Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold."

Transkript

1 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på grundlag af SKATs oplysninger om dine forventede indkomster og fradrag for. Denne automatiske forskudsregistrering sker med udgangspunkt i enten din årsopgørelse for 2010 eller din forskudsopgørelse for Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. Har du købt eller solgt ejerbolig eller har du ændringer til en ejerbolig skal du bruge et særligt forskudsskema vedrørende ejendomsværdiskat. Skemaet kan hentes på eller fås hos SKAT. Undgå restskat En korrekt forskudsopgørelse er en fordel for dig, fordi du kan undgå at skulle betale restskat, når din skat passer. Oplysninger om skatteforhold for 2013 Der er også plads på skemaet til at give oplysninger om dine skatteforhold for Indsender du skemaet efter 10. januar, foreslår SKAT, at du også skriver tallene for Du er altid velkommen til at spørge SKAT. Her kan du også få pjecen Forskudsskatten. Skal altid udfyldes Enten Eller Alle mine indkomst- og fradragsbeløb er skrevet i skemaet Sæt kryds Kun felter med nye eller ændrede indkomst- / fradragsbeløb er udfyldt. Jeg har skrevet 0, hvis et beløb skal ændres til 0. Sæt kryds Dato Underskrift Telefonnummer Telefonnummer ( arbejde ) Udfyldes kun ved ændringer i løbet af Oplysninger om løn i Start på næste lønperiode ( dato ) 366 Lønindkomst mv. til den anførte dato ( før fradrag af AM-bidrag mv. ) Pension, dagpenge, SU mv. til den anførte dato ( ikke AM-bidragspligtig ) A-skat til den anførte dato 360 kr. 353 kr. 361 kr

2 2/6 Lønmodtagere og pensionister mv Felt Personlig indkomst, hvoraf der skal betales AM-bidrag Personlig indkomst, hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag Fradrag i personlig indkomst Kapitalindkomst Pensionslignende ydelser fra tidligere arbejdsgiver Lønindkomst, bestyrelseshonorar og personalegoder, der er A-indkomst, fx fri bil, fri telefon ( efter fradrag af ATP- og pensionsbidrag ) Indkomst ved privat dagpleje og hushjælp, vederlag fra foreninger mv. (før fradrag af AM-bidrag) Honorarer og løn til civile værnepligtige Pension fra ATP Sygedagpenge og arbejdsløshedsdagpenge Social pension Stipendier fra SU Statslige pensioner, der udbetales af Økonomistyrelsen Ældrecheck Modtaget underholdsbidrag Efterløn, delpension og orlovsydelse Kontanthjælp Andre pensioner fx kommunal tjenestemandspension og private pensionsordninger med løbende udbetaling og ratepension Udenlandsk pension til dansk beskatning Personalegoder, legater, gruppelivsforsikringer og uddelinger fra foreninger og fonde mv. Anden personlig indkomst Bidrag og præmie til privattegnede ratepensioner og ophørende livrente (højst kr. i ) Bidrag og præmie til andre privattegnede pensionsordninger, herunder til livsvarige pensionsordninger Bidrag og præmie til privattegnet kapitalpension (højst kr. i ) Andre fradrag i personlig indkomst Indskud på iværksætterkonto Fradrag for udenlandske gæstestuderende fra visse lande Renteindtægter af indestående i pengeinstitutter mv. Renteindtægter af obligationer samt pantebreve i depot Gevinst/tab på obligationer, der er optaget til handel på et reguleret marked Gevinst/tab på obligationer, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked Gevinst/tab på aktier/beviser i investeringsselskaber (tab angives med minus) Gevinst/tab på beviser i minimumsudloddende obligationsinvesterende investeringsforeninger (tab angives med minus) Lejeindtægt ved udleje af helårsbolig en del af året samt sommerhusog værelsesudlejning. Gælder kun egen bolig Udlodning fra investeringsselskab-/forening, hvor der er indeholdt udbytteskat Reservefondsudlodning og kapitalværdistigninger af pensionsordninger Over- /underskud ved skibsvirksomhed (underskud angives med minus). Overskud ved anpartsvirksomhed Anden kapitalindkomst, herunder avancer af finansielle kontrakter. Renteindtægter af pantebreve der ikke er i depot (tab angives med minus)

3 Fradrag i kapitalindkomst Ligningsmæssige fradrag Diverse Renteudgifter af statslige og statsgaranterede studielån Renteudgifter af gæld til pengeinstitutter, pensionskasser, forsikrings- og finansieringsselskaber samt kontokortordninger. Renteudgifter af pantebreve i depot Renteudgifter af gæld til realkreditinstitutter og reallånefonde samt fradragsberettigede kurstab ved omlægning af kontantlån Renteudgifter af anden gæld, herunder renteudgifter af pantebreve, der ikke er i depot Befordringsfradrag Bidrag til A-kasse, efterlønsordning og fleksydelse. Fagligt kontingent (højst i ) Standardfradrag for børnedagplejere og fiskere. Ansattes årlige betaling vedrørende PC-ordning (højst kr.). DIS-fradrag, begrænset fart Rejseudgifter (højst kr. i ) Øvrige lønmodtagerudgifter kr. kr i Underholdsbidrag til tidligere ægtefælle og børnebidrag Gaver til forening mv. ( højst kr. ) Udgifter til fredede ejendomme Servicefradrag (højst i ) Bidrag og præmie til arbejdsgiveradministreret kapitalpension og supplerende engangsydelse ( efter fradrag af AM-bidrag) Indskud til arbejdsgiveradministreret rateforsikring/opsparing og ophørende livrente Felt /6 Selvstændige Virksomhedsbeløb Kapitalafkastordning Overskud af selvstændig virksomhed før beløb overført til medarbejdende ægtefælle, før AM-bidrag mv., før renter og før rentekorrektion Ydelser vedrørende lov om biblioteksafgift Underskud af selvstændig virksomhed før renter og før rentekorrektion Fradrag for medarbejdende ægtefælle, højst kr. i Renteindtægter i virksomhed Anden kapitalindkomst i virksomhed Renteudgifter i virksomhed Kontingent vedrørende virksomhed Ønskes beskatning efter reglerne i kapitalafkastordningen? Hvis ja, sæt kryds Overført fra konto for konjunkturudligning tillagt 25% konjunkturudligningsskat ( ) Overført fra konto for konjunkturudligning tillagt 28% konjunkturudligningsskat ( ) Overført fra konto for konjunkturudligning tillagt 30% konjunkturudligningsskat ( ) Kapitalafkast Indkomst til beskatning efter reglerne om konjunkturudligning ( henlæggelse )

4 4/6 Felt 2013 Virksomhedsordning Rentekorrektion Ønskes beskatning efter reglerne i virksomhedsordningen? Hvis ja, sæt kryds Kapitalafkast Indkomst til beskatning efter reglerne i virksomhedsordningen Hævet opsparet overskud i , der er beskattet med 25% Hævet opsparet overskud i , der er beskattet med 28% Hævet opsparet overskud i , der er beskattet med 30% Hævet opsparet overskud i , der er beskattet med 32% Hævet opsparet overskud i , der er beskattet med 34% Hævet opsparet overskud i 1991, der er beskattet med 38% Hævet opsparet overskud før 1991, der er beskattet med 50% Udligningsordning for kunstnere Overført fra konto for udligning for kunstnere 25% Overført fra konto for udligning for kunstnere i virksomhed 25% Dansk sømandsindkomst Søindkomst DIS-indkomst Søindkomst, Færøerne og Grønland Antal sødage Antal DIS-dage, anden fart Antal DIS-dage, begrænset fart Søfradrag Søindkomst DIS-indkomst, anden fart DIS-indkomst, begrænset fart Fradrag DIS-fradrag, anden fart 453

5 Udenlandsk indkomst og fradrag Personlig indkomst Fradrag i personlig indkomst Kapitalindkomst Ligningsmæssige fradrag Virksomhedsbeløb Anden udenlandsk personlig indkomst fra dansk arbejdsgiver (AM-bidragspligtig) Lønindtægt fra dansk eller udenlandsk arbejdsgiver (AM-bidragspligtig)* Anden udenlandsk personlig indkomst fra udenlandsk arbejdsgiver (AM-bidragspligtig) Betalt udenlandsk skat af udenlandsk personlig indkomst (vedr. 282 og 287) Udenlandsk lønindtægt fra dansk arbejdsgiver med halv lempelse (AM-bidragspligtig) Udenlandsk lønindtægt fra udenlandsk arbejdsgiver med halv lempelse (AM-bidragspligtig) Udenlandsk personlig indkomst gl. exemption (AM-bidragspligtig) Udenlandsk pension, credit Betalt udenlandsk skat af udenlandsk pension i felt 290 Udenlandsk pension, gl. exemption Pension fra udlandet, exemption Pension credit, særlig ordning i udlandet Betalt udenlandsk skat af pension fra en særlig ordning (vedr. 223) Pension exemption, særlig ordning i udlandet Fradrag for udenlandske obligatoriske sociale bidrag Udenlandsk kapitalindkomst (tab angives med minus) Betalt udenlandsk skat vedr. udenlandsk kapitalindkomst (vedr. 298) Udenlandsk kapitalindkomst ( gl. exemption ) (tab angives med minus) Ligningsmæssige fradrag vedrørende udenlandsk lønindtægt Ligningsmæssige fradrag vedrørende anden udenlandsk personlig indkomst Ligningsmæssige fradrag vedrørende udenlandsk personlig indkomst med halv lempelse ( felt 286 og 294 ) Ligningsmæssige fradrag vedrørende udenlandsk personlig indkomst (gl. exemption) Over- / underskud af udenlandsk virksomhed (underskud angives med minus) Kontingent vedrørende udenlandsk virksomhed Nettorenter i udenlandsk virksomhed (negativt beløb angives med minus) Rentekorrektion for udenlandsk virksomhed Udenlandsk indkomst til beskatning efter reglerne i virksomhedsordningen Udenlandsk indkomst til beskatning efter reglerne om konjunkturudligning Udenlandsk kapitalafkast, kapitalafkastordningen Udenlandsk kapitalafkast, virksomhedsordningen Felt /6 * Hvor betingelserne i ligningslovens 33 A, stk. 1, er opfyldt.

6 6/6 Diverse beløb Underskud Uudnyttet underskud i skattepligtig indkomst fra Felt Underskud fra i personlig indkomst, til modregning i AM-bidragsgrundlaget Aktieindkomst Ophævet etableringskonto mv. Uudnyttet underskud i personlig indkomst fra Udbytte af danske aktier optaget til handel på et reguleret marked, i dansk depot, og udlodning fra visse investeringsforeninger (før udbytteskat) Udbytte af danske aktier optaget til handel på et reguleret marked og anden udlodning fra visse investeringsforeninger (før udbytteskat) Udbytte af danske aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, i dansk depot (før udbytteskat) Udbytte af danske aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, og anden udlodning fra visse investeringsforeninger (før udbytteskat) Gevinst/tab på aktier, optaget til handel på et reguleret marked, samt investeringsforeningsbeviser i aktieinvesterende og/eller akkumulerende investeringsforeninger (tab angives med minus) Udbytte og udlodning af aktier/investeringsbeviser, optaget til handel på et reguleret marked, og hvor der ikke er indeholdt dansk udbytteskat Gevinst/tab på danske aktier/visse investeringsforeningsbeviser, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, og dansk udbytte/udlodning, hvor der ikke er indeholdt dansk udbytteskat (tab angives med minus) Udbytte af udenlandske aktier optaget til handel på et reguleret marked, i dansk depot. Udbytter af aktier i visse lande fx Frankrig, Grønland, Kenya og Spanien skal i felt 503 Udbytte af udenlandske aktier optaget til handel på et reguleret marked og anden udlodning fra visse investeringsforeninger (før udbytteskat), og som ikke er medtaget i felt 509 Udbytte af udenlandske aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked og ikke er i dansk depot (før udbytteskat) Gevinst/tab på udenlandske aktier/investeringsforeningsbeviser, optaget til handel på et reguleret marked, og udenlandsk udbytte/udlodning, hvor der ikke er indeholdt udenlandsk udbytteskat. (tab angives med minus) Gevinst/tab på udenlandske aktier/visse investeringsforeningsbeviser, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, og udenlandsk udbytte/udlodning, hvor der ikke er indeholdt udenlandsk udbytteskat (tab angives med minus) Betalt udenlandsk udbytteskat vedrørende aktier, der ikke er i dansk depot Udbytteskat af udenlandske aktier optaget til handel på et reguleret marked, i dansk depot Samlet fradragsberettiget tab for tidligere indkomstår vedrørende aktier mv. optaget til handel på et reguleret marked Samlet fradragsberettiget tab for tidligere indkomstår ( ) vedrørende salg af unoterede aktier Ophævet etableringskonto, indskud foretaget senest 31/ Ophævet etableringskonto, indskud foretaget efter 1/ Hævning af etableringskontomidler til køb af aktier mv. 215 Genvundne afskrivninger mv. Hævning af iværksætterkonto til køb af aktier mv. Personlig engangsindkomst Fortjeneste / tab ved ophør af visse skibsprojekter (tab angives med minus). Fortjeneste ved ophør af anden anpartsvirksomhed

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

Skatteberegning af fysiske personer. Skatteberegning af fysiske personer Afhandling forår 2005 nr. 3

Skatteberegning af fysiske personer. Skatteberegning af fysiske personer Afhandling forår 2005 nr. 3 Skatteberegning af fysiske personer Louise Søndergaard Nielsen Side 1 af 91 Indholdsfortegnelse Skatteberegning af fysiske personer 1 - Indledning...4 2 - Problemformulering...4 3 - Afgrænsning...6 4 -

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år.

Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år. Til Medlemmerne af Dansk Komponist Forening Lautrupgade 9, 5. 2100 København K SELVANGIVELSEN FOR 2014 Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år. Til skatteydere, der ikke

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013

Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013 S2 Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013 Hvem skal indsende selvangivelse i 2013? Ikke alle personer skal indsende selvangivelse for 2013, hvis de har været skattepligtige til Grønland i 2013.

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Skatteguide 2012/2013

Skatteguide 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteguide 2012/2013 Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2012/2013 inde holder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2012, samt

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

revision skat rådgivning

revision skat rådgivning revision skat rådgivning atser og beløbsgrænser 2014/2015 Vi skaber værdi for kunden, fordi vi gør os umage med at forstå kundens behov, udfordringer og mål. Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst................................................

Læs mere

Satser og beløbsgrænser 2013/2014, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 15. december 2013

Satser og beløbsgrænser 2013/2014, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 15. december 2013 KAEABE 2014 atser og beløbsgrænser 2013/2014, 1. oplag Revita og Karnov Group Denmark A/ Redaktionen afsluttet 15. december 2013 Karnov Group Denmark A/ kt. Petri Passage 5, 1165 København K lf. 33 740

Læs mere

Fremmed flag Søforklaring 2009. DIS eller DAS

Fremmed flag Søforklaring 2009. DIS eller DAS Fremmed flag Søforklaring 2009 DIS eller DAS Farvel og tak Denne udgave af DIS eller DAS Søforklaring bliver den sidste, da jeg med udgangen af april måned 2009 har valgt at gå på pension. Jeg vil gerne

Læs mere

Satser og beløbsgrænser 2011/2012, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 21. december 2011

Satser og beløbsgrænser 2011/2012, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 21. december 2011 KAEABE 2012 atser og beløbsgrænser 2011/2012, 1. oplag Revita og Karnov Group Denmark A/ Redaktionen afsluttet 21. december 2011 Karnov Group Denmark A/ Nytorv 5, 1450 København K lf. 33 740 700 Design:

Læs mere

Indhold Personer Virksomheder Selskaber Diverse Diverse renter Vigtige datoer 2006... 15

Indhold Personer Virksomheder Selskaber Diverse Diverse renter Vigtige datoer 2006... 15 SKATTETABEL 2006 Indhold Personer 2 Den skattepligtige indkomst...2 Amts-, kommune- og kirkeskat...2 Bundskatten...2 Mellemskatten...2 Topskatten...2 Skatteloft...2 Personfradrag...2 Restskat...3 Overskydende

Læs mere

Indehaver Bernt Ranfelt

Indehaver Bernt Ranfelt RS REVI-SOFT Informationsteknologiske løsninger for revisorer Revisoft Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark Indehaver Bernt Ranfelt Telefon (+45) 86 28 88 28 E-mail: info@revisoft.dk Internet:

Læs mere

2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Indhold 1 Emne side A-kasse, fagligt kontingent og

Læs mere

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Forskudsregistrering 2011 Landbrugets skattemæssige beholdninger herunder salgsbeholdninger Ekstra skat på store pensionsudbetalinger fra 2011 Forskudsregistreringen

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Beskatning af forfattere m.fl.

Beskatning af forfattere m.fl. Beskatning af forfattere m.fl. Denne publikation beskriver på overordnet ni veau de forskellige regelsæt, som forfattere og oversættere m.fl. kan beskattes efter, når akti viteten udøves i personligt regi.

Læs mere

Satser og beløbsgrænser

Satser og beløbsgrænser atser og beløbsgrænser 2012/2013 Det konstruktive alternativ: KREN DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds

Læs mere

Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive

Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive Vejledning til de enkelte rubrikker i eindkomst Indberetning Der er på baggrund af Forårspakken 2.0 ændret i følgende rubrikker: 19, 20, 21, 40, 50, 51, 53, 54, 55, 60, 62, 63 og 66. Denne vejledning indeholder

Læs mere

Skatteinformation januar 2011

Skatteinformation januar 2011 Skatteinformation januar 2011 PKF Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Frederiksgade 1 DK-1265 København K Telefon +45 33 11 77 88 Telefax +45 33 32 11 88 CVR-nr. 11937942 kf@pkf-kf.dk

Læs mere

F O R Å R S PA K K E 2. 0

F O R Å R S PA K K E 2. 0 FORÅRSPAKKE 2.0 Forord Så kom Skattekommissionens rapport med titlen Lavere skat på arbejde. Der er grund til at rose kommissionen og dens formand, Carsten Koch, for et gennemarbejdet, velargumenteret

Læs mere

RevisoR. S tat S a u t o r i S e r e d e r e v i S o r e r. Side 2 efterløn hvornår, hvem og hvor meget? Side 3 Salg via internettet

RevisoR. S tat S a u t o r i S e r e d e r e v i S o r e r. Side 2 efterløn hvornår, hvem og hvor meget? Side 3 Salg via internettet S tat S a u t o r i S e r e d e r e v i S o r e r RevisoR P o s t e n Side 2 efterløn hvornår, hvem og hvor meget? Side 3 Salg via internettet Side 4 MiFid det nye modeord Side 4 revisorskifte i utide

Læs mere

i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc

i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc Af Martin Hornstrup 2. februar 2001 RESUMÉ SKATTEREFORMERNE SIDEN 1986 Hovedformålene med skattereformerne siden 1986 har været at sænke skatterne på indkomst ved at udvide

Læs mere

Informationsmøde for rådgivere. Forår 2014

Informationsmøde for rådgivere. Forår 2014 Informationsmøde for rådgivere Forår 2014 Program Velkommen Selvangivelse og TastSelv Nyt om moms og afgifter Nyt om skat SKAT har fokus på Side 2 Forår 2014 Selvangivelse og TastSelv Side 3 Forår 2014

Læs mere

REVISOR P O S T E N. Satser og beløbsgrænser 2005/2006. Det konstruktive alternativ:

REVISOR P O S T E N. Satser og beløbsgrænser 2005/2006. Det konstruktive alternativ: S TAT S A U T O R I S E R E D E R E V I S O R E R REVISOR P O S T E N Satser og beløbsgrænser 2005/2006 Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK. Et landsdækkende netværk af uafhængige stats autoriserede

Læs mere

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler SKAT OG PERSONALEGODER 2014 En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler FORORD I jeres arbejde med økonomi, løn, skat eller moms støder I sikkert på spørgsmål om gældende skattesatser, beløbsgrænser

Læs mere