Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet"

Transkript

1 Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: oktober 2011 Side 1 af 5

2 1) Beskriv og diskuter (med udgangspunkt i teksterne af Gammelgaard, 2010 og Zeuthen et al., 2008) forskelle mellem psykoanalysen og udviklingspsykopatologi med henblik på begreber om udvikling, tid og kausalitet. Der er store forskelle på hvordan psykoanalysen (Gammelgaard og Zeuthen, herefter PA) og udviklingspsykologien forstår begreber som tid, udvikling og kausalitet, da teorierne har vidt forskellige paradigmer. Gammelgaard forstår udviklingspsykologien som en paraply for forskellige psykologiske teorier. Udviklingspsykologien forstår menneskets udvikling i et komplekst samspil mellem miljø, biologi og psykologiske processer, og som en udvikling over tid. Psykopatologi forstås her som en afvigelse fra den normale udviklingssti. PA er ikke en udviklingsteori. PA har driften og det ubevidste som sin genstand. Det ubevidste udvikler sig ifølge Gammelgaard ikke. Det ubevidste er rester som man ikke formår at integrere i sindet på et tidspunkt. Disse rester (det ubevidste) kan få betydning i nutiden, hvis man fx konfronteres med et objekt fra fortiden (eller noget der minder en om det). Derfor mister nutiden betydning i PA. Årsag og virkning sker samtidig. Der eksisterer altså forskellige tidsforløb ifølge PA som afhænger af vores indre. Udviklingspsykologien og PA kan ikke integreres, uden at PAbegreber som det ubevidste og drift mister betydning. Gammelgaard foreslår at PA kan supplere udviklingspsykologien. 2) Redegør - fx ud fra Gabbard (2005): Major modalities: psychoanalytic/psychodynamic - for mindst tre psykologiske forsvarsmekanismer, sådan som de er beskrevet i forskellige psykoanalytiske teorier. Forsvarsmekanismer er et vigtigt begreb i psykoanalysen og forklarer hvordan mennesker forsvarer sig mod problemer, de bruges både bevidst og ubevidst. Der er forskellige niveauer i forsvarsmekanismer efter hvor udviklede de er. En af de primitive forsvarsmekanismer er splitting, hvor individet deler alt op (fx mennesker, situationer mm.) i godt og ondt. Splitting ses fx ved personlighedsforstyrrelser. Regression er også en af de primitive forsvarsmekanismer, hvor individet regrediere tilbage til et tidligere stadie i sin udvikling. Fx bliver individet som et 5 årigt barn, når personen skændes med sin partner. En anden forsvarsmekanisme er idealisering, hvor man idealisere en bestemt person, som man vil gøre alt for, for at undgå kritik. Sublimering er en af de højere niveaus forsvarsmekanismer, hvor man sublimerer dårlige ting, fx ser på nøgne græske statuer (noget fint/kulturelt) frem for erotiske film (noget grimt, tabu). 25. oktober 2011 Side 2 af 5

3 En anden af de højere niveaus forsvarsmekanismer er humor. Humor bruges til at lette stemningen, når der sker noget ubehageligt. 3) Redegør på baggrund af Beck (1995): Kognitiv terapi teori, udøvelse og refleksion for centrale principper, som ligger til grund for kognitiv terapi. Kognitiv terapi (herefter CBT) er evidensbaseret, tidsbegrænset og struktureret terapi. Et af de mest centrale principper i CBT er, at vores tanker påvirker vores adfærd. CBT bygger på principper om kognitive skemaer. Kognitive skemaer er skemaer som indlejres i mennesket, fx via forældrene eller hændelser (betingning). Kognitive skemaer har betydning for menneskets basale antagelser om verden, tanker og adfærd. Hvis man har et kognitivt skema om at verden er et ondt sted at være, vil personen opføre sig om verden er ond og måske udvikle angst. På denne måde vil personen (pga. sikkerheds/undvigelsesadfærd) aldrig få modbevist sin basale antagelse. I kognitiv terapi forsøger man at ændre personens kognitive skemaer bl.a. vha. eksponering og sokratisk udspørgen, hvor man udfordrer personens basale antagelser. Hvis personens basale antagelse er, er at verden er ond, vil man i CBT afprøve om denne antagelse er rigtig. På denne måde kan man ændre individets basale skemaer. I CBT ønsker man at klienten bliver sin egen kognitive terapeut, derfor er det vigtig hele tiden at forklare klienten hvad de laver i terapien der er altså intet skjult for klienten i CBT og terapeuten skal ikke fortolke. I CBT bruger man ofte teknikker som ratingscales, skemaer (mange forskellige), tests, psykoedukation, sokratisk udspørgen, eksponering, feedback og hjemmeopgaver. 4) Beskriv (med udgangspunkt i teksterne om børneterapi) nogle væsentlige elementer i henholdsvis kognitiv adfærdsterapi og psykodynamisk psykoterapi med børn. Kognitiv terapi med børn bygger på mange af de samme principper som CBT med voksne (se spørgsmål 3). Dog skal man, i arbejdet med børn, være opmærksom på at børn ikke selv har henvendt sig til psykologen (derfor kan barnet mangle motivation for terapien), barnet udvikler sig stadig (derfor kan problemer indhentes i udviklingen) og børn er afhængige af voksne. Det er vigtigt at lave en grundig anamnese af barnet, hvor man bl.a. kigger på barnets fysiske, kognitive, sociale og psykologiske udvikling. Man lægger vægt på barnets miljø (forældre, venner) og hvordan barnet klarer sig i skolen. CBT med børn har primært haft fokus på barnets adfærd i terapien. Det er usikkert (ifølge forskningen) om man bør inddrage forældre i CBT, men det gør de fleste dog. Da der ikke direkte er en teori/terapi/manual for CBT anvendt på børn, er der store forskelle på, hvordan man udfører CBT med børn. 25. oktober 2011 Side 3 af 5

4 I psykoanalytisk terapi (herefter PAterapi) ønsker man at få barnets ubevidste frem i terapien. Dette kan gøres vha. leg og/eller samtale. Hvorvidt man bør bruge det ene eller det andet afhænger af barnets alder og om barnet har været udsat for alvorlige traumer. I legeterapi kan terapeuten være mere eller mindre aktiv (dette afhænger også af terapeutens teoretiske udgangspunk). Man ønsker at undersøge barnets evne til at lege og hvordan relationer udspiller sig hos barnet i legen. I PAterapi undersøger man overføringer og modoverføringer, og det er vigtigt at terapeuten bevidst opfører sig anderledes end hvad barnet ønsker (modoverføring). Legeterapien har en healende virkning i sig selv, men kan også give barnet et nyt syn på fx voksne (terapeuten erstatter et gammelt objekt med et nyt). Legen kan også lære barnet ny adfærd og give nye ideer. Terapeuten bør konfrontere barnet med fortolkninger afhængigt af hvad terapeuten mener, er passende. Konfrontation kan ske i legen eller samtale, men det er ikke altid at man kan verbalisere den nye indsigt som legen giver, nogle gange må man lege den frem. Det er vigtigt at sætte forældrene ind i de terapeutiske metoder, da det kan være svært for dem at gennemskue målet for legeterapien. 5) Redegør - fx ud fra Rosenberg (2009): Specifikke forstyrrelser af personlighedsstruktur (F60) - for mulige neuropsykologiske problemer hos patienter med dyssocial og/eller emotionel ustabil (borderline) personlighedsforstyrrelse. 6) Redegør på baggrund af Lambert (2011): Psychotherapy research and its achievements for centrale fund i psykoterapiforskningen. Psykoterapeutisk forskningen har stillet mange forskellige spørgsmål gennem tiden og er kommet frem til forskellige svar som har betydning for terapi og teori. Der er en del problemer i forskningen i psykoterapi, da det er svært at måle effekten af terapi og lave langtidsstudier. Og der vil altid være etiske problemer i psykoterapeutisk forskning, da man ofte har en kontrolgruppe i forskningen som ikke modtager terapi. Dette kan bedst modvirkes ved at udvælge mennesker til forskningen helt tilfældigt. Et vigtigt og centralt fund i forskningen er at psykoterapi virker! Terapi virker bedre end ingen behandling eller placebo og har langtidseffekt. Man har også fundet at terapi virker mindst ligeså godt som medicin (og medicin har ingen langtidseffekt, da det er symptombehandling). Et af de største og måske mest betydningsfulde fund i forskningen er, at der ikke er store forskelle i effekten af terapi afhængigt af terapeutiske metoder, der er dog fundet evidens for at eksponering (CBT) virker godt ved fobier. Det som betydning mest for effekten af terapien er den terapeutiske alliance. Også terapeutens personlighed og klientens motivation for forandring er vigtige elementer for at terapien virker. Det er svært at svare på hvor længe man skal gå i terapi for at den er effektiv - Lambert finder at ca. 50 % har det bedre efter 8 timers terapi og at 75% har det 25. oktober 2011 Side 4 af 5

5 bedre efter 6 mdrs. ugentlig terapi. Dette fund betydet at man nu ofte benytter korterevarende terapi, da der umiddelbart ikke er nogen forskelle på langtids og korttidsterapi. Jeg vil dog påstå at dette også afhænger af klientens problematik. 25. oktober 2011 Side 5 af 5

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi Jacobsen,Bo og Klaus Pedersen: Humanistiske og eksistentielle terapier. I: Møhl, Bo og Morten Kjølbye (red.): Moderne Psykoterapi. København: Psykiatrifondens Forlag 2012 (i trykken). Kapitel II,7. Eksistentiel

Læs mere

Det da evident! Evidensbaserede indsatser har længe været på dagordenen. EVIDENS Af Sine Møller

Det da evident! Evidensbaserede indsatser har længe været på dagordenen. EVIDENS Af Sine Møller EVIDENS Af Sine Møller Det da evident! Uden dokumentation for effekten risikerer vi, at behandlingen enten ikke virker eller gør mere skade end gavn, påpeger psykolog i Socialstyrelsen. Vi får aldrig garantier,

Læs mere

Terapeutens behov for at hele

Terapeutens behov for at hele Terapeutens behov for at hele Matrix, 2015; 1, 4-26 Mette Thuesen Via eksempler fra praksis diskuteres, hvordan terapeutens egne behov i relation til patienten kan resultere i forhindringer i arbejdet

Læs mere

særligt komplicerede psykosociale

særligt komplicerede psykosociale Evaluering Af Tine Heede og Anne Vibeke Boysen Schmidt Forældrene må inddrages, hvis terapien med psykosocialt belastede børn og unge skal føre til et godt resultat. To psykologer fra et behandlingscenter

Læs mere

Theory of mind. En diskussion af begrebets validitet. Tanja Arrild Schwarz Sommer 2009

Theory of mind. En diskussion af begrebets validitet. Tanja Arrild Schwarz Sommer 2009 Theory of mind En diskussion af begrebets validitet Tanja Arrild Schwarz Sommer 2009 Eksamensnummer Bachelorprojekt Side 2 af 35 Indholdsfortegnelse ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 3 OM FÆNOMENET... 4 TEORIER

Læs mere

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering Håbet om forandring Indledning og problemformulering I Vesten lever vi i et individualiseret samfund, hvilket har betydning for vores forståelser for psykiske forstyrrelser. Traditionelt (psykoanalytisk

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Fra tab til trivsel. Anden delrapport fra Projekt Kvindeedukation: Gruppeforløb for stofbrugende kvinder med tab og traumer

Fra tab til trivsel. Anden delrapport fra Projekt Kvindeedukation: Gruppeforløb for stofbrugende kvinder med tab og traumer Fra tab til trivsel Anden delrapport fra Projekt Kvindeedukation: Gruppeforløb for stofbrugende kvinder med tab og traumer INDHOLDSFORTEGNELSE 13 Resumé 15 Forløb 17 Fokuspunkter 19 Kvindernes respons

Læs mere

Vintereksamen 2007 KLINISK del 2. KARAKTER 7.

Vintereksamen 2007 KLINISK del 2. KARAKTER 7. 1. Forundersøgelsen Det første møde og samtale med en ny klient indbefatter en række forberedelser. Man må forinden mødet gøre sig den opmærksomhed, at et psykologisk behandlingsforløb er meget individuelt

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

Hvordan bliver man social?

Hvordan bliver man social? Af Carsten Hegnsvad seminarielærer Hvordan bliver man social? Et af de store spørgsmål, der aktuelt rejses i forskellige pædagogiske sammenhænge, er hvordan man lærer at være social. Ofte rejses spørgsmålet

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Klient-Centreret Psykoterapi. Lisbeth Sommerbeck, juni 2007. De centrale begreber

Klient-Centreret Psykoterapi. Lisbeth Sommerbeck, juni 2007. De centrale begreber Klient-Centreret Psykoterapi Lisbeth Sommerbeck, juni 2007 Artiklen er en let revideret udgave af siderne 27-62 i Lisbeth Sommerbeck (2004): Klient-centreret terapi i psykiatrien. København, Akademisk

Læs mere

Samtaler om børn og unges trivsel der bygger på:

Samtaler om børn og unges trivsel der bygger på: a3-plakater_layout 1 06/12/11 09.15 Side 1 Samtaler om børn og unges trivsel der bygger på: l at fællesskaber i skoler og daginstitutioner sætter betingelserne for børns handlemuligheder og trivsel ikke

Læs mere

Angstforeningen KOGNITIV BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende

Angstforeningen KOGNITIV BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende KOGNITIV BEHANDLING AF ANGST Tlf. 70 27 13 20 Frivillighedscentret Peter Bangsvej 1, G, 3. 2000 Frederiksberg C e-mail: kk@angstforeningen www.angstforeningen.dk Sygekassernes Helsefond Kognitiv terapi

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

I det følgende beskrives to grundlæggende metoder i kognitiv terapi, samt principperne i mindfulness og mindfulnessbaseret kognitiv terapi.

I det følgende beskrives to grundlæggende metoder i kognitiv terapi, samt principperne i mindfulness og mindfulnessbaseret kognitiv terapi. 1 Kognitiv terapi - en behandlingsform i udvikling V/ Morten Sveistrup Hecksher f.1961 Aut. psykolog, specialist godkendt i psykoterapi og supervisor på videreuddannelses niveau MSH er stifter og indehaver

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Kvinders afhængighed ved overspisning set i et kybernetisk perspektiv

Kvinders afhængighed ved overspisning set i et kybernetisk perspektiv Kvinders afhængighed ved overspisning set i et kybernetisk perspektiv Speciale ved psykoterapeutisk uddannelse fra Vedfelt Instituttet (111101) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé... 3 2. Indledning... 3 1.

Læs mere

Social arv i voldsramte familier

Social arv i voldsramte familier A R B E J D S P A P I R Social arv i voldsramte familier Else Christensen Arbejdspapir 15 om social arv August 1999 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade 11 DK-1052 København K www.sfi.dk 1 Bidrag

Læs mere

Tredje bølge kognitiv adfærdsterapi (TKT)

Tredje bølge kognitiv adfærdsterapi (TKT) Tredje bølge kognitiv adfærdsterapi (TKT) Handlingens kraft kognitiv adfærdsterapi og mindfulness En manual til psykiske vanskeligheder Udarbejdet af Janus Jakobsen Udgave d 12/1 2010 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn

Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn NORMALITET OG SELVDESTRUKTIVITET Interview: Liv Johns Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn Det er både skræmmende, provokerende og fascinerende at møde personer, der insisterer og kæmper for

Læs mere

Den systemiske terapeut. Af Thorkil Molly Søholm & Andreas Juhl

Den systemiske terapeut. Af Thorkil Molly Søholm & Andreas Juhl Den systemiske terapeut Af Thorkil Molly Søholm & Andreas Juhl Indholdsfortegnelse 1) Indledning og problemformulering... 2 2) Afgrænsning af den systemiske konstruktionisme... 3 2.1) Den første fase...

Læs mere

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon Evaluering af private psykoterapeutuddannelser sskabelon 5. udgave 2012 Institutnavn: Dato for fremsendelse: Kære uddannelsesinstitut I gennemfører selvevaluering ved at beskrive, hvordan I lever op til

Læs mere

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer 1332 FOREBYGGELSE Kommunikation og samtale om adfærdsændringer Anette Søgaard Nielsen Vi anvender både den styrende, den følgende og den vejledende kommunikationsstil i vore professionelle samtaler i sundhedsvæsenet.

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

Ludomani flere sociale indsatser, tak! Bachelorprojekt, forår 2011 Morten Bruun Petersen & Antonio Rios Jensen. Indledning s. 4

Ludomani flere sociale indsatser, tak! Bachelorprojekt, forår 2011 Morten Bruun Petersen & Antonio Rios Jensen. Indledning s. 4 Indholdsfortegnelse Indledning s. 4 Problemformulering s. 6 Begrebsafklaring s. 6 Projektets design s. 8 Fakta om ludomani s. 10 Spiltyper s. 10 Kategorisering af spillere s. 11 Hvem er de ludomane? s.

Læs mere