30. årgang September 2013 Nr. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "30. årgang September 2013 Nr. 3"

Transkript

1 ISSN huntingtons.dk 30. årgang September 2013 Nr. 3 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 3/13 1

2 Indhold Formanden har ordet... 3 Positivdagen... 3 Landsindsamlingen HS stadier Foreningspanelet ophører... 7 Oplæg til Dagpengereformen Huntingtons sygdom: Livskvalitet på lånt tid Forældredag på Hornstrupcentret 12 Hukommelsesklinikken ny adresse 13 Julebanko Sommerophold Temadag om HS Nyheder fra EHDN Frivillige i Bomiljø HS, Tangkær 24 Indvielse af spinninglokale i Bomiljø HS, Tangkær Kender du en, der hedder ICE?. 26 Aktivitetskalenderen Nyt fra lokalgruppen Vestsjælland 28 Indkomne bidrag og gaver Litteraturliste/Ny bog HS-materialer Vigtige adresser og telefonnumre 32 huntingtons.dk Redaktion: Rikke Meldgaard (ansv.) Bettina Thoby Sats og tryk: Jannerup A/S Oplag: 800 Forsiden: Sommer på Hornstrupcentret LHS s bestyrelse Formand Bettina Thoby Klintekongevej 14, 2730 Herlev Tlf Næstformand Lena Hjermind Rigshospitalet, afs Blegdamsvej 9, København Ø Tlf.: / Kasserer Karen Ørndrup Niverødvej 7, 2990 Nivå Tlf.: / LHS s girokonto: Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Merete B. Riedel Rugaardsvej 13A, 8400 Ebeltoft Tlf Kim Bille Jernbane Allé 24A, st. th., 2720 Vanløse Tlf LHS s internet hjemmeside: Foreningens bankkonto: Sparekassen Sjælland CVR-nr.: Næste nr. af huntingtons.dk udkommer 20. december Deadline for indlæg til dette nummer er den 25. november Indlæg sendes til: Landsforeningen Huntingtons Sygdom att.: huntingtons.dk Bystævneparken 23, Brønshøj tlf huntingtons.dk udkommer den 20. i månederne marts, juni, september og december. 2

3 Formanden har ordet Om at glæde sig Så gik endnu en sommer, og jeg er sikker på, jeg ikke er den eneste, der oplever og har svært ved at forstå at tiden bare flyver af sted. Men så længe der sker noget godt ind i mellem, så er det nok i virkeligheden helt i orden. 1. juni i år skete der noget godt Landsforeningen holdt Forældredag til glæde for 14 deltagere. Og i uge 27 skete der også noget godt Landsforeningen holdt igen sommerophold, til glæde for 26 deltagere. Begge dele kan der ses mere om andetsteds i bladet. Bestyrelsen er også godt i gang med arbejdet, og jeg glæder mig personligt over den aktivitetskalender for 2014, vi er i stand til at præsentere bagerst i bladet er som bekendt jubilæumsår for Landsforeningen, der i februar runder 30 år. Godt gået for en forening som vores. Det skal naturligvis fejres, og lad mig allerede nu løfte sløret for, at årets generalforsamling i april bliver krydret med et par gode indslag og afsluttes med en jubilæumsmiddag. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen lørdag den 26. april Udover selve jubilæumsfejringen giver vi den gas med weekendseminar for yngre, sommerophold, Rundt om HS og diverse temadage. Så der bliver nok at tage fat på for dem, der er med til at arrangere, og nok at glæde sig til for dem, der vælger at deltage. Men lad os nu lige spise brød til og gøre 2013 ordentlig færdigt, før vi tager hul på fornøjelserne i Jeg glæder mig over, at vi, når dette blad udkommer, lige har holdt ægtefælledag i Vinderup, den 5. oktober afholder Positivdag for i skrivende stund 12 personer, og at der indbydes til Julebanko i november i både Herning og Gentofte. Jeg glæder mig også over, at vi i foreningen har mange medlemmer, der byder ind med deres arbejdskraft til både store og små opgaver, og at dette er med til at skabe en stærk og vedkommende forening. Fremadrettet glæder jeg mig til, at vi skal præsentere næste års arrangementer her i bladet, og til at se rigtig mange af jer rundt omkring, når det er muligt. Og nå ja når nu jeg er i gang, så kan jeg da også så småt begynde at glæde mig til jul, selvom der stadig er længe til ;-) Bettina Thoby Positivdagen Lørdag den 5. oktober afholdes den første Positivdag en dag udelukkende for personer, der er positivt testet for HS. Dagen foregår på Hornstrup Kursuscenter ved Vejle. I skrivende stund er der stadig enkelte ledige pladser, så ønsker du at deltage, men har glemt at få dig tilmeldt, så ring til undertegnede med det samme på , så må vi se, om der stadig er plads. Bettina Thoby huntingtons.dk nr. 3/13 3

4 4

5 Landsindsamlingen - Kort og godt: 2013 LHS s årlige landsindsamling start den 24. september slut den 24. december Hvorfor er det vigtigt at give et bidrag til landsindsamlingen? fordi vi som forening har brug for de indsamlede midler - til aktiviteter for medlemmerne og støtte til forskning fordi foreningens tilskud fra Tips og Lotto er afhængigt af, hvor meget vi selv kan samle ind fordi antallet af gavegivere har betydning bl.a. overfor SKAT (vedr. ordningen med fradrag for bidrag over 500,- kr.) Bruges de med bladet udsendte girokort, så brug gerne dem alle sammen (husk at 3 x 50,- kr. fra 3 forskellige personer i husstanden faktisk er bedre end 1x150,- kr)! Store som små bidrag er velkomne Indbetal på giro eller Sparekassen Sjælland, konto Anfør landsindsamlingen samt navn og CPR-nummer på indbetaleren. Dit bidrag er vigtigt - på forhånd TAK! Landsforeningen Huntingtons Sygdom, Bystævneparken 23, 701, 2700 Brønshøj, tlf huntingtons.dk nr. 3/13 5

6 HS stadier Som behandler bliver jeg ofte spurgt, hvor langt en HS ramt er i forløbet af sygdommen. Det er forståeligt, at både den enkelte selv, pårørende og kontaktpersoner på plejecentre etc. kan have ønske om og behov for at vide klar besked. En del af mit job er bestemt også at være ærlig omkring forventet forløb, da det ikke gavner nogen, hvis vi behandlere prøver at skjule sandheden om en alvorlig sygdom som HS. Men når jeg alligevel aldrig udtaler mig helt skråsikkert, skyldes det det meget forskellige forløb af HS. I forskningen er vi imidlertid nødt til at prøve at dele HS op i forskellige stadier for at have fælles retningslinjer og dermed blive bedre til at forstå og behandle HS. Disse stadieinddelinger bruges også af nogle fagpersoner som en ledetråd i det daglige arbejde med at hjælpe personer med HS. Det seneste halve års tid er snakken om diverse stadieinddelinger kommet lidt mere ind i foreningen, formentlig pga. at flere har læst resumeer af den heldigvis voksende forskning internationalt, så jeg har lovet at skrive lidt om de der stadier. I Danmark bruges international inddeling af HS i 5 stadier. Dog bruger nogle fortsat 3-stadieinddeling; tidlig -, midt - og senstadium. I tidligt stadie har personen kun lette symptomer og er ofte stadig i lønnet arbejde, mens personer i midtstadiet ikke er i lønnet arbejde eller bør køre bil, men ofte kan klare sig i eget hjem med hjælp, til forskel fra personer i senstadie, der har brug for massiv hjælp og oftest er på institution. Denne 3-stadieinddeling er enkel, men da stadierne ofte omtales som: første -, andet - og tredje stadie, kan det forvirre i forhold til international stadieinddeling. Desuden dækker hver enkelt af de 3 stadier over personer med så forskellige symptomer, så nytten og brugen af inddelingen kan diskuteres. Klassisk international stadieinddeling er udviklet af den amerikanske professor i neurologi Ira Shoulson for over 30 år siden og er opbygget efter personens funktion. Han opdelte i 1979 HS i følgende (fleksible) stadier: Tidligt stadie Personen er diagnosticeret med HS i udbrud, men kan fungere som sædvanligt både hjemme og på arbejde. Tidligt mellemliggende stadie Personen forbliver erhvervsaktiv, men med nedsat arbejdsevne. Vedkommende er stadigvæk i stand til at håndtere daglige anliggender trods visse vanskeligheder. Sent mellemliggende stadie Personen kan ikke længere arbejde eller klare det huslige arbejde. Vedkommende har brug for megen hjælp eller vejledning til at håndtere daglige økonomiske anliggender. Andre dagligdagsaktiviteter kan være lidt svære, men kræver normalt kun lidt hjælp. Tidligt fremskredne stadie Personen er ikke længere uafhængig i daglige aktiviteter, men er stadig i stand til at bo hjemme, hvis vedkommende hjælpes af familiemedlemmer eller professionelle plejere. Fremskreden stadie Personen kræver fuld støtte i de daglige aktiviteter, og professionel sygepleje er normalt nødvendig. 6

7 Senere blev stadieinddelingen opbygget efter en funktionsskala, som vi stadig bruger i dagligdagsklinikken, mens nedenstående uddybende stadieinddeling ikke bruges i hverdagen. Funktionsskalaen er udviklet af Ira Shoulson og Stanley Fahn, ligeledes berømt amerikansk professor i neurologi. Stadie I (0-8 år fra udbrud) Marginal erhvervsfunktion (flexjob/ frivilligt ulønnet arbejde) Stort set præ-sygdom funktion mhp. økonomi og hjemlige funktioner Stadie II (3-13 år fra udbrud) Ophørt erhvervsfunktion Behov for lidt hjælp til øvrige funktioner/eller behov for megen hjælp til en funktion og selvstændig til øvrige. Stadie III (5-16 år fra udbrud) Afhængig af hjælp til alle funktioner Stadie IV (9-21 år fra udbrud) Behov for massiv hjælp Kan passes hjemme, men oftest bedre i institution indrettet til pleje Stadie V (11-26 år fra udbrud) Behov for fuldtidspleje Foruden disse stadieinddelinger har flere både før og senere skrevet andre forskellige inddelinger, oftest baseret på personens funktion og dermed evt. behov for hjælp. Vigtigst er det imidlertid at huske, at forløbet af HS er så forskelligt, at ingen med vores nuværende viden kan forudsige det, hverken før sygdomsstart, eller når sygdommen er brudt ud. HS kan synes at stå stille i lange perioder og desværre også omvendt skride hur - tigt fremad i andre perioder, så ethvert forsøg på skematisk opstilling giver kun et delvist brugbart billede af virkeligheden. Lena Hjermind overlæge Hukommelsesklinikken Foreningspanelet ophører Gennem de sidste par år har Landsforeningen haft et samarbejde med Foreningspanelet, og en del af foreningens medlemmer har svaret på forskellige spørgeskemaundersøgelser og doneret deres honorar for det til foreningen. Det siger vi tak for, det har givet en fin lille ekstra indtægt til foreningen J Desværre har vi fået en meddelelse fra Foreningspanelet om, at det ophørte pr. 1. august. Det er selvfølgelig ærgerligt, at sådan et velfungerende projekt stopper, men det kan vi ikke gøre noget ved. Men jeg vil gerne takke alle dem, der har bidraget med deres tid (og dermed med penge) gennem de par år, ordningen har eksisteret. TAK J Bettina Thoby huntingtons.dk nr. 3/13 7

8 Oplæg til Dagpengereformen På det sociale område har der været store ændringer, og vi står overfor flere. Reglerne i Lov om Aktiv Beskæftigelse er ændret, og det samme er tilfældet på førtidspensionsområdet. Til næste år bliver det Sygedagpengeloven, som står for skud. I dag er det blevet meget vanskeligt at få bevilget en førtidspension, når man er under 40 år. Bliver det vurderet, at man har en arbejdsevne på 2 timer om ugen, skal der bevilges et fleksjob. Betingelserne for at få tilkendt fleksjob er også skærpede, og man vil kun få løn for de timer, man arbejder. Lønnen vil dog blive suppleret med et tilskud fra det offentlige. Man kan med god grund spørge sig selv: kan man overhovedet få hjælp fra det offentlige mere? Ændringerne i de sociale love har til formål at gøre borgerne selvforsørgende og skal vurderes ud fra det perspektiv. Der er især fokus på de unge under 40 år. Har man behov for at modtage f.eks. kontanthjælp, vil der først og fremmest blive taget stilling til ens alder: Er man over eller under 40 år? Dernæst vil det blive vurderet, om man er jobparat eller ikke. For dem, som er under 40 år og ikke jobparate, vil der blive brugt mange ressourcer på, at de kan blive det, f.eks. ved omskoling eller mentorordning. Det er et rehabiliteringsteam, som træffer beslutningen om hvilken handleplan, der skal lægges. Hvad har virkeligheden vist? Det har i langt de fleste tilfælde givet et godt resultat med et så tidligt samarbejde med kommunen som muligt. Det har indtil nu vist sig nemmere at få et godt samarbejde med den læge, som sidder i rehabiliteringsteamet, nemmere end det tidligere var at opnå samarbejde med kommunernes lægekonsulenter. Af forringelser kan der nævnes, at nogle kommuner vælger at bruge en lang periode på at klargøre sagen, inden den forelægges rehabiliteringsteamet. Det be tyder i praksis, at der bliver truffet vidtgående beslutninger om arbejdsprøvning mv. Borgerne er bragt i en magtesløs situation, og deres sag kan ikke ankes, før den har været forelagt rehabiliteringsteamet. Det er sandsynligvis imod intentionerne i lovgivningen og en problemstilling, vi skal være meget opmærksomme på. I skrivende stund har undertegnede taget kontakt til beskæftigelsesministeriet samt den politiske ordfører i Dansk Socialrådgiverforening. For de unge under 40 år, som har en livsforkortende sygdom, har det været nemmere at få en god forståelse for behovet for at rejse en ansøgning om førtidspension under dispensationsreglerne, når de på ansøgningstidspunktet er i arbejde eller er sygemeldt fra et job. For de unge under 40 år, der på ansøgningstidspunktet lever af kontanthjælp, har det været langt vanskeligere at opnå samme forståelse. Indtil nu ser det ud til, at den gruppe, som er blevet hårdest ramt, er de unge borgere, som er i arbejde og som ønsker et fleksjob. Indtil nu har kommunerne ikke være så villige til samarbejde og til at benytte de dispensationsmuligheder, 8

9 som eksisterer og som kan gøre tilværelsen langt lettere for denne gruppe, ved at de f.eks. ikke skal et år i arbejdsprøvning på et nyt arbejdssted. Der bør være meget fokus på disse problemstillinger i den nærmeste fremtid Men hvad venter os så? Som alle sikkert har hørt, kommer der nye sygedagpengeregler. Loven er ikke vedtaget, og det første oplæg er blevet kasseret. Oplægget lød på, at man kun kan modtage sygedagpenge i ½ år, og med få forlængelses muligheder. Der var udarbejdet en liste med 11 sygdomme, hvor der kunne bevilges forlængelse. Desværre var demenssygdomme ikke nævnt på denne liste. Det gav undertegnede og Bettina Thoby en meget aktiv periode, hvor vi kontaktede den politiske ordfører i Dansk Socialrådgiverforening, skrev til beskæftigelsesminister Mette Frederiksen og indsendte div. høringssvar og breve. Om det har hjulpet, ved vi ikke om vi kan rose os af, men listen med de 11 sygdomme er taget af bordet, og den findes ikke længere. Nu venter vi spændt på, hvad det nye lovoplæg efter sommerferien vil bringe. Pt. kommer det til at se sådan ud: Man kan kun få sygedagpenge i ½ år, herefter overgår man til kontanthjælp og indgår i et ressourceforløb. Man vil dog få kontanthjælp på nogle lempelige vilkår, dvs. at ægtefælleindkomst og evt. formue ikke fratrækkes i hjælpen. Men for bl.a. borgere under 30 år kan det blive økonomisk meget hårdt, da kontanthjælpen muligvis kommer til at ligge på kr. om måneden, dog med en mulighed for et tillæg på 1000 kr. hvis man siger ja til en aktivering. Det vil netop stille personer, der pga. sygdomme ikke kan klare en aktivering, meget ringe. Som det fremgår af ovenstående venter der os en tid fuld af udfordringer. Jeg håber dog, at jeg i det nye år kan berette om nogle gode positive tiltag. Pernille Starnø Socialrådgiver Hukommelsesklinikken Rigshospitalet. huntingtons.dk nr. 3/13 9

10 Nedenstående artikel har været bragt i SIND bladet nr. 4, 2013 og gengives her med tilladelse fra SIND og journalist Nicole Nordin, der har skrevet artiklen. Se evt. også Huntingtons Sygdom: LIVSKVALITET PÅ LÅNT TID Du ved ikke hvornår, men en dag vil adfærdsændringer, demens og ukontrollable bevægelser blive din hverdag. Og når først symptomerne sætter ind, går det kun én vej. Der er nemlig hverken en kur eller reel mulighed for at holde sygdomsudviklingen tilbage. Det er Brian Siggaards virkelighed. Han bærer nemlig det muterede gen, der giver Huntingtons Sygdom Ændrer jeg så meget personlighed, at jeg ikke længere er mig? Glemmer jeg mine børn, når hukommelsestabet sætter ind? Og kan jeg pludselig komme til at gøre min familie fortræd? Spørgsmålene er mange, og for 37-årige Brian Timm Siggaard er de ikke længere til at ignorere. Siden han var 18 år gammel, har han med sikkerhed vidst, at han en dag ville udvikle Huntingtons Sygdom (HS), og at netop adfærdsændringer, demens og ufrivillige bevægelser ville være uundgåelige. Og dagen for de første symptomer nærmer sig nu med hastige skridt på mange måder langt hurtigere, end han var forberedt på. For det første tænkte jeg dengang ork 40 år, der er længe til. For det andet gik jeg også lidt og sagde til mig selv, at de nok skulle finde en kur inden, jeg blev syg. Men nu står jeg her som 37-årig med en tikkende bombe inden i, og der er stadig ingen kur, siger Brian Timm Siggaard, som må erkende, at han ikke længere kan ignorere alvoren i situationen. Og det er hårdt. Jeg har det virkelig svært med min sygdom. Jeg føler mig jo ikke syg lige nu, men jeg ved det kommer. Og visheden om, at jeg ikke vil komme til at se mine børn blive voksne, og jeg ikke vil kunne blive gammel sammen med min kone, det er rigtig svært, siger han. Sjælden men uforudsigelig Selv om HS er en sjælden sygdom, så er Brian Timm Siggaard ikke alene med de barske udsigter. I Danmark er det omkring 400 mennesker, der har sygdommen, som gradvist nedbryder nervevævet i hjernen. Mens yderligere er i risiko for at have arvet det muterede gen, som forårsager HS. Og har man en gang det muterede gen, så er det, ifølge Lena Hjermind, overlæge på Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet og ekspert i Huntingtons Sygdom, et spørgsmål om tid, før de første symptomer viser sig. Derudover er det dog vanskeligt at sige noget entydigt om, hvordan sygdommen vil arte sig, og det er derfor en meget uvis fremtid, man går i møde, når man får at vide, at man har arvet mutationen. 10

11 Man ved sådan set kun, at man kommer til at opleve en fremadskridende sygdom, hvor symptomerne indebærer en stigende grad af ufrivillige bevægelser, psykiske og adfærdsmæssige forandringer, og så at man efterhånden vil få problemer med den kognitive funktion og til sidst vil udvikle demens, siger Lena Hjermind og forklarer, at sygdommens sjældenhed og mange psykiske symptomer betyder, at hun møder flere patienter, der gentagne gange har været indlagt på psykiatriske afdelinger eller har været i anden behandling for eksempelvis skizofreni, angst, depression og lignende psykiske lidelser uden at have fået afklaret, at det skyldes HS. Og heller ikke i forhold til hvad man kan gøre for at holde sygdommen i skak, er det meget, man kan sige med sikkerhed. Der er nemlig ikke endelig dokumentation for, at noget reelt gør en forskel. Ifølge Lena Hjermind, er der dog meget, der tyder på, at det har en gavnlig effekt, hvis man lever sundt og holder sig i gang med motion og fysioterapi. Ligesom medicin kan hjælpe mod visse symptomer. virkelig er bange for, skal ske for mig. Den absolutte førsteprioritet i Brian Timm Siggaard liv er derfor også klart familien. Og udover at gøre alt for at sikre at de aldrig må gå fra hus og hjem, når han ikke længere kan sørge for dem, så bruger han også al den tid, han kan, sammen med sin kone og deres to børn på 2 ½ og 6 år. Jeg ved ikke, hvor længe jeg har sammen med dem, så det gælder om at få mest muligt ud af tiden nu. Så i stedet for at tænke så meget på fremtiden forsøger jeg at leve meget i nuet hvis vi gerne vil ud og rejse eller opleve et eller andet, så gør vi det nu for vi jo ved, vi ikke har tiden til at gå og udsætte det, slutter han. Familien frem for alt Spørger man Brian Timm Siggaard, så er det også især uvisheden i forbindelse med sygdommen, han har svært ved at tackle. Og han lægger ikke skjul på, at han til tider bliver angst, når han tænker på, at tiden for symptomerne nærmer sig: Min helt store frygt er, at jeg bliver vildt hidsig eller i det hele taget ændrer personlighed, så jeg ikke længere er til at leve sammen med. Eller jeg uden at ville det kommer til at skade dem, jeg elsker. Jeg ser det jo blandt de andre i foreningen, og der er ufatteligt mange, som ender med at blive skilt, hvilket, jeg huntingtons.dk nr. 3/13 11

12 Forældredag på Hornstrup Centret Lørdag den 1. juni var der forældredag på Hornstrup Centret for forældre med voksne børn, der er testet positive for Huntingtons Sygdom. Der var som sædvanligt god stemning allerede, da vi mødtes kl til kaffe og en bolle. Snakken gik fra starten. Første punkt var et indlæg fra psykolog Tine Wøbbe. Tine er en meget dygtig og kompetent formidler, der altid er værd at lytte til. Hun gennemgik mange af de problemstillinger, man som forældre til et positivt barn møder. Hun gav et godt indblik i, hvordan man støtter op omkring den HS-ramte. Hvilke følelser og reaktioner, man som forældre gennemlever. Hvordan juraen er for forældre i forhold til voksne børn og mange andre vedkommende emner. Formiddagen gik hurtigt, spørgsmålene var mange, og snakken fortsatte under den lækre frokost, inden Tine tog hjem igen. Efter det meget informative indlæg var bolden givet op til mange gode drøftelser om eftermiddagen. Vi var meget heldige med vejret, så vi satte os udendørs og nød den tidlige sommer. Der blev udvekslet erfaringer med kontakt til forskellige offentlige instanser, for eksempel om hvilken hjælp, der kan være at hente fra kommunen. Her er det godt, at kunne henvise sagsbehandlerne til at der er udgivet en Vejledning til sagsbehandlere fra Nationalt Videnscenter for Demens. Eftermiddagen gik ligesom formiddagen hurtigt, og vi kunne sætte os til aftensmaden efter en god og konstruktiv dag i hinandens selskab. Selvom det er tunge emner, der kommer på banen sådan en dag, bliver der hygget og grinet, og vi gik derfra beriget med bevidstheden om, at vi ikke står alene med problemerne, og at der er støtte og hjælp at hente hos hinanden. Vi blev enige om, at det ikke var sidste gang, at vi mødes til en forældredag. Merete B. Riedel 12

13 28. juni 2013 Til patienter og pårørende. Hukommelsesklinikken har fået nye lokaler fra den 15. august Vores nye lokaler er: Rockefeller bygningen Juliane Maries Vej, indgang 69 (inde i gården) på 1. sal. Elevatorindgang findes ud mod Henrik Harpestrengs Vej (på ydersiden af huset). Se markeret på vedlagte kort. Såfremt der er spørgsmål hertil eller behov for yderligere information, er man velkommen til at kontakte os på Med venlig hilsen Personalet i Hukommelsesklinikken ELEVATORINDGANG INDGANG 69 huntingtons.dk nr. 3/13 13

14 Julebanko Igen i år har vi den fornøjelse at invitere til to julearrangementer, hvor vi disker op med gløgg og æbleskiver, julehygge og bankospil. Det foregår dels i Herning, og dels i Gentofte: Søndag den 24. november 2013 kl HC Bofællesskabet, Lindegårdsvej 5, 7400 Herning Tilmelding senest den 17. november til Laila Bille, tlf helst fra kl. 12 til 14 på hverdage mail: Tirsdag den 26. november 2013 kl Busses Skole, Mosebuen 1, 2820 Gentofte Tilmelding senest den 19. november til Bente Bosse, tlf Mail: For begge arrangementer gælder følgende: Deltagerbetaling: 30 kr. pr. person, der betales kontant ved ankomst Pris for bankoplader: 1 plade = 25 kr. 5 plader = 100 kr. Pladerne gælder til 3 bankospil, og der er fine præmier at vinde Skulle der blive et lille økonomisk overskud fra arrangementerne, går det til Landsindsamlingen. Vi håber at se rigtig mange til de to arrangementer alle er velkomne. Laila & Bente 14

15 Sommerophold 2013 Se billederne side Læs også beretningen fra opholdet side HS-ramte. Det er alligevel et højt tal. Men det er ikke desto mindre det tal, man når frem til, hvis man via de gamle deltagerlister tæller op, hvor mange forskellige, der har deltaget i foreningens sommerophold, der nu har været afholdt 22 gange. Og ham, der har deltaget flest gange nemlig 15 var også med i år, da vi mødtes på Hornstrup Kursuscenter i uge 27. Kigger man på antallet af hjælpere, rammer man tallet 122 heraf en enkelt, der har været med hele 17 gange og også var med igen i år. Så der var både nogle meget erfarne og nogle meget nye deltagere på dette års sommerophold, der kom til at tælle 26 personer i alt plus et par besøgende om onsdagen. Og selvom vejret ikke viste sig fra sin alt for solrige side, så var der masser af solskin indenfor, hvor deltagerne fik snakket og hygget på kryds og tværs og ivrigt deltog i de aktiviteter, der var tilrettelagt. Dejligt at få gang i sommeropholdet igen efter sidste års pause og hermed en opfordring til, at endnu flere melder sig til, når vi gentager opholdet i Det kommer til at foregå i uge 27, og der er plads til endnu flere deltagere og naturligvis også til alle dem, der deltog i år. Andetsteds i dette blad kan læses en beretning fra et par af deltagerne. Så jeg vil bare sige TAK til alle jer, der var med, og som hver især medvirkede til, at det blev alle tiders sommerophold. Og til de to herrer på balkonen dem fra Muppet Show, hvis nogen husker det vil jeg sige, at I tog det pænt med den der forret til torsdagens festmiddag. Okay man skulle nok have været der, men sjovt var det J Bettina Thoby Vælg et kursuscenter som gør en forskel! Når du vælger rammer, så vælger du mere end blot faciliteter, forplejning og en pris. Du vælger mennesker! Du vælger idéer! Du vælger engagement! Hvad har du valgt? Besøg os på MPI Award Årets Mødested 2010 DKBS Nomineret Årets Kursuscenter 2010 & 2011 huntingtons.dk nr. 3/13 15

16 16

17 huntingtons.dk nr. 3/13 17

18 Mere Sommerophold - fra to der var med Se billederne side Læs også omtalen af opholdet side 15. Mandag den 1. juli startede vi op hjemmefra med sommerfugle i maven. Vi skulle på sommerophold med LHS for første gang. Mange tanker svirrede i vore hoveder. Hvad var det for mennesker, der kom? Mon jeg kan de ting, som programmet er fyldt med? Bliver det meget snak om sygdom og meget lidt livsglæde? Alle vore betænkeligheder blev gjort fuldstændig til skamme: Allerede da vi kom på P-pladsen kom Jette, den søde receptionist på Kursuscentret, os i møde med et dejligt varmt smil og et velkommen. Snart dukkede Bettina Thoby op med både smil og knus. Mange var kommet, da vi kom, og vi gik rundt og fik set girafferne lidt an, mens vi drak kaffe og spiste kage. Snakken var allerede godt i gang. Det viste sig, at der var en del, som kendte hinanden og også en del, som vi kendte. Nej, hvor er det godt at se dig! lød der rundt omkring. Det var jo trygt! Bettina bød velkommen, og vi fik en rundvisning og lidt snak om, hvad der ventede os i løbet af ugen. Allerede den første aften fik vi en fornemmelse af, hvor godt et spisested Hornstrup Kursuscenter er. Meget hyggelig atmosfære i spisesalen/ restauranten. Meget venligt og hjælpsomt personale og en kok, som fortalte om maden, så det var en dronning værdigt. Helt igennem et gourmetspisested lækker-lækker. Dejlig, dejlig atmosfære hele vejen igennem på stedet. Morgen, middag og aften samt 3 ekstra måltider. Det kan nok være, at tøjet strammede en anelse, da vi tog derfra. Men der skulle jo gang i aktiviteterne, så efter en god nats søvn skulle vi på gåtur med opgaver undervejs. Opdelt i hold, hvor ALLE bidrog med humør, entusiasme og kampgejst. Vi skulle finde en ting i naturen, som begyndte med hvert bogstav i alfabetet. F.eks. A - agern, B - blad ja, vi gravede såmænd Orm op og fandt Ispinde i skraldespande - det skulle vise sig, at kreativiteten var stor og holdånden fantastisk. Det bedste af det hele var, at jeg opdagede, at jeg kan meget mere end jeg troede. Det skulle vise sig, at det fortsatte hele ugen igennem. Jeg var med! Jeg kunne gå 2 km, det troede jeg slet ikke. Kunstmaleraktivitet stod nu på programmet. Snart var vi udklædt som rumpiloter og malede det bedste vi kunne. Alle gik op i det, selvom nogle havde sagt: Det kan jeg ikke. Men igen - vi gjorde det! Om aftenen var der fernisering. Med champagne i glassene gik vi rundt og beundrede hinandens værker og hver 18

19 kunstner fortalte om sit værk. Skøn oplevelse. Der var bankospil, afspændingstime med afspændingspædagog, forskellige indendørsspil i den store sal, hvor der igen blevet gået til den med liv og sjæl. Alle kunne være med, og alle deltog på lige vilkår. Der var virkelig kampgejst. Den store kasinoaften Spillelysten var der ikke noget i vejen med. Måske det hjælper, at det ikke var vore egne penge, der blev spillet med. Roulettespil Er nogen født med held i spil? i hvert fald kom nr. 16 ud adskillige gange, godt for ham, som holdt fast på dette tal. Black Jack var der også mulighed for. Det var sjovt. Flotte præmier til dem, som vandt mest. Nogle tror måske, at en god ferie er afhængig af godt vejr. Men nej, det er den ikke. En god ferie er afhængig af samvær med gode, varme og ligestillede mennesker, som viser respekt for hinanden. Heldigt, at det er sådan, for vejret var ikke just med os. Vores stjerneløb måtte afholdes indendørs, da regnen drillede lidt. Men det blev ikke kedeligt af den grund. Vi kæmpede mod hinanden med spørgsmål, boldkast efter dåse, grovædning af brun roulade, legobygning efter diktat. Kreativt fundet på af Bettina og Susanne. Torsdag aften kulminerede det dejlige ophold med en flot aftenfest, som sagde spar to til alt. Da vi blev budt til bords, ventede der os: et flot dækket bord med hvid dug, flotte blomster og servietter og dertil lød sagte toner fra Jukeboxen (som var blevet lejet i dagens anledning). huntingtons.dk nr. 3/13 I vores bordende sad vi bare og nød det og følte os helt fortryllede. Ord var overflødige. Her var hjertevarme og dejligt selskab! Vi behøver nok ikke at fortælle, at den 3 retters menu var fortræffelig. Vinen rigelig og god. Vi nød det i fulde drag, og så blev der spillet op til dans. Og hvor der blev danset, livsglæden lyste ud af alle, om dansen foregik i kørestol, eller med fuldt sving på, eller med en lille vrikken med numsen eller blot glæden over andres dans. Stemningen var i top. Det var varmt, og det var godt. Efter gode dage med plads til aktiviteter, hvile, snak med jævnaldrende og ligestillede, latter, smil og erfaringsudveksling var alle mætte af gode oplevelser for både HS er og hjælpere. Dejligt at se hjælperne udføre deres arbejde med varme og respekt. Alt dette kan lade sig gøre på grund af Landsforeningens støtte til dette ophold og Bettina og Susannes dejlige energi, som spredtes som ringe i vandet. Tak til alle for et kanonophold. Vi håber, at det bliver muligt at afholde et sommerophold også i Vi melder os på forhånd (og Mutti har fået lov at komme med igen i 2014 for Tina) Er der nogen, som overvejer at deltage i sommerophold siger vi: Gør det, du vil aldrig fortryde det. Mange varme hilsener og tanker fra Tina og hendes mor 19

20 Temadag om Huntingtons Sygdom den 12. juni Det var med stor glæde og megen spænding at jeg den 12. juni indfandt mig på Hotel Scandic i København, for sammen med Ane Eckermann fra Nationalt Videnscenter for Demens at byde 105 deltagere velkommen til en temadag om Huntingtons Sygdom. Deltagerne var en blandet skare, og både sosu-assistenter, læger, sygeplejersker, demenskoordinatorer, socialrådgivere, faglige ledere, afdelingsledere, pædagoger, hjælpemiddelterapeuter, konsulenter, sygehjælpere og hjemmevejledere fra hele landet var repræsenteret. Der var (naturligvis) lagt et stramt program for dagen vi skulle jo gerne nå så vidt omkring som muligt, når nu vi var i gang. Emnerne, vi kom omkring i plenum, var følgende: Basal viden om sygdommen Organisering af indsatsen for mennesker med HS i Danmark Liv i fokus en særlig tilgang til mennesker med HS Pleje og omsorg En personlig fortælling Fremtidens indsats Derudover var der arrangeret 3 workshops med hhv. en socialrådgiver, en sexolog og en demenskoordinator. Efterfølgende har der været udsendt et evalueringsskema til deltagerne, og kommentarer som Det var meget kompetente personer, som var undervisere, og man gik hjem med meget mere viden om Huntingtons sygdom, og Super god og indholdsrig dag luner jo gevaldigt, når det efterfølgende skal opsummeres. Fra Landsforeningens side har vi været meget glade for at samarbejde med Nationalt Videnscenter for Demens omkring tilblivelsen af denne dag, og i evalueringen fra deltagerne fremgår det, at mange ønsker flere temadage om HS gerne nogle, hvor der er endnu mere tid til at gå i dybden og tale konkret om de specifikke problemstillinger, man står med rundt omkring hos fagpersonerne i de forskellige kommuner. Om dette kan blive en realitet er ikke til at sige noget om i skrivende stund men vi vil arbejde på sagen. Og i mit stille sind glæder jeg mig over en kommentar i evalueringen, hvor spørgsmålet lød således: Hvad er det vigtigste, du har taget med dig fra temadagen? og en af deltagerne havde svaret følgende: Hvor vigtigt det er at folk, der arbejder med Huntingtons sygdom, har viden om, hvad sygdommen går ud på, så den enkelte får den rette pleje og omsorg. Sådan! Bettina Thoby 20

21 huntingtons.dk nr. 3/13 21

22 Nordisk koordinator for EHDN Mette Gilling Nielsen Nyheder fra EHDN: HDBuzz De fleste af jer er nok på nuværende tidspunkt bekendt med webstedet HDBuzz, hvor man gratis kan læse forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom skrevet af forskere på hverdagssprog: Nyhederne findes også på dansk, og der er både Facebook og Twitterprofil. Hen over sommeren er HDBuzz hjemmeside blevet opdateret, og de danske oversættere har været på ferie, så der er ikke kommet så mange nye artikler. Jeg vil dog alligevel kort beskrive en enkelt artikel, der kommer til at få stor indflydelse på, hvordan fremtidige kliniske afprøvninger af nye behandlinger for HS vil blive udført. Milepælsstudie sætter kliniske forsøg ved Huntingtons Sygdom på sporet Hvis vi ønsker at afprøve en behandling for HS, er det nødvendigt at vide, hvordan man måler om behandlingen virker. Hvilke undersøgelser skal vi lave, og i hvor lang tid skal vi følge forsøgspersonerne for at kunne se nogen reel gavn? En stor ny artikel fra Sarah Tabrizi og kollegaer, der rapporterer det endelige resultat af TRACK-HD studiet, giver netop den type information, der er nyttig, når man skal planlægge afprøvninger af nye behandlinger for HS. Følsomme MR-hjerneskanninger, der kan måle formen og størrelsen af en persons hjerne meget præcist, kunne detektere ændringer over de 3 år studiet varede - selv i personer, som var anslået til at være langt fra sygdommens begyndelse. I denne gruppe forsøgspersoner var der dog kun meget små ændringer i adfærd eller andre kliniske parametre i løbet af de 3 års opfølgning. Dette viser, at hjerneskanningerne meget tidligere i sygdomsforløbet bedre kan benyttes til at identificere ændringer i hjernen end andre kliniske parametre, men det viser også, at disse forsøgspersoner klarer sig godt til trods for de hjerneændringer, der blev observeret ved skanning. Observationer som disse er afgørende for at kunne afprøve (og dermed argumentere for udvikling af) behandling af mennesker, der endnu ikke har udviklet symptomer på HS. I sidste ende er det jo det, der er målet at finde en behandling, der kan gives så tidligt i forløbet, at symptomer på HS aldrig udvikles eller i det mindste udsættes betragteligt. Over forsøgets varighed på 3 år begyndte nogle af forsøgspersonerne, som ikke var diagnosticeret med Huntingtons Sygdom ved forsøgets begyndelse, at udvikle symptomer på sygdommen. Dette gjorde det muligt for forskerne at undersøge hvilke 22

23 undersøgelser, der bedst forudså overgangen fra symptomfri til symptomstart. Flere adfærdsmønstre var nyttige til at forudsige begyndelsen på sygdomssymptomer, inklusiv bevægelsesopgaver som finger tapping. I overensstemmelse med idéen om, at personer med Huntingtons Sygdom har det svært med empati og følelsesmæssig regulering, havde personer, som udviklede sygdommen, også problemer med at genkende følelser. Det er vigtigt at huske, at de beskrevne undersøgelser ikke kan bruges til at forudsige sygdomsbegyndelsen for individuelle personer - de giver kun mening, når de bliver anvendt på grupper af personer, som er i et klinisk forsøg. Oversættere til HDBuzz søges Er du god til både engelsk og dansk, har du god forståelse for biologi, og har du lyst til at hjælpe med at oversætte forskningsartikler om Huntingtons Sygdom til hjemmesiden HDBuzz ( så hører jeg meget gerne fra dig. På nuværende tidspunkt er der 3-6 artikler om måneden, der skal oversættes fra engelsk til dansk, hvilket bliver gjort af Majken Siersbæk, Rasmus Siersbæk, Signe Marie Borch Nielsen, Cecilie Bornakke, Lisa Blanc Iversen og undertegnede, men målet er at skabe en gruppe på mennesker, der kan hjælpe hinanden. Ring og hør nærmere på eller send en mail på Mette Gilling Nielsen, Nordisk koordinator, EHDN Murerfirmaet Vibestrup Lyng støtter Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 3/13 23

24 Frivillige i Bomiljø HS, Tangkær i Ørsted Vi har nu i lidt over et år haft stor gensidig fornøjelse af at have frivillige tilknyttet vores HS-afdeling på Tangkær. Det hele startede med, at beboerne gerne ville have nogle besøgsvenner tilknyttet, så de sammen kunne spille brætspil, petanque mm. eller bare snakke over en kop kaffe. Flere beboere har familie langt væk, og der kan derfor være langt imellem besøgene. Derudover er det jo altid dejligt med nogle gode venner, som kommer på besøg kun for at hygge og være sammen. Vi fik oprettet en god kontakt til den lokale afdeling i Ældresagen, hvor koordinator Lis Kastrup formidlede kontakt til besøgsvenner. Siden er det gået stærkt, og pt. har vi nu ca. 20 frivillige tilknyttet. Hver torsdag eftermiddag kommer der 3 besøgsvenner på skift. Ofte bliver der spillet ludo, kort eller yatzy i vores fælles spisestue. Hver lørdag kommer der en organist og spiller klaver, hvor vi synger fra højskolesangbogen eller salmebogen, alt efter ønsker. Hver anden tirsdag får vi besøg af 2-3 sosu-studerende fra skolen i Randers, som hygger med én eller to beboere, hvilket er aftalt på forhånd. De arrangerer selv udflugter i weekenderne. De har bl.a. været til Randers festuge, hvor de kom gevaldig sent hjem, og til motor - ræs i Allingåbro, hvor enkelte prøvede en tur i helikopter. Hver tredje weekend arrangeres der fælles udflugt med frivillige. Vi er ca personer af sted og beboerne ønsker selv hvor de vil hen. Vi har været på fugletur på Mols, i Den Gamle By i Århus, 24 De 3 frivilligekoordina torer fra højre: Lis Kastrup, Ældresagen, Stine Hornbæk Sørensen, sosu-stud samt Charlotte Hold, ergoterapeut Tangkær Kattegatcentret, Stenalt Gods m.m. Vi har som regel madpakker og kaffe med. Enkelte frivillige er individuelle besøgsvenner og kommer på besøg ca. en gang om ugen. Nu har vi oprettet en frivillig forening på Tangkær: Tangkærs venner med det formål at søge midler til disse aktiviteter. Hertil er også tilknyttet frivillige bl.a. til kun at søge fonde. Vi er pt. i gang med at søge midler til den nye udgave af højskolesangbogen, da dem, vi har, er godt slidte. De frivillige har modtaget undervisning i hvad HS er for en sygdom, og vi afvikler løbende undervisning efter behov. Sidst blev der undervist i kommunikation. Vi er rigtig glade for alt det, de frivillige giver os nærvær, omsorg og flere muligheder for at komme af sted til noget man rigtig gerne vil sammen med gode venner! Charlotte Hedegaard Hold Ergoterapeut, Tangkær Udflugt med frivillige til Elvis-huset i Randers

25 Indvielse af spinninglokale i Bomiljø HS, Tangkær i Ørsted Torsdag den 15. august 2013 kl åbnede officielt vores nye fælles cykelrum Hjulspin. Rummet har tidligere været et mødelokale og er placeret lige inden for hovedindgangen til Tangkær. Lokalet har fået ny stor glasskydedør samt flere vinduer. Der er indkøbt 4 brugte bodybikes, og et ældre musikanlæg er opgraderet med en ny cd-afspiller. Derudover har vi en almindelig kondicykel for dem, der ikke kan sidde på en bodybike, samt en eldreven bentræner til kørestolsbrugere, der ikke har tilstrækkelige benkræfter. Til indvielsen kom en frivillig og fortalte om, hvordan spinning havde hjulpet ham mod depression. Bagefter blev der cyklet, spillet høj musik og svedt 2 hold á 30 min. Cyklerne er så stor en succes, at holdene allerede er overbookede. Vi har nu oprettet daglige hold om eftermiddagen, og ofte køres der dobbelthold, for at alle kan være med. Pt. er der 5 instruktører at vælge imellem, hvoraf 4 er personale og én er frivillig. Beboerne fra HS-afdelingen fortæller, at de har stor gavn af motionen, og nyder at være med. Charlotte Hedegaard Hold Ergoterapeut, Tangkær Leif og Hans Peter i fuld gang med at trampe i pedalerne. huntingtons.dk nr. 3/13 25

26 Kender du en, der hedder ICE? Mange danskere har en kontakt i deres telefonbog på mobiltelefonen med de tre bogstaver ICE. ICE står for In Case of Emergency, på dansk: I tilfælde af ulykke, og tanken er, at mennesker, som ikke kender dig, kan finde nogen at ringe til i din mobiltelefon, hvis du er kommet ud for en ulykke og ikke selv kan ringe. Bestyrelsen synes, det er en rigtig god ide, og opfordrer vores medlemmer til at have en ICE kontakt i deres telefon. Samtidig gør vi opmærksom på, at Politiet og Falck godt kender denne trend, men hverken anbefaler eller fraråder ICE-kontakter. Trenden startede i 2005 efter metrobombningen i London og bliver ind imellem nævnt på Facebook. Du kan enten have en eller flere kontakter, der blot hedder ICE eller postfixe dine pårørende med ICE. Kim Bille Dansk Ventilation & Klima Teknik støtter Landsforeningen HS DVKT ApS Vordingborgvej Herfølge Tlf

27 AKTIVETETSKALENDEREN TIDSPUNKT AKTIVITET STED INFORMATION 5. oktober 2013 Positivdagen Vejle Se omtalen side 3 her i bladet. 24. november 2013 Julebanko Herning Se omtale side 14 her i bladet. 26. november 2013 Julebanko Gentofte Se omtale side 14 her i bladet. 1. februar 2014 Positivdag Sjælland Mere info i decembernummeret. 28. feb marts 2014 Weekendseminar Unge Skælskør Mere info i decembernummeret 22. marts 2014 Ægtefælledag Amager Mere info i decembernummeret. 26. april 2014 Årsmøde, generalforsamling og Vejle Mere info i decembernummeret jubilæumsmiddag 30. juni - 4. juli 2014 Sommerophold Vejle Mere info i et senere nummer af bladet. 16. august 2014 Ægtefælledag Vejle Mere info i et senere nummer af bladet november 2014 Rundt om HS Vejle Mere info i et senere nummer af bladet grafisk design tryksager webløsninger displays svanemærket grafisk produktion Ndr. Ringgade Slagelse Telefon Fax huntingtons.dk nr. 3/13 27

28 Nyt fra Lokalgruppen Vestsjælland Her i 2013 har vi indtil nu haft to møder. Det første i april hos Ole i Ejby og det andet møde i juni hos Ove og Karen i Skælskør, hvor sommeren indfandt sig med sol, der indbød til hyggelig snak inden den gode frokost. TAK til både Ole og Ove og Karen. Vi er alle mindst +60 og har mange forskellige interesser og gøremål, men vi finder det vigtigt at finde en mødedato, der passer alle, og derfor kan det blive nødvendigt at aftale en anden dato. Næste møde bliver i Høng i løbet af september. Jytte Broholm Indkomne bidrag og gaver i perioden 1. maj til 31. juli 2013 Private gavebidrag (37 gavegivere) kr ,00 OK sponsoraftale kr. 349,12 Tips & Lottomidler - tilskud fra aktivitetspuljen kr ,00 I alt kr ,12 Landsforeningen takker mange gange for bidragene P.b.v. Karen Ørndrup, kasserer HUSK at der er mulighed for skattefradrag ved indbetaling af gavebidrag Når du giver gavebidrag til landsforeningen kan du få et skattefradrag svarende til gavebeløbet jfr. Ligningslovens 8A, stk. 1 i 2013 udgør det maksimale fradrag kr Gavegivers fradragsret er dog betinget af, at landsforeningen indberetter modtagne gavebidrag og gavegivers CPR-nummer til SKAT. Hvis du ønsker fradrag for dine bidrag, skal vi derfor bruge dit CPR-nummer - send gerne en mail til med CPR-nummer, navn og adresse. Vi behandler naturligvis CPR-numret fortroligt. Karen Ørndrup 28

29 LITTERATURLISTEN Litteraturlisten, der tidligere har været fast inventar i bladet, er efterhånden blevet så omfattende, at den tager for meget plads. Derfor findes den nu udelukkende på hjemmesiden under Materialer. Dog vil vi fremover, når der tilføjes en bog til listen, omtale bogen her i bladet. Hvis du har læst en bog, du mener, andre kunne have glæde af, så send titel og forfatter til så kan den komme med på listen. NY BOG Skynd deg sakte Af Jimmy Pollard Siden sidste nummer af huntingtons.dk er vi blevet bekendt med, at man i Norge har oversat bogen Hurry up and wait af Jimmy Pollard. Det er Senter for Sjeldne Diagnoser i Norge, der har fået udgivet bogen, der på norsk hedder Skynd deg sakte, og de har samtidig været så venlige at lægge den tilgængeligt på deres hjemmeside, så den frit kan downloades og læses. Sproget er selvfølgelig norsk, men bogen kan så absolut godt læses af os danskere også. Bogen omhandler de kognitive vanskeligheder, der følger med at have HS, og den er meget anbefalelsesværdig såvel for pårørende som for mennesker, der arbejder professionelt med HS i hverdagen. Forfatteren siger selv om titlen til bogen (citeret fra den norske udgave): Tittelen Noen omsorgsytere gir omsorg til sine kjære med Huntingtons sykdom (HS) i hjemmet, andre yter omsorg gjennom sitt arbeid på sykehjem. I begge situasjonene tar de høyde for de kognitive vanskene som kjennetenger HS. De svarer så raskt de kan på henvendelser, ettersom vedkommende med HS har vanskelig for å vente. Så venter de tålmodig mens vedkommende tenker på det som skal sies før det bliver sagt. Det kreves på et underlig vis at omsorgspersoner skynder seg sakte. Det er veldig krevende, og over tid blir det en handling i kjærlighetens navn James, J. Pollard, Jr. Hvis man går ind på og skriver følgende: Pollard skynd deg sakte i søgefeltet, så kommer der et link til bogen. Man kan også gå på foreningens hjemmeside og under Materialer øvrig litteratur finde omtalen af bogen og klikke på linket dér. God læselyst. huntingtons.dk nr. 3/13 Bettina Thoby 29

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

31. årgang Vinter Nr. 4

31. årgang Vinter Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Vinter Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4 - vinter 2014-2015 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for unge... 4 Ægtefælle/samleverdag

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen ønsker alle vores medlemmer, familier og venner et rigtigt godt efterår. Billedet viser udsigten ud over Vejlefjords skønne have Nyhedsbrev Oktober

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015 undersøgelse i Aarhus kommune -2015 Den følgende rapport viser en oversigt over tilknyttede kommentarer fra pårørendeundersøgelsen 2015. 1. Kommentarer til tilfredshed med plejeboligen alt i alt? Stor

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Ballerup Kommune har en række tilbud til demensramte borgere og deres pårørende. Her i pjecen kan

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Vil du vide mere? Kommunens hjemmeside: www.ballerup.dk Demenslinien - telefonrådgivning: 5850 5850 Alzheimerforeningen: 3940 0488, www.alzheimer.dk www.videnscenterfordemens.dk Når hukommelsen svigter

Læs mere

Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Manglen på viden

Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Manglen på viden Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Ensartethed i HS-pleje:

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev sommer 2014 2013 Sommeren er for længst gået på hæld og efteråret er over os med gyldne farver, blæst og regn. Men vi har haft en dejlig sommer og som I kan se af dette

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften Fokusgruppeinterview Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften 28.juni 2012 Tilsynet er udført af: Anette Lund og Tina Knop FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen 47 3480

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Tårnet, Solgården i Lemvig udført den 3. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Tårnet, Solgården i Lemvig udført den 3. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Tårnet, Solgården i Lemvig udført den 3. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retsikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

nyhedsbrev nr. 45

nyhedsbrev nr. 45 E-mail nyhedsbrev nr. 45 Da vi på årsmødet måtte sige farvel til Mette og Christian har vi brug for et par stykker, som kunne tænke sig at være med i bestyrelsen. Sune er indtrådt som bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

KLC-Bladet November 2014

KLC-Bladet November 2014 KLC-Bladet November 2014 1 Generel Information Adresse : Knud Lavard Centret Eksercerpladsen 3 4100 Ringsted Ansvarshavende redaktør : Inger Boye - ibo@ringsted.dk Bruger- og pårørende rådet på KLC 2014/2015

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Tilbage til et liv med indhold

Tilbage til et liv med indhold Tilbage til et liv med indhold Af: Rikke Djernes Glintborg, Sygeplejerske I Nykøbing, på Limfjordsøen Mors, ligger Plejecenteret Støberigården. Her var medarbejderne for 3 år siden på efteruddannelse i

Læs mere

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Forårsprogram 2016 Arrangementer i foråret: MS kost og livsstil METAsundhed hvofor bliver vi syge? Ensomhed - et foredrag Stavgang ved Tangkrogen Årsmøde

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Julies rejsebrev fra Thailand

Julies rejsebrev fra Thailand Julies rejsebrev fra Thailand Navn: Julie Lind Faurschou Hjeminstitution: VIA University college, Holstebro. Hold: E2007 Semester: Udveksling som valgfag på 7. semester. Udvekslingsland: Thailand Klinisk

Læs mere

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Efterårsprogram 2016 Arrangementer i efteråret: Frokost ved Egå Marina Stavgang ved Tangkrogen Regionalt medlemsmøde Oplæg om hjælpemidler og forbrugsgoder

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Sommertræning SOMMER! Længe ventet for de fleste den er her nu! Så nyd det hver dag og vær god ved dig selv og din krop. Hvis du skal nyde den skønne danske sommer hjemme

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012.

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Antal tilbagemeldinger: 167 af 174 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Evaluering af klinikophold i Psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester,

Evaluering af klinikophold i Psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester, Evaluering af klinikophold i Psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester, 18.10-1.11-2011 Antal tilbagemeldinger: 89 af 93 mulige 1: Havde du problemer med at finde det rigtige mødested? 24

Læs mere

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 Meld dig ind i den lukkede Facebook-gruppe Scleroseforeningen Nordvestsjælland - og del DINE idéer til kommende arrangementer! Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 ----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

Hvad ved vi om HC i Kina?

Hvad ved vi om HC i Kina? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Kinesisk Huntingtons Chorea-netværk lanceret Kinesisk HC-netværk er blevet lanceret. En god nyhed

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Sådan får du som skilsmisseramt den bedste jul med eller uden dine børn. Denne guide er lavet i samarbejde med www.skilsmisseraad.dk Danmarks største online samling

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Indhold. Siden sidst. Mal med sæbebobler. Sømændene i Vordingborg. Vandkamp. Besøg hos Thea. Fisketur. Herlufmagle friluftsbad.

Indhold. Siden sidst. Mal med sæbebobler. Sømændene i Vordingborg. Vandkamp. Besøg hos Thea. Fisketur. Herlufmagle friluftsbad. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 1. jul Mal med sæbebobler

Læs mere

Christiania er informeret om, at vi kommer på forskellige køretøjer, og turen er handicapvenlig.

Christiania er informeret om, at vi kommer på forskellige køretøjer, og turen er handicapvenlig. E-mail nyhedsbrev nr. 36 Guidet tur til Christiania. Lørdag den 23. august kl. 16.00 Vi mødes ved Porten/Hovedindgangen ved Prinsessegade, hvor en guide venter på os. Turen varer 1 1/2 til 2 timer. Turen

Læs mere

Indeni mig... og i de andre

Indeni mig... og i de andre KAREN GLISTRUP er forfatter, socialrådgiver, familie, par- og psyko t erapeut MPF. PIA OLSEN er freelance illustrator og tegner til bøger, web, magasiner, apps og reklame. Når børn får mulighed for at

Læs mere

Cool Camp er en unik, sjov og udfordrende camp for søskende - vil du med?

Cool Camp er en unik, sjov og udfordrende camp for søskende - vil du med? STØTTET AF TILMELD DIG TIL COOL CAMP 2016 - EN CAMP FOR SØSKENDE TIL KRÆFTRAMTE Cool Camp er en unik, sjov og udfordrende camp for søskende - vil du med? Cool Camp er en camp for 20 søskende til kræftramte

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

Nyhedsbrev - Maj 2013 Klynge 1 - Katrinehaven Nord

Nyhedsbrev - Maj 2013 Klynge 1 - Katrinehaven Nord Nyhedsbrev - Maj 2013 Klynge 1 - Katrinehaven Nord Generelle oplysninger Så er det tid til lidt nyt samt generelle oplysninger her fra klyngen. Først og fremmest er vi faldet rigtig godt til her på Katrinehaven,

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem.

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem. Dag 1 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Kurset starter Underviser: Thomas Middelboe, Klinikchef, ph.d., speciallæge i psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Gentofte

Læs mere

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår 2017 - Undervisning for alle Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Om Recovery-skolen og peer-undervisning Recovery er et ord venligst udlånt

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Nyhedsbrev fra Toppen Februar 2014

Nyhedsbrev fra Toppen Februar 2014 Kære børn og forældre Så kom vi vel ind i det nye, og med masser af sne og frost til stor glæde for børn og barnlige sjæle Husk derfor ekstra tøj og varm udetøj, for vi kælker og leger ude hver dag!! Her

Læs mere

Ernæring og sundheds tutorteam præsenterer. Årets Rusprogram. Ernæring og Sundhedsuddannelsen VIA Campus Aarhus N Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Ernæring og sundheds tutorteam præsenterer. Årets Rusprogram. Ernæring og Sundhedsuddannelsen VIA Campus Aarhus N Hedeager 2, 8200 Aarhus N 2013 Ernæring og sundheds tutorteam præsenterer Årets Rusprogram Ernæring og Sundhedsuddannelsen VIA Campus Aarhus N Hedeager 2, 8200 Aarhus N Velkomst fra tutorteamet Kære alle dejlige, nye studerende

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

LHC-nyt 25 Å R. 26. årgang September 2009 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 3/09

LHC-nyt 25 Å R. 26. årgang September 2009 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 3/09 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 26. årgang September 2009 Nr. 3 25 Å R 1984 2009 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 3/09 1 Indhold Formanden har ordet....... 3 Når Kuren kommer.......... 4 Opstart

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Symptomregistreringsskema (ugeskema)

Symptomregistreringsskema (ugeskema) Symptomregistreringsskema (ugeskema) På følgende skema bedes du notere for hver dag og tid på dagen, hvor generende dine symptomer er: Ingen smerte/ gener/følelser 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Værst tænkelige

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620.

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Vi fik den midt i maj måned, og kunne lige nå en enkelt week-end på

Læs mere