NYT FRA DIN REVISOR - DECEMBER 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT FRA DIN REVISOR - DECEMBER 2012"

Transkript

1 NYT FRA DIN REVISOR - DECEMBER 2012 Skatteomlægninger side 4-5 Afskaffelse af fradragsret for indbetaling på kapitalpension... side 6-7 Erhvervsmæssigt salg af fast ejendom - husk fakturaen!... side 8-9 Stramning af reglerne om arbejdsudleje... side Det bemærkes... side 12

2 Moustache må kun uden for tjenestetid Side 2 Jens Skovby, statsautoriseret revisor Denne regel, der er udstedt af en svensk postmester, er umiddelbart ganske nem at efterkomme. I praksis kræver det dog lidt kunstig maskering, hvis reglen skal følges til punkt og prikke. Samfundet lever i meget høj grad med - og fungerer i stort omfang på grund af - regler om helt usandsynligt mange ting. Hvis alle regler, regulativer og forordninger forblev uændrede i længere perioder, ville selv nærværende publikation til sidst løbe tør for stof. Nogle af de gældende regler er forældede, nogle kan opfattes som værende mere eller mindre absurde, nogle er uskrevne, og nogle er bare traditioner, der misfortolkes som regler (eller af nogen med særlig interesse for et område postuleres som værende gældende regler). I befolkningen kan man finde regelryttere, ignoranter, kværulanter, regelbrydere, traditionalister, ligeglade og mange andre typer, der har en holdning til reglerne - og man kan også finde den holdning, at regler er ligegyldige eller beskrevet med henblik på, at man kan være sikker på, at man omgår reglerne. Alle artiklerne i dette nummer af FACIT vedrører regelændringer. Det er opdateringer, reguleringer, ændringer og så videre, som forudsættes kendt af befolkningen og efterlevet på passende vis. Konsekvenserne af undladelse af efterlevelse kan være ubehagelige. Hvis man ser på bagsiden af FACIT, er der en lille artikel om mærkning af gulpladebiler, som udelukkende anvendes erhvervsmæssigt. Gulpladebiler har i mange år været en uudtømmelig kilde til regelændringer og nye fortolkninger. I virkeligheden skulle artiklen have været lidt længere, men af pladsmæssige grunde har vi strøget lidt af den påtænkte tekst på bagsiden. Læserne skal ikke spares (eller de slipper ikke) for en lille udvidelse på dette sted: "For biler op til 3,5 tons skal virksomhedens navn og CVR-nummer påføres med mindst 3 cm høje bogstaver og tal. For biler over 3,5 tons skal bogstaverne i virksomhedens navn være mindst 10 cm høje, mens kravet til CVR-nummeret kun er 3 cm høje bogstaver og tal. Der skal være en klar adskillelse mellem firmanavn og CVR-nummer, så læseren ikke er i tvivl om, hvad der er virksomhedens navn, og hvad der er CVR-nummer. For sidstnævnte skal der skrives CVR foran nummeret (eventuelt fordelt på to linjer)." Jo, man ser betjenten ude på landevejen en mørk aften i udbredt regn og kuling fra nordvest stå med en svagtlysende, batteridrevet lommelampe og pege på navnet "Olsens Kloakservice" for at vurdere, om "Olsens Kloakservice" nu skulle være CVR-nummeret eller firmanavnet, mens hans ligeledes stormomsuste kollega står med sin skolelineal og konstaterer, at bogstaverne er 3 mm for små. Det kan af og til undre, at vi ikke har fuld beskæftigelse i nationen for indeværende. Et lille eksempel på regelfortolkning: I min ungdom blev vi tudet ørerne fulde af, at svenskerne var verdens mest regulerede land. Holder den påstand da virkelig stadig vand, eller har manglen på kvalificerede arbejdsopgaver i diverse ministerier i den danske hovedstad nået nye højdepunkter? I min flagstang blafrer Bayerns flag under oktoberfesten i München. Jeg har bestemt intet mod det normale røde flag med hvidt kors (eller hvide flag med røde firkanter), men jeg flager med den sydtyske løve, fordi jeg synes, det er en munter melding at sende ud i kvarteret på den rette dag. Måske er jeg bevidst regelbryder, for at flage med andre nationalflag end Dannebrog kræver vist nok politimesterens tilladelse - men er delstaten Bayerns flag et na-

3 bæres en Side 3 tionalfl ag? Tag det blot som et eksempel. Der fi ndes et såkaldt fl agreglement, men det er ikke Folketinget (der er den lovgivende magt), som har vedtaget det. Den udstedende organisation skriver selv på sin hjemmeside, at regelsættet ikke er en lov, men en slags forordning. En slags forordning? Jeg håber, at det herigennem er anskueliggjort, at regler kan være diffuse, og at nogle regler kan forekomme overfl ødige. Imidlertid skriver vi her i FACIT om regler, der er fæstnet i love og bekendtgørelser - og hvor det har konsekvenser at ignorere eller overtræde reglerne. Der er en forskel, og måske får jeg en dag mit hyr med at overtale politimesteren til at acceptere min bayerske løve. Velan, politimesteren er fl yttet til en by 80 km væk som følge af nye regler om politiets rationaliseringer, så han ser det næppe uden en god kikkert. Det amerikanske valg er afsluttet, mens disse linjer skrives. Det er ret interessant at se, hvorledes holdningen er til regler derovre... på prærien er en bil omkring 3,5 tons beregnet til at have løse hunde og børn stående på ladet under kørslen, og ingen skal gribe ind i den personlige frihed. CVR-nummer på pick-up'en? Glem det - de kender ikke engang til gule plader eller papegøjeplader. Det kaldes kulturforskelle. "Den har ingenting med sagen at gøre", sagde dommeren om retfærdigheden. Lad os alle bære moustache i fritiden og stort hvidt fuldskæg den 24. december samt undgå krumme agurker!! Det er der sikkert en slags retfærdig forordning om... God jul og godt nytår til jer alle. Dét er der en fast regel om! Billederne i dette nummer af FACIT er taget i Kolding.

4 Skatteomlægninger Aage Brink Thomsen, statsautoriseret revisor Folketinget har i 2012 skærpet beskatningen på en række områder, eksempelvis vedrørende: Loftet over rejsefradrag Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Beskatning af fri bil Ligningslovens 33 A (udlandslempelse). Det maksimale rejsefradrag på kr. årligt, der blev indført sidste år, bliver nu nedsat til kr. årligt fra og med Begrænsningen omfatter fradrag beregnet efter statens standardsatser. Herudover er det fremover en betingelse for at kunne modtage skattefri rejsegodtgørelse efter statens satser, at medarbejderen ikke har kompenseret arbejdsgiveren for at få godtgørelsen. En godtgørelse bliver skattepligtig i situationer, hvor lønmodtageren og arbejdsgiveren aftaler, at medarbejderen får skattefri godtgørelse mod at gå ned i løn eller udvise løntilbageholdenhed, eller de indgår aftale om en lavere løn ved ansættelsen. Reglen om lempelse efter ligningslovens 33 A for lønindkomst ved arbejde i udlandet blev ophævet med virkning fra og med den 20. september Personer, som på dette tidspunkt har taget ophold i udlandet, der kvalificerer til lempelse efter ligningslovens 33 A, kan dog anvende bestemmelsen til og med udgangen af 2013, medmindre opholdet afbrydes. Opholdet afbrydes efter de gældende regler ved ophold i mere end 42 dage i Danmark inden for enhver 6-månedersperiode (brudte døgn tælles med) eller i forbindelse med udførelse af arbejde og ledelseshverv i Danmark. Folketinget har også vedtaget en række omlægninger af skattesatser og progressionsgrænser i Omlægningerne betyder en nedsættelse af skatterne for de fleste. Til gengæld strammes visse regler om offentlige tilskud og ydelser og skatteloftet hæves 0,2 %. Topskattegrænsen og beskæftigelsesfradrag Indkomstgrænsen for betaling af topskat bliver forhøjet med kr. Forhøjelsen af grænsen sker gradvist frem til og med 2022, hvor grænsen vil udgøre kr. (før AMbidrag). Ændringen har virkning for aftaler, der er indgået fra og med den 20. september 2012 eller ændres herefter. Miljøtillægget, der tillægges beskatningsgrundlaget for fri bil, bliver forhøjet med 50 %, og ved køb af en bil, der er mindre end 3 år gammel på købstidspunktet, skal nyvognsprisen fremover anvendes som beskatningsgrundlag i 36 måneder regnet fra første indregistrering. Ændringerne gælder fra og med den 1. januar 2013 og kommer derfor også til at gælde for allerede indregistrerede biler. I 2013 skal der betales topskat af den del af lønindkomsten med videre, der overstiger kr. (før AM-bidrag). Efter AM-bidrag udgør topskattegrænsen i kr., og i 2022 bliver grænsen kr. Beskæftigelsesfradraget bliver forhøjet fra 6,95 %, dog maksimalt kr. (i 2013), til 10,65 %, dog maksimalt kr. (i 2022). Forhøjelsen sker over en årrække frem til og med Fra 2013 og frem når man således det maksimale beskæftigelsesfradrag ved en lønindkomst på cirka kr.

5 2012 Topskattegrænse pr. år i kroner År Topskattegrænse kr Beskæftigelsesfradrag 2013-niveau Beskæftigelsesfradrag, pct. 4,25 6,95 7,25 7,8 8,15 8,6 9,5 10,1 Maks. fradrag, kr For enlige forsørgere bliver der fra og med 2014 indført et ekstra beskæftigelsesfradrag. Det ekstra fradrag vil i 2014 udgøre 2,6 % af beregningsgrundlaget, dog maksimalt kr. I 2015 vil fradraget udgøre 5,4 % af beregningsgrundlaget, dog maksimalt kr. Fradraget stiger herefter gradvist til kr. i Enlige vil fra 2013 ligeledes opnå det maksimale beskæftigelsesfradrag ved en lønindkomst på ca kr. Indkomstregulering af børne- og ungeydelser Fra og med den 1. januar 2014 genindføres indkomstregulering af børne- og ungeydelsen. Ydelsen nedsættes med et beløb svarende til 2 % af den del af topskattegrundlaget, der overstiger kr. For ægtefæller sker nedsættelsen på grundlag af den enkeltes topskattegrundlag. Nedsættelsen bliver således beregnet af den del af hver ægtefælles topskattegrundlag, der overstiger Topskattegrundlaget udgør summen af den personlige indkomst med tillæg af den del af ægtefællernes samlede kapitalindkomst, der overstiger kr. pr. ægtefælle. Eksempel 1 Et ægtepar har et barn på 2 år. Faderen har et topskattegrundlag på kr., og moderen har et topskattegrundlag på kr. Topskattegrundlaget for faderen overstiger de kr. med kr. Der skal derfor ske aftrapning af børneydelsen med 2 % af kr., det vil sige kr. Børneydelsen reduceres dermed fra kr. til kr. (2013-niveau). Eksempel 2 Et ægtepar har et barn på 2 år. Faderen har et topskattegrundlag på kr., og moderen har et topskattegrundlag på kr. Topskattegrundlaget for faderen overstiger de kr. med kr., mens moderen har et topskattegrundlag, der overstiger de kr. med kr. Der skal derfor ske aftrapning af børneydelsen med 2 % af ( kr kr.), det vil sige kr. Børneydelsen reduceres dermed fra kr. til kr. (2013-niveau).

6 Afskaffelse af fradra indbetaling på kapit Indførelse af ny alderspension uden fradragsret for indbetalinger Side 6 Thomas W. Jørgensen, skattekonsulent Fra og med indkomståret 2013 er der ikke længere fradragsret eller bortseelsesret for indbetalinger til kapitalpension og supplerende engangsydelser. For obligatoriske indbetalinger til kapitalpension og supplerende engangsydelser i pensionskasser ifølge en kollektiv overenskomst indgået inden den 31. december 2012 gælder der for den ansatte fortsat bortseelsesret for arbejdsgiverens indbetalinger til og med det indkomstår, hvor næste overenskomstfornyelse sker, dog ikke senere end indkomståret Ny alderspension uden fradragsret Der indføres som afløser for kapitalpensionsordningen en ny pensionsopsparingsordning fra og med indkomståret Den årlige indbetaling til den nye alderspension kan maksimalt udgøre kr. Beløbsgrænsen reguleres årligt fra og med Der er ikke fradragsret for årets indbetaling til alderspension. Såfremt der indbetales et årligt beløb, der overstiger kr., skal der betales en afgift på 20 % af det overskydende beløb. Det overskydende beløb kan alternativt overføres til en fradragsberettiget eller bortseelsesberettiget pensionsordning mod betaling af en afgift på 4 % af det overførte beløb. kommer til udbetaling, efter at afgiften er betalt. Det forudsættes, at der indbetales maksimalt beløb. Nuværende Ny alderspension kapitalpension Forrentning før skat 4 % 4 % Indskud Afkast i 10 år inkl. rentes rente Pensionsafkastskat 15,3 % Afgift 40 % Til udbetaling efter afgift Den nye alderspension vil dog være mere attraktiv end den eksisterende kapitalpensionsordning, da indbetalinger ved den nuværende kapitalpensionsordning har en gennemsnitlig fradragsværdi på 37,3 %. Fradragsværdien ved indbetaling er således lavere end den afgift på 40 %, der skal betales af kapitalpensionen på udbetalingstidspunktet. Værditilvæksten i opsparingsperioden beskattes ligesom for andre pensionsordninger med 15,3 % (PAL-skat), og udbetalingerne fra ordningen ved pensionsalderen er skatte- og afgiftsfri. Ønsker man indestående beløb på alderspensionen udbetalt inden pensionsalderen, skal der betales en afgift på 20 %. Kapitalpensionsordning kontra den nye alderspension Som det fremgår af nedenstående eksempel, er der ingen forskel på de to ordninger, hvad angår det nettobeløb, der Overførsel af kapitalpensionsdepot til alderspension Personer med en eksisterende kapitalpension kan i indkomståret 2013 vælge at betale en afgift på 37,3 % og herefter overføre det resterende beløb til den ny alderspension. Sker overførslen først i indkomståret 2014 eller senere, vil der skulle betales en afgift på 40 % på overførselstidspunktet. Ved efterfølgende udbetaling ved pensionsalderen er beløbet, der udbetales fra alderspensionen, afgiftsfrit. Som det fremgår af nedenstående eksempel, vil det som udgangspunkt være fordelagtigt at overføre en eksisterende kapitalpension til en alderspension i indkomståret 2013.

7 gsret for alpension Nuværende kapitalpension Ny alderspension Forrentning før skat 4 % 4 % Depotsaldo * Afkast i 10 år inklusive rentes rente Pensionsafkastskat 15,3 % Afgift 40 % Til udbetaling efter afgift Gevinst 2,7 % af *efter afgift på 37,3 % Ophævelse af kapitalpension eller alderspension i utide Ved ophævelse af en kapitalpension i utide i 2013 udgør afgiften 49,84 % mod normalt 60 %. Efter afgift er der samme beløb til udbetaling som ved ophævelse af en alderspension i utide. Der er således ingen gevinst ved først at overføre kapitalpensionen til en alderspension og derefter ophæve alderspensionen i utide i Fra og med 2014 udgør afgiften ved ophævelse i utide 52 %. Inden beslutningen om overførsel til alderspension gennemføres, skal man dog være opmærksom på, at det muligvis kan være mere fordelagtigt at ændre kapitalpensionen til en rate- eller livspension, såfremt man ikke forventer at komme til at betale topskat af udbetalinger fra disse ordninger. Derudover bør man inden overførsel til alderspension sikre sig, at man bevarer eventuelle, eksisterende rentegarantier vedrørende den nuværende kapitalpensionsordning. Udskyd udbetaling af kapitalpension til 2013 Ved normal udbetaling af en kapitalpension i 2013 skal der ligeledes kun betales 37,3 % afgift. Det vil således være en fordel at udskyde en eventuel udbetaling af kapitalpension fra 2012 til 2013, da man derved sparer 2,7 % i afgift. Ved en depotstørrelse på kr. vil der således være kr. at spare på at udskyde udbetalingen af kapitalpensionsordningen fra 2012 til Fra og med 2014 udgør afgiften igen 40 %. Overførsel af negativt PAL-skattegrundlag Ved overførsel af en eksisterende kapitalpensionsordning til en alderspension skal man være opmærksom på, at negativt PAL-skattegrundlag overføres fuldt ud. Der sker således ikke reduktion i det negative PAL-skattegrundlag med 37,3 %. Da indeståendet på alderspensionen er faldet med 37,3 % i forhold til det oprindelige indestående på kapitalpensionsordningen, vil det altså tage længere tid, inden det negative PAL-skattegrundlag udnyttes, og det vil derfor være fordelagtigt for personer med negativt PAL-skattegrundlag at overføre deres kapitalpension til alderspension i Rettidige udbetalinger fra eksisterende kapitalpensioner og supplerende engangsydelser, der foretages i 2013, pålægges også en afgift på 37,3 %. Endvidere nedsættes afgiftssatsen ved ikke-rettidig hel eller delvis ophævelse af kapitalpensionsordning til 49,84 % i 2013 og 52 % i efterfølgende år. For de nye pensionsordninger udgør afgiftssatsen 20 %.

8 Erhvervsmæssigt sa ejendom husk fak Risiko for at miste momsfradraget Side 8 Chris Pedersen, VAT Manager Pr. 1. januar 2011 blev der indført nye momsregler vedrørende handel med fast ejendom. Reglerne medførte, at erhvervsmæssigt salg af byggegrunde og nye bygninger pålægges moms. Dette var en radikal ændring i forhold til tidligere, hvor al handel med fast ejendom var momsfritaget, uanset om der var tale om handel med byggegrunde, byggeretter eller nyopførte parcelhuse. Momslovens faktureringskrav medfører, at der skal udstedes en faktura ved hver momspligtig handel, og denne danner som udgangspunkt grundlaget for beregningen af moms, og hvad der nok er endnu vigtigere: Den danner grundlaget for momsfradraget hos køber. Fakturaen skal indeholde følgende for at opfylde momslovens krav: Udover at handel med fast ejendom nu kan være omfattet af momspligten, medfører lovændringen ligeledes, at momspligtige handler med fast ejendom er omfattet af momslovens øvrige bestemmelser, hvilket i værste fald kan medføre store økonomiske konsekvenser for især købere af fast ejendom. Krav i momsloven Den typiske ejendomshandel gennemføres, ved at køber og sælger bliver enige om handelsprisen for den pågældende ejendom. Herefter underskriver parterne en købsaftale, hvor vilkårene for aftalen er præciseret, herunder blandt andet momsforholdene ved handlen. Ved den endelige afslutning af handlen tinglyses skødet på ejendommen, og køberen er dermed retmæssig ejer af ejendommen. Dette er fremgangsmåden for hovedparten af alle handler med fast ejendom, men de færreste er klar over, at der ved momspligtige handler med fast ejendom også er andre krav i momsloven, som skal overholdes. Efter blandt andet momslovens faktureringsbestemmelser er det et krav, at der ved momspligtigt salg skal udstedes en faktura, som opfylder momslovens faktureringskrav. Her er en underskrevet købsaftale og tinglysning af skøde ikke nok til at opfylde disse krav. Udstedelsesdato (fakturadato) Fortløbende nummer Sælgers momsregistreringsnummer (CVR-nr./SEnummer) Sælgers navn og adresse Købers navn og adresse Mængden og arten af de leverede varer eller ydelser Dato for levering af varerne eller ydelserne (forudsat en sådan dato er forskellig fra fakturaens udstedelsesdato) Momsgrundlaget, pris pr. enhed uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter Gældende momssats Det momsbeløb, der skal betales. Ved handel med fast ejendom udgør momsbeløbet normalt et ret væsentligt beløb, og derfor skal man være ekstra opmærksom på, at alle momslovens krav er opfyldt, da man som køber i sidste ende kan miste momsfradraget ved handlen. Skrækscenariet I mange tilfælde ses det, at fast ejendom sælges ud af et selskab, som efterfølgende likvideres.

9 lg af fast turaen! Normalt foregår dette som ved et ganske almindeligt salg af fast ejendom. Handlen bliver berigtiget med underskrevet købsaftale og efterfølgende tinglysning af skøde. Hverken køber eller sælger eller deres rådgivere tænker på, at der skal udstedes en faktura. Sælger angiver og betaler korrekt momsen, mens køber foretager momsfradrag herfor. Efter 2 år udtages køber til momskontrol, og SKAT fi nder i den forbindelse, at køber ikke ligger inde med en faktura vedrørende handlen og dermed ikke har dokumentation for momsfradraget. SKAT kan med rette nægte køber momsfradraget, og køber har ingen mulighed for at få forholdet korrigeret, idet det sælgende selskab er likvideret. For mange kan dette virke som en mindre formalitet, som SKAT sikkert ser igennem fi ngre med. Det kan meget vel være, at enkelte sagsbehandlere hos SKAT vil se igennem fi ngre hermed, men spørgsmålet er, om man som køber tør løbe risikoen? Faktum er, at SKAT offi cielt ikke anerkender en købsaftale, et skøde eller lignende som gyldig dokumentation for købers eventuelle momsfradragsret. Husk fakturaen I april 2012 har Landsskatteretten afgjort, at SKAT med rette havde nægtet fradragsret for moms ved indkøb af 22 biler, idet der ikke var udstedt fakturaer, men blot udstedt slutseddel for hver af handlerne. I samme forbindelse oplyser SKAT og Landsskatteretten generelt, at køber ikke har mulighed for momsfradrag, når der ikke er udstedt en faktura, men blot en købsaftale, slutseddel, lejekontrakt eller lignende. For at opretholde fradragsretten hos køber eller lejer er det derfor yderst vigtigt, at der udstedes en faktura for handlen.

10 Stramning af reglern arbejdsudleje De nye regler om arbejdsudleje trådte i kraft den 20. september Side 10 Rasmus Nørgaard Bek, advokat Det er væsentligt for danske virksomheder, der anvender udenlandsk arbejdskraft, at gøre sig klart, om der er tale om arbejdsudleje eller entreprise. Dels fordi arbejdsudleje medfører, at den udenlandske medarbejder bliver begrænset skattepligtig til Danmark fra første arbejdsdag, og dels fordi den danske arbejdsgiver har ansvar for og pligt til at indeholde og afregne arbejdsudlejeskat, såfremt der er tale om arbejdsudleje. Ny definition af arbejdsudleje I skattemæssig henseende er en entreprisekontrakt kendetegnet ved, at den danske virksomhed, der har indgået en entrepriseaftale med en udenlandsk virksomhed, ikke behøver at bekymre sig om, hvorvidt de udenlandske medarbejdere betaler skat i Danmark eller i deres hjemland. Den skatteretlige sondring mellem entreprise og arbejdsudleje har tidligere været baseret på en samlet bedømmelse af en række forhold, blandt andet hvem der havde den overordnede ledelse, hvordan vederlaget til udlejeren af arbejdskraften blev beregnet, og hvem der bar ansvaret for det endelige arbejde. Med de nye regler er det afgørende kriterium, om arbejdskraften udgør en integreret del af den danske virksomhed. Svares der ja til dette, vil der som udgangspunkt være tale om arbejdsudleje, uanset hvordan parternes kontraktforhold i øvrigt måtte være. Det bemærkes, at der i den hidtidige praksis også har været lagt vægt på, om arbejdet udgjorde en integreret del af virksomheden. Der er således ikke tale om en radikal ændring i forhold til nuværende praksis, men definitionen af arbejdsudleje er derimod blevet forenklet, og der er sket en opstramning, så udenlandske medarbejdere i større omfang kommer til at betale skat i Danmark. De nye regler gælder for kontrakter indgået eller ændret efter den 20. september For allerede indgåede kontrakter træder de nye regler først i kraft fra den 1. oktober 2013, hvorfor det under alle omstændigheder vil være relevant for virksomheder at gennemgå deres eksisterende kontrakter inden denne dato. Hvis virksomheden bliver omfattet af reglerne om arbejdsudleje, er konsekvensen som ovenfor nævnt, at virksomheden er ansvarlig for at indeholde og betale arbejdsudlejeskat af lønnen til de udenlandske medarbejdere med 30 % plus arbejdsmarkedsbidrag. Hvis virksomheden har indgået en entreprisekontrakt, men forholdet bliver anset som omfattet af reglerne om arbejdsudleje, og det ikke er muligt at udskille lønnen af den samlede entreprisesum, vil den danske arbejdsgiver skulle betale 30 % arbejdsudlejeskat plus arbejdsmarkedsbidrag af hele entreprisesummen. Det bliver herefter den danske virksomheds problem at få pengene refunderet fra den udenlandske virksomhed. Omfattet af reglerne eller ej? Som nævnt ovenfor er der tale om arbejdsudleje, når arbejdet udgør en integreret del af virksomhedens forretningsområde. Hvad der hermed konkret menes, vil blive illustreret med nogle eksempler nedenfor. Hvis et dansk gartneri for eksempel indgår en kontrakt med et udenlandsk firma om at plukke en given mængde tomater mod

11 e om Side 11 et vederlag, der er aftalt på forhånd, så har dette tidligere været anerkendt som en entreprise. Efter de nye regler vil man komme ind under reglerne om arbejdsudleje, idet tomatplukning er en integreret del af gartneriets virksomhed. er kun enkelte af disse, der særskilt behandler arbejdsudlejespørgsmålet. Formålet med en dobbeltbeskatningsoverenskomst er at undgå beskatning af den samme indtægt i to forskellige stater. På samme måde vil der være tale om arbejdsudleje, hvis et dansk murerfirma hyrer et tysk murerfirma til at udføre dele af murerarbejdet i forbindelse med et byggeprojekt i Danmark. Omvendt vil der ikke være tale om arbejdsudleje, hvis et dansk hotel hyrer et udenlandsk byggefirma i forbindelse med ombygning af hotellets køkken, idet hotellets forretningsområde netop ikke er at ombygge køkkener. Der vil heller ikke være tale om arbejdsudleje, hvis en dansk virksomhed ansætter udenlandske specialister med det formål at instruere virksomhedens personale i brugen af for eksempel it-systemer eller lignende. Var der derimod tale om, at de udenlandske it-specialister skulle medvirke ved virksomhedens levering af ydelser til dens kunder, ville der være tale om arbejdsudleje. Samspillet med dobbeltbeskatningsoverenskomster Danmark har indgået en række dobbeltbeskatningsoverenskomster med forskellige lande, men det De fleste dobbeltbeskatningsoverenskomster baserer sig i relation til arbejdsudleje på OECD s modeloverenskomst. OECD præciserede i 2010, hvordan arbejdsudleje skal forstås og afgrænses i forhold til entrepriser. Det er ifølge OECD afgørende, om det udførte arbejde udgør en integreret del af aktiviteterne i den virksomhed, hvor arbejdet udføres. De nye danske lovregler om arbejdsudleje er således i overensstemmelse med OECD s bemærkninger og dermed den internationale skatteretlige forståelse af begrebet. Uagtet ovennævnte, vil det dog fortsat være nødvendigt at konsultere de relevante dobbeltbeskatningsoverenskomster, idet de ikke i alle tilfælde stemmer overens med dansk ret på området. Ansættelsesretligt perspektiv på arbejdsudleje Hvis en dansk virksomhed lejer arbejdskraft af en udenlandsk virksomhed, er det vigtigt at være opmærksom på, at de udenlandske medarbejdere i visse tilfælde kan blive omfattet af den danske virksomheds kollektive overenskomst. Det afhænger dog af, hvilket overenskomstområde medarbejderne arbejder under. Hvis den danske virksomheds kollektive overenskomst finder anvendelse, skal den danske virksomhed blandt andet sikre sig, at den udenlandske virksomhed har det nødvendige kendskab til de gældende overenskomst- og aftaleforhold. Vigtigheden heri understreges af det forhold, at den danske virksomhed ellers om fornødent kan gøres ansvarlig, hvis ikke de kollektive overenskomster overholdes.

12 er en videnbaseret sammenslutning af uafhængige, statsautoriserede revisionsfirmaer: AP København Aarhus Farum BRANDT Thisted Hurup Hanstholm Nykøbing M Aarhus Fjerritslev Skive Kolding Fredericia Buus Jensen København Baagøe Schou Frederiksberg CENSUS Odense Christensen Kjærulff København Grant Thornton København Grønlands Revisionskontor A/S Nuuk Gyrn Lops Brandt København Køge Sp/f Grannskoðaravirkið INPACT Tórshavn Kovsted & Skovgård Aarhus Ebeltoft Rønde Krøyer Pedersen Holstebro Struer Ulfborg Kvist & Jensen Randers Hammel Grenaa Hadsten Mariagerfjord Hadsund Aalborg Martinsen Esbjerg Grindsted Kolding København Tørring Varde Vejen Vejle Nejstgaard & Vetlov Allerød Hvidovre Nielsen & Christensen Aalborg København Aars Partner Revision Brande Give Herning Ikast Ringkøbing Silkeborg Skjern Tarm Ejer af MR Revision Ølgod PKF Munkebo Vindelev Glostrup rgd revision Aarhus Hobro Hinnerup RIR Revision Roskilde Holbæk Sønderjyllands Revision Aabenraa Padborg Sønderborg Tranberg Svendborg Ullits & Winther Viborg Vestjysk Revision Lemvig Thyborøn Det bemærkes... Gulpladebiler Folketinget vedtog i juni 2012 en række lovændringer, der har til formål at dæmme op for sort arbejde. En af disse ændringer betyder, at det fra og med den 1. januar 2013 er et krav, at vare- og lastvogne med en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons, der er registreret til udelukkende erhvervsmæssig anvendelse, skal være forsynet med virksomhedens navn eller logo samt CVR-nummer. Ved leasing af en bil, hvor leasingtager bliver registreret som bruger af bilen, er det leasingtagerens virksomhedsnavn og CVR-nummer, der skal påføres bilen. Hvor lejer eller leasingtager ikke bliver registreret som bruger af bilen, er det udlejers virksomhedsnavn og CVR-nummer, der skal være påført bilen. SKAT har udsendt en vejledning, der nøje beskriver, hvorledes oplysningerne skal påføres virksomhedens gulpladebiler. Biler på papegøjeplader og biler med klistermærket Bilen må bruges privat er ikke omfattet af reglerne om skiltning med virksomhedens navn med videre. For vognmænd, der er tilsluttet en vognmandscentral eller lignende, skal den enkelte vognmands virksomhedsnavn og CVR-nummer fremgå af bilen, hvis vognmanden er ejer eller registreret som bruger af bilen. Dette er dog ikke til hinder for, at vognmandscentralens navn med videre også kan være påført bilen. Hvordan skal firmaskiltet se ud? Bøder ved manglende skiltning Firmanavn og virksomhedens CVR-nummer skal påføres såvel bilens venstre som højre side. I stedet for firmanavn kan man vælge at anvende virksomhedslogo, hvis logoet klart identificerer virksomheden, eksempelvis hvis virksomhedens navn indgår i firmalogoet. Konstateres det, at en gulpladebil ikke har den krævede skiltning, vil virksomheden kunne pålægges en bøde, antageligt på kr. ved førstegangsovertrædelse og større bøder ved efterfølgende overtrædelser af dette påbud. Udenlandske biler Bogstaver og tal skal have en farve, der klart afviger fra bilens farve, og teksten skal i øvrigt være udført på en sådan måde, at alle kan læse den! Biler, der er indregistreret i udlandet, og som benyttes erhvervsmæssigt i Danmark, skal i forruden anbringe dokumentation for virksomhedsregistrering i RUT-registeret. Oplysningerne må ikke fremgå af aftagelige skilte (magnetskilte og lignende). Skiltene skal være fastgjort, så de ikke let kan afmonteres. Hvem har pligt til at sørge for korrekt skiltning? Det er den registrerede ejer af bilen, der skal sørge for den korrekte skiltning. Er der en registreret bruger af bilen, er det denne bruger, der har ansvaret herfor. Redaktion: Jens Skovby (ansv.), Thomas Bjerrehus. Fotos: Jette Schøler. Layout: Malene Fisker. Tryk: Redaktionen er afsluttet den 15. november Vi tager forbehold for fejl og mangler i vores referat af lovgivning med mere, og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner. Eftertryk af hele artikler med kildeangivelse tilladt. Lersø Park Allé København Ø Tlf Medlem af RevisorGruppenDanmark

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner:

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: Nyhedsbrev 07. december 2012 I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: - Lån til hovedaktionærer beskattes som udbytte eller løn - Krav om digital betaling for virksomheder

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 vedrørende Revision eller ej?? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 FORORD Revision af de små anparts- og aktieselskaber i Danmark har været frivillig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Information 76/12. Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering

Information 76/12. Regeringens skattereform: Danmark i arbejde - orientering Information 76/12 Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering 29.05.2012 Resume: Regeringen har i dag offentliggjort sit skatteudspil "Danmark i arbejde". Lettelserne har været annonceret

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt 15. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Brug af udenlandsk arbejdskraft Arbejdsudleje nye skærpede regler

Brug af udenlandsk arbejdskraft Arbejdsudleje nye skærpede regler Brug af udenlandsk arbejdskraft Arbejdsudleje nye skærpede regler Jørgen Frausing Senior Tax Manager Havneholmen 25, 9. DK 1561 København V Mobil: 30 33 30 45 Mail: jfr@tvc.dk 1 Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Udvidet gennemgang i stedet for revision...

Udvidet gennemgang i stedet for revision... vedrørende Udvidet gennemgang i stedet for revision...... kan det være relevant i mit tilfælde? En kort omtale af de nye regler om mulighed for udvidet gennemgang i stedet for revision i kapitalselskaber

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Skattereform 2012. Opsparingsmuligheder. Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen

Skattereform 2012. Opsparingsmuligheder. Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen Agenda Skattereform 2012 Opsparingsmuligheder Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen SKATTEREFORM 2012 - - med fokus på pensionsområdet SKATTEREFORM 2012 Fokuspunkter : Skattelettelser via ændringer i

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november /Birgitte Christensen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 79 Offentligt J.nr. 2005-318-0450 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

RevisorInformerer. Ny skattereform. de vigtigste elementer. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer. Ny skattereform. de vigtigste elementer. Kundemagasin fra din revisor særnummer 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Folketinget vedtog i september 2012 en ny og omfattende skattereform. I dette nummer videreformidler vi nogle af de vigtigste skattemæssige

Læs mere

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser Vejledning om de moms- og afgiftsmæssige konsekvenser i forbindelse med at museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser er blevet momspligtige Fra den 1. april 2007 er museers indtægter

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Skatteministeriet 20. juli 2012 Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Med forslaget sker der en fremrykning af skattebetalingen

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Nyt om Skat og Socialjura

Nyt om Skat og Socialjura Nyt om Skat og Socialjura Årsmøde 26. februar 2013 Af økonomikonsulent Eva Christensen evc@landbocenter.dk Tlf. 5679 1934 ØkonomiRådgivning - En del af Dansk Nyt om SKAT Håndværkerfradrag 2012: Faktura

Læs mere

Dette afsnit beskriver reglerne om, at vare- og lastbiler skal have synligt firmanavn eller logo og cvr-nr.

Dette afsnit beskriver reglerne om, at vare- og lastbiler skal have synligt firmanavn eller logo og cvr-nr. Indhold Dette afsnit beskriver reglerne om, at vare- og lastbiler skal have synligt firmanavn eller logo og cvr-nr. Afsnittet indeholder: Regel Lovgrundlag Hvor skal oplysningerne sidde på bilen Hvem har

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 17/

TimeTax NYHEDSBREV 17/ Indskud på pensionsordninger Side 1 Pensioner indskud fradrag Vi nærmer os afslutningen på endnu et år, og årets indtægter er ved at være kendte. Det er derfor nu man skal begynde at overveje, om der skal

Læs mere

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Dansk Online Regnskab SKATS SATSER 2017

Dansk Online Regnskab SKATS SATSER 2017 SKATS SATSER 2017 Skat 2017 2016 Aktieindkomst (progressionsgrænse) Aktieindkomst (skattesatser under/over progressionsgrænsen) 51.700 kr 50.600 27/42 pct. 27/42 pct. Arbejdsmarkedsbidrag 8 pct. 8 pct.

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen Kontakt os venligst, hvis indholdet af denne publikation giver anledning til spørgsmål. INDHOLDSFORTEGNELSE Momspakken - ændring af reglerne for levering

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 195, endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt J.nr. 12-0173805 Dato: 28-08-2012 Folketinget - Skatteudvalget L 195 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt 8. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

Temanummer om skat Arbejds- og ansættelsesret

Temanummer om skat Arbejds- og ansættelsesret 1 Skattereformen ændringer af betydning for arbejdsgivere og lønmodtagere 2 Dom fra Østre Landsret udelukker fradragsret for bonus og fratrædelsesgodtgørelser, da der ikke var tale om en driftsomkostning

Læs mere

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til Om de nye grønlandske beskatningsregler for pensionsordninger i pensionsselskaber i ( 39 a i den grønlandske indkomstskattelov) 1 Hvad er de væsentligste ændringer i loven? Fra den 1. januar 2017 er der

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Implementering af reglerne

Implementering af reglerne Sort arbejde L 170 A/B Implementering af reglerne v/ november 2012 Sort Arbejde L 170 B Hvordan implementerer SKAT reglerne? Reglerne findes i lov nr. 590 af 18.juni 2012 Bekendtgørelse nr. 979 af 5/10

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF). Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 251 Offentligt J.nr. 2008-318-0050 Dato: 13. juni 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder FORORD Debatten er foregået over et langt tidsrum: Skal revisionspligten for de små anparts- og aktieselskaber afskaffes

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173537 Dato: 5. december 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere

Når den fraskilte far, der bor i udlandet, betaler for børnenes skolegang på en privatskole, skal dette beskattes

Når den fraskilte far, der bor i udlandet, betaler for børnenes skolegang på en privatskole, skal dette beskattes - 1 Når den fraskilte far, der bor i udlandet, betaler for børnenes skolegang på en privatskole, skal dette beskattes Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mit spørgsmål er af skattemæssigt karakter:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2010 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Page 1 of 6 Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Dokumentets dato 24 aug 2010 Dato for 27 aug 2010 11:17 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar Aldersforsikring Spørgsmål og svar Hvad er en aldersforsikring? Aldersforsikring blev indført ved lov den 18. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig blev det ikke længere muligt at

Læs mere

Når ægtefæller driver virksomhed sammen

Når ægtefæller driver virksomhed sammen - 1 Når ægtefæller driver virksomhed sammen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattelovgivningen har gennem tiderne haft et ikke helt opdateret synspunkt på rollefordelingen mellem mand og

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2017 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER

NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER Med virkning pr. den 1. januar 2007 trådte en ny lov om, hvordan ægtefællers pensionsrettigheder skal behandles, når ægtefæller bliver separeret, skilt eller

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2012/2013 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gaver samt Gebyrer December 2012 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Orientering om Seniornedslag

Orientering om Seniornedslag Orientering om Seniornedslag Ulla Josta Rishøj 210147-1104 Opgjort pr. 26/06-12 Seniornedslaget gælder for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1946 til den 31. december 1952, som er i arbejde,

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland

Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til borgere i Nordsjælland. Mens den gennemsnitlige borger i Gentofte får 8.100

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Beskatningen af de danske pensioner Det danske pensionssystem består af tre søjler: 1. Folkepensionen finansieret via skatteindtægter

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? Nordea Liv & Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på

Læs mere

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn /

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn / Din pension som læge Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september 2017 1 Præsentations navn / 16.03.2016 Præsentation Medlemskonsulenter Thomas Krogh, Kim Borup & Kent Boye Christensen Rådgivning

Læs mere

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER PRÆSENTATION Medlemskonsulenter Thomas Krogh & Kent Boye Christensen Rådgivning Kurser Efteruddannelsesgrupper LÆGERNES PENSIONSKASSE 2 PROGRAM Har du valgt den rigtige pensionsordning?

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere