Brugervejledning NPD DA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning NPD4756-02 DA"

Transkript

1 NPD DA

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ophavsret og varemærker Brug af denne vejledning Konventioner Ulovlige kopier og udskrifter Produktfunktioner Funktioner Kapitel 1 Specifikationer Kopieringsfunktion Udskrivningsfunktion Scanningsfunktion Faxfunktion Direkte faxfunktion ADF-funktion Kapitel 2 Grundlæggende betjening Hovedkomponenter Set forfra Set bagfra Automatisk dokumentføder (ADF) Betjeningspanel Indstilling af de første indstillinger på betjeningspanelet Udskrivning af Panel Settings-side Betjeningspanelet Printer Setting Utility Energisparerfunktion Afslutning af energisparerfunktionen Indholdsfortegnelse 2

3 Kapitel 3 Printerstyringssoftware Printer- og scanningsdrivere EpsonNet Config Oprettelse af en administrativ adgangskode Printer Setting Utility (Kun Windows) Status Monitor (Kun Windows) Launcher (Kun Windows) Address Book Editor Express Scan Manager Kapitel 4 Printertilslutning og softwareinstallation Oversigt over netværksopsætning og konfiguration Tilslutning af din printer Tilslutning af printeren til en computer eller et netværk Indstilling af IP-adressen TCP/IP- og IP-adresser Automatisk indstilling af printerens IP-adresse Dynamiske metoder til indstilling af printerens IP-adresse Tildeling af en IP-adresse (i IPv4-t-tilstand) Verificering af IP-indstillinger Udskrivning og kontrol af System Settings-siden Installation af printerdrivere på computere der kører Windows Anvendelse af PCL-printerdriveren Anvendelse af Epson universel P6-printerdriver Installation af printerdrivere på computere, som kører Mac OS X Konfigurering af trådløse indstillinger på betjeningspanelet (kun AL-MX200DWF) Installation af printerdrivere på computere der kører Linux (CUPS) Installation af printerdrivere Specificering af køen Specificering af standardkøen Specificering af udskriftsindstillinger Indstilling af adgangskoden der giver autoritet som printeradministrator Afinstallation af printerdrivere Kapitel 5 Grundlæggende udskrivning Om udskriftsmedier Indholdsfortegnelse 3

4 Retningslinjer for anvendelse af udskriftsmedier Retningslinjer for automatisk dokumentføder (ADF) Udskriftsmedier der kan beskadige din printer Retningslinjer for opbevaring af udskriftsmedier Understøttede udskriftsmedier Anvendelige udskriftsmedier Ilægning af udskriftsmedier Kapacitet Udskriftsmediemål Ilægning af udskriftsmedier i papirbakken Ilægning af udskriftsmedier i prioriteret ark-indsætter (PSI) Brug af udbakkeforlængeren Indstilling af papirstørrelser og -typer Indstilling af papirstørrelser Indstilling af papirtyper Udskrivning Udskrivning fra computeren Annullering af et udskriftsjob Dupleksudskrivning Direkte udskrivning vha. en USB-lagringsenhed Valg af udskriftsindstillinger Udskrivning på papir i brugerdefineret format Kontrol af statussen for et udskriftsjob Udskrivning af en rapportside Printerindstillinger Udskrivning med Web Services on Devices Tilføjelse af roller for udskrivningstjenester Printeropsætning Kapitel 6 Kopiering Ilægning af papir til kopiering Klargøring af et dokument Kopiering fra dokumentglasset Kopiering fra den automatiske dokumentføder (ADF) Tilpasning af kopieringsindstillinger Antal kopier Original Size Output Paper Size Indholdsfortegnelse 4

5 Reduce/Enlarge Collated Document Type Lighten/Darken Sharpness Auto Exposure Sided Multiple Up Margin Top/Bottom Margin Left/Right Margin Middle Kopiering af et ID-kort Ændring af standardkopieringsindstillingerne Kapitel 7 Scanning Scanningsoversigt Scanning til en USB-tilsluttet computer Brug af betjeningspanelet Brug af TWAIN-driveren Brug af WIA-driver Brug af en scanner på netværket Oversigt Bekræftelse af loginnavnet og adgangskoden Specificering af en destination til lagring af scannede dokumenter Konfigurering af printeren Sådan sendes den scannede fil til netværket Scanning til en USB-lagringsenhed Sådan sendes en med det scannede billede Tilføjelse af en indtastning til Address Book Konfigurering af en SMTP-server Sådan sendes en med den scannede fil Tilpasning af scanningsindstillinger Ændring af standardscanningsindstillingerne Ændring af scanningsindstillingerne for at enkelt job Indholdsfortegnelse 5

6 Kapitel 8 Faxning Tilslutning til telefonnettet Konfigurering af de første faxindstillinger Indstilling af din region Indstilling af printer-id Indstilling af tid og dato Ændring af urtilstanden Sending af en fax Ilægning af et kildedokument på den automatiske dokumentføder (ADF) Ilægning af et kildedokument på dokumentglasset Resolution Document Type Lighten/Darken Indsætning af en pause Sending af en fax fra hukommelse Manuel sending af en fax Bekræftelse af transmissioner Automatisk genopkald Sending af en forsinket fax Sending af en fax vha. driveren (Direkte fax) Sending af en fax fra Windows Sending af en fax fra Mac OS X Modtagelse af en fax Om modtagetilstande Ilægning af papir til modtagelse af faxer Automatisk modtagelse af en fax i FAX Mode Manuel modtagelse af en fax i TEL Mode Automatisk modtagelse af en fax i TEL/FAX Mode eller Ans/FAX Mode Manuel modtagelse af en fax vha. en ekstern telefon Modtagelse af faxer i DRPD Mode Modtagelse af faxer i hukommelsen Polling Receive Automatisk opkald Hurtigopkald Lagring af et faxnummer til hurtigopkald vha. betjeningspanelet Lagring af et faxnummer til hurtigopkald vha. en computer Sending af en fax vha. hurtigopkald Gruppeopkald Oprettelse af gruppeopkaldsnumre vha. betjeningspanelet Indholdsfortegnelse 6

7 Redigering af gruppeopkaldsnumre vha. betjeningspanelet Oprettelse og redigering af en faxgruppe vha. en computer Sending af en fax vha. gruppeopkald (Transmission til flere adresser) Udskrivning af adressebogslisten Andre måder at anvende fax på Brug af den sikre modtagetilstand Brug af en telefonsvarer Brug af et computermodem Indstilling af lyde Højttalerlydstyrke Ringelydstyrke Specificering af faxindstillingerne Tilpasning af faxindstillinger Tilgængelige faxindstillinger Ændring af standardfaxindstillingerne Udskrivning af en rapport Kapitel 9 Brug af betjeningspanelets menuer og tastatur Forståelse af betjeningspanelets menuer Report / List Meter Readings Admin Menu Defaults Settings Tray Settings Panel Language Panel Lock-funktion Aktivering af Panel Lock-funktionen Deaktivering af Panel Lock-funktionen Begrænsning af adgang til betjeninger for kopiering, faxning, scanning og direkte USB-udskrivning Ændring af indstillingerne for energisparerfunktionen Nulstilling til standardindstillinger Ændring af sproget Brug af betjeningspanelet Brug af Printer Setting Utility Brug af det numeriske tastatur Indtastning af tegn Ændring af numre eller navne Indholdsfortegnelse 7

8 Kapitel 10 Fejlfinding Afhjælpning af papirstop Undgåelse af papirstop Identificering af stedet for papirstop Afhjælpning af papirstop fra ADF'en (automatisk dokumentføder) Afhjælpning af papirstop fra printerens front Afhjælpning af papirstop fra printerens bagside Afhjælpning af papirstop fra midterudbakken Papirstopproblemer Grundlæggende printerproblemer Displayproblemer Udskrivningsproblemer Udskriftskvalitetsproblemer Udskriften er for lys Tonerpletter eller udskriften smitter af/pletter på bagsiden Vilkårlige pletter/slørede billeder Hele udskriftet er blankt Der er striber på udskriftet Marmorering Dublering Sløring BCO (Bead-Carry-Out) Boremærker Krøllet/plettet papir Den øverste margen er forkert Udbulet papir/med fordybninger Kopieringsproblem Kopieringskvalitetsproblemer Faxproblemer Scanningsproblemer Problemer med scannerdriver/printerværktøj Andre problemer Forståelse af printermeddelelser Kontakt service Sådan får du hjælp Meddelelser på LCD-panelet Status Monitor Advarsler Aktivering af Non Genuine Toner-tilstanden Brug af betjeningspanelet Indholdsfortegnelse 8

9 Anvendelse af Printer Setting Utility (Kun Windows) Kapitel 11 Vedligeholdelse Rengøring af printeren Rengøring af scanneren Rengøring af ADF-fødevalsen Udskiftning af tonerkassetten Tid for udskiftning af tonerkassetten Udtagning af tonerkassetten Installation af en tonerkassette Bestilling af materialer Forbrugsvarer Tid for bestilling af en tonerkassette Genanvendelse af materialer Opbevaring af forbrugsvarer Håndtering af printeren Kontrol eller håndtering af printeren med EpsonNet Config Kontrol af printerstatus med Status Monitor (Kun Windows) Kontrol af printerstatus via Spar på materialer Kontrol af sidetællere Flytning af printeren Bilag A Hvor du kan få hjælp Kontakt til Epson-support Inden du kontakter Epson Hjælp til brugere i Europa Hjælp til brugere i Taiwan Hjælp til brugere i Singapore Hjælp til brugere i Thailand Hjælp til brugere i Vietnam Hjælp til brugere i Indonesien Hjælp til brugere i Hong Kong Hjælp til brugere i Malaysia Hjælp til brugere i Filippinerne Indholdsfortegnelse 9

10 Indeks Indholdsfortegnelse 10

11 Indholdsfortegnelse Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne udgivelse må reproduceres, gemmes i et hentningssystem eller overføres i nogen form eller med nogen midler, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation. SEIKO EPSON CORPORATION påtager sig intet ansvar i forbindelse med patenter med hensyn til brugen af de oplysninger, der er indeholdt heri. Seiko Epson Corporation påtager sig heller intet ansvar for skader, der måtte opstå som følge af brugen af de oplysninger, der er indeholdt heri. Hverken køberen af dette produkt eller tredjemand kan holde Seiko Epson Corporation eller associerede selskaber ansvarlig for skader, tab, omkostninger eller udgifter, som køberen eller tredjemand har pådraget sig som følge af uheld, forkert brug eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller ændringer af dette produkt, eller hvis (gælder ikke i USA) Seiko Epson Corporations retningslinjer for betjening og vedligeholdelse ikke er fulgt nøje. Seiko Epson Corporation og dets associerede selskaber er ikke ansvarlige for skader eller problemer, der opstår på grund af andet ekstraudstyr eller andre forbrugsstofprodukter end dem, der er angivet som Original Epson Products eller Epson Approved Products af Seiko Epson Corporation. Apple, Bonjour, ColorSync, Macintosh og Mac OS USA og/eller andre lande. er varemærker tilhørende Apple Inc. i Microsoft, Windows Vista, Windows og Windows Server er varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. EPSON er et registreret varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation. Andre produktnavne, der nævnes heri, er kun til identifikationsformål og kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Epson fralægger sig enhver rettighed til disse mærker. Copyright 2012 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Indholdsfortegnelse 11

12 Brug af denne vejledning Konventioner 1. I denne vejledning kaldes personlige computere og arbejdsstationer samlet for computere. 2. Der anvendes følgende udtryk i denne vejledning: Vigtigt: Vigtige oplysninger der skal læses og efterfølges. Yderligere oplysninger der fortjener opmærksomhed. Se også: Referencer i denne vejledning. 3. Dokument- og papirretning beskrives i denne vejledning som følger:,, Langsidefødning (LSF): Ilægning af dokumentet eller papiret i landskabsretningen.,, Kortsidefødning (KSF): Ilægning af dokumentet eller papiret i portrætretningen. LSF-retning KSF-retning * Papirfødningsretning 4. Skærmbillederne og illustrationerne i denne vejledning er fra AL-MX200DWF medmindre andet er nævnt. Visse af emnerne på skærmbillederne og illustrationerne vises muligvis ikke eller er ikke til rådighed afhængigt af din printermodel. 5. Visse funktioner er ikke til rådighed på visse modeller. Indholdsfortegnelse 12

13 Ulovlige kopier og udskrifter Kopiering eller udskrivning af bestemte dokumenter er muligvis ulovligt i dit land. Der kan udstedes bøde- eller fængselsstraffe til dem, der dømmes skyldige. De følgende er eksempler på emner, som muligvis er ulovlige at kopiere eller udskrive i dit land. Penge Pengesedler og checks Bank- og regeringsobligationer og værdipapirer Pas og identifikationskort Kopibeskyttede materialer eller varemærker uden tilladelse fra ejeren Frimærker og andre negotiable dokumenter Denne liste er ikke endegyldig, og der påtages intet ansvar for hverken fuldstændighed eller nøjagtighed. I tilfælde af tvivl skal du kontakte din juridiske konsulent. Produktfunktioner Funktioner Dette afsnit beskriver produktfunktionerne og angiver deres links. Indholdsfortegnelse 13

14 Dupleksudskrivning Multiple Up-udskrivning Når du skal udskrive flere sider, kan du anvende computerens dupleksfunktion til at udskrive på begge sider af papiret for at spare på papiret. Se Dupleksudskrivning på side 142 angående yderligere oplysninger. PSI (Prioriteret ark-indsætter) Med printerens udskrivningsfunktion Multiple Up kan du udskrive flere sider på et enkelt ark papir for at spare på papirforbruget. Se hjælpen til printerdriveren angående yderligere oplysninger. Trådløs udskrivning (kun AL-MX200DWF) Udskriftsmedier, som lægges i PSI'en, prioriteres højere end medier i papirbakken. Ved brug af PSI'en kan du udskrive på udskriftsmedier af en anden type eller størrelse end de almindelige udskriftsmedier, som er lagt i MPF'en. Se Ilægning af udskriftsmedier i prioriteret arkindsætter (PSI) på side 133 angående yderligere oplysninger. Ved brug af printerens trådløse LAN-funktion kan du placere din printer på et hvilket som helst sted og udskrive fra en computer uden kabelføring. Se Konfigurering af trådløse netværksindstillinger (kun AL-MX200DWF) på side 54 angående yderligere oplysninger. Indholdsfortegnelse 14

15 Direkte USB-udskrivning 2-i-1 kopi Du kan udskrive direkte fra din USB-lagringsenhed uden at starte din computer og et program. Se Direkte udskrivning vha. en USB-lagringsenhed på side 147 angående yderligere oplysninger. ID-kortkopi Du kan kopiere to originale sider på én side af et enkelt ark papir for at spare på papirforbruget. Se Multiple Up på side 179 angående yderligere oplysninger. Scan til Du kan kopiere begge sider af et ID-kort på én side af et enkelt ark papir i dets originale størrelse ved at vælge ID Card Copy på betjeningspanelet. Se Kopiering af et ID-kort på side 183 angående yderligere oplysninger. Du kan sende scannede data direkte som en vedhæftning. Du kan vælge destinationens adresser fra Address Book eller indtaste adresser direkte vha. det numeriske tastatur. Se Sådan sendes en med det scannede billede på side 214 angående yderligere oplysninger. Indholdsfortegnelse 15

16 Scan til SMB/FTP (Netværk) Scan til USB-lagringsenhed Du kan overføre scannede data til en computer eller en server via SMB eller FTP uden serviceprogrammel. Selvom forhåndsregistrering af destinationens FTP-server eller computer på Address Book er nødvendig, hjælper det dig med at spare tid. Se Brug af en scanner på netværket på side 190 angående yderligere oplysninger. Scan fra dokumentglas Du behøver ikke en computer for at tilslutte din USB-lagringsenhed og gemme scannede data. Sæt din USB-lagringsenhed ind i USB-porten foran på printeren og gem de scannede data direkte på din USB-lagringsenhed. Se Scanning til en USB-lagringsenhed på side 213 angående yderligere oplysninger. Scan fra ADF Du kan scanne sider i en bog eller en brochure fra dokumentglasset. Når du scanner dokumenter vha. dokumentglasset, skal du vende dem nedad. Se Kopiering fra dokumentglasset på side 165 angående yderligere oplysninger. Du kan scanne uindbundne papirer vha. den automatiske dokumentføder (ADF). Når du scanner dokumenter vha. ADF'en, skal du lægge dem i, så de vender opad. Se Kopiering fra den automatiske dokumentføder (ADF) på side 167 angående yderligere oplysninger. Indholdsfortegnelse 16

17 Direkte fax fra computer Adressebog Du kan sende fax direkte fra din computer vha. faxdriveren. Du kan vælge en modtager fra Phone Book (Pc-faxadressebog) eller Address Book (Enhedsadressebog), eller indtaste et navn og faxnummer direkte vha. det numeriske tastatur. Se Sending af en fax vha. driveren (Direkte fax) på side 235 angående yderligere oplysninger. Address Book forenkler modtagerspecifikationen. Du kan anvende Address Book på printeren såvel som på serveren. Vælg den/det ønskede adresse eller faxnummer fra Address Book ved brug af funktionen Scan to eller Scan to Network, eller sending af fax. Se Address Book Editor på side 37 angående yderligere oplysninger. Indholdsfortegnelse 17

18 Kapitel 1 Specifikationer Kopieringsfunktion Emner Type Hukommelse Beskrivelse Desktop 256 MB HDD Scanningsopløsning Udskrivningsopløsning Halvtone Original papirstørrelse Udgangspapirstørrelse Dokumentglas: dpi Automatisk dokumentføder (ADF): dpi Standard: dpi Høj opløsning: dpi* * Når der udskrives i høj opløsningstilstand, kan udskrivningshastigheden muligvis blive reduceret pga. justering af billedkvalitet. Udskrivningshastigheden kan muligvis også blive reduceret afhængigt af dokumenter. 256 gråtonegradering Dokumentglas: Den maksimale størrelse er 215,9 297 mm for både ark og bøger. Automatisk dokumentføder (ADF): Den maksimale størrelse er 215,9 355,6 mm. Papirbakke: Maksimum: Legal Minimum: 76,2 127 mm (3 5") PSI (Prioriteret ark-indsætter): Maksimum: Legal Minimum: A5 Billedtabsbredde: Øverste kant, 4 mm eller mindre; nederste kant, 4 mm eller mindre; venstre og højre kanter, 4 mm eller mindre Specifikationer 18

19 Emner Udgangspapirvægt Beskrivelse Papirbakke: gsm (for postkort gsm mulig) PSI (Prioriteret ark-indsætter): gsm Vigtigt: Anvend papir som anbefales af Epson. Kopiering kan mulig ikke udføres korrekt afhængigt af forholdene. Se Udskriftsmedier der kan beskadige din printer på side 118 angående yderligere oplysninger. Tid til udskrivning af første kopi 20 sekunder (for A4 /standardtilstand) Reduktion/Forstørrelse Størrelse-for-størrelse: 1:1 ± 1,3% Forudindstilling %: 1:0,50; 1:0,70; 1:0,81; 1:1,00; 1:1,22; 1:1,41; 1:2,00 Variabel %: 1:0,25-1:4,00 (1% trin) Kontinuerlig kopieringshastighed Dokumentglas: A4: 30 ark/minut (Målt ved at lave 11 kopier af et dokument på én side.) Automatisk dokumentføder (ADF): A4: 20 ark/minut (Målt ved at lave en enkelt kopi af et dokument på 11 sider.) Vigtigt: Hastigheden kan muligvis reduceres pga. billedkvalitetsjustering. Ydelsen kan muligvis reduceres afhængigt af papirtypen. Papirbakkekapacitet Kontinuerlig kopiering Standard: 250 ark (papirbakke) + 10 ark (PSI) Maksimal papirkapacitet: 260 ark (standard) 99 billeder Maskinen kan muligvis stoppe midlertidigt op for at foretage billedstabilisering. Udbakkekapacitet Midterudbakke: Ca. 125 ark (A4 ) Dokumentudbakke: Ca. 50 ark (A4 ) Strømforsyning Vekselstrøm V ± 10%/ V ± 10%, 5,2/9,8A for både 50/60 Hz ± 3Hz Specifikationer 19

20 Emner Strømforbrug Mål Maskinens vægt Beskrivelse Dvaletilstand: 4 W eller mindre Lav strømtilstand: 8 W eller mindre Standbytilstand: 55 W eller mindre Bredde 420 Dybde 398* Højde 365 mm * Målt når papirbakken er indsat, men ikke forlænget. 12,0 kg Vigtigt: Vægten af papiret er ikke inkluderet. Vægten af tonerkassetten er ikke inkluderet. Pladsbehov Anvendelsesmiljø Bredde 795,5 Dybde 1049* mm * Målt når frontlågen og den bagerste låge er åben. Temperatur: C; Luftfugtighed: 10-85% (undtagen funktionsfejl pga. kondensering af dug) Ikke-brug: Temperatur: C; Luftfugtighed: 5-85% (undtagen funktionsfejl pga. kondensering af dug) Vigtigt: Indtil forholdene (temperatur og luftfugtighed) inden i printeren akklimatiseres til installationsmiljøet, kan visse af papirets kvaliteter forårsage dårlig udskrivning. Udskrivningsfunktion Punkter Type Beskrivelse Indbygget Kontinuerlig udskrivningshastighed *1 1-sidet *2 : 30 A4 : Når der fremføres almindeligt papir fra papirbakken ark/min. Vigtigt: *1 Udskriftshastigheden reduceres muligvis pga. faktorer som f.eks. papirtype, papirstørrelse og udskrivningsforhold. *2 Når der kontinuerligt udskrives et enkelt A4-dokument. Specifikationer 20

21 Punkter Udskrivningsopløsning PDL Protokol Operativsystem *1 Beskrivelse Standard: dpi Høj opløsning: dpi* * Når der udskrives i høj opløsningstilstand, kan udskrivningshastigheden muligvis blive reduceret pga. justering af billedkvalitet. Udskrivningshastigheden kan muligvis også blive reduceret afhængigt af dokumenter. Standard: PCL 5e, PCL 6, Kompatibel PostScript Level3, PDF (Ver. 1.6), TIFF, JPEG AL-MX200DNF: Ethernet (standard): TCP/IP (LPD, Port9100, WSD) AL-MX200DWF: Ethernet (standard): TCP/IP (LPD, Port9100, WSD) IEEE802.11b/g (standard) WSD står for Web Services on Devices (webtjenester på enheder). WSD er kun til rådighed på Microsoft Windows Vista eller Windows 7. Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server Microsoft Windows Server Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Mac OS *2, Linux OS*3 Vigtigt: XP x64 Edition, x64 Edition, 2003 x64 Edition, 2008 x64 Edition, 2008 R2 x64 Edition, 7 x64 Edition, *1 Angående den seneste information om de understøttede operativsystemer skal du kontakte kundesupportcenteret eller din forhandler. *2 Mac OS X , 10.7 er understøttet. *3 Red Hat Enterprise Linux 5/6 Desktop (x86), SUSE Linux Enterprise Desktop 10/11 (x86) og Ubuntu 8/10 (x86) er understøttet. Specifikationer 21

22 Punkter Forbindelse Beskrivelse AL-MX200DNF: Standard: Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T), USB 2.0 AL-MX200DWF: Standard: Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T), USB 2.0, IEEE802.11b/g Scanningsfunktion Punkter Type Original papirstørrelse Scanningsopløsning Scanningshalvtone Forbindelse Beskrivelse Farvescanner Samme som kopieringsfunktionen dpi, dpi, dpi, dpi Sort/hvid: 1 bit for streggrafikbilledet, 8 bit for gråtonebilledet Farve: 24 bit AL-MX200DNF: Standard: Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T), USB 2.0 AL-MX200DWF: Standard: Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T), USB 2.0, IEEE802.11b/g Specifikationer 22

23 Punkter Scan til pc Scan til Beskrivelse Protokol: TCP/IP (SMB, FTP) Operativsystem: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows XP x64, Microsoft Windows Server Microsoft Windows Server Microsoft Windows Vista x64, Microsoft Windows Server Microsoft Windows 7 x64, 2003 x64, 2008 x64, 2008 R2 x64, Mac OS X , 10.7 Vigtigt: Angående den seneste information om de understøttede operativsystemer skal du se Epsons webside. Filformat: PDF (multiside 1 fil) / JPEG / TIFF (1 side 1 fil) Protokol: TCP/IP (SMTP, POP3) Filformat: TIFF (1 side 1 fil) / JPEG / PDF (multiside 1 fil) Faxfunktion Punkter Send dokumentstørrelse Optagepapirstørrelse Beskrivelse Dokumentglas: Maksimum: 215,9 297 mm Automatisk dokumentføder (ADF): Maksimum: 215,9 355,6 mm Maksimum: Legal Minimum: A5 Specifikationer 23

24 Punkter Transmissionstid Transmissionstilstand Scanningsopløsning Kodningsmetode Transmissionshastighed Antal faxlinjer Beskrivelse 3 sekunder (V.34) Vigtigt: Ved transmission af et dokument i A4-størrelse på 700 tegn i standardkvaliteten (8 3,85 linjer/mm) og højhastighedstilstanden (28,8 kbps eller mere: JBIG). Dette er kun transmissionshastigheden for billedinformation og inkluderer ikke kontroltiden for kommunikationen. Bemærk, at den faktiske transmissionstid afhænger af dokumenternes indhold, den maskine som modtageren anvender og kommunikationslinjens status. ITU-T Super G3, ITU-T G3 ECM, ITU-T G pixel/25,4 mm (R16 15,4 linje/mm) pixel/25,4 mm (R8 15,4 linje/mm) pixel/25,4 mm (R8 7,7 linje/mm) pixel/25,4 mm (R8 3,85 linje/mm) Sort/hvid: 1 bit-, JBIG-, MMR-, MR-, MH-kodning Farve: Ikke understøttet. V.34 (33,6 /31,2 /28,8 /26,4 /24 /21,6 /19,2 /16,8 /14,4 /12 /9,6 /7,2 /4,8 /2,4kbps) V.17 (14,4 /12 /9,6 /7,2 kbps) V.29 (9,6 /7,2 kbps) V.27ter (4,8 /2,4 kbps) RJ-11, 1 linje PSTN, PBX. Fast kredsløb (3,4 KHz/2-ledning) Direkte faxfunktion Punkter Dokumentstørrelse Transmissionshastighed Transmissionsopløsning Anvendelige linjer Beskrivelse A4, Letter, Folio, Legal Samme som faxfunktionen Samme som faxfunktionen Samme som faxfunktionen Specifikationer 24

25 Punkter Operativsystem Beskrivelse Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows XP x64, Microsoft Windows Server Microsoft Windows Server Microsoft Windows Vista x64, Microsoft Windows Server Microsoft Windows 7 x64, 2003 x64, 2008 x64, 2008 R2 x64, Mac OS X , , 10.7 Vigtigt: Angående den seneste information om de understøttede operativsystemer skal du se Epsons webside. ADF-funktion Punkter Type Levetid Beskrivelse Simplex billeder Specifikationer 25

26 Kapitel 2 Grundlæggende betjening Hovedkomponenter Dette afsnit giver et overblik over din printer. Set forfra 1 Udbakkeforlænger 2 Midterudbakke 3 Forreste USB-port 4 Betjeningspanel 5 Automatisk dokumentføder (ADF) 6 Dokumentføderbakke 7 Dokumentudbakke 8 Dokumentstopper 9 Hovedafbryder 10 Tonerkassette 11 Papirbakkedæksel 12 Papirbakke 13 Frontlåge 14 Prioriteret ark-indsætter (PSI) 15 Papirbreddestyr 16 Toneradgangsdæksel Grundlæggende betjening 26

27 Set bagfra 1 Registreringsrulle 2 OPC-tromle 3 Låsemekanismer 4 ADF-dæksel 5 Ethernet-port 6 USB-port 7 Papirsliske 8 Overføringsvalse 9 Strømstik 10 Håndtag til bagerste låge 11 Bagerste låge 12 Telefonstik 13 Konnektor til vægtelefonstik Automatisk dokumentføder (ADF) Grundlæggende betjening 27

28 1 ADF-dæksel 2 Dokumentstyr 3 ADF-glas 4 Dokumentglas 5 Dokumentdæksel 6 Dokumentføderbakke Betjeningspanel Betjeningspanelet er udstyret et flydende krystaldisplay (LCD) med 4 linjer af 28 tegn, lysemitterende dioder (LED), kontrolknapper, one-touch-knapper og et numerisk tastatur, som giver dig mulighed for at kontrollere printeren. 1 One-touch-knapper Ringer op til det gemte faxnummer, der er registreret i Phone Book. De første otte faxnumre i Phone Book tildeles knapperne i rækkefølge startende fra det øverste venstre hjørne. 2 (Copy)-knap/LED Flytter op til det øverste niveau i Copy-menuen. 3 (Scan)-knap/LED Flytter op til det øverste niveau i Scan-menuen. 4 -knapper Flytter en markør eller fremhævning op eller ned. 5 -knapper Flytter en markør eller fremhævning til venstre eller højre. 6 Job Status-knap/LED Flytter op til det øverste niveau i Job Status-menuen. 7 System-knap/LED Flytter op til det øverste niveau i System-menuen. 8 Numerisk tastatur Indtast tegn og tal. Grundlæggende betjening 28

29 9 Redial/Pause-knap Genopkalder et telefonnummer. For at indsætte en pause mellem numrene skal du trykke på Redial/Pause-knappen og bekræfte, at - vises på LCD-panelet. 10 Speed Dial-knap Kalder et gemt telefonnummer op. 11 (Clear All)-knap Nulstiller den aktuelle indstilling og vender tilbage til det øverste niveau for hver servicemenu. 12 (Energy Saver)-knap/LED Lyser i dvaletilstanden. Tryk på denne knap for at afslutte dvaletilstanden. 13 (Print)-knap/LED Flytter op til det øverste niveau i Print-menuen. 14 (Fax)-knap/LED Flytter op til det øverste niveau i Fax-menuen. 15 LCD-panel Viser forskellige indstillinger, vejledninger og fejlmeddelelser. 16 (Back)-knap Vender tilbage til den forrige skærm. 17 -knap Bekræfter indtastningen af værdier. 18 Address Book-knap Trykker du på denne knap i Fax-menuen, flyttes der til det øverste niveau i Phone Book-menuen. 19 #-knap Indtast tegn (mellemrum) & ( ). 20 C (Ryd)-knap Sletter tegn og tal. 21 Data LED Lyser ved indkommende, udgående eller afventende job. 22 Error LED Lyser, når der er en fejl på printeren. 23 (Start)-knap Starter et job. 24 (Stop)-knap Annullerer den aktuelle behandling eller det afventende job. Valg af en anden menu eller returnering til den forrige skærm annullerer den aktuelle indtastning eller indstilling. Sørg for at trykke på -knappen for at gemme den aktuelle indtastning eller indstilling. Se Brug af det numeriske tastatur på side 330 angående detaljer om hvordan du anvender det numeriske tastatur til at indtaste alfanumeriske tegn. Grundlæggende betjening 29

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

Brugervejledning NPD4670-00 DA

Brugervejledning NPD4670-00 DA NPD4670-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Brugervejledning NPD4578-00 DA

Brugervejledning NPD4578-00 DA NPD4578-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Din brugermanual HP COLOR LASERJET CM1312 MFP http://da.yourpdfguides.com/dref/909339

Din brugermanual HP COLOR LASERJET CM1312 MFP http://da.yourpdfguides.com/dref/909339 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COLOR LASERJET CM1312 MFP i brugermanualen (information,

Læs mere

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 LaserJet Pro 100 farve-mfp M175 Brugervejledning Copyright og licens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N f Internt printernetkort til flere protokoller Brugsanvisning til netværk for HL-2070N Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse vejledningen

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP

LASERJET PRO 200 COLOR MFP LASERJET PRO 200 COLOR MFP Brugervejledning M276 HP LaserJet Pro 200 color MFP M276-serien Brugervejledning Copyright og licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Internt Ethernet-printernetkort og trådløst (IEEE 802.11b/g) Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSBRUGSANVISNING HL-2150N HL-2170W Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren.

Læs mere

Brugervejledning NPD4893-03 DA

Brugervejledning NPD4893-03 DA NPD4893-03 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

SmartSolutions Brugervejledning

SmartSolutions Brugervejledning SmartSolutions Brugervejledning 2009 www.lexmark.com Indhold Om SmartSolutions...4 Hvad er SmartSolutions?...4 Anbefalede systemkrav...5 Om Løsningscenter...7 Om Løsningscenter...7 Brug af løsningsbiblioteket...7

Læs mere

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Syst strat HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN BRUGSANVISNING DCP-8085DN Version B DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-8085DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1

Læs mere

Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335

Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 Multifunction Printer Imprimante multifonction Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch

Læs mere

OFFICEJET PRO 8500A. Brugervejledning A910

OFFICEJET PRO 8500A. Brugervejledning A910 OFFICEJET PRO 8500A Brugervejledning A910 HP Officejet Pro 8500A (A910) e-all-in-one series Brugervejledning Copyrightoplysninger 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 CX310 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Lær om printeren...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8

Læs mere

COLOR LASERJET ENTERPRISE CP4020/CP4520

COLOR LASERJET ENTERPRISE CP4020/CP4520 COLOR LASERJET ENTERPRISE CP4020/CP4520 -SERIEPRINTER Brugervejledning CP4025n CP4025dn CP4525n CP4525dn CP4525xh HP Color LaserJet Enterprise CP4020-CP4520- serien-printer Brugervejledning Copyright

Læs mere

NetShare II DKBANSII_1

NetShare II DKBANSII_1 NetShare II DKBANSII_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Bemærk at nogle af oplysningerne i denne brugervejledning kan være opdaterede siden produktet forlod fabrikken. På www.amitech.dk/support

Læs mere

Vaše uživatelský manuál LEXMARK PLATINUM PRO900 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5180083

Vaše uživatelský manuál LEXMARK PLATINUM PRO900 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5180083 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro LEXMARK PLATINUM PRO900. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning PT-E550W PT-E550W Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om konfiguration af trådløse netværk og Wireless Direct-indstillinger med din Brother-printer. Du kan

Læs mere

hp officejet 6100 series all-in-one

hp officejet 6100 series all-in-one hp officejet 6100 series all-in-one referencevejledning Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af dokumentet må fotokopieres, reproduceres eller oversættes til

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J6510DW MFC-J6710DW Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J6510DW og MFC-J6710DW (sæt

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP BETJENINGSVEJLEDNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Indledning Tak fordi du valgte at købe en FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe

Læs mere

FS-1118MFP. Vejledning til opsætning af netværksscanner

FS-1118MFP. Vejledning til opsætning af netværksscanner FS-1118MFP Vejledning til opsætning af netværksscanner Introduktion Om denne vejledning Varemærker Denne vejledning indeholder anvisninger til grundlæggende opsætning af scannerens funktioner og beskriver,

Læs mere

HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Printere Brugerhåndbog. Dansk

HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Printere Brugerhåndbog. Dansk HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Printere Brugerhåndbog Dansk HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN-printere Brugerhåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 1999 Alle rettigheder forbeholdt.

Læs mere

hp LaserJet 4100 mfp brug

hp LaserJet 4100 mfp brug hp LaserJet 4100 mfp brug hp LaserJet 4100 mfp series multifunktionel printer brug Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, bearbejdning eller oversættelse af

Læs mere

Optra S. February 1998. www.lexmark.com

Optra S. February 1998. www.lexmark.com Optra S February 1998 www.lexmark.com Første udgave (Februar 1998) De følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med dette lands lov: LEXMARK INTERNATIONAL, INC.

Læs mere

Softwarebrugsanvisning

Softwarebrugsanvisning Softwarebrugsanvisning Brother QL-serien Denne vejlednings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte

Læs mere

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Lær din HP Officejet 4630 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanel og statusindikatorer...

Læs mere