ASP noter til eksamen (Af Morten Rasmussen, januar 2003)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ASP noter til eksamen (Af Morten Rasmussen, januar 2003)"

Transkript

1 ASP noter til eksamen (Af Morten Rasmussen, januar 2003) 1 Active Server Pages Sprog Struktur Installation af web server Forskel på CGI og ASP Første termer Kommunikations protokoller (kap. 2, s. 59) Scripting (kap. 2, s. 63) Server-Side Scripting (s. 66) Client-Side Scripting (s. 71) Order of execution (s. 79) Hvad muliggøre ASP (s. 85) Alternativer til ASP Oplysninger fra form (kap. 3, s. 97) Request og Response Objects (kap. 7, s. 245) Request (s. 250) Response Variables (kap. 4, s. 127) Kontrol strukturer (kap. 5 s. 169) If evaluere et udtryk (s. 174) Case evaluere flere udtryk (s. 182) For Next (looping) man kender antallet at gange, tjek ved start (s. 188) Do While (looping) man kender ikke antallet at gange, tjek ved slut mulig (s. 194) Procedurer og funktioner (s. 200) Objekter, properties, metoder og events (kap. 6, s. 215) ASP objekt model (s. 236) Serverlevel: Individual page level: Applications, Sessions and Cookies (kap. 8, s. 290) Cookies Application (s. 301) global.asa Session (s. 312) Error Handling (kap.9, s. 331) Gode principper (s. 341): Scripting Objects (kap. 10, s ) Brug af Dictionary s Databaser ASP og Data Store Accass (kap. 12) Databaser ODBC OLE-DB ADO ADO er ikke en del af ASP Hviklen database? Eksempel i ASP: Connection Connecting string (s ) Data Link Files (s ) Data Source Names (s Recordsets (kap. 13, s. 509) objrs.open source, connection, cursor, locking, type Brug af recordset objektet Bogmærker Finde records Find Filter Felter i en record Advanced DataHandling Techniques (kap. 14, s. 563) Command object Stored Procedures / queries Modifying data med RecordSet Modifyint data med SQL s Non database data store Objekter i ADO Eksempler

2 1 Active Server Pages - ASP er en platform hvorpå det er muligt at lave interaktive (/dynamiske) hjemmesider (radikal forskel fra HTML) - Microsoft - Kan også betegnes som et script miljø, ikke et sprog eller program men en teknologi - Mulige script til rådighed: JavaScript og VBScript (mest anvendte) - Adgang til databaser - Først generere output (HTML) når burger vil se det altså efter en forespørgsel - Hvilken browser er underordnet (!?) - Siderne kan være afhængig af tid, sted og brugervalg - ASP blev annonceret i ASP muliggøre individualiserede sider - ASP er ikke et sprog - Mere arbejde for server, men fordele overskyder bagdele - ASP kode kan kun vises på serveren brugbart at det ikke kan ses af browser, følsomme informationer kan beskyttes ex. med brugerid og password. Man kan også skjule beregninger. - Meget sikrere at skrive sin kode i ASP - ASP sider er en blanding af HTML og ASP script 2 Sprog - Et script sprog er et programmeringssprog i gængs forstand (med sproglige konstruktioner) - To ting adskiller ASP-programmeringens scriptsprog fra traditionelle sprog - Scriptsprog er fortolkede (skal ikke kompileres, langsommere m. netkomm. er flaskehals) - Scriptsprog er indlejrede i HTML (ASP koden erstattes under fortolkning til HTML) - Http-serveren fortolker den del af scriptkoden som er serverscript, resten (klientscript) fortolkes i browseren - Java-Script er den mest udbredt clientside scriptsprog (en slags standard!) - Serverscript er forholdsvis ny og få servere stiller den til rådighed (?) (Ingen standard endnu derfor understøtter MS JavaScript til VBScript ASP programmering 3 Struktur - Browser og server er to program (tow-tier system) (/ 3. kan være databaser) - Bruger laver forespørgsel via URL - Serveren opbygger svar som typisk er et HTML dokument - Kommunikation foregår vha. standarder (regler for kommunikation: TCP/IP, HTTP - Browser opfatter HTML og ASP ens forespørg server og vis resultat 3.1 Installation af web server - Da vi skal genskabe ovenstående struktur - Personal Web Manager, eller Internet Information Services (fortolkere!) 3.2 Forskel på CGI og ASP - CGI skal afvikles i en selvstændig operativsystem proces (tungt) - ASP afvikles internt i serveren - CGI kan skrives i et vilkårligt programmeringssprog - ASP fortolkes via JavaScript eller VBScript - CGI er mere standardiseret (ikke tvang med bestemt http-server) 3.3 Første termer - er måden hvorpå ASP indsættes i HTML (= inline) - Inline ikke altid smart men fantastisk praktisk - = resultat oversættes til HTML - Response.write dette generere HTML - =date og =time Viser dato og tid (server kører VBScript tim funktion!) 2

3 3.4 Kommunikations protokoller (kap. 2, s. 59) - TCP/IP (metode til at styre pakker rundt i et netværk) indeholder data HTTP er en protokol til adressering via HTTP requsts og response) 3.5 Scripting (kap. 2, s. 63) - Vi burger script for at muliggøre dynamiske sider - Server-Side Scripting og Client-Side Scripting - eneste forskel er forberedelsen - vigtig mulighed - Script identifiseres med samt <SCRIPT> 3.6 Server-Side Scripting (s. 66) - To muligheder: samt <SCRIPT>... RUNAT=SERVER - Filnavne skal være af typen.asp - Caching: Resultatsiden kan være gemt i memmory (s. 71) - <SCRIPT RUNAT=SERVER> udføres til sidst!!! Mens udføres inline 3.7 Client-Side Scripting (s. 71) - Overhovedet ikke relateret direkte til ASP - Udfører ikke scriptet med downloader der og overlader det til browseren - Fordele: Hastihed hurtigere, reducere belastning af server - Bagdele: Afhængig af browserens funktionalitet browser specifik, koden ikke skjult - Mulighed: <SCRIPT> uden angivelse af RUNAT - Filnavne skal være af typen.htm el..html - Placering (s. 73) - Fejlmuligheder <SCRIPT> <! Document.Write Date --> 3.8 Order of execution (s. 79) - Clent-side: Resultat bliver indsat hvor scriptet er indsat - Server-side: s <SCRIPT> svær at styre alt efter sprog - <SCRIPT...> bruges mest til procedurer og funktioner 4 Hvad muliggøre ASP (s. 85) - ASP tilbyder objekter og komponenter vi kan bruge - Objekter (7 stk.): Requst, Response, Server, Application, Session, ObjectContext, ASPError - Komponenter: (s. 87) 10 med IIS 5.0 flere og andre i tree-tier systems - Data Access component: MDAC... Access - Scripting Objekter: Dictionary, FileSystemObject og TextStream 4.1 Alternativer til ASP - Client-Side: Java (applet), ActiveX og DHTML - Server-Side: CGI, ColdFusion, JSP og PHP - PHP: Nyere server side scripting sprog open-source 5 Oplysninger fra form (kap. 3, s. 97) - En form oprettes med en ACTION (hvorhen ved SUBMIT?) og en METHOD (hvordan overføres dataene? post/get kap.7) - Indeni er der 3 forskellige <INDPUT> tags ved TYPE=: SUBMIT, RESET og TEXT (el. BUTTON) - Editfelt TYPE= TEXT - Ved kørsel: 1. Browser tager information kendetegner ved navn, sender det til server sammen med request - Informationerne gemmes i et Request objekt 3

4 - To teknikker for at vise værdier: HTML og ASP / dynamisk fra Request objektet: Indput form: <FORM ACTION= xxx.asp METHOD=POST> <INDPUT TYPE= TEXT NAME= strnavn <INDPUT TYPE= SUBMIT VALUE= Ok > <INDPUT TYPE= RESET VALUE= Nulstil > </FORM> Output form: Dim snavn SNavn = Request.Form( strnavn ) hænger sammen med POST!! Response.Write Snavn - Shortcut til Response.Write: = Snavn kun et variabelnavn - Men... preformance... jo flere... jo langsommere, flere kald til ASP DLL 5.1 Request og Response Objects (kap. 7, s. 245) - To måder at håndtere kommunikation mellem browser og server på - Request muliggøre at ASP kan bruge alle informationer sendt fra klienten (data, request, URL s, cookies...) - Når server har brugt alle disse data vender vi tilbage til browser via Response - Brugeren sender packaged med Request objektet - Sende information fra form til server: FORM, name/value - Sende information tilbage til klient: Response objekt - To måder: write og shoutcut Response.Write xxx / =xxx - Preformance falder ved brug af shortcut pga. hop ind og ud af script 6 Request (s. 250) - Indeholder: QueryString, Form, ServerVariables, Cookies og ClientCertificate - QueryString: (navne og værdier) - ASP modtager værdier i et HTTP request og gemmer dem i en QueryString = Request.Querystring = Request.ServerVariables( QUERY_STRING ) - 3 måder hvorpå QueryString genereres: 1) <A HREF= >et eksempel</a> 2) Når en FORM sendes til en server med GET 3) Når en FORM sendes til en server med POST - GET: Sender informationer ved at tilføje til URL en = Request.QueryString( name ) - POST: Sender informationer som en del af request body (muliggøre ikke QueryString se FORM!!) - Antal parametre: =Request.QueryString( name ).Count - Benytter en bestemt: =Request.QueryString( name )(index_val) - FORM: Indeholder værdier og variabler sendt via POST metoden - POST: Sender informationer som en del af request body (Form collection oprettes kun ved POST metoden) - GET/POST: Flere forskele ved send, den eneste forskel ved at modtage informationerne hos serveren er brugen af request objekt: QueryString eller Form = Request.Form( namex ) 4

5 - Ved brug af FORM / POST får man ikke noget tilføjet URL en!! - ServerVatiables: Indeholder alle HTTP headers - Ekstra information vedr. folholdene hvorfra de er afsendt (s. 262) - ClientCertificate: Noget med sikkerhed - Request( xxx ) gennemsøger alle indholdsgrupper for noget af det navn (altså QueryString, Form, ServerVariables, Cookies og ClientCertificate) - TotalBytes og BinaryRead se s Response - Bruges til at sende serverens output til klienten - Request har mange informationer Response har mange properties og metoder - Hvad sendes tilbage?, hvornår?, hvor længe?, gå til anden side!, lav cookie! - Response.Write tilføjer til HTML output string - Buffed kan angives for at fortælle sig selv at vi bestemmer hvornår data sendes tilbage - Flush sender hvad der står i buffer til browser og arbejder videre med scriptet - Clear tømmer bufferen - End får serveren til at stoppe og sender det der er i bufferen til browseren - Eksempel s Kan også kontrolere hvad browseren gør!: Cache siden i en periode eller fortælle browser at den skal gå til en anden side - Cache gemmes i temp, man kan angive for hvor lang tid, så siden ikke downloades hver gang! - Man kan angive hvor lang tid informationen bliver i cache - Redirection kan gøres på forskellige måder så det kan ses eller ikke ses!! (s. 279) 8 Variables (kap. 4, s. 127) - Bruges til at gemme værdier - Definer variabel, assign værdi til variabel, test på variabel, brug værdi i variabel - En variabel er et stykke memmory - VBScript: Dim erklære variable men ikke variabel type, der er kun en type - Variabeltypen gemmes i variant (= en basal tupe!, en type definere et værdiområde) - Numerisk subtype (s. 130): integer, byte, long, single, double, currency - String subtype String = hej - Date subtype Date = #11/01/2003# (brug med variabler s. 190) (var x = Month(now()) s. 195) - Boolean subtype TRUE / FALSE - Specielle subtype Empty = Uinitialiseret, Null = Tom (ingenting), Object, Error - En variabel er altid af typen variant - VBScript kan altid klassificere en variabel af typen streng eller værdi, derudover er der andre typer kaldt subtypes - På alle variable kan man spørge efter typer: TypeName(xxx) - Res = Empty, Null, Integer, Long Integer, Single, Double, Currency, Date, String, Object, Error, Boolean, Variant, Byte, Array - Navngivning: vigtig, sigende, ikke for kort, ikke for lang (max. 255 tegn), undgå symboler - Ikke case-sensitive I VBScript: abc = ABC - bln, byt, dat, dbl, err, int, lng, obj, sng, ste se s Variabler skal erklæres med dim før de bruges - Explicit erklæring: 2 linier Dim strabc strabc = hej - Implicit erklæring: 1 linie, uden dim 5

6 strabc = hej med - For at sikre at alle variable erklæres explicit kan skrives: Option Explicit (s. 138) - Manipulation med variable: - Assignment = - Sammenlign = <> < > <= >= - Arithmetic beregning + - * / ^ MOD - Logiske operatorer: AND OR NOT (der findes flere men kun I specielle situationer) - Konkatinering af strenge: string1 & string2 - Ikke altid opfattes typen rigtig derfor benyttes typecasts (s. 145) - Konstanter kan ikke ændres - Const strbygning = Hus (se mere s. 149) - Scope: Hvor kan variablen benyttes? - Local = procedure level variables, lever så længe proceduren er i scope (procedure level) - Globale = script level variables - Stringmanipulationer (s. 154) - Ucase, Lcase, Len, Left, Right, Mid, InStr, Ltrim, Rtrim, Trim - ex. mid(streng, fra position, antal tegn), InStr(str1, str2) resultat er position eller 0! - Array (s. 161) - Dim NavneArray(49) giver 50: 0,1,2,49 = fixed-size array - Dim ValArray() = dynamic array - Redim ValArray(5) tildeler 6 pladser, eventuelt allerede udfyldte slettes - Redim Preserve VallArray(18) eventuelt allerede udfyldte slettes ikke - Multi demissionelt array Dim Marray(7,7) - Optil 60 mulige demissioner, kun 3 brugbare, derover er databaser brugbare 9 Kontrol strukturer (kap. 5 s. 169) - Alle kodelinier kan deles op i action statement og control statement - Control kaldes : flow control, execution order eller control structures - Flow: rækkefølgen af udførsler - Execution - Action statement: - Control statement - Code structures: Flere liniers sammenhæng - Control structures: Flere efterfølgende control statement - Branching statement (if then else, select case) - Jumping statement (sub procedure og funktioner som kan kaldes med call) - Looping statement (for next, do while) If evaluere et udtryk (s. 174) if varb = Yes then Response.Write Test1 if vard = hej then Response.Write Test3-1 if varc = 567 then Response.Write Test2 End if if vare = 1 then Response.Write Test3-1 6

7 Else Response.Write Test3-2 End if 9.3 Case evaluere flere udtryk (s. 182) - If then bliver uoverskuelig ved flere end to muligheder - Flere muligheder afgrænses med drow down box (dropbox) Elseif vare = 2 then Response.Write Test3-2 else Response.Write Test3-3 End if end if Select Case varf Case test1 Case test2 Case test3 end select - Boolske udtryk er også mulige Select Case vari Case 1,2,3,4,5,6,7 Case 8,9,10,11 end select Select Case varg Case test1 Case test2 Case test3 Case Eles end select Select Case varh Case test1, test2, test3 end select Select Case Ucase(varG) Case TEST1, TEST2, TEST3 end select Select Case varj Case xyz <=7 Case xyz > 7 end select 9.4 For Next (looping) man kender antallet at gange, tjek ved start (s. 188) - For each udfører sætningerne for alle elementer i et array eller en collection - Step og bagfra kan også benyttes (for i=16 to 2 step 2) for vari = 1 to 5... Next Dim strcities(1) StrCities(0) = Aarhus StrCities(1) = Skanderborg for Each item In strcities... Next 9.5 Do While (looping) man kender ikke antallet at gange, tjek ved slut mulig (s. 194) - Loop kan ved fejl gå i selsving: infinite loop (de fleste servere vil stoppe udførslen) do while vari < constq Loop do Loop while vari = constq do Until vari > constq Loop - Hvornår benyttes hvilken? Kommer an på eksempelet - Inden i en lykke kan man også skrive Exit do (ex. if (a=b) then exit do) - While wend... benyt do while isteden do Loop until vari = constq 7

8 Procedurer og funktioner (s. 200) - Når noget kode skal udføres flere gange kan man lave kodegenbrug med subprocedurer og funktioner Subprocedure - Mere end et muligt resultat får man ved at lade proceduren være afhængig af parametre - Hvorfor: kodegenbrug, overskuelighed, læsbarhed, programmør kan umiddelbart se idé, position ikke vigtig og kald kan hurtig flyttes - Brugbare for Response.Write og andre actions Sub ProcABC... End Sub call ProcABC call ProcABC Sub ProcABC(navn)... End Sub call ProcABC( Hansen ) call ProcABC( Petersen ) Funktioner (s. 206) - Retunere et resultat, beregner måske noget function BeregnX(var1, ar2)... BeregnX = 47 End function 10 Objekter, properties, metoder og events (kap. 6, s. 215) - Objektorienteret programmering for at repræsentere den virkelige verden - Et objekt indeholder properties, metoder og events - Objekt: Ting vi ser på, samler op og bruger (navneord!) - Objekt orienteret programmering - Objekt = classes, men kan erklære og have en instans af en klasse - En instans af en klasse er instansirret til af indeholde en af kopi - En klasse kan have mange forskellige instanser - Objekttypen er en definition af indhold (properties, collections, metoder og events) - Objektest tilstand = givne variabelværdier, en metode kan ændre objektets tilstand. - Objektets adfærd er defineret ved de handlinger som et objekt kan udfører Properties - Beskriver et bestemte element af objektet (private, public, protected, default ses inden pakken / java ) Metoder - Mulighed for at objektet kan udfører en funktion med eller uden parametre - Metoder kan have returværdier som information til brugeren Events - Brugeren kommunikere med objektet vha. proparties og metoder 8

9 - Objektet kan også selv udføre noget det sker når en event trikkes - Når et objekt generere en event siges det at den fire en event, bruged må handle denne event - Dette sker i stedet for hele tiden at lytte efter en event - Synkron alt udføres i en rækkefølge action efter action - Asynkron ting udføres separat når der er behov derfor (Dette sker i stedet for hele tiden at lytte efter en event) - Objektorientering er indkapsling, bruger skal kun kende grænsefladen - Implementation kan ændres uden bruger bemærker det Brug af objekter - Bruger er ansvarlig til at sætte givne properties - Når objekter oprettes benyttes set xxx = ooo, da ooo returnere instans af xxx (s. 229) - Derefter har vi en instans hvor properties fra metoder kan sætts/kaldes set objekt = Server.Createobjekt( objekt ) objekt.property = xyz... set objekt = nothing slut altid af med dette Flere typer - Indbyggede objekter: Automatisk tilgængelig i et asp script, eksistere kun i en version - Scripting objekter: En instans af en objekttype, kan instansivres i flere konkrete objekter - Komponent objekter: plug-in, brugeren kan udvide (forskel fra scriptting) 11 ASP objekt model (s. 236) - Set af objekter og deres sammenhænge = objekt model - 7 objekter udgør ASP: Server, Application, Session, Request, Response, ObjektContext, ASPError - Disse udgør tilsammen ASP systemet (se s. 237) 11.1 Serverlevel: Server - Properties og metoder fra serveren selv - Time out, virtuel path/fysisk path, url Application - Startes når første besøg kommer - Lukker når sidste besøgende forlader siden - Der kan være mange klienter til den samme applikation Session - Hver client til application har sin egen session - Gør det muligt at gemmer information for brugeren - Dette er den største til brug ved web baserede applikationer 11.2 Individual page level: Request - Besked fra client til server (s. 240) Response - Den primære funktion for ASP er at generere dynamiske sider dette kan ske med Respons ObjectContext 9

10 - Gør det muligt at bruge transaktioner - Enten udføres det hele uden fejl eller også udføres intet - Sikre samtidige transaktioner - Styre afviklingen af ASP script ASPError - Dette objekt indeholder detajler om fejl genereret af ASP sciptet eller asp.dll 12 Applications, Sessions and Cookies (kap. 8, s. 290) - Indtil fornylig kunne informationer over flere sider kun gemmes som cookies, nu er der også application og session, alt dette tilføjer power og fleksibilitet til asp Web Applikation - Ligner en traditionel applikation - Men web udgaven er stateles serveren fører ikke brugeren fra request til request - HTTP er client drevet, clienten fortæller hvad den ønsker - Serveren ved ikke hvad en given client har gjort før - Så brug af HTTP er hurtig, der er ingen historie, serveren kan bare udfører opgaven hurtigt - Men historik af tidligere hændelser kan være ønskværdigt (fx. ved login) - Dette kan gøres på flere måder cookies ( outdates ASP itself) 12.1 Cookies - Blev introduceret som en metode til at identifficere hver forskellig bruger - Tekstfiler som dannes af browser men informationer fra serveren gemmes på client - Kan bruges til at holde brugeren informeret med relevant information - Hver server kan sende cookies men browser må tillade det - Cookies er ikke farlige, de kan kun gemme informationer som bruger har indtastet frivilligt - Requese objekt har cookies collection, med alle besøgende - Der indlæses når en client kommer - Cookien kan indeholde flere med samme navn ved brug af key - Hver sit domæne kan IKKE aflæse cookies fra et andet domæne kun sit eget (el. Ved sub domæne) - Browser sender cookie med til server Brug (s. 293) - Inden hvar forespørgsel afgør browser om cookie skal sendes med - Er der cookies med samme navn (bruges den nederst i hieratiet) men derfor benyttes key - Request.cookies( cookiename )[( key )].attributes generel syntakt - Af attributer er der: Domain, expires, haskeys, path, secure (se note s. 2) - Response.write Request.cookies( cookiename ) vis en cookie - Response.cookies( cn ) = value sætter en cookie - Følgende HTTP header genereres: Set-Cookie:CN=value evt. m. &... hvis flere - Derfor Response.Cookie før response body data anviges - Response.cookies( cn )( key ) = value sætter en cookie med en key - Hvis derefter: Response.cookies( cn ) = value overskrives alle key værdier - Hvis igen: Response.cookies( cn )( key ) = value slettes ovenstående - If Request.cookies( cn ).HasKeys then s En cookie slettes igen når session stopper eller browser lukker, hvis ikke: - Response.cookies( cn ).Expires = July 4, 2001 angiver udløbsdato - Response.cookies( cn ).Expires = Date + 1 angiver udløbsperiode - Response.cookies( cn ).Expires = Date sletter cookies 10

11 Server - Properties og metoder fra serveren selv - Time out, virtuel path/fysisk path, url 12.2 Application (s. 301) - Application = alle filer I et givet virtual directory. Kun et application object for en applikation - Startes når første besøg kommer - Lukker når sidste besøgende forlader siden - Der kan være mange klienter til den samme applikation - Gemmer informationer der kan læses af alle klienter, variable og objekter i application-scope - For at holde styr på dem skal de erklæres i global.asa - Holder også styr på alle sessions - Applications object har to collections: - Contents: variable Application.Contents( key ) eller Application( key ) - Se liste af contents variable s Har to metoder: Remove / RemoveAll (se s. 306) - StaticObjects: objekter alt oprettet som burger tag <OBJECT> - Applications object har to metoder: - Lock og UnLock: Kø, kun kører en ad gangen kritiske systemer 12.3 global.asa - Script blok - Ikke omgivet af men <SCRIPT LANGUAGE= VBScript RUNAT= Server > - Hver applikation kan kun have en global.asa - Heri kan man inkludere event handlers til application eller session - Kan være besværlig at bruge se s Problem: Ikke så stabil og god på ekstern server, ved genstart tømmes oplysningerne - Hvis VBScript benyttes har den 4 subrutiner: - Application_OnStart bliver kun affyret ved den første besøgende (EX: DB INIT!!) - Application_OnEnd når sidste session slutter. Manuel nedlukning via IIS (DEL REC) - Session_OnStart (s.321) hver gang ny bruger begynder en session - Session_OnEnd hver gang der sker time out eller abandon (ikke at browser lukkes!) sub Application_OnStart : erklære applikations variable end sub 12.4 Session (s. 312) - En applikation kan have et uendeligt antal sessions kun begrænset af memmory - Muliggøre at styre brugeren gennem siderne - Starter når en bruger uden en session åbner en asp side - En session kan blive nedlagt på to måder: Session.Timeout (normalt 20 min.) el. Session.Abandon - Brugbar ved en butik eller til at identificere autoriserede brugere - Muliggøre at identificere start og slut på session samt gemme informationer - Session object har to collections: - Contents: variable Session.Contents( key ) eller Session( key ) brug s Se liste af contents variable s Har to metoder: Remove / RemoveAll (se s. 316) - StaticObjects: objekter alt oprettet som burger tag <OBJECT> - Session object har fire properties: - SessionID: read only s. 315 =Session.SessionID - Timeout Session.Timeout=10 server kan ikke se når burger forsvinder (s. 315) - CodePage: s,. 316 kun brugbar man skal bruge non-roman alfabet - LCID: time-zone og sprog indikator - Session object har en metode: 11

12 - Abandon: Nedlægger session (svart ved test s. 317) Hvorfor så cookies? - SessionID gemmes i en cookie - Uden Cookies vil session ikke virke - Cookies kan også gemme information mellem sessions 13 Error Handling (kap.9, s. 331) - Svært at lave fejlfri software... umuligt - Vigtigt: Læsbarhed, forstålighed og ensartet abstraktionsniveau - De fleste programmeringssprog benytter sig af en debugger - Men for at minimere må man holde sig til gode programmeringsteknikker - Forstå koden og hvor der er potentielle fejlmuligheder - Brug objekter korrekt (client kontra server) - Client fejl giver en popup dialog, server fejl retunere HTML kode (s. 335 / 339) Hvor placeres koden? server-side script here <SCRIPT LANGUAGE=VBScript RUNAT=Server> server-side script here </SCRIPT> <SCRIPT LANGUAGE=VBScript> client-side script here </SCRIPT> - Typer af fejl: - Syntax error: (s. 336) stavefejl, end if / endif, forkert propert, benytter properties som metoder og omvendt, skriver til en read only variabel, instiansere objekt med SET (... alt programmering skal være så præcist) - Logical errors: ex. div by 0, type mismatch, no error message but output wrong, kommunikation mellem projektdeltagere (cm / inct) - ASP errors: Noget går galt I operativsystemet - Hvorfor fejl? - Programmører er tids pressede - Test kræver forberedelse og organisation (tidskrævende) - Tests garantere ikke for fejlfrie programmer 13.1 Gode principper (s. 341): - Indryk koden - Kommenter koden - Brug Option Explicit, variabel erklæring på forhånd (Kun ved test pga. det belaster serveren) - Brug subprocedures (kodegenbrug, optimere koden) - Brug include files (pas på ved tilretning, bruges flere steder?) - Typekonverter dine variable inden brug (s. 343) Cint, Cbool, CStr... (logisk fejl) - Tjek variable IsNumeric, IsDate... - Brug navne regner strx, intx (variable med småt, objekt med stort begyndelsesbogstav) - Afprøv koden med ønsket indput, min/max (grænser), uønsket indput (3 kontra tree!) (Testere: MS programmere om dagen og tester om natten) 12

13 - Brug af blanke linier - Brug konstanter (Const intantal = 7) - Brug ikke selvdefinerede forkortelser til variable, metoder og parametre - Moduler: Adskil modtagelse af input, validering, beregning og behandling af output - Opsplit i små fungerende enheder - (Arbejd på sprogs primisser! Ex. indryk) 14 Scripting Objects (kap. 10, s ) - Objekter som application og session er en del af ASP, disse indbyggede objekter har men kommunikationen mellem server og klient at gøre - Der også nogle objekter der ikke har med kommunikationen at gøre men som tilføjer funktion til scripting sproget selv = scripting objects (bl.a. Dictionary og RegExp) - Med asp er der mulighed for at bruge VBScript og Jscript objekter - Disse objekter tilføjer funktionalitet - Scripting objekter kan både bruges på server og client, modsat ASP objekter som kun er mulige på serveren. Client er ting som: farve, opløsning, system (dokument), hvorimod man på serveren har fil adgang. - To set af scripting objects der både kan bruges på klient og server (s. 379) - Scripting Runtime Object: set objdic = CreateObject( Scripting.Dictionary ) generic object - bruges som nem made at gemme informationer I en enkelt datastruktur (ordbog) - VBScript Object: New set objregexp = New RegExp bruges til søgning og manipulation af tekststreng, stor mængde sekvens af tegn (RegExp kom først senere ASP3/4?), søg og erstat (script object benyttes med class og new) - CreateObject går gennem COM objekt og New går via VBScript runtime engine (COM er en fordel!) - Udvikel som script. Når færdig og gennemtestet lav DLL/COM, som er hurtigere (er kompileret ) men sværere at rette, men beskyttede - Gør det muligt at udvikle egne komponenter, og hvis de kan installeres på webserveren så kan man tilgå dem som COM objekter vha.: SET <var> = server.createobject( Navn ) - Udbredt til upload og grafikmanipulering på server - Gør det muligt at trække COM objekter via ASP sider... både VBScript og Tscript (.. men kun hvor de er installeret typisk serversiden - Problemet med komponenter er sikkerheden, kan lægge server ned, får sjældent lov - Det er der vist nok taget højde for i ASP.NET hvor komponenter er indkapslet 14.1 Brug af Dictionary s Hvorfor gemmes dictionary ikke i en Session? Fordi det sløver den proportionalt med antal besøgende og kan lægge den ned (fejl da dictonary oprindeligt var tænkt som værende kun til klient siden) - Gør det muligt at gemme og modtage information i en fleksibel datastruktur, refereres via key - I stedet for 2-dim-array, id og værdi sammen - God til forms da dictionary kan overføres mellem siderne - (FileSystemObject: Manipulere filer på serveren, upload formulaer, giver adgang til hele filsystemet der hvor det afvikles ud fra sikkerhedsniveau - (TextStream: Læse filer af ren tekst) 15 Databaser - Access: God til udvikling, langsom ved mange brugere men mulighed for upload DB 13

14 - Optimering: Dan html fil på serveren, og send den derefter færdig fil til client - MS SQL, Oracle: Dyr og ingen fil (create table osv.) - My Sql: Ikke stor nok, Access2000 er at foretrække (??? Fil/create) 16 ASP og Data Store Accass (kap. 12) - ASP Request er ideel til at fange og samle temporere data - Mange gemmer information i databaser, e, dokumenter hos slutbruger - Fælles data var en drøm, Universal Data Access udtænkte en strattegi - Drømmen påvirker ASP fordi vi kan bruge OLE-DB via interfacet ActiveX Data Object (ADO) - Det gør hjemmesider up to date / Active 16.1 Databaser - En standardiseret måde at gemme information på - Normalisering / undgår store ene informationer - Gemmes i record og tabeller: selve indholdet - Hver record refereres entydigt vht. En nøgle / key - Data Store: Struktureret data, tabel, record, key enhver persistent samling af information - Standardiseret måde at tilgå Database typer (Access, Oracle,...) på? - Indtil for nylig var det bedste svar ODBC - Men bedre er OLE-DB 16.2 ODBC - Open Database Connectivity, standart for at tilgå data - Indeholdt rutiner til data access uanset DB typen - ODBC fælles lag ovenpå oracle, access og sql server hvorfra ens kommunikation til program kunne foregå (man skulle ikke bekymrer sig om hosting men om brugen) - Så havde man adgang til DB via ODBC kunne man manipulere data - ODBC ikke nok - ODBC kan ikke hjælpe med af samle information fra forskellig format (db, s, doc.,...) - OLE-DB har mulighed for at samle information på tværs af grænseflader 16.3 OLE-DB - Mere generisk end ODBC, hurtigere, nemmere at bruge - Samme ide som IDBC med kan kommunikere med flere formater (db, s, dokumenter) - OLE-DB introducere data providers og data consumers (s. 469) - Data provider: Noget der stiller data til rådighed (mange... db, excel, ,...) - Data consumers: Noget der bruger dataene (bruger dataene, vores ASP sider ADO object) - OLE-DB lavniveau så gøres tilgængelig med AOD (ActiveX Data Objects) (- Så med denne frihed kan man koncentrerer sig om funktionaliteten) 16.4 ADO - AOD = venligt interface (til OLE-DB) der muliggør at ASP taler med OLE-DB - Så når vi bruger ASP til at referere Data Store, er det faktisk ASP og ADO - ADO højere niveau end OLE-DB 16.5 ADO er ikke en del af ASP - ADO er en ideel måde at access data fra ASP sider - ADO kan også bruges med Java, c++, - et hvert COM kompatibelt programmeringssprog - Objektmodellem til ADO og ASP er vidt forskellig - ASP muliggøre dynamiske hjemmesider, ADO muliggøre brug af data store på dynamiske - ADO 2.5 tilføjer objekter som Record og Stream - ADO objekt model s

15 - Connection link mellem program og data store - Command kører komandore op imod data store - Recordset Indeholder et set af data - Record - Stream muliggør manipulation af data 16.6 Hviklen database? - Access: God til udvikling, langsom ved mange brugere men mulighed for upload DB - Optimering: Dan html fil på serveren, og send den derefter færdig fil til client (*.mdb) - MS SQL, Oracle: Dyr og ingen fil (create table osv.) - My Sql: Ikke stor nok, Access2000 er at foretrække (??? Fil/create) 16.7 Eksempel i ASP: Dim objconn, objrs, strconnection, spath Dim adopenforwardonly, adlockreadonly, adcmdtable adopenforwardonly = 0 adlockreadonly = 1 adcmdtable = 2 Set objconn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Opretter en ADO forbindelse Programmets identifier (eller ProgId) til ADO forbindelsen er ADODB.Connection (objconn) Set objrs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") spath = Server.MapPath("/asp/uge40/Telefonliste_2000.mdb") 'For at slippe for absolut sti Response.Write spath strconnection = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _ "Data Source=" & spath objconn.open strconnection aktiverer en Access database (åbner databasen) kun en parameter, andre antager default værdier, alle properties kan vises via eksempel s Istedetfor... ConnectionString s. 493 objrs.open "Personer", objconn, adopenforwardonly, adlockreadonly, adcmdtable Response.Write "</br></br>" Response.Write "<table border=""1"" width=""100%"">" While not objrs.eof Response.Write "<tr>" Response.Write "<td>" & TomtFelt(objRS("Fornavn")) & " " & TomtFelt(objRS("Efternavn")) & "</td>" Response.Write "<td>" & TomtFelt(objRS("Adresse")) & "</td>" Response.Write "<td>" & TomtFelt(objRS("Postnr")) & " " & objrs("by") & "</td>" Response.Write "<td>" & TomtFelt(objRS("Tlfnr")) & "</td>" Response.Write "<td>" & VisSom (objRS(" ")) & "</td>" Response.Write "</tr>" objrs.movenext Wend Response.Write "</table>" objrs.close objconn.close luk forbindelsen, fjerner ikke fra memmory så open kan kaldes igen med andet indhold af connection string Set objrs = Nothing Set objconn = Nothing Fjerner det fra memmory 1. Opret forbindelse 15

16 2. Vis data 3. Luk forbindelse 16.8 Connection - Linker ADO med data store (telefoneksempel s. 479), overføre data imellem (ADO = ActiveX Data Objects) - Data Store taler med OLE-DB data provider - Det kan bruges overalt (den samme connection) så længe den er i memmory / ikke lukkes - Kan oprettes med yderligere information vedr. data stor, hvor, hvilken part af data - 3 måder: Connecting string, Data Link Files, Data Source Names Connecting string (s ) - Tekststreng med de vigtigste informationer, typisk: OLE-DB provider, driver (ODBC type), file name/data source (fusisk path og navn), navnet på databasen, bruger id, password - Sværste men med flest muligheder - Kan lægges ud i en fil dbconnect.asp (god ved flytning!, gøres med Server-Side include (SSI) - Afhænger af hvilken type data man prøver at tilslutte (- God på ekstern server) Data Link Files (s ) - Undgår at angive specifikke type ting, - hvis man er usikker - Opret UDL fil vha. fil properties Data Source Names (s DNS en anden made hvor man undgår de specifikke ting meget simpel - Udgået metode, bruger ODBC så man får ikke de nye muligheder som med OLE-DB - Hurtigere og mere effektiv - Gemmer information i en identifier som man så bruger i ASP koden objconn.open DSN=Adr - ADO bruger Connection til at gemme information om data store connection - Man kan have flere connection til flere databaser - Ikke alle data store providers er lige kraftige Indeholder - Propperties collection (s. 494), sættes med - objconn.open strconnection, eller - objconn.connectionstring = strconnection objconn.open - Error collection (s. 498) - single failuer - Når en ADO operation generere en error, tomes listen først inden ny indsættes - Kun flere når den samme linie generere flere fejl 17 Recordsets (kap. 13, s. 509) - Data kan overføres mellem data store og ASP sider i begge retninger - Figur af recordset objekt s Recordset er i midten af ADO object diagram - Record er en stump data, recordset er flere stumper data - Men mere end set af relaterede data: Kan manipulere dem med add, remove, hide - Hver aktiv recordset har en cursor (pointer), peger altid på en record i settet - Recordset metoder: MoveFirst, MoveLast, MoveNext, MovePrevious - Oprettes med Dim objrs Set objrs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 16

17 - Når vi skal have data fra data store ind i et recordset: objrs.open tabelnavn, objconn - At oprette objconn er dyrt så det anbefales at det kun sker en gang og så bruge den hver gang (explicit connection) - Vi kan specificere connection detaljer direkte gennem recordset (s. 514) undgår explicit connection (Pga. ADO s flade hierarki) strconnection = Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\db.mdb objrs.open tabelnavn, strconnection - Derudover kan tilføjes 3 konstanter der fortæller noget om typen af recordset vi ønsker - 2 instillinger af recordset: cursor type og lock type - 3. (og samlet 5. parameter): definere datatypen ex. tabel - Konstanterne hertil samt sigende navne er defineret i msado15.dll, derfor <!-- METADATA TYPE="typelib" FILE="C:\Program files\common Files\System\ADO\msado15.dll" --> - Disse kan ses I filen: adovbs.inc, denne kan også inkluderes: <!-- #INCLUDE FILE= "C:\Program files\common Files\System\ADO\adovbs.inc" --> - Ikke godt da filen bliver stor 17.1 objrs.open source, connection, cursor, locking, type source (hvorfra kommer data) (s. 521) - SQL, Stored procedure / query el. ADO command - Istedetfor 1. parameter kan objrs.source= også angives connection - strconnection (numere of querys) eller objconn (only single query) - Istedet kan man bruge et connection objekt og så skrive navnet på dette ex. objconn - Istedetfor 2. parameter kan objrs.activeconnection= også angives cursor (s. 522) - Cursor type = pointer til en bestemt record i settet, flere forskellige alt efter funktionalitet: ( - Updateable vs. Non-updateable (non giver en preformanceforøgelse) ) - Scrollable vs. Non-scrollable (non kun fremadsøgning, giver en preformanceforøgelse - Keyset vs. Non-keyset (keyset retunere kun nøglen (pref.), non-keyset også alle data - Dynamic va. Static (om recordsettet afsplejles (static) på kalletidspunktet eller...) - ADO cursor types: odopenforwardonly, adopenstatic, adopendynamic, adopenkeyset - Istedetfor 3. parameter kan objrs.cursortype = adopenforwardonly (mest ved. ASP) locking - Tæt på angivelse om recordsettet er updateable, - dalockreadonly: non-updateable derfor ingen lock - dalockpessimistic: updateable, låses så snart der editeres - dalockoptimistic: updateable, låses ikke den første der update vinder - dalockbatchoptimistic: ændre flere records og så opdatere dem samtidig - Istedetfor 4. parameter kan objrs.locktype = adlockreadonly (ved visninger) Type / Option - Fortæller recordset hvilken form data source vil have - adcmdtext: Tekst ex, en sql kommando - adcmdtable: Navn på tabel - adcmdstoredproc: Stored procedure eller query - adcmdtabledirect: Navn på tabel - adcmdfile: Filnavn - adcmdurl: Url - Istedetfor 5. parameter kan... nej henviser til command objektet 17.2 Brug af recordset objektet - BOF og EOF properties, hvis BOF = EOF er recordsettet tomt - 4 nemme metoder: objrs.movefirst, objrs.movelast, objrs.movenext, objrs.moveprevious 17

18 - objrs.move nummer, hvorfra - objrs.move 2: 2 frem fra aktuel position - objrs.move -3: 3 tilbage fra aktuel position (forsigtig s. 529) - objrs.move 2, Start: 2 frem fra start 17.3 Bogmærker - Huske position på bestemte record i recordsettet - To forskellige bookmarks kan pege på to forskellige eller den samme record - Ikke alle recordsets understøtter bookmarks, tjek efter med objrs.supports(adbookmark) - Kan bruges sammen med move: objrs.move 2, bookmark - Predefinerede bogmærker: adbookmarkcorrent, adbookmarkfirst, adbookmarklast 17.4 Finde records - objrs.find eller objrs.filter - Find god når en bestemt skal finder, peger på en bestemt record - Filter god når et set skal findes, går bestemte resords synlige og usynlige i vores set Find - Kan scanne store recordsets så vi ikke skal gå gennem disse - objrs.find kriterium, skip, søg, start - Kiterie: Sammenlignings streng (>, <, =, LIKE) - objrs.find Titel = Pulp Fiction ikke case sensitive, teksten indeholder husk - objrs.find Antal = 47 ikke - objrs.find Dato = #10/23/98# husk # ved datoer - objrs.find Titel LIKE Pulp* - Skip: Startposition, spring nogle af de første over (default: 0) - Søg: adsearchforward, adsearchbackward (default: forward) - Start: Startposition via bogmærke (default: adbookmarkcurrent) - Hvis søgningen går godt placeres cursoren på den rigtige position, EOF hvis ingen fundet og BOF hvis ingen fundet og baglæns søgning Filter - objrs.filter = Director = Quentin Tarantino Skjuler nogle record - objrs.filter = adfilternone Gør dem synlige igen 17.5 Felter i en record - objrs( Titel ) - while not objrs.eof for each fld in objrs.fields res = fld.value Next ObjRS.MoveNext Wend Count - objrs.recordcount Virker kun ved Cursortype adopenstatic 18 Advanced DataHandling Techniques (kap. 14, s. 563) - Andre muligheder end recordset og connection, ex. command (i ADO 2.5) 18.1 Command object - I stedetfor at instruere data store om at vi vil lave noget med data så fortæl hvad vi vil lave - select, insert, update, delete - Muliggøre komplekse operationer: stored procedures og parametre 18

19 - set objcommand = Server.CreateObject( ADODB.Command ) objcommand.execute action, parameter, option - Action: select, insert, update, delete 1. parameter retunere int for hvor mange berørt - Parameteres: Mulighed for at angive parameter til generiske kommandoer - Option: Hvorpå? Tabel, fil, - Execute retunere et fysisk ADO recordset - Få fat i result at: set objrs = objcommand.execute - Command, hvordan? hvad vil vi? (tabelnavn, sql,... - Specificer objcommand.commendtext: Tabelnavn - Specificer objcommand.commendtype: adcmdtable - Specificer objcommand.activeconnection for at angive connectionen - ex. objcommand.commendtext = Film objcommand.commendtype = adcmdtable objcommand.activeconnection = strconnection objrs.open objcommand - Pga. flat hierarki kan execute også udføres på et Connection objekt set objrs = objconn.execute CommandText RecordAffected, Options - Basal sprog for at lære mere om disse typer af kommandoer: SQL SQL - Structured Query Language, universalt sprog for at programmere databaser - Deklarativt sprog: Siger hvad vi vil modsat procedurelt - objrs.open = SQL, strconnect - Operationer: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE - Select retunere et record set, insert, update og delete er action kommandoer Select s Fleksibel måde at udtrække data på - Select * from tabel... bedere at være præcis pga. preformance Select navn from tabel - SELECT <felter> FROM <tabel> WHERE <condition> - Fra flere tabeller, mange måder: - Inner join (samle to tabeller i et recordset) SELECT Film.Tittel Instruktør.Navn FROM Film INNER JOIN Person ON Film.filmid = Instruktør.filmid WHERE (Film.Navn LIKE Seven OR Instruktør.Navn LIKE navn ) Update s Opdatere en records værdi - UPDATE <tabel> SET <felt navn> = <value> WHERE <condition> - Lykkedes det og på hvor mange kan oplyses i 1. parameter - objcommand.execute <RecordsAffected> objcommand.execute intantal Response.write Antal poster der blev berørt = & intantal 18.2 Stored Procedures / queries Select og update giver os meget fleksibilitet, men nogle udtræk udføres tit! - Hvis dette kan udføres i selve databasen opnår vi: - Vinde preformance - Koden bliver mere læsevenlig - De kan bruges på mange ASP sider objcommand.activeconnection = strconnect objcommand.commandtext = navn på queries / stored procedures 19

20 objcommand.commandtype = adcmdstoredproc set objrs = objcommand.execute <antal> - Access: Queries - SQL server: Stored Procedures - Med disse kan man bruge: parametre - Parametre overføres med ADO s parameter collection (kun vha. command objekt) objcommand.activeconnection = strconnect objcommand.commandtext = navn på queries / stored procedures objcommand.commandtype = adcmdstoredproc set objparam = objcommand.createparameter(name, type, direction, size, value) 18.3 Modifying data med RecordSet - Tilføje data vha. recordset med AddNew og Update s. 595 objrs.movelast intidfornewobject = objrs( MovieID )+1 objrs.addnew og flytter cursor objrs( MovieID ) = intidfornewobject objrs.update objrs.close - Update er næsten det samme med AddNew kaldes ikke - Batch kørsel kan bruges vha. LockType = adlockbatchoptimistic - Fortryd kan ske inden kald af update eller move* - objrs.canclebatch adaffectall - Slette: objrs.delete 18.4 Modifyint data med SQL s INSERT INTO <tabel> (<fields>) VALUES (<values>) - Vigtigt at fields og values er I same rækkefølgåe - INSERT INTO Medarbejder (navn, lon) VALUES ( hansen, 25000) - Det vil fejle hvis ikke alle nødvendige felter er udfyldt - DELETE FROM Medarbejder WHERE Navn = hansen - Til at selecte, indsætte, slette er brugervalg brugbare 18.5 Non database data store - Record object: Repræsentere en record (s. 515) - Stream object: Repræsentere en data binært eller ren tekst (s. 623) 19 Objekter i ADO - Connection (Errors) kap Recordset kap. 13 (/14) - Command (Parameters s. 585) kap. 14 s Record (Fields) kap. 14 s Stream kap. 14 s

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL Uge 1 & 2 Det basale: Det primære mål efter uge 1 og 2, er at få forståelse for hvordan AMP miljøet fungerer i praksis, og hvordan man bruger PHP kodesproget til at

Læs mere

Parameterisering af databasekald med ASP og ADO

Parameterisering af databasekald med ASP og ADO Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Parameterisering af databasekald med ASP og ADO Jeg har efterhånden set en del spørgsmål her på Eksperten vedr. SQL injections og hvordan man kan beskytte

Læs mere

Filen global.asa, en asp programmørs ven

Filen global.asa, en asp programmørs ven Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Filen global.asa, en asp programmørs ven Artiklen beskriver opbygning, brug, muligheder og begrænsninger mm for global.asa Undervejs bliver der givet

Læs mere

Databaseadgang fra Java

Databaseadgang fra Java Databaseadgang fra Java Grundlæggende Programmering med Projekt Peter Sestoft Fredag 2007-11-23 Relationsdatabasesystemer Der er mange databaseservere Microsoft Access del af Microsoft Office MySQL god,

Læs mere

PHP Snippets. De små korte. Skrevet af Daniel Pedersen

PHP Snippets. De små korte. Skrevet af Daniel Pedersen PHP Snippets De små korte Skrevet af Daniel Pedersen Indhold PHP Snippets De små korte er en samling af små og praktiske kode eksempler med kort forklaring, som med formål at kunne benyttes til opsalgsværk

Læs mere

Bemærk! Et PHP script har kun brug for at forbinde én gang til databaseserveren. Det kan så sagtens udføre flere kommandoer vha. denne forbindelse.

Bemærk! Et PHP script har kun brug for at forbinde én gang til databaseserveren. Det kan så sagtens udføre flere kommandoer vha. denne forbindelse. Mysqli Webintegrator Når vi arbejder med server-side scripting ( i vort tilfælde PHP), har vi ofte behov for at kunne tilgå data, som vi opbevarer i en database. Det kan f.eks. dreje sig om nyhederne i

Læs mere

Udvikling af DOTNET applikationer til MicroStation i C#

Udvikling af DOTNET applikationer til MicroStation i C# Udvikling af DOTNET applikationer til MicroStation i C# Praktiske tips for at komme i gang. Gunnar Jul Jensen, Cowi Hvorfor nu det? Mdl og Vba kan det hele Fordelene er : udviklingsmiljøet er eksternt

Læs mere

Værktøjer fra værktøjskassen. Søren Breddam, Stevns Kommune

Værktøjer fra værktøjskassen. Søren Breddam, Stevns Kommune Værktøjer fra værktøjskassen Søren Breddam, Stevns Kommune sb@stevns.dk 1stevns kommune Mapbasic i Stevns Kommune Data Kørsel af planlagte opgaver, så data altid er opdaterede. Logfil til overvågning Dagligt

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

Procesbeskrivelse - Webprogrammering

Procesbeskrivelse - Webprogrammering Procesbeskrivelse - Webprogrammering Indholdsfortegnelse Forudsætninger... 1 Konceptet... 2 Hjemmesiden... 2 Server-side... 3 Filstrukturen... 3 Databasehåndtering og serverforbindelse... 4 Client-side...

Læs mere

HTML, PHP, SQL, webserver, hvad er hvad??

HTML, PHP, SQL, webserver, hvad er hvad?? Dagens menu HTML og PHP: Baglæs fra output til input PHP: Variable, strenge og arrays Funktioner, oprettelse og kald (og variable på tværs af funktioner) echo vs return? if-else konstruktioner MySQL: Hvad

Læs mere

Excel som database i ASP via ADO

Excel som database i ASP via ADO Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Excel som database i ASP via ADO Viser hvordan excel kan bruges som database i ASP. Artiklen viser hvordan man henter, indsætter, opdater og sletter fra

Læs mere

Microsoft Log Parser, Windows logfil analyse

Microsoft Log Parser, Windows logfil analyse Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Microsoft Log Parser, Windows logfil analyse Microsoft's logfiler er ikke lette at bruge. med Microsoft Log Parser, har du alle muligheder. Log parser

Læs mere

JSP, Tomcat. Tutorial lavet af Jákup W. Hansen TSU semester 10.october 2007

JSP, Tomcat. Tutorial lavet af Jákup W. Hansen TSU semester 10.october 2007 JSP, Tomcat Tutorial lavet af Jákup W. Hansen TSU 2006 3.semester 10.october 2007 Hvad er JSP(Java Server Pages): Det er en teknik som er bygget ovenover Servlets teknikken, men fidusen er at det skal

Læs mere

Kom i gang med SAS STPbaserede

Kom i gang med SAS STPbaserede make connections share ideas be inspired Kom i gang med SAS STPbaserede webapplikationer Lars L. Andersson Chefkonsulent Webapplikationer Interaktion med serverbaserede data via skærmbilleder leveret gennem

Læs mere

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 Delfi Connect Bruger vejledning INDHOLD 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 TOOLS...4 4. KOMMUNIKATIONS OPSÆTNING...5 5. GENEREL OPSÆTNING OG DATA KONFIGURATION...6 RECORD...8 BASAL

Læs mere

Eksamen, DSDS, efterår 2007

Eksamen, DSDS, efterår 2007 Eksamen, DSDS, efterår 2007 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech og Martin Elsman IT Universitetet i København 7. januar 2008 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke

Læs mere

Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:...

Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:... Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:... 9 Nogle HTML tags... 9 Databaser og PHP Når vi snakker

Læs mere

De vigtigste SQL-sætninger. SQL kap Oprette database. DDL og DML

De vigtigste SQL-sætninger. SQL kap Oprette database. DDL og DML SQL kap 6-7 + 17-20 DDL og DML 1 De vigtigste SQL-sætninger Data Definition Language (DDL) create table: opretter en ny tabel create unique index: tilføjer et index til en tabel drop table : sletter en

Læs mere

Design Diaries.

Design Diaries. Design Diaries http://blog.lykkeeilert.dk/ Patricia Gambula Larsen Patrick Lykke Eilert Ninette Andersen cph-pl130@cphbusiness.dk cph-pe58@cphbusiness.dk cph-na96@cphbusiness.dk INDHOLD Use case model

Læs mere

1 IT i byggeriet. 1.1 Konceptuelle modeller. 1.1.1 Workflowdiagram

1 IT i byggeriet. 1.1 Konceptuelle modeller. 1.1.1 Workflowdiagram 1 IT i byggeriet Projektet tager udgangspunkt i et andelsbogligbyggeri på 40 boliger i Visse, hvor Højgaard & Schultz (HS) og Kuben har indgået en partneringligende aftale. Denne aftale har medført at

Læs mere

Introduktion til SQL queries

Introduktion til SQL queries Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Introduktion til SQL queries Denne artikel beskriver nogle forskellige muligheder i SQL queries. Eksemplerne skulle gerne være standard SQL og virke i

Læs mere

Software Construction 1 semester (SWC) Spørgsmål 1

Software Construction 1 semester (SWC) Spørgsmål 1 Spørgsmål 1 Objekter #1 Giv en kort præsentation af begrebet objekt, samt hvorledes du erklærer(declare), opretter(create) og bruger objekter Du kan beskrive o Datatyper o Variable / Instans variable /

Læs mere

Derfor vil jeg bygge dette eksempel på een table hvor der kan tilkyttes personer til ALLE noder og der kan tilføjes et vilkårligt antal niveauer

Derfor vil jeg bygge dette eksempel på een table hvor der kan tilkyttes personer til ALLE noder og der kan tilføjes et vilkårligt antal niveauer Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk TreeView i Access II Jeg vil i denne anden udgave af treeview føljetonen begynde på et mere brugbart eksempel med et TreeView. Vi laver en ny database

Læs mere

Programmering I Java/C#

Programmering I Java/C# Programmering I Java/C# Dit første projekt Datatekniker Intro to C# C# (C Sharp) Et enkelt, moderne, generelt anvendeligt, objektorienteret programmeringssprog Udviklet af Microsoft, ledet af danskeren

Læs mere

Nintex Workflow UK/DK

Nintex Workflow UK/DK Nintex Workflow UK/DK Når Nintex Workflows anvendes i et Dansk sproget SharePoint miljø, er der lidt forskel på hvad de forskellige elementer kaldes, såvel som rækkefølgen på disse. Noget er oversat, noget

Læs mere

Exceptions i Delphi. Try except

Exceptions i Delphi. Try except Exceptions i Delphi Exceptions er en teknik til at fange fejl under programafviklingen. Ikke programmeringsfejl, men fejl der opstår i forskellige situationer, f.eks. en fil der mangler en fil der er skrivebeskyttet,

Læs mere

GeoEnviron Web-løsninger

GeoEnviron Web-løsninger 2012 Troels Kreipke 01-01-2012 Indhold Generelt... 3 Web-løsninger... 3 XML-firewall... 4 GeoEnviron_WebService... 4 Installation af web-løsninger uden brug af GeoEnviron_WebService... 5 GeoEnviron_WebService...

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

VÆR EFFEKTIV SOM SAS PROGRAMMØR MED SAS ENTERPRISE GUIDE 7.12 GEORG MORSING

VÆR EFFEKTIV SOM SAS PROGRAMMØR MED SAS ENTERPRISE GUIDE 7.12 GEORG MORSING VÆR EFFEKTIV SOM SAS PROGRAMMØR MED SAS ENTERPRISE GUIDE 7.12 GEORG MORSING Copyr i g ht 2013, SAS Ins titut e Inc. All rights res er ve d. Livet som SAS-programmør er blevet lettere med SAS Enterprise

Læs mere

Interaktionsudvikling

Interaktionsudvikling Projektopgave 3: Interaktionsudvikling CPH business, klasse: MulA2013 Projektansvarlige undervisere Thomas Hartmann MereteGeldermann lützen: Projekt produkt url: www.amalieardahl.dk/projekt3/index.html

Læs mere

Indholdsfortegnelse If-sætningen... 3 Opgaver... 4 OR, AND sammen med if-sætningen... 5 Rand() funktion... 5 Opgave... 5 Include() funktionen...

Indholdsfortegnelse If-sætningen... 3 Opgaver... 4 OR, AND sammen med if-sætningen... 5 Rand() funktion... 5 Opgave... 5 Include() funktionen... Modul 2 Indholdsfortegnelse If-sætningen... 3 Opgaver... 4 OR, AND sammen med if-sætningen... 5 Rand() funktion... 5 Opgave... 5 Include() funktionen... 6 Opgave... 6 POST/GET og formular... 6 Opgaver...

Læs mere

Computer Networks Specielt om Infrastrukturer og Teknologi

Computer Networks Specielt om Infrastrukturer og Teknologi Computer Networks Specielt om Infrastrukturer og Teknologi Ole Borch Slide 1 Doc Bud på arkitektur (som mange andre steder) Sygehus Hemmelig Meget hemmelig WWW browser WWW Server Dataplejer Staklen Internet

Læs mere

Serversideprogrammering, CMS og eshop. Dag 1: Introduktion og serverside programmering Niels Østergaard

Serversideprogrammering, CMS og eshop. Dag 1: Introduktion og serverside programmering Niels Østergaard Serversideprogrammering, CMS og eshop Dag 1: Introduktion og serverside programmering Niels Østergaard Dagens program Introduktion til forløbet Begrebet serverside Introduktion til PHP-programmering Tilmelding

Læs mere

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net Web Admin 5.5 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på systemet Start med at gå ind på http://mailadmin.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email Adresse samt Password, som du tidligere har modtaget

Læs mere

Database tips. Den forudsætter lidt kendskab til SQL men er for mindre erfarne. Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk

Database tips. Den forudsætter lidt kendskab til SQL men er for mindre erfarne. Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Database tips Denne artikel vil give nogle forskellige små praktiske råd om ting man skal tænke på når man arbejder med databaser og applikationer som

Læs mere

Eksempel på en database: studenter, kurser, eksamener

Eksempel på en database: studenter, kurser, eksamener Udvidet Programmering 1999 Forelæsning 20, fredag 12. november 1999 Relationsdatabaser: relationer, tupler, attributter Forespørgselssproget SQL Databasesystemet PostgreSQL Tilgang til relationsdatabaser

Læs mere

PROJEKT 3. The Design Diaries. LINK TIL BLOG: Af Mikkel Borg Svendsen & Sebastian Frank MUL B

PROJEKT 3. The Design Diaries. LINK TIL BLOG:  Af Mikkel Borg Svendsen & Sebastian Frank MUL B PROJEKT 3 The Design Diaries LINK TIL BLOG: http://mbsgraphic.dk/blog/ Af Mikkel Borg Svendsen & Sebastian Frank MUL B 1 INDHOLDS- FORTEGNELSE HVEM ER BLOGGERNE? 3 USE CASE 4 ATTRIBUT TABEL 5 PHP CODE

Læs mere

Begrænsninger i SQL. Databaser, efterår 2002. Troels Andreasen

Begrænsninger i SQL. Databaser, efterår 2002. Troels Andreasen Databaser, efterår 2002 Begrænsninger i SQL Troels Andreasen Datalogiafdelingen, hus 42.1 Roskilde Universitetscenter Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000 Fax: 4674 3072 www.dat.ruc.dk

Læs mere

NT PDC Udarbejdet af Kenneth Dalbjerg

NT PDC Udarbejdet af Kenneth Dalbjerg NT PDC Udarbejdet af Kenneth Dalbjerg Titelblad Denne rapport er udarbejdet af Kenneth Dalbjerg, med det formål at lære noget omkring, NT PDC Server. Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse Forside Titelblad

Læs mere

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø EG Data Inform Byggebasen WCF og webservices Jens Karsø 10 Indholdsfortegnelse Byggebasen Services indledning... 2 Målsætning... 2 Valg af teknologier... 3 Kommunikationsmodel for byggebasen... 3 Services.byggebasen.dk...

Læs mere

En Kort Introduktion til Oracle

En Kort Introduktion til Oracle En Kort Introduktion til Oracle Henrik Bulskov 12. februar 2001 bulskov@ruc.dk 1 Start SQL*Plus... 1 1.1 TELNET... 1 1.2 WINDOWS SQL PLUS... 2 2 Kør et SQL-script... 3 3 Hjælp i SQL*Plus... 3 4 Editering

Læs mere

Reeksamen, DSDS, forår 2008

Reeksamen, DSDS, forår 2008 Reeksamen, DSDS, forår 2008 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech IT Universitetet i København 22. august 2008 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke computer og kommunikationsmidler.

Læs mere

Python programmering. Per Tøfting. MacFest

Python programmering. Per Tøfting. MacFest Python programmering MacFest 2005 Per Tøfting http://pertoefting.dk/macfest/ Indhold Måder at afvikle Python program på Variabler Data typer Tal Sekvenser Strenge Tupler Lister Dictionaries Kontrolstrukturer

Læs mere

JavaScript. nedarvning.

JavaScript. nedarvning. JavaScript er et sprog, der kan give en hjemmeside mere funktionalitet og gøre den interaktiv, så den reagerer på læsernes handlinger. CGI (Common Gateway Interface) har hidtil været de protokoller, man

Læs mere

PHP Crash course. Databaser

PHP Crash course. Databaser PHP Crash course Databaser PHP Intro PHP er et server scripting sprog der kan bruges til at lave aktivt indhold på hjemme sider. Der er to betingelser som skal opfyldes for at serveren fortolker PHP koden.

Læs mere

Delphi og Databaser for begyndere

Delphi og Databaser for begyndere Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Delphi og Databaser for begyndere Denne artikel handler om hvordan man udnytter noget af det bedste i Delphi: Dets gode muligheder for integrering med

Læs mere

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for User admin. Copyright 2003 Gullestrup.net

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for User admin. Copyright 2003 Gullestrup.net Web Admin 5.5 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på systemet Start med at gå ind på http://mailadmin.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email Adresse samt Password, som hører til din konto, tryk

Læs mere

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Indholdsfortegnelse Opsætning af Trio Web... 3 Generel opsætning af Trio Web... 3 Databaseopsætning... 3 DB... 3 Aar... 4 Login... 4 Internet... 4 Port... 4 Registreringsnøgle...

Læs mere

Software Construction 1. semester (SWC) januar 2014 Spørgsmål 1

Software Construction 1. semester (SWC) januar 2014 Spørgsmål 1 Spørgsmål 1 Grundlæggende objektorienterede begreber o Klasse (class) o Objekt (object) o Metode (method), herunder return type og parametre o Instansvariable (instance variables) & egenskaber (properties),

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

POST IT! Cph Business Academy Multimediedesign 2. Semester flow april Kirstine Marie Rasmussen cph-

POST IT! Cph Business Academy Multimediedesign 2. Semester flow april Kirstine Marie Rasmussen cph- POST IT! Cph Business Academy Multimediedesign 2. Semester flow 3 9. april 2017 Kirstine Marie Rasmussen cph- kr141@cphbusiness.dk Mette Bejder cph- mb458@cphbusiness.dk Link til POST IT http://mbejder.dk/post-

Læs mere

Abstrakte datatyper C#-version

Abstrakte datatyper C#-version Note til Programmeringsteknologi Akademiuddannelsen i Informationsteknologi Abstrakte datatyper C#-version Finn Nordbjerg 1/9 Abstrakte Datatyper Denne note introducerer kort begrebet abstrakt datatype

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord...8 Makroer samt aktivere Udvikler-fanen...10 Makrosikkerhed (Sikkerhedsindstillinger)...13

Indholdsfortegnelse Forord...8 Makroer samt aktivere Udvikler-fanen...10 Makrosikkerhed (Sikkerhedsindstillinger)...13 1 Indholdsfortegnelse Forord...8 Makroer samt aktivere Udvikler-fanen...10 Hvad er en makro... 10 Hvad kan du bruge en makro til... 10 Hvad en makro er (Visual Basic for Applications)... 11 Det hele sker

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 4.1x server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 4.1x server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 4.1x server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Installation og konfiguration af Netware IP

Læs mere

Dannelse af PDF-dokumenter

Dannelse af PDF-dokumenter Dannelse af PDF-dokumenter Indhold Generere PDF-dokumenter... 2 Håndtering af PDF-dokumentet... 8 Hvordan indsætter man sidetal i PDF-dokumentet?... 8 Hvordan laver man bookmarks i PDF-dokumentet?... 8

Læs mere

Hvad Hvorfor Hvordan

Hvad Hvorfor Hvordan Hvad Hvorfor Hvordan Hent OpenKapow Installer programmet OpenKapow er et enkelt program til at bygge robotter for at skrabe data på nettet. Programmet er gratis at hente og bruge. Det findes i en linux-

Læs mere

Dynamisk PHP design OPDATERET

Dynamisk PHP design OPDATERET Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Dynamisk PHP design OPDATERET I har måske undret jer over "http://bla.dk/?side=kontakt", her beskriver jeg hvordan, og hvorfor Skrevet den 03. Feb 2009

Læs mere

SWC eksamens-spørgsmål. Oversigt

SWC eksamens-spørgsmål. Oversigt SWC eksamens-spørgsmål Oversigt #1 Typer og variable #2 Aritmetik og logik #3 Klasser (definition, objekter) #4 Klasser (metoder) #5 Klasser (nedarvning, polymorfi) #6 Conditional statements #7 Repetition

Læs mere

Introduktion til OPC Access

Introduktion til OPC Access Introduktion til OPC Access OPC Access anvendes til at kommunikere med jeres produktionsudstyr via OPC. OPC Access kombinerer en SQL Server med OPC, således at jeres produktionsudstyr kobles sammen med

Læs mere

DM507 Algoritmer og datastrukturer

DM507 Algoritmer og datastrukturer DM507 Algoritmer og datastrukturer Forår 2016 Projekt, del I Institut for matematik og datalogi Syddansk Universitet 29. februar, 2016 Dette projekt udleveres i tre dele. Hver del har sin deadline, således

Læs mere

UPLOAD. Af Database og Website til Skolens Server

UPLOAD. Af Database og Website til Skolens Server UPLOAD Af Database og Website til Skolens Server INDHOLDSFORTEGNELSE Fra projekt til server... 3 Overførsel af SQL Database... 3 Eksekvering af T SQL Script... 8 Modificering af Visual Studio Projekt...

Læs mere

Dannelse af PDF dokumenter

Dannelse af PDF dokumenter Dannelse af PDF dokumenter Indhold Dannelse af PDF-dokumenter i Phd Planner... 2 Valg af vedhæftninger i PDF dokumentet... 2 Valg af skabelon for PDF dokumentet... 3 Når PDF filen er dannet... 5 Gem PDF

Læs mere

Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside.

Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside. Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside. 10-12-2004 Holstebro HTX Bent Arnoldsen Synopsis. Projektet her er en menu til hjemmesider, som er lavet så den er let at tilrette, når man tilføjer eller

Læs mere

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl:

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl: Fejlhåndtering Selv de bedste programmører laver af og til fejl! Dette kommer sikkert som en overraskelse for de fleste, bortset fra de, der har arbejdet med et hvilket som helst større program. Fejl kan

Læs mere

Servere har ikke kun noget at gøre med et lokalnet eller med Internettet. Ethvert program som fungerer som en lytter er en server!

Servere har ikke kun noget at gøre med et lokalnet eller med Internettet. Ethvert program som fungerer som en lytter er en server! XML og server klient programmer:...1 Hvad er en server?...1 Fordelene ved en XML server:...2 Eksempel: En telefon XML server:...2 XML server der trækker på en database:...7 Direkte adgang til databasens

Læs mere

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107 Database for udviklere Jan Lund Madsen PBS10107 Indhold LINQ... 3 LINQ to SQL og Arkitektur... 3 O/R designere... 5 LINQ Den store introduktion med.net 3.5 er uden tvivl LINQ(udtales link): Language-INtegrated

Læs mere

SIP. Session Initiation Protocol TDC IP telefoni Scale. SIP design mål

SIP. Session Initiation Protocol TDC IP telefoni Scale. SIP design mål Session Initiation Protocol TDC IP telefoni Scale design mål Give mulighed for at integrere nye faciliteter efterhånden som de opfindes er ikke en erstatning for det offentlige telefonnet - er helt sin

Læs mere

FORCE Inspect Online Manual v. 1.02. FORCE Inspect Online Manual. 1 af 18

FORCE Inspect Online Manual v. 1.02. FORCE Inspect Online Manual. 1 af 18 FORCE Inspect Online Manual 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FORCE Inspect Online Manual... 3 Generelt... 3 Login... 3 Main... 4 Intro sektion... 4 Links sektion... 4 News sektion...

Læs mere

Opret ODBC datakilde Vejledning

Opret ODBC datakilde Vejledning Vejledning V. 1 APRIL 2011 FOR KUNDESERVICE Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Krav... 3 2 Opret ODBC Datakilde (Open Database Connectivity)... 3 2.1 Forbindelse

Læs mere

Klasser og objekter. (Afsnit i manualen)

Klasser og objekter. (Afsnit i manualen) Klasser og objekter (Afsnit 4 + 5 i manualen) Grundbegreber Klasser og objekter beskrivelse oprettelse Attributter og metoder tilstand opførsel Indkapsling afskærmning datarepræsentationsuafhængighed Klasser

Læs mere

Programmeringscamp. Implementer funktionerne én for én og test hele tiden.

Programmeringscamp. Implementer funktionerne én for én og test hele tiden. Programmeringscamp De to opgaver træner begge i at lave moduler som tilbyder services der kan bruges af andre, samt i at implementere services efter en abstrakt forskrift. Opgave 1 beder jer om at implementere

Læs mere

Få sin querystring til at fungere. (Nybegyndere)

Få sin querystring til at fungere. (Nybegyndere) Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Få sin querystring til at fungere. (Nybegyndere) Artikelen henvender sig til nybegyndere der har problemer med at få sin querystring til at fungere (Access/ASP).

Læs mere

OrCAD Capture TCL IDE med Eclipse

OrCAD Capture TCL IDE med Eclipse OrCAD Capture TCL IDE med Eclipse OrCAD Capture TCL er et script sprog til at lave applikationer til OrCAD Capture. Eclipse er et gratis udviklingsmiljø med debug muligheder. Denne guide hjælper med at

Læs mere

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller Denne opgave handler om hvordan man opbevarer data fra databasekald på en struktureret måde. Den skal samtidig give jer erfaringer med objekter, der kommer til

Læs mere

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets.

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets. Dagens program Har alle fået? Har nogen betalt for meget? Hav jeres koder klar Domæner change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog Hvad er widgets Hvad er

Læs mere

Data load og udtræk. 2. iteration: implmentation (test af backend) PHP mysql. Loade og parse XML (SimpleXML, Xpath) Filhåndtering i PHP JSON

Data load og udtræk. 2. iteration: implmentation (test af backend) PHP mysql. Loade og parse XML (SimpleXML, Xpath) Filhåndtering i PHP JSON Data load og udtræk 2. iteration: implmentation (test af backend) 1 PHP mysql Loade og parse XML (SimpleXML, Xpath) Filhåndtering i PHP JSON 2 Data udtræk PHP mysql: Processen 1. Forbind til MySQL server

Læs mere

Rigtig SQL Programmering

Rigtig SQL Programmering Rigtig SQL Programmering 1 SQL i Rigtige Programmer Indtil nu har vi brugt SQL direkte i kommandolinje promt/gui program, hvor vi kan lave forespørgsler til databasen I virkeligheden: Programmer kontakter

Læs mere

Samspillet mellem databaser og kort styres af GeoCAD programmet GeoDB.

Samspillet mellem databaser og kort styres af GeoCAD programmet GeoDB. GeoCad modul GeoDB I GeoCAD er det muligt at koble relationsdatabase til GeoEDIT. Her igennem er det muligt at lagre forskellige oplysninger i databasen og koble disse oplysninger til objekter i kortet.

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-06-29 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 16 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

Oprettelse af Titelblok i Capture og Capture CIS

Oprettelse af Titelblok i Capture og Capture CIS e-service Titelblok i OrCAD Capture og Capture CIS Side 1 af 11 Oprettelse af Titelblok i Capture og Capture CIS Note skrevet af : Nordcad Systems Technical Support Revision : April 2003, Release 14.2/9.2.3,

Læs mere

Dannelse af PDF-dokumenter

Dannelse af PDF-dokumenter Dannelse af PDF-dokumenter Indhold Generere PDF-dokumenter... 2 Håndtering af PDF-dokumentet... 6 Hvordan indsætter man sidetal i PDF-dokumentet?... 6 Hvordan laver man bookmarks i PDF-dokumentet?... 7

Læs mere

Modern Concurrency Abstractions for C#

Modern Concurrency Abstractions for C# Modern Concurrency Abstractions for C# Nick Benton Luca Cardelli Cédric Fournet Presenter: Henrik Kragh-Hansen September 27, 2007 Motivation for concurrency Forbedring af concurrency Baggrundsinformation

Læs mere

ODBC made easy på dansk (når bare man ved hvordan) Jesper Michelsen, Data warehouse & Analyse

ODBC made easy på dansk (når bare man ved hvordan) Jesper Michelsen, Data warehouse & Analyse ODBC made easy på dansk (når bare man ved hvordan) Jesper Michelsen, Data warehouse & Analyse Agenda Præsentation Hvad er ODBC? ODBC Datakildeadministrator System-DSN Distribution Fil-DSN Scriptede connections

Læs mere

Eksamen, DSDS, forår 2009

Eksamen, DSDS, forår 2009 Eksamen, DSDS, forår 2009 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech IT Universitetet i København 3. juni 2009 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke computer og kommunikationsmidler.

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE vp.online 2011 01-10-2011 Indholdsfortegnelse 1 PROBLEMER MED AT SE VP.ONLINE... 3 2 BROWSER KONFIGURATION... 6 3 SKRIVEADGANG TIL DREV... 7 4 SESSION TIMEOUT

Læs mere

Introduktion til ActionScript, fortsat

Introduktion til ActionScript, fortsat Introduktion til ActionScript, fortsat Kaspar Rosengreen Nielsen kaspar@interactivespaces.net i n t e r a c t i v e s p a c e s. n e t Kaspar Nielsen, kaspar@interactivespaces.net 1 Dagens program Opsamling

Læs mere

Dokumentering af umbraco artikeleksport:

Dokumentering af umbraco artikeleksport: Dokumentering af umbraco artikeleksport: Lav en artikel side 2-3. Installationsguide side 3-5. Opsættelse af databasen og web.config side 5-8. Umbraco: templates side 8. Umbraco: borger.dk tab side 8.

Læs mere

applikation----x----odbc driver manager----foobar ODBC driver----foobar database

applikation----x----odbc driver manager----foobar ODBC driver----foobar database Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk ODBC i C/C++ Denne artikel beskriver hvordan man bruger ODBC i C/C++. Der er beskrivelse af build med forskellige compilere. Den forudsætter lidt kendskab

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

The Design Diaries Project 3 2. Semester. Blog om designprincipper

The Design Diaries Project 3 2. Semester. Blog om designprincipper The Design Diaries Project 3 2. Semester Blog om designprincipper By Lif Neergaard www.lifmediadesign.dk cph-ln175@cphbusiness.dk Mathias Larsen www.nefjam.dk cph-ml414@cphbusiness.dk Ida Christensen www.idamedia.dk

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-09-08 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 19 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 Document Capture for Microsoft Dynamics NAV Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle ændringer... 3 Klassisk Klient... 5 Rollebaseret klient & server... 6 Webgodkendelse...

Læs mere

vejman.dk WMS/WFS dokumentation vmgeoserver.vd.dk Maj 2013 Udgave 2.0

vejman.dk WMS/WFS dokumentation vmgeoserver.vd.dk Maj 2013 Udgave 2.0 vejman.dk WMS/WFS dokumentation vmgeoserver.vd.dk Maj 2013 Udgave 2.0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 WMS generelt... 3 3 WFS generelt... 4 4 WMS/WFS eksterne kald i forskellige formater... 4 5

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

TimePlan version 6.0 - Installationsvejledning

TimePlan version 6.0 - Installationsvejledning TimePlan version 6.0 - Installationsvejledning For opgradering af tidligere TimePlan versioner anvendes opdateringsprogrammet: TimePlan 6 Wizard.exe. Programmet kan afvikles på dansk eller engelsk. Opdateringsprogrammet

Læs mere

MS Visual Studio Basic 2010. En kort vejledning

MS Visual Studio Basic 2010. En kort vejledning Du kan hente programmet gratis her: MS Visual Studio Basic 2010 Express http://www.microsoft.com/visualstudio/eng/downloads#d-2010-express Tryk på Install Now og følg vejledningen. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS)

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) 24. august 2007 Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Se indholdet i dit Content Management System... 3 3. Tilgå dokumenterne i My Content

Læs mere