Forsvarets Forskningstjeneste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsvarets Forskningstjeneste"

Transkript

1 Forsvarets Forskningstjeneste FOFT RAPPORT NR. F-35/2003 FOFT Rapport Sårbarheder i intranet og internet AF Morton Christiansen Freddie Drewsen

2 Forsvarets Forskningstjeneste FOFT F-35/2003 Sårbarheder i intranet & Internet af Morton Christiansen og Freddie Drewsen I

3 (Blank) II

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...III Abstract...IV Forord...V 1. Indledning Grundlæggende IT-sikkerhed Internettransmissionsmedier og topologi Sårbarheder Modmidler Transportprotokoller IP TCP UDP Generelle sårbarheder og trusler Modmidler Infrastrukturens serviceprotokoller BGP Sårbarheder Modmidler NTP Sårbarheder Trusler Modmidler DNS Sårbarheder Modmidler ICMP Sårbarheder Modmidler Firewalls Udefra-ind angreb Indefra-ud angreb Omgåelse af pakkefiltre Omgåelse af proxier Optimeret I/O interface Modmidler Intranet LAN switches Sårbarheder Trusler Routing OSPF RIP DHCP Modmidler Konklusion Litteraturliste...47 Forkortelsesliste...56 III

5 Abstract Western societies increasingly rely upon information as the foundation for its social, political, financial and military success. Much of this information is transmitted through the Internet, or is handled in intranets using the Internet protocols. Often these internal networks even engage in some sort of (in)direct communication with the Internet itself. This raises severe security issues. Thus, this thesis deals with the vulnerabilities of the basic infrastructure of the Internet and its connected intranets. The primary focus of the thesis is the protocols necessary for transmitting data from one node on the local intranet to another node located somewhere on the Internet. This includes protocols unique for intranets (ARP, DHCP, OSPF and RIP), the basic Internet and transport protocols (IP, TCP and UDP), and the necessary service protocols and standards (ICMP, DNS, NTP and BGP). It also includes firewalls, since they possibly prohibit the transmission. The thesis finds that many of the basic Internet protocols are flawed to such a degree that the infrastructure and the connected intranets are subjected to several threats. This includes but is not limitted to - attacks on confidentiality, integrity and availability. Some of the vulnerabilities are very basic in nature and have been known for years, others are more subtle. The intranets are especially vulnerable to internal threats. These vulnerabilities are in part due to the inherent weaknesses of Internet protocols. Further, the thesis presents a method whereby next generation back doors can circumvent most modern firewalls, and points out that future viruses will be able to make any system on the Internet unavailable using DDoS techniques. In conclusion, the thesis finds that Internet availability can in no way be fully secured. IV

6 Forord Denne rapport indeholder en sårbarhedsanalyse af Internettet og dets tilkoblede intranet. Rapporten er blevet til som et speciale udført af Morton Christiansen, som led i kandidatuddannelsen på IT-universitetet, i perioden fra februar 2003 til august Specialet er udført i samarbejde med Forsvarets Forskningstjeneste (FOFT), som har bidraget med lokaler, materiale og IT-ressourcer. Seniorforsker Freddie Drewsen fra Datamatikafdelingen i FOFT har været hovedvejleder for specialet. Desuden medvirkede Peter Anglov fra Post Danmark som bivejleder. Specialet skønnes at have en bred interesse både i og uden for Forsvaret, og FOFT har derfor valgt at publicere specialet som en FOFT rapport. V

7 (Blank) VI

8 1. Indledning Det vestlige samfund kan i dag betegnes som et informationssamfund, hvor viden og information i høj grad er fundamentet for samfundets sociale, politiske, økonomiske og militære succes [78]. Megen af denne information er i dag tilgængelig via Internettet, eller ligger i intranet, der ligeledes anvender internetprotokollerne. Således kan der i dag overføres penge og handles med aktier over Internettet, store handler finder sted gennem B2B 1 systemer, nogle folk finder deres fremtidige samlevere over Internettet, hospitalsjournaler begynder at blive tilgængelige over Internettet [79], store virksomheder som Ebay og Amazon har Internettet som eneste indtægtskilde, den amerikanske regering overvejer at anvende Internettet til videokonferencer [80], og enkelte nationer har Internettet som backup til deres kritiske kommunikation [81]. Tænker man ikke kun i traditionel Internet server terminologi, men inkluderer systemer, der indgår i en eller anden form for (in)direkte kommunikation med Internettet, er listen af tilkoblede systemer antageligt næsten uendelig tilhørende alt fra hospitaler til militæret til trafiksystemer til politiet, etc. Og at perimeterbeskyttelsen mellem intranet og Internettet til tider kan nedbrydes har vi set mange eksempler på. Således lykkedes det for nyligt amerikanske hackere at hacke adgang gennem en kommunal webserver, til det kommunale intranet, og videre ind til det system, der styrer lyssignalerne i trafikken [82]. På tilsvarende vis har hackere sandsynligvis tidligere fået adgang til interne informationer om Indiens atomforskningsprogram [83]. Under den nylige Irak-krig blev Saddam Husseins e- mail hacket [84]. Og tilbage i 1993 hackede danske hackere sig langt ind i bl.a. Pentagon [85,86]. Alle disse angreb var initieret over Internettet. Med vores store, og stigende, afhængighed af Internettet og dets tilkoblede intranet, bliver sikkerheden stadig vigtigere. Desværre viser de nyeste statistiker fra CERT [87], at antallet af både sårbarheder og angreb generelt har været massivt stigende gennem årene. Og en helt ny rapport fra daværende IT-sikkerhedsrådet, der undersøger sikkerhedshændelser for danske organisationer i året 2002, viser at 50.3% af disse blev ramt af virusangreb, 47% blev ramt af telekommunikationsproblemer, 25.7% blev ramt af problemer, mens 21.1% blev ramt af andre Internetproblemer [88]. Internettet, det daværende ARPANET, blev oprindeligt udviklet af ARPA (Advanced Research Projects Agency) en forskningsorganisation under DoD (Department of Defense). Udviklingen fandt sted i samarbejde med en række universiteter. Den første node på nettet var således UCLA (University of California Los Angles) i Samme år fulgte Stanford Research Institute, University of California Santa Barbara og University of Utah [98,99]. Dette netværk har man taget stort set uændret og spredt over hele verden inkluderende så vidt forskellige lande som USA, Rusland, Danmark, Saudi Arabien og Irak. En opgørelse fra september 2002 anslog det daværende antal Internetbrugere til over 600 milioner [89] en størrelse der, sammenholdt med den gamle tese om, at ingen kæde er stærkere end det svageste led, bør give stof til eftertanke. Et netværk af den størrelse stiller store krav til, at den grundlæggende infrastruktur sikkerhedsmæssigt er i orden. 1 Liste over anvendte forkortelser findes som bilag. 1

9 Derfor stiller dette speciale spørgsmålene: hvilke tekniske sårbarheder findes der aktuelt i den grundlæggende infrastruktur for Internettet og dets tilkoblede intranet? Hvorledes kan disse sårbarheder udnyttes af en ondsindet person? Og hvilke tekniske modmidler har vi mod disse sårbarheder? Med grundlæggende infrastruktur menes her først og fremmest de protokoller, der er nødvendige, for at data kan transporteres. Specialet afgrænser sig fra at beskæftige sig med de underliggende bæretjenester, der anvendes i forbindelse med WAN forbindelser, eksempelvis teknologier som ATM, frame relay og MPLS. Opkaldsforbindelser, dvs. f.eks. opkald via modem over telefonsystemet, ISDN eller via mobiltelefoner medtages ikke. Specialet tager udgangspunkt i de protokoller og det netværksdesign, der ses anvendt hos langt størstedelen af alle organisationer. Således beskæftiger specialet sig ikke med sårbarheder i f.eks. WLAN. Specialet bekæftiger sig yderligere kun med angreb udført af personer eller grupper, inklusiv den gennemsnitlige cyberterrorist eller industrispion 2. Således er angreb fra andre nationer (information warfare), samt angreb med f.eks. atombomber eller EMP, ikke medtaget. Som indikeret i titlen på specialet er hovedvægten lagt på sårbarhedsanalysen, mens modmidler kort diskuteres. Således behandles i kapitel 2 de grundlæggende mål indenfor IT-sikkerhed. Fra kapitel 3 starter den egentlige sårbarhedsanalyse. Fokus i kapitel 3 er på sårbarheder i Internettets transmissionsmedier og topologi, dvs. den helt grundlæggende fysiske infrastruktur, der er nødvendig, for at data kan transporteres. I kapitel 4 behandles de protokoller, der adresserer de data, der skal transporteres, evt. danner en forbindelse, samt stiller visse garantier for transporten. Hermed menes IP, TCP og UDP. Disse protokoller er yderligere grundlaget for mange protokoller i de ovre lag. Kapitel 5 beskæftiger sig med de serviceprotokoller, der giver information, som er nødvendig, for at transporten kan finde sted. Hermed menes information om routing (BGP), navn til IP-konvertering (DNS), tid (NTP), samt kontrol og status beskeder (ICMP). Fra kapitel 6 begynder fokus at dreje sig over mod de elementer, der er unikke for intranet. Kapitel 6 diskuterer således firewalls, der kan forhindre transporten af data i at blive fuldført. Kapitel 7 behandler protokoller, der normalt kun findes på intranet. Her diskuteres protokoller til at binde MAC og IP-adresser sammen (ARP og DHCP), samt de routingsprotokoller, der er specielle for intranet (OSPF og RIP). Endelig konkluderes specialet i kapitel 8. Sårbarhedsanalyserne tager deres udgangspunkt i RFCerne for de forskellige protokoller og teknikker, hvor det er muligt. Protokollerne analyseres for sårbarheder ud fra RFCerne, idet der også perspektiveres til kendte sårbarheder, samt evt. til interviews 3 eller forsøg udført af undertegnede. I slutningen af hvert kapitel diskuteres kort mulige modmidler. 2 Se nærmere beskrivelse heraf i kapitel 2. 3 Der refereres til interviews på samme måde, som til øvrige kilder, i.e. via [X], hvor X er referencenummeret. 2

10 2. Grundlæggende IT-sikkerhed Inden for IT-sikkerhed kan vores grundlæggende mål ses som værende datas fortrolighed, integritet og tilgængelighed. Med fortrolighed menes, at uautoriserede personer ikke må få kendskab til dem. Hermed menes specielt kendskab til selve de informationer de indeholder, men kan efter omstændighederne også inkludere viden om deres blotte eksistens. Med integritet menes, at data ikke må ændres af uautoriserede personer eller enheder. Endelig menes med tilgængelighed, at data skal være tilgængelige for de autoriserede brugere. Udover de basale mål findes bl.a. authentication, non-repudiation, accountability, audit, assurance, awareness og nonreplay. Trusler er i dette speciales øjemed en eller flere personer, der modarbejder målene med IT-sikkerhed. For at dette kan lykkes, kræves det, at der er sårbarheder (huller), som angriberen formår at udnytte. Hvilke sårbarheder, der kan udnyttes, kan variere fra angriber til angriber. En vigtig skelnen er her mellem interne og eksterne sårbarheder. Hvor interne sårbarheder kun kan udnyttes af interne personer i organisationen, kan eksterne sårbarheder også udnyttes af folk udenfor organisationen. Grænsen mellem interne og eksterne sårbarheder er til tider flydende, idet en angriber, der hacker sig adgang til det interne netværk, muligvis kan misbruge denne adgang yderligere til at udnytte interne sårbarheder. t1 t2 t3 t4 s1 s2 s3 F I T Fig. 2.1 Sammenhængen mellem trusler, sårbarheder og målene Fortrolighed, Integritet & Tilgængelighed. Om angriberen formår at krænke målene, er ikke kun afhængig af, om sårbarhederne er interne eller eksterne, men er også afhængig af de ressourcer han selv besidder. Med ressourcer menes her viden og økonomi. En angriber, der ikke ved, at en given sårbarhed findes, vil således oftest have svært ved at udnytte den. Omvendt kan en angriber med en meget stor viden måske endda finde frem til en hidtil ukendt sårbarhed og udnytte denne. Tilsvarende vil en person med en almindelig computer næppe have mulighed for at brute force cracke DES krypteret information. Men en angribende nation a la USA må bestemt antages at have ressourcerne til at cracke denne information. 3

11 IW ressourcer Cyberterrorist/ industrispion Hackers Script kiddies hyppighed Fig Trusselshieraki Man kan opstille et trusselshieraki som vist i fig I bunden har vi de mindste trusler med de dårligste ressourcer. Hierakiet er opbygget således, at de angreb som en lavt rangeret trussel kan udføre, kan højere placerede trusler også udføre. Når jeg således i specialet f.eks. skriver, at et givent angreb kan udføres af en hacker, betyder det implicit, at angrebet også kan udføres af industrispioner, cyberterrorister og af fremmede IW nationer, men ikke af script kiddies. Der er en klar tendens til, at jo større en trussel er, desto sjældnere ses den. Således må der antages at være bunkevis af folk, der lige skal se, hvad det her script mon gør (script kiddies), en del folk med teknisk viden, der går efter et givent mål (hackere 4 ), få folk der spionerer for en anden virksomhed eller udøver decideret terror, og angreb fra andre nationer (IW Information Warfare) ses endnu sjældnere. Angreb fra andre nationer og avancerede spion-/terrornetværk med ressourcer a la Al Qaeda er, som tidligere nævnt, ikke inkluderet i dette speciale. Mens script kiddies er at se som den mindste trussel i hierakiet, må den skade, de kan gøre, ikke undervurderes. Når det i specialet ofte står skrevet, at de pågældende angreb kan udføres af script kiddies, er det fordi, der er tale om fremgangsmåder, der let kan programmeres som et script og lægges ud på Internettet. Man kan sågar forestille sig situationer, hvor script kiddies er farligere end hackere, fordi de ikke kan overskue konsekvenser af at køre et givent script. En ikke ondsindet script kiddie kan således f.eks. komme til at lave et DoS-angreb mod en given server. 4 Nogle går meget op i at skelne mellem hackere og crackere, hvor de mener at crackere er de personer, der illegalt hacker sig ind i div. systemer, mens hackere blot er interesserede i, hvordan systemerne er opbygget og ikke hacker sig til illegal adgang. Den internationale hackerorganisation 2600 indleder således som regel deres blade [90] med at brokke sig over, at folk ikke ved, hvad de, som hackere, står for for så ellers efterfølgende at udgive artikler fra folk, der illegalt har hacket adgang til div. systemer! Andre lidt mere seriøse debattører [91] påpeger korrekt, at begrebet først blev brugt i 1950erne til blot at betyde en person, der var god til IT og telekommunikation. I dag associerer mange dog begrebet med personer, der hacker sig illegalt adgang til div. systemer. Der er intet underligt i at ord med tiden gradvis ændrer betydning, og til sidst bliver anerkendt i deres nye betydning [92]. Derfor anvendes ordet hacker i dette speciale i dets nye betydning: en person der illegalt påvirker et systems datas fortrolighed, integritet og/eller tilgængelighed. 4

12 3. Internettransmissionsmedier og topologi 3.1 Sårbarheder Det anvendte medie kan i sig selv være en sikkerhedsrisiko. Kobber (e.g. telefonkablerne og kabel-tv) afgiver elektromagnetiske signaler, der lader sig aflytte, selv uden direkte fysiske indbrud på kablerne. Der findes således udstyr, som hackeren kan sætte uden på ledningen, der vil tyde disse elektromagnetiske signaler [38]. Signalerne vil ligeledes kunne aflyttes på afstand af en industrispion med det rette udstyr. Ligeledes kan de bokse, som telefonkablerne [35] og kabel-tv samles i, åbnes af en hacker og en linie kan aflyttes ved blot at sætte krokodillenæb på den. Radiokæder og satellitlinks er i teorien lette at aflytte, idet der ikke kræves fysisk adgang til dem. I stedet kan en avanceret hacker placere en lytteenhed i radiokædens eller satellittens fodspor, dvs. inden for det område, hvor signalet kan modtages [36]. I praksis kan både jamming og aflytning dog besværliggøres betydeligt via frequency hopping, DSSS og multiplexing [37]. Optiske fibre regnes generelt for de mest sikre medier, fordi de ikke afgiver elektromagnetiske signaler, og fordi indbrud i kablerne uundgåeligt vil medføre et lystab, der resulterer i, at forbindelsen nedtages. Ældre repeaters konverterer lyset til elektricitet og tilbage til lys for at forstærke signalet, og vil dermed skabe elektromagnetisme, hvilket gør dem til mediets svage led. Nyere repeaters laver ikke denne transformation og er dermed væsentligt sværere at aflytte [36]. Forbindelsen mellem organisationen og dens knudepunkt 5 kaldes access-nettet. Denne forbindelse kan være baseret på f.eks. kobbertrådene i telefonkablerne (analoge modems, ISDN, xdsl), kabel-tv-nettene, el-nettet, optiske fibre, radiokædeforbindelser eller satellitlinks. Udenlandsk ISP backbone accessnet transportnet backbone backbone Organisation Knudepunkt ISP ISP (peering) Udenlandsk ISP backbone backbone backbone DIX Fig. 3.1 Internettets topologi backbone D-GIX/udenlandsk IX Den enkelte ISP vil typisk have sit eget transportnet. Ofte anvendes optiske fibreforbindelser fra TDC, men også radiokæder og overskudskapacitet i el-selskabernes eller Banestyrelsens lysledernet ses anvendt [39]. Mens de anvendte medier i sig selv typisk vil være rimelig sikret mod aflytning, kan fysiske angreb på transportnettet true tilgængeligheden. Således løber mange af TDCs optiske fibre under grå kapsler i vejene, der let kan åbnes og skæres over [40]. Hermed vil mindre knudepunkter kunne tages ud af funktion (større vil normalt have redundante forbindelser). Tilsvarende kan den fysiske kabelbakke opsplittes i mindre dele, hvorfor forbindelsen kan 5 I praksis er knudepunkterne, dvs. de steder hvor WAN switches mv. er placeret, ofte telefoncentralerne [39], og der kan være flere af disse undervejs. 5

13 indeholde trafik fra mange transportnet. Ødelægges et sådant kabel vil mange transportnet dermed blive ramt. ISP erne udveksler trafik imellem sig, i fig. 3.1 kaldt backbonet. Mellem indenlandske ISP er anvendes hovedsagligt samme medier, som i transportnettet. Mellem indenlandske og udenlandske ISP/IX er anvendes ofte medier med enorm kapacitet, som f.eks. TAT-14 (fibre optisk, 640 Gbits, bi-directional ringforbindelse lagt to gange for redundans, med til at forbinde USA med Danmark, England, Frankrig, Holland og Tyskland) [41] og GÉANT (10 Gbits, VPN, fiber, med til at forbinde Europa + Israel internt) [42]. Grundet redundansen, fibermediet og til tider VPN synes disse forbindelser godt sikret. Ud over at indenlandske ISP er kan have forbindelser direkte imellem sig, er mange tilsluttet DIX en, hvor trafik udveksles mellem bl.a. danske ISP er. TDC, Tele2, Tiscali, Cybercity m.fl. er således alle tilsluttet DIX en. DIX en har en udenlandsforbindelse, men denne kan kun anvendes til data til/fra DAREnet, Forskernet og Sektornet (dvs. uddannelsesinstitutioner) [43]. ISP erne er således henvist til egne udenlandsforbindelser eller til peering/bilaterale aftaler om anvendelse af andre ISP ers udenlandsforbindelser. Sikkerhedsmæssigt må dette ses som et stort plus for tilgængeligheden, da det betyder, at DIX en langt fra er et single point of failure mht. Danmarks Internet-udenlandsforbindelser. Omvendt er det sværere at holde øje med sikkerheden i et decentralt netværk, styret af forskellige ISP er med ringe juridiske forpligtelser, hvorfor fortrolighed og integritet kan bringes i fare. I relation til IT-sikkerheden af Internettrafikken er ISP erne i dag således lovgivningsmæssigt stort set kun pålagt at foretage og opbevare logge i 1 år 6 og fjerne brugernes materiale på ISP ens servere, når de bliver gjort opmærksom på, at dette er ulovligt 7. Mht. fortrolighed og integritet af brugernes data findes ingen specifikke love, og man er her henvist til den indgåede aftale med ISP en, samt de almene erstatningsansvarlige love, ifølge hvilke erstatning som udgangspunkt kan opnås, hvis et givent tab skyldes, at synderen har handlet uagtsomt [44] en meget uspecificeret og subjektiv vurdering. 3.2 Modmidler Aflytning af data fra satellit, kabler, m.v. er temmelig krævende, og har primært relevans for organisationer med meget følsomme data. Kryptering vil her minimere risikoen. Største risiko synes således at være mht. tilgængelighed, hvor en cyberterrorist, selv med begrænsede ressourcer, kan afskære en organisation fra Internettet ved at ødelægge dets accesnet eller dets ISPs transportnet. Sandsynligheden for at dette sker ved et uheld, må dog antages at være langt større, end at det sker af ond vilje. Er Internettilgængeligheden vigtig for organisationen, bør den forsøge at sikre sig mod single points of failure i access-nettet. Dette ved at have redundante forbindelser (alternativ kabelføring) til andre ISPer. En fare er dog her, at ISP er til tider anvender samme knudepunkter og kabelføringer, hvorfor disse alligevel bliver single points of failure. Redundante forbindelser giver dog en rimelig beskyttelse mod langt de fleste nedbrud. 6 Jf. Retsplejeloven 786, stk Jf. INFOSOC-direktivets art. 14 6

14 4. Transportprotokoller Dette kapitel omhandler sikkerheden i de protokoller i netværks- og transportlaget, som er end-to-end, forstået på den måde, at de transporterer data hele vejen fra afsenderen, gennem Internettet og hen til modtageren 8. Konkret tager afsnittet udgangspunkt i RFCerne for IP [16], TCP [15] og UDP [14] for at finde frem til sårbarheder i protokollerne. Mens størstedelen af de påpegede sårbarheder er gammelkendte er de alligevel yderst vigtige at tage med, idet sårbarheder i disse protokoller ofte har en stor sikkerhedsmæssig konsekvens for protokollerne i øvre lag. Til sidst i kapitalet diskuteres mulige modmidler. 4.1 IP Netværkslaget sørger for at lægge pakker ind på et givent netværk og at route pakkerne uafhængigt af hinanden til en given destination. Formatet og protokollen er defineret af IP (Internet Protocol). IP er en connectionless og stateless protokol. Dvs. at alle pakker er selvstændige og ikke nødvendigvis behøver at komme fra samme router hver gang. IP headeren ser således ud [16]: 32 bits Version IHL Type of service Total length D M Identification F F Fragment offset Time to live Protocol Header checksum Source address Destination address Options Padding Data Fig. 4.1 IP header Som det ses indeholder headeren en checksum, men kryptografi anvendes ikke til at sikre dennes integritet. Derfor vil en script kiddie kunne ændre et hvilket som helst felt f.eks. afsenderadresse og derefter blot ændre checksummen så den verificerer hans ændringer. Det at IP headeren ikke er beskyttet kryptografisk åbner op for en række angrebsmuligheder. Hackeren kan ændre afsenderadressen til en adresse, der tilhører en betroet host, og herved håbe på at kunne udnytte denne tiltro til sin fordel uden at få noget svar tilbage via IP. F.eks. kan han afprøve et sikkerhedshul for at se, om han kan få systemet til at sende sig dets passwordfil via . Hackeren skal her være opmærksom på, at target sender svar tilbage til den IP-adresse, der er opgivet som afsender. Dette system vil da bede target om at få forbindelsen nedlukket, da den ikke har initialiseret en forbindelse til denne. For at undgå dette er hackeren nødt til først at nedtage 9 det system, han ønsker at imitere via et DoS angreb. 8 Dog kan både TCP, IP og UDP møde proxier undervejs, der reelt smider de oprindelige pakker væk og danner nye pakker (dette bl.a. for at undgå at pakker, der ikke er i overensstemmelse med RFCerne, kommer frem til modtageren, som måske ikke kan tåle dem, samt for at undgå covert channels, m.v.). 9 Eller i hvert fald belaste systemet så meget, at der opstår en race condition, hvor han kan nå at udføre sit hack inden den rigtige node nedlukker forbindelsen. 7

15 Som det ses af fig. 4.1 muliggør IP fragmentering. Dette anvendes når en pakke er større end et givent link tillader. Feltet fragment offset angiver, hvilken position det pågældende fragment har i den hele pakke. Manipuleres dette felt, kan det således overlappe med andre fragmenter, hvilket åbner op for en del sikkerhedshuller. Mange operativsystemer er ikke oprindeligt forberedt på overlappende IP-pakker, da det ikke kan forekomme legitimt iht. RFCen, hvorfor stort set alle operativsystemer [54, 55] på et eller andet tidspunkt har været sårbare overfor DoS-angreb baseret på overlappende fragmenter. Dertil kommer, at kun første del af en fragmenteret pakke indeholder headerinformation fra ovenliggende protokoller, f.eks. TCP portnummer, som en firewall anvender til at nægte eller tillade en pakke adgang. Ikke-stateful pakkefiltre tillader derfor alle fragmenter, så længe det ikke er første fragment af en pakke. Rationalet er her, at mangler f.eks. TCP header, da vil pakken alligevel ikke kunne samles hos modtageren, og accepteres derfor ikke. Problemet er, at modtageren holder fragmenter i hukommelsen indtil alle pakkens fragmenter er modtaget eller indtil en timeout forekommer. Sendes mange pakker til det pågældende system, uden første fragment, kan dens hukommelsesmæssige ressourcer dermed bliver opbrugt, og et DoS-angreb er hermed muliggjort. Selvom der ikke bør være TCP headere i efterfølgende fragmenter, kan det være muligt at placere en TCP header i 2. fragment, der overlapper med den legitime TCP header i 1. fragment. Da pakkefiltre kun forventer TCP header i 1. fragment, vil adgang til ellers spærede porte ofte kunne opnås via denne teknik [8]. Options-feltet anvendes i praksis sjældent til legitime formål. Af sikkerhedsmæsig relevans her er source routing, som lader afsenderen specificere den rute, pakken skal tage svarpakker følger efterfølgende også den angivne rute. Ideen var oprindeligt, at kender afsender en rute til modtageren, der virker, da kan denne angives som source routing, og dermed undgå at pakkerne kommer forbi fejlramte routere. Er source routing slået til, kan det bl.a., sammen med en spoofed afsenderadresse, misbruges af en hacker til at tilgå systemer, der kun tillader forbindelser fra bestemte IPer, idet source ruten sættes til at inkludere hackers eget netværk, hvor han kan sniffe de svarpakker han ellers ikke ville have modtaget uden source routing. Udover source routing findes en tilsyneladende interessant option ved navn security, der fastsætter, hvor hemmelig den pågældende pakke er. Historisk set var tanken, at specielt følsomme pakker kunne routes gennem mere sikre linier f.eks. at Top Secret 10 pakker fra virksomhed A ikke måtte routes gennem et netværk som konkurrerende virksomhed B muligvis havde adgang til. I nutidens router ignoreres feltet dog, og hvis man begyndte at markere sine pakker som Top Secret, synes det sandsynligt, at man blot får mulige sniffere til at spærre øjnene ekstra meget op. 4.2 TCP TCP står for Transmission Control Protocol og er på Internettet den mest anvendte protokol i transportlaget. TCP er en pålidelig protokol, der således garanterer levering, rækkefølge, samt at en pakke ikke modtages mere end én gang. TCP er en forbindelsesorienteret protokol, der ligger oven på IP. TCP headeren ser således ud [15]: 10 Højeste klassifikation iht. RFCen. 8

16 32 bits Data Offset Source Port Reserved U R G A C K Checksum Options Data Destination Port Sequence Number Ackknowledgement Number P S H R S T S Y N F I N Window Urgent Pointer Padding Fig. 4.2 TCP header Når en forbindelse sættes op, vælger hver host et tilfældigt sekvensnummer, som bliver udvekslet i en pakke med SYN flaget sat. Sekvensnummeret bliver forhøjet, hver gang pakker efterfølgende udvekles, og dette er den eneste autentifikation: kun pakker med det rigtige sekvensnummer accepteres som led i den pågældende forbindelse. Kombineret med en spoofed afsenderadresse sat til afsenders adresse, samt med et DoS angreb mod den rigtige afsender, er det således muligt at kapre en forbindelse, hvis man er på samme transportlagssegment 11 som en af de kommunikerende hosts. Er man ikke på samme segment skal sekvensnummeret gættes, hvilket kan være muligt, da mange implementeringer anvender psudotilfældige sekvensnumre, hvor en forbindelses sekvensnummer kan udledes udfra den foregående forbindelses sekvensnummer [53]. I praksis synes det derfor sværest at få viden om, at en interessant forbindelse finder sted. Ved oprettelse af en forbindelse anvendes normalt et 3-way handshake. Afsender sender en SYN, modtager svarer med SYN, ACK, og afsender svarer med ACK. Mange lidt ældre systemer har fastsat begrænset bufferplads til oprettelse af forbindelser. Script kiddien kan sende en masse SYN-pakker mod sådan et system, lade forbindelserne hænge ved ikke at svare med ACK (e.g. spoofe afsenderadressen til en ikke-eksisterende) og dermed opbruge disse begrænsede ressourcer. Resultatet kan være et effektivt DoS angreb mod det pågældende system. Når en forbindelse skal nedtages, sættes flaget FIN eller RST. Kendes eller gættes sekvensnummeret, kan enhver derfor nedtage den pågældende forbindelse (DoS) ved at sende en sådan pakke. Visse operativsystemer, såsom Windows NT og Digital Unix, tjekker end ikke sekvensnummeret ved RST-pakker [75], hvorfor de pågældende forbindelser vil kunne tages ned fra et hvilket som helst sted på Internettet blot script kiddien har kendskab til den. 11 I en variation af dette angreb kan script kiddien også befinde sig ved en router mellem den talende host og target. Her er det så bedst, hvis han befinder sig tættest muligt på den talende host eller target, da IP-pakkerne som tidligere nævnt ikke er tvunget til at tage samme rute hver gang og hvor der særligt i midten ofte vil være mange valgmuligheder. Script kiddien kan dog forsøge at gennemtvinge en bestemt rute via source routing, hvor der som options i IP headeren angives hvilken router pakkerne skal følge. 9

17 Der er systemspecifikke forskelle i implementeringen af TCP/IP-stakken. Forskelle i dannelsen af TCP/IP-pakker, samt måden at reagere på, når bestemte uforudsete hændelser forekommer, kan derfor afsløre, hvilket OS, det system, der ønskes angrebet, kører [21]. Disse informationer kan så anvendes til at finde frem til relevante sårbarheder/exploits til netop dét OS. 4.3 UDP UDP står for User Datagram Protocol. Protokollen har et lavt overhead ift. TCP, idet den ikke forhandler om oprettelse af forbindelse, og ikke anvender sekvensnumre eller flag. Der er således tale om en upålidelig protokol, hvor der ikke gives nogen garanti omkring den rækkefølge, hvori pakkerne ankommer, om de overhovedet ankommer, eller mod evt. fejlagtige gensendelser. Dens header ser således ud: 32 bits Source Port UDP length Data Destination Port UDP checksum Fig. 4.3 UDP header Mens det ved TCP var nødvendigt at kapre en forbindelse, er der her ingen decideret forbindelse. I stedet er der reelt tale om en masse individuelle, ustyrlige, pakker, og en hacker kan f.eks. lave et DoS-angreb mod afsenderen, spoofe IP-adressen til denne afsender, hvorefter forbindelsen vil være kapret 12. Evt. autentifikation foretages af øvre applikationslag baseret på især datafeltet 13, og er nødvendig for at en hacker f.eks. ikke kan hijacke en nyhedsudsendelse, der streames, og indsætte sine egne nyheder i stedet. Ligesom ved TCP giver checksum-feltet ikke nogen beskyttelse mht. integritet overfor en ondsindet script kiddie, der blot kan ændre feltet, så det afspejler hans ændringer. 4.4 Generelle sårbarheder og trusler Generelt for protokollerne gælder, at ingen af dem er kryptografisk beskyttede. Således kan alle pakker, der anvender de pågældende protokoller, aflyttes alle steder, de kommer forbi undervejs. Tilsvarende kan integriteten her ødelægges, og pakker kan dannes med de (falske) felter, man måtte ønske. Set i perspektiv af at Internettet er et globalt net, hvor alle kan smide pakker på, betyder det f.eks. at en script kiddie kan danne tusindvis af pakker med forskellige afsenderadresser og sende dem mod et offer. Gøres dette fra flere systemer på en gang, og overstiger disse systemers samlede båndbredde ofrets, vil ofret blive utilgængeligt som følge af DDoS angrebet. Kodes eksempelvis en virus, der indleder et DDoS-angreb mod én eller få IPer, vil virussen med stor sandsynlig kunne bringe 12 Idet det dog vil være ønskværdigt for hackeren at befinde sig på et netværkssegment, hvor svarpakkerne kan sniffes. 13 Et klassisk eksempel på en protokol, der ikke gør dette, og dermed stort set ingen autentifikation har, er TFTP. 10

18 de pågældende systemer ud af drift. Som eks. har verdens mest udbredte hybrid (i.e. kombineret virus & orm) Klez.H inficeret computere pt., alene baseret på de infektioner som Trend Micro World Virus Tracing Center [57] har opdaget. Disse systemers samlede båndbredde er der antageligt ingen systemer på Internettet, der kan hamle op med. Yderligere kan virussens enkelte noder anvende en metode, som Gibson [59] kalder for Distibuted Reflection Denial of Service (DRDoS): de inficerede noder SYN flooder Internet routere/servere med TCP connection requests, der har afsenderen spoofed til målet for angrebet. Routerne vil dermed svare den angivne afsender (ofret) med SYN/ACK-pakker. Ofrets system vil typisk smide pakkerne væk, hvilket blot får de pakkereflekterende routere til at tro, at deres pakker er gået tabt, hvorfor de for hver modtaget SYN sender adskellige SYN/ACK pakker inden de giver op. På denne måde kan de enkelte virus/zombie noder belaste ofrets båndbredde adskillige gange mere end deres egen. Omvendt vil en virus eller zombie, der udnytter dets netværks kapacitet fuldt ud, hurtigt blive opdaget, hvilket taler for at virussen/zombien kun kan benytte en brøkdel af den tilgængelige båndbredde, hvis den ønsker at overleve. Skaberen af virusset/ormen kan forsøge at gøre størstedelen af en mindre nation utilgængelig ved at rette et DDoS-angreb mod dets backbone routere. I Danmark vil det sige backbone routerne tilhørende bl.a. DIXen, samt de forskellige ISPer. Det er interessant at bemærke, at de gange hvor hastigheden på nettet er faldet markant i størstedelen af Danmark, som regel ikke skyldes kabelbrud eller fejl på udstyr, men derimod DDoS-angreb fra skønsmæssigt blot zombies [102]. Det er rent held, at folk, der har kodet de mest udbredte virus, hidtil ikke har benyttet muligheden for båndbreddebaseret DDoS mod specifikke systemer. En smagsprøve på at alle systemer på Internettet kan nedtages via båndbreddebaseret DDoS fik vi i 2000, hvor bl.a. Ebay, CNN og Yahoo! blev nedtaget via netop båndbreddebaseret DDoS-angreb [58]. 4.5 Modmidler Mange af de nævnte angreb vil kunne udføres af script kiddies, idet der er tale om angreb, der let lader sig automatisere i scripts. Er målet for angrebet ikke følsomt over for de nævnte DoS-angreb, kræves dog en større koordineret indsats for at tage et givent system ned via et båndbreddebaseret DDoS-angreb. Når en hacker først har overtaget tilstrækkeligt mange systemer, findes der DDoS-zombier som Trinity/Stacheldraht [76], der kan indlede sådanne angreb eller DDoS-zombien kan relativt nemt selv programmeres. Hvor angrebene kræver sniffing, vil dette især let kunne udføres internt i organisationen, ligesom der i et vist omfang er eksterne trusler fra folk, der f.eks. har hacket sig adgang til det interne LAN 14. Mange af de nævnte angreb kan forhindres via en ordentligt opsat firewall, baseret på stateful pakkefiltre eller proxier. Generelt gælder, at kun det mest nøvendige trafik må tillades efter princippet om, at alt hvad der ikke eksplicit er tilladt er forbudt. Proxier kan rense de modtagne pakker, i.e. smide de modtagne pakker væk og danne nye 14 Diskussionen om, hvor god en firewall kan være til at forhindre dette, tages i kapitel 6. 11

19 pakker uden underlige felter. Hermed undgås bl.a. covert channels, forsøg på source routing, ligesom proxien (eller et stateful pakkefilter) evt. kan samle alle en pakkes fragmenter inden den videresendes, for på denne måde at beskytte de interne systemer mod overlappende TCP-fragmenter dog er det yderst vigtigt grundigt at have tjekket, at proxien ikke selv er sårbar overfor sidstnævnte! Når pakkefiltret eller proxien er stateful kan den også bedre holde øje med hvilken forbindelse TCPfragmenterne tilhører, hvorfor den ikke behøver at tillade alle fragmenter undtaget det første. Ligeledes kan firewall-arkitekturen være med til at sikre, at der ikke kan oprettes forbindelse ude fra Internettet mod f.eks. organisationens klienter 15. Og endelig kan firewallen beskytte hele det interne netværk mod SYN flooding via såkaldte SYN cookies 16 [64]. DDoS-angreb synes generelt at være de sværeste at gøre noget ved. Er pakkerne forfalsket ordentligt, med variabel længde, forskellige afsenderadresser og uden fælles særpræg, er det simpelthen umuligt at adskille dem fra legitime pakker, hvorfor de ikke vil kunne stoppes ved f.eks. ens ISP, hvor båndbredden er større. Det grundlæggende problem er, at alle kan smide disse pakker på nettet et hvilket som helst sted i verden. Eneste løsning er her langsigtet og tæt på umulig at gennemføre i praksis: ISPerne bør kunne stilles til regnskab juridisk, hvis de groft uagtsomt f.eks. lader en bruger udsende pakker med afsenderadresser, der end ikke tilhører deres eget netværk. Optimalt bør ISPerne binde hver enkelt opkobling til en given IP, og ikke tillade routing af pakker med andre afsenderadresser herfra 17. Tilsvarende kan man overveje at lade de forskellige OSer blive født med antivirus systemer 18 med automatisk opdatering, hvilket vil være med til at forhindre virusser i at spredes, og potentielt deltage i DDoS angreb. Igen er udsigterne herfor dog ikke gode, da virksomhederne bag OSerne risikerer monopolsager, a la sagen om Microsofts integration af Internet Explorer i deres produkter. Et andet spørgsmål er tilliden til, og konpetencen hos, udvilkerne af OSerne, idet f.eks. Microsoft tidligere har udgivet sikkerhedsrettelser, der gjorde de modtagende systemer utilgængelige [100]. DDoS-angreb kan tilmed være særdeles svære at opdage for afsendernetværket, og spore for modtageren, særligt hvis DRDoS-metoden anvendes. Her kan hackeren spraye sine pakker ud på en lang liste af pakkereflekterende routere, og dermed få trafikken til at se mere normal ud, end hvis alle pakker var rettet direkte mod ofret. Et opmærksomt IDS system på zombiens netværk burde bemærke dette, idet der fra afsenderen samlet set sendes en unormal stor mængde SYN-pakker ud uden 15 Forsøg på firewall-penetration og tilsvarende modmidler er beskrevet i kapitel Når en udefra kommende klient ønsker at oprette en forbindelse til en intern klient, sender den en SYN som firewallen standser. Firewallen sender SYN + ACK tilbage, hvor ACK-sekvensnummeret er udregnet udfra klientens IP, portnummer og sekvensnummer, samt udfra destinationens IP, port samt et hemmeligt seed sidstnævnte er vigtig for at forhindre at sekvensnummeret kan gættes med sårbarhed overfor TCP hijacking og TCP RST/FIN DoS-angreb som følge. Herfter slettes pakken fra firewallens hukommelse. Modtager firewallen efterfølgende en ACK fra klienten, laver den først da 3-way handshake med den interne host. Hverken firewallen eller de interne hosts behøver dermed at bruge buffer-hukommelse på SYN-historik. Et muligt, normalt mindre, problem ved SYN cookies er, at firewallen giver det falske indtryk til omverden, at den IP som klienten ønsker at kontakte er i live uanset om dette er tilfældet eller ej. 17 Dette er muligt via en funktion kendt som port security se afsnit Undersøgelser [62] indikerer, at kun ca. 40% af alle Internet-brugere anvender antivirus. 12

20 modtagelsen af tilsvarende SYN/ACK pakker fra de kontaktede systemer. Filosofien bag nutidens IDS gør dog, at sådanne angreb sjældent vil blive opdaget i praksis. Nutidens IDS betragter generelt de interne systemer som betroede, det er jo dem det skal beskytte. Derfor fokuserer de på trafik, der kommer fra det ikke-betroede net (e.g. Internettet) ind mod det betroede net [101]. Dette er i virkeligheden problematisk, også for den organisation som IDSet skal beskytte, idet ens systemer netop kan angribe andre organisationer med mulig dårlig PR til følge. Derudover indikerer sådanne angreb et problem på det interne net, som der skal tages hånd om inden det evt. også gør skade her uanset om problemet så er virus, hackere, insiders eller andet. Problemet for modtageren er, at han er afhængig af, at afsendernetværket har et sådant IDS-system, hvilket antageligt sjældent vil være tilfældet. Sporing af et DDoS-angreb kræver generelt sporing fra router til router, hvilket er tæt på umuligt da det kræver at alle routere (inkl. udenlandske) mellem en DDoS-zombie og ofret har samabejdsvillige ejere. Derudover er antallet af zombies i et DDoS-angreb typisk så stort, at det er urealistisk at få sporet blot en mærkbar brøkdel. En mulig stor hjælp til sporing af DDoS-angreb er at tilføje såkaldte traceback-beskeder til ICMP, der f.eks. hver gang medsender en besked om foregående router og næste routere [63]. Initiativet er godt, men findes fortsat kun som Internet Draft, hvorfor det antageligt vil tage en del år, inden det evt. bliver indbygget i tilstrækkeligt mange routere og dermed være til hjælp. Den triste konklusion er, at der i dag er intet en given organisation kan gøre mod gennemtænkte båndbreddebaserede DDoS, der kommer fra adskillige systemer, og der er intet der tyder på, at dette ændrer sig i den nærmeste fremtid. Ethvert system på Internettet kan derved blive gjort utilgængeligt uden varsel og uden reelle modmidler. De nævnte hijacking-angreb og integritetsproblemer mht. kommunikation over usikre kanaler kan løses via krypetering i øvrige lag. Eksempler på sådanne protokoller er SSH i applikationslaget, SSL mellem applikations- og transportlaget, og IPsec i netværkslaget. 13

Analyse af Intruder Detection Systemer

Analyse af Intruder Detection Systemer Datalogi Institut ved Københavns Universitet November 2004 Analyse af Intruder Detection Systemer Udarbejdet af: Orod Badjelan orod@diku.dk Vejleder: Klaus Hansen khan@diku.dk Af Orod Badjelan, DIKU november

Læs mere

Titelblad. Denne rapport har til formål at analysere og besvare visse dele af det initierende problem:

Titelblad. Denne rapport har til formål at analysere og besvare visse dele af det initierende problem: Titelblad Titel: IP- telefoni Projektperiode: 06/10 2003 19/12 2003 Projektgruppe: 318D Storgruppe: 0335 Afleveringsdato: 15/12 2003 Vejleder: Henning Karlby Opponent gruppe: 307D/E Udarbejdet af: Uffe

Læs mere

IT-KRIMINALITET MED FOKUS PÅ BOTNETS

IT-KRIMINALITET MED FOKUS PÅ BOTNETS IT-KRIMINALITET MED FOKUS PÅ BOTNETS Kandidatspeciale af Daniel Jovanovic IT-Universitetet København, Forår 2012 Vejleder: Freddie Drewsen Abstract A botnet is a specific kind of malware which compromise

Læs mere

Undersøgelse af datasikkerhed i forbindelse med hjemmearbejdspladser i Danmark. Søren Maigaard. Kgs. Lyngby 2003 IMM-THESIS-2003-41

Undersøgelse af datasikkerhed i forbindelse med hjemmearbejdspladser i Danmark. Søren Maigaard. Kgs. Lyngby 2003 IMM-THESIS-2003-41 Undersøgelse af datasikkerhed i forbindelse med hjemmearbejdspladser i Danmark Søren Maigaard Kgs. Lyngby 2003 IMM-THESIS-2003-41 Undersøgelse af datasikkerhed i forbindelse med hjemmearbejdspladser i

Læs mere

Netværksprojekt. Projektdeltagere: Henrik Hansen. Kristjan Nielsen. Martin Gertsen. Ognjen Grgic. Rasmus Dal

Netværksprojekt. Projektdeltagere: Henrik Hansen. Kristjan Nielsen. Martin Gertsen. Ognjen Grgic. Rasmus Dal Netværksprojekt Projektdeltagere: Henrik Hansen Kristjan Nielsen Martin Gertsen Ognjen Grgic Rasmus Dal Indholdsfortegnelse Indledning og resume...4 Kravspecifikation...6 Tidsplan...7 Firma analyse...9

Læs mere

The MTIDD Firewall Language. Projektgruppe F603a

The MTIDD Firewall Language. Projektgruppe F603a The MTIDD Firewall Language 10. november 2003 AALBORG UNIVERSITET Institut for Datalogi Titel: The MTIDD Firewall Language Tema: Sprog og oversættelse Projektperiode: 3. februar - 30. maj 2003 Semester:

Læs mere

Den Sikre Mobile Medarbejder

Den Sikre Mobile Medarbejder Den Sikre Mobile Medarbejder Kenny Magnusson Kongens Lyngby 2007 IMM-THESIS-2007-105 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark

Læs mere

Usikre trådløse netværk i private hjem.

Usikre trådløse netværk i private hjem. ? Usikre trådløse netværk i private hjem. Datanomspeciale i Datakommunikation Udarbejdet af Dion Rønne-Rasmussen Udarbejdet Foråret 2005 Specialevejleder Finn Jensen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Truslen fra cyberspace baggrund og konsekvenser...5 2.1. Samfundets digitale nervesystem er sårbart... 5 2.2. Truslen fra organiseret cyberterrorisme eller -sabotage...

Læs mere

Dette speciale er udarbejdet i perioden fra den 20. september 2010 til den 20. marts 2011 på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet.

Dette speciale er udarbejdet i perioden fra den 20. september 2010 til den 20. marts 2011 på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet. DET NATURVI DENSKABELI GE FAKULTET KØBENHAVNSUNI VERSI TET Us abi l i t yeval uer i ngafnemi D -enbel ys ni ngafaut ent ii kat i onibor ger vendt ei t s ys t emer Kandi dat s pec i al eaf Ander sbj er

Læs mere

SPYWARE. Gruppe 18 Bilal, Mirza og Nicolai Vejleder : Niels Christian Juul

SPYWARE. Gruppe 18 Bilal, Mirza og Nicolai Vejleder : Niels Christian Juul SPYWARE Gruppe 18 Bilal, Mirza og Nicolai Vejleder : Niels Christian Juul 1 Indholdsfortegnelse Indledning Problemformulering Teknologiens betydning for hverdagen World Wide Web og internet Hvordan fungere

Læs mere

IT-infrastrukturens sårbarhed

IT-infrastrukturens sårbarhed IT-infrastrukturens sårbarhed Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Teknologirådets rapporter 2004/4 IT-infrastrukturens sårbarhed Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe

Læs mere

Mobilbanksikkerhed og -usability med fokus på signon

Mobilbanksikkerhed og -usability med fokus på signon Mobilbanksikkerhed og -usability med fokus på signon Speciale ved Roskilde Universitetscenter, Datalogi September 2008 Af: Christina Rudkjøbing og Martin Schultz Vejleder: Niels Jørgensen Offentlig version

Læs mere

Internettet. *ukkulp#m,bvcm* ÊÀËÑ. Start med 48,- En klassiker og bestseller. Nu i 5. udgave. www.knowware.dk. Torben Kjær

Internettet. *ukkulp#m,bvcm* ÊÀËÑ. Start med 48,- En klassiker og bestseller. Nu i 5. udgave. www.knowware.dk. Torben Kjær 48,- En klassiker og bestseller Start med Torben Kjær Internettet Også til Mac En begynderguide til det globale computernetværk Svar på dine spørgsmål: * internettet, surfe, e-mail, sikkerhed, * chat,

Læs mere

DK CERT. Trendrappor t 2009. It-kriminalitet og sikkerhed i året der gik

DK CERT. Trendrappor t 2009. It-kriminalitet og sikkerhed i året der gik DK CERT Trendrappor t 2009 It-kriminalitet og sikkerhed i året der gik Redaktion: Shehzad Ahmad, Jens Borup Pedersen og Morten Bartvig, DK CERT Grafisk arbejde: Kirsten Tobine Hougaard, UNI C Foto: colourbox.com

Læs mere

Telefoni over Internettet

Telefoni over Internettet Telefoni over Internettet - En introduktion til tekniske og juridiske problemstillinger Mads Danquah mads@danquah.dk Vejleder: Camilla Bonde, Cand.jur. milla@mail.tele.dk 17. december 2004 IP IT-Universitet

Læs mere

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - produkter (IV)

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - produkter (IV) DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - produkter (IV) 1 Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-982-8 0.10.12 2 Introduktion

Læs mere

ITEK og DIs vejledning om beskyttelse af data mod fremmede landes overvågning

ITEK og DIs vejledning om beskyttelse af data mod fremmede landes overvågning ITEK og DIs vejledning om beskyttelse af data mod fremmede landes overvågning Udgivet af: DI ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-753-4 0.12.08 2 Beskyttelse af nationalstatens borgere

Læs mere

ETABLERING AF WIRELESS LAN

ETABLERING AF WIRELESS LAN ETABLERING AF WIRELESS LAN Anders Ørskov Christensen Kongens Lyngby, februar 2009 IMM-B.Eng-2008-45 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni.

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni. Forord Denne rapport af udarbejdet ved Aalborg Universitet, Institut for Datalogi, af projektgruppe E3-208b herunder Kim Buhl Christensen, Simon Rodil Mikkelsen og Lars Sørensen, i perioden 1. februar

Læs mere

Trendrapport. Status på informationssikkerheden i Danmark

Trendrapport. Status på informationssikkerheden i Danmark Trendrapport 20 14 Status på informationssikkerheden i Danmark DKCERT Trendrapport 2014 Redaktion: Shehzad Ahmad, Tonny Bjørn og Torben B. Sørensen Eksterne bidragydere: Henrik Jensen, Roskilde Universitet,

Læs mere

Hæfte til kurset Netværk Videregående 1

Hæfte til kurset Netværk Videregående 1 Materialer til Netværk Videregående Materialet her er beregnet som undervisningsmateriale på AMU efteruddannelseskurset Netteknik, Serversystemer, installation og konfiguration. Forfattere: Henrik Thomsen,

Læs mere

Elektronisk Afstemning

Elektronisk Afstemning Speciale ved IT-Universitetet, november 2004 Softwareudvikling Christian Landbo Frederiksen landbo@itu.dk Kristian Rønn-Nielsen ronn@itu.dk Vejleder: Professor Peter Sestoft, sestoft@dina.kvl.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

- En privacy udfordring?

- En privacy udfordring? - En privacy udfordring? 4-ugers projekt, 27.05.05 IT-Universitetet i København Fagområde: Forretningsteknisk Projektdeltagere: Peter Hørsted Rysgaard, Peter Winther, Morten Rold Vejleder: Freddie Drewsen

Læs mere

ITEK og Dansk Industris antispywarevejledning

ITEK og Dansk Industris antispywarevejledning ITEK og Dansk Industris antispywarevejledning Udgivet af: ITEK og Dansk Industri Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 87-7353-522-2 0.04.04 2 Den korte version Spyware er ondsindede programmer, som alene

Læs mere

DK CERT. Trendrapport. It-sikkerhed i første kvartal 2011

DK CERT. Trendrapport. It-sikkerhed i første kvartal 2011 DK CERT Trendrapport It-sikkerhed i første kvartal 2011 Redaktion: Shehzad Ahmad, Jens Borup Pedersen, Tonny Bjørn og Dennis Panduro Rand, DK CERT Grafisk arbejde: Kirsten Tobine Hougaard, UNI C Foto:

Læs mere

P2P-netværk. Optimering og samarbejde. Daniel Grøndal Sangill. Jens Taarnhøj. Omkostningsfordeling og spilteori. Afleveringsdato: 1.

P2P-netværk. Optimering og samarbejde. Daniel Grøndal Sangill. Jens Taarnhøj. Omkostningsfordeling og spilteori. Afleveringsdato: 1. P2P-netværk Optimering og samarbejde Navne: Daniel Grøndal Sangill Jens Taarnhøj Specialevejleder: Specialefag: Uddannelse: Jens Leth Hougaard Omkostningsfordeling og spilteori CBS, Cand.Merc.Mat Afleveringsdato:

Læs mere

Datasikkerhed. Information er ofte det eneste, din virksomhed har. Sørg for at beskytte den. powered by:

Datasikkerhed. Information er ofte det eneste, din virksomhed har. Sørg for at beskytte den. powered by: powered by: Artiklerne er skrevet af Lars Danielsson, ComputerSweden Whitepaper Datasikkerhed Information er ofte det eneste, din virksomhed har. Sørg for at beskytte den indhold 1. Problemet. Uden data

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

EDI i den nye Internet-verden

EDI i den nye Internet-verden EDI i den nye Internet-verden - en teoretisk analyse af tre nye EDI-teknologier Kandidatafhandling Cand.merc.dat. Søren Tjørnov og Thomas Hensing Vejleder: Professor Niels Bjørn-Andersen DØK-studiet Handelshøjskolen

Læs mere