Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse"

Transkript

1 Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7

2 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER NAVN INTRODUKTION UDDANNELSENS FORMÅL MÅLGRUPPE OPTAGELSE PÅ UDDANNELSEN... 4 OPTAGELSESPROCEDURE... 4 KRAV TIL GENNEMFØRELSE... 4 ETISKE REGLER UDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE UDDANNELSENS TEORETISKE TILHØRSFORHOLD... 5 BECKS EMOTIONSMODEL... 5 KOGNITIV TEORI OG METODE I PRAKSIS... 6 TEORIER, METODER, MODELLER OG MÅLEMETODER UNDERVISERE UNDERVISNINGSMETODER... 6 UNDERVISNING... 6 FÆRDIGHEDSTRÆNING... 7 ROLLESPIL FYSISKE FACILITETER INTERN KVALITETSSIKRING ORGANISATION OG LEDELSE ØKONOMI... 7 KURSUSAFGIFT... 7 ØVRIGE UDGIFTER... 7 Side 2 af 7

3 1. Navn Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter Kognitiv Coachinguddannelse. 2. Introduktion Den kognitive teori og metode er den mest effektive og forskningsmæssigt veldokumenterede metode indenfor det psykoterapeutiske område. Metoden er i de senere år blevet anvendt i bredere forstand til at forstå og skabe ændringer både i arbejds- og privatlivet i form af kognitiv coaching og kognitivt baseret selvudvikling. At kunne blive uddannet til kognitiv coach er således en ny gren på den kognitive teori og metodes aktivitetstilbud og bygger direkte på den kognitive teori og metodes grundlag. Vores kognitive coachinguddannelse giver de studerende viden om og færdigheder i at kunne anvende og udføre kognitiv coaching i deres daglige arbejde. Kognitiv coaching er den eneste coachingform som er evidensbaseret, hvilket vil sige at undersøgelsesresultater understøtter metodens effektivitet. Wattar Gruppen Kognitivt Psykologcenter har igennem de sidste 10 år uddannet, trænet og superviseret professionelt personale i anvendelsen af kognitiv teori og metode. Selve uddannelsesforløbet har fem moduler. Uddannelsen forløber i et indlæringsmiljø, hvor deltagerne også får mulighed for at lære af hinanden og udvikle et godt fagligt netværk som vil række ud over kursets afslutning. 2.1 Uddannelsens formål Formålet med uddannelsen er at gøre den studerende teoretisk og praktisk velfunderet som kognitiv coach og samtalepartner. De studerende bliver i stand til at anvende den kognitive adfærdsterapeutiske teori, dens modeller og metoder på kompetent vis i kontakten med mennesker i deres professionelle arbejde således at de personer coachen arbejder med kan lære at nå mål, udnytte potentialer og takle daglige udfordringer. På uddannelsen får du Kognitiv viden, som sætter dig i stand til at forstå kognitiv coachings teori og metode at få en kognitiv platform hvorfra du kan udføre din coaching at strukturere samtaleforløb og opstille realistiske mål at få oversigt og overblik over den enkelte samtale og over længere samtaleforløb Kognitive værktøjer, som giver dig udvidede handlemuligheder så du kan skabe konstruktive og målrettede samtaler mulighed for at kunne anvende metodens begreber bl.a. ved hjælp af sokratisk dialog til identifikation og ændring af personers tankegange styrke til at give kvalificeret modstand til din fokusperson præcision i dine samtaler og færdigheder til at tackle de problemstillinger du møder i din hverdag. Side 3 af 7

4 Fokus på samarbejdsrelationen så du kan opleve dig kompetent så du ikke bliver nervøs eller stresset så du kan føle dig sikker, troværdig og tilstrækkelig så du kan overholde de etiske regler for kognitive coachingsamtaler 3. Målgruppe Uddannelsen henvender sig til alle, der arbejder med mennesker, og som anvender samtalen som et redskab i deres arbejde, f.eks. : medarbejdere i HR afdelinger. ledere, mellemledere og konsulenter. skolelærere, undervisere og pædagoger. projektledere og sagsbehandlere. Uddannelsen kan tages af enkeltpersoner eller kan tilrettelægges efter den enkelte virksomheds behov, af afdelinger, teams eller grupper af medarbejdere. 4. Optagelse på uddannelsen Optagelsesprocedure Personer der ønsker at tilmelde sig uddannelsen, indsender tilmeldingsskema med behørig dokumentation som angivet på skemaet. Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter gennemgår tilmeldingerne og deltagerne får umiddelbart efter besked om optagelse. Krav til gennemførelse Kontinuerlig mødedeltagelse forudsættes (mindst 80%). Deltageren skal vise en interesse i at arbejde med emnerne og deltage aktivt i lektionerne. Herudover skal man være indstillet på at arbejde i grupper og deltage i rollespil samt praktiske øvelser. Etiske regler Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter, følger Dansk Psykologforenings etiske principper for nordiske psykologer. Disse kan ses på foreningens hjemmeside: Dansk Psykologforening: Deltagerne forventes at overholde de etiske regler i forbindelse med arbejde med fokuspersoner og med hinanden under uddannelsen. Ethvert brud på de etiske regler kan medføre bortvisning fra studiet. 5. Uddannelsens tilrettelæggelse Uddannelsen forløber over 15 undervisningsdage i fem moduler á tre dage. Hvert modul består af to dages workshops hvor teoretiske oplæg veksler med praktiske øvelser og refleksioner og én dags færdighedstræning. Træningen vil foregå i mindre grupper med træner. Træneren er psykolog og er specialist i kognitiv coaching. Hvert modul afsluttes med hjemmeopgaver som deltagerne forventes at udføre imellem modulerne. Side 4 af 7

5 Uddannelsens overordnede indhold: Modul 1: Introduktion til kognitiv coaching Den kognitive coachingsamtale Verbale undersøgelsesmetoder, herunder sokratisk dialog Færdighedstræning Modul 2: Motivationssamtalen Motiverende dialoger Færdighedstræning Modul 3: Problemløsning, herunder kognitiv forståelse af forskellige følelsesmæssige reaktioner Adfærdseksperimenter Coachingrelationen accept og respekt Opmærksomhedstræning, herunder Mindfulness meditation Færdighedstræning Modul 4: Selvtillidstræning Selvværd og personlig udvikling Færdighedstræning Modul 5: Kognitiv coaching af stress Kognitiv coaching af grupper og teams Positiv psykologi Færdighedstræning 6. Uddannelsens teoretiske tilhørsforhold Kognitiv teori og metode har sin base i den amerikanske psykiater Aaron Becks psykoterapi, og blev udviklet på baggrund af Becks forskning i depression og depressionsbehandling i 1960 erne. Det tætte sammenspil mellem teori, klinisk praksis og forskning som kendetegnede Becks oprindelige arbejdsform, fortsætter i dag og har betydet at den kognitive terapi kan dokumentere sine gode behandlingsresultater på baggrund af undersøgelser som måler terapiens virkningsfuldhed. Videnskabelige undersøgelser har understøttet og bevist den kognitive teoris holdbarhed og betydning, og i dag regner man den for den mest effektive måde at behandle en lang række lidelser på. Som kognitiv coach kan vi trække direkte på de teoretiske modeller, teknikker og strategier der har vist sig at være effektive i behandlingen og anvende dem i vores daglige arbejde. Det er indlæring og anvendelse af disse teorier, metoder, modeller og målemetoder der udgør kernen i uddannelsen til kognitiv coach. Becks emotionsmodel Kognitiv teori og metode bygger direkte på Becks emotionsmodel, som foreslår at følelser opleves som et resultat af den måde en person tolker og vurderer på og at Side 5 af 7

6 følelsesmæssige problemer kendetegnes af negative tanker med forskelligt indhold eller fokus. Disse tolkninger finder sted som et overordnet princip i alle de situationer vi indgår i og oplever. Indenfor kognitiv coaching lægges der vægt på, at måden vi reagerer på livets hændelser, i høj grad er bestemt af vores perspektiv på hændelserne, snarere end af hændelserne selv. I kognitiv coaching fokuseres på samspillet mellem tanker, følelser og adfærd. Coachen og fokuspersonen analyserer i fællesskab hvilke uhensigtsmæssige tanker og antagelser hos fokuspersonen, der kan komme til at spænde ben for fokuspersonens trivsel og opnåelse af mål. I stedet formuleres i fællesskab nye tanker og strategier, som kan støtte fokuspersonen i at få succes med mål han eller hun ønsker at nå. Undersøgelser dokumenterer at særlig den løsningsorienterede kognitive tilgang til coaching skaber resultater for fokuspersonen. Vores erfaring er at der i coaching arbejdes med en bred vifte af temaer fra privat- og arbejdsliv. Kognitiv teori og metode i praksis Kognitiv teori og metode er umiddelbart let forståelig, og til at gå til i praksis. Den kognitive teori og metode er målorienteret og anvender mange almindelige pædagogiske principper i sin udførelse. For de fleste faggrupper kan den kognitive metode ses i forlængelse af, og som en udvidelse af uddannelsesdeltagerens faglige kunnen. Det er muligt at bygge kognitiv teori og metode ovenpå en allerede eksisterende faglig identitet. Indenfor det kognitive spiller teori og metode sammen vi kan forklare hvorfor vi anvender en given metode og direkte relatere den til teorien. Vi skal vide hvad vi gør og hvorfor! Teorier, metoder, modeller og målemetoder Kernen i uddannelsen til kognitiv coach indebærer en indlæring i anvendelsen af disse teorier, metoder, modeller og målemetoder. Teorierne giver os mulighed for at kunne forstå fokuspersonerne på kognitiv vis. Metoderne giver os strategier og teknikker til at forestå ændringer i fokuspersonens tankegang. Modeller giver os forståelse for de forskellige problemområder og modellerne kan guide os i den rigtige retning og hjælpe os til at fokusere på de relevante områder Målemetoder gør det muligt for os at vise at der er belæg for at vores interventioner, strategier og teknikker virker efter hensigten. Målemetoderne kan dokumentere den enkelte fokuspersons fremskridt. 7. Undervisere Alle Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenters undervisere er autoriserede psykologer med erfaring i undervisning. 8. Undervisningsmetoder Undervisningen vil foregå med vekslende metoder og vil primært foregå i mere eller mindre faste grupper, som deltagerne er med til at sammensætte. De følgende metoder vil blive anvendt: Undervisning Workshops: undervisning med øvelser og træning Deltagerstyrede præsentationer Side 6 af 7

7 Lærerstyrede præsentationer Færdighedstræning Færdighedstræningsøvelser Rollespil Hovedparten af undervisningen vil foregå i workshops med input fra deltagere og kun i sjældnere grad som rene forelæsninger. 9. Fysiske faciliteter Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter er beliggende ved Kongens Nytorv midt i København og er let tilgængeligt med offentlig transport. Der er elevator i bygningen. 10. Intern kvalitetssikring Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter benytter sig af interne kvalitetssikringsmekanismer for at sikre at uddannelsen overholder de gældende kvalitetskriterier for uddannelsen. Disse består bl.a. af deltagernes og undervisernes evaluering af kursusforløbet. Resultaterne af evalueringen vil blive brugt i en løbende proces til at forbedre kurset og rette det ind så det afspejler fagets udvikling samt deltagernes ønsker. 11. Organisation og ledelse Uddannelsesansvarlig er cand. psych. aut., specialist og supervisor i psykoterapi, MSc (oxon) Ulla Wattar, som har mange års erfaring som psykolog, underviser, supervisor og coach. Studieadministrationen modtager tilmeldinger, opgaver m.v., og kan ved tvivlsspørgsmål henvise til rette vedkommende. Studieadministrationen har åbent for personlig henvendelse efter aftale, men kan generelt kontaktes alle hverdage ved telefonisk henvendelse til Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter. 12. Økonomi Kursusafgift Kursusafgiften beløber sig til kr ,-. Dette beløb dækker undervisning, færdighedstræning i grupper og te/kaffe og kage/frugt. Kursusafgiften erlægges i én eller to rater. Øvrige udgifter Deltagerne skal endvidere forvente udgifter til bøger. Side 7 af 7

UNDERVISNING, SUPERVISION OG TRÆNING

UNDERVISNING, SUPERVISION OG TRÆNING UNDERVISNING, SUPERVISION OG TRÆNING > Indholdsfortegnelse s. 1 Introduktion s. 2 Uddannelsens formål s. 2 Målgrupper s. 4 Optagelse på uddannelsen > Optagelsesprocedure > Krav til gennemførelse > Etiske

Læs mere

Indhold. www.essens- uddannelse.dk info@essens- kurser.dk. side 1

Indhold. www.essens- uddannelse.dk info@essens- kurser.dk. side 1 side 1 Indhold Studiebeskrivelse... 2 1. Formål... 2 2. Optagelseskriterier... 4 Dispensation... 5 Orlov og dispensation for et længere studieforløb end 6 år... 5 Merit... 5 3. Uddannelsens struktur og

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. ANNE LENE LUNDGAARD SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Klientcentreret

Læs mere

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier...

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier... å Indhold Studieordning forår 2013.... 1 Indhold... 1 Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1 Optagelseskriterier... 2 Uddannelsens indhold og struktur...3 1. Det teoretiske

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling 2006 meta hodos efteruddannelse INDLEDNING: meta hodos efteruddannelse er udviklet på basis af mange års gode erfaringer

Læs mere

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Nytænk dig selv! Nytænk fremtiden! Bliv stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede uddannelse i coaching.

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Master of Business Coaching, MBC

Master of Business Coaching, MBC KONTAKT OS For tilmelding eller yderligere information kontakt os via: E: info@copenhagencoaching.dk T: 8882 5700 Bliv en stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede

Læs mere

TR kursustilbud 2015 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2015

TR kursustilbud 2015 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2015 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2015 Kære tillidsrepræsentant og suppleant Velkommen til vores TR kursuskatalog med tilbud til dig i 2015. Vi glæder os til at møde dig på vores møder og kurser. Også i 2015

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Udarbejdet af Center for Socialt Udsatte og Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 Kriterium 1: Forandringsmodel....3 1.1 Introduktion:...3

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

ADHD Professionel. ADHD Professionel. En praktisk uddannelse for dig der. arbejder professionelt med mennesker. med diagnosen ADHD.

ADHD Professionel. ADHD Professionel. En praktisk uddannelse for dig der. arbejder professionelt med mennesker. med diagnosen ADHD. ADHD Professionel ADHD Professionel En praktisk uddannelse for dig der arbejder professionelt med mennesker med diagnosen ADHD. ADHD Professionel uddannelsen En uddannelse for dig der arbejder med børn,

Læs mere

MANOVA KURSUS KATALOG

MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG VELKOMMEN TIL MANOVAS KURSUSKATALOG Mange års kursusvirksomhed gør, at vi i dag kan præsentere et spændende kursuskatalog fyldt med inspirerende og udfordrende

Læs mere

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud Efterår 2009 Handicapafdelingen, Sohngaardsholmsvej 2., 2. sal, 9000 Aalborg 1 Kompetence- og udviklingsteamet Indhold: Faglig udvikling 4-9 Individuel Supervision

Læs mere

Specialistuddannelsen Design & Drive

Specialistuddannelsen Design & Drive Specialistuddannelsen Design & Drive December 2012 januar 2015 Forord... s. 3 Praktiske spørgsmål... s. 4 Deltagere Pris Forløbsoversigt Datoer Kursussteder Krav til deltagerne Undervisere Uddannelsens

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon Evaluering af private psykoterapeutuddannelser sskabelon 5. udgave 2012 Institutnavn: Dato for fremsendelse: Kære uddannelsesinstitut I gennemfører selvevaluering ved at beskrive, hvordan I lever op til

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere