Undervisningsplan. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Grundforløb 2014 til studieretningsforløb 2015 Institution.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsplan. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Grundforløb 2014 til studieretningsforløb 2015 Institution."

Transkript

1 Undervisningsplan Termin Grundforløb 2014 til studieretningsforløb 2015 Institution Rybners Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Kommunikation/it C Jeppe Moritz Led Htx , 1. E Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Plakat Reklame for Mobiltelefon Titel 2 Minerva, gallup, målgrupper og segmentering Titel 3 af Kortfilm Titel 4 IT, etik og sikkerhed Titel 5 Skrifter, typografi, design og DTP Titel 6 Kommunikation i interaktive medier Titel 7 Kommunikationsplanlægning Side 1 af 10

2 Titel 1 Plakat Reklame for Mobiltelefon Design form og farver Brug af manual til PSP, indbygget hjælp i programmet. skrifter og typografi Diskussion på klassen omkring forskellige skrifttypers og typografiers virkninger for det samlede udtryk. Brug af manual til PSP, indbygget hjælp i programmet. billeder og illustrationer Gennemgang af praktisk at formgive figurer i programmet Paint Shop Pro. Brug af manual til PSP, indbygget hjælp i programmet. komposition og layout Kort intro til layout, læseretning, blikfang, gyldne snit osv. Med udgangspunkt i Medier og Mennesker, Søren Kjørup. fremstilling, bearbejdning og samling/montage af materialer til brug på papir og digitale medier Brug af manual til PSP, indbygget hjælp i programmet. Udtryksformer journalistisk bearbejdning af tekst til papir og digitale medier. Arbejdet praktisk med slogans, og tekster til målgruppen (selvvalgt). Dansk har brugt dette i danskundervisningen i samme periode. informationsteknologiske systemer og tilknyttet programmel Indførelse i brugen af programmet Paint Shop Pro. Diskussion af teori omkring billeders opbygning (teknisk), og deres brug i digitale medier. Herunder forskellen på rastergrafik, vektorgrafik og tekst, med udgangspunkt i programmet som praktisk illustration. Litteratur Kommunikation/IT C afsnit 2, 5, 7 og 17, Mediebogen for folkeskolen (MFF) afsnit om kommunikation, kun meget grundlæggende, udlevering af grundlæggende kommunikationsmodel. Udlevering af simple spørgsmål til kommunikationsanalyse, med udgangspunkt i MFF. 18 lektioner Design form og farver Diskussion af farvesystemer, specifikt RGB, og hvordan det bruges i forbindelse Side 2 af 10

3 med billeder, og bl.a. også komprimering. skrifter og typografi Diskussion på klassen omkring forskellige skrifttypers og typografiers virkninger for det samlede udtryk. billeder og illustrationer Gennemgang af praktisk af at formgive figurer i programmet Paint Shop Pro. komposition og layout Kort intro til layout, læseretning, blikfang, gyldne snit osv. fremstilling, bearbejdning og samling/montage af materialer til brug på papir og digitale medier Gennemgået brug af PolFoto, som kilde til billeder. Indførelse i brugen af programmet Paint Shop Pro, til brug til montage, samling osv. i digitale medier. herunder kort intro til begrebet lag i digital billedbehandling. Udtryksformer journalistisk bearbejdning af tekst til papir og digitale medier. Arbejdet praktisk med slogans, og tekster til målgruppen (selvvalgt). informationsteknologiske systemer og tilknyttet programmel Indførelse i brugen af programmet Paint Shop Pro. Diskussion af teori omkring billeders opbygning (teknisk), og deres brug i digitale medier. Herunder forskellen på rastergrafik, vektorgrafik og tekst. Mål for elevernes kunnen demonstrere kendskab til kommunikationsdesign, herunder kommunikationsteori planlægge og gennemføre produktion af enkle kommunikationsprodukter Projektet lærer eleverne at arbejde med kommunikationsprodukter ud fra en meget simpel model, modsat er der endnu ikke fokus på skriftlighed og dokumentation af arbejdet, men mere fokus på processen og værktøjerne. vælge medie og it-værktøjer til enkle kommunikationsopgaver præsentere og formidle data og informationer under anvendelse af informationsteknologiske værktøjer I dette forløb præsenteres eleverne for primært billedbehandling, som et værktøj til at lave plakater. Senere vil denne viden blive udnyttet, til en generel færdighed, som kan bruges ikke kun til kommercielle kommunikationsprodukter, men også til brug i andre fags, skriftlige og visuelle arbejder, herunder projektrapporter, dokumentation af produkter, illustrationer til stile, osv. Herudover, kan denne viden også bruges til at styrke elevernes generelle kendskab til brugen af pc ens funktioner, herunder copy/paste funktionalitet, og beskæring af billeder. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning til fremlæggelse af teori omkring kommunikationsanalyse og oplæg til opgave. Projektarbejdsform, med selvvalgte grupper, til udarbejdelse af et kommunikationsprodukt, ingen skriftligt arbejde, da idéen er at skriftligheden langsomt øges, for at bevare motivationen for at arbejde med kommunikationsproduk- Side 3 af 10

4 ter. Side 4 af 10

5 Titel 2 Minerva, gallup, målgrupper og segmentering Informationsøgning informationssøgning, research og kildekritik, herunder etik, ophavsret og anden relevant lovgivning. Primært dette er fokus. fremstilling, bearbejdning og samling/montage af materialer til brug på papir og digitale medier Gennemgået opsætning af hvor til kildehenvisninger, litteraturliste og automatisk index. Væsentligste arbejdsformer 9 lektioner Elevernes kunnen planlægge og gennemføre produktion af enkle kommunikationsprodukter Planlægning af materialeindsamling og simpel research af målgrupper. arbejde med systematiske søgestrategier til indsamling af informationer samt undersøge og evaluere informationen kritisk Grundig gennemgang af søgestrategier, mht. google, biblioteket, Wiki, AND OR søgninger, specielle google søgninger site:, osv. demonstrere kendskab til it, herunder dets bestanddele, anvendelse, terminologi, brugervenlighed og funktionalitet Researchteknik i gruppearbejde med lærerhjælp, gruppearbejde i informationssøgning. Side 5 af 10

6 Titel 3 af Kortfilm Design billeder og illustrationer Arbejdet praktisk med enkeltbilleder i sammenhængen med den komplette produktion. komposition og layout Vinkling, storyboards, stemning osv. gennemgået. fremstilling, bearbejdning og samling/montage af materialer til brug på papir og digitale medier Teoretisk gennemgang, samt selvstændigt elevarbejde med produktion af videoen, sammenholdt med viden om billedbehandling i forvejen, giver sammenhæng mellem begge områder, til brug i digitale medier. informationsteknologiske systemer og tilknyttet programmel Programmet Windows Movie Maker er anvendt som et værktøj til at udarbejde video. Enkelte elever anvender andre værktøjer. 15 Lektioner Mål for elevernes kunnen demonstrere kendskab til kommunikationsdesign, herunder kommunikationsteori Kommunikationsteori på simpelt niveau, igen gennemgået og brugt i forbindelse med dette projekt. Skriftligheden øget, idet elevernes har beskrevet processen, samt kommunikationsteori som er anvendt i forbindelse med projektet. Dog stadig på overordnet niveau. vælge medie og it-værktøjer til enkle kommunikationsopgaver Eleverne har nu opnået kendskab til både videoproduktion. Plakat og video er nu to medier som er meget klart definerede i elevernes bevidsthed. planlægge og gennemføre produktion af enkle kommunikationsprodukter Dokumentationen af processen styrker elevernes refleksion over egen planlægning af medieproduktionen. præsentere og formidle data og informationer under anvendelse af informationsteknologiske værktøjer Både præsentation gennem video som medie, og behandlingen af billeder til grafisk præsentation er anvendt af eleverne. Eleverne har fået en idé om hvad der egner sig bedst til video som medie, og hvad der egner sig bedst til plakater. De har også fået indsigt i den store forskel der er mellem medier og deres anvendelsesmuligheder. demonstrere kendskab til it, herunder dets bestanddele, anvendelse, terminologi, brugervenlighed og funktionalitet Eleverne har i høj grad fået indblik i storyboards, billedbehandling, videoredigering, Side 6 af 10

7 audio behandling, osv. gøre rede for gængse spilleregler for anvendelse af it, herunder ophavsret, plagiat og etikette i forbindelse med it-baseret kommunikation. Etiske regler gennemgået i de tilfælde for de er blevet overtrådt. Henvisninger til regler om ophavsret kort nævnt i forbindelse med overtrædelse. Væsentligste arbejdsformer Litteratur Kommunikation/IT C. Klasseundervisning til gennemgang af teori omkring storyboards, berettermodellen, aktant-modellen, osv. Projektarbejdsformen brugt ved samarbejde omkring projektet, hvor en video skulle udarbejdes. Mindre skriftligt arbejde for at få eleverne til at reflektere over processen og langsom tilvænning til det at kunne dokumentere processen. Side 7 af 10

8 Titel 4 IT, etik og sikkerhed informationsteknologiske metoder, herunder it-sikkerhed. IT-Sikkerhed gennemgået med udgangspunkt i nuværende sager, dvs. phishing, nye vira, digitale signaturer, og andre relevante sikkerhedsaspekter, som er relevante for elevernes hverdag. Der blev gennem hele forløbet taget udgangspunkt i konkrete sager (som cases og historiske beskrivelse) og problemstillinger. Derefter en lille opgave til at teste elevernes nyopnåede viden omkring emnet (da eleverne ikke skulle dokumentere dette i forbindelse med projektet). informationsteknologiske systemer og tilknyttet programmel Programmel i forbindelse med evaluering af vira, netværkssikkerhed og netværksdiagnostik. netværkskommunikation. Gennemgået med udgangspunkt i internettet, og som en introduktion til hvordan internettet er bygget op, specielt mhp. hjemmesider. Relevante protokoller er gennemgået TCP/IP, FTP, http, DNS. Herudover er routere, servere og andre begreber introduceret og beskrevet. Væsentligste arbejdsformer Litteratur Kommunikation/IT C., https://www.cert.dk/faq/ 9 lektioner informationsteknologiske metoder, herunder it-sikkerhed. informationsteknologiske systemer og tilknyttet programmel gøre rede for gængse spilleregler for anvendelse af it, herunder ophavsret, plagiat og etikette i forbindelse med it-baseret kommunikation. Etiske regler gennemgået grundigt. Regler om ophavsret gennemgået, specielt ifht. aflevering af opgaver. netværkskommunikation. Klasseundervisning, øvelser i (it-)netværksprogrammer. Side 8 af 10

9 Titel 5 Skrifter, typografi, design og DTP Design form og farver Farveteori og farvesammensætning. Piktogrammer og overskrifter skrifter og typografi Hovedfokus i annoncesammenhæng. Vurdering af skrifttypers anvendelse og virkning. Typografiske grundbegreber. billeder og illustrationer Overskrifter, tegneværktøjer. komposition og layout DTP layout og gestalt lovene. Udtryksformer journalistisk bearbejdning af tekst til papir og digitale medier. Nyhedstrekanten, journalistiske genrer og virkemidler. informationsteknologiske systemer og tilknyttet programmel DTP programmet: Microsoft Publisher Væsentligste arbejdsformer fremstilling, bearbejdning og samling/montage af materialer til brug på papir og digitale medier 15 lektioner Elevernes kunnen Eleverne skal kunne vælge medie og it-værktøjer til enkle kommunikationsopgaver Eleverne skal kunne planlægge og gennemføre produktion af enkle kommunikationsprodukter Eleverne skal kunne præsentere og formidle data og informationer under anvendelse af informationsteknologiske værktøjer Eleverne skal kunne demonstrere kendskab til it, herunder dets bestanddele, anvendelse, terminologi, brugervenlighed og funktionalitet Litteratur Kommunikation/IT C., Grundbog i Grafisk design, Pedersen og Birkvig, Grafisk Litteratur, 2. Udgave, Tavleundervisning, lærerstyrede grupper, projektarbejde. Side 9 af 10

10 Titel 6 Væsentligste arbejdsformer Kommunikation i interaktive medier Design form og farver eksempelvis farvesystemer (RGB, CMYK og NCS) og deres indbyrdes forhold samt deres anvendelse komposition og layout Layout af websider, designregler, designhistorie. brugervenlighed Nærhed, lighed og lukkethed. Usability og designprincipper. fremstilling, bearbejdning og samling/montage af materialer til brug på papir og digitale medier HTML programmering, CSS, JavaScript netværkskommunikation Internettets opbygning, webservere, tcp/ip, http, ftp o.a. protokoller. Moderne dynamiske websider. Udtryksformer journalistisk bearbejdning af tekst til papir og digitale medier. Særlige regler til digitale medier. Brugerinteraktions betydning informationsteknologiske systemer og tilknyttet programmel - Webservere, databaser og tilknyttede protokoller. 18 lektioner Elevernes kunnen Eleverne skal kunne demonstrere kendskab til kommunikationsdesign, herunder kommunikationsteori Særligt med fokus på digital kontra traditionel kommunikation Eleverne skal kunne vælge medie og it-værktøjer til enkle kommunikationsopgaver Eleverne skal kunne planlægge og gennemføre produktion af enkle kommunikationsprodukter Eleverne skal kunne præsentere og formidle data og informationer under anvendelse af informationsteknologiske værktøjer Eleverne skal kunne demonstrere kendskab til it, herunder dets bestanddele, anvendelse, terminologi, brugervenlighed og funktionalitet Litteratur Kommunikation/IT C., Grundbog i Grafisk design, Pedersen og Birkvig, Grafisk Litteratur, 2. Udgave, Gestalt lovene - Usability - Lærerstyret undervisning og projektorienteret gruppearbejde, med læreren som vejleder. Side 10 af 10

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-Juni 2013 Institution HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kommunikation og

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 08 juni 09 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Sukkertoppen

Læs mere

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Læreroplæg Skrivning Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Dansk 10 timer Se tv-programmet

Læs mere

Vejledning / Råd og vink. Hhx-bekendtgørelsen IT B. Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014

Vejledning / Råd og vink. Hhx-bekendtgørelsen IT B. Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 Vejledning / Råd og vink Hhx-bekendtgørelsen IT B Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 IT B hhx Vejledning / Råd og vink Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 Alle bestemmelser,

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Praktisk-musiske fag på Th. Langs Skole

Praktisk-musiske fag på Th. Langs Skole Praktisk-musiske fag på Th. Langs Skole Th. langs skole fraviger folkeskolens vejledning i forhold til de praktisk-musiske fag. Obligatorisk ordning for 3.-, 4.- og 5. klasse Fagene der indgår i ordningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 09/10 Handelsskolen

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Campus Køge Campus Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2012 Multimediedesigneruddannelsen

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B. Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014

Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B. Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014 Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014 Informationsteknologi B hhx Vejledning / Råd og vink Kontoret for

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik

STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 3 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav...

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

Billedkunst B Undervisningsvejledning

Billedkunst B Undervisningsvejledning Billedkunst B Undervisningsvejledning Undervisningsvejledningen indeholder uddybede og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter. Der gives også eksempler på forløbsbeskrivelser. Vejledningen

Læs mere

Læseplan. Medie-, IT- og biblioteksundervisning

Læseplan. Medie-, IT- og biblioteksundervisning Læseplan Medie-, IT- og biblioteksundervisning Esbjerg Skolevæsen 2009 Læseplan for medie-, IT- og biblioteksundervisning Esbjerg Skolevæsen 2009 Læseplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Campus Bornholm HTX Design B Christina Huth Panduro

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Studieordning For Multimediedesigner

Studieordning For Multimediedesigner For Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Multimediedesigneruddannelsen på Erhvervsakademiet Lillebælt August 2009 Indholdsfortegnelse Studieordningen... 3

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2014-2015 Institution Rybners Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Informationsteknologi B Jeppe Moritz Led Hold 2.E, Årgang 2013 Oversigt over undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013 Institution Roskilde handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX IT B Frede Klejs

Læs mere

Undervisningsplan for IT-B 20011/12

Undervisningsplan for IT-B 20011/12 Undervisningsplan for IT-B 20011/12 HH2C Indhold Hardware og Software... 2 IT - arbejdsmiljø... 3 Datamodellering... 4 Internettet og hjemmesidefremstilling... 5 Brugerflader... 6 Retsregler... 7 Leawitts

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt Juli 2009 Statusrapporten indenfor it-relaterede områder i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Kapitel 1: Kontekst a. Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

kts kastrup IT-kursuskatalog

kts kastrup IT-kursuskatalog kts kastrup IT-kursuskatalog Københavns Tekniske Skole Københavns Tekniske Skoles kursuscenter i Kastrup udbyder en række AMU-kurser indenfor IT, som spænder fra kurser i kontor- og grafiske programmer

Læs mere

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole Fagbeskrivelse for Fysik/kemi på Aabenraa friskole Grundlæggende tanker og formål Fysik og Kemi på Aabenraa Friskole 9. klasse 8. klasse 5. og 6. klasse 7. klasse Overordnet beskrivelse og formål: Formålsbeskrivelse:

Læs mere

Specialefag til hovedforløbet Kontorservice

Specialefag til hovedforløbet Kontorservice Specialefag til hovedforløbet Kontorservice Indhold Fag: 33103 Kommunikation og service... 3 Fag: 33104 Planlægning og service... 4 Fag: 33105 Informationshåndtering... 5 Udvidet Skriftlig Kommunikation...

Læs mere