SOSIGW. - Arkitektur og design for SOSIGW 1.0. Indeks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOSIGW. - Arkitektur og design for SOSIGW 1.0. Indeks"

Transkript

1 SOSIGW - Arkitektur og design for SOSIGW 1.0 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Arkitektur af SOSI-GW... 2 Intern arkitektur... 2 Tilstandsdeling imellem clustermedlemmer... 2 Versionsstyring af delte data... 2 Konfiguration... 2 Administrationskonsol... 2 Logning... 3 Samtidighed... 3 Load balancing... 3 Afvikling på en enkelt maskine... 3 Anvendte teknologier og komponenter... 4 Webservice API... 4 Oversigt over metoder tilgængelige som webservices Proxyservice... 4 Håndtering af implicit Idkortoprettelse ved proxy-requests... 5 requestidcarddigestforsigning... 5 signidcard... 5 getvalididcard... 5 logout... 5 Tilgang til services til at håndtere IDKort... 5 HTTP API... 5 Version Dato Ansvarlig Kommentarer jre Formattering Side 1 af 12

2 Side 2 af 12

3 Revisionshistorik Version Dato Ændring Ansvarlig 1 09/10/09 Initiel version af dokument jre 2 15/10/09 Formattering jre 3 06/12/10 Bootstrap snitflade bbg Arkitektur af SOSI-GW Den grundlæggende arkitektur er baseret på et cluster af servlet containere. Der er tale om en symmetrisk løsning, hvor alle servere i clusteret er identiske i opsætning og konfiguration. Clustering funktionaliteten opnås på applikationsniveau, der er derfor ikke krav om clustering support i den benyttede servlet container. Den nedre grænse for cluster-størrelse vil være en enkelt server, den øvre grænse i princippet ubegrænset. Der understøttes rullende opdatering, load balancering og fail-over ved en clusterstørrelse på 2 eller flere. Hver server vil være bestykket med en servlet container (fx Tomcat) og en lokal PostgreSQL DBMS. Den lokale database anvendes udelukkende til at opsamle logentries samt lokal konfiguration. En knude i nettet kræver at begge komponenter (servlet container og DBMS) er kørende for at være funktionelle. Til opsamling og søgning på audit logs opstilles en log-merger server, som ligeledes er bestykket med en lokal PostgreSQL DBMS. Figuren nedenfor skitserer SOSI-GW løsningen bestående af et antal gateway servere (sosi-gw1,.., sosi-gw3) og en central database til opsamling og fletning af audit logs (log-merger). Side 3 af 12

4 Intern arkitektur Figuren ovenfor viser den interne arkitektur i SOSIGW. Løsningen består af en kerne, der anvender SOSISeal til at håndtere idkort. Idkort distribueres over en fælles cache, der drives af multicasting på lokalnettet. Konfiguration og logning gemmes i en lokal JDBCdatabase. Ovenpå kernen ligger tre snitflader, nemlig webservices (JAX-WS), http til browserbaseret signering samt GWT (Google Web Toolkit) til administration. Tilstandsdeling imellem clustermedlemmer De servere, der indgår i et cluster kommunikerer indbyrdes via et distribueret, delt hukommelseområde, realiseret via UDP multicast på lokalnettet. Herigennem overføres løbende opdateringer i form af id-kort oprettelse, opdatering og nedlæggelse. Udover id-kort, bruges clusteret også til at synkronisere konfigurationsændringer, der er foretaget igennem administrationskonsollen. Multicast benyttes endvidere som discovery mekanisme, dvs. som måden hvorpå clustermedlemmer fastlægger hvilke øvrige medlemmer clusteret indeholder på et givet tidspunkt. Det betyder, at der ikke vil være behov for nogen manuel konfiguration i forbindelse med at en server tilføjes eller fjernes. Versionsstyring af delte data Som led i understøttelsen af rullende opgraderinger, påhæftes alle delte datatyper, dvs id-kort og dynamisk konfiguration, et versionsnummer. Software-opgraderinger, der involverer modifikationer af de delte datatyper, må understøtte både det nye og det gamle format, og fortsætte med at udgive data i det forrige format indtil det detekteres at der ikke længere er cluster-medlemmer, der kræver dette. Side 4 af 12

5 Der understøttes kun det aktuelle og det forrige format, ved en forskel på mere end et versionsnummer af beskedsformatet, kan der ikke kommunikeres. Ved opstart checker servere om beskeder afsendt af andre servere er i et af de to understøttede formater, og afbryder ellers opstarten. Konfiguration Den statiske, filbaserede konfiguration af SOSI-GW applikationen holdes på et minimum for at undgå omstændig kopiering af konfiguration, og for lettere at kunne honorere kravet om rullende opdateringer mm. Al anden konfiguration lægges i den lokale database på de enkelte servere og udveksles via multicast. Den dynamiske konfiguration persisteres i den lokale database på alle servere i SOSI-GW clusteret. Konfigurationsdata gemmes altid som et komplet hele, der er forsynet med et tidsstempel, der identificerer og sammenbinder sammenhørende konfigurationsdata. Det er ikke påtænkt, at administrationskonsollen skal betjene mere end én samtidig bruger, men der laves ikke nogen explicit sikring af, at dette overholdes. Derimod håndteres evt. konflikter ved at lade den yngste konfiguration vinde. Den statiske konfiguration replikeres ikke automatisk. I stedet bør konfigurationsfilen synkroniseres via andre mekanismer, fx rsync. En vilkårlig server i clusteret kan servicere administrationskonsollen. Når administratoren markerer at konfigurationsændringer skal gemmes, distribueres de nye konfigurationsdata, og alle servere persisterer konfigurationen i den lokale database. Når en server startes, sammenlignes tidsstemplet på de persisterede konfigurationsdata med den version, der kan aflæses via netværket, og den nyeste af de to benyttes. En konsekvens af den anvendte strategi vil være, at det er ukompliceret at pakke løsningen som fx et VMware image, hvilket letter opsætningen af yderligere SOSI- GW servere. Administrationskonsol Administration af et SOSI-GW cluster foretages via en webbaseret administrationskonsol. Grænsefladen er baseret på GWT (Google Web Toolkit). Administrationskonsollen indeholder flg. funktioner: Bootstrap mode, hvor gateway funktionalitet er slået fra, men hvor adgangsbegrænsning er baseret på filbaseret brugernavn/password. Dette mode benyttes kun under installationsprocessen. Opsætning af white lists, hvor tilladte klienter sættes op og identificeres. Opsætning af service positivliste, hvor services som må kaldes på vegne af klienter sættes op og identificeres. Id-kort revokering, hvilket giver mulighed for at fremsøge et id-kort på baggrund af et bruger id, og efterfølgende revokere dette, dvs. fjerne id-kortet fra den delte cache. Søgning i audit logs. Administrationskonsollen giver mulighed for at foretage simple søgninger i auditloggen, fx baseret på bruger-id og/eller tidsrum. Side 5 af 12

6 Logning Auditlogning foretages lokalt på de enkelte servere i clusteret. Persistering af log elementer foretages i en asynkron afkoblingstråd, således at gateway funktionaliteten kan afvikles optimalt. Audit logs persisteres lokalt i de decentrale databaser, der er installeret på alle SOSI-GW servere. Med et konfigurerbart interval sender hver enkelt server opsamlede logs til den centrale log-merger database server. Dette foregår via jdbc adgang til log-mergerens database. Når data er committet på log-merger databasen, slettes disse lokalt. Dette betyder, at selvom log-mergeren ikke er dupleret, mistes der ikke auditlogs hvis logmergeren er ude af drift. I det øjeblik log-mergeren er reetableret, vil akkumulerede auditlogs automatisk blive overført. De data som er overført til log-mergeren bør sikres med passende disk-spejlings- og backup-strategier. Søgning i auditlogs foregår på log-mergerens database via administrationskonsollen eller som alternativ via et generisk SQL værktøj (PgAdmin, DbVisualizer el. lign.) direkte på databasen. I en minimal ikke-redundant konfiguration kan log-merger og SOSI-GW server køre på den samme host, (evt. under samme DBMS). Brugen af en central log mens der logges direkte til lokale logs gør, at den centrale log kan undværes i kortere eller længere perioder. Dermed er der ikke nogen faste afhængigheder mellem serverne, og SOSI-GW går ikke ned hvis den centrale log forsvinder. Konsekvensen er, at den centrale log ikke viser realtidsoplysninger, da der kan gå et stykke tid fra en hændelse sker til den optræder i den centrale log. Det betyder også, at skulle en af serverne stoppe helt med at fungere, så kan logbeskeder gå tabt. Det anbefales dog, at der også på de enkelte servere køres med spejlede diske, og derfor skal det gå meget galt før noget går helt tabt. Ud over den beskrevne logning, som fungerer som audit-logning, bliver der også internt foretaget logning via log4j. Denne logning sker kun lokalt på de enkelte maskiner, og er beregnet til at overvåge og debugge systemet. Til auditloggen logges følgende: Proxyrequests: Tidspunkt, NameID, Systemid, ip for afsender, endpoint, IDCardID (kortets) unikke id Service requests: Tidspunkt, NameID, Systemid, ip for afsender, operation, status (OK/ERR) URL requests: Tidspunkt, NameID, Systemid, ip for afsender, status (OK/ERR) Desuden logges alle ugyldige requests, både Webservicerequests og requests der stammer fra den browserbaserede signering. Side 6 af 12

7 Samtidighed Metoderne til at oprette, signere og fjerne id-kort implementerer ikke nogen form for låsning. Det betyder, at hvis to klienter på samme tid bestiller et nyt id-kort for den samme bruger, så vil kun en af dem kunne signere det endelige id-kort, nemlig den klient, der bestilte sidst. Det antages at der ikke foretages samtidige kald fra den samme bruger, og at problemet derfor ikke er relevant. Load balancing For at distribuere load til de servere, der indgår i et SOSI-GW cluster, er der behov for at opsætte en loadbalancing mekanisme. Dette er ikke en del af selve SOSI-GW, men det kunne fx bestå i en DNS round-robin løsning, en tcp load balancer (fx Linux Virtual Server) eller en http load balancer. Der er ikke behov for understøttelse af session affinity eller lign., da alle servere har adgang til alle cachede id-kort via det distribuerede netværk. Dette gælder for alle funktioner, også administrationskonsol og signeringsapplet. Der vil være behov for at enten den anvendte load balancer eller (i tilfældet DNS round-robin) klienterne forsøger igen i tilfælde af at en server ikke kan nås. I tilfælde, hvor det ønskes at kommunikation imellem klient og SOSI-GW foregår over SSL (fx den genererede URL til signeringsapplet), skal der enten opsættes en SSL terminering foran SOSI-GW serverne eller også skal det være muligt for de individuelle SOSI-GW servere at kunne uddele en URL, der rammer en specifik server. Afvikling på en enkelt maskine Det er muligt at afvikle SOSI-GW på en enkelt maskine uændret, da systemet selv vil detektere at der kun er et medlem af clusteret. Det vil også være muligt at fravælge distribuerings-funktionaliteten via den statiske konfiguration, da det i dette tilfælde vil påføre et unødvendigt (om end minimalt) overhead. Det vil fortsat være muligt at køre log-mergerens database på samme eller en anden maskine. Anvendte teknologier og komponenter I SOSI-GW er følgende teknologier og komponenter anvendt: SOSI Seal til udstedelse af ID-kort PostgreSQL til opbevaring af konfiguration og auditlogs JAX-WS-RI til implementering af web services Google Web Toolkit til implementering af administrationskonsol OpenSign applet til signering af ID-kort via browser Apache JMeter til performancetest Side 7 af 12

8 Webservice API SOSIGW's primære funktionalitet stilles til rådighed gennem Webservices. Funktionaliteten er delt op i to dele: Services til at håndtere idkort (oprette, signere og nedlægge) og en proxyservice. Proxyservicen er et generisk endpoint, der står for at videresende requests fra en klient til et andet endpoint mens der også tilføjes et signeret idkort. Når proxyservicen anvendes, foretages der ikke nogen validering af SOAPbody, og ligeledes checkes headeren kun for felter, der er nødvendige for at SOSIGW kan fungere. Alle services bygger på den allerede definerede form for idkort fra DGWS, hvilket betyder, at data sendes som SAMLassertions. Ved samtlige kald til SOSIGW, checkes det om kalderen, identificeret ved en ipadresse og en shared secret, har adgang til at benytte SOSIGW. Der benyttes altså kun standarder, der allerede er i anvendelse (WSAddressing, SAML m.v.). Oversigt over metoder tilgængelige som webservices. proxy requestidcarddigestforsigning signidcard getvalididcard logout Proxyservice Proxy tager et generisk SOAPrequest og tilføjer IDkort til headerne. For at gøre dette, skal klienten medsende sessionsidentifikation i form af et brugerid. Brugerid'et transporteres i en SAMLassertion i stil med DGWS' idkort, hvor det eneste benyttede felt er <NameID>. Når requestet er modtaget, og brugerens idkort er vedhæftet, sendes requestet direkte videre til det endelige endpoint. SOSIGW understøtter opgradering af niveau 1 til 4. Niveau 1 er defineret i DGWS, og betyder at der kommer et usigneret idkort med brugernavn. Til requests hvor der allerede eksisterer et signeret idkort, ignoreres alt andet indhold end <NameID>feltet, og kortet erstattes med det, der opbevares af serveren. I de tilfælde, hvor der ikke eksisterer et kort i forvejen fejler operationen. Servicen tager ikke argumenter direkte, da SOAPbody indeholder det, der skal sendes videre til den endelige aftager. Til gengæld kræves det, at requests er udstyret med en header, der indeholder følgende: Unikt brugerid i form af en SAMLassertion med <saml:nameid> WSAddressingheaders i henhold til Et optionelt idkort. Dette fjernes inden dispatch og erstattes evt. af det cachede kort. Returværdier: Side 8 af 12

9 200 (OK) på HTTP niveau, og som indhold det uændrede svar fra den ønskede service. 500 (Error ) på HTTP niveau, hvilket kan skyldes: Den ønskede service returnerede denne fejl. Den ønskede service er ikke konfigureret på listen over kendte endpoints. Manglende eller ugyldige argumenter i SOAPheaderne, f.eks. manglende WSaddressing. Der findes ikke et gyldigt signeret Idkort i SOSIGW. I fejltilfældene sendes en beskrivelse af fejlen i <fault> elementet, dels som kodede værdier, og dels som læselig tekst i henhold til DGWS. Hvordan NameID tilføjes til SOAPbeskeden er op til klienten selv, men det vil formentligt være smartest at skubbe ansvaret for det ned i den webservicestak, der anvendes. Det vil kunne holde selve klientapi'et fri for at skulle håndtere SOAPheaders, og i stedet lade stakken håndtere det internt. Det samme vil gøre sig gældende i forhold til WSAddressingheaders. Disse er ikke en del af standardprofilerne, og skal ligeledes tilføjes eksplicit. WSAddressing er nødvendigt for at identificere det endelige endpoint for den forespurgte service. Nogle services understøtter dog ikke WSAddressing endnu, og da nogle webservicestakke sætter mustunderstand= 1 på WSAddressingheaders, vil disse kald umiddelbart fejle når de når til endpointet. Derfor understøtter SOSIGW en filtreringsmekanisme, så WSAddressingheaders automatisk kan fjernes inden et request sendes videre. Hvorvidt headers skal fjernes konfigureres pr. endpoint. WSAddressing understøttes i øvrigt kun til at finde endpoint det forudsættes at svaret sendes tilbage på samme kanal som requestet kom. SOSIGW understøtter derfor ikke at der svares på en ny service, som klienten selv udstiller. Endelig understøtter SOSIGW heller ikke, at svar kommer tilbage fra endpoint på andre kanaler. Håndtering af implicit Idkortoprettelse ved proxy-requests Hvis der er et tilstrækkeligt udfyldt idkort i et proxy-requestet, mens der ikke findes et signeret idkort i SOSIGW, bliver der oprettet et nyt usigneret idkort. Fra det fremsendte idkort benyttes data fra afsnittene Obligatoriske system og organisationsoplysninger og Eventuelle brugeroplysninger, jævnfør Den Gode Webservice. Digest af idkortet samt signingurl sendes retur til klienten i en ny SOAPheader. Det er op til klienten at inspicere fejlbeskeder og headers for at afgøre om den skal præsentere brugeren for en signeringsdialog, enten indbygget i klienten, eller gennem start af en browser mod den returnerede url. Det skal bemærkes, at denne implicitte oprettelse af idkort har den konsekvens, at den etablerede kontrakt mellem klienten og den oprindelige serviceudbyder bliver brudt, da der pludselig kan opstå tilfælde, som ikke var planlagt oprindeligt. Konkret betyder det, at en klient genereret ud fra en WSDL-fil ikke vil være forberedt på alle fejlmulighederne, og at de nye situationer derfor bliver svære at håndtere. Side 9 af 12

10 Iflg. DGWS er de eneste tilladte returkoder fra en service 200 (OK) eller 500 (fejl). I det aktuelle tilfælde med implicit login, skal der hæftes noget mere på svarene for at skelne mellem en normal servicefejl og det tilfælde, hvor det ikke er muligt at kalde servicen pga. manglende idkort. Især ved autogenererede klientstubbe bliver det problematisk, da de genererede klasser ikke er beregnet på at håndtere disse tilfælde. Endelig har implicit oprettelse den svaghed, at hvis der ikke er oprettet et idkort inden et request, så skal det fulde request alligevel sendes til SOSIGW, som straks derefter vil afvise det. Især ved store requests, fx hvis der sendes billeder, vil dette være et stort spild. requestidcarddigestforsigning Denne benyttes til eksplicit oprettelse af et Idkort, klar til signering. Servicen kaldes af en klient for at etablere en session for en bruger, så der kan sendes signerede requests til andre services. Servicen kræver et partielt idkort, som SOSIGW skal opbevare i signeret tilstand. I SOAPbody sendes derfor en SAMLassertion med samme indhold som for implicit oprettelse. Servicen returnerer den digestværdi som klienten skal signere sammen med en URL, der kan anvendes af en browser. Der skelnes ikke mellem URLrequests og WSrequests. Usignerede idkort fjernes automatisk fra serverne hvis der ikke er modtaget en signeret digest inden et vist interval. Dette interval er konfigurerbart. signidcard Denne metode benyttes til at tilføje et signeret digest til det cachede idkort i SOSIGW. Argumenter til dette kald er NameID, SignatureValue og brugerens offentlige nøgle. SOSIGW lader herefter STS'en signere idkortet, checker at signaturen er gyldig, og gemmer det i sin cache. getvalididcard Denne metode henter idkortet for en specifik bruger. Argumentet er NameID for brugeren, og returværdien er brugerens idkort eller en fault. Metoden er et supplement til de metoder, der er angivet i kravspecifikationen, men er nødvendig for at håndtere to tilfælde pænt: Når et idkort er ved at blive signeret af en bruger gennem browserbaseret signering, er der ikke noget feedback der fortæller klienten hvornår brugeren er færdig med signeringen. Klienten har derfor to muligheder: Poll serveren periodisk via denne metode eller lad brugeren manuelt indikere når processen er færdig. Side 10 af 12

11 Metoden erstatter [Krav 10a], som havde samme effekt, bare med et blokerende kald til serveren. Det blokerende kald har den ulempe, at det optager serverressourcer i længere tid, og kan derfor være en hindring for høj skalabilitet. Til gengæld bliver en del af ansvaret flyttet til klienten, der aktivt skal checke for idkort, men dette er vurderet som den bedre løsning. Det andet tilfælde er det, hvor en webservice kræver et andet timeoutniveau (i DGWStermer). Nogle services kræver fx, at idkort er underskrevet for hvert request, og denne situation skal håndteres i klienten. Klienten er derfor nødt til at kunne se, om idkortet er for gammelt til at kunne bruges, og det kan ses ved at benytte getvalididcard, der returnerer brugerens idkort. Et tredje tilfælde er det, hvor en klient selv står for at kontakte en service, men ikke vil håndtere opbevaringen af idkort og kommunikationen med STS. Her kan klienten få det underskrevne idkort fra SOSIGW og selv vedhæfte det i en besked der skal sendes. Hvis der ikke eksisterer noget idkort for brugeren, returneres der en fault. Denne fault angiver status for brugerens idkort: Enten kan en bruger være i gang med signering, og der kan derfor med god mening prøves igen lidt senere, eller også er der slet ikke oprettet noget idkort, og det giver derfor ikke mening at prøve igen, før et nyt idkort er bestilt. Metoden kan i øvrigt konfigureres fra serveren, så selve idkortets signerede digest ikke sendes med ud, da det i visse tilfælde kan betragtes som et brud på sikkerheden. logout Denne metode fjerner det signerede idkort for en bestemt bruger. Som argument kræves NameID. Tilgang til services til at håndtere IDKort Der er udstillet to snitflader til at tilgå IDKort, begge som webservices. Den ene service udstiller den fulde funktionalitet, og kan passende beskyttes, så den kun kan tilgåes fra bestemte fagsystemer. Der anden webservice udstiller kun håndtagene requestidcardforsigning og SignIDCard. Denne webservice er lavet, så disse håndtag kan udstilles til at bredere publikum, eksempelvis gennem SignOn Biblioteket. HTTP API En del af SOSIGW's funktionalitet sker gennem et normalt HTTP API for at understøtte, at normale browsere kan komme i kontakt med systemet for at signere digests. Det sker ved at klienten får svar på et request om at oprette et nyt idkort, Side 11 af 12

12 enten eksplicit eller implicit, og bruger den url, der kommer ud af det, til at sende til en browser. For at understøtte proxy/nat mellem browserne og SOSIGW, er det muligt at konfigurere hostadressen for SOSIGW og dermed gøre det muligt at sende requests gennem en proxy på det lokale netværk. Browseren åbner adressen og bliver præsenteret for en Javaapplet, der kan bruges til at signere digestværdien fra det nye idkort. Adressen er en engangsadresse, der er identificeret af en lang og tilfældigt genereret tekststreng, og som kun er gyldig i max 30 sekunder. Serveren genererer herefter en ny URL, som bruges af appletten til at sende svaret. Denne URL er gyldig i 60 sekunder, hvilket betyder at brugeren skal have signeret inden dette tidsrum. Sker det ikke, vil der fremkomme en fejlmeddelelse når brugeren prøver at signere. På siden med appletten vil tiden være angivet. Gyldighedsperioderne kan konfigureres i administrationsinterfacet. Den URLbaserede signering baseres på OpenSign, der er en Javaapplet, som implementerer browserbaseret signering. Resultatet af denne applet er en XMLrepræsentation af signaturen, struktureret i forhold til W3C's XML Signature skema. Side 12 af 12

SOSIGW. - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6. Indeks

SOSIGW. - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6. Indeks SOSIGW - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Administrationskonsollen... 2 Generel brug af konsollen... 3 Fremsøgning af ID-kort... 3 Søgning

Læs mere

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks SOSIGW - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Kontrol af korrekt driftstilstand... 2 Ændring af statisk konfiguration... 2 Logfil... 2 Backup... 3

Læs mere

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.2. Indeks

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.2. Indeks SOSIGW - Driftsvejledning for SOSIGW 1.2 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Kontrol af korrekt driftstilstand... 2 Ændring af statisk konfiguration... 3 Logfil... 3 Backup... 3

Læs mere

Kravspecifikation for SOSI-GW komponenten

Kravspecifikation for SOSI-GW komponenten Kravspecifikation for SOSI-GW komponenten Af: TSO/Lakeside Version: 1.20 1/13 Indhold Indhold...2 Baggrund...3 Overordnet teknisk beskrivelse...3 Om kravspecifikationen...5 Kravenes form...5 A Funktionelle

Læs mere

SOSI-GW. Tilbudsbeskrivelse

SOSI-GW. Tilbudsbeskrivelse SOSI-GW Tilbudsbeskrivelse Region Syddanmark Trifork A/S Margrethepladsen 3 DK-8000 Århus C Denmark Phone: +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 www.trifork.com Indhold 1. Overordnet om SOSI GW...3 1.1. Arkitektur

Læs mere

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.1, NSP

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.1, NSP SOSIGW - Installationsvejledning for SOSIGW 1.1, NSP Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Forudsætninger og krav... 2 Installér ønsket JDK.... 2 Konfigurer JDK til ubegrænset kryptering...

Læs mere

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.0.6

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.0.6 SOSIGW - Installationsvejledning for SOSIGW 1.0.6 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... Introduktion... Forudsætninger og krav... Installér ønsket JDK.... Konfigurer JDK til ubegrænset kryptering...

Læs mere

STS Designdokument. STS Designdokument

STS Designdokument. STS Designdokument STS Designdokument i STS Designdokument STS Designdokument ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.3 2013-01 N STS Designdokument iii Indhold 1 Introduktion 1 2 Arkitekturoverblik 1 2.1 Eksterne

Læs mere

ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur

ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur 1 ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur Indhold ecpr erstatnings CPR... 1 Indhold... 2 Formål... 3 Overblik... 4 Snitflader... 4 Komponenter... 5 Webservice... 5 Statuskomponent... 5 Forretningslag...

Læs mere

STS Designdokument. STS Designdokument

STS Designdokument. STS Designdokument STS Designdokument i STS Designdokument REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.3 2013-01 N STS Designdokument iii Contents 1 Introduktion 1 2 Arkitekturoverblik 3 2.1 Eksterne snitflader..................................................

Læs mere

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.2, NSP

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.2, NSP SOSIGW - Installationsvejledning for SOSIGW 1.2, NSP Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Forudsætninger og krav... 2 Installér ønsket JDK.... 3 Konfigurer JDK til ubegrænset kryptering...

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW)

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) - en security domain gateway Version 1.2 1/8 Indledning Region Syddanmark er udvalgt som pilotregion for projektet Det Fælles Medicingrundlag, og i den forbindelse arbejdes

Læs mere

SOSI STS Testscenarier

SOSI STS Testscenarier SOSI STS Testscenarier Version 1.0.1 Status: Offentliggjort Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 1.1 Baggrund...2 1.2...2 1.3 Baggrundsmateriale... 2 1.4 Adgang...2 2 Test af STS Webservice... 4 2.1

Læs mere

Teknisk Dokumentation

Teknisk Dokumentation Sundhedsstyrelsens E2B Bivirkningswebservice Teknisk Dokumentation Side 1 af 8 Indhold Indledning... 3 Terminologi... 3 Arkitektur... 4 Web Service Snitflade... 4 Valideringsfejl... 5 Success... 5 E2B...

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.1

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.1 SOSIGW - Installationsvejledning for SOSIGW 1.1 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Forudsætninger og krav... 2 Installér ønsket JDK.... 3 Konfigurer JDK til ubegrænset kryptering...

Læs mere

Ivan Overgaard 11/29/2012

Ivan Overgaard 11/29/2012 NSI Seal.Net Version 2.0 Ivan Overgaard 11/29/2012 Revisionshistorik: Version Dato Ændring Ansvarlig 0.8 29-11-2012 Oprettet IO 1.0 04-04-2013 redigeret IO Seal.Net Page 2 of 23 Version 2.0-29. november

Læs mere

STS Driftsvejledning. STS Driftsvejledning

STS Driftsvejledning. STS Driftsvejledning STS Driftsvejledning i STS Driftsvejledning STS Driftsvejledning ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.1 2012-11 HT STS Driftsvejledning iii Indhold 1 Introduktion 1 2 Konfigurations opdateringer

Læs mere

e-conomic modul til Magento

e-conomic modul til Magento Opsætningsguide til e-conomic modul til Magento Version 4.0.6 Magentomoduler ApS Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Opsætning Opsætning af modulet kræver at du har adgang til

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar 9. Januar 2013 MEH/MHC DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar Dok 75938-12_v2, Sag 10/3365 1/7 1. Generelt 1.1 I hvilket omfang yder Energinet.dk support til elleverandørerne? Forretningskonceptet

Læs mere

10. Rapporter i BBR... 2

10. Rapporter i BBR... 2 Indholdsfortegnelse 10. Rapporter i BBR... 2 10.1 Reporting Services arkitektur...2 10.2 Reporting Services i Nyt BBR...3 10.3 Faste BBR rapporter...4 10.4 Selvgenerede BBR rapporter...5 10.5 BBR-Meddelelser...5

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Resumé NSI har udviklet en funktionel prototype med en visuel brugergrænseflade, der giver ikke-teknikere mulighed for at tilgå adviseringsservicen.

Resumé NSI har udviklet en funktionel prototype med en visuel brugergrænseflade, der giver ikke-teknikere mulighed for at tilgå adviseringsservicen. Fælles testmiljøer Statens Serum Institut Sektor for National Sundheds-it - Anvenderguide: Visuel adviseringsklient, en funktionel prototype Artillerivej 5 2300 København S Dato: 12.12.2013 Version: 1.0

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse Rapporter

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse Rapporter Indholdsfortegnelse 10. Rapporter i BBR... 2 10.1 Reporting Services arkitektur... 2 10.2 Reporting Services i Nyt BBR... 3 10.3 Faste BBR-rapporter... 4 10.3.1 Kort beskrivelse af de 25 faste rapporter...

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

Forretningsmæssige testscases for Seal.net i relation til anvendelse af NSP services

Forretningsmæssige testscases for Seal.net i relation til anvendelse af NSP services Forretningsmæssige testscases for Seal.net i relation til anvendelse af NSP services Version 1.0 april 2014 Indledning Seal.net er et API som har til formål at lette udviklingen af software som overholder

Læs mere

SOSI STS Dokumentationsoverblik

SOSI STS Dokumentationsoverblik SOSI STS Dokumentationsoverblik - for Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark Date: 19. August, 2009 Version: 0.3 Author: Arosii A/S Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...3 2 Dokumentationselementer...4

Læs mere

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13 KIH Database Systemdokumentation for KIH Databasen 1. maj 2013 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Systemoverblik... 3 KIH Database applikationsserver... 5 Forudsætninger

Læs mere

Sikkerhed i Stamdatamodulet KOMBIT

Sikkerhed i Stamdatamodulet KOMBIT Sikkerhed i Stamdatamodulet KOMBIT 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Historik... 3 3 Oversigt... 4 3.1 Relevante OCES-detaljer... 4 4 Overholdelse af persondatalov mv.... 5 5 Importer...

Læs mere

Understøttelse af LSS til NemID i organisationen

Understøttelse af LSS til NemID i organisationen Understøttelse af LSS til NemID i organisationen Table of contents 1 Dette dokuments formål og målgruppe... 3 2 Introduktion til LSS til NemID... 4 2.1 Forudsætninger hos organisationen... 5 2.1.1 SSL

Læs mere

Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in

Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in (samt mulighed for FMK tilgang via SOSI STS) 15.marts 2017 /chg Baggrund Private aktører på sundhedsområdet som apoteker,

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring Version 1.0 Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående monopolbrud konkurrenceudsætter KOMBIT

Læs mere

Undgå driftsafbrydelser på grund af udløbet virksomheds- eller funktionssignatur

Undgå driftsafbrydelser på grund af udløbet virksomheds- eller funktionssignatur Side 1 af 5 Vejledning 2. august 2013 NITRI Undgå driftsafbrydelser på grund af udløbet virksomheds- eller funktionssignatur Indholdsfortegnelse Formål...2 Virksomhedssignatur...2 Funktionssignatur...3

Læs mere

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring 23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående

Læs mere

Bilag WebService LoginModule (BSKAuth)

Bilag WebService LoginModule (BSKAuth) Regionshuset It digital forvaltning BSK programmet Olof Palmes Allé 17 Kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Bilag WebService LoginModule (BSKAuth) Navn Web Service: LoginModule Metode/operation:

Læs mere

10. Rapporter i BBR... 2

10. Rapporter i BBR... 2 Indholdsfortegnelse 10. Rapporter i BBR... 2 10.1 Reporting Services arkitektur... 2 10.2 Reporting Services i Nyt BBR... 3 10.3 Faste BBR-rapporter... 4 10.3.1 Kort beskrivelse af de 10 faste rapporter...

Læs mere

e-tl System til System kommunikationstest

e-tl System til System kommunikationstest e-tl System til System kommunikationstest Version Dato Forfatter Kommentarer Distribueret til 0.5 22/10-07 Anders Bohn Jespersen Udgave til workshop 24/10. 0.6 24/10-07 HGK Opdateret med beskeder. 0.9

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Fælles testmiljøer. Dato: Version: 1.1

Fælles testmiljøer. Dato: Version: 1.1 Fælles testmiljøer Statens Serum Institut Sektor for National Sundheds-it - Anvenderguide: Visuel testdataklient, en funktionel prototype Artillerivej 5 2300 København S Dato: 13.11.2015 Version: 1.1 Udarbejdet

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

System til System grænseflader

System til System grænseflader e-tl System til System grænseflader Version Dato Forfatter Kommentarer Distribueret til 0.9 10/10-07 Tommy D. Pedersen Første udkast Test og Teknikgruppen, DSS og Devoteam Indholdsfortegnelse Formål...

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø EG Data Inform Byggebasen WCF og webservices Jens Karsø 10 Indholdsfortegnelse Byggebasen Services indledning... 2 Målsætning... 2 Valg af teknologier... 3 Kommunikationsmodel for byggebasen... 3 Services.byggebasen.dk...

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE vp.online 2011 01-10-2011 Indholdsfortegnelse 1 PROBLEMER MED AT SE VP.ONLINE... 3 2 BROWSER KONFIGURATION... 6 3 SKRIVEADGANG TIL DREV... 7 4 SESSION TIMEOUT

Læs mere

Om ONEBox... 2 Faciliteter i ONEBox... 2 Overordnet teknisk overblik... 2 Multiple servere... 3 Backup... 4 Sikkerhed... 5 Domæner... 6 Web...

Om ONEBox... 2 Faciliteter i ONEBox... 2 Overordnet teknisk overblik... 2 Multiple servere... 3 Backup... 4 Sikkerhed... 5 Domæner... 6 Web... Om ONEBox... 2 Faciliteter i ONEBox... 2 Overordnet teknisk overblik... 2 Multiple servere... 3 Backup... 4 Sikkerhed... 5 Domæner... 6 Web... 7 Mail... 8 Fildeling... 9 Brugere og grupper...10 Teknisk

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

Tilstrækkelig sikker dataudveksling via Sundhedsdatanettet (SDN) Ved Kåre Kjelstrøm

Tilstrækkelig sikker dataudveksling via Sundhedsdatanettet (SDN) Ved Kåre Kjelstrøm Tilstrækkelig sikker dataudveksling via Sundhedsdatanettet (SDN) Ved Kåre Kjelstrøm Sundhedsdatanettets Anatomi UNI-C Router Organisation A Router Router Organisation B Firewall Firewall Linjesikkerhed

Læs mere

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Use-Cases Syddjurs Kommune betragter den tværgående sundhedsplatform som en del af en større infrastruktur, hvor data flyder mellem forskellige elementer. Dette dokument

Læs mere

SIP. Session Initiation Protocol TDC IP telefoni Scale. SIP design mål

SIP. Session Initiation Protocol TDC IP telefoni Scale. SIP design mål Session Initiation Protocol TDC IP telefoni Scale design mål Give mulighed for at integrere nye faciliteter efterhånden som de opfindes er ikke en erstatning for det offentlige telefonnet - er helt sin

Læs mere

Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP

Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP Udarbejdet af: NSI Version: 1.0 Dato: 09.07.2013 Indholdsfortegnelse 1 Vejledning til ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen... 3 1.1 Læsevejledning

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Den Gode NationalePrøveNummer Service MedCom, version 1.0 W 1

Den Gode NationalePrøveNummer Service MedCom, version 1.0 W 1 Den Gode NationalePrøveNummer Service MedCom, version 1.0 W 1 MedCom, Den Gode NPN Service ver. 1.0 2 Den Gode NationalePrøveNummer Service MedCom version 1.0 Formål... 5 Introduktion... 5 Ansvar... 6

Læs mere

Opstartsvejledning ATS aktørudgave

Opstartsvejledning ATS aktørudgave Opstartsvejledning ATS aktørudgave 7. september 2012 XHLG/NLJ 1/13 1. ATS vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan I kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

SIP. Session Initiation Protocol. TDC IP telefoni Scale

SIP. Session Initiation Protocol. TDC IP telefoni Scale SIP Session Initiation Protocol TDC IP telefoni Scale SIP design mål Give mulighed for at integrere nye faciliteter efterhånden som de opfindes SIP er ikke en erstatning for det offentlige telefonnet -

Læs mere

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR EG Copyright Infrastruktur er mere end nogle servere... Den Mentale Infrastruktur Den Fysiske Infrastruktur Den Mentale Infrastruktur Vi vil jo gerne have vores

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

Installation af web-konfigurationsprogrammer

Installation af web-konfigurationsprogrammer Installation af web-konfigurationsprogrammer 23. januar 2015 MODST/JAMAN 1. Generelt Denne vejledning vedrører installation af web-konfigurationsprogrammer, som anvendes til at vedligeholde (konfigurere)

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G Axiell Danmark A/S 2016-10-12 Version 9.11.60 GUI Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Søgning i dokumentationen... 3 4 Åbning af ""...

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Vejledning til at konfiguration af flere websites, med deling af 1 SSL certifikat og fælles IP og port. Følgende vejledning beskriver hvordan man konfigurere IIS til at bruge host header på HTTPS sites.

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført 14. august 2015 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

OpenTele Server Performance Test Rapport

OpenTele Server Performance Test Rapport OpenTele Server Performance Test Rapport 17. marts 2015 Side 1 af 22 1Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Test forudsætning Beskrivelse af testscenarier Test af OpenTele kliniker web interface

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Sådan fikser du din netværks forbindelse hurtigt

Sådan fikser du din netværks forbindelse hurtigt 2017 Sådan fikser du din netværks forbindelse hurtigt NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Sådan fikser du din netværks

Læs mere

DPR Viderestilling. Grænseflade for klient applikation

DPR Viderestilling. Grænseflade for klient applikation DPR Viderestilling CSC Danmark Copyright All Rights Reserved. Side 2 af 15 1. Generel beskrivelse Program-til-program kommunikationen foregår mellem to applikationer: DPR Viderestilling og en klient applikation.

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Præsentation af BSK regionens identity and access management platform

Præsentation af BSK regionens identity and access management platform Regionshuset It digital forvaltning BSK programmet Olof Palmens alle 17 Kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Præsentation af BSK regionens identity and access management platform BrugerStamdataKataloget

Læs mere

Indhold. Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Politikker ... 2. 1. Introduktion... 2 2. Identifikation...

Indhold. Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Politikker ... 2. 1. Introduktion... 2 2. Identifikation... Digital Sundhed Brugerstyringsattributter - Politikker - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet Indhold 1. Introduktion... 2 2. Identifikation...... 2 2.1. Politik... 2 3. Sundhedsfaglig

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

VIGTIG information til alle kunder som kører backup over Internet via SSL - Kræver kundeaktion inden 17. april 2009!

VIGTIG information til alle kunder som kører backup over Internet via SSL - Kræver kundeaktion inden 17. april 2009! VIGTIG information til alle kunder som kører backup over Internet via SSL - Kræver kundeaktion inden 17. april 2009! Det er blevet tid til at opdatere certifikater på alle servere som afvikler backup over

Læs mere

Den Gode Webservice. version 1.0.1 W 1

Den Gode Webservice. version 1.0.1 W 1 Den Gode Webservice version 1.0.1 W 1 Indhold Introduktion...3 Tid...4 Tidsangivelse...4 Tidssynkronisering...5 Referencer...6 MedCom. Den Gode Webservice version 1.0.1 2 Introduktion Den Gode Webservice

Læs mere

VoIP. Voice over IP & IP-Telefoni. Lars Christensen & René Truelsen, Dec. 2004

VoIP. Voice over IP & IP-Telefoni. Lars Christensen & René Truelsen, Dec. 2004 VoIP Voice over IP & IP-Telefoni Lars Christensen & René Truelsen, Dec. 2004 Oversigt over foredrag VoIP I Dag Hvordan står tingene i dag? Netværksstrukturen for VoIP Benyttede VoIP-standarder/protokoller

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 Indholdsfortegnelse 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Forberedelse til anvendelse Serviceplatformen... 2 1.2.1 Medarbejdercertifikat (MOCES)... 2 1.2.2

Læs mere

Projekt: VAX Integrator

Projekt: VAX Integrator Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX Integrator 1.0.0.3 Emne: Teknisk specifikation - VAX Integrator 1.0.0.3 Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX Integrator 1.0.0.3 samt krav til miljøet,

Læs mere

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails Opsætningsvejledning til ipad Mail App Det Kongelige Bibliotek 22-11-2013 Denne vejledning beskriver brugeropsætning af ipad Mail App, således at en arkivskaber

Læs mere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere Dokument: bibos installationsvejledning bibos version: 2.1.0.1 released 25. oktober 2013 Senest redigeret: 5. februar 2014 af Niels Schmidt Petersen,

Læs mere

Den Gode Sårjournal Service MedCom, version W 1

Den Gode Sårjournal Service MedCom, version W 1 Den Gode Sårjournal Service MedCom, version 1.0.0 W 1 Den Gode Sårjournal Service Rettelser... 3 Formål... 4 Funktionalitet... 5 GetSignOnLink... 5 GetNumberOfUnreadNotes... 5 Bilag A: Specificering af

Læs mere

STS Anvenderdokument i. STS Anvenderdokument

STS Anvenderdokument i. STS Anvenderdokument i STS Anvenderdokument ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.4 2014-07 N iii Indhold 1 Introduktion 1 1.1 Målgruppen...................................................... 1 2 STS 1 2.1 Snitflade........................................................

Læs mere

Præcisering af transportbaseret sikkerhed i Den Gode Webservice

Præcisering af transportbaseret sikkerhed i Den Gode Webservice Præcisering af transportbaseret sikkerhed i Den Gode Webservice 1. Historik...2 2. Indledning...3 3. SSL/TLS baseret netværk...3 4. Sundhedsdatanettet (VPN)...5 5. Opsummering...6 6. Referencer...6 Side

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

Citrix CSP og Certificate Store Provider

Citrix CSP og Certificate Store Provider Project Name Document Title TDC Citrix Citrix og Certificate Store Provider Version Number 1.0 Status Release Author jkj Date 5-10-2006 Trademarks All brand names and product names are trademarks or registered

Læs mere

GIS: Anbefalinger og performance (NS )

GIS: Anbefalinger og performance (NS ) Side 1 af 5 Navision Stat Opr. 14.11.14 ØSY/CPS/SKH J.nr. n/a GIS: Anbefalinger og performance (NS 5.4.02) Den generiske integrationssnitflade til Navision Stat (GIS) understøtter udveksling af data mellem

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper Håndbog Til CPR services Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51

Læs mere

Guide til NemLog-in Security Token Service

Guide til NemLog-in Security Token Service Guide til NemLog-in Security Token Service Side 1 af 10 18. juni 2014 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvordan en myndighed eller itleverandør kan benytte NemLog-in s Security Token Service

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Til brug med Xerox ConnectKey Technology-aktiverede multifunktionsprintere (MFP'ere)

Til brug med Xerox ConnectKey Technology-aktiverede multifunktionsprintere (MFP'ere) Xerox App Gallery-app Startvejledning 702P03997 Til brug med Xerox ConnectKey Technology-aktiverede multifunktionsprintere (MFP'ere) Brug Xerox App Gallery-appen til at finde apps med nye funktioner eller

Læs mere

SOSI STS Designdokument

SOSI STS Designdokument SOSI STS Designdokument - for Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark Dato: 3. December, 2009 Version: 0.3 Forfatter: Arosii A/S Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...3 2 Arkitekturoverblik...4 2.1 Eksterne

Læs mere

Produktbeskrivelse for. Min-log service på NSP

Produktbeskrivelse for. Min-log service på NSP Produktbeskrivelse for service på NSP Sundheds professionel Borger Fagsystem / Serviceudbyder Sundhed.dk 1 2 3 (Registreringsservice) (Konsolideringsservice) (Udtræksservice) Indeks Database (oprydning)

Læs mere

Certificate Revocation Authority. Certificate Revocation Authority

Certificate Revocation Authority. Certificate Revocation Authority Certificate Revocation Authority i Certificate Revocation Authority Certificate Revocation Authority ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 1.0.6 Februar 2015 AA Certificate Revocation Authority

Læs mere

Vejledning i at anvende åbningskvittering. Juli 2016

Vejledning i at anvende åbningskvittering. Juli 2016 Vejledning i at anvende åbningskvittering Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du vil anvende åbningskvittering på materialer. Du skal have en af følgende roller

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere