STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER"

Transkript

1 STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER Gentofte den PS/gs Sag nr.: TILSTANDSVURDERING for ejendommen KATTESUNDET København K Udført august 2007 Ejer: EF Kattesundet 14 c/o fr. Jutta Weinkouff Kattesundet 14 E København K Udført af: STEFFENSEN Rådgivende Ingeniører Lyngbyvej 343 A 2820 Gentofte udskrevet :21:46 LYNGBYVEJ 343 A * 2820 GENTOFTE * TLF * FAX * * CVR - nr

2 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE EJENDOMSBESKRIVELSE:...5 Generelt...5 TILSTANDSVURDERING...5 Forhuset...5 Facaden mod gaden...5 Tagflade mod gaden på forhuset...6 Port i forhus...7 Facade mod gård 1 på forhuset...7 Taget mod gård 1 på forhuset...7 Facade mod gård 1 på sidefløjen til forhuset...9 Taget mod gård 1 på sidefløj til forhuset...9 Gavl mod syd på sidefløjen til forhuset...10 Tagfladen mod syd på sidefløjen til forhuset...11 Gavl mod øst på forhuset og bagfacade på sidefløjen til forhuset...11 Sidebygning mod øst...12 Facade mod vest i gård Tagfladen mod vest i gård 1 på sidebygning mod øst...12 Facade mod vest i gård 2 på sidebygning mod øst...13 Tagfladen mod vest i gård 2 på sidebygning mod øst...14 Gavl mod nord på sidebygning mod øst...16 Facade mod øst på sidebygning mod øst...17 Tagfladen mod øst på sidebygning mod øst...19 Gavl mod syd på sidebygning mod øst...22 Mellembygning...24 Facade mod nord...24 Tagflade mod nord på mellembygning...25 Facade mod syd på mellembygning...26 Tagflade mod syd på mellembygning...28 Port i mellembygning...29 Baghus...31 Facaden mod nord...31 Tagflade mod nord på baghuset...33 Gavl mod øst på baghuset...35 Bagfacade mod syd på baghuset...35 Sidebygning mod vest...36 Facaden mod øst i gård 2 på sidebygning mod vest...36 Taget mod øst på sidebygning mod vest...37 Hegnsmur og halvtag mod nabo i gård Opgang 14 A...39 Køkkentrappen til nr. 14 A...40 Opgang 14 B...41 Opgang 14 C...42 Opgang 14E...43 Gennemgang af vinduer og lejligheder

4 4

5 EJENDOMSBESKRIVELSE: Generelt. Ejendomskomplekset består af et forhus med en sidefløj, en mellembygning, en sidebygning mod øst og en mod vest samt et baghus. Forhuset og sidefløjen er i 3 etager med delvis kælder og udnyttet tagetage. Der er i 2005 udført udvendig istandsættelse af kældervægge, opsat drænplader (Platon) og etableret dræn omkring kælderen. Der er efter ejerforeningens ønske ikke udført ny horisontalspærre. Mellembygningen er i 3 etager med udnyttet tagetage. Sidebygningen mod øst og vest er i 3 etager med udnyttet tagetage. Baghuset er i 3 etager med udnyttet tagetage. Ejendommen har pudsede og malede facader, taget har teglstensbelægning. Vinduer, døre og porte er i fyrretræ, der er malet. TILSTANDSVURDERING Der er i forbindelse med gennemgangen i 2007 foretaget en registrering af vinguderne i lejlighederne i opgang 14 B, C og E, samt i stuelejlighederne D og F. Stuelejlighederne i nr. 14 B, D og F er gået igennem for at få registrering af omfanget af fugtproblemer i forbindelse med opstigende grundfugt. Forhuset Facaden mod gaden Ud for facaden er der en trappe ned til kælderen og to lyskasser. Trappen er støbt i beton. Trappe og lyskasser er istandsat i Kældervægen er istandsat i Der er to små håndlister i jern, der er malet. De er sat i stand i Lyskasseristene er udskiftet i Soklen er pudset og malerbehandlet og i en rimelig stand. Facaden er pudset og der er et gesimsbånd (kordonbånd) mellem stuen og 1. sal. Hovedgesimsen er udført som tandsnit. Vinduerne, dør og porten er i træ, der er malet. Vinduer og port er sat i stand i Vinduerne på 1. og 2. sal er overfalset. Sålbænkene er i skiffer. 5

6 Tagrenden og nedløbsrør er i zink. De nederste 2 m er i metal. Den nederste del er malet ind i facadens farve. I venstre side af facaden er der en vandret revne fra øverste fals på vinduet i stueetagen og hen mod gavlen. I venstre side er der flere skrå revner mellem vinduet på 1. sal og gesimsbåndet. Revnerne er tegn på at bygningen sætter sig. Der er nogle hakker i kanten på sålbænken under vinduet til venstre på 1. sal. Mellem vinduerne på 1. og 2. sal er der flere revner i pudsen. Tagrenden, nedløbet og hængselstifterne ser forholdsvis nye ud. De er i en pæn stand. Facaden ser som helhed rimelig ud. Tagflade mod gaden på forhuset Taget har teglstensbelægning. Der er 3 kviste i tagfladen. Mod øst afsluttes taget med en brandkam mod naboejendommen, hvor der også er en skorsten i rygningen. Mod vest afsluttes taget ind mod en brandkam på naboejendommen. Der er en lille trekant af gavlen, der stikker op over brandkamen på naboejendommen. Den er ikke registreret, da det kun kan ske fra taget på naboejendommen. Brandkammen mod vest hører til naboejendommen. Tagstenen er ført ind i brandkammene uden nogen egentlig inddækning. Mørtlen fra naboens brandkam er trukket ud over tagstenene. 6

7 Fronten på kvistene og vinduerne er blevet malet i 2005, og tagsten er rettet til. Port i forhus Portrummet har træbeklædning på begge sider. Den er udført som kvaderpuds. Beklædningen er malet. Selve porten ser rimelig ud. I højre side af døren til hovedtrappen i nr. 14A er der spor fra opstigende grundfugt. Kældervæggen er istandsat i Ud mod gården er der et tavlerum ved gavlen mod naboen i nr. 12. Træværket ser sund nok ud. Facade mod gård 1 på forhuset Facaden er pudset og malet. I facadens venstre side er der en port ud til gaden. Over porten er der en afdækning i træ. Vinduerne er i træ, der er malet. Tagrenden er i zink. Der er spor fra opstigende grundfugt på underfacaden. Kældervægen er istandsat i I 2005 er diverse revner i facaden forsøgt stabiliseret ved at indlægge rustfri armering i fugerne. Der er tidligere udført reparation af pudsen over vinduerne i stueetagen i hele facadens længde. Der er også udført nogle lodrette reparationer. Reparationerne er sandsynligvis udført i forbindelse med at man har fjernet diverse ledninger på facaden. Reparationerne fortsætter på facaden mod vest på sidefløjen. Vinduerne er malet og repareret i Tagrender og rendejern er udskiftet i I forbindelse med udskiftningen kunne det konstateres at der, som tidligere antaget, ikke er udført afslutningsbræt og løskant langs tagfoden. Undertaget er blot ført ned i tagrenden. Taget mod gård 1 på forhuset Taget har tagstensbelægning. Tagfladen er begrænset af to brandkamme mod øst og vest, og en stor skotrende mod sidefløjen. Brandkammen mod øst er afdækket med teglsten. Brandkammen mod vest tilhører naboejendommen. Rygningen er afdækket med rygningssten. Ved gavlen mod øst er der en skorsten, hvor der er monteret en udsugningsventilator. 7

8 Der er to kviste, en udluftningshætte og en faldrørsudluftning i tagfladen. Tagstenen er ført ind i brandkammene uden nogen form for inddækning. Tagstenene ligger ikke retlinet, men ellers ser tagfladen ser rimelig ud. Skorstenen er istandsat i Skotrenden mellem forhuset og sidefløjen er udskiftet i I forbindelse med udskiftningen blev der konstateret væsentlige mangler ved undertaget. Manglerne der umiddelbart kunne afhjælpes i forbindelse med udskiftningen blev afhjulpet. Underlaget for skotrenden blev udført, så den er forberedt til et nyt undertag. Udluftningshætte og faldrørsudluftning er i en rimelig stand. Kvistene er renoveret der er flere af flunker der er udskiftet, vinduer og træværk er malet, og rådangrebet træ er udskiftet. Blyvingerne er gamle, men ligger pænt til tagstenene. Den højre kvister ikke placeret særligt heldigt, hele hjørnet rager ud over skotrenden. Det giver problemer med inddækningen, og med kvistens stabilitet da hjørnestolpen ikke har noget at bære af på. 8

9 Facade mod gård 1 på sidefløjen til forhuset Facaden er pudset og malerbehandlet. Vinduer er i træ, der er malet. Sålbænkene er i zink, der er malet Tagrende og nedløb er i zink. Der er ikke nogen tegn på fugt på den nederste del af facaden. Kældervæggen er istandsat i I højre side er der afskalninger på facademalingen ca. midt ud for vinduet i stueetagen. Der er udført reparation af pudsen over vinduerne i stueetagen i hele facadens længde. Reparationen kommer fra facaden på forhuset og fortsætter om på gavlen. I 2005 er diverse revner i facaden forsøgt stabiliseret ved at indlægge rustfri armering i fugerne. Vinduerne er malet og repareret i Tagrender og rendejern er udskiftet. I forbindelse med udskiftningen kunne det konstateres at der, som antaget, ikke er udført afslutningsbræt og løskant langs tagfoden. Nedløbet er nyere og i en rimelig stand. Taget mod gård 1 på sidefløj til forhuset Taget har tagstensbelægning. Tagfladen er begrænset af en stor skotrende ind mod forhuset. Der er en kvist i tagfladen, et Veluxvindue der er inddækket med aluminium, to faldrørsudluftninger.og en tagventilator. Der er en del alger på tagfladen Skotrenden er udskiftet i I forbindelse med udskiftningen blev der konstateret væsentlige mangler ved undertaget. Manglerne der umiddelbart kunne afhjælpes i forbindelse med udskiftningen blev afhjulpet. Underlaget for skotrenden blev udført, så den er forberedt til et nyt undertag. Udluftningsventilator og faldrørsudluftninger er i en rimelig stand. Den øverste faldrørsudluftning hælder lidt. Veluxvinduet er i en rimelig stand. 9

10 Kvistene er renoveret der er flere af flunker der er udskiftet, vinduer og træværk er malet, og rådangrebet træ er udskiftet. Gavl mod syd på sidefløjen til forhuset Gavlen fremstår med en pudset og malet overflade. I stueetagen er der en dør ind til køkkentrappen, og et lille vindue ned til kælderen. Imellem stuen og 1. sal er der en lille udbygning, hvor fronten består af et parti i træ med et vindue. Ud for 1. salen er der en udbygning, der står i forbindelse med sidebygningen mod øst. Det kan tidligere have været en forbindelsesgang. På 2. sal er der et vindue. Der er ikke nogen sålbænke på vinduerne. Der er 3 udluftninger fra badeværelserne. Under udbygningen er der udført reparation af facadepudsen. Reparationen kommer fra facaden mod vest på sidebygningen og går ned langs den venstre side af fremspringet og ind under det, hvor den fortsætter videre på facaden på sidefløjen mod øst. Bunden på udbygningen på 1. sal understøttes af et profiljern,. Tagrenden er i zink. Der er spor fra opstigende grundfugt ned mod terræn på hele gavlen. Kældervæggen er istandsat i Der kan være problemer med hjørnet mod sydøst på sidefløjen som synker. På gavlen er det tydeligt at bygningen har sat sig, når man ser på hovedgesimsen. Tagrender og rendejern er udskiftet. I forbindelse med udskiftningen kunne det konstateres at der, som antaget, ikke er udført afslutningsbræt og løskant langs tagfoden. 10

11 Vinduet på 2. sal på køkkentrappen til nr. 14A er udskiftet i 2005 Tagfladen mod syd på sidefløjen til forhuset Taget har tagstensbelægning. Graten mod tagfladen mod vest er afdækket med gratsten. Der er to taghætter i zink i tagfladen, og et nyere jenvindue. Tagfladen sluttes mod bagfacaden mod øst med forskelling. (Se bagfacaden) Graten ser rimelig ud. Der er en del alger på tagfladen, men ser ellers rimelig ud. Den ene zinkhætterne er ældre, og den anden er udskiftet i I jernvinduet på køkkentrappen til nr. 14A er undertaget ikke afsluttet på en korrekt måde. Undertaget er udsat for sollys. Inddækningerne omkring vinduet og undertaget passer ikke sammen. Undertaget kan ikke afsluttes korrekt op mod vinduet. Vinduet er malerbehandlet i Gavl mod øst på forhuset og bagfacade på sidefløjen til forhuset Bagfacaden og gavlen på forhuset er istandsat i I 2005 er diverse revner i facaden forsøgt stabiliseret ved at indlægge rustfri armering i fugerne. Murankrene er behandlet mod rust i

12 Sidebygning mod øst Facade mod vest i gård 1 Facaden fremstår med pudset sokkel og facade, der er malerbehandlet. Vinduer og døre er i træ, der er malet. Vinduerne er malet og repareret i I stikket over døren til opgang 14B er der en mindre revne op i spejlet i højre side. I venstre side ind mod gavlen på forhusets sidefløj er der tegn på opstigende grundfugt på sokkel og lidt af facadepudsen. Imellem stueetagen og 1. sal er der udført en vandret reparation af pudsen, som træder tydeligt frem i overfladen. Ud for 2. sal er der en karnap. Bunden er understøttet af et profiljern. Der er en revne i bunden parallelt med facaden og imellem bunden og facaden. I 2005 er diverse revner i facaden forsøgt stabiliseret ved at indlægge rustfri armering i fugerne. Nedløb og tagrender er i udført i zink. Nedløbet og hængselstifter er i en pæn stand og ikke så gamle. Facade mod gård 1 på sidebygning mod øst Tagrenderne er ældre og i en dårligere stand. Der er hul i knækket ind mod mellembygningen. Ved overgangen til mellembygningen er tagrenden utæt. Tagfladen mod vest i gård 1 på sidebygning mod øst Taget har tagstensbelægning, mod nord er tagfladen begrænset af en brandkam, og ind mod mellembygningen er der en stor skotrende. Brandkammen er afdækket med teglsten. Rygningen er afdækket med rygningssten. I tagfladen er der et ældre Veluxvindue med inddækninger i zink og to kviste med tag og flunker i zink. Der er en udluftningskanal med en udvendig ventilator. Under den er der en faldrørsudluftning. Taget hænger sammen med taget på karnappen ind mod gavlen på sidefløjen. Taget på karnappen er et zinktag. Taget er udskiftet i Ved brandkammen på gavlen mod nord på sidebygningen er der en åbning mellem brandkammen og gavlen på forhusets sidebygning. Afdækningssten på brandkammen er repareret i 2005, og pudsen på brandkammens indvendige side er gået efter. 12

13 Understrygningen på rygningen er begyndt at forvitre. Kvistene er renoveret der er flere af flunker der er udskiftet, vinduer og træværk er malet, og rådangrebet træ er udskiftet. Zinken på tagvinduet er tynd. Facade mod vest i gård 2 på sidebygning mod øst Facaden er pudset og malerbehandlet. Vinduer, døre og facadepartier er i træ, der er malet. Vinduerne er gennemgåset fra lejlighederne og der henvises til det afsnit. Over dørene og vinduet til højre ligger der en træbjælke. Sålbænkene er i zink, der er malet. På vinduet til højre i stueetagen er der ikke nogen sålbænk. Tagrenderne er i plast. Nedløbsrøret i højre side er i støbejern og galvaniseret jern forneden, og nedløbet i hjørnet ind mod mellembygningen er i zink. I venstre side er der en port ind til varmecentralen. Her er der revner i hjørnet ind mod mellembygningen. I højre side af spejlet over porten er der en revne op mod vinduet på 1. sal. Over træbjælken over facadepartiet er der revner op i spejlet på vinduerne på 1. sal. I højre side over døren til opgang 14D er der en mindre revne op mod vinduet på 1. sal. Over træbjælken over vinduet i højre side er der nogle små revner op i spejlet. I venstre side af vinduet er der en revne ned mod terrænet, og op i spejlet. På 1. sals vinduet over porten er der en revne ned i spejlet over porten i venstre side og over vinduet er der en revne i højre side. Ved vinduet på 2. sal er der revner ned i spejlet ind mod hjørnet. Ved vinduet på 2. sal ved hjørnet ind mod baghuset er der revner ned i spejlet ind mod hjørnet. Ved den stor kvist i tagfladen mangler der noget af hovedgesimsen i venstre side og den revner. 13

14 Tagrender og nedløb er i en rimelig stand. Den ene stjerthage på nedløbet i hjørnet ind mod mellembygningen er defekt. I hjørnet ind mod mellembygningen er der problemer. Facaden bliver opfugtet, og der er salpeter udslag på den. Problemet kan stamme fra dårlig afslutning af skotrende - undertag ved tagrenden eller opfyldt tagrende, så vandet løber bagover.(se facaden mod syd på mellembygning) Tagfladen mod vest i gård 2 på sidebygning mod øst Taget har teglstensbelægning med en rygning afdækket med rygningssten. 14

15 I begge sider af tagfladen er der en skotrende, der forbinder tagfladen med tagene på mellembygningen og baghuset. Der er en stor kvist med et dørparti. Foran døren er der et galvaniseret rækværk. I spejlet på kvisten er der en bom. Kvisten har tag og flunker i zink. Foran kvisten er der en sålbænk i zink. Der er 2 udluftningshætter i zink, og en faldrørs udluftning inddækket med zink. Der er 2 nye Veluxvinduer inddækket med aluminium og 2 ælder Veluxvinduer inddækket med zink. Tagfladen er noget algebegroet, ellers ser den rimelig ud De to skotrender har drypmærker, udfor løbet i tagstenene, hvor vandet er koncentreret. Det vil give huller i zinken. Tag og flunker på kvisten er i en rimelig stand, ligeledes blyvingen ned langs flunkerne. Kvistfront og dør trænger til malerbehandling. På hver side af kvisten er der en indvendig flunke. Flunkerne er udført i krydsfiner, der er afdækket med en kapsel i zink. Krydsfineren trænger til maling. Bommen i spejlet på kvisten er afdækket med zink. Zinken er i en rimelig stand. Bommen har mange vindridser, men ser ellers ikke ud til at være skadet af råd eller svamp Udluftningshætter og faldrørsudluftning er i en rimelig stand. Den højre udluftningshætte hælder noget. Inddækningerne på de nye Veluxvinduer er rimelige. Zinken på de gamle tagvinduer er tynd. 15

16 Gavl mod nord på sidebygning mod øst Gavlen er filtset. Gavlen er noget ujævn i overfladen, men ser pæn ud, på det øverste stykke fra ca. 1. sal.: Ved hjørnet mod nordøst er der tegn på opstigende grundfugt. Murstenene er blotlagte og fugerne er under nedbrydning. Der er problemer med opstigende grundfugt på hele gavlen. Muren revner i hjørnet ved samlingen mellem sidefløjen på forhuset.. Revnen fortsætter helt ned til terræn. I hjørnet går der en kanal i zink fra bagfacaden på sidefløjen og over til gavlen på sidebygningen. Kanalen er placeret inde over anden mands ejendom. 16

17 Facade mod øst på sidebygning mod øst Facaden er pudset og malerbehandlet, vinduer og døre er i træ der er malet. Der er ingen sålbænke under vinduerne Tagrender og nedløbsrør er i zink. Der er tydelige spor af opstigende grundfugt på den nederste del af facaden. Ved det sydlige hjørne er der en del afskalning af pudsen og tydlig tegn på grundfugt. Der er udført reparation, men der er allerede begyndende tegn på nedbrydning af reparationerne. Registreringen starter fra det nordlige hjørne. Det kan være lidt vanskeligt at stedfæste de beskrevne revner, da vinduerne i stueetagen ikke følger dem på 1. og 2. sal. I stueetagen har der været et dørhul, som er muret til. Det revner omkring hullet. Der en revne i højre side af vinduerne ind til trappen nærmest hjørnet. Revnen går fra hovedgesimsen og ned til stueetagen. Over døren til opgang 14 B revner murværket og pudsen skaller af. Det revner over døroverliggeren. Ved 3. rækkevinduer er der en revne i venstre side under vinduet i stueetagen. På samme vindue er der en revne i højre side i stikket over vinduet. 17

18 På 1. sals vinduet er der en revne i venstre side ned i spejlet, og i højre side i stikket. På 2. sals vinduet er der en revne ned i spejlet i venstre side. Ved det 2. vindue i stueetagen er der en revne ned mod terrænet midt under vinduet. På 5. vindue på 1. sal er der en revne ned i spejlet i venstre side. På det 6. vindue på 1 sal er der skrå revner i spejlet ned mod vinduet i stueetagen. På vinduet i stueetagen revner muren under vinduet i højre side. Ved det 4. vindue i stueetagen er der en vandret revne i spejlet over vinduet. Mellem det 4. og 5. vindue i stueetagen er der en revne, hvor pudsen skaller af. Ved det 5. vindue går der en revne fra højre side i stikket, hvor den går vandret og op til højre side af vinduet på 1. sal, der er en lille antydning af at den går over mod venstre under vinduet. I spejlet er der en revne mellem vinduerne på 1. og 2. sal ved det 8. vindue. Ved det 7. vindue i stuen er der en revne i venstre side ned mod terrænet. Ved det 9. vindue på 1. sal er der en revne ned mod stuevinduet i venstre side af spejlet. Ved det 8. vindue i stueetagen er der flere revner i venstre side ned mod terrænet, og spejlet over vinduet som går op mod de to vinduer på 1. sal, det er vindue nr. 10 og 11. Ved det 9. vindue i stueetagen er der en revne i venstre side ned mod terrænet, og i overfalsen op mod vindue nr. 12 på 1. sal. Ved det sidste vindue i stueetagen mod syd er der revner i spejlet under vinduet. Revnerne har udviklet sig siden ejendommen sidst blev gennemgået i

19 På vinduerne ved det sydlige hjørne er der flere revner i spejlet imellem vinduerne. Der kommer lys ned mellem tagrende og tagstenene ved hovedgesimsen. Det kan der ikke, hvis afslutningen ved tagfoden er udført korrekt med en tagfod der går ned i tagrenden, og hvor undertaget er fæstnet til den. Der er givet problemer med den måde tagfoden er udført på, da man flere steder kan se undertaget under tagrenden. Det er helt forkert, da undertaget skal afvande ned i tagrenden. Vinduerne er varierende i overfladebehandlingen. Der er begyndende rustangreb på hjørnebånd og hængsler. Der henvises til gennemgangen af vinduerne efterfølgende i rapporten. Vinduerne og dørene i stueetagen er nyere, og er lidt bedre i overfladebehandlingen. Tagrender, nedløbsrør og hængselstifter virker ikke så gamle og ser rimelige ud. Rendejernene er ældre og bøjlerne er noget rustne. Tagfladen mod øst på sidebygning mod øst Tagfladen har tagstensbelægning, ved de to gavle afsluttes taget mod brandkamme, der er afdækket med tagsten. Der er to kviste, hvor zinken på flunker og taget er ældre. 19

20 Der er 3 ældre Veluxvinduer med inddækninger i zink og 6 nyere Veluxvinduer med inddækninger i aluminium. Det ene er udført som tagaltan. Der er 4 udluftningshætter og 6 faldrørsudluftninger. Hætterne er i zink og der inddækket med bly ned mod tagfladen. Den ene hætte ved gavlen mod syd sidder lidt skævt, ellers er de i en rimelig stand. Faldrørene er inddækket med zink og der inddækket med bly ned mod tagfladen. Faldrørsinddækningerne er i en rimelig stand. Der er en stor skorsten i tagfladen. Tegltaget er ført ind i brandkammene uden nogen form for inddækning. Det er en løsning der kan anvendes, men når den som her fører vandet ind i brandkammen er udførelsen ikke så heldig. Ved den sydlige brandkam skulle tagstenen være afsluttet med vingen ind i muren, så der havde været et frit løb i tagstenen. Det er heller ikke den bedste løsning, når undertaget skal afsluttes. Det nederste hjørne på brandkammen er noget ødelagt. Afdækningsstenene er også defekte. Ved brandkammen mod nord er der det samme problem. Her revner pudsen på brandkammen ned langs tagfladen. 20

21 Understrygningen på rygningen er begyndt at forvitre. Skorstenen er åben i fugerne og har revnede sten. Inddækningen på den er ikke udført korrekt, eller gjort færdig. Sålbænken foran kvistene er ved at gå i stykker i lodningerne. Flunker, tag og sålbænkene er gamle. 21

22 Træværket på kvistene trænger til malerbehandling. Vinduer, front og gesims mm. De ældre tagvinduer er tynde i zinken. De nye Veluxvinduer er i en rimelig stand. Gavl mod syd på sidebygning mod øst Gavlen er pudset og er malet. Overfladen er meget ujævn, og der er en del algebegroning på den. Naboejendommen har bygget et halvtag op mod gavlen. Gavlen ser rimelig ud. Sokkel og den nederste del af gavlen er skadet af opstigende grundfugt. Fuger i murværket er under nedbrydning og flere sten er begyndt at forvitre. Der er udført reparation af pudsen formodentlig i forbindelse med indretning af ejerlejligheder i ejendommen. Pudsen er allerede godt ødelagt. Indvendigt er der er tydelige tegn på skader i hovedtrappen i nr. 14 E. 22

23 Sokkel på gavl mod syd i hjørne ind mod gavlen mod øst på baghuset Ud for 2. sal skydes pudsen ud, ca. omkring etageadskillelsen mod tagetagen. Afslutningen på taget på baghuset er ikke så god. Det ser ud som om afdækningsstenene på brandkammen ikke ligger helt fast. (Se også under baghusets tag) Der er en del alger på gavlen. 23

24 Mellembygning Facade mod nord Facaden har et knæk i venstre side ind mod sidebygningen mod øst. Facaden er pudset og malerbehandlet. Der er en åben port midt i facaden. Vinduer og døre er i træ der er malet. Over vinduet i venstre side og dørparti i højre side er der afdækning i træ. Sålbænkene er i zink. Der er en dør på 1. sal, foran den er der et galvaniseret rækværk. Tagrende og nedløbsrør er i zink. Under vinduet på den del af facaden der knækker, er der foretaget en udskiftning af pudsen, med et Vandex produkt, i et forsøg på at stoppe grundfugten. I den venstre side på dørpartiet er falsen en metalskinne. Overliggeren over partiet er i jern, der er inddækket med træ. I 2005 er diverse revner i facaden forsøgt stabiliseret ved at indlægge rustfri armering i fugerne. På hjørnerne af portåbningen er der lagt et profiljern ind i pudsen. Jernene ruster. Ved det højre hjørne på porten er der tydelige tegn på opstigende grundfugt, og facademalingen skaller af. 24

25 Der er åbent imellem gavlen mod vest og naboejendommen. Vinduerne er malet og repareret i Tagrender og rendejern er udskiftet. I forbindelse med udskiftningen kunne det konstateres at der, som antaget, ikke er udført afslutningsbræt og løskant langs tagfoden. Tagrenden er utæt ved knækket i facaden. Tagflade mod nord på mellembygning Taget har tagstensbelægning. Ind mod naboejendommen mod vest er taget afsluttet med en brandkam, der er afdækket med tagsten. Der er ikke udført nogen inddækning mellem naboens bagfacade og brandkammen. Åbningen mellem de to bygninger er støbt ud. Der er 3 kviste og et ældre Veluxvindue med inddækninger i zink. Kvistene har flunker og tag i zink. Samlingen i taget mellem mellembygningen og sidebygningen mod øst, er udført med to skotrender i zink med et trekantformede tegltag over knækket i facaden på mellembygningen. Skotrenden mellem mellembygningen og østfløjen er udskiftet i I forbindelse med udskiftningen blev der konstateret væsentlige mangler ved undertaget. Manglerne der umiddelbart kunne afhjælpes i forbindelse med udskiftningen blev afhjulpet. Underlaget for skotrenden blev udført, så den er forberedt til et nyt undertag. Ved tagfoden ser det ud som om undertaget blot stikker ud under tagstenene uden nogen form for tagfod. 25

26 Brandkammen mod naboejendommen er repareret, og det er løbet ned af facaden. Rygningen er afdækket med rygningssten, der er lagt i en mørtelpude. Understrygningen er dårlig, og i den venstre del er der megen mos begroning. Kvistene er renoveret der er flere af flunker der er udskiftet, vinduer og træværk er malet, og rådangrebet træ er udskiftet. Zinken på det gamle tagvindue er tynd. Facade mod syd på mellembygning Facaden er pudset og malet. Vinduer og døre er i træ, der er malet. Sålbænke er i zink der er malerbehandlet. I venstre side er der en portåbning til den første gård. Tagrende og nedløb er i plast. Nedløbet er malet i samme farve som facaden. Over porten revner overflasen i venstre side. 26

27 I højre side er der en dør ind til pulterrummene, her revner det i højre side ind mod hjørnet mod sidebygningen mod øst, og der er en tynd revne fra dørens venstre fals og hen til portåbningen. I rummet foran pulterrummene har der været en stolpe der var angrebet af rådnet så den nærmest var væk i bunden. Det kan være en mulig årsag til revnerne på facaden. Stolpen er repareret i På det midterste vindue på 1. sal er der revner ned i spejlet i højre side, og op i spejlet under 2. sals vinduet i både højre og venstre side. I spejlet mellem 1. og 2. sals vinduerne til venstre er der også revner. Spejlet over vinduet på 2. sal har flere revner. I hjørnet ind mod sidebygningen mod øst opfugtes væggen under hovedgesimsen, og der er afskalninger på hovedgesimsen. 27

28 Dørens tilstand er rimelig. Vinduernes tilstand er af varierende beskaffenhed. De skal males inden for et vist tidsrum. Rendejernene ruster på tagrenden til venstre. Tagflade mod syd på mellembygning Taget har nyere teglstensbelægning. Midt i taget er der en stor muret kvist med et vindue. Tegltaget ser generelt pænt ud. Der er enkelte tegl, der ligger skævt. Rygningen er afdækket med rygningssten. Rygningen er udført med understrygning. Der er en enkelt faldrørsudluftning. Den er inddækket med zink og bly ned mod tagfladen. Den ser pæn ud. Der er en stor skotrende ind mod hver af sidebygningerne mod øst og vest. De to skotrender har drypmærker, udfor løbet i tagstenene, hvor vandet er koncentreret. Det vil give huller i zinken. Kvisten har zinktag. Det var ikke muligt at besigtige taget. Der er udført løskanter og blyinddækning af tagfladen på hver side af kvisten. Løskanterne er rillet ind i kvistsiderne, og fastholdt med hager. Inddækningerne ser rimelige ud. Blyet ligger ikke helt til over det hele. 28

29 Der er flere revner i pudsen langs inddækningerne. Afslutningen ved hovedgesimsen kunne være bedre. I den venstre side er der stor risiko for opfugtning af hovedgesimsen. Der er 1 nyere Veluxvindue med inddækninger i bruneloxerede aluminium og 4 ældre Veluxvinduer med inddækninger i zink i tagfladen. Veluxvinduerne ser pæne ud. De gamle vinduer er tynde i zinken, og ikke alle inddækninger ligger lige pænt. Vinduet i kvisten er meget dårlig i malingen. Port i mellembygning I højre side fra den 1. gård er der ca. ½ m inde en revne i væggen der går fra terræn op til loftet, og der er tegn på opstigende grundfugt. I venstre side under postkasserne er der også tegn på opstigende grundfugt. Midt i porten er der en stor bjælke i loftet. Her er der mindre revner i den højre væg. Midt i porten er der også tegn på opstigende grundfurgt. Ud mod den 2. gård er der også en lodret revne ca. ½ m inde i portrummet. 29

30 Højre side af porten mod gård 1 Venstre side af porten mod gård 1 Højre side af porten mod gård 2 Højre side af porten mod gård 2 30

31 I venstre side, ud mod den 2. gård, er der muret et dørhul. Der er en revne i venstre side af tilmuringen. Pudsen er hul, der er en stolpe bag pudsen. Venstre side af porten mod gård 2 I rummet bagved tilmuringen har der været en bundrem der på det nærmeste var rådnet helt væk i bunden. Remen er fjernet og erstattet med beton. Baghus Facaden mod nord 31

32 Facaden er pudset og malerbehandlet. Der er en stor frontispice i tagetagen. Der er en stor bom til en talje i frontispicen. Tagrenden er i plast. Vinduer og døre er i træ, der er malerbehandlet. Over det midterste dørpartiet i stueetagen er der en bjælke. Facaden har tegn på opstigende grundfugt. Der er ikke nogen sålbænk på vinduet til højre i stueetagen. På de øvrige vinduer er sålbænken udført i zink, der malet. Der er ingen sålbænk under dørpartierne på 1. og 2. sal. På den nederste del af facaden er der en del opblomstringer som følge af opstigende grundfugt. Facaden til højre for døren til hovedtrappen i nr. 14 E. Hjørne mod vestfløjen. Der flere revner i pudsen til højre for det midterste dørparti i stueetagen. Stikket over det midterste dørparti revner en del over bjælken. I højre side af stikket over døren til opgangen i nr. 14 E er der en revne. I venstre side er der nogle små revner ind mod sidebygningen mod øst. Der er revner i begge sider af stikket mellem dørpartierne på 1. og 2. sal. Der er en del revner over dørpartiet på 2. sal, de går op mod partiet på 3. sal og over mod hovedgesimsen til højre. Hovedgesimsen revner noget op mod frontispicen i venstre side. På frontispicen revner pudsen rundt langs kanten på taget. Der et rækværk foran dørene på 1. og 2. sal. Rækværkerne er galvaniseret, de er i en rimelig stand. Bommen i frontispicen er afdækket med zink. Zinken er i en rimelig stand. Bommen har mange vindridser, men ser ellers ikke ud til at være skadet af råd eller svamp. 32

33 Udover dørpartiet i frontispicen er dørpartienre i en rimelig stand, ligesom vinduet i stueetagen. Dørpartiet i frontispicen trænger til en malerbehandling. Vinduerne er en middel stand. Tagflade mod nord på baghuset Taget har teglstensbelægning. Der er en stor frontispice, hvor taget ligeledes har teglstensbelægning. Der er en skotrende mellem tagfladen og tagfladen på frontispicen. Den kunne ikke besigtiges. I begge sider af tagfladen er der en skotrende, der forbinder tagfladen med tagene på sidebygningerne mod øst og vest. Mod vest støder den øverste del af tagfladen op mod naboejendommen. Mod syd støder tagfladen op mod naboejendommene i Mikkelbryggersgade, hvor der afsluttes med inddækninger og rygningssten. Der er to nyere Veluxvinduer i tagfladen, en udluftningshætte og en faldrørsudluftning. Tagfladen ser som helhed pæn ud. De to skotrender har drypmærker, ud for løbet i tagstenene, hvor vandet er koncentreret. Det vil give huller i zinken. 33

34 Der er vokser græs i skotrenden over Veluxvinduerne. Der er et stykke tegl der er gået løs på den venstre tagflade på forntespicen, så det ligger ned i skotrenden. Afslutningen for oven på skotrenden ved sidebygningen mod øst er ikke så heldig udført. Renden går ind i brandkammen på sidebygningen, og der er lukket med et ubestemmeligt materiale, der er begyndende revner. Den måde afslutningen er udført på, gør at man må stille spørgsmålstegn ved om afslutningen på undertaget er korrekt udført. Foroven i venstre side mod syd ind mod sidefløjen mod øst ender taget i et lille stykke brandkam. Den er afdækket med teglsten, og tagfladen er inddækket med en blyvinge og løskant i zink op mod brandkammen. Løskanten er rillet ind i fugen og fastholdt med hager. Pudsen på brandkamen er lidt afskallet, inddækningen og løskanten er rimelige. Afdækningsstenene ligger lidt løse, man kan se op under dem. Efter det lille stykke brandkam er der et stykke nabogavl, hvor der er inddækket med blyvinge og løskant i zink. Løskanten er rillet ind i fugen og fastholdt med hager. Inddækning og løskant er rimelige. Der er så et åbent stykke, hvor der er afdækket med rygningssten. Stenene ser rimlige ud, understrygningen er begyndt at forvitre. Efter det åbne stykke er der igen et stykke nabogavl, hvor der er inddækket med blyvinge og løskant i zink. Løskanten er rillet ind i fugen og fastholdt med hager. Inddækning og løskant er rimelige. Rygningen afsluttes med endnu et åbent stykke hen til naboejendommen mod vest. Den er afdækket med rygningssten. Stenene ser rimelige ud, understrygningen er begyndt at forvitre. 34

35 Ind mod naboejendommen mod vest er tagstenene inddækket med en blyvinge og løskant, der er udført i trapper og ført ind i fugen og fastholdt med hager. Zinken virker tynd. Udluftningshætte og faldrørsudluftning ser rimelige ud. De er inddæket med bly, som ligeledes ser rimelig ud. Understrygningen på rygningen på frontispicens tag er under nedbrydning. Understrygningen på tagfladen har mindre mangler. Gavl mod øst på baghuset Gavlen er filtset. Der er en revne mellem gavlen og naboejendommen mod syd. Gavlen har adskillige revner der zigzagger ned over den, og der er en længere revne i venstre side, der er næsten lodret. I stueetagen har der været et dørhul der er muret til. Tilmuringen er ændret i Bagfacade mod syd på baghuset Facaden er ikke besigtiget. Ved et kik ud gennem sandwichbaren i Mikkelbryggersgade blev der registreret at der er flere trådglasvinduer i facaden, så det er ikke helt utænkeligt at ejeren på 2. sal har hørt duer, for der var en del duelort på kanten af vinduerne. 35

36 Sidebygning mod vest Facaden mod øst i gård 2 på sidebygning mod vest Facaden er pudset og malet. Vinduer og døre er i træ, der er malet. Over dørpartiet og samtlige vinduer i stueetagen ligger der en bjælke. Tagrende og nedløb er i plast. Sokkel og facade har tydelige tegn på opstigende grundfugt. Ved vinduet i venstre side, er der i højre side, en revne op mod 1. sals vinduet Imellem dørpartiet og vinduet til venstre er der en mindre revne. På vinduet til højre er der nogle revner i overfalsen. Fra vinduet på 1. sal går revner ned i spejlet i højre side. 36

37 I venstre side af facaden ind mod hjørnet er der revne i spejlet mellem vinduerne på 1. og 2. sal. Overfladebehandlingen på vinduerne er af varierende beskaffenhed. Vinduerne og dørpartiet i stueetagen ser forholdsvis pæne ud, der nogen afskalning på dørpartiet. Tagrende og nedløb er i en rimelig stand. Rendejernene ruster på det stykke tagrende der er ud for den store skotrende ind mod mellembygningen. Taget mod øst på sidebygning mod vest Taget har forholdsvis ny tagstensbelægning. Der er to store skotrender ind mod baghuset og ind mod mellembygningen. Tegltaget ser generelt pænt ud. Der er enkelte tegl, der ligger skævt. Der er et enkelt tegl, der er knækket i 4 række tegl fra neden ind mod skotrenden ved baghuset. Det har i princippet ikke nogen betydning, da der er undertag. Det har ingen betydning for tagets tæthed, men det kan være et problem i forhold til undertaget, der ikke kan tåle sollys. De to skotrender har drypmærker, udfor løbet i tagstenene, hvor vandet er koncentreret. Det vil give huller i zinken. Der er 3 nyere Veluxvinduer og et jernvindue i tagfladen. Veluxvinduerne ser pæne ud. Jernvinduet er meget rustent. Vinduet er placeret meget uheldigt lige op til skotrenden mod baghuset. Den placering gør det nærmest umuligt at udføre en korrekt udførelse af inddækning af vindue og sammenføjning af undertag og skotrende. Taget afsluttes mod naboejendommen med en løskant i zink og blyvinge til at afdække tagstenene med. Løskanten er fastholdt med hager og der er fuget med en blød fuge. Ind mod mellembygningen er der to inddækninger over hinanden, hvor der er en rest fra en gammel brandkam på mellembygningen. Brandkamen er afdækket med teglsten. Inddækningen ind mod mellembygningen er ikke udført så heldig, der er flere revner i brandkammen på mellembygningen. Der er en stor revne i sidebygningen på naboejendommen, den kan give vand ned bag om inddækningen på taget. 37

38 Hegnsmur og halvtag mod nabo i gård 1 Der er udført et halvtag til cykler op mod hegnsmuren. Taget er udført med tagsten. Der er ikke udført nogen inddækning-afdækning ind mod naboen, så der løber vand ind mellem taget og afdækningen på hegnsmuren, hvilket medfører at stolperne, der holder taget til stadighed opfugtes, og der vil gå råd i dem. Opfugtede stolper på hegnsmur Der er et mindre spring i niveauet på gårdbelægningerne, hvor belægningen i nabogården ligger ca cm. højere end belægningen i gård 1. Hegnsmuren er pudset og malet. Foroven er den afdækket med en rygningssten. Den har en langsgående vandret revne ved soklen, og flere lodrette revner. Der er nogen algevækst på den. Afslutning på taget og siden på hegnsmuren mod naboen På siden ind mod naboen er væggen lige blevet sat i stand, og fremstår med en pæn malet overflade. 38

39 Der er et enkelt tegl der er ødelagt på taget. Hegnsmuren er for en stor dels vedkommende, istandsat siden den første tilstandsvurdering blev udført i Den del der resterer, er i en rimelig stand. Der skal foretages en løbende istandsættelse af de vægge der er sat i stand, da der er kommet flere mindre revner ved samlingerne mellem de enkelte felter, som forventet. Der er nogen tegn på grundfugt. Revner i hegnsmuren Opgang 14 A Trappen ligger i forhuset og har indgang fra portrummet. Væggene i trapperummet er udført med bindingsværk. Der er 3 vinduer og en kvist i trapperummet. Indgangsdøren er utæt foroven. Over døren er der en el-kanal, hvor der er hul over kanalen i venstre side. Væggen overfor indgangsdøren er repareret i 2006, hvor der var en større fold i pudsen. Ca. 1½ m over reposen i stuen er der en på samme væg en vandret reven, hvor pudsen trykkes lidt ud. Væggen mod porten er repareret i 2006, hvor der var en revne fold i pudsen fra undersiden af reposen mellem stuen og 1. sal, og hen til døren ind til rummet over porten. 39

40 På væggen ind mod 1. sals lejligheden er der antydninger af revner ved etageadskillelsen mellem stueetagen og 1. sal. Ca. 1½ m oppe er på samme væg en revne, hvor der er en antydning af at pudsen skubbes ud. Det revner mellem væg og trappevangen på trappeløbet fra reposen på 1. sal og op til mellemreposen mellem 1. og 2. sal. Ved mellemreposen er der i venstre side, set ud mod gården, en revne i hjørnet på væggen ind mod lejligheden, og der er en revne i højre hjørne. Undersiden af trappeløbet fra mellemreposen mellem 1. og 2. sal og op til 2. sal revner langs væggen, og væven på undersiden af løbet krøller ind mod væggen. Ved mellemreposen mellem 2. og 3. sal er på facadevægen en revne i begge hjørner. Det revner mellem vange og væg på løbet fra 2. og op til mellemreposen mellem 2. og 3. sal.. Der er enkelte skader på pudsen på undersiden af trappeløbet op til 3. sal, og der er en revne ind mod væggen. I væggene omkring 3. salen er der små revner. I højre side er der en kraftigere revne, der formodentligt er ud for bindingsværket. Det generelle indtryk af opgangen er at den er i en pæn stand. Køkkentrappen til nr. 14 A Trappen ligger ved gavlen mod syd på sidefløjen til forhuset og har adgang fra gård 1. Der er to vinduer i trapperummet. Gulvet i stueetagen har klinkebelægning. Der er ingen fodpaneler eller sokkelklinke. Væggene er derfor mere udsat for skader i forbindelse med rengøring. Trappetrin og reposer er malet. 40

41 Undersiden af trappeløbet op til 2. sal og ind under reposen revner inde langs muren. På 2. sal er der gamle elinstallationer, der ikke er fjernet. Der er en afbryder og et loftudtag. Ventilationskanalen er trukket ud under reposen på 3. sal og slår et slag ned under trappeløbet til 3. sal. Der er ikke udført nogen former for brandisolering af kanalen, og det formodes at der heller ikke er etableret brandspjæld i lejlighedsskel. På 3. sal er man aldrig blevet færdig med byggeriet. Det lille stykke væg til højre for døren til lejligheden er ikke beklædt med gips, og opfylder ikke brandkravene. De vægge der er beklædt med gips opfylder heller ikke brandkravne. Det tydeligt ved døren at de underliggende konstruktioner er af træ. Der står ting på trappen og der er reoler på den. Det er ikke lovligt og kan være farligt i forbindelse med en brand. Der kommer fugt ind af tagvinduet. Det generelle indtryk af opgangen er, at den er i en pæn stand. Opgang 14 B Opgangen ligger ved gavlen mod nord i sidebygningen mod øst og har indgang fra gård 1, og der er en dør i facaden mod øst. Væggene i trapperummet er udført med bindingsværk. Gulvbelægningen i stueetagen er klinker. Der er ingen fodpaneler eller sokkelklinke. Væggene er derfor mere udsat for skader i forbindelse med rengøring. Der er parket på trappetrin og reposer. 41

42 Der er 2 vinduer i trapperummet. Væggen til venstre for trappeløbet til 1. sal er opfugtet ned mod gulvet. Alle væggene på 3 sal er udført i gips. Der er mindre afskalninger på vinduerne Det generelle indtryk af opgangen er, at den er i en pæn stand. Opgang 14 C Opgangen ligger i mellembygningen og har indgang i porten. Opgangen er egentlig tænkt som indgang til lejlighederne i mellembygningen og lejlighederne der vender mod gård 2 i sidebygningen mod øst. Der er 2 vinduer og et tagvindue i traprummet. Der er ikke noget dørtrin på den udvendige dør, så det trækker meget ind under den. Der er tæppebelægning på trappen. I stueetagen er der tegn på opfugtning af væggen i højre side. Der er glasvæv på væggen, og pudsen under den er helt løs. Inden for døren er stikkontakten løs. På 1. sal er vinduet meget medtaget i malingen på de opadvendte flader. På 1. sal er der ikke noget fodpanel til højre for døren ind til nr. 14B. Ved mellemreposen mellem 1. og 2. sal er der en revne i højre hjørne ud mod facaden, og det revner lidt i bunden af mellemreposen mellem 2. og 3. sal. På 2. sal er pudsen noget løs på hjørnet ved løbet op til 3. sal, og der er mindre revner, der har været repareret tidligere. Ved mellemreposen mellem 2. og 3. sal er der en revne i højre side i brystningen under vinduet. Der sidder to store hængselbeslag i muren til højre for vinduet. Der er tæring i beslagene og væggen revner. Til venstre for vinduet er der et beslag, her revner væggen også. I loftet over mellemreposen er der en mindre revne. Loftet er en del kvisten i tagkonstruktionen. Der er misfarvning omkring revnen, som stammer fra fugt. Underlagte er løst under revnen. På 3. sal er væggene udført i gips. Der er kun et lag gips på væggene. Samtlige vægge og skråvæg på taget har adskillige revner. Væggen opfylder sandsynligvis heller ikke kravene til lydreduktion. På væggen til venstre, set ind mod lejligheden) kan man trykke gipspladerne ind i forhold til hinanden. Væggene opfylder ikke brandkravene, det vil kræve, at der er mindst 2 lag gips, og de materialer væggen er opbygget af er ubrændbarer dvs. ikke af træ. (Se bilag A og B) 42

43 Det er også tvivlsomt om væggen er ført helt ud til tagbelægningen, som det er krævet i BR95 kap stk. 1. (Se bilag C - D) Tæppebelægning på en hovedtrappe der er flugtvej er ikke særlig hensigtsmæssig. Det er i hvert fald et krav, at det er et tæppe, der er godkendt til at blive monteret i en flugtvej. Det generelle indtryk af opgangen er at den er i en pæn stand. Opgang 14E Opgangen er placeret ved den sydvendte gavl på sidebygningen mod øst. I stueetagen er der en indgangsdør og en dør i facaden mod øst. Hoveddøren støder på i forkanten. I stueetagen er en kokosmåtte på gulvet, med en spånplade som undergulv. I gangen frem til døren mod øst er der i venstre side en stolpe. Stolpen havde tegn på opfugtning, og er imprægneret i Stolpen er gennemgående op igennem etagerne. Vægmalingen skaller af til højre for stolpen, som skyldes opstigende grundfugt. På væggen ind mod lejligheden går fodpanelet fra væggen. Til højre for døren er der tegn på opstigende grundfugt, og på gavlvæggen under løbet til 1. sal. På 1. sal er der en revne langs fodpanelet ind mod lejligheden, hvor pudsen synker. 43

44 I hjørnet mellem facade og gavl er der en ældre skade på malingen på 2. sal. Det ser nærmest ud som om der er sket en vandskade inden malingen var tør. Hjørnet har tegn på at det bliver opfugtet, og væven løsner sig. (Se under facade mod øst på sidebygning mod øst, hvor der er beskrevet, at der er skader på brandkammen, og at afslutningen på tagstenene op mod brandkammen ikke er så heldig, idet den leder vand ind mod brandkammen) Der er et vindue på 1. og 2. sal de er i en rimelig stand. Over vinduet på 2. sal revner pudsen ved overfalsen. Det er ikke et særlig hensigtsmæssigt at anvende spånplade som undergulv i en indgang, hvor der er stor sandsynlighed for at der kommer fugt ind, især om vinteren. Der skal gøres noget konstruktivt for at stoppe opfugtningen af stolpen, så den undgår at rådne væk, hvilket ved medføre skader op gennem huset. Det generelle indtryk af opgangen er, at den er i en pæn stand. 44

45 Gennemgang af vinduer og lejligheder Når der i gennemgang af vinduer er angivet højre venstre, så er det set inde fra lejligheden. Der er ikke indsat foto i teksten. Der vil i stedet være henvisning med nr. til foto bilag. Generelt skal de enkelte ejere sørge for at malingen på den indvendige side af vinduerne er intakt. Der er et problem med de indvendige tætningslister der er monteret så vinduesrammerne ikke lukker ordentligt til i falsen. De kommer derfor til at stå frem i forhold til karmen, hvilket gør at vand der løber ned lettere bliver fanget af rammen og kan stå oven på den. Sålbænkene under vinduerne der er udført i zink, der er malet. Zinken er fastgjort med søm til forkanten af vinduets bundkarm, hvilket giver rig mulighed for opfugtning af bundkarmen. En korrekt montering ville være at zinken var ført ind under karmen. På en del vinduer med sprosser har den lille dyvel, der holder sprossen fast, arbejdet sig ud af rammen. Der er ved gennemgangen konstateret en fugtighed på under 15 % i karm og rammer, hvilket er i orden for udvendigt træværk. For forståelse af de efterfølgende målinger af fugtigheden i træet kan det oplyses at der ved ca. 28 % fugtindhold så er træets fibre mættet med vand. I centralopvarmede rum må det forventes at fugtigheden ikke ligger på mere end ca. 8 %. Mulige skader i forbindelse med en for høj fugtighed, vil blive beskrevet i den første lejlighed. 14B Vinduer på hovedtrappen På 1. sal er der et dannebrogsvindue. På 2. sal er der et tofagsvindue. Den venstre ramme er øget for neden foto 1og den højre foroven. Den højre ramme er forstærket indvendigt med et stykke jern midt på forstykket, og der er luset ud forneden. Der er råd i det højre bundstykke på rammen. foto 2 Lejligheden i stueetagen: Vinduerne der vender mod gård 1 er istandsat i Samtlige vinduer i facaden mod øst er nyere. I stuen er fugtprocenten helt oppe på 100 % i væggen mod øst. På hver side af døren ind til soveværelset er der en bindingsværkstolpe. Fugtprocenten er på 23 % i begge stolper. Med en så høj fugtighed vil træet blive nedbrudt. I den samme væg hvor døren er der en bindingsværkstolpe midt på. Væggen vender ind mod pulterrummene, på stolpen fugtigheden i højde med fodpanelet er helt oppe på 23 %. Der er her risiko for skade på bygningen. Det er også et spørgsmål hvordan bundremmen, som stolpen står ned på har det. Den er skjult under gulvet. I murværket til venstre for den er den oppe på 40 %. Murværket omkring stolpen er misfarvet, så det fremstår med et rødligt skær. foto 3 I hjørnet ud mod køknet er der en bindingsværksstolpe hvor fugtprocenten er på 16 %. Murværket i hjørnet er misfarvet, så det fremstår med et rødligt skær. Væggen der vender mod badeværelset har en fugtprocent på 100 % og fodpanelet på 23 %. foto 4 45

46 I soveværelset kan der måles en fugtighed helt op til 90 % på mur mellem det venstre og midterste vindue, og træet i fodpanelet er helt oppe på %. Ved stikkontakten er fugtprocenten i væggen tæt på 100. foto 5 & 6 I brystningen under det højre vindue og på muren til højre for det er der 0,5 m oppe en fugtprocent på 100, og i fodpanelet er den på 23 %. Lejligheden 1. sal: Der er to dannebrogsvinduer i stuen mod øst. På det venstre vindue er den nederste venstre ramme defekt. Den er meget løs i tapperne. foto 7 I soveværelset er der tre dannebrogsvinduer mod øst. På det venstre vindue er der problemer med stablerne og hjørnebånd. På det midterste vindue er den nederste højre ramme defekt i det nederste højre hjørne. foto 8 Det samme gør sig gældende for den øverste højre ramme, hvor en del af tappen mangler i det nederste højre hjørne. På de højre er der problemerne med hjørnebånd. I badeværelset er der et dannebrogsvindue. Den øverste venstre ramme er defekt, og den er løs i tapperne. På den øverste højre ramme mangler tappen i højre side forneden. foto 9 Forkanten på den højre ramme er helt uden maling, den har været høvlet af, og på overstykket er der meget lidt maling på. Hjørnebåndene er dårlige, der et enkelt nyt. Lejligheden 2. sal: I værelset mod øst er der to tofagsvinduer. På det venstre vindue er den venstre ramme defekt, hjørnebånd er ikke gode. På det højre vindue er der meget luft foroven på den venstre ramme i forkanten. I stue mod øst er der tre tofagsvinduer. På det venstre vindue er det øverste højre hjørne defekt på den venstre ramme. foto 10 De nederste tapper er lidt frønnede. På det midterste vindue mangler der noget af tappen foroven i højre side på den vestre ramme, der er for meget luft mellem karm og overstykket på begge rammer. Hjørnebåndene er noget tynde. På det højre vindue er den højre rammen defekt i nederste højre hjørne. foto 11 På den venstre ramme er det nederste hængselhjørnebånd defekt. Hjørnebåndene er tynde og der er rust på bagsiden. I badeværelset er der et tofagsvindue. Den venstre ramme er defekt. foto 12 Der er tidligere udført reparation af rammen. Reparationen er ikke særlig heldig udført, rammen burde være udskiftet. Den højre ramme er defekt i nederst højre hjørne og der mangler lidt af slidsen udvendigt foroven i højre side. foto 13 Den højre ramme er repareret i venstre nederste hjørne, på samme måde som den venstre ramme. Tapen mangler delvis. foto 14 Lejligheden 3 sal: I entreen er der et gammelt Veluxvindue, hvor det ser ud dom om der har været monteret en film på glasset. Foto 15 udefra. Der er tydelige spor fra fugt på lysningerne. 46

STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER

STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER Gentofte den 2004.07.02 PS/gs Sag nr.: 041001 TILSTANDSVURDERING for ejendommen KATTESUNDET 14 1458 København K Udført maj 2004 Ejer: EF Kattesundet 14 c/o hr. Poul Poulin

Læs mere

TAG. Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede.

TAG. Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede. 30 Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede. 31 Tagrender og nedløb På grund af snavs og levn fra en nytårsraket ses

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 Besigtigelse den: 6. juni 2011 kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7180 Oversigt over klagepunkter: 1. Sokkel, defekt mørtelkant 2. Sætningsrevner i sokkel 3. Gulv i trapperum, skævt og revnet 4. Kældervindue, i terrænhøjde 5. Facader og gavle,

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9071 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tæring i radiator i værelse Skader i murværk under skydedør Revner i vægge

Læs mere

Notat vedrørende renovering af Bakkegården tag.

Notat vedrørende renovering af Bakkegården tag. Maj 2015. Notat vedrørende renovering af Bakkegården tag. Flemming Christiansen Center for Trafik og Ejendomme Rådmandshaven 23 marts 2015. Notat. Notat fra bygningsgennemgang på plejecentret Bakkegården,

Læs mere

Page 1 of 2. Revneregistrering Cityringen Side 1 af 142

Page 1 of 2. Revneregistrering Cityringen Side 1 af 142 Page 1 of 2 Cityringen Side 1 af 142 Matr. nr.: Adresse: Opført: 11lc, Frederiksberg Aksel Møllers Have 2-4/Godthåbsvej 35-41 Opført 1943 år: Denne rapport omhandler: - Udvendig revneregistrering - Indvendig

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse!

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse! Isola Undertag Til fast underlag Isola Isokraft Høj Normal Tørre og sunde huse! Isola Isokraft Fast underlag af brædder eller tagkrydsfiner Generelt om undertag Isola Isokraft er et ekstra kraftigt og

Læs mere

Oldenborggade 7 7000 Fredericia

Oldenborggade 7 7000 Fredericia Oldenborggade 7 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT runo Seneka 1 ES - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Munkeskovvej 3-4690 Dato: 30-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-1749 Matr. nr./ejerlav Årløse Y, Terslev matr. nr 9d, 9h, 9f ES sagsnr. 60350

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 Besigtigelsesdato: 28. juni 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold Oplægningsvejledning Laumans IDEALSUPRA Vingefalstagsten Oplægning med rygningsindlæg Indhold Rygningsindlæg 2 Tekniske data 3 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 4 Tagfladens højde og lægtning 5

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab: (I det

Læs mere

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg - Den kommunale Boligforsyning Torvegade 74 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 16 16 Esbjerg Kommune Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Gl. Vardevej Gl. Vardevej 57-71 6700

Læs mere

TILSTANDSVURDERING STRANDMARKENS FRITIDSCENTER TAGRENOVERING HVIDOVRE KOMMUNE KULTUR-, TEKNIK-, MILJØ- OG ARBEJDSMARKEDSFORVALTNINGEN

TILSTANDSVURDERING STRANDMARKENS FRITIDSCENTER TAGRENOVERING HVIDOVRE KOMMUNE KULTUR-, TEKNIK-, MILJØ- OG ARBEJDSMARKEDSFORVALTNINGEN HVIDOVRE KOMMUNE KULTUR-, TEKNIK-, MILJØ- OG ARBEJDSMARKEDSFORVALTNINGEN STRANDMARKENS FRITIDSCENTER TAGRENOVERING TILSTANDSVURDERING Tilstandsvurdering Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 INDERVÆGGE... 3 INDERVÆGSOVERFLADER...

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT Bygherre : Ejendommen Sags nr. : 15.061 Dato: 19052016 Note: Angiver aktivitet uden økonomi afsat A Tagværk 152.600 18.100 37.100 3.100 14.600 13.100 4.600 7.100 8.600 22.100 A1 Tage: A1.1 A1.1.2 Tag mod

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9144 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Skævhed i tagkonstruktion. 2. Faskiner fungerer ikke. 3. Fugearbejde og sokkelpuds mangelfuld. 4. Løse fliser i baggang og

Læs mere

Holmegårdsskolen. Tilstandsrapport udarbejdet maj 2015 -af Nova 5 arkitekter A/S & Wessberg ingeniører A/S

Holmegårdsskolen. Tilstandsrapport udarbejdet maj 2015 -af Nova 5 arkitekter A/S & Wessberg ingeniører A/S Holmegårdsskolen Tilstandsrapport udarbejdet maj 2015 -af Nova 5 arkitekter A/S & Wessberg ingeniører A/S Rekvirent Hvidovre Kommune, KTMA, Ejendomsafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre v/mette Forslunde

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106 Besigtigelsesdato: Mandag den 6. oktober 2014 kl. 12.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9066 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Lægter i tagkonstruktion (litra A) har fugtskjolder på hele sydsiden og taget er utæt. 2. Fugt i kælderen er mere omfattende

Læs mere

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr.

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr. A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 213 rev april 214 nr Tilstand Afhjælpning -5 år 5-2 år Forbedr. Priser er anslåede håndværkerudgifter incl moms, finansiering,

Læs mere

TILSTANDSVURDERING AF TAGE EJERFORENINGEN PORCELÆNSGÅRDEN. Til Ejerforeningen Porcelænsgården. Dokumenttype Tilstandsvurdering af tage

TILSTANDSVURDERING AF TAGE EJERFORENINGEN PORCELÆNSGÅRDEN. Til Ejerforeningen Porcelænsgården. Dokumenttype Tilstandsvurdering af tage Til Ejerforeningen Porcelænsgården Dokumenttype Tilstandsvurdering af tage Dato September 2013 TILSTANDSVURDERING AF TAGE EJERFORENINGEN PORCELÆNSGÅRDEN TILSTANDSVURDERING AF TAGE EJERFORENINGEN PORCELÆNSGÅRDEN

Læs mere

Tegningsnummer Emne Tegningsdato Målestok Tegnet af Godkendt af Rev. Rev. dato

Tegningsnummer Emne Tegningsdato Målestok Tegnet af Godkendt af Rev. Rev. dato 2.00.0. Træhuse - pladsbyggeri Dato: 2012-05-01 100 Ydervæg - 195 mm massive stolper - vandret vægbeklædning - principsnit 2009-09-01 1:5 MBS Træinfo 110 Ydervæg - 195 mm massive stolper - lodret vægbeklædning

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7282 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Flere sålbænke har revner 2. Manglende fodblik ca. 300 mm ved tagnedløb mod nord/vest. Manglende korrekt afslutning af undertag

Læs mere

BYGGESJUSK I BYGGERIET

BYGGESJUSK I BYGGERIET BYGGESJUSK I BYGGERIET Michael Simonsen Byggeteknisk Rådgiver Mobil: 40 15 51 40 E-mail: ms@dhv.dk Dansk Håndværk Islands Brygge 26 Tlf.: 32 630 470 Fax 32 600 472 VINDUERS ENERGIMÆSSIGE PERFORMANCE Bygningsdel

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Dansk Bygnings Consult

Dansk Bygnings Consult Tilstandsrapport for ejendommen Edvards Falcks Gade 3-5, København Vurdering af facader, kælder, trapper og tag Rapporten er udført i marts/april 215 Tlf.: 38 86 77 77 eller 2262 89 Firskovvej 6, 1 sal,

Læs mere

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker.

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker. Afstandsliste Min. 30 mm Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Isolering Dampspærre Forskalling Tyvek er diffusionsåbent og må lægges direkte på isoleringen. Det anbefales at etablere en luftspalte

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10 027 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fugt nederst i skorstenen Fugt i væg i entré Hængsler på indvendige døre Skade i spærhoved Tagbelægning understrøget

Læs mere

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt.

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt. Edisonsvej 12 (ejerboligforening) Bygherre: Ejerforeningen Edisonsvej 12 Rådgiver: Falkon A/S Administrator: Husen Advokater Dato: 28-04-2014 Matr. nr. 30m, Frederiksberg Opførelsesår: 1891 Etager: 4 SAVE-værdi:

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Tilsynsrapport. Lejlighedskomplekset Monark 2 Belek, Antayla Tyrkiet. Kunde: Rådgiver: Enghaven 49 DK - 7500 Holstebro +45 97407757

Tilsynsrapport. Lejlighedskomplekset Monark 2 Belek, Antayla Tyrkiet. Kunde: Rådgiver: Enghaven 49 DK - 7500 Holstebro +45 97407757 Tilsynsrapport Sag: Lejlighedskomplekset Monark 2 Belek, Antayla Tyrkiet Kunde: Ejerlejlighedsforeningen Belek Rådgiver: Enghaven 49 DK - 7500 Holstebro +45 97407757 Udgivet Dato: 02.11.2011 Underskrift:

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

TIL BEBOERNE I EF EMDRUPVEJ 12-20/TEGLSTRUPVEJ 3-9

TIL BEBOERNE I EF EMDRUPVEJ 12-20/TEGLSTRUPVEJ 3-9 TIL BEBOERNE I EF EMDRUPVEJ 12-20/TEGLSTRUPVEJ 3-9 Udskiftning af tag, maleristandsættelse af vinduer, istandsættelse af facader Ovenstående arbejder igangsættes i løbet af kort tid. Arbejdet forestås

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk Besigtigelsesnotat Rødovre 2012-09-25 Sag nr. A288 ea Vedr.: Emne: A/B Svanevej 25-27 og

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8206 Oversigt over klagepunkter: 1.Der klages over at ydervægge i tilstandsrapport er beskrevet som stænkpudset og malet murværk, hulmur i dele af bygningen og massiv murværk med

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16196 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget fredag d. 16. august 2017 i tidsrummet mellem kl. 10:00 og 11:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

7 Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København...

7 Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København... 7 Tagflade imod gade Oversigtsfoto. Tagfladerne er besigtiget både på regnvejrsdage og på tørvejrsdage. Eternitstenene er lagt i sort tagkit, hvorfor der ikke er etableret et undertag. En undertagskonstruktion

Læs mere

Kulturhistorisk værdi 2 Kulturhistorisk vurdering Bygningen er et fint eksempel på det hospitalsbyggeri, som amterne

Kulturhistorisk værdi 2 Kulturhistorisk vurdering Bygningen er et fint eksempel på det hospitalsbyggeri, som amterne Alléen 14 - Lindely Beskrivelse Alléen 14, 1841 ff. Alléhuset Generel: Grundmuret, gulmalet længehus i 1½ etage over høj kælder. Profileret og hvidmalet hovedgesims. Sokkel af tilhugne granitsten. I gadefacaden

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13023

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13023 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13023 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 2. maj 2013 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Etape 1, den 18. maj 2015

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Etape 1, den 18. maj 2015 Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Etape 1, den 18. maj 2015 DAGSORDEN 1. Velkommen v/ Marianne Salomonsen 2. Valg af dirigent 3. Gennemførelse af renoveringen - Beboerkoordinator v/ Annette

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand:

Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 7244 Oversigt over klagepunkter: 1. Fundering undersøgelse af grundvandsstand og dræn 2. Der er revner i ydervægge i bolig 3. Der er rådangreb i bjælke over vindue i gavl mod vest 4. Tagplader er beskadiget

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9106/10083 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. TV-stik - udgår 2. Regulering af gulvvarme 3. VVS-installation nyistandsat 4. Tryk på varmt vand - udgår 5. Temperaturregulator

Læs mere

Forchhammersvej 24-26, 1920 Frederiksberg C 10.02.2016

Forchhammersvej 24-26, 1920 Frederiksberg C 10.02.2016 Ansøgning: På vegne af ejendommens ejer ansøges om tilladelse til indretning af 4 stk. senior-boliger i tagetagen. I indretningen lægges vægt på fleksibilitet og tilgængelighed i form af åbne rum, lette

Læs mere

Historisk anvendelse

Historisk anvendelse Naturskifertage Historie Oprindelse Skifertyper og størrelser Traditionel tætning Rygningstyper Nedbrydning af skiferen Nedbrydning af inddækningerne Reparationsmuligheder Omlægning Nye skifertage Tagvinduer

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler

5 års gennemgang fællesområder Nye fejl/mangler 5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler lb. nr Område Pkt. Mangelbeskrivelse Udbedres Afvist Besigtiges Kommentar 1 Generelt Kloak/faldstammer: vi skal have slamsuger på, ca. hver 6. mdr. i nogle

Læs mere

Bv B 5-ÅRS EFTERSYN. Holmbladsgade 83 m.fl. Ejer: AB Vermlandsgård. (andet eftersyn) rapport. Dato: 19. juni 2008. Sag nr. 2002 0070.

Bv B 5-ÅRS EFTERSYN. Holmbladsgade 83 m.fl. Ejer: AB Vermlandsgård. (andet eftersyn) rapport. Dato: 19. juni 2008. Sag nr. 2002 0070. - Sag nr. 2002 0070 Holmbladsgade 83 m.fl. Ejer: AB Vermlandsgård 5-ÅRS EFTERSYN Eftersynsfirmaet (andet eftersyn) rapport Udført af: Wissenberg A/S Dato: 19. juni 2008 Bv B Indholdsfortegnelse Illustration

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Råd i udestuens træværk. 2. Manglende udluftning i udestuens tagkonstruktion. 3. Råd m.v. i vinduer og døre. 4. Utætte tagrender/nedløb. 5. Afskalning på sokkel. 6. Revner

Læs mere

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde Registrering af rørinstallationer Februar 2016 Norconsult Wessberg A/S Rådgivende ingeniørfirma Herlev Bygade 14 2730 Herlev Rapport Dato 25.02.2016 Sag 157421 Ini LM

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J. nr. 10018

SKØNSERKLÆRING J. nr. 10018 SKØNSERKLÆRING J. nr. 10018 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den byggesagkyndiges forklaring: 1. Mur under tag i begge gavle er ikke afsluttet, hvorfor dyr og fugle kan

Læs mere

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen Nærværende liste er alene at betragte som vejledning omkring punkter til kontrol af hver enkelt bolig. Der vil selvfølgelig være variationer grundet det individuelle tilvalg til hver bolig, som gør at

Læs mere

RAMBØLL ved Henning Hammerich foretog 2 korte besigtigelser gennem forløbet i forbindelse med hans arbejde med ny svømmehal i Thyborøn.

RAMBØLL ved Henning Hammerich foretog 2 korte besigtigelser gennem forløbet i forbindelse med hans arbejde med ny svømmehal i Thyborøn. NOTAT Projekt Afhjælpning af vandskader over varmtvandsbassin og tag over glassal samt mellemgang ud for varmtvandsbassin med tilstødende mellemgang mod syd Kunde Lemvig Idræts- og Kulturcenter Notat nr.

Læs mere

Gennemgangen blev fortaget d. 20.08.2015 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen i selskab med Per Krogh

Gennemgangen blev fortaget d. 20.08.2015 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen i selskab med Per Krogh VURDERING AF TILSTAND OG BEVARINGSVÆRDI Jespervej 274, 3480 Fredensborg Rekvirent: Ole Worm Christensen Jespervej 274 3480 Fredensborg Gennemgangen blev fortaget d. 20.08.2015 af bygningsrådgiver Anders

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Lokalplanen i populærudgaven

Lokalplanen i populærudgaven Lokalplanen i populærudgaven Bestyrelsen har udarbejdet denne populærudgave af lokalplanen. Populærudgaven indeholder de væsentligste juridisk bindende bestemmelser fra lokalplanen, og kan bruges til at

Læs mere

INDDÆKNING AF TEGLTAGE

INDDÆKNING AF TEGLTAGE INDDÆKNING AF TEGLTAGE Ved en inddækning forstås en tæt samling mellem to bygningselementer, i dette tilfælde en tagsten og den lodrette eller skrå flade, tagstenen uvægerligt må støde ind imod på mange

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12129

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12129 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12129 Besigtigelsesdato: Den 08.11.2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten

Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten Per Bager Byggeteknisk rådgiver ( DV1-F / PBA ) Arbejds tlf. 8833 2339 Mobil tlf. 2149 2339 E-mail pba@kuben.dk 1 Andelsforeningen A/B Kornblomsten Ejendommen

Læs mere

EF Højagerbo. Tilstandsvurdering og Vedligeholdelsesbudget. Kim Olsson A/S. Sag nr. 16.022 9. marts 2016. Rådgivende Ingeniører FRI

EF Højagerbo. Tilstandsvurdering og Vedligeholdelsesbudget. Kim Olsson A/S. Sag nr. 16.022 9. marts 2016. Rådgivende Ingeniører FRI EF Højagerbo Tilstandsvurdering og sbudget Sag nr. 16.022 9. marts 2016 Solrød Center 80, 2. sal 2680 Solrød Strand Telefon 56 14 73 00 Telefax 56 14 74 00 www.kim-olsson.dk Sag: Tilstandsrapport Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Drift & Vedligehold. Kviste Kompaniet Vesterbæk. Vedligeholdelsesvejledning (I denne vejledning vil Kviste Kompagniet Vesterbæk være benævnt KKV) Tyndpladebeklædninger Hvis kvisten er beklædt med zink/kobber/aluminium

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Birkemosevej 10, 4293 Dianalund 26. maj 2015 H-15-02034-0172 370-002240 Benny Lillelund Som sælger

Læs mere

EF FASANHAVEN FACADER NOTAT E-02 Henrik Isidor 22.02.2009

EF FASANHAVEN FACADER NOTAT E-02 Henrik Isidor 22.02.2009 Emne Gennemgang af facader Dato Søndag d. 22.2.2009 kl. 10.00 12.00 Deltagere (HI) EF Fasanhaven Pos Emne 01 Baggrund I forbindelse med den forestående 1. års gennemgang af ejendommen, har EF Fasanhavens

Læs mere

Montagevejledning til Carport 660 x 650 /330 cm. Vare nr. model 9633312

Montagevejledning til Carport 660 x 650 /330 cm. Vare nr. model 9633312 Montagevejledning til Carport 660 x 650 /330 cm. Vare nr. model 9633312 660 cm 650 cm 336 cm Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

Skønsmandens erklæring 8147

Skønsmandens erklæring 8147 Skønsmandens erklæring 8147 Oversigt over klagepunkter: 1. ternitplader 2. ammentrykt isolering 3. ngen gangbro 4. åd i vinduer (2 stk. på 1. Sal og 1 stk. i stuen) 5. åd i kældervindue 6. kævheder i stuegulv

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7218 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Sokkel har kun fået K1 i forhold til K2 i ny rapport. 2. Østgavlens træbeklædning er ikke nævnt og har fået K3 i ny rapport. 3. Læmur er ikke nævnt

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3 HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF TAGDÆKNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Bebyggelsen

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28 7. maj 2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

HÅNDBOG Lægningsvejledning

HÅNDBOG Lægningsvejledning HÅNDBOG Lægningsvejledning Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Fastlæggelse af tagfladens længde... side 6 Oplægning - binding... side 7 Rygningslægninger... side

Læs mere

Ilulissat Kommuneat ATUARFIK MATHIAS STORCH REGISTRERING VEDRØRENDE ASBESTHOLDIGE BYGGEMATERIALER

Ilulissat Kommuneat ATUARFIK MATHIAS STORCH REGISTRERING VEDRØRENDE ASBESTHOLDIGE BYGGEMATERIALER Ilulissat Kommuneat ATUARFIK MATHIAS STORCH REGISTRERING VEDRØRENDE ASBESTHOLDIGE BYGGEMATERIALER 19.02.2007 Projekterende: Masanti A/S - Postboks 344-3952 Ilulissat tlf. 94 38 53 - fax: 94 34 97 Masanti

Læs mere

KVINDEHJEMMET - ombygning 5.sal

KVINDEHJEMMET - ombygning 5.sal WOHLERT Arkitekter A/S KVINDEHJEMMET - ombygning 5.sal RETTELSESBLAD NR 02, UDSENDT DEN 17.02.2016 Rettelsesbladet inkl. tilhørende bilag indgår i det samlede udbudsmateriale. Alle entrepriser - Diverse

Læs mere

Bygningsdelsbeskrivelse tømrer

Bygningsdelsbeskrivelse tømrer Generelt Nærværende beskrivelse omhandler tømrerarbejde i forbindelse med om- og tilbygning til ovenstående ejendom. Omfang Til tømrerarbejdet hører følgende ydelser (24)01 Ydervægge af træskelet (24)02

Læs mere

Dårlig. Mindre god. Normal. Meget god. Dårlig. Mindre god. Normal. Meget god. Dårlig. Mindre god. Normal. Meget god

Dårlig. Mindre god. Normal. Meget god. Dårlig. Mindre god. Normal. Meget god. Dårlig. Mindre god. Normal. Meget god 1.0.1 Tagrygning. Tagrygningen fremstår i en god stand. Der anbefales at tagrygningen gennemgås hvert tredje år for utætheder. 1.0.1 Dog er der flere steder at fastgøringsskuerne IKKE er ordentligt skruet

Læs mere

Arbejdets stade Våbenhusets facader og skorsten er afrenset og fuger udkradset. Fugning og støbning af skorsten afdækning er påbegyndt.

Arbejdets stade Våbenhusets facader og skorsten er afrenset og fuger udkradset. Fugning og støbning af skorsten afdækning er påbegyndt. Byggepladsbesøg ved NHL 22.6.15 SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 TILSYN - NOTAT 2 23.6.2015 Arbejdets stade Våbenhusets facader og skorsten er afrenset og fuger udkradset.

Læs mere

Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely)

Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely) Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely) Beskrivelse Alléen 14, 1878, kaldt Birkely efter birketræerne i den gamle hospitalshave. Trefløjet anlæg med en forholdsvis kort og lav hovedbygning (liggende vest-øst)

Læs mere

Anvendelses- /forarbejdningsanvisning Montageanvisning 99784, 99785 2011-04-01-2013-04-01. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages:

Anvendelses- /forarbejdningsanvisning Montageanvisning 99784, 99785 2011-04-01-2013-04-01. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Anvendelses- /forarbejdningsanvisning Montageanvisning Artikel-nr. / Article No.: 99784, 99785 Sprog / Languages: da Gyldig / Valid: 2011-04-01-2013-04-01 BERNER_53709.pdf 2012-07-26 BRUGS- OG MONTAGEANVISNING

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen er opført i 1970, og fik i 2004 en mindre

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. E/F Hostrupsvej 2 Hostrupsvej 2 1850 Frederiksberg C 09-11-2015. SCHØDTA/S,Pasteursvej14,1799KøbenhavnV

Vedligeholdelsesplan. E/F Hostrupsvej 2 Hostrupsvej 2 1850 Frederiksberg C 09-11-2015. SCHØDTA/S,Pasteursvej14,1799KøbenhavnV Vedligeholdelsesplan E/F Hostrupsvej 2 Hostrupsvej 2 1850 Frederiksberg C 09-11-2015 SCHØDTA/S,Pasteursvej14,1799KøbenhavnV Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4

Læs mere

Patriciervilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1860-1930

Patriciervilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1860-1930 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Patriciervilla Opført i perioden: ca. 1860-1930 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

Masterplan for administrationsbygninger. i Allingåbro, Glesborg og rådhuset i Grenaa. Direktionssekretariatet

Masterplan for administrationsbygninger. i Allingåbro, Glesborg og rådhuset i Grenaa. Direktionssekretariatet Masterplan for administrationsbygninger i Allingåbro, Glesborg og rådhuset i Grenaa. Direktionssekretariatet juni 2010 1. Indledning I forbindelse med budgetlægningen for 2011 udarbejdes denne masterplan

Læs mere