Evaluering af regionalfondsprojektet Grøn Energi i Innovative Netværk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af regionalfondsprojektet Grøn Energi i Innovative Netværk."

Transkript

1 Evaluering af regionalfondsprojektet Grøn Energi i Innovative Netværk. Rammerne: Regionalfondsprojektet Grøn Energi i Innovative Netværk (GEIN) havde til formål at udvikle og facilitere et offentligt-privat netværk af energiaktører og interessenter på Bornholm mod en evt. dannelse af en klynge. Denne klynge skulle have til formål at bære Bornholms visioner på energiområdet igennem ved udvikling og demonstration af, hvordan et samfund kan gøre sig mindre sårbare overfor priser på fossile brændstoffer og samtidig bidrage til stabilisering af klimaforandringer. Projektets samlede budget var på ,50 kr.. Hele rammen er blevet udnyttet gennem perioden 1. januar 2009 og frem til 31. december Projektet blev af 3 omgange forlænget i alt et år for, at de sidste planlagte aktiviteter kunne afvikles. Undervejs blev projektet ændret radikalt på indholdssiden, mens formålet med projektet blev fastholdt. Det skyldtes især, at projektets projektleder og netværksfacilitator (Energikoordinator) opsagde sin stilling efter 1½ år. I stedet for at indsætte en ny fuldtidsprojektleder valgte styregruppen en anden tilgang med en mere flad hierarkisk struktur, hvor projektets partnere i højere grad blev ansvarlige for en række nye planlagte aktiviteter, som skulle bidrage til samarbejde mellem Bornholms energiaktører. Effektmål: 1. Projektet forventedes at generere 4 samarbejder internt i virk./inst./org. 2. Projektet forventedes at generere 11 samarbejder mellem virk/inst./org. 3. Projektet forventedes at foranledige at 6 virk./inst./org. udvikler/implementerer nye produkter og/eller processer 4. Projektet forventedes at foranledige at 6 virk./inst./org. styrker deres innovations kompetencer 5. Projektet forventedes endvidere at have en positiv miljøeffekt ved at spare tons CO2 og MW fra ikke-fornyelige ressourcer. Aktiviteterne: Følgende aktiviteter er blevet gennemført under dette projekt: 1. Facilitering af Energy Map for de virksomheder, som har ønsket at deltage Oprindeligt havde projektet en basisprofil på portalen EnergyMap. Partnervirksomheden BCB og Energikoordinatoren øgede Bornholms synlighed op til COP15 ved tilkøb af udstillingsprofilen. Dette også for at styrke fundamentet for EnergyToursBornholm. Det var tanken, at EnergyMap skulle fortsætte sin støttefunktion for EnergyTorusBornholm. Dog skulle virksomhederne selv skrive deres tekster, hvis de skulle opdateres. Energi Koordinatoren ville sørge for, at teksterne blev sendt til webmaster m.h.p. upload. Men der har ikke vist sig behov for redigering. Spørgsmålet er, om sitene og til stadighed fungerer efter hensigten, eller om det blot var aktuelt under COP15.

2 2. Arrangere Klima DM Der blev afholdt KlimaDM på Bornholm 15. maj 2009, hvor finalen blev koordineret med Danmarks Naturfredningsforenings klimakonference på Bornholm. På den måde fik vi lagt en event ind i DNs program og fik samlet pressen om begivenhederne. Bornholm, som havde status som en region i klimadm, har få indbyggere, og der blev gjort et særligt tiltag for at få folk til at melde sig til konkurrencen (breve til mulige deltagere og særlig annoncering på uddannelsessteder). Bornholm fik landets højeste score i deltagere/indbygger, fandt tre gode finalister til DM finalen den 12. juni 2009 og løb med danmarksmesterskabet i kategorien handling med idéen om et rollespil for børn ved navn Agenda-byen udviklet af Thorbjørn Stenholm, Søren Vinding, Pelle Klit Christensen og Birgitte Clausen. 3. Abonnere på det landsdækkende Energy Tours-netværk og faciliteret de lokale aktører, som har ønsket at deltage Partnervirksomheden BCB har udviklet et katalog for EnergytoursBornholm, som stilmæssigt passer ind i de andre brochures layout. EnergyToursBornholm blev kun direkte finansieret gennem projektet i Koordinatoren har dog kunnet facilitere netværket fra tid til anden. Og BCB har naturligt overtaget den daglige styring af EnergyTours m.h.p. at lande det i projektet Convention bureau Bornholm. 4. Deltage med oplæg om energisamarbejde til diverse Energy Tours besøg på Bornholm samt diverse afholdte internationale konferencer / workhops Der har løbende været holdt oplæg til mini-konferencer, møder og modtagelse af interesserede gæster fra andre dele af Danmark og verden. 5. Facilitere Klimakommisionens arrangement på øen Der har været afholdt et koordinerende og oplysende møde med klimakommissionen, og klimakommissionens konference (afholdt i 11 byer i landet) blev afholdt 10. september 2009 på Bornholm. Der var indbudt 50 personer (lokale erhvervsfolk med tilknytning til energi og/eller politik og uddannelse.) Konferencen videregav deres forslag til Klimakommissionen, og der blev fulgt op på klimakommissionens konference på Bornholm ved et møde i energistyrelsen. Her blev landets bidrag vendt og debatteret grundigt. Der blev hovedsageligt fokuseret på barrierer for udbredelse af løsninger, der kan fortrænge fossile brændstoffer. Et eksempel herpå er fx forslaget om månedsafregning af solcelle strøm i stedet for årsafregning. Klimakommissionens færdige forslag vil foreligge til september. 6. Deltage i COP15-udstillingen i Forum og facilitere de aktører, som har ønsket at deltage i Bright Green Island-standen Bornholms stand på udstillingen den december 2009 blev koordineret af partnervirksomheden BCB i projektet Kommercialisering af know how på energiområdet. Forum blev besøgt af ca personer under COP 15. Alle deltagere i standen var glade for et stort fremmøde, og der var positiv respons fra de mange gæster. De udviklede materialer: EnergyTours kataloget og energistrategierne blev delt ud til interesserede personer. 7. Udarbejde energibalancer for Bornholm for 2008 Energibalancen for 2008 blev opgjort og anvendt i Transplan projektet. Resultatet viser en øget anvendelse af lokale vedvarende energiressourcer til fordel for fossile brændsler. De store tiltag som fjernvarme i Åkirkeby og Hasle er ikke fuldt implementeret i tallene. (Hasle begyndte produktionen i efteråret 2008 og har fortrængt ganske lidt olie).

3 8. Udviklet en supplerende energistrategi og faciliteret, at Bornholms 1. generation af energistrategier blev trykt efter en særlig udviklet designskabelon Energikoordinatoren udviklede en energistrategi, som blev vedtaget af vækstforum og afstemt med interesserne i energiklyngen og Bornholms master brand, Bright Green Island. Vækstforums energistrategi er erhvervsrettet og supplerer desuden Bornholms Regionskommunes Energistrategi 2025 og regeringens erhvervsklimastrategi. Energistrategierne (den kommunale og vækstforums) blev desuden oversat til engelsk, og i samarbejde med Business Center Bornholm blev et layout udviklet, som passede ind i master brandet, Bright Green Island og den markedsføringsplatform, der blev udviklet i forbindelse med COP15 og Dansk Industris udstilling i Forum den 11. og 12. december Strategierne i nyt layout er først og fremmest produceret med henblik på COP15 og som bidrag til EnergyTours. 9. Koordinering i forhold til- og lejlighedsvis facilitering af energinetværk, som ellers er aftalt primært varetages under projekterne Bright Green Test Island (BGTI) og klyngeudviklingsprojekterne Det har været en meget dynamisk proces, der har bølget frem og tilbage. Energikoordinatoren har gjort utallige forsøg på at samle en energiklynge, som der kun til dels har vist sig interesse for. Det vurderes, at det bl.a. har hængt sammen med, at der har været mange om budet, da der dels samtidig har været igangsat et klyngeprojekt. Dels har der været interesse fra erhvervslivet om at iværksætte eget samarbejdsprojekt (BGTI). Det har taget noget tid at finde den rette balance. Da tilgangen i projektet midtvejs blev markant ændret blev samarbejdsklimaet også mindre konfliktfyldt. Prisen har været færre styregruppemøder, men til gengæld er der blevet gennemført mange aktiviteter med gode samarbejder mellem færre parter. 10. Projektledelse af el-bil projekt i Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommunes elbilprojekt blev projektledt af Regionskommunen frem til 1. jan gennem dette projekt. El-bil projektet har også rapporteret til Energistyrelsen, da indkøbet af bilerne er støttet der igennem. Elbilerne har stort set levet op til den opgivne ydeevne, dog har det direkte indkøb af 3 elbiler fra leverandør i Italien og deraf lang transportvej af reservedele og afklaring af garantiforhold, vanskeliggjort det at holde 3 biler kørende samtidigt. Kommunens 3 indkøbte elbiler har i lange perioder været groundet p.g.a. tekniske vanskeligheder. Årsagerne har bl.a. været en defekt INVERTER, en defekt DC/DC (fordeler strøm fra batteripakke til 12 v. batteri) samt fejl på batteripakken. Der er i BRK generelt ikke tilfredshed med bilernes servicering og drift, men gennem projektledelsen fås nogle uvurderlige erfaringer om indkøbsaftaler og elbilers nuværende rækkevidder i forhold til kommunens kørselsbehov. El-bilerne blev i øvrigt under Folkemødet 2011 på Bornholm brugt til VIP-transport herunder Indenrigs- og sundhedsministeren, Borgmesteren samt formanden for Danmarks Vækstråd 11. Afvikling af underprojektet borgernes el-bil-test CoosEV Der er endvidere blevet kørt et forsøg, hvor 20 bornholmske familier har kunnet låne en elbil i 3 mdr. De 20 familier blev valgt ud på baggrund af deres bopæl (fordelt på hele øen), alder, stilling etc. (187 familier havde søgt). Der har været monteret dataloggere i bilerne, der har bl.a. været aflæst forbrugsmønstre, hastighed, lade intensitet mv. Disse data skulle gøre det muligt at sammenligne med tilsvarende projekter i andre dele af landet, for på den måde at se, om/hvordan Bornholm skiller sig ud. Aktiviteten betegnes som en succes, hvor især de første 10 familier har været meget positive, og alle familier ville gerne udskifte en af familiens biler med en elbil, hvis prisen for en elbil var lavere. Men ingen ville af samme årsag udskifte deres bil på nuværende tidspunkt. Afrapportering af aktiviteten kan rekvireres.

4 12. Analyse af øens biomassepotentiale Der er blevet udarbejdet en rapport, som bl.a. viser, hvad Bornholms potentielle biomasse ressource er for skovarealerne, til at supplere de oplysninger vi har for landbrugsarealerne. Konklusionen er, at der akkurat er et tilstrækkeligt stort biomassepotentiale til at gennemføre en selvforsyning på energiområdet, hvis der kan sparres tilstrækkeligt på energiforbruget, og hvis ressourcen forvaltes rigtigt. Biomasse rapporten kan rekvireres. 13. Udarbejdelse af energibalancer for Bornholm for 2010 Energibalancen for 2010 blev opgjort. Resultatet viser en øget anvendelse af lokale vedvarende energiressourcer til fordel for fossile brændsler. De store tiltag som fjernvarme i Åkirkeby og Hasle samt mere vindenergi og energi fra biogas er de primære årsager. Dog steg mængden af fossile brændstoffer også, især p.g.a. mange ekstraordinære aktiviteter på Østkraft. Metoden bag energibalancen kan evt. anvendes i et fremtidigt testlaboratorium som model eller energimålepind for energiforbrug i et mindre samfund. Noget af dette arbejde er båret over i BGTI-samfundsmodellen, hvor data herfra er udleveret til BGTI-projektet. 14. Udarbejdelse af en hvidbog om Bornholms energistrategi med anbefalinger til en revideret udgave øens energistrategi På baggrund af energibalancerne for 2005 og 2010 har der kunnet spores en udvikling, som har kunnet holdes op i mod den energistrategi, der blev udarbejdet i Denne er blevet analyseret og evalueret med henblik på at kunne give en række anbefalinger til justeringer i en revideret energistrategi. Dette er samlet i en hvidbog. De primære anbefalinger går på at fortsætte i samme spor men i et højere tempo. D.v.s. at der fortsat skal implementeres fjernvarme i bysamfund, hvor det kan betale sig, at der skal gøres noget ved opvarmede huses klimaskærm, at der skal findes en bedre løsning for opvarmning af Rønne, og at der skal ske noget drastisk på transportområdet med bl.a. implementering af mange flere el-biler. Hvidbog kan rekvireres. 15. Analyse af mulighederne for et solkraftværk Mulighederne for at lave et stort fælles solcelleanlæg, ligesom man kender det fra vindmøllelaug er blevet undersøgt. Hovedkonklusionen er, at der ikke vil kunne opnås rentabilitet i anlægget pga. de afregnings- og tilskudsmodeller, der pt eksisterer. I en evt. kommende fase af PV Island Bornholm vil arbejdet med at få etableret et stort solcelleanlæg på Bornholm blive forsat. På trods for den manglende succes i form af et større anlæg på minimum 500 kw, så er det i forbindelse med aktiviteten alligevel lykkedes at få etableret flere store anlæg, der er større end de mere udbredte husstandsanlæg. Resultatet af undersøgelsen kan rekvireres. 16. Analyse af muligheder for udbygning af landbaseret vindenergi og bistand til en planproces herfor Screening af en række identificerede potentielle vindmølleområder indeholdende landskabets visuelle egnethed, mulig produktion fra området i forhold til de mulige møllestørrelser, det mulige antal møller, de mulige opstillingsmønstre på de enkelte arealer, samt mulige konflikter med diverse blødere beskyttelseshensyn. På baggrund heraf blev der udarbejdet et debatoplæg med henblik på et decideret temaanlæg. Der blev også afholdt et debatmøde. Resultatet er, at kommunalbestyrelsen har fået et kvalificeret grundlag at arbejde videre med. 17. Forundersøgelse af geotermi Der er udarbejdet en endelig rapport fra GEUS, der beskriver mulighederne for et geotermisk anlæg på Bornholm. Konklusionerne indikerer, at der muligvis kan etableres et geotermisk anlæg

5 på Bornholm, men der er stor usikkerhed om rentabiliteten, og der kræves en meget stor investering for at få en mere sikker viden om et evt. anlægs økonomi. Resultatet af undersøgelsen kan rekvireres. 18. Gennemførelse af en fælles energistand på folkemødet 2011 Oprindeligt var der på Folkemødet planlagt en seance med ressourcepersoner inden for klima- og energidebatten, men det måtte desværre aflyses, da flere af de ønskede deltagere ikke kunne komme til Bornholm under Folkemødet. Som erstatning herfor har der efterfølgende været arrangeret et par seminarer. Senest den 21. dec. 2011, hvor bl.a. Anders Dyrelund, markedschef Energi fra Rambøll, fortalte om energiplanlægning baseret på rapporterne Tværgående energiplanlægning i Hovedstadsregionen og Varmeplan Danmark Seminaret blev afrundet af en diskussion, hvor deltagerne diskuterede muligheden for at forsætte omstillingen af energiforbrug og produktion på Bornholm til vedvarende energi. Samlet afrapportering af Folkemødeaktiviteten kan rekvireres. Resultaterne af aktiviteterne er afrapporteret løbende til Erhvervs og Byggestyrelsen i forbindelse med halvårs afrapporteringerne. Evalueringsmetode: Alle 10 netværksdeltagere og partnere er blevet kontaktet pr tlf. og stillet de samme spørgsmål (spørgeskema er vedhæftet), hvorefter der kan konkluderes på nedenstående resultater under udbytte. Spørgeskemaet har dels søgt svar på de opstillede effektmål, dels har det været forsøgt kortlagt energiaktørernes (eksemplificeret ved projektets 10 netværksdeltagere og partnere) kendskabsniveau til 17 projekter indenfor energiområdet på Bornholm. Dette skal bidrage til et pejlemærke om, hvorvidt det er lykkedes at få energiaktørerne til at informere og involvere hinanden i samarbejder på kryds og tværs. Udbyttet: I forhold til de opstillede effektmål har projektet genereret følgende resultater: 1. Projektet genererede 12 nye samarbejder internt i 7 virk./inst./org. 2. Projektet genererede 35 nye samarbejder mellem 8 virk/inst./org. 3. Projektet foranledigede at 8 virk./inst./org. udviklede/implementerede 11 nye produkter og/eller processer 4. Projektet foranledigede at 9 virk./inst./org. styrkede deres innovations kompetencer 5. Vedr. en mulig positiv miljøeffekt har det vist sig vanskeligt at måle nøje af 2 grunde. Dels kan det være vanskeligt at isolere projektets påvirkning i MW eller tons CO2 fra andre øvrige faktorer som også kan påvirke øens CO2 udledning og energiforbrug, dels har det datamæssigt vist sig vanskeligt at arbejde med 2010-data da det var et meget unormalt år med 2 hårde vintre, en meget varm sommer og med helt ekstraordinære mange aktiviteter på Østkraft som alle har påvirket CO2 udledningen i negativ retning. Men det er ikke sandsynligt at projektets aktiviteter har påvirket CO2 udledningen i særlig negativ retning. Tværtimod. Dog forventes aktiviteternes langsigtede effekt (outcome) først at slå igennem om 2-10 år Herudover mener 5 ud af 10 adspurgte virk./inst./org., at projektet har bidraget til vækst i deres virksomhed trods en recession på samfundsniveau.

6 Udvikling hos deltagende virksomheder ja nej styrket innovationskonpetence vækstet I forhold til de adspurgte energiaktørers kendskabsniveau til 17 udvalgte aktiviteter på energiområdet indenfor de seneste 3-4 år ses af nedenstående diagram, at kendskabsniveauet er ret højt. Akkumuleret set (orange + gul + grøn) har aktørerne viden i mere eller mindre grad om 90 % af de 17 udvalgte projekter indenfor energiområdet på Bornholm. I over halvdelen af projekterne er de adspurgte energiaktører direkte involveret i de nævnte projekter (grøn). Dette sammenholdt med en viden om, at der i andet regi (BGTI) arbejdes mere intensivt med at indgå mere forpligtende samarbejder mellem nogle af Bornholms hovedaktører på energiområdet, kan pege på, at projektets formål er godt på vej til at blive indfriet. Dette understøttes af, at mange af projektets aktiviteter har givet anledning til nogle fælles samarbejdsemner.

7 Forankringen: Projektet har kørt på en flerstreget strategi: 1. Dels at varetage et minimum af markedsføring af Bornholm og de bornholmske potentialer inden for energiområdet i forbindelse med Klimatopmødet COP Dels at kitte de mange aktører på energiområdet på Bornholm sammen både ved at iværksætte en række fælles aktiviteter og ved at fastlægge en energistrategi til at danne rammen om øens energiaktiviteter. Vedr. den første del er det selvindlysende, at i kraft af, at et topmøde er en engangsforestilling, så er der ikke yderligere behov for at videreføre den aktivitet. Dog i det videre arbejde med markedsføring af Bornholm med bl.a. grøn energi som omdrejningspunkt, er det blevet forankret flere steder. Det er især hos Business Center Bornholm, at der gennem udviklingskontrakt med Bornholms Vækstforum, er allokeret ressourcer til markedsføring. Hos de øvrige aktører er det primært markedsføring ved eksemplets magt gennem grøn energi projekter. Her kan b.la. nævnes EcoGrid hos Østkraft og projektet omkring BGTI-samarbejdet styret af Væksthus Hovedstadsregionen. Dette projekts rolle har primært været opstarten til de aktiviteter, som nu kører i andre regi. Vedr. den anden del ses det, at samarbejdet mellem øens energiaktører fungerer. Bl.a. projektet her har i startfasen været noget aktørerne kunne mødes om og udvikle nye samarbejder i. Dog har det med projektets begrænsede ressourcer ikke været muligt, at facilitere alle nye samarbejdsaktiviteter og de mest flyvefærdige projekter er derfor udviklet som nye selvstændige projekter, som kører videre i eget regi. Her tænkes igen især på BGTI-samarbejdet. Projektet her har i stedet koncentreret sig om at facilitere mindre aktiviteter, som har kunnet afsluttes indenfor projektets levetid, men som har understøttet samarbejdskulturen energiaktørerne imellem. Det gælder især aktiviteterne omkring de to elbils-aktiviteter, analyser om solenergi, geotermi og vindkraft samt gennemførelse af en energistand under Folkemødet Omkring sidstnævnte aktivitet fandt aktørerne selv ud af at gentage aktiviteten til Folkemødet 2012 uden projektets involvering, og der arbejdes på noget tilsvarende til Folkemødet Omkring det energistrategiske område har projektet understøttet det opstartende arbejde omkring monitorering og yderligere kvalificering af de strategiske mål og midler samt det indledende arbejde til en ny revideret energistrategi. Om arbejdet fortsættes beror på en prioritering hos Bornholms Regionskommune, såvel politisk som administrativt, men opgaven er pt ikke budgetsat.

8 Bilag 1 Spørgeskema Virksomhedsnavn: 1. Er der de seneste 3 år opstået nye samarbejder internt i din virksomhed? 2. Er der de seneste 3 år opstået nye samarbejder til andre virksomheder, institutioner eller organisationer? 3. Er der i virksomheden udviklet nye produkter eller processer indenfor de seneste 3 år? 4. Er din virksomheds innovationskompetence blevet styrket indenfor de seneste 3 år? 5. Har din virksomhed vækstet de seneste 3 år enten i indtjening eller i antal ansatte?

9 6. I hvilken grad kender du til de energiaktiviteter, der er eller har været på Bornholm de seneste 3 år? Powerlap Ecogrid Transplan Klima DM Bornbiofuel CooseEV Grønt teknologi univers klyngeudvikling Energy Tours BGTI Energitelt på folkemøde 2011 Udvikling af grønt byggeri ved spinn-off og uddannelse Geothermi Energy Map COP15 udstilling Green Solution House PV-Island Fjernvarmeudbygning i Hasle, Balka, Åkirkeby og Østerlars Jeg kender ikke projektet Jeg har hørt om projektet Jeg har kendskab til projektet Jeg er inddraget i projektet 7. Er der i din virksomhed foretaget andre aktiviteter de seneste 3 år, som ikke er blevet nævnt, som kan bidrage til eller demonstrere, at et samfund kan udfase fossile brændstoffer?

strategisk energiplan 2015-2025

strategisk energiplan 2015-2025 strategisk energiplan 2015-2025 Vision: Bornholm er et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i 2025 OSTKRAFT Samarbejde om vækst og udvikling på Bornholm. Understøtte kommunens

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 262 Offentligt

Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 262 Offentligt 2010-11 EPU alm. del Bilag 262 Offentligt Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 24. maj 2011 Indenlandsk studietur til Bornholm den 18. og 19. august 2011 Udvalget har besluttet at foretage

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Handlingsplan

Handlingsplan Bornholms Vækstforums splan 2011 2012 på aktiviteter November 2011 Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø splan 2011-2012 vedtaget af Bornholms Vækstforum den 4. april 2011 Journalnummer 24.10.00P00-0011

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2013 November 2013 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Afrapportering til Vækstforum, november 2011.

Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Sekretariatet har nu været i drift siden medio maj 2010. Ved afrapporteringen til Vækstforum 2010 blev de mange opstarts og indsatsområder gennemgået. Således

Læs mere

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development 3 13. november 2011 4 13. november 2011 Først byplanlægning så SMART implementering» Udfordringerne

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion 1. Motivation/baggrund for temagruppens arbejde Region Hovedstaden har som politisk målsætning at gøre den regionale energisektor fossilfri i 2035 og tilsvarende

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

Økonomi- og Planudvalgets mål for 2018

Økonomi- og Planudvalgets mål for 2018 - og Planudvalgets mål for 2018 ØPU-01 Serviceplanlægning Et godt og aktivt liv for alle Bornholm som videnssamfund sk bæredygtig ø Afdækning af servicebehov og dermed kobling til mål om planlægning. Serviceområder

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2015

Langsigtede mål , samt delmål for 2015 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2015 Udvalg: - og Planudvalget ØPU-1 formulering Bright Green Island fra vision til handling (De 4 visioner) elforsyning, varmeforsyning, byggeri og transport

Læs mere

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling Thomas Kastrup-Larsen Rådmand 1 2 3 4 5 6 Målsætning: Aalborg Kommune fri af fossile brændsler senest i 2050. Bernd Müller, AAU-2011 7 Energibesparelser Mål: 40 50 % reduktion af energiforbruget frem mod

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

ManagEnergy 18-03-2014

ManagEnergy 18-03-2014 ManagEnergy 18-03-2014 1 Nationale målsætninger 2020: Halvdelen af vores elforbrug dækkes af vind 2030: Kul udfases fra de centrale kraftværker 2035: El- og varmeforsyningen dækkes af vedvarende energi

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

KLIMAINDSATSEN 2015 2016

KLIMAINDSATSEN 2015 2016 KLIMAINDSATSEN 2015 2016 AARHUS BYRÅD HAR BESLUTTET Aarhus Byråd: Klimaplaner 2007 Aarhus CO2-neutral i 2030 2008 Klimaplan 2009 2009 CO2 og Aarhus Kommune som virksomhed 2010 Klimaplan 2010-2011 CO2 og

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2012 November 2012 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin

Læs mere

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016 Bornholm rigere på oplevelser Bornholms turismestrategi 2013-2016 STRATEGI Bornholms nye turismestrategi tager over, hvor strategien fra 2006 slipper. Ambitionen med Bornholm I/S var at skabe grundlag

Læs mere

Grøn omstilling i Høje-Taastrup Kommune Hvor er vi Hvor skal vi hen Hvordan når vi målet?

Grøn omstilling i Høje-Taastrup Kommune Hvor er vi Hvor skal vi hen Hvordan når vi målet? Grøn omstilling i Høje-Taastrup Kommune Hvor er vi Hvor skal vi hen Hvordan når vi målet? Lars Christensen, Teknik- og miljøchef, Høje-Taastrup Kommune Organisering Politisk forankring Koordinere med andre

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Strategisk energiplanlægning for Furesø Kommune. Furesø Rådhus 19. august 2010, Gritt Jakobsen og Christine Rud Wennerberg

Strategisk energiplanlægning for Furesø Kommune. Furesø Rådhus 19. august 2010, Gritt Jakobsen og Christine Rud Wennerberg Strategisk energiplanlægning for Furesø Kommune Furesø Rådhus 19. august 2010, Gritt Jakobsen og Christine Rud Wennerberg 1 Disposition for oplæg 1. Indledende om strategisk energiplanlægning & målsætninger

Læs mere

Overskudsvarme kan skabe markant fald i CO2- udledning

Overskudsvarme kan skabe markant fald i CO2- udledning Marie Holst, konsulent Mhol@di.dk, +45 3377 3543 MARTS 2018 Overskudsvarme kan skabe markant fald i CO2- udledning Danske virksomheder lukker store mængder varme ud af vinduet, fordi det danske afgiftssystem

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Fra klimasnak til handling!

Fra klimasnak til handling! Fra klimasnak til handling! Per Alex Sørensen pas@planenergi.dk DN Mariagerfjord d.24.11.2009 Why is it always me? DN Mariagerfjord d.24.11.2009 Metoden Brændsel: Kul Olie Halm Træ Affald Vind Sol Vandkraft..

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Oplæg til præcisering, Strategisk Energiplan. Udgangspunktet Situationen og fakta Scenarier Opsamling & næste skridt

Oplæg til præcisering, Strategisk Energiplan. Udgangspunktet Situationen og fakta Scenarier Opsamling & næste skridt Oplæg til præcisering, Strategisk Energiplan Udgangspunktet Situationen og fakta Scenarier Opsamling & næste skridt Hvordan skaber vi en CO2-neutral energiproduktion på Bornholm? Scenarie 1 Brug af kommercielt

Læs mere

Evaluering af OPI i praksis

Evaluering af OPI i praksis Evaluering af OPI i praksis Oplæg på workshop om evaluering og effektvurdering af OPI projekter Odense, 11. april 2012 v/stefan Brendstrup, Partner, ph.d. Mit erfaringsgrundlag Eksempler på gennemførte

Læs mere

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling hvilken rolle og organisering kan give den bedste effekt? FINN DISSING Afdelingschef 1 Energibesparende foranstaltninger kommunale bygninger i 30 år 2 Udnævnelse

Læs mere

Opdateret Projektbeskrivelse

Opdateret Projektbeskrivelse Opdateret Projektbeskrivelse 1. Projekttitel E-bus KBH 2. Resumé Københavns Kommune har en målsætning om at 33% af alle kommunens busser kører på CO 2 -neutral el i 2025. Sker dette vil CO 2 -reduktionen

Læs mere

Baggrund. European Energy ønsker at bygge flere solkraftværker på Bornholm. Side 2. Solprojekt Bornholm FORTROLIGT

Baggrund. European Energy ønsker at bygge flere solkraftværker på Bornholm. Side 2. Solprojekt Bornholm FORTROLIGT Baggrund Bornholms Regionskommune (BRK) har vedtaget en ambitiøs plan med det mål, at Bornholm bliver en grøn Ø, med en høj andel af vedvarende energi, forberedt til fremtidens intelligente el-system.

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet.

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Status for Handleplan for varme- og energiforsyning Roskilde Kommune 2010-2015 Emne/opgave (Aktører og opgavestart) Status pr. 31.12.2011 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Roskilde Kommune vil i

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Januar 2014 Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning

Januar 2014 Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning Januar 2014 Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning Energiforum Danmark, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup www.energiforumdanmark.dk ENERGIFORUM DANMARKS KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES

Læs mere

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune Klimaet sætter dagsordenen Hvorfor? Randers Kommune Randers Kommune Strategisk energiplanlægning overvejelser Hvem skal vi lave strategisk energiplanlægning for? For klimaet, økonomien, sikkerheden, Danmark,

Læs mere

Klima- og energipolitik

Klima- og energipolitik Klima- og energipolitik Godkendt i Byrådet den 26. september 2011 1 Forord Klima- og Energi i nyt perspektiv Politik og Strategi 2020 blev udarbejdet af Plan- og Klimaudvalget og godkendt den 1. juni 2011

Læs mere

Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde d. 1. februar 2016.

Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde d. 1. februar 2016. Indstilling Til Magistraten Fra Direktørgruppen Dato 18. august 2016 Afrapportering af flygtningehandleplan Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde

Læs mere

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll Kort intro til Vækstforums arbejde 31. marts 2014 Borgmester Winni Grosbøll 1 Erhvervsfremmelov overordnet ramme Vækstforums opgaver: 1. Udarbejde de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst-

Læs mere

Projektet "Energi på tværs",

Projektet Energi på tværs, Projektet "Energi på tværs", Energikortlægning for Ballerup Kommune www.ballerup.dk Energikortlægning 2 Energikortlægning 3 Energikortlægning 4 Energikortlægning 5 Energikortlægning 6 Energivision Energivisionen

Læs mere

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima AGENDA Præsentation ELENA teknisk bistand betalt af EU Erfaringer fra Region Sjælland og 12 kommuner Forundersøgelse ELENA-ansøgning

Læs mere

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan November 2011 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG BORNHOLMERMÅL? Vi står på en brændende platform; vi skal sikre øens og samfundets bæredygtighed i dag og i morgen. Det er afgørende at vi forholde ros til den lokale bæredygtighed,

Læs mere

Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm

Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm Formål Projektet er et offentligt/privat samarbejde med det formål at samle Bornholms Regionskommune, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2015 20 1 2014 Indledning Indsats for bæredygtig udvikling 2015 giver et overblik over de indsatser, der skal sikre, at Gentofte Kommune lever op til

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

Stort overblik. Klare budskaber. Evaluering af Business Center Bornholm

Stort overblik. Klare budskaber. Evaluering af Business Center Bornholm Stort overblik. Klare budskaber. Evaluering af Business Center Bornholm Fra hjertet Bornholm har Behov for ny vækstmodel; brændende platform Dygtige virksomheder; succes Industriel kerne (foruden landbrug/turisme);

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Varmeplan Hovedstaden - Klima mål, miljø og VE Varme-seminar I Dansk Design center 9. juni 2008 Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Henrik Lund Professor i energiplanlægning

Læs mere

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8 1 2 Indhold Grundfortællingen 3 Bornholm nærhed i centrum 4 Målgrupper 6 Budskaber 8 3 Grundfortællingen Hvad er en grundfortælling? Grundfortællingen er det koncentrerede produkt af hovedbudskaberne om

Læs mere

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Borgmesterforum 2014 Gate 21 porten til grøn omstilling og vækst Gate 21 er en non-profit partnerorganisation, som gennemfører tværkommunale projekter

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Møde med Klimaforum Assens Kommune

Møde med Klimaforum Assens Kommune Møde med Klimaforum Assens Kommune Sønderborg s kystnære vindmølleprojekt Per Munk Jensen & Peter Rathje 2011.11.15 ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe et CO 2 neutralt Sonderborg inden

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP)

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Dato 12-10-2012 Rev. 7-12-2012 1. Baggrund Baggrund Styregruppen Der har fra politisk side været ønske om et større fokus på energibesparelser i Svendborg kommune.

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Fremtidens smarte fjernvarme

Fremtidens smarte fjernvarme Fremtidens smarte fjernvarme Omstilling til fossilfri varmeproduktion Aalborg Kommunes strategi for fossilfri varmeproduktion Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk

Læs mere

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune Dato 07.10.2013 Dok.nr. 142691/13 Sagsnr. 12/6001 Ref. Poul Sig Vadsholt Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune I den Strategiske Energiplan beskrives, at Byrådet ønsker en ren

Læs mere

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 Klimaproblemerne hænger sammen med, at der allerede er sket og forventes at ske en yderligere

Læs mere

Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune

Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune 1 Forord Det danske samfund står overfor en række beslutninger på energiområdet, som rækker langt ind i fremtiden. Over de kommende 20-35 år skal de fossile

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Energiscenarier for 2030

Energiscenarier for 2030 Energiscenarier for 2030 Niels Træholt Franck, Forskning og udvikling 30. november 2016. Dok 15/08958-162 1 Agenda Kort introduktion? Hvorfor lave scenarier? Tilblivelse af scenarierne De fire scenarier

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer 1. Formål og baggrund Baggrund Vandløb kan oversvømme byer og landbrugsarealer. Vandløb er samtidig levested for mange dyr og planter. Kommunerne og lodsejerne

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd. Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering

Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd. Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering Phn, 22. februar 2012 Baggrund Sekretariatet iværksætter i 2012 en evaluering af rådets arbejde

Læs mere

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 214 Fredericia Kommune Som virksomhed 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Elforbrug... 4 Kommunale bygningers varmeforbrug... 5 Kommunale bygningers vandforbrug... 6 Transport... 7

Læs mere

BRIGHT GREEN TEST ISLAND Klyngekonferencen d. 01. 02.11.2011 Bornholms Kunstmuseum

BRIGHT GREEN TEST ISLAND Klyngekonferencen d. 01. 02.11.2011 Bornholms Kunstmuseum BRIGHT GREEN TEST ISLAND Klyngekonferencen d. 01. 02.11.2011 Bornholms Kunstmuseum BGTI Bright Green Test Island, BGTI En international ramme for test og demonstration af grønne teknologiløsninger i fuld

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere