Budgetlægning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetlægning 2014 2017"

Transkript

1 Budgetlægning Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

2 2 Indledning Driftsoverskud i Totalbudget Totalbudget Hovedoversigt Skolereform ikke en del af driftsbudgetoplægget... 7 Forudsætningerne for budgetlægning Sanktionsbelagt serviceudgiftsramme i Hovedoversigt (specifikation) Økonomiaftalen mellem KL og regeringen Lånepuljer, særtilskudspulje og skattepuljer i budget Udviklingen i kassebeholdningen Serviceudgifter i budgetoplæg Forudsætninger for servicebudgetoplæg Serviceudgifterne Bevillingsoversigt (serviceudgifter opdelt pr. udvalg) Centrale puljer Fra serviceudgiftsbudget 2013 til budgetoplæg Demografisk udgiftspres Øvrige udgiftsændringer fra 2013 til Indkomstoverførsler, bevillingsoversigt Forsikrede ledige Anlægsudgifter Renter, afdrag på lån og låneoptagelse Afvikling af gæld til Odder Spildevand a/s Skatteprognose og valg af budgetteringsform Skattestop Skattepuljer for nedsættelse og forhøjelse af beskatningsniveauet Skatteloft Tilskud og udligning Bloktilskud efter indbyggertal Udligningstilskud Udligning af selskabsskat Tilskud til kommuner med mindre øer Tilskud til ældreområdet Tilskud til løft af kvaliteten i dagpasningen for de 0-5 årige Grundskyld Selskabsskat VitaPark Odder, driftsbudget for Lov- og cirkulæreprogram... 48

3 3 INDLEDNING. I det følgende redegøres der for de forudsætninger, som er indregnet i budgetoplægget for 2014 og budgetoverslagsårene Blandt andet er indregnet de økonomiske konsekvenser af aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi i 2014, økonomiske konsekvenser af det demografiske udgiftspres, budgetaftalen for 2013 og øvrige beslutninger der har økonomiske konsekvenser for budget Driftsoverskud i 2014 på 39,7 mio. kr. Det er afgørende udover det lovmæssige balancekrav at der i budget 2014 og budgetoverslagsårene er overskud på den løbende drift, dvs. at indtægter fra skatter, tilskud mv. skal være større end driftsudgifterne, som omfatter service, indkomstoverførsler og renter. Størrelsen på driftsoverskuddet er afgørende for, hvor meget en kommune har til rådighed til afdrag på lån, nye anlægsinvesteringer og styrkelse af likviditeten. I budgetoplæg 2014 udgør driftsoverskuddet 39,7 mio. kr. Driftsoverskud i 2014 mio. kr. Skatter -967,0 Udligning og generelle tilskud -272,8 Serviceudgifter 920,5 Indkomstoverførsler 227,5 Forsikrede ledige 46,5 Renter 5,6 Driftsoverskud (før anlæg, lån og finansforskydninger) -39,7 Nedenstående graf viser driftsoverskuddet siden kommunalreformen.

4 4 Odder Kommunes driftsoverskud har siden vedtagelsen af spareplan haft en passende størrelse og et stabilt niveau. Ud over budgetoverholdelse, afhænger et passende og stabilt driftsoverskud i høj grad af et stabilt finansieringsgrundlag, et grundlag der i væsentlig grad omfatter skatter og statslige bloktilskud. På nuværende tidspunkt ser det ud til, at det statslige bloktilskud reduceres med 5 mia. kr. fra Odder Kommunes andel heraf udgør 17 mio. kr. (bloktilskudsreduktionen er yderligere omtalt på side 5). Gennemføres bloktilskudsreduktionen, vil der ved budgetlægningen for 2015, være behov for at gennemføre tiltag, der kan bringe driftsoverskuddet tilbage på 2014-niveau. Det er således nødvendigt at inddrage forventningerne om et reduceret finansieringsgrundlag fra 2015, i budgetlægningen for Totalbudgettet for Driftsoverskuddet i 2014 på 39,7 mio. kr. og den forventede låneoptagelse på 8,0 mio. kr. udgør tilsammen 47,7 mio. kr., heraf anvendes 11,5 mio. kr. til afdrag på lån og finansforskydninger. De resterende 36,2 mio. kr. anvendes i budgetoplægget til anlægsinvesteringer. Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af opgradering af Grobshulevej og ny- og ombygning af Skovbakkeskolen godkendt, at den på driftsbudgettet afsatte budgetforbedringspulje på 15,2 mio. kr., anvendes til medfinansiering af disse anlægsudgifter. Budgetforbedringspuljen på 15,2 mio. kr., vil fortsat indgå i driftsbudgettet, men kan i perioden ikke anvendes til uforudsete udgifter eller styrkelse af kassebeholdningen. Anlægsrammen udgør herefter 51,4 mio. kr. (36,2 mio. kr. + 15,2 mio. kr.). For 2014 har Byrådet vedtaget/aftalt konkrete anlægsprojekter for 44,7 mio. kr., der er således yderligere 6,7 mio. kr. til rådighed for øvrige anlægsprojekter i Totalbudget 2014 mio. kr. Skatter og generelle tilskud ,8 Driftsudgifter 1.194,5 Renter 5,6 Driftsoverskud før anlæg, lån og finansforskydninger -39,7 Afdrag på lån og finansforskydninger 11,5 Låneoptagelse -8,0 Resultat før anlæg (overskud) -36,2 Anlægsramme 51,4 Budgetresultat (underskud/kasseforbrug) -15,2 Forbrug af budgetforbedringspuljen 15,2 Resultat efter forbrug af budgetforbedringspuljen 0,0 Den endelige anlægsramme i 2014 er dog afhængig af, hvor meget Odder Kommune kan opnå i låneoptagelse fra de statslige lånerammer. De endelige lånemuligheder forventes afklaret i slutningen af august måned 2013.

5 5 Totalbudgettet for Aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi i 2014 indeholder et ekstraordinært finansieringstilskud til samtlige kommuner på 3 mia. kr., som det var tilfældet i 2013, samt et ekstraordinært bloktilskud på 2 mia. kr. til et løft af anlægsniveauet i Det ekstraordinære bloktilskud til løft af anlægsniveauet i 2014 er finansieret ved en tilsvarende reduktion af bloktilskuddet ved nedsættelse af serviceudgifterne for samtlige kommuner med 2 mia. kr. Aftalen mellem KL og regeringen er indtil videre, at overfinansieringstilskuddet på 3 mia. kr. og det ekstraordinære anlægsløft på 2 mia. kr. bortfalder fra For Odder Kommune betyder det et indtægtstab på ca. 17 mio. kr. fra Indtægtstabet kan aflæses i nedenstående tabel ved et betydeligt fald i driftsoverskuddet fra 39,7 mio. kr. i 2014 til 22,1 mio. kr. i Virkningen af KL og regeringens forudsætninger om størrelsen af bloktilskuddet i perioden betyder, at de planlagte anlægsinvesteringer ikke kan finansieres af anlægsrammen og budgetforbedringspuljen, hvilket kan aflæses i nedenstående tabel som kasseforbrug på henholdsvis 2,5 mio. kr., 2,7 mio. kr. og 11,9 mio. kr. i 2015, 2016 og Totalbudget i mio. kr Driftsoverskud -39,7-22,1-25,9-22,8 Lån og finansforskydninger 3,5 3,7 4,5 4,7 Resultat før anlæg (- = overskud) -36,2-18,4-21,4-18,1 Vedtagne/aftalte anlægsinvesteringer 44,7 36,1 39,5 45,2 Ramme til øvrige anlægsinvesteringer 6,7 0,0 0,0 0,0 Budgetresultat 15,2 17,7 17,9 27,1 Forbrug af budgetforbedringspuljen -15,2-15,2-15,2-15,2 Resultat (underskud/kasseforbrug) 0,0 2,5 2,7 11,9 De vedtagne/aftalte anlægsarbejder for perioden fremgår af nedenstående tabel. De vedtagne/aftalte anlægsarbejder omfatter: mio. kr. Ombygning af Skovbakkeskolen 14,1 13,5 22,8 39,9 Kunstgræsbane, tilskud 2,0 PCB sanering Parkvejens skole 3,4 Grobshulevej 15,0 15,0 9,0 Vejkryds Nørregade 1,5 Funktionsudbud veje i oplandet 2,9 3,0 3,1 3,2 Baneoverskæring Rude Havvej 1,2 Energihandleplan 2,0 2,0 2,0 2,0 Klimastrategi for kommunale bygninger 2,5 2,5 2,5 PCB undersøgelser 0,1 0,1 0,1 0,1 I alt 44,7 36,1 39,5 45,2

6 6 Hovedoversigten. Nedenstående hovedoversigt indeholder regnskabsresultatet for 2012, det vedtagne budget for 2013, budgetforslag 2014 og budgetoverslagsårene Driftsresultatet før anlæg udgør 39,7 mio. kr. i 2014 og gennemsnitlig 23,6 mio. kr. årligt i budgetoverslagsårene Faldet i driftsresultatet fra 2014 til på 17,6 mio. kr. skyldes som tidligere nævnt, at det statslige bloktilskud forventes nedsat med 5 mia. kr. fra 2015, hvoraf Odder Kommunes andel udgør 17 mio. kr. HOVEDOVERSIGT i mio. kr Regnskab Budget 2013 Budget forslag Bugetoverslagsår Drift: Skatter -878,3-944,2-967,0-1005, , ,7 Generelle tilskud m.v. -317,1-275,7-272,8-240,1-234,4-225,6 Serviceudgifter 858,4 913,0 920,5 922,6 923,4 928,1 Indkomstoverførsler 256,5 268,7 274,0 276,2 279,6 281,8 Renter 5,8 7,5 5,7 4,8 5,1 5,4 PL-regulering 19,9 41,5 65,2 DRIFTSRESULTAT (overskud) -74,7-30,7-39,7-22,1-25,9-22,8 Lån og finansforskydninger: Afdrag på lån 14,4 15,9 15,6 16,3 17,0 17,6 Låneoptagelse -12,0-14,9-8,0-8,0-8,0-8,0 Finansforskydninger -8,5-9,5-4,2-4,6-4,6-4,9 I alt -6,1-8,5 3,4 3,6 4,4 4,7 RESULTAT FØR ANLÆG -80,8-39,2-36,2-18,4-21,6-18,1 Anlægsudgifter: Anlægsudgifter, skattefinansieret 32,3 33,5 51,4 36,1 39,5 45,2 Byggemodning 7,2 12,6 11,4 11,5 10,0 10,0 Anlægsindtægter -6,4-16,1-11,4-11,5-10,0-10,0 I alt 33,2 30,0 51,4 36,1 39,5 45,2 RESULTAT (- = overskud) -47,6-9,2 15,2 17,7 17,9 27,1 Forbrug af budgetforbedringspuljen til anlæg -15,2-15,2-15,2-15,2 RESULTAT (- = styrkelse af kassebeholdning) -47,6-9,2 0,0 2,5 2,7 11,9 Kassebeholdning Kassebeholdning ,9 60,3 55,3 47,8 40,1 Forventet regnskabsresultat i h.t halvårsregnskab -0,6 Forbrug af uforbrugte anlægsmidler -5,0-5,0-5,0-5,0 Budgetresultat (positivt beløb = overskud) -15,2-17,7-17,9-27,1 Budgetforbedringspulje 15,2 15,2 15,2 15,2 Kassebeholdning ,9 60,3 55,3 47,8 40,1 23,2

7 7 Nedenstående graf viser udviklingen i det samlede budgetresultat (styrkelse af likvide aktiver eller forbrug af likvide aktiver). R = regnskab, FR = forventet regnskab, B = budget Skolereformen ikke en del af budgetoplægget. Budgetoplægget indeholder ikke de økonomiske konsekvenser af skolereformen, men indgår i hæftet forslag til ny drift. Når de økonomiske konsekvenser af skolereformen ikke er indarbejdet i budgetoplægget, men fremsendes som forslag til ny drift skyldes det, at der i aftalen mellem KL og Regeringen er forudsat, at reformen kan finansieres indenfor de nuværende ressourcer, tillagt et statslig bloktilskud til Odder Kommune på kr. i 2014 og kr. fra Endvidere tildeles kommuner et statstilskud i perioden Dette tilskud fordeles efter kriterier, som fastlægges af Økonomi- og Indenrigsministeren, og udmeldes i august måned Regeringen og KL er enige om, at de nuværende lærere, børnehaveklasseledere og pædagoger mv. vil kunne varetage de ekstra timer og den nye tid til understøttende undervisning. Der skabes således plads til de nye timer ved ændret anvendelse af lærernes arbejdstid, frigjorte ressourcer fra SFO, afbureaukratisering og bloktilskud fra staten. Forslaget til ny drift indeholder en merudgift som følge af folkeskolereformen på kr. i 2014 (5 måneder) stigende til kr. fra Der vil blive fremlagt forslag til opnåelse af udgiftsneutralitet som forudsat af KL og regeringen.

8 8 Budgetoplægget for (basisbudgettet) er udarbejdet på grundlag af følgende forudsætninger: En uændret skatteprocent på 25,1 og en uændret grundskyldspromille på 30,32. Grundskyld af produktionsjord er fastsat ved lov og udgør 7,2 promille. Skatter og tilskud fra staten er fastlagt på grundlag af statsgaranti (der er valgt statsgaranti siden 2009). Besparelser vedtaget af Byrådet den 10. maj 2010 med efterfølgende tilretninger. Fra 2014 tilbageføres Vej og Park kr. Herefter er spareplan indregnet med fuld virkning. Demografiske nettoudgiftspres på 3,4 mio. kr. Beregnet på grundlag af de retningslinjer som er fastlagt i Odder Kommunes budgetvejledning (tidsplan- og procedure). Øvrige udgiftsændringer fra budget 2013 til 2014 på kr. som følge af budgetaftaler i Odder Kommune for 2012 og 2013, regnskabsresultatet for 2012 samt øvrige budgettilretninger (specifikation heraf på de efterfølgende sider). Pris- og lønstigningen fra 2013 til 2014 udgør sammenvejet 1,4 %. Budgetforbedringspulje på 15,2 mio. kr. medtages på driftsbudgettet, men forudsættes anvendt til medfinansiering af anlægsbudgettet. Når budgetforbedringspuljen fortsat medtages på driftsbudgettet skyldes det, at puljen skal medvirke til, at Odder Kommune efter vedtagelsen af budget 2014, ikke overskrider den sanktionsbelagte serviceudgiftsramme. De økonomiske konsekvenser af ny og/eller ændret lovgivning på kr. (specifikation heraf på de efterfølgende sider). Tilskuddet til kommuner med mindre øer er omlagt og forøget med 15 mio. kr. Odder Kommunes andel af omlægningen og tilskudsforhøjelsen udgør kr. I budgetoplæg 2014 er dette tilskud fordelt med kr. til dækning af faldende indtægter på Tunøfærgen, og kr. afsat på Miljø- og Teknikudvalgets budget til senere prioritering. Der er i henhold til aftalen mellem KL og regeringen afsat yderligere kr. til sundhed til forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser, og kr. til medfinansiering af skolereformen. Beløbene er Odder Kommunes andel af bloktilskudsforhøjelsen på disse 2 områder. Nettoudgifterne til indkomstoverførsler og forsikrede ledige er fastlagt på baggrund af regnskabsresultat 2012, den vedtagne beskæftigelsesindsats samt KL og regeringens skøn over udviklingen i udgifterne til indkomstoverførsler og udviklingen i antallet af ledige. Endvidere er indregnet virkningen af de lovændringer som er vedtaget på området. Jordforsyningen budgetteres udgiftsneutral. Det er forudsat, at byggemodningsudgifterne i 2014 udgør 11,4 mio. kr., og indtægter fra salg af grunde udgør 11,4 mio. kr.

9 9 I henhold til aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi i 2014, er rammen for serviceudgifterne nedsat med 2 mia. kr. på landsplan. Nedsættelsen sker ved en reduktion af bloktilskuddet. Nedsættelsen af serviceudgiftsrammen begrundes med, at kommunernes regnskab 2012 udviser et mindreforbrug på 5,3 mia. kr., og nedsættelsen i øvrigt indgår i regeringens Vækstplan DK. Odder Kommunes andel af servicerammenedsættelsen, og dermed nedsættelse af bloktilskuddet, udgør 6,2 mio. kr. Budgetoplægget for serviceudgifterne udviser en beskeden realvækst på 0,6 mio. kr., svarende til 0,07 pct. Aftalen mellem KL og regeringen om at nedsætte rammen for serviceudgifter med 2 mia. kr. betyder, på trods af den beskedne realvækst, at Odder Kommune overskrider den sanktionsbelagte serviceudgiftsramme med 6,0 mio. kr., hvilket fremgår af nedenstående tabel. Sanktionsbelagt serviceudgiftsramme for 2013 Sanktions- Budgetoplæg Forskel Mio. kr. ramme 2014 Serviceudgifter i budget 2013 i 2014 pl-niveau 920,3 920,3 Lovændringer -2,4-2,4 Udgiftsstigninger aftalt mellem KL og regeringen 2,0 2,0 Øvrige udgiftsændringer fra 2013 til ,6 I alt realvækst på 0,07 pct. 919,9 920,5 +0,6 Udgifter der ikke indgår i sanktionsrammen: Aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehuse mm -67,8-69,2-1,4 Ældreboliger - nettoindtægt 3,4 4,0 +0,6 Statsrefusion særlig dyre enkeltsager 1,7 1,7 I alt 857,2 857,0-0,2 Andel af nedsættelse af servicerammen med 2 mia. kr. -6,2 +6,2 Sanktionsbelagt ramme/sanktionsbelagt budgetoplæg 851,0 857,0 +6,0 Den sanktionsbelagte serviceudgiftsramme for Odder Kommune på 851,0 mio. kr., er kun vejledende, idet Odder Kommunes bidrag til overholdelse af aftalen mellem KL og regeringen i høj grad er afhængig af de øvrige 97 kommunes budgetlægning. Der forestår således en større koordinationsøvelse kommunerne imellem. Budgetsanktionen er som udgangspunkt kollektiv i Budgetloven giver imidlertid Økonomi- og Indenrigsministeren bemyndigelse til at gøre sanktionen delvis individuel, såfremt det vurderes, at enkeltkommuner ikke har udvist passende budgetadfærd. 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne under ét overholder den aftalte ramme for serviceudgifterne på 230,5 mia. kr. Overholdes rammen ikke, vil staten foretage en reduktion i bloktilskuddet til kommunerne, svarende til overskridelsen.

10 10 Totalbudget i kr A Finansiering Personskatter 25,1 procent Bidrag til topskat 0,23 % Selskabsskatter Dødsboskat Grundskyld 30,32 promille Grundskyld - produktionsjord 7,2 promille Skatter i alt Bloktilskud efter indbyggertal incl. betinget tilskud Nettoudligningstilskud (udgiftsbehov og indtægtsgrundlag) Udligning af selskabsskat mellem kommunerne Tilskud til kommuner med mindre øer (Tunø) Udligning vedr. udlændinge Særligt bloktilskud til ældreplejen (3 puljer) Tilskud til løft af kvaliteten i dagpasningen for de 0-5 årige Beskæftigelsestilskud Bidrag til regional udvikling 125 kr. pr. indbygger Tilskud og udligning i alt A i alt finansiering B Driftsudgifter Serviceudgifter Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau Demografisk udgiftspres Spareplan Budgetaftale 2012 og Beslutninger efter budgetvedtagelsen Aftale mellem KL og regeringen Øvrige udgiftsændringer Lovændringer Anlægsudgifter overført til drift i Serviceudgifter i alt Indkomstoverførsler Forsikrede ledige Renter Renter af likvide aktiver Renteindtægter af langfristede tilgodehavender Renterudgifter på langfristet gæld Renteudgifter på gæld til spildevandsselskab ( ) Renteudgifter på ældreboliglån Renter i alt Pris- og lønstigninger i budgetoverslagsårene B i alt driftsudgifter DRIFTSRESULTAT C Låneoptagelse, afdrag på lån og finansforskydninger Afdrag på lån Afdrag på ældreboliglån Afdrag på gæld til spildevandsselskab ( ) Afdrag på langfristede tilgodehavender (finansforskydninger) Låneoptagelse, dispensationer fra ØIM Låneoptagelse til energibesparende foranstaltninger Låneoptagelse "indefrosne" ejendomsskatter C Låneoptagelse, afdrag på lån og finansforskydninger i alt D Opsparede driftsmidler finansieres ved kasseforbrug RESULTAT FØR ANLÆGSUDGIFTER E Anlægsudgifter Anlægsarbejder vedtaget/aftalt i henhold til notat af Anlægsramme til øvrige investeringer E Anlægsudgifter F Jordforsyning Byggemodning Salg af grunde F Jordforsyning RESULTAT, kasseforbrug før brug af budgetforbedringspuljen Forbrug af budgetforbedringspuljen RESULTAT I ALT (kasseforbrug)

11 11 ØKONOMIAFTALEN MELLEM KL OG REGERINGEN. KL og regeringen indgik den 13. juni 2013 en aftale om kommunernes økonomi i Aftalen indebærer en prioritering af højere kommunale investeringer i 2014 med tilsvarende lavere serviceudgifter. Aftalen i hovedtræk: Servicerammen for samtlige kommuner udgør 230,5 mio. kr. i 2014 og fremkommer således: Budget 2013 fremskrevet til 2014 pris- og lønniveau 232,1 mia. kr. Reduktion jf. Vækstplan DK -2,0 mia. kr. Folkeskolereformen 0,2 mia. kr. Udfasning af 60 årsreglen for lærere 0,1 mia. kr. Styrkelse af sundhedsfremmende indsats 0,3 mia. kr. Effektiv befordring -0,1 mia. kr. Lovændringer tidligere år -0,1 mia. kr. I alt 230,5 mia. kr. Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet, driftsindtægter fra ældreboliger og statsrefusion på særlig dyre enkeltsager indgår ikke i serviceudgiftsrammen. 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at serviceudgiftsrammen på 230,5 mio. kr. overholdes. Der er afsat 300 mio. kr. til et løft af den nære sundhed, for derigennem at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser. Det er dog en forudsætning, at kommunerne selv finansierer 100 mio.kr. ved øget effektivisering på befordringsområdet. Odder Kommunes andel af nettobloktilskudsforhøjelsen udgør kr. Der er aftalt et loft over bruttoanlægsudgifterne i 2014 på 18,1 mia. kr. I forhold til 2013 er anlægsloftet forhøjet med 2 mia. kr., hvilket indtil videre kun er gældende i Der er ikke aftalt et flerårs-perspektiv. Bruttoanlægsrammen omfatter samtlige anlægsudgifter bortset fra udgifter til ældreboliger. I modsætning til 2013 er der ingen sanktion ved overskridelse af anlægsrammen på 18,1 mia. kr., men det forudsættes at kommunerne overholder/anvender den aftalte ramme. Der forestår således en større koordinationsøvelse kommunerne imellem. Fra 2014 er kvalitetsfondstilskuddet på 2 mia. kr. (7,6 mio. kr. til Odder Kommune) en del af det ordinære bloktilskud. Medfinansieringskravet og deponeringsreglerne ophører derfor fra 2014, dog forudsættes der anvendt i alt 7,4 mia. kr. på kvalitetsfondsområdet på landsplan. Der afsættes en skattepulje på 250 mio. kr. til skatteforhøjelser, og 250 mio. kr. til skattenedsættelser.

12 12 Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/2015. Der skabes plads til de nye timer ved ændret anvendelse af lærernes arbejdstid, frigjorte ressourcer fra SFO og afbureaukratisering. Der ydes et statsligt bloktilskud på 204 mio. kr. i 2014, stigende til 407 mio. kr. fra 2015 ( kr./ kr. til Odder Kommune). Med dette som udgangspunkt er reformen udgiftsneutral for kommunerne under ét. Der afsættes et bloktilskud på 300 mio. kr. i 2014 og 2017 og 600 mio. kr. i 2015 og 2016 til kommuner med særlige økonomiske udfordringer som følge af folkeskolereformen. Tilskuddet udmeldes af Økonomi- og Indenrigsministeriet i august Der afsættes 700 mio. kr. på landsplan til kompetenceudvikling i perioden Tilskuddet fordeles efter elevtal. KL og regeringen er enige om: - at drøfte afregningsmodellen for friplejeboliger. - Fortsat fokus på kvalitetsforbedringer i dagtilbud og følge op på anvendelsen af de 500 mio. kr. (1,8 mio. kr. til Odder Kommune) som blev givet til kommunerne i Forbedre kommunernes styringsmuligheder ved BPA (Borgerstyret Personlig Assistance). - Regelforenkling indenfor Jobcenterområdet. - Et eftersyn af de tidligere aftalte principper for kommunal-statslig samarbejde. - At fastholde fokus på opkrævning og inddrivelse af kommunale restancer. - Der etableres et fælles færgesekretariat. Udgifterne hertil forventes at blive 2 mio. kr. som betales at kommuner med færgesejlads. I økonomiaftalen for 2013 aftalte regeringen og KL at frigøre ressourcer i kommunerne svarende til 1½ mia. kr. fra til De frigjorte ressourcer kan anvendes til bedre borgernær service i kommunerne. Aftalen betyder, at regeringen og kommunerne hver gennemfører tiltag svarende til i alt 750 mio. kr. i Regeringen har for 2013 og 2014 i alt fremlagt initiativer for 770 mio. kr. og har dermed opfyldt sin forpligtigelse i moderniseringsaftalen. Regeringen og KL er enige om at fortsætte den trinvise overgang til fuld digital kommunikation i Den 3. bølge af digitale selvbetjeningsløsninger vil frigøre ressourcer i kommunerne svarende til 64 mio. kr. i 2015 stigende til 94 mio. kr. i 2016.

13 13 Økonomiaftalen mellem KL og regeringen indeholder endvidere en række puljer: Lånepulje til styrkelse af likviditet. Der er afsat en lånepulje på 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i kommuner med lav likviditet. Odder kommune har ansøgt om låneoptagelse, idet Odder Kommunes likviditet er noget under landsgennemsnittet. Ansøgningsfrist 6. august Forventet svar i slutningen af august Lånepulje til kvalitetsfondsområdet. Der afsættes en lånepulje på 650 mio. kr. til medfinansiering af investeringer på kvalitetsfondsområdet. Lånepuljen er målrettet kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. Der er til budgetlægningen fremsendt forslag til anlægsarbejder på kvalitetsfondsområdet på tilsammen 25,5 mio. kr. På baggrund heraf ansøger Odder Kommune om størst mulig låneoptagelse. Ansøgningsfrist 6. august Forventet svar i slutningen af august Lånepulje på 200 mio. kr. til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale. Der er ansøgt om låneoptagelse på 4,5 mio.kr. til etablering af Tandplejen i VitaPark Ansøgningsfrist 6. august Forventet svar i slutningen af august Ordinær lånepulje. Der afsættes en ordinær lånepulje på 200 mio. kr. Der er ansøgt om låneoptagelse til vedtagne/aftalte anlægsprojekter udenfor kvalitetsfondsområdet. Ansøgningsfrist 6. august Forventet i svar i slutningen af august Lånepulje på 50 mio. kr. til erhvervelse af ejendomme med henblik på videresalg til opførelse af vindmøller. Odder Kommune har ikke søgt låneoptagelse fra denne pulje. Lånepulje på 50 mio. kr. til udbredelse af bredbånd og mobildækning i udkantsområder. Odder Kommune har ikke søgt låneoptagelse fra denne pulje. Særtilskudspulje. I 2014 er særtilskudspuljen på 400 mio. kr. Særtilskudspuljen er til kommuner i en særlig vanskelig økonomisk situation. Odder Kommune har ansøgt om størst mulig særtilskud i Ansøgningsfrist 6. august Forventet svar i slutningen af august Skattepulje I. Kommunerne kan indenfor en ramme på 250 mio. kr. forhøje skatten. Ansøgningsfrist 4. september Skattepulje II. For 2014 etableres en tilskudsordning til de kommuner, der har et beskatningsniveau over landsgennemsnittet, og som for 2014 nedsætter skatten. Tilskuddet kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2014, 50 pct. i 2015 og 2016 og 25 pct. i Ansøgningsfrist 4. september Når der er svar på låneansøgningerne og tilskudsansøgningen, vil budgettet blive tilrettet med den faktiske låneadgang/tilskud.

14 14 UDVIKLINGEN I KASSEBEHOLDNINGEN Regnskabsresultatet for 2012 udviste en styrkelse af kassebeholdningen på 47,6 mio. kr. Kassebeholdningen var ved udgangen af 2012 på 60,9 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning var i 2012 på 77,0 mio. kr. Odder Kommunes kassebeholdning bør i gennemsnit udgøre 3,0 % af de samlede bruttodrifts- og anlægsudgifter, svarende til ca. 46 mio. kr. eller ca kr. pr. indbygger. En gennemsnitlig kassebeholdning på under kr. pr. indbygger betragtes som en kritisk lav kassebeholdning. Der er i serviceudgiftsbudgettet indarbejdet en budgetforbedringspulje, som i perioden har bidraget til styrkelse af kassebeholdningen. Fra 2014 anvendes budgetforbedringspuljen til finansiering af anlægsinvesteringer. Udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning Mio. kr. Kroner pr. indbygger , kr , kr , kr , kr , kr , kr skønnet 76, kr skønnet 74, kr skønnet 70, kr skønnet 66, kr skønnet 58, kr. Der er i skønnet for 2013 indregnet: Det forventede regnskabsresultat som det er beskrevet i halvårsregnskabet. Heraf fremgår, at der forventes et minimalt kasseforbrug på 0,6 mio. kr. Der er i skønnet for 2014 indregnet: Nedbringelse af uforbrugte anlægsmidler med 5 mio. kr. Anvendelse af budgetforbedringspuljen til finansiering af anlægsinvesteringer. Udviklingen i kassebeholdningen er i høj grad præget af hvorledes udgifterne til anlæg afholdes hen over regnskabsåret, ligeledes påvirkes kassebeholdningen af institutionernes træk på opsparede midler. Der er fra 2012 til 2013 overført 16,5 mio. kr. i uforbrugte driftsmidler og 28,3 mio. kr. i uforbrugte anlægsmidler. I 2012 var den gennemsnitlige kassebeholdning på kr. pr. indbygger, til sammenligning var den landgennemsnitlige kassebeholdning på kr.

15 15 Nedenstående graf viser udviklingen i kassebeholdningen ved regnskabsafslutningen (pr ) og udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning. Udviklingen er beregnet på grundlag af det fremlagte budgetoplæg for R = regnskab, FR = forventet regnskab og B = budget Nedenstående graf viser den faktiske udvikling i den gennemsnitlige kassebeholdning i perioden januar 2010 juni 2013.

16 Nedenstående graf viser den gennemsnitlige kassebeholdning i samtlige kommuner for perioden (1. kvartal 2013). 16

17 17 SERVICEUDGIFTERNE I 2014 Økonomiudvalget fastsatte den 6. maj 2013 basisbudgetrammen for serviceudgifterne i Rammen for serviceudgifterne i 2014 er fastlagt ud fra følgende forudsætninger: 1. Fremskrivning af budget 2013 til 2014 pris- og lønniveau (PL-niveau). Prisstigningen udgør 1,7 % og lønstigningen 1,2 %. På baggrund af KTO-forliget for overenskomstperioden , er lønstigningen i 2013 nedjusteret med 0,9 %. Denne nedjustering indregnes i budget 2014 ved en reduktion af lønstigningen i 2014 fra 1,2 % til 0,3 %. 2. Demografisk udgiftspres. 3. Konsekvenser af budgetaftalen for 2012 og 2013, samt virkningen af spareplan Byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2013, som påvirker de fremtidige serviceudgifter. 5. Lovændringer. 6. Varige økonomiske afvigelser beskrevet i økonomioversigt nr , samt korrektioner på grundlag af regnskab Budgetforbedringspulje på 15,2 mio. kr. forudsættes anvendt til medfinansiering af ny- og ombygning af Skovbakkeskolen og opgradering af Grobshulevej. Budgetforbedringspuljen indgår fortsat i serviceudgiftsbudgettet uanset den anvendes til finansiering af anlægsprojekter. 8. Økonomiske konsekvenser af aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi i De økonomiske konsekvenser af folkeskolereformen indgår ikke i basisbudgettet, der er dog medtaget kr., som er Odder Kommunes andel af den aftalte bloktilskudsforhøjelse på 204 mio. kr. til folkeskoleområdet i De økonomiske konsekvenser af folkeskolereformen indgår i hæftet forslag til ny drift. På baggrund af punkterne 1-8 udgør basisbudgettet for serviceudgifterne 920,5 mio. kr. i Serviceudgiftsbudget i kr. Budget 2013 fremskrevet til 2014 pris- og lønniveau Demografisk udgiftspres Spareplan , tilbageførsel til Vej og Park 521 Budgetaftale Budgetaftale Byrådsbeslutninger med økonomiske konsekvenser Ændringer på grundlag af regnskab 2012 og 1. økonomioversigt Anlægsudgifter overført til drift i Øvrige ændringer 135 Økonomiaftale mellem KL og regeringen Lovændringer Serviceudgifter i budgetoplæg

18 18 Nedenstående tabel viser udviklingen i serviceudgifterne i Odder Kommune i perioden opdelt på 15 serviceområder. Serviceområder R2009 R2010 R2011 R2012 B2013 B kr. løbende priser Folkeskoler Ældreområdet Byråd og administration Sundhed Børnepasning Voksne handicappede Børne- og Familiecenter Veje og Grønne områder Fritid, bibliotek og Kultur Kollektiv trafik og havne Udlejning og bygningsvedligeholdelse Redningsberedskab Erhversvfremme og turisme Arbejdsmarked Miljø I alt R = regnskab, B = budget Bevillingsoversigt for serviceudgifterne i 2014 Serviceudgifterne udgør 920,5 mio. kr. i Fordelingen på udvalgene fremgår af nedenstående tabel. Ved budgetvedtagelsen tildeles hvert udvalg en nettobevilling, svarende til nettoserviceudgifterne for de opgaver, som det enkelte udvalg varetager. Efter budgetvedtagelsen er kompetence og ansvar for bevillingens anvendelse og overholdelse overgivet til udvalgene, dog kan udvalgene ikke anvende demografimidler til andre formål uden Byrådets godkendelse. Bevillingsoversigt for serviceudgifter i 2014 i kr. Udgifter Indtægter Netto Miljø- og Teknikudvalget Børn-, Unge- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget I alt I serviceudgiftsbudgetoplægget for Økonomiudvalget er afsat følgende centrale puljer: Centrale puljer i budget 2014 kroner Budgetforbedringspulje Udviklingspulje Markedsføringspulje Landdistrikspulje

19 19 Ud over de centrale puljer betyder økonomiaftalen mellem KL og regeringen at der afsættes: Yderligere kr. på Social- og Sundhedsudvalgets sundhedsbudget til forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser kr. på Miljø- og Teknikudvalgets budget til prioritering indenfor drift af Tunøfærgen mm. Beløbet er afsat i forbindelse med et øget tilskud til kommuner med mindre øer samt ændringer af fordelingen af tilskudsmidlerne fra staten kr. på Børn-, Unge- og Kulturudvalgets budget til medfinansiering af folkeskolereformen. Beløbet er Odder Kommunes andel af den aftalte bloktilskudsforhøjelse som indgår i aftalen om finansiering af folkeskolereformen.

20 20 Nedenstående tabel viser hvorledes serviceudgiftsbudgettet for 2014 er fastlagt i basisbudgetoplægget. Bemærkninger til de enkelte budgetændringer, punkterne 1 41 er beskrevet på de efterfølgende sider Serviceudgiftsbudget i 2014 (basisbudget) Serviceudgiftsbudget for Reduktion af lønfremskrivning i 2013 på grundlag af KTO-forlig gældende fra Pris- og lønstigninger fra 2013 til 2014 (1,4 pct.) Budget 2013 i 2014 PL-niveau Demografisk udvikling fra 2013 til 2014: Folkeskolen 567 Børnepasning 0-5 årige Skolefritidsordninger -390 Børnetandplejen -166 Aktivitetsbestemte sundhedsudgifter, kommunal genoptræning og sundhedsfremme 501 Ældreområdet (budgetaftalen 2013 betyder, at reguleringen udgør 70 % af variable udgifter) Spareplan : 2 Besparelse i 2011 tilbageføres delvist til Vej og Park fra Budgetforlig Kommunal medfinansiering af frivillighedscenter udgår fra Aktiv hverdag, implementering af hverdagsrehabilitering på ældreområdet Budgetforlig Vedligeholdelse/drift af Polititorvet efter omlægning Kontakt og fællesskab for ensomme ældre borgere. Budgetbeløb eetårig En skole i balance ( kr. i 2013). Helårsvirkning kr. fra Klimastrategi (budgettet nedsættes fra til kr.) Etableringstilskud til Karateklub, engangstilskud i Tilskudsramme til udviklingsplan for Spektrum nedsat til kr. i Forhøjes igen til kr. fra kr. 11 Klubben for de årige på Egholmgård, ingen opnormering i God adgang, mærkeordningen for tilgængelighed kr.i 2013 herefter kr Ændringer som følge af politiske beslutninger i øvrigt 13 Reduktion af direktion fra 4 til 3 direktører. Besparelse fra Madservice i Odder Komune, Byrådet den , besparelse efter udbud Solcelleanlæg Hundslund skole, 75 % af energibesparelse Solcelleanlæg Hundslund skole, energibesparelse tilfalder rammebesparelsespulje Nyorganisering af bo- og mentorstøtteordning, budget overført til indkomstoverførsler Europædisk Kulturhovedstad 2017, bidrag hertil. Byrådet den Kollektiv trafik, rejsekort. Byrådet den Øvrige ændringer: 20 Bygningsvedligeholdelse og offentlige arealer (budgettilretning for til- og afgange) Valg til EU i afsat i budget kr. udgift kr Besparelser i f.m. energimærke Besparelser i f.m. energimærke tilfalder rammebesparelsespulje Ikke anvendte midler fra LC-puljen Visitationens huslejeudgift mm i VitaPark Odder Vitapark, nettotilskud i 2014 reduceres fra kr. til kr Afledte driftsudgifter af IT-plan og Den nationale digitaliseringsplan Servicearealtilskud for Åhusene og Stenslund nedsættes fra til kr Tjenestemandspensioner og indbetaling til tjenestemandspension Udarbejdelse af lovpligtige planer mm Ændringer på grundlag af regnskab 2012 og 1. budgetopfølgning Ældreboliger, tilretning af budget for huslejer Tunøfærgen og Tunø teltplads, nedgang i indtægter Reserve til SFO-pædagog på Skovbakkeskolen udgår af budget Stigende udgifter til aktivitetsbestemte sundhedsudgifter (betaling til Regionen) Salg af plejehjemspladser Pasning af døende i eget hjem Anlægsudgifter overført til drift i 2013 Rydning og rensning af badestrande. Budget på kr. alene afsat i Etablering af stier mm kr. i 2013 og kr. i Projekt for udvikling af Hov Havn, plan og lokalplan kr. i 2013 og kr. i Renovering af veje/slidlag 1,5 mio. kr. i ,5 mio. kr. fra Etablering af naturpleje i Odder Vest herunder etablering af hegn kr. kun i Ændringer på grundlag af aftale mellem KL og Regeringen mm. 38 Ændring af tilskud til kommuner med mindre øer (Tunø) fratrukket fald i indtægter (32) Kommunale sundhedsfremmende tiltag andel af 200 mio. kr Folkeskolereformen, andel af bloktilskudsforhøjelse på 204 mio. kr I alt før lovændringer Lovændringer Serviceudgifter i 2014 inkl. lovændringer (basisbudget)

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Budgetlægning 2016 2019

Budgetlægning 2016 2019 Budgetlægning 2016 2019 Budgetredegørelse Odder Rådhus, august 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 Totalbudget 2016-2019... 3-5 Økonomiaftalens påvirkning af Odder Kommunes økonomi... 5-9 Driftsoverskud...

Læs mere

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-6 Driftsoverskud på 44,5 mio. kr. i 2015... 7-8 Hovedoversigt for perioden 2013 2018... 9 Budgetforudsætninger...

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

BUDGETLÆGNING 2010-2013 BUDGETREDEGØRELSE ODDER RÅDHUS, JULI 2009

BUDGETLÆGNING 2010-2013 BUDGETREDEGØRELSE   ODDER RÅDHUS, JULI 2009 BUDGETLÆGNING 2010-2013 BUDGETREDEGØRELSE ODDER RÅDHUS, JULI 2009 727-2009-841718 / JB Indholdsfortegnelse Strukturel balance 2008-2013... 1 Indledning.... 3 1. Økonomiaftalen mellem KL og regeringen...

Læs mere

Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL

Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL Budget 2014-2017 Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL Budgetkonference, juni 2013 Lidt om dansk økonomi side 2 Hvad siger Finansministeriet.? side

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Budgetlægning Budgetredegørelse

Budgetlægning Budgetredegørelse Budgetlægning 2018 2021 Budgetredegørelse Odder Rådhus, august 2017 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Økonomiske mål i budgetaftalen for 2017 og den økonomiske politik... 3 Totalbudget 2018... 3-5

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

1 Budgetredegørelse 2011

1 Budgetredegørelse 2011 1 Budgetredegørelse 2011 1 Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt regnskab 2009 budget 2014... 2 Indledning, fra 1. økonomiskøn i marts til budgetoplæg 2011... 3-4 Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen...

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Budgetforslag 2008 2011

Budgetforslag 2008 2011 BUDGETLÆGNING 2008-2011 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2007 Dok.nr.:934944 Indholdsfortegnelse Budgetforslag 2008 2011... 1 Budgetforudsætninger, økonomisk politik og økonomiaftalen... 2 Underskud

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2014... 3 Forudsætninger for budgetlægningen... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 4 Pris- og lønstigningsskøn... 4

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.22.05-07 Renteindtægter af likvide aktiver. -285.000 Der er forudsat en forrentning på 0,8 % af en gennemsnitlige Kassebeholdning

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

ØDC - Økonomistyring

ØDC - Økonomistyring NOTAT ØDC - Økonomistyring 24-06-2013 Aftale om kommunernes økonomi for 2014 KL og regeringen indgik den 13. juni 2013 aftale om kommunernes økonomi for 2014. Kommuneaftalen indebærer ligesom tidligere

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Befolkningstal i budgettet Statsgaranti statsgaranti Ændring i forhold til forgående år

Befolkningstal i budgettet Statsgaranti statsgaranti Ændring i forhold til forgående år 1. INDLEDNING De kommunale udgifter og indtægter omfatter driftsudgifter, statsrefusioner, anlægsudgifter, renter, finansforskydninger, lån og afdrag samt statslige tilskud og mellemkommunal udligning.

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020.

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Budgetprocessen frem mod budget 2017. Budgetoplægget er udarbejdet med baggrund i en budgetproces, hvor fagudvalget

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale.

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. 1. Sammenlægning af tre bevillinger på familieområdet til én samlet bevilling. 2. Opnormering på institutioner på børnepasningsområdet

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Økonomicentrets notat af 14. juni 2010 Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Service Anlæg Overførsler Økonomisk trængte

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Budgetlægning Fastlæggelse af basisbudgetramme for serviceudgifterne i 2018

Budgetlægning Fastlæggelse af basisbudgetramme for serviceudgifterne i 2018 Budgetlægning 2018 2021 Fastlæggelse af basisbudgetramme for serviceudgifterne i 2018 Odder Rådhus, maj 2017 1 Dette notat beskriver, hvorledes basisbudgetrammen for serviceudgifterne i 2018 foreslås fastlagt.

Læs mere

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag 1. behandling af budget og overslagsårene 2019-2021 Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag - 2021 Økonomiudvalget den 04.09.2017 1 Generelle bemærkninger Indledning Budgetforslaget blev drøftet

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Økonomisk balance Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Indholdsfortegnelse: Resume: udfordringens omfang.... 1 1. økonomiskøn

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere