NYT FRA DIN REVISOR - DECEMBER 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT FRA DIN REVISOR - DECEMBER 2012"

Transkript

1 NYT FRA DIN REVISOR - DECEMBER 2012 Skatteomlægninger side 4-5 Afskaffelse af fradragsret for indbetaling på kapitalpension... side 6-7 Erhvervsmæssigt salg af fast ejendom - husk fakturaen!... side 8-9 Stramning af reglerne om arbejdsudleje... side Det bemærkes... side 12

2 Moustache må kun uden for tjenestetid Side 2 Jens Skovby, statsautoriseret revisor Denne regel, der er udstedt af en svensk postmester, er umiddelbart ganske nem at efterkomme. I praksis kræver det dog lidt kunstig maskering, hvis reglen skal følges til punkt og prikke. Samfundet lever i meget høj grad med - og fungerer i stort omfang på grund af - regler om helt usandsynligt mange ting. Hvis alle regler, regulativer og forordninger forblev uændrede i længere perioder, ville selv nærværende publikation til sidst løbe tør for stof. Nogle af de gældende regler er forældede, nogle kan opfattes som værende mere eller mindre absurde, nogle er uskrevne, og nogle er bare traditioner, der misfortolkes som regler (eller af nogen med særlig interesse for et område postuleres som værende gældende regler). I befolkningen kan man finde regelryttere, ignoranter, kværulanter, regelbrydere, traditionalister, ligeglade og mange andre typer, der har en holdning til reglerne - og man kan også finde den holdning, at regler er ligegyldige eller beskrevet med henblik på, at man kan være sikker på, at man omgår reglerne. Alle artiklerne i dette nummer af FACIT vedrører regelændringer. Det er opdateringer, reguleringer, ændringer og så videre, som forudsættes kendt af befolkningen og efterlevet på passende vis. Konsekvenserne af undladelse af efterlevelse kan være ubehagelige. Hvis man ser på bagsiden af FACIT, er der en lille artikel om mærkning af gulpladebiler, som udelukkende anvendes erhvervsmæssigt. Gulpladebiler har i mange år været en uudtømmelig kilde til regelændringer og nye fortolkninger. I virkeligheden skulle artiklen have været lidt længere, men af pladsmæssige grunde har vi strøget lidt af den påtænkte tekst på bagsiden. Læserne skal ikke spares (eller de slipper ikke) for en lille udvidelse på dette sted: "For biler op til 3,5 tons skal virksomhedens navn og CVR-nummer påføres med mindst 3 cm høje bogstaver og tal. For biler over 3,5 tons skal bogstaverne i virksomhedens navn være mindst 10 cm høje, mens kravet til CVR-nummeret kun er 3 cm høje bogstaver og tal. Der skal være en klar adskillelse mellem firmanavn og CVR-nummer, så læseren ikke er i tvivl om, hvad der er virksomhedens navn, og hvad der er CVR-nummer. For sidstnævnte skal der skrives CVR foran nummeret (eventuelt fordelt på to linjer)." Jo, man ser betjenten ude på landevejen en mørk aften i udbredt regn og kuling fra nordvest stå med en svagtlysende, batteridrevet lommelampe og pege på navnet "Olsens Kloakservice" for at vurdere, om "Olsens Kloakservice" nu skulle være CVR-nummeret eller firmanavnet, mens hans ligeledes stormomsuste kollega står med sin skolelineal og konstaterer, at bogstaverne er 3 mm for små. Det kan af og til undre, at vi ikke har fuld beskæftigelse i nationen for indeværende. Et lille eksempel på regelfortolkning: I min ungdom blev vi tudet ørerne fulde af, at svenskerne var verdens mest regulerede land. Holder den påstand da virkelig stadig vand, eller har manglen på kvalificerede arbejdsopgaver i diverse ministerier i den danske hovedstad nået nye højdepunkter? I min flagstang blafrer Bayerns flag under oktoberfesten i München. Jeg har bestemt intet mod det normale røde flag med hvidt kors (eller hvide flag med røde firkanter), men jeg flager med den sydtyske løve, fordi jeg synes, det er en munter melding at sende ud i kvarteret på den rette dag. Måske er jeg bevidst regelbryder, for at flage med andre nationalflag end Dannebrog kræver vist nok politimesterens tilladelse - men er delstaten Bayerns flag et na-

3 bæres en Side 3 tionalfl ag? Tag det blot som et eksempel. Der fi ndes et såkaldt fl agreglement, men det er ikke Folketinget (der er den lovgivende magt), som har vedtaget det. Den udstedende organisation skriver selv på sin hjemmeside, at regelsættet ikke er en lov, men en slags forordning. En slags forordning? Jeg håber, at det herigennem er anskueliggjort, at regler kan være diffuse, og at nogle regler kan forekomme overfl ødige. Imidlertid skriver vi her i FACIT om regler, der er fæstnet i love og bekendtgørelser - og hvor det har konsekvenser at ignorere eller overtræde reglerne. Der er en forskel, og måske får jeg en dag mit hyr med at overtale politimesteren til at acceptere min bayerske løve. Velan, politimesteren er fl yttet til en by 80 km væk som følge af nye regler om politiets rationaliseringer, så han ser det næppe uden en god kikkert. Det amerikanske valg er afsluttet, mens disse linjer skrives. Det er ret interessant at se, hvorledes holdningen er til regler derovre... på prærien er en bil omkring 3,5 tons beregnet til at have løse hunde og børn stående på ladet under kørslen, og ingen skal gribe ind i den personlige frihed. CVR-nummer på pick-up'en? Glem det - de kender ikke engang til gule plader eller papegøjeplader. Det kaldes kulturforskelle. "Den har ingenting med sagen at gøre", sagde dommeren om retfærdigheden. Lad os alle bære moustache i fritiden og stort hvidt fuldskæg den 24. december samt undgå krumme agurker!! Det er der sikkert en slags retfærdig forordning om... God jul og godt nytår til jer alle. Dét er der en fast regel om! Billederne i dette nummer af FACIT er taget i Kolding.

4 Skatteomlægninger Aage Brink Thomsen, statsautoriseret revisor Folketinget har i 2012 skærpet beskatningen på en række områder, eksempelvis vedrørende: Loftet over rejsefradrag Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Beskatning af fri bil Ligningslovens 33 A (udlandslempelse). Det maksimale rejsefradrag på kr. årligt, der blev indført sidste år, bliver nu nedsat til kr. årligt fra og med Begrænsningen omfatter fradrag beregnet efter statens standardsatser. Herudover er det fremover en betingelse for at kunne modtage skattefri rejsegodtgørelse efter statens satser, at medarbejderen ikke har kompenseret arbejdsgiveren for at få godtgørelsen. En godtgørelse bliver skattepligtig i situationer, hvor lønmodtageren og arbejdsgiveren aftaler, at medarbejderen får skattefri godtgørelse mod at gå ned i løn eller udvise løntilbageholdenhed, eller de indgår aftale om en lavere løn ved ansættelsen. Reglen om lempelse efter ligningslovens 33 A for lønindkomst ved arbejde i udlandet blev ophævet med virkning fra og med den 20. september Personer, som på dette tidspunkt har taget ophold i udlandet, der kvalificerer til lempelse efter ligningslovens 33 A, kan dog anvende bestemmelsen til og med udgangen af 2013, medmindre opholdet afbrydes. Opholdet afbrydes efter de gældende regler ved ophold i mere end 42 dage i Danmark inden for enhver 6-månedersperiode (brudte døgn tælles med) eller i forbindelse med udførelse af arbejde og ledelseshverv i Danmark. Folketinget har også vedtaget en række omlægninger af skattesatser og progressionsgrænser i Omlægningerne betyder en nedsættelse af skatterne for de fleste. Til gengæld strammes visse regler om offentlige tilskud og ydelser og skatteloftet hæves 0,2 %. Topskattegrænsen og beskæftigelsesfradrag Indkomstgrænsen for betaling af topskat bliver forhøjet med kr. Forhøjelsen af grænsen sker gradvist frem til og med 2022, hvor grænsen vil udgøre kr. (før AMbidrag). Ændringen har virkning for aftaler, der er indgået fra og med den 20. september 2012 eller ændres herefter. Miljøtillægget, der tillægges beskatningsgrundlaget for fri bil, bliver forhøjet med 50 %, og ved køb af en bil, der er mindre end 3 år gammel på købstidspunktet, skal nyvognsprisen fremover anvendes som beskatningsgrundlag i 36 måneder regnet fra første indregistrering. Ændringerne gælder fra og med den 1. januar 2013 og kommer derfor også til at gælde for allerede indregistrerede biler. I 2013 skal der betales topskat af den del af lønindkomsten med videre, der overstiger kr. (før AM-bidrag). Efter AM-bidrag udgør topskattegrænsen i kr., og i 2022 bliver grænsen kr. Beskæftigelsesfradraget bliver forhøjet fra 6,95 %, dog maksimalt kr. (i 2013), til 10,65 %, dog maksimalt kr. (i 2022). Forhøjelsen sker over en årrække frem til og med Fra 2013 og frem når man således det maksimale beskæftigelsesfradrag ved en lønindkomst på cirka kr.

5 2012 Topskattegrænse pr. år i kroner År Topskattegrænse kr Beskæftigelsesfradrag 2013-niveau Beskæftigelsesfradrag, pct. 4,25 6,95 7,25 7,8 8,15 8,6 9,5 10,1 Maks. fradrag, kr For enlige forsørgere bliver der fra og med 2014 indført et ekstra beskæftigelsesfradrag. Det ekstra fradrag vil i 2014 udgøre 2,6 % af beregningsgrundlaget, dog maksimalt kr. I 2015 vil fradraget udgøre 5,4 % af beregningsgrundlaget, dog maksimalt kr. Fradraget stiger herefter gradvist til kr. i Enlige vil fra 2013 ligeledes opnå det maksimale beskæftigelsesfradrag ved en lønindkomst på ca kr. Indkomstregulering af børne- og ungeydelser Fra og med den 1. januar 2014 genindføres indkomstregulering af børne- og ungeydelsen. Ydelsen nedsættes med et beløb svarende til 2 % af den del af topskattegrundlaget, der overstiger kr. For ægtefæller sker nedsættelsen på grundlag af den enkeltes topskattegrundlag. Nedsættelsen bliver således beregnet af den del af hver ægtefælles topskattegrundlag, der overstiger Topskattegrundlaget udgør summen af den personlige indkomst med tillæg af den del af ægtefællernes samlede kapitalindkomst, der overstiger kr. pr. ægtefælle. Eksempel 1 Et ægtepar har et barn på 2 år. Faderen har et topskattegrundlag på kr., og moderen har et topskattegrundlag på kr. Topskattegrundlaget for faderen overstiger de kr. med kr. Der skal derfor ske aftrapning af børneydelsen med 2 % af kr., det vil sige kr. Børneydelsen reduceres dermed fra kr. til kr. (2013-niveau). Eksempel 2 Et ægtepar har et barn på 2 år. Faderen har et topskattegrundlag på kr., og moderen har et topskattegrundlag på kr. Topskattegrundlaget for faderen overstiger de kr. med kr., mens moderen har et topskattegrundlag, der overstiger de kr. med kr. Der skal derfor ske aftrapning af børneydelsen med 2 % af ( kr kr.), det vil sige kr. Børneydelsen reduceres dermed fra kr. til kr. (2013-niveau).

6 Afskaffelse af fradra indbetaling på kapit Indførelse af ny alderspension uden fradragsret for indbetalinger Side 6 Thomas W. Jørgensen, skattekonsulent Fra og med indkomståret 2013 er der ikke længere fradragsret eller bortseelsesret for indbetalinger til kapitalpension og supplerende engangsydelser. For obligatoriske indbetalinger til kapitalpension og supplerende engangsydelser i pensionskasser ifølge en kollektiv overenskomst indgået inden den 31. december 2012 gælder der for den ansatte fortsat bortseelsesret for arbejdsgiverens indbetalinger til og med det indkomstår, hvor næste overenskomstfornyelse sker, dog ikke senere end indkomståret Ny alderspension uden fradragsret Der indføres som afløser for kapitalpensionsordningen en ny pensionsopsparingsordning fra og med indkomståret Den årlige indbetaling til den nye alderspension kan maksimalt udgøre kr. Beløbsgrænsen reguleres årligt fra og med Der er ikke fradragsret for årets indbetaling til alderspension. Såfremt der indbetales et årligt beløb, der overstiger kr., skal der betales en afgift på 20 % af det overskydende beløb. Det overskydende beløb kan alternativt overføres til en fradragsberettiget eller bortseelsesberettiget pensionsordning mod betaling af en afgift på 4 % af det overførte beløb. kommer til udbetaling, efter at afgiften er betalt. Det forudsættes, at der indbetales maksimalt beløb. Nuværende Ny alderspension kapitalpension Forrentning før skat 4 % 4 % Indskud Afkast i 10 år inkl. rentes rente Pensionsafkastskat 15,3 % Afgift 40 % Til udbetaling efter afgift Den nye alderspension vil dog være mere attraktiv end den eksisterende kapitalpensionsordning, da indbetalinger ved den nuværende kapitalpensionsordning har en gennemsnitlig fradragsværdi på 37,3 %. Fradragsværdien ved indbetaling er således lavere end den afgift på 40 %, der skal betales af kapitalpensionen på udbetalingstidspunktet. Værditilvæksten i opsparingsperioden beskattes ligesom for andre pensionsordninger med 15,3 % (PAL-skat), og udbetalingerne fra ordningen ved pensionsalderen er skatte- og afgiftsfri. Ønsker man indestående beløb på alderspensionen udbetalt inden pensionsalderen, skal der betales en afgift på 20 %. Kapitalpensionsordning kontra den nye alderspension Som det fremgår af nedenstående eksempel, er der ingen forskel på de to ordninger, hvad angår det nettobeløb, der Overførsel af kapitalpensionsdepot til alderspension Personer med en eksisterende kapitalpension kan i indkomståret 2013 vælge at betale en afgift på 37,3 % og herefter overføre det resterende beløb til den ny alderspension. Sker overførslen først i indkomståret 2014 eller senere, vil der skulle betales en afgift på 40 % på overførselstidspunktet. Ved efterfølgende udbetaling ved pensionsalderen er beløbet, der udbetales fra alderspensionen, afgiftsfrit. Som det fremgår af nedenstående eksempel, vil det som udgangspunkt være fordelagtigt at overføre en eksisterende kapitalpension til en alderspension i indkomståret 2013.

7 gsret for alpension Nuværende kapitalpension Ny alderspension Forrentning før skat 4 % 4 % Depotsaldo * Afkast i 10 år inklusive rentes rente Pensionsafkastskat 15,3 % Afgift 40 % Til udbetaling efter afgift Gevinst 2,7 % af *efter afgift på 37,3 % Ophævelse af kapitalpension eller alderspension i utide Ved ophævelse af en kapitalpension i utide i 2013 udgør afgiften 49,84 % mod normalt 60 %. Efter afgift er der samme beløb til udbetaling som ved ophævelse af en alderspension i utide. Der er således ingen gevinst ved først at overføre kapitalpensionen til en alderspension og derefter ophæve alderspensionen i utide i Fra og med 2014 udgør afgiften ved ophævelse i utide 52 %. Inden beslutningen om overførsel til alderspension gennemføres, skal man dog være opmærksom på, at det muligvis kan være mere fordelagtigt at ændre kapitalpensionen til en rate- eller livspension, såfremt man ikke forventer at komme til at betale topskat af udbetalinger fra disse ordninger. Derudover bør man inden overførsel til alderspension sikre sig, at man bevarer eventuelle, eksisterende rentegarantier vedrørende den nuværende kapitalpensionsordning. Udskyd udbetaling af kapitalpension til 2013 Ved normal udbetaling af en kapitalpension i 2013 skal der ligeledes kun betales 37,3 % afgift. Det vil således være en fordel at udskyde en eventuel udbetaling af kapitalpension fra 2012 til 2013, da man derved sparer 2,7 % i afgift. Ved en depotstørrelse på kr. vil der således være kr. at spare på at udskyde udbetalingen af kapitalpensionsordningen fra 2012 til Fra og med 2014 udgør afgiften igen 40 %. Overførsel af negativt PAL-skattegrundlag Ved overførsel af en eksisterende kapitalpensionsordning til en alderspension skal man være opmærksom på, at negativt PAL-skattegrundlag overføres fuldt ud. Der sker således ikke reduktion i det negative PAL-skattegrundlag med 37,3 %. Da indeståendet på alderspensionen er faldet med 37,3 % i forhold til det oprindelige indestående på kapitalpensionsordningen, vil det altså tage længere tid, inden det negative PAL-skattegrundlag udnyttes, og det vil derfor være fordelagtigt for personer med negativt PAL-skattegrundlag at overføre deres kapitalpension til alderspension i Rettidige udbetalinger fra eksisterende kapitalpensioner og supplerende engangsydelser, der foretages i 2013, pålægges også en afgift på 37,3 %. Endvidere nedsættes afgiftssatsen ved ikke-rettidig hel eller delvis ophævelse af kapitalpensionsordning til 49,84 % i 2013 og 52 % i efterfølgende år. For de nye pensionsordninger udgør afgiftssatsen 20 %.

8 Erhvervsmæssigt sa ejendom husk fak Risiko for at miste momsfradraget Side 8 Chris Pedersen, VAT Manager Pr. 1. januar 2011 blev der indført nye momsregler vedrørende handel med fast ejendom. Reglerne medførte, at erhvervsmæssigt salg af byggegrunde og nye bygninger pålægges moms. Dette var en radikal ændring i forhold til tidligere, hvor al handel med fast ejendom var momsfritaget, uanset om der var tale om handel med byggegrunde, byggeretter eller nyopførte parcelhuse. Momslovens faktureringskrav medfører, at der skal udstedes en faktura ved hver momspligtig handel, og denne danner som udgangspunkt grundlaget for beregningen af moms, og hvad der nok er endnu vigtigere: Den danner grundlaget for momsfradraget hos køber. Fakturaen skal indeholde følgende for at opfylde momslovens krav: Udover at handel med fast ejendom nu kan være omfattet af momspligten, medfører lovændringen ligeledes, at momspligtige handler med fast ejendom er omfattet af momslovens øvrige bestemmelser, hvilket i værste fald kan medføre store økonomiske konsekvenser for især købere af fast ejendom. Krav i momsloven Den typiske ejendomshandel gennemføres, ved at køber og sælger bliver enige om handelsprisen for den pågældende ejendom. Herefter underskriver parterne en købsaftale, hvor vilkårene for aftalen er præciseret, herunder blandt andet momsforholdene ved handlen. Ved den endelige afslutning af handlen tinglyses skødet på ejendommen, og køberen er dermed retmæssig ejer af ejendommen. Dette er fremgangsmåden for hovedparten af alle handler med fast ejendom, men de færreste er klar over, at der ved momspligtige handler med fast ejendom også er andre krav i momsloven, som skal overholdes. Efter blandt andet momslovens faktureringsbestemmelser er det et krav, at der ved momspligtigt salg skal udstedes en faktura, som opfylder momslovens faktureringskrav. Her er en underskrevet købsaftale og tinglysning af skøde ikke nok til at opfylde disse krav. Udstedelsesdato (fakturadato) Fortløbende nummer Sælgers momsregistreringsnummer (CVR-nr./SEnummer) Sælgers navn og adresse Købers navn og adresse Mængden og arten af de leverede varer eller ydelser Dato for levering af varerne eller ydelserne (forudsat en sådan dato er forskellig fra fakturaens udstedelsesdato) Momsgrundlaget, pris pr. enhed uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter Gældende momssats Det momsbeløb, der skal betales. Ved handel med fast ejendom udgør momsbeløbet normalt et ret væsentligt beløb, og derfor skal man være ekstra opmærksom på, at alle momslovens krav er opfyldt, da man som køber i sidste ende kan miste momsfradraget ved handlen. Skrækscenariet I mange tilfælde ses det, at fast ejendom sælges ud af et selskab, som efterfølgende likvideres.

9 lg af fast turaen! Normalt foregår dette som ved et ganske almindeligt salg af fast ejendom. Handlen bliver berigtiget med underskrevet købsaftale og efterfølgende tinglysning af skøde. Hverken køber eller sælger eller deres rådgivere tænker på, at der skal udstedes en faktura. Sælger angiver og betaler korrekt momsen, mens køber foretager momsfradrag herfor. Efter 2 år udtages køber til momskontrol, og SKAT fi nder i den forbindelse, at køber ikke ligger inde med en faktura vedrørende handlen og dermed ikke har dokumentation for momsfradraget. SKAT kan med rette nægte køber momsfradraget, og køber har ingen mulighed for at få forholdet korrigeret, idet det sælgende selskab er likvideret. For mange kan dette virke som en mindre formalitet, som SKAT sikkert ser igennem fi ngre med. Det kan meget vel være, at enkelte sagsbehandlere hos SKAT vil se igennem fi ngre hermed, men spørgsmålet er, om man som køber tør løbe risikoen? Faktum er, at SKAT offi cielt ikke anerkender en købsaftale, et skøde eller lignende som gyldig dokumentation for købers eventuelle momsfradragsret. Husk fakturaen I april 2012 har Landsskatteretten afgjort, at SKAT med rette havde nægtet fradragsret for moms ved indkøb af 22 biler, idet der ikke var udstedt fakturaer, men blot udstedt slutseddel for hver af handlerne. I samme forbindelse oplyser SKAT og Landsskatteretten generelt, at køber ikke har mulighed for momsfradrag, når der ikke er udstedt en faktura, men blot en købsaftale, slutseddel, lejekontrakt eller lignende. For at opretholde fradragsretten hos køber eller lejer er det derfor yderst vigtigt, at der udstedes en faktura for handlen.

10 Stramning af reglern arbejdsudleje De nye regler om arbejdsudleje trådte i kraft den 20. september Side 10 Rasmus Nørgaard Bek, advokat Det er væsentligt for danske virksomheder, der anvender udenlandsk arbejdskraft, at gøre sig klart, om der er tale om arbejdsudleje eller entreprise. Dels fordi arbejdsudleje medfører, at den udenlandske medarbejder bliver begrænset skattepligtig til Danmark fra første arbejdsdag, og dels fordi den danske arbejdsgiver har ansvar for og pligt til at indeholde og afregne arbejdsudlejeskat, såfremt der er tale om arbejdsudleje. Ny definition af arbejdsudleje I skattemæssig henseende er en entreprisekontrakt kendetegnet ved, at den danske virksomhed, der har indgået en entrepriseaftale med en udenlandsk virksomhed, ikke behøver at bekymre sig om, hvorvidt de udenlandske medarbejdere betaler skat i Danmark eller i deres hjemland. Den skatteretlige sondring mellem entreprise og arbejdsudleje har tidligere været baseret på en samlet bedømmelse af en række forhold, blandt andet hvem der havde den overordnede ledelse, hvordan vederlaget til udlejeren af arbejdskraften blev beregnet, og hvem der bar ansvaret for det endelige arbejde. Med de nye regler er det afgørende kriterium, om arbejdskraften udgør en integreret del af den danske virksomhed. Svares der ja til dette, vil der som udgangspunkt være tale om arbejdsudleje, uanset hvordan parternes kontraktforhold i øvrigt måtte være. Det bemærkes, at der i den hidtidige praksis også har været lagt vægt på, om arbejdet udgjorde en integreret del af virksomheden. Der er således ikke tale om en radikal ændring i forhold til nuværende praksis, men definitionen af arbejdsudleje er derimod blevet forenklet, og der er sket en opstramning, så udenlandske medarbejdere i større omfang kommer til at betale skat i Danmark. De nye regler gælder for kontrakter indgået eller ændret efter den 20. september For allerede indgåede kontrakter træder de nye regler først i kraft fra den 1. oktober 2013, hvorfor det under alle omstændigheder vil være relevant for virksomheder at gennemgå deres eksisterende kontrakter inden denne dato. Hvis virksomheden bliver omfattet af reglerne om arbejdsudleje, er konsekvensen som ovenfor nævnt, at virksomheden er ansvarlig for at indeholde og betale arbejdsudlejeskat af lønnen til de udenlandske medarbejdere med 30 % plus arbejdsmarkedsbidrag. Hvis virksomheden har indgået en entreprisekontrakt, men forholdet bliver anset som omfattet af reglerne om arbejdsudleje, og det ikke er muligt at udskille lønnen af den samlede entreprisesum, vil den danske arbejdsgiver skulle betale 30 % arbejdsudlejeskat plus arbejdsmarkedsbidrag af hele entreprisesummen. Det bliver herefter den danske virksomheds problem at få pengene refunderet fra den udenlandske virksomhed. Omfattet af reglerne eller ej? Som nævnt ovenfor er der tale om arbejdsudleje, når arbejdet udgør en integreret del af virksomhedens forretningsområde. Hvad der hermed konkret menes, vil blive illustreret med nogle eksempler nedenfor. Hvis et dansk gartneri for eksempel indgår en kontrakt med et udenlandsk firma om at plukke en given mængde tomater mod

11 e om Side 11 et vederlag, der er aftalt på forhånd, så har dette tidligere været anerkendt som en entreprise. Efter de nye regler vil man komme ind under reglerne om arbejdsudleje, idet tomatplukning er en integreret del af gartneriets virksomhed. er kun enkelte af disse, der særskilt behandler arbejdsudlejespørgsmålet. Formålet med en dobbeltbeskatningsoverenskomst er at undgå beskatning af den samme indtægt i to forskellige stater. På samme måde vil der være tale om arbejdsudleje, hvis et dansk murerfirma hyrer et tysk murerfirma til at udføre dele af murerarbejdet i forbindelse med et byggeprojekt i Danmark. Omvendt vil der ikke være tale om arbejdsudleje, hvis et dansk hotel hyrer et udenlandsk byggefirma i forbindelse med ombygning af hotellets køkken, idet hotellets forretningsområde netop ikke er at ombygge køkkener. Der vil heller ikke være tale om arbejdsudleje, hvis en dansk virksomhed ansætter udenlandske specialister med det formål at instruere virksomhedens personale i brugen af for eksempel it-systemer eller lignende. Var der derimod tale om, at de udenlandske it-specialister skulle medvirke ved virksomhedens levering af ydelser til dens kunder, ville der være tale om arbejdsudleje. Samspillet med dobbeltbeskatningsoverenskomster Danmark har indgået en række dobbeltbeskatningsoverenskomster med forskellige lande, men det De fleste dobbeltbeskatningsoverenskomster baserer sig i relation til arbejdsudleje på OECD s modeloverenskomst. OECD præciserede i 2010, hvordan arbejdsudleje skal forstås og afgrænses i forhold til entrepriser. Det er ifølge OECD afgørende, om det udførte arbejde udgør en integreret del af aktiviteterne i den virksomhed, hvor arbejdet udføres. De nye danske lovregler om arbejdsudleje er således i overensstemmelse med OECD s bemærkninger og dermed den internationale skatteretlige forståelse af begrebet. Uagtet ovennævnte, vil det dog fortsat være nødvendigt at konsultere de relevante dobbeltbeskatningsoverenskomster, idet de ikke i alle tilfælde stemmer overens med dansk ret på området. Ansættelsesretligt perspektiv på arbejdsudleje Hvis en dansk virksomhed lejer arbejdskraft af en udenlandsk virksomhed, er det vigtigt at være opmærksom på, at de udenlandske medarbejdere i visse tilfælde kan blive omfattet af den danske virksomheds kollektive overenskomst. Det afhænger dog af, hvilket overenskomstområde medarbejderne arbejder under. Hvis den danske virksomheds kollektive overenskomst finder anvendelse, skal den danske virksomhed blandt andet sikre sig, at den udenlandske virksomhed har det nødvendige kendskab til de gældende overenskomst- og aftaleforhold. Vigtigheden heri understreges af det forhold, at den danske virksomhed ellers om fornødent kan gøres ansvarlig, hvis ikke de kollektive overenskomster overholdes.

12 er en videnbaseret sammenslutning af uafhængige, statsautoriserede revisionsfirmaer: AP København Aarhus Farum BRANDT Thisted Hurup Hanstholm Nykøbing M Aarhus Fjerritslev Skive Kolding Fredericia Buus Jensen København Baagøe Schou Frederiksberg CENSUS Odense Christensen Kjærulff København Grant Thornton København Grønlands Revisionskontor A/S Nuuk Gyrn Lops Brandt København Køge Sp/f Grannskoðaravirkið INPACT Tórshavn Kovsted & Skovgård Aarhus Ebeltoft Rønde Krøyer Pedersen Holstebro Struer Ulfborg Kvist & Jensen Randers Hammel Grenaa Hadsten Mariagerfjord Hadsund Aalborg Martinsen Esbjerg Grindsted Kolding København Tørring Varde Vejen Vejle Nejstgaard & Vetlov Allerød Hvidovre Nielsen & Christensen Aalborg København Aars Partner Revision Brande Give Herning Ikast Ringkøbing Silkeborg Skjern Tarm Ejer af MR Revision Ølgod PKF Munkebo Vindelev Glostrup rgd revision Aarhus Hobro Hinnerup RIR Revision Roskilde Holbæk Sønderjyllands Revision Aabenraa Padborg Sønderborg Tranberg Svendborg Ullits & Winther Viborg Vestjysk Revision Lemvig Thyborøn Det bemærkes... Gulpladebiler Folketinget vedtog i juni 2012 en række lovændringer, der har til formål at dæmme op for sort arbejde. En af disse ændringer betyder, at det fra og med den 1. januar 2013 er et krav, at vare- og lastvogne med en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons, der er registreret til udelukkende erhvervsmæssig anvendelse, skal være forsynet med virksomhedens navn eller logo samt CVR-nummer. Ved leasing af en bil, hvor leasingtager bliver registreret som bruger af bilen, er det leasingtagerens virksomhedsnavn og CVR-nummer, der skal påføres bilen. Hvor lejer eller leasingtager ikke bliver registreret som bruger af bilen, er det udlejers virksomhedsnavn og CVR-nummer, der skal være påført bilen. SKAT har udsendt en vejledning, der nøje beskriver, hvorledes oplysningerne skal påføres virksomhedens gulpladebiler. Biler på papegøjeplader og biler med klistermærket Bilen må bruges privat er ikke omfattet af reglerne om skiltning med virksomhedens navn med videre. For vognmænd, der er tilsluttet en vognmandscentral eller lignende, skal den enkelte vognmands virksomhedsnavn og CVR-nummer fremgå af bilen, hvis vognmanden er ejer eller registreret som bruger af bilen. Dette er dog ikke til hinder for, at vognmandscentralens navn med videre også kan være påført bilen. Hvordan skal firmaskiltet se ud? Bøder ved manglende skiltning Firmanavn og virksomhedens CVR-nummer skal påføres såvel bilens venstre som højre side. I stedet for firmanavn kan man vælge at anvende virksomhedslogo, hvis logoet klart identificerer virksomheden, eksempelvis hvis virksomhedens navn indgår i firmalogoet. Konstateres det, at en gulpladebil ikke har den krævede skiltning, vil virksomheden kunne pålægges en bøde, antageligt på kr. ved førstegangsovertrædelse og større bøder ved efterfølgende overtrædelser af dette påbud. Udenlandske biler Bogstaver og tal skal have en farve, der klart afviger fra bilens farve, og teksten skal i øvrigt være udført på en sådan måde, at alle kan læse den! Biler, der er indregistreret i udlandet, og som benyttes erhvervsmæssigt i Danmark, skal i forruden anbringe dokumentation for virksomhedsregistrering i RUT-registeret. Oplysningerne må ikke fremgå af aftagelige skilte (magnetskilte og lignende). Skiltene skal være fastgjort, så de ikke let kan afmonteres. Hvem har pligt til at sørge for korrekt skiltning? Det er den registrerede ejer af bilen, der skal sørge for den korrekte skiltning. Er der en registreret bruger af bilen, er det denne bruger, der har ansvaret herfor. Redaktion: Jens Skovby (ansv.), Thomas Bjerrehus. Fotos: Jette Schøler. Layout: Malene Fisker. Tryk: Redaktionen er afsluttet den 15. november Vi tager forbehold for fejl og mangler i vores referat af lovgivning med mere, og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner. Eftertryk af hele artikler med kildeangivelse tilladt. Lersø Park Allé København Ø Tlf Medlem af RevisorGruppenDanmark

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 vedrørende Revision eller ej?? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 FORORD Revision af de små anparts- og aktieselskaber i Danmark har været frivillig

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen Kontakt os venligst, hvis indholdet af denne publikation giver anledning til spørgsmål. INDHOLDSFORTEGNELSE Momspakken - ændring af reglerne for levering

Læs mere

RevisorInformerer. Ny skattereform. de vigtigste elementer. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer. Ny skattereform. de vigtigste elementer. Kundemagasin fra din revisor særnummer 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Folketinget vedtog i september 2012 en ny og omfattende skattereform. I dette nummer videreformidler vi nogle af de vigtigste skattemæssige

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder FORORD Debatten er foregået over et langt tidsrum: Skal revisionspligten for de små anparts- og aktieselskaber afskaffes

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Skatteministeriet 20. juli 2012 Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Med forslaget sker der en fremrykning af skattebetalingen

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Skattereform 2012. Opsparingsmuligheder. Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen

Skattereform 2012. Opsparingsmuligheder. Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen Agenda Skattereform 2012 Opsparingsmuligheder Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen SKATTEREFORM 2012 - - med fokus på pensionsområdet SKATTEREFORM 2012 Fokuspunkter : Skattelettelser via ændringer i

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

Nyt om Skat og Socialjura

Nyt om Skat og Socialjura Nyt om Skat og Socialjura Årsmøde 26. februar 2013 Af økonomikonsulent Eva Christensen evc@landbocenter.dk Tlf. 5679 1934 ØkonomiRådgivning - En del af Dansk Nyt om SKAT Håndværkerfradrag 2012: Faktura

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar Aldersforsikring Spørgsmål og svar Hvad er en aldersforsikring? Aldersforsikring blev indført ved lov den 18. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig blev det ikke længere muligt at

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

Implementering af reglerne

Implementering af reglerne Sort arbejde L 170 A/B Implementering af reglerne v/ november 2012 Sort Arbejde L 170 B Hvordan implementerer SKAT reglerne? Reglerne findes i lov nr. 590 af 18.juni 2012 Bekendtgørelse nr. 979 af 5/10

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

Program. Ferieloven. Fratrædelse. Ændringer i sygedagpengeloven. Nyt om skat. Ansættelsesretlige nyheder

Program. Ferieloven. Fratrædelse. Ændringer i sygedagpengeloven. Nyt om skat. Ansættelsesretlige nyheder Årstemamøde 2012 Program Ferieloven Erstatningsferie ved sygdom opstået under ferien Samtidighedsferie Fratrædelse Ferie Sygdom Opsigelse eller fratrædelsesaftaler Ændringer i sygedagpengeloven Ændringer

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Pensionsordninger, skatter og afgifter

Pensionsordninger, skatter og afgifter Pensionsordninger, skatter og afgifter FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser

1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser 1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser Skattereformen skal skabe ny vækst og flere job, og samtidig sikre, at almindelige lønmodtagere får mere ud af at arbejde. Reformen bidrager

Læs mere

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Entreprise og Arbejdsudleje Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Disposition Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) - hvorfor det?

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Syddanmark Lone Simonsen Den udenlandske arbejdskrafts tilknytning til Danmark: Direkte ansættelse ved dansk arbejdsgiver Ansættelse ved udenlandsk arbejdsgiver, der har

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? Nordea Liv & Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.300 12.600 Dok

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28 PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar 19.09.2013 Vi har modtaget Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi Skattereform v/ Søren Olsen Skattekommissionens forslag Skattekommissionen forslår en skattenedsættelse på ca. 35 mia. kr. hvoraf: 12 mia. kr. anvendes til lavere mellem- og topskat 20 mia. kr. anvendes

Læs mere

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0 Temanummer 2009 Folketinget vedtog i slutningen

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser

Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser Papiret gennemgår fordelingseffekter af skattereformen fra regeringen og VK på a-kasser. af Chefanalytiker Jonas Schytz Juul 25. juni 2012 Kontakt Chefanalytiker

Læs mere

Nye regler kræver eftersyn af din pension

Nye regler kræver eftersyn af din pension Nye regler kræver eftersyn af din pension Lige nu sker der sker der store ændringer i pensionernes vilkår, og det gør det til en særlig god idé at sende pensionen til eftersyn. Fra 1. januar træder ydermere

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? SEB Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på aldersopsparingen

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 13 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om en børne- og ungeydelse

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om en børne- og ungeydelse Skatteministeriet J. nr. 2012-311-0084 Udkast i høring 2. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om en børne- og ungeydelse (Skattereformen) 1 I lov om påligningen

Læs mere