NYT FRA DIN REVISOR - DECEMBER 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT FRA DIN REVISOR - DECEMBER 2012"

Transkript

1 NYT FRA DIN REVISOR - DECEMBER 2012 Skatteomlægninger side 4-5 Afskaffelse af fradragsret for indbetaling på kapitalpension... side 6-7 Erhvervsmæssigt salg af fast ejendom - husk fakturaen!... side 8-9 Stramning af reglerne om arbejdsudleje... side Det bemærkes... side 12

2 Moustache må kun uden for tjenestetid Side 2 Jens Skovby, statsautoriseret revisor Denne regel, der er udstedt af en svensk postmester, er umiddelbart ganske nem at efterkomme. I praksis kræver det dog lidt kunstig maskering, hvis reglen skal følges til punkt og prikke. Samfundet lever i meget høj grad med - og fungerer i stort omfang på grund af - regler om helt usandsynligt mange ting. Hvis alle regler, regulativer og forordninger forblev uændrede i længere perioder, ville selv nærværende publikation til sidst løbe tør for stof. Nogle af de gældende regler er forældede, nogle kan opfattes som værende mere eller mindre absurde, nogle er uskrevne, og nogle er bare traditioner, der misfortolkes som regler (eller af nogen med særlig interesse for et område postuleres som værende gældende regler). I befolkningen kan man finde regelryttere, ignoranter, kværulanter, regelbrydere, traditionalister, ligeglade og mange andre typer, der har en holdning til reglerne - og man kan også finde den holdning, at regler er ligegyldige eller beskrevet med henblik på, at man kan være sikker på, at man omgår reglerne. Alle artiklerne i dette nummer af FACIT vedrører regelændringer. Det er opdateringer, reguleringer, ændringer og så videre, som forudsættes kendt af befolkningen og efterlevet på passende vis. Konsekvenserne af undladelse af efterlevelse kan være ubehagelige. Hvis man ser på bagsiden af FACIT, er der en lille artikel om mærkning af gulpladebiler, som udelukkende anvendes erhvervsmæssigt. Gulpladebiler har i mange år været en uudtømmelig kilde til regelændringer og nye fortolkninger. I virkeligheden skulle artiklen have været lidt længere, men af pladsmæssige grunde har vi strøget lidt af den påtænkte tekst på bagsiden. Læserne skal ikke spares (eller de slipper ikke) for en lille udvidelse på dette sted: "For biler op til 3,5 tons skal virksomhedens navn og CVR-nummer påføres med mindst 3 cm høje bogstaver og tal. For biler over 3,5 tons skal bogstaverne i virksomhedens navn være mindst 10 cm høje, mens kravet til CVR-nummeret kun er 3 cm høje bogstaver og tal. Der skal være en klar adskillelse mellem firmanavn og CVR-nummer, så læseren ikke er i tvivl om, hvad der er virksomhedens navn, og hvad der er CVR-nummer. For sidstnævnte skal der skrives CVR foran nummeret (eventuelt fordelt på to linjer)." Jo, man ser betjenten ude på landevejen en mørk aften i udbredt regn og kuling fra nordvest stå med en svagtlysende, batteridrevet lommelampe og pege på navnet "Olsens Kloakservice" for at vurdere, om "Olsens Kloakservice" nu skulle være CVR-nummeret eller firmanavnet, mens hans ligeledes stormomsuste kollega står med sin skolelineal og konstaterer, at bogstaverne er 3 mm for små. Det kan af og til undre, at vi ikke har fuld beskæftigelse i nationen for indeværende. Et lille eksempel på regelfortolkning: I min ungdom blev vi tudet ørerne fulde af, at svenskerne var verdens mest regulerede land. Holder den påstand da virkelig stadig vand, eller har manglen på kvalificerede arbejdsopgaver i diverse ministerier i den danske hovedstad nået nye højdepunkter? I min flagstang blafrer Bayerns flag under oktoberfesten i München. Jeg har bestemt intet mod det normale røde flag med hvidt kors (eller hvide flag med røde firkanter), men jeg flager med den sydtyske løve, fordi jeg synes, det er en munter melding at sende ud i kvarteret på den rette dag. Måske er jeg bevidst regelbryder, for at flage med andre nationalflag end Dannebrog kræver vist nok politimesterens tilladelse - men er delstaten Bayerns flag et na-

3 bæres en Side 3 tionalfl ag? Tag det blot som et eksempel. Der fi ndes et såkaldt fl agreglement, men det er ikke Folketinget (der er den lovgivende magt), som har vedtaget det. Den udstedende organisation skriver selv på sin hjemmeside, at regelsættet ikke er en lov, men en slags forordning. En slags forordning? Jeg håber, at det herigennem er anskueliggjort, at regler kan være diffuse, og at nogle regler kan forekomme overfl ødige. Imidlertid skriver vi her i FACIT om regler, der er fæstnet i love og bekendtgørelser - og hvor det har konsekvenser at ignorere eller overtræde reglerne. Der er en forskel, og måske får jeg en dag mit hyr med at overtale politimesteren til at acceptere min bayerske løve. Velan, politimesteren er fl yttet til en by 80 km væk som følge af nye regler om politiets rationaliseringer, så han ser det næppe uden en god kikkert. Det amerikanske valg er afsluttet, mens disse linjer skrives. Det er ret interessant at se, hvorledes holdningen er til regler derovre... på prærien er en bil omkring 3,5 tons beregnet til at have løse hunde og børn stående på ladet under kørslen, og ingen skal gribe ind i den personlige frihed. CVR-nummer på pick-up'en? Glem det - de kender ikke engang til gule plader eller papegøjeplader. Det kaldes kulturforskelle. "Den har ingenting med sagen at gøre", sagde dommeren om retfærdigheden. Lad os alle bære moustache i fritiden og stort hvidt fuldskæg den 24. december samt undgå krumme agurker!! Det er der sikkert en slags retfærdig forordning om... God jul og godt nytår til jer alle. Dét er der en fast regel om! Billederne i dette nummer af FACIT er taget i Kolding.

4 Skatteomlægninger Aage Brink Thomsen, statsautoriseret revisor Folketinget har i 2012 skærpet beskatningen på en række områder, eksempelvis vedrørende: Loftet over rejsefradrag Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Beskatning af fri bil Ligningslovens 33 A (udlandslempelse). Det maksimale rejsefradrag på kr. årligt, der blev indført sidste år, bliver nu nedsat til kr. årligt fra og med Begrænsningen omfatter fradrag beregnet efter statens standardsatser. Herudover er det fremover en betingelse for at kunne modtage skattefri rejsegodtgørelse efter statens satser, at medarbejderen ikke har kompenseret arbejdsgiveren for at få godtgørelsen. En godtgørelse bliver skattepligtig i situationer, hvor lønmodtageren og arbejdsgiveren aftaler, at medarbejderen får skattefri godtgørelse mod at gå ned i løn eller udvise løntilbageholdenhed, eller de indgår aftale om en lavere løn ved ansættelsen. Reglen om lempelse efter ligningslovens 33 A for lønindkomst ved arbejde i udlandet blev ophævet med virkning fra og med den 20. september Personer, som på dette tidspunkt har taget ophold i udlandet, der kvalificerer til lempelse efter ligningslovens 33 A, kan dog anvende bestemmelsen til og med udgangen af 2013, medmindre opholdet afbrydes. Opholdet afbrydes efter de gældende regler ved ophold i mere end 42 dage i Danmark inden for enhver 6-månedersperiode (brudte døgn tælles med) eller i forbindelse med udførelse af arbejde og ledelseshverv i Danmark. Folketinget har også vedtaget en række omlægninger af skattesatser og progressionsgrænser i Omlægningerne betyder en nedsættelse af skatterne for de fleste. Til gengæld strammes visse regler om offentlige tilskud og ydelser og skatteloftet hæves 0,2 %. Topskattegrænsen og beskæftigelsesfradrag Indkomstgrænsen for betaling af topskat bliver forhøjet med kr. Forhøjelsen af grænsen sker gradvist frem til og med 2022, hvor grænsen vil udgøre kr. (før AMbidrag). Ændringen har virkning for aftaler, der er indgået fra og med den 20. september 2012 eller ændres herefter. Miljøtillægget, der tillægges beskatningsgrundlaget for fri bil, bliver forhøjet med 50 %, og ved køb af en bil, der er mindre end 3 år gammel på købstidspunktet, skal nyvognsprisen fremover anvendes som beskatningsgrundlag i 36 måneder regnet fra første indregistrering. Ændringerne gælder fra og med den 1. januar 2013 og kommer derfor også til at gælde for allerede indregistrerede biler. I 2013 skal der betales topskat af den del af lønindkomsten med videre, der overstiger kr. (før AM-bidrag). Efter AM-bidrag udgør topskattegrænsen i kr., og i 2022 bliver grænsen kr. Beskæftigelsesfradraget bliver forhøjet fra 6,95 %, dog maksimalt kr. (i 2013), til 10,65 %, dog maksimalt kr. (i 2022). Forhøjelsen sker over en årrække frem til og med Fra 2013 og frem når man således det maksimale beskæftigelsesfradrag ved en lønindkomst på cirka kr.

5 2012 Topskattegrænse pr. år i kroner År Topskattegrænse kr Beskæftigelsesfradrag 2013-niveau Beskæftigelsesfradrag, pct. 4,25 6,95 7,25 7,8 8,15 8,6 9,5 10,1 Maks. fradrag, kr For enlige forsørgere bliver der fra og med 2014 indført et ekstra beskæftigelsesfradrag. Det ekstra fradrag vil i 2014 udgøre 2,6 % af beregningsgrundlaget, dog maksimalt kr. I 2015 vil fradraget udgøre 5,4 % af beregningsgrundlaget, dog maksimalt kr. Fradraget stiger herefter gradvist til kr. i Enlige vil fra 2013 ligeledes opnå det maksimale beskæftigelsesfradrag ved en lønindkomst på ca kr. Indkomstregulering af børne- og ungeydelser Fra og med den 1. januar 2014 genindføres indkomstregulering af børne- og ungeydelsen. Ydelsen nedsættes med et beløb svarende til 2 % af den del af topskattegrundlaget, der overstiger kr. For ægtefæller sker nedsættelsen på grundlag af den enkeltes topskattegrundlag. Nedsættelsen bliver således beregnet af den del af hver ægtefælles topskattegrundlag, der overstiger Topskattegrundlaget udgør summen af den personlige indkomst med tillæg af den del af ægtefællernes samlede kapitalindkomst, der overstiger kr. pr. ægtefælle. Eksempel 1 Et ægtepar har et barn på 2 år. Faderen har et topskattegrundlag på kr., og moderen har et topskattegrundlag på kr. Topskattegrundlaget for faderen overstiger de kr. med kr. Der skal derfor ske aftrapning af børneydelsen med 2 % af kr., det vil sige kr. Børneydelsen reduceres dermed fra kr. til kr. (2013-niveau). Eksempel 2 Et ægtepar har et barn på 2 år. Faderen har et topskattegrundlag på kr., og moderen har et topskattegrundlag på kr. Topskattegrundlaget for faderen overstiger de kr. med kr., mens moderen har et topskattegrundlag, der overstiger de kr. med kr. Der skal derfor ske aftrapning af børneydelsen med 2 % af ( kr kr.), det vil sige kr. Børneydelsen reduceres dermed fra kr. til kr. (2013-niveau).

6 Afskaffelse af fradra indbetaling på kapit Indførelse af ny alderspension uden fradragsret for indbetalinger Side 6 Thomas W. Jørgensen, skattekonsulent Fra og med indkomståret 2013 er der ikke længere fradragsret eller bortseelsesret for indbetalinger til kapitalpension og supplerende engangsydelser. For obligatoriske indbetalinger til kapitalpension og supplerende engangsydelser i pensionskasser ifølge en kollektiv overenskomst indgået inden den 31. december 2012 gælder der for den ansatte fortsat bortseelsesret for arbejdsgiverens indbetalinger til og med det indkomstår, hvor næste overenskomstfornyelse sker, dog ikke senere end indkomståret Ny alderspension uden fradragsret Der indføres som afløser for kapitalpensionsordningen en ny pensionsopsparingsordning fra og med indkomståret Den årlige indbetaling til den nye alderspension kan maksimalt udgøre kr. Beløbsgrænsen reguleres årligt fra og med Der er ikke fradragsret for årets indbetaling til alderspension. Såfremt der indbetales et årligt beløb, der overstiger kr., skal der betales en afgift på 20 % af det overskydende beløb. Det overskydende beløb kan alternativt overføres til en fradragsberettiget eller bortseelsesberettiget pensionsordning mod betaling af en afgift på 4 % af det overførte beløb. kommer til udbetaling, efter at afgiften er betalt. Det forudsættes, at der indbetales maksimalt beløb. Nuværende Ny alderspension kapitalpension Forrentning før skat 4 % 4 % Indskud Afkast i 10 år inkl. rentes rente Pensionsafkastskat 15,3 % Afgift 40 % Til udbetaling efter afgift Den nye alderspension vil dog være mere attraktiv end den eksisterende kapitalpensionsordning, da indbetalinger ved den nuværende kapitalpensionsordning har en gennemsnitlig fradragsværdi på 37,3 %. Fradragsværdien ved indbetaling er således lavere end den afgift på 40 %, der skal betales af kapitalpensionen på udbetalingstidspunktet. Værditilvæksten i opsparingsperioden beskattes ligesom for andre pensionsordninger med 15,3 % (PAL-skat), og udbetalingerne fra ordningen ved pensionsalderen er skatte- og afgiftsfri. Ønsker man indestående beløb på alderspensionen udbetalt inden pensionsalderen, skal der betales en afgift på 20 %. Kapitalpensionsordning kontra den nye alderspension Som det fremgår af nedenstående eksempel, er der ingen forskel på de to ordninger, hvad angår det nettobeløb, der Overførsel af kapitalpensionsdepot til alderspension Personer med en eksisterende kapitalpension kan i indkomståret 2013 vælge at betale en afgift på 37,3 % og herefter overføre det resterende beløb til den ny alderspension. Sker overførslen først i indkomståret 2014 eller senere, vil der skulle betales en afgift på 40 % på overførselstidspunktet. Ved efterfølgende udbetaling ved pensionsalderen er beløbet, der udbetales fra alderspensionen, afgiftsfrit. Som det fremgår af nedenstående eksempel, vil det som udgangspunkt være fordelagtigt at overføre en eksisterende kapitalpension til en alderspension i indkomståret 2013.

7 gsret for alpension Nuværende kapitalpension Ny alderspension Forrentning før skat 4 % 4 % Depotsaldo * Afkast i 10 år inklusive rentes rente Pensionsafkastskat 15,3 % Afgift 40 % Til udbetaling efter afgift Gevinst 2,7 % af *efter afgift på 37,3 % Ophævelse af kapitalpension eller alderspension i utide Ved ophævelse af en kapitalpension i utide i 2013 udgør afgiften 49,84 % mod normalt 60 %. Efter afgift er der samme beløb til udbetaling som ved ophævelse af en alderspension i utide. Der er således ingen gevinst ved først at overføre kapitalpensionen til en alderspension og derefter ophæve alderspensionen i utide i Fra og med 2014 udgør afgiften ved ophævelse i utide 52 %. Inden beslutningen om overførsel til alderspension gennemføres, skal man dog være opmærksom på, at det muligvis kan være mere fordelagtigt at ændre kapitalpensionen til en rate- eller livspension, såfremt man ikke forventer at komme til at betale topskat af udbetalinger fra disse ordninger. Derudover bør man inden overførsel til alderspension sikre sig, at man bevarer eventuelle, eksisterende rentegarantier vedrørende den nuværende kapitalpensionsordning. Udskyd udbetaling af kapitalpension til 2013 Ved normal udbetaling af en kapitalpension i 2013 skal der ligeledes kun betales 37,3 % afgift. Det vil således være en fordel at udskyde en eventuel udbetaling af kapitalpension fra 2012 til 2013, da man derved sparer 2,7 % i afgift. Ved en depotstørrelse på kr. vil der således være kr. at spare på at udskyde udbetalingen af kapitalpensionsordningen fra 2012 til Fra og med 2014 udgør afgiften igen 40 %. Overførsel af negativt PAL-skattegrundlag Ved overførsel af en eksisterende kapitalpensionsordning til en alderspension skal man være opmærksom på, at negativt PAL-skattegrundlag overføres fuldt ud. Der sker således ikke reduktion i det negative PAL-skattegrundlag med 37,3 %. Da indeståendet på alderspensionen er faldet med 37,3 % i forhold til det oprindelige indestående på kapitalpensionsordningen, vil det altså tage længere tid, inden det negative PAL-skattegrundlag udnyttes, og det vil derfor være fordelagtigt for personer med negativt PAL-skattegrundlag at overføre deres kapitalpension til alderspension i Rettidige udbetalinger fra eksisterende kapitalpensioner og supplerende engangsydelser, der foretages i 2013, pålægges også en afgift på 37,3 %. Endvidere nedsættes afgiftssatsen ved ikke-rettidig hel eller delvis ophævelse af kapitalpensionsordning til 49,84 % i 2013 og 52 % i efterfølgende år. For de nye pensionsordninger udgør afgiftssatsen 20 %.

8 Erhvervsmæssigt sa ejendom husk fak Risiko for at miste momsfradraget Side 8 Chris Pedersen, VAT Manager Pr. 1. januar 2011 blev der indført nye momsregler vedrørende handel med fast ejendom. Reglerne medførte, at erhvervsmæssigt salg af byggegrunde og nye bygninger pålægges moms. Dette var en radikal ændring i forhold til tidligere, hvor al handel med fast ejendom var momsfritaget, uanset om der var tale om handel med byggegrunde, byggeretter eller nyopførte parcelhuse. Momslovens faktureringskrav medfører, at der skal udstedes en faktura ved hver momspligtig handel, og denne danner som udgangspunkt grundlaget for beregningen af moms, og hvad der nok er endnu vigtigere: Den danner grundlaget for momsfradraget hos køber. Fakturaen skal indeholde følgende for at opfylde momslovens krav: Udover at handel med fast ejendom nu kan være omfattet af momspligten, medfører lovændringen ligeledes, at momspligtige handler med fast ejendom er omfattet af momslovens øvrige bestemmelser, hvilket i værste fald kan medføre store økonomiske konsekvenser for især købere af fast ejendom. Krav i momsloven Den typiske ejendomshandel gennemføres, ved at køber og sælger bliver enige om handelsprisen for den pågældende ejendom. Herefter underskriver parterne en købsaftale, hvor vilkårene for aftalen er præciseret, herunder blandt andet momsforholdene ved handlen. Ved den endelige afslutning af handlen tinglyses skødet på ejendommen, og køberen er dermed retmæssig ejer af ejendommen. Dette er fremgangsmåden for hovedparten af alle handler med fast ejendom, men de færreste er klar over, at der ved momspligtige handler med fast ejendom også er andre krav i momsloven, som skal overholdes. Efter blandt andet momslovens faktureringsbestemmelser er det et krav, at der ved momspligtigt salg skal udstedes en faktura, som opfylder momslovens faktureringskrav. Her er en underskrevet købsaftale og tinglysning af skøde ikke nok til at opfylde disse krav. Udstedelsesdato (fakturadato) Fortløbende nummer Sælgers momsregistreringsnummer (CVR-nr./SEnummer) Sælgers navn og adresse Købers navn og adresse Mængden og arten af de leverede varer eller ydelser Dato for levering af varerne eller ydelserne (forudsat en sådan dato er forskellig fra fakturaens udstedelsesdato) Momsgrundlaget, pris pr. enhed uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter Gældende momssats Det momsbeløb, der skal betales. Ved handel med fast ejendom udgør momsbeløbet normalt et ret væsentligt beløb, og derfor skal man være ekstra opmærksom på, at alle momslovens krav er opfyldt, da man som køber i sidste ende kan miste momsfradraget ved handlen. Skrækscenariet I mange tilfælde ses det, at fast ejendom sælges ud af et selskab, som efterfølgende likvideres.

9 lg af fast turaen! Normalt foregår dette som ved et ganske almindeligt salg af fast ejendom. Handlen bliver berigtiget med underskrevet købsaftale og efterfølgende tinglysning af skøde. Hverken køber eller sælger eller deres rådgivere tænker på, at der skal udstedes en faktura. Sælger angiver og betaler korrekt momsen, mens køber foretager momsfradrag herfor. Efter 2 år udtages køber til momskontrol, og SKAT fi nder i den forbindelse, at køber ikke ligger inde med en faktura vedrørende handlen og dermed ikke har dokumentation for momsfradraget. SKAT kan med rette nægte køber momsfradraget, og køber har ingen mulighed for at få forholdet korrigeret, idet det sælgende selskab er likvideret. For mange kan dette virke som en mindre formalitet, som SKAT sikkert ser igennem fi ngre med. Det kan meget vel være, at enkelte sagsbehandlere hos SKAT vil se igennem fi ngre hermed, men spørgsmålet er, om man som køber tør løbe risikoen? Faktum er, at SKAT offi cielt ikke anerkender en købsaftale, et skøde eller lignende som gyldig dokumentation for købers eventuelle momsfradragsret. Husk fakturaen I april 2012 har Landsskatteretten afgjort, at SKAT med rette havde nægtet fradragsret for moms ved indkøb af 22 biler, idet der ikke var udstedt fakturaer, men blot udstedt slutseddel for hver af handlerne. I samme forbindelse oplyser SKAT og Landsskatteretten generelt, at køber ikke har mulighed for momsfradrag, når der ikke er udstedt en faktura, men blot en købsaftale, slutseddel, lejekontrakt eller lignende. For at opretholde fradragsretten hos køber eller lejer er det derfor yderst vigtigt, at der udstedes en faktura for handlen.

10 Stramning af reglern arbejdsudleje De nye regler om arbejdsudleje trådte i kraft den 20. september Side 10 Rasmus Nørgaard Bek, advokat Det er væsentligt for danske virksomheder, der anvender udenlandsk arbejdskraft, at gøre sig klart, om der er tale om arbejdsudleje eller entreprise. Dels fordi arbejdsudleje medfører, at den udenlandske medarbejder bliver begrænset skattepligtig til Danmark fra første arbejdsdag, og dels fordi den danske arbejdsgiver har ansvar for og pligt til at indeholde og afregne arbejdsudlejeskat, såfremt der er tale om arbejdsudleje. Ny definition af arbejdsudleje I skattemæssig henseende er en entreprisekontrakt kendetegnet ved, at den danske virksomhed, der har indgået en entrepriseaftale med en udenlandsk virksomhed, ikke behøver at bekymre sig om, hvorvidt de udenlandske medarbejdere betaler skat i Danmark eller i deres hjemland. Den skatteretlige sondring mellem entreprise og arbejdsudleje har tidligere været baseret på en samlet bedømmelse af en række forhold, blandt andet hvem der havde den overordnede ledelse, hvordan vederlaget til udlejeren af arbejdskraften blev beregnet, og hvem der bar ansvaret for det endelige arbejde. Med de nye regler er det afgørende kriterium, om arbejdskraften udgør en integreret del af den danske virksomhed. Svares der ja til dette, vil der som udgangspunkt være tale om arbejdsudleje, uanset hvordan parternes kontraktforhold i øvrigt måtte være. Det bemærkes, at der i den hidtidige praksis også har været lagt vægt på, om arbejdet udgjorde en integreret del af virksomheden. Der er således ikke tale om en radikal ændring i forhold til nuværende praksis, men definitionen af arbejdsudleje er derimod blevet forenklet, og der er sket en opstramning, så udenlandske medarbejdere i større omfang kommer til at betale skat i Danmark. De nye regler gælder for kontrakter indgået eller ændret efter den 20. september For allerede indgåede kontrakter træder de nye regler først i kraft fra den 1. oktober 2013, hvorfor det under alle omstændigheder vil være relevant for virksomheder at gennemgå deres eksisterende kontrakter inden denne dato. Hvis virksomheden bliver omfattet af reglerne om arbejdsudleje, er konsekvensen som ovenfor nævnt, at virksomheden er ansvarlig for at indeholde og betale arbejdsudlejeskat af lønnen til de udenlandske medarbejdere med 30 % plus arbejdsmarkedsbidrag. Hvis virksomheden har indgået en entreprisekontrakt, men forholdet bliver anset som omfattet af reglerne om arbejdsudleje, og det ikke er muligt at udskille lønnen af den samlede entreprisesum, vil den danske arbejdsgiver skulle betale 30 % arbejdsudlejeskat plus arbejdsmarkedsbidrag af hele entreprisesummen. Det bliver herefter den danske virksomheds problem at få pengene refunderet fra den udenlandske virksomhed. Omfattet af reglerne eller ej? Som nævnt ovenfor er der tale om arbejdsudleje, når arbejdet udgør en integreret del af virksomhedens forretningsområde. Hvad der hermed konkret menes, vil blive illustreret med nogle eksempler nedenfor. Hvis et dansk gartneri for eksempel indgår en kontrakt med et udenlandsk firma om at plukke en given mængde tomater mod

11 e om Side 11 et vederlag, der er aftalt på forhånd, så har dette tidligere været anerkendt som en entreprise. Efter de nye regler vil man komme ind under reglerne om arbejdsudleje, idet tomatplukning er en integreret del af gartneriets virksomhed. er kun enkelte af disse, der særskilt behandler arbejdsudlejespørgsmålet. Formålet med en dobbeltbeskatningsoverenskomst er at undgå beskatning af den samme indtægt i to forskellige stater. På samme måde vil der være tale om arbejdsudleje, hvis et dansk murerfirma hyrer et tysk murerfirma til at udføre dele af murerarbejdet i forbindelse med et byggeprojekt i Danmark. Omvendt vil der ikke være tale om arbejdsudleje, hvis et dansk hotel hyrer et udenlandsk byggefirma i forbindelse med ombygning af hotellets køkken, idet hotellets forretningsområde netop ikke er at ombygge køkkener. Der vil heller ikke være tale om arbejdsudleje, hvis en dansk virksomhed ansætter udenlandske specialister med det formål at instruere virksomhedens personale i brugen af for eksempel it-systemer eller lignende. Var der derimod tale om, at de udenlandske it-specialister skulle medvirke ved virksomhedens levering af ydelser til dens kunder, ville der være tale om arbejdsudleje. Samspillet med dobbeltbeskatningsoverenskomster Danmark har indgået en række dobbeltbeskatningsoverenskomster med forskellige lande, men det De fleste dobbeltbeskatningsoverenskomster baserer sig i relation til arbejdsudleje på OECD s modeloverenskomst. OECD præciserede i 2010, hvordan arbejdsudleje skal forstås og afgrænses i forhold til entrepriser. Det er ifølge OECD afgørende, om det udførte arbejde udgør en integreret del af aktiviteterne i den virksomhed, hvor arbejdet udføres. De nye danske lovregler om arbejdsudleje er således i overensstemmelse med OECD s bemærkninger og dermed den internationale skatteretlige forståelse af begrebet. Uagtet ovennævnte, vil det dog fortsat være nødvendigt at konsultere de relevante dobbeltbeskatningsoverenskomster, idet de ikke i alle tilfælde stemmer overens med dansk ret på området. Ansættelsesretligt perspektiv på arbejdsudleje Hvis en dansk virksomhed lejer arbejdskraft af en udenlandsk virksomhed, er det vigtigt at være opmærksom på, at de udenlandske medarbejdere i visse tilfælde kan blive omfattet af den danske virksomheds kollektive overenskomst. Det afhænger dog af, hvilket overenskomstområde medarbejderne arbejder under. Hvis den danske virksomheds kollektive overenskomst finder anvendelse, skal den danske virksomhed blandt andet sikre sig, at den udenlandske virksomhed har det nødvendige kendskab til de gældende overenskomst- og aftaleforhold. Vigtigheden heri understreges af det forhold, at den danske virksomhed ellers om fornødent kan gøres ansvarlig, hvis ikke de kollektive overenskomster overholdes.

12 er en videnbaseret sammenslutning af uafhængige, statsautoriserede revisionsfirmaer: AP København Aarhus Farum BRANDT Thisted Hurup Hanstholm Nykøbing M Aarhus Fjerritslev Skive Kolding Fredericia Buus Jensen København Baagøe Schou Frederiksberg CENSUS Odense Christensen Kjærulff København Grant Thornton København Grønlands Revisionskontor A/S Nuuk Gyrn Lops Brandt København Køge Sp/f Grannskoðaravirkið INPACT Tórshavn Kovsted & Skovgård Aarhus Ebeltoft Rønde Krøyer Pedersen Holstebro Struer Ulfborg Kvist & Jensen Randers Hammel Grenaa Hadsten Mariagerfjord Hadsund Aalborg Martinsen Esbjerg Grindsted Kolding København Tørring Varde Vejen Vejle Nejstgaard & Vetlov Allerød Hvidovre Nielsen & Christensen Aalborg København Aars Partner Revision Brande Give Herning Ikast Ringkøbing Silkeborg Skjern Tarm Ejer af MR Revision Ølgod PKF Munkebo Vindelev Glostrup rgd revision Aarhus Hobro Hinnerup RIR Revision Roskilde Holbæk Sønderjyllands Revision Aabenraa Padborg Sønderborg Tranberg Svendborg Ullits & Winther Viborg Vestjysk Revision Lemvig Thyborøn Det bemærkes... Gulpladebiler Folketinget vedtog i juni 2012 en række lovændringer, der har til formål at dæmme op for sort arbejde. En af disse ændringer betyder, at det fra og med den 1. januar 2013 er et krav, at vare- og lastvogne med en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons, der er registreret til udelukkende erhvervsmæssig anvendelse, skal være forsynet med virksomhedens navn eller logo samt CVR-nummer. Ved leasing af en bil, hvor leasingtager bliver registreret som bruger af bilen, er det leasingtagerens virksomhedsnavn og CVR-nummer, der skal påføres bilen. Hvor lejer eller leasingtager ikke bliver registreret som bruger af bilen, er det udlejers virksomhedsnavn og CVR-nummer, der skal være påført bilen. SKAT har udsendt en vejledning, der nøje beskriver, hvorledes oplysningerne skal påføres virksomhedens gulpladebiler. Biler på papegøjeplader og biler med klistermærket Bilen må bruges privat er ikke omfattet af reglerne om skiltning med virksomhedens navn med videre. For vognmænd, der er tilsluttet en vognmandscentral eller lignende, skal den enkelte vognmands virksomhedsnavn og CVR-nummer fremgå af bilen, hvis vognmanden er ejer eller registreret som bruger af bilen. Dette er dog ikke til hinder for, at vognmandscentralens navn med videre også kan være påført bilen. Hvordan skal firmaskiltet se ud? Bøder ved manglende skiltning Firmanavn og virksomhedens CVR-nummer skal påføres såvel bilens venstre som højre side. I stedet for firmanavn kan man vælge at anvende virksomhedslogo, hvis logoet klart identificerer virksomheden, eksempelvis hvis virksomhedens navn indgår i firmalogoet. Konstateres det, at en gulpladebil ikke har den krævede skiltning, vil virksomheden kunne pålægges en bøde, antageligt på kr. ved førstegangsovertrædelse og større bøder ved efterfølgende overtrædelser af dette påbud. Udenlandske biler Bogstaver og tal skal have en farve, der klart afviger fra bilens farve, og teksten skal i øvrigt være udført på en sådan måde, at alle kan læse den! Biler, der er indregistreret i udlandet, og som benyttes erhvervsmæssigt i Danmark, skal i forruden anbringe dokumentation for virksomhedsregistrering i RUT-registeret. Oplysningerne må ikke fremgå af aftagelige skilte (magnetskilte og lignende). Skiltene skal være fastgjort, så de ikke let kan afmonteres. Hvem har pligt til at sørge for korrekt skiltning? Det er den registrerede ejer af bilen, der skal sørge for den korrekte skiltning. Er der en registreret bruger af bilen, er det denne bruger, der har ansvaret herfor. Redaktion: Jens Skovby (ansv.), Thomas Bjerrehus. Fotos: Jette Schøler. Layout: Malene Fisker. Tryk: Redaktionen er afsluttet den 15. november Vi tager forbehold for fejl og mangler i vores referat af lovgivning med mere, og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner. Eftertryk af hele artikler med kildeangivelse tilladt. Lersø Park Allé København Ø Tlf Medlem af RevisorGruppenDanmark

NYT FRA DIN REVISOR - SEPTEMBER 2013

NYT FRA DIN REVISOR - SEPTEMBER 2013 NYT FRA DIN REVISOR - SEPTEMBER 2013 Kontantforbuddet i hvidvaskloven... side 4-5 Moms ved overdragelse af virksomhed... side 6-7 Beskatning af personalegoder... side 8-9 Forældrekøb... side 10-11 Det

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2013

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2013 NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2013 Pensionsmidler kan anvendes til investering i unoterede aktier... side 4-5 Indbrud i netbanken... side 6-7 Momspraksis ved EU-handel... side 8-9 Virksomheders brug af vikarer...

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - MARTS 2013

NYT FRA DIN REVISOR - MARTS 2013 NYT FRA DIN REVISOR - MARTS 2013 Udvidet gennemgang... side 3 Aktieavancebeskatning i selskaber... side 4-5 Forsknings- og udviklingsomkostninger giver penge i kassen... side 6-7 Generationsskifte ved

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011 NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011 Forskerskatteordningen... side 3 Tips og tricks - moms og afgifter... side 4-5 Ikrafttræden af ændringer i selskabsloven... side 6-7 It-revision... side 8-9 Kunst og skat...

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - DECEMBER 2013

NYT FRA DIN REVISOR - DECEMBER 2013 NYT FRA DIN REVISOR - DECEMBER 2013 Er kreditklemmen overstået i Danmark... side 4-5 Intet er så godt, at ingen klager; intet er så skidt, at ingen takker...... side 6-7 Ændringer i selskabsloven fra årsskiftet...

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - DECEMBER 2011

NYT FRA DIN REVISOR - DECEMBER 2011 NYT FRA DIN REVISOR - DECEMBER 2011 Gaver i anledning af jul og nytår... side 4-5 Væsentlige ændringer i ferieloven... side 6-8 Smartphones og sikkerhed... side 9 Fedtafgift... side 10-11 Det bemærkes...

Læs mere

Virksomhedsordningen... side 4-5 Persondataloven... side 6-7 Ejerregisteret... side 8-9 Kapitalejerlån... side 10-11 Det bemærkes...

Virksomhedsordningen... side 4-5 Persondataloven... side 6-7 Ejerregisteret... side 8-9 Kapitalejerlån... side 10-11 Det bemærkes... Virksomhedsordningen... side 4-5 Persondataloven... side 6-7 Ejerregisteret... side 8-9 Kapitalejerlån... side 10-11 Det bemærkes... side 12 Den der ikke kender - vil ikke få greb om fremtiden! Side 2

Læs mere

Borte er den sne, som faldt i fjor.

Borte er den sne, som faldt i fjor. INDHOLD Borte er den sne, som faldt i fjor. Forårspakken 2.0... 2 Partnerselskaber... 3 Tid til generationsskifte af virksomheden?... 3 Ledelse af virksomheder i modvind... 4-5 Fradrag for indbetalinger

Læs mere

Det er bedre at have lidt med ro

Det er bedre at have lidt med ro Det er bedre at have lidt med ro Side 2 Jens Skovby, statsautoriseret revisor I skrivende stund er det midt i november og græsplænen opfører sig fortsat som om, det var sidst på sommeren, ligesom bladene

Læs mere

When I m sixty-four...

When I m sixty-four... When I m sixty-four... INDHOLD Ændringer til momsloven... 2 Nedslag i skatten for 64-årige... 3 Ny revisorlov... 4-5 Ændring af årsregnskabsloven... 6-7 Acontoskat for selskaber... 7 det bemærkes... 8

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2012

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2012 NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2012 Privat investering i solcelleanlæg... side 3 Rådgiverudgifter... side 4-5 Moms ved salg af byggegrunde... side 6-7 Partnerselskabet er i fremgang... side 8-9 It-nedbrud!...

Læs mere

Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012

Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012 Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012 KURSER 2013 På 3 regionale kurser i januar 2013 sættes der fokus på nye love, regler, praksis samt ændringer på skatteområdet Aktuelt om Skat 2012/13 Mandag

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

En lille båd, der gynger

En lille båd, der gynger En lille båd, der gynger INDHOLD Afl ønning af hovedaktionærer... 2-3 Succession ved overdragelse i levende live... 3 Gulpladebiler - virker nye regler?... 4-5 Overgangssaldo for aktionærer... 6 Revisionspåtegningen

Læs mere

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen Kontakt os venligst, hvis indholdet af denne publikation giver anledning til spørgsmål. INDHOLDSFORTEGNELSE Momspakken - ændring af reglerne for levering

Læs mere

Bedre sent end aldrig...

Bedre sent end aldrig... Bedre sent end aldrig... INDHOLD: Pensionsordninger... 2-3 Skattefri rejsegodtgørelse... 3-4 Arbejdsgiverbetalt sundhedsudgift... 4-5 Tilbagebetaling af AM-bidrag... 5 Generelle regler om genoptagelse...

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - SEPTEMBER 2011

NYT FRA DIN REVISOR - SEPTEMBER 2011 NYT FRA DIN REVISOR - SEPTEMBER 2011 Kapitalejerlån og selvfinansiering... side 3-4 Fradrag for service og vedligeholdelse... side 5-7 Skattefritagelse for personalegoder... side 8-9 Skybrud og it... side

Læs mere

S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013

S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013 S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013 Hostrupsvej 4. 7500 Holstebro. T 9610 6161 Torvegade 2. 7600 Struer. T 9684 2000 Harbogade 51. 6990 Ulfborg. T 9749 1366 www.kroyerpedersen.dk Medlem af RevisorGruppen

Læs mere

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer.

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer. De lyse nætters tid INDHOLD: Generationsskifte... 2-3 Konkurrenceevnepakken... 4 Parcelhusreglen er til debat igen... 5 Ansættelsesbeviser... 5 Omkostningsdækning i skattesager... 6 Nye regler for ejendomsværdiskat...

Læs mere

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 vedrørende Revision eller ej?? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 FORORD Revision af de små anparts- og aktieselskaber i Danmark har været frivillig

Læs mere

Pensionsordninger, skatter og afgifter

Pensionsordninger, skatter og afgifter Pensionsordninger, skatter og afgifter FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013 SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013 Forord I bemærkningerne til stort set alle lovforslag på skatteområdet er effektivitetshensyn anført som begrundelse. Endvidere slår det aldrig fejl, at også retssikkerheden

Læs mere

KUNDEINFORMATION AUGUST 2001

KUNDEINFORMATION AUGUST 2001 KUNDEINFORMATION AUGUST 2001 Forord Intet nyt er ikke altid godt nyt Velkommen tilbage fra sommerferien Helt som ventet har vor nye skatteminister, Frode Sørensen, valgt en meget tilbageholdende rolle

Læs mere

information NYE OG SKÆRPEDE REGLER OM BESKATNING AF AKTIONÆRLÅN Domicilejendomme optaget i regnskabet til dagsværdi It-sikkerhed på det praktiske plan

information NYE OG SKÆRPEDE REGLER OM BESKATNING AF AKTIONÆRLÅN Domicilejendomme optaget i regnskabet til dagsværdi It-sikkerhed på det praktiske plan information NYE OG SKÆRPEDE REGLER OM BESKATNING AF AKTIONÆRLÅN Domicilejendomme optaget i regnskabet til dagsværdi It-sikkerhed på det praktiske plan Skattereformen og andre vedtagne love SkatteNyt herunder

Læs mere

Alle mand ombord! Køb af forældre, fri færge, massage og zoneterapi, hjemmekontor og skattefrit udbytte for nu at nævne nogle af stikordene..

Alle mand ombord! Køb af forældre, fri færge, massage og zoneterapi, hjemmekontor og skattefrit udbytte for nu at nævne nogle af stikordene.. Alle mand ombord! INDHOLD Forældrekøb... 2-4 Acontoskat for selskaber... 4 Bruttotrækordninger... 5-6 Skærpet beskatning af fondsaktier... 6 Hjemmekontor med fradrag... 7 Omstrukturering... 7 det bemærkes...

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2012 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

Spar penge på dagsbeviser

Spar penge på dagsbeviser SÆRNUMMER, FEBRUAR 2013 DIN REVISOR INFORMERER VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI TIMER Spar penge på dagsbeviser et bliver fremover muligt på en D ny måde at anvende din virksomheds gulpladebil til private formål,

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere