Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love"

Transkript

1 Skatteministeriet J. nr Udkast Den 31. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Forlængelse af rabat på afgiften ved omlægning af eksisterende kapitalpensioner og rabat på afgiften ved udbetaling fra eller omlægning af konti i Lønmodtagernes Dyrtidsfond) 1 I pensionsbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 586 af 24. maj 2013, som ændret ved 6 i lov nr. 513 af 7. juni 2006, 5 i lov nr af 17. december 2013 og 2 i lov nr af 18. december 2013, foretages følgende ændringer: A affattes således: 14 A. Ved udbetaling efter lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond betales en afgift på 40 pct., jf. dog stk. 2-4, af den del af udbetalingen, der hidrører fra overskud, som tilskrives den enkelte lønmodtagers konto i fonden, første gang for perioden efter den 31. december Af den øvrige del af udbetalingen betales en afgift på 25 pct., jf. dog stk Stk. 2. Er en eller flere af betingelserne for udbetaling efter 2, stk. 1, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond opfyldt den 31. marts 2015, betales ved anmodninger i perioden 1. april 2015 til 31. december 2015 om udbetaling en afgift på 37,5 pct. af den del af udbetalingen, som tilskrives den enkelte lønmodtagers konto, første gang for perioden efter den 31. december Af den øvrige del af udbetalingen betales en afgift på 22,5 pct. Stk. 3. Opfyldes en af betingelserne for udbetaling efter 2, stk. 1, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond den 1. april 2015 eller senere, betales ved udbetaling en afgift på 37,5 pct. af den del af udbetalingen, der hidrører fra overskud, som tilskrives den enkelte lønmodtagers konto i fonden, første gang for perioden efter den 31. december 1979, når anmodning om udbetaling sker senest ét år efter, at betingelsen for udbetaling er opfyldt, jf. dog 3. og 4. pkt. Af den øvrige del af udbetalingen betales en afgift på 22,5 pct. En ny frist, jf. 1. pkt., påbegyndes, hvis den pågældende lønmodtager opnår ret til udbetaling efter en anden af betingelserne i 2, stk. 1, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Ved opfyldelse af betingelsen for udbetaling efter 2, stk. 1, nr. 7, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond finder afgiftssatserne i 1. og 2. pkt. anvendelse uanset, hvornår anmodningen om udbetaling sker. Stk. 4. Ved udbetaling til et bo efter 2, stk. 2, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond betales afgift med satserne i stk. 3, 1. og 2. pkt., såfremt lønmodtageren på dagen for

2 - 2 - dødsfaldet ikke var fyldt 60 år, eller udbetaling til lønmodtageren dagen før dødsfaldet kunne ske mod betaling af afgift efter disse satser. Har lønmodtageren opretholdt sin opsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond mod betaling af afgift efter stk. 5, pålægges udbetaling til boet ikke afgift. Stk. 5. Ved opretholdelse af en opsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond efter 2 a, stk. 1, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond betales afgift efter stk. 2 og 3. Opretholdelse af kontoen efter betaling af afgift efter stk. 3 behandles som en udbetaling i relation til 38. Afgiften beregnes af det beløb, der på tidspunktet for afgiftsbetalingen kunne være udbetalt fra kontoen. Senere udbetalinger pålægges ikke afgift og skal heller ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Stk , stk. 1, og 36-39, 45 og 46 finder tilsvarende anvendelse på LDopsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond. 45 finder tilsvarende anvendelse på LDaldersopsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Stk. 7. Ved beregning af afgift efter 25 for en ordning omfattet af 10, 11 eller 12, hvortil der efter 41 er overført beløb fra en konto i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. 7 a i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, anvendes reglerne i stk. 1 på den del af udbetalingen, der hidrører fra det overførte beløb, jf. dog stk Stk. 8. Er en eller flere af betingelserne for udbetaling efter 25, stk. 1, nr. 1-5 og 8, for en ordning omfattet af 10, 11 eller 12, hvortil der i 2015 er overført beløb fra en konto i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. 7 a i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, opfyldt den 31. marts 2015, anvendes reglerne i stk. 2 på den del af udbetalingen, der hidrører fra det overførte beløb, og som sker i perioden 1. april 2015 til 31. december Ved overførsel, herunder konvertering, som nævnt i 25, stk. 1, nr. 9, af en sådan ordning finder 1. pkt. tilsvarende anvendelse, hvis den pågældende opfylder betingelserne for udbetaling efter 25, stk. 1, nr. 1-5 og 8. Stk. 9. Opfyldes en af betingelserne for udbetaling efter 25, stk. 1, nr. 1-5 og 8, den 1. april 2015 eller senere for en ordning omfattet af 10, 11 eller 12, hvortil der den 1. januar 2015 eller senere er overført beløb fra en konto i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. 7 a i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, anvendes reglerne i stk. 3, 1. og 2. pkt., på den del af udbetalingen, der hidrører fra det overførte beløb, når udbetalingen sker senest ét år efter, at betingelserne for udbetaling er opfyldt. En ny frist, jf. 1. pkt., påbegyndes, hvis den pågældende ejer opnår ret til udbetaling efter en anden af betingelserne i 25, stk. 1, nr. 1-5 og 8. Ved opfyldelse af betingelsen for udbetaling efter 2, stk. 1, nr. 7, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond finder afgiftssatserne i stk. 3 anvendelse uanset, hvornår anmodningen om udbetaling sker. Ved overførsel, herunder konvertering, som nævnt i 25, stk. 1, nr. 9, inden for perioden på ét år i 1. pkt., jf. dog 3. pkt., finder 1. og 2. pkt. tilsvarende anvendelse. Stk. 10. Ved udbetaling efter ejerens død af en ordning omfattet af 10, 11 eller 12, hvortil der den 1. januar 2015 eller senere er overført beløb fra en konto i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. 7 a i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, betales afgift af den del af

3 - 3 - udbetalingen, der hidrører fra det overførte beløb under anvendelse af satserne i stk. 2, såfremt lønmodtageren på dagen for dødsfaldet ikke var fyldt 60 år, eller udbetalingen til lønmodtageren dagen før dødsfaldet kunne ske mod betaling af afgift efter disse satser, jf. stk. 8 og I 41 A indsættes som stk. 3: Stk. 3. Overførsel af en LD-aldersopsparing til en aldersforsikring eller aldersopsparing behandles ikke som en ud- og indbetaling. 2 I lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. lovbekendtgørelse nr af 9. oktober 2014, foretages følgende ændringer: 1. Overskriften før 2 affattes således: Kapitel 2 Omlægning til LD-aldersopsparing og udbetaling. 2. Efter 2 indsættes: 2 a. Et medlem, der opfylder kravene til udbetaling, jf. 2, stk. 1, nr. 1-9, mod betaling af afgift efter pensionsbeskatningslovens 14 A, stk. 2 eller 3, kan i stedet for udbetaling vælge, at kontoen opretholdes mod betaling af den nævnte afgift. Stk. 2. Et indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, hvor der ikke er betalt afgift benævnes LD-opsparing, mens et indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, hvor der er betalt afgift, jf. stk. 1, benævnes LD-aldersopsparing. Stk. 3. Når afgiften er betalt, jf. stk. 1, vil det tilbageværende beløb kunne udbetales efter 2 eller behandles i overensstemmelse med I 7 a, stk. 1, 1. pkt., ændres pensionsinstitut til: pensionsinstitut, jf. stk I 7 a indsættes efter stk. 1 som nyt stykke: Stk. 2. Indeståendet på en LD-opsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond kan flyttes til en pensionsordning som nævnt i pensionsbeskatningslovens 41, stk. 1, nr. 7. Indeståendet på en LD-aldersopsparing, jf. 2 a, kan flyttes til en pensionsordning som nævnt i pensionsbeskatningslovens 10 A og 12 A. Stk. 2-4 bliver herefter stk

4 - 4 - I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, som ændret ved 5 i lov nr. 720 af 25. juni 2014 og 6 i lov nr. 722 af 25. juni 2014, foretages følgende ændring: 1. I 74 j, stk. 5, indsættes som 4. pkt.: 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse for LD-aldersopsparing efter 2 a i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. 4 I lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 25. august 2014, foretages følgende ændring: 1. I 18, stk. 3, indsættes som 4. pkt.: 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse for LD-aldersopsparing efter 2 a i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. 5 I lov om delpension, jf. lovbekendtgørelse nr. 940 af 25. august 2014, foretages følgende ændring: 1. I 4 a, stk. 3, indsættes som 4. pkt.: 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse for LD-aldersopsparing efter 2 a i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. 6 I lov nr. 922 af 18. september 2012 om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af fradragsret m.v. for indbetalinger til kapitalpension), som ændret ved 24 i lov nr af 21. december 2012 og 10 i lov nr. 792 af 28. juni 2013, foretages følgende ændring: 1. I 13, stk. 5, 1. og 3. pkt., stk. 6, 1. og pkt., og stk. 7, ændres 2013 og 2014 til: 2013, 2014 og

5 - 5 - I lov nr af 21. december 2012 om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love (Udvidelse af årsopgørelsesordningen, indberetning af udbytter m.v.), som ændret ved 11 i lov nr. 792 af 28. juni 2013, foretages følgende ændring: 1. To steder i 25, stk. 11, 2. pkt., og i 3. og 4. pkt., ændres 2013 og 2014 til: 2013, 2014 og Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Pensionsbeskatningslovens 14 A, stk. 5, 2. pkt., som affattet ved denne lovs 1, nr. 1, finder anvendelse på anmodninger om opretholdelse af opsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond mod betaling af afgift, der sker den 1. januar 2016 eller senere.

6 - 6 - Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets enkelte elementer 2.1. Forlængelse af rabat på afgiften ved omlægning af eksisterende kapitalpensioner til Gældende ret Lovforslaget 2.2. Rabat på afgiften af udbetaling fra og konvertering af konti i Lønmodtagernes Dyrtidsfond Gældende ret Lovforslaget 2.3. Lønmodtagernes Dyrtidsfond flytteret og omlægning Gældende ret Lovforslaget 2.4. Bruttoficering af LD-aldersopsparing til brug for fastsættelse af grundlaget for beregning af efterløn m.v Gældende ret Lovforslaget 3. Økonomiske konsekvenser for det offentlige 3.1. Forlængelse af rabat på afgiften ved omlægning af eksisterende kapitalpensioner til Rabat på afgiften af udbetaling fra og konvertering af konti i Lønmodtagernes Dyrtidsfond 3.3. Lønmodtagernes Dyrtidsfond flytteret og omlægning 3.4. Bruttoficering af LD-aldersopsparing til brug for fastsættelse af grundlaget for beregning af efterløn m.v. 4. Administrative konsekvenser for det offentlige 5. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet 6. Administrative konsekvenser for erhvervslivet 7. Administrative konsekvenser for borgerne 8. Miljømæssige konsekvenser 9. Forholdet til EU-retten 10. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 11. Sammenfattende skema 1. Indledning

7 - 7 - Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), SF og Enhedslisten har den 3. oktober 2014 opnået en forståelse om en pensionspakke. Lovforslaget har til formål at udmønte forståelsen om pensionspakken. Det foreslås for det første at forlænge den eksisterende afgiftsrabat på 2,7 procentpoint med ét år til 2015 af overførsler, herunder konverteringer, af en fradragsberettiget kapitalpension eller supplerende engangsydelse til en ikke-fradragsberettiget aldersopsparing m.v. henholdsvis supplerende engangssum. Det foreslås for det andet at nedsætte afgiften på udbetalinger fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond med 2,5 procentpoint. Ved fremlæggelsen af finanslovforslaget for 2015 i august måned blev det faktiske underskud skønnet til 3,0 pct. af BNP. Siden er der kommet nye foreløbige nationalregnskabstal, som viser en lavere vækst i første halvår af 2014 end lagt til grund i augustvurderingen. Ligeledes er forventningerne til væksten i udlandet nedjusteret. Disse nye oplysninger om dansk og international økonomi betyder, at risikoen for, at det faktiske underskud kommer på den forkerte side af EU-grænsen på 3 pct. af BNP, er øget. Pensionspakken sikrer, at man fortsat kan understøtte vækst og beskæftigelse, samtidig med, at den reducerer risikoen for, at Danmark modtager en ny EU-henstilling. Det forventes, at pensionspakken samlet set vil forbedre den offentlige saldo med ¾ pct. af BNP i Forbedringen i den offentlige saldo forudsættes alene anvendt til at afdrage på den offentlige gæld. 2. Lovforslagets enkelte elementer 2.1. Forlængelse af rabat på afgiften ved omlægning af eksisterende kapitalpensioner til Gældende ret Ved skattereformen i juni 2012 blev der indført adgang til at overføre, herunder konvertere, eksisterende fradragsberettigede kapitalpensioner og supplerende engangsydelser til aldersopsparing og -forsikring henholdsvis supplerende engangssum mod betaling af den afgift, som pålægges rettidige udbetalinger fra kapitalpension eller supplerende engangsydelse, jf. lov nr. 922 af 18. september 2012 om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af fradragsret m.v. for indbetalinger til kapitalpension).

8 - 8 - Overførsler, herunder konverteringer, der er foretaget i 2013, eller som foretages i 2014, pålægges imidlertid alene en afgift på 37,3 pct. (af ordningens værdi pr. 31. december 1979 udgør afgiften 23,31 pct.). Overførsler, herunder konverteringer, der foretages i 2015 og senere, pålægges den normale afgift på 40 pct. (af værdien pr. 31. december 1979 udgør afgiften 25 pct.). Det vil sige, at der ved overførsler, herunder konverteringer, i 2013 og 2014 af fradragsberettiget kapitalpension m.v. til en ikke-fradragsberettiget aldersopsparing m.v. opnås en afgiftsrabat på 2,7 procentpoint. Rettidige udbetalinger fra fradragsberettigede kapitalpensioner og supplerende engangsydelser i overensstemmelse med udbetalingsvilkårene, der er sket i 2013, eller som sker i 2014, pålægges ligeledes kun en afgift på 37,3 pct. Herved opnås, at udbetalinger af eksisterende kapitalpensioner og supplerende engangsydelser sker til samme afgiftssats, hvad enten pensionsordningen udbetales direkte eller overføres, herunder konverteres, til en ikkefradragsberettiget aldersopsparing m.v., der herefter udbetales. Førtidige udbetalinger fra eksisterende kapitalpensioner og supplerende engangsydelser, der er foretaget i 2013 eller som foretages i 2014, pålægges en afgift på 49,84 pct. Fra og med 2015 udgør afgiften 52 pct. Ved skattereformen i 2012 gjaldt afgiftsrabatten alene overførsler, herunder konverteringer, og udbetalinger i Ved aftale om en vækstplan i 2013 blev afgiftsrabatten forlænget med ét år til også at gælde i 2014, jf. lov nr. 792 af 28. juni 2013 om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v., kulbrinteskatteloven og forskellige andre love (Aftaler om Vækstplan DK m.v. nedsættelse af skattesatsen for selskaber, forhøjelse af lønsumsafgiften for finansielle virksomheder og fastholdelse af selskabsskattesatsen for kulbrinteindkomst m.v.) Lovforslaget Det foreslås, at den afgiftsrabat på som hovedregel 2,7 procentpoint, der kan opnås ved at overføre, herunder konvertere, en fradragsberettiget kapitalpension eller supplerende engangsydelse til en ikke-fradragsberettiget aldersopsparing m.v. henholdsvis supplerende engangssum, forlænges med ét år til Det medfører, at der ved overførsler, herunder konverteringer, af kapitalpensioner og supplerende engangsydelser i 2015 opnås de samme afgiftsrabatter som i 2013 og Rabat på afgiften af udbetaling fra og konvertering af konti i Lønmodtagernes Dyrtidsfond Gældende ret

9 - 9 - Lovgivningen om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) hører under Beskæftigelsesministeriet, mens reglerne om beskatning af udbetalinger fra LD hører under Skatteministeriet. LD forvalter i dag på vegne af knap medlemmer en formue med en samlet markedsværdi på 54,5 mia. kr. pr. 30. juni For en person, der var fuldtidsansat i perioden fra , blev der til LD indbetalt et beløb på kr. Dette beløb er for et medlem, der ikke selv har valgt investeringspuljer, vokset til over kr. pr. 30. juni For medlemmer, der har valgt investeringspuljer, kan beløbet være større eller mindre. Det opsparede beløb udbetales som en engangssum, når medlemmet ønsker det, efter at medlemmet er fyldt 60 år. Udbetaling kan endvidere ske før det fyldte 60. år ved tilkendelse af førtidspension, tilkendelse af pension fra en godkendt pensionsordning, tjenestemandspension eller tjenestemandslignende pension, tilkendelse af erstatning for tab af erhvervsevne på 50 procent eller mere, flytning fra Danmark for at tage varigt ophold i udlandet og ved livstruende sygdom. Endvidere udbetales beløbet ved død til dødsboet. LD er skattepligtig efter pensionsafkastbeskatningsloven. Efter pensionsafkastbeskatningsloven beskattes afkastet af de opsparede midler med 15,3 pct. Der betales en afgift på 40 pct. af den del af udbetalingerne, der er afkast efter den 31. december 1979, og 25 pct. af resten, dvs. indbetalinger og værditilvækst til og med den 31. december Den sammenvejede afgiftssats ligger dermed typisk tæt på 40 pct. For nogle medlemmer, der har valgt investeringspuljer, kan den sammenvejede afgiftssats dog være noget lavere på grund af tab på aktiver, som LD-opsparingen har været anbragt i. En del af indeståendet på en kapitalpension kan stamme fra overførsel af beløb fra LD. En overførsel af beløb fra LD til en kapitalpension, samt i øvrigt til en ratepension eller en pensionsordning med løbende udbetalinger, behandles ikke som en ind- eller udbetaling i pensionsbeskatningsloven. Det betyder, at overførslen er afgiftsfri, at der ikke opnås fradragsret for overførslen til pensionsordningen, og at overførslen ikke medregnes ved opgørelsen af beløbsgrænser m.v. i pensionsbeskatningsloven. Bliver en sådan kapitalpension udbetalt i 2013 eller 2014 ved den pensionsberettigedes pensionsalder, nedsatte funktions- eller erhvervsevne, livstruende sygdom eller død, og er beløbet, der er overført fra LD, overført den 14. august 2012 eller senere, beregnes afgiften af den del af udbetalingen, der hidrører fra det overførte beløb efter reglerne om afgift af udbetalinger fra LD. Afgiften af denne del af udbetalingen udgør dermed 40 pct. af tilvæksten fra og med den 1. januar 1980 og 25 pct. af indbetalinger og værditilvækst til og med den 31. december Det vil sige, at der ikke gives afgiftsrabat på denne del af udbetalingen fra

10 sådanne kapitalpensioner. Det samme gælder, hvis kapitalpensionen efterfølgende overføres, herunder konverteres, til en aldersforsikring eller aldersopsparing Lovforslaget Det foreslås at nedsætte afgiften på udbetalinger fra lønmodtagernes konti i LD. Afgiftssatsen på 40 pct. nedsættes med 2,5 procentpoint til 37,5 pct. Afgiftssatsen på 25 pct. nedsættes ligeledes med 2,5 procentpoint til 22,5 pct. Efter forslaget skal de nedsatte afgiftssatser anvendes ved udbetaling i tre situationer. For det første skal de anvendes, når udbetalingen sker efter en anmodning, der indgives til LD i perioden fra den 1. april 2015 og indtil udgangen af 2015 af personer, der er fyldt 60 år inden den 1. april 2015, og andre, der inden dette tidspunkt opfylder betingelserne for udbetaling af kontoen i LD. For det andet skal de anvendes ved udbetaling til personer, der fylder 60 år den 1. april 2015 eller senere, og andre, der opfylder betingelserne for udbetaling af kontoen i LD den 1. april 2015 eller senere, når anmodningen herom sker senest ét år efter, at betingelserne for udbetaling er opfyldt. Dermed får de pågældende personer samme mulighed for afgiftsrabat som de personer, der allerede den 1. april 2015 opfylder betingelserne for udbetaling af deres konto i LD. For det tredje skal de reducerede afgiftssatser anvendes, hvis lønmodtageren som alternativ til udbetaling af LD-kontoen til de reducerede afgiftssatser vælger at fremrykke betalingen af afgift af LD-kontoen, men lader opsparingen fortsætte i LD. Ved udbetaling af denne opsparing vil beløbet til sin tid være skatte- og afgiftsfrit. Det foreslås endvidere, at beløb, der den 1. januar 2015 eller senere overføres fra LD til en kapitalpension, ved rettidig udbetaling behandles på samme måde, som hvis de var blevet stående i LD i relation til muligheden for afgiftsnedsættelse. For beløb, der er overført fra LD til en kapitalpension i perioden fra den 14. august 2012 til og med den 31. december 2014, vil fortsat gælde, at afgiften af den del af udbetalingen, eller overførslen, herunder konverteringen, til aldersforsikring eller aldersopsparing, der hidrører fra det overførte beløb, beregnes med de fulde satser på 40 og 25 pct. Beløb, der er overført til en kapitalpension før den 14. august 2012 vil ligeledes skulle afgiftsbelægges med de fulde satser på 40 og 25 pct., medmindre udbetalingen eller overførslen, herunder konverteringen, til aldersforsikring eller aldersopsparing sker i 2015, hvor afgiftssatserne vil udgøre 37,3 pct. og 23,31 pct. af hele kapitalpensionen, herunder beløbet, der hidrører fra LD.

11 Det foreslås, at overførsel af en LD-aldersopsparing til en aldersforsikring eller aldersopsparing er afgiftsfri, og at det overførte beløb ikke medregnes ved opgørelsen af beløbsgrænsen på kr. (2014) for indbetaling til aldersforsikring og aldersopsparing Lønmodtagernes Dyrtidsfond flytteret og omlægning Gældende ret Efter de gældende regler er der i LD mulighed for under særlige omstændigheder at få udbetalt eller flyttet indeståendet. Flytningen af midler fra LD til andre pensionsordninger er omfattet af pensionsbeskatningslovens bestemmelser herom. Ved en udbetaling skal der betales afgift efter pensionsbeskatningsloven. Efter gældende ret er det ikke muligt at afgiftsberigtige opsparingen og lade denne afgiftsberigtigede opsparing forblive i LD. Efter de gældende regler om opsparing i LD kan flytning ske til livsforsikringsselskaber, pensionskasser eller pengeinstitutter m.v., der opretter ordninger, som er omfattet af pensionsbeskatningsloven Lovforslaget Det foreslås, at der ud over den traditionelle opsparing i LD også etableres en ordning, hvor medlemmer af LD kan vælge, at LD omlægger opsparingen således, at der inden tidspunktet, hvor medlemmet vælger at få udbetalt opsparingen, betales afgift af opsparingen. Denne nye opsparingstype i LD foreslås at blive benævnt LD-aldersopsparing. Det foreslås, at LD-aldersopsparing i øvrigt følger gældende regelsæt herunder reglerne for udbetaling for opsparinger i LD. Der ydes en afgiftsrabat ved såvel udbetaling som omlægning af indeståendet i LD. Dette medfører, at LD for fremtiden vil have to sideløbende typer af konti i form af den traditionelle opsparing, hvor opsparingen ikke er afgiftsberigtiget, og LD-aldersopsparing, hvor opsparingen er afgiftsberigtiget. Det foreslås, at der for begge typer af konti gives kontohaveren mulighed for at flytte midlerne til en anden pensionsordning inden for rammerne af pensionsbeskatningsloven Bruttoficering af LD-aldersopsparing til brug for fastsættelse af grundlaget for beregning af efterløn m.v.

12 Gældende ret Efter de gældende regler om efterløn, fleksydelse og delpension medfører opsparing på pensionsordninger, der er omfattet af afsnit I i pensionsbeskatningsloven, at efterløn, fleksydelse og delpension nedsættes. Der sker herunder nedsættelse for opsparing i LD. Der sker dog ikke nedsættelse for opsparing i Arbejdsmarkedets Tillægspension samt pensionsordninger, som er omfattet af pensionsbeskatningslovens 2, nr. 4, litra c-f, (invalidepension, ægtefælle- eller samleverpension og børnepension). Efter de gældende regler skal pengeinstitutter, livsforsikringsselskaber og pensionskasser m.v. indberette værdien af de omfattede pensionsrettigheder et halvt år, før medlemmet når efterlønsalderen. Det bemærkes, at fleksydelsesalderen og delpensionsalderen svarer til efterlønsalderen. For pensionsordninger med løbende, livsvarige udbetalinger indberettes et beregnet, årligt, livsvarigt beløb, og for andre pensionsordninger indberettes depotværdien. De indberettede beløb er før skat. Indberetningen sker til et pensionsregister (PERE), som administreres af SKAT. Er der tale om en aldersforsikring efter 10 A, aldersopsparing efter 12 A eller supplerende engangssum efter 29 A i pensionsbeskatningsloven, skal pengeinstituttet og pensionskassen m.v. inden indberetningen bruttoficere depotet, idet de tre pensionstyper er beskattede ved oprettelsen og/eller indbetalingen. Bruttoficeringen sker ved, at depotværdien af den del af ordningen, som hidrører fra indbetalinger, der forfaldt efter den 31. december 1979, og afkastet på ordningen siden denne dag, divideres med 0,627. Resten af depotværdien bruttoficeres ved at dividere med 0,767. Der skal dog ikke ske bruttoficering af den del af ordningen, som hidrører fra en arbejdstagers egne indbetalinger før den 1. januar 1972, samt fra afkastet heraf frem til tidspunktet for indberetningen af værdien af depotet. Efter de gældende regler om efterløn, fleksydelse og delpension skal pensionsbeløb, der udbetales i overensstemmelse med pensionsordningens aldersvilkår mellem medlemmets fyldte 60. år og efterlønsalderen, medregnes i beregningsgrundlaget for nedsættelse af ydelsen. Pengeinstituttet og pensionskassen m.v., herunder LD, skal ved indberetningen et halvt år før efterlønsalderen således også indberette den udbetalte pensionsordning. De udbetalte pensionsbeløb skal indberettes med et beløb før skat.

13 Hvis der er tale om en udbetalt aldersopsparing, aldersforsikring eller supplerende engangssum, skal depotet af pensionsordningen bruttoficeres inden indberetningen Lovforslaget Den afgiftsrabat, der gives mulighed for ved fremrykning af afgiftsbetalingen af opsparing i LD, vil umiddelbart betyde en mindre nedsættelse af efterløn, fleksydelse og delpension og dermed en forøgelse af udgiften til ydelsen. Det skyldes, at beregningsgrundlaget for nedsættelsen for opsparing i LD vil blive mindre, fordi den afgiftsberigtigede opsparing vil indgå i beregningsgrundlaget med et beskattet beløb i stedet for med et ubeskattet beløb. Det er ikke hensigten, at fremrykningen af beskatningen af opsparing i LD skal ændre på beregningsgrundlaget for nedsættelse af efterløn, fleksydelse og delpension. Det foreslås derfor, at LD skal indberette værdien af depotet af afgiftsberigtiget opsparing (LD-aldersopsparing) med en bruttoværdi. Forslaget indebærer herunder, at LD ved udbetaling af en LD-aldersopsparing, som finder sted efter personens fyldte 60. år, men før efterlønsalderen, også skal bruttoficere opsparingen ved indberetningen til PERE. Hvis der ved udbetaling før efterlønsalderen først betales afgift af opsparingen i LD ved udbetalingen, er opsparingens bruttoværdi kendt for LD, og der er i den forbindelse ikke behov for at bruttoficere opsparingen. En person, der i 2015 eller senere afgiftsberigtiger eller får udbetalt opsparing fra LD inden for fristen for afgiftsberigtigelse med de reducerede satser, vil i de allerfleste tilfælde være omfattet af to afgiftssatser i forbindelse med afgiftsberigtigelsen/udbetalingen. Der betales således 37,5 pct. af den del af opsparingen, der hidrører fra overskud, som tilskrives den enkelte kontohavers konto i fonden, første gang for perioden efter den 31. december 1979 og 22,5 pct. af den øvrige del af opsparingen, dvs. af værdien af kontoen pr. 31. december Efter de gældende regler skal der ske bruttoficering af aldersopsparing, aldersforsikring og supplerende engangssum, som alle tre er beskattede pensionsopsparinger, som beskrevet i afsnit De gældende bruttoficeringsfaktorer svarer tilnærmelsesvis til de bruttoficeringsfaktorer, der ville skulle anvendes i forhold til opsparing i LD for at bringe opsparingen op på niveauet før afgiftsberigtigelsen. Af administrationshensyn foreslås det, at de gældende bruttoficeringsfaktorer også skal gælde for opsparing i LD, der afgiftsberigtiges eller udbetales med afgiftsrabat.

14 Forslaget medfører, at den del af opsparingen, der hidrører fra overskud, som tilskrives den enkelte kontohavers konto i fonden første gang for perioden efter den 31. december 1979, bruttoficeres ved at dividere med 0,627. Den øvrige del af opsparingen bruttoficeres ved at dividere med 0,767. De foreslåede bruttoficeringsfaktorer betyder blandt andet, at i de tilfælde, hvor en person har overflyttet den afgiftsberigtigede opsparing i LD til en aldersopsparing, aldersforsikring eller supplerende engangssum, skal pensions- eller pengeinstituttet anvende de samme bruttoficeringsfaktorer på hele pensionsordningen. Hvis bruttoficeringsfaktorerne for opsparing i LD præcist skulle modsvare afgiftsrabatten, ville det betyde, at pensions- eller pengeinstituttet skulle anvende op til fire bruttoficeringsfaktorer på den samme opsparing; en til to bruttoficeringsfaktorer på den del, der vedrører den oprindelige aldersopsparing, og en til to bruttoficeringsfaktorer på den del, der vedrører opsparingen i LD. Formålet med bruttoficeringen er, at efterløns-, fleksydelses- og delpensionsmodtagerne i udgangspunktet ikke skal stilles anderledes end, hvis opsparingen ikke havde været afgiftsberigtiget. De foreslåede bruttoficeringsfaktorer betyder, at beregningsgrundlaget for nedsættelse af efterløn, fleksydelse og delpension som altovervejende udgangspunkt ikke bliver højere end den værdi, LD-opsparingen ville have haft, hvis den ikke havde været beskattet. 3. Økonomiske konsekvenser for det offentlige Lovforslaget indebærer, at der gives en rabat på beskatningen af kapitalpensioner/supplerende engangsydelser og LD-opsparinger, der udbetales rettidigt eller overføres, herunder konverteres, til en ikke-fradragsberettiget ordning. For kapitalpensioner og supplerende engangsydelser udgør rabatten 2,7 procent af grundlaget, mens den for LD-opsparingen foreslås at udgøre 2,5 procent. Rabatordningerne indebærer, at der sker en fremrykning af beskatningen af kapitalpensioner m.v. og LD-opsparing, hvorved de fremtidige skatteindtægter bortfalder. Samlet skønnes lovforslaget at medføre et umiddelbart merprovenu på ca. 14,9 mia. kr. i 2015, mens der i de følgende år bliver tale om et mindreprovenu svarende til de skatteindtægter, der ellers ville være kommet i fravær af den fremrykkede beskatning, jf. tabel 1. Målt i varig virkning skønnes lovforslaget at medføre et årligt mindreprovenu på ca. 15 mio. kr. Isoleret set skønnes forlængelsen af perioden, hvor kapitalpensioner og supplerende engangsydelser, der udbetales rettidigt eller overføres, herunder konverteres, til en ikkefradragsberettiget ordning, med stor usikkerhed at medføre et umiddelbart merprovenu på ca. 6 mia. kr. i 2015, mens rabat for udbetalinger og omlagt LD-opsparing skønnes at medføre et

15 umiddelbart merprovenu på ca. 8,9 mia. kr. i 2015, jf. også nedenfor. Tabel 1. De samlede provenumæssige konsekvenser af lovforslaget Finansårsvirkning 2015-niveau, Mio kr. Varig virkning Umiddelbar provenuvirkning i alt Heraf 4.1 Rabatordningen for kapitalpensioner Heraf 4.2 Rabat for LD- udbetalinger m.v Provenuvirkning efter tilbageløb Heraf 4.1 Rabatordningen for kapitalpensioner Heraf 4.2 Rabat for LD udbetalinger m.v Provenuvirkning efter tilbageløb og adfærd Heraf 4.1 Rabatordningen for kapitalpensioner Heraf 4.2 Rabat for LD-udbetalinger m.v Anm: Der er også indregnet effekten af, at førtidspensionister m.fl. kan få udbetalt deres LD-opsparing før alder 60 med rabat. For finansåret 2015 skønnes lovforslaget at medføre et engangsprovenu på ca. 14,9 mia. kr. Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser for kommuner og regioner Forlængelse af rabat på afgiften ved omlægning af eksisterende kapitalpensioner til 2015 Generelt betyder rabatordningen dels, at de oprindelige afgiftsbetalinger i forbindelse med rettidige udbetalinger bliver fremrykket, dels et engangs mindreprovenu for staten svarende til værdien af rabatten. Størrelsen af henholdsvis betalingsforskydningerne og engangs mindreprovenuet vil således være stigende med antallet af personer, der gør brug af rabatordningen. Det skønnes med stor usikkerhed, at forlængelsen af rabatperioden vil medføre et umiddelbart merprovenu på ca. 6 mia. kr., svarende til, at der omlægges kapitalpensioner og supplerende engangsydelse for ca. 16 mia. kr. Det varige mindreprovenu skønnes at udgøre ca. 5 mio. kr Rabat på afgiften af udbetaling fra og konvertering af konti i Lønmodtagernes Dyrtidsfond Denne del af lovforslaget medfører, at alle personer, der i 2015 er 60 år eller derover, vil kunne få udbetalt deres LD-opsparing med rabat eller betale en særlig, lav afgiftssats mod, at deres fremtidige udbetalinger er skattefrie. For 2016 og fremefter omfatter rabatten kun de personer, som fylder 60 år i det pågældende indkomstår, hvorfor provenuet fremadrettet vil være væsentligt lavere. Det skønnes, at LD s formue primo 2015 udgør ca. 54 mia. kr. Heraf skønnes godt 50 pct. at kunne henføres til personer, der i 2015 er 60 år eller derover, svarende til en formue på knap 28 mia. kr. Det er beregningsteknisk forudsat, at alle personer benytter sig af rabatordningen, hvorfor afgiftsbetalingerne i 2015 samlet skønnes at udgøre ca. 10,2 mia. kr. Dertil kommer et beskedent merprovenu fra de førtidspensionister m.fl., der også har gavn af rabatordningen.

16 Imidlertid betyder rabatordningen også, at de forventede indtægter fra LD ved en videreførelse af gældende regler i 2015 udebliver. Disse skønnes at udgøre ca. 1,3 mia. kr., således at merprovenuet samlet set skønnes at udgøre ca. 8,9 mia. kr. I 2016 skønnes ca. 4 mia. kr. af LD s formue at kunne henføres til personer, der fylder 60 år. Det skønnes på denne baggrund, at provenuet umiddelbart vil udgøre ca. 1,5 mia. kr., mens det forventede provenu fra LD ved en videreførelse af gældende regler skønnes at udgøre ca. 1,3 mia. kr. Dermed skønnes det umiddelbare merprovenu i 2016 at udgøre ca. 225 mio. kr., jf. tabel Lønmodtagernes Dyrtidsfond flytteret og omlægning Forslaget har ingen provenumæssige konsekvenser Bruttoficering af LD-aldersopsparing til brug for fastsættelse af grundlaget for beregning af efterløn m.v. Bruttoficeringen har til hensigt at sikre, at efterlønsmodtagerne ikke stilles anderledes end efter de nuværende regler. En videreførelse af uændrede regler ville være forbundet med en merudgift til efterløn, fleksydelse og delpension. Med lovforslaget skønnes udgifterne til efterløn, fleksydelse og delpension omtrent at være uændret. 4. Administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget skønnes at medføre engangsudgifter til it-udvikling på 0,9 mio. kr. 5. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Afgiftsrabatten ved udbetaling af og omlægning af LD-kontoen vil i 2015 betyde, at LD ekstraordinært skal realisere aktiver til betaling af afgift for de personer, som ønsker at konvertere deres LD-opsparing til en ikke-fradragsberettiget ordning. Udfordringerne begrænses dog af, at det kun er personer på 60 år eller derover, som har mulighed for at anvende rabatten i Administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget medfører administrative konsekvenser for Lønmodtagernes Dyrtidsfond, idet der vil være administrativt arbejde forbundet med at administrere en ny opsparingstype. De administrative konsekvenser er ikke kvantificeret nærmere. 7. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 8. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser.

17 Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 10. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Et udkast til lovforslag er den 31. oktober 2014 sendt i ekstern høring med frist den 19. november Høringen har ikke kunnet afsluttes inden fremsættelsen, ligesom det ikke er muligt at have en høringsperiode på fire uger. Det skyldes, at forståelsen om pensionspakken først blev opnået den 3. oktober 2014, og at lovforslaget skal vedtages inden årsskiftet, således at forlængelsen af afgiftsrabatten på udbetaling og overførsel, herunder konvertering af kapitalpension til aldersforsikring eller aldersopsparing, kan få virkning fra årsskiftet. Et udkast til lovforslaget er sendt i ekstern høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: Advokatsamfundet, Akademikerne, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, ASE, ATP, Beskæftigelsesrådet, borger- og retssikkerhedschefen i SKAT, CEPOS, Cevea, Dansk Aktionærforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv, Danske Advokater, Danske Regioner, Danish Venture Capital and Private Equity Association, Den Danske Skatteborgerforening, DI, Finansrådet, Finanstilsynet, Foreningen Danske Revisorer, Forsikring & Pension, FSR-danske revisorer, FTF, HK-Kommunal, HK-Privat, Håndværksrådet, InvesteringsFondsBranchen, KL, Kraka, Kristelig Arbejdsgiverforening, Kristelig Fagforening, Landsskatteretten, Ledernes Hovedorganisation, LO, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Nasdaq OMX Copenhagen A/S, Nationalbanken, SKAT, Skatteankestyrelsen, SRF Skattefaglig Forening, Videncentret for Landbrug og Ældre Sagen. 12. Sammenfattende skema Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget Økonomiske konsekvenser for det offentlige Administrative konsekvenser for det offentlige Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Positive konsekvenser/ mindreudgifter Samlet set skønnes lovforslaget at medføre et umiddelbart merprovenu på ca. 14,9 mia. kr. i Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser for kommuner og regioner. Ingen Ingen Negative konsekvenser/merudgifter Målt i varig virkning skønnes lovforslaget at medføre et mindreprovenu på ca. 20 mio. kr. årligt efter tilbageløb og adfærd. Lovforslaget skønnes at medføre engangsudgifter til it-udvikling på 0,9 mio. kr. Afgiftsrabatten ved udbetaling af og omlægning af LD-kontoen vil i 2015

18 Administrative konsekvenser for erhvervslivet Ingen betyde, at LD ekstraordinært skal realisere aktiver til betaling af afgiften. Udfordringerne herved begrænses dog af, at LD først vil skulle udbetale LD-konti til reducerede afgiftssatser fra den 1. april Lovforslaget medfører administrative konsekvenser for Lønmodtagernes Dyrtidsfond, idet der vil være administrativt arbejde forbundet med at administrere en ny opsparingstype. De administrative konsekvenser vil ikke blive kvantificeret nærmere. Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Ingen Ingen Ingen Ingen Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Pensionsbeskatningslovens 14 A fastsætter de afgiftssatser, der skal finde anvendelse på udbetalinger fra LD og fra beløb, der er overført fra LD til en kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed og kapitalforsikring i pensionsøjemed) omfattet af pensionsbeskatningsloven. Da der foreslås flere ændringer af beskatningen af udbetalinger fra LD, foreslås det at affatte pensionsbeskatningslovens 14 A på ny. Til stk. 1 De foreslåede regler i stk. 1 er en videreførelse af gældende ret. Det fremgår af bestemmelsen,

19 at ved udbetaling efter lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond betales en afgift på 40 pct., jf. dog stk. 2-4, af den del af udbetalingerne, der tilskrives den enkelte kontohavers konto i fonden, første gang for perioden efter den 31. december Af den øvrige del af udbetalingen betales en afgift på 25 pct., jf. dog stk Den ændrede affattelse af bestemmelsen i forhold til den gældende indeholder kun ændringer af sproglig karakter og dermed ingen indholdsmæssige ændringer. Til stk. 2 Efter 2, stk. 1, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond kan en kontohaver, for hvem der er indbetalt beløb i medfør af lov om midlertidig indbetaling fra staten til Arbejdsmarkedets Tillægspension af visse dyrtidsportioner, kræve udbetaling af beløbet med tillæg af, hvad der er tilskrevet kontohaverens konto i medfør af 6 g i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Efter 2, stk. 1, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond kan en kontohaver med en konto i LD kræve udbetaling af kontoen, 1) når kontohaveren er fyldt 60 år, 2) ved tilkendelse af førtidspension efter lov om social pension, 3) ved overgang til at modtage aktuel egenpension efter regler for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken og for kommunale tjenestemænd samt efter regler for ansatte i stillinger, hvortil der er knyttet en pensionsordning, der i det væsentlige giver rettigheder som efter lov om tjenestemandspension, 4) ved overgang til at oppebære alderspension eller tilkendelse af invalidepension, invalidesum eller anden ydelse på grundlag af et varigt tab af erhvervsevne på 50 pct. eller derover fra en godkendt pensionsordning, der er oprettet efter aftale mellem en lønmodtager og dennes arbejdsgiver eller hjemlet i henhold til kollektiv overenskomst, regulativ m.v., 5) ved tilkendelse af erstatning for tab af erhvervsevne på 50 pct. eller derover i henhold til lov om arbejdsskadesikring, erstatningsansvarsloven eller andre dertil svarende love, eller 6) ved tilkendelse af udenlandske pensioner eller erstatning for tab af erhvervsevne på 50 pct. eller derover, der svarer til dem, som er nævnt i nr. 2-5 ovenfor, 7) når der er indtrådt en livstruende sygdom i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i medfør af pensionsbeskatningslovens 25, stk. 2, som finder tilsvarende anvendelse, 8) ved flytning til udlandet for at tage varig bopæl og efter at have haft ophold i udlandet i 6 måneder, 9) ved flytning til Grønland eller Færøerne for at tage varig bopæl der og efter at have haft ophold der i 5 år.

20 Det foreslås i stk. 2, at hvis en eller flere af disse betingelser for udbetaling af LD-kontoen er opfyldt den 31. marts 2015 (betingelsen kan være opfyldt på et tidligere tidspunkt), pålægges udbetalinger, der sker i henhold til anmodninger indgivet til LD i perioden 1. april december 2015, en reduceret afgift på 37,5 pct. af den del af udbetalingen, der tilskrives kontoen efter den 31. december 1979, i stedet for den gældende afgiftssats på 40 pct. Den øvrige del af udbetalingen, dvs. indbetalinger og tillæg frem til udgangen af 1979, pålægges en reduceret afgiftssats på 22,5 pct. i stedet for 25 pct. Det vil sige, at rabatten på begge afgiftssatser er på 2,5 procentpoint. Afgiftsrabatten gælder som nævnt for udbetalinger, der vedrører kontohaverens anmodninger til LD i perioden 1. april december 2015 om udbetaling. Afgørende for, hvilke afgiftssatser der skal anvendes, er således tidspunktet for kontohaverens anmodning om udbetaling af kontoen og ikke tidspunktet for udbetaling fra LD. Forslaget indebærer, at personer, der er fyldt 60 år den 31. marts 2015, eller som på denne dato opfylder betingelserne for udbetaling af kontoen, må vente til den 1. april 2015 eller senere med at anmode om at få kontoen udbetalt, hvis kontoen skal udbetales til de reducerede afgiftssatser. LD kan først håndtere anmodninger om udbetaling til de reducerede afgiftssatser fra den 1. april Baggrunden er, at lovforslaget kræver ændring af administrative procedurer og omlægning af it-systemer i LD, ligesom der tages behørigt hensyn til, at realisation af aktiverne i LD kan forberedes og afvikles bedst muligt, idet omfanget af realisationen kan blive betydelig. For anmodninger om udbetaling, der indgives til LD til og med den 31. marts 2015, gælder afgiftssatserne på 40 pct. og 25 pct. LD vil tydeligt informere kontohaverne om, at hvis de indgiver anmodninger i den nævnte periode, vil udbetalingen ikke kunne ske til den reducerede afgift. LD kan ikke udskyde udbetalinger på baggrund af anmodninger fra før den 31. marts 2015 til efter denne dato alene for at sikre kontohaverne en afgiftsrabat. Alene for anmodninger, der modtages efter den 31. marts 2015, vil udbetalingen ske med de reducerede afgiftssatser i 2015 forudsat, at betingelserne for afgiftsrabat i øvrigt er opfyldt. Til stk. 3 Det forslås i stk. 3, at hvis en af betingelserne for udbetaling efter 2, stk. 1, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. bemærkningerne til stk. 2 ovenfor, opfyldes den 1. april 2015 eller senere, skal der af det udbetalte beløb betales en afgift på 37,5 pct. af den del, som er tilskrevet kontoen i LD efter den 31. december Af den øvrige del af udbetalingen betales en afgift på 22,5 pct. Det er en betingelse for anvendelse af de reducerede afgiftssatser, at kontohaveren har anmodet LD om udbetaling senest ét år efter, at betingelserne for udbetaling er opfyldt.

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Fremsat den 5. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Fremsat den 5. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) 2014/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-4371532 Fremsat den 5. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2014-15 Fremsat den 5. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Forlængelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 14-4371532 Udkast Den 31. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Forlængelse af rabat på afgiften ved omlægning af eksisterende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love LOV nr 1531 af 27/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. august 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-4371532 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1120 af 17/09/2015

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt 8. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173537 Dato: 5. december 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt 15. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom)

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 298 Offentligt Beskæftigelsesministeriet xx oktober 2006 ArC j.nr. 6141-0007 1. Udkast Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling

Læs mere

Til. Folketinget - Skatteudvalget

Til. Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 196 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173687 Dato: 30. august 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 196 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017

LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2009-0012669 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1246

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 2 Offentligt 27. november 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 16 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2017 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Målretning

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast Forslag. til. (Udvidelse af årsopgørelsesordningen og indberetning af udbytter m.v.

Skatteministeriet J. nr Udkast Forslag. til. (Udvidelse af årsopgørelsesordningen og indberetning af udbytter m.v. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 2 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 12-0173537 Udkast 8.11.2012 Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love (Udvidelse

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Skatteministeriet 20. juli 2012 Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Med forslaget sker der en fremrykning af skattebetalingen

Læs mere

Generelle bemærkninger: Mange steder i lovforslaget skrives ATP eller andre forkortelser. Ændringer i ATP-loven: 17 r affattes således:

Generelle bemærkninger: Mange steder i lovforslaget skrives ATP eller andre forkortelser. Ændringer i ATP-loven: 17 r affattes således: Generelle bemærkninger: Mange steder i lovforslaget skrives ATP eller andre forkortelser. 1. Ændring af SUPP-ordningen tekst fra lovforslaget i høring (4. sept. 2012). Normalt skrives navne fuldt ud i

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-170-0904 Udkast (2) 2. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-170-0904 Udkast (2) 2. januar 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 83 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-170-0904 Udkast (2) 2. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, arbejdsmarkedsfondsloven og kildeskatteloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. august 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2010 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love LOV nr 1365 af 28/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2011-0011482 Senere ændringer til forskriften LBK nr

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013. Forslag. 3. I 17, stk. 1, 6. pkt., der bliver 8. pkt., ændres 4. pkt. til: 6. pkt.

Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013. Forslag. 3. I 17, stk. 1, 6. pkt., der bliver 8. pkt., ændres 4. pkt. til: 6. pkt. Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 283 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om delpension

Forslag. Lov om ændring af lov om delpension 2011/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., J.nr. 2011-0011776 Fremsat den 21. november 2011 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2013-14 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Tilpasning af procenttillæg

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 55 Folketinget 2014-15

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 55 Folketinget 2014-15 Til lovforslag nr. L 55 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Forlængelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012

Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012 Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af fradragsret m.v. for indbetalinger til kapitalpension,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar Aldersforsikring Spørgsmål og svar Hvad er en aldersforsikring? Aldersforsikring blev indført ved lov den 18. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig blev det ikke længere muligt at

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven 2013/1 LSF 95 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-6090528 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fleksydelse

Forslag. Lov om ændring af lov om fleksydelse 2011/1 LSF 21 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., J.nr. 2011-0011775 Fremsat den 21. november 2011 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om delpension

Bekendtgørelse af lov om delpension LBK nr 1120 af 17/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j. nr. 15/01997

Læs mere

3. udkast. Betænkning

3. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2011-12 L 196 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 196 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. september 2012 3. udkast (Nyt ændringsforslag nr. 15 fra skatteministeren.

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland 1 Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvem er omfattet af den grønlandske skattereform? Lov om indkomstbeskatning blev ændret ved Forårssamlingen 2016 vedrørende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 13 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland

QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvem er omfattet af den grønlandske skattereform? Lov om indkomstbeskatning blev ændret ved Forårssamlingen

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2009-10. Fremsat den 11. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2009-10. Fremsat den 11. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2009-10 Fremsat den 11. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Skatteudvalget L 196 Bilag 12 Offentligt

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Skatteudvalget L 196 Bilag 12 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 L 196 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 196 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 6. september 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse KL Side 1 I henhold til 23, stk. 1 og 2, i pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd for kommuner inden for KL s forhandlingsområde fastsættes følgende regler om fratrædelsesgodtgørelse:

Læs mere

Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing

Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing 13. januar 2009 FIN/RRH Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing Økonomistyrelsen sender hermed udkast til forslag til lov

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 5 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Vejledning om fleksibel efterløn

Vejledning om fleksibel efterløn Vejledning om fleksibel efterløn Indledning I bekendtgørelse nr. 1576 af 17. december 2013 om fleksibel efterløn, er der fastsat regler om fleksibel efterløn. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing

Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing Side 1 af 8 Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing 1 I lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing, jf. lovbekendtgørelse nr. 724 af

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 208 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-321-0016 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING

FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING KORT OM LD Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) blev etableret i 1980. Fonden blev skabt af indefrosne dyrtidsportioner, der blev indbetalt i perioden 1977-79 til alle danske lønmodtagere,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 966 af 20/09/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-411-0048 Senere ændringer til forskriften LOV nr 513 af 07/06/2006

Læs mere

2011/1 BTL 196 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 6. september Betænkning.

2011/1 BTL 196 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 6. september Betænkning. 2011/1 BTL 196 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 6. september 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring Pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende livrenter Side 1 af 6 En pensionsordning med løbende udbetalinger omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for ( ) UDKAST Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension. (Regulering af folkepensionsalderen)

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for ( ) UDKAST Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension. (Regulering af folkepensionsalderen) Version 10-09-2015 Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for ( ) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Regulering af folkepensionsalderen) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 391 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-321-0014 Udkast (1) 17. august 2009 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Vejledning om fradrag i efterløn

Vejledning om fradrag i efterløn Beskæftigelsesudvalget 2017-18 L 77 Bilag 6 Offentligt Vejledning om fradrag i efterløn I bekendtgørelse nr. 403 af 26. april 2017 er der fastsat regler om fradrag i efterløn. I denne vejledning uddybes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 224 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-321-0013 Udkast 20. marts 2009 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (Loft for indbetalinger til rateordninger

Læs mere

Ligninger for kapitalpension efter skattereform 2012

Ligninger for kapitalpension efter skattereform 2012 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 2. oktober 2012 1 Ligninger for kapitalpension efter skattereform 2012 Resumé: Centrale brugere af ADAM har behov for med modelversion

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\567448\Dokumenter\567448.fm 26-02-08 12:43 k04 bpe. Fremsat den 27. februar 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\567448\Dokumenter\567448.fm 26-02-08 12:43 k04 bpe. Fremsat den 27. februar 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 27. februar 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven (Præciseringer af kompensationsordning)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast 1

Skatteministeriet J.nr Udkast 1 Skatteministeriet J.nr. 2017-2325 Udkast 1 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (Korrektion af fejlagtige indbetalinger til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger) 1 I pensionsbeskatningsloven,

Læs mere

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL. 17.00 Pkt. 4.1 Redegørelse for gennemførelse af nye, forbedrede pensionsordninger efter pensionsvalget i 2006, fremsat af Hans Hagen Redegørelse,

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

LOV nr 1354 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. (Udvidelse af årsopgørelsesordningen, indberetning af udbytter m.v.

LOV nr 1354 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. (Udvidelse af årsopgørelsesordningen, indberetning af udbytter m.v. LOV nr 1354 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0173537 Senere ændringer til forskriften LBK nr 106 af 23/01/2013 LBK

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28 PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar 19.09.2013 Vi har modtaget Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede I 1 i lov nr. XXX om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og

Læs mere

Forslag. Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag

Forslag. Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag 2017/1 LSF 89 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/09006 Fremsat den

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen)

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 5 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 15-2660247 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) 1 I ligningsloven,

Læs mere

2010/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag.

2010/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. 2010/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2010-353-0034 Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag

UDKAST. Forslag. til. Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag UDKAST Forslag til Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag Kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 1. En person, som har indbetalt efterlønsbidrag, der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 11 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 11 Offentligt Skatteudvalget L 200 - Bilag 11 Offentligt J.nr. 2009-321-0013 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 200 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension 2008/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 1. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2008-0003478 Fremsat den 24. oktober 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere