ASP noter til eksamen (Af Morten Rasmussen, januar 2003)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ASP noter til eksamen (Af Morten Rasmussen, januar 2003)"

Transkript

1 ASP noter til eksamen (Af Morten Rasmussen, januar 2003) 1 Active Server Pages Sprog Struktur Installation af web server Forskel på CGI og ASP Første termer Kommunikations protokoller (kap. 2, s. 59) Scripting (kap. 2, s. 63) Server-Side Scripting (s. 66) Client-Side Scripting (s. 71) Order of execution (s. 79) Hvad muliggøre ASP (s. 85) Alternativer til ASP Oplysninger fra form (kap. 3, s. 97) Request og Response Objects (kap. 7, s. 245) Request (s. 250) Response Variables (kap. 4, s. 127) Kontrol strukturer (kap. 5 s. 169) If evaluere et udtryk (s. 174) Case evaluere flere udtryk (s. 182) For Next (looping) man kender antallet at gange, tjek ved start (s. 188) Do While (looping) man kender ikke antallet at gange, tjek ved slut mulig (s. 194) Procedurer og funktioner (s. 200) Objekter, properties, metoder og events (kap. 6, s. 215) ASP objekt model (s. 236) Serverlevel: Individual page level: Applications, Sessions and Cookies (kap. 8, s. 290) Cookies Application (s. 301) global.asa Session (s. 312) Error Handling (kap.9, s. 331) Gode principper (s. 341): Scripting Objects (kap. 10, s ) Brug af Dictionary s Databaser ASP og Data Store Accass (kap. 12) Databaser ODBC OLE-DB ADO ADO er ikke en del af ASP Hviklen database? Eksempel i ASP: Connection Connecting string (s ) Data Link Files (s ) Data Source Names (s Recordsets (kap. 13, s. 509) objrs.open source, connection, cursor, locking, type Brug af recordset objektet Bogmærker Finde records Find Filter Felter i en record Advanced DataHandling Techniques (kap. 14, s. 563) Command object Stored Procedures / queries Modifying data med RecordSet Modifyint data med SQL s Non database data store Objekter i ADO Eksempler

2 1 Active Server Pages - ASP er en platform hvorpå det er muligt at lave interaktive (/dynamiske) hjemmesider (radikal forskel fra HTML) - Microsoft - Kan også betegnes som et script miljø, ikke et sprog eller program men en teknologi - Mulige script til rådighed: JavaScript og VBScript (mest anvendte) - Adgang til databaser - Først generere output (HTML) når burger vil se det altså efter en forespørgsel - Hvilken browser er underordnet (!?) - Siderne kan være afhængig af tid, sted og brugervalg - ASP blev annonceret i ASP muliggøre individualiserede sider - ASP er ikke et sprog - Mere arbejde for server, men fordele overskyder bagdele - ASP kode kan kun vises på serveren brugbart at det ikke kan ses af browser, følsomme informationer kan beskyttes ex. med brugerid og password. Man kan også skjule beregninger. - Meget sikrere at skrive sin kode i ASP - ASP sider er en blanding af HTML og ASP script 2 Sprog - Et script sprog er et programmeringssprog i gængs forstand (med sproglige konstruktioner) - To ting adskiller ASP-programmeringens scriptsprog fra traditionelle sprog - Scriptsprog er fortolkede (skal ikke kompileres, langsommere m. netkomm. er flaskehals) - Scriptsprog er indlejrede i HTML (ASP koden erstattes under fortolkning til HTML) - Http-serveren fortolker den del af scriptkoden som er serverscript, resten (klientscript) fortolkes i browseren - Java-Script er den mest udbredt clientside scriptsprog (en slags standard!) - Serverscript er forholdsvis ny og få servere stiller den til rådighed (?) (Ingen standard endnu derfor understøtter MS JavaScript til VBScript ASP programmering 3 Struktur - Browser og server er to program (tow-tier system) (/ 3. kan være databaser) - Bruger laver forespørgsel via URL - Serveren opbygger svar som typisk er et HTML dokument - Kommunikation foregår vha. standarder (regler for kommunikation: TCP/IP, HTTP - Browser opfatter HTML og ASP ens forespørg server og vis resultat 3.1 Installation af web server - Da vi skal genskabe ovenstående struktur - Personal Web Manager, eller Internet Information Services (fortolkere!) 3.2 Forskel på CGI og ASP - CGI skal afvikles i en selvstændig operativsystem proces (tungt) - ASP afvikles internt i serveren - CGI kan skrives i et vilkårligt programmeringssprog - ASP fortolkes via JavaScript eller VBScript - CGI er mere standardiseret (ikke tvang med bestemt http-server) 3.3 Første termer - er måden hvorpå ASP indsættes i HTML (= inline) - Inline ikke altid smart men fantastisk praktisk - = resultat oversættes til HTML - Response.write dette generere HTML - =date og =time Viser dato og tid (server kører VBScript tim funktion!) 2

3 3.4 Kommunikations protokoller (kap. 2, s. 59) - TCP/IP (metode til at styre pakker rundt i et netværk) indeholder data HTTP er en protokol til adressering via HTTP requsts og response) 3.5 Scripting (kap. 2, s. 63) - Vi burger script for at muliggøre dynamiske sider - Server-Side Scripting og Client-Side Scripting - eneste forskel er forberedelsen - vigtig mulighed - Script identifiseres med samt <SCRIPT> 3.6 Server-Side Scripting (s. 66) - To muligheder: samt <SCRIPT>... RUNAT=SERVER - Filnavne skal være af typen.asp - Caching: Resultatsiden kan være gemt i memmory (s. 71) - <SCRIPT RUNAT=SERVER> udføres til sidst!!! Mens udføres inline 3.7 Client-Side Scripting (s. 71) - Overhovedet ikke relateret direkte til ASP - Udfører ikke scriptet med downloader der og overlader det til browseren - Fordele: Hastihed hurtigere, reducere belastning af server - Bagdele: Afhængig af browserens funktionalitet browser specifik, koden ikke skjult - Mulighed: <SCRIPT> uden angivelse af RUNAT - Filnavne skal være af typen.htm el..html - Placering (s. 73) - Fejlmuligheder <SCRIPT> <! Document.Write Date --> 3.8 Order of execution (s. 79) - Clent-side: Resultat bliver indsat hvor scriptet er indsat - Server-side: s <SCRIPT> svær at styre alt efter sprog - <SCRIPT...> bruges mest til procedurer og funktioner 4 Hvad muliggøre ASP (s. 85) - ASP tilbyder objekter og komponenter vi kan bruge - Objekter (7 stk.): Requst, Response, Server, Application, Session, ObjectContext, ASPError - Komponenter: (s. 87) 10 med IIS 5.0 flere og andre i tree-tier systems - Data Access component: MDAC... Access - Scripting Objekter: Dictionary, FileSystemObject og TextStream 4.1 Alternativer til ASP - Client-Side: Java (applet), ActiveX og DHTML - Server-Side: CGI, ColdFusion, JSP og PHP - PHP: Nyere server side scripting sprog open-source 5 Oplysninger fra form (kap. 3, s. 97) - En form oprettes med en ACTION (hvorhen ved SUBMIT?) og en METHOD (hvordan overføres dataene? post/get kap.7) - Indeni er der 3 forskellige <INDPUT> tags ved TYPE=: SUBMIT, RESET og TEXT (el. BUTTON) - Editfelt TYPE= TEXT - Ved kørsel: 1. Browser tager information kendetegner ved navn, sender det til server sammen med request - Informationerne gemmes i et Request objekt 3

4 - To teknikker for at vise værdier: HTML og ASP / dynamisk fra Request objektet: Indput form: <FORM ACTION= xxx.asp METHOD=POST> <INDPUT TYPE= TEXT NAME= strnavn <INDPUT TYPE= SUBMIT VALUE= Ok > <INDPUT TYPE= RESET VALUE= Nulstil > </FORM> Output form: Dim snavn SNavn = Request.Form( strnavn ) hænger sammen med POST!! Response.Write Snavn - Shortcut til Response.Write: = Snavn kun et variabelnavn - Men... preformance... jo flere... jo langsommere, flere kald til ASP DLL 5.1 Request og Response Objects (kap. 7, s. 245) - To måder at håndtere kommunikation mellem browser og server på - Request muliggøre at ASP kan bruge alle informationer sendt fra klienten (data, request, URL s, cookies...) - Når server har brugt alle disse data vender vi tilbage til browser via Response - Brugeren sender packaged med Request objektet - Sende information fra form til server: FORM, name/value - Sende information tilbage til klient: Response objekt - To måder: write og shoutcut Response.Write xxx / =xxx - Preformance falder ved brug af shortcut pga. hop ind og ud af script 6 Request (s. 250) - Indeholder: QueryString, Form, ServerVariables, Cookies og ClientCertificate - QueryString: (navne og værdier) - ASP modtager værdier i et HTTP request og gemmer dem i en QueryString = Request.Querystring = Request.ServerVariables( QUERY_STRING ) - 3 måder hvorpå QueryString genereres: 1) <A HREF= >et eksempel</a> 2) Når en FORM sendes til en server med GET 3) Når en FORM sendes til en server med POST - GET: Sender informationer ved at tilføje til URL en = Request.QueryString( name ) - POST: Sender informationer som en del af request body (muliggøre ikke QueryString se FORM!!) - Antal parametre: =Request.QueryString( name ).Count - Benytter en bestemt: =Request.QueryString( name )(index_val) - FORM: Indeholder værdier og variabler sendt via POST metoden - POST: Sender informationer som en del af request body (Form collection oprettes kun ved POST metoden) - GET/POST: Flere forskele ved send, den eneste forskel ved at modtage informationerne hos serveren er brugen af request objekt: QueryString eller Form = Request.Form( namex ) 4

5 - Ved brug af FORM / POST får man ikke noget tilføjet URL en!! - ServerVatiables: Indeholder alle HTTP headers - Ekstra information vedr. folholdene hvorfra de er afsendt (s. 262) - ClientCertificate: Noget med sikkerhed - Request( xxx ) gennemsøger alle indholdsgrupper for noget af det navn (altså QueryString, Form, ServerVariables, Cookies og ClientCertificate) - TotalBytes og BinaryRead se s Response - Bruges til at sende serverens output til klienten - Request har mange informationer Response har mange properties og metoder - Hvad sendes tilbage?, hvornår?, hvor længe?, gå til anden side!, lav cookie! - Response.Write tilføjer til HTML output string - Buffed kan angives for at fortælle sig selv at vi bestemmer hvornår data sendes tilbage - Flush sender hvad der står i buffer til browser og arbejder videre med scriptet - Clear tømmer bufferen - End får serveren til at stoppe og sender det der er i bufferen til browseren - Eksempel s Kan også kontrolere hvad browseren gør!: Cache siden i en periode eller fortælle browser at den skal gå til en anden side - Cache gemmes i temp, man kan angive for hvor lang tid, så siden ikke downloades hver gang! - Man kan angive hvor lang tid informationen bliver i cache - Redirection kan gøres på forskellige måder så det kan ses eller ikke ses!! (s. 279) 8 Variables (kap. 4, s. 127) - Bruges til at gemme værdier - Definer variabel, assign værdi til variabel, test på variabel, brug værdi i variabel - En variabel er et stykke memmory - VBScript: Dim erklære variable men ikke variabel type, der er kun en type - Variabeltypen gemmes i variant (= en basal tupe!, en type definere et værdiområde) - Numerisk subtype (s. 130): integer, byte, long, single, double, currency - String subtype String = hej - Date subtype Date = #11/01/2003# (brug med variabler s. 190) (var x = Month(now()) s. 195) - Boolean subtype TRUE / FALSE - Specielle subtype Empty = Uinitialiseret, Null = Tom (ingenting), Object, Error - En variabel er altid af typen variant - VBScript kan altid klassificere en variabel af typen streng eller værdi, derudover er der andre typer kaldt subtypes - På alle variable kan man spørge efter typer: TypeName(xxx) - Res = Empty, Null, Integer, Long Integer, Single, Double, Currency, Date, String, Object, Error, Boolean, Variant, Byte, Array - Navngivning: vigtig, sigende, ikke for kort, ikke for lang (max. 255 tegn), undgå symboler - Ikke case-sensitive I VBScript: abc = ABC - bln, byt, dat, dbl, err, int, lng, obj, sng, ste se s Variabler skal erklæres med dim før de bruges - Explicit erklæring: 2 linier Dim strabc strabc = hej - Implicit erklæring: 1 linie, uden dim 5

6 strabc = hej med - For at sikre at alle variable erklæres explicit kan skrives: Option Explicit (s. 138) - Manipulation med variable: - Assignment = - Sammenlign = <> < > <= >= - Arithmetic beregning + - * / ^ MOD - Logiske operatorer: AND OR NOT (der findes flere men kun I specielle situationer) - Konkatinering af strenge: string1 & string2 - Ikke altid opfattes typen rigtig derfor benyttes typecasts (s. 145) - Konstanter kan ikke ændres - Const strbygning = Hus (se mere s. 149) - Scope: Hvor kan variablen benyttes? - Local = procedure level variables, lever så længe proceduren er i scope (procedure level) - Globale = script level variables - Stringmanipulationer (s. 154) - Ucase, Lcase, Len, Left, Right, Mid, InStr, Ltrim, Rtrim, Trim - ex. mid(streng, fra position, antal tegn), InStr(str1, str2) resultat er position eller 0! - Array (s. 161) - Dim NavneArray(49) giver 50: 0,1,2,49 = fixed-size array - Dim ValArray() = dynamic array - Redim ValArray(5) tildeler 6 pladser, eventuelt allerede udfyldte slettes - Redim Preserve VallArray(18) eventuelt allerede udfyldte slettes ikke - Multi demissionelt array Dim Marray(7,7) - Optil 60 mulige demissioner, kun 3 brugbare, derover er databaser brugbare 9 Kontrol strukturer (kap. 5 s. 169) - Alle kodelinier kan deles op i action statement og control statement - Control kaldes : flow control, execution order eller control structures - Flow: rækkefølgen af udførsler - Execution - Action statement: - Control statement - Code structures: Flere liniers sammenhæng - Control structures: Flere efterfølgende control statement - Branching statement (if then else, select case) - Jumping statement (sub procedure og funktioner som kan kaldes med call) - Looping statement (for next, do while) If evaluere et udtryk (s. 174) if varb = Yes then Response.Write Test1 if vard = hej then Response.Write Test3-1 if varc = 567 then Response.Write Test2 End if if vare = 1 then Response.Write Test3-1 6

7 Else Response.Write Test3-2 End if 9.3 Case evaluere flere udtryk (s. 182) - If then bliver uoverskuelig ved flere end to muligheder - Flere muligheder afgrænses med drow down box (dropbox) Elseif vare = 2 then Response.Write Test3-2 else Response.Write Test3-3 End if end if Select Case varf Case test1 Case test2 Case test3 end select - Boolske udtryk er også mulige Select Case vari Case 1,2,3,4,5,6,7 Case 8,9,10,11 end select Select Case varg Case test1 Case test2 Case test3 Case Eles end select Select Case varh Case test1, test2, test3 end select Select Case Ucase(varG) Case TEST1, TEST2, TEST3 end select Select Case varj Case xyz <=7 Case xyz > 7 end select 9.4 For Next (looping) man kender antallet at gange, tjek ved start (s. 188) - For each udfører sætningerne for alle elementer i et array eller en collection - Step og bagfra kan også benyttes (for i=16 to 2 step 2) for vari = 1 to 5... Next Dim strcities(1) StrCities(0) = Aarhus StrCities(1) = Skanderborg for Each item In strcities... Next 9.5 Do While (looping) man kender ikke antallet at gange, tjek ved slut mulig (s. 194) - Loop kan ved fejl gå i selsving: infinite loop (de fleste servere vil stoppe udførslen) do while vari < constq Loop do Loop while vari = constq do Until vari > constq Loop - Hvornår benyttes hvilken? Kommer an på eksempelet - Inden i en lykke kan man også skrive Exit do (ex. if (a=b) then exit do) - While wend... benyt do while isteden do Loop until vari = constq 7

8 Procedurer og funktioner (s. 200) - Når noget kode skal udføres flere gange kan man lave kodegenbrug med subprocedurer og funktioner Subprocedure - Mere end et muligt resultat får man ved at lade proceduren være afhængig af parametre - Hvorfor: kodegenbrug, overskuelighed, læsbarhed, programmør kan umiddelbart se idé, position ikke vigtig og kald kan hurtig flyttes - Brugbare for Response.Write og andre actions Sub ProcABC... End Sub call ProcABC call ProcABC Sub ProcABC(navn)... End Sub call ProcABC( Hansen ) call ProcABC( Petersen ) Funktioner (s. 206) - Retunere et resultat, beregner måske noget function BeregnX(var1, ar2)... BeregnX = 47 End function 10 Objekter, properties, metoder og events (kap. 6, s. 215) - Objektorienteret programmering for at repræsentere den virkelige verden - Et objekt indeholder properties, metoder og events - Objekt: Ting vi ser på, samler op og bruger (navneord!) - Objekt orienteret programmering - Objekt = classes, men kan erklære og have en instans af en klasse - En instans af en klasse er instansirret til af indeholde en af kopi - En klasse kan have mange forskellige instanser - Objekttypen er en definition af indhold (properties, collections, metoder og events) - Objektest tilstand = givne variabelværdier, en metode kan ændre objektets tilstand. - Objektets adfærd er defineret ved de handlinger som et objekt kan udfører Properties - Beskriver et bestemte element af objektet (private, public, protected, default ses inden pakken / java ) Metoder - Mulighed for at objektet kan udfører en funktion med eller uden parametre - Metoder kan have returværdier som information til brugeren Events - Brugeren kommunikere med objektet vha. proparties og metoder 8

9 - Objektet kan også selv udføre noget det sker når en event trikkes - Når et objekt generere en event siges det at den fire en event, bruged må handle denne event - Dette sker i stedet for hele tiden at lytte efter en event - Synkron alt udføres i en rækkefølge action efter action - Asynkron ting udføres separat når der er behov derfor (Dette sker i stedet for hele tiden at lytte efter en event) - Objektorientering er indkapsling, bruger skal kun kende grænsefladen - Implementation kan ændres uden bruger bemærker det Brug af objekter - Bruger er ansvarlig til at sætte givne properties - Når objekter oprettes benyttes set xxx = ooo, da ooo returnere instans af xxx (s. 229) - Derefter har vi en instans hvor properties fra metoder kan sætts/kaldes set objekt = Server.Createobjekt( objekt ) objekt.property = xyz... set objekt = nothing slut altid af med dette Flere typer - Indbyggede objekter: Automatisk tilgængelig i et asp script, eksistere kun i en version - Scripting objekter: En instans af en objekttype, kan instansivres i flere konkrete objekter - Komponent objekter: plug-in, brugeren kan udvide (forskel fra scriptting) 11 ASP objekt model (s. 236) - Set af objekter og deres sammenhænge = objekt model - 7 objekter udgør ASP: Server, Application, Session, Request, Response, ObjektContext, ASPError - Disse udgør tilsammen ASP systemet (se s. 237) 11.1 Serverlevel: Server - Properties og metoder fra serveren selv - Time out, virtuel path/fysisk path, url Application - Startes når første besøg kommer - Lukker når sidste besøgende forlader siden - Der kan være mange klienter til den samme applikation Session - Hver client til application har sin egen session - Gør det muligt at gemmer information for brugeren - Dette er den største til brug ved web baserede applikationer 11.2 Individual page level: Request - Besked fra client til server (s. 240) Response - Den primære funktion for ASP er at generere dynamiske sider dette kan ske med Respons ObjectContext 9

10 - Gør det muligt at bruge transaktioner - Enten udføres det hele uden fejl eller også udføres intet - Sikre samtidige transaktioner - Styre afviklingen af ASP script ASPError - Dette objekt indeholder detajler om fejl genereret af ASP sciptet eller asp.dll 12 Applications, Sessions and Cookies (kap. 8, s. 290) - Indtil fornylig kunne informationer over flere sider kun gemmes som cookies, nu er der også application og session, alt dette tilføjer power og fleksibilitet til asp Web Applikation - Ligner en traditionel applikation - Men web udgaven er stateles serveren fører ikke brugeren fra request til request - HTTP er client drevet, clienten fortæller hvad den ønsker - Serveren ved ikke hvad en given client har gjort før - Så brug af HTTP er hurtig, der er ingen historie, serveren kan bare udfører opgaven hurtigt - Men historik af tidligere hændelser kan være ønskværdigt (fx. ved login) - Dette kan gøres på flere måder cookies ( outdates ASP itself) 12.1 Cookies - Blev introduceret som en metode til at identifficere hver forskellig bruger - Tekstfiler som dannes af browser men informationer fra serveren gemmes på client - Kan bruges til at holde brugeren informeret med relevant information - Hver server kan sende cookies men browser må tillade det - Cookies er ikke farlige, de kan kun gemme informationer som bruger har indtastet frivilligt - Requese objekt har cookies collection, med alle besøgende - Der indlæses når en client kommer - Cookien kan indeholde flere med samme navn ved brug af key - Hver sit domæne kan IKKE aflæse cookies fra et andet domæne kun sit eget (el. Ved sub domæne) - Browser sender cookie med til server Brug (s. 293) - Inden hvar forespørgsel afgør browser om cookie skal sendes med - Er der cookies med samme navn (bruges den nederst i hieratiet) men derfor benyttes key - Request.cookies( cookiename )[( key )].attributes generel syntakt - Af attributer er der: Domain, expires, haskeys, path, secure (se note s. 2) - Response.write Request.cookies( cookiename ) vis en cookie - Response.cookies( cn ) = value sætter en cookie - Følgende HTTP header genereres: Set-Cookie:CN=value evt. m. &... hvis flere - Derfor Response.Cookie før response body data anviges - Response.cookies( cn )( key ) = value sætter en cookie med en key - Hvis derefter: Response.cookies( cn ) = value overskrives alle key værdier - Hvis igen: Response.cookies( cn )( key ) = value slettes ovenstående - If Request.cookies( cn ).HasKeys then s En cookie slettes igen når session stopper eller browser lukker, hvis ikke: - Response.cookies( cn ).Expires = July 4, 2001 angiver udløbsdato - Response.cookies( cn ).Expires = Date + 1 angiver udløbsperiode - Response.cookies( cn ).Expires = Date sletter cookies 10

11 Server - Properties og metoder fra serveren selv - Time out, virtuel path/fysisk path, url 12.2 Application (s. 301) - Application = alle filer I et givet virtual directory. Kun et application object for en applikation - Startes når første besøg kommer - Lukker når sidste besøgende forlader siden - Der kan være mange klienter til den samme applikation - Gemmer informationer der kan læses af alle klienter, variable og objekter i application-scope - For at holde styr på dem skal de erklæres i global.asa - Holder også styr på alle sessions - Applications object har to collections: - Contents: variable Application.Contents( key ) eller Application( key ) - Se liste af contents variable s Har to metoder: Remove / RemoveAll (se s. 306) - StaticObjects: objekter alt oprettet som burger tag <OBJECT> - Applications object har to metoder: - Lock og UnLock: Kø, kun kører en ad gangen kritiske systemer 12.3 global.asa - Script blok - Ikke omgivet af men <SCRIPT LANGUAGE= VBScript RUNAT= Server > - Hver applikation kan kun have en global.asa - Heri kan man inkludere event handlers til application eller session - Kan være besværlig at bruge se s Problem: Ikke så stabil og god på ekstern server, ved genstart tømmes oplysningerne - Hvis VBScript benyttes har den 4 subrutiner: - Application_OnStart bliver kun affyret ved den første besøgende (EX: DB INIT!!) - Application_OnEnd når sidste session slutter. Manuel nedlukning via IIS (DEL REC) - Session_OnStart (s.321) hver gang ny bruger begynder en session - Session_OnEnd hver gang der sker time out eller abandon (ikke at browser lukkes!) sub Application_OnStart : erklære applikations variable end sub 12.4 Session (s. 312) - En applikation kan have et uendeligt antal sessions kun begrænset af memmory - Muliggøre at styre brugeren gennem siderne - Starter når en bruger uden en session åbner en asp side - En session kan blive nedlagt på to måder: Session.Timeout (normalt 20 min.) el. Session.Abandon - Brugbar ved en butik eller til at identificere autoriserede brugere - Muliggøre at identificere start og slut på session samt gemme informationer - Session object har to collections: - Contents: variable Session.Contents( key ) eller Session( key ) brug s Se liste af contents variable s Har to metoder: Remove / RemoveAll (se s. 316) - StaticObjects: objekter alt oprettet som burger tag <OBJECT> - Session object har fire properties: - SessionID: read only s. 315 =Session.SessionID - Timeout Session.Timeout=10 server kan ikke se når burger forsvinder (s. 315) - CodePage: s,. 316 kun brugbar man skal bruge non-roman alfabet - LCID: time-zone og sprog indikator - Session object har en metode: 11

12 - Abandon: Nedlægger session (svart ved test s. 317) Hvorfor så cookies? - SessionID gemmes i en cookie - Uden Cookies vil session ikke virke - Cookies kan også gemme information mellem sessions 13 Error Handling (kap.9, s. 331) - Svært at lave fejlfri software... umuligt - Vigtigt: Læsbarhed, forstålighed og ensartet abstraktionsniveau - De fleste programmeringssprog benytter sig af en debugger - Men for at minimere må man holde sig til gode programmeringsteknikker - Forstå koden og hvor der er potentielle fejlmuligheder - Brug objekter korrekt (client kontra server) - Client fejl giver en popup dialog, server fejl retunere HTML kode (s. 335 / 339) Hvor placeres koden? server-side script here <SCRIPT LANGUAGE=VBScript RUNAT=Server> server-side script here </SCRIPT> <SCRIPT LANGUAGE=VBScript> client-side script here </SCRIPT> - Typer af fejl: - Syntax error: (s. 336) stavefejl, end if / endif, forkert propert, benytter properties som metoder og omvendt, skriver til en read only variabel, instiansere objekt med SET (... alt programmering skal være så præcist) - Logical errors: ex. div by 0, type mismatch, no error message but output wrong, kommunikation mellem projektdeltagere (cm / inct) - ASP errors: Noget går galt I operativsystemet - Hvorfor fejl? - Programmører er tids pressede - Test kræver forberedelse og organisation (tidskrævende) - Tests garantere ikke for fejlfrie programmer 13.1 Gode principper (s. 341): - Indryk koden - Kommenter koden - Brug Option Explicit, variabel erklæring på forhånd (Kun ved test pga. det belaster serveren) - Brug subprocedures (kodegenbrug, optimere koden) - Brug include files (pas på ved tilretning, bruges flere steder?) - Typekonverter dine variable inden brug (s. 343) Cint, Cbool, CStr... (logisk fejl) - Tjek variable IsNumeric, IsDate... - Brug navne regner strx, intx (variable med småt, objekt med stort begyndelsesbogstav) - Afprøv koden med ønsket indput, min/max (grænser), uønsket indput (3 kontra tree!) (Testere: MS programmere om dagen og tester om natten) 12

13 - Brug af blanke linier - Brug konstanter (Const intantal = 7) - Brug ikke selvdefinerede forkortelser til variable, metoder og parametre - Moduler: Adskil modtagelse af input, validering, beregning og behandling af output - Opsplit i små fungerende enheder - (Arbejd på sprogs primisser! Ex. indryk) 14 Scripting Objects (kap. 10, s ) - Objekter som application og session er en del af ASP, disse indbyggede objekter har men kommunikationen mellem server og klient at gøre - Der også nogle objekter der ikke har med kommunikationen at gøre men som tilføjer funktion til scripting sproget selv = scripting objects (bl.a. Dictionary og RegExp) - Med asp er der mulighed for at bruge VBScript og Jscript objekter - Disse objekter tilføjer funktionalitet - Scripting objekter kan både bruges på server og client, modsat ASP objekter som kun er mulige på serveren. Client er ting som: farve, opløsning, system (dokument), hvorimod man på serveren har fil adgang. - To set af scripting objects der både kan bruges på klient og server (s. 379) - Scripting Runtime Object: set objdic = CreateObject( Scripting.Dictionary ) generic object - bruges som nem made at gemme informationer I en enkelt datastruktur (ordbog) - VBScript Object: New set objregexp = New RegExp bruges til søgning og manipulation af tekststreng, stor mængde sekvens af tegn (RegExp kom først senere ASP3/4?), søg og erstat (script object benyttes med class og new) - CreateObject går gennem COM objekt og New går via VBScript runtime engine (COM er en fordel!) - Udvikel som script. Når færdig og gennemtestet lav DLL/COM, som er hurtigere (er kompileret ) men sværere at rette, men beskyttede - Gør det muligt at udvikle egne komponenter, og hvis de kan installeres på webserveren så kan man tilgå dem som COM objekter vha.: SET <var> = server.createobject( Navn ) - Udbredt til upload og grafikmanipulering på server - Gør det muligt at trække COM objekter via ASP sider... både VBScript og Tscript (.. men kun hvor de er installeret typisk serversiden - Problemet med komponenter er sikkerheden, kan lægge server ned, får sjældent lov - Det er der vist nok taget højde for i ASP.NET hvor komponenter er indkapslet 14.1 Brug af Dictionary s Hvorfor gemmes dictionary ikke i en Session? Fordi det sløver den proportionalt med antal besøgende og kan lægge den ned (fejl da dictonary oprindeligt var tænkt som værende kun til klient siden) - Gør det muligt at gemme og modtage information i en fleksibel datastruktur, refereres via key - I stedet for 2-dim-array, id og værdi sammen - God til forms da dictionary kan overføres mellem siderne - (FileSystemObject: Manipulere filer på serveren, upload formulaer, giver adgang til hele filsystemet der hvor det afvikles ud fra sikkerhedsniveau - (TextStream: Læse filer af ren tekst) 15 Databaser - Access: God til udvikling, langsom ved mange brugere men mulighed for upload DB 13

14 - Optimering: Dan html fil på serveren, og send den derefter færdig fil til client - MS SQL, Oracle: Dyr og ingen fil (create table osv.) - My Sql: Ikke stor nok, Access2000 er at foretrække (??? Fil/create) 16 ASP og Data Store Accass (kap. 12) - ASP Request er ideel til at fange og samle temporere data - Mange gemmer information i databaser, e, dokumenter hos slutbruger - Fælles data var en drøm, Universal Data Access udtænkte en strattegi - Drømmen påvirker ASP fordi vi kan bruge OLE-DB via interfacet ActiveX Data Object (ADO) - Det gør hjemmesider up to date / Active 16.1 Databaser - En standardiseret måde at gemme information på - Normalisering / undgår store ene informationer - Gemmes i record og tabeller: selve indholdet - Hver record refereres entydigt vht. En nøgle / key - Data Store: Struktureret data, tabel, record, key enhver persistent samling af information - Standardiseret måde at tilgå Database typer (Access, Oracle,...) på? - Indtil for nylig var det bedste svar ODBC - Men bedre er OLE-DB 16.2 ODBC - Open Database Connectivity, standart for at tilgå data - Indeholdt rutiner til data access uanset DB typen - ODBC fælles lag ovenpå oracle, access og sql server hvorfra ens kommunikation til program kunne foregå (man skulle ikke bekymrer sig om hosting men om brugen) - Så havde man adgang til DB via ODBC kunne man manipulere data - ODBC ikke nok - ODBC kan ikke hjælpe med af samle information fra forskellig format (db, s, doc.,...) - OLE-DB har mulighed for at samle information på tværs af grænseflader 16.3 OLE-DB - Mere generisk end ODBC, hurtigere, nemmere at bruge - Samme ide som IDBC med kan kommunikere med flere formater (db, s, dokumenter) - OLE-DB introducere data providers og data consumers (s. 469) - Data provider: Noget der stiller data til rådighed (mange... db, excel, ,...) - Data consumers: Noget der bruger dataene (bruger dataene, vores ASP sider ADO object) - OLE-DB lavniveau så gøres tilgængelig med AOD (ActiveX Data Objects) (- Så med denne frihed kan man koncentrerer sig om funktionaliteten) 16.4 ADO - AOD = venligt interface (til OLE-DB) der muliggør at ASP taler med OLE-DB - Så når vi bruger ASP til at referere Data Store, er det faktisk ASP og ADO - ADO højere niveau end OLE-DB 16.5 ADO er ikke en del af ASP - ADO er en ideel måde at access data fra ASP sider - ADO kan også bruges med Java, c++, - et hvert COM kompatibelt programmeringssprog - Objektmodellem til ADO og ASP er vidt forskellig - ASP muliggøre dynamiske hjemmesider, ADO muliggøre brug af data store på dynamiske - ADO 2.5 tilføjer objekter som Record og Stream - ADO objekt model s

15 - Connection link mellem program og data store - Command kører komandore op imod data store - Recordset Indeholder et set af data - Record - Stream muliggør manipulation af data 16.6 Hviklen database? - Access: God til udvikling, langsom ved mange brugere men mulighed for upload DB - Optimering: Dan html fil på serveren, og send den derefter færdig fil til client (*.mdb) - MS SQL, Oracle: Dyr og ingen fil (create table osv.) - My Sql: Ikke stor nok, Access2000 er at foretrække (??? Fil/create) 16.7 Eksempel i ASP: Dim objconn, objrs, strconnection, spath Dim adopenforwardonly, adlockreadonly, adcmdtable adopenforwardonly = 0 adlockreadonly = 1 adcmdtable = 2 Set objconn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Opretter en ADO forbindelse Programmets identifier (eller ProgId) til ADO forbindelsen er ADODB.Connection (objconn) Set objrs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") spath = Server.MapPath("/asp/uge40/Telefonliste_2000.mdb") 'For at slippe for absolut sti Response.Write spath strconnection = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _ "Data Source=" & spath objconn.open strconnection aktiverer en Access database (åbner databasen) kun en parameter, andre antager default værdier, alle properties kan vises via eksempel s Istedetfor... ConnectionString s. 493 objrs.open "Personer", objconn, adopenforwardonly, adlockreadonly, adcmdtable Response.Write "</br></br>" Response.Write "<table border=""1"" width=""100%"">" While not objrs.eof Response.Write "<tr>" Response.Write "<td>" & TomtFelt(objRS("Fornavn")) & " " & TomtFelt(objRS("Efternavn")) & "</td>" Response.Write "<td>" & TomtFelt(objRS("Adresse")) & "</td>" Response.Write "<td>" & TomtFelt(objRS("Postnr")) & " " & objrs("by") & "</td>" Response.Write "<td>" & TomtFelt(objRS("Tlfnr")) & "</td>" Response.Write "<td>" & VisSom (objRS(" ")) & "</td>" Response.Write "</tr>" objrs.movenext Wend Response.Write "</table>" objrs.close objconn.close luk forbindelsen, fjerner ikke fra memmory så open kan kaldes igen med andet indhold af connection string Set objrs = Nothing Set objconn = Nothing Fjerner det fra memmory 1. Opret forbindelse 15

16 2. Vis data 3. Luk forbindelse 16.8 Connection - Linker ADO med data store (telefoneksempel s. 479), overføre data imellem (ADO = ActiveX Data Objects) - Data Store taler med OLE-DB data provider - Det kan bruges overalt (den samme connection) så længe den er i memmory / ikke lukkes - Kan oprettes med yderligere information vedr. data stor, hvor, hvilken part af data - 3 måder: Connecting string, Data Link Files, Data Source Names Connecting string (s ) - Tekststreng med de vigtigste informationer, typisk: OLE-DB provider, driver (ODBC type), file name/data source (fusisk path og navn), navnet på databasen, bruger id, password - Sværste men med flest muligheder - Kan lægges ud i en fil dbconnect.asp (god ved flytning!, gøres med Server-Side include (SSI) - Afhænger af hvilken type data man prøver at tilslutte (- God på ekstern server) Data Link Files (s ) - Undgår at angive specifikke type ting, - hvis man er usikker - Opret UDL fil vha. fil properties Data Source Names (s DNS en anden made hvor man undgår de specifikke ting meget simpel - Udgået metode, bruger ODBC så man får ikke de nye muligheder som med OLE-DB - Hurtigere og mere effektiv - Gemmer information i en identifier som man så bruger i ASP koden objconn.open DSN=Adr - ADO bruger Connection til at gemme information om data store connection - Man kan have flere connection til flere databaser - Ikke alle data store providers er lige kraftige Indeholder - Propperties collection (s. 494), sættes med - objconn.open strconnection, eller - objconn.connectionstring = strconnection objconn.open - Error collection (s. 498) - single failuer - Når en ADO operation generere en error, tomes listen først inden ny indsættes - Kun flere når den samme linie generere flere fejl 17 Recordsets (kap. 13, s. 509) - Data kan overføres mellem data store og ASP sider i begge retninger - Figur af recordset objekt s Recordset er i midten af ADO object diagram - Record er en stump data, recordset er flere stumper data - Men mere end set af relaterede data: Kan manipulere dem med add, remove, hide - Hver aktiv recordset har en cursor (pointer), peger altid på en record i settet - Recordset metoder: MoveFirst, MoveLast, MoveNext, MovePrevious - Oprettes med Dim objrs Set objrs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 16

17 - Når vi skal have data fra data store ind i et recordset: objrs.open tabelnavn, objconn - At oprette objconn er dyrt så det anbefales at det kun sker en gang og så bruge den hver gang (explicit connection) - Vi kan specificere connection detaljer direkte gennem recordset (s. 514) undgår explicit connection (Pga. ADO s flade hierarki) strconnection = Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\db.mdb objrs.open tabelnavn, strconnection - Derudover kan tilføjes 3 konstanter der fortæller noget om typen af recordset vi ønsker - 2 instillinger af recordset: cursor type og lock type - 3. (og samlet 5. parameter): definere datatypen ex. tabel - Konstanterne hertil samt sigende navne er defineret i msado15.dll, derfor <!-- METADATA TYPE="typelib" FILE="C:\Program files\common Files\System\ADO\msado15.dll" --> - Disse kan ses I filen: adovbs.inc, denne kan også inkluderes: <!-- #INCLUDE FILE= "C:\Program files\common Files\System\ADO\adovbs.inc" --> - Ikke godt da filen bliver stor 17.1 objrs.open source, connection, cursor, locking, type source (hvorfra kommer data) (s. 521) - SQL, Stored procedure / query el. ADO command - Istedetfor 1. parameter kan objrs.source= også angives connection - strconnection (numere of querys) eller objconn (only single query) - Istedet kan man bruge et connection objekt og så skrive navnet på dette ex. objconn - Istedetfor 2. parameter kan objrs.activeconnection= også angives cursor (s. 522) - Cursor type = pointer til en bestemt record i settet, flere forskellige alt efter funktionalitet: ( - Updateable vs. Non-updateable (non giver en preformanceforøgelse) ) - Scrollable vs. Non-scrollable (non kun fremadsøgning, giver en preformanceforøgelse - Keyset vs. Non-keyset (keyset retunere kun nøglen (pref.), non-keyset også alle data - Dynamic va. Static (om recordsettet afsplejles (static) på kalletidspunktet eller...) - ADO cursor types: odopenforwardonly, adopenstatic, adopendynamic, adopenkeyset - Istedetfor 3. parameter kan objrs.cursortype = adopenforwardonly (mest ved. ASP) locking - Tæt på angivelse om recordsettet er updateable, - dalockreadonly: non-updateable derfor ingen lock - dalockpessimistic: updateable, låses så snart der editeres - dalockoptimistic: updateable, låses ikke den første der update vinder - dalockbatchoptimistic: ændre flere records og så opdatere dem samtidig - Istedetfor 4. parameter kan objrs.locktype = adlockreadonly (ved visninger) Type / Option - Fortæller recordset hvilken form data source vil have - adcmdtext: Tekst ex, en sql kommando - adcmdtable: Navn på tabel - adcmdstoredproc: Stored procedure eller query - adcmdtabledirect: Navn på tabel - adcmdfile: Filnavn - adcmdurl: Url - Istedetfor 5. parameter kan... nej henviser til command objektet 17.2 Brug af recordset objektet - BOF og EOF properties, hvis BOF = EOF er recordsettet tomt - 4 nemme metoder: objrs.movefirst, objrs.movelast, objrs.movenext, objrs.moveprevious 17

18 - objrs.move nummer, hvorfra - objrs.move 2: 2 frem fra aktuel position - objrs.move -3: 3 tilbage fra aktuel position (forsigtig s. 529) - objrs.move 2, Start: 2 frem fra start 17.3 Bogmærker - Huske position på bestemte record i recordsettet - To forskellige bookmarks kan pege på to forskellige eller den samme record - Ikke alle recordsets understøtter bookmarks, tjek efter med objrs.supports(adbookmark) - Kan bruges sammen med move: objrs.move 2, bookmark - Predefinerede bogmærker: adbookmarkcorrent, adbookmarkfirst, adbookmarklast 17.4 Finde records - objrs.find eller objrs.filter - Find god når en bestemt skal finder, peger på en bestemt record - Filter god når et set skal findes, går bestemte resords synlige og usynlige i vores set Find - Kan scanne store recordsets så vi ikke skal gå gennem disse - objrs.find kriterium, skip, søg, start - Kiterie: Sammenlignings streng (>, <, =, LIKE) - objrs.find Titel = Pulp Fiction ikke case sensitive, teksten indeholder husk - objrs.find Antal = 47 ikke - objrs.find Dato = #10/23/98# husk # ved datoer - objrs.find Titel LIKE Pulp* - Skip: Startposition, spring nogle af de første over (default: 0) - Søg: adsearchforward, adsearchbackward (default: forward) - Start: Startposition via bogmærke (default: adbookmarkcurrent) - Hvis søgningen går godt placeres cursoren på den rigtige position, EOF hvis ingen fundet og BOF hvis ingen fundet og baglæns søgning Filter - objrs.filter = Director = Quentin Tarantino Skjuler nogle record - objrs.filter = adfilternone Gør dem synlige igen 17.5 Felter i en record - objrs( Titel ) - while not objrs.eof for each fld in objrs.fields res = fld.value Next ObjRS.MoveNext Wend Count - objrs.recordcount Virker kun ved Cursortype adopenstatic 18 Advanced DataHandling Techniques (kap. 14, s. 563) - Andre muligheder end recordset og connection, ex. command (i ADO 2.5) 18.1 Command object - I stedetfor at instruere data store om at vi vil lave noget med data så fortæl hvad vi vil lave - select, insert, update, delete - Muliggøre komplekse operationer: stored procedures og parametre 18

19 - set objcommand = Server.CreateObject( ADODB.Command ) objcommand.execute action, parameter, option - Action: select, insert, update, delete 1. parameter retunere int for hvor mange berørt - Parameteres: Mulighed for at angive parameter til generiske kommandoer - Option: Hvorpå? Tabel, fil, - Execute retunere et fysisk ADO recordset - Få fat i result at: set objrs = objcommand.execute - Command, hvordan? hvad vil vi? (tabelnavn, sql,... - Specificer objcommand.commendtext: Tabelnavn - Specificer objcommand.commendtype: adcmdtable - Specificer objcommand.activeconnection for at angive connectionen - ex. objcommand.commendtext = Film objcommand.commendtype = adcmdtable objcommand.activeconnection = strconnection objrs.open objcommand - Pga. flat hierarki kan execute også udføres på et Connection objekt set objrs = objconn.execute CommandText RecordAffected, Options - Basal sprog for at lære mere om disse typer af kommandoer: SQL SQL - Structured Query Language, universalt sprog for at programmere databaser - Deklarativt sprog: Siger hvad vi vil modsat procedurelt - objrs.open = SQL, strconnect - Operationer: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE - Select retunere et record set, insert, update og delete er action kommandoer Select s Fleksibel måde at udtrække data på - Select * from tabel... bedere at være præcis pga. preformance Select navn from tabel - SELECT <felter> FROM <tabel> WHERE <condition> - Fra flere tabeller, mange måder: - Inner join (samle to tabeller i et recordset) SELECT Film.Tittel Instruktør.Navn FROM Film INNER JOIN Person ON Film.filmid = Instruktør.filmid WHERE (Film.Navn LIKE Seven OR Instruktør.Navn LIKE navn ) Update s Opdatere en records værdi - UPDATE <tabel> SET <felt navn> = <value> WHERE <condition> - Lykkedes det og på hvor mange kan oplyses i 1. parameter - objcommand.execute <RecordsAffected> objcommand.execute intantal Response.write Antal poster der blev berørt = & intantal 18.2 Stored Procedures / queries Select og update giver os meget fleksibilitet, men nogle udtræk udføres tit! - Hvis dette kan udføres i selve databasen opnår vi: - Vinde preformance - Koden bliver mere læsevenlig - De kan bruges på mange ASP sider objcommand.activeconnection = strconnect objcommand.commandtext = navn på queries / stored procedures 19

20 objcommand.commandtype = adcmdstoredproc set objrs = objcommand.execute <antal> - Access: Queries - SQL server: Stored Procedures - Med disse kan man bruge: parametre - Parametre overføres med ADO s parameter collection (kun vha. command objekt) objcommand.activeconnection = strconnect objcommand.commandtext = navn på queries / stored procedures objcommand.commandtype = adcmdstoredproc set objparam = objcommand.createparameter(name, type, direction, size, value) 18.3 Modifying data med RecordSet - Tilføje data vha. recordset med AddNew og Update s. 595 objrs.movelast intidfornewobject = objrs( MovieID )+1 objrs.addnew og flytter cursor objrs( MovieID ) = intidfornewobject objrs.update objrs.close - Update er næsten det samme med AddNew kaldes ikke - Batch kørsel kan bruges vha. LockType = adlockbatchoptimistic - Fortryd kan ske inden kald af update eller move* - objrs.canclebatch adaffectall - Slette: objrs.delete 18.4 Modifyint data med SQL s INSERT INTO <tabel> (<fields>) VALUES (<values>) - Vigtigt at fields og values er I same rækkefølgåe - INSERT INTO Medarbejder (navn, lon) VALUES ( hansen, 25000) - Det vil fejle hvis ikke alle nødvendige felter er udfyldt - DELETE FROM Medarbejder WHERE Navn = hansen - Til at selecte, indsætte, slette er brugervalg brugbare 18.5 Non database data store - Record object: Repræsentere en record (s. 515) - Stream object: Repræsentere en data binært eller ren tekst (s. 623) 19 Objekter i ADO - Connection (Errors) kap Recordset kap. 13 (/14) - Command (Parameters s. 585) kap. 14 s Record (Fields) kap. 14 s Stream kap. 14 s

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL Uge 1 & 2 Det basale: Det primære mål efter uge 1 og 2, er at få forståelse for hvordan AMP miljøet fungerer i praksis, og hvordan man bruger PHP kodesproget til at

Læs mere

Databaseadgang fra Java

Databaseadgang fra Java Databaseadgang fra Java Grundlæggende Programmering med Projekt Peter Sestoft Fredag 2007-11-23 Relationsdatabasesystemer Der er mange databaseservere Microsoft Access del af Microsoft Office MySQL god,

Læs mere

Udvikling af DOTNET applikationer til MicroStation i C#

Udvikling af DOTNET applikationer til MicroStation i C# Udvikling af DOTNET applikationer til MicroStation i C# Praktiske tips for at komme i gang. Gunnar Jul Jensen, Cowi Hvorfor nu det? Mdl og Vba kan det hele Fordelene er : udviklingsmiljøet er eksternt

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:...

Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:... Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:... 9 Nogle HTML tags... 9 Databaser og PHP Når vi snakker

Læs mere

Kom i gang med SAS STPbaserede

Kom i gang med SAS STPbaserede make connections share ideas be inspired Kom i gang med SAS STPbaserede webapplikationer Lars L. Andersson Chefkonsulent Webapplikationer Interaktion med serverbaserede data via skærmbilleder leveret gennem

Læs mere

Procesbeskrivelse - Webprogrammering

Procesbeskrivelse - Webprogrammering Procesbeskrivelse - Webprogrammering Indholdsfortegnelse Forudsætninger... 1 Konceptet... 2 Hjemmesiden... 2 Server-side... 3 Filstrukturen... 3 Databasehåndtering og serverforbindelse... 4 Client-side...

Læs mere

Programmering I Java/C#

Programmering I Java/C# Programmering I Java/C# Dit første projekt Datatekniker Intro to C# C# (C Sharp) Et enkelt, moderne, generelt anvendeligt, objektorienteret programmeringssprog Udviklet af Microsoft, ledet af danskeren

Læs mere

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 Delfi Connect Bruger vejledning INDHOLD 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 TOOLS...4 4. KOMMUNIKATIONS OPSÆTNING...5 5. GENEREL OPSÆTNING OG DATA KONFIGURATION...6 RECORD...8 BASAL

Læs mere

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl:

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl: Fejlhåndtering Selv de bedste programmører laver af og til fejl! Dette kommer sikkert som en overraskelse for de fleste, bortset fra de, der har arbejdet med et hvilket som helst større program. Fejl kan

Læs mere

Begrænsninger i SQL. Databaser, efterår 2002. Troels Andreasen

Begrænsninger i SQL. Databaser, efterår 2002. Troels Andreasen Databaser, efterår 2002 Begrænsninger i SQL Troels Andreasen Datalogiafdelingen, hus 42.1 Roskilde Universitetscenter Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000 Fax: 4674 3072 www.dat.ruc.dk

Læs mere

PHP Crash course. Databaser

PHP Crash course. Databaser PHP Crash course Databaser PHP Intro PHP er et server scripting sprog der kan bruges til at lave aktivt indhold på hjemme sider. Der er to betingelser som skal opfyldes for at serveren fortolker PHP koden.

Læs mere

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Indholdsfortegnelse Opsætning af Trio Web... 3 Generel opsætning af Trio Web... 3 Databaseopsætning... 3 DB... 3 Aar... 4 Login... 4 Internet... 4 Port... 4 Registreringsnøgle...

Læs mere

Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside.

Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside. Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside. 10-12-2004 Holstebro HTX Bent Arnoldsen Synopsis. Projektet her er en menu til hjemmesider, som er lavet så den er let at tilrette, når man tilføjer eller

Læs mere

Rigtig SQL Programmering

Rigtig SQL Programmering Rigtig SQL Programmering 1 SQL i Rigtige Programmer Indtil nu har vi brugt SQL direkte i kommandolinje promt/gui program, hvor vi kan lave forespørgsler til databasen I virkeligheden: Programmer kontakter

Læs mere

GeoEnviron Web-løsninger

GeoEnviron Web-løsninger 2012 Troels Kreipke 01-01-2012 Indhold Generelt... 3 Web-løsninger... 3 XML-firewall... 4 GeoEnviron_WebService... 4 Installation af web-løsninger uden brug af GeoEnviron_WebService... 5 GeoEnviron_WebService...

Læs mere

Hvad Hvorfor Hvordan

Hvad Hvorfor Hvordan Hvad Hvorfor Hvordan Hent OpenKapow Installer programmet OpenKapow er et enkelt program til at bygge robotter for at skrabe data på nettet. Programmet er gratis at hente og bruge. Det findes i en linux-

Læs mere

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets.

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets. Dagens program Har alle fået? Har nogen betalt for meget? Hav jeres koder klar Domæner change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog Hvad er widgets Hvad er

Læs mere

Introduktion til ActionScript, fortsat

Introduktion til ActionScript, fortsat Introduktion til ActionScript, fortsat Kaspar Rosengreen Nielsen kaspar@interactivespaces.net i n t e r a c t i v e s p a c e s. n e t Kaspar Nielsen, kaspar@interactivespaces.net 1 Dagens program Opsamling

Læs mere

Programmering i C Intro og grundlæggende C 5. marts 2007

Programmering i C Intro og grundlæggende C 5. marts 2007 Programmering i C Intro og grundlæggende C 5. marts 2007 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Plan for kurset Ma. 5/3: Ma. 19/3: Ma. 2/4: To. 12/4: Formål, intro, grundlæggende Videre, sprogkonstruktioner

Læs mere

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net Web Admin 5.5 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på systemet Start med at gå ind på http://mailadmin.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email Adresse samt Password, som du tidligere har modtaget

Læs mere

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107 Database for udviklere Jan Lund Madsen PBS10107 Indhold LINQ... 3 LINQ to SQL og Arkitektur... 3 O/R designere... 5 LINQ Den store introduktion med.net 3.5 er uden tvivl LINQ(udtales link): Language-INtegrated

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord...8 Makroer samt aktivere Udvikler-fanen...10 Makrosikkerhed (Sikkerhedsindstillinger)...13

Indholdsfortegnelse Forord...8 Makroer samt aktivere Udvikler-fanen...10 Makrosikkerhed (Sikkerhedsindstillinger)...13 1 Indholdsfortegnelse Forord...8 Makroer samt aktivere Udvikler-fanen...10 Hvad er en makro... 10 Hvad kan du bruge en makro til... 10 Hvad en makro er (Visual Basic for Applications)... 11 Det hele sker

Læs mere

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller Denne opgave handler om hvordan man opbevarer data fra databasekald på en struktureret måde. Den skal samtidig give jer erfaringer med objekter, der kommer til

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Eksamen, DSDS, efterår 2008

Eksamen, DSDS, efterår 2008 Eksamen, DSDS, efterår 2008 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech IT Universitetet i København 6. januar 2009 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke computer og kommunikationsmidler.

Læs mere

Dynamiske Billeder, Image Map & XY coordinater. ASP.NET og Access Databasen.

Dynamiske Billeder, Image Map & XY coordinater. ASP.NET og Access Databasen. Dynamiske Billeder, Image Map & XY coordinater. ASP.NET og Access Databasen. Tutorial lavet af Jákup W. Hansen TSU 2006 22. april 2008 Hvorfor denne tutorial: Denne tutorial er ikke direkte pensum på datamatikkerskolen,

Læs mere

Opret ODBC datakilde Vejledning

Opret ODBC datakilde Vejledning Vejledning V. 1 APRIL 2011 FOR KUNDESERVICE Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Krav... 3 2 Opret ODBC Datakilde (Open Database Connectivity)... 3 2.1 Forbindelse

Læs mere

Programmeringscamp. Implementer funktionerne én for én og test hele tiden.

Programmeringscamp. Implementer funktionerne én for én og test hele tiden. Programmeringscamp De to opgaver træner begge i at lave moduler som tilbyder services der kan bruges af andre, samt i at implementere services efter en abstrakt forskrift. Opgave 1 beder jer om at implementere

Læs mere

Dokumentering af umbraco artikeleksport:

Dokumentering af umbraco artikeleksport: Dokumentering af umbraco artikeleksport: Lav en artikel side 2-3. Installationsguide side 3-5. Opsættelse af databasen og web.config side 5-8. Umbraco: templates side 8. Umbraco: borger.dk tab side 8.

Læs mere

Applikations Virtualisering. Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk

Applikations Virtualisering. Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk Applikations Virtualisering Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk Hvem er jeg Anders Keis Hansen Arbejder i Ateas konsulent afdeling Baggrund som System administrator, IT Arkitekt primært med fokus

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Skriftlig opgave. Designtanker i database-nære systemer

Skriftlig opgave. Designtanker i database-nære systemer Skriftlig opgave til eksamen for faget»databaser«designtanker i database-nære systemer Martin Ancher Holm Juni 2010 1 Intro Denne skriftlige opgave indeholder kort de daglige tanker jeg har omkring design

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Installation. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet

Installation. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Installation Aesiras Internet hjemmeside og webshop Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Installationsvejledning Tak fordi du valgte Aesiras Business & Internet. I denne vejledning vil vi guide

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 4.1x server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 4.1x server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 4.1x server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Installation og konfiguration af Netware IP

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Håndbog Til CPR services Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

" #" $ " "!% &'% ' ( ) * " & #

 # $  !% &'% ' ( ) *  & # ! # $!% &'% '! #$ #$ ( * & #!! #$%& + &,Dim! - Sub Test( Dim Svar As String Svar = InputBox( Indtast dit Navn MsgBox Dit navn er & Svar Svar & * Sub Test2( MsgBox Goddaw & Svar #Test2( Svar& Test(Test2(Svar

Læs mere

Data lagring. 2. iteration (implement backend)

Data lagring. 2. iteration (implement backend) Data lagring 2. iteration (implement backend) Emner Grundlæggende database begreber. Data definitionskommandoer ER-diagrammer og cardinalitet/relationer mellem tabeller Redundant data og Normalisering

Læs mere

Object-Relational Mapping

Object-Relational Mapping Databaser for udviklere () Datamatiker TietgenSkolen Underviser: Allan Helboe 06-06-2010 Problemformulering Denne opgave er et forsøg på at beskrive problemerne der opstår ved anvendelsen af en relationel

Læs mere

SAX Simple API for XML.

SAX Simple API for XML. SAX Simple API for XML. En API (Application Programming Interface) et bibliotek eller et sæt af funktioner eller metoder. SAX er et sådant bibliotek af abstrakte metoder som f. eks. startdocument() eller

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere

Innovative Business Software A/S

Innovative Business Software A/S Innovative Business Software A/S Technical Note Klienter - Installation og opdatering 26. november 2014 ii MEDDELELSE OM OPHAVSRET Copyright 2014 Innovative Business Software A/S. Alle rettigheder forbeholdt.

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

MobileIVR Brugervejledning

MobileIVR Brugervejledning MobileIVR Brugervejledning Vejledning i brugerfunktioner i MobileIVR Version 1.6 august 2008 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Opgraderingsvejledning: Fra LDV 2.3.1 til LDV 2.4.0

Opgraderingsvejledning: Fra LDV 2.3.1 til LDV 2.4.0 Opgraderingsvejledning: Fra LDV 2.3.1 til LDV 2.4.0 Marts 2015 MODST/SAR Generelt Dette er en vejledning i opgraderingen af LDV 2.3.1 til den nye version, LDV 2.4.0, der understøtter Navision Stat 7.0.

Læs mere

Spil Master Mind. Indledning.

Spil Master Mind. Indledning. side 1 af 16 Indledning. Spillet som denne rapport beskriver, indgår i et større program, der er lavet som projekt i valgfaget programmering C på HTX i perioden 9/11-98 til 12/1-99. Spillet skal give de

Læs mere

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 Document Capture for Microsoft Dynamics NAV Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle ændringer... 3 Klassisk Klient... 5 Rollebaseret klient & server... 6 Webgodkendelse...

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Software Projekt NoSQL vs RMDB

Software Projekt NoSQL vs RMDB Software Projekt NoSQL vs RMDB Skrevet af Carsten Sørensen, Hans Jørgen Frandsen, Peter Haislund Department of Computer Science, University of Aarhus Aabogade 34, 8200 Arhus N, Denmark 201200089, 19960442,

Læs mere

Navision Stat 7.0. GIS Webservice og automatiseret filindlæsning via NST. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/CRA/MAC Opr. 20.01.15

Navision Stat 7.0. GIS Webservice og automatiseret filindlæsning via NST. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/CRA/MAC Opr. 20.01.15 Side 1 af 9 Navision Stat 7.0 ØSY/CRA/MAC Opr. 20.01.15 GIS Webservice og automatiseret filindlæsning via NST Overblik Introduktion Denne vejledning beskriver hvordan du: installerer Navision Application

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Microsoft IIS 6 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en IIS 6 For support og hjælp til anvendelsen af denne vejledning kan du kontakte FairSSL

Læs mere

Indhold. Senest opdateret : 30. juli 2010. Side 1 af 5

Indhold. Senest opdateret : 30. juli 2010. Side 1 af 5 Indhold Introduktion... 2 Scenarier hvor API et kan benyttes... 2 Scenarie 1 Integration til lagerhotel... 2 Scenarie 2 Integration til økonomi system... 2 Webshop2 API Model... 3 Brugen af API et... 4

Læs mere

Servlets, Tomcat & BlueJ

Servlets, Tomcat & BlueJ Servlets, Tomcat & BlueJ Tutorial lavet af Jákup W. Hansen TSU 2006 3.semester 05.october 2007 Hvad er Servlets: For at forstå det, må vi først få styr på to begreber, nemlig statiske og dynamiske hjemmesider

Læs mere

Projekt - Visual Basic for Applications N på stribe

Projekt - Visual Basic for Applications N på stribe Projekt - Visual Basic for Applications N på stribe Mikkel Kaas og Troels Henriksen - 03x 3. november 2005 1 Introduktion Spillet tager udgangspunkt i det gamle kendte 4 på stribe, dog med den ændring,

Læs mere

Indhold. Senest opdateret:03. september 2013. Side 1 af 8

Indhold. Senest opdateret:03. september 2013. Side 1 af 8 Indhold Introduktion... 2 Scenarier hvor API et kan benyttes... 2 Scenarie 1 Integration til lagerhotel... 2 Scenarie 2 Integration til økonomi system... 2 API Modeller... 2 Webshop2 API Model v1... 3

Læs mere

Formål I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS5.4.02 til NS7.0 skal den tilhørende Navision Stat licens migreres til NAV2013R2.

Formål I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS5.4.02 til NS7.0 skal den tilhørende Navision Stat licens migreres til NAV2013R2. Side 1 af 20 Navision Stat 7.0 ØSY/CPS/MAC Dato 17.08.15 Licensmigrering fra NAV5.0SP1 til NAV2013R2 Overblik Formål I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS5.4.02 til NS7.0 skal den tilhørende

Læs mere

PHP kode til hjemmeside menu.

PHP kode til hjemmeside menu. PHP kode til hjemmeside menu. Home Hovedmenu 1 Hovedmenu 2 Hovedmenu 3 Hovedmenu 4 Undermenu 1 Breadcrumb Her vises indholdet af den valgte side Undermenu 2 Undermenu 3 Undermenu 4 Evt. en mulighed for

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2008 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2008 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business Server

Læs mere

educasoft - en professionel samarbejdspartner med speciale i uddannelse!

educasoft - en professionel samarbejdspartner med speciale i uddannelse! Velkommen til educasoft's hjemmeside educasoft - en professionel samarbejdspartner med speciale i uddannelse! Professionelle undervisere Undervisning i virksomheden Undervisning dag/aften eller week-end

Læs mere

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Sporbarhed og Rapportering i Quality Center Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Indhold INTRODUKTION Hvem er jeg Hvad vil jeg fortælle om QC std. rapporteringsfaciliteter EXCEL RAPPORTER

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE vp.online 2011 01-10-2011 Indholdsfortegnelse 1 PROBLEMER MED AT SE VP.ONLINE... 3 2 BROWSER KONFIGURATION... 6 3 SKRIVEADGANG TIL DREV... 7 4 SESSION TIMEOUT

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Navision Stat 7.0. Webservice til Generisk integrationssnitflade (GIS) Overblik. Side 1 af 21. ØSY/CRA/CPS/ CRA Opr. 14.04.15

Navision Stat 7.0. Webservice til Generisk integrationssnitflade (GIS) Overblik. Side 1 af 21. ØSY/CRA/CPS/ CRA Opr. 14.04.15 Side 1 af 21 Navision Stat 7.0 ØSY/CRA/CPS/ CRA Opr. 14.04.15 Webservice til Generisk integrationssnitflade (GIS) Overblik Introduktion Dokumentet indeholder en installationsvejledning for det webservice

Læs mere

Model Drevet Design i Praksis

Model Drevet Design i Praksis Model Drevet Design i Praksis Dansk IT - På Vej Hjem møde d. 8/9-2009 Jeppe Cramon - TigerTeam ApS Lidt om mig 15 års erfaring som software udvikler Partner i TigerTeam Første erfaring med model drevet

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

Miniprojekt2011. Formålet er at lære og indlære god objektorienteret programudvikling og programmering med Java, samt undervejs at opfylde studiekrav.

Miniprojekt2011. Formålet er at lære og indlære god objektorienteret programudvikling og programmering med Java, samt undervejs at opfylde studiekrav. Miniprojekt2011 Projektbeskrivelse Der skal fremstilles en lille java application på PC, hvor brugeren kan foretage interaktioner med en simpel database på disken via et grafisk brugerinterface. Formålet

Læs mere

% &$ # '$ ## () %! #! & # &, # / # 0&. ) 123 45 / & #& #

% &$ # '$ ## () %! #! & # &, # / # 0&. ) 123 45 / & #& # !"$!!"$ % &$ '$ () %! %"!" & * function &+! & &, --.& / 0&. ) 123 45 / & & & 6 Sub CalcVecProduct() * &3.5 & 2 &6 / 7$ & & & "%&$&"! 2 " $ " 8 $ & $/ $ $" 9&6 Sub test() streng_y = "det her går " streng_y

Læs mere

Casper Fabricius http://casperfabricius.com. ActiveRecord. O/RM i Ruby on Rails

Casper Fabricius http://casperfabricius.com. ActiveRecord. O/RM i Ruby on Rails Casper Fabricius http://casperfabricius.com ActiveRecord O/RM i Ruby on Rails Casper Fabricius Freelance webudvikler - casperfabricius.com 9 års erfaring med webudvikling 6 år med ASP/ASP.NET/C# 3 år med

Læs mere

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Det Naturvidenskabelige Fakultet Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Indholdsfortegnelse Introduktion til Blackboard Content System...3 Øvelse 01 individuel:

Læs mere

Start på Arduino og programmering

Start på Arduino og programmering Programmering for begyndere Brug af Arduino Start på Arduino og programmering EDR Hillerød Knud Krogsgaard Jensen / OZ1QK 1 Start på Arduino og programmering Sidste gang (Introduktion) Programmeringssproget

Læs mere

Objektorienteret Programmering

Objektorienteret Programmering Objektorienteret Programmering Struktureret Systemudvikling Jan Bendtsen Automation and Control Indhold Lidt om programmeringssprog Klasser i Java Klasser i C++ Oversættelse og kørsel af kode Et eksempel:

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

! #!! $ % $! & " &'"! & *+ "! " $ $ ""!,-! $!.! $! " # 1!! &' "

! #!! $ % $! &  &'! & *+ !  $ $ !,-! $!.! $!  # 1!! &' ""# "" # $ % $ & " &'" & " "()" *+ " " $ $ *+" $ %"&'" "( "",- $. + /"&'"-0 $ " # 1 &' " +"% $ %'('" 2 ' ) )030 )030) * )033 " )033 // " " 1 1 41 ")035)036 5- " " " *+773,8 *+ % " " )035& " )036& " 1 %"

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Exchange 2010 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens Exchange 2010 SAN SSL certifikat. Derudover er der tekniske guides til at

Læs mere

Web- og serverprogrammering

Web- og serverprogrammering Web- og serverprogrammering Arkitekturer i webprogrammer - dag 6 Model-View-Controller-arkitukturen Flerlags-arkitekturer Læsning: WJSP 10 Dette materiale er under Åben Dokumentlicens, se http://www.sslug.dk/linuxbog/licens.html

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

Kursusarbejde 3 Grundlæggende Programmering

Kursusarbejde 3 Grundlæggende Programmering Kursusarbejde 3 Grundlæggende Programmering Arne Jørgensen, 300473-2919 klasse dm032-1a 21. november 2003 Indhold 1. Kode 2 1.1. forestillinger.h............................................. 2 1.2. forestillinger.cc.............................................

Læs mere

4 Basal Objekt-orienteret Programmering I.

4 Basal Objekt-orienteret Programmering I. 4 Basal Objekt-orienteret Programmering I. Klasser i forhold til abstrakte datatyper og record-typer. Variable og operationer. Klasse-interfaces. Klasser og typer. Klasse-instantiering og initialisering.

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13 KIH Database Systemdokumentation for KIH Databasen 1. maj 2013 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Systemoverblik... 3 KIH Database applikationsserver... 5 Forudsætninger

Læs mere

Sådan kan du sende data fra din egen hjemmeside til JitBesked via en HTML-JDF.

Sådan kan du sende data fra din egen hjemmeside til JitBesked via en HTML-JDF. Sådan kan du sende data fra din egen hjemmeside til JitBesked via en HTML-JDF. Vejledningen her beskriver hvordan man opbygger en form i HTML og sender indholdet af felterne til JitBesked. Det kræver du

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Bypassing the. Brian Marick

Bypassing the. Brian Marick Bypassing the GUI Brian Marick Problemer med GUI GUI er designet for mennesker, ikke automatisering Automatiseret test af GUI kræver specialiseret værktøjer Har tildens til at bryde ned når der sker ændringer

Læs mere

Projekt 3: Interaktionsudvikling 11/04.14

Projekt 3: Interaktionsudvikling 11/04.14 Projekt 3: Interaktionsudvikling 11/04.14 Gruppe 5 http://kostecki.dk/cph/cupcakes/v2/opskrifter.php Christina Juulmann www.chrissycreations.dk Jacob Kostecki www.kostecki.dk Jayne Alice www.jaynealice.com

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Web 2.0. World Wide Web (www)

Web 2.0. World Wide Web (www) Web 2.0 World Wide Web (www) I marts 1989 skrev Tim Berners-Lee et information udveksling program kaldt ENQUIRE. Da han arbejde i CERN, var han ikke tilfreds med kommunikationen, derfor videreudviklede

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Dynamisk hjemmeside: NeuTravel

Dynamisk hjemmeside: NeuTravel Dynamisk hjemmeside: NeuTravel Problemformulering I dette projekt ønsker vi at lave en uafhængig hjemmeside til brug af turister, som gerne vil læse neutral information (dvs. information der ikke er farvet

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

PDC Helpdesk Brugervejledning

PDC Helpdesk Brugervejledning PDC Helpdesk Brugervejledning PDC Helpdesk November 2013 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Brug af browser eller e-mails... 3 3 Log på PDC Helpdesk... 4 4 Oversigts side for sager... 5 4.1 Oversigt over eksisterende

Læs mere