Kl. 13:02 - For stemte 105 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kl. 13:02 - For stemte 105 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0."

Transkript

1 12. møde - Torsdag den 17. november 2011 kl ) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 5: Forespørgsel til udenrigsministeren om det arabiske forår. - Af Søren Espersen (DF)m.fl(Anmeldelse ). 2) 3. behandling af lovforslag nr. L 2: Forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer og ligningsloven. (Tabskaution ved brug af udvidet medgiftsordning). - Af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Kl. 10:01 - For stemte 98 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), imod stemte 8 (EL), hverken for eller 24. møde - Torsdag den 8. december 2011 kl ) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: - Forespørgsel til beskæftigelsesministeren og social- og integrationsministeren om, at det altid skal kunne betale sig at arbejde. - Af Ulla Tørnæs (V), Bent Bøgsted (DF), Ole Birk Olesen (LA), Mai Henriksen (KF) m.fl. - (Anmeldelse ). 2) 3. behandling af lovforslag nr. L 16: Forslag til midlertidig bevillingslov for finansåret Af finansministeren (Bjarne Corydon). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). - Kl. 10:01 - Forslaget er enstemmigt vedtaget med 108 stemmer og vil nu blive sendt til statsministeren. [For stemte 108 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0]. 25. møde - Tirsdag den 13. december 2011 kl ) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 9: Forespørgsel til ministeren for sundhed og forebyggelse og klima-, energi- og bygningsministeren om jordstrøm. - Af Bent Bøgsted (DF) m.fl. - (Anmeldelse ). 2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 10: Forespørgsel (hasteforespørgsel) til statsministeren om regeringens anvendelse af særlige rådgivere. - Af Pia Kjærsgaard (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Peter Skaarup (DF), Søren Espersen (DF) og Martin Henriksen (DF). (Anmeldelse ). 3) 3. behandling af lovforslag nr. L 4: Forslag til lov om ændring af lov om revisionen af statens regnskaber m.m. (Fastsættelse af mandatperiode for rigsrevisor, udpegning af sætterigsrevisor, ændring af fristen for afgivelse af ministerredegørelser, ansættelse og afskedigelse af medarbejdere i 37. lønramme eller højere og etablering af hjemmel til opkrævning af betaling for visse revisionsydelser). - Af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Søren Espersen (DF), Marianne Jelved (RV) og Holger K. Nielsen (SF). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 13:02 - For stemte 105 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller 27. møde - Torsdag den 15. december 2011 kl ) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 12: - Forespørgsel til transportministeren om priserne i den kollektive trafik. - Af Kim Christiansen (DF), Kristian Pihl Lorentzen (V), Leif Mikkelsen (LA) og Lars Barfoed (KF). - (Anmeldelse ). 2) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 7 [afstemning]: - Forespørgsel til transportministeren om social dumping inden for

2 transportbranchen. - Af Kim Christiansen (DF) m.fl. - (Anmeldelse Fremme Forhandling Forslag til vedtagelse nr. V 9 af Kim Christiansen (DF) og Tom Behnke (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 10 af Ane Halsboe-Larsen (S), Andreas Steenberg (RV), Anne Baastrup (SF) og Henning Hyllested (EL)). 3) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 10 [afstemning]: - Forespørgsel til statsministeren om regeringens anvendelse af særlige rådgivere (hasteforespørgsel). - Af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl.(anmeldelse Fremme Forhandling Forslag til vedtagelse nr. V 11 af Peter Skaarup (DF)). 4) 3. behandling af lovforslag nr. L 13: Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om planlægning og forskellige andre love. (Digital annoncering, obligatorisk digital kommunikation, afskæring af klageadgang). - Af miljøministeren (Ida Auken). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Kl. 10:03 - For stemte 95 (V, S, RV, SF, EL, LA, KF), imod stemte 13 (DF), hverken for eller 5) 3. behandling af lovforslag nr. L 14: Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Betaling af kommunernes indsamling af bærbare batterier og akkumulatorer samt krav om ejerskab til nye anlæg for deponering af havbundsmateriale). - Af miljøministeren (Ida Auken). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 10:04 - For stemte 59 (S, RV, SF, EL), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 51 (V, DF, LA, KF). 6) 3. behandling af lovforslag nr. L 15: Forslag til lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet. (Implementering af dele af havnestatskontroldirektivet og ændring af regler om indgreb over for skibe). - Af miljøministeren (Ida Auken). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 10:04 - For stemte 109 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF), imod stemte 0, hverken for eller 7) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 8: Forslag til folketingsbeslutning om en kompensationsordning for manglende gennemførelse af boligpakken. - Af Torsten Schack Pedersen (V) og Benedikte Kjær (KF) m.fl. - (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 10:07 - For stemte 37 (V, LA og KF), imod stemte 71 (S, DF, RV, SF og EL), hverken for eller - Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. 8) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 11: Forslag til folketingsbeslutning om et enklere grundlag for beskatning af fast ejendom. - Af Dennis Flydtkjær (DF), Torsten Schack Pedersen (V) og Brian Mikkelsen (KF). - (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 10:11 - For stemte: 52 (V, DF, LA og KF), imod stemte: 57 (S, RV, SF og EL), hverken for eller mod stemte: 0 - Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. 30. møde - Tirsdag den 20. december 2011 kl ) Eneste behandling af beslutningsforslag nr. B 23: Forslag til folketingsbeslutning vedrørende valg af Folketingets ombudsmand. - Af Retsudvalget. (Fremsættelse i betænkning fra Retsudvalget Anmeldelse ).

3 2) 3. behandling af lovforslag nr. L 7: Forslag til lov om ændring af patentloven og forskellige andre love. (Gebyrer for Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling m.v.). - Af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Kl. 10:02 - For stemte 112 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller 3) 3. behandling af lovforslag nr. L 8: Forslag til lov om ændring af lov om betalingstjenester og elektroniske penge. (Fastsættelse af gebyrregler og regler for overvæltning ved brug af betalingsinstrumenter m.v.). - Af erhvervsog vækstministeren (Ole Sohn). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 10:03 - For stemte 104 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), imod stemte 8 (EL), hverken for eller 4) 3. behandling af lovforslag nr. L 23: Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne og universitetsloven. (Hjemmel til udbud af ingeniøruddannelser på Aarhus Universitet og sammenlægningen af Aarhus Universitet med Ingeniørhøjskolen i Århus). - Af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Kl. 10:04 - For stemte 104 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), imod stemte 8 (EL), hverken for eller 5) 3. behandling af lovforslag nr. L 24: Forslag til lov om ændring af forskellige uddannelseslove m.v. og om ophævelse af lov om uddannelse til håndarbejdslærer, lov om uddannelse til ernærings- og husholdningsøkonom og lov om sammenlægning og nedlæggelse af seminarier. (Adgang til delegation af kompetence og fastsættelse af klageadgang m.v.). - Af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Kl. 10:05 - For stemte 114 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller 6) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 11: Forslag til lov om indfødsrets meddelelse. - Af justitsministeren (Morten Bødskov). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Tillægsbetænkning ). Kl. 11:02 - For stemte 93 (V, S, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 14 (DF), hverken for eller 7) 3. behandling af lovforslag nr. L 5: Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union. (Gennemførelse af rammeafgørelsen om gensidig anerkendelse af afgørelser om foranstaltninger som alternativ til varetægtsfængsling). - Af justitsministeren (Morten

4 Bødskov). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 11:04 - For stemte 86 (V, S, RV, SF, LA og KF), imod stemte 22 (DF, EL og 1 (LA) (ved en fejl)), hverken for eller 8) 3. behandling af lovforslag nr. L 6: Forslag til lov om ændring af international købelov og lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område. (Gennemførelse i dansk ret af del II om aftalens indgåelse i FNkonventionen om aftaler om internationale køb). - Af justitsministeren (Morten Bødskov). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 11:05 - For stemte 106 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller 9) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 22: Forslag til folketingsbeslutning vedrørende Folketingets Ombudsmands beretning for året Af Retsudvalget. - (Fremsættelse i betænkning fra Retsudvalget Anmeldelse behandling ). Kl. 11:05 - For stemte 109 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller Forslaget til folketingsbeslutning er vedtaget og meddelelse herom vil nu blive sendt til Folketingets Ombudsmand. 31. møde - Onsdag den 21. december 2011 kl ) 3. behandling af lovforslag nr. L 18: Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat. (Forlængelse af forældelsesfristen for visse krav på tilbagebetaling af grundskyld). - Af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 09:02 - For stemte: 109 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 0 2) 3. behandling af lovforslag nr. L 25: Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion og lov om erhvervsuddannelser. (Midlertidig forhøjelse af arbejdsgiverbidrag, videreførelse af praktikpladsfremmende foranstaltninger og adgang til skolepraktik m.v.). - Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 09:02 - For stemte: 104 (V, S, DF, RV, SF, EL og KF), imod stemte: 5 (LA), hverken for eller imod stemte: 0 3) 3. behandling af lovforslag nr. L 26: Forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland. (Ophævelse af aldersgrænser for optjening af pensionsalder og krav

5 om mindste pensionsalder for ret til opsat pension, fastsættelse af pension for visse tjenestemænd og førtidspensionsfradrag for visse tjenestemænd). - Af finansministeren (Bjarne Corydon). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Kl. 09:03 - For stemte: 109 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 0 4) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 36: Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte og forskellige andre love. (Ophævelse af starthjælpen, loft over kontanthjælpen, 500-kroners-nedsættelsen, 225-timers-reglen, introduktionsydelsen m.v.). - Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning ). Kl. 11:36 - For stemte 58 (S, RV, SF og EL), imod stemte 52 (V, DF, LA og KF), hverken for eller 5) 3. behandling af lovforslag nr. L 19: Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedforsikring m.v. og flere andre love. (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.). - Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Kl. 13:04 - For stemte 103 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), imod stemte 8 (EL), hverken for eller imod stemte 1 (Bjarne Laustsen (S)). 6) 3. behandling af lovforslag nr. L 20: Forslag til lov om ændring af lov om delpension. (Forhøjelse af delpensionsalder og forkortelse af delpensionsperiode m.v.). - Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen). - (Fremsættelse behandling Betænkning Omtrykt. 2. behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Kl. 13:06 - For stemte: 103 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), imod stemte: 8 (EL), hverken for eller imod stemte: 1 (Bjarne Laustsen (S)) 7) 3. behandling af lovforslag nr. L 21: Forslag til lov om ændring af lov om fleksydelse. (Forhøjelse af fleksydelsesalder, forkortelse af fleksydelsesperiode og tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag m.v.). - Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 13:06 - For stemte: 103 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), imod stemte: 8 (EL), hverken for imod stemte: 1 (Bjarne Laustsen (S). 8) 3. behandling af lovforslag nr. L 22: Forslag til lov om ændring af lov om social pension. (Forhøjelse af folkepensionsalder, indførelse af seniorførtidspension m.v.). - Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

6 Kl. 13:13 - For stemte: 104 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), imod stemte: 8 (EL), hverken for eller imod stemte: 1 (Bjarne Laustsen (S)) 9) 3. behandling af lovforslag nr. L 35: Forslag til lov om ophævelse af lov om tilskud til vikarordninger inden for jordbruget. - Af fødevareministeren (Mette Gjerskov). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 13:14 - For stemte 62 (S, RV, SF, EL og LA), imod stemte 49 (V, DF og KF), hverken for eller 10) 3. behandling af lovforslag nr. L 27: Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Fremrykning af Landsbyggefondens investeringsramme til renovering). - Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 13:15 - For stemte 110 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller 11) 3. behandling af lovforslag nr. L 37: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Ophævelse af regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation i det offentlige sundhedsvæsen samt tolkebistand m.v.). - Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Kl. 13:34 - For stemte 57 (S, RV, SF og EL), imod stemte 53 (V, DF, LA og KF), hverken for eller 12) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 48: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Driftsoverenskomst og økonomisk ramme for specialiseret ambulant behandling på Øfeldt Centret). - Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 13:35 - For stemte 110 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller 13) 3. behandling af lovforslag nr. L 28: Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven. (Beskatning af en standardiseret sats for formueforvaltningsomkostninger udmøntet ved en forhøjelse af skattesatsen for pensionsafkast, nedsættelse af loftet for indbetalinger til ratepension og ophørende alderspension m.v.). - Af skatteministeren (Thor Möger Pedersen). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Kl. 13:41 - For stemte 58 (S, RV, SF og EL), imod stemte 53 (V, DF, LA og KF), hverken for eller 14) 3. behandling af lovforslag nr. L 29: Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter). - Af skatteministeren (Thor Möger Pedersen). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt

7 efter 2. behandling). Kl. 13:42 - For stemte 105 (V, S, DF, RV, SF, EL og KF), imod stemte 6 (LA), hverken for eller 15) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 30 A: Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven, pensionsbeskatningsloven, virksomhedsskatteloven og lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto. (Nedsættelse af grænsen for finansielle aktiver i forbindelse med succession ved overdragelse af aktier). - Af skatteministeren (Thor Möger Pedersen). - (2. del af 2. behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Kl. 13:43 - For stemte 62 (S, RV, SF, EL og KF), imod stemte 49 (V, DF og LA), hverken for eller 16) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 30 B: Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven. (Justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne). - Af skatteministeren (Thor Möger Pedersen). - (2. del af 2. behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Kl. 13:44 - For stemte 58 (S, RV, SF og EL), imod stemte 53 (V, DF, LA og KF), hverken for eller 17) 3. behandling af lovforslag nr. L 31: Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. (Afskaffelse af multimediebeskatningen, ophævelse af skat-tebegunstigelsen for medarbejderaktieordninger, ophævelse af skattefritagelse for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer m.v., lønsumsafgiftspligt for aflønning i aktier og købe- og tegningsretter til aktier m.v., justering af boligjobordningen, ophævelse af loftet over børne- og ungeydelsen og tillæg til grøn check m.v.). - Af skatteministeren (Thor Möger Pedersen). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Kl. 13:45 - For stemte 57 (S, RV, SF og EL), imod stemte 53 (V, DF, LA og KF), hverken for eller 18) 3. behandling af lovforslag nr. L 32: Forslag til lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas. (Højere afgift på luftforurening fra NOx m.v.). - Af skatteministeren (Thor Möger Pedersen). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Kl. 15:52 - For stemte 57 (S, RV, SF og EL), imod stemte 52 (V, DF, LA og KF), hverken for eller 19) 3. behandling af lovforslag nr. L 33: Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love. (Afgiftsforhøjelser på chokolade, sukkervarer, is, sodavand, tobak, øl og vin). - Af skatteministeren (Thor Möger Pedersen). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Kl. 16:09 - For stemte 53 (S, RV, SF og EL), imod stemte 51 (V, DF, LA og KF), hverken for eller

8 20) 3. behandling af lovforslag nr. L 34: 8 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om afgift af ledningsført vand, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., lov om vandforsyning m.v. og miljømålsloven. (Regulering af de løbende bilafgifter og andre afgifter m.v.). - Af skatteministeren (Thor Möger Pedersen). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1 af til 3. behandling af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)). Kl. 16:13 - For stemte 57 (S, RV, SF og EL), imod stemte 2 (V, DF, LA og KF), hverken for eller 32. møde - Tirsdag den 10. januar 2012 kl ) Formandens tale i anledning af Hendes Majestæt Dronning Margrethes 40-årsregeringsjubilæum. 2) 3. behandling af lovforslag nr. L 46: Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. (Ophævelse af ret og pligt til tilbud af mindst 6 måneders varighed for unge under 30 år og ophævelse af ret og pligt for dagpengemodtagere til fuldtidsaktivering efter 123 ugers ledighed m.v.). - Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 13:40 - For stemte 108 (V, S, DF, RV, SF, EL og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 5 (LA). 34. møde - Tirsdag den 17. januar 2012 kl ) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Astrid Krag (SF). 2) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse: - Godkendelse af stedfortræder som midlertidigt medlem af Folketinget. 3) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 13: - Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om Nordsøolien. Af Mikkel Dencker (DF) og René Christensen (DF). - (Anmeldelse ). 4) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 14: - Forespørgsel til social- og integrationsministeren om ældreområdet. Af Karin Nødgaard (DF) m.fl. - (Anmeldelse ). 5) 3. behandling af lovforslag nr. L 10: Forslag til lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning. - Af justitsministeren (Morten Bødskov). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 13:03 - For stemte 111 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller 36. møde - Torsdag den 19. januar 2012 kl ) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til transportministeren om betalingsringens konsekvenser. Af Lars Barfoed (KF), Kristian Pihl Lorentzen (V), Kim Christiansen (DF) og Leif Mikkelsen (LA). (Anmeldelse ).

9 2) 1. del af 3. behandling af lovforslag nr. L 1: Forslag til finanslov for finansåret Af finansministeren (Bjarne Corydon). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Tillægsbetænkning I tillægsbetænkningen er der stillet 548 ændringsforslag). 37. møde - Fredag den 20. januar 2012 kl ) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 16: - Forespørgsel til børne- og undervisningsministeren om kanonlister i undervisningen. - Af Alex Ahrendtsen (DF) m.fl. - (Anmeldelse ). 2) 2. del af 3. behandling af lovforslag nr. L 1: Forslag til finanslov for finansåret Af finansministeren (Bjarne Corydon). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Tillægsbetænkning del af 3. behandling ). Kl. 10:01 - For stemte 109 (V, S, DF, RV, SF, EL og KF), imod stemte 5 (LA), hverken for eller 3) 3. behandling af lovforslag nr. L 9: Forslag til lov om ændring af straffuldbyrdelsesloven og retsafgiftsloven. (Revision af straffuldbyrdelsesloven m.v.). - Af justitsministeren (Morten Bødskov). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Kl. 10:02 - For stemte 106 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), imod stemte 8 (EL), hverken for eller 4) 3. behandling af lovforslag nr. L 45: Forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark. (Forlængelse af suspensionsperioden for refusionsbestemmelse efter sygedagpengeloven). - Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 10:03 - For stemte 113 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller 43. møde - Torsdag den 2. februar 2012 kl ) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 2 [afstemning]: Forespørgsel til justitsministeren og skatteministeren om grænsekontrol. - Af Peter Skaarup (DF) m.fl. (Anmeldelse Fremme Forhandling Forslag til vedtagelse nr. V 21 af Peter Skaarup (DF), Torsten Schack Pedersen (V) og Brian Mikkelsen (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 22 af Thomas Jensen (S), Nadeem Farooq (RV), Jesper Petersen (SF), Frank Aaen (EL) og Simon Emil Ammitzbøll (LA)). 2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 18: Forespørgsel til ministeren for by, bolig og landdistrikter om vækst i udkantsområder. - Af Mette Hjermind Dencker (DF) m.fl. (Anmeldelse ). 3) 3. behandling af lovforslag nr. L 44: Forslag til lov om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger samt administrativt samarbejde på beskatningsområdet. - Af skattemini-steren (Thor Möger Pedersen). - (Fremsættelse behandling

10 Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Kl. 10:02 - Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 111 stemmer og vil nu blive sendt til statsministeren. - [For stemte 111 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0]. 47. møde - Torsdag den 9. februar 2012 kl ) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 22: - Forespørgsel til beskæftigelsesministeren og social- og integrationsministeren om anvendelsen af lægekonsulenter. - Af Bent Bøgsted (DF) og Karina Adsbøl (DF). - (Anmeldelse ). 2) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 19 [afstemning]: - Forespørgsel til økonomi- og indenrigsministeren om skat på finansielle transaktioner (hasteforespørgsel). - Af Per Clausen (EL) m.fl. - (Anmeldelse Fremme Forhandling Forslag til vedtagelse nr. V 23 af Frank Aaen (EL). Forslag til vedtagelse nr. V 24 af Torsten Schack Pedersen (V), Dennis Flydtkjær (DF), Ole Birk Olesen (LA) og Brian Mikkelsen (KF)). 3) 3. behandling af lovforslag nr. L 17: Forslag til lov om ændring af lov om valg til menighedsråd og lov om menighedsråd. (Udvidelse af antallet af kandidater, ændring af frist for indlevering af en særlig stedfortræderliste og klagefrist for valgklage til ministeren samt menighedsrådets valg af kirkeværge og nedsættelse af stående udvalg, når menighedsrådet bestyrer flere kirker). - Af ministeren for ligestilling og kirke (Manu Sareen). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Kl. 10:02 - For stemte 102 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 8 (EL). 4) 3. behandling af lovforslag nr. L 43: Forslag til lov om ændring af lov om euforiserende stoffer. (Gruppevise forbud mod euforiserende stoffer). - Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 10:03 - For stemte 104 (V, S, DF, RV, SF, EL og KF), imod stemte 5 (LA), hverken for eller 5) 3. behandling af lovforslag nr. L 51: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Tilskud til tandbehandling til personer med medfødte sjældne sygdomme). - Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Kl. 10:04 - For stemte 69 (S, DF, RV, SF og EL), imod stemte 35 (V og KF), hverken for eller imod stemte 5 (LA). 6) 3. behandling af lovforslag nr. L 52: Forslag til lov om kvalitets- og sikkerhedskrav ved håndtering af menneskelige organer til transplantation. - Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 10:05 - For stemte 109 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller 48. møde - Tirsdag den 21. februar 2012 kl ) 3. behandling af lovforslag nr. L 40: Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Fordeling af opgaver mellem politikredsene og statsadvokaturerne m.v.). - Af justitsministeren (Morten Bødskov). - (Fremsættelse

11 1. behandling Betænkning behandling ). Kl. 13:01-13:03? Afstemning Formanden : Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes nu. Kan knappen ikke trykkes ned? Nu er den vågnet. Hvis vi er lidt tålmodige, tror jeg at vi når deropad. Er der stadig væk nogen, der ikke kan komme til at afgive stemme? Ja, hr. Torben Hansen. Vi prøver at tage en ny omgang, da der åbenbart var nogle knapper, der ikke virkede i første omgang. Så vi sletter afstemningen og prøver igen. Så kan vi starte igen og se, om det går bedre den her gang. Kan vi slutte afstemningen, eller er der stadig problemer? Vi må notere hr. Torben Hansen separat. Er der andre problemer? Det er der ikke. Så har vi noteret følgende: For stemte 66 ( ), imod stemte 43 ( ), hverken for eller 2) 3. behandling af lovforslag nr. L 54: Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Gennemførelse af revideret bilag til Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme). - Af justitsministeren (Morten Bødskov). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 13:04 - For stemte 101 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), imod stemte 8 (EL), hverken for eller 50. møde - Torsdag den 23. februar 2012 kl ) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 23: Forespørgsel til justitsministeren om straf for økonomisk henholdsvis personfarlig kriminalitet. Af Peter Skaarup (DF) m.fl. - (Anmeldelse ). 2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 24: Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om konfliktret. - Af Finn Sørensen (EL) m.fl. (Anmeldelse ). 3) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 14 [afstemning]: - Forespørgsel til social- og integrationsministeren om ældreområdet. - Af Karin Nødgaard (DF) m.fl. (Anmeldelse Fremme Forhandling Forslag til vedtagelse nr. V 25 af Karin Nødgaard (DF), Anne-Mette Winther Christiansen (V), Thyra Frank (LA) og Mike Legarth (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 26 af Maja Panduro (S), Liv Holm Andersen (RV), Özlem Sara Cekic (SF) og Finn Sørensen (EL)). 4) 3. behandling af lovforslag nr. L 59: Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og forskellige andre love samt ophævelse af lov om pengesedler i Grønland. (Bevilling af engagementer, obligatorisk anvendelse af danske regnskabsregler, tilladelse til og tilsyn med auktionsplatform for handel med CO2-kvoter og fælles datacentraler m.v.). - Af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Kl. 10:03 - For stemte 106 (V, S, DF, RV, SF, EL og KF), imod stemte 5 (LA), hverken for eller

12 5) 3. behandling af lovforslag nr. L 50: Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Afskaffelse af elektronisk overvågning af børn og unge og skærpelse af kriteriet for anbringelse på sikrede afdelinger). - Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 10:03 - For stemte 63 (S, RV, SF, EL og LA), imod stemte 48 (V, DF og KF), hverken for eller 6) 3. behandling af lovforslag nr. L 55: Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser og færdselsloven. (Forhøjelse af den kriminelle lavalder). - Af justitsministeren (Morten Bødskov). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Kl. 11:04 - For stemte: 62 (S, RV, SF, EL og LA), imod stemte: 47 (V, DF og KF), hverken for eller imod stemte: 0. 7) 3. behandling af lovforslag nr. L 56: Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Udvidet anvendelse af betingede domme med vilkår om samfundstjeneste m.v.). - Af justitsministeren (Morten Bødskov). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 11:05 - For stemte 96 (V, S, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 13 (DF), hverken for eller 8) 3. behandling af lovforslag nr. L 41: Forslag til lov om ændring af lov om kemikalier. (Gennemførelse af EU-regler om egenkontrol og oplysnings- og undersøgelsespligt samt skærpede regler om håndhævelse). - Af miljøministeren (Ida Auken). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Kl. 11:05 - For stemte 109 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller 9) 3. behandling af lovforslag nr. L 42: Forslag til lov om ændring af lov om landinspektørvirksomhed. (Landinspektørvirksomheder som partnerselskaber og holdingselskaber og sammensætning af Landinspektørnævnet m.v.). - Af miljøministeren (Ida Auken). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 11:06 - For stemte 107 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller 10) 3. behandling af lovforslag nr. L 39: Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Forbud mod visse konstruktive ændringer af køretøjer, tilladelse til påhængsvogn til stor knallert og venstregående sidevogn til veteranmotorcykel). - Af transportministeren (Henrik Dam Kristensen). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Kl. 11:07 - For stemte 108 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller 11) 3. behandling af lovforslag nr. L 47 A:

13 Forslag til lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel. (Arbejdstid for selvstændige vognmænd). - Af transportministeren (Henrik Dam Kristensen). - (2. behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Kl. 11:08 - For stemte 90 (V, S, RV, SF, EL og KF), imod stemte 18 (DF og LA), hverken for eller 12) 3. behandling af lovforslag nr. L 47 B: Forslag til lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel. (Bødeforhøjelser). - Af transportministeren (Henrik Dam Kristensen). - (2. behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Kl. 11:09 - For stemte 105 (V, S, DF, RV, SF, EL og KF), imod stemte 5 (LA), hverken for eller 13) 3. behandling af lovforslag nr. L 69: Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love. (Forenkling af beskæftigelsesindsatsen m.v.). - Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 11:09 - For stemte 99 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), imod stemte 8 (EL), hverken for eller mod stemte 0. 14) 3. behandling af lovforslag nr. L 70: Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension samt lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Forenkling af reglerne om optagelse og overflytning samt afskaffelse af kombinationsforsikring og uddannelsesydelse m.v.). - Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1 og 2 af 21. februar 2012 til 3. behandling af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen)). Kl. 11:11 - For stemte 101 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), imod stemte 8 (EL), hverken for eller 15) 3. behandling af lovforslag nr. L 71: Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og barselloven. (Forenkling af indsatsen for syge- og barseldagpengemodtagere, aftale om ret til sygedagpenge fra 1. fraværsdag for selvstændige erhvervsdrivende ved langvarig eller kronisk lidelse m.v.). - Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning. Kl. 11:11 - For stemte 100 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), imod stemte 8 (EL), hverken for eller 16) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 17: Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af Det Europæiske Råds afgørelse af 25. marts 2011 om ændring af artikel 136 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med hensyn til en stabilitetsmekanisme for de medlemsstater, der har euroen som valuta. - Af europaministeren (Nicolai Wammen). - (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 11:12 - For stemte 82 (V, S, RV, SF og KF), imod stemte 21 (DF og EL), hverken for eller

14 imod stemte 5 (LA). - Forslaget til folketingsbeslutning er vedtaget møde - Tirsdag den 28. februar 2012 kl ) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Marlene Borst Hansen (RV). 2) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse: - Godkendelse af stedfortræder som midlertidigt medlem af Folketinget for Marlene Borst Hansen (RV). 3) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 26: - Forespørgsel til kulturministeren om en H. C. Andersen-strategi. - Af Alex Ahrendtsen (DF) og Christian Langballe (DF). - (Anmeldelse ). 4) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 13 [afstemning]: - Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om nordsøolien. - Af Mikkel Dencker (DF) og René Christensen (DF). (Anmeldelse Fremme Forhandling Forslag til vedtagelse nr. V 27 af Mikkel Dencker (DF). Forslag til vedtagelse nr. V 28 af Rasmus Helveg Petersen (RV), Lars Christian Lilleholt (V), Pernille Rosenkrantz-Theil (S), Jesper Petersen (SF), Villum Christensen (LA) og Mike Legarth (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 29 af Per Clausen (EL)). 5) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 16 [afstemning]: - Forespørgsel til børne- og undervisningsministeren om kanonlister i undervisningen. - Af Alex Ahrendtsen (DF) m.fl. (Anmeldelse Fremme Forhandling Forslag til vedtagelse nr. V 30 af Alex Ahrendtsen (DF), Karen Ellemann (V) og Lene Espersen (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 32 af Troels Ravn (S), Lotte Rod (RV), Annette Vilhelmsen (SF), Lars Dohn (EL) og Merete Riisager (LA)). 6) 3. behandling af lovforslag nr. L 66: Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser. (Effektivisering af sagsgangene i Tvistighedsnævnet m.v.). - Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 13:05 - Forslaget er enstemmigt vedtaget med 109 stemmer. For stemte 109 (V, S, DF, KF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod 0 7) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 14: Forslag til folketingsbeslutning om etablering af stofindtagelsesrum. - Af Joachim B. Olsen (LA) m.fl. - (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 13:10 - For stemte: 5 (LA), imod stemte: 97 (V, S, DF, RV, SF og KF), hverken for eller imod stemte: 8 (EL). - Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. 54. møde - Torsdag den 1. marts 2012 kl ) 3. behandling af lovforslag nr. L 38: Forslag til lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Af finansministeren (Bjarne Corydon). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Kl. 10:05 - Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 111 stemmer og vil nu blive sendt til statsministeren. - [For stemte 111 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF og SP), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0]. 2) 3. behandling af lovforslag nr. L 73: Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Ledsagelse til børn og unge mellem 12 og 15 år med nedsat funktionsevne). - Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 10:06 - Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 110 stemmer og vil nu blive sendt til

15 statsministeren. - [For stemte 110 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF og SP), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0]. 3) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 35: Forslag til folketingsbeslutning om ændring af folketingsbeslutning om statsrevisorernes valg og virksomhed. - Af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Søren Espersen (DF), Marianne Jelved (RV) og Holger K. Nielsen (SF). - (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 10:07 - Forslaget til folketingsbeslutning er enstemmigt vedtaget med 110 stemmer og vil nu blive sendt til statsrevisorerne. - [For stemte 110 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0]. 56. møde - Tirsdag den 13. marts 2012 kl ) 3. behandling af lovforslag nr. L 49: Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget. (Bedre udnyttelse af Folketingets medlemsboliger, præciseringer vedrørende medlemsbolig- og boliggodtgørelsesordningerne, mere fleksible regler for kørselsgodtgørelse til Folketingets medlemmer m.v.). - Af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Søren Espersen (DF), Marianne Jelved (RV) og Holger K. Nielsen (SF). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Kl. 13:01 - Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 108 stemmer og vil nu blive sendt til statsministeren. - [For stemte 108 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0]. 2) 3. behandling af lovforslag nr. L 60: Forslag til lov om ændring af søloven og lov om sikkerhed til søs. (Tilpasninger som følge af Athenforordningen, gennemførelse af 2002-Athenkonventionen og registrering af skibe med frist). - Af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Kl. 13:02 Formanden : Der er lidt uorden med en afstemningsknap. Jeg får at vide, at det skyldes, at COFACC-formændene fra EU har været her og har siddet og trykket på knapperne, men er der styr på det? Jeg håber, at Tinget kan klare at vente så længe. Jeg vil ikke ringe med klokken, men hvis man bare bliver siddende stille, så skulle vi kunne klare det på 2 minutter. Så skal jeg bede medlemmerne om at indtage deres pladser, nu skulle vi være klar, og det drejer sig altså om afstemningen i forbindelse med tredje behandling af lovforslag nr. L 60. Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes nu. Lovforslaget er enstemmigt vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren. [For stemte 111 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0]. 3) 3. behandling af lovforslag nr. L 68: Forslag til lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. (Opgørelse af nettoomkostninger ved udbud af forsyningspligtydelser). - Af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Kl. 13:08 - For stemte 99 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), imod stemte 8 (EL), hverken for eller

16 4) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 4: Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af forældelsesfristen i pædofilisager. Af Peter Skaarup (DF) m.fl. - (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 13:29 - For stemte 53 (V, DF, LA og KF), imod stemte 57 (S, RV, SF og EL), hverken for eller - Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. 58. møde - Tirsdag den 20. marts 2012 kl ) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 27: - Forespørgsel til beskæftigelsesministeren og børne- og undervisningsministeren om job og uddannelse til alle unge. - Af Rosa Lund (EL) m.fl. (Anmeldelse ). 2) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 9 [afstemning]: - Forespørgsel til ministeren for sundhed og forebyggelse og klima-, energi- og bygningsministeren om jordstrøm. - Af Bent Bøgsted (DF) m.fl. - (Anmeldelse Fremme Forhandling Forslag til vedtagelse nr. V 33 af Bent Bøgsted (DF), Jane Heitmann (V), Joachim B. Olsen (LA) og Benedikte Kiær (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 34 af Pernille Rosenkrantz-Theil (S), Rasmus Helveg Petersen (RV), Jonas Dahl (SF) og Per Clausen (EL)). 3) 3. behandling af lovforslag nr. L 72: Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste). - Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 13:02 - Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 109 stemmer. - [For stemte 109 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0]. 4) 3. behandling af lovforslag nr. L 57: Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Udvidet definition af menneskehandel m.v.). - Af justitsministeren (Morten Bødskov). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 13:03 - For stemte 113 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller 5) 3. behandling af lovforslag nr. L 61: Forslag til lov om ændring af våbenloven. (Straf for overtrædelse af knivforbuddet). - Af justitsministeren (Morten Bødskov). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 13:04 - For stemte 64 (S, RV, SF, EL og LA), imod stemte 48 (V, DF og KF), hverken for eller 6) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 45: Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke 60 af 21. februar 2012 om bemyndigelse til Finansministeriet vedrørende en række dispositioner i Aarhus Lokalbank A/S og Vestjysk Bank A/S tilbage fra Finansudvalget. - Af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt- Nielsen (EL). - (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 13:08 For stemte 8, imod stemte... Det forsvandt for mig; det gik lige lidt for tidligt ud, til at jeg kunne nå at læse det, men der var i hvert fald et flertal, der var imod, så meget nåede jeg at se (munterhed). Kan vi ikke genfinde det, må vi tage det om. Jamen så må jeg desværre ulejlige Folketinget med lige at stemme en gang til, fordi resultatet er blevet væk i computeren. Vi stemmer igen om beslutningsforslag nr. B 45, og det kan vi gøre nu.

17 For stemte 8 (EL), imod stemte 101 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), hverken for eller Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. 60. møde - Torsdag den 22. marts 2012 kl ) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 28: Forespørgsel til ministeren for by, bolig og landdistrikter om at fremme bosætning, erhverv og turisme på småøerne. - Af Mette Hjermind Dencker (DF) og Morten Marinus (DF). - (Anmeldelse ). 2) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 12 [afstemning]: Forespørgsel til transportministeren om priserne i den kollektive trafik. - Af Kim Christiansen (DF), Kristian Pihl Lorentzen (V), Leif Mikkelsen (LA) og Lars Barfoed (KF). - (Anmeldelse Fremme Forhandling Forslag til vedtagelse nr. V 36 af Rasmus Prehn (S), Kim Christiansen (DF), Andreas Steenberg (RV), Jesper Petersen (SF) og Henning Hyllested (EL). Forslag til vedtagelse nr. V 35 af Kristian Pihl Lorentzen (V), Leif Mikkelsen (LA) og Lars Barfoed (KF)). 3) 3. behandling af lovforslag nr. L 63: Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2011.Af finansministeren (Bjarne Corydon). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 10:03 - For stemte 109 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF og SP). [Imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0]. 4) 3. behandling af lovforslag nr. L 81: Forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og ligningsloven. (Ændring af finansieringsformen for Garantifonden for Indskydere og Investorer, udvidelse af medgiftsordningen, opretholdelse af tilladelse som led i krisehåndtering og Finanstilsynets videregivelse af fortrolige oplysninger m.v.). - Af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning ). Kl. 10:03 - For stemte 102 (V, S, DF, RV, SF, LA, KF og SP), imod stemte 7 (EL), hverken for eller 5) 3. behandling af lovforslag nr. L 82: Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven. (Fastsættelse af minimumsantal af cigaretter i cigaretpakker). - Af skatteministeren (Thor Möger Pedersen). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 10:04 - For stemte 58 (S, RV, EL og SF), imod stemte 51 (V, DF, LA, KF og SP), hverken for eller 6) 3. behandling af lovforslag nr. L 12: Forslag til lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt hasardspil i turneringsform og forskellige andre love. (Udvidelse af lønsumsafgiftsfritagelse for museumsvirksomhed, momsfradrag i stedet for godtgørelse for visse transaktioner, mulighed for dagbøder ved uregistreret virksomhed, visse lempelser i faktureringsreglerne m.v.). - Af skatteministeren (Thor Möger Pedersen). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning ). Kl. 10:07 - For stemte 102 (V, S, DF, RV, SF, EL, KF og SP), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 5 (LA). 7) 3. behandling af lovforslag nr. L 64:

18 Forslag til lov om ændring af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport og lov om fremme af vedvarende energi. (Tvungen iblanding af biobrændstoffer i benzin og diesel, der sælges til landtransport til slutbrugere, og udpegning af områder til statslige udbud af arealer til havvindmøller). - Af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Kl. 10:10 - [For stemte 107 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF og SP), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0]. 8) 3. behandling af lovforslag nr. L 76: Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. (Nedsættelse af varighedskrav til ret og pligt-tilbud og ændring af tidspunktet for gentagen aktivering for ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der er fyldt 30 år, m.v.). - Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Kl. 10:11 - For stemte 58 (S, RV, SF og EL), imod stemte 51 (V, DF, LA, KF og SP), hverken for eller 9) 3. behandling af lovforslag nr. L 85: Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af frister for anmeldelse af sygefravær og anmodning om sygedagpenge m.v. for bedre at udnytte den digitale indberetningsløsning (SDPI-løsningen)). - Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Tillægsbetænkning ). Kl. 10:13 - For stemte 101 (V, S, DF, RV, SF, LA, KF og SP), imod stemte 8 (EL), hverken for eller 10) 3. behandling af lovforslag nr. L 91: Forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven. (Midlertidig forlængelse af dagpengeperioden og ret til ferie for modtagere af kontanthjælp og særlig ydelse m.v.). - Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Kl. 10:14 - For stemte 72 (S, DF, RV, SF og EL), imod stemte 35 (V, LA, KF og SP), hverken for eller 11) 3. behandling af lovforslag nr. L 92: Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. (Ændring af prisloftet på 6 ugers selvvalgt uddannelse). - Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 10:15 - For stemte 58 (S, RV, SF og EL), imod stemte 51 (V, DF, LA, KF og SP), hverken for eller 12) 3. behandling af lovforslag nr. L 67: Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Kompetencebevis m.v.). - Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Kl. 10:16 - Forslaget er enstemmigt vedtaget med 108 stemmer.

19 [For stemte 108 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF og SP), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0]. 13) 3. behandling af lovforslag nr. L 74: Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser), lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. (Forenkling af proceduren for godkendelse af vedtægtsændringer m.v.). - Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Kl. 10:17 - Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 108 stemmer. - [For stemte 108 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF og SP), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0]. 14) 3. behandling af lovforslag nr. L 75: Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion. (Revision af årsregnskab). Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ) Kl. 10:17 - Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 108 stemmer. - [For stemte 108 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF og SP), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0]..15) 3. behandling af lovforslag nr. L 62: Forslag til lov om ændring af lov om havne. (Udvidelse af forretningsmuligheder m.v.). - Af transportministeren (Henrik Dam Kristensen). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Kl. 10:18 - For stemte 110 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF og SP), imod stemte 0, hverken for eller 16) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 43: Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke 51 af 14. februar 2012 om nye statsgarantier til nødlidende banker tilbage fra Finansudvalget. - Af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL). - (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 10:22 - For stemte 9 (EL), imod stemte 99 (V, S, DF, RV, SF, LA, KF og SP), hverken for eller Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. 64. møde - Torsdag den 29. marts 2012 kl ) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 30: - Forespørgsel til ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser om de videregående universitetsuddannelser. - Af Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) og Alex Ahrendtsen (DF). - (Anmeldelse ). 2) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 100: Forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v. (Dispensationsmulighed ved ganske særlige lejligheder). - Af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 10:02 - For stemte: 88 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), imod stemte: 8 (EL), hverken for eller imod stemte: 0. 3) 3. behandling af lovforslag nr. L 58: Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser,

20 lov om retsafgifter og lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen. (Adgang til, at en dommer m.fl. kan færdigbehandle sager, der er påbegyndt, før den pågældende skal fratræde på grund af alder, visse ændringer af reglerne om behandling af sager om mindre krav, udelukkelse af sigtedes adgang til at være til stede under indenretlige videoafhøringer af børn m.v.). - Af justitsministeren (Morten Bødskov). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning ). Kl. 10:06 - For stemte 91 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), imod stemte 8 (EL), hverken for eller imod stemte 0. 4) 3. behandling af lovforslag nr. L 86: Forslag til lov om Udbetaling Danmark. - Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Kl. 10:10 Afstemning - For stemte 96 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), imod stemte 8 (EL), hverken for eller 5) 3. behandling af lovforslag nr. L 87: Forslag til lov om ændring af forskellige love som følge af etableringen af Udbetaling Danmark og om ophævelse af lov om ændring af regler for statens udbetaling af refusion af kommunernes udgifter i henhold til den sociale pensions- og bistandslovgivning m.v. (Fordeling af myndighedsansvaret mellem kommunerne og Udbetaling Danmark m.v.). - Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup). - (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Kl. 10:11 - For stemte 95 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), imod stemte 8 (EL), hverken for eller imod stemte møde - Torsdag den 22. marts 2012 kl ) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 28: - Forespørgsel til ministeren for by, bolig og landdistrikter om at fremme bosætning, erhverv og turisme på småøerne. - Af Mette Hjermind Dencker (DF) og Morten Marinus (DF). - (Anmeldelse ). 2) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 12 [afstemning]: - Forespørgsel til transportministeren om priserne i den kollektive trafik. - Af Kim Christiansen (DF), Kristian Pihl Lorentzen (V), Leif Mikkelsen (LA) og Lars Barfoed (KF). - (Anmeldelse Fremme Forhandling Forslag til vedtagelse nr. V 36 af Rasmus Prehn (S), Kim Christiansen (DF), Andreas Steenberg (RV), Jesper Petersen (SF) og Henning Hyllested (EL). Forslag til vedtagelse nr. V 35 af Kristian Pihl Lorentzen (V), Leif Mikkelsen (LA) og Lars Barfoed (KF)). 3) 3. behandling af lovforslag nr. L 63: Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret Af finansministeren (Bjarne Corydon). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 10:03 - For stemte 109 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF og SP). [Imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0]. 4) 3. behandling af lovforslag nr. L 81: Forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og ligningsloven. (Ændring af finansieringsformen for Garantifonden for Indskydere og Investorer, udvidelse af medgiftsordningen, opretholdelse af tilladelse som led i krisehåndtering og Finanstilsynets

UGEPLAN FOR FOLKETINGET

UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET 20. - 26. FEBRUAR 2012 (UGE 8) Tirsdag den 21. februar 2012 kl. 13.00 3. behandling af forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Fordeling af opgaver

Læs mere

UGEPLAN FOR FOLKETINGET

UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET 27. FEBRUAR - 4. MARTS 2012 (UGE 9) Tirsdag den 28. februar 2012 kl. 13.00 3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser. (Effektivisering

Læs mere

58. møde. Tirsdag den 20. marts 2012 (D) 1. (Fremsættelse 02.03.2012. 1. behandling 13.03.2012. Betænkning 14.03.2012).

58. møde. Tirsdag den 20. marts 2012 (D) 1. (Fremsættelse 02.03.2012. 1. behandling 13.03.2012. Betænkning 14.03.2012). Tirsdag den 20. marts 2012 (D) 1 58. møde Tirsdag den 20. marts 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 27: Forespørgsel til beskæftigelsesministeren og børne- og undervisningsministeren

Læs mere

60. møde. Torsdag den 22. marts 2012 (D) 1

60. møde. Torsdag den 22. marts 2012 (D) 1 Torsdag den 22. marts 2012 (D) 1 60. møde Torsdag den 22. marts 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 28: Forespørgsel til ministeren for by, bolig og landdistrikter om

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning Til lovforslag nr. L 221 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 41. møde Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Julie Skovsby

Læs mere

85. møde. Tirsdag den 22. maj 2012 (D) 1

85. møde. Tirsdag den 22. maj 2012 (D) 1 Tirsdag den 22. maj 2012 (D) 1 85. møde Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 41: Forespørgsel til statsministeren om den indenrigs- og udenrigspolitiske

Læs mere

Status for lovforslag m.v. 2014/2015. Marts-redegørelsen

Status for lovforslag m.v. 2014/2015. Marts-redegørelsen Status for lovforslag m.v. 2014/2015 Marts-redegørelsen Beskæftigelsesministeren Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Læs mere

Vedtagne love i folketingssamlingen 2010 2011

Vedtagne love i folketingssamlingen 2010 2011 1 Vedtagne love i folketingssamlingen 2010 2011 10. møde - Torsdag den 28. oktober 2010 kl. 10.15 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 36: Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes

Læs mere

101. møde. Torsdag den 23. maj 2013 (D) 1

101. møde. Torsdag den 23. maj 2013 (D) 1 Torsdag den 23. maj 2013 (D) 1 101. møde Torsdag den 23. maj 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 41: Forespørgsel til justitsministeren om sagsbehandlingstiderne på indfødsretsområdet.

Læs mere

Formanden. Vækst med visioner - 16 initiativer, der bidrager til varig vækst. Til Finansminister Bjarne Corydon

Formanden. Vækst med visioner - 16 initiativer, der bidrager til varig vækst. Til Finansminister Bjarne Corydon Finansminister Bjarne Corydon Uddannelsesminister Morten Østergaard Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager rhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen Skatteminister Holger K. Nielsen Beskæftigelsesminister

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 B 144 Bilag 7 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B forslagsnummer Folketinget -NaN (x. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . juni 2011 2. udkast (Opdatering af

Læs mere

LOVGIVNING FOLKETINGSÅRET 2011-12

LOVGIVNING FOLKETINGSÅRET 2011-12 LOVGIVNING FOLKETINGSÅRET 2011-12 NOVEMBER 2011 REGERINGEN LOVGIVNING FOLKETINGSÅRET 2011-12 november 2011 Regeringen 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 BESKÆFTIGELSESMINISTEREN... 4 BØRNE- OG UNDERVISNINGSMINISTEREN...

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011. Betænkning. over Til beslutningsforslag nr. B 144 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke 128 af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

47. møde. Torsdag den 9. februar 2012 (D) 1

47. møde. Torsdag den 9. februar 2012 (D) 1 Torsdag den 9. februar 2012 (D) 1 47. møde Torsdag den 9. februar 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 22: Forespørgsel til beskæftigelsesministeren og social- og integrationsministeren

Læs mere

103. møde. Tirsdag den 28. maj 2013 (D) 1

103. møde. Tirsdag den 28. maj 2013 (D) 1 Tirsdag den 28. maj 2013 (D) 1 103. møde Tirsdag den 28. maj 2013 kl. 13.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 41 [afstemning]: Forespørgsel til justitsministeren om sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

Vedtagne love i Folketinget 2009-10

Vedtagne love i Folketinget 2009-10 1 Vedtagne love i Folketinget 2009-10 18. møde Torsdag den 19. november kl. 10:00 2) 3. behandling af lovforslag nr. L 14: Forslag til lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og henholdsvis Aruba,

Læs mere

Til 42. [Mulighed for beregning af brutto- nettoudgift på baggrund af et standardfinansieringsforslag] Til kapitel 10

Til 42. [Mulighed for beregning af brutto- nettoudgift på baggrund af et standardfinansieringsforslag] Til kapitel 10 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 00. april 2014 2. udkast

Læs mere

94. møde. Fredag den 8. juni 2012 (D) 1

94. møde. Fredag den 8. juni 2012 (D) 1 Fredag den 8. juni 2012 (D) 1 94. møde Fredag den 8. juni 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 32 [afstemning]: Forespørgsel til ministeren for sundhed og forebyggelse om lighed

Læs mere

72. møde. Tirsdag den 29. marts 2011 (D) 1

72. møde. Tirsdag den 29. marts 2011 (D) 1 Tirsdag den 29. marts 2011 (D) 1 72. møde Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 31 [afstemning]: Forespørgsel til udenrigsministeren om situationen i Mellemøsten

Læs mere

66. møde. Tirsdag den 10. april 2012 (D) 1. (Fremsættelse 22.02.2012. 1. behandling 02.03.2012. Betænkning 21.03.2012. 2. behandling 29.03.2012).

66. møde. Tirsdag den 10. april 2012 (D) 1. (Fremsættelse 22.02.2012. 1. behandling 02.03.2012. Betænkning 21.03.2012. 2. behandling 29.03.2012). Tirsdag den 10. april 2012 (D) 1 66. møde Tirsdag den 10. april 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 31: Forespørgsel til ministeren for nordisk samarbejde, justitsministeren

Læs mere

Folketingets sammensætning

Folketingets sammensætning Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler

Læs mere

34. møde. Tirsdag den 17. januar 2012 (D) 1. (Fremsættelse 14.12.2011).

34. møde. Tirsdag den 17. januar 2012 (D) 1. (Fremsættelse 14.12.2011). Tirsdag den 17. januar 2012 (D) 1 (Fremsættelse 14.12.2011). 34. møde Tirsdag den 17. januar 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem

Læs mere

83. møde. Tirsdag den 15. maj 2012 (D) 1

83. møde. Tirsdag den 15. maj 2012 (D) 1 Tirsdag den 15. maj 2012 (D) 1 83. møde Tirsdag den 15. maj 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 40: Forespørgsel til ministeren for udviklingsbistand om regeringens nye

Læs mere

Status for lovforslag m.v. 2012/2013. Marts-redegørelsen

Status for lovforslag m.v. 2012/2013. Marts-redegørelsen 1 Status for lovforslag m.v. 2012/2013 Marts-redegørelsen Beskæftigelsesministeren Ændring af lov om udstationering af lønmodtagere Lov om barseludligning for selvstændige Ændring af lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 16. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

99. møde. Tirsdag den 21. maj 2013 (D) 1

99. møde. Tirsdag den 21. maj 2013 (D) 1 Tirsdag den 21. maj 2013 (D) 1 99. møde Tirsdag den 21. maj 2013 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 44: Forespørgsel til skatteministeren om Camilla Vest-sagen. (Hasteforespørgsel).

Læs mere

Bilag 1: Lov- og cirkulæreprogram for kommuner

Bilag 1: Lov- og cirkulæreprogram for kommuner Økonomi og Analyse Budget - Bilag 1: Lov- og cirkulæreprogram for kommuner Virksomhed Bemærkning Politikområde Finansministeriet 6 7 8 9 10 L 160 om forslag til lov om Offentlig Digital Post (vedtaget

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 155 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) ((Udlandsstipendium

Læs mere

30. møde. Tirsdag den 4. december 2012 (D) 1

30. møde. Tirsdag den 4. december 2012 (D) 1 Tirsdag den 4. december 2012 (D) 1 30. møde Tirsdag den 4. december 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 11: Forespørgsel til justitsministeren om brug af knive i nattelivet.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

69. møde. Tirsdag den 17. april 2012 (D) 1

69. møde. Tirsdag den 17. april 2012 (D) 1 Tirsdag den 17. april 2012 (D) 1 69. møde Tirsdag den 17. april 2012 kl. 12.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 34: Forespørgsel til fødevareministeren om behandling af dyr. Af Dennis

Læs mere

55. møde. Tirsdag den 5. februar 2013 (D) 1

55. møde. Tirsdag den 5. februar 2013 (D) 1 Tirsdag den 5. februar 2013 (D) 1 55. møde Tirsdag den 5. februar 2013 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 24: Forespørgsel til justitsministeren og forsvarsministeren om brug

Læs mere

Statsministeriets forestilling om udnævnelse af et nyt ministerium

Statsministeriets forestilling om udnævnelse af et nyt ministerium Statsministeriets forestilling om udnævnelse af et nyt ministerium Efter at det den 16. september 2011 har behaget Deres Majestæt at modtage den af statsminister Lars Løkke Rasmussen på det samlede ministeriums

Læs mere

32. møde. Tirsdag den 15. december 2009 (D) 1

32. møde. Tirsdag den 15. december 2009 (D) 1 Tirsdag den 15. december 2009 (D) 1 32. møde Tirsdag den 15. december 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 4: Forslag til lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget,

Læs mere

25. møde. Tirsdag den 13. december 2011 (D) 1

25. møde. Tirsdag den 13. december 2011 (D) 1 Tirsdag den 13. december 2011 (D) 1 25. møde Tirsdag den 13. december 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 9: Forespørgsel til ministeren for sundhed og forebyggelse og

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning. større frihedsgrader for frie skoler

Forslag til folketingsbeslutning. større frihedsgrader for frie skoler Beslutningsforslag nr. B 6 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af Anni Matthiesen (V), Karen Ellemann (V), Preben Bang Henriksen (V), Kristian Jensen (V), Peter Juel Jensen (V), Alex Ahrendtsen

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Bilag 37 Offentligt Til lovforslag nr. L 42 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

FORBUD OG PÅBUD PRÆGER FORTSAT DEN POLITISKE DAGSORDEN

FORBUD OG PÅBUD PRÆGER FORTSAT DEN POLITISKE DAGSORDEN Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45 2466 42 20 14. marts 2012 Folketingets partier har i en årrække fremsat talrige lovforslag og beslutningsforslag, der indeholder påbud og/eller forbud

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

87. møde. Tirsdag den 3. maj 2011 (D) 1

87. møde. Tirsdag den 3. maj 2011 (D) 1 Tirsdag den 3. maj 2011 (D) 1 87. møde Tirsdag den 3. maj 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 35 [afstemning]: Forespørgsel til fødevareministeren om landbrugets fremtid. Af

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald Til lovforslag nr. L 138 Folketinget 2013-14 Tillægsbetænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 9. april 2014 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 3. oktober 2014

(Gældende) Udskriftsdato: 3. oktober 2014 (Gældende) Udskriftsdato: 3. oktober 2014 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0161737 Senere ændringer til forskriften LBK nr 11 af 06/01/2014 LBK nr 185 af 18/02/2014 LBK

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.]

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 120 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af yderligere studiepladser på

Læs mere

Status for lovforslag m.v. samt redegørelser 2011/2012. Februarredegørelsen

Status for lovforslag m.v. samt redegørelser 2011/2012. Februarredegørelsen 1 Status for lovforslag m.v. samt redegørelser 2011/2012 Februarredegørelsen Beskæftigelsesministeren Ændring af lov om arbejdsskadesikring (Forældelse af krav på erstatning ved erhvervssygdomme) Ændring

Læs mere

98. møde. Tirsdag den 26. maj 2009 (D) 1

98. møde. Tirsdag den 26. maj 2009 (D) 1 Tirsdag den 26. maj 2009 (D) 1 98. møde Tirsdag den 26. maj 2009 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 38 [afstemning]: Forespørgsel til ministeren for udviklingsbistand om ulande og

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

19. møde. Tirsdag den 29. november 2011 (D) 1. (Fremsættelse 21.11.2011).

19. møde. Tirsdag den 29. november 2011 (D) 1. (Fremsættelse 21.11.2011). Tirsdag den 29. november 2011 (D) 1 (Fremsættelse 21.11.2011). 19. møde Tirsdag den 29. november 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem

Læs mere

Status for lovforslag m.v. 2013/2014. Februar-redegørelsen

Status for lovforslag m.v. 2013/2014. Februar-redegørelsen 1 Status for lovforslag m.v. 2013/2014 Februar-redegørelsen Beskæftigelsesministeren Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om fleksydelse (Præcisering om,

Læs mere

Benny Engelbrecht (S) fmd. Karin Gaardsted (S) Magnus Heunicke (S) Mette Reissmann (S) Orla Hav (S)

Benny Engelbrecht (S) fmd. Karin Gaardsted (S) Magnus Heunicke (S) Mette Reissmann (S) Orla Hav (S) Til beslutningsforslag nr. B 11 Folketinget 2012-13 Tilføjelse til betænkning afgivet af Transportudvalget den 28. maj 2013 Tilføjelse til betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om fortolkning

Læs mere

105. møde. Torsdag den 30. maj 2013 (D) 1. (2. behandling 28.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

105. møde. Torsdag den 30. maj 2013 (D) 1. (2. behandling 28.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Torsdag den 30. maj 2013 (D) 1 (2. behandling 28.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 105. møde Torsdag den 30. maj 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 184: Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 29. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Lov- og cirkulæreprogram - Budget 2015-2018 (2018 er lig med 2017)

Lov- og cirkulæreprogram - Budget 2015-2018 (2018 er lig med 2017) III. Lov- og cirkulæreprogram Skatteministeriet Lov nr. 649 af 12. juni 2013 om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Ny klagestruktur på skatteområdet og ændringer som følge af

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 11 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

64. møde. Torsdag den 29. marts 2012 (D) 1

64. møde. Torsdag den 29. marts 2012 (D) 1 Torsdag den 29. marts 2012 (D) 1 64. møde Torsdag den 29. marts 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 30: Forespørgsel til ministeren for forskning, innovation og videregående

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 10 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

36. møde. Torsdag den 16. december 2010 (D) 1

36. møde. Torsdag den 16. december 2010 (D) 1 Torsdag den 16. december 2010 (D) 1 36. møde Torsdag den 16. december 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Folketinget Ida

Læs mere

100. møde. Torsdag den 26. maj 2011 (D) 1

100. møde. Torsdag den 26. maj 2011 (D) 1 Torsdag den 26. maj 2011 (D) 1 100. møde Torsdag den 26. maj 2011 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 39 [afstemning]: Forespørgsel til forsvarsministeren om koldkrigsforskning. Af

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010. over Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

36. møde. Torsdag den 19. december 2013 (D) 1

36. møde. Torsdag den 19. december 2013 (D) 1 Torsdag den 19. december 2013 (D) 1 36. møde Torsdag den 19. december 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) 2. del af 3. behandling af lovforslag nr. L 1: Forslag til finanslov for finansåret 2014. Af finansministeren

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 80 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts 2012 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning.

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning. Til lovforslag nr. L 132 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

24. møde. Torsdag den 22. november 2012 (D) 1

24. møde. Torsdag den 22. november 2012 (D) 1 Torsdag den 22. november 2012 (D) 1 24. møde Torsdag den 22. november 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 2 [afstemning]: Forespørgsel til ministeren for by, bolig og landdistrikter

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

98. møde. Tirsdag den 24. maj 2011 (D) 1. (Fremsættelse 06.04.2011. 1. behandling 29.04.2011. Betænkning 17.05.2011).

98. møde. Tirsdag den 24. maj 2011 (D) 1. (Fremsættelse 06.04.2011. 1. behandling 29.04.2011. Betænkning 17.05.2011). Tirsdag den 24. maj 2011 (D) 1 98. møde Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 27 [afstemning]: Forespørgsel til integrationsministeren og justitsministeren

Læs mere

39. møde. Onsdag den 19. december 2012 (D) 1

39. møde. Onsdag den 19. december 2012 (D) 1 Onsdag den 19. december 2012 (D) 1 39. møde Onsdag den 19. december 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Uffe Elbæk

Læs mere

28. møde. Tirsdag den 8. december 2009 (D) 1

28. møde. Tirsdag den 8. december 2009 (D) 1 Tirsdag den 8. december 2009 (D) 1 28. møde Tirsdag den 8. december 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 18: Forespørgsel til integrationsministeren om moskeer. Af Martin

Læs mere

33. møde. Tirsdag den 11. december 2012 (D) 1

33. møde. Tirsdag den 11. december 2012 (D) 1 Tirsdag den 11. december 2012 (D) 1 33. møde Tirsdag den 11. december 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 12: Forespørgsel til social- og integrationsministeren og ministeren

Læs mere

2. møde. Onsdag den 6. oktober 2010 (D) 1

2. møde. Onsdag den 6. oktober 2010 (D) 1 Onsdag den 6. oktober 2010 (D) 1 2. møde Onsdag den 6. oktober 2010 kl. 13.00 1) Valg til stående udvalg m.v. Dagsorden 2) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 3) Besvarelse

Læs mere

42. møde. Tirsdag den 21. januar 2014 (D) 1

42. møde. Tirsdag den 21. januar 2014 (D) 1 Tirsdag den 21. januar 2014 (D) 1 42. møde Tirsdag den 21. januar 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 9 [afstemning]: Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om

Læs mere

Bilag 2 Optælling af indførte hjemler VK-regeringen og SR(SF)-regeringen:

Bilag 2 Optælling af indførte hjemler VK-regeringen og SR(SF)-regeringen: Bilag 2 Optælling af indførte hjemler VK-regeringen og SR(SF)-regeringen: Denne optælling vedrører hjemler til adgang til privat ejendom uden retskendelse indsat i perioden mellem oktober 2008 og 2014

Læs mere

39. møde. Fredag den 19. december 2014 (D) 1

39. møde. Fredag den 19. december 2014 (D) 1 Fredag den 19. december 2014 (D) 1 39. møde Fredag den 19. december 2014 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til udenrigsministeren om Thulebasen. Af Johan

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 180 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

66. møde. Torsdag den 19. marts 2015 (D) 1

66. møde. Torsdag den 19. marts 2015 (D) 1 Torsdag den 19. marts 2015 (D) 1 66. møde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 25: Forespørgsel til ministeren for børn, ligestilling, integration

Læs mere

90. møde. Tirsdag den 11. maj 2010 (D) 1. (Fremsættelse 03.03.2010. 1. behandling 23.03.2010. Betænkning

90. møde. Tirsdag den 11. maj 2010 (D) 1. (Fremsættelse 03.03.2010. 1. behandling 23.03.2010. Betænkning Tirsdag den 11. maj 2010 (D) 1 90. møde Tirsdag den 11. maj 2010 kl. 12.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 40 [afstemning]: Forespørgsel til indenrigs- og sundhedsministeren om den kommunale

Læs mere

74. møde. Torsdag den 31. marts 2011 (D) 1

74. møde. Torsdag den 31. marts 2011 (D) 1 Torsdag den 31. marts 2011 (D) 1 74. møde Torsdag den 31. marts 2011 kl. 10.00 Dagsorden 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 110: Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2010. Af finansministeren

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl.

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl. Til beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om sociale klausuler om lærlinge og elever

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

79. møde. Tirsdag den 12. april 2011 (D) 1. 7) 2. behandling af lovforslag nr. L 132: Forslag til lov om dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark

79. møde. Tirsdag den 12. april 2011 (D) 1. 7) 2. behandling af lovforslag nr. L 132: Forslag til lov om dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark Tirsdag den 12. april 2011 (D) 1 79. møde Tirsdag den 12. april 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 46: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Specialiseret behandling

Læs mere

101. møde. Tirsdag den 1. juni 2010 (D) 1

101. møde. Tirsdag den 1. juni 2010 (D) 1 Tirsdag den 1. juni 2010 (D) 1 101. møde Tirsdag den 1. juni 2010 kl. 9.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 51 [afstemning]: Forespørgsel til ministeren for udviklingsbistand om dansk udviklingsbistand.

Læs mere

30. møde. Torsdag den 4. december 2014 (D) 1

30. møde. Torsdag den 4. december 2014 (D) 1 Torsdag den 4. december 2014 (D) 1 30. møde Torsdag den 4. december 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 12 [afstemning]: Forespørgsel til kulturministeren om DR UnderholdningsOrkestret.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

47. møde. Torsdag den 27. januar 2011 (D) 1. 1 af 25.01.2011 til 3. behandling af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen)).

47. møde. Torsdag den 27. januar 2011 (D) 1. 1 af 25.01.2011 til 3. behandling af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen)). Torsdag den 27. januar 2011 (D) 1 47. møde Torsdag den 27. januar 2011 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 16: Forespørgsel til beskæftigelsesministeren og skatteministeren

Læs mere

81. møde. Torsdag den 10. maj 2012 (D) 1

81. møde. Torsdag den 10. maj 2012 (D) 1 Torsdag den 10. maj 2012 (D) 1 81. møde Torsdag den 10. maj 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 38: Forespørgsel til justitsministeren om EU og dansk udlændingepolitik.

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

7. møde. Tirsdag den 23. oktober 2012 (D) 1

7. møde. Tirsdag den 23. oktober 2012 (D) 1 Tirsdag den 23. oktober 2012 (D) 1 7. møde Tirsdag den 23. oktober 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Folketinget Kirsten

Læs mere

Status for lovforslag m.v. 2014/2015. Februar-redegørelsen

Status for lovforslag m.v. 2014/2015. Februar-redegørelsen Status for lovforslag m.v. 2014/2015 Februar-redegørelsen Beskæftigelsesministeren Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Læs mere

54. møde. Torsdag den 10. februar 2011 (D) 1. af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder)).

54. møde. Torsdag den 10. februar 2011 (D) 1. af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder)). Torsdag den 10. februar 2011 (D) 1 54. møde Torsdag den 10. februar 2011 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 24: Forespørgsel til finansministeren om EU-styring af økonomien.

Læs mere

56. møde. Tirsdag den 22. februar 2011 (D) 1. (Fremsættelse 16.12.2010. 1. behandling 14.01.2011. Betænkning 08.02.2011. 2. behandling 10.02.2011).

56. møde. Tirsdag den 22. februar 2011 (D) 1. (Fremsættelse 16.12.2010. 1. behandling 14.01.2011. Betænkning 08.02.2011. 2. behandling 10.02.2011). Tirsdag den 22. februar 2011 (D) 1 56. møde Tirsdag den 22. februar 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Søren Espersen

Læs mere

78. møde. Torsdag den 7. april 2011 (D) 1

78. møde. Torsdag den 7. april 2011 (D) 1 Torsdag den 7. april 2011 (D) 1 78. møde Torsdag den 7. april 2011 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 34: Forespørgsel til indenrigs- og sundhedsministeren om Udkantsdanmark.

Læs mere