Introduktion til programmering. Uge 41 Computer Science Netværk og operativsystemer Kap 3-4.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til programmering. Uge 41 Computer Science Netværk og operativsystemer Kap 3-4."

Transkript

1 Introduktion til programmering Uge 41 Computer Science Netværk og operativsystemer Kap 3-4.

2 Plan Sidste gang Netværk og netværksopbygning Protokoller Opgave 5 Netværksprogrammering i Python Operativsystemer Opgave 6

3 Sidste gang Sætninger og udtryk (nye værdier) Kontrolstrukturer Selektion (if, elif, else) Gentagelse (while- og for-loops) Funktioner (def) (indkapsling)

4 Netværk

5 Netværksopbygning Vi kan skelne mellem flere typer netværk: LAN Local Area Network WAN Wide Area Network PAN Personal Area networks

6 LAN Eksempler IMV, En virksomhed Består af en række arbejdsstationer og servere Filservere, postservere, printservere Databaseservere, webservere Typisk opdelt i to eller flere undernetværk Intranet (lukket WWW)

7 LAN 2 Klienter: Kabel: Ethernet, 10 / 100 / 1000 Mbit Trådløst: 11 / 54 Mbit Servere: Gigabit, 1000 Mbit 1 Mbit = 125 Kb/s 100 Mbit = 12.5 Mb/s

8 IMV 5 undernet: Studerende, Ansatte, Trådløst, Printere, Web 100 Mbit generelt 10 Mbit i terminalrum 1000 Mbit til datakontoret (p-drev)

9 Netværks opbygning Stjerne Ring Ethernet/Bus

10 PAN Trådløse, kort rækkevidde Bluetooth, ca 10 m 768 Kbit ~96 kb/s Forbinder f.eks. mobiltelefoner og lommecomputere

11 WAN Kan forbinde to LAN for en virksomhed Internettet er et WAN der forbinder mange net Mange medier Telefonlinjer, lysledere, kabel, radio, mikrobølger, satellit

12 Hvad er et net? Et net er defineret ved sin protokol (retningslinjer) En protokol er en fortolkning af de repræsentationer der transmitteres gennem et fysisk medium Internettet er defineret ved TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) Net der bruger denne protokol tilhører Internettet. Net der ikke gør det, tilhører det ikke. Et net kan realiseres i mange fysisk forskellige medier (radiobølger, ethernet, etc.)

13 Internettet En netværk mellem netværk Opstod fra ARPAnet i 60 erne kbit net Baseret på en fælles Kommunikationsstandard TCP/IP

14 Internet Design Alle undernet skal være selvstændige. Der skal ikke være behov for interne ændringer i nettene for at forbinde dem til internettet Kommunikation er best effort. Hvis en pakke ikke når målet, sendes den igen (ikke UDP) Nettet bindes sammen af gateways, der ikke ved noget om de pakker der sendes (routers) Der skal ikke være nogen central kontrol Hvis en del af nettet bryder sammen skal resten alligevel kunne fungere (den kolde krig)

15 TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol Pakke-baseret protokol

16 TCP/IP lagdelt protokol Applikation (f.eks. browser) Laver IP-adresse som transportlaget kan forstå (IP) Transportlaget Hakke beskeden i små pakker, forsyne hver pakke med adresse og nummer (TCP) Netværk Bestemmer midlertidig adresse for forsendelsen (IP) Indenfor: send direkte til maskine Udenfor: send til router Max hop-antal (64) Link Skal sende til maskinen med den midlertidige adresse Ethernet: Vent til bussen er stille, og send så Hvis en anden maskine også er begyndt at sende, vent et tilfældigt tidsrum, og prøv igen. Port-nummer Hver applikation har et unikt port-nummer. Webserver:80, ftp:20, 21

17 IP adresser og Protokoller Alle maskiner på nettet tildeles en IP adresse (eller en router har ekstern) XXX.YYY.ZZZ.WWW (32 bit), IPv4 Faste og dynamiske adresser I alt 4 milliarder adresser... men vi er ved at løbe tør for dem Ny standard IPv6 (128 bit) I alt adresser

18 Internet anno 1971

19 Internet, USA 1999

20 WWW udvikling

21 URL er En URL er en sammensat repræsentation Dens interpretant er fastlagt i HTTP-standarden De objekter den repræsenterer er: En fortolkningsregel En server En sti på serveren Et dokument interpretant server sti dokument

22 I: DNS DNS Domain Name Server R: O: Databaser der forbinder navne med IP adresser -> > Regler for DNS com,.net,.gov,.mil,.org,.edu,.int areo,.coop,.museum,.biz,.info,.name Landekoder (.dk,.uk etc) ICANN - The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers bamse.lir.dk -> min computer -> Ping wikipedia.com

23 DNS igen

24 Applikationslag - protokoller Udveksling af data mellem programmer Standardiseret, forskellige programmer kan dele data, da de kan forstå det samme sprog HTTP, FTP, POP3, SMTP

25 HTTP Hyper Text Transfer Protokol Udviklet i Schweiz i starten af 90 erne Tim Berners Lee Nu en standard under W3C, World Wide Web Consortium Overførsel af tekst To-vejs (CGI)

26 Klient-server Klienten sender anmodning om info til server Server finder info og sender den tilbage Klient Fx en browser GET /pub/www/theproject.html HTTP/1.0 HTTP/ Content-type: text/html + <xxx> </xxx> Server Fx en WWW server

27 FTP File Transfer Protocol Overførsel af filer mellem maskiner Abstraktion over den fysiske maskine Kan overføre binære (data) filer og ascii (tekst) filer (ingen oversættelse/ oversættelse) Husk senere når I FTP er jeres Pythonprogrammer: de skal overføres som ascii filer, ellers virker det ikke Kan sættes i FileZilla

28 POP3, IMAP og SMTP Post Office Protocol v3 Tillader en klient (mailprogram) at hente post fra serveren Henter en kopi af mailen ned på den lokale maskine, og sletter den på serveren IMAPv4 Læser mailen på serveren SMTP Simple Mail Transfer Protocol Lader en klient (mailprogram) sende en mail til serveren, og mellem servere.

29 SMTP eksempel (mail protokol) S: 220 ESMTP Postfix (220 = service ready) C: HELO mydomain.com (goddag fra mydomain.com) S: 250 Hello mydomain.com (250 = OK) C: MAIL S: 250 Ok C: RCPT S: 250 Ok C: DATA S: 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF> (354 = start mail input, how to end) C: Subject: test message C: From: C: To: C: C: Hello, C: This is a test. C: Goodbye. C:. C: S: 250 Ok: queued as C: QUIT S: 221 Bye (221 = service closing) S = server C = client carriage return = ASCII 13 line feet = ASCII 10

30 Trafikmønstre på nettet Informationen produceres af værten (server) Informationen produceres af klienten Valg af informationen kontrolleres af værten (server) Valg af informationen kontrolleres af klienten Transmission. Radio, aviser, tekst-tv. Pushteknologi, spam Konsultation. WWW. Registrering. tilmeldelse til nyhedsgrupper, Selvangivelser, etc. Konversation. Almindelige samtaler. . Chat etc.

31 Hvad er html? Hyper Text Mark-up Language. Standard for de dokumenter WWW består af Består essentielt af en række tekstuelle tags, <xxx> </xxx> der beskriver hvordan skal renderes grafisk og hvordan browseren i øvrigt skal reagerer på tekststumpen. Fra Kursussiden: <h1>information</h1> <p> Her kan findes mine kontaktinformationer og desuden generelle informationer om kurset. </p> <h2>kontakt</h2> <table cellpadding="0px" cellspacing="0px" class="linktabelmargin"> <tr> <td valign="top" width="150px"> <p class="nomargin"> <b>tlf:</b> </p> </td>. Kildekode for hele siden CSS:

32 Øvelse 5 Lav et program der kan udskrive en tabel fra en database som en htmltabel

33 Egenskaber ved WWW? Det bygger på en grundlæggende rekursiv proces hvor output anvendes som nyt input Klienter og servere kan ikke direkte påvirke hinanden. De bestemmer selv hvordan de vil reagerer på kommunikationen Det er ikke styret af nogen overgribende intentionalitet, Det kan selv medvirke til sin egen reproduktion, udvikling og reparation, Det er dynamisk, og udvikler sig hele tiden. Selv-reference og selv-observation er uundværlige for at denne dynamik ikke opløser sig selv.

34 Grundlæggende rekursiv proces. HTML URL HTML Klient og server får ikke lov direkte at påvirke hinanden. De bestemmer selv hvordan den modtagne kommunikation skal fortolkes

35 Det er ikke styret af nogen overgribende intentionalitet W3C Process (The World Wide Web Consortium) The Consortium attempts to find common specifications for the Web so that through dramatic and rapid evolution, many organizations can work in their own fields to exploit and build on top of the global information space which is the web. The technologies involved in the web are changing very rapidly, and so the Consortium must have both efficiency and flexibility in its process, to be able to respond to the needs of the community in a timely manner. At the same time, it must be clear that the Consortium is neutral forum, and no member has a priori a greater say than another.

36 Det kan selv medvirke til sin egen reproduktion, udvikling og reparation Downloads Udvikling: Man kan ved hjælp af nettet downloade de nye programmer der ændrer nettet Reparation: Man kan abonnere på patches og rettelser, så de kommer automatisk Reparation: Når en klient mangler en ressource for at kunne fortolke en side, kan den automatisk downloades fra nettet. Ofte henviser html-dokumentet til den relevante download side

37 Specifikationen af HTTP er åben for forandringer Specifikationen af HTTP giver mulighed for fluktuationer for at sikre at protokollen hele tiden vil udvikle sig. Method = "OPTIONS" "GET" "HEAD" "POST" "PUT" "DELETE" "TRACE" extension-method Extension-method, angiver at nye metoder kan komme til. Responsens statuskode Status-Code = "100" ; Continue "101" ; Switching Protocols "200" ; OK [...] "503"; Service Unavailable "504" ; Gateway Time-out "505" ; HTTP Version not supported extension-code aft-lafon-rfc2616bis-03.txt

38 Selv-reference og selv-observation Selv-reference og selv-observation er uundværlige for at denne dynamik ikke opløser sig selv Søgemaskiner producerer hele tiden opdaterede beskrivelser af nettet selv ved hjælp af nettet Alle HTML sider og HTTP protokoller skal angive hvilken version de selv er (dokument og browser) Søgemaskiner fører statistik over de mest populære sider og viser dem først

39 Eksempel Når I skal sætte Python til at lave dynamiske hjemmesider skal I sørge for to selv-referencer: Hvad er det for en slags dokument? print Content-type: text/html Hvilken version af HTML og hvilket sprog? def printoverskrift(titel): print ''' <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "DTD/xhtml1- strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="da">

40 Netværk Python moduler understøtter netværkskommunikation Moduler httplib, ftplib, poplib, smtplib

41 httplib import httplib python = httplib.httpconnection('www.python.org') python.request("get", '/index.html') res = python.getresponse() print res.status, res.reason 200 OK page = res.read() python.close() print page <a href="http://www.python.org/moin/localusergroups">user Groups</a> Kør httplib-eksempel

42 MySQLdb connection = MySQLdb.connect(host = HOST, db=database, user=user, passwd=passwd) Etablerer en forbindelse cursor = connection.cursor() Cursor er en pegepind til databasen cursor.execute(sqlordre) #SELECT * FROM Udfører SQLordren result = cursor.fetchall() Fisker resultatet af ordren frem connection.close() Lukker forbindelsen

43 Modulet database Sørger for overgangen mellem pythonverdnen og sql-verdnen I: SQL I: Python O: SQL-kommando Select from where R: findrecords('child',['cp r','firstname','lastname'],{'cpr':' '}) O: Python datastrukturer (lister og dictionaries)

44 Modulet database 2 print 'find all records in table Child' arow = db.findrecords('child',[]) print arow >>>output<<< find all records in table Child [[' ', 'Jeppe Boegh', 'Andersen', 'Thorsgade 20', '8410', 'dreng', '', ' ', 'Baltica', ' ', ' ', ' '], [' ', 'Lotte Boegh', 'Andersen', 'Thorsgade 20', '8410', 'pige', '', ' ', 'Baltica', ' ', ' ', ' '], [' ', 'Stine', 'Jacobsen ', 'Thorsgade 20', '8410', 'pige', '', ' ', 'baltica', '', ' ', ' ']]

45 Modulet database 3 print 'fetch a row from table Child with cpr = ' arow = findrecords('child',['cpr','firstname','lastnam e'],{'cpr':' '}) print arow fetch a row from table Child with cpr = [[' ', 'Jeppe Boegh', 'Andersen']]

46 Modulet database 4 print 'change the first name to Jeppe in record where cpr = ' updaterecords('child', {'firstname':'jeppe'}, {'cpr':' '}) arow = findrecords('child',['cpr','firstname','lastname'],{'cpr' :' '}) print arow change the first name to Jeppe in record where cpr = [[' ', 'Jeppe', 'Andersen']]

47 Modulet database 5 Som beskrevet er det et modul så i skal altså huske at importere det, som vi snakkede om i sidste uge, inden i kan bruge det. import database as db Læg det i den samme mappe som jeres egen kode

48 Operativsystemer Historie og opbygning

49 Operativsystemets rolle Operativsystemer (OS) foretager ressourcehåndtering Diskplads, hukommelse, CPU-tid Eksterne ressourcer Netværk, printere, diskdrev osv. Brugerhåndtering Rettigheder, filadgang, prioritering,programafvikling Rettigheder på web-serveren: husk kryds i execute når I ftp er jeres Python filer!

50 OS historie Første maskiner havde intet OS ENIAC, EDSAC Jobbene (programmerne) kørte direkte på metallet Programmering ved omkonfigurering af kabler

51 Jobkontrol (JCL) Reservationer af timeslots... maskinerne stod stille eller jobs måtte afbrydes Computeroperatører... aflevere hulkort eller papirstrimmel til operatør, modtage udprint med resultat tilbage Batch jobs Automatisk igangsætning af jobs Skrive program Gentag: aflevere program Vente et par dage Rette fejl

52 Time sharing Compatible Time Sharing System, 1961 Multics, 1968 Mainframe med tilsluttede dumme terminaler (Client/Server) Det var den måde man arbejdede i 70 erne Første terminaler kom til Århus i

53 Microsoft Udviklede OS til personlig IBM s nye personlige computer DOS (1981) Disk Operating System Enkeltbrugersystem Forsvandt først i Windows XP

54 Windows udvikling Grafisk som forskel til DOS To forskellige kerner indtil xp.

55 Operativsystemers struktur Software Application:specifikke opgaver Spreadsheets,tekstbehandling Databaser, spil Utility: supplering til OS: Diskformattering, defragmentering, audio, cdbrænding System: generelle opgaver Shell: brugerinteraktion CMD, Windows Operating system Kernel:funktionalitet File, Memory mamager Device drivers (lydkort, grafikkort)

56 Ressourcer Hukommelse Fysisk, virtuel swapping/paging Diskplads CPU tid prioritering

57 Processer, tråde Et program repræsenterer mulige processer Procestilstand = datatilstand plus program pointer En proces har adskilt datatilstand og programpointer fra andre processer En proces får et tidsrum på CPU en Eks. 5 ms - timeslicing Tråde deler data og hukommelse (pseudo-)parallel afvikling af kode Python understøtter både processer og tråde

58 Øvelse 6 Brug de funktioner i lavede i opgave 5 og udvid jeres program så det nu rent faktisk henter dataene fra den database i lavede i opgave 2 Husk af downloade:

Netværksprojekt. Projektdeltagere: Henrik Hansen. Kristjan Nielsen. Martin Gertsen. Ognjen Grgic. Rasmus Dal

Netværksprojekt. Projektdeltagere: Henrik Hansen. Kristjan Nielsen. Martin Gertsen. Ognjen Grgic. Rasmus Dal Netværksprojekt Projektdeltagere: Henrik Hansen Kristjan Nielsen Martin Gertsen Ognjen Grgic Rasmus Dal Indholdsfortegnelse Indledning og resume...4 Kravspecifikation...6 Tidsplan...7 Firma analyse...9

Læs mere

Introduktion til programmering. Afslutning

Introduktion til programmering. Afslutning Introduktion til programmering Afslutning Hovedideen Peirce s tegnbegreb Repræsentamen, objekt og interpretant Computerbaserede tegn Interfacetegn: angiver hvad man har gjort, kan gøre, og ikke kan gøre

Læs mere

Netværkskompendium: Kommandoer, IP- og Ethernet-informationer, ordliste, links mv.

Netværkskompendium: Kommandoer, IP- og Ethernet-informationer, ordliste, links mv. Netværkskompendium: Kommandoer, IP- og Ethernet-informationer, ordliste, links mv. Bilag til Netværkskurserne Ordlisten er venligst leveret af TDC. Af Henrik Thomsen & Anders Valgreen / EUC MIDT Viborg

Læs mere

Vejleder: DTU - Finn Gustafsson, Videnskabelig assistent IBM Frits Holm, Advisory IT-Specialist

Vejleder: DTU - Finn Gustafsson, Videnskabelig assistent IBM Frits Holm, Advisory IT-Specialist Universitet: Danmark Tekniske Universitet (DTU) Uddannelse: IT / Økonomi diplom Ingeniør Emne: Automatisering af Nessus Scan og Antivirus Afleveringsfrist: Fredag den 03-06-2011 Vejleder: DTU - Finn Gustafsson,

Læs mere

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder.

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder. Karl Lausten Tlf.:+45 98 62 28 37 Email: klausten@bright-ideas.dk www.bright-ideas.dk Bright Ideas Mejsevej 8 DK-9600 Aars CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault

Læs mere

LevelOne WBR-3405TX. Bruger Manual

LevelOne WBR-3405TX. Bruger Manual LevelOne WBR-3405TX 11g Wireless AP Router Bruger Manual 1 Indhold 2. Getting Start...3 2.2 Connect to the 11g Wireless Router...3 2.2.1 Access the Setting Menu...3 2.2.2 Quick Setup with Wizard...4 3.

Læs mere

The MTIDD Firewall Language. Projektgruppe F603a

The MTIDD Firewall Language. Projektgruppe F603a The MTIDD Firewall Language 10. november 2003 AALBORG UNIVERSITET Institut for Datalogi Titel: The MTIDD Firewall Language Tema: Sprog og oversættelse Projektperiode: 3. februar - 30. maj 2003 Semester:

Læs mere

Netværk & Internet. Søren Noah s A4-Ark 2012 www.noah2900.dk/hgweb

Netværk & Internet. Søren Noah s A4-Ark 2012 www.noah2900.dk/hgweb Netværk & Internet Søren Noah s A4-Ark 2012 www.noah2900.dk/hgweb Computer-netværk og Internet Hvad er et computer-netværk for noget? og hvad kan det bruges til? Hvordan fungerer det største af alle netværk:

Læs mere

Hæfte til kurset Netværk Videregående 1

Hæfte til kurset Netværk Videregående 1 Materialer til Netværk Videregående Materialet her er beregnet som undervisningsmateriale på AMU efteruddannelseskurset Netteknik, Serversystemer, installation og konfiguration. Forfattere: Henrik Thomsen,

Læs mere

Basal TCP/IP fejlfinding

Basal TCP/IP fejlfinding Basal TCP/IP fejlfinding Dette notat beskriver en række enkle metoder til fejlfinding på TCP/IP problemer. Metoderne er baseret på kommandoer, som er en fast bestanddel af Windows. Notatet er opbygget

Læs mere

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N f Internt printernetkort til flere protokoller Brugsanvisning til netværk for HL-2070N Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse vejledningen

Læs mere

Web service baseret integration mellem CICS og Windows

Web service baseret integration mellem CICS og Windows DTU Danmarks Tekniske Universitet IMM Institut for matematisk modulering Kandidatspeciale Web service baseret integration mellem CICS og Windows Kongens Lyngby 29. marts 2010 Vejleder: Hubert Baumister

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Internt Ethernet-printernetkort og trådløst (IEEE 802.11b/g) Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSBRUGSANVISNING HL-2150N HL-2170W Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren.

Læs mere

Active-Movie: En multimedie-standard i Windows 98, der giver forbedret fremvisning af MPEG-audio og - video, WAV- og AVI-filer samt QuickTime video.

Active-Movie: En multimedie-standard i Windows 98, der giver forbedret fremvisning af MPEG-audio og - video, WAV- og AVI-filer samt QuickTime video. Acrobat: Et program fra Adobe, som kan fremstille elektroniske dokumenter. Man tager en print-fil (PostScript) og putter den ind i Acrobat Destiller. Ud kommer en.pdf-fil, som kun fylder en 10.-del af

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP.

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP. Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP Skrevet af: Naqae Ahmad Halil Sertdemir IMM-B.Eng-2007-74 Eksamensprojekt

Læs mere

TDC Work. Godt i gang guide

TDC Work. Godt i gang guide TDC Work Godt i gang guide Marts 2011 Indhold 1. Velkommen til TDC Work 3 2. Udvidet service 5 3. Sådan kommer du i gang 5 3.1 Det tekniske udstyr, bl.a. router og skillefilter, skal installeres 5 3.2

Læs mere

Installationsguide for Debian GNU/Linux

Installationsguide for Debian GNU/Linux Installationsguide for Debian GNU/Linux Installationsguide for Debian GNU/Linux Ophavsret 2004 2015 holdet bag Debian-installationsprogrammet Det her dokument indeholder installationsinstruktioner for

Læs mere

Netværkssikkerhed i firmanetværk

Netværkssikkerhed i firmanetværk Velkommen til Netværkssikkerhed i firmanetværk Maj 2009 Henrik Lund Kramshøj hlk@security6.net http://www.security6.net c copyright 2009 Security6.net, Henrik Lund Kramshøj 1 Kontaktinformation og profil

Læs mere

1 of 16 2006/2/10 上 午 10:48

1 of 16 2006/2/10 上 午 10:48 1 of 16 2006/2/10 上 午 10:48 Forside Forum Klumme Anmeldelser Forbrugerinfo Guider Køb/Salg Casemod BygEnPc Bench Info Dato: 09.02.06 Synology DS-101g+ Server Disk Station Forfatter: Mr.TweakUp Artikel

Læs mere

Smartair 6.0. Installations guide

Smartair 6.0. Installations guide Smartair 6.0 Installations guide Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 System Oversigt... 4 3 Installation... 5 3.1 System Krav... 5 3.2 Klargøring af installationen... 5 3.3 Afinstallere tidligere TS1000

Læs mere

ISP... 5. IP-adresse... 5 ISDN... 5

ISP... 5. IP-adresse... 5 ISDN... 5 Teknisk ordbog ACD... 3 ATM... 3 Backbone... 3 Browser... 3 Båndbredde... 3 CTI... 3 Daisychain... 3 Datahastighed... 3 DHCP... 3 Domæne... 4 Extranet... 4 Fast IP-adresse... 4 Fiberoptisk kabel... 4 Firewall...

Læs mere

Norman Personal Firewall. Version 1.4. Brugerhåndbog

Norman Personal Firewall. Version 1.4. Brugerhåndbog Norman Personal Firewall Version 1.4 Brugerhåndbog ii! Brugerhåndbog til Norman Personal Firewall Begrænset ansvar Norman garanterer, at den vedlagte diskette/cd-rom og dokumentation er fri for produktionsfejl.

Læs mere

http://www.jed.dk/3cx-gds10/index.htm

http://www.jed.dk/3cx-gds10/index.htm Side 1 af 19 JED it-service Nordmarksvej 8 5270 Odense N CVR.: 28 93 48 58 tlf.: 66 18 11 68 e-mail: info@jed.dk web: www.jed.dk webshop: shop.jed.dk

Læs mere

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller Denne opgave handler om hvordan man opbevarer data fra databasekald på en struktureret måde. Den skal samtidig give jer erfaringer med objekter, der kommer til

Læs mere

En simpel hjemmeside med HTML. Kom i gang med FrontPage

En simpel hjemmeside med HTML. Kom i gang med FrontPage I dette modul skal du lære at oprette og arbejde med hjemmesider med programmet Frontpage 2003. Men først skal du lære lidt om HTML-kodning. Selv om du ikke behøver at kende til HTML for at skabe hjemmesider

Læs mere

Månedsrapporten. Bachelor projekt

Månedsrapporten. Bachelor projekt Department of Electrical Engineering and Information Technology Copenhagen University College of Engineering Lautrupvang 15, 2750 Ballerup Bachelor projekt Synopsis I denne rapport vil udviklingen af en

Læs mere

UNF hacking - black/white hat

UNF hacking - black/white hat Welcome to UNF hacking - black/white hat Henrik Lund Kramshøj hlk@solido.net http://www.solidonetworks.com c copyright 2012 Solido Networks, Henrik Lund Kramshøj 1 Formålet med foredraget Don t Panic!

Læs mere

Analyse af Intruder Detection Systemer

Analyse af Intruder Detection Systemer Datalogi Institut ved Københavns Universitet November 2004 Analyse af Intruder Detection Systemer Udarbejdet af: Orod Badjelan orod@diku.dk Vejleder: Klaus Hansen khan@diku.dk Af Orod Badjelan, DIKU november

Læs mere

Design og implementering af et lagersystem

Design og implementering af et lagersystem Design og implementering af et lagersystem Martin Skytte Sørensen Kongen Lyngby 2013 IMM-B.Eng-2013-32 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modeling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

Den lille ordbog MTL

Den lille ordbog MTL Den lille ordbog MTL Indhold Adgangskode... 5 Anti-virusprogram... 5 Backup... 5 BIOS... 5 Bit... 6 Blog... 6 Bluetooth... 6 Bredbånd... 7 Browser... 7 Bundkort/ Motherboard... 8 Byte... 8 Cd-rom-brænder

Læs mere