#1 FEBRUAR 2013 NYT. fra LandboThy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "#1 FEBRUAR 2013 NYT. fra LandboThy"

Transkript

1 #1 FEBRUAR 2013 NYT fra LandboThy SIDE 5 Også 2-dages dyrskue i 2013 SIDE Nye rådgiverteams SIDE 14 Få lavet din markplan i god tid SIDE 15 Nye regler for VE-anlæg NYT fra LandboThy 1

2 velkommen Indhold Lokal opbakning 2 Fremtiden byder på store udfordringer 4 Også 2-dages dyrskue i Løn til egne børn 7 Forskudsregistrering 7 Nye regler for gulpladebiler 8 Betaling af restskat for Kapitalafkastsager 10 Skatteoptimering af 2012 selvangivelsen 11 Team mink 12 Nyt vindmølleteam 13 Få lavet din markplan i god tid 14 Erfa-grupper 15 Nye regler for VE-anlæg 16 Mere end 1 mio. kr. til hegning af naturarealer 17 Kornanalyser endeligt opgjort 18 Rode- og beskæftigelsesmaterialer til søer 18 Salmonella 19 Egentransport af grise 19 Åbent Landbrug 22 Jubilæum 22 NYT fra LandboThy udgives af Silstruppparken Thisted Ansvarshavende bladredaktør: Bodil Errebo Nielsen, Oplag Et nyt forår? Foråret og dyrkningssæsonen er starten på noget nyt, som altid byder på nye forventninger og oplevelser. Politisk er der også meget, der indikerer, at vi er på vej mod et nyt forår. Man fristes nærmest til at betegne det som et regulært sporskifte. Den økonomiske krise er langt fra slut, men den politiske dagsorden flytter sig hele tiden i en retning, hvor det bliver mere og mere synligt, hvad landbruget kan bidrage med. Alle snakker nu om at bevare og skabe yderligere arbejdspladser og vækst i den private og eksportorienterede sektor, og her er fødevareerhvervet jo helt unikt. I forhold til vandplaner og fremtidige miljøreguleringer er der helt sikkert også tegn på et nyt forår og et tydeligt sporskifte. De sidste års kæmpe indsats og kamp for at få lydhørhed har båret frugt. Med Landbrug og Fødevarers juridiske sejre står der helt klart 2-0 til landbruget. Det er en sejr, som vi bør fejre og være stolte af, og som berigtiger, at vi nu får sat en anden kurs. Det er også et godt udgangspunkt for at udbygge den faglige og troværdige tilgang, vi har brugt for at få opbakning i vores lokalsamfund. Vi afventer nu spændt Natur- og Landbrugskommissionens arbejde og dens anbefalinger, samtidig med at der til stadighed presses på med ny faglig og dokumenteret viden. Lige nu bruger vi også ventetiden på bedrifterne til at forberede og planlægge det kommende forår med nyeste viden og erfaring. Det er tid for regnskabsafslutning og afholdelse af vores årsmøder - en spændende og travl tid i LandboThy, som vi kan bruge til at se bagud, men nok så interessant til at bygge fremtiden på. Vi gør også politisk status i LandboThy på vores generalforsamling den 11. marts. - Vi håber, rigtig mange af jer vil deltage og gøre jeres indflydelse gældende og dermed være med til at skabe det bedst mulige fremadrettede fundament for LandboThy. Morten Yde Formand LandboThy 2 NYT fra LandboThy

3 landbothy Virksomhedsrådgivning For ethvert landbrug er en besætning med høj effektivitet et rigtig godt udgangspunkt, men der er langt ned til bundlinjen og det endelige resultat, siger Thomas Holch Andersen, LandboThys nye virksomhedsrådgiver. Det ses tydeligt, når vi sammenligner landbrugsregnskaber, hvor det endelige resultat sagtens kan svinge med flere millioner, selv om der er tale om samme type bedrift og størrelse. Gæld og rentebyrde er ikke hele årsagen Gælden og dermed rentebyrden betyder meget, men det er ikke hele årsagen, fortsætter Thomas. Det er nemt for de enkelte landmænd/landbrug at sammenligne sig med andre på produktionsresultater og DB. Når det kommer til omkostningerne og styringen af disse, er der imidlertid store udsving på resultaterne på de enkelte landbrug. Hvad angår omkostningerne kan det være svært at sammenligne sig med andre, for de er meget individuelle for den enkelte bedrifts opbygning og eventuelle fastlåste økonomiske situation. Individuelle løsninger Derfor kræves der også individuelle løsninger for de bedrifter, som gerne vil have forbedret deres resultater. Alle sten skal vendes, så der bliver bedre sammenhæng mellem produktionsresultaterne og det økonomiske resultat på landbrugsbedriften forklarer Thomas. I LandboThy siger erfaringen, at en effektiv styrring af omkostningerne og en højtydende besætning er det bedste udgangspunkt for en landbrugsvirksomhed med en langsigtet levedygtighed. Virksomhedsrådgiveren er - med sin tværfaglige erfaring - tovholder og sparringspartner for den enkelte landmand, som ønsker at optimere og fremtidssikre sin bedrift, både på kort sigt og på langt sigt. Jeg glæder mig til at kunne hjælpe LandboThys medlemmer og kunder med at løse nogle af de problemer og udfordringer, som de løbende står overfor, slutter Thomas. Ring og få en snak om, hvordan virksomhedsrådgiveren kan være med til at styrke din bedrift på udvalgte indsatsområder. T: M: Rabat på kontingent Nye medlemmer Bestyrelsen i LandboThy har besluttet, at nye medlemmer får 50% rabat på kontingentet i Kontakt LandboThys sekretariat på tlf , hvis du ønsker yderligere oplysninger. NYT fra LandboThy 3

4 mors-thy familielandbrug Vore landmænd er dygtige Af Jens Ole Kristensen, formand Mors-Thy Familielandbrug og Poul martin Andersen, næstformand Mors-Thy Familielandbrug Hvis vi i Danmark havde samme kvælstofnormer som vore tyske kollegaer, ville det betyde, at en svineejendom havde 75 kg kvælstof mere til rådighed pr. hektar og en kvægejendom ca. 100 kg kvælstof mere til rådighed pr. hektar. Den danske praksis for gødning medfører både et stort tab af udbytte og en dårlig kvalitet i forhold til det, der kunne opnås med de samme regler for gødskning som i Tyskland. Herved lider danske landmænd betydelige tab. I nogle tilfælde vil tabet være over kr. pr. hektar. Tilførslerne af gødning i Tyskland er ikke helt så høje som mulighederne tillader, og man tilfører ikke mere, end der er økonomisk optimalt. Derfor har de muligheder for at tildele kvælstof til efterafgrøder, der ellers ikke vil gro ordentligt til. Den måde, tyskerne gødsker på, er okay i forhold til EU s direktiver om gødskning. Hvorfor er det så ikke i Danmark? For nylig fik 17 kommuner brev fra NaturErhvervsstyrelsen, der bad dem fortælle, hvorfor de fandt så få landmænd, der overtræder krydsoverensstemmelsesreglerne. Hvorfor kan det være rigtigt, at det er en skandale, at der ikke er flere landmænd, som overtræder reglerne? Kunne årsagen ikke være, at de er dygtige? Det kunne virke, som om man fra NaturErhvervsstyrelsen ønsker en opstramning, men de burde have tillid til, at landets kommuner varetager deres tilsyn på en forsvarlig måde. Generalforsamling Kom og deltag i årets generalforsamling mandag den 4. marts kl på Videncenter Thy-Mors. Der vil være uddeling af årets Initiativpris og H. P. Thomsens mindelegat. Ordinær generalforsamling i Mors-Thy Familielandbrug Mandag 4. marts 2013 kl Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, 7700 Thisted Der startes med fælles spisning DAGSORDEN 1. Valg af stemmetællere, dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Evt. korte beretninger ved udvalgene 4. Regnskab til godkendelse 5. Evt. indkomne forslag 6. Valg af formand 7. Valg af næstformand 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 9. Valg af folkevalgt revisor 10. Eventuelt Uddeling af legat og Initiativpris Tilmelding på tlf eller på under Kalender SENEST DEN 25. FEBRUAR 4 NYT fra LandboThy

5 landbothy Ordinær generalforsamling i LandboThy afholdes Mandag 11. marts 2013 kl Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, 7700 Thisted DAGSORDEN 1. Valg af stemmetællere og dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Debat om bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 5. Behandling af indkomne forslag a. Vedtægtsændringer 6. Valg til bestyrelsen På valg er: Niels Jørgen Pedersen (modtager ikke genvalg) Niels H. Eriksen (modtager ikke genvalg) 7. Øvrige valg 8. Valg af revisor 9. Eventuelt Legatmidler uddeles i løbet af aftenen. På bestyrelsens vegne Morten Yde, formand TILMELD DIG LANDBOTHYS ELEKTRONISKE NYHEDSMAIL PÅ Kom og oplev Axelborg hver den første fredag i måneden. Alle, der er medlem af en landboforening, familielandbrugsforening eller fællesforening, inviteres til at besøge Axelborg hver den første fredag i måneden (undtaget juni, juli og august). Her kan du høre om de mange forskellige ting, som Landbrug & Fødevarer arbejder med. Derudover giver et besøg dig lejlighed til at mødes og snakke med formandskab og medarbejdere. Læs meget mere på lf.dk/aabentaxelborg. NYT fra LandboThy 5

6 kort&godt OBS! Servicefradrag - Betaling senest 28. februar 2013 Såfremt man har fået udført arbejde på sin faste bopæl inden udgangen af 2012, og arbejdet var omfattet af SKATs liste over service og vedligeholdelse med fradrag, er det et krav for at opnå fradrag, at betaling finder sted senest 28. februar Endvidere er det et krav, at arbejdet er betalt via et betalingskort eller via bank/netbank. KO-systemet analyseres Det danske niveau for, hvor meget der trækkes i hektarstøtten, skal sammenlignes med Sverige, Tyskland og Holland. NaturErhvervstyrelsen har iværksat en ekstern undersøgelse af, om det danske niveau er på linje med vores nabolande. Resultatet foreligger i marts måned. Se de seneste myheder på Sæt X i kalenderen ved fredag 7. og lørdag 8. juni, hvor Dyrskuet Thy-Mors 2013 afholdes på dyrskuepladsen i Thisted. 6 NYT fra LandboThy

7 økonomi & jura Har du købt ejendom på tvangsauktion? AF Margrethe borre pedersen, sekretær/sagsbehandler Hvis du har købt ejendom på tvangsauktion, skal du skal være opmærksom på, at du betaler de rigtige og korrekte omkostninger til rekvirenten. Spar penge Vi har I flere sager sparet vores kunder for omkostninger til rekvirenten på mellem og kr., fordi der bliver opkrævet forkert rekvirentsalær. Kontakt LandboThy Mæglerne og få os til at hjælpe dig, inden / når du køber ejendom på tvangsauktion. Vi kan hjælpe dig med betaling af budsummen, betaling af omkostninger og restancer uden for budsummen, hjemtagelse og tinglysning af auktionsskødet m.m. - vi sætter pris på din ejendom Tlf Det får du hos os: Vi har erhvervskunder indenfor alle erhverv. Det er en af vore styrker. Korn Foderstoffer Gødninger Kemikalier Diesel- og fyringsolie Leverandør til fremtidens landmænd Hurtigt svar! Tlf: NYT fra LandboThy 7

8 økonomi & jura Boskifte eller uskiftet bo? af poul bundgaard, økonomikonsulent Landsskatteretten har ændret praksis på området Fremover vil der være gode grunde til at overveje privat skifte frem for hensidden i uskiftet bo efter en afdød ægtefælle. SKAT har udsendt et styresignal i december 2012, efter at Landsskatteretten har valgt at tilsidesætte en mangeårig administrativ praksis for, hvornår et dødsbo er skattepligtigt. Hidtil er det blevet vurderet ud fra størrelsen af aktiver og nettoformue i det samlede bo, hvor både afdødes og længstlevendes bodele blev regnet med. Tilsidesættelsen af denne praksis betyder, at efterlevendes (længstlevendes) boslod ikke indgår i afdødes formue, når det skal vurderes om boet er skattepligtigt. vigtigt at søge rådgivning inden de nødvendige beslutninger foretages og de nødvendige papirer udfyldes Skattefrihed Et dødsbo er skattefrit, hvis både boets nettoformue eller boets aktiver på kæringsdagen er under kr. Når afdøde, der ejer en landbrugsejendom i et dødsbo, der er skattefrit, og arvingerne ikke har valgt uskiftet bo, betyder det bl.a., at man i boperioden kan sælge den til boet hørende landbrugsejendom uden, at der skal betales skat af fortjenesten i forbindelsen med salget. FORSIKRINGMÆGLING Kontakt forsikringsmæglerne Hobrovej Aalborg SV Steve M. Madsen Mobil: Forsikringsrådgivning med stor nytteværdi Professionel og uvildig forsikringsrådgivning til dansk landbrug der gi r bedre dækning ofte til lavere præmie. Arne Winther Mobil: NYT fra LandboThy

9 økonomi & jura Det er derfor vigtigt, at de efterladte er opmærksomme på formuens sammensætning, samt hvilket form for skifte der vælges. Hvis den efterlevende ægtefælle vælger at hensidde i uskiftet bo efter den afdøde, der ejede en landbrugsejendom, skal der betales skat af fortjenesten, når den efterlevende ægtefælle ønsker at sælge ejendommen i sin ejertid. Det gælder også, selv om formuen jf. ovenfor er under kr. Såfremt man har solgt en landbrugsejendom tilbage til 2009 under et privat skifte, og der er blevet betalt en del skat af fortjenesten samtidig med, at formuen er under den nye grænse for skattefrihed, kan disse boer genoptages. Det kræves dog, at Skifteretten giver tilladelse til genoptagelsen. Komplekse regler De forskellige regler for skattefrihed kontra valg af skifteform kan være meget komplekse i forbindelse med dødsfald. Det er derfor vigtigt, at efterlevende ægtefæller og efterladte altid søger rådgivning inden de nødvendige beslutninger foretages og de nødvendige papirer udfyldes. Vi laver andet end regnskaber.. Ring også til os vedr. rådgivning om og udfærdigelse af Testamente Ægtepagt Bodeling ved skilsmisse/separation og dødsfald Ansættelsesforhold ansættelseskontrakter Selskabsstiftelser Anden juridisk bistand Kontakt: Erhvervsjurist Marie Krabbe Dir. tlf Sekretær Margrethe Borre Petersen Dir. tlf Silstrupparken Thisted T: NYT fra LandboThy 9

10 økonomi & jura Nye ejendomsvurderinger AF Svend sunesen, økonomikonsulent Nye ejendomsvurderinger offentliggøres omkring 1. marts Landbrug og andre erhvervsejendomme vurderes pr. 1. oktober Den nye ejendomsvurdering udsendes sidst i februar eller først i marts måned Klage over vurderingen skal indsendes inden 1. juli Ejendomsvurderingen har betydning for betaling af ejendomsskatter og ejendomsværdiskat samt for prisfastsættelsen ved overdragelse af ejendomme i familiehandler. Det er derfor vigtigt at få den nye vurdering kontrolleret og eventuelt indsendt en klage, hvis der er væsentlige ændringer. SKAT har meldt ud, at de gennemsnitlige grundværdier pr. ha for landbrugsejendomme nedsættes med 10% i forhold til vurderingen i Faldet i grundværdierne behøver ikke at betyde et fald i landbrugsejendommens samlede vurdering. Bondegårdsreglen Ejendommens samlede vurdering skal ansættes til den faktiske handelspris, mens grundværdier fastsættes efter den såkaldte bondegårdsregel. Bondegårdsreglen betyder grundværdier under handelsværdien. Grundværdien er ved vurderingen pr. 1. oktober 2012 ansat således i gennemsnit: Vestjylland Nordjylland kr. pr. ha kr. pr. ha Ved tjek af den nye vurdering skal man ved små ejendomme på 5 15 ha specielt være opmærksom på, at ejendommens benyttelseskode ikke er ændret. - I en del tilfælde ændrer vurderingsmyndighederne koden fra landbrug kode 05 til boligejendom kode 01. Det betyder højere grundværdi og dermed højere ejendomsskatter, da bondegårdsreglen ikke anvendes på boligejendomme. Endvidere kan ejendomme med kode 01 ikke indgå i virksomhedsskatteordningen. Det er derfor vigtigt at få klaget over en sådan ændring. Kun ved et forestående salg kan en ændring til kode 01 være en fordel, da der kan være mulighed for skattefrit salg af ejendommen, hvis man har beboet ejendommen, efter koden er ændret til bolig - kode 01. I familiehandel skal SKAT acceptere en pris, der ligger i intervallet 85%-115% af senest offentliggjorte ejendomsvurdering. Når den nye vurdering pr. 1. oktober 2012 er offentliggjort, skal denne bruges ved prisfastsættelse i familiehandler. Lån billigt hos Mors, Thy og Hanherreds Indkøbsforening - lige nu til 4,95 procent i rente Der ydes lån til maskiner og løsøre. - vil du vide mere - så kontakt: Mors, Thy og Hanherreds Indkøbsforening v/driftsleder Birthe Jensen, Silstrupparken 2, 7700 Thisted Tlf NYT fra LandboThy

11 økonomi & jura Overførsel af kapitalpension til alderspension AF karsten knudsen, chefkonsulent skat Folketinget vedtog i 2012, at man fra indkomståret 2013 ikke kan få fradrag for kapitalpension. Samtidig indførtes der en ny alderspension, hvorpå man årligt kan indbetale kr. Den nye alderspension giver ingen fradrag ved indbetalingen, men til gengæld er der ej heller beskatning/afgift ved udbetalingen. Afkastet i alderspensionen beskattes løbende som pensionsordninger med 15,3%. En god forretning for de fleste For langt de fleste vil det være en god forretning at omlægge sin nuværende kapitalpension til en alderspension. Hvis dette foretages i kalenderåret 2013, skal man betale en afgift på 37,3%. Dette skal holdes op mod de 40%, man ellers skal betale. Som pensionskunde får man med det samme en gevinst på 2,7%. Har man f.eks en ½ million på en kapitalpension i opsparing, svarer det til en afgiftsbesparelse på kr. Der vil være ganske få situationer, hvor det ikke kan betale sig at ændre kapitalpensionen til alderspension. En af disse vil være, hvor man ved udbetaling af pension ikke kan udnytte sit personfradrag. En anden kan være, at man mister nogle af de rentegarantier, en pensionskasse har udstedt på kapitalpensionen. Man skal således sikre sig, at afkastet i den nye alderspension er den samme som på kapitalpensionen. Muligheden for kun at betale afgiften på de 37,3% er kun til stede i kalenderåret Derfor er det tid at få undersøgt, om det er aktuelt - og som sagt vil det være fordelagtigt for langt de fleste. DLG Limfjord - landmandens eget andelsselskab Din totalleverandør til landbruget ligger i: Hillerslev Østerild Stagstrup Nykøbing Mors Hvidbjerg Limfjord Tlf NYT fra LandboThy 11

12 økonomi & jura Landbrugsloven revideret - IGEN! AF marie krabbe, Erhvervsjurist Jordbrugskommissionerne spares væk NaturErhvervstyrelsen sendte den 13. juli 2012 ændringsforslag til landbrugsloven i høring. Forslaget udsprang af regeringens krav om besparelser i statsadministrationen, og man foreslog således nedlæggelse af jordbrugskommissionerne samt en række interessante andre ændringer, primært lempelser. Folketinget vedtog ændringerne til landbrugsloven den 11. september 2012, og mange af ændringerne trådte i kraft nu ved årsskiftet. Dog er nedlæggelsen af jordbrugskommissionerne endnu ikke trådt i kraft. Kontakt LandboThy for nærmere drøftelse af ændringernes konkrete betydning for dig og din bedrift. Ændringerne til landbrugsloven Ophævelse af kravet om, at en restejendom efter udstykning ikke må nedbringes til under 1,5 ha. Der er således ikke længere nogen nedre grænse. Ophævelse af kravet om, at der i forbindelse med etablering af bygningsløse ejendomme skal opretholdes en beboelsesbygning for hver 200 ha. Ophævelse af holding-reglen, som hidtil har opstillet begrænsninger for landmanden i tilfælde af, at denne ønsker at eje kapitalandele i en holdingkonstruktion. Ophævelse af arealgrænsen ved sammenlægning af jorder/ejendomme, som hidtil har bestemt, at ejendommens areal efter sammenlægning ikke kan overstige 200 ha. Ophævelse af uddannelseskravet for den, der ønsker at gøre fortrinsstilling gældende. Ændring vedr. arealbetingelsen ved fortrinsstilling (naboindsigelser), hvor naboindsigers også medejede arealer fremover tæller med ved opgørelsen af, hvorvidt en ansøger om fortrinsstilling opfylder arealbetingelsen (30 ha). Og endelig stramning af reglerne i forbindelse med overdragelse af landbrugsejendom/-me ved deling af fællesbo, som fremover alene skal gælde ved separation eller skilsmisse (og ikke ved ægtepagt som hidtil). 12 NYT fra LandboThy

13 ve-anlæg Husstandsvindmøller af Karsten Knudsen, chefkonsulent skat I skrivende stund er der nye regler på vej vedr. husstandsvindmøller. Partierne bag energiforliget er netop blevet enige om at lade ejerne af husstandsvindmøller få 250 øre pr. kwh de første 20 år for salg af el fra en husstandsvindmølle op til 25 kw kapacitet. Endvidere vil der blive en nettoafregning på timebasis, som også kendes fra de nye regler vedr. solceller. En 25 kwh mølle er også større end de husstandsmøller, der hidtil har været opsat, da der her har været tale om op til 6 kwh møller. Da der er mere vind Nordvestjylland, er det klart, at vi især bør holde øje med den nye lovgivning. Vi har tidligere - ved f.eks. solceller - set, at hvis for mange viser interesse for en ordning, begrænser folketinget mulighederne. Umiddelbart ser ordningen interessant ud, og går man og overvejer en investering heri, sker der i hvert fald ikke noget ved at få et tilbud hjem. Vi må forvente, at der er en endelig afklaring af reglerne i februar. Har du spørgsmål vedr. husstandsvindmøller, er du velkommen til at kontakte Karsten Knudsen på tlf eller mail til Hjemmepleje / praktisk hjælp Med en ny lov som grundlag, kan du nu selv bestemme, om du ønsker kommunens tilbud om hjemmehjælp eller vil bruge et privat firma. Nordthy HjemmeService er godkendt som leverandør af praktisk hjælp i din kommune. Det vil sige, at vi kan udføre rengøring og tøjvask, som du er visiteret til af kommunen. Tilkøbsydelser Nordthy HjemmeService kan tilbyde andre ydelser, som du kan bestille hos os ud over de ydelser, som du allerede er visiteret til. Tilkøbsydelser skal du selv betale. Hverdagsrengøring. Hovedrengøring. Bagning, madlavning og opvask. Vask og strygning. Indkøb af dagligvarer. Almindelig havearbejde, inkl. klipning af hæk. Bortkørsel af haveaffaldet i forbindelse med arbejdet. Fældning af træer. Rensning af tagrender. Nordthy Hjemmeservice Henvendelse på tlf NYT fra LandboThy 13

14 økologi LandboThy styrker økologirådgivningen LandboThy har oprettet et tværfagligt økologiteam, som i højere grad kan yde en helhedsorienteret rådgivning. Teamet består både af kvægkonsulenter, økonomikonsulenter og planteavlskonsulenter. Det skal være med til at sætte mere fokus på den økologiske rådgivning, så vi kan servicere vore økologiske landmænd endnu bedre end hidtil, siger Michael Riis, afdelingsleder i afdelinger Planter & Miljø. Nye aktiviteter Michael Riis fortæller, at de økologiske landmænd vil opleve en række forskellige aktiviteter som følge af øget fokus. Vi vil afholde kursus for økologiske mælkeproducenter. Vi opretter erfagrupper for økologiske landmænd indenfor de emner, som interesserer landmændene mest. Øget fokus på rodukrudt bliver fulgt op med et rådgivningstilbud, som sikrer landmanden en god bekæmpelse af rodukrudt. Og vi vil gøre mere ud af at sammenligne økologiske bedrifter, så bedste praksis bliver mere udbredt til glæde for de mange. Vi håber, at initiativet bliver godt modtaget af områdets økologiske landmænd, og vi er meget åbne for gode idéer til aktiviteter og fokusområder, som områdets landmænd måtte ønske, slutter Michael Riis. Det nye økologiteam består af (fra venstre): Morten Øland Frøkjær, driftsøkonomirådgiver, Michael Riis, afdelingsleder Planter & Miljø, Kaj E. Kristensen, kvægbrugskonsulent, Lars B. Skovborg, planteavlskonsulent, og (siddende) Helle Sievertsen, afdelingsleder Kvæg 14 NYT fra LandboThy

15 økologi Græs - Det grønne guld Kursusdag for økologoer - med stærkt fokus på græsmarken Dagens program omfatter Indlæg ved lokal landmand Indlæg ved Kirstine Flintholm Jørgensen, VFL Indlæg ved planteavlskonsulent Lars Skovborg samt kvægbrugs-konsulenterne Kaj Kristensen og Helle Sievertsen, LandboThy Emner Øget græsandel i fodringen Staldfodring med frisk græs Græsmarkspleje samt valg af græsblandinger Gødningsstrategi Planlægning af slæt, selvforsyning m.m. Tidspunkt: 7. marts 2013 kl. 09:45-14:45 Sted: Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, Thisted Arrangør: LandboThy Pris: Kr. 700,00 inkl. fuld forplejning, excl. moms Tilmelding: På tlf eller senest den 1. marts 2013 NYT fra LandboThy 15

16 planter & miljø planter & miljø Krydsoverensstemmelseskrav fra februar 2013 AF Ulrik B. Krogh, Tilsynsmedarbejder Thisted kommune NaturErhvervstyrelsen har som følge af Husdyrgødningsbekendtgørelsen, der trådte i kraft sidste sommer, dels skærpet og dels tilføjet nye krydsoverensstemmelseskrav, som kommunerne er kontrolmyndighed på. Krydsoverensstemmelseskravet om udbringningsog arealrestriktioner er blevet skærpet. Dertil er der tilføjet to nye krav på området. Når bekendtgørelsen om krydsoverensstemmelse træder i kraft, skal kommunerne således indberette overtrædelser efter følgende regler: Frost, vandmættede og snedækkede marker Krav 1.15 Der må ikke udbringes husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft, restvand og mineralsk gødning på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jord. Ved vandmættet jord forstås, at man med hænderne kan presse vand ud af jorden. Ved oversvømmet jord forstås, at denne er dækket af blankt vand. Ved frossen jord forstås, at jorden ikke må være frostbunden i pløjelagets dybde. Overfladisk nattefrost betragtes ikke som frossen jord, hvis jorden optøs i løbet af dagen. Ved snedækket jord forstås, at mere end 90 % er snedækket. Snedybden skal være mere end ½ cm. Sikring af gyllebeholdere Krav 1.31 Der skal være installeret et alarmsystem på gyllebeholdere beliggende i risikoområde eller beliggende nærmere end 100 m til vandløb eller sø over 100 m 2. Krav 1.32 Der skal være etableret gyllebarriere omkring gyllebeholdere beliggende i risikoområde og nærmere end 100 m til vandløb eller sø over 100 m 2. Overtrædelser af kravene vil medføre træk i enkeltbetalingen. Er du i tvivl om de konkrete forhold på din ejendom, er du altid velkommen til at henvende dig til Landbrugsteamet Natur- og Miljøafdelingen Thisted Kommune Tlf En god og lokal partner for landbruget i Nordvestjylland Kornhandel - Såsæd - Frø - Gødning - Planteværn Foderblandinger - Råvarer - Olie - Biobrændsel... Se også en del af vort udvalg på ALTID KLAR TIL EN GOD HANDEL! Nordvest Foder A/S N F... alt til landbrug, have og hobby... Vestervig Hvidbjerg NYT fra LandboThy

17 planter & miljø planter & miljø Lærkepletter afnanna gad, DOF nordvestjylland Løft såmaskinen 2 x 4 meter pr. ha Lærkerne er i tilbagegang i Danmark. Hvor der i 1976 var 100 syngende lærker, er der i 2012 kun 40 tilbage, altså en tilbagegang på 2% om året. Punkttællinger viser, at også agerhøns og viber nu forsvinder - langsomt men sikkert. Noget må gøres for igen at få sprækker af natur ind i de monotome dyrkningsarealer. I 2011 lancerede DOF begrebet lærkepletter overfor bl.a. Fødevareministeriet. I begyndelsen af 2012 blev det så tilladt, at man nu kan udlægge bare pletter midt i kornmarken uden at blive straffet for at tillade eller ønske lidt mere natur-mosaik. Det er tilladt at udlægge små områder uden afgrøder på maks. 100 m 2 og op til 10% af hver mark. Lærkerne er afhængige af pletter med bar jord, hvor de kan finde biller og andre jordløbende insekter til ungerne. Den slags bare pletter havde lærkerne nemt ved at finde i tidligere tiders langt mere varieret og ekstensivt drevet landbrug. Men de kan være svære at finde i nutidens agerland. Konsekvensen er, at alt for få lærker får held med 2. og 3. kuld, når markerne er vokset til. Engelske undersøgelser har vist, at selv ved blot to lærkepletter af 4 x 4 meter pr. ha opnås synlige resultater i form af fremgang i lærkebestanden. Lærkepletter vil være fint at etablere i de fleste afgrøder, men især i vinterafgrøder. Min opfordring skal være: Løft såmaskinen 2 x 4 meter pr. ha af hensyn til lærkerne. NYT fra LandboThy 17

18 kvæg Nyt koncept for årsmøde i LandboThy godt modtaget Næsten 70 personer deltog i årsmødet i LandboThy Kvæg den 30. januar. Mødet blev for første gang blev afholdt på Videncenter Thy-Mors i Silstrupparken i Thisted, og det nye koncept blev godt modtaget. Mange ting at forholde sig til Der er mange ting på den politiske bane som mælkeproducenterne skal forholde sig til. Det fremgik af beretningen af Kristoffer Kappel, formand for udvalget LandboThy Kvæg. Indlægget omhandlede bl.a. kvægbrugets rammevilkår, herunder miljølovgivning, type 2 korrektion samt lov om hold af kvæg og kvotesituationen. Kristoffer Kappel finder det bekymrende, at der i den grad er gået politik i Veterinærforliget. OSR skulle give besparelser til kvægbruget - indtil videre er det endt med en stigning i kontrolgebyret. Et velment spark fra formanden til deltagerne gik på øget opmærksomhed på besætningernes klovsundhed, der har meget stor betydning for køernes velfærd og produktion. Kvægbrugskonsulent Robert Pedersen tog tråden op i sit indlæg Når flaskehalsen peger på. Han foreslog, at vi forestiller os, at køer går på bare tæer, når vi vurderer, hvor koen kan beskadige klovene i staldsystemet. Afdelingsleder Helle Sievertsen havde forskellige fortællinger med fra hverdagen - også nogle, der viste, hvornår rådgivning rykker. Hun stillede spørgsmålet, om det giver bedre resultater, når vi bliver udfordret. Vi vil gerne udfordres, og det kan give bedre resultater. Men det kræver, at vi tager handsken op og udfordrer os selv, fastslog hun. Driftsøkonomikonsulent Flemming Nielsen var dykket ned i et par lokale kvægbrugeres regnskab og havde beregnet priser på foderenheder i græs og majs i I majs havde årets meget lave udbytter i den grad sat sit præg. Dermed kom prisen op på ca. 2,50 kr. pr. foderenhed. Planteavlskonsulent Anders Andersen fortalte om nye muligheder for udbyttermålinger ved ensilering af græs og majs. Han opfordrede landmændene til at lægge pres på maskinstationer for at få dem til at investere i udstyret. Det vil gøre ensileringen lidt dyrene, men det kan nemt opvejes af de fordele, der vil være ved at kende udbyttet på markniveau. Også NDF (Neutral Detergent Fiber) analyse af foder blev belyst i Helle Sievertsens indlæg Mysteriet om NDF. Som indledning sagde Helle Sievertsen, at det ikke altid lykkes at løse et mysterium, selvom man dykker godt og grundigt ned i det 18 NYT fra LandboThy

19 kvæg Ny ungdyrstald AF robert pedersen, kvægbrugs- og bygningskonsulent Mange har hårdt brug for bedre opstaldning af ungdyrene. På mange ejendomme er der for få ungdyrpladser, og ungdyrene er opstaldet i flere bygninger - ja måske endda på flere ejendomme - hvilket giver meget ekstraarbejde. Det drejer sig om ekstraarbejde ved pasning, flytning, overvågning og fodring af kvierne. Produktionsresultaterne er ofte påvirket negativt af dette, og fodringen kan være lidt dyrere for at gøre arbejdsmængden mindre. I disse tilfælde kan der opnås en forbedret produktionsøkonomi, når der bygges ny ungdyrstald. Gyllealarm Køl & Fryse anlæg GSM kontrol El- Teknik Jordvarme Staldvarme Luft/vand anlæg Gyllekøling Hvidevaresalg & service Det er svært med en ny ungdyrstald Det er ikke svært at få den indrettet hensigtsmæssigt med en god logistik. Her kan vi helt klart hjælpe, så ungdyrstalden er velindrettet og arbejdsvenlig med et lavt arbejdsforbrug både til fodring, rensning, flytning og overvågning af dyrene. Vi kan også hjælpe med at få ungdyrstalden indrettet, så der er gode muligheder for at opnå de ønskede produktionsresultater, nemlig en stabil tilvækst på det ønskede niveau for alle kvier og med en god energi- og næringsstofudnyttelse. - Jo, det kan løses. Nej - det vanskelige er at opnå en god økonomi i investeringen på kort sigt. På langt sigt er investeringen fornuftig, men det kræver likviditet på den korte bane. Og netop det ser kreditgiverne meget på i tiden, hvis de da i det hele taget har likviditet nok til at kunne tilbyde et lån. Hvad kan du gøre? Hvad kan man så gøre for at afhjælpe manglerne ved kvieopstaldningen, hvis den nye ungdyrstald er lidt længere fremme i tiden? Der er flere muligheder. Mulighederne går på at se på opstaldningen af hele besætningen, herunder også at se på opstaldningen af kalvene, kælvekvierne og køerne. Det vigtige ved mulighederne er, at de samtidig afhjælper flaskehalse i produktionsanlægget, altså at løsningerne er med til at forbedre produktionsresultaterne på flere områder end hos kvierne. Det gør økonomien i investeringen bedre på kortere sigt. På LandboThys hjemmeside kan du læse om de enkelte muligheder (www.landbothy.dk/nyheder/ Ungdyrstalde) thytk.dk NYT fra LandboThy 19

20 midtjysk svinerådgivning i/s Svinepest i Europa Af SØREN S. THuesen, Svinerådgiver ABC Både afrikansk og klassisk svinepest rykker tættere på Danmarks grænser. Man mener, det breder sig via fodring af grise med medbragte fødevarer fra inficerede områder. Smitten forekommer både i vildsvin, i store professionelle besætninger og i baggårdsgrise, som familien har derhjemme. Det er yderst vigtigt, at dine udenlandske medarbejdere respekterer karantænereglerne og forstår vigtigheden af, at mors spegepølse IKKE må tages med hjem fra Ukraine til Danmark. ALLE skal holde minimum 24 timers karantæne efter kontakt til grise i følgende lande: Alle lande uden for EU - Grækenland - Italien Polen - Estland - Letland - Litauen Bulgarien - Ungarn - Rumænien Husk også, at reglerne gælder, hvis du har været på vildsvinejagt eller studietur. Jagttøj og støvler skal under ingen omstændigheder i kontakt med danske grise før desinfektion. En opgørelse over Aktivitets Baseret Omkostningsfordeling fra 10 bedrifters økonomi for 2011 viser følgende: Det har kostet 228 kr. at producere en fravænnet gris. Der er en variation på 75 kr. i resultat pr. fravænnet gris. Omkostninger til polterekruttering, foder og løn er de vigtigste omkostninger til at forklare forskellen. Der er ikke signifikant forskel i polteomkostninger pr. gris ud fra, om der er egenproduktion af polte. Omkostningerne ved smågriseproduktion fra 7-30 kg var på 180 kr. i gennemsnit. De laveste omkostninger er 163 kr., mens de højeste er 198 kr. Generelt sættes der penge til på restproduktion ved opfedning af ukurante smågrise og sopolte. Når der sammenholdes med foderomkostningerne, har hjemmeblanderne de laveste omkostninger til foder og foderanlæg og udviser en forskel på 20 kr. pr. fravænnet gris og 6 kr. pr. smågris. Erfa-gruppen Udlændinge med ledelsesansvar er åben for nye medlemmer. Vi holder dagsmøder sammen med en HR-konsulent, en dyrlæge og en svinerådgiver. Der vil altid være indlæg fra hver gren. 1-2 gange om året er vi på besætningsbesøg. Der er 4 årlige møder og der søges undervisningstilskud til det. Det vil sige den reelle udgift pr deltager er ca. 500 kr. pr. gang inkl. mad. Kontakt Michael Frederiksen på tlf hurtigst muligt, hvis du er interesseret. 20 NYT fra LandboThy

Tema. Brug værktøjerne

Tema. Brug værktøjerne Brug værktøjerne Det væsentlige for enhver svinebesætning er, at indsatsfaktorerne passer sammen. F.eks. bør man ikke investere i automatiserede produktionsanlæg, hvis man ikke har evner eller interesse

Læs mere

Succes med Slagtesvin Velkommen. Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013

Succes med Slagtesvin Velkommen. Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013 Succes med Slagtesvin Velkommen Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013 Slagtesvin Hvordan gør vi det bedst? Top orner Genetisk potentiale bestemmes tidligt i dyrets liv 3 Risiko for mavesår Formaling

Læs mere

MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt

MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt 26-02-2015 MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt Svinerådgiver Jakob Nielsen, Gefion Driftsleder Lars Frederiksmose, I/S Nordahl I/S NORDAHL ALLAN OG CHRISTIAN NORDAHL 650 søer 7 kg 400 søer 30

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

#6 DECEMBER 2012 NYT. fra LandboThy

#6 DECEMBER 2012 NYT. fra LandboThy #6 DECEMBER 2012 NYT fra LandboThy SIDE 5 Også 2-dages dyrskue i 2013 SIDE 12-13 Nye rådgiverteams SIDE 14 Få lavet din markplan i god tid SIDE 15 Nye regler for VE-anlæg NYT fra LandboThy 1 velkommen

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 & European Agricultural Fund for Rural Development NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 NOTAT NR. 1327 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål.

Læs mere

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009 Benchmarking i svineproduktionen > > Anders B. Hummelmose, Agri Nord Med benchmarking kan svineproducenterne se, hvordan de andre gør, tage ved lære af hinanden og dermed selv forbedre systemer og produktion.

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 Støttet af: NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 NOTAT NR. 1427 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

NYT. fra LandboThy. SIDE 5 Styr på forventningerne SIDE 12 Hjemmeside med dig i centrum SIDE 15 Sparring ved vindmølleprojekter #5 OKTOBER 2012

NYT. fra LandboThy. SIDE 5 Styr på forventningerne SIDE 12 Hjemmeside med dig i centrum SIDE 15 Sparring ved vindmølleprojekter #5 OKTOBER 2012 #5 OKTOBER 2012 NYT fra LandboThy SIDE 5 Styr på forventningerne SIDE 12 Hjemmeside med dig i centrum SIDE 15 Sparring ved vindmølleprojekter NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Hektisk efterår 2 Kontroller

Læs mere

VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION, SAMT DEN LOKALE

VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION, SAMT DEN LOKALE Støttet af: DB-TJEK SOHOLD, 7 KG NOTAT NR. 1414 DB-tjek sohold 7 kg er analyseret og en række væsentlige faktorer for dækningsbidraget er analyseret for perioden 2006-2013. Analysen omfatter effekten af

Læs mere

Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i

Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i CV Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i Potentiale screening Tournaround Taktisk og strategisk planlægning

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2012 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,27 0,15 0,34 0,36 0,28 0,45 0,30 0,29 0,29 0,37 0,43 0,29 0,25 0,31 0,38 0,49 0,28 0,22 0,39 0,38 0,45 0,32 0,23 0,42

Læs mere

Velkommen til LVKs årsmøde 2012

Velkommen til LVKs årsmøde 2012 Velkommen til LVKs årsmøde 2012 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af stemmetællere 3) Bestyrelsens beretning til godkendelse 4) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 5) Indkomne forslag

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

ABC i svineproduktionen

ABC i svineproduktionen ABC i svineproduktionen - tabelsamling Af Arne Oksen, VFL og Brian Oster Hansen, VSP Indledning Denne tabelsamling indeholder en opgørelse af ti svinebedrifters ABC-fordeling af omkostninger for året 2011.

Læs mere

DB-TJEK SOHOLD, 30 KG OG SLAGTESVIN FOR 2013

DB-TJEK SOHOLD, 30 KG OG SLAGTESVIN FOR 2013 Støttet af: DB-TJEK SOHOLD, 30 KG OG SLAGTESVIN FOR 2013 NOTAT NR. 1421 Selvom DB pr. slagtesvin var lavt i første halvår, var der stor hjemmeblanderfordel og stordriftsfordel, hvilket har holdt hånden

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt?

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? TEMA Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? - Lave foderomkostninger kræver optimal kvalitetssikring og - kontrol AF CHRISTINA HANSEN OG JACOB DALL, SØNDERJYSK SVINERÅDGIVNING Der hersker mange forskellige

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2017

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2017 NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2017 NOTAT NR.1619 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt den bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens egne

Læs mere

1. Landbruget i samfundet

1. Landbruget i samfundet 7 1. Landbruget i samfundet Opgave 1.1. Virksomhedstyper Produktionsvirksomhed, handelsvirksomhed eller servicevirksomhed? Sæt kryds ved det rigtige svar. Produktion Handel Service Maskinstation Bagerforretning

Læs mere

NYT. fra LandboThy. SIDE 3 Er græsset grønnere i Tyskland? SIDE 9 Mink viser pæne resultater. SIDE 18 Når gæssene græsser #2 APRIL 2012

NYT. fra LandboThy. SIDE 3 Er græsset grønnere i Tyskland? SIDE 9 Mink viser pæne resultater. SIDE 18 Når gæssene græsser #2 APRIL 2012 #2 APRIL 2012 NYT fra LandboThy SIDE 3 Er græsset grønnere i Tyskland? SIDE 9 Mink viser pæne resultater SIDE 18 Når gæssene græsser NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Velkommen 2 Er græsset grønnere

Læs mere

DB-tjek nu helt til bundlinjen. Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark

DB-tjek nu helt til bundlinjen. Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark DB-tjek nu helt til bundlinjen Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark Hvad siger nr. 1? Produktet Benchmarkingværktøj, med høj datasikkerhed. Ejet af den lokale svinerådgivning Uundværligt

Læs mere

Notatet viser nøgletal for produktivitet, stykomkostninger, kontante kapacitetsomkostninger og

Notatet viser nøgletal for produktivitet, stykomkostninger, kontante kapacitetsomkostninger og NØGLETAL FOR 2013 NOTAT NR. 1220 Nøgletallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige regnskabsposteringer. Ved budgetlægning kan bedriftens egne tal sammenlignes med disse

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

2. Dækningsbidrag. Opgave 2.1. Produktionsgrene. Opgave 2.2. Intern omsætning. Giv eksempler på produktionsgrene:

2. Dækningsbidrag. Opgave 2.1. Produktionsgrene. Opgave 2.2. Intern omsætning. Giv eksempler på produktionsgrene: 11 2. Dækningsbidrag Opgave 2.1. Produktionsgrene Giv eksempler på produktionsgrene: på en kvægejendom: Malkekøer - Kvieopdræt Slagtekalve Ungtyre på en svineejendom: Sohold Smågrise Slagtesvin på en planteavlsejendom:

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening 2017.

Referat fra generalforsamlingen i Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening 2017. Referat fra generalforsamlingen i Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening 2017. Midt- og Vestjyllands Politis Sprogforening afholdt den 9. marts 2017 kl. 15.00 generalforsamling på politigården i Holstebro.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

MINUS 30 FE PR. PRODUCERET GRIS

MINUS 30 FE PR. PRODUCERET GRIS MINUS 30 FE PR. PRODUCERET GRIS Lisbeth Shooter Projektleder Minus30 Afdelingsleder Patriotisk Selskab Danvet Årsmøde Brædstrup 13. Marts 2015 At reducere det samlede foderforbrug fra undfangelse af grisen

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Yderligere information kontakt: Jakob S. Jensen 40 16 81 63

Yderligere information kontakt: Jakob S. Jensen 40 16 81 63 Opera i majs flere foderenheder pr. hektar højere kvalitet og fordøjelighed ingen spild og varmedannelse i stak mere mælk pr. ko pr. dag Læs mere på www.agro.basf.dk Yderligere information kontakt: Jakob

Læs mere

Erfagruppen som motivator. Af Lau Lindholm Christiansen og Louise Helmer

Erfagruppen som motivator. Af Lau Lindholm Christiansen og Louise Helmer Erfagruppen som motivator Af Lau Lindholm Christiansen og Louise Helmer Dagsorden Hvad er en erfagruppe? Hvorfor være i en gruppe? Hvad kræves? Den gode gruppe! Hvordan får du det fulde udbytte? Hvad er

Læs mere

En landmand driver en svineejendom, hvor der produceres 7 kg grise med salg til fast aftager kg tilskudsfoder a 2,90 kr.

En landmand driver en svineejendom, hvor der produceres 7 kg grise med salg til fast aftager kg tilskudsfoder a 2,90 kr. 47 5. Svin Opgave 5.1. Dækningsbidrag i sohold En landmand driver en svineejendom, hvor der produceres 7 kg grise med salg til fast aftager. Der foreligger følgende oplysninger for et regnskabsår: Produktionsomfang

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

Økonomi kvæg. Jørgen Aagreen Betina Katholm

Økonomi kvæg. Jørgen Aagreen Betina Katholm Økonomi kvæg Jørgen Aagreen Betina Katholm Dagsorden Hvad siger tallene for 2016 Lidt fra 2017 Overblik produktion og foderforbrug Benchmarking foderkontrol Muligheder for tilskud Non GM mælk Blandede

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

KvægNyt. Heden&Fjorden. På vej mod et salmonellafrit kvægbrug. Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole

KvægNyt. Heden&Fjorden. På vej mod et salmonellafrit kvægbrug. Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole af Line Fruergaard-Roed kvægdyrlæge mobil 4040 5872 På vej mod et salmonellafrit kvægbrug Nu sker det endelig.

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

32 leverede slagtesvin pr. årsso Karsten Westh

32 leverede slagtesvin pr. årsso Karsten Westh 32 leverede slagtesvin pr. årsso Karsten Westh Producent og formand for Bornholms Landbrug, Svinerådgivning 1 Disposition Introduktion Min bedrift Landets højeste gennemsnit Hvorfor? Udvikling af min bedrift

Læs mere

Vil regeringen tage selvejet af danske landbrug som udgangspunkt i den aktuelle finansielle situation?

Vil regeringen tage selvejet af danske landbrug som udgangspunkt i den aktuelle finansielle situation? Vil regeringen tage selvejet af danske landbrug som udgangspunkt i den aktuelle finansielle situation? v/ Heidi Alsing, Landbrug & Fødervarer Børge Sørensen, Landrbugsrådgivning Syd Hvorfor Selveje? Fordi:

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 1 2014 på godt og ondt. Side 12 Et målbart og handlekraftigt budget. Side 19 Nye udpegninger af 3-områder #6 DECEMBER 2014

NYT. fra LandboThy. Side 1 2014 på godt og ondt. Side 12 Et målbart og handlekraftigt budget. Side 19 Nye udpegninger af 3-områder #6 DECEMBER 2014 #6 DECEMBER 2014 NYT fra LandboThy Side 1 2014 på godt og ondt Side 12 Et målbart og handlekraftigt budget Side 19 Nye udpegninger af 3-områder NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold 2014 på godt og ondt

Læs mere

NYT. fra LandboThy. SIDE 2 Arrogante ministre SIDE 15 LandboThy Kvæg reber sejlene SIDE 22 Vi vil gøre en forskel for DIG #3 MAJ 2012

NYT. fra LandboThy. SIDE 2 Arrogante ministre SIDE 15 LandboThy Kvæg reber sejlene SIDE 22 Vi vil gøre en forskel for DIG #3 MAJ 2012 #3 MAJ 2012 NYT fra LandboThy SIDE 2 Arrogante ministre SIDE 15 LandboThy Kvæg reber sejlene SIDE 22 Vi vil gøre en forskel for DIG 1 velkommen Indhold Arrogante ministre 2 Vagtskifte på Axelborg 3 De

Læs mere

Ny landbrugslov og fremtidig ejer-/generationsskifte. V. Ejendomskonsulent Harlev Thesbjerg & Udviklings- og rådgivningschef Anders Andersen

Ny landbrugslov og fremtidig ejer-/generationsskifte. V. Ejendomskonsulent Harlev Thesbjerg & Udviklings- og rådgivningschef Anders Andersen Ny landbrugslov og fremtidig ejer-/generationsskifte V. Ejendomskonsulent Harlev Thesbjerg & Udviklings- og rådgivningschef Anders Andersen Disposition 1. Landbrugsloven før og nu. 2. Selskaber kontra

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

26-02-2015 BERETNING 2015. Formand for Regionsudvalget: Niels Aagaard Jørgensen. Leder af Husdyr og Miljø: Marlene Sparre Ibsen

26-02-2015 BERETNING 2015. Formand for Regionsudvalget: Niels Aagaard Jørgensen. Leder af Husdyr og Miljø: Marlene Sparre Ibsen BERETNING 2015 Formand for Regionsudvalget: Niels Aagaard Jørgensen Leder af Husdyr og Miljø: Marlene Sparre Ibsen 3 1 Ove Korsgaard Information den 17. december 2014 2 OMRÅDEGENNEMSNIT 2015 Hvad er muligt

Læs mere

Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET

Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET Skatteministeriets departement Att. Merete Helle Hansen Skatte- og afgiftsadministrationen Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET 26. september 2007 Vedrørende teknisk høring af Udkast til forslag til

Læs mere

Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo

Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo - 1 Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arvinger skal ved dødsboets afslutning skal arvinger træffe beslutning om værdiansættelse af afdødes parcelhus. I

Læs mere

Beskrivelse af produkter i ReproTjek

Beskrivelse af produkter i ReproTjek Beskrivelse af produkter i ReproTjek ReproTjek består af ReproTjek - Basis plus nogle tilvalg. Tilvalgene er produkter, kvægbrugeren skal betale ekstra for, mens alle produkter under ReproTjek - Basis

Læs mere

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse By Telefon Email Mobil Andersen Keld Ansgarvej 10 7950 Nykøbing ansgarvej10@mvb.net 26742251 Boll, Alex Lindevej 16 7900 Nykøbing a-boll@hotmail.com 40534146 Boll, Dan

Læs mere

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne?

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne? Business Check Svin Individuel benchmarking for svineproducenter Formål Business Check er en sammenligning af bedrifters økonomiske resultat bedrift for bedrift. Det er kun hoveddriftsgrenen, der sættes

Læs mere

Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2015

Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2015 Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2015 Beretning til Generalforsamling varmeåret 2014/15 1. Valg af dirigent ** Kurt Johansen blev valgt 2. Beretning til generalforsamling - varmeåret 2014/15 Afslutning af varmeår

Læs mere

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat Fagkontorets medarbejdere arbejder blandt andet med specialrådgivning til de lokale rådgivere over hele landet og til landbrugsskolelærere. Vi deltager også i tværfaglige projekter på Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

Arv Kræftens Bekæmpelse. Når Kræftens Bekæmpelse arver

Arv Kræftens Bekæmpelse. Når Kræftens Bekæmpelse arver Når arver Indhold Orden i tingene. Tingene i orden. Hvert år vælger rigtig mange mennesker at testamentere til. Så mange at indtægterne fra arv i dag er den største indtægtskilde overhovedet for foreningen.

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Referat af Generalforsamling 2014 Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Lystrup den 27. marts 2014 Fremmødte husstande: 14, 20, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 37, 47,52, 56, 58,

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra? Også til økologi?

Hvor skal kapitalen komme fra? Også til økologi? Hvor skal kapitalen komme fra? Også til økologi? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel: +45 2165 0022 1 1992K1

Læs mere

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker TEAM Kvæg rådgivning, der rykker Velkommen til TEAM Kvæg Et TEAM, der er skabt af egnens kvægbrugere til gavn for landets kvægbrugere! Fælles ledelse, fælles bundlinje I Vestjysk Landboforening har vi

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Afsluttende fælleskursus for deltagere i Afgræsningsskolen 2014

Afsluttende fælleskursus for deltagere i Afgræsningsskolen 2014 Afsluttende fælleskursus for deltagere i Afgræsningsskolen 2014 Arne Munk Hovborg Kro Holmeåvej 2, 6682 Hovborg 12. november 2014 Program Velkomst og præsentation af projektet og programmet v/ konsulent

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE SEPTEMBER 2011

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE SEPTEMBER 2011 GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE SEPTEMBER 2011 NOTAT NR. 1129 Grundlaget beskriver forudsætningerne for at beregne et tillæg for smågrise produceret efter frilandskonceptet og er

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Danske Halmleverandører

Danske Halmleverandører 4. marts 2014 Referat årsmøde Danske Halmleverandører 2014 Mandag den 3. marts 2014 fra 9.45 til 15 hos Maskinhandler Indkøbsringen Amba, Soldalen 1, 7100 Vejle Dagsorden 1. Valg af stemmetællere og dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Hvad kan sobesætningerne på klippeøen?

Hvad kan sobesætningerne på klippeøen? Hvad kan sobesætningerne på klippeøen? Agronom Kirsten Vogt Kyndesen, Bornholms Landbrug kvk@bornholmslandbrug.dk Hvad kan besætningerne på klippeøen? Hvor høj er effektiviteten i de bornholmske sohold?

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne 2008 blev et katastrofeår for smågriseproducenterne som følge af en kombination af kraftigt stigende kapacitetsomkostninger, stigende afskrivninger og en næsten fordobling af finansieringsomkostningerne.

Læs mere

VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION, SAMT DEN LOKALE

VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION, SAMT DEN LOKALE DB-TJEK SLAGTESVIN NOTAT NR. 324 DB-tjek opgørelserne er analyseret for forklarende faktorer for dækningsbidrag og omkostninger over perioden 2004 til og med 202. Der er fundet en række variabler, som

Læs mere

Østdansk Landbrugsrådgivning

Østdansk Landbrugsrådgivning Landbrugsrådgivning Årsmøde Tirsdag d. 29/3 2011 Steen Bendixen - En del af Dansk Hvem er vi: Rigmor Liza Knud Aage Steen Rigmor Liza Knud Aage Steen Christensen Rosenberg Hansen Bendixen - En del af Dansk

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken

Grundejerforeningen Stagebjergparken Referat af ordinær generalforsamling "Stagebjergparken" onsdag den 29. august 2007 Referent: Lars Bo Nielsen Referatet er udarbejdet efter nedenstående dagsorden. 1. Valg af dirigent: John (nr 99) blev

Læs mere

Velkommen til Årsmøde i Plante & Miljø

Velkommen til Årsmøde i Plante & Miljø Velkommen til Årsmøde i Plante & Miljø Tirsdag den 3. februar 2015 Fokus på faglighed og bundlinje Udvalgte emner til aftenen Nyt fra udvalg og formand Nyt fra afdelingen Lidt om kvælstof Foderbyg Cup

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

To dages kursus for miljøkonsulenter

To dages kursus for miljøkonsulenter PROGRAM for: To dages kursus for miljøkonsulenter Kurset er det årlige erfaringsudvekslingskursus for miljørådgivere. Det vurderes vigtigt, at dem, der dagligt arbejder med miljøgodkendelser, deltager

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Årgang 56 januar 2011

Årgang 56 januar 2011 Årgang 56 januar 2011 1 Herregaardsjægeren udgives af foreningen Danske Herregaardsjægere www.herregaardsjaegeren.dk Formand: Kristian Stenkjær tlf. 54 45 31 31 Sønderskovvej 1 4862 Guldborg E-mail: kst@life.ku.dk

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

SVINENYT. Indhold: Gratis fyraftensmøde -> Fagligt Nyt til smågriseproducenter! Ny rådgiver. Produktionsomkostning

SVINENYT. Indhold: Gratis fyraftensmøde -> Fagligt Nyt til smågriseproducenter! Ny rådgiver. Produktionsomkostning SVINENYT Oktober 2017 Indhold: Ny rådgiver Produktionsomkostning Er der ædepladser nok i smågrisestierne? Nu vi er ved smågrisene Besøg af medarbejdere i de hvide biler? Beskyt grisene mod influenza Norske

Læs mere