STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST"

Transkript

1 STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 STUDIEVEJLEDNINGENS INDHOLD UDDANNELSESFORLØBET STUDIEMULIGHEDER UDDANNELSESREGION NORD UDDANNELSESREGION SYD UDDANNELSESREGION ØST KLINISKE UDDANNELSESSTEDER Uddannelsesregion Nord Uddannelsesregion Syd Uddannelsesregion Øst UDDANNELSESPERIODE 1 PSYKIATRISK SYGEPLEJE KLINISK PSYKIATRISK SYGEPLEJE VIDENSKAB OG FORSKNING PSYKISKE SYGDOMME I FORSKELLIGE PERSPEKTIVER FOREBYGGELSE AF VOLD OG SELVMORD REGULERING AF OMRÅDET UDDANNELSESPERIODE 2 PÆDAGOGIK OG FORMIDLING SUNDHEDSPÆDAGOGIK DIDAKTIK OG PÆDAGOGIK UNDERVISNING, VEJLEDNING OG INFORMATION UDDANNELSESPERIODE 3 KVALITETSUDVIKLING, DOKUMENTATION, TVÆRFAGLIGT OG TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE KVALITETSUDVIKLING DOKUMENTATION TVÆRFAGLIGT OG TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE UDDANNELSESPERIODE 4 AFSLUTTENDE EKSAMENSOPGAVE I PSYKIATRISK SYGEPLEJE EVALUERING AF UDDANNELSEN AFLEVERING AF AFSLUTTENDE EKSAMENSOPGAVE Tidsramme for omprøve...18

3 1. INDLEDNING Velkommen til studievejledningen for Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje uddannelsesregionerne Nord, Syd og Øst. Studievejledningen er fælles for de tre uddannelsesregioner. Studievejledningens indhold I denne vejledning findes en detaljeret oversigtover uddannelsesåret og oversigt over de enkelte uddannelsesperioder, herunder forslag til litteratur. Temaerne i uddannelsesordningen sammenholdt med litteraturforslag, formål og kriterierne for prøve, obligatoriske opgaver og eksamen angiver tilsammen uddannelsens niveau. I øvrigt kan henvises til specialuddannelsens hjemmeside, som er: 1

4 2. UDDANNELSESFORLØBET Uddannelsens opbygning Uddannelsen starter den 4. august 2014 og slutter den 28. juni 2015 Uddannelsen er fordelt på 20 ugers teoretisk undervisning og 25 ugers klinisk uddannelse Der er inkluderet 8½ feriedag i studieåret (5½ ved jul og nytår og 3 dage i forbindelse med påske) De resterende 4 ferieuger og 1½ feriedage skal derfor være afholdt inden studiestart Oversigt gældende for hold 17 Uddannelsesperiode 1 Klinisk psykiatrisk sygepleje Teori 7 uger Klinik 2 uger Teori 4 uger Klinik 5 uger Uge Uge Uge Uge Intern prøve Uddannelsesperiode 2 Pædagogik og formidling Teori 3 uger Uge Klinik 5 uger Uge Ferie 2 dage i uge 52 Ferie 3½ dag i uge 1 Obligatorisk opgave 1 Uddannelsesperiode 3 Kvalitetsudvikling, dokumentation, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Teori 4 uger Klinik 2 uger Teori 2 uger Klinik 6 uger Uge Uge Uge feriedage i uge 14 eller 15 Uge Obligatorisk opgave 2 Uddannelsesperiode 4 Psykiatrisk sygepleje og afsluttende eksamensopgave Teori og klinik 5 uger Uge Afsluttende eksamensopgave 2

5 3. STUDIEMULIGHEDER 3.1. Uddannelsesregion Nord Teoriundervisningen foregår i kursuslokalerne, Toldbodgade 12, 8800 Viborg. Uddannelseskoordinatoren er ansat i Center for Kompetenceudvikling, Region Midtjylland. Udover undervisningslokaler er der tilknyttet grupperum, som kan benyttes/bookes til studie- og gruppearbejde i såvel den teoretiske som den kliniske del af uddannelsen. Der er mulighed for at benytte trådløs internet adgang. De uddannelsessøgende kan benytte Psykiatrisk Forskningsbibliotek, Skovagervej 2, Risskov med mulighed for at få hjælp til litteratursøgning. Inden uddannelsens start afholdes informationsmøde, hvor de uddannelsessøgende og deres nærmeste leder vil få udleveret materiale indeholdende yderligere praktiske oplysninger Uddannelsesregion Syd Teoriundervisningen foregår i Middelfart, Teglgårdsparken 26, 5500 Middelfart. Uddannelseskoordinatoren er ansat i Psykiatri administrationen, Region Syddanmark. Uddannelsen råder over et eksemplar af de mest relevante fagbøger der anvendes på uddannelsen. Man kan desuden blive låner på Psykiatrisk Forskningsbibliotek i Århus. Her har de landets største samling af psykiatrilitteratur. Deres web-adresse er: Inden uddannelsens start afholdes informationsmøde, hvor de uddannelsessøgende og deres nærmeste leder vil få udleveret materiale indeholdende yderligere praktiske oplysninger Uddannelsesregion Øst Teoriundervisningen foregår på Psykiatrisk Center Sct. Hans, Roskilde, Specialuddannelsen, bygning 147, 1. sal. Uddannelseskoordinatoren er ansat i HRU, Gentofte, Region Hovedstaden. Der er undervisningslokaler og 4 grupperum med pc er med internetadgang. Grupperummene kan bookes af de uddannelsessøgende til studiegruppearbejde i både den teoretiske og kliniske del af uddannelsen. Psykiatrisk Center Sct. Hans har et fagbibliotek, hvor der kan lånes bøger samt ydes hjælp til litteratursøgning. Inden uddannelsens start afholdes et informationsmøde, hvor de uddannelsessøgende og deres nærmeste leder vil få udleveret materiale indeholdende yderligere praktiske oplysninger Kliniske uddannelsessteder Uddannelsesregion Nord Den kliniske uddannelse foregår med udgangspunkt i eget ansættelsessted, men med mulighed for, at den uddannelsessøgende kan vælge et andet sted i kortere eller længere tid. Det kliniske uddannelsesforløb planlægges i samarbejde med den uddannelsessøgende, den daglige leder, klinisk vejleder og uddannelseskoordinator ud fra den uddannelsessøgendes fokus og Sundhedsstyrelsens formelle krav om, at den uddannelsessøgende via et varieret patientgrundlag og varierede patientforløb opnår kendskab til de forskellige behandlingsniveauer, der nævnes i 7. Uddannelseskoordinator godkender det planlagte kliniske uddannelsesforløb. 3

6 Uddannelsesregion Syd Den kliniske del af uddannelsen er med udgangspunkt i eget afsnit, hvor der vælges relevante studiebesøg med udgangspunkt i 7 i Cirkulære om specialuddannelsen af sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje. Det kliniske uddannelsesforløb planlægges i samarbejde med den uddannelsessøgende, den daglige leder, klinisk vejleder og uddannelseskoordinator ud fra den uddannelsessøgendes fokus. Umiddelbart efter uddannelsens start afholdes en planlægningssamtale mellem disse fire personer, hvor formål og mål med uddannelsen drøftes. Herunder en drøftelse af hvilke kliniske ophold (udenfor eget afsnit) der kan være relevante i forhold til den uddannelsessøgendes undersøgelse af kliniske problemstillinger Uddannelsesregion Øst Den kliniske uddannelse foregår med udgangspunkt i eget ansættelsessted, center/ hospital/afdeling/afsnit - men med mulighed for, at den uddannelsessøgende kan vælge et andet sted i kortere eller længere tid. Det kliniske uddannelsesforløb planlægges i samarbejde med den uddannelsessøgende, den udvalgte kliniske uddannelsesplanlægger og uddannelseskoordinator, ud fra den uddannelsessøgende interesser og Sundhedsstyrelsens formelle krav om, at den uddannelsessøgende via et varieret patientgrundlag og varierede patientforløb opnår kendskab til de forskellige behandlingsniveauer, der nævnes i 7. Uddannelseskoordinator godkender det planlagte, kliniske uddannelsesforløb. De kliniske uddannelsessteder er godkendt af den lokale repræsentant i det regionale uddannelsesråd eller en person, der er bemyndiget hertil. 4

7 4. UDDANNELSESPERIODE 1 PSYKIATRISK SYGEPLEJE Varighed 18 uger bestående af 11 ugers teoriundervisning og 7 ugers klinisk uddannelse svarende til 23,5 ECTS point. Temaer: Klinisk psykiatrisk sygepleje Videnskab og forskning Psykiske sygdomme i forskellige perspektiver Aggression, vold og selvmord Regulering af området 4.1. Klinisk psykiatrisk sygepleje Centrale indholdselementer: Den psykiatriske sygeplejes historie og samtidshistorie Omsorgs- og sygeplejeteori i en psykiatrisk kontekst Etik, værdier og etiske dilemmaer Psykopatologi, den diagnostiske proces og de diagnostiske instrumenter Det relationelle aspekt Recovery, empowerment og rehabilitering Netværk og pårørendeforeninger Patientologi Den sociale konstruktion og hverdagsliv Stigmatisering og udstødelse Sundhedsfremme, sundhed og uligheder i sundhed Litteraturforslag Adamsen L Klinisk sygepleje definitioner, kerneområder og klinisk forskning. I: P Ramhøj, I Egerod og J Taleman (red.), Klinisk sygepleje, Akademisk Forlag, Viborg. Andersen T Reflekterende processer. Samtaler og samtaler om samtalerne, Dansk Psykologisk Forlag, Virum, 3. udgave. Antonovsky A Helbred.ets mysterium, Hans Reitzels Forlag, Askheim OP og Starrin B Empowerment teori og praksis, Gyldendal Akademisk, Oslo. Barker P og Buchanan-Barker P The Tidal Model a guide for Mental Health Professionals, Brunner-Routledge, Hove. Sundhedsministeriet Bekendtgørelse om specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje, Sundhedsministeriet den 10. juni 1996, nr Buus N (red.) Psykiatrisk sygepleje, Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsstyrelsens cirkulære 1996 Cirkulære om specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje. Sundhedsstyrelsens cirkulære den 4. juli 1996, nr Eide H og Eide T Kommunikation i praksis relationer, samspil og etik i socialfagligt arbejde, Klim, Aarhus. Eliassen H og Seikula J (red.) Reflekterende processer i praksis. Klientsamtaler, vejledning, konsultasjon og forskning. Universitetsforlaget, Oslo. Eplov LF, Korsbæk L, Petersen L og Olander M Psykiatrisk & psykosocialt rehabilitering: en recoveryorienteret tilgang, Munksgaard, 5

8 Gildberg F A Reconstructing Normality: Interactional Characteristics of Forensic Mental Health Nursing, Enheden for Sygeplejeforskning, Syddansk Universitet, Odense. Graubæk A Patientologi: At være patient, Gads Forlag, Grove M og Topsøe-Jensen N årstal ukendt. Sygeplejefaglig ordbog, Gyldendals undervisning, Hansen JE, Rønnow E og Thorgaard L (red.) Relationsbehandling i psykiatrien: Håndbog for relationsbehandlere, Hertevig Forlag, Stavanger, Bind V. Hummelvoll JK Helt ikke stykkevis og delt psykiatrisk sykepleie og psykisk helse, Gyldendal Akademisk, Oslo, 7. udgave. Hummelvoll JK Helt ikke stykkevis og delt, Hans Reitzels Forlag, København, 4. revidered.e udgave. Hummelvoll JK og Lindstrøm U (red.) Nordiska perspektiv på psykiatrisk omvårdnad, Studentlitteratur, Lund. Hummelvoll JK Psykiatrisk sygepleje. I: E Simonsen og B Møhl (red.), Grundbog i psykiatri, Hans Reitzels Forlag, Husted J Etiske teorier, Hans Reitzel forlag, Høilund P og Juul S Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde, Hans Reitzels Forlag, Jensen T og Johnsen T Sundhedsfremme i teori og praksis: En lære-, debat- og brugsbog på grundlag af praksisbeskrivelser, Philosophia, Ringkøbing, 2. udgave. Jørgensen K Kommunikation for sundhedsprofessionelle, Gads Forlag, København, 2. udgave. Kirkevold M Sygeplejeteorier analyse og evaluering, Munksgaard, København, 3. udgave. Krogh G Begreper i psykiatrisk sykepleie sykepleiediagnoser, ønsket pasientstatus og sykepleintervensjoner, Fagboglaget, Oslo, 2. udgave. Lauveng A I morgen var jeg altid en løve, Akademisk, Lauveng A Unyttig som en rose, Akademisk, Lauveng A Egentlig altid mest levende om unge og psykisk sygdom, Akademisk, Mark E Sygeplejeetiske retningslinjer. Sygeplejersken, nr. 34, s Martinsen B, Norlyk A og Dreyer P (red.) Patientperspektivet en kilde til viden, Munksgaard, Danmark. Martinsen K Løgstrup og sygeplejen, Klim, Aarhus. Morgan A Narrative samtaler: en introduktion, Hans Reitzels Forlag, Peplau H Interpersonal Relations in Nursing, Palgrave Macmillan, Houndmills 6

9 Peplau H Interpersonal techniques: The Crux and Psychiatric Nursing. American Journal and Nursing; (6): Petersen K Brugerinddragelse i rehabilitering: En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv Ph.d.-afhandling, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. Romme M og Escher S Giv stemmerne mening: Metoder i arbejdet med stemmehørere, Systime Academic, Aarhus. Seikkula J Åpne samtaler, Aschehoung, Otta, Tano. Smith M Selvskadende adfærd fra offer til sejrherre, Forlaget PsykoVision, Søborg. Socialministeriet og Indenrings- og Sundhedsministeriet Fælles værdier i indsatsen for mennesker med en sindslidelse: Respekt faglighed ansvar. 0for%20mennesker.pdf Sundhedsstyrelsen Specialuddannelse for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje: Rapport fra udvalget vedrørende etablering. Sundhedsstyrelsen Thorgaard L og Hagn E Relationsbehandling i psykiatrien: Gode relationsbehandlere og god miljøterapi, Hertevig Forlag, Stavanger, 2. udgave, Bind I. Thorgaard L Relationsbehandling i psykiatrien: Empatiens bevarelse i relationsbehandlingen i psykiatrien, Hertevig Forlag, Stavanger, Bind II. Thorgaard L Relationsbehandling i psykiatrien: Dynamisk psykoseforståelse og dynamisk relationsbehandling, Hertevig Forlag, Stavanger, Bind III. Thorgaard L Relationsbehandling i psykiatrien: Individuel mestring og mestring i relation, Hertevig Forlag, Stavanger, Bind IV. Tomey A og Alligod M (red.) Sygeplejeteoretikere. Bidrag og betydning for moderne sygepleje, Munksgaard, Topor A Recovery at komme sig efter alvorlige psykiske lidelser, Hans Reitzels Forlag, Topor A Fra patient til person: Hvad hjælper mennesker med svære psykiske problemer?, Akademisk Forlag, Travelbee J Mellommenneskelige forhold i sykepleie, Universitetsforlaget, Oslo. Sundhedsstyrelsen Uddannelsesordning. Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje i uddannelsesregionerne nord syd øst. Sundhedsstyrelsen den 14. september

10 4.2. Videnskab og forskning Centrale indholdselementer: Videnskabsteori Argumentations- og analysestrategi Forskning, evidens og best practice Litteraturforslag Andersen I Den skinbarlige virkelighed: Om vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne, Samfundslitteratur, Fred.eriksberg, 4. udgave. Becker L Indføring i tekstanalyse, Samfundslitteratur, Fred.eriksberg, 2. udgave. Bjerrum M Fra problem til færdig opgave, Akademisk Forlag, Boolsen MW Kvalitative analyser At finde årsager og sammenhænge, Hans Reitzels Forlag, Birkler J Videnskabsteori, Munksgaard, Buus N og Kristiansen H Litteratursøgning i praksis begreber, strategier og modeller. Sygeplejersken, nr. 10, s Dysthe O, Hertzberg F og Hoel TL Skrive for at lære Faglig skrivning i de videregående uddannelser, Forlaget Klim, Aarhus. Halkier B Fokusgrupper, Samfundslitteratur, Fred.eriksberg, 2. udgave. Hedelund L og Jørgensen PS Mundtlig eksamen med skriftligt materiale/synopsis, Samfundslitteratur, Fred.eriksberg. TIL KAREN: OVENFOR HEDDER FORLAGET BARE: SAMFUNDSLITTERATUR HVILKEN ER KORREKT? Hegelund S Akademisk argumentation Skriv overbevisende opgaver på de videregående uddannelser, Samfundslitteratur, Fred.eriksberg. TIL KAREN: SAMME PROBLEM SOM OVENFOR Hummelvoll J (red.) Kunnskapsdannelse i praksis Handlingsorienteret forskningssamarbeid i akutpsykiatrien, Universitetsforlaget, Oslo. Honneth A og Willing R (red.) Behovet for anerkendelse, Hans Reitzels Forlag, Juul S Epidemiologi og evidens, Munksgaard, København, 2. udgave. Jørgensen BB og Steenfeldt VØ Med sygeplejeteori som referenceramme i forskning og udvikling, Gads Forlag, København K. Jørgensen M og Philips LP Diskursanalyse som teori og metode, Samfundslitteratur, Roskilde Universitetsforlag, Roskilde. Jørgensen T, Christensen E og Kampmann J (red.) Klinisk Forskningsmetode en grundbog, Munksgaard, København, 3. udgave. Kvale S og Brinkmann S Inteview - introduktion til et håndværk, Hans Reitzels Forlag, 8

11 Launsø L, Rieper O og Olsen L Forskning om og med mennesker Forskningstyper og forskningsmetoder i samfundsforskningen, Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, København, 6. udgave. Lindahl M og Juhl C Den Sundhedsvidenskabelige opgave Vejledning og værktøjskasse, Munksgaard Danmark, København, 2. udgave. Malderud K Kvalitative metoder i medisinsk forskning en innføring, Universitetsforlaget, Oslo, 3. udgave. Rahbek B Når mennesket undrer sig: vestlige tanker gennem 2500 år, Lindhardt og Ringhof, Viborg, 3. udgave. Ramian K Casestudiet i praksis, Hans Reitzels Forlag, Reinecker L og Jørgensen PS Den gode opgave Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser, Samfundslitteratur, Fred.eriksberg, 4. udgave. Riis AH Kulturmødets hermeneutik en filosofisk analyse af kulturmødets forudsætninger, Forlaget Univers, Gylling. Rosenbaum B Psykiatri som videnskab. I: E Simonsen og B Møhl (red.), Grundbog i psykiatri, Hans Reitzels Forlag, Viborg. Simonsen E og Møhl B Evidensbaseret klinisk praksis. I: E Simonsen og B Møhl (red.), Grundbog i psykiatri, Hans Reitzels Forlag, Viborg. Vallgarda S og Koch L (red.) Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab, Munksgaard Danmark, København, 4. udgave. 9

12 4.3. Psykiske sygdomme i forskellige perspektiver Centrale indholdselementer: Psykopatologi, den diagnostiske proces og diagnostiske intstrumenter Somatiske lidelser Behandlingsmetoder Differentiale diagnoser Sygdomsforebyggelse i forskellige perspektiver Sygdoms- og sundhedsbegreber Transkulturel psykiatri Litteraturforslag Alberdi F Transkulturelt psykiatri. I: E Simonsen og B Møhl (red.), Grundbog i psykiatri, Hans Reitzels Forlag, Viborg. Allen J Mentaliseringsbaseret behandling i teori og praksis, Hans Reitzels Forlag, Andreasen RE (red.) Perspektiver på plejeværdier i praksis, Philosophia, Aarhus. Beck J Kognitiv terapi: teori, udøvelse og refleksion, Akademisk Forlag, Aarhus. Broberg A, Granqvist T, Ivarsson T og Mothander P Tilknytningsteori. Betydningen af nære følelsesmæssige relationer, Hans Reitzels Forlag, Buus N Da sygeplejerskerne fik deres plads i psykiatrien. Sygeplejersken, nr. 35, s Buus N Communication among mental health nurses: A field study of mental health nursing practices, Faculty of Health Sciences, University of Southern Denmark. Buus N (red.) Psykiatrisk sygepleje, Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, Dalby M, Trillingsgaard A og Østergaard J (red.) Børn der er anderledes: hjernens betydning for barnets udvikling, Psykologisk Forlag, Damm D og Thomsen PH Børneliv i kaos, Hans Reitzels Forlag, København, 2. udgave. Danske Regioner Kvalitet i psykiatrien - ny dagsorden for diagnostik og behandling. 20i%20psykiatrien.ashx Danske Regioner Retspsykiatri - kvalitet og sikkerhed. spsykiatri%20kvalitet%20og%20sikkerhed_2011.ashx Etisk Råd Medicinsk optimering. Etiske overvejelser og anbefalinger. 6BF5970CE335%7D Foucault M Galskabens historie i den klassiske periode, Det Lille Forlag, Goffman E Anstalt og menneske: Den totale institution socialt set, Jørgen Paludan, 10

13 Gulmann N Praktisk gerontopsykiatri, Hans Reitzels Forlag, København, 3. udgave. Gøtzsche P C Dødelig medicin og organiseret kriminalitet: hvordan medicinalindustrien har korrumperet sundhedsvæsenet, People's Press. Heinskou T Miljøterapi på dynamisk grundlag, Hans Reitzels Forlag, København, 1. udgave. Hertz S Børne og ungdomspsykiatri: nye perspektiver og uanede muligheder, Akademisk Forlag, København, 1. udgave. Holm L og Oestrich I (red.) Kognitiv miljøterapi: at skabe et behandlingsmiljø i ligeværdigt samarbejde, Dansk Psykologisk Forlag, København, 2. udgave. Jørgensen C Personlighedsforstyrrelser moderne relationel forståelse og behandling af borderline-lidelse, Akademisk Forlag, København, 2. udgave. Kitwood T En revurdering af demens personen kommer i første række, Dafolo. Kragh-Sørensen P, Mors O og Parnas P (red.) Klinisk Psykiatri, Munksgaard, København, 3. udgave. Kringlen E Psykiatriens samtidshistorie, Hans Reitzels Forlag, Larsen E Miljøterapi med barn og unge, Universitetsforlaget, København K. Leininger M Culture care diversity and universality: a worldwide nursing theory, Jones and Bartlett. Miller W og Rollnick S Motivationssamtalen, Hans Reitzels Forlag, Mørk M og Rosenberg N Kognitiv terapi nyeste udvikling, Hans Reitzels Forlag, Mørch M og Rosenberg N (red.) Kognitiv terapi: Modeller og metoder, Hans Reitzels Forlag, Rasborg L Miljøterapi med børn og unge, Akademisk Forlag, København, 2. udgave. Simonsen E og Møhl B (red.) Grundbog i psykiatri, Hans Reitzels Forlag, Sundhedsstyrelsen Antipsykotisk polyfarmaci i behandlingen af skizofreni. En medicinsk teknologivurdering. 20skizofreni%20-%20en%20medicinsk%20teknologivurdering.aspx Sundhedsstyrelsen Fysisk aktivitet - håndbog om forebyggelse og behandling. Sundhedsstyrelsen , Anvendelse af tvang i psykiatrien. Sundhedsstyrelsen Psykisk syge kriminelles, forløb Sundhedsstyrelsen Undersøgelse af behandlingsforløb hvor psykisk syge begår alvorlig kriminalitet. 11

14 11.pdf Thomsen P og Skovgaard AM Børne og ungdomspsykiatri. En lærebog om børn og unges psykiske sygdomme, FADL s Forlag, København, 2. udgave. Videbech P, Rosenberg R og Jørgensen P (red.) Klinisk neuropsykiatri: fra molekyle til sygdom, FADL s Forlag, Whitaker R Den psykiatriske epidemi: illusionen om mirakelpillen, PsykoVision. WHO JCD Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser klassifikation og diagnostiske kriterier, Munksgaard Danmark, København, 17. revidered.e udgave Forebyggelse af vold og selvmord Centrale indholdselementer: Konflikthåndtering Metoder til forebyggelse af vold Forebyggelse af tvang, forebyggelsessamtaler, opfølgningssamtale/eftersamtale Observationsgrader og skærmningsniveauer Forebyggelse af selvmord Litteraturforslag Eide H og Eide T Kommunikasjon i relasjoner Samhandling, konfliktløsning, etikk, Gyldendals Akademisk, Oslo, 2. revidered.e udgave. Gergen K Relationel tilblivelse, Psykologisk Forlag, København K. Madsen B, Nordentoft M og Zøllner L Når selvmordet truer livet til debat, Munksgaard, Møhl B og Schultz V Den voldelige og aggressive patient. I: E Simonsen og B Møhl (red.), Grundbog i psykiatri, Hans Reitzels Forlag, Nordentoft M Selvmord og selvmordsforsøg. I: O Mors, P Kragh-Sørensen og J Parnas (red.), Klinisk psykiatri, Munksgaard Danmark, København, 3. udgave. Nordentoft M Den suicidale patient. I: E Simonsen og B Møhl (red.), Grundbog i psykiatri, Hans Reitzels Forlag, Stänicke L Selvmord og vurdering af selvmordsrisiko. I: F Skårderud, S Haugsgjerd og E Stänicke (red.), Psykiatribogen sind krop samfund, Hans Reitzels Forlag, Sundhedsstyrelsen Vurdering og visitation af selvmordstruede, 2. udgave. 0-%20Raadgivning%20til%20sundhedspersonale.aspx Vindeløv V Konfliktmægling, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København Ø. 12

15 4.5. Regulering af området Centrale indholdselementer: Psykiatriloven Sundhedsloven Straffeloven Serviceloven 71 Udvalget Ombudsmandsinstitutionen Sundhedsstyrelsen Litteraturforslag Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=10339 Den akutte indsats i psykiatrien planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen. Klageadgang. National strategi for psykiatri. Fælles værdier i indsatsenfor mennesker med sindslidelse. n%20for%20mennesker.pdf En psykiatri i verdensklasse. Patientombud. %20dokumenter/Billeder/Fig_nyt_system.ashx Serviceloven. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Straffeloven. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Sundhedsloven. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Sundhedsstyrelsen Vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen opfølgning efter udskrivning mv. for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger. ingsplaner%20tvangsfiksering%20ogtvungen%20opfoelgning%20efter%20udskrivning%20mv% 20for%20patienter%20indlagt%20paa%20psykiatriske%20afdelinger%20- %20til%20landets%20psykiatriske%20afdelinger.aspx 13

16 5. UDDANNELSESPERIODE 2 PÆDAGOGIK OG FORMIDLING Varighed otte uger bestående af tre ugers teori og fem ugers klinik svarende til 9,5 ECTS point Temaer Sundhedspædagogik Didaktik og pædagogik Undervisning, vejledning og information 5.1. Sundhedspædagogik Centrale indholdselementer Sundhedspædagogiske teorier og metoder Sygdom og sundhed i et sundhedspædagogisk perspektiv Litteraturforslag Carlsson M, Simovska V og Bruun Jensen B (red.) Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: teori, forskning og praksis, Aarhus Universitetsforlag, Aarhus. Glasdam S (red.) Folkesundhed i et kritisk perspektiv, Dansk sygeplejeråd, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, Mach-Zagal M og Suagstad T Sundhedspædagogik for praktikere, Munksgaard Danmark, 3. udgave. Wistoft K Sundhedspædagogik Viden og værdier, Hans Reitzels Forlag, 5.2. Didaktik og pædagogik Centrale indholdselementer Didaktikkens pædagogiske komponenter Pædagogiske teorier og metoder Læringsteorier og metoder Litteraturforslag Elkær B Når læring går på arbejde. Et pragmatisk blik på læring, Forlaget Samfundslitteratur, Fred.eriksberg. Hilde H og Hippe E Læring gennem oplevelse, forståelse og handling En studiebog i didaktik, Nyt Nordisk Forlag A/S, København, 2. udgave. Illeris K (red.) Læringsteorier seks aktuelle forståelser, Roskilde Universitetsforlag, Roskilde. Illeris K Læring, Roskilde Universitetsforlag, Roskilde, 2. revidered.e udgave. Illeris K Voksenuddannelse og voksenlæring, Roskilde Universitetsforlag, Fred.eriksberg. Jean L og Wenger E Situeret læring og andre tekster, Hans Reitzels Forlag, Tveiten S Pedagogikk i sykepleiepraksis, Fakbogforlaget, Bergen, 2. udgave. Wahlgren B Voksnes læreprocesser Kompetenceudvikling i uddannelse og arbejde, Akademisk Forlag, 14

17 Wegner E Praksisfællesskaber læring, mening og identitet, Hans Reitzels Forlag, Ziehe T Øer af intensitet i et hav af rutine, Forlaget Politisk Revy, 5.3. Undervisning, vejledning og information Centrale indholdselementer Undervisning, vejledning eller information til patienter, pårørende og faglige samarbejdspartnere Psykoedukation Litteraturforslag Granum V Praktisk pasientundervisning, Fagbokforlaget, Bergen. Løve T Vejledning ansigt til ansigt teorier og metoder i den individuelle vejledning, Studie og Erhverv, 2. udgave. Merinder L og Hougaard E Psykoeducation. I: P Jørgensen og NK Rosenberg (red.), Kognitiv behandling af skizofrene, Hans Reitzels Forlag A/S, Region Syddanmark og Stenocenter for sundhedsfremme Sundhedspædagogik i patientuddannelse. En litteraturbaseret gennemgang af udvalgte sundhedspædagogiske begrebers anvendelse i patientuddannelse. Sundhedsstyrelsen 2005, Patientskoler og gruppebaseret patientundervisning: en litteraturgennemgang med fokus på metoder og effekt. Tveiten S Veiledning mer enn ord, Fagbokforlaget, Oslo, 3. udgave 6. UDDANNELSESPERIODE 3 KVALITETSUDVIKLING, DOKUMENTATION, TVÆRFAGLIGT OG TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE Varighed 14 uger, bestående af seks ugers teori og otte ugers klinik svarende til 17 ECTS point Temaer Kvalitetsudvikling Dokumentation Tværfagligt- og tværsektorielt samarbejde 6.1. Kvalitetsudvikling Centrale indholdselementer Kvalitetsteorier og strategier Data Metodeudvikling Forskning, evidens og best pratice Referenceprogrammer, kliniske retningslinjer Evalueringsteorier og metoder Bruger- og pårørende undersøgelser, tilfredshedsundersøgelser og evalueringer Patientsikkerhed, utilsigtede hændelser og nærved hændelser Akkreditering, Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) 15

18 Litteraturforslag Center for kliniske retningslinjer, Dahler-Larsen P Evaluering kortlagt, Systime, Aarhus. Dahler-Larsen P g Krogstrup HK Nye veje i evaluering, Systime, Aarhus. Dahler-Larsen P Selvevalueringens hvide sejl, Syddansk Universitetsforlag, Odense. Dansk selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren,.http://www.dsks.dk/dk/ Danske Regioner 2009, 2010, Patienterne og de pårørende har ordet - undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark andsrapport% ashx Danske Regioner 2011, Kvalitet i psykiatrien - ny dagsorden for diagnostik og behandling. 20i%20psykiatrien.ashx Ehnfors M, Ehrenberg A og Thorell-Ekstrand I VIPS_bogen: Om en forskningsbaserad model for dokumentation av omvardnad i patientjournalen, Forlag Vardforbundet SHSTF. Fraser SW Fremskynde spred.ning af god praksis: en arbejdsbog, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. IKAS, Institut for Kvalitet og Akkred.itering i sundhedsvæsenet. Jørgensen P, Mainz J og Rosenberg R Psykiatri. Forskning, teknologivurdering og kvalitetsudvikling, Munksgaard, Krogstrup HK Evalueringsmodeller, Systime Academica, Aarhus, 2. udgave. Krøll V (red.) Kliniske retningslinjer, hvorfor og hvordan en håndbog, Munksgaard Danmark. Mainz J, Bartels P, Bek T, Pedersen KM, Krøll V og Rhode P (red.) Kvalitetsudvikling i praksis, Munksgaard, Medicinsk teknologivurdering MTV. Pedersen BL og Mogensen T (red.) Patientsikkerhed fra sanktion til læring, Munksgaard Danmark, Ramhøj P, Egerod I og Taleman J Klinisk Sygepleje Praksis og udvikling, Akademisk Forlag, København, Bind 1. Servicestyrelsen. Sundhedsstyrelsen. Referenceprogrammer Zoffmann V 2005, Guidet egenbeslutning. utning%20aug.%2005.pdf 16

19 6.2. Dokumentation Centrale indholdselementer Empiri Formål med og dokumentation af sygeplejen Dokumentationsmodeller Indhold og struktur i dokumentation Ansvar og kompetence i forhold til dokumentation Dokumentation og kvalitet Dokumentation af sygeplejen i sammenhæng med patientforløb Litteraturforslag Björkdal A Psyk-Vips at dokumentere psykiatrisk sygepleje ifølge VIPS-modellen, Studentlitteratur, Lund. Björvell K Sygeplejerskens dokumentation en praktisk håndbog, Studentlitteratur, Lund. Egerod I Dokumentation og kvalitetsudvikling, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København, 2. udgave. Se også litteraturforslag under 6.1. Kvalitetsudvikling 6.3. Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Centrale indholdselementer Organisering af plejen Organisering og opgaveløsning mellem primær og sekundær psykiatri Monofaglighed, flerfaglighed og tværfaglighed Sammenhængende patientforløb Pakkeforløb/accelererede forløb Sundhedsaftaler Netværksarbejde Udskrivningsaftaler, koordinationsplaner og tvungen opfølgning Litteraturforslag Blinkenberg S Socialpsykiatri. I: E Simonsen og B Møhl (red.), Grundbog i psykiatri, Hans Reitzels Forlag, Danske Regioner 2011, Benchmarking af psykiatrien. marking%20af%20psykiatrien% ashx Heinskou T Organisationskultur. I: E Simonsen og B Møhl (red.), Grundbog i psykiatri, Hans Reitzels Forlag, Høilund P og Juul S Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde, Hans Reitzels Forlag, Just E og Nordentoft MH Tværfaglig praksis, Hans Reitzels Forlag, Lindhardt A Psykiatriens organisering. I: E Simonsen og B Møhl (red.), Grundbog i psykiatri, Hans Reitzels Forlag, Rhode P, Krøll V og Mainz J Patientforløb som sundhedsvæsenets udfordring. I: J Mainz, P Bartels, T Bek, KM Pedersen, V Krøll og P Rhode (red.), Kvalitetsudvikling i praksis, Munksgaard Danmark, 17

20 Rose Hjortbak B (red.) Sundhedsvæsenet på tværs: opgaver, organisation og regulering, Munksgaard, København, 2. udgave. Sundhedsstyrelsen 2011, Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien. Sundhedsaftaler, Vendsborg P Distriktspsykiatri. I: E Simonsen og B Møhl (red.), Grundbog i psykiatri, Hans Reitzels Forlag, 7. UDDANNELSESPERIODE 4 AFSLUTTENDE EKSAMENSOPGAVE I PSYKIATRISK SYGEPLEJE Varighed fem uger svarende til 10 ECTS point Den uddannelsessøgende er ikke tilknyttet et specifikt kliniksted, men kan selvstændigt planlægge studiebesøg efter behov. Temaer Afslutning af uddannelsen og evaluering Afsluttende eksamensopgave 7.1. Evaluering af Uddannelsen Centrale indholdselementer Evaluering af uddannelsen Netværksdannelse Implementering af uddannelsen Evaluering af uddannelsen foregår den 25. eller 26. juni Aflevering af afsluttende eksamensopgave Eksamensopgaven skal afleveres elektronisk onsdag den 24. juni 2015, senest kl Karakteren meddeles den uddannelsessøgende skriftligt af uddannelseskoordinatoren onsdag den 19. august Tidsramme for omprøve 1. omprøve: Sidste frist for aflevering af afsluttende eksamensopgave er fredag den 27. november 2015 senest kl omprøve: Sidste frist for aflevering af afsluttende eksamensopgave er fredag den 20. maj 2016 senest kl Har den uddannelsessøgende ikke afleveret eksamensopgaven til den aftalte tidsfrist, betragtes opgaven som ikke bestået. 18

Tema Sygepleje - kompleks klinisk virksomhed. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Tema Sygepleje - kompleks klinisk virksomhed. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Generel klinisk studieplan Modul 11 Tema Sygepleje - kompleks klinisk virksomhed Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår Betegnelse for det kliniske

Læs mere

Kompetenceprofil for sygeplejersker

Kompetenceprofil for sygeplejersker Kompetenceprofil for sygeplejersker Februar 2014 1 Indhold 1.0. Baggrund og formål... 3 2.0. Overordnet rammebeskrivelse... 4 3.0. Begrebsafklaring... 5 3.1. Kvalifikation... 5 3.2. Kompetence... 5 3.3.

Læs mere

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE EN STATUSRAPPORT DANSK SYGEPLEJESELSKAB OG DANSK SYGEPLEJERÅD 1 Dokumentation af sygepleje en statusrapport Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Konferenceudgave

Læs mere

Bente Borg Christensen

Bente Borg Christensen Masterprojekt Guidet Egen-Beslutning i psykiatrisk sygepleje Et kvalitetsudviklingsprojekt af Bente Borg Christensen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet nr. 7/2006

Læs mere

Radiografuddannelsen. Bachelorprojekt. Modul 14. Hold R10V

Radiografuddannelsen. Bachelorprojekt. Modul 14. Hold R10V Modul 14 Hold R10V 10. oktober 2012 Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 14... 3 Prøve... 4 Ansøgning om autorisation... 4 Studieintroduktion... 5... 6 Bachelorseminar... 9 Praktisk

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang

Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler 1. Navn på det kliniske undervisningssted og dets kontaktpersoner Hospitalspsykiatri og hospitalsbaseret distriktspsykiatri.

Læs mere

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje 6.semester Hold 2010 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/

Læs mere

Uddannelsesprogram for. for. hoveduddannelsen i psykiatri. Region Hovedstaden. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for. for. hoveduddannelsen i psykiatri. Region Hovedstaden. Region Sjælland Uddannelsesprogram for for hoveduddannelsen i psykiatri Region Hovedstaden og Region Sjælland Uddannelsesforløb Region Sjælland Region Hovedstaden Bloknr. Neurologi Psykiatri 1 ½ år Næstved Sygehus 1½

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 11 Samfund, gruppe og individ

Modul 11 Samfund, gruppe og individ Modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 11 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder

Læs mere

STUDIEGUIDE. Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme. for studiepakken. Syddansk Universitet 2014-2015

STUDIEGUIDE. Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme. for studiepakken. Syddansk Universitet 2014-2015 STUDIEGUIDE for studiepakken Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme Syddansk Universitet 2014-2015 Side1 Del I: Overblik over Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme... 5 Studiepakkens profil...

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Nr. 113. oktober 2011. 19. årgang DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Modul 5-studerende giver

Læs mere

Barrierer for optimal psykiatrisk behandling

Barrierer for optimal psykiatrisk behandling Dokumentation: Barrierer for optimal psykiatrisk behandling Eksperter har defineret og dokumenteret ti barrierer, som hindrer den bedst mulige behandling af psykisk syge danskere Forfattere: Jeanett Bauer

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference * The nurse s role in the interdisciplinary conference Anslag: 65.803 Udarbejdet af: Henriette Clemencia Kuijt Victor Studienr.: syk10301 Modul 14 F2008B

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Sygepleje - Efterårssemestret 2012 1. semester Kursus 1 (15 ECTS) KBH.

Kandidatuddannelsen i Sygepleje - Efterårssemestret 2012 1. semester Kursus 1 (15 ECTS) KBH. Kursusbeskrivelse: Kandidatuddannelsen i Sygepleje - Efterårssemestret 2012 1. semester Kursus 1 (15 ECTS) KBH. Titel: Kursus 1 Sygeplejens teoriudvikling og kernefaglighed Undervisningstimer: Kursusansvarlige:

Læs mere

Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Hold: Sept./13 Netunderstøttet uddannelse Efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret 2013 Indhold og temaer INDHOLD UDDANNELSESSTRUKTUR... 4 BASISDEL...

Læs mere

STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE. Studietilbud, hvad og hvordan!

STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE. Studietilbud, hvad og hvordan! FAM STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE Studietilbud, hvad og hvordan! FAM OUH Odense Universitetshospital Udarbejdet af: Tenna Kjær April 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅD MED EN SYGEPLEJERSKEPROFIL. miniguide psykiatrien

DANSK SYGEPLEJERÅD MED EN SYGEPLEJERSKEPROFIL. miniguide psykiatrien DANSK SYGEPLEJERÅD KOM I GANG MED EN SYGEPLEJERSKEPROFIL miniguide psykiatrien 1 Kom i gang med en sygeplejerskeprofil Miniguide psykiatrien Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Søren Svendsen Layout:

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000 serviceret af ældreområdet fordelt på brugere,

Læs mere

Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen

Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen 2010 2014 Onkologisk Afdeling R Indholdsfortegnelse Strategi for sygeplejen... 3 Baggrund... 3 Indsatsområder... 4 Uddannelsesmæssige fundament... 4 Uddannelsesniveau...

Læs mere

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model 2012 Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere