Brugervejledning for den hurtige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning for den hurtige"

Transkript

1 Brugervejledning for den hurtige Inden montering i forrude: Aktiver batteriet ved at trække folien med pilen ud. Brug knapperne 1 og 2 til at indstille klokkeslæt, år, måned og dag - og i den rækkefølge Efter indkodningen må ingen af urets oplysninger blinke. Dog skal kolon (:) mellem timer og minutter blinke battery/ batteri 5 1

2 Montering af ParkOne Find det bedste sted indvendigt på forrudens nederste højre hjørne (lovkrav). Vask ruden med en fugtig klud med en smule opvaskemiddel, og tør efter med en ren, tør klud Rens med medfølgende renseserviet og tør efter med en tør klud. Ruden skal være mindst +15 C varm, for at klæbepuderne holder. Fjern de 4 klæbepuders beskyttelsesfilm. Pres ParkOne hårdt mod ruden i 30 sekunder. Undgå at presse på bagsidens midte. Du har nu monteret din ParkOne og er klar til at køre. 2

3 Huskeseddel Læs Brugervejledning for den grundige på et andet tidspunkt. Alle specifikationer findes i Brugervejledning for den grundige. Praktiske oplysninger ud over ovennævnte findes i Brugervejledning for den grundige. Husk: Kun én P-skive i bilen. Det digitale ur er som standard indstillet til selv at skifte mellem sommer- og vintertid, men tjek alligevel ved hvert periodeskift. Det er brugerens eget ansvar, at tiden er indstillet korrekt. Needit ApS og Needit Denmark ApS refunderer ikke P-afgifter. Tillykke med din nye ParkOne. 3

4 Indholdsfortegnelse - dansk Brugervejledning... 5 Inden montering... 6 Montering af ParkOne... 8 Sådan fungerer ParkOne Batteri Udskiftning af batteri Service og garanti Vedligeholdelse Godkendelser WEEE Specifikationer

5 Brugervejledning for den grundige Tillykke med din nye ParkOne. Med ParkOne i bilen skal du ikke huske på at stille P-skiven og undgår derfor irriterende, dyre parkeringsbøder. ParkOne-elektronikken registrerer bilens bevægelser og sætter automatisk din P-skive til det korrekte parkeringstidspunkt og stopper først parkeringstilstanden, når bilen flyttes. Inden du tager din elektroniske P-skive i brug, anbefales det, at du læser hele vejledningen igennem. For at sikre korrekt installation af din ParkOne bør du følge anvisningerne: 5

6 Inden montering i forruden A: Aktiver batteriet 1. Træk folien med pilen ud for at aktivere batteriet. Det kan tage lidt tid, før displayet blinker. B: Indstil P-skivens digitale ur (ParkOne stiller selv sommer- og vintertid.) 1. Når timer blinker, tryk gentagne gange på knap 2, indtil timerne er korrekt indstillet, og slip knappen. 2. Tryk på knap 1, og minutter blinker. Indstil minutterne med knap 2 3. Fortsæt på samme måde med året, måneden og dagen (i den rækkefølge). 4. Når du er færdig med indkodningen, må ingen oplysninger blinke. Det er KUN de 2 prikker (:) i klokkeslættet, der må blinke, når indkodning er afsluttet. Hvis én af funktionerne blinker, tryk da gentagne gange på knap 1, indtil ingen funktioner blinker. 6

7 Hvis du opdager, at du har lavet en fejl eller ikke har sat uret korrekt, start da forfra ved at holde knap 1 inde, indtil timer begynder at blinke, og følg herefter anvisningerne for indstilling af P-skiven. Det anbefales at kontrollere tiden et par gange om året, og vær særlig opmærksom ved skift mellem sommer- og vintertid. Nu kan din ParkOne monteres på indersiden af bilens forrude. Husk, det er kun tilladt at have én P-skive i bilen. Bemærk, at det altid er førerens ansvar, at uret er sat korrekt. Needit ApS og Needit Denmark ApS refunderer ikke P-afgifter. 7

8 Montering af ParkOne 1. Find det bedste sted indvendigt på forrudens nederste højre hjørne (lovkrav), hvor alle 4 klæbepuder berører ruden. HUSK, at du skal have adgang til knapperne på bagsiden af uret, og at batteriet skal kunne skiftes. 2. Vask ruden indvendigt med en fugtig klud og en smule opvaskemiddel, der hvor P- skiven skal placeres. Tør ruden. Brug dernæst den medfølgende renseserviet, og rens det fundne sted grundigt. (Kun den medfølgende serviet må bruges - ikke andre rensemidler.) 3. Sørg for, at ruden er mindst +15 C ved montering, da de selvklæbende puder ikke klæber tilfredsstillende ved lavere temperatur, når P-skiven monteres. Varm evt. ruden med bilens blæser eller (med forsigtighed) en hårtørrer. 8

9 4. Fjern de 4 klæbepuders beskyttelsesfilm, og pres P-skiven hårdt fast til ruden i ca. 30 sekunder. Undgå at presse på bagsidens midte. Kontroller udefra, om alle 4 puders overflade klæber ordentlig til ruden. Herefter vil ParkOne sidde godt fast. 5. Du har nu installeret din ParkOne og er klar til at køre. NB! ParkOne må ikke ligge løst i bilen, men skal fastmonteres, da elektronikken ellers ikke fungerer. 9

10 Sådan virker ParkOne Når du parkerer din bil, stiller ParkOne sig på det nærmeste kvarter efter ankomsttidspunktet. (F.eks. ved ankomst 10:07 vil ParkOne stille sig på 10:15). Som loven kræver, kan din P-skive også stilles manuelt. BEK nr. 327 af 29/04/2003 ( 3 stk. 3.): Såfremt der under et køretøjs parkering indtræder en periode uden tidsbegrænsning, skal viseren senest ved periodens udløb indstilles på det tidspunkt, hvorfra der på ny gælder en tidsbegrænsning. Hvis du har behov for at stille din ParkOne manuelt, skal du blot trykke på knap 3, og uret tæller opad, indtil knappen slippes. Du kan se på det udvendige og det indvendige ur, at tiden flytter sig med intervaller à 15 minutter. Slip knappen, når den ønskede tid er nået. Denne funktion kan kun aktiveres, når ParkOne er i parkeringstilstand. 10

11 Batteri Når dioden 4 begynder at blinke i 10 sekun der, hver gang ParkOne går ind i eller ud af parkeringstilstand, skal batteriet udskiftes inden for en uge. Batteriet kan købes i en butik, der sælger knapbatterier. Når batteriet skiftes, har du ca. 5 minutter til at skifte det i, uden at du mister tidsindstillingerne i elektronikken. Vær opmærksom på at P-skivens LCD-skærme slukker kort tid efter, at batteriet er fjernet, så undgå at forlade bilen, så længe der ikke er batteri i uret. Hvis du ikke når at skifte batteriet i tide, skal du blot indkode tiden og datoen igen som tidligere beskrevet. 11

12 Udskiftning af batteri 1. Køb et nyt knapbatteri nr. CR volt. 2. Åben batteriholderen ved at trykke med en spids genstand (kuglepen eller lignende) på det lille punkt Træk holderen i venstre side ud. 4. Tag batteriet ud. 5. Isæt nyt batteri i holderen. 6. Sæt batteriskinnen på plads i ParkOne (den skal helt ind). 12

13 Service og garanti På vores hjemmeside kan du finde svar på mange af dine spørgsmål vedr. ParkOne, dens montering og betjening. Du har også mulighed for at stille spørgsmål på Needit ApS yder garanti i henhold til købeloven. Hvis der i garantiperioden skulle op stå fejl, kan ParkOne afleveres hos den forhandler, hvor P-skiven er købt, og den vil bliver repareret eller erstattet med en ny. Ved reklamation bedes en kopi af din kvittering medbragt som garantibevis. Forsøg ikke at skille ParkOne ad, da dette vil ødelægge elektronikken, og garantien bortfalder. VIGTIGT Det er førerens ansvar at kontrollere, at uret er indstillet korrekt. P-afgifter afholdes ikke af Needit ApS og Needit Denmark ApS. Ligeledes er monteringsfejl ikke Needit ApS ansvar. 13

14 Vedligeholdelse Undgå at udsætte ParkOne for ekstreme temperaturer (under -20 C eller over +75 C), da dette kan beskadige elektronikken og/ eller nedsætte reaktionstiden. Hvis ParkOne bliver udsat for kraftig fugt eller vand, skal den straks aftørres med en ren klud. Brug kun en klud til at rengøre skiven. Der må ikke anvendes rengøringsmidler. 14

15 Godkendelser og certifikater ParkOne er godkendt af Trafikstyrelsen med henvisning til Bekendtgørelse nr. 327, 2003 om parkeringsskiver og bærer styrelsens godkendelsesnummer FS05 på forsiden. CE mærkning Med CE mærket erklærer Needit ApS, at vores produkt opfylder de generelle sikkerhedskrav i relevante CE-mærkningsdirektiver. Med CE-mærket garanterer fabrikanten, at produktet er fremstillet i overensstemmelse med fælleseuropæiske krav til sikkerhed, sundhed og miljø. Needit ApS og Needit Denmark ApS erklærer hermed, at denne parkeringsskive er i overensstemmelse med (CE) EN (Radio disturbance characteristics) og (CE) EN (Standards for Commercial Electronic Products). 15

16 WEEE Elektriske og elektroniske komponenter (EEE), materialer og stoffer kan være skadelige for helbred og miljø og skal bortskaffes korrekt. ParkOne må ikke bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Batteriet i ParkOne kan afleveres hos forhandlere af batterier, og selve ParkOne-skiven kan afleveres på den lokale genbrugsplads eller der, hvor P-skiven er købt. 16

17 Specifikationer: Størrelse i cm: 10,0 x 10,0 x 1,4 Batteri specifikation: Batteriets levetid: Urets nøjagtighed (gns.): Reaktionstid: (parkeringstilstand) Reaktionstid: (ude af parkeringstilstand) ParkOne er patentanmeldt. Knapbatteri nr. CR Volt ca. 2 år ± 2 minutter/2 år ca. 20 sekunder ca. 20 sekunder Alle rettigheder til produktet ParkOne tilhører: Needit ApS Hundigevej Greve Telefon: Webside: Der tages forbehold for, at indholdet af denne brugervejledning kan ændres. 17

18 Contents - English User manual Prior to installation Mounting ParkOne How does ParkOne work? Battery Changing the battery Service and warranty Maintenance Approvals WEEE Specifications

19 User manual Congratulations on your new ParkOne. With ParkOne in the car, you don t need to remember to set the parking disc, thus avoidindg expensive parking tickets. The electronics in ParkOne register the movement of the car and automatically sets the clock at the correct parking time, and releases the parking mode only once the car is put into motion again. Before making use of ParkOne, it is recommended to carefully read the complete user manual. To ensure correct installation of your ParkOne, please follow the instructions: 19

20 Prior to installation A: Activate the battery 1. Gently pull out the foil with the arrow. (It may be a short while before the displays flashes) 20 B: Set the digital clock (The digital clock automatically sets both summer and winter time) 2. When hours flash, push 2 repeatedly, till the hours are set correctly. 3. Push 1 once and minutes will flash. Set the minutes by pushing 2 4. Set year, month and date as above (in that order) 5. Once you have set the above details, nothing in the display should be flashing (please note that the colon (:) between hours and minutes will flash at all times). Please push 1 repeatedly to stop any flashing in the display. If you made a mistake during the setup process, you can at any point reset your ParkOne by holdning in 1 until hours start flashing, and then repeat the setup procedure.

21 We recommend checking the setting of the clock regularly, especially the switch from summer time to winter time and reverse. Your ParkOne is now ready to be mounted on the inside of your windscreen. Remember that only one parking disc is allowed in your car at any time. Please note that it is the owner s responsibility to install ParkOne correctly. Needit ApS and Needit Denmark ApS do not reimburse any parking tickets. 21

22 Mounting ParkOne 1. Find the best place on the inside of the windscreen s lower right corner (legal requirement) where all 4 glue pads touch the glass. Make sure you have access to all the buttons and are able to change the battery. 2. Wash the inside of the windscreen with a damp cloth and a little detergent. Dry the windscreen and use the enclosed cleansing tissue to clean the correct spot very carefully. (Only the enclosed cleansing tissue should be used, no other cleansing agents.) 3. Make sure the windscreen is no less that +15 degrees Celsius, as the pads do not work optimally at less than 15 degrees. Use either the fan in the car or cautiously a hairdryer to heat the windscreen Remove the protective foil from the 4 glue pads and press the devise firmly to the windscreen and hold it for 30 seconds. Take care not to press at the center back side. Check from outside that

23 all 4 pads are indeed attached to the windscreen. 5. You have now mounted your ParkOne and are ready to go. NB! ParkOne has to be mounted on the windscreen for it to work correctly. 23

24 How does ParkOne work? When parking your car, ParkOne will automatically set the clock at the nearest quarter after your arrival time. (E.g. arrival 10:07, ParkOne sets the time at 10:15). As required by law, ParkOne can also be manually set: BEK nr. 327 of 29/04/2003 ( 3 stk. 3): If, during the vehicle s parking, a period of no time limit occurs, the clock must be set no later than the end of the non-limited time period, at the correct time, from when a new time limited period begins. If you need to set the ParkOne manually, just push 3 and the clock will start running in 15 minutes intervals. Run the clock to the correct time and release 3. Please note that this function is only available when the ParkOne is in parking mode. 24

25 Battery When the diode 4 starts flashing for 10 seconds each time ParkOne enters or exits parking mode, it indicates that the battery should be changed within a week. The battery is available at retailers selling coin batteries. If changing the battery takes longer than 5 minutes, you risk losing the already set time information. You can of course always reset all time information by following previous instructions. Please note that the LCD display of ParkOne will switch off, shortly after the battery is removed, so please avoid leaving your car parked anywhere for as long as the battery is removed. 25

26 Changing the battery 1. Buy a new coin battery no CR Volt. 2. Use a pointy object (ex. pencil) to gently push Gently pull out the battery holder. 4. Remove old battery. 5. Insert new battery. Remember to wipe the battery. 6. Gently push the battery holder all the way in. 26

27 Service and warranty At our website you will find an FAQ section with information on your new ParkOne. You can also ask for advise on Needit ApS renders a warranty according to the Danish Sale of Goods Act. If faults and imperfections occur during warranty period, please return the device directly to your retailer, and it will be repaired or replaced with a new ParkOne. Please enclose a copy of your receipt, as it is your certificate of guarantee. Do not try to open ParkOne by force, as the electronics will be destroyed, and the warranty be void. IMPORTANT It is the responsibility of the driver to set the clock correctly. Any parking ticket or installation mistake is not the responsibility of Needit ApS or Needit Denmark ApS. 27

28 Maintenance Avoid exposing ParkOne to extreme temperatures (below -20 C or above +75 C), as it may destroy the electronics and/or affect the reaction time If ParkOne is exposed to heavy moisture or water, please use a clean cloth to dry it. Only use a cloth to clean the device. Do not use any cleaning agents on the device. 28

29 Approvals and certificates ParkOne has been approved by Trafikstyrelsen in Denmark with reference to the executive order no. 327, 2003 concerning parking discs; the authorisation number of the government agency FS05 is placed on the front of the device. CE labeling With the CE label, Needit ApS and Needit Denmark ApS declares that the product fulfills the general safety requirements in the relevant CE labeling directives. With the CE label, the manufacturer of the product guarantees that the product is produced according to the standard European safety, health and environmental standards. The declaration of conformity confirms that the product in question is in accordance with (CE) EN (Radio disturbance characteristics) and (CE) EN (Standards for Commercial Electronic Products) 29

30 WEEE Electrical and electronic components (EEE) and materials can be harmful to the health and environment, and must be correctly disposed of. ParkOne is not to be disposed of in the general trash, but has to be disposed of indvidually. The battery can be returned at any retailer selling batteries, and the actual ParkOne can be disposed of at your local recycling station or at the retailer. 30

31 Specifications Size (centimeters): 10,0 x 10,0 x 1,4 Battery specifications: Battery life expectancy: Accuracy of the clock: (average) Reaction time: (parking mode) Termination of the parking mode: ParkOne is patent pending. Coin cell no. CR Volt Approx. 2 y ± 2 minutes/2 y Approx. 20 sec. Approx. 20 sec. All rights to ParkOne are the properties of: Needit ApS Hundigevej Greve Phone: Webside: The content of this user manual may be subject to change. 31

32 Noter/Notes

Plejeinstruktion Care Instructions

Plejeinstruktion Care Instructions Plejeinstruktion Care Instructions It is all about wood Tillykke med dit nye Skovby møbel Skovby blev grundlagt i 1933. Virksomheden drives i dag af 3. generation og har siden grundlæggelsen udelukkende

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

SMARTERE BLODTRYKSMÅLING. Brugsvejledning

SMARTERE BLODTRYKSMÅLING. Brugsvejledning SMARTERE BLODTRYKSMÅLING Brugsvejledning DE Bedienungsanleitung - FR Manuel d utilisation - ES Manual del usuario - IT Manuale d uso - NL Handleiding NO Brukerveiledning - PT Manual do usuário - PL Instrukcja

Læs mere

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Australiens socialsikringssystem Australiens socialsikringssystem er forskelligt fra de fleste andre udviklede landes. Hver persons pension betales

Læs mere

Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt

Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt Christmas trees and decorative greenery An Extract from the industry guide

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1 Project Acronym: Class 1 REF EC: 038572 Technical coordinator org.: Cenergia Energy Consultants DOCUMENT: Work package 4, Deliverable 23 first version Project Coordinator: Jacob Madsen Project coordination

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

WELCOME TO CPHBUSINESS

WELCOME TO CPHBUSINESS WELCOME TO CPHBUSINESS 2 Scan the code for online version Table of contents Welcome by the President of Cphbusiness Practical information (A-Z) in English 4 5 Indholdsfortegnelse Velkomst af rektor for

Læs mere

How to order tickets and seats

How to order tickets and seats How to order tickets and seats At the DSB main page you can choose an English version containing information about DSB, but unfortunately our ordering site is not translated into English yet. This document

Læs mere

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller R ESUME AF T EKNISK DI AL O G S U M M AR Y OF TECHNI C AL D I AL OGUE P LE AS E FI N D ENG LISH VERSION BELOW 9. oktober 2014 J.nr. 1031/2002-0003 Center for Energiressourcer Resume af kommentarer indkommet

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

MOD. Income and assets Indtægt og formue. Purpose of this form Formål med denne blanket. Your partner Deres partner

MOD. Income and assets Indtægt og formue. Purpose of this form Formål med denne blanket. Your partner Deres partner Income and assets Indtægt og formue MOD IA Purpose of this form Formål med denne blanket This form is part of your claim for an Australian payment. Denne blanket udgør del af Deres ansøgning om en australsk

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE BILAG 2 TIL VEDTÆGTER FOR NORDIC SHIPHOLDING A/S EXHIBIT 2 TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NORDIC SHIPHOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL...

Læs mere

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie Brugervejledning P1801 serie DA7705 Januar 2013 P1801 Pc-stationen er beregnet til brug med 1801 ASUS tabletten OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE

DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE PCT Applicant s Guide National Phase National Chapter Page 1 DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE AS DESIGNATED (OR ELECTED) OFFICE CONTENTS THE ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE SUMMARY THE PROCEDURE IN THE

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto OD1 (Version 4.4.2) Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence document Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto 1 photo

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Forord Med denne rapport gøres der status over projektet Odense Danmarks Nationale Cykelby. Ideen om en

Læs mere

Miljøråd. En samfundsøkonomisk analyse. Miljøprojekt nr. 1478, 2013

Miljøråd. En samfundsøkonomisk analyse. Miljøprojekt nr. 1478, 2013 Miljøråd En samfundsøkonomisk analyse Miljøprojekt nr. 1478, 2013 Titel: Miljøråd Redaktion: Trine de Fine Skibsted, NIRAS Rune Jørgensen, NIRAS Henrik Thomasen, NIRAS Bo Weidema, 2.-0 LCA Consultants

Læs mere

Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog

Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog SPROGFORUM NO. 9 Dansk som andetsprog ISSN: 0909 9328 ISBN: 87 7701 525 8 Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog Redaktionen for nr. 9: Jørgen Gimbel, Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Lund, Peter Villads

Læs mere

General terms and conditions

General terms and conditions December 2014 File No. ED-004-1 The present terms and conditions apply as of 1 December 2014 and supersede the terms and conditions of October 2014. As of 1 April 2014, the Danish National Advanced Technology

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE

RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE Ligebehandlingsafdelingen, Institut for Menneskerettigheder Afdelingsleder: Susanne Nour Magnusson (ansvarlig for undersøgelsen)

Læs mere

Fedora 11. Fedora Live-aftryk. How to use the Fedora Live image. Nelson Strother Paul W. Frields

Fedora 11. Fedora Live-aftryk. How to use the Fedora Live image. Nelson Strother Paul W. Frields Fedora 11 Fedora Live-aftryk How to use the Fedora Live image Nelson Strother Paul W. Frields Copyright 2009 Red Hat, Inc. and others. The text of and illustrations in this document are licensed by Red

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere