aktionærnyt Marts 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "aktionærnyt Marts 2013"

Transkript

1 aktionærnyt Marts 2013

2 CVR Bedste basisindtjening nogensinde i Hvidbjerg Bank Alligevel betyder omfanget af nedskrivninger minus på bundlinjen, men udviklingen synes at have vendt, og Hvidbjerg Bank forventer derfor sorte tal på bundlinjen i indeværende år. Hvidbjerg Bank kom ud af 2012 med den bedste basisindtjening nogensinde takket være endnu et år med solid vækst i kundeunderlag og forretningsomfang samt en lav omkostningsudvikling. Den samfundsøkonomiske krise sætter imidlertid fortsat sit kraftige præg på bankens drift i form af store nedskrivninger. Derfor må banken notere et resultat på 15,1 mio. kr. på bundlinjen. Det fremgår af bankens netop offentliggjorte årsrapport for Når nu de fleste ting faktisk flasker sig for os, så er det lidt ærgerligt, at konjunkturnedgangen og lavvæksten fortsætter og tilsyneladende rammer vores område særligt hårdt, siger Hvidbjerg Banks direktør Oluf Vestergaard. Han henviser i den forbindelse til en nyligt offentliggjort undersøgelse, som viser, at over halvdelen af virksomhederne bl.a. i Struer, Lemvig og Viborg Kommune kører med underskud. Hvidbjerg Bank forventer da også sorte tal på bundlinjen i indeværende år. Initiativer til styrkelse af solvensen iværksat Imidlertid tærer de seneste tre års underskud på Hvidbjerg Banks kapitalressourcer. Samtidig stiller nye og skærpede kapital og likviditetskrav i de såkaldte Basel III/CRD IV regler krav om øget polstring, hvilket vanskeliggøres af den samfundsøkonomiske udvikling. Derfor arbejder Hvidbjerg Bank med forskellige initiativer til styrkelse af solvensen, og vi fører i øjeblikket positive forhandlinger med en udbyder af ansvarlig kapital på kapitalmarkedet, som vil kunne fremtidssikre vores kapitalapparat, oplyser Oluf Vestergaard. ved at udvide forretningsomfanget med eksisterende kunder gennem kompetent, opsøgende og proaktiv rådgivning, der skaber værdi for kunderne. På den baggrund budgetterer vi med en behersket vækst i det samlede forretningsomfang på nogenlunde samme niveau som i Ligeledes budgetterer vi med at kunne fastholde en ganske markant fremgang i basisindtjeningen. I vores budget regner vi således med en vækst i basisindtjeningen til mio. kr., siger Oluf Vestergaard Læs årsrapporten på Men heldigvis er det jo langtfra alle vores nedskrivninger, der reelt er tabt. Faktisk ser det ud som om, at udviklingen toppede i Det ser vi som et signal om, at de store nedskrivninger også vil udvise en kraftigt nedadgående kurve fremover. Og Forventningerne til 2013 For 2013 forventer vi et stort set uændret forretningsomfang, hvor tilbageløb erstattes af nye, gode udlån. Dels som følge af forventet fortsat pæn tilgang af nye kunder især i Holstebro og Viborg. Og dels ÅRSRAPPORT 2012 AktionærNYT Udgives af: Hvidbjerg Bank Østergade Thyholm Tlf.: Ansvarshavende: Anders G. Pedersen Oplag: stk. Layout og tryk: Johansen Grafisk, Holstebro 2 AktionærNYT Marts 2013

3 Hovedtal og nøgletal 2012 (tkr.) 2011 (tkr.) RESULTATOPGØRELSE Netto renteindtægter Netto rente- og gebyrindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Basisindtjening Kursreguleringer Nedskrivninger på udlån Andre driftsudgifter Resultat før skat Årets resultat BALANCEN Udlån Indlån Egenkapital Balance Garantier AktionærNYT Marts

4 Bestyrelsen til eksamen Sammen med bestyrelserne i alle landets banker og andre finansielle virksomheder har bestyrelsen i Hvidbjerg Bank været til eksamen med Finanstilsynet som censor. Resultatet af evalueringen er, at mere end halvdelen af de 15 banker i gruppe 1 og 2 ikke lever op til tilsynets bestyrelseskrav. Og samlet set skal mere end hver tredje af landets 94 banker foretage udskiftninger i bestyrelsen eller øge bestyrelsens kompetencer. Men bestyrelsen i Hvidbjerg Bank bestod eksamen. Vi har med tilfredshed konstateret, at Finanstilsynet ikke har haft bemærk ninger til vores måde at drive bank på og ej heller bestyrelsens kompetencer i forhold til at lede banken, udtaler direktør Oluf Vestergaard. Vores forretningsmodel er enkel og ukompliceret. Vi holder os til traditionelle bankydelser og begiver os ikke af med avancerede forretningsmetoder og produkter, ligesom vi ikke deltager i spekulative forretninger af nogen art. Desuden er vores bestyrelse ganske bredt sammensat og repræsenterer en række kompetencer. En særlig støbning Finanstilsynets nye krav til bestyrelserne i landets finansielle virksomheder har ellers været genstand for en del debat og kritik bl.a. fra brancheorganisationen Lokale Pengeinstitutter, som Hvidbjerg Bank er medlem af. Kritikken går bl.a. på, at kravene til styrkelse af bestyrelserne er så vidtgående og kommer med så uklar hjemmel, at det ligner lovgivning per brev. Bestyrelsesmedlemmer og direktører i pengeinstitutter skal i disse tider være lavet af en særlig støbning for det er ikke småting, de skal stå model til, siger Jan Kondrup, der er direktør i Lokale Pengeinstitutter. Mængden af ny regulering, der skal indarbejdes, er steget betragteligt de seneste par år og med den økonomiske krise oveni er der ikke udsigt til, at arbejdspresset letter lige med det samme, mener Jan Kondrup. 4 AktionærNYT Marts 2013

5 Ny kundechef i Hvidbjerg Bank På den første arbejdsdag i 2013 tiltrådte Jens Odgaard, 44, som kundechef i Hvidbjerg Banks hovedafdeling i Hvidbjerg. Det skete som led i et generationsskifte, hvor han afløser Vagn Kalhøj, 62, der har ønsket at trappe ned og overgå til en funktion som seniorrådgiver med fremtidig base i bankens afdeling i Struer. Som kundechef og stedfortræder for Oluf Vestergaard har Jens Odgaard fået ansvaret for Hvidbjerg Banks forretningsmæssige udvikling i bankens historiske kerneområde og bliver samtidig ansvarlig for kreditområdet herunder i et vist omfang for hele banken. Erfaren bankmand Jens Odgaard kom i lære som bankelev i 1988 i Salling Bank, og her blev han i 1996 bankbestyrer i Balling-afdelingen. Fra 2000 til 2006 var han ansat som erhvervskundechef og stedfortræder for direktøren i Vinderup Bank. I 2007 fik han som områdedirektør det overordnede ansvar for den forretningsmæssige udvikling i Andelskassen Midtvest Center Skjern. I 2009 blev han ansat i Morsø Sparekasse som finansdirektør. Senere i forbindelse med fusionen med Morsø Bank i 2010, hvor banken kom til at hedde Fjordbank Mors fortsatte han som områdedirektør for forretningssupport og udvikling. Fra juni 2011, hvor banken overgik til Finansiel Stabilitet, har Jens Odgaard været ansat som områdedirektør for forretnings support med ansvar for afvikling af en række aktiviteter i Fjordbank Mors. Sideløbende med sin bankkarriere har Jens Odgaard udover relevante bankuddannelser læst til merkonom i finansiering og merkonom i regnskabsvæsen. Han har endvidere gennemført ejendomsmægleruddannelsen. Jeg glæder mig til at komme tilbage til det kundevendte, og jeg mener, at Hvidbjerg Bank har gode muligheder for fortsat at udvikle sig som en selvstændig bank til gavn for områdets virksomheder og private husholdninger, udtaler Jens Odbjerg. Interesseret i jagt, fiskeri, fodbold og håndbold Privat bor den nye kundechef i Skive sammen med hustruen Helle og børnene Mikkel, 14 år, Isabella, 12, og Marie på 7. Fritidsinteresserne omfatter bl.a. jagt, lystfiskeri, håndbold og fodbold. Jeg går meget op i fodbold og håndbold som tilskuer, og jeg har tidligere selv udøvet begge sportsgrene. Mine tre børn er alle aktive, og jeg er træner for min yngste datters fodboldhold, siger Jens Odgaard. Den nye kundechef er også er aktiv inden for motionscykling. I september sidste år deltog han således i og gennemførte cykelløbet Århus-København. AktionærNYT Marts

6 Vagtskifte Fredag den 8. februar blev vagtskiftet på posten som kundechef i Hvidbjerg markeret med en reception. Op imod 100 gæster lagde vejen forbi for at tage afsked med Vagn Kalhøj og byde velkommen til hans afløser, Jens Odbjerg. Vagn har nu flyttet sin residens til Struerafdelingen, hvor han fortsætter som seniorrådgiver endnu et par år. Og Jens glæder sig til for alvor at komme i gang med sit nye job som kundechef i Hvidbjerg. 6 AktionærNYT Marts 2013

7 En del af vores samfundsansvar at tage godt imod praktikanter For tiden er personalet i Hvidbjerg Bank ekstraordinært udvidet med to unge medarbejdere. Det drejer sig om Tenja Christensen i Hvidbjerg og Jakob Rasmussen i Struer. Begge er i gang med at uddanne sig til finansøkonomer, henholdsvis på EUC i Thisted og Erhvervsakademi MidtVest i Herning. Og frem til 12. april er de i praktik i Hvidbjerg Bank. Hvidbjerg Bank tager jævnligt imod praktikanter fra finansøkonomuddannelsen, og vi ser det faktisk som en del af vores CSR- og samfundsansvar at hjælpe unge mennesker med at få en uddannelse, siger Anette Friis, der er uddannelseskoordinator i Hvidbjerg Bank. I flere tilfælde har praktikophold da også ført til, at praktikanter har fået fast arbejde i banken efter endt uddannelse. Drømmer om fast job i pengeinstitut Og det er lige, hvad Tenja Christensen drømmer om. Jeg havde på forhånd udset mig Hvidbjerg Tenja Christensen og Marianne Lillebæk, der også er finansøkonom og nu fast ansat i Hvidbjerg Bank. Bank, fordi det er en lille og lokal bank, som er tæt på kunderne og ikke større, end at man kan få et indblik i alle forretningsområder, forklarer Tenja. Hun vil gerne være kunderådgiver inden for erhvervsområdet, fordi hun har en del erfaring fra erhvervslivet. Bl.a. har hun arbejdet for Coloplast og været udstationeret i Ungarn, før hun begyndte at læse til finansøkonom. Men jeg har også beskæftiget mig en hel del med pension, og når jeg efter praktikperioden skal til at skrive hovedopgave, så bliver det netop om alle former for pensioner. Så må tiden vise, om der måske bliver et job ledigt til mig i Hvidbjerg Bank, siger Tenja Christensen. Indblik Jakob Rasmussen har endnu ikke bestemt sig for, i hvilket retning han vil læse videre. Uddannelsen åbner således flere spor, f.eks. i retning af revision, ejendomsmæglervirksomhed, bank, økonomiafdeling og ejendomsadministration. Men praktikopholdet i Hvidbjerg Bank har under alle omstændigheder givet mig et godt indblik i bankverdenen. Bl.a. har det overrasket mig, hvor meget arbejde, der er med hver kundesag. Jeg troede, det var hurtigere overstået at behandle f.eks. en lånesag, men der er rigtig meget, som skal undersøges grundigt for at leve op til de mange regler for at drive bankvirksomhed, konstaterer Jakob Rasmussen. Jakob Rasmussen. AktionærNYT Marts

8 Rumeventyr helt nede på jorden Det er ikke hverdagskost, at Tintin, rumfarts industri og højtflyvende satellitter indgår i kundesamtaler i Hvidbjerg Bank. Men det gør det, når Stella Vestergaard i Hvidbjerg-afdelingen holder kundemøde med Lars Krogh Alminde. Den 33-årige ingeniør og ph.d er nemlig adm. direktør i GomSpace ApS, som han etablerede i 2007 sammen med to studiekammerater fra Aalborg Universitet. GomSpace er i dag en internationalt anerkendt udvikler af såkaldte nanosatellitter. Alene i år har firmaet leveret to satellitter til Asien og er netop i gang med et amerikansk projekt. Og til juli forventer Lars & Co. at kunne sende deres første danske kommercielle satellit ud i rummet. Den skal overvåge flytrafikken over verdenshavene og medvirke til at spare tonsvis af brændstof, udledning af CO2 og flyvetid. Virksomheden har til huse i Aalborg Universitets forskerpark NoviPark. GomSpace beskæftiger i dag 7 medarbejdere på fuld tid, og firmaet har glade kunder i 29 lande. Produkterne omfatter ud over egentlige satellitter også satellitcomputere, strømforsyninger til satellitter og satellitsolpaneler. Produktionen foregår i Danmark hos en række kvalitetsbevidste og fleksible underleverandører. For fleksibilitet er et nøgleord, når det gælder højteknologisk dansk rumfartsindustri. F.eks. skulle opsendelsen af flyovervågnings-satellitten have fundet sted med den russiske raket Dnepr også kaldet Satan fordi den under den kolde krig kunne medbringe op til 10 atomspræng hoveder. Men nu er opsendelsen, hvor GomSpace har købt plads sammen med cirka 20 andre letvægtssatellitter udskudt til juli. Trods de højtflyvende projekter er Lars og hans medsvorne helt nede på jorden. Rumfartseventyr inspireret af Tintin Som børn læste de tre stiftere af Gom Space Tintin-albummet Månen tur-retur og drømte, at de også en dag ville kunne sende noget op i rummet. Men dengang troede vi jo, at det bare var drengedrømme, fortæller Lars Krogh Alminde til Politiken. I løbet af studietiden gik det imidlertid op for de tre gamle Tintin-fans, som foruden Lars tæller Morten Bisgaard og Karl Kaas Lauridsen (sidstnævnte er i øvrigt også er kunde i Hvidbjerg Bank), at det måske ikke var så urealistisk endda at konstruere rumteknologi i Danmark. I 2001 fik de af Aalborg Universitet til opgave at bygge en nanosatellit i et studieprojekt og sende den op. Det gav blod på tanden og endte altså med etableringen af GomSpace, der er støttet af Højteknologifonden. Lige nu ser de tre rumteknologi-entreprenører med spændt forventning frem til opsendelse af flyovervågnings-satellitten. Trods sin lidenhed satellitten er på 8 AktionærNYT Marts 2013

9 i rummet, som det har gjort i i laboratorietest, vil resultatet være en forkortet flyvetid på en typisk Atlantrute på cirka 20 minutter. Oluf Vestergaard, og dennes søn, Morten. Med start fra Narsasuaq gik turen til vikinge bopladsen Brattali, som blev grundlagt af Erik den Røde. størrelse med en mælkekarton kan den overvåge flytrafikken i et område med en radius af ca km. Hvis systemet virker Det lyder måske ikke af meget, men sammenholdt med besparelserne på brændstof og drivhusgasudledning anslås værdien til mia. kr. årligt! Blev kunde i Hvidbjerg Bank på Grønland Historien om, hvordan Lars Krogh Alminde, der privat bor i Arden, blev kunde i Hvidbjerg Bank, er næsten lige så eventyrlig som rumfortællingen. I 2003 var Lars på ferie i Grønland, hvor han tilfældigt var på 14 dages vandretur sammen med Hvidbjerg Banks direktør, Undervejs, hvor vi overnattede i telt og levede af at fange fjordørreder og torsk, som blev tilberedt på et spritapparat, faldt jeg i snak med Oluf. Og da jeg netop på det tidspunkt gik med overvejelser om at skifte bank, endte det med, at jeg blev kunde i Hvidbjerg Bank, fortæller Lars Krogh Alminde. Selve firmadelen ligger i Højteknologifonden, men privat glæder jeg mig over mit helt nede på jorden -samarbejde med Hvidbjerg Bank. Satellitteknologi Nanosatellitter er satellitternes 3. generation. Første generation var de geostationære satellitter, der vejede flere tons og typisk kostede et par milliarder at bygge og sende op. Anden generation var de såkaldte mikrosatellitter som f.eks. den danske Ørstedssatellit. Satellitter i denne klasse fylder og vejer som en kasse øl, og udgifterne til opbygning og opsendelse regnes i 200 mio. kr. klassen. Nanosatellitter har form som en mælkekarton og vejer typisk 1-10 kg. Prisen for udvikling og opsendelse er typisk under 10 mio. kr. Eksempelvis koster det Gom Space ca. 1 mio. kr. at få flyovervågnings-satellitten sendt op med den russiske raket Dnepr. AktionærNYT Marts

10 Alderspension erstatter kapitalpension Skatterabatten udgør 2,7 %. Muligvis kommer denne skatterabat også til at gælde i I hvert fald er der i regeringens forslag til en velfærdsreform åbnet mulighed for, at skatterabatten fortsætter i Men reformen er ikke vedtaget endnu. Er du fyldt 60 år, kan du også få ordningen udbetalt som frie midler med en skatterabat på 2,7 %, da du kun skal betale 37,3 % i skat af udbetalingen mod de normale 40 %. Andre muligheder Du kan ikke indskyde penge på en eksisterende kapitalpension fremadrettet. Men du kan godt vælge at lade din kapitalpension stå. Regeringen gennemførte i 2012 en skattereform, som bl.a. indebærer, at kapitalpension forsvinder som opsparingsform og erstattes af et nyt produkt alderspension. Der har konsekvenser for mange kunder i Hvidbjerg Bank. Alderspensionen, som trådte i kraft ved årsskiftet, er et opsparingsprodukt, der bliver udbetalt som en samlet sum ved pensionering, ligesom en kapitalpension. Dvs. at hele opsparingen som udgangspunkt kan udbetales på én gang. Men det er også muligt at hæve opsparingen ad flere omgange, forklarer Gitte Johnsen, der er Hvidbjerg Banks pensionsekspert. I 2013 kan der indskydes op til kr. på en alderspension. Du får ikke fradrag for dine indbetalinger som du tidligere gjorde på indskud på en kapitalpension men du skal heller ikke betale skat, når pengene udbetales. Afkastet på alderspensionskontoen beskattes med den såkaldte PAL-skat, som for tiden er 15,3 %, hvilket er noget lempeligere end skatten på opsparing af frie midler, der beskattes som personlig indkomst helt op i topskatten. Særlig skatterabat i 2013 I hele 2013 får du en særlig skatterabat på at få omlagt en eksisterende kapital pension og lave den om til en alders pension. Du kan også vælge at konvertere din kapitalpension til en ratepension eller livrente og på den måde ændre din opsparing, siger Gitte Johnsen. Få råd og tag stilling Under alle omstændigheder skal du tage stilling til din eller dine kapitalpensioner i løbet af I Hvidbjerg Bank hjælper vi dig gerne med at rådgive om den bedst mulige løsning for netop dig. I det hele taget er der i de seneste år sket en række ændringer, når det gælder pensionsforhold, som gør det relevant at foretage et formuetjek i samarbejde med din bankrådgiver, slutter Gitte Johnsen. 10 AktionærNYT Marts 2013

11 Sponsorat til triathlon-fænomen fra Viborg Tredobbelt Europamester. Dansk mester i lang triathlon. To top 10 placeringer ved VM på Hawaii verdens hårdeste ironman VM. Og mange flere toppræstationer. Triathlon-udøveren Betina Schmidts CV taler for sig selv. Det er baggrunden for, at Hvidbjerg Bank har valgt at tildele den 42-årige fysioterapeut fra Viborg et personligt sponsorat på kr. Tætpakket kalender Betina træner mellem timer om ugen, fordelt på cykling, løb, svømning og styrketræning. Sideløbende arbejder hun fuld tid som selvstændig fysio terapeut på Viborg Klinik for Fysioterapi. Men ved at arbejde lidt længere om vinteren og lidt kortere om sommeren, får hun lige presset et par ugers træningslejr på Fuerteventura i Spanien ind i kalenderen, der i forvejen er godt fyldt med andre arrangementer, som hun også skal deltage i. jeg ønsker virkelig også at komme af sted for sjette gang, siger Betina. Hun er meget glad for sponsor opbakningen fra Hvidbjerg Bank, som sammen med støtten fra andre sponsorer er forudsætningen for, at enderne kan nå sammen økonomisk. Jeg er rigtig glad for alle mine sponsorer, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at give dem fuld valuta for investeringen, siger det dynamiske triathlon-fænomen fra Viborg. Blogger om stenalderkost til sportsfolk Du kan følge Betina Schmidts meritter på hendes blog, hvor hun løbende blogger om sine oplevelser, mål og resultater, samt orienterer om triathlon-sporten, udstyr og ernæring. Apropos sidstnævnte er Betina for nylig begyndt at spise efter kostprincipper, der hidrører fra sten alderkost til sportsfolk. Slug mere om det emne på Betina Schmidt er lige kommet hjem fra en træningslejr på Fuerteventura i Spanien. Man bliver helt stakåndet. Men det gør Betina Schmidt ikke. Tværtimod har hun hele tiden gang i nye ting. F.eks. har hun netop været med til at danne et lokalt triathlonhold. Håber på VM på Hawaii for sjette gang Min næste større udfordring bliver en tur til Sydafrika i slutningen af april, hvor jeg håber at kvalificere mig til endnu et VM på Hawaii til oktober. Jeg har været på Hawaii fem gange tidligere for at deltage i VM, og AktionærNYT Marts

12 Margit går på efterløn Efter næsten 27 år i Hvidbjerg Bank har Margit Noermark besluttet at gå på efterløn. Det sker umiddelbart efter, at hun fylder 60 år den 25. juni Margit er fra Villerslev i Thy, og efter endt handelseksamen fik hun ansættelse hos NKP Sko i Hurup. Her var hun ansat i knap 15 år, indtil hun i 1986 blev ansat i Hvidbjerg Bank. I de første mange år af hendes ansættelse var hendes arbejdsopgaver meget alsidige. Hun var bl.a. med til at opstarte afdelingen i Humlum i 1992, og Margit har også været beskæftiget i bankens kontorsted på Jegindø, mens dette eksisterede. I de sidste mange år har Margit Noermark fungeret som hovedkasserer i Hvidbjerg Banks hovedsæde, hvor hun altid har mødt kunderne med et smittende smil. Margit og hendes mand, Peder Egon, som også går på efterløn næsten samtidigt med hustruen, har været bosat i Hvidbjerg siden Jeg har ikke de helt store planer for fremtiden ud over at kunne være noget mere for mine børnebørn, siger Margit. Både min mand og jeg har altid holdt af at gå ture i naturen, og de bliver måske lidt længere fremover. Desuden har vi en lille sejlbåd, som vi også holder af at tage en tur i på fjorden. Ny spejderpris til FDF-kredsleder Ved Struer Kommunes nytårskur den 18. januar blev der som sædvanlig uddelt en styrtregn af priser. Modtagerne var ni frivillige, der alle yder en uvurderlig indsats og er med til at sikre det meget aktive foreningsliv, der er i kommunen. FDF Thyholm, John Michaelsen. John har i mere end 40 år virket for, at børn og unge på Thyholm kan nyde godt af fællesskabet i FDF. Og det er i høj grad John Michaelsens fortjeneste, at FDF på Thyholm i dag tæller over 100 børn og unge. Blandt priserne var der en helt ny Spejderprisen som blev uddelt af Hvidbjerg Bank i samarbejde med Samrådet for ikke idrætslige foreninger. Den nyind stiftede pris gik til kredsleder i Afdelingsdirektør Karl K. Seerup overrækker Spejderprisen 2012 til John Michaelsen fra FDF på Thyholm. 12 AktionærNYT Marts 2013

13 De tæller, tæller og tæller I Hvidbjerg Bank går alle medarbejderne rundt og tæller og tæller. Det er ikke kun penge de tæller det er også skridt. I disse uger deltager stort set alle medarbejdere i banken nemlig i Dansk Firmaidrætsforbunds Tæl skridt -kampagne. Og alle går vildt meget op i det, fortæller holdkaptajn Stella Vestergaard. Tæl skridt-kampagnen har til formål at få danskerne til at motionere mere. I løbet af de tre uger kampagnen kører, skal deltagerne forsøge at gå mindst skridt dagligt. Det er det antal skridt, som Sundhedsstyrelsen anbefaler os alle at gå hver dag. Men målinger viser, at danskerne i gennemsnit kun går skridt om dagen. Hver fjerde går under skridt, og hver tiende af os må betegnes som fysisk inaktive med under skridt om dagen. Sundhed på arbejdspladsen Stella Vestergaard er arbejdsmiljørepræsentant i Hvidbjerg Bank. Hun blev opmærksom på tæl-skridt kampagnen fordi hun gerne ville gøre noget for at forbedre sundheden på sin arbejdsplads. Jeg syntes, at Tæl-skridt kampagnen var et interessant projekt. Og det samme gjorde vores direktør, som gik med til, at banken sponsorerede deltagerbidraget på 50 kr. og en skridttæller til alle deltagerne. Så meldte jeg os til som hold, og nu fræser vi alle sammen rundt i frokosterne og kæmper mod hinanden både afdelingsvis og personligt om at få gået flest skridt, siger Stella Vestergaard. Næsten alle medarbejdere i banken deltager, og når kampagnen slutter 24. marts, har vi formentlig rundet 10 mio. skridt i alt TV-lægen Peter Qvortrup Geisling er ban nerfører for Tæl skridt-kampagnen. eller ca km., griner Stella og tager lige en hurtig tur rundt om sit skrivebord for at holde formen ved lige. Så meget går vi Vidste du, at en frisør gennemsnitligt går skridt på en arbejdsdag, mens en maler rammer skridt. En tjener på en restaurant går typisk mere end skridt. Forebygger mange sygdomme Fysisk aktivitet forebygger type 2 diabetes, hjertekarsygdomme, flere typer kræft, forhøjet blodtryk og kolesterol, rejsningsproblemer, knogleskørhed, demens, træthed, depression og humørsvingninger. Marianne Lillebæk, Annette Friis og holdkaptajn Stella Vestergaard er ude og lufte deres skridttællere i en pause. AktionærNYT Marts 2013 Kilde: Professor og overlæge Bente Klarlund Pedersen i Skridttællerbogen og Walk-up så går det bedre. 13

14 Oddesundbroen fylder 75 Oddesundbroen er gennem tiderne blevet et vartegn for Thyholm og til dels også for Hvidbjerg Bank. I mange år har man således ikke kunnet slå op i bankens årsberetning uden at finde mindst ét billede af broen, som også har prydet mange af bankens øvrige publikationer. I år har Oddesundbroen så været forbindelsesled for mennesker, biler og tog mellem Thyholm og hovedlandet mod syd i 75 år. Broen er en buebro med broklap. Den er 472 m lang og 15 m bred og er bemandet i dagtimerne af hensyn til skibstrafikken gennem Limfjorden. Når et skib skal passere, så åbnes broklappen til venstre for de tre karakteristiske buer. Det er i øvrigt kun tilladt at åbne broen på særligt udvalgte tidspunkter af hensyn til tog trafikken. Indviet af Kong Christian 10. Oddesundbroen blev bygget i perioden , og den blev åbnet 15. maj 1938 af Kong Christian 10., der kørte over broen i salonvogn. Det var en stor folkefest med høj solskin og deltagere. Det var i forbindelse med planlægningen af jernbaner i Vestdanmark, at de første planer om en fast forbindelse over Oddesund blev født. Allerede i slutningen af 1800-tallet diskuterede man, om man skulle bygge en fast forbindelse på stedet f.eks. i form af en dæmning. Disse planer blev dog opgivet af hensyn til det lokale fiskeri og miljøet i Limfjorden. Det var derfor først, da DSB i 1931 udarbejdede et forslag til en vej- og jernbanebro over Oddesund, at der rigtigt kom gang i planerne om en bro. I 1932 vedtog den daværende Rigsdag så at sætte gang i b yggeriet i øvrigt samtidig med, at man også vedtog bygningen af Storstrømsbroen. Under besættelsen blev Oddesundbroen bevogtet ekstra godt. Broens strategiske placering ved den jyske vestkyst gjorde den til et vigtigt led i de tyske forsyningslinjer under krigen. Tyskerne byggede derfor flere bunkere ved broen for at kunne overvåge den, og flere af disse bunkere kan stadig ses i klitterne syd og nord for broen. Broen lukkes fire-fem uger i 2014 Selvom Oddesundbroen efterhånden er en ældre dame med sine efterhånden 75 år på bagen, så klarer den stadig sin opgave flot. I 2014 skal broen dog ifølge Nordjyske efter planen have en større reparation. I den forbindelse tales der om at totalspærre for bilkørsel i fire-fem uger, mens man fortsat vil kunne passere den til fods, ligesom togene fortsat vil kunne køre over broen. Festligholdelse af jubilæet Oddesundbroens 75 års jubilæum bliver markeret og festligholdt med flere arrangementer. Den 20. april arrangerer Struer Museum og løbeklubberne i Struer Kommune et jubilæumsløb, hvor det er muligt at løbe fra Struer Museum til Oddesund på to ruter af henholdsvis 14 og 21 kilometers længde. 9. maj bliver broen festligholdt med alverdens spændende kultur-, natur- og fritidsaktiviteter i Oddesund-området. Bl.a. bliver det muligt at køre med veterantog fra både Hvidbjerg og Struer flere gange i løbet af dagen. Tusindvis af mennesker har gennem de 75 år fotograferet og malet broen eller bygget den i træ, metal eller legoklodser. I anledning af jubilæet er der derfor også udskrevet en kunstkonkurrence med temaet Kunst der skaber bro om broen, bevægelsen og beslutsomheden. Læs mere om jubilæet og konkurrencen på Struer Kommunes hjemmeside 14 AktionærNYT Marts 2013

15 Få sms-varsel om Skybrud I samarbejde med Privatsikring tilbyder Hvidbjerg Bank nu gratis sms varsel i tilfælde af skybrud eller risiko for vindstød af orkan eller stormstyrke lokalt i det postnummerområde, man bor eller har sommerhus i. Varslingerne udsendes 3 24 timer før, det vurderes, at der er risiko for, at det pågældende vejrfænomen vil ramme det postnummer, du angiver. Udover ovenstående varsler kan Privatsikring også udsende varsler om andre vejrfænomener som f.eks. frostvejr. Du kan tilmelde dig Privatsikrings smsservice via Hvidbjerg Banks hjemmeside. Husk generalforsamlingen Hvidbjerg Bank afholder ordinær generalforsamling onsdag den 3. april 2013 kl i Midtpunktet Thyholm. Adgangskort skal bestilles senest 27. marts Adgangskort kan bestilles via Løb rundt i Hald Ege 4. september 2012 var Hvidbjerg Bank og Runners Corner i Viborg hovedsponsor for Hald Ege Gadeløb, der arrangeres af Ravnsbjerg IF. Gadeløbet foregik via en rundstrækning, der skulle gennemløbes flere gange, hvilket gav tilskuerne gode muligheder for at følge med i, hvem der avancerede eller faldt tilbage i løbet. Der var ruter for både de hurtige løbere, en familievenlig for de lidt langsommere og endelig en børnedistance. Overskuddet fra arrangementet gik til børneafdelingen på Viborg Sygehus og ungdomsafdelingen i Ravnsbjerg IF. Hald Ege Gadeløb finder i år sted den 3. september. Anders Graver Pedersen deltog sammen med datteren Frederikke i børneløbet og gennemførte efterfølgende også voksenløbet, hvor han nåede i mål som nr. 19 ud af 154 deltagere. AktionærNYT Marts

16 HÅNDEN PÅ HJERTET trænger din økonomi til et sundhedstjek? Hånden på hjertet hvornår tog du dig sidst tid til at gennemgå din egen, familiens eller din virksomheds økonomi? Sandsynligvis er det et stykke tid siden. For selv om du måske godt er klar over behovet, så tager det tid at sætte sig ind i, hvad der er sket på finansmarkederne, hvordan love og regler har ændret sig og hvilke nye bankprodukter, der findes at vælge imellem. Det er her, vores rådgivning kommer ind i billedet. Vi tilbyder kompetent rådgivning, der kommer 360 rundt om din situation. Hverdagsøkonomi, opsparing, forsikringer og pension er imidlertid alle brikker i det puslespil, som udgør din økonomi. Tager man sig tid til at se helheden og tænke langsigtet så findes der altid noget, der kan forbedres. Vi ved hvordan. Hovedsæde Hvidbjerg Østergade Thyholm Tlf Fax Afdelinger Struer Toldbodstræde Struer Tlf Fax Viborg Vævervej Viborg Tlf Fax Holstebro Lavhedevej 48A 7500 Holstebro Tlf Fax A/S-reg.nr.: 5682 CVR-nr.:

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Som plaster på såret for at aflive kapitalpensionen tilbyder staten i hele 2013 en skatterabat til opsparerne. Her bliver du klogere på, hvordan du

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank Tal efterløn med din rådgiver Feriepenge og forsikring i ét kort Få et MasterCard nu, så er du klar til sommerferien. Vind billetter på Facebook Vi udlodder ti billetter til Faaborg

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden ER DU SIKRET? Mette, 35 år Tænk fremad og på familien Der er nok at se til. Karriere, hjem, sport, fritid og børn. Det giver livet mening og indhold, men kræver sin kvinde og overskud til overblik. Hvornår

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for Hvidbjerg Bank, 2012

Årsregnskabsmeddelelse for Hvidbjerg Bank, 2012 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Skattereform 2012. Opsparingsmuligheder. Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen

Skattereform 2012. Opsparingsmuligheder. Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen Agenda Skattereform 2012 Opsparingsmuligheder Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen SKATTEREFORM 2012 - - med fokus på pensionsområdet SKATTEREFORM 2012 Fokuspunkter : Skattelettelser via ændringer i

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Skattereformen og din pension 2010

Skattereformen og din pension 2010 Skattereformen og din pension 2010 Få overblik over de nye regler Regeringens skattereform har betydning for din pensionsopsparing ikke alene i år, men også i fremtiden. Her kan du få et overblik over

Læs mere

Tryghed i din økonomi

Tryghed i din økonomi Tryghed i din økonomi Velkommen i Sparekassen Faaborg Sparekassen Faaborg er en bank med rødderne solidt plantet i den fynske muld. Lige siden stiftelsen i 1846, hvor 24 borgere i Faaborg hver indskød,

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Årsrapport 2017 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Pressemeddelelse årsrapport 2017 2 Rekordregnskab i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse holder

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00 Årsrapport 2016 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00 Pressemeddelelse årsrapport 2016 2 Trecifret millionoverskud i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24.

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. november 2009 Konsekvenser for skatten Bundskatten sænkes 1,5 procentpoint

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra pensionsordninger med indbygget tryghed Selvstændige sparer op hos Pension For Selvstændige Pension For Selvstændige (PFS) er etableret for at give dig adgang

Læs mere

Nye regler kræver eftersyn af din pension

Nye regler kræver eftersyn af din pension Nye regler kræver eftersyn af din pension Lige nu sker der sker der store ændringer i pensionernes vilkår, og det gør det til en særlig god idé at sende pensionen til eftersyn. Fra 1. januar træder ydermere

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Guide. pensionsfinten. Sådan laver du. sider. Få flere penge til din alderdom. Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. pensionsfinten. Sådan laver du. sider. Få flere penge til din alderdom. Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix/Iris Guide Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Sådan laver du pensionsfinten Få flere penge til din alderdom Få flere penge til din alderdom INDHOLD: Guldregn

Læs mere

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9787 1300 Fax 9787 1683 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk Halvårsrapport

Læs mere

Velkommen til din logbog!

Velkommen til din logbog! Logbog for: Junior Velkommen til din logbog! Denne bog er til dig, der skal træne med Hukommelsesleg Flex. I logbogen får du information om arbejdshukommelsen. Du får at vide, hvordan træningen foregår,

Læs mere

Møns Banks redegørelse for samfundsansvar

Møns Banks redegørelse for samfundsansvar Møns Banks redegørelse for samfundsansvar Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar jf. 135 i Bekendtgørelse for finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne redegørelse

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Obligationsforeningens 50 års jubilæum. Velkommen til foreningens 50 års jubilæum 15/ /2016

Obligationsforeningens 50 års jubilæum. Velkommen til foreningens 50 års jubilæum 15/ /2016 Obligationsforeningens 50 års jubilæum Velkommen til foreningens 50 års jubilæum 15/11-1966/2016 En ide fødes Her ser vi hvor foreningen første formand Arne Bjerregaard Hansen boede Arne havde en lille

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse 4markante pensionsfordele til ingeniører Der findes en pensionskasse, som kender ingeniører bedre end de fleste DIP er drevet af ingeniører for ingeniører.

Læs mere

Fra Sofa til Løb 12 ugers program og vigtig info

Fra Sofa til Løb 12 ugers program og vigtig info Fra Sofa til Løb 12 ugers program og vigtig info Information omkring opstart af løb af Velkommen til Thyholm Løbeklub. Find os på Facebook. Hvem er vi? Thyholm Løbeklub kom til verden den 3. januar 2009

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

KONSOLIDERING I DEN DANSKE BANKSEKTOR

KONSOLIDERING I DEN DANSKE BANKSEKTOR KONSOLIDERING I DEN DANSKE BANKSEKTOR Adm. dir. Lasse Nyby 11. januar 2012 Medlem af direktionen siden 1995 Adm. direktør siden 2000 Lasse Nyby Adm. direktør Udvalgte bestyrelsesposter: Finansrådet Værdiansættelsesrådet

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex

PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Pension for Selvstændige (PFS) er de selvstændigt erhvervsdrivendes egen pensionsordning. Pensionsordningen

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar Aldersforsikring Spørgsmål og svar Hvad er en aldersforsikring? Aldersforsikring blev indført ved lov den 18. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig blev det ikke længere muligt at

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106 Side 92 af 106 ROE - forrentning af EK 2013 2012 2011 2010 2009 Jyske Bank 10,92 4,04 3,79 5,91 4,00 Vestjysk Bank -46,90-106,63-21,98 0,28-3,04 Jyske Bank mio. kr Resultat 1808 595 516 764 465 Egenkapital

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse 1. halvår 2010 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Markant kundetilgang og tilfredsstillende primær drift Middelfart Sparekasse fik mere end

Læs mere

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet Professor Torben M. Andersen fra Aarhus Universitet er tidligere overvismand og var formand for den kommission, den tidligere regering havde nedsat for at kule grave problemerne i det danske pensionssystem.

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER Det logiske valg www.dip.dk DER FINDES EN PENSIONSKASSE, SOM KENDER INGENIØRER BEDRE END DE FLESTE DIP er drevet af ingeniører for ingeniører, og det har vi været

Læs mere

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 2014 Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Investering gennem investeringsfonde er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor

Læs mere

Firmaidrætten og Grønland. Forbundsformand Peder Bisgaard Dansk Firmaidrætsforbund

Firmaidrætten og Grønland. Forbundsformand Peder Bisgaard Dansk Firmaidrætsforbund Firmaidrætten og Grønland Forbundsformand Peder Bisgaard Dansk Firmaidrætsforbund Idrætsorganisationerne i Danmark Ca. 1.9 mio. medlemmer Ca. 1.45 mio. medlemmer Ca. 375.000 medlemmer Firmaidrætten er

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Struer jernbaneklub. Oktober 2005

Struer jernbaneklub. Oktober 2005 Struer jernbaneklub Oktober 2005 Så er Ag 68 kommet ud af remisen efter den har fået lavet rust i vognkassen og på taget samt blevet malet op og har fået DSB litrering med nummer 50 86 17-44 0 50-0. Bestyrelsen:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten Samvirket, Viborg August 2011 samvirke-nyt SAMVIRKE-NYT udgives af bestyrelsen for FDF Samvirket, Viborg Redaktør: Jørn Mathiasen Vævervej

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere