Brugervejledning NPD DA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning NPD4756-02 DA"

Transkript

1 NPD DA

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ophavsret og varemærker Brug af denne vejledning Konventioner Ulovlige kopier og udskrifter Produktfunktioner Funktioner Kapitel 1 Specifikationer Kopieringsfunktion Udskrivningsfunktion Scanningsfunktion Faxfunktion Direkte faxfunktion ADF-funktion Kapitel 2 Grundlæggende betjening Hovedkomponenter Set forfra Set bagfra Automatisk dokumentføder (ADF) Betjeningspanel Indstilling af de første indstillinger på betjeningspanelet Udskrivning af Panel Settings-side Betjeningspanelet Printer Setting Utility Energisparerfunktion Afslutning af energisparerfunktionen Indholdsfortegnelse 2

3 Kapitel 3 Printerstyringssoftware Printer- og scanningsdrivere EpsonNet Config Oprettelse af en administrativ adgangskode Printer Setting Utility (Kun Windows) Status Monitor (Kun Windows) Launcher (Kun Windows) Address Book Editor Express Scan Manager Kapitel 4 Printertilslutning og softwareinstallation Oversigt over netværksopsætning og konfiguration Tilslutning af din printer Tilslutning af printeren til en computer eller et netværk Indstilling af IP-adressen TCP/IP- og IP-adresser Automatisk indstilling af printerens IP-adresse Dynamiske metoder til indstilling af printerens IP-adresse Tildeling af en IP-adresse (i IPv4-t-tilstand) Verificering af IP-indstillinger Udskrivning og kontrol af System Settings-siden Installation af printerdrivere på computere der kører Windows Anvendelse af PCL-printerdriveren Anvendelse af Epson universel P6-printerdriver Installation af printerdrivere på computere, som kører Mac OS X Konfigurering af trådløse indstillinger på betjeningspanelet (kun AL-MX200DWF) Installation af printerdrivere på computere der kører Linux (CUPS) Installation af printerdrivere Specificering af køen Specificering af standardkøen Specificering af udskriftsindstillinger Indstilling af adgangskoden der giver autoritet som printeradministrator Afinstallation af printerdrivere Kapitel 5 Grundlæggende udskrivning Om udskriftsmedier Indholdsfortegnelse 3

4 Retningslinjer for anvendelse af udskriftsmedier Retningslinjer for automatisk dokumentføder (ADF) Udskriftsmedier der kan beskadige din printer Retningslinjer for opbevaring af udskriftsmedier Understøttede udskriftsmedier Anvendelige udskriftsmedier Ilægning af udskriftsmedier Kapacitet Udskriftsmediemål Ilægning af udskriftsmedier i papirbakken Ilægning af udskriftsmedier i prioriteret ark-indsætter (PSI) Brug af udbakkeforlængeren Indstilling af papirstørrelser og -typer Indstilling af papirstørrelser Indstilling af papirtyper Udskrivning Udskrivning fra computeren Annullering af et udskriftsjob Dupleksudskrivning Direkte udskrivning vha. en USB-lagringsenhed Valg af udskriftsindstillinger Udskrivning på papir i brugerdefineret format Kontrol af statussen for et udskriftsjob Udskrivning af en rapportside Printerindstillinger Udskrivning med Web Services on Devices Tilføjelse af roller for udskrivningstjenester Printeropsætning Kapitel 6 Kopiering Ilægning af papir til kopiering Klargøring af et dokument Kopiering fra dokumentglasset Kopiering fra den automatiske dokumentføder (ADF) Tilpasning af kopieringsindstillinger Antal kopier Original Size Output Paper Size Indholdsfortegnelse 4

5 Reduce/Enlarge Collated Document Type Lighten/Darken Sharpness Auto Exposure Sided Multiple Up Margin Top/Bottom Margin Left/Right Margin Middle Kopiering af et ID-kort Ændring af standardkopieringsindstillingerne Kapitel 7 Scanning Scanningsoversigt Scanning til en USB-tilsluttet computer Brug af betjeningspanelet Brug af TWAIN-driveren Brug af WIA-driver Brug af en scanner på netværket Oversigt Bekræftelse af loginnavnet og adgangskoden Specificering af en destination til lagring af scannede dokumenter Konfigurering af printeren Sådan sendes den scannede fil til netværket Scanning til en USB-lagringsenhed Sådan sendes en med det scannede billede Tilføjelse af en indtastning til Address Book Konfigurering af en SMTP-server Sådan sendes en med den scannede fil Tilpasning af scanningsindstillinger Ændring af standardscanningsindstillingerne Ændring af scanningsindstillingerne for at enkelt job Indholdsfortegnelse 5

6 Kapitel 8 Faxning Tilslutning til telefonnettet Konfigurering af de første faxindstillinger Indstilling af din region Indstilling af printer-id Indstilling af tid og dato Ændring af urtilstanden Sending af en fax Ilægning af et kildedokument på den automatiske dokumentføder (ADF) Ilægning af et kildedokument på dokumentglasset Resolution Document Type Lighten/Darken Indsætning af en pause Sending af en fax fra hukommelse Manuel sending af en fax Bekræftelse af transmissioner Automatisk genopkald Sending af en forsinket fax Sending af en fax vha. driveren (Direkte fax) Sending af en fax fra Windows Sending af en fax fra Mac OS X Modtagelse af en fax Om modtagetilstande Ilægning af papir til modtagelse af faxer Automatisk modtagelse af en fax i FAX Mode Manuel modtagelse af en fax i TEL Mode Automatisk modtagelse af en fax i TEL/FAX Mode eller Ans/FAX Mode Manuel modtagelse af en fax vha. en ekstern telefon Modtagelse af faxer i DRPD Mode Modtagelse af faxer i hukommelsen Polling Receive Automatisk opkald Hurtigopkald Lagring af et faxnummer til hurtigopkald vha. betjeningspanelet Lagring af et faxnummer til hurtigopkald vha. en computer Sending af en fax vha. hurtigopkald Gruppeopkald Oprettelse af gruppeopkaldsnumre vha. betjeningspanelet Indholdsfortegnelse 6

7 Redigering af gruppeopkaldsnumre vha. betjeningspanelet Oprettelse og redigering af en faxgruppe vha. en computer Sending af en fax vha. gruppeopkald (Transmission til flere adresser) Udskrivning af adressebogslisten Andre måder at anvende fax på Brug af den sikre modtagetilstand Brug af en telefonsvarer Brug af et computermodem Indstilling af lyde Højttalerlydstyrke Ringelydstyrke Specificering af faxindstillingerne Tilpasning af faxindstillinger Tilgængelige faxindstillinger Ændring af standardfaxindstillingerne Udskrivning af en rapport Kapitel 9 Brug af betjeningspanelets menuer og tastatur Forståelse af betjeningspanelets menuer Report / List Meter Readings Admin Menu Defaults Settings Tray Settings Panel Language Panel Lock-funktion Aktivering af Panel Lock-funktionen Deaktivering af Panel Lock-funktionen Begrænsning af adgang til betjeninger for kopiering, faxning, scanning og direkte USB-udskrivning Ændring af indstillingerne for energisparerfunktionen Nulstilling til standardindstillinger Ændring af sproget Brug af betjeningspanelet Brug af Printer Setting Utility Brug af det numeriske tastatur Indtastning af tegn Ændring af numre eller navne Indholdsfortegnelse 7

8 Kapitel 10 Fejlfinding Afhjælpning af papirstop Undgåelse af papirstop Identificering af stedet for papirstop Afhjælpning af papirstop fra ADF'en (automatisk dokumentføder) Afhjælpning af papirstop fra printerens front Afhjælpning af papirstop fra printerens bagside Afhjælpning af papirstop fra midterudbakken Papirstopproblemer Grundlæggende printerproblemer Displayproblemer Udskrivningsproblemer Udskriftskvalitetsproblemer Udskriften er for lys Tonerpletter eller udskriften smitter af/pletter på bagsiden Vilkårlige pletter/slørede billeder Hele udskriftet er blankt Der er striber på udskriftet Marmorering Dublering Sløring BCO (Bead-Carry-Out) Boremærker Krøllet/plettet papir Den øverste margen er forkert Udbulet papir/med fordybninger Kopieringsproblem Kopieringskvalitetsproblemer Faxproblemer Scanningsproblemer Problemer med scannerdriver/printerværktøj Andre problemer Forståelse af printermeddelelser Kontakt service Sådan får du hjælp Meddelelser på LCD-panelet Status Monitor Advarsler Aktivering af Non Genuine Toner-tilstanden Brug af betjeningspanelet Indholdsfortegnelse 8

9 Anvendelse af Printer Setting Utility (Kun Windows) Kapitel 11 Vedligeholdelse Rengøring af printeren Rengøring af scanneren Rengøring af ADF-fødevalsen Udskiftning af tonerkassetten Tid for udskiftning af tonerkassetten Udtagning af tonerkassetten Installation af en tonerkassette Bestilling af materialer Forbrugsvarer Tid for bestilling af en tonerkassette Genanvendelse af materialer Opbevaring af forbrugsvarer Håndtering af printeren Kontrol eller håndtering af printeren med EpsonNet Config Kontrol af printerstatus med Status Monitor (Kun Windows) Kontrol af printerstatus via Spar på materialer Kontrol af sidetællere Flytning af printeren Bilag A Hvor du kan få hjælp Kontakt til Epson-support Inden du kontakter Epson Hjælp til brugere i Europa Hjælp til brugere i Taiwan Hjælp til brugere i Singapore Hjælp til brugere i Thailand Hjælp til brugere i Vietnam Hjælp til brugere i Indonesien Hjælp til brugere i Hong Kong Hjælp til brugere i Malaysia Hjælp til brugere i Filippinerne Indholdsfortegnelse 9

10 Indeks Indholdsfortegnelse 10

11 Indholdsfortegnelse Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne udgivelse må reproduceres, gemmes i et hentningssystem eller overføres i nogen form eller med nogen midler, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation. SEIKO EPSON CORPORATION påtager sig intet ansvar i forbindelse med patenter med hensyn til brugen af de oplysninger, der er indeholdt heri. Seiko Epson Corporation påtager sig heller intet ansvar for skader, der måtte opstå som følge af brugen af de oplysninger, der er indeholdt heri. Hverken køberen af dette produkt eller tredjemand kan holde Seiko Epson Corporation eller associerede selskaber ansvarlig for skader, tab, omkostninger eller udgifter, som køberen eller tredjemand har pådraget sig som følge af uheld, forkert brug eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller ændringer af dette produkt, eller hvis (gælder ikke i USA) Seiko Epson Corporations retningslinjer for betjening og vedligeholdelse ikke er fulgt nøje. Seiko Epson Corporation og dets associerede selskaber er ikke ansvarlige for skader eller problemer, der opstår på grund af andet ekstraudstyr eller andre forbrugsstofprodukter end dem, der er angivet som Original Epson Products eller Epson Approved Products af Seiko Epson Corporation. Apple, Bonjour, ColorSync, Macintosh og Mac OS USA og/eller andre lande. er varemærker tilhørende Apple Inc. i Microsoft, Windows Vista, Windows og Windows Server er varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. EPSON er et registreret varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation. Andre produktnavne, der nævnes heri, er kun til identifikationsformål og kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Epson fralægger sig enhver rettighed til disse mærker. Copyright 2012 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Indholdsfortegnelse 11

12 Brug af denne vejledning Konventioner 1. I denne vejledning kaldes personlige computere og arbejdsstationer samlet for computere. 2. Der anvendes følgende udtryk i denne vejledning: Vigtigt: Vigtige oplysninger der skal læses og efterfølges. Yderligere oplysninger der fortjener opmærksomhed. Se også: Referencer i denne vejledning. 3. Dokument- og papirretning beskrives i denne vejledning som følger:,, Langsidefødning (LSF): Ilægning af dokumentet eller papiret i landskabsretningen.,, Kortsidefødning (KSF): Ilægning af dokumentet eller papiret i portrætretningen. LSF-retning KSF-retning * Papirfødningsretning 4. Skærmbillederne og illustrationerne i denne vejledning er fra AL-MX200DWF medmindre andet er nævnt. Visse af emnerne på skærmbillederne og illustrationerne vises muligvis ikke eller er ikke til rådighed afhængigt af din printermodel. 5. Visse funktioner er ikke til rådighed på visse modeller. Indholdsfortegnelse 12

13 Ulovlige kopier og udskrifter Kopiering eller udskrivning af bestemte dokumenter er muligvis ulovligt i dit land. Der kan udstedes bøde- eller fængselsstraffe til dem, der dømmes skyldige. De følgende er eksempler på emner, som muligvis er ulovlige at kopiere eller udskrive i dit land. Penge Pengesedler og checks Bank- og regeringsobligationer og værdipapirer Pas og identifikationskort Kopibeskyttede materialer eller varemærker uden tilladelse fra ejeren Frimærker og andre negotiable dokumenter Denne liste er ikke endegyldig, og der påtages intet ansvar for hverken fuldstændighed eller nøjagtighed. I tilfælde af tvivl skal du kontakte din juridiske konsulent. Produktfunktioner Funktioner Dette afsnit beskriver produktfunktionerne og angiver deres links. Indholdsfortegnelse 13

14 Dupleksudskrivning Multiple Up-udskrivning Når du skal udskrive flere sider, kan du anvende computerens dupleksfunktion til at udskrive på begge sider af papiret for at spare på papiret. Se Dupleksudskrivning på side 142 angående yderligere oplysninger. PSI (Prioriteret ark-indsætter) Med printerens udskrivningsfunktion Multiple Up kan du udskrive flere sider på et enkelt ark papir for at spare på papirforbruget. Se hjælpen til printerdriveren angående yderligere oplysninger. Trådløs udskrivning (kun AL-MX200DWF) Udskriftsmedier, som lægges i PSI'en, prioriteres højere end medier i papirbakken. Ved brug af PSI'en kan du udskrive på udskriftsmedier af en anden type eller størrelse end de almindelige udskriftsmedier, som er lagt i MPF'en. Se Ilægning af udskriftsmedier i prioriteret arkindsætter (PSI) på side 133 angående yderligere oplysninger. Ved brug af printerens trådløse LAN-funktion kan du placere din printer på et hvilket som helst sted og udskrive fra en computer uden kabelføring. Se Konfigurering af trådløse netværksindstillinger (kun AL-MX200DWF) på side 54 angående yderligere oplysninger. Indholdsfortegnelse 14

15 Direkte USB-udskrivning 2-i-1 kopi Du kan udskrive direkte fra din USB-lagringsenhed uden at starte din computer og et program. Se Direkte udskrivning vha. en USB-lagringsenhed på side 147 angående yderligere oplysninger. ID-kortkopi Du kan kopiere to originale sider på én side af et enkelt ark papir for at spare på papirforbruget. Se Multiple Up på side 179 angående yderligere oplysninger. Scan til Du kan kopiere begge sider af et ID-kort på én side af et enkelt ark papir i dets originale størrelse ved at vælge ID Card Copy på betjeningspanelet. Se Kopiering af et ID-kort på side 183 angående yderligere oplysninger. Du kan sende scannede data direkte som en vedhæftning. Du kan vælge destinationens adresser fra Address Book eller indtaste adresser direkte vha. det numeriske tastatur. Se Sådan sendes en med det scannede billede på side 214 angående yderligere oplysninger. Indholdsfortegnelse 15

16 Scan til SMB/FTP (Netværk) Scan til USB-lagringsenhed Du kan overføre scannede data til en computer eller en server via SMB eller FTP uden serviceprogrammel. Selvom forhåndsregistrering af destinationens FTP-server eller computer på Address Book er nødvendig, hjælper det dig med at spare tid. Se Brug af en scanner på netværket på side 190 angående yderligere oplysninger. Scan fra dokumentglas Du behøver ikke en computer for at tilslutte din USB-lagringsenhed og gemme scannede data. Sæt din USB-lagringsenhed ind i USB-porten foran på printeren og gem de scannede data direkte på din USB-lagringsenhed. Se Scanning til en USB-lagringsenhed på side 213 angående yderligere oplysninger. Scan fra ADF Du kan scanne sider i en bog eller en brochure fra dokumentglasset. Når du scanner dokumenter vha. dokumentglasset, skal du vende dem nedad. Se Kopiering fra dokumentglasset på side 165 angående yderligere oplysninger. Du kan scanne uindbundne papirer vha. den automatiske dokumentføder (ADF). Når du scanner dokumenter vha. ADF'en, skal du lægge dem i, så de vender opad. Se Kopiering fra den automatiske dokumentføder (ADF) på side 167 angående yderligere oplysninger. Indholdsfortegnelse 16

17 Direkte fax fra computer Adressebog Du kan sende fax direkte fra din computer vha. faxdriveren. Du kan vælge en modtager fra Phone Book (Pc-faxadressebog) eller Address Book (Enhedsadressebog), eller indtaste et navn og faxnummer direkte vha. det numeriske tastatur. Se Sending af en fax vha. driveren (Direkte fax) på side 235 angående yderligere oplysninger. Address Book forenkler modtagerspecifikationen. Du kan anvende Address Book på printeren såvel som på serveren. Vælg den/det ønskede adresse eller faxnummer fra Address Book ved brug af funktionen Scan to eller Scan to Network, eller sending af fax. Se Address Book Editor på side 37 angående yderligere oplysninger. Indholdsfortegnelse 17

18 Kapitel 1 Specifikationer Kopieringsfunktion Emner Type Hukommelse Beskrivelse Desktop 256 MB HDD Scanningsopløsning Udskrivningsopløsning Halvtone Original papirstørrelse Udgangspapirstørrelse Dokumentglas: dpi Automatisk dokumentføder (ADF): dpi Standard: dpi Høj opløsning: dpi* * Når der udskrives i høj opløsningstilstand, kan udskrivningshastigheden muligvis blive reduceret pga. justering af billedkvalitet. Udskrivningshastigheden kan muligvis også blive reduceret afhængigt af dokumenter. 256 gråtonegradering Dokumentglas: Den maksimale størrelse er 215,9 297 mm for både ark og bøger. Automatisk dokumentføder (ADF): Den maksimale størrelse er 215,9 355,6 mm. Papirbakke: Maksimum: Legal Minimum: 76,2 127 mm (3 5") PSI (Prioriteret ark-indsætter): Maksimum: Legal Minimum: A5 Billedtabsbredde: Øverste kant, 4 mm eller mindre; nederste kant, 4 mm eller mindre; venstre og højre kanter, 4 mm eller mindre Specifikationer 18

19 Emner Udgangspapirvægt Beskrivelse Papirbakke: gsm (for postkort gsm mulig) PSI (Prioriteret ark-indsætter): gsm Vigtigt: Anvend papir som anbefales af Epson. Kopiering kan mulig ikke udføres korrekt afhængigt af forholdene. Se Udskriftsmedier der kan beskadige din printer på side 118 angående yderligere oplysninger. Tid til udskrivning af første kopi 20 sekunder (for A4 /standardtilstand) Reduktion/Forstørrelse Størrelse-for-størrelse: 1:1 ± 1,3% Forudindstilling %: 1:0,50; 1:0,70; 1:0,81; 1:1,00; 1:1,22; 1:1,41; 1:2,00 Variabel %: 1:0,25-1:4,00 (1% trin) Kontinuerlig kopieringshastighed Dokumentglas: A4: 30 ark/minut (Målt ved at lave 11 kopier af et dokument på én side.) Automatisk dokumentføder (ADF): A4: 20 ark/minut (Målt ved at lave en enkelt kopi af et dokument på 11 sider.) Vigtigt: Hastigheden kan muligvis reduceres pga. billedkvalitetsjustering. Ydelsen kan muligvis reduceres afhængigt af papirtypen. Papirbakkekapacitet Kontinuerlig kopiering Standard: 250 ark (papirbakke) + 10 ark (PSI) Maksimal papirkapacitet: 260 ark (standard) 99 billeder Maskinen kan muligvis stoppe midlertidigt op for at foretage billedstabilisering. Udbakkekapacitet Midterudbakke: Ca. 125 ark (A4 ) Dokumentudbakke: Ca. 50 ark (A4 ) Strømforsyning Vekselstrøm V ± 10%/ V ± 10%, 5,2/9,8A for både 50/60 Hz ± 3Hz Specifikationer 19

20 Emner Strømforbrug Mål Maskinens vægt Beskrivelse Dvaletilstand: 4 W eller mindre Lav strømtilstand: 8 W eller mindre Standbytilstand: 55 W eller mindre Bredde 420 Dybde 398* Højde 365 mm * Målt når papirbakken er indsat, men ikke forlænget. 12,0 kg Vigtigt: Vægten af papiret er ikke inkluderet. Vægten af tonerkassetten er ikke inkluderet. Pladsbehov Anvendelsesmiljø Bredde 795,5 Dybde 1049* mm * Målt når frontlågen og den bagerste låge er åben. Temperatur: C; Luftfugtighed: 10-85% (undtagen funktionsfejl pga. kondensering af dug) Ikke-brug: Temperatur: C; Luftfugtighed: 5-85% (undtagen funktionsfejl pga. kondensering af dug) Vigtigt: Indtil forholdene (temperatur og luftfugtighed) inden i printeren akklimatiseres til installationsmiljøet, kan visse af papirets kvaliteter forårsage dårlig udskrivning. Udskrivningsfunktion Punkter Type Beskrivelse Indbygget Kontinuerlig udskrivningshastighed *1 1-sidet *2 : 30 A4 : Når der fremføres almindeligt papir fra papirbakken ark/min. Vigtigt: *1 Udskriftshastigheden reduceres muligvis pga. faktorer som f.eks. papirtype, papirstørrelse og udskrivningsforhold. *2 Når der kontinuerligt udskrives et enkelt A4-dokument. Specifikationer 20

21 Punkter Udskrivningsopløsning PDL Protokol Operativsystem *1 Beskrivelse Standard: dpi Høj opløsning: dpi* * Når der udskrives i høj opløsningstilstand, kan udskrivningshastigheden muligvis blive reduceret pga. justering af billedkvalitet. Udskrivningshastigheden kan muligvis også blive reduceret afhængigt af dokumenter. Standard: PCL 5e, PCL 6, Kompatibel PostScript Level3, PDF (Ver. 1.6), TIFF, JPEG AL-MX200DNF: Ethernet (standard): TCP/IP (LPD, Port9100, WSD) AL-MX200DWF: Ethernet (standard): TCP/IP (LPD, Port9100, WSD) IEEE802.11b/g (standard) WSD står for Web Services on Devices (webtjenester på enheder). WSD er kun til rådighed på Microsoft Windows Vista eller Windows 7. Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server Microsoft Windows Server Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Mac OS *2, Linux OS*3 Vigtigt: XP x64 Edition, x64 Edition, 2003 x64 Edition, 2008 x64 Edition, 2008 R2 x64 Edition, 7 x64 Edition, *1 Angående den seneste information om de understøttede operativsystemer skal du kontakte kundesupportcenteret eller din forhandler. *2 Mac OS X , 10.7 er understøttet. *3 Red Hat Enterprise Linux 5/6 Desktop (x86), SUSE Linux Enterprise Desktop 10/11 (x86) og Ubuntu 8/10 (x86) er understøttet. Specifikationer 21

22 Punkter Forbindelse Beskrivelse AL-MX200DNF: Standard: Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T), USB 2.0 AL-MX200DWF: Standard: Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T), USB 2.0, IEEE802.11b/g Scanningsfunktion Punkter Type Original papirstørrelse Scanningsopløsning Scanningshalvtone Forbindelse Beskrivelse Farvescanner Samme som kopieringsfunktionen dpi, dpi, dpi, dpi Sort/hvid: 1 bit for streggrafikbilledet, 8 bit for gråtonebilledet Farve: 24 bit AL-MX200DNF: Standard: Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T), USB 2.0 AL-MX200DWF: Standard: Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T), USB 2.0, IEEE802.11b/g Specifikationer 22

23 Punkter Scan til pc Scan til Beskrivelse Protokol: TCP/IP (SMB, FTP) Operativsystem: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows XP x64, Microsoft Windows Server Microsoft Windows Server Microsoft Windows Vista x64, Microsoft Windows Server Microsoft Windows 7 x64, 2003 x64, 2008 x64, 2008 R2 x64, Mac OS X , 10.7 Vigtigt: Angående den seneste information om de understøttede operativsystemer skal du se Epsons webside. Filformat: PDF (multiside 1 fil) / JPEG / TIFF (1 side 1 fil) Protokol: TCP/IP (SMTP, POP3) Filformat: TIFF (1 side 1 fil) / JPEG / PDF (multiside 1 fil) Faxfunktion Punkter Send dokumentstørrelse Optagepapirstørrelse Beskrivelse Dokumentglas: Maksimum: 215,9 297 mm Automatisk dokumentføder (ADF): Maksimum: 215,9 355,6 mm Maksimum: Legal Minimum: A5 Specifikationer 23

24 Punkter Transmissionstid Transmissionstilstand Scanningsopløsning Kodningsmetode Transmissionshastighed Antal faxlinjer Beskrivelse 3 sekunder (V.34) Vigtigt: Ved transmission af et dokument i A4-størrelse på 700 tegn i standardkvaliteten (8 3,85 linjer/mm) og højhastighedstilstanden (28,8 kbps eller mere: JBIG). Dette er kun transmissionshastigheden for billedinformation og inkluderer ikke kontroltiden for kommunikationen. Bemærk, at den faktiske transmissionstid afhænger af dokumenternes indhold, den maskine som modtageren anvender og kommunikationslinjens status. ITU-T Super G3, ITU-T G3 ECM, ITU-T G pixel/25,4 mm (R16 15,4 linje/mm) pixel/25,4 mm (R8 15,4 linje/mm) pixel/25,4 mm (R8 7,7 linje/mm) pixel/25,4 mm (R8 3,85 linje/mm) Sort/hvid: 1 bit-, JBIG-, MMR-, MR-, MH-kodning Farve: Ikke understøttet. V.34 (33,6 /31,2 /28,8 /26,4 /24 /21,6 /19,2 /16,8 /14,4 /12 /9,6 /7,2 /4,8 /2,4kbps) V.17 (14,4 /12 /9,6 /7,2 kbps) V.29 (9,6 /7,2 kbps) V.27ter (4,8 /2,4 kbps) RJ-11, 1 linje PSTN, PBX. Fast kredsløb (3,4 KHz/2-ledning) Direkte faxfunktion Punkter Dokumentstørrelse Transmissionshastighed Transmissionsopløsning Anvendelige linjer Beskrivelse A4, Letter, Folio, Legal Samme som faxfunktionen Samme som faxfunktionen Samme som faxfunktionen Specifikationer 24

25 Punkter Operativsystem Beskrivelse Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows XP x64, Microsoft Windows Server Microsoft Windows Server Microsoft Windows Vista x64, Microsoft Windows Server Microsoft Windows 7 x64, 2003 x64, 2008 x64, 2008 R2 x64, Mac OS X , , 10.7 Vigtigt: Angående den seneste information om de understøttede operativsystemer skal du se Epsons webside. ADF-funktion Punkter Type Levetid Beskrivelse Simplex billeder Specifikationer 25

26 Kapitel 2 Grundlæggende betjening Hovedkomponenter Dette afsnit giver et overblik over din printer. Set forfra 1 Udbakkeforlænger 2 Midterudbakke 3 Forreste USB-port 4 Betjeningspanel 5 Automatisk dokumentføder (ADF) 6 Dokumentføderbakke 7 Dokumentudbakke 8 Dokumentstopper 9 Hovedafbryder 10 Tonerkassette 11 Papirbakkedæksel 12 Papirbakke 13 Frontlåge 14 Prioriteret ark-indsætter (PSI) 15 Papirbreddestyr 16 Toneradgangsdæksel Grundlæggende betjening 26

27 Set bagfra 1 Registreringsrulle 2 OPC-tromle 3 Låsemekanismer 4 ADF-dæksel 5 Ethernet-port 6 USB-port 7 Papirsliske 8 Overføringsvalse 9 Strømstik 10 Håndtag til bagerste låge 11 Bagerste låge 12 Telefonstik 13 Konnektor til vægtelefonstik Automatisk dokumentføder (ADF) Grundlæggende betjening 27

28 1 ADF-dæksel 2 Dokumentstyr 3 ADF-glas 4 Dokumentglas 5 Dokumentdæksel 6 Dokumentføderbakke Betjeningspanel Betjeningspanelet er udstyret et flydende krystaldisplay (LCD) med 4 linjer af 28 tegn, lysemitterende dioder (LED), kontrolknapper, one-touch-knapper og et numerisk tastatur, som giver dig mulighed for at kontrollere printeren. 1 One-touch-knapper Ringer op til det gemte faxnummer, der er registreret i Phone Book. De første otte faxnumre i Phone Book tildeles knapperne i rækkefølge startende fra det øverste venstre hjørne. 2 (Copy)-knap/LED Flytter op til det øverste niveau i Copy-menuen. 3 (Scan)-knap/LED Flytter op til det øverste niveau i Scan-menuen. 4 -knapper Flytter en markør eller fremhævning op eller ned. 5 -knapper Flytter en markør eller fremhævning til venstre eller højre. 6 Job Status-knap/LED Flytter op til det øverste niveau i Job Status-menuen. 7 System-knap/LED Flytter op til det øverste niveau i System-menuen. 8 Numerisk tastatur Indtast tegn og tal. Grundlæggende betjening 28

29 9 Redial/Pause-knap Genopkalder et telefonnummer. For at indsætte en pause mellem numrene skal du trykke på Redial/Pause-knappen og bekræfte, at - vises på LCD-panelet. 10 Speed Dial-knap Kalder et gemt telefonnummer op. 11 (Clear All)-knap Nulstiller den aktuelle indstilling og vender tilbage til det øverste niveau for hver servicemenu. 12 (Energy Saver)-knap/LED Lyser i dvaletilstanden. Tryk på denne knap for at afslutte dvaletilstanden. 13 (Print)-knap/LED Flytter op til det øverste niveau i Print-menuen. 14 (Fax)-knap/LED Flytter op til det øverste niveau i Fax-menuen. 15 LCD-panel Viser forskellige indstillinger, vejledninger og fejlmeddelelser. 16 (Back)-knap Vender tilbage til den forrige skærm. 17 -knap Bekræfter indtastningen af værdier. 18 Address Book-knap Trykker du på denne knap i Fax-menuen, flyttes der til det øverste niveau i Phone Book-menuen. 19 #-knap Indtast tegn (mellemrum) & ( ). 20 C (Ryd)-knap Sletter tegn og tal. 21 Data LED Lyser ved indkommende, udgående eller afventende job. 22 Error LED Lyser, når der er en fejl på printeren. 23 (Start)-knap Starter et job. 24 (Stop)-knap Annullerer den aktuelle behandling eller det afventende job. Valg af en anden menu eller returnering til den forrige skærm annullerer den aktuelle indtastning eller indstilling. Sørg for at trykke på -knappen for at gemme den aktuelle indtastning eller indstilling. Se Brug af det numeriske tastatur på side 330 angående detaljer om hvordan du anvender det numeriske tastatur til at indtaste alfanumeriske tegn. Grundlæggende betjening 29

Brugervejledning NPD4429-00 DA

Brugervejledning NPD4429-00 DA NPD4429-00 DA Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ophavsret og varemærker... 7 Brug af denne vejledning.... 8 Konventioner... 8 Produktfunktioner... 9 Om Epson AcuLaser C1750-serien.... 9 Funktioner...

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse Macintosh Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før du tager

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Din brugermanual CANON NETWORK http://da.yourpdfguides.com/dref/536508

Din brugermanual CANON NETWORK http://da.yourpdfguides.com/dref/536508 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i CANON NETWORK i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Hurtig User Guide betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Oversat af: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City

Læs mere

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Installation Guide SWebBox20-IEN110711 98-0023211 Version 1.1 EN Notes on this Manual SMA Solar Technology AG 1.3 Anvendte symboler

Læs mere

forestil dig et kompakt format, nye muligheder og fantastiske farver

forestil dig et kompakt format, nye muligheder og fantastiske farver forestil dig et kompakt format, nye muligheder og fantastiske farver Samsung multifunktionsfarveprinter CLX-2160/2160N Nu lanceres verdens mindste og fl otteste multifunktionsfarveprinter. Med Samsung

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

Vejledning til tilslutning

Vejledning til tilslutning Side 1 af 5 Vejledning til tilslutning Installation af printeren lokalt (Windows) Bemærk! Hvis operativsystemet ikke understøttes af d'en Software og dokumentation, skal du ruge guiden Tilføj printer.

Læs mere

Indstillingsvejledning for hurtig scanning. Indstilling af Scan til e-mail

Indstillingsvejledning for hurtig scanning. Indstilling af Scan til e-mail Indstillingsvejledning for hurtig scanning XE3024DA0-2 Denne vejledning indeholder instruktioner om: Indstilling af Scan til e-mail på side 1 Indstilling af Scan til postboks på side 6 Indstilling af Netværksscanning

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt.

Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt. Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt. Copyright 2005. Den krævede ophavsretslige beskyttelse omfatter alle former for og indhold i ophavsretlig

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder Printer Administrations Løsninger Printer Administrations Løsninger Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder STYR ARBEJDSGANGENE DEN NEMME MÅDE AT STYRE DINE PRINTERE OG

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

PRISVENLIGT KVALITETSPRINT TIL VIRKSOMHEDEN

PRISVENLIGT KVALITETSPRINT TIL VIRKSOMHEDEN PRISVENLIGT KVALITETSPRINT TIL VIRKSOMHEDEN 315-025 www.brother.dk Printløsninger til din virksomhed De udvidede modeller er kompatibel med en række professionelle løsninger, som kan hjælpe dig med at

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point [Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06 Sandberg Wireless G54 Access Point 1 Introduktion Sandberg Wireless G54 Access Point fungerer som fordelingspunktet i et trådløst netværk og giver dig derved mulighed for

Læs mere

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9 Slutbrugervejledning Campus Ebooks Version gældende fra 24. november 2009. Inden du downloader en e-bog: Installer Adobe Digital Edition...1 Prøv en e-bog...6 Sådan bruger du e-bøger...6 Rettigheder og

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

FS-1118MFP. Vejledning til opsætning af netværksscanner

FS-1118MFP. Vejledning til opsætning af netværksscanner FS-1118MFP Vejledning til opsætning af netværksscanner Introduktion Om denne vejledning Varemærker Denne vejledning indeholder anvisninger til grundlæggende opsætning af scannerens funktioner og beskriver,

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

Westermo GDW-11 GSM Modem forbindelse til CXxxxx

Westermo GDW-11 GSM Modem forbindelse til CXxxxx APP-NOTE 609005 Beckhoff Application Note Date: 1/5/2007 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Westermo GDW-11 GSM

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss SolarApp

Installationsvejledning Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning Danfoss SolarApp DLX Serie - Invertere med integreret ConnectSmart www.danfoss.com/solar Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Faxindstillinger Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

NetShare II DKBANSII_1

NetShare II DKBANSII_1 NetShare II DKBANSII_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Bemærk at nogle af oplysningerne i denne brugervejledning kan være opdaterede siden produktet forlod fabrikken. På www.amitech.dk/support

Læs mere

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr).

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 Kom i gang Afsendelse og modtagelse af fax Brug af Internet-fax-funktioner Programmering Fejlfinding Læs denne

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Basal TCP/IP fejlfinding

Basal TCP/IP fejlfinding Basal TCP/IP fejlfinding Dette notat beskriver en række enkle metoder til fejlfinding på TCP/IP problemer. Metoderne er baseret på kommandoer, som er en fast bestanddel af Windows. Notatet er opbygget

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N f Internt printernetkort til flere protokoller Brugsanvisning til netværk for HL-2070N Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse vejledningen

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter DGN2200v4

Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter DGN2200v4 Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/ eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Oplysningerne

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie 100820 Version 3.2 Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 5700 Svendborg telefon fax: e-mail hjemmeside 62 21 27 71 62 20 15 16 support@sydfynsintranet.dk

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

Tildel fast IP adresse til BC9xx0 via System Manageren

Tildel fast IP adresse til BC9xx0 via System Manageren APP-NOTE 600011 Beckhoff Application Note Date: 2/11/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Tildel fast IP adresse til

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

AccuRead OCR. Administratorvejledning

AccuRead OCR. Administratorvejledning AccuRead OCR Administratorvejledning April 2015 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt...3 Understøttede programmer...3 Understøttede formater og sprog...4 OCR-ydeevne...4 Eksempeldokumenter...6 Konfiguration

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopifunktioner Faxfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Sådan registreres

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 5.1 server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Opsætning af Novell 5.1 server og klient på

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere Dokument: bibos installationsvejledning bibos version: 2.1.0.1 released 25. oktober 2013 Senest redigeret: 5. februar 2014 af Niels Schmidt Petersen,

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

R6300v2 Smart WiFi-router Installationsvejledning

R6300v2 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/ eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Oplysningerne

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 Delfi Connect Bruger vejledning INDHOLD 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 TOOLS...4 4. KOMMUNIKATIONS OPSÆTNING...5 5. GENEREL OPSÆTNING OG DATA KONFIGURATION...6 RECORD...8 BASAL

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere