Lokal implementering af Identity Provider

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal implementering af Identity Provider"

Transkript

1 Lokal implementering af Identity Provider En vejledning til kommunernes og ATP s opgaver Version 1.0 februar 2015 KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/21

2 Klik her for at angive tekst. Indhold 1. Baggrund Hvad er en Identity Provider? Hvorfor en IdP? Hvordan ser en IdP ud? Produkter som kan udstille en SAML 2.0 Identity Provider Krav og anbefalinger til Identity Provider Implementeringsovervejelser Overvejelser relateret til etablering af Identity Provider Implementeringsmønstre Mønster 1: Directory, APOS og IdM system Odense Kommune s IdP-løsning Mønster 2: Microsoft AD og AD FS alene Tekniske overvejelser om AD FS Skabelon til beskrivelse af kommuneløsninger Appendiks A: Overvejelser i forhold til NIST standarden Appendiks B: Overvejelser om persondataloven Referencer KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 2/21

3 1. Baggrund En central forudsætning for at myndigheder kan ibrugtage SAPA, KY, KSD samt de fælleskommunale støttesystemer er, at de etablerer en såkaldt lokal Identity Provider (herefter forkortet IdP), som kan logge deres lokale brugere på de fælleskommunale systemer. Dette dokument beskriver en række overvejelser om etablering af kommunale IdP er - og er tænkt som en støtte til den lokale implementering. Beskrivelsen er henvendt til kommunale it-arkitekter og projektledere (samt deres leverandører), som skal planlægge og gennemføre etablering og tilslutning af en lokal Identity Provider. En lang række kommuner (>35) har allerede etableret en IdP i forbindelse med tilslutning til Danmarks Miljøportal, WAYF mv. For disse vil en stor del af arbejdet med etablering af den basale infrastruktur allerede være gjort, og her vil hovedfokus naturligt være på konfigurering af en ny forbindelse til Støttesystemerne. 2. Hvad er en Identity Provider? En Identity Provider er en service etableret af den enkelte myndighed, som kan autentificere myndighedens medarbejdere (log-in) samt udstede en digital billet, der fortæller omverdenen om vedkommendes adgange til eksterne systemer (i form af såkaldte jobfunktionsroller). IdP en agerer populært sagt som en billetudsteder og udsteder billetter til medarbejderne i organisationen, som efterfølgende kan benyttes til at få adgang til eksterne systemer. De eksterne systemer stoler på billetten via en digital signatur fra IdP en, og de uddelegerer ansvaret for brugerhåndteringen til myndigheden. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 3/21

4 En konceptuel illustration af en IdP findes nedenstående figur: 3. Hvorfor en IdP? Den grundlæggende tanke er, at myndighederne selv bedst kan håndtere deres medarbejdere/brugere, og at de vil foretrække at administrere deres adgange i de lokale systemer, som man i forvejen anvender til administration af interne adgange eksempelvis et Active Directory (AD), et Identity Management system (IdM) eller lignende. Ved at myndigheden udstiller en IdP, behøver de fælleskommunale systemer ikke operere med lokale brugerdatabaser eller udstede fx kodeord til brugerne. De primære fordele er flg.: Brugerne administreres ved kilden, hvilket giver den bedste datakvalitet eksempelvis når de stopper eller skifter job. Dobbelt-administration undgås (både lokal og ekstern administration). Brugere får ikke nye akkreditiver (fx passwords) til nye systemer, men kan tilgå eksterne systemer med single sign-on og genbrug af eksisterende akkreditiver. Eksisterende interne procedurer og værktøjer anvendes til genåbning af adgang ved glemt kodeord. 4. Hvordan ser en IdP ud? En IdP består af software, der afvikles fra en server, som kan kaldes af et eksternt system, når en bruger skal logge på. En IdP vil typisk blive placeret fysisk sammen med KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 4/21

5 myndighedens øvrige infrastruktur men den kan også drives separat fra denne. Konkrete eksempler findes sidst i dokumentet. IdP ens snitflade mod omverdenen er baseret på profiler af den åbne SAML 2.0 standard. Dette betyder, at myndigheden har fuldstændig frihed til at vælge den teknologi og det produkt, som IdP en er baseret på så længe den overholder den specificerede snitflade mod omverdenen. 5. Produkter som kan udstille en SAML 2.0 Identity Provider Der findes en lang række både kommercielle og open source produkter 1, som kan implementere en SAML-baseret Identity Provider. Der kan være mange faktorer i myndigheders valg af løsning, herunder integrationen med den infrastruktur, myndigheden har i forvejen. En række kommuner har allerede gode erfaringer med at etablere en SAML 2.0 Identity Provider via føderationer mod Danmarks Miljøportal, WAYF-løsningen, Silkeborg Data mv. KOMBIT har på nuværende tidspunkt kendskab flg. typer af kommunale IdP-løsninger: Microsoft AD FS 2.0 produktet kan etablere en Identity Provider, som er forbundet til et Active Directory brugerkatalog (Ballerup Kommune). NetIQ Identity Manager og Access Manager produktsuiten kan bruges som en Identity Management suite, der samtidig kan udstille en IdP (Faaborg-MidtFyn kommune) SafeWhere Identify produktet benyttes af nogle kommuner som føderationsserver, som enten kan operere mod eget brugerkatalog eller mod et lokalt AD (Odense kommune) Disse konkrete produkter og teknologier er blot nævnt som eksempler og til inspiration, og en IdP kan sagtens etableres med anden teknologi. Der henvises til siden for en liste over kendte SAML implementeringer (>70). I slutningen af denne guide præsenteres udvalgte eksempler fra det kommunale landskab i større detaljer. 1 Fx SimpleSAML PHP KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 5/21

6 6. Krav og anbefalinger til Identity Provider Nedenfor angives en række krav til den IdP, som myndigheder skal etablere enten selv eller med hjælp fra en leverandør/konsulenter. Standarder: IdP en skal overholde KOMBIT s Attributprofil 2 af SAML 2.0 standarden samt OIOSAML version Dette sikrer en veldefineret snitflade til Støttesystemerne. IdP en skal konfigureres, så der anvendes de samme brugernavne i SAML billetter, som der udstilles via støttesystemet Organisation. Dette sikrer, at supplerende opslag på brugeren i Organisation udført af et fagsystem vil ramme den korrekte bruger. Der kommer en vejledning til Organisation, der behandler denne problemstilling. IdP ens sikkerhedsniveau (assurance level) skal vurderes og angives ved tilslutning til Støttesystemerne. Sikkerhedsniveau er angives i intervallet 1 4, og der vil på et senere tidspunkt blive udgivet en vejledning i, hvorledes det bestemmes. IdP en skal kunne autentificere alle brugere i organisationen, som skal kunne tilgå støttesystemer, SAPA, KY eller KSD, samt kunne levere en liste med de jobfunktionsroller, som brugerne er tildelt. Dette betyder, at IdP en skal understøtte de akkreditiver (fx domænelog-in, passwords, 2-faktor løsninger eller medarbejdersignatur), som myndigheden ønsker disse brugere benytter til autentifikation mod eksterne løsninger. SLA er: IdP en skal overholde myndighedens ønskede krav til oppetid og svartider etc. Bemærk at adgang til støttesystemer, SAPA, KY og KSD ikke er muligt, når systemet er nede, så derfor bør oppetidskravene i udgangspunktet være høje. Hvis man i forvejen har etableret en IdP, bør det overvejes om den nuværende infrastruktur er robust nok til at understøtte forretningskritiske applikationer - eksempelvis om der er anvendt redundans etc. I modsat fald bør infrastrukturen opgraderes. o Et fornuftigt niveau kunne være % oppetid og en svartid på 1,5 sekund i 90% af tilfældene for en brugerautentifikation. IdP en skal overholde myndighedens krav til kapacitet, herunder det forventede antal medarbejdere, der samtidigt skal kunne logge på eksterne systemer. o Et fornuftigt startniveau kunne være antallet af medarbejdere, som skal bruge SAPA, KY og KSD. IdP en skal overholde myndighedens krav til skalérbarhed, herunder i forhold til forventet vækst i antal brugere og systemer. o Mange IdP-løsninger kan skaleres horisontalt ved at tilføje flere nye servere, men det valgte produkts skaleringsevne bør dokumenteres. Andre krav: 2 https://sharekomm.kombit.dk/p024/delte%20dokumenter/bilag%202.%20sikkerhed%20version%20 1.3%2018.%20marts% pdf KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 6/21

7 Løsningen skal overholde persondatalovens og sikkerhedsbekendtgørelsens krav, herunder krav til kontrol med afviste adgangsforsøg (SBK 18) og logning (SBK 19). Identity Provideren skal overholde de fællesoffentlige politikker for logning og tidssætning som beskrevet på Der skal udstedes et TLS-certifikat til IdP en, som bærer det navn, serveren er registreret som i DNS (fx login.testkommune.dk). Certifikatet skal naturligvis være accepteret som troværdigt af alle de computere (samt deres web browsere), der skal benytte IdP'en. Anbefalinger: Myndighedens Identity Provider bør ikke udstille et domænelog-in direkte på internettet (dvs. log-in med brugernavn og statisk password). Hvis IdP en ønskes udstillet på internettet, bør den af sikkerhedsmæssige grunde kombineres med 2-faktor autentifikation, certifikater, deviceautentifikation eller anden form for sikker autentifikation, inden et domænelog-in kan forsøges. Herved undgås, at eksterne angribere kan forsøge at gætte et kodeord for en myndighedsbruger eller kan spærre brugerens konto ved at indtaste forkert kodeord flere gange. IdP en skal overholde myndighedens sikkerhedspolitik og skal understøtte lokalt definerede processer og instrukser for brugerhåndtering. Det anbefales at foretage et kritisk serviceeftersyn af de eksisterende processer for oprettelse/nedlæggelse af brugere i brugerkataloget og vedligeholdelse af deres adgange, idet der nu kan gives adgang til nye systemer med følsomme data. Det anbefales, at IdP en etableres med en kvalitet og robusthed modsvarende anden kritisk infrastruktur eksempelvis med dublerede komponenter (fx clustering) og fail-over. IdP en bør omfattes af myndighedens backupprocedurer, it-beredskab og underlægges it-revision. IdP en bør testes grundigt inden produktionssætning og der bør være et anvendeligt testmiljø til dette. IdP en bør hærdes og sikkerhedstestes som et sikkerhedskritisk system. 7. Implementeringsovervejelser I dette afsnit beskrives en række implementeringsovervejelser i forbindelse med etablering af en lokal IdP. Beskrivelsen i det følgende er teknologineutral, men i efterfølgende afsnit gives eksempler fra kommuner, som har benyttet specifikke produkter. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 7/21

8 7.1 Overvejelser relateret til etablering af Identity Provider Den netværksmæssige placering af Identity Provideren skal besluttes. Kommunikationen mellem Støttesystemernes komponenter (ContextHandler) og IdP en sker via brugerens browser, så det er tilstrækkeligt, at browseren kan tilgå IdP en direkte. IdP en kan derfor både placeres på et internt netværk (helt isoleret fra internettet) eller i en DMZ zone 3, som kan tilgås fra internettet eller som en kombination med en proxy i DMZ. Generelt anbefales det i udgangspunktet at IdP en placeres på et internt netværk for at reducere angrebsfladen med mindre der eksplicit er behov for at logge på fra enheder, som ikke har adgang til det interne netværk. Bemærk i den forbindelse, at man fra hjemmearbejdspladser med VPN-adgang typisk vil have adgang til det interne netværk. Beslutningen om placering er dermed en afvejning af forhold vedr. sikkerhed og tilgængelighed. IdP en skal have forbindelse til brugerkataloget, så log-in kan valideres, og så jobfunktionsroller og andre attributter om brugeren kan hentes. Typisk sker dette via LDAP protokollen eller lignende. IdP en skal evt. konfigureres til at tilgå andre kataloger med brugerinformation (fx organisationsinformation fra organisationssystemer) som skal indlejres i udstedte SAML tokens. IdP en skal konfigureres med konverteringsregler ( claims rules ) som omformer attributter fra brugerkataloget til det format, der forventes i SAML tokenet i henhold til KOMBIT s attributprofil 4. Dette kunne eksempelvis bestå i at oversætte et gruppenavn i et brugerkatalog til et modsvarende rollenavn udtrykt via en URI, hvis roller bliver implementeret som lokale grupper. Et andet eksempel kunne være at opsætte attributter, som anvendes i dynamiske dataafgrænsninger eksempelvis attributter som fortæller brugerens organisatoriske tilhørsforhold. Man bør tage stilling til, om IdP ens log-in side både skal kunne håndtere browsere fra PC er og mobile enheder. Dette skal registreres i Administrationsmodulet. Man bør afklare, om IdP en evt. kun må tilgås fra særlige enheder (pc er, tablets, mobile enheder), der er under myndighedens kontrol. Eksempelvis kan man udstyre enheder med device certifikater, benytte MDM-løsninger eller på anden måde sikre sig, at brugere kun kan logge på fra autoriserede enheder. Dette kan give et ekstra lag af sikkerhed. Der bør udformes en politik for logning af afviste adgangsforsøg og opfølgning på samme, spærring af brugere etc. 3 Endpoint for SOAP baseret logout skal placeres i DMZ. Hvis kommunen kun udbyder protokoller for single logout, der kommunikerer via browseren (Redirect eller POST binding), er de ikke nødvendigt at have en proxy i DMZ af hensyn til logout. 4 Denne er udgivet som bilag på 2 under integrationsvilkår på https://sharekomm.kombit.dk/p024/delte%20dokumenter/forms/vejledninger%20og%20vilkaar.asp x KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 8/21

9 8. Implementeringsmønstre Implementeringen af en Identity Provider vil afhænge af den enkelte myndigheds itportefølje herunder netværksdesign, platforme og produktvalg. Da disse varierer betydeligt fra myndighed til myndighed, kan KOMBIT ikke opstille en komplet kogebog, der dækker alle situationer. På baggrund af en række surveys over myndighedsløsningerne, er det imidlertid KOMBIT s hypotese, at der kan etableres nogle arketypiske implementeringsmønstre, der dækker alment udbredte konfigurationer. Dette dokument vil blive udvidet med mere detaljerede implementeringsovervejelser til hver af de identificerede mønstre, efterhånden som de identificeres. En del af dette vil bestå i indsamling af implementeringserfaringer, der allerede er gjort af de kommuner, som er langt fremme på området, således at disse erfaringer kan udbredes. Via surveys er der identificeret flg. udbredte brugerstyringsløsninger hos kommuner: Microsoft AD løsning (alene) AD i kombination med NetIQ Identity Manager AD i kombination med SafeWhere Identify Ovenstående liste skal opfattes som første kandidater, der skal kvalificeres yderligere. 8.1 Mønster 1: Directory, APOS og IdM system Figuren nedenfor illustrerer en logisk arkitektur hos en myndighed, der anvender et brugerkatalog, et lokalt organisationssystem (fx APOS) samt et lokalt IdM-system: KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 9/21

10 Identity Provider komponenten udstiller / leverer udadtil en SAML 2.0 snitflade mod rammearkitekturen, og afskærmer derved den lokale implementering fra denne. IdP en kan typisk leveres af en access management komponent fra en IdM-suite (fx NetIQ Access Manager) eller som en udvidelse af en directory løsning (fx Microsoft Active Directory Federation Services). Den kommunale Identity Provider har kun én integration til rammearkitekturen, nemlig til ContextHandleren, som indpakker de bagvedliggende brugervendte systemer. Identity Provideren kalder indadtil (via interne integrationer) de øvrige komponenter hos kommunen med henblik på at kunne autentificere brugerne samt udstede tokens indeholdende jobfunktionsroller: IdP en kalder en Domain Controller for autentifikation af brugerne. Derved oplever brugeren single sign-on i forhold til det lokale domæne og skal derfor ikke foretage sig noget aktivt for at logge på IdP en, hvis vedkommende allerede er logget på domænet. Typisk kan dette ske med Kerberos protokollen. IdP en henter attributter om brugeren i det lokale LDAP brugerkatalog. Det kan fx være brugerens navn, unikke ID etc. men også jobfunktionsroller, hvis disse gemmes i brugerkataloget (fx som grupper der mappes til udgående roller). IdP en henter attributter om brugeren i det lokale organisationssystem (fx APOS). Disse attributter kan fx være organisatorisk tilhørsforhold eller tildelte jobfunktionsroller, hvis disse gemmes her. På baggrund af brugerautentifikationen og de hentede attributter, kan IdP en nu udstede et SAML token til Context Handleren med brugerens attributter. Under KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 10/21

11 tokenudstedelse kan der være behov for at transformere de hentede attributter til nye værdier i det udgående token, hvilket mange IdP er håndterer via mulighed for at definere transformationsregler. Et typisk eksempel kunne være dannelse af et Unikt ID af attributterne, opsætning af parametre til dynamiske dataafgrænsninger ud fra organisationsinfo etc. På bagsiden af brugerkatalog og organisationssystem kan et lokalt IdM system oprette og nedlægge brugerne, ændre rolletildelinger etc. baseret på workflows, regler, organisatorisk placering og andre data (eksempelvis fra et HR system). Det er naturligvis helt frivilligt for myndigheder at benytte et IdM system, og ved en arkitektur som den viste, er der ingen direkte integrationer mellem IdP og IdM systemerne. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 11/21

12 8.1.1 Odense Kommune s IdP-løsning Odense Kommune har etableret en IdP-løsning baseret på AD og AD FS produkterne fra Microsoft samt Identify produktet fra SafeWhere. Dette er således et eksempel på det beskrevne mønster 1. Løsningen er etableret på baggrund af en række ønsker og forretningsbehov: Mange tusinde medarbejdere har ikke en AD konto men har brug for adgang til intranetapplikationer hjemmefra. Flere og flere applikationer står uden for kommunens perimeter (fx i skyen) Ønske om en agil og fleksibel infrastruktur til understøttelse af brugeradgange Ønske om forbedret sikkerhed i legacy-løsninger (fx eliminering af fællesbrugere) Ønske om understøttelse af NemID via NemLog-in. Komponenterne i løsningen er: APOS, IDM, AD, ADFS og IdP Odense kommune nuværende setup Illustreret i tegning 1. 1) Nuværende APOS1 til oprettelse/ændring af organisatoriske enheder og medarbejdere 2) Data fra APOS1 med nye medarbejdere går til IDM system a. IDM systemet giver brugeren et brugernavn(initialer til windows login) i. Brugernavn(initialer) skrives tilbage til APOS1 b. IDM opretter AD konto, hjemme drev og lægger brugeren i de rigtige organisatoriske grupper i. De organisatoriske grupper oprettes i dag manuelt i AD ved siden af 3) Stamdata på brugeren(telefon nr., stillingebetegnelser m.m.) skrives fra IDM system til AD kontoen for brugeren 4) IdP en autentificerer brugeren via ADFS op imod AD et, og henter de nødvendige attributter for brugeren (medarbejderen). KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 12/21

13 Tanker om Odense kommunes planer fremadrettet og for understøttelse af støttesystemerne Illustreret i tegning 2. Som det fremgår af Tegning 1 ovenfor, så er mulighederne for at hente attributter til SAML2 tokenet begrænset til de oplysninger, som findes i AD et, hvilket forudsætter, at de nødvendige attributter er tilstede i AD et. Der vil helt sikkert i forhold til autentifikationen være behov for tilgang til AD et, men i forhold til autorisationen dvs. hvilke jobfunktionsroller, den enkelte bruger mappes til, og dermed hvad brugeren via Context Handleren får adgang til det pågældende system, ser vi et behov for at kunne hente oplysninger/attributter fra andre systemer/databaser. Hvilke systemer/databaser, der er behov for at hente attributter fra, er endnu ikke helt afklaret, men APOS2 vil være et centralt element, specielt også i forhold til dynamisk dataafgrænsning i forhold til fx hvilken afdeling, som man sidder i, så der gives adgang (autorisation) til et bestemt område/funktionalitet i fagsystemet. Ligeledes kan en opmærkning og mapning af KLE numre tænkes at ligge i APOS2. OBS: Nedenstående Tegning 2 er blot de indledende tanker, idet der er flere muligheder i forhold til hvilke attributter, som skal komme fra hvilke systemer. Ligeledes skal det bemærkes, at der i Tegning 2 ikke er beskrevet hvorledes at et evt. IDM system skal indgå. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 13/21

14 Odense kommune og potentialet i en IdP løsning for medarbejdere OBS: afsnittet skal udvides og er ikke helt færdig skrevet endnu. Illustreret i tegning 3 Ved etableringen af vores IdP løsning var en af de centrale gevinster, at vi fik mulighed for at give alle medarbejdere i Odense kommune adgang til Intranettet, også selvom de ikke havde en AD konto, idet at de jo ville kunne logge på med NemID. Alternativet var på daværende tidspunkt, at de ca ikke-ad brugere, som skulle have adgang til vores Intranet, skulle oprettes i AD et, og vi dermed ville få en ekstra omkostning til dette. IdP løsningen giver dermed mulighed for flere forskellige login metoder så potentielt alle medarbejdere vil have mulighed for at logge på. En IdP løsning giver mulighed for tilkobling af flere forskellige autoritative databaser med brugeroplysninger, som kan sendes med i en SAML token, hvor netop en specifik autoritativ oplysning er nødvendig. IdP en kan orkestrere denne brugerinformation. Da IdP løsningen vil kunne anvendes ikke kun til støttesystemløsningerne med til alle andre både nye og eksisterende systemer/løsninger i den enkelte kommune, så vil IdP KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 14/21

15 løsningen blive en meget forretningskritisk infrastruktur komponent. Derfor at det vigtigt, at gøre sin ledelse opmærksom på dette og sikre, at der er ledelsesmæssig opbakning til dels at etablere et driftsstabilt setup (redundant løsning og load balancer) som vedligeholdes og opgraderes løbende, men ligeledes etablering af en økonomisk model for sikring af finansiering af den løbende vedligehold/opgradering af løsningen og en tilslutningspris for systemer, som skal tilkobles IdP en Odense kommune og potentialet i en IdP løsning for borgere OBS: afsnittet skal udvides og er ikke helt færdig skrevet endnu. Etableringen af en IdP giver ikke kun muligheder for at opnå Single Sign On(SSO) og flere forskellige loginmetoder for medarbejdere, men vil også kunne anvendes til at tilbyde dette for borgere. Både medarbejder- og borgerdelen kan i princippet håndteres af en IdP løsning, men der kan være forskellige krav til oppetider og login metoder, hvilket kan betyde, at der skal etableres flere IdP miljøer, et IdP miljø til medarbejdere og et IdP miljø til borgere. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 15/21

16 8.2 Mønster 2: Microsoft AD og AD FS alene Microsoft Active Directory Federation Services (AD FS) kan være et godt match for de kommuner, som har brugerne oprettet i et Active Directory, som ønsker at tildele jobfunktionsroller via AD, og som ikke har planer om overgang til en Identity Management løsning. Dermed kan man naturligt udbygge infrastrukturen ved at koble AD FS oven på det eksisterende AD. AD FS komponenten medfølger som en del af Windows Server og kræver derfor ikke yderligere licensanskaffelser. Dog kan der i visse konfigurationer blive behov for licenser til databaseservere (se diskussion nedenfor). En AD FS-baseret Identity Provider kan autentificere en AD bruger med en browser via SPNEGO protokollen. I Microsofts implementering kaldes dette også for Integrated Windows Authentication, og herved slipper brugeren for at indtaste sit AD brugernavn og kodeord ved log-in til IdP en gennem sin browser (forudsat brugeren i forvejen er logget på domænet). KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 16/21

17 8.3 Tekniske overvejelser om AD FS Danmarks Miljøportal har udgivet en pakke til kommuner, som på udmærket vis guider opsætning af en AD FS server. Pakken findes på adressen https://faq.miljoeportal.dk/viewtopic.php?f=29&t=18 og det relevante dokument hedder Introduktion til automatisk login mod Danmarks Miljøportal. Det skal dog bemærkes, at sigtet for nærværende dokument ikke er integration til DMP - men integration til den fælleskommunale rammearkitektur (specifikt ContextHandler komponenten). Herunder gennemgås en række væsentlige forhold, man bør overveje i en AD FS løsning: Man skal beslutte sig for versionen af AD FS; den mest udbredte version er 2, men der kommet en version 3 af produktet, som på en række punkter er anderledes end version 2. Nedenstående beskrivelse tager afsæt i version 2. AD FS 2.0 kan installeres på Windows Server 2008 og senere versioner af Windows Server. Den er kompatibel med SQL Server 2005 og SQL Server AD FS kan afvikles enten på virtuelle eller dedikerede servere. Det anbefales i udgangspunktet, at AD FS 2.0 placeres på dedikerede servere af sikkerhedsog stabilitetshensyn. Rent driftsmæssigt og kompetencemæssigt kan AD FS 2.0-serveren sidestilles som en webserver med store krav til sikkerheden og oppetiden. Det skal afklares, om der er behov for dublerede servere eller blot en enkelt server. Igen vil anbefalingen være, at der opereres med dublerede servere ud fra hensyn til driftstabilitet. Hvis der skal være adgang til IdP en fra internettet, skal der installeres en AD FS proxy i DMZ mens de egentlige AD FS servere placeres på det interne net (bagved DMZ). IdP'en skal kunne kommunikere direkte med mindst en AD Domain Controller fra det domæne, som IdP-serveren er indmeldt i. Der skal foretages valg af den underliggende database, som enten kan være WID (Windows Integrated Database) eller Microsoft SQL Server Microsofts databaseserver, som findes i et større antal varianter. WID kan generelt ikke anbefales til dubleret, driftskritisk infrastruktur. Der skal opsættes en mapning mellem objekter i AD og jobfunktionsroller, som indlejres i tokens. Som eksempel kan man oprette en sikkerhedsgruppe per jobfunktionsrolle og i AD FS opsætte regler, der mapper brugerens grupper i AD til de navne på jobfunktionsroller (URI er), som anvendes udadtil. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 17/21

18 9. Skabelon til beskrivelse af kommuneløsninger Dette afsnit indeholder en skabelon, som kommuner kan udfylde med beskrivelse af deres IdP-løsninger, således at andre kan få viden om løsning og erfaringer. 1. Info om kommunen og kontaktperson 2. Valgt løsning (produkt / teknologi) 3. Overordnet beskrivelse af løsning Fordele Ulemper 4. Erfaringer som kan videregives Tekniske, driftsmæssige, implementeringstid / indsats, økonomi 5. Arkitekturtegning 6. Teknisk beskrivelse Netværk Dublering / clustering Fremtidig videreudvikling Sikkerhedsovervejelser KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 18/21

19 10. Appendiks A: Overvejelser i forhold til NIST standarden Den meget anvendte NIST standard [NIST] definerer en række retningslinjer for autentifikation til myndighedstjenester over åbne net ( remote authentication of users... interacting with government IT systems over open networks ). Standarden opstiller fire niveau er af sikkerhed for brugerens identitet med tilhørende krav til hvert niveau (både tekniske og organisatoriske) og er endvidere grundlaget for arbejdet for autenticitetssikring i fællesoffentlig brugerstyring [OIO-A-LEVEL]. I relation til den fælleskommunale rammearkitektur vurderes det, at NIST standarden er relevant for de autentifikationer, der foregår over det åbne internet (markeret med sorte pile på figuren). Her anvender rammearkitekturen som tidligere beskrevet digitale signaturer og SAML Assertions, der fint kan honorere standardens tekniske krav til autentifikationsmekanismer på niveau 3. Det er relevant at bemærke, at NIST s krav til autentifikation på niveau 3 ikke tillader brugernavn / koderord som autentifikationsmekanisme, idet denne vurderes at medføre en række risici ved autentifikation over åbne net, hvor angrebsfladen er stor og det omgivende miljø ikke kan kontrolleres (alle har i princippet mulighed for at forsøge at tilgå servicen). Bemærk at NIST-standarden ikke udtaler sig om interne autentifikationer, hvor der som tidligere nævnt kan etableres en række supplerende kontroller. På baggrund af ovenstående overvejelser, er det KOMBIT s klare vurdering, at det er muligt at opnå autentifikation til brugervendte applikationer via rammearkitekturen, som opfylder kravene på NIST niveau 3 via digital signatur og SAML, som er udstedt på baggrund af en lokal autentifikation på myndighedens interne domæne med brugernavn og kodeord. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 19/21

20 11. Appendiks B: Overvejelser om persondataloven Persondataloven og sikkerhedsbekendtgørelsen stiller en række krav til behandling af personoplysninger (herunder adgangsstyring). Som eksempler kan nævnes sikkerhedsbekendtgørelsens krav til kontrol med afviste adgangsforsøg ( 18) og logning ( 19), der er særligt relevante for emnet i dette notat. Den samlede løsning (myndighedens lokale systemer og den fælleskommunale rammearkitektur) skal i sagens natur kunne leve op til lovgivningens krav. Det har været KOMBIT s forudsætning ved design af den fødererede model, at sikkerheden for brugerens identitet er på samme niveau, som hvis brugeren havde anvendt lokalt log-in til en applikation, der stod direkte på Myndighedens interne domæne. Den føderede model betyder naturligvis, at forhold vedr. logning etc. skal gribes anderledes an, men selve autenticitetssikringen vurderes at være analog til traditionelt log-in til interne applikationer. Det vurderes samtidig, at lokal adgang baseret på autentifikation med brugernavn og kodeord som autentifikationsmekanisme er foreneligt med persondatalovens krav, når de specifikke forholdsregler i sikkerhedsbekendtgørelsen overholdes (eksempelvis logning samt kontrol med afviste adgangsforsøg). Der er således en lang række fortilfælde for, at myndighedsbrugere på deres interne domæne kan tilgå applikationer med personfølsomme oplysninger på baggrund af autentifikation med brugernavn og kodeord. Dermed medfører den fødererede model ikke i sig selv, at myndigheder har behov for at ændre på deres lokale autentifikationsmekanisme (forudsat den i forvejen lever op til persondataloven). Typisk vil den lokale autentifikation på det interne domæne være omgivet af en række supplerende kontroller som fx: Brugeren skal fysisk sidde på myndighedens interne netværk / befinde sig på myndighedens lokation. Brugeren skal anvende udstyr, der udleveres af myndigheden, og er under dennes kontrol. Myndigheden har konfigureret udstyret med passende beskyttelsesforanstaltninger som firewall, antivirus etc. og holder platformen opdateret med løbende sikkerhedsopdateringer. Brugerens konto på domænet spærres ved et antal på hinanden følgende antal forkerte adgangsforsøg. Brugerens kodeord er underlagt en lokal politik, der sikrer kvaliteten af kodeord. Brugerne er oplyst om organisationens sikkerhedspolitik og har fået udleveret en sikkerhedshåndbog etc. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 20/21

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation

Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Miljøportalsekretariatet Ref.: jejnb Den 22. november 2007 Baggrund I forbindelse med strukturreformen

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter

Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Servicebeskrivelse Økonomistyrelsen Marts 2011 Side 1 af

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6 2.4 Fysiske

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Organisation

Introduktion til Støttesystem Organisation Introduktion til Støttesystem Organisation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over Støttesystemet Organisation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af 9 21. januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør)

Læs mere

Sammenhængende log-in - SSO til applikationer i et andet sikkerhedsdomæne

Sammenhængende log-in - SSO til applikationer i et andet sikkerhedsdomæne > Sammenhængende log-in - SSO til applikationer i et andet sikkerhedsdomæne IT- & Telestyrelsen, Kontor It-infrastruktur og Implementering februar 2010 Indhold > 1 Introduktion 4 1.1 Føderationsfordele

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

Føderal identitet. Morten Strunge Nielsen msn@globeteam.com. Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum

Føderal identitet. Morten Strunge Nielsen msn@globeteam.com. Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Føderal identitet Morten Strunge Nielsen msn@globeteam.com Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Agenda Muligheder med føderation Strategiske fordele Taktiske fordele Lidt om teknologien Løsningsmodeller

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser. Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen

NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser. Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen Agenda Lidt om NemHandel Rationalet for valg af cloud Overvejelser vedr. sikkerhed Løsning og erfaringer indtil

Læs mere

Certifikatpolitik for NemLog-in

Certifikatpolitik for NemLog-in Side 1 af 9 7. november 2012 Certifikatpolitik for NemLog-in Version 1.2 Dette dokument beskriver certifikatpolitikken for NemLog-in løsningen. Politikken definerer hvilke typer certifikater, der må anvendes

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet

Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet Status: Version 1.2 Version: 19.06.2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 BAGGRUND...

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken

Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken Nets DanID A/S 11. april

Læs mere

Få mere ud af dine ITløsninger. SolutionsDay 2011. Morten Strunge Nielsen msn@globeteam.com. Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum

Få mere ud af dine ITløsninger. SolutionsDay 2011. Morten Strunge Nielsen msn@globeteam.com. Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Få mere ud af dine ITløsninger SolutionsDay 2011 Morten Strunge Nielsen msn@globeteam.com Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Virkeligheden anno 2011 Der findes en del brugerdatabaser i en typisk mellemstor

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

KOMMUNERNES IMPLEMENTERING AF MONOPOLBRUDDET. V/ Flemming Engstrøm og Nils Thor Rosted

KOMMUNERNES IMPLEMENTERING AF MONOPOLBRUDDET. V/ Flemming Engstrøm og Nils Thor Rosted KOMMUNERNES IMPLEMENTERING AF MONOPOLBRUDDET V/ Flemming Engstrøm og Nils Thor Rosted Hvornår starter implementeringen i kommunen? Den er i gang! Forberedende aktiviteter på alle projekter Forberedelse

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Kundens IT miljø - Region Midtjylland

Kundens IT miljø - Region Midtjylland Kundens IT miljø - Region Midtjylland af Peder Thorsø Lauridsen, it-arkitekt, Arkitektur og Design. Revideret 16. maj 2011. Kundens IT miljø - Region Midtjylland Overordnet beskrivelse af it-installationen

Læs mere

NETVÆRKSDAGE MARTS 2015. Michel Sassene

NETVÆRKSDAGE MARTS 2015. Michel Sassene NETVÆRKSDAGE MARTS 2015 Michel Sassene Emner Baggrund Ibrugtagning af Støttesystemerne Hvorfor dette initiativ? Dialog og opfølgning Status på udviklingsprojektet BAGGRUND Lidt historie I forbindelse med

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note PC Klient 2.4.0.17 o Support for at Domain maskiner kan logge på ConnectAnywhere automatisk med Windows credentials Løsningen forudsætter/kræver at man logger på Windows

Læs mere

Kommunernes it-arkitekturråd

Kommunernes it-arkitekturråd FØDERATIVE SIKKERHEDSMODELLER TIL SÅRJOURNALEN (OG ANDRE NATIONALE IT-LØSNINGER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET) Kommunernes it-arkitekturråd 18. december 2014 HVEM HAR DELTAGET I ARBEJDET? Arbejdsgruppe: Lars Nico

Læs mere

De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark

De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark Digital post, NemSMS & Fjernprint samt strategien for udvikling af mobile løsninger for Digital post og Min side

Læs mere

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR EG Copyright Infrastruktur er mere end nogle servere... Den Mentale Infrastruktur Den Fysiske Infrastruktur Den Mentale Infrastruktur Vi vil jo gerne have vores

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravliste. Høringsversion. Opdateret 21-10-2014 Indhold Indhold... 1 Typer af krav... 4 1. Sprog... 5 Krav [1.1]: Sprog... 5 Krav [1.2]: Sprog - Menusprog...

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.0, september 2013 Den fælleskommunale Serviceplatform Ved årsskiftet 2013/14 åbner Den fælleskommunale Serviceplatform

Læs mere

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22.

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. AUGUST 2013 Fil: DIADEM - Kom godt igang - Ver 1.7.0.docx Indhold 1.

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter

Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Økonomistyrelsen Marts 2011 Side 1 af 16 Oversigt over dokumentet...3

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN V/ Chefkonsulent Morten Hass Tre budskaber Rammearkitekturen er kommunernes fælles krav og infrastruktur Hvert fælles projekt udbygger rammearkitekturen Når ny fælles

Læs mere

Identity Access Management

Identity Access Management Identity Access Management Traditionel tilgang til Identity & Access Governance-projekter, udfordringer og muligheder Alex Sinvani ais@dubex.dk Dubex A/S Formålet Opbygge en god konceptuel baggrund for

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) En fælles loginside som

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 AGENDA Væsentligste observationer og konklusioner Relevans for kommuner STRATEGI OG ARKITEKTUR Analysen giver et bud

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

GE SERVICE Rottehullet

GE SERVICE Rottehullet til GeoEnviron Service RotteHullet Service til integration mellem GeoEnviron og Rottehullet Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og den fællesoffentlige rottedatabase

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1 Succes med intranet til Office 365 Webtop A/S s. 1 Hvem er jeg https://twitter.com/jeslas http://www.linkedin.com/in/jesslassen Webtop A/S s. 2 Hvad er Office 365 Office pakken (Word, Excel..) Skyudgaver

Læs mere

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater TDCs Signaturserver Side 2 Indhold Indledning...3 Teknisk projekt... 3 Tekniske forudsætninger... 3 Installation af klienten... 4 Udstedelse af signatur... 4 Anvendelse af signaturen... 6 Eksport af signaturen...

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks SOSIGW - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Kontrol af korrekt driftstilstand... 2 Ændring af statisk konfiguration... 2 Logfil... 2 Backup... 3

Læs mere

Filr: Næste generation af Fildeling. Flemming Steensgaard fsteensgaard@novell.com

Filr: Næste generation af Fildeling. Flemming Steensgaard fsteensgaard@novell.com Filr: Næste generation af Fildeling Flemming Steensgaard fsteensgaard@novell.com Filr Infrastruktur CIFS, NCP Eksterne, uden for Firewall HTTPS Filr Appliance: Validering edir og/eller AD NCP, CIFS, HTTPS

Læs mere

Standardvilkår for modtagelse af OCES-certifikater fra Nets DanID. (NemID tjenesteudbyderaftale [NAVN på NemID tjenesteudbyder indsættes])

Standardvilkår for modtagelse af OCES-certifikater fra Nets DanID. (NemID tjenesteudbyderaftale [NAVN på NemID tjenesteudbyder indsættes]) Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 www.nets.eu CVR-nr. 30808460 P. 1-11 Standardvilkår for modtagelse af OCES-certifikater fra Nets DanID (NemID tjenesteudbyderaftale

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

Identitetsbaserede webservices og personlige data

Identitetsbaserede webservices og personlige data > Identitetsbaserede webservices og personlige data Version 0.8 IT- & Telestyrelsen juni 2009 Indhold > Indledning 3 Målgruppe 3 Afgrænsning 4 Definitioner og begreber 5 Scenarier 7 Scenarie med browser

Læs mere

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt.

Læs mere

NemID DataHub adgang. morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk. Doc. 25538-12, sag 10/3365

NemID DataHub adgang. morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk. Doc. 25538-12, sag 10/3365 NemID DataHub adgang morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk Agenda Funktionaliteten og brugeroplevelsen Arkitekturen og komponenterne bag NemID og digital signatur Datahub token Pause Udvikling

Læs mere

Introduktion til NemHandel

Introduktion til NemHandel NemHandel i skyen - holdt business casen? Heinrich Clausen HotHouse Cph og Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen Introduktion til NemHandel Løftestangen: Bekendtgørelsen fra 2005 om elektronisk regning

Læs mere

Cloud Computing De juridiske aspekter

Cloud Computing De juridiske aspekter Cloud Computing De juridiske aspekter Forskningsnet Konference 2010 Middelfart Advokat Nis Peter Dall Hvad er Cloud? IaaS (Infrastructure as a Service) - Computerkraft, lagerplads mv. stilles til rådighed

Læs mere

Installation. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet

Installation. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Installation Aesiras Internet hjemmeside og webshop Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Installationsvejledning Tak fordi du valgte Aesiras Business & Internet. I denne vejledning vil vi guide

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

Projekt: VAX NemHandel 4.0

Projekt: VAX NemHandel 4.0 Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX NemHandel 4.0 Emne: Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX NemHandel 4.0 samt krav til miljøet, herunder hardware og software, hvori VAX NemHandel

Læs mere

Databehandleraftale 2013

Databehandleraftale 2013 Databehandleraftale 2013 For kunder, som anvender hostede/saas INNOMATE HR løsninger 1, forpligter INNOMATE a/s sig på følgende Databehandleraftale: 1. I overensstemmelse med Persondataloven, er INNOMATE

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST4

It-sikkerhedstekst ST4 It-sikkerhedstekst ST4 Datatransmission af personoplysninger på åbne net Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST4 Version 1 Oktober 2014 Datatransmission af personoplysninger

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur Bilag 1A Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole Indledning Det bemærkes indledningsvis, at tilbudsgiveren skal tilbyde at opfylde samtlige af de nævnte krav, der er angivet at være mindstekrav,

Læs mere

Guide til føderationstilslutning ( kogebog )

Guide til føderationstilslutning ( kogebog ) Side 1 af 28 1. februar 2008 Guide til føderationstilslutning ( kogebog ) UDKAST- version 0.70 Denne guide henvender sig til offentlige myndigheder samt andre, der skal tilsluttes den fællesoffentlige

Læs mere

Følgegruppe for KDF og SP

Følgegruppe for KDF og SP REFERAT Følgegruppe for KDF og SP Kommunernes Datafællesskab og Serviceplatformen, 20. april 2015 Deltagere: Brian Andersen, Roskilde Kommune Flemming Egeriis Hartwich, Sorø/Ringsted Kommune Henrik Brix,

Læs mere

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW)

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) - en security domain gateway Version 1.2 1/8 Indledning Region Syddanmark er udvalgt som pilotregion for projektet Det Fælles Medicingrundlag, og i den forbindelse arbejdes

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

Fællesskabet der vil noget mere

Fællesskabet der vil noget mere Fællesskabet der vil noget mere Jens Kjellerup Digitaliseringschef Ballerup Kommmune & Bestyrelsen OS 2 - Offentlig Digitaliseringsfællesskab jeh2@balk.dk Tlf. +45 2477 4242 Agenda Digitaliseringslandskabet

Læs mere

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28.

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28. Nets A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Brugervejledning Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Læs mere

DLI og Single Sign-On. Vejen mod en service enabled arkitektur på Dansk Landbrugs Internetplatform

DLI og Single Sign-On. Vejen mod en service enabled arkitektur på Dansk Landbrugs Internetplatform DLI og Single Sign-On Vejen mod en service enabled arkitektur på Dansk Landbrugs Internetplatform Indhold 1 Baggrund... 3 2 Valg af løsning... 4 3 Brugerdatabasen... 4 4 Perspektiver... 6 5 Federated sikkerhed...

Læs mere

Windows Small Business Server (SBS) 2008

Windows Small Business Server (SBS) 2008 Produktgruppe: Server Licensmodel: Microsoft Server Styresystemer Serverlicens Windows Small Business Server (SBS) 2008 Enhedsbaseret klientadgangslicens () Brugerbaseret klientadgangslicens () VEJEN TIL

Læs mere

Trimble Access Service (Sync)

Trimble Access Service (Sync) Vejledning i opsætning af Trimble AccessSync Trimble har ved Dimensions November 2012 ændret deres forretningsmodel med hensyn til deres AccessSync funktionalitet. Tidligere har det krævet et særskilt

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

Opsætning af FTP- og webserver 22. januar 2007

Opsætning af FTP- og webserver 22. januar 2007 Opsætning af FTP- og webserver 22. januar 2007 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Plan Generelt: Teori og praksis. Tager sikkert ikke så lang tid Hvad bruges en FTP- og webserver til? Hvad skal der bruges

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen

End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen Side 1 af 6 15. januar 2013 TG Dette notat beskriver en række end-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen. Formålet er at illustrere sammenhænge og forløb på

Læs mere

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse 3.1 INDLEDNING 2 3.2 MINDSTEKRAV TIL SLUTBRUGERNES KLIENTER MV 2 3.2.1 Mindstekrav til hardware for PC-klienter 2 3.2.2 Mindstekrav

Læs mere

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - mellemlederens ansvar og rolle (II)

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - mellemlederens ansvar og rolle (II) DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - mellemlederens ansvar og rolle (II) 1 Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-951-4 0.05.12

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen KFOBS Release Information Version: 7.0 ID: 32309/43491 2014-04-07 Indhold 1 INTRODUKTION... 4 1.1 PRODUKTIONSMILJØ... 4 1.2 TESTMILJØ... 4 2 NEMLOG-IN... 5 2.1 ÆNDRINGER OG FEJLRETTELSER... 5 2.1.1 Release

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 - tilgå applikationer og arbejdsplads via webbaseret portal (UAG) Udarbejdet af: Niklas Petersen Gældende fra: 24-08-2015 Version Forfatter Dato Dokumentstatus

Læs mere

Artikel om... Digital signatur. OpenOffice.org

Artikel om... Digital signatur. OpenOffice.org Artikel om... Digital signatur OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne, som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere og/eller ændre det

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2003 Opdateret 15. november 2011 Indhold 1 Indledning... 2 2 Opsætning af Outlook 2003... Error! Bookmark not

Læs mere

Nu er det nemt for nutidens nomader at være online overalt

Nu er det nemt for nutidens nomader at være online overalt 13 Nu er det nemt for nutidens nomader at være online overalt Giv medarbejderne i din virksomhed nem adgang til internettet i hele verden TDC Universal Internet gør det nu meget nemmere for dine medarbejdere

Læs mere

Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept

Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept Version 0.9.1 15. marts 2013 Indhold Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept... 1 Hvad er en medarbejdersignatur... 3 Juridiske aspekter ved brug af

Læs mere

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Version 1.10 Versionshistorik Version Dato Opsummerende beskrivelse af ændringer 1.00 2010-10-5

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Undervisningen, H6. Hovedforløb 6. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Netværksdesign, CCDP, ARCH

Undervisningen, H6. Hovedforløb 6. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Netværksdesign, CCDP, ARCH Undervisningen, H6 Hovedforløb 6 5 ugers varighed Undervisningsfag Bekendtgørelsesfag Grundfag: erverteknolog Blandet miljø erverteknologi - Design af datacenterløsning Områdefag: Bundne specialefag: erverteknologi

Læs mere

Navision Stat 7.0. GIS Webservice og automatiseret filindlæsning via NST. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/CRA/MAC Opr. 20.01.15

Navision Stat 7.0. GIS Webservice og automatiseret filindlæsning via NST. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/CRA/MAC Opr. 20.01.15 Side 1 af 9 Navision Stat 7.0 ØSY/CRA/MAC Opr. 20.01.15 GIS Webservice og automatiseret filindlæsning via NST Overblik Introduktion Denne vejledning beskriver hvordan du: installerer Navision Application

Læs mere

GLOBETEAM. Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af Java Metrobaseret. Version 1.2

GLOBETEAM. Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af Java Metrobaseret. Version 1.2 GLOBETEAM Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af Java Metrobaseret web service Version 1.2 Indledning Denne vejledning beskriver, hvordan man tilkobler en Java-baseret

Læs mere

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT Implementering af monopolbruddet Version 0.8, marts 2015 Indledning KOMBIT har udviklet en implementeringsmodel for at understøtte kommunernes succesfulde implementering

Læs mere

Xenapps/Citrix klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen. Xenapps/Citrix basisport. Xenapps/Citrix Service. Xenapps/Citrix XML service

Xenapps/Citrix klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen. Xenapps/Citrix basisport. Xenapps/Citrix Service. Xenapps/Citrix XML service Integra klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen Hedensted Folkebibliotek Funktion Type Indhold Note Gruppe Hedensted Farm BibFarm3 Server Janne basisport Service XML service HTTPS 443 TCP

Læs mere

IDENTITY SECURITY MANAGER INTEGRATION MELLEM MENNESKER OG SIKKERHED

IDENTITY SECURITY MANAGER INTEGRATION MELLEM MENNESKER OG SIKKERHED INTEGRATION MELLEM MENNESKER OG SIKKERHED SIDE 2/6 INTRODUKTION AVIOR Identity Security Manager (ISM) er en omfattende løsning og koncept til håndtering af identiteter og integration til eksisterende bruger-

Læs mere