet DM829 Kaminsky DNS exploit Jan Christensen - 241189 Anders Knudsen 150885 12. maj 2012 Indhold 1 Indledning 2 2 Introduktion til DNS 2 2.1 Cache............................... 3 2.2

Læs mere

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Bruge Outlook til Android-appen BEMÆRK Outlook til Android kræver en enhed, der kører Android 4.0 eller nyere. Appens tilgængelighed varierer,

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Design Systemkald. User-mode Linux, The Linux kernel/325-2004

Design Systemkald. User-mode Linux, The Linux kernel/325-2004 Tracing tråden afbryder systemkaldet via ptrace Systemkaldet til værten ændres til getpid Processens stak manipuleres til at kalde kernen Kernen returnerer til processen Design Systemkald Design Startup/shutdown

Læs mere

DK CERT Sårbarhedsdatabase. Brugervejledning

DK CERT Sårbarhedsdatabase. Brugervejledning DK CERT Sårbarhedsdatabase Brugervejledning Februar 2003 Indhold Velkommen til DK CERTs sårbarhedsdatabase...3 Kom hurtigt i gang...4 Gode råd om masker...7 Mangler jeres applikation?...8 Generel vejledning...9

Læs mere

Vejledning Installation af Easy Route Mobile programpakke på håndterminal

Vejledning Installation af Easy Route Mobile programpakke på håndterminal Vejledning Installation af Easy Route Mobile programpakke på håndterminal Udarbejdet af: Flonidan DC A/S Islandsvej 29, DK-8700 Horsens Telefon: +45 75 61 88 88 Fax: +45 75 62 60 88 www.flonidan.dk Installation

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 5.1 server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Opsætning af Novell 5.1 server og klient på

Læs mere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Hardware / Software Program sprog version: Guide emne: Opsætning af netværksinformationer i printere Publikationsnr.: 040109.02.01 Udgivet

Læs mere

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del

Læs mere

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 1 Indholdsfortegnelse G.1 INTRODUKTION 4 G.1.1 OVERBLIK OVER HVORDAN DIGITAL POST KAN TILGÅS 4 G.1.2 FLOW SOM EN DIGITAL

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

Forår 2012 - Firewalls

Forår 2012 - Firewalls Syddansk Universitet DM830 - Netværkssikkerhed Imada - Institut for matematik og datalogi Forår 2012 - Firewalls Forfatter: Daniel Fentz Johansen Alexei Mihalchuk Underviser: Prof. Joan Boyar Indhold 1

Læs mere

Quick Guide SuperSail Container Alarm app.

Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Applikationen startes via browser på nedenstående adresse: http://server.super-sail.dk:49715/supersailalarm/#/login Adressen kan oprettes som genvej på f.eks.

Læs mere

Accepttest Specifikation For. Gruppen

Accepttest Specifikation For. Gruppen Accepttest Specifikation For Gruppen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 REFERENCER...3 1.3 TESTENS OMFANG OG BEGRÆNSNINGER...3 2. TESTEMNER...3 2.1 CENTRAL ENHEDEN...3 2.2 ADGANGS

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

Fuld installation af Jit-klient

Fuld installation af Jit-klient Fuld installation af Jit-klient Indholdsfortegnelse Systemkrav til afvikling af Jit-klienten...3 Opsætning af firewall...4 Om installationsfilen...5 Installation af MSI-filen...6 Om SSL-certifikater...13

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

Post Danmark forsendelsesmodul til Magento (Pacsoft)

Post Danmark forsendelsesmodul til Magento (Pacsoft) Opsætningsguide til Post Danmark forsendelsesmodul til Magento (Pacsoft) Version 1.0.0 Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Opsætning Modulets konfigurationsmuligheder findes

Læs mere

Basal TCP/IP fejlfinding

Basal TCP/IP fejlfinding Basal TCP/IP fejlfinding Dette notat beskriver en række enkle metoder til fejlfinding på TCP/IP problemer. Metoderne er baseret på kommandoer, som er en fast bestanddel af Windows. Notatet er opbygget

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

OS2 Opgavefordeler. Løsningsbeskrivelse Version 2. Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk

OS2 Opgavefordeler. Løsningsbeskrivelse Version 2. Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk OS2 Opgavefordeler Løsningsbeskrivelse Version 2 Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk 15/2/2015 Løsningsbeskrivelse for OS2 Opgavefordeler 1. Introduktion... 3 2. Kontekst... 3

Læs mere