aktionærnyt Marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "aktionærnyt Marts 2013"

Transkript

1 aktionærnyt Marts 2013

2 CVR Bedste basisindtjening nogensinde i Hvidbjerg Bank Alligevel betyder omfanget af nedskrivninger minus på bundlinjen, men udviklingen synes at have vendt, og Hvidbjerg Bank forventer derfor sorte tal på bundlinjen i indeværende år. Hvidbjerg Bank kom ud af 2012 med den bedste basisindtjening nogensinde takket være endnu et år med solid vækst i kundeunderlag og forretningsomfang samt en lav omkostningsudvikling. Den samfundsøkonomiske krise sætter imidlertid fortsat sit kraftige præg på bankens drift i form af store nedskrivninger. Derfor må banken notere et resultat på 15,1 mio. kr. på bundlinjen. Det fremgår af bankens netop offentliggjorte årsrapport for Når nu de fleste ting faktisk flasker sig for os, så er det lidt ærgerligt, at konjunkturnedgangen og lavvæksten fortsætter og tilsyneladende rammer vores område særligt hårdt, siger Hvidbjerg Banks direktør Oluf Vestergaard. Han henviser i den forbindelse til en nyligt offentliggjort undersøgelse, som viser, at over halvdelen af virksomhederne bl.a. i Struer, Lemvig og Viborg Kommune kører med underskud. Hvidbjerg Bank forventer da også sorte tal på bundlinjen i indeværende år. Initiativer til styrkelse af solvensen iværksat Imidlertid tærer de seneste tre års underskud på Hvidbjerg Banks kapitalressourcer. Samtidig stiller nye og skærpede kapital og likviditetskrav i de såkaldte Basel III/CRD IV regler krav om øget polstring, hvilket vanskeliggøres af den samfundsøkonomiske udvikling. Derfor arbejder Hvidbjerg Bank med forskellige initiativer til styrkelse af solvensen, og vi fører i øjeblikket positive forhandlinger med en udbyder af ansvarlig kapital på kapitalmarkedet, som vil kunne fremtidssikre vores kapitalapparat, oplyser Oluf Vestergaard. ved at udvide forretningsomfanget med eksisterende kunder gennem kompetent, opsøgende og proaktiv rådgivning, der skaber værdi for kunderne. På den baggrund budgetterer vi med en behersket vækst i det samlede forretningsomfang på nogenlunde samme niveau som i Ligeledes budgetterer vi med at kunne fastholde en ganske markant fremgang i basisindtjeningen. I vores budget regner vi således med en vækst i basisindtjeningen til mio. kr., siger Oluf Vestergaard Læs årsrapporten på Men heldigvis er det jo langtfra alle vores nedskrivninger, der reelt er tabt. Faktisk ser det ud som om, at udviklingen toppede i Det ser vi som et signal om, at de store nedskrivninger også vil udvise en kraftigt nedadgående kurve fremover. Og Forventningerne til 2013 For 2013 forventer vi et stort set uændret forretningsomfang, hvor tilbageløb erstattes af nye, gode udlån. Dels som følge af forventet fortsat pæn tilgang af nye kunder især i Holstebro og Viborg. Og dels ÅRSRAPPORT 2012 AktionærNYT Udgives af: Hvidbjerg Bank Østergade Thyholm Tlf.: Ansvarshavende: Anders G. Pedersen Oplag: stk. Layout og tryk: Johansen Grafisk, Holstebro 2 AktionærNYT Marts 2013

3 Hovedtal og nøgletal 2012 (tkr.) 2011 (tkr.) RESULTATOPGØRELSE Netto renteindtægter Netto rente- og gebyrindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Basisindtjening Kursreguleringer Nedskrivninger på udlån Andre driftsudgifter Resultat før skat Årets resultat BALANCEN Udlån Indlån Egenkapital Balance Garantier AktionærNYT Marts

4 Bestyrelsen til eksamen Sammen med bestyrelserne i alle landets banker og andre finansielle virksomheder har bestyrelsen i Hvidbjerg Bank været til eksamen med Finanstilsynet som censor. Resultatet af evalueringen er, at mere end halvdelen af de 15 banker i gruppe 1 og 2 ikke lever op til tilsynets bestyrelseskrav. Og samlet set skal mere end hver tredje af landets 94 banker foretage udskiftninger i bestyrelsen eller øge bestyrelsens kompetencer. Men bestyrelsen i Hvidbjerg Bank bestod eksamen. Vi har med tilfredshed konstateret, at Finanstilsynet ikke har haft bemærk ninger til vores måde at drive bank på og ej heller bestyrelsens kompetencer i forhold til at lede banken, udtaler direktør Oluf Vestergaard. Vores forretningsmodel er enkel og ukompliceret. Vi holder os til traditionelle bankydelser og begiver os ikke af med avancerede forretningsmetoder og produkter, ligesom vi ikke deltager i spekulative forretninger af nogen art. Desuden er vores bestyrelse ganske bredt sammensat og repræsenterer en række kompetencer. En særlig støbning Finanstilsynets nye krav til bestyrelserne i landets finansielle virksomheder har ellers været genstand for en del debat og kritik bl.a. fra brancheorganisationen Lokale Pengeinstitutter, som Hvidbjerg Bank er medlem af. Kritikken går bl.a. på, at kravene til styrkelse af bestyrelserne er så vidtgående og kommer med så uklar hjemmel, at det ligner lovgivning per brev. Bestyrelsesmedlemmer og direktører i pengeinstitutter skal i disse tider være lavet af en særlig støbning for det er ikke småting, de skal stå model til, siger Jan Kondrup, der er direktør i Lokale Pengeinstitutter. Mængden af ny regulering, der skal indarbejdes, er steget betragteligt de seneste par år og med den økonomiske krise oveni er der ikke udsigt til, at arbejdspresset letter lige med det samme, mener Jan Kondrup. 4 AktionærNYT Marts 2013

5 Ny kundechef i Hvidbjerg Bank På den første arbejdsdag i 2013 tiltrådte Jens Odgaard, 44, som kundechef i Hvidbjerg Banks hovedafdeling i Hvidbjerg. Det skete som led i et generationsskifte, hvor han afløser Vagn Kalhøj, 62, der har ønsket at trappe ned og overgå til en funktion som seniorrådgiver med fremtidig base i bankens afdeling i Struer. Som kundechef og stedfortræder for Oluf Vestergaard har Jens Odgaard fået ansvaret for Hvidbjerg Banks forretningsmæssige udvikling i bankens historiske kerneområde og bliver samtidig ansvarlig for kreditområdet herunder i et vist omfang for hele banken. Erfaren bankmand Jens Odgaard kom i lære som bankelev i 1988 i Salling Bank, og her blev han i 1996 bankbestyrer i Balling-afdelingen. Fra 2000 til 2006 var han ansat som erhvervskundechef og stedfortræder for direktøren i Vinderup Bank. I 2007 fik han som områdedirektør det overordnede ansvar for den forretningsmæssige udvikling i Andelskassen Midtvest Center Skjern. I 2009 blev han ansat i Morsø Sparekasse som finansdirektør. Senere i forbindelse med fusionen med Morsø Bank i 2010, hvor banken kom til at hedde Fjordbank Mors fortsatte han som områdedirektør for forretningssupport og udvikling. Fra juni 2011, hvor banken overgik til Finansiel Stabilitet, har Jens Odgaard været ansat som områdedirektør for forretnings support med ansvar for afvikling af en række aktiviteter i Fjordbank Mors. Sideløbende med sin bankkarriere har Jens Odgaard udover relevante bankuddannelser læst til merkonom i finansiering og merkonom i regnskabsvæsen. Han har endvidere gennemført ejendomsmægleruddannelsen. Jeg glæder mig til at komme tilbage til det kundevendte, og jeg mener, at Hvidbjerg Bank har gode muligheder for fortsat at udvikle sig som en selvstændig bank til gavn for områdets virksomheder og private husholdninger, udtaler Jens Odbjerg. Interesseret i jagt, fiskeri, fodbold og håndbold Privat bor den nye kundechef i Skive sammen med hustruen Helle og børnene Mikkel, 14 år, Isabella, 12, og Marie på 7. Fritidsinteresserne omfatter bl.a. jagt, lystfiskeri, håndbold og fodbold. Jeg går meget op i fodbold og håndbold som tilskuer, og jeg har tidligere selv udøvet begge sportsgrene. Mine tre børn er alle aktive, og jeg er træner for min yngste datters fodboldhold, siger Jens Odgaard. Den nye kundechef er også er aktiv inden for motionscykling. I september sidste år deltog han således i og gennemførte cykelløbet Århus-København. AktionærNYT Marts

6 Vagtskifte Fredag den 8. februar blev vagtskiftet på posten som kundechef i Hvidbjerg markeret med en reception. Op imod 100 gæster lagde vejen forbi for at tage afsked med Vagn Kalhøj og byde velkommen til hans afløser, Jens Odbjerg. Vagn har nu flyttet sin residens til Struerafdelingen, hvor han fortsætter som seniorrådgiver endnu et par år. Og Jens glæder sig til for alvor at komme i gang med sit nye job som kundechef i Hvidbjerg. 6 AktionærNYT Marts 2013

7 En del af vores samfundsansvar at tage godt imod praktikanter For tiden er personalet i Hvidbjerg Bank ekstraordinært udvidet med to unge medarbejdere. Det drejer sig om Tenja Christensen i Hvidbjerg og Jakob Rasmussen i Struer. Begge er i gang med at uddanne sig til finansøkonomer, henholdsvis på EUC i Thisted og Erhvervsakademi MidtVest i Herning. Og frem til 12. april er de i praktik i Hvidbjerg Bank. Hvidbjerg Bank tager jævnligt imod praktikanter fra finansøkonomuddannelsen, og vi ser det faktisk som en del af vores CSR- og samfundsansvar at hjælpe unge mennesker med at få en uddannelse, siger Anette Friis, der er uddannelseskoordinator i Hvidbjerg Bank. I flere tilfælde har praktikophold da også ført til, at praktikanter har fået fast arbejde i banken efter endt uddannelse. Drømmer om fast job i pengeinstitut Og det er lige, hvad Tenja Christensen drømmer om. Jeg havde på forhånd udset mig Hvidbjerg Tenja Christensen og Marianne Lillebæk, der også er finansøkonom og nu fast ansat i Hvidbjerg Bank. Bank, fordi det er en lille og lokal bank, som er tæt på kunderne og ikke større, end at man kan få et indblik i alle forretningsområder, forklarer Tenja. Hun vil gerne være kunderådgiver inden for erhvervsområdet, fordi hun har en del erfaring fra erhvervslivet. Bl.a. har hun arbejdet for Coloplast og været udstationeret i Ungarn, før hun begyndte at læse til finansøkonom. Men jeg har også beskæftiget mig en hel del med pension, og når jeg efter praktikperioden skal til at skrive hovedopgave, så bliver det netop om alle former for pensioner. Så må tiden vise, om der måske bliver et job ledigt til mig i Hvidbjerg Bank, siger Tenja Christensen. Indblik Jakob Rasmussen har endnu ikke bestemt sig for, i hvilket retning han vil læse videre. Uddannelsen åbner således flere spor, f.eks. i retning af revision, ejendomsmæglervirksomhed, bank, økonomiafdeling og ejendomsadministration. Men praktikopholdet i Hvidbjerg Bank har under alle omstændigheder givet mig et godt indblik i bankverdenen. Bl.a. har det overrasket mig, hvor meget arbejde, der er med hver kundesag. Jeg troede, det var hurtigere overstået at behandle f.eks. en lånesag, men der er rigtig meget, som skal undersøges grundigt for at leve op til de mange regler for at drive bankvirksomhed, konstaterer Jakob Rasmussen. Jakob Rasmussen. AktionærNYT Marts

8 Rumeventyr helt nede på jorden Det er ikke hverdagskost, at Tintin, rumfarts industri og højtflyvende satellitter indgår i kundesamtaler i Hvidbjerg Bank. Men det gør det, når Stella Vestergaard i Hvidbjerg-afdelingen holder kundemøde med Lars Krogh Alminde. Den 33-årige ingeniør og ph.d er nemlig adm. direktør i GomSpace ApS, som han etablerede i 2007 sammen med to studiekammerater fra Aalborg Universitet. GomSpace er i dag en internationalt anerkendt udvikler af såkaldte nanosatellitter. Alene i år har firmaet leveret to satellitter til Asien og er netop i gang med et amerikansk projekt. Og til juli forventer Lars & Co. at kunne sende deres første danske kommercielle satellit ud i rummet. Den skal overvåge flytrafikken over verdenshavene og medvirke til at spare tonsvis af brændstof, udledning af CO2 og flyvetid. Virksomheden har til huse i Aalborg Universitets forskerpark NoviPark. GomSpace beskæftiger i dag 7 medarbejdere på fuld tid, og firmaet har glade kunder i 29 lande. Produkterne omfatter ud over egentlige satellitter også satellitcomputere, strømforsyninger til satellitter og satellitsolpaneler. Produktionen foregår i Danmark hos en række kvalitetsbevidste og fleksible underleverandører. For fleksibilitet er et nøgleord, når det gælder højteknologisk dansk rumfartsindustri. F.eks. skulle opsendelsen af flyovervågnings-satellitten have fundet sted med den russiske raket Dnepr også kaldet Satan fordi den under den kolde krig kunne medbringe op til 10 atomspræng hoveder. Men nu er opsendelsen, hvor GomSpace har købt plads sammen med cirka 20 andre letvægtssatellitter udskudt til juli. Trods de højtflyvende projekter er Lars og hans medsvorne helt nede på jorden. Rumfartseventyr inspireret af Tintin Som børn læste de tre stiftere af Gom Space Tintin-albummet Månen tur-retur og drømte, at de også en dag ville kunne sende noget op i rummet. Men dengang troede vi jo, at det bare var drengedrømme, fortæller Lars Krogh Alminde til Politiken. I løbet af studietiden gik det imidlertid op for de tre gamle Tintin-fans, som foruden Lars tæller Morten Bisgaard og Karl Kaas Lauridsen (sidstnævnte er i øvrigt også er kunde i Hvidbjerg Bank), at det måske ikke var så urealistisk endda at konstruere rumteknologi i Danmark. I 2001 fik de af Aalborg Universitet til opgave at bygge en nanosatellit i et studieprojekt og sende den op. Det gav blod på tanden og endte altså med etableringen af GomSpace, der er støttet af Højteknologifonden. Lige nu ser de tre rumteknologi-entreprenører med spændt forventning frem til opsendelse af flyovervågnings-satellitten. Trods sin lidenhed satellitten er på 8 AktionærNYT Marts 2013

9 i rummet, som det har gjort i i laboratorietest, vil resultatet være en forkortet flyvetid på en typisk Atlantrute på cirka 20 minutter. Oluf Vestergaard, og dennes søn, Morten. Med start fra Narsasuaq gik turen til vikinge bopladsen Brattali, som blev grundlagt af Erik den Røde. størrelse med en mælkekarton kan den overvåge flytrafikken i et område med en radius af ca km. Hvis systemet virker Det lyder måske ikke af meget, men sammenholdt med besparelserne på brændstof og drivhusgasudledning anslås værdien til mia. kr. årligt! Blev kunde i Hvidbjerg Bank på Grønland Historien om, hvordan Lars Krogh Alminde, der privat bor i Arden, blev kunde i Hvidbjerg Bank, er næsten lige så eventyrlig som rumfortællingen. I 2003 var Lars på ferie i Grønland, hvor han tilfældigt var på 14 dages vandretur sammen med Hvidbjerg Banks direktør, Undervejs, hvor vi overnattede i telt og levede af at fange fjordørreder og torsk, som blev tilberedt på et spritapparat, faldt jeg i snak med Oluf. Og da jeg netop på det tidspunkt gik med overvejelser om at skifte bank, endte det med, at jeg blev kunde i Hvidbjerg Bank, fortæller Lars Krogh Alminde. Selve firmadelen ligger i Højteknologifonden, men privat glæder jeg mig over mit helt nede på jorden -samarbejde med Hvidbjerg Bank. Satellitteknologi Nanosatellitter er satellitternes 3. generation. Første generation var de geostationære satellitter, der vejede flere tons og typisk kostede et par milliarder at bygge og sende op. Anden generation var de såkaldte mikrosatellitter som f.eks. den danske Ørstedssatellit. Satellitter i denne klasse fylder og vejer som en kasse øl, og udgifterne til opbygning og opsendelse regnes i 200 mio. kr. klassen. Nanosatellitter har form som en mælkekarton og vejer typisk 1-10 kg. Prisen for udvikling og opsendelse er typisk under 10 mio. kr. Eksempelvis koster det Gom Space ca. 1 mio. kr. at få flyovervågnings-satellitten sendt op med den russiske raket Dnepr. AktionærNYT Marts

10 Alderspension erstatter kapitalpension Skatterabatten udgør 2,7 %. Muligvis kommer denne skatterabat også til at gælde i I hvert fald er der i regeringens forslag til en velfærdsreform åbnet mulighed for, at skatterabatten fortsætter i Men reformen er ikke vedtaget endnu. Er du fyldt 60 år, kan du også få ordningen udbetalt som frie midler med en skatterabat på 2,7 %, da du kun skal betale 37,3 % i skat af udbetalingen mod de normale 40 %. Andre muligheder Du kan ikke indskyde penge på en eksisterende kapitalpension fremadrettet. Men du kan godt vælge at lade din kapitalpension stå. Regeringen gennemførte i 2012 en skattereform, som bl.a. indebærer, at kapitalpension forsvinder som opsparingsform og erstattes af et nyt produkt alderspension. Der har konsekvenser for mange kunder i Hvidbjerg Bank. Alderspensionen, som trådte i kraft ved årsskiftet, er et opsparingsprodukt, der bliver udbetalt som en samlet sum ved pensionering, ligesom en kapitalpension. Dvs. at hele opsparingen som udgangspunkt kan udbetales på én gang. Men det er også muligt at hæve opsparingen ad flere omgange, forklarer Gitte Johnsen, der er Hvidbjerg Banks pensionsekspert. I 2013 kan der indskydes op til kr. på en alderspension. Du får ikke fradrag for dine indbetalinger som du tidligere gjorde på indskud på en kapitalpension men du skal heller ikke betale skat, når pengene udbetales. Afkastet på alderspensionskontoen beskattes med den såkaldte PAL-skat, som for tiden er 15,3 %, hvilket er noget lempeligere end skatten på opsparing af frie midler, der beskattes som personlig indkomst helt op i topskatten. Særlig skatterabat i 2013 I hele 2013 får du en særlig skatterabat på at få omlagt en eksisterende kapital pension og lave den om til en alders pension. Du kan også vælge at konvertere din kapitalpension til en ratepension eller livrente og på den måde ændre din opsparing, siger Gitte Johnsen. Få råd og tag stilling Under alle omstændigheder skal du tage stilling til din eller dine kapitalpensioner i løbet af I Hvidbjerg Bank hjælper vi dig gerne med at rådgive om den bedst mulige løsning for netop dig. I det hele taget er der i de seneste år sket en række ændringer, når det gælder pensionsforhold, som gør det relevant at foretage et formuetjek i samarbejde med din bankrådgiver, slutter Gitte Johnsen. 10 AktionærNYT Marts 2013

11 Sponsorat til triathlon-fænomen fra Viborg Tredobbelt Europamester. Dansk mester i lang triathlon. To top 10 placeringer ved VM på Hawaii verdens hårdeste ironman VM. Og mange flere toppræstationer. Triathlon-udøveren Betina Schmidts CV taler for sig selv. Det er baggrunden for, at Hvidbjerg Bank har valgt at tildele den 42-årige fysioterapeut fra Viborg et personligt sponsorat på kr. Tætpakket kalender Betina træner mellem timer om ugen, fordelt på cykling, løb, svømning og styrketræning. Sideløbende arbejder hun fuld tid som selvstændig fysio terapeut på Viborg Klinik for Fysioterapi. Men ved at arbejde lidt længere om vinteren og lidt kortere om sommeren, får hun lige presset et par ugers træningslejr på Fuerteventura i Spanien ind i kalenderen, der i forvejen er godt fyldt med andre arrangementer, som hun også skal deltage i. jeg ønsker virkelig også at komme af sted for sjette gang, siger Betina. Hun er meget glad for sponsor opbakningen fra Hvidbjerg Bank, som sammen med støtten fra andre sponsorer er forudsætningen for, at enderne kan nå sammen økonomisk. Jeg er rigtig glad for alle mine sponsorer, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at give dem fuld valuta for investeringen, siger det dynamiske triathlon-fænomen fra Viborg. Blogger om stenalderkost til sportsfolk Du kan følge Betina Schmidts meritter på hendes blog, hvor hun løbende blogger om sine oplevelser, mål og resultater, samt orienterer om triathlon-sporten, udstyr og ernæring. Apropos sidstnævnte er Betina for nylig begyndt at spise efter kostprincipper, der hidrører fra sten alderkost til sportsfolk. Slug mere om det emne på Betina Schmidt er lige kommet hjem fra en træningslejr på Fuerteventura i Spanien. Man bliver helt stakåndet. Men det gør Betina Schmidt ikke. Tværtimod har hun hele tiden gang i nye ting. F.eks. har hun netop været med til at danne et lokalt triathlonhold. Håber på VM på Hawaii for sjette gang Min næste større udfordring bliver en tur til Sydafrika i slutningen af april, hvor jeg håber at kvalificere mig til endnu et VM på Hawaii til oktober. Jeg har været på Hawaii fem gange tidligere for at deltage i VM, og AktionærNYT Marts

12 Margit går på efterløn Efter næsten 27 år i Hvidbjerg Bank har Margit Noermark besluttet at gå på efterløn. Det sker umiddelbart efter, at hun fylder 60 år den 25. juni Margit er fra Villerslev i Thy, og efter endt handelseksamen fik hun ansættelse hos NKP Sko i Hurup. Her var hun ansat i knap 15 år, indtil hun i 1986 blev ansat i Hvidbjerg Bank. I de første mange år af hendes ansættelse var hendes arbejdsopgaver meget alsidige. Hun var bl.a. med til at opstarte afdelingen i Humlum i 1992, og Margit har også været beskæftiget i bankens kontorsted på Jegindø, mens dette eksisterede. I de sidste mange år har Margit Noermark fungeret som hovedkasserer i Hvidbjerg Banks hovedsæde, hvor hun altid har mødt kunderne med et smittende smil. Margit og hendes mand, Peder Egon, som også går på efterløn næsten samtidigt med hustruen, har været bosat i Hvidbjerg siden Jeg har ikke de helt store planer for fremtiden ud over at kunne være noget mere for mine børnebørn, siger Margit. Både min mand og jeg har altid holdt af at gå ture i naturen, og de bliver måske lidt længere fremover. Desuden har vi en lille sejlbåd, som vi også holder af at tage en tur i på fjorden. Ny spejderpris til FDF-kredsleder Ved Struer Kommunes nytårskur den 18. januar blev der som sædvanlig uddelt en styrtregn af priser. Modtagerne var ni frivillige, der alle yder en uvurderlig indsats og er med til at sikre det meget aktive foreningsliv, der er i kommunen. FDF Thyholm, John Michaelsen. John har i mere end 40 år virket for, at børn og unge på Thyholm kan nyde godt af fællesskabet i FDF. Og det er i høj grad John Michaelsens fortjeneste, at FDF på Thyholm i dag tæller over 100 børn og unge. Blandt priserne var der en helt ny Spejderprisen som blev uddelt af Hvidbjerg Bank i samarbejde med Samrådet for ikke idrætslige foreninger. Den nyind stiftede pris gik til kredsleder i Afdelingsdirektør Karl K. Seerup overrækker Spejderprisen 2012 til John Michaelsen fra FDF på Thyholm. 12 AktionærNYT Marts 2013

13 De tæller, tæller og tæller I Hvidbjerg Bank går alle medarbejderne rundt og tæller og tæller. Det er ikke kun penge de tæller det er også skridt. I disse uger deltager stort set alle medarbejdere i banken nemlig i Dansk Firmaidrætsforbunds Tæl skridt -kampagne. Og alle går vildt meget op i det, fortæller holdkaptajn Stella Vestergaard. Tæl skridt-kampagnen har til formål at få danskerne til at motionere mere. I løbet af de tre uger kampagnen kører, skal deltagerne forsøge at gå mindst skridt dagligt. Det er det antal skridt, som Sundhedsstyrelsen anbefaler os alle at gå hver dag. Men målinger viser, at danskerne i gennemsnit kun går skridt om dagen. Hver fjerde går under skridt, og hver tiende af os må betegnes som fysisk inaktive med under skridt om dagen. Sundhed på arbejdspladsen Stella Vestergaard er arbejdsmiljørepræsentant i Hvidbjerg Bank. Hun blev opmærksom på tæl-skridt kampagnen fordi hun gerne ville gøre noget for at forbedre sundheden på sin arbejdsplads. Jeg syntes, at Tæl-skridt kampagnen var et interessant projekt. Og det samme gjorde vores direktør, som gik med til, at banken sponsorerede deltagerbidraget på 50 kr. og en skridttæller til alle deltagerne. Så meldte jeg os til som hold, og nu fræser vi alle sammen rundt i frokosterne og kæmper mod hinanden både afdelingsvis og personligt om at få gået flest skridt, siger Stella Vestergaard. Næsten alle medarbejdere i banken deltager, og når kampagnen slutter 24. marts, har vi formentlig rundet 10 mio. skridt i alt TV-lægen Peter Qvortrup Geisling er ban nerfører for Tæl skridt-kampagnen. eller ca km., griner Stella og tager lige en hurtig tur rundt om sit skrivebord for at holde formen ved lige. Så meget går vi Vidste du, at en frisør gennemsnitligt går skridt på en arbejdsdag, mens en maler rammer skridt. En tjener på en restaurant går typisk mere end skridt. Forebygger mange sygdomme Fysisk aktivitet forebygger type 2 diabetes, hjertekarsygdomme, flere typer kræft, forhøjet blodtryk og kolesterol, rejsningsproblemer, knogleskørhed, demens, træthed, depression og humørsvingninger. Marianne Lillebæk, Annette Friis og holdkaptajn Stella Vestergaard er ude og lufte deres skridttællere i en pause. AktionærNYT Marts 2013 Kilde: Professor og overlæge Bente Klarlund Pedersen i Skridttællerbogen og Walk-up så går det bedre. 13

14 Oddesundbroen fylder 75 Oddesundbroen er gennem tiderne blevet et vartegn for Thyholm og til dels også for Hvidbjerg Bank. I mange år har man således ikke kunnet slå op i bankens årsberetning uden at finde mindst ét billede af broen, som også har prydet mange af bankens øvrige publikationer. I år har Oddesundbroen så været forbindelsesled for mennesker, biler og tog mellem Thyholm og hovedlandet mod syd i 75 år. Broen er en buebro med broklap. Den er 472 m lang og 15 m bred og er bemandet i dagtimerne af hensyn til skibstrafikken gennem Limfjorden. Når et skib skal passere, så åbnes broklappen til venstre for de tre karakteristiske buer. Det er i øvrigt kun tilladt at åbne broen på særligt udvalgte tidspunkter af hensyn til tog trafikken. Indviet af Kong Christian 10. Oddesundbroen blev bygget i perioden , og den blev åbnet 15. maj 1938 af Kong Christian 10., der kørte over broen i salonvogn. Det var en stor folkefest med høj solskin og deltagere. Det var i forbindelse med planlægningen af jernbaner i Vestdanmark, at de første planer om en fast forbindelse over Oddesund blev født. Allerede i slutningen af 1800-tallet diskuterede man, om man skulle bygge en fast forbindelse på stedet f.eks. i form af en dæmning. Disse planer blev dog opgivet af hensyn til det lokale fiskeri og miljøet i Limfjorden. Det var derfor først, da DSB i 1931 udarbejdede et forslag til en vej- og jernbanebro over Oddesund, at der rigtigt kom gang i planerne om en bro. I 1932 vedtog den daværende Rigsdag så at sætte gang i b yggeriet i øvrigt samtidig med, at man også vedtog bygningen af Storstrømsbroen. Under besættelsen blev Oddesundbroen bevogtet ekstra godt. Broens strategiske placering ved den jyske vestkyst gjorde den til et vigtigt led i de tyske forsyningslinjer under krigen. Tyskerne byggede derfor flere bunkere ved broen for at kunne overvåge den, og flere af disse bunkere kan stadig ses i klitterne syd og nord for broen. Broen lukkes fire-fem uger i 2014 Selvom Oddesundbroen efterhånden er en ældre dame med sine efterhånden 75 år på bagen, så klarer den stadig sin opgave flot. I 2014 skal broen dog ifølge Nordjyske efter planen have en større reparation. I den forbindelse tales der om at totalspærre for bilkørsel i fire-fem uger, mens man fortsat vil kunne passere den til fods, ligesom togene fortsat vil kunne køre over broen. Festligholdelse af jubilæet Oddesundbroens 75 års jubilæum bliver markeret og festligholdt med flere arrangementer. Den 20. april arrangerer Struer Museum og løbeklubberne i Struer Kommune et jubilæumsløb, hvor det er muligt at løbe fra Struer Museum til Oddesund på to ruter af henholdsvis 14 og 21 kilometers længde. 9. maj bliver broen festligholdt med alverdens spændende kultur-, natur- og fritidsaktiviteter i Oddesund-området. Bl.a. bliver det muligt at køre med veterantog fra både Hvidbjerg og Struer flere gange i løbet af dagen. Tusindvis af mennesker har gennem de 75 år fotograferet og malet broen eller bygget den i træ, metal eller legoklodser. I anledning af jubilæet er der derfor også udskrevet en kunstkonkurrence med temaet Kunst der skaber bro om broen, bevægelsen og beslutsomheden. Læs mere om jubilæet og konkurrencen på Struer Kommunes hjemmeside 14 AktionærNYT Marts 2013

15 Få sms-varsel om Skybrud I samarbejde med Privatsikring tilbyder Hvidbjerg Bank nu gratis sms varsel i tilfælde af skybrud eller risiko for vindstød af orkan eller stormstyrke lokalt i det postnummerområde, man bor eller har sommerhus i. Varslingerne udsendes 3 24 timer før, det vurderes, at der er risiko for, at det pågældende vejrfænomen vil ramme det postnummer, du angiver. Udover ovenstående varsler kan Privatsikring også udsende varsler om andre vejrfænomener som f.eks. frostvejr. Du kan tilmelde dig Privatsikrings smsservice via Hvidbjerg Banks hjemmeside. Husk generalforsamlingen Hvidbjerg Bank afholder ordinær generalforsamling onsdag den 3. april 2013 kl i Midtpunktet Thyholm. Adgangskort skal bestilles senest 27. marts Adgangskort kan bestilles via Løb rundt i Hald Ege 4. september 2012 var Hvidbjerg Bank og Runners Corner i Viborg hovedsponsor for Hald Ege Gadeløb, der arrangeres af Ravnsbjerg IF. Gadeløbet foregik via en rundstrækning, der skulle gennemløbes flere gange, hvilket gav tilskuerne gode muligheder for at følge med i, hvem der avancerede eller faldt tilbage i løbet. Der var ruter for både de hurtige løbere, en familievenlig for de lidt langsommere og endelig en børnedistance. Overskuddet fra arrangementet gik til børneafdelingen på Viborg Sygehus og ungdomsafdelingen i Ravnsbjerg IF. Hald Ege Gadeløb finder i år sted den 3. september. Anders Graver Pedersen deltog sammen med datteren Frederikke i børneløbet og gennemførte efterfølgende også voksenløbet, hvor han nåede i mål som nr. 19 ud af 154 deltagere. AktionærNYT Marts

16 HÅNDEN PÅ HJERTET trænger din økonomi til et sundhedstjek? Hånden på hjertet hvornår tog du dig sidst tid til at gennemgå din egen, familiens eller din virksomheds økonomi? Sandsynligvis er det et stykke tid siden. For selv om du måske godt er klar over behovet, så tager det tid at sætte sig ind i, hvad der er sket på finansmarkederne, hvordan love og regler har ændret sig og hvilke nye bankprodukter, der findes at vælge imellem. Det er her, vores rådgivning kommer ind i billedet. Vi tilbyder kompetent rådgivning, der kommer 360 rundt om din situation. Hverdagsøkonomi, opsparing, forsikringer og pension er imidlertid alle brikker i det puslespil, som udgør din økonomi. Tager man sig tid til at se helheden og tænke langsigtet så findes der altid noget, der kan forbedres. Vi ved hvordan. Hovedsæde Hvidbjerg Østergade Thyholm Tlf Fax Afdelinger Struer Toldbodstræde Struer Tlf Fax Viborg Vævervej Viborg Tlf Fax Holstebro Lavhedevej 48A 7500 Holstebro Tlf Fax A/S-reg.nr.: 5682 CVR-nr.:

AktionærNYT.» August 2011 «

AktionærNYT.» August 2011 « AktionærNYT» August 2011 « Væsentligt forbedret resultat i 2. kvartal 2011 2 Oluf Vestergaard, bankdirektør i Hvidbjerg Bank. AktionærNYT Udgives af: Hvidbjerg Bank / Østergade 2 / 7790 Thyholm Tlf. 9695

Læs mere

aktionærnyt September 2012

aktionærnyt September 2012 aktionærnyt September 2012 Flere kunder og bedre basisindtjening men også uventet høje nedskrivninger Hvidbjerg Bank kom ud af 1. halvår 2012 med en forbedring af basisindtjeningen på 3,1 mio. kr., svarende

Læs mere

Kunde Bank Nr. 1 Februar 2010

Kunde Bank Nr. 1 Februar 2010 Kunde Bank Nr. 1 Februar 2010 Læs om: Solen titter atter frem bag skyerne Virksomhed med vokseværk Når du går, gavner det både helbred og humør ØkonomiEftersyn Tilfredsstillende resultat i et turbulent

Læs mere

Fokus. Fuld fokus på rådgivning i Sparekassen. Sparekassen. udvider med tre nye afdelinger. Århus-virksomhed har valgt. Sparekassen.

Fokus. Fuld fokus på rådgivning i Sparekassen. Sparekassen. udvider med tre nye afdelinger. Århus-virksomhed har valgt. Sparekassen. Fokus Sparekassen udvider med tre nye afdelinger De tre nye afdelinger i Skovlund, Alslev og Billum har fået solidt fodfæste. Side 18 september 2010 Side 5 Århus-virksomhed har valgt Sparekassen Den tætte

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Søren Dahl fra Cafe Hack. Årsregnskab 2011. Efterløn eller ej? - Radioens bedste ven

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Søren Dahl fra Cafe Hack. Årsregnskab 2011. Efterløn eller ej? - Radioens bedste ven Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S Søren Dahl fra Cafe Hack - Radioens bedste ven Årsregnskab 2011 - Tilfredsstillende basisindtjening, men utilfredsstillende resultat Efterløn eller ej? -

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. "Der er begået fejl..." Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Der er begået fejl... Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S "Der er begået fejl..." Og de skal naturligvis rettes Samarbejde og opbakning Studerende startede håndboldhold Købstædernes Forsikring Banken kan nu tilbyde

Læs mere

Nu er bankens produkter lettere at gå til... Max Magasinet 61. Slagelses flotteste bank åbnet Max Bank indgår i fremstød for branding af dansk design

Nu er bankens produkter lettere at gå til... Max Magasinet 61. Slagelses flotteste bank åbnet Max Bank indgår i fremstød for branding af dansk design Max Magasinet 61 RUNDT OM VORES BANK NOVEMBER 2007 Slagelses flotteste bank åbnet Max Bank indgår i fremstød for branding af dansk design Nu er bankens produkter lettere at gå til... Erhvervsmand samler

Læs mere

GarantenEfterår 2010

GarantenEfterår 2010 GarantenEfterår 21 Rekordresultat Det bedste halvårsresultat i sparekassens historie! www.sparv.dk Historisk resultat i sparekassen Indhold 2 Nyt fra ledelsen 3 Erhvervsbesøg ved Expert, Brovst 4 Fokus

Læs mere

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10 medlemsblad for kreds vest / En finanskreds i Finansforbundet / Juni 2014 I mors fodspor Ringkjøbing Landbobank tager ni nye finanselever ind til august, og for en af dem, Julie Stie Bjerg, bliver det

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

04 06 10 11 12-15 16-21 22-23 24 25 26 27-28 29 30-31 32 34 35

04 06 10 11 12-15 16-21 22-23 24 25 26 27-28 29 30-31 32 34 35 Årsrapport 2011 1912-2012 Fredag den 1. juni 2012 er det 100 år siden Hvidbjerg Bank for første gang slog dørene op for kunderne. Det skete i to stuer i malermester C.N. Rokkjærs privatbolig på adressen

Læs mere

GarantenForår 2011. MEGET TILFREDSSTILLENDE årsregnskab 2010 GRATIS oplevelser til garanterne FOKUS på miljø og energi. www.sparv.

GarantenForår 2011. MEGET TILFREDSSTILLENDE årsregnskab 2010 GRATIS oplevelser til garanterne FOKUS på miljø og energi. www.sparv. GarantenForår 2011 MEGET TILFREDSSTILLENDE årsregnskab 2010 GRATIS oplevelser til garanterne FOKUS på miljø og energi www.sparv.dk FLOT OVERSKUD i sparekassen Indhold 2 Nyt fra ledelsen 3 Klokkerholm projekt

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

rykker Du skal turde tabe for at vinde Side 36

rykker Du skal turde tabe for at vinde Side 36 forbundets magasin nr. 10, 2013 Du skal turde tabe for at vinde Side 36 Akademikere rykker Specialister med en akademisk uddannelse strømmer ind i bankerne, fordi arbejdsopgaverne bliver mere komplekse,

Læs mere

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale.

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale. Oktober 2014 Nyt fra MønsBank Møns Bank åbner i Næstved Smag på Møn Tid til nyt boliglån? Banken med stærke relationer - værd at anbefale NYT FRA BANKEN Velkommen til godt Nyt fra Møns Bank I denne udgave

Læs mere

SJournalen. August 2014. Bedste halvårsresultat Stærk ordinær drift!

SJournalen. August 2014. Bedste halvårsresultat Stærk ordinær drift! SJournalen August 2014 2 Bedste halvårsresultat Stærk ordinær drift! 2014 Kandidat-opstilling - til Sparekassen Thys repræsentantskabsvalg oktober/november 2014 Navn: Stilling: Adresse: Postnr: By: Cpr.

Læs mere

årsrapport 2014 Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17 Regnskabsåret 1. januar 31. december 2014

årsrapport 2014 Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17 Regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 årsrapport 2014 Regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17 INDHOLD Ledelsesberetning Overordnede ledelsesorganer og revision 04 Bestyrelse, ledelsesudvalg og øvrige ledelseshverv

Læs mere

Foran på point. Chefen skal styre sig ved julefrokosten Side 44

Foran på point. Chefen skal styre sig ved julefrokosten Side 44 forbundets magasin nr. 10, 2014 Chefen skal styre sig ved julefrokosten Side 44 Foran på point Flere små pengeinstitutter tjener relativt flere penge end de største banker, samtidig med at de holder liv

Læs mere

GODE RÅD SÅ HELLERE BRÆKKE MIG END AT STÅ AF! TEMA: OPTIMÉR DIN LIVSLØN. PETER BRÜCHMANN OM KARRIERE: Man skal turde investere i sit arbejdsliv

GODE RÅD SÅ HELLERE BRÆKKE MIG END AT STÅ AF! TEMA: OPTIMÉR DIN LIVSLØN. PETER BRÜCHMANN OM KARRIERE: Man skal turde investere i sit arbejdsliv 04 2013 f-f.dk GODE RÅD SÅDAN FÅR DU STØRRE 5ARBEJDSGLÆDE FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER PETER BRÜCHMANN OM KARRIERE: Man skal turde investere i sit arbejdsliv SNYD IKKE DIG SELV FOR EN GOD PENSION: Det

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

GarantenEfterår 2009. til nye medarbejdere fra EBH Bank

GarantenEfterår 2009. til nye medarbejdere fra EBH Bank GarantenEfterår 2009 Velkommen til nye medarbejdere fra EBH Bank Sparekassen holder kursen Indhold: 2 Focus fra ledelsen 3 Sparekassens forsikringscenter 4 Velkommen til 4 EBH Bank afdelinger 5 Velkommen

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

OST. bladet. Irmavarer ud med Posten

OST. bladet. Irmavarer ud med Posten Store fredag - en udfordring i Odense - s. 27 5 Nr. 5 - december 2014 OST bladet Irmavarer ud med Posten Skal Post Danmark ikke bare sygne hen i takt med det faldende antal breve, skal der vækst til på

Læs mere

pengenyt Prøv vores pensions-quiz Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op?

pengenyt Prøv vores pensions-quiz Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op? 3 pengenyt 2013 Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op? Bliver det i lystyacht, du sejler dit livs solnedgang i møde? Prøv vores pensions-quiz Hvorfor dømmer

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20 MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JUNI 2014 STEMNINGEN LETTET VED KASSEN Servicerådgiveren fik et langt bedre arbejdsklima ved genåbning af en kasse og udvidet åbningstid

Læs mere