#1 FEBRUAR 2013 NYT. fra LandboThy

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "#1 FEBRUAR 2013 NYT. fra LandboThy"

Transkript

1 #1 FEBRUAR 2013 NYT fra LandboThy SIDE 5 Også 2-dages dyrskue i 2013 SIDE Nye rådgiverteams SIDE 14 Få lavet din markplan i god tid SIDE 15 Nye regler for VE-anlæg NYT fra LandboThy 1

2 velkommen Indhold Lokal opbakning 2 Fremtiden byder på store udfordringer 4 Også 2-dages dyrskue i Løn til egne børn 7 Forskudsregistrering 7 Nye regler for gulpladebiler 8 Betaling af restskat for Kapitalafkastsager 10 Skatteoptimering af 2012 selvangivelsen 11 Team mink 12 Nyt vindmølleteam 13 Få lavet din markplan i god tid 14 Erfa-grupper 15 Nye regler for VE-anlæg 16 Mere end 1 mio. kr. til hegning af naturarealer 17 Kornanalyser endeligt opgjort 18 Rode- og beskæftigelsesmaterialer til søer 18 Salmonella 19 Egentransport af grise 19 Åbent Landbrug 22 Jubilæum 22 NYT fra LandboThy udgives af Silstruppparken Thisted Ansvarshavende bladredaktør: Bodil Errebo Nielsen, Oplag Et nyt forår? Foråret og dyrkningssæsonen er starten på noget nyt, som altid byder på nye forventninger og oplevelser. Politisk er der også meget, der indikerer, at vi er på vej mod et nyt forår. Man fristes nærmest til at betegne det som et regulært sporskifte. Den økonomiske krise er langt fra slut, men den politiske dagsorden flytter sig hele tiden i en retning, hvor det bliver mere og mere synligt, hvad landbruget kan bidrage med. Alle snakker nu om at bevare og skabe yderligere arbejdspladser og vækst i den private og eksportorienterede sektor, og her er fødevareerhvervet jo helt unikt. I forhold til vandplaner og fremtidige miljøreguleringer er der helt sikkert også tegn på et nyt forår og et tydeligt sporskifte. De sidste års kæmpe indsats og kamp for at få lydhørhed har båret frugt. Med Landbrug og Fødevarers juridiske sejre står der helt klart 2-0 til landbruget. Det er en sejr, som vi bør fejre og være stolte af, og som berigtiger, at vi nu får sat en anden kurs. Det er også et godt udgangspunkt for at udbygge den faglige og troværdige tilgang, vi har brugt for at få opbakning i vores lokalsamfund. Vi afventer nu spændt Natur- og Landbrugskommissionens arbejde og dens anbefalinger, samtidig med at der til stadighed presses på med ny faglig og dokumenteret viden. Lige nu bruger vi også ventetiden på bedrifterne til at forberede og planlægge det kommende forår med nyeste viden og erfaring. Det er tid for regnskabsafslutning og afholdelse af vores årsmøder - en spændende og travl tid i LandboThy, som vi kan bruge til at se bagud, men nok så interessant til at bygge fremtiden på. Vi gør også politisk status i LandboThy på vores generalforsamling den 11. marts. - Vi håber, rigtig mange af jer vil deltage og gøre jeres indflydelse gældende og dermed være med til at skabe det bedst mulige fremadrettede fundament for LandboThy. Morten Yde Formand LandboThy 2 NYT fra LandboThy

3 landbothy Virksomhedsrådgivning For ethvert landbrug er en besætning med høj effektivitet et rigtig godt udgangspunkt, men der er langt ned til bundlinjen og det endelige resultat, siger Thomas Holch Andersen, LandboThys nye virksomhedsrådgiver. Det ses tydeligt, når vi sammenligner landbrugsregnskaber, hvor det endelige resultat sagtens kan svinge med flere millioner, selv om der er tale om samme type bedrift og størrelse. Gæld og rentebyrde er ikke hele årsagen Gælden og dermed rentebyrden betyder meget, men det er ikke hele årsagen, fortsætter Thomas. Det er nemt for de enkelte landmænd/landbrug at sammenligne sig med andre på produktionsresultater og DB. Når det kommer til omkostningerne og styringen af disse, er der imidlertid store udsving på resultaterne på de enkelte landbrug. Hvad angår omkostningerne kan det være svært at sammenligne sig med andre, for de er meget individuelle for den enkelte bedrifts opbygning og eventuelle fastlåste økonomiske situation. Individuelle løsninger Derfor kræves der også individuelle løsninger for de bedrifter, som gerne vil have forbedret deres resultater. Alle sten skal vendes, så der bliver bedre sammenhæng mellem produktionsresultaterne og det økonomiske resultat på landbrugsbedriften forklarer Thomas. I LandboThy siger erfaringen, at en effektiv styrring af omkostningerne og en højtydende besætning er det bedste udgangspunkt for en landbrugsvirksomhed med en langsigtet levedygtighed. Virksomhedsrådgiveren er - med sin tværfaglige erfaring - tovholder og sparringspartner for den enkelte landmand, som ønsker at optimere og fremtidssikre sin bedrift, både på kort sigt og på langt sigt. Jeg glæder mig til at kunne hjælpe LandboThys medlemmer og kunder med at løse nogle af de problemer og udfordringer, som de løbende står overfor, slutter Thomas. Ring og få en snak om, hvordan virksomhedsrådgiveren kan være med til at styrke din bedrift på udvalgte indsatsområder. T: M: Rabat på kontingent Nye medlemmer Bestyrelsen i LandboThy har besluttet, at nye medlemmer får 50% rabat på kontingentet i Kontakt LandboThys sekretariat på tlf , hvis du ønsker yderligere oplysninger. NYT fra LandboThy 3

4 mors-thy familielandbrug Vore landmænd er dygtige Af Jens Ole Kristensen, formand Mors-Thy Familielandbrug og Poul martin Andersen, næstformand Mors-Thy Familielandbrug Hvis vi i Danmark havde samme kvælstofnormer som vore tyske kollegaer, ville det betyde, at en svineejendom havde 75 kg kvælstof mere til rådighed pr. hektar og en kvægejendom ca. 100 kg kvælstof mere til rådighed pr. hektar. Den danske praksis for gødning medfører både et stort tab af udbytte og en dårlig kvalitet i forhold til det, der kunne opnås med de samme regler for gødskning som i Tyskland. Herved lider danske landmænd betydelige tab. I nogle tilfælde vil tabet være over kr. pr. hektar. Tilførslerne af gødning i Tyskland er ikke helt så høje som mulighederne tillader, og man tilfører ikke mere, end der er økonomisk optimalt. Derfor har de muligheder for at tildele kvælstof til efterafgrøder, der ellers ikke vil gro ordentligt til. Den måde, tyskerne gødsker på, er okay i forhold til EU s direktiver om gødskning. Hvorfor er det så ikke i Danmark? For nylig fik 17 kommuner brev fra NaturErhvervsstyrelsen, der bad dem fortælle, hvorfor de fandt så få landmænd, der overtræder krydsoverensstemmelsesreglerne. Hvorfor kan det være rigtigt, at det er en skandale, at der ikke er flere landmænd, som overtræder reglerne? Kunne årsagen ikke være, at de er dygtige? Det kunne virke, som om man fra NaturErhvervsstyrelsen ønsker en opstramning, men de burde have tillid til, at landets kommuner varetager deres tilsyn på en forsvarlig måde. Generalforsamling Kom og deltag i årets generalforsamling mandag den 4. marts kl på Videncenter Thy-Mors. Der vil være uddeling af årets Initiativpris og H. P. Thomsens mindelegat. Ordinær generalforsamling i Mors-Thy Familielandbrug Mandag 4. marts 2013 kl Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, 7700 Thisted Der startes med fælles spisning DAGSORDEN 1. Valg af stemmetællere, dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Evt. korte beretninger ved udvalgene 4. Regnskab til godkendelse 5. Evt. indkomne forslag 6. Valg af formand 7. Valg af næstformand 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 9. Valg af folkevalgt revisor 10. Eventuelt Uddeling af legat og Initiativpris Tilmelding på tlf eller på under Kalender SENEST DEN 25. FEBRUAR 4 NYT fra LandboThy

5 landbothy Ordinær generalforsamling i LandboThy afholdes Mandag 11. marts 2013 kl Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, 7700 Thisted DAGSORDEN 1. Valg af stemmetællere og dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Debat om bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 5. Behandling af indkomne forslag a. Vedtægtsændringer 6. Valg til bestyrelsen På valg er: Niels Jørgen Pedersen (modtager ikke genvalg) Niels H. Eriksen (modtager ikke genvalg) 7. Øvrige valg 8. Valg af revisor 9. Eventuelt Legatmidler uddeles i løbet af aftenen. På bestyrelsens vegne Morten Yde, formand TILMELD DIG LANDBOTHYS ELEKTRONISKE NYHEDSMAIL PÅ Kom og oplev Axelborg hver den første fredag i måneden. Alle, der er medlem af en landboforening, familielandbrugsforening eller fællesforening, inviteres til at besøge Axelborg hver den første fredag i måneden (undtaget juni, juli og august). Her kan du høre om de mange forskellige ting, som Landbrug & Fødevarer arbejder med. Derudover giver et besøg dig lejlighed til at mødes og snakke med formandskab og medarbejdere. Læs meget mere på lf.dk/aabentaxelborg. NYT fra LandboThy 5

6 kort&godt OBS! Servicefradrag - Betaling senest 28. februar 2013 Såfremt man har fået udført arbejde på sin faste bopæl inden udgangen af 2012, og arbejdet var omfattet af SKATs liste over service og vedligeholdelse med fradrag, er det et krav for at opnå fradrag, at betaling finder sted senest 28. februar Endvidere er det et krav, at arbejdet er betalt via et betalingskort eller via bank/netbank. KO-systemet analyseres Det danske niveau for, hvor meget der trækkes i hektarstøtten, skal sammenlignes med Sverige, Tyskland og Holland. NaturErhvervstyrelsen har iværksat en ekstern undersøgelse af, om det danske niveau er på linje med vores nabolande. Resultatet foreligger i marts måned. Se de seneste myheder på Sæt X i kalenderen ved fredag 7. og lørdag 8. juni, hvor Dyrskuet Thy-Mors 2013 afholdes på dyrskuepladsen i Thisted. 6 NYT fra LandboThy

7 økonomi & jura Har du købt ejendom på tvangsauktion? AF Margrethe borre pedersen, sekretær/sagsbehandler Hvis du har købt ejendom på tvangsauktion, skal du skal være opmærksom på, at du betaler de rigtige og korrekte omkostninger til rekvirenten. Spar penge Vi har I flere sager sparet vores kunder for omkostninger til rekvirenten på mellem og kr., fordi der bliver opkrævet forkert rekvirentsalær. Kontakt LandboThy Mæglerne og få os til at hjælpe dig, inden / når du køber ejendom på tvangsauktion. Vi kan hjælpe dig med betaling af budsummen, betaling af omkostninger og restancer uden for budsummen, hjemtagelse og tinglysning af auktionsskødet m.m. - vi sætter pris på din ejendom Tlf Det får du hos os: Vi har erhvervskunder indenfor alle erhverv. Det er en af vore styrker. Korn Foderstoffer Gødninger Kemikalier Diesel- og fyringsolie Leverandør til fremtidens landmænd Hurtigt svar! Tlf: NYT fra LandboThy 7

8 økonomi & jura Boskifte eller uskiftet bo? af poul bundgaard, økonomikonsulent Landsskatteretten har ændret praksis på området Fremover vil der være gode grunde til at overveje privat skifte frem for hensidden i uskiftet bo efter en afdød ægtefælle. SKAT har udsendt et styresignal i december 2012, efter at Landsskatteretten har valgt at tilsidesætte en mangeårig administrativ praksis for, hvornår et dødsbo er skattepligtigt. Hidtil er det blevet vurderet ud fra størrelsen af aktiver og nettoformue i det samlede bo, hvor både afdødes og længstlevendes bodele blev regnet med. Tilsidesættelsen af denne praksis betyder, at efterlevendes (længstlevendes) boslod ikke indgår i afdødes formue, når det skal vurderes om boet er skattepligtigt. vigtigt at søge rådgivning inden de nødvendige beslutninger foretages og de nødvendige papirer udfyldes Skattefrihed Et dødsbo er skattefrit, hvis både boets nettoformue eller boets aktiver på kæringsdagen er under kr. Når afdøde, der ejer en landbrugsejendom i et dødsbo, der er skattefrit, og arvingerne ikke har valgt uskiftet bo, betyder det bl.a., at man i boperioden kan sælge den til boet hørende landbrugsejendom uden, at der skal betales skat af fortjenesten i forbindelsen med salget. FORSIKRINGMÆGLING Kontakt forsikringsmæglerne Hobrovej Aalborg SV Steve M. Madsen Mobil: Forsikringsrådgivning med stor nytteværdi Professionel og uvildig forsikringsrådgivning til dansk landbrug der gi r bedre dækning ofte til lavere præmie. Arne Winther Mobil: NYT fra LandboThy

9 økonomi & jura Det er derfor vigtigt, at de efterladte er opmærksomme på formuens sammensætning, samt hvilket form for skifte der vælges. Hvis den efterlevende ægtefælle vælger at hensidde i uskiftet bo efter den afdøde, der ejede en landbrugsejendom, skal der betales skat af fortjenesten, når den efterlevende ægtefælle ønsker at sælge ejendommen i sin ejertid. Det gælder også, selv om formuen jf. ovenfor er under kr. Såfremt man har solgt en landbrugsejendom tilbage til 2009 under et privat skifte, og der er blevet betalt en del skat af fortjenesten samtidig med, at formuen er under den nye grænse for skattefrihed, kan disse boer genoptages. Det kræves dog, at Skifteretten giver tilladelse til genoptagelsen. Komplekse regler De forskellige regler for skattefrihed kontra valg af skifteform kan være meget komplekse i forbindelse med dødsfald. Det er derfor vigtigt, at efterlevende ægtefæller og efterladte altid søger rådgivning inden de nødvendige beslutninger foretages og de nødvendige papirer udfyldes. Vi laver andet end regnskaber.. Ring også til os vedr. rådgivning om og udfærdigelse af Testamente Ægtepagt Bodeling ved skilsmisse/separation og dødsfald Ansættelsesforhold ansættelseskontrakter Selskabsstiftelser Anden juridisk bistand Kontakt: Erhvervsjurist Marie Krabbe Dir. tlf Sekretær Margrethe Borre Petersen Dir. tlf Silstrupparken Thisted T: NYT fra LandboThy 9

10 økonomi & jura Nye ejendomsvurderinger AF Svend sunesen, økonomikonsulent Nye ejendomsvurderinger offentliggøres omkring 1. marts Landbrug og andre erhvervsejendomme vurderes pr. 1. oktober Den nye ejendomsvurdering udsendes sidst i februar eller først i marts måned Klage over vurderingen skal indsendes inden 1. juli Ejendomsvurderingen har betydning for betaling af ejendomsskatter og ejendomsværdiskat samt for prisfastsættelsen ved overdragelse af ejendomme i familiehandler. Det er derfor vigtigt at få den nye vurdering kontrolleret og eventuelt indsendt en klage, hvis der er væsentlige ændringer. SKAT har meldt ud, at de gennemsnitlige grundværdier pr. ha for landbrugsejendomme nedsættes med 10% i forhold til vurderingen i Faldet i grundværdierne behøver ikke at betyde et fald i landbrugsejendommens samlede vurdering. Bondegårdsreglen Ejendommens samlede vurdering skal ansættes til den faktiske handelspris, mens grundværdier fastsættes efter den såkaldte bondegårdsregel. Bondegårdsreglen betyder grundværdier under handelsværdien. Grundværdien er ved vurderingen pr. 1. oktober 2012 ansat således i gennemsnit: Vestjylland Nordjylland kr. pr. ha kr. pr. ha Ved tjek af den nye vurdering skal man ved små ejendomme på 5 15 ha specielt være opmærksom på, at ejendommens benyttelseskode ikke er ændret. - I en del tilfælde ændrer vurderingsmyndighederne koden fra landbrug kode 05 til boligejendom kode 01. Det betyder højere grundværdi og dermed højere ejendomsskatter, da bondegårdsreglen ikke anvendes på boligejendomme. Endvidere kan ejendomme med kode 01 ikke indgå i virksomhedsskatteordningen. Det er derfor vigtigt at få klaget over en sådan ændring. Kun ved et forestående salg kan en ændring til kode 01 være en fordel, da der kan være mulighed for skattefrit salg af ejendommen, hvis man har beboet ejendommen, efter koden er ændret til bolig - kode 01. I familiehandel skal SKAT acceptere en pris, der ligger i intervallet 85%-115% af senest offentliggjorte ejendomsvurdering. Når den nye vurdering pr. 1. oktober 2012 er offentliggjort, skal denne bruges ved prisfastsættelse i familiehandler. Lån billigt hos Mors, Thy og Hanherreds Indkøbsforening - lige nu til 4,95 procent i rente Der ydes lån til maskiner og løsøre. - vil du vide mere - så kontakt: Mors, Thy og Hanherreds Indkøbsforening v/driftsleder Birthe Jensen, Silstrupparken 2, 7700 Thisted Tlf NYT fra LandboThy

11 økonomi & jura Overførsel af kapitalpension til alderspension AF karsten knudsen, chefkonsulent skat Folketinget vedtog i 2012, at man fra indkomståret 2013 ikke kan få fradrag for kapitalpension. Samtidig indførtes der en ny alderspension, hvorpå man årligt kan indbetale kr. Den nye alderspension giver ingen fradrag ved indbetalingen, men til gengæld er der ej heller beskatning/afgift ved udbetalingen. Afkastet i alderspensionen beskattes løbende som pensionsordninger med 15,3%. En god forretning for de fleste For langt de fleste vil det være en god forretning at omlægge sin nuværende kapitalpension til en alderspension. Hvis dette foretages i kalenderåret 2013, skal man betale en afgift på 37,3%. Dette skal holdes op mod de 40%, man ellers skal betale. Som pensionskunde får man med det samme en gevinst på 2,7%. Har man f.eks en ½ million på en kapitalpension i opsparing, svarer det til en afgiftsbesparelse på kr. Der vil være ganske få situationer, hvor det ikke kan betale sig at ændre kapitalpensionen til alderspension. En af disse vil være, hvor man ved udbetaling af pension ikke kan udnytte sit personfradrag. En anden kan være, at man mister nogle af de rentegarantier, en pensionskasse har udstedt på kapitalpensionen. Man skal således sikre sig, at afkastet i den nye alderspension er den samme som på kapitalpensionen. Muligheden for kun at betale afgiften på de 37,3% er kun til stede i kalenderåret Derfor er det tid at få undersøgt, om det er aktuelt - og som sagt vil det være fordelagtigt for langt de fleste. DLG Limfjord - landmandens eget andelsselskab Din totalleverandør til landbruget ligger i: Hillerslev Østerild Stagstrup Nykøbing Mors Hvidbjerg Limfjord Tlf NYT fra LandboThy 11

12 økonomi & jura Landbrugsloven revideret - IGEN! AF marie krabbe, Erhvervsjurist Jordbrugskommissionerne spares væk NaturErhvervstyrelsen sendte den 13. juli 2012 ændringsforslag til landbrugsloven i høring. Forslaget udsprang af regeringens krav om besparelser i statsadministrationen, og man foreslog således nedlæggelse af jordbrugskommissionerne samt en række interessante andre ændringer, primært lempelser. Folketinget vedtog ændringerne til landbrugsloven den 11. september 2012, og mange af ændringerne trådte i kraft nu ved årsskiftet. Dog er nedlæggelsen af jordbrugskommissionerne endnu ikke trådt i kraft. Kontakt LandboThy for nærmere drøftelse af ændringernes konkrete betydning for dig og din bedrift. Ændringerne til landbrugsloven Ophævelse af kravet om, at en restejendom efter udstykning ikke må nedbringes til under 1,5 ha. Der er således ikke længere nogen nedre grænse. Ophævelse af kravet om, at der i forbindelse med etablering af bygningsløse ejendomme skal opretholdes en beboelsesbygning for hver 200 ha. Ophævelse af holding-reglen, som hidtil har opstillet begrænsninger for landmanden i tilfælde af, at denne ønsker at eje kapitalandele i en holdingkonstruktion. Ophævelse af arealgrænsen ved sammenlægning af jorder/ejendomme, som hidtil har bestemt, at ejendommens areal efter sammenlægning ikke kan overstige 200 ha. Ophævelse af uddannelseskravet for den, der ønsker at gøre fortrinsstilling gældende. Ændring vedr. arealbetingelsen ved fortrinsstilling (naboindsigelser), hvor naboindsigers også medejede arealer fremover tæller med ved opgørelsen af, hvorvidt en ansøger om fortrinsstilling opfylder arealbetingelsen (30 ha). Og endelig stramning af reglerne i forbindelse med overdragelse af landbrugsejendom/-me ved deling af fællesbo, som fremover alene skal gælde ved separation eller skilsmisse (og ikke ved ægtepagt som hidtil). 12 NYT fra LandboThy

13 ve-anlæg Husstandsvindmøller af Karsten Knudsen, chefkonsulent skat I skrivende stund er der nye regler på vej vedr. husstandsvindmøller. Partierne bag energiforliget er netop blevet enige om at lade ejerne af husstandsvindmøller få 250 øre pr. kwh de første 20 år for salg af el fra en husstandsvindmølle op til 25 kw kapacitet. Endvidere vil der blive en nettoafregning på timebasis, som også kendes fra de nye regler vedr. solceller. En 25 kwh mølle er også større end de husstandsmøller, der hidtil har været opsat, da der her har været tale om op til 6 kwh møller. Da der er mere vind Nordvestjylland, er det klart, at vi især bør holde øje med den nye lovgivning. Vi har tidligere - ved f.eks. solceller - set, at hvis for mange viser interesse for en ordning, begrænser folketinget mulighederne. Umiddelbart ser ordningen interessant ud, og går man og overvejer en investering heri, sker der i hvert fald ikke noget ved at få et tilbud hjem. Vi må forvente, at der er en endelig afklaring af reglerne i februar. Har du spørgsmål vedr. husstandsvindmøller, er du velkommen til at kontakte Karsten Knudsen på tlf eller mail til Hjemmepleje / praktisk hjælp Med en ny lov som grundlag, kan du nu selv bestemme, om du ønsker kommunens tilbud om hjemmehjælp eller vil bruge et privat firma. Nordthy HjemmeService er godkendt som leverandør af praktisk hjælp i din kommune. Det vil sige, at vi kan udføre rengøring og tøjvask, som du er visiteret til af kommunen. Tilkøbsydelser Nordthy HjemmeService kan tilbyde andre ydelser, som du kan bestille hos os ud over de ydelser, som du allerede er visiteret til. Tilkøbsydelser skal du selv betale. Hverdagsrengøring. Hovedrengøring. Bagning, madlavning og opvask. Vask og strygning. Indkøb af dagligvarer. Almindelig havearbejde, inkl. klipning af hæk. Bortkørsel af haveaffaldet i forbindelse med arbejdet. Fældning af træer. Rensning af tagrender. Nordthy Hjemmeservice Henvendelse på tlf NYT fra LandboThy 13

14 økologi LandboThy styrker økologirådgivningen LandboThy har oprettet et tværfagligt økologiteam, som i højere grad kan yde en helhedsorienteret rådgivning. Teamet består både af kvægkonsulenter, økonomikonsulenter og planteavlskonsulenter. Det skal være med til at sætte mere fokus på den økologiske rådgivning, så vi kan servicere vore økologiske landmænd endnu bedre end hidtil, siger Michael Riis, afdelingsleder i afdelinger Planter & Miljø. Nye aktiviteter Michael Riis fortæller, at de økologiske landmænd vil opleve en række forskellige aktiviteter som følge af øget fokus. Vi vil afholde kursus for økologiske mælkeproducenter. Vi opretter erfagrupper for økologiske landmænd indenfor de emner, som interesserer landmændene mest. Øget fokus på rodukrudt bliver fulgt op med et rådgivningstilbud, som sikrer landmanden en god bekæmpelse af rodukrudt. Og vi vil gøre mere ud af at sammenligne økologiske bedrifter, så bedste praksis bliver mere udbredt til glæde for de mange. Vi håber, at initiativet bliver godt modtaget af områdets økologiske landmænd, og vi er meget åbne for gode idéer til aktiviteter og fokusområder, som områdets landmænd måtte ønske, slutter Michael Riis. Det nye økologiteam består af (fra venstre): Morten Øland Frøkjær, driftsøkonomirådgiver, Michael Riis, afdelingsleder Planter & Miljø, Kaj E. Kristensen, kvægbrugskonsulent, Lars B. Skovborg, planteavlskonsulent, og (siddende) Helle Sievertsen, afdelingsleder Kvæg 14 NYT fra LandboThy

15 økologi Græs - Det grønne guld Kursusdag for økologoer - med stærkt fokus på græsmarken Dagens program omfatter Indlæg ved lokal landmand Indlæg ved Kirstine Flintholm Jørgensen, VFL Indlæg ved planteavlskonsulent Lars Skovborg samt kvægbrugs-konsulenterne Kaj Kristensen og Helle Sievertsen, LandboThy Emner Øget græsandel i fodringen Staldfodring med frisk græs Græsmarkspleje samt valg af græsblandinger Gødningsstrategi Planlægning af slæt, selvforsyning m.m. Tidspunkt: 7. marts 2013 kl. 09:45-14:45 Sted: Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, Thisted Arrangør: LandboThy Pris: Kr. 700,00 inkl. fuld forplejning, excl. moms Tilmelding: På tlf eller senest den 1. marts 2013 NYT fra LandboThy 15

16 planter & miljø planter & miljø Krydsoverensstemmelseskrav fra februar 2013 AF Ulrik B. Krogh, Tilsynsmedarbejder Thisted kommune NaturErhvervstyrelsen har som følge af Husdyrgødningsbekendtgørelsen, der trådte i kraft sidste sommer, dels skærpet og dels tilføjet nye krydsoverensstemmelseskrav, som kommunerne er kontrolmyndighed på. Krydsoverensstemmelseskravet om udbringningsog arealrestriktioner er blevet skærpet. Dertil er der tilføjet to nye krav på området. Når bekendtgørelsen om krydsoverensstemmelse træder i kraft, skal kommunerne således indberette overtrædelser efter følgende regler: Frost, vandmættede og snedækkede marker Krav 1.15 Der må ikke udbringes husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft, restvand og mineralsk gødning på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jord. Ved vandmættet jord forstås, at man med hænderne kan presse vand ud af jorden. Ved oversvømmet jord forstås, at denne er dækket af blankt vand. Ved frossen jord forstås, at jorden ikke må være frostbunden i pløjelagets dybde. Overfladisk nattefrost betragtes ikke som frossen jord, hvis jorden optøs i løbet af dagen. Ved snedækket jord forstås, at mere end 90 % er snedækket. Snedybden skal være mere end ½ cm. Sikring af gyllebeholdere Krav 1.31 Der skal være installeret et alarmsystem på gyllebeholdere beliggende i risikoområde eller beliggende nærmere end 100 m til vandløb eller sø over 100 m 2. Krav 1.32 Der skal være etableret gyllebarriere omkring gyllebeholdere beliggende i risikoområde og nærmere end 100 m til vandløb eller sø over 100 m 2. Overtrædelser af kravene vil medføre træk i enkeltbetalingen. Er du i tvivl om de konkrete forhold på din ejendom, er du altid velkommen til at henvende dig til Landbrugsteamet Natur- og Miljøafdelingen Thisted Kommune Tlf En god og lokal partner for landbruget i Nordvestjylland Kornhandel - Såsæd - Frø - Gødning - Planteværn Foderblandinger - Råvarer - Olie - Biobrændsel... Se også en del af vort udvalg på ALTID KLAR TIL EN GOD HANDEL! Nordvest Foder A/S N F... alt til landbrug, have og hobby... Vestervig Hvidbjerg NYT fra LandboThy

17 planter & miljø planter & miljø Lærkepletter afnanna gad, DOF nordvestjylland Løft såmaskinen 2 x 4 meter pr. ha Lærkerne er i tilbagegang i Danmark. Hvor der i 1976 var 100 syngende lærker, er der i 2012 kun 40 tilbage, altså en tilbagegang på 2% om året. Punkttællinger viser, at også agerhøns og viber nu forsvinder - langsomt men sikkert. Noget må gøres for igen at få sprækker af natur ind i de monotome dyrkningsarealer. I 2011 lancerede DOF begrebet lærkepletter overfor bl.a. Fødevareministeriet. I begyndelsen af 2012 blev det så tilladt, at man nu kan udlægge bare pletter midt i kornmarken uden at blive straffet for at tillade eller ønske lidt mere natur-mosaik. Det er tilladt at udlægge små områder uden afgrøder på maks. 100 m 2 og op til 10% af hver mark. Lærkerne er afhængige af pletter med bar jord, hvor de kan finde biller og andre jordløbende insekter til ungerne. Den slags bare pletter havde lærkerne nemt ved at finde i tidligere tiders langt mere varieret og ekstensivt drevet landbrug. Men de kan være svære at finde i nutidens agerland. Konsekvensen er, at alt for få lærker får held med 2. og 3. kuld, når markerne er vokset til. Engelske undersøgelser har vist, at selv ved blot to lærkepletter af 4 x 4 meter pr. ha opnås synlige resultater i form af fremgang i lærkebestanden. Lærkepletter vil være fint at etablere i de fleste afgrøder, men især i vinterafgrøder. Min opfordring skal være: Løft såmaskinen 2 x 4 meter pr. ha af hensyn til lærkerne. NYT fra LandboThy 17

18 kvæg Nyt koncept for årsmøde i LandboThy godt modtaget Næsten 70 personer deltog i årsmødet i LandboThy Kvæg den 30. januar. Mødet blev for første gang blev afholdt på Videncenter Thy-Mors i Silstrupparken i Thisted, og det nye koncept blev godt modtaget. Mange ting at forholde sig til Der er mange ting på den politiske bane som mælkeproducenterne skal forholde sig til. Det fremgik af beretningen af Kristoffer Kappel, formand for udvalget LandboThy Kvæg. Indlægget omhandlede bl.a. kvægbrugets rammevilkår, herunder miljølovgivning, type 2 korrektion samt lov om hold af kvæg og kvotesituationen. Kristoffer Kappel finder det bekymrende, at der i den grad er gået politik i Veterinærforliget. OSR skulle give besparelser til kvægbruget - indtil videre er det endt med en stigning i kontrolgebyret. Et velment spark fra formanden til deltagerne gik på øget opmærksomhed på besætningernes klovsundhed, der har meget stor betydning for køernes velfærd og produktion. Kvægbrugskonsulent Robert Pedersen tog tråden op i sit indlæg Når flaskehalsen peger på. Han foreslog, at vi forestiller os, at køer går på bare tæer, når vi vurderer, hvor koen kan beskadige klovene i staldsystemet. Afdelingsleder Helle Sievertsen havde forskellige fortællinger med fra hverdagen - også nogle, der viste, hvornår rådgivning rykker. Hun stillede spørgsmålet, om det giver bedre resultater, når vi bliver udfordret. Vi vil gerne udfordres, og det kan give bedre resultater. Men det kræver, at vi tager handsken op og udfordrer os selv, fastslog hun. Driftsøkonomikonsulent Flemming Nielsen var dykket ned i et par lokale kvægbrugeres regnskab og havde beregnet priser på foderenheder i græs og majs i I majs havde årets meget lave udbytter i den grad sat sit præg. Dermed kom prisen op på ca. 2,50 kr. pr. foderenhed. Planteavlskonsulent Anders Andersen fortalte om nye muligheder for udbyttermålinger ved ensilering af græs og majs. Han opfordrede landmændene til at lægge pres på maskinstationer for at få dem til at investere i udstyret. Det vil gøre ensileringen lidt dyrene, men det kan nemt opvejes af de fordele, der vil være ved at kende udbyttet på markniveau. Også NDF (Neutral Detergent Fiber) analyse af foder blev belyst i Helle Sievertsens indlæg Mysteriet om NDF. Som indledning sagde Helle Sievertsen, at det ikke altid lykkes at løse et mysterium, selvom man dykker godt og grundigt ned i det 18 NYT fra LandboThy

19 kvæg Ny ungdyrstald AF robert pedersen, kvægbrugs- og bygningskonsulent Mange har hårdt brug for bedre opstaldning af ungdyrene. På mange ejendomme er der for få ungdyrpladser, og ungdyrene er opstaldet i flere bygninger - ja måske endda på flere ejendomme - hvilket giver meget ekstraarbejde. Det drejer sig om ekstraarbejde ved pasning, flytning, overvågning og fodring af kvierne. Produktionsresultaterne er ofte påvirket negativt af dette, og fodringen kan være lidt dyrere for at gøre arbejdsmængden mindre. I disse tilfælde kan der opnås en forbedret produktionsøkonomi, når der bygges ny ungdyrstald. Gyllealarm Køl & Fryse anlæg GSM kontrol El- Teknik Jordvarme Staldvarme Luft/vand anlæg Gyllekøling Hvidevaresalg & service Det er svært med en ny ungdyrstald Det er ikke svært at få den indrettet hensigtsmæssigt med en god logistik. Her kan vi helt klart hjælpe, så ungdyrstalden er velindrettet og arbejdsvenlig med et lavt arbejdsforbrug både til fodring, rensning, flytning og overvågning af dyrene. Vi kan også hjælpe med at få ungdyrstalden indrettet, så der er gode muligheder for at opnå de ønskede produktionsresultater, nemlig en stabil tilvækst på det ønskede niveau for alle kvier og med en god energi- og næringsstofudnyttelse. - Jo, det kan løses. Nej - det vanskelige er at opnå en god økonomi i investeringen på kort sigt. På langt sigt er investeringen fornuftig, men det kræver likviditet på den korte bane. Og netop det ser kreditgiverne meget på i tiden, hvis de da i det hele taget har likviditet nok til at kunne tilbyde et lån. Hvad kan du gøre? Hvad kan man så gøre for at afhjælpe manglerne ved kvieopstaldningen, hvis den nye ungdyrstald er lidt længere fremme i tiden? Der er flere muligheder. Mulighederne går på at se på opstaldningen af hele besætningen, herunder også at se på opstaldningen af kalvene, kælvekvierne og køerne. Det vigtige ved mulighederne er, at de samtidig afhjælper flaskehalse i produktionsanlægget, altså at løsningerne er med til at forbedre produktionsresultaterne på flere områder end hos kvierne. Det gør økonomien i investeringen bedre på kortere sigt. På LandboThys hjemmeside kan du læse om de enkelte muligheder (www.landbothy.dk/nyheder/ Ungdyrstalde) thytk.dk NYT fra LandboThy 19

20 midtjysk svinerådgivning i/s Svinepest i Europa Af SØREN S. THuesen, Svinerådgiver ABC Både afrikansk og klassisk svinepest rykker tættere på Danmarks grænser. Man mener, det breder sig via fodring af grise med medbragte fødevarer fra inficerede områder. Smitten forekommer både i vildsvin, i store professionelle besætninger og i baggårdsgrise, som familien har derhjemme. Det er yderst vigtigt, at dine udenlandske medarbejdere respekterer karantænereglerne og forstår vigtigheden af, at mors spegepølse IKKE må tages med hjem fra Ukraine til Danmark. ALLE skal holde minimum 24 timers karantæne efter kontakt til grise i følgende lande: Alle lande uden for EU - Grækenland - Italien Polen - Estland - Letland - Litauen Bulgarien - Ungarn - Rumænien Husk også, at reglerne gælder, hvis du har været på vildsvinejagt eller studietur. Jagttøj og støvler skal under ingen omstændigheder i kontakt med danske grise før desinfektion. En opgørelse over Aktivitets Baseret Omkostningsfordeling fra 10 bedrifters økonomi for 2011 viser følgende: Det har kostet 228 kr. at producere en fravænnet gris. Der er en variation på 75 kr. i resultat pr. fravænnet gris. Omkostninger til polterekruttering, foder og løn er de vigtigste omkostninger til at forklare forskellen. Der er ikke signifikant forskel i polteomkostninger pr. gris ud fra, om der er egenproduktion af polte. Omkostningerne ved smågriseproduktion fra 7-30 kg var på 180 kr. i gennemsnit. De laveste omkostninger er 163 kr., mens de højeste er 198 kr. Generelt sættes der penge til på restproduktion ved opfedning af ukurante smågrise og sopolte. Når der sammenholdes med foderomkostningerne, har hjemmeblanderne de laveste omkostninger til foder og foderanlæg og udviser en forskel på 20 kr. pr. fravænnet gris og 6 kr. pr. smågris. Erfa-gruppen Udlændinge med ledelsesansvar er åben for nye medlemmer. Vi holder dagsmøder sammen med en HR-konsulent, en dyrlæge og en svinerådgiver. Der vil altid være indlæg fra hver gren. 1-2 gange om året er vi på besætningsbesøg. Der er 4 årlige møder og der søges undervisningstilskud til det. Det vil sige den reelle udgift pr deltager er ca. 500 kr. pr. gang inkl. mad. Kontakt Michael Frederiksen på tlf hurtigst muligt, hvis du er interesseret. 20 NYT fra LandboThy

NYT. fra LandboThy. Side 3 Mere positive udsigter Side 17 Godt for pengepungen og for miljøet Side 21 Fagligheden styrkes #1 FEBRUAR 2014

NYT. fra LandboThy. Side 3 Mere positive udsigter Side 17 Godt for pengepungen og for miljøet Side 21 Fagligheden styrkes #1 FEBRUAR 2014 #1 FEBRUAR 2014 NYT fra LandboThy Side 3 Mere positive udsigter Side 17 Godt for pengepungen og for miljøet Side 21 Fagligheden styrkes NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Nyt ministerhold 2 Mere positive

Læs mere

NYT. fra LandboThy. SIDE 2 Hvornår lytter ministeren? SIDE 11 Krav om digital betaling SIDE 15 Behov for vandløbslaug #4 SEPTEMBER 2012

NYT. fra LandboThy. SIDE 2 Hvornår lytter ministeren? SIDE 11 Krav om digital betaling SIDE 15 Behov for vandløbslaug #4 SEPTEMBER 2012 #4 SEPTEMBER 2012 NYT fra LandboThy SIDE 2 Hvornår lytter ministeren? SIDE 11 Krav om digital betaling SIDE 15 Behov for vandløbslaug NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Hvornår lytter ministeren 2 Tak

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14

Nyt fra LandboThy. Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14 Nyt fra LandboThy Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14 LandboThy Lyspunkter og efterslæb Af Morten Yde, formand LandboThy Vi har taget hul på et nyt år, hvor der er masser af lyspunkter,

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 8 Virksomhedsordning Side 15 Lokale kvælstofforsøg - resultater Side 18 Der er få kalve, der dør #4 SEPTEMBER 2014

NYT. fra LandboThy. Side 8 Virksomhedsordning Side 15 Lokale kvælstofforsøg - resultater Side 18 Der er få kalve, der dør #4 SEPTEMBER 2014 #4 SEPTEMBER 2014 NYT fra LandboThy Side 8 Virksomhedsordning Side 15 Lokale kvælstofforsøg - resultater Side 18 Der er få kalve, der dør NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold En god høst med mangler 2

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Historien om et godt samarbejde. Læs side 10

Nyt fra LandboThy. Historien om et godt samarbejde. Læs side 10 Nyt fra LandboThy Historien om et godt samarbejde Læs side 10 Indhold Foreningsnyt Velkommen... Mors Thy Familielandbrug...1 Glæd jer til sommermødet 26. juni 2008!...1 Medarbejdernyt...2 Største dyrskue

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Stor interesse for Åbent Landbrug - Læs side 1

Nyt fra LandboThy. Stor interesse for Åbent Landbrug - Læs side 1 Nyt fra LandboThy Stor interesse for Åbent Landbrug - Læs side 1 Indhold Medarbejdernyt... Stor interesse for Åbent Landbrug... 1 Henvendelser fra SKAT... 2 Forventes en større restskat for 2008?... 2

Læs mere

BESTIL NU! Foreningsnyt. Indhold. Snitning af græs Kørsel af møg Klipning af læhegn. Midtthy Maskinstation I/S v/niels & Erik Husted

BESTIL NU! Foreningsnyt. Indhold. Snitning af græs Kørsel af møg Klipning af læhegn. Midtthy Maskinstation I/S v/niels & Erik Husted Nyt fra LandboThy Foreningsnyt Indhold Lys for enden af tunnelen?... 2 Nye regnskaber... 1 Mors-Thy Familielandbrug... 2 Har du sikret familien?... 3 Ansættelser... 4 Ny i Nationalpark Thys bestyrelse...

Læs mere

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter. Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.dk Landbocenter.dk Syd-Østsjællands Landboforening December 2013 Læs bl.a om: Sådan optimerer jeg driften af markbruget på Tybjerggaard Interview

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014 I toppen af Budgetmatchen God hygiejne giver gode grise Solgte du virksomhed i 2012 eller 2013? Invester i dine medarbejdere INDHOLD Alpereglen er blevet lempet Den

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 Godt rustet til fremtiden Hvor svært kan det være? Spar penge på dine indkøb Afdragsfrihed i 10 år I udviklingens tegn INDHOLD Find vej i kontroljunglen Af Thea Dahl

Læs mere

grobund04 2011 Fokus på energispild 6 På græs efter 10 år inde 9 Temadag om rug 14 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET

grobund04 2011 Fokus på energispild 6 På græs efter 10 år inde 9 Temadag om rug 14 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET grobund04 2011 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET På græs efter 10 år inde 9 Temadag om rug 14 Fokus på energispild 6 grobund 2 INDHOLD GROBUND Grobund nr. 04 2011 Udgiver: Jysk Landbrugsrådgivning Majsmarken

Læs mere

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening April 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening April 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter. Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.dk Landbocenter.dk Syd-Østsjællands Landboforening April 2013 Læs bl.a om: Har du APVèn klar til arbejdstilsynet? ellers kontakt Per Dalsby,

Læs mere

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 6-2014 3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet INDHOLD Forbered salg og generationsskifte

Læs mere

DJURSLAND LANDBOFORENING

DJURSLAND LANDBOFORENING Nr. 61 April 2014 DJURSLAND LANDBOFORENING Landmandsportræt: Køerne kom for at blive side 4 Går du med tanker om at bygge nyt på din landejendom? side 13 Nye omsætningsgrænser for moms side 18 Pas på som

Læs mere

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 DANAVL MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 # 38 SUCCES MED DANAVL GENNEM 25 ÅR Samme polteleverandør i alle årene - samt tillidsfuldt samarbejde mellem opformeringsejer, smågrise-

Læs mere

vækst INDHOLD Overvejer du at nedtrappe din virksomhed?

vækst INDHOLD Overvejer du at nedtrappe din virksomhed? vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 1 1-2 014 Højt sygefravær er dyrt Kom med på e-faktura og e-arkiv Skat, hvem hæfter nu? Tilskud til naturpleje INDHOLD Overvejer du at nedtrappe din virksomhed? Af Ole Olsen,

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 06-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 06-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 06-2013 Har du en personalehåndbog? Miljøgodkendelse - udnyttelses frist Regionsmøde om vandplaner Effektivitet må ikke erstatte udvikling INDHOLD Bak op om Det Fynske Dyrskue

Læs mere

DJURSLAND LANDBOFORENING

DJURSLAND LANDBOFORENING Nr. 43 Januar 2010 DJURSLAND LANDBOFORENING Generalforsamlingen side 7 Landmandsportræt: Et landmandsliv på toppen side 8 Revision af miljøgodkendelsesloven side 18 Vær opmærksom på hackernes ønskeliste

Læs mere

Generalforsamling i Djursland Landboforening side 7 Landmandsportræt: Landmand på toppen af Djursland side 8 En fair beregning af

Generalforsamling i Djursland Landboforening side 7 Landmandsportræt: Landmand på toppen af Djursland side 8 En fair beregning af www.landboforening.dk Nr. 36 Februar 2008 Generalforsamling i Djursland Landboforening side 7 Landmandsportræt: Landmand på toppen af Djursland side 8 En fair beregning af forpagtningsafgifter side 13

Læs mere

vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen

vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 1 + 2-2 01 5 Nye rammer for naturpleje Gødning til frøgræs Har dine medarbejdere krav på G-dage? Mulighed for tilskud til nyt fyr INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide

Læs mere

Pælegård. Gulerod fremfor pisk, pisk og atter pisk. - haller til alle formål

Pælegård. Gulerod fremfor pisk, pisk og atter pisk. - haller til alle formål LANDBRUGSNYT Nr. 8-21. februar 2012-41. årgang Til samtlige jordbrugere Ugens gård: Pælegård Gulerod fremfor pisk, pisk og atter pisk Gulerod fremfor pisk, pisk og atter pisk. Det er meldingen fra formanden

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Da russerne gik ind i Ukraine og EU lavede sanktioner mod Rusland og Rusland lukkede for al fødevareimport, blev vi i den grad ramt i landbruget. Vores landbrugsminister

Læs mere

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening September 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening September 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter. Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.dk Landbocenter.dk Syd-Østsjællands Landboforening September 2013 Læs bl.a om: Er det farligt at bruge netbank? Ja for virksomheder kan det

Læs mere

AKTUELT 10 MARK OG STALD 21 MAD OG MARKED. Landbrugselever vil producere mindre og i stedet selv forarbejde og afsætte produkterne

AKTUELT 10 MARK OG STALD 21 MAD OG MARKED. Landbrugselever vil producere mindre og i stedet selv forarbejde og afsætte produkterne Et kendt ansigt Mange årsager til diarre Arla hæver øko-tillæg Den nye Miljø- og fødevareminister, Eva Kjer Hansen er et kendt ansigt i dansk landbrug. Landbruget hilser hende velkommen tilbage i ministeriet,

Læs mere

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening I dette nummer: Folkevalgtes indlæg 2 Personalenyt 3 Udviklingschef 4 Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening Nr. 3 Maj 2015 Ændring af virksomhedsskatteordningen 5 Hævninger i virksomhedsskatteordningen

Læs mere

Samarbejde giver stor. budgetsikkerhedside. Mavefornemmelsen er udgangspunktet side 10

Samarbejde giver stor. budgetsikkerhedside. Mavefornemmelsen er udgangspunktet side 10 INFORMATION FRA HEDEN & FJORDEN // NR. 27 // MAJ 2015 Maskinstationen tager risikoen side 4 Landmand for livet side 8 Samarbejde giver stor 6 budgetsikkerhedside Mavefornemmelsen er udgangspunktet side

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2010 2011

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2010 2011 Dansk Maskinhandlerforening Beretning 2010 2011 2 Indholdsfortegnelse DANSK MASKINHANDLERFORENING... 3 ÅRET I BRANCHEN NYE UDFORDRINGER FOR MANGE... 4 VERDENEN OMKRING OS... 9 AFSÆTNING AF TRAKTORER OG

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2011 2012

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2011 2012 Dansk Maskinhandlerforening Beretning 2011 2012 2 Indholdsfortegnelse DANSK MASKINHANDLERFORENING... 3 ÅRET I BRANCHEN... 8 VERDEN OMKRING OS... 11 AFSÆTNING AF TRAKTORER OG MASKINER i 2011/2012... 14

Læs mere

AKTIV FAMILIELANDBRUG. Familielandbruget MIDT-Jylland

AKTIV FAMILIELANDBRUG. Familielandbruget MIDT-Jylland AKTIV FAMILIELANDBRUG Familielandbruget MIDT-Jylland Medlemsblad nr. 17 Juni 2011 1 Invitation Fodermøder 2011 Igen i år afholder LMO en række møder om foder som optakt til sæsonen 2011/2012. Vi har repræsentanter

Læs mere

ÅRSNYT 2006. Det økonomiske og juridiske arbejde

ÅRSNYT 2006. Det økonomiske og juridiske arbejde ÅRSNYT 2006 Det økonomiske og juridiske arbejde ÅRSNYT 2006 - DET ØKONOMISKE OG JURIDISKE ARBEJDE FORFATTERE: REDAKTØR: LAYOUT: FOTOS: TRYK: UDGIVER: Der er anført forfatternavne ved hvert afsnit i pjecen.

Læs mere