Jeg gør det i morgen-opsparing. Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg gør det i morgen-opsparing. Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen"

Transkript

1 Jeg gør det i morgen-opsparing Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen

2 Jeg gør det i morgen-opsparing Pension er ikke noget, vi taler med naboen om over hækken. Og er du, som danskere er flest, er din pensionsopsparing heller ikke noget, du bruger meget tid på. Maksimalt en til to timer om året*. Der kan være mange grunde til, at vi ikke bruger mere tid på den opsparing, vi trods alt skal leve af, den dag vi for lader arbejdsmarkedet. Forståeligt nok vil de fleste af os hellere bruge vores tid på andet end rudekuverter og oversigter fra vores bank eller pensionsselskab. Mange oplever med rette pension som både tid s krævende og kompliceret. Er der fx år til, at du skal forlade arbejdsmarkedet, er det fristende at udskyde overvejelserne om pension til i morgen. Når det alligevel betaler sig at bruge lidt ekstra tid til at gå din pension igennem, skyldes det, at den tid, du investerer i dag, kan vise sig at give et godt afkast senere hen. Pension har det med at blive anderledes nærværende, når der sættes kroner og øre på. Ved du fx, hvor meget du har at leve for den dag, du skal på pension? Resultatet vil nok overraske nogle. I dette temahæfte giver vi dig eksempler på, hvor meget du skal forvente at spare op, hvis du ønsker at have et livsgrundlag, der nogenlunde svarer til det, du har i dag. Har du hævet din efterløn, står du måske også over for at skulle beslutte, hvad du skal gøre med den opsparing, du har fået udbetalt. I virkeligheden handler pension både om regler, produkter og afkast, men også om det liv, du forestiller dig, du skal leve, når du siger farvel til arbejdsmarkedet. I Nordea kan vi hjælpe dig med at ændre din jeg gør det i morgen-opsparing til en jeg kigger på det i dag-pension. * The Nielsen Company for ATP, august

3 3

4 Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Har du hævet din efterløn, bør næste overvejelse være, hvordan du nu får mest muligt ud af dine efterlønskroner. Er målet en langsigtet opsparing, er pension et oplagt valg. Fristen for at melde sig ud af efterlønsordningen skattefrit udløb 1. oktober Er du en af de mange danskere, der har benyttet sig af muligheden for at få efterlønsbidraget udbetalt skattefrit, har følgende spørgsmål måske allerede meldt sig: Hvad var dit oprindelige mål med at være tilmeldt efterlønsordningen? Hvad skal du gøre med den opsparing, der er kommet til udbetaling? Skal pengene gå til forbrug, opsparing, afdrag på gæld eller noget helt fjerde? Hvordan du besvarer spørgsmålene, hænger nøje sammen med de overvejelser, du bør gøre dig i forhold til den hævede efterlønsopsparing. Som bekendt gør efterlønsordningen det muligt at trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet eller at arbejde frem til pensionsalderen mod at få udbetalt en skattefri præmie. Ved at træde ud af ordningen gav du afkald på disse muligheder. Selvom du ikke længere er berettiget til en skattefri præmie senere hen, kan du måske alligevel opbygge en opsparing, der matcher den, du ellers ville få udbetalt gennem efterlønsordningen. Placerer du dit hævede efterlønsbidrag på en pensions ordning og supplerer den med løbende indbetalinger fx ved at øremærke det sparede efterlønskontingent, er du godt på vej til at lukke det hul, den manglende efterløn efterlader senere i livet. Der er flere fordele ved at vælge opsparing via en pensionsordning. Først og fremmest er pension en langsigtet opsparing præcis som din efterlønsordning formentlig var tænkt det. I en pensionsordning er pengene som udgangspunkt bundet frem til den dag, du vælger at gå på pension. Derudover er flere pensionsordninger på markedet såkaldte skattebegunstigede opsparingsformer. Det betyder, at du kan trække indbetalinger fra i din personlige indkomst. Populært sagt er 100 kroner, der indbetales til pension, mere værd end de samme 100 kroner indsat på en almindelig indlånskonto. Derudover beskattes det løbende afkast, du får af din opsparing fx renteindtægter eller gevinster på aktier og obligationer mere lempeligt på en pensionsordning end ved almindelig fri opsparing. Der findes forskellige pensionsordninger, der har det tilfælles, at indbetalinger giver ret til fradrag i den personlige indkomst. Hvad der er mest fordelagtigt i din situation, kan din rådgiver hjælpe dig med at få afdækket. Afdrage på gæld i stedet? I nogle tilfælde vil det være en fordel at afdrage på gæld frem for at spare op. Har du dyr gæld, fx på kreditkort eller andre dyre forbrugslån, bør du overveje denne mulighed. Har du spørgsmål til, hvordan du får mest ud af din udbetalte efterlønsopsparing, er du velkommen til at kontakte din rådgiver i Nordea. 4

5 Gode råd om efterløn og pension TIP: Øremærk efterlønskontingentet Har du meldt dig ud af efterlønsordningen, skal du fremover ikke længere betale efterlønskontingent, hvilket giver en samlet besparelse på godt kr. om året (før skat). Hvis de penge skal gå til anden opsparing i stedet, kan du fx øremærke det til en pensionsordning. Et godt råd er at lægge pengene til side, inden du når at vænne dig til det ekstra økonomiske råderum. Overvej dit oprindelige formål med at være i efterlønsordningen, og hvordan du kan nå samme mål ved at spare op på egen hånd Få regnet på konsekvenserne ved at spare op i de forskellige pensionsordninger Øremærk evt. det sparede efterlønskontingent til anden opsparing, fx pension Har du dyr gæld, er det måske mere fordelagtigt at afdrage på denne frem for at spare op Er du i tvivl, så kontakt din rådgiver i Nordea Fakta Muligheden for at få udbetalt sit efterlønsbidrag skattefrit var en del af regeringens tilbagetrækningsreform, som blev vedtaget i slutningen af

6 Betal nu og slip billigere i afgift Skattereformen betyder et farvel til kapital pensionen, som vi kender den. Fra og med 2013 er det nemlig ikke længere muligt at spare op på en kapitalpension og samtidig få fradrag for indbetalingerne. Til gengæld får du ekstraordinært mulighed for at slippe billigere, hvis du vælger at betale afgiften allerede i 2013, selvom du måske først skal på pension langt senere. Omlæg din eksisterende kapitalpension til en aldersopsparing og få en afgiftsrabat for ulejligheden. I 2013 kan du nemlig nøjes med at betale 37,3 pct. i afgift til staten på din kapitalpension. Vælger du at betale afgiften, bliver den del af din opsparing, der er tilbage, når afgiften er betalt, omlagt til en aldersopsparing. For de fleste vil dette være en attraktiv mulighed. Hæver du din kapitalpension i 2012 eller efter 2013 skal du betale 40 pct. i afgift til staten, hvis du skal på pension. Har du en eksisterende ordning, skal du næste år tage stilling til, om du vil beholde din nuværende kapitalpension eller afgiftsberigtige den og omlægge den til en aldersopsparing. Vælger du at beholde din kapitalpension på de nuværende vilkår, betaler du som udgangspunkt en afgift på 40 pct., når du får den udbetalt på pensionstidspunktet Vælger du at omlægge din kapitalpension til en aldersopsparing, betaler du afgiften med midler fra værdien af den eksisterende ordning Fordel for de fleste Som udgangspunkt vil det være fordelagtigt at benytte sig af muligheden og afgiftsberigtige kapitalpensionen i løbet af 2013 og fortsætte med en aldersopsparing. Dog er der en række undtagelser, hvor det vil kræve yderligere overvejelser. Kapitalpension afløses af aldersopsparing Aldersopsparingen ligner til forveksling den kapital pension, vi kender i dag. Den udbetales som en engangssum, og der kan højst indbetales et årligt grundbeløb, som i 2013 udgør kr. (grundbeløbet reguleres). Til gengæld er indbetalingerne på ordningen ikke længere fradrags berettiget, hvilket modsvares af, at der ikke betales afgift, når ordningen skal udbetales på pensions tidspunktet. 6

7 Det skal du være opmærksom på Det gælder bl.a.: Små ordninger, hvor omkostningerne kan risikere at overstige afgiftsrabatten ved omlægning Ordninger med betydelige beholdninger af unoterede aktier eller andre svært omsættelige værdipapirer (medmindre der er midler til at betale afgiften uden salg af værdipapirer) her kan det være svært eller forbundet med høje omkostninger at afgiftsberigtige For ordninger, hvor der ændres fra pension med gennemsnitsrente til markedsrente, skal du være opmærksom på, hvilke vilkår den nye ordning tilbydes på Hvis du påtænker at gå på pension i 2012 eller 2013 Er du i tvivl om, hvorvidt det er en god ide for dig at omlægge din kapitalpension til en aldersopsparing, foreslår vi, at du kontakter din bankrådgiver. Muligheden for afgiftsrabat gælder kun i 2013 Omlægger du ikke din kapitalpension, fortsætter den på de hidtidige vilkår med 40 pct. i afgift på pensionsudbetalingstidspunktet Der kan være omkostninger forbundet med at omlægge din kapitalpension Har du allerede planer om at få udbetalt din kapitalpension i år, bør du overveje at vente til 2013, hvor du kan få en afgiftsrabat på 2,7 pct. Er du bosat i en kommune med en lav skatteprocent, er det ikke nødvendigvis en fordel at indbetale til kapital pensionen i år, hvis du har planer om at afgiftsberigtige den i Fradraget i den skattepligtige indkomst kan nemlig vise sig lavere end den gevinst, du opnår ved at overføre din kapitalpension til en aldersopsparing Hvad er aldersopsparing? Skattereformen betyder et farvel til kapitalpensionen, som vi kender den. Som et alternativ til kapital pensionen bliver det muligt at spare op på en ny pensionsopsparingstype med udbetaling af et engangs beløb den såkaldte aldersopsparing. Du får ikke fradrag for indbetalingerne, til gengæld er udbetalingen på pensionstidspunktet afgiftsfri. Fordelen ved den nye aldersopsparing er, at afkastet kun bliver beskattet med p.t. 15,3 pct., hvilket er en lavere beskatning end beskatning af afkastet på frie midler. Skattereformen er først lige vedtaget og gælder fra Derfor tilbyder vi først aldersopsparingen i løbet af det nye år. 7

8 Hvad koster det at gå på pension? En million kroner rækker ikke langt, hvis de skal strække sig over en pensions tilværelse på 25 år. Pension handler i høj grad om, hvilke forventninger du har til livet efter arbejdslivet. Lørdage er som regel dyrere end onsdage. Forestil dig så en uge med syv lørdage. Populært sagt er det, hvad du kan se frem til, når du forlader arbejdsmarkedet. De færreste ønsker at gå ned i levestandard, når de går på pension for det er jo netop nu, de har tid til at rejse og til at opleve en masse. Hvor meget, du skal spare op til pension, afhænger af, hvordan du forventer at leve som pensionist, og hvordan din indkomst har været tidligere. Når du går på pension, vil du med de gældende regler modtage folkepension fra det offentlige. Derudover er det vigtigt, at du selv har sparet op til pension. Dette kan du gøre via din arbejdsgiver og/eller privat. Hvor meget, du skal spare op, afhænger i høj grad af, hvilke krav og forventninger du har til din seniortilværelse. Det er vigtigt, at du gør dig grundige overvejelser omkring din pensionstilværelse. Nogle ønsker et større rådighedsbeløb de første år som pensionist, for derefter at have et mindre rådighedsbeløb. Begrundelsen for dette valg er, at de ønsker at have mest, mens de er mest aktive som pensionister. Andre ønsker det samme rådighedsbeløb gennem alle årene som pensionist det er meget individuelt. Nedenfor er nogle eksempler på spørgsmål, du kan stille dig selv for at finde ud af, hvordan du ønsker, at din seniortilværelse skal se ud: Hvornår vil du gå på pension? Hvilken seniortilværelse har du i tankerne? Hvordan vil du bo? Hvilken levestandard vil du have? En million rækker ikke langt Hvor meget skal jeg spare op? og hvornår er min opsparing stor nok? Dette er spørgsmål, mange ofte stiller sig selv, men de kan være svære Når du forlader arbejdspladsen, siger du samtidig goddag til en hverdag fyldt med fritid, som kan fyldes ud med aktiviteter og oplevelser. Det er vigtigt, at din pensions opsparing matcher dine forventninger til seniortilværelsen. 8

9 Så stor skal pensionsformuen være Har du i dag en månedlig indtægt på kr. før skat og ønsker samme beløb udbetalt, når du går på pension, skal din pensionsformue se sådan ud: at svare på. Umiddelbart lyder en million som rigtig mange penge, men husk på, at du muligvis skal leve af din pensionsformue i år ja, måske længere endnu. Nedenfor kan du se, hvor meget du vil få udbetalt om måneden, hvis du står med en million kroner, når du går på pension. Som det fremgår, rækker formuen pludselig ikke så langt, når den skal strækkes over 20 år. Udbetalt over 10 år fra 65 år til 75 år giver det en månedlig udbetaling på kr. pr. måned før skat Udbetalt over 20 år fra 65 år til 85 år giver det en månedlig udbetaling på kr. pr. måned før skat Hertil kommer folkepensionens grundbeløb og ATP, som udgør i alt kr. pr. måned (2012-satser) kr., hvis pensionsformuen udbetales over 10 år, fx fra år* kr., hvis pensionsformuen udbetales over 20 år, fx år* Der betales ikke arbejdsmarkedsbidrag på 8 pct. af pensionsudbetalinger. En indtægt på kr. før skat som pensionist svarer derfor til en lønindtægt på kr. Folkepensionens grundbeløb og ATP udgør kr. (2012-satser bliver ikke indkomstreguleret). * Beregningerne bygger på de aktuelle beløb for udbetaling af ATP og folkepension samt Nordeas egne forventninger til afkast på aktier og obligationer. De fulde forudsætninger kan ses på nordea.dk/pension, hvor du også kan lave din egen pensionsberegning. 9

10 10

11 Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen De nye pensionsregler har givet den livsvarige livrente et comeback. Vi ser nærmere på denne særlige pension, som sikrer en fast månedlig udbetaling, uanset hvor længe du lever. Vi lever længere, og når den sidste løncheck er modtaget, og seniortilværelsen er en realitet, har vi ingen planer om at skrue ned for tempoet. Tværtimod. Mange har glædet sig til det nye liv, hvor rejser, hobbyer og familie kan få en endnu større plads i hverdagen. Men det koster penge, og har du udelukkende sparet op til pensionstilværelsen via en rate- eller kapitalpension (i 2013 erstattes kapitalpensionen af en aldersopsparing), er der en risiko for, at den økonomiske frihed kun rækker til den første del af pensionstilværelsen. Samtidig betyder de seneste års ændringer i fra dragsretten på de populære ratepensioner, at en del pensionsopsparere er gået på jagt efter alternative opsparingsmuligheder. Det har betydet, at den livsvarige livrente har fået et comeback, da den for mange danskere er et særdeles fornuftigt supplement til deres eksisterende pensionsopsparing. Allerede tilbage i 2009 anbefalede Velfærdskommissionen at tilskynde flere til at spare op via livsvarige pensioner, og det råd har politikerne taget til sig. Senest med finansloven for 2012, hvor regeringen sænkede loftet over fradrag for indbetalinger til ratepensioner, mens der ikke blev ændret ved fradragsretten for indbetalinger på livsvarige livrenter. Argumentet har bl.a. været, at vi lever længere, og at der derfor også er behov for at have en pension, der strækker sig længere. På en ratepension stopper udbetalingerne typisk efter 10, 15 eller 20 år. Og hvad gør du så, hvis du er frisk og rørig på det tidspunkt? Med den livsvarige livrente stopper udbetalingerne ikke. Livrenten udbetales resten af livet, og dermed passer den godt til en aktiv seniortilværelse, hvor den økonomiske frihed skal strække sig over en længere årrække. Flere vælger den livsvarige livrente Ubegrænset indbetaling Den livsvarige livrente har ikke en begrænsning for fradrag, og dermed kan du opnå fuldt fradrag i din personlige indkomst, uanset størrelsen på indbetalingen. Vi lever længere Danskernes levealder stiger markant i disse år. I dag bliver 47 pct. af danske kvinder ældre end 85 år. I syv ud af ti ægteskaber er den ene ægtefælle i live efter det 85. år. For mange rækker ratepensionen derfor ikke hele livet. Med en livsvarig livrente sikrer du dig selv og din ægtefælle en livslang udbetaling. Det betyder økonomisk tryghed til jer begge i hele den tredje alder. 11

12 Tid til at sende fordommene på pension Er den livsvarige livrente blot et væddemål, der kun har én vinder pensionsselskabet? Der er mange fordomme om den livsvarige livrente, og vi har derfor valgt at se på de mest udbredte. Er pengene tabt, hvis jeg dør? Nej, sådan er det ikke nødvendigvis længere. Langt de fleste ønsker, at opsparingen går til den allernærmeste familie, hvis de dør, før de går på pension. Det er i dag muligt med en Livrente+. Når du går på pension, vælger du selv. Pensionen kan udbetales til dig eller til din ægtefælle eller samlever, så længe han eller hun lever, hvis du dør først. Derudover kan du vælge, om dine efterladte skal sikres en udbetaling fra din livrente i en periode. Er der ikke brug for livrenten? Danskernes levealder stiger markant i disse år, og mange bliver så gamle, at ratepensionen ikke rækker hele livet. Netop derfor er det en fordel at vælge en livsvarig livrente, der giver økonomisk tryghed hele livet. Der er derfor et behov for at sikre pensionen i langt flere år end tidligere. Med en livsvarig livrente har du mulighed for, at du sikrer både dig selv og din ægtefælle livslang udbetaling. Det betyder økonomisk tryghed til jer begge i hele den tredje alder. Er det besværligt at få en livrente, og skal jeg aflevere helbredsoplysninger? Tidligere var det ofte en forudsætning, at der skulle afgives helbredsoplysninger ved oprettelsen af den livsvarige livrente. Sådan er det ikke nødvendigvis længere. Når du opretter en livrente i Nordea Liv & Pension, skal du som udgangspunkt ikke aflevere helbredsoplysninger. Du skal heller ikke aflevere helbredsoplysninger, hvis du på pensionstidspunktet ønsker at sikre din ægtefælle og/eller dine efterladte. Kan jeg investere i markedsrente med en livrente? De tidlige livrenter var langt fra så fleksible som dem, der udbydes i dag. Du kan vælge, om du vil placere din livsvarige livrente i et miljø, som ikke kræver involvering i de løbende investeringsmæssige beslutninger. Eller måske foretrækker du et opsparingsmiljø, hvor du selv vælger, hvordan pengene skal investeres. Først når du nærmer dig pensionsalderen, skal du tage stilling til, hvordan du ønsker udbetalingen, og om du har brug for at sikre dine efterladte. Historisk set eksisterer der en række fordomme om livrenten, bl.a. at den er et væddemål, der indgås mellem kunden og livsforsikrings- og pensionsselskabet. Det er korrekt, at de, der lever længst, også får mest ud af livrenten. Livrenten er en kollektiv ordning, hvor de, der dør tidligt, betaler til dem, der lever længe. Dog er det ikke nødvendigvis sådan, at opsparingen er tabt, hvis den forsikrede dør, inden livrenten starter udbetaling. Nordea Liv & Pension tilbyder et livrenteprodukt, der hedder Livrente+. Med Livrente+ er det muligt at oprette livrenter, hvor den opsparede formue udbetales til de nærmeste, hvis man dør, inden pensionstidspunktet. Om et livrenteprodukt er det rigtige for dig, afhænger i høj grad af, hvor stor vægt du lægger på at have en livslang pension, og hvordan du ønsker at sikre din ægtefælle, samlever, registrerede partner og arvinger. Muligheder med Livrente+ Livrente+ giver flere udbetalingsmuligheder. Først på pensionstidspunktet skal du tage stilling til, hvordan du ønsker, at livrenten skal udbetales: 1. Udbetalingen kan ske alene til dig, så længe du lever 2. Få udbetalingerne, så længe du lever, og fortsæt udbetalingerne til din ægtefælle, samlever eller registrerede partner, så længe han eller hun lever 3. Kombiner ovenstående muligheder med en garanti, der sikrer udbetaling til den længstlevende, og hvis han/hun dør, inden garantiperioden udløber, udbetales den resterende periode til de efterladte 12

13 Investering med langsigtet perspektiv Pension er en langsigtet opsparing. derfor lader investeringschef i nordea Liv & Pension, Anders Schelde sig ikke påvirke af de daglige kursudsving på børserne. Nordea Liv & Pension har det langsigtede perspektiv, når pensionsformuen investeres i bl.a. skovbrug, ejendomme, aktier og obligationer. Pensionsselskabet Nordea Liv & Pension forvalter ca. 130 milliarder kroner, og afkastet af den formue er afgørende for, hvor stor pensionsudbetaling selskabets kunder får, den dag de skal på pension. De færreste tænker over, hvordan deres pensionsopsparing bliver forvaltet, men for investeringschef i Nordea Liv & Pension, Anders Schelde, er det omdrejningspunktet i hans arbejdsliv og her er det lange seje træk i fokus. De overvejelser, vi sidder med, er grundlæggende de samme, som en privat investor har. Det handler om at skabe det bedst mulige afkast til en fornuftig risiko, men da vi forvalter en noget større formue, har vi nogle andre muligheder. Vi kan bl.a. investere i unoterede aktier, ejendomme og råvarer i en større målestok, end de private investorer kan. Jeg er meget bevidst om, at jeg har et stort ansvar, da det i sagens natur ikke er mine penge, jeg investerer, og vi har hele tiden i baghovedet, at formuen i Nordea Liv & Pension er den pension, vores kunder skal leve af senere i livet, siger Anders Schelde. 13

14 Daglige kursudsving af mindre betydning Til trods for at Anders Schelde er en rigtig talknuser, sidder han ikke og følger aktiekurser, valutaspænd og råvarepriser døgnet rundt. Udviklingen fra dag til dag har ikke den store betydning. Det er afkastet over tid, der interesserer os. For os består opgaven i at finde den optimale balance mellem risiko og afkast, og så længe vi hele tiden doserer vores risiko mest optimalt, kan vi også tåle at tage risiko i vores investeringer. Sydamerikanske skove, ejendomme og kapitalfonde For en privat investor er udbuddet af investeringsmuligheder relativt begrænset, men når pengetanken indeholder 130 milliarder kroner, er mulighederne markant større. Det betyder blandt andet, at kundernes pensionsformue investeres bredt i alt fra aktier og obligationer fra hele verden til råvarer, ejendomme og skovbrug i bl.a. Sydamerika. Sidstnævnte kræver vist en uddybning: For en stor pensionsforvalter som Nordea Liv & Pension kan skove være interessante som et investeringsobjekt, fordi de på en måde giver os mulighed for at deltage i den økonomiske aktivitet, fx i de nye økonomier i Asien og Sydamerika. Samtidig har skovbrug nogle interessante risikoegenskaber. Falder prisen fx på træ, så venter vi og lader træerne vokse videre til de måske bliver mere værd. Til sammenligning kan man sige, at en tønde olie eller en guldbarre jo ikke vokser i størrelse, blot fordi den bliver liggende på lageret, forklarer Anders Schelde. Cornflakes og finanskrise Det handler om langsigtede investeringer. Derfor går Anders Schelde og Nordea Liv & Pension efter Fokus på ansvarlige investeringer Alle investeringer i Nordea Liv & Pension er underlagt samme retningslinjer som det øvrige Nordea i forhold til ansvarlige investeringer. Nordea underskrev i 2007 FN s principper for ansvarlige investeringer (UNPRI, United Nations Principles for Responsible Investments) og har arbejdet efter disse principper lige siden. I 2010 vedtog vi en ny strategi for ansvarlige investeringer. Strategien bygger på øget fokus på dybdegående analyse af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (ESG) samt på udviklingen af en række nye produkter, hvor ESG indgår som en naturlig del af investeringsprocessen. En anden del af den nye strategi er at øge kommunikationen omkring, hvilke resultater der opnås, og at viderekommunikere vigtige begivenheder i Nordea. For at understøtte strategien er der etableret et særligt team, Responsible Investment and Governanceteam. Alle vores fonde og porteføljer gennemgås to gange om året for at identificere virksomheder, der overtræder internationale normer og konventioner inden for miljø, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og forretningsetik. Nordea investerer ikke i virksomheder, der er involveret i fremstillingen af ulovlige våben. Udelukkelse af virksomheder er den sidste udvej, når overtrædelserne er alvorlige, og virksomhederne ikke vil ændre eller forbedre deres adfærd. Du kan læse mere om Nordeas holdning til ansvarlige investeringer på nordea.com/samfundsansvar eller scan koden til venstre, og læs mere. 14

15 at udvælge investeringer, der klarer sig godt over tid, og som supplerer hinanden, når de økonomiske konjunkturer går op og ned. I Nordea Liv & Pension gør vi to ting, der adskiller os fra den almindelige dansker, der handler aktier derhjemme. Først og fremmest har vi generelt et godt øje til investeringer med defensive kvaliteter. Det vil sige investeringer, der klarer sig pænt og typisk bedre end resten af markedet, når økonomien er under pres. Det gælder fx det, vi kalder stabile aktier, som er selskaber, der er mindre afhængige af de økonomiske konjunkturer i samfundet. Det er producenter af alle de produkter, vi ikke stopper med at købe, selvom vi befinder os i en økonomisk krise, fx morgenmadsprodukter, håndkøbsmedicin og dagligvarer, siger Anders Schelde og påpeger, at netop denne type investeringer var med til at sikre pensionskunderne fornuftige afkast i kriseårene 2008 og Derudover leder vi efter investeringer, der med en høj grad af sikkerhed giver os et godt afkast. Det er typisk investeringer, der er forbeholdt professionelle investorer, fx unoterede aktier (ikke-børsnoterede selskaber). Normalt er merafkast og defensive investeringer modsatrettede størrelser, men med vores måde at investere på har vi fundet ud af, at vi kan skabe gode afkast til vores pensions kunder uden at have for høj risiko i porte føljerne, siger Anders Schelde og uddyber: Endelig har vi selvfølgelig også meget fokus på spredningen i vores investeringer. Ved at brede investeringerne ud, så de supplerer hinanden, begrænser vi risici. Selv har Anders Schelde ikke handlet aktier og andre investeringer i mange år. Og det har han efter eget udsagn heller ikke tænkt sig at begynde på. Mit og mine kollegaers arbejde er at skabe det bedst mulige afkast til vores kunder. Min private pension lader jeg andre om at styre. Danskerne ændrer pensionsvaner Flere og flere danskere skifter fra det traditionelle pensionsprodukt, hvor der årligt tilskrives en rente (også kaldet gennemsnitsrente) til produkter, hvor afkastet svinger fra år til år i takt med det afkast, der opnås på de finansielle markeder (markedsrente). En opgørelse fra brancheforeningen Forsikring & pension viser, at for hver hundrede kroner, danskerne sidste år indbetalte til pension, gik lidt over 40 kr. til pensioner med markedsrente. Den tendens gør sig også gældende i Nordea Liv & Pension, hvor hovedparten af kunderne nu vælger markedsrenteproduktet Vækstpension. Ifølge Anders Schelde bunder dette blandt andet i ønsket om et højere afkast. Jeg kan godt forstå, at vores kunder bevæger sig den vej. Det har jeg også selv gjort for min egen personlige pensions opsparings vedkommende. Med det nuværende rekordlave rente niveau vil afkastene i det traditionelle gennemsnitsrenteprodukt nødvendigvis være begrænset, mens potentialet i vores produkt Vækstpension ser betydeligt bedre ud. Der kan sagtens komme masser af turbulens på finansmarkederne også i de kommende måneder og år, men har du som investor en lang investerings horisont, er jeg overbevist om, at det er et godt tidspunkt at bevæge sig væk fra obligationer og over i aktier og andre mere risikobetonede investeringer, siger Anders Schelde. 15

16 Er der andet du hellere vil bruge tid på end at tænke på din pension? Nordea Bank Danmark A/S. Postboks København C. nordea.dk CVR-nr , København. Trykt af Herrmann & Fischer Ring nu og aftal pensionsmøde Vi svarer alle dage, hele døgnet. Så brug tiden rigtigt med et pensionsmøde hos Nordea Der er mange ting, som kan virke både sjovere og vigtigere end at tænke på livet som pensionist. Faktisk viser en undersøgelse, at danskere i gennemsnit bruger mindre end 2 timer om året på deres pensionsopsparing. Men ny skattereform og en historisk lav rente gør, at det godt kan betale sig at bruge lidt tid på din pension i år. Og vælger du at gøre det sammen med os, behøver du måske ikke bruge mere end en times tid. Aftal et pensionsmøde på nordea.dk/pension eller ring til os på Vi svarer alle dage, hele døgnet.

her rykt af Herrmann & Fisc øbenhavn. T , K Pensions A p r i l T E M A CVR-nr

her rykt af Herrmann & Fisc øbenhavn. T , K Pensions A p r i l T E M A CVR-nr Pensions April 2012 TEMA Tag stilling til din pension om op til ca. 67.000 kr. Beløbet kan udbetales skattefrit i perioden fra 2. april til 1. oktober 2012. Du skal derfor gøre op med dig selv, om du ønsker

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? Nordea Liv & Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Quick Care indfører nu pensionsordning for alle medarbejdere. Vi har valgt Nordea Liv & Pension som leverandør af din pension.

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder Dine funktionærers firmapension få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grafisk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Pensionsordning i Nordea Liv & Pension For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i TK Development har vi valgt Nordea Liv & Pension som

Læs mere

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder assistance 8 TIMER DIN PENSION - få overblik over dine muligheder 2 PENSIONSINFO Den rigtige pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Georg Jensen har vi

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? SEB Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på aldersopsparingen

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Tryghed, frihed og sundhed En god pensionsordning skaber tryghed. En god pensionsordning giver dig frihed i form af en fornuftig opsparing, når du ikke længere

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Guide. pension. MEST ud af din. sider. Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. pension. MEST ud af din. sider. Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få MEST ud af din pension 12 sider Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension Penge og pension INDHOLD I DETTE HÆFTE: Scor

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Sådan får du mest i pension Få styr på din pension INDHOLD: Undgå en fattig alderdom...4 Kapitalpensionen og dens

Læs mere

Skattereformen og din pension 2010

Skattereformen og din pension 2010 Skattereformen og din pension 2010 Få overblik over de nye regler Regeringens skattereform har betydning for din pensionsopsparing ikke alene i år, men også i fremtiden. Her kan du få et overblik over

Læs mere

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Som plaster på såret for at aflive kapitalpensionen tilbyder staten i hele 2013 en skatterabat til opsparerne. Her bliver du klogere på, hvordan du

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET 2 DANICABALANCE DANICA BALANCE 3 DANICA BALANCE Mange finder det svært at tage stilling til deres tilværelse som pensionist,

Læs mere

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden ER DU SIKRET? Mette, 35 år Tænk fremad og på familien Der er nok at se til. Karriere, hjem, sport, fritid og børn. Det giver livet mening og indhold, men kræver sin kvinde og overskud til overblik. Hvornår

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 24.03.2017 13/07 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension.

PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension. PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension. Side 2 HAR DU SVÆRT VED AT GENNEMSKUE DIN PENSION? Side 3 8 TIPS OM PENSION Tip 1 - Tænk over din levealder...side

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad Seniormøde i HKKF Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad 2 Program Formuestruktur og formuerådgivning Kapitalpension Optimering af pensionstillæg Yderligere spørgsmål 3 Formuerådgivning Bolig

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

Skattereform 2012. Opsparingsmuligheder. Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen

Skattereform 2012. Opsparingsmuligheder. Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen Agenda Skattereform 2012 Opsparingsmuligheder Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen SKATTEREFORM 2012 - - med fokus på pensionsområdet SKATTEREFORM 2012 Fokuspunkter : Skattelettelser via ændringer i

Læs mere

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24.

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. november 2009 Konsekvenser for skatten Bundskatten sænkes 1,5 procentpoint

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Dine medarbejderes firmapension. Få overblik over jeres muligheder

Dine medarbejderes firmapension. Få overblik over jeres muligheder Dine medarbejderes firmapension Få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grakom har vi valgt Nordea

Læs mere

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Selvstændige sparer op hos Pension for Selvstændige Pension for Selvstændige (PFS) er etableret af Håndværksrådet, TEKNIQ og Dansk Byggeri for at give dig adgang

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen Din pension få overblik over dine muligheder Handicapformidlingen En bedre pensionsordning til dig Til dig og dine kolleger har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør. Din pensionsordning

Læs mere

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar Aldersforsikring Spørgsmål og svar Hvad er en aldersforsikring? Aldersforsikring blev indført ved lov den 18. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig blev det ikke længere muligt at

Læs mere

Nye regler kræver eftersyn af din pension

Nye regler kræver eftersyn af din pension Nye regler kræver eftersyn af din pension Lige nu sker der sker der store ændringer i pensionernes vilkår, og det gør det til en særlig god idé at sende pensionen til eftersyn. Fra 1. januar træder ydermere

Læs mere

Supplerende pensionsopsparing

Supplerende pensionsopsparing Supplerende pensionsopsparing Anbefalinger og gode råd til, hvordan du sammensætter din supplerende pensionsopsparing Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Penge- og Pensionspanelet og bestående af:

Læs mere

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1 DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION Dansk Aktionærforening V/ Carsten Holdum Maj 2012 side 1 AGENDA Finanskrise Nye vilkår for din pension Opsparing i et lavrentesamfund At få drømme og

Læs mere

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Version 4.1 med investering - december 2013 Brug din smartphone Scan koden og se filmen om Letsikring af indtægt ved pension Du får

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse 4markante pensionsfordele til ingeniører Der findes en pensionskasse, som kender ingeniører bedre end de fleste DIP er drevet af ingeniører for ingeniører.

Læs mere

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1 Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner side 1 Hvorfor er pensionsplanlægning vigtig? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til

Læs mere

PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex

PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Pension for Selvstændige (PFS) er de selvstændigt erhvervsdrivendes egen pensionsordning. Pensionsordningen

Læs mere

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1 Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner side 1 Hvorfor er pensionsplanlægning vigtig? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra pensionsordninger med indbygget tryghed Selvstændige sparer op hos Pension For Selvstændige Pension For Selvstændige (PFS) er etableret for at give dig adgang

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Pension og efterløn? Pensionskonsulent Lise Andersen IDA, den 18. september 2012

Pension og efterløn? Pensionskonsulent Lise Andersen IDA, den 18. september 2012 Pension og efterløn? Pensionskonsulent Lise Andersen IDA, den 18. september 2012 Program 1. Pensionssystemet og opsparingsformer 2. Hvordan kommer du videre? 3. Hvor stor bør pensionen være? 4. Resume

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet Professor Torben M. Andersen fra Aarhus Universitet er tidligere overvismand og var formand for den kommission, den tidligere regering havde nedsat for at kule grave problemerne i det danske pensionssystem.

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Med livrente og seler

Med livrente og seler Undersøgelse: Livrente Med livrente og seler Bliver I typisk gamle i din familie? Vil du gerne være sikker på, at der er penge på din pensionsopsparing hele livet også, hvis du bliver 100 år? Så skulle

Læs mere

Beskatning af pensionsopsparing

Beskatning af pensionsopsparing Beskatning af pensionsopsparing Beskrivelse af sammensat beskatning af pensionsopsparing 19. juni 2008 Sune Enevoldsen Sabiers sep@dreammodel.dk Det Økonomiske Råds forårsrapport 2008 indeholder en analyse

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby DANICA LINK Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.dk DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Udfordringer forude. Demografisk udfordring små årgange. Risiko / lavrentemiljø. Stigende levealder. Opsparingsmuligheder

Udfordringer forude. Demografisk udfordring små årgange. Risiko / lavrentemiljø. Stigende levealder. Opsparingsmuligheder Udfordringer forude Demografisk udfordring små årgange Risiko / lavrentemiljø Stigende levealder Opsparingsmuligheder 1 Udviklingen går stærkt Ændringen i Finanstilsynets forventede restlevetid for aldersklasserne.

Læs mere

ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner

ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner HVORFOR ER PENSIONSPLANLÆGNING VIGTIG? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til din

Læs mere

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn /

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn / Din pension som læge Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september 2017 1 Præsentations navn / 16.03.2016 Præsentation Medlemskonsulenter Thomas Krogh, Kim Borup & Kent Boye Christensen Rådgivning

Læs mere

VI SKABER TRYGHED OM DINE VISIONER

VI SKABER TRYGHED OM DINE VISIONER VI SKABER TRYGHED OM DINE VISIONER Forsikringsmægler Ensure: Er en uvildig ekspert i en svært gennemskuelig branche. Repræsenterer ikke ét forsikringsselskab men kunderne. Sidder ALTID på kundens side

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til Om de nye grønlandske beskatningsregler for pensionsordninger i pensionsselskaber i ( 39 a i den grønlandske indkomstskattelov) 1 Hvad er de væsentligste ændringer i loven? Fra den 1. januar 2017 er der

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Guide. Vælg den rigtige pension? Aldersopsparing eller ej: Guide: Sådan skal du gøre Skema: Skal din kapitalpension omlægges til aldersopsparing?

Guide. Vælg den rigtige pension? Aldersopsparing eller ej: Guide: Sådan skal du gøre Skema: Skal din kapitalpension omlægges til aldersopsparing? Foto: Iris Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Aldersopsparing eller ej: Vælg den rigtige pension? Guide: Sådan skal du gøre Skema: Skal din kapitalpension omlægges til aldersopsparing?

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Guide. pensionsfinten. Sådan laver du. sider. Få flere penge til din alderdom. Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. pensionsfinten. Sådan laver du. sider. Få flere penge til din alderdom. Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix/Iris Guide Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Sådan laver du pensionsfinten Få flere penge til din alderdom Få flere penge til din alderdom INDHOLD: Guldregn

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Pension for selvstændiges. velfærdspakker. Pension forsikring sundhedssikring

Pension for selvstændiges. velfærdspakker. Pension forsikring sundhedssikring Pension for selvstændiges velfærdspakker Pension forsikring sundhedssikring 2 i dag er en god dag at begynde din pension Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

PENSION OG FORSIKRING TIL EN GOD PRIS

PENSION OG FORSIKRING TIL EN GOD PRIS PENSION OG FORSIKRING TIL EN GOD PRIS MedlemsPlus er et unikt tilbud, som du har adgang til gennem den faglige organisation, du er medlem af. Det er til dig, der selv står for din pension eller ønsker

Læs mere

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER Det logiske valg www.dip.dk DER FINDES EN PENSIONSKASSE, SOM KENDER INGENIØRER BEDRE END DE FLESTE DIP er drevet af ingeniører for ingeniører, og det har vi været

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Det 3. Liv 6. marts 2017

Det 3. Liv 6. marts 2017 Det 3. Liv 6. marts 2017 Program Din pensionsordning Muligheder i pensionsplanlægningen Arv og testamente Spørgsmål 2 Hvad forventer danskerne når de går på pension Mindre end 1/3 ved, om de kan få den

Læs mere