Møde i Udvalget for Børn og Unge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde i Udvalget for Børn og Unge"

Transkript

1 Referat Mødedato: 21. maj 2012 Mødested: Odense Politigård Mødedeltagere: Allan Krohn Jensen, Anne Andersen, Annie Gaardsted Frandsen, Benny Wielandt, Birgitte Baktoft, Charlotte Avnsted Wæhrens, Hanne Dam, Jon A. Jørgensen, Jørn Højer- Pedersen, Kim Hansen, Klavs Odgaard Christensen, Lisbeth Olsson, Lise Bagge Rasmussen, Per Sandau, Steffen Daugaard, Tine Nygaard. Fra sekretariatet deltog: Henriette Nobili Christiansen, Anette Aaby Hansen, Ann Birgitte Brixen, Gitte Lildholdt Referent: Afbud: Uden afbud: Gitte Lildholdt Anett Wiingaard, Anette Storgaard, Arne Tornvig, Claus Hansen, Ellen Østergaard, Hannah Hagerup, Jan Andersen, Jesper Jarnit, Line K. Sidenius, Margot Hansen, Martin Bannow, Peter Andersen, Pernille Christoffersen, Preben Astrup. Erik Thorsted sendte Tine Nygaard som stedfortræder Flemming Pommer, Lene Wacher Lenz, Martin K. Mouritsen, Michael Melbye, Per Ungfelt, Poul Nissen, Søren Buch, 21. maj 2012 DKR-nummer: Sagsbehandler: gli Møde i Udvalget for Børn og Unge 1. Velkomst og orientering fra formand Kim Hansen Fomanden introducerede de nye ansigter i udvalget: Charlotte Avnsted Wæhrens, Social- og Integrationsministeriet (afløser Ellinor Colmorten) Allan Krohn Jensen, Uddannelsesforbundet (Afløser Jan Andreassen) Klavs Odgaard Christensen, Center for Boligsocial Udvikling Udvalgets medlemmer præsenterede sig for de nye ansigter. 2. TF/DKR projekter Udvalget for Børn og Unge følger tre Trygfonden/DKR projekter: Kortlægning af mentor- og fritidsindsatser v. Projektleder Henriette Nobili Christiansen (Tidl. Forebyggelse af grupperelateret vold) Henriette gennemgik baggrund for kortlægning samt hvilken effekt, for hvem, under hvilke forudsætninger og vanskeligheder forbundet med indsatser inden for hhv. mentor-, fritids- og kombinerede mentor- og fritidsindsatser. Den endelige rapport udkommer ultimo maj, og bliver offentliggjort på dkr.dk. (Nu tilgængelig på

2 hjælper-unge-ud-af-kriminalitet, red.) Der vil efterfølgende blive udarbejdet anbefalinger på baggrund af rapporten. Der er nedsat en følgegruppe til udvikling af anbefalinger. Se Henriettes PP-præsention for resultater af kortlægning. Side 2 Jon A Jørgensen forespurgte, om støttekontaktpersoner kan fungere som mentor i denne sammenhæng. Henriette mente, at (så længe) ordningen lever op til den anvendte definition på en mentor, og så længe de gennemgåede forudsætninger for effekt er til stede, er støttekontaktpersoner en gyldig mulighed. Annie Gaardsted Frandsen bemærkede om erfaringer fra Ungdomssanktionen, at jo større kontakt, des større sikkerhed for succes. Forældrenetværk v. Projektleder Anette Aaby Hansen. Anette orienterede om baggrund og vision for projektet og redegjorde for forløbet fremadrettet. I 2012 indhenter vi viden, herunder evaluering af Samspillet og en opinionsundersøgelse blandt forældre med henblik på en fagorienteret kampagne og en forældrerettet kampagne i Se Anettes PP-præsentation for mere detaljeret indblik. Jon A. Jørgensen foreslog at bruge forældreintra til at nå forældrene og bemærkede, at vi stadig mangler materialer til daginstitutionerne, primært børnehaverne. Anette svarede, at det i projektet er indskolingen der har fokus, men at det ikke er udelukket, at det herfra kan bevæge sig videre til andre. Annie Gaardsted Frandsen fandt, at det er vigtigt at komme ud på mellemtrin og i udskolingen. Her bliver klasserne ofte blandet og forældregruppen bliver rykket rundt igen. Og det er et vigtigt tidspunkt at sætte ind ift de unges livsforløb. Hanne Dam orienterede om, at Skolen ved Søerne, Frederiksberg, arbejdede med emnet, også i forhold til indvandrerforældre. Her er måske inspiration at hente. Hvad skal der til, for at vi når i mål? var det åbne spørgsmål til det efterfølgende gruppearbejde, hvor Anette fik indspark til projektet fra udvalgets medlemmer. Forebyggelse af ungdomskriminalitet v. Projektleder Ann Birgitte Brixen Ann gennemgik baggrund for og tankerne med projektet og redegjorde for processen for projektet. Se Anns PP-præsentation for mere detaljeret indblik. Projektet er ikke et forskningsprojekt, men tager udgangspunk i at formidle den bedst mulige viden, vi kan indsamle på det pågældende tidspunkt.

3 Det vil blive kommunerne, der skal udpege ambassadørerne bl.a. for at sikre ambassadørens legitimitet og forankring i det lokale samarbejde. Der skal udarbejdes en profil for ambassadørerne, som bl.a. skal indeholde elementer som interesse, legitimitet og tid. Det er samtidig vigtigt at få koblet samarbejdspartnere på, der kan sikre projektet ud over projektperioden. Side 3 Jon A. Jørgensen ytrede sig positivt om projektet det har vi ventet længe på. Per Sandau frygtede, at ambassadørerne blot ville blive et ekstra led i det lokale samarbejde. Denne betragtning delte Jon ikke, da han forventede, at kommunerne vil udpege ambassadører i den eksisterende gruppe af medarbejdere, og at projektet dermed blev en mulighed for at højne indsatsen på området og skabe større sammenhæng på tværs af kommunerne. Klavs Odgaard Christensen spurgte yderligere ind til profilen for ambassadørerne. Ann kunne fortælle, at der stadig er brikker, der skal falde på plads, eksempelvis spørgsmålet om, hvordan det organisatorisk skal løses, at en overordnet koordinator ikke har særindsigt på alle områder, og derfor kan have brug for at involvere flere i arbejdet. Hvilke udfordringer og muligheder ser du i projektet? og Hvad ser du som særlige opmærksomhedspunkter? var de spørgsmål til det efterfølgende gruppearbejde, hvor Ann fik indspark til projektet fra udvalgets medlemmer. 3. Tema: Kognitiv adfærdsterapi Jonas Mannov blev desværre forhindret i at deltage, hvilket gav mere tid til Paul George de Visme og hans oplæg om Kognitiv adfærdsterapi. Paul introducerede den kognitive model og samspillet mellem tanker, adfærd, krop og følelser og kontekst. I arbejdet med den kognitive model kan vi ændre følelser gennem at arbejde med tanker, adfærd og krop. Herefter gennemgik Paul 1., 2. og 3. bølge inden for kognitiv adfærdsterapi. Med den store opmærksomhed på evidens ligger de kognitive metoder lunt i svinget, da de har haft dokumentation af effekt med hele vejen. Metoderne har som sit udgangspunkt, at de skal give mening, både for den behandlende og den behandlede. Metoderne følger tit en manual, og det er denne tilgang, der er forsket i. Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at det kan give et andet udslag hos den enkelte unge, hvis man låser sig helt fast på manualen. Metoden skal først og fremmest være meningsgivende, jf. ovenfor.

4 Se Pauls PP-præsentation, som også berører emner, Paul ikke nåede indenom i sit oplæg grundet de mange kommentarer og spørgelyst fra medlemmerne. Side 4 Allan Krohn Jensen spurgte ind til, hvilke muligheder vi har for at få professionel hjælp til de unge med sår på sjælen. Paul mente, at vi som aktører i feltet har en mulighed for at trække i trådene, og som minimum sørge for at få sendt de unge videre til sagsbehandlerne i systemet. Det kan godt betale sig at kigge på det etablerede system. Der er forskellige behandlingspakke, om end det ikke nødvendigvis er den behandling, man har brug for, man først kommer til. Anne Andersen supplerede, at man som oftest bliver bedt om at bruge det etablerede system først PPR mv. Der er behandlingsgaranti, men pt går det på forsamtale. Der er stadig behandlingsventetid. Paul gjorde opmærksom på, at det er blevet nemmere at få tilskud til psykologbehandling over Sygesikring Danmark. 4. Præsentation af oversigt Gitte præsenterede kort det nye værktøj, der har til hensigt at skabe bedre overblik over kortlagte aktiviteter hos medlemsorganisationerne end den tidligere 14-siders lange tekst. 15 medlemmer har budt ind med aktiviteter inden for rådets 4 strategiske mål, som de arbejder med i eget regi. Gitte vil gøre en aktiv indsats for at motivere flere medlemmer til at bidrage til oversigten som ud over at give udvalgets medlemmer indblik i hinandens arbejde og deraf følgende mulighed for videndeling, sparring og måske endda samarbejde, også giver sekretariatet i DKR indblik i medlemmernes arbejde inden for det kriminalpræventive felt. PP-værktøjet udsendes til alle medlemmer i den første 1.0-version version og efterfølgende opdateringer bliver tilgængelige på ekstranettet i kategorien Medlemsaktiviteter under gruppen Udvalget for Børn og Unge. 5. Fastholdelse på Ungdomsuddannelserne Udvalgets medlemmer efterspurgte en god blanding af teori og praksis til temaet Fastholdelse på UU 11. september. Praksiseksempler kan bl.a. hentes hos Fastholdelseskaravanen (Brug for alle unge), Fonden for Socialt Ansvars Erhvervsguider og de projekter, der har ansøgt midler hos Udviklingspulje til bekæmpelse af fravær fra uddannelse og for fastholdelse (Ministeriet for Børn og Undervisning). I den teoretiske afdeling blev der henvist til CeFU og Bjørn Holstein, Statens institut for Folkesundhed. Kim og Gitte kan kontakte forslagsstillerne for yderligere råd og bistand. Andre er velkomne til at byde ind med yderligere egnet materiale både inden for praksis og teori. Benny Wielandt vil undersøge, om vi kan afholde næste møde hos UU København.

5 Kommende møder 11. september, København: Udvalgsmøde. Tema: Fastholdelse på UU 15. november, København: Fællesudvalgsmøde. Tema: Aktivering af borgerne i den kriminalpræventive indsats. Side 5

Indhold. Tidlig indsats vigtigere end nogensinde 1. Indbrudskurven skal knækkes 2. Hæleren er lige så slem som stjæleren 5. Et tryggere samfund 6

Indhold. Tidlig indsats vigtigere end nogensinde 1. Indbrudskurven skal knækkes 2. Hæleren er lige så slem som stjæleren 5. Et tryggere samfund 6 Årsberetning 2010 Indhold Tidlig indsats vigtigere end nogensinde 1 Indbrudskurven skal knækkes 2 Hæleren er lige så slem som stjæleren 5 Et tryggere samfund 6 Tv-overvågning og trygge beboere 8 Ungdomskriminalitet

Læs mere

skab alternativ til banderne Nabohjælp forhindrer indbrud Forældre er en vigtig ressource

skab alternativ til banderne Nabohjælp forhindrer indbrud Forældre er en vigtig ressource skab alternativ til banderne 2 Nabohjælp forhindrer indbrud 12 Forældre er en vigtig ressource 17 Det Kriminalpræventive Råd Polititorvet 14 1780 København V 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Ansvarshavende

Læs mere

Fra sekretariatet: Mia Bjørnø, Maria Annemone Kongstad, Laura Rømer Weirsøe

Fra sekretariatet: Mia Bjørnø, Maria Annemone Kongstad, Laura Rømer Weirsøe KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne DAGSORDEN Referat af rådsmøde d. 4. december 2014 Dato: d. 4. dec. Tid: 12.00-16.00 Sted: Bernstorffsgade 17, 3. sal lok.318 Mødedeltagere:

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets

Læs mere

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I:

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I: MIDTVEJSRAPPORT EVALUERING AF BRUG FOR ALLE UNGES OMRÅDEINDSATS 2011-2014 UNDERVISNINGSMINISTERIET INDSATSERNE I: KORSKÆRPARKEN OG SØNDERPARKEN, FREDERICIA URBANPLANEN OG SUNDHOLMSKVARTERET, KØBENHAVN

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Forslag fra arbejdsgrupperne i inklusionsprojektet

Forslag fra arbejdsgrupperne i inklusionsprojektet Forslag fra arbejdsgrupperne i inklusionsprojektet Forslag fra arbejdsgruppen: Gensidige forventninger... 2 Forslag fra arbejdsgruppen: Inklusion i Børnehøjde... 8 Forslag fra arbejdsgruppen: Kompetenceudvikling

Læs mere

Små skridt store forandringer. - En undersøgelse af hjemløshed i gruppen af grønlændere i København

Små skridt store forandringer. - En undersøgelse af hjemløshed i gruppen af grønlændere i København Små skridt store forandringer - En undersøgelse af hjemløshed i gruppen af grønlændere i København Center for Kulturanalyse Januar 2006 Små skridt store forandringer En undersøgelse af hjemløshed i gruppen

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Mødemateriale Færdig(heder) med hash

Mødemateriale Færdig(heder) med hash Mødemateriale Færdig(heder) med hash Sådan kan materialet bruges: Formålet med dette materiale er at gøre det nemmere for jer at videreformidle indsigterne fra DKR s workshop Færdig(heder) med hash (4/6-2015)

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 21. februar 2012

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 21. februar 2012 Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 8.5.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i LBR

Læs mere

ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS

ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS SUND BY NETVÆRKET Organisering og implementering af sundhed på tværs Sund By Netværket, 2012 1.udgave, 1.oplag, 2012 ISBN (trykt version): 978-87-92848-02-4

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Kommunal rehabilitering til socialt udsatte med KOL, type 2 diabetes og hjertesygdom

Kommunal rehabilitering til socialt udsatte med KOL, type 2 diabetes og hjertesygdom Kommunal rehabilitering til socialt udsatte med KOL, type 2 diabetes og hjertesygdom Erfaringer fra et satspuljeprojekt på Forebyggelsescenter Nørrebro 2010-12 Forebyggelsescenter Nørrebro Københavns Kommune

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

"Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer

Flere veje og bedre metoder Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer Evalueringsrapport Juni 2006 Finn Kenneth Hansen CASA "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt

Læs mere

HURTIG INDSATS OVER FOR FRAFALDSTRUEDE PRODUKTIONSSKOLEELEVER EVALUERINGSRAPPORT FOR PERIODEN 2009 2011 1

HURTIG INDSATS OVER FOR FRAFALDSTRUEDE PRODUKTIONSSKOLEELEVER EVALUERINGSRAPPORT FOR PERIODEN 2009 2011 1 HURTIG INDSATS OVER FOR FRAFALDSTRUEDE PRODUKTIONSSKOLEELEVER EVALUERINGSRAPPORT FOR PERIODEN 2009 2011 1 2 HURTIG INDSATS OVER FOR FRAFALDSTRUEDE PRODUKTIONSSKOLEELEVER EVALUERINGSRAPPORT FOR PERIODEN

Læs mere

VIDA. VIDA-modelrapport 2. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Uddannelse og implementering

VIDA. VIDA-modelrapport 2. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Uddannelse og implementering VIDA-modelrapport 2 VIDA Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Uddannelse og implementering Kristina Kristoffersen, Ove Steiner Rasmussen & Bente Jensen (red.) VIDA-forskningsserien

Læs mere

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge. Ungeindsatser Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge November 2014 Jesper Pedersen, Bente Nissen, Anette Hansen og Mette Fenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Øvebane Den Sociale Dag d. 6. juni 2015

Øvebane Den Sociale Dag d. 6. juni 2015 Bilag: Samarbejdsaftaler Øvebane Den Sociale Dag d. 6. juni 2015 Steffen Rasmussen, www.fundamentet.org steffen@fundamentet.org Hvad kan vi sammen Hvad skal vi konkret i gang med Samarbejde om at aktivere

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere