STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST"

Transkript

1 STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 STUDIEVEJLEDNINGENS INDHOLD UDDANNELSESFORLØBET STUDIEMULIGHEDER UDDANNELSESREGION NORD UDDANNELSESREGION SYD UDDANNELSESREGION ØST KLINISKE UDDANNELSESSTEDER Uddannelsesregion Nord Uddannelsesregion Syd Uddannelsesregion Øst UDDANNELSESPERIODE 1 PSYKIATRISK SYGEPLEJE KLINISK PSYKIATRISK SYGEPLEJE VIDENSKAB OG FORSKNING PSYKISKE SYGDOMME I FORSKELLIGE PERSPEKTIVER FOREBYGGELSE AF VOLD OG SELVMORD REGULERING AF OMRÅDET UDDANNELSESPERIODE 2 PÆDAGOGIK OG FORMIDLING SUNDHEDSPÆDAGOGIK DIDAKTIK OG PÆDAGOGIK UNDERVISNING, VEJLEDNING OG INFORMATION UDDANNELSESPERIODE 3 KVALITETSUDVIKLING, DOKUMENTATION, TVÆRFAGLIGT OG TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE KVALITETSUDVIKLING DOKUMENTATION TVÆRFAGLIGT OG TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE UDDANNELSESPERIODE 4 AFSLUTTENDE EKSAMENSOPGAVE I PSYKIATRISK SYGEPLEJE EVALUERING AF UDDANNELSEN AFLEVERING AF AFSLUTTENDE EKSAMENSOPGAVE Tidsramme for omprøve...18

3 1. INDLEDNING Velkommen til studievejledningen for Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje uddannelsesregionerne Nord, Syd og Øst. Studievejledningen er fælles for de tre uddannelsesregioner. Studievejledningens indhold I denne vejledning findes en detaljeret oversigtover uddannelsesåret og oversigt over de enkelte uddannelsesperioder, herunder forslag til litteratur. Temaerne i uddannelsesordningen sammenholdt med litteraturforslag, formål og kriterierne for prøve, obligatoriske opgaver og eksamen angiver tilsammen uddannelsens niveau. I øvrigt kan henvises til specialuddannelsens hjemmeside, som er: 1

4 2. UDDANNELSESFORLØBET Uddannelsens opbygning Uddannelsen starter den 4. august 2014 og slutter den 28. juni 2015 Uddannelsen er fordelt på 20 ugers teoretisk undervisning og 25 ugers klinisk uddannelse Der er inkluderet 8½ feriedag i studieåret (5½ ved jul og nytår og 3 dage i forbindelse med påske) De resterende 4 ferieuger og 1½ feriedage skal derfor være afholdt inden studiestart Oversigt gældende for hold 17 Uddannelsesperiode 1 Klinisk psykiatrisk sygepleje Teori 7 uger Klinik 2 uger Teori 4 uger Klinik 5 uger Uge Uge Uge Uge Intern prøve Uddannelsesperiode 2 Pædagogik og formidling Teori 3 uger Uge Klinik 5 uger Uge Ferie 2 dage i uge 52 Ferie 3½ dag i uge 1 Obligatorisk opgave 1 Uddannelsesperiode 3 Kvalitetsudvikling, dokumentation, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Teori 4 uger Klinik 2 uger Teori 2 uger Klinik 6 uger Uge Uge Uge feriedage i uge 14 eller 15 Uge Obligatorisk opgave 2 Uddannelsesperiode 4 Psykiatrisk sygepleje og afsluttende eksamensopgave Teori og klinik 5 uger Uge Afsluttende eksamensopgave 2

5 3. STUDIEMULIGHEDER 3.1. Uddannelsesregion Nord Teoriundervisningen foregår i kursuslokalerne, Toldbodgade 12, 8800 Viborg. Uddannelseskoordinatoren er ansat i Center for Kompetenceudvikling, Region Midtjylland. Udover undervisningslokaler er der tilknyttet grupperum, som kan benyttes/bookes til studie- og gruppearbejde i såvel den teoretiske som den kliniske del af uddannelsen. Der er mulighed for at benytte trådløs internet adgang. De uddannelsessøgende kan benytte Psykiatrisk Forskningsbibliotek, Skovagervej 2, Risskov med mulighed for at få hjælp til litteratursøgning. Inden uddannelsens start afholdes informationsmøde, hvor de uddannelsessøgende og deres nærmeste leder vil få udleveret materiale indeholdende yderligere praktiske oplysninger Uddannelsesregion Syd Teoriundervisningen foregår i Middelfart, Teglgårdsparken 26, 5500 Middelfart. Uddannelseskoordinatoren er ansat i Psykiatri administrationen, Region Syddanmark. Uddannelsen råder over et eksemplar af de mest relevante fagbøger der anvendes på uddannelsen. Man kan desuden blive låner på Psykiatrisk Forskningsbibliotek i Århus. Her har de landets største samling af psykiatrilitteratur. Deres web-adresse er: Inden uddannelsens start afholdes informationsmøde, hvor de uddannelsessøgende og deres nærmeste leder vil få udleveret materiale indeholdende yderligere praktiske oplysninger Uddannelsesregion Øst Teoriundervisningen foregår på Psykiatrisk Center Sct. Hans, Roskilde, Specialuddannelsen, bygning 147, 1. sal. Uddannelseskoordinatoren er ansat i HRU, Gentofte, Region Hovedstaden. Der er undervisningslokaler og 4 grupperum med pc er med internetadgang. Grupperummene kan bookes af de uddannelsessøgende til studiegruppearbejde i både den teoretiske og kliniske del af uddannelsen. Psykiatrisk Center Sct. Hans har et fagbibliotek, hvor der kan lånes bøger samt ydes hjælp til litteratursøgning. Inden uddannelsens start afholdes et informationsmøde, hvor de uddannelsessøgende og deres nærmeste leder vil få udleveret materiale indeholdende yderligere praktiske oplysninger Kliniske uddannelsessteder Uddannelsesregion Nord Den kliniske uddannelse foregår med udgangspunkt i eget ansættelsessted, men med mulighed for, at den uddannelsessøgende kan vælge et andet sted i kortere eller længere tid. Det kliniske uddannelsesforløb planlægges i samarbejde med den uddannelsessøgende, den daglige leder, klinisk vejleder og uddannelseskoordinator ud fra den uddannelsessøgendes fokus og Sundhedsstyrelsens formelle krav om, at den uddannelsessøgende via et varieret patientgrundlag og varierede patientforløb opnår kendskab til de forskellige behandlingsniveauer, der nævnes i 7. Uddannelseskoordinator godkender det planlagte kliniske uddannelsesforløb. 3

6 Uddannelsesregion Syd Den kliniske del af uddannelsen er med udgangspunkt i eget afsnit, hvor der vælges relevante studiebesøg med udgangspunkt i 7 i Cirkulære om specialuddannelsen af sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje. Det kliniske uddannelsesforløb planlægges i samarbejde med den uddannelsessøgende, den daglige leder, klinisk vejleder og uddannelseskoordinator ud fra den uddannelsessøgendes fokus. Umiddelbart efter uddannelsens start afholdes en planlægningssamtale mellem disse fire personer, hvor formål og mål med uddannelsen drøftes. Herunder en drøftelse af hvilke kliniske ophold (udenfor eget afsnit) der kan være relevante i forhold til den uddannelsessøgendes undersøgelse af kliniske problemstillinger Uddannelsesregion Øst Den kliniske uddannelse foregår med udgangspunkt i eget ansættelsessted, center/ hospital/afdeling/afsnit - men med mulighed for, at den uddannelsessøgende kan vælge et andet sted i kortere eller længere tid. Det kliniske uddannelsesforløb planlægges i samarbejde med den uddannelsessøgende, den udvalgte kliniske uddannelsesplanlægger og uddannelseskoordinator, ud fra den uddannelsessøgende interesser og Sundhedsstyrelsens formelle krav om, at den uddannelsessøgende via et varieret patientgrundlag og varierede patientforløb opnår kendskab til de forskellige behandlingsniveauer, der nævnes i 7. Uddannelseskoordinator godkender det planlagte, kliniske uddannelsesforløb. De kliniske uddannelsessteder er godkendt af den lokale repræsentant i det regionale uddannelsesråd eller en person, der er bemyndiget hertil. 4

7 4. UDDANNELSESPERIODE 1 PSYKIATRISK SYGEPLEJE Varighed 18 uger bestående af 11 ugers teoriundervisning og 7 ugers klinisk uddannelse svarende til 23,5 ECTS point. Temaer: Klinisk psykiatrisk sygepleje Videnskab og forskning Psykiske sygdomme i forskellige perspektiver Aggression, vold og selvmord Regulering af området 4.1. Klinisk psykiatrisk sygepleje Centrale indholdselementer: Den psykiatriske sygeplejes historie og samtidshistorie Omsorgs- og sygeplejeteori i en psykiatrisk kontekst Etik, værdier og etiske dilemmaer Psykopatologi, den diagnostiske proces og de diagnostiske instrumenter Det relationelle aspekt Recovery, empowerment og rehabilitering Netværk og pårørendeforeninger Patientologi Den sociale konstruktion og hverdagsliv Stigmatisering og udstødelse Sundhedsfremme, sundhed og uligheder i sundhed Litteraturforslag Adamsen L Klinisk sygepleje definitioner, kerneområder og klinisk forskning. I: P Ramhøj, I Egerod og J Taleman (red.), Klinisk sygepleje, Akademisk Forlag, Viborg. Andersen T Reflekterende processer. Samtaler og samtaler om samtalerne, Dansk Psykologisk Forlag, Virum, 3. udgave. Antonovsky A Helbred.ets mysterium, Hans Reitzels Forlag, Askheim OP og Starrin B Empowerment teori og praksis, Gyldendal Akademisk, Oslo. Barker P og Buchanan-Barker P The Tidal Model a guide for Mental Health Professionals, Brunner-Routledge, Hove. Sundhedsministeriet Bekendtgørelse om specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje, Sundhedsministeriet den 10. juni 1996, nr Buus N (red.) Psykiatrisk sygepleje, Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsstyrelsens cirkulære 1996 Cirkulære om specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje. Sundhedsstyrelsens cirkulære den 4. juli 1996, nr Eide H og Eide T Kommunikation i praksis relationer, samspil og etik i socialfagligt arbejde, Klim, Aarhus. Eliassen H og Seikula J (red.) Reflekterende processer i praksis. Klientsamtaler, vejledning, konsultasjon og forskning. Universitetsforlaget, Oslo. Eplov LF, Korsbæk L, Petersen L og Olander M Psykiatrisk & psykosocialt rehabilitering: en recoveryorienteret tilgang, Munksgaard, 5

8 Gildberg F A Reconstructing Normality: Interactional Characteristics of Forensic Mental Health Nursing, Enheden for Sygeplejeforskning, Syddansk Universitet, Odense. Graubæk A Patientologi: At være patient, Gads Forlag, Grove M og Topsøe-Jensen N årstal ukendt. Sygeplejefaglig ordbog, Gyldendals undervisning, Hansen JE, Rønnow E og Thorgaard L (red.) Relationsbehandling i psykiatrien: Håndbog for relationsbehandlere, Hertevig Forlag, Stavanger, Bind V. Hummelvoll JK Helt ikke stykkevis og delt psykiatrisk sykepleie og psykisk helse, Gyldendal Akademisk, Oslo, 7. udgave. Hummelvoll JK Helt ikke stykkevis og delt, Hans Reitzels Forlag, København, 4. revidered.e udgave. Hummelvoll JK og Lindstrøm U (red.) Nordiska perspektiv på psykiatrisk omvårdnad, Studentlitteratur, Lund. Hummelvoll JK Psykiatrisk sygepleje. I: E Simonsen og B Møhl (red.), Grundbog i psykiatri, Hans Reitzels Forlag, Husted J Etiske teorier, Hans Reitzel forlag, Høilund P og Juul S Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde, Hans Reitzels Forlag, Jensen T og Johnsen T Sundhedsfremme i teori og praksis: En lære-, debat- og brugsbog på grundlag af praksisbeskrivelser, Philosophia, Ringkøbing, 2. udgave. Jørgensen K Kommunikation for sundhedsprofessionelle, Gads Forlag, København, 2. udgave. Kirkevold M Sygeplejeteorier analyse og evaluering, Munksgaard, København, 3. udgave. Krogh G Begreper i psykiatrisk sykepleie sykepleiediagnoser, ønsket pasientstatus og sykepleintervensjoner, Fagboglaget, Oslo, 2. udgave. Lauveng A I morgen var jeg altid en løve, Akademisk, Lauveng A Unyttig som en rose, Akademisk, Lauveng A Egentlig altid mest levende om unge og psykisk sygdom, Akademisk, Mark E Sygeplejeetiske retningslinjer. Sygeplejersken, nr. 34, s Martinsen B, Norlyk A og Dreyer P (red.) Patientperspektivet en kilde til viden, Munksgaard, Danmark. Martinsen K Løgstrup og sygeplejen, Klim, Aarhus. Morgan A Narrative samtaler: en introduktion, Hans Reitzels Forlag, Peplau H Interpersonal Relations in Nursing, Palgrave Macmillan, Houndmills 6

9 Peplau H Interpersonal techniques: The Crux and Psychiatric Nursing. American Journal and Nursing; (6): Petersen K Brugerinddragelse i rehabilitering: En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv Ph.d.-afhandling, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. Romme M og Escher S Giv stemmerne mening: Metoder i arbejdet med stemmehørere, Systime Academic, Aarhus. Seikkula J Åpne samtaler, Aschehoung, Otta, Tano. Smith M Selvskadende adfærd fra offer til sejrherre, Forlaget PsykoVision, Søborg. Socialministeriet og Indenrings- og Sundhedsministeriet Fælles værdier i indsatsen for mennesker med en sindslidelse: Respekt faglighed ansvar. 0for%20mennesker.pdf Sundhedsstyrelsen Specialuddannelse for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje: Rapport fra udvalget vedrørende etablering. Sundhedsstyrelsen Thorgaard L og Hagn E Relationsbehandling i psykiatrien: Gode relationsbehandlere og god miljøterapi, Hertevig Forlag, Stavanger, 2. udgave, Bind I. Thorgaard L Relationsbehandling i psykiatrien: Empatiens bevarelse i relationsbehandlingen i psykiatrien, Hertevig Forlag, Stavanger, Bind II. Thorgaard L Relationsbehandling i psykiatrien: Dynamisk psykoseforståelse og dynamisk relationsbehandling, Hertevig Forlag, Stavanger, Bind III. Thorgaard L Relationsbehandling i psykiatrien: Individuel mestring og mestring i relation, Hertevig Forlag, Stavanger, Bind IV. Tomey A og Alligod M (red.) Sygeplejeteoretikere. Bidrag og betydning for moderne sygepleje, Munksgaard, Topor A Recovery at komme sig efter alvorlige psykiske lidelser, Hans Reitzels Forlag, Topor A Fra patient til person: Hvad hjælper mennesker med svære psykiske problemer?, Akademisk Forlag, Travelbee J Mellommenneskelige forhold i sykepleie, Universitetsforlaget, Oslo. Sundhedsstyrelsen Uddannelsesordning. Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje i uddannelsesregionerne nord syd øst. Sundhedsstyrelsen den 14. september

10 4.2. Videnskab og forskning Centrale indholdselementer: Videnskabsteori Argumentations- og analysestrategi Forskning, evidens og best practice Litteraturforslag Andersen I Den skinbarlige virkelighed: Om vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne, Samfundslitteratur, Fred.eriksberg, 4. udgave. Becker L Indføring i tekstanalyse, Samfundslitteratur, Fred.eriksberg, 2. udgave. Bjerrum M Fra problem til færdig opgave, Akademisk Forlag, Boolsen MW Kvalitative analyser At finde årsager og sammenhænge, Hans Reitzels Forlag, Birkler J Videnskabsteori, Munksgaard, Buus N og Kristiansen H Litteratursøgning i praksis begreber, strategier og modeller. Sygeplejersken, nr. 10, s Dysthe O, Hertzberg F og Hoel TL Skrive for at lære Faglig skrivning i de videregående uddannelser, Forlaget Klim, Aarhus. Halkier B Fokusgrupper, Samfundslitteratur, Fred.eriksberg, 2. udgave. Hedelund L og Jørgensen PS Mundtlig eksamen med skriftligt materiale/synopsis, Samfundslitteratur, Fred.eriksberg. TIL KAREN: OVENFOR HEDDER FORLAGET BARE: SAMFUNDSLITTERATUR HVILKEN ER KORREKT? Hegelund S Akademisk argumentation Skriv overbevisende opgaver på de videregående uddannelser, Samfundslitteratur, Fred.eriksberg. TIL KAREN: SAMME PROBLEM SOM OVENFOR Hummelvoll J (red.) Kunnskapsdannelse i praksis Handlingsorienteret forskningssamarbeid i akutpsykiatrien, Universitetsforlaget, Oslo. Honneth A og Willing R (red.) Behovet for anerkendelse, Hans Reitzels Forlag, Juul S Epidemiologi og evidens, Munksgaard, København, 2. udgave. Jørgensen BB og Steenfeldt VØ Med sygeplejeteori som referenceramme i forskning og udvikling, Gads Forlag, København K. Jørgensen M og Philips LP Diskursanalyse som teori og metode, Samfundslitteratur, Roskilde Universitetsforlag, Roskilde. Jørgensen T, Christensen E og Kampmann J (red.) Klinisk Forskningsmetode en grundbog, Munksgaard, København, 3. udgave. Kvale S og Brinkmann S Inteview - introduktion til et håndværk, Hans Reitzels Forlag, 8

11 Launsø L, Rieper O og Olsen L Forskning om og med mennesker Forskningstyper og forskningsmetoder i samfundsforskningen, Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, København, 6. udgave. Lindahl M og Juhl C Den Sundhedsvidenskabelige opgave Vejledning og værktøjskasse, Munksgaard Danmark, København, 2. udgave. Malderud K Kvalitative metoder i medisinsk forskning en innføring, Universitetsforlaget, Oslo, 3. udgave. Rahbek B Når mennesket undrer sig: vestlige tanker gennem 2500 år, Lindhardt og Ringhof, Viborg, 3. udgave. Ramian K Casestudiet i praksis, Hans Reitzels Forlag, Reinecker L og Jørgensen PS Den gode opgave Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser, Samfundslitteratur, Fred.eriksberg, 4. udgave. Riis AH Kulturmødets hermeneutik en filosofisk analyse af kulturmødets forudsætninger, Forlaget Univers, Gylling. Rosenbaum B Psykiatri som videnskab. I: E Simonsen og B Møhl (red.), Grundbog i psykiatri, Hans Reitzels Forlag, Viborg. Simonsen E og Møhl B Evidensbaseret klinisk praksis. I: E Simonsen og B Møhl (red.), Grundbog i psykiatri, Hans Reitzels Forlag, Viborg. Vallgarda S og Koch L (red.) Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab, Munksgaard Danmark, København, 4. udgave. 9

12 4.3. Psykiske sygdomme i forskellige perspektiver Centrale indholdselementer: Psykopatologi, den diagnostiske proces og diagnostiske intstrumenter Somatiske lidelser Behandlingsmetoder Differentiale diagnoser Sygdomsforebyggelse i forskellige perspektiver Sygdoms- og sundhedsbegreber Transkulturel psykiatri Litteraturforslag Alberdi F Transkulturelt psykiatri. I: E Simonsen og B Møhl (red.), Grundbog i psykiatri, Hans Reitzels Forlag, Viborg. Allen J Mentaliseringsbaseret behandling i teori og praksis, Hans Reitzels Forlag, Andreasen RE (red.) Perspektiver på plejeværdier i praksis, Philosophia, Aarhus. Beck J Kognitiv terapi: teori, udøvelse og refleksion, Akademisk Forlag, Aarhus. Broberg A, Granqvist T, Ivarsson T og Mothander P Tilknytningsteori. Betydningen af nære følelsesmæssige relationer, Hans Reitzels Forlag, Buus N Da sygeplejerskerne fik deres plads i psykiatrien. Sygeplejersken, nr. 35, s Buus N Communication among mental health nurses: A field study of mental health nursing practices, Faculty of Health Sciences, University of Southern Denmark. Buus N (red.) Psykiatrisk sygepleje, Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, Dalby M, Trillingsgaard A og Østergaard J (red.) Børn der er anderledes: hjernens betydning for barnets udvikling, Psykologisk Forlag, Damm D og Thomsen PH Børneliv i kaos, Hans Reitzels Forlag, København, 2. udgave. Danske Regioner Kvalitet i psykiatrien - ny dagsorden for diagnostik og behandling. 20i%20psykiatrien.ashx Danske Regioner Retspsykiatri - kvalitet og sikkerhed. spsykiatri%20kvalitet%20og%20sikkerhed_2011.ashx Etisk Råd Medicinsk optimering. Etiske overvejelser og anbefalinger. 6BF5970CE335%7D Foucault M Galskabens historie i den klassiske periode, Det Lille Forlag, Goffman E Anstalt og menneske: Den totale institution socialt set, Jørgen Paludan, 10

13 Gulmann N Praktisk gerontopsykiatri, Hans Reitzels Forlag, København, 3. udgave. Gøtzsche P C Dødelig medicin og organiseret kriminalitet: hvordan medicinalindustrien har korrumperet sundhedsvæsenet, People's Press. Heinskou T Miljøterapi på dynamisk grundlag, Hans Reitzels Forlag, København, 1. udgave. Hertz S Børne og ungdomspsykiatri: nye perspektiver og uanede muligheder, Akademisk Forlag, København, 1. udgave. Holm L og Oestrich I (red.) Kognitiv miljøterapi: at skabe et behandlingsmiljø i ligeværdigt samarbejde, Dansk Psykologisk Forlag, København, 2. udgave. Jørgensen C Personlighedsforstyrrelser moderne relationel forståelse og behandling af borderline-lidelse, Akademisk Forlag, København, 2. udgave. Kitwood T En revurdering af demens personen kommer i første række, Dafolo. Kragh-Sørensen P, Mors O og Parnas P (red.) Klinisk Psykiatri, Munksgaard, København, 3. udgave. Kringlen E Psykiatriens samtidshistorie, Hans Reitzels Forlag, Larsen E Miljøterapi med barn og unge, Universitetsforlaget, København K. Leininger M Culture care diversity and universality: a worldwide nursing theory, Jones and Bartlett. Miller W og Rollnick S Motivationssamtalen, Hans Reitzels Forlag, Mørk M og Rosenberg N Kognitiv terapi nyeste udvikling, Hans Reitzels Forlag, Mørch M og Rosenberg N (red.) Kognitiv terapi: Modeller og metoder, Hans Reitzels Forlag, Rasborg L Miljøterapi med børn og unge, Akademisk Forlag, København, 2. udgave. Simonsen E og Møhl B (red.) Grundbog i psykiatri, Hans Reitzels Forlag, Sundhedsstyrelsen Antipsykotisk polyfarmaci i behandlingen af skizofreni. En medicinsk teknologivurdering. 20skizofreni%20-%20en%20medicinsk%20teknologivurdering.aspx Sundhedsstyrelsen Fysisk aktivitet - håndbog om forebyggelse og behandling. Sundhedsstyrelsen , Anvendelse af tvang i psykiatrien. Sundhedsstyrelsen Psykisk syge kriminelles, forløb Sundhedsstyrelsen Undersøgelse af behandlingsforløb hvor psykisk syge begår alvorlig kriminalitet. 11

14 11.pdf Thomsen P og Skovgaard AM Børne og ungdomspsykiatri. En lærebog om børn og unges psykiske sygdomme, FADL s Forlag, København, 2. udgave. Videbech P, Rosenberg R og Jørgensen P (red.) Klinisk neuropsykiatri: fra molekyle til sygdom, FADL s Forlag, Whitaker R Den psykiatriske epidemi: illusionen om mirakelpillen, PsykoVision. WHO JCD Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser klassifikation og diagnostiske kriterier, Munksgaard Danmark, København, 17. revidered.e udgave Forebyggelse af vold og selvmord Centrale indholdselementer: Konflikthåndtering Metoder til forebyggelse af vold Forebyggelse af tvang, forebyggelsessamtaler, opfølgningssamtale/eftersamtale Observationsgrader og skærmningsniveauer Forebyggelse af selvmord Litteraturforslag Eide H og Eide T Kommunikasjon i relasjoner Samhandling, konfliktløsning, etikk, Gyldendals Akademisk, Oslo, 2. revidered.e udgave. Gergen K Relationel tilblivelse, Psykologisk Forlag, København K. Madsen B, Nordentoft M og Zøllner L Når selvmordet truer livet til debat, Munksgaard, Møhl B og Schultz V Den voldelige og aggressive patient. I: E Simonsen og B Møhl (red.), Grundbog i psykiatri, Hans Reitzels Forlag, Nordentoft M Selvmord og selvmordsforsøg. I: O Mors, P Kragh-Sørensen og J Parnas (red.), Klinisk psykiatri, Munksgaard Danmark, København, 3. udgave. Nordentoft M Den suicidale patient. I: E Simonsen og B Møhl (red.), Grundbog i psykiatri, Hans Reitzels Forlag, Stänicke L Selvmord og vurdering af selvmordsrisiko. I: F Skårderud, S Haugsgjerd og E Stänicke (red.), Psykiatribogen sind krop samfund, Hans Reitzels Forlag, Sundhedsstyrelsen Vurdering og visitation af selvmordstruede, 2. udgave. 0-%20Raadgivning%20til%20sundhedspersonale.aspx Vindeløv V Konfliktmægling, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København Ø. 12

15 4.5. Regulering af området Centrale indholdselementer: Psykiatriloven Sundhedsloven Straffeloven Serviceloven 71 Udvalget Ombudsmandsinstitutionen Sundhedsstyrelsen Litteraturforslag Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=10339 Den akutte indsats i psykiatrien planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen. Klageadgang. National strategi for psykiatri. Fælles værdier i indsatsenfor mennesker med sindslidelse. n%20for%20mennesker.pdf En psykiatri i verdensklasse. Patientombud. %20dokumenter/Billeder/Fig_nyt_system.ashx Serviceloven. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Straffeloven. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Sundhedsloven. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Sundhedsstyrelsen Vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen opfølgning efter udskrivning mv. for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger. ingsplaner%20tvangsfiksering%20ogtvungen%20opfoelgning%20efter%20udskrivning%20mv% 20for%20patienter%20indlagt%20paa%20psykiatriske%20afdelinger%20- %20til%20landets%20psykiatriske%20afdelinger.aspx 13

16 5. UDDANNELSESPERIODE 2 PÆDAGOGIK OG FORMIDLING Varighed otte uger bestående af tre ugers teori og fem ugers klinik svarende til 9,5 ECTS point Temaer Sundhedspædagogik Didaktik og pædagogik Undervisning, vejledning og information 5.1. Sundhedspædagogik Centrale indholdselementer Sundhedspædagogiske teorier og metoder Sygdom og sundhed i et sundhedspædagogisk perspektiv Litteraturforslag Carlsson M, Simovska V og Bruun Jensen B (red.) Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: teori, forskning og praksis, Aarhus Universitetsforlag, Aarhus. Glasdam S (red.) Folkesundhed i et kritisk perspektiv, Dansk sygeplejeråd, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, Mach-Zagal M og Suagstad T Sundhedspædagogik for praktikere, Munksgaard Danmark, 3. udgave. Wistoft K Sundhedspædagogik Viden og værdier, Hans Reitzels Forlag, 5.2. Didaktik og pædagogik Centrale indholdselementer Didaktikkens pædagogiske komponenter Pædagogiske teorier og metoder Læringsteorier og metoder Litteraturforslag Elkær B Når læring går på arbejde. Et pragmatisk blik på læring, Forlaget Samfundslitteratur, Fred.eriksberg. Hilde H og Hippe E Læring gennem oplevelse, forståelse og handling En studiebog i didaktik, Nyt Nordisk Forlag A/S, København, 2. udgave. Illeris K (red.) Læringsteorier seks aktuelle forståelser, Roskilde Universitetsforlag, Roskilde. Illeris K Læring, Roskilde Universitetsforlag, Roskilde, 2. revidered.e udgave. Illeris K Voksenuddannelse og voksenlæring, Roskilde Universitetsforlag, Fred.eriksberg. Jean L og Wenger E Situeret læring og andre tekster, Hans Reitzels Forlag, Tveiten S Pedagogikk i sykepleiepraksis, Fakbogforlaget, Bergen, 2. udgave. Wahlgren B Voksnes læreprocesser Kompetenceudvikling i uddannelse og arbejde, Akademisk Forlag, 14

17 Wegner E Praksisfællesskaber læring, mening og identitet, Hans Reitzels Forlag, Ziehe T Øer af intensitet i et hav af rutine, Forlaget Politisk Revy, 5.3. Undervisning, vejledning og information Centrale indholdselementer Undervisning, vejledning eller information til patienter, pårørende og faglige samarbejdspartnere Psykoedukation Litteraturforslag Granum V Praktisk pasientundervisning, Fagbokforlaget, Bergen. Løve T Vejledning ansigt til ansigt teorier og metoder i den individuelle vejledning, Studie og Erhverv, 2. udgave. Merinder L og Hougaard E Psykoeducation. I: P Jørgensen og NK Rosenberg (red.), Kognitiv behandling af skizofrene, Hans Reitzels Forlag A/S, Region Syddanmark og Stenocenter for sundhedsfremme Sundhedspædagogik i patientuddannelse. En litteraturbaseret gennemgang af udvalgte sundhedspædagogiske begrebers anvendelse i patientuddannelse. Sundhedsstyrelsen 2005, Patientskoler og gruppebaseret patientundervisning: en litteraturgennemgang med fokus på metoder og effekt. Tveiten S Veiledning mer enn ord, Fagbokforlaget, Oslo, 3. udgave 6. UDDANNELSESPERIODE 3 KVALITETSUDVIKLING, DOKUMENTATION, TVÆRFAGLIGT OG TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE Varighed 14 uger, bestående af seks ugers teori og otte ugers klinik svarende til 17 ECTS point Temaer Kvalitetsudvikling Dokumentation Tværfagligt- og tværsektorielt samarbejde 6.1. Kvalitetsudvikling Centrale indholdselementer Kvalitetsteorier og strategier Data Metodeudvikling Forskning, evidens og best pratice Referenceprogrammer, kliniske retningslinjer Evalueringsteorier og metoder Bruger- og pårørende undersøgelser, tilfredshedsundersøgelser og evalueringer Patientsikkerhed, utilsigtede hændelser og nærved hændelser Akkreditering, Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) 15

18 Litteraturforslag Center for kliniske retningslinjer, Dahler-Larsen P Evaluering kortlagt, Systime, Aarhus. Dahler-Larsen P g Krogstrup HK Nye veje i evaluering, Systime, Aarhus. Dahler-Larsen P Selvevalueringens hvide sejl, Syddansk Universitetsforlag, Odense. Dansk selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren,.http://www.dsks.dk/dk/ Danske Regioner 2009, 2010, Patienterne og de pårørende har ordet - undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark andsrapport% ashx Danske Regioner 2011, Kvalitet i psykiatrien - ny dagsorden for diagnostik og behandling. 20i%20psykiatrien.ashx Ehnfors M, Ehrenberg A og Thorell-Ekstrand I VIPS_bogen: Om en forskningsbaserad model for dokumentation av omvardnad i patientjournalen, Forlag Vardforbundet SHSTF. Fraser SW Fremskynde spred.ning af god praksis: en arbejdsbog, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. IKAS, Institut for Kvalitet og Akkred.itering i sundhedsvæsenet. Jørgensen P, Mainz J og Rosenberg R Psykiatri. Forskning, teknologivurdering og kvalitetsudvikling, Munksgaard, Krogstrup HK Evalueringsmodeller, Systime Academica, Aarhus, 2. udgave. Krøll V (red.) Kliniske retningslinjer, hvorfor og hvordan en håndbog, Munksgaard Danmark. Mainz J, Bartels P, Bek T, Pedersen KM, Krøll V og Rhode P (red.) Kvalitetsudvikling i praksis, Munksgaard, Medicinsk teknologivurdering MTV. Pedersen BL og Mogensen T (red.) Patientsikkerhed fra sanktion til læring, Munksgaard Danmark, Ramhøj P, Egerod I og Taleman J Klinisk Sygepleje Praksis og udvikling, Akademisk Forlag, København, Bind 1. Servicestyrelsen. Sundhedsstyrelsen. Referenceprogrammer Zoffmann V 2005, Guidet egenbeslutning. utning%20aug.%2005.pdf 16

19 6.2. Dokumentation Centrale indholdselementer Empiri Formål med og dokumentation af sygeplejen Dokumentationsmodeller Indhold og struktur i dokumentation Ansvar og kompetence i forhold til dokumentation Dokumentation og kvalitet Dokumentation af sygeplejen i sammenhæng med patientforløb Litteraturforslag Björkdal A Psyk-Vips at dokumentere psykiatrisk sygepleje ifølge VIPS-modellen, Studentlitteratur, Lund. Björvell K Sygeplejerskens dokumentation en praktisk håndbog, Studentlitteratur, Lund. Egerod I Dokumentation og kvalitetsudvikling, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København, 2. udgave. Se også litteraturforslag under 6.1. Kvalitetsudvikling 6.3. Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Centrale indholdselementer Organisering af plejen Organisering og opgaveløsning mellem primær og sekundær psykiatri Monofaglighed, flerfaglighed og tværfaglighed Sammenhængende patientforløb Pakkeforløb/accelererede forløb Sundhedsaftaler Netværksarbejde Udskrivningsaftaler, koordinationsplaner og tvungen opfølgning Litteraturforslag Blinkenberg S Socialpsykiatri. I: E Simonsen og B Møhl (red.), Grundbog i psykiatri, Hans Reitzels Forlag, Danske Regioner 2011, Benchmarking af psykiatrien. marking%20af%20psykiatrien% ashx Heinskou T Organisationskultur. I: E Simonsen og B Møhl (red.), Grundbog i psykiatri, Hans Reitzels Forlag, Høilund P og Juul S Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde, Hans Reitzels Forlag, Just E og Nordentoft MH Tværfaglig praksis, Hans Reitzels Forlag, Lindhardt A Psykiatriens organisering. I: E Simonsen og B Møhl (red.), Grundbog i psykiatri, Hans Reitzels Forlag, Rhode P, Krøll V og Mainz J Patientforløb som sundhedsvæsenets udfordring. I: J Mainz, P Bartels, T Bek, KM Pedersen, V Krøll og P Rhode (red.), Kvalitetsudvikling i praksis, Munksgaard Danmark, 17

20 Rose Hjortbak B (red.) Sundhedsvæsenet på tværs: opgaver, organisation og regulering, Munksgaard, København, 2. udgave. Sundhedsstyrelsen 2011, Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien. Sundhedsaftaler, Vendsborg P Distriktspsykiatri. I: E Simonsen og B Møhl (red.), Grundbog i psykiatri, Hans Reitzels Forlag, 7. UDDANNELSESPERIODE 4 AFSLUTTENDE EKSAMENSOPGAVE I PSYKIATRISK SYGEPLEJE Varighed fem uger svarende til 10 ECTS point Den uddannelsessøgende er ikke tilknyttet et specifikt kliniksted, men kan selvstændigt planlægge studiebesøg efter behov. Temaer Afslutning af uddannelsen og evaluering Afsluttende eksamensopgave 7.1. Evaluering af Uddannelsen Centrale indholdselementer Evaluering af uddannelsen Netværksdannelse Implementering af uddannelsen Evaluering af uddannelsen foregår den 25. eller 26. juni Aflevering af afsluttende eksamensopgave Eksamensopgaven skal afleveres elektronisk onsdag den 24. juni 2015, senest kl Karakteren meddeles den uddannelsessøgende skriftligt af uddannelseskoordinatoren onsdag den 19. august Tidsramme for omprøve 1. omprøve: Sidste frist for aflevering af afsluttende eksamensopgave er fredag den 27. november 2015 senest kl omprøve: Sidste frist for aflevering af afsluttende eksamensopgave er fredag den 20. maj 2016 senest kl Har den uddannelsessøgende ikke afleveret eksamensopgaven til den aftalte tidsfrist, betragtes opgaven som ikke bestået. 18

STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST 2013-2014

STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST 2013-2014 STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST 2013-2014 23. januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... side 1 2. UDDANNELSESFORLØBET...

Læs mere

STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST

STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST 2012 / 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...side 1 2. UDDANNELSESFORLØBET...

Læs mere

Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE

Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST 2011 / 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje

Udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje Udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8

Læs mere

STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD SYD SJÆLLAND HOVEDSTADEN

STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD SYD SJÆLLAND HOVEDSTADEN STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD SYD SJÆLLAND HOVEDSTADEN 2016-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 1 STUDIEVEJLEDNINGENS

Læs mere

Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst

Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst Informationsmateriale til Hold 18 Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst 2015-2016 Information om specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje Uddannelsen Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk

Læs mere

Informationsmateriale til Hold 19. Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst

Informationsmateriale til Hold 19. Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst Informationsmateriale til Hold 19 Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst 2016-2017 Information om specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje Uddannelsen Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk

Læs mere

Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSE FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE

Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSE FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSE FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD SYD ØST Godkendt af Sundhedsstyrelsen 14. september

Læs mere

Informationsmateriale til Hold 20. Uddannelsesregion Nord, Syd, Sjælland og Hovedstaden

Informationsmateriale til Hold 20. Uddannelsesregion Nord, Syd, Sjælland og Hovedstaden Informationsmateriale til Hold 20 Uddannelsesregion Nord, Syd, Sjælland og Hovedstaden 2017-2018 Information om specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje Uddannelsen Specialuddannelsen for sygeplejersker

Læs mere

Informationsmateriale til Hold 21. Uddannelsesregion Nord, Syd, Sjælland og Hovedstaden

Informationsmateriale til Hold 21. Uddannelsesregion Nord, Syd, Sjælland og Hovedstaden Informationsmateriale til Hold 21 Uddannelsesregion Nord, Syd, Sjælland og Hovedstaden 2018-2019 Information om specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje Uddannelsen Specialuddannelsen for sygeplejersker

Læs mere

Forslag til litteratur for sygeplejestuderende på modul 8 modul 11 modul 12 på Psykiatrisk Center Nordsjælland

Forslag til litteratur for sygeplejestuderende på modul 8 modul 11 modul 12 på Psykiatrisk Center Nordsjælland Forslag til litteratur for sygeplejestuderende på modul 8 modul 11 modul 12 på Psykiatrisk Center Nordsjælland PCN 2014.02.04 Kære studerende, Vores litteraturliste er bygget op således, at den tager udgangspunkt

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSE FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD SYD ØST

UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSE FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD SYD ØST Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSE FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD SYD ØST Godkendt af Sundhedsstyrelsen 14. september

Læs mere

Obligatorisk litteraturliste på ergoterapeutuddannelsen i Aarhus August 2014 Juli 2015

Obligatorisk litteraturliste på ergoterapeutuddannelsen i Aarhus August 2014 Juli 2015 Udfold dit talent VIA University College Obligatorisk litteraturliste på ergoterapeutuddannelsen i Aarhus August 2014 Juli 2015 Modul Litteratur M1 M2 M3 M4 M5 M6P M6S M7S M8P M10 M11 M12 M13 M14 Bojsen-Møller

Læs mere

UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST

UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST Godkendt af Sundhedsstyrelsen 15. juni 2015 på dispensation til at gælde for specialuddannelsen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Hummelvoll, J. K.: Møde mennesker med hukommelsessvækkelse. 1. oplag, kapitel 13, side 410-428 19

Hummelvoll, J. K.: Møde mennesker med hukommelsessvækkelse. 1. oplag, kapitel 13, side 410-428 19 Aarhus Universitetshospital Risskov Sengeafsnit M2 Pensumliste til sygeplejestuderende Modul 8 Sengeafsnit M2 Skovagervej 2 DK- 8240 Risskov Tel. +45 784 71410 Revideret august 2012 antal sider Buus, Niels

Læs mere

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Den overordnede professionsfaglige problemstillinger i modulet retter sig mod: Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og

Læs mere

EVALUERING som redskab til kvalitetsudvikling

EVALUERING som redskab til kvalitetsudvikling EVALUERING som redskab til kvalitetsudvikling Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrien Viborg, den 4. april 2013 www.cfk.rm.dk Programmet 09.00-09.45: Introduktion 09.45-10.00: Pause 10.00-12.00:

Læs mere

Hold 14 II Forår 2016

Hold 14 II Forår 2016 Læseplan for Modul 8 - den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi Den overordnede professionsfaglige problemstillinger i modulet retter sig mod: Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2Vy November 23, uge 46-47 Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling... 2 2. Modulets tema:

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse til specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje

Bekendtgørelse om uddannelse til specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje BEK nr 1083 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 2-1012-97/1 Senere ændringer

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2V X August 203, uge 35-36 Modul 8 Hold S2V X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse....0

Læs mere

Simonsen, E og Møhl, B., Grundbog i psykiatri. (2010). Hans Reitzels Forlag. s. 33-53 og s. 149-157.

Simonsen, E og Møhl, B., Grundbog i psykiatri. (2010). Hans Reitzels Forlag. s. 33-53 og s. 149-157. Bilag A Pensumliste for Regionspsykiatrien Vest, Herning, Modul 8 Selvvalgt pensum kan hentes fra faglitteratur relateret til jeres speciale. Evt. fra den litteratur vi har angivet som supplerende. Selvvalgt

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. At søge, sortere, tilegne sig og vurdere praksis-, udviklings-, og forskningsbaseret viden med relevans for professionsområdet. 2. At

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Hold: SYPL-2013-feb, forår 2015 Revideret 15.01.2015 1 Indhold Modul 9 - Sygepleje, etik og videnbaseret

Læs mere

Modulguide for modul 8 Sygepleje, Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Hold SVS12-NET Modul: 8

Modulguide for modul 8 Sygepleje, Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Hold SVS12-NET Modul: 8 Modulguide for modul 8 Sygepleje, Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SVS12-NET Modul: 8 1 Introduktion til Modulets temaer Undervisningen på modul 8 har fokus på sygeplejefaglige problemstillinger

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE

UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD (Region Nordjylland og Region Midtjylland) SYD SJÆLLAND HOVEDSTADEN Godkendt af Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Sundhedsuddannelserne

Sundhedsuddannelserne Sundhedsuddannelserne Modul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Monofaglig undervisning i radiografuddannelsen Hold R08S 17. august 2009 Ret til ændringer forbeholdes Indhold

Læs mere

Forskning i og udvikling af professionspraksis

Forskning i og udvikling af professionspraksis Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel: Forskning i og udvikling af professionspraksis 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes: University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis ECTS point 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220 Odense NØ Valgfagsansvarlig uddannelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOB11 MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sygepleje Farmakologi Sygdomslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 8 Psykisk syge

Læs mere

Sygeplejefaglig referenceramme

Sygeplejefaglig referenceramme Professionalisme, holdninger & værdier i sygeplejen Sygeplejefaglig referenceramme sygehuslillebaelt.dk Sygeplejefaglig referenceramme 1. INDLEDNING De ledende sygeplejersker og kliniske sygeplejespecialister

Læs mere

Udkast til Forretningsorden for DKL (bilag 1). Konklusion Drøftelse af: at uddannelsesperiodernes struktur er forskellig på landsplan, se bilag

Udkast til Forretningsorden for DKL (bilag 1). Konklusion Drøftelse af: at uddannelsesperiodernes struktur er forskellig på landsplan, se bilag Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Specialuddannelsen Psykiatrisk Center Sct. Hans Tofteparken, Bygning 147, 1. sal. BKK/hm Referat godkendt den 15. december 2011 Referat fra møde i Det Koordinerende

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S3V x og y Efterår 24, uge 36 og 39 / uge 47 og 5 Modul 8 Hold S3V x og y Indhold. Modulets

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Teoretisk undervisning. Modulbeskrivelse Modul 14 - Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S12Sx+y Uge 41, 2015 uge 4, 2016 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2S Forår 24, uge 7 og / uge 8 og 2 Modul 8 Hold S2S Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling...

Læs mere

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 567 Efteråret 2015 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ, hvor intet andet er nævnt Dato Uge 34 Lokale Tidspunkt Emne Underviser

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 17.03.2015 Hold Sept. 2013 1 Indhold Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 5. Hold ss2012va, ss2012vea & ss2013seb. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 5. Hold ss2012va, ss2012vea & ss2013seb. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 3. semester - modul 5 Hold ss2012va, ss2012vea & ss2013seb Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 5 TVÆRPROFESSIONEL VIRKSOMHED...

Læs mere

Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering

Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering Modul 1: Introduktion til videnskabsteori og -metode (med forbehold for ændringer) MR 14, efterårssemester 2014 Undervisning i weekenderne den 5. - 6. september,

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Nyhedsbrev Specialuddannelsen for sygeplejersker i Psykiatrisk sygepleje

Nyhedsbrev Specialuddannelsen for sygeplejersker i Psykiatrisk sygepleje Nyhedsbrev Specialuddannelsen for sygeplejersker i Psykiatrisk sygepleje MAY 11, 2015 ÅRGANG 1, NUMMER 3 Hvad arbejdes der med på specialuddannelsen på hold 17? Det summer af PSYKIATRISK SYGEPLEJE i lokalerne

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser. Kolding foråret 2016

Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser. Kolding foråret 2016 Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser Kolding foråret 2016 Kære studerende Hermed en vejledende undervisningsplan, litteraturliste

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

Studieplan M5. ERG514. efterår 2015 Monofagligt forløb

Studieplan M5. ERG514. efterår 2015 Monofagligt forløb Uge Dag Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 41 5.10 Ergoterapi Introduktion til skoleforløbet - Skolebarnet - Skolen og ergoterapi - Sundhedsfremme og forbyggelse Andersen, I.

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

For modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. g ledelsesmæssige forhold

For modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. g ledelsesmæssige forhold Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: : Trænings- og bostedet Dragskilde, Thisted Kommune For modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: afdeling/kommune. Modul: Bilag A Pensumliste for Regionspsykiatrien Vest, Herning, modul 12

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: afdeling/kommune. Modul: Bilag A Pensumliste for Regionspsykiatrien Vest, Herning, modul 12 Bilag A Pensumliste for Regionspsykiatrien Vest, Herning, modul 12 Selvvalgt pensum kan hentes fra faglitteratur relateret til jeres speciale. Evt. fra den litteratur vi har angivet som supplerende. Selvvalgt

Læs mere

Studieplan for: Sundhedsfremme i folkeskolen muligheder og begrænsninger

Studieplan for: Sundhedsfremme i folkeskolen muligheder og begrænsninger Studieplan for: Sundhedsfremme i folkeskolen muligheder og begrænsninger Lektioner begynder 8.15. Oplysninger om lokaler står på skemaet, som er udleveret Information og dialog i holdets FRONTERRUM Dato

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Tema: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

2. semester, RAD516. Uge 13 Dato: 28/ Aktivitet Antal lekt. Emne Underviser Litteratur K1 3 Lektion 1-3

2. semester, RAD516. Uge 13 Dato: 28/ Aktivitet Antal lekt. Emne Underviser Litteratur K1 3 Lektion 1-3 Lektionsplan: Rad. Kommunikation 2 2. semester, RAD516 Uge 13 Dato: 28/3 2017 Antal lekt. Emne Underviser Litteratur K1 3 Lektion 1-3 Dato: 29/3 2017 K2 3 Lektion 4-6 Opsamling efter praktik: Egne oplevelser.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: Distriktspsykiatrisk

Læs mere

HVILKE KLINISKE DATABASER HAR VI I PSYKIATRIEN? Skizofrenidatabasen Depressionsdatabasen ADHD-databasen Demensdatabasen

HVILKE KLINISKE DATABASER HAR VI I PSYKIATRIEN? Skizofrenidatabasen Depressionsdatabasen ADHD-databasen Demensdatabasen ARBEJDET MED RKKP-DATABASER - LEDELSESPERSPEKTIVET DIREKTØR PSYKIATRIEN REGION NORDJYLLAND ANETTE SLOTH HVILKE KLINISKE DATABASER HAR VI I PSYKIATRIEN? Skizofrenidatabasen Depressionsdatabasen ADHD-databasen

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje

Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje INFORMATIONSMATERIALE VEDRØRENDE PLANLÆGNING AF KLINISKE UDDANNELSESFORLØB FOR STUDERENDE PÅ SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE, UDDANNELSESREGION

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere

Idealstudieplan for modul 12. Modulbeskrivelse for modul 12 Retningslinjer for klinisk undervisning

Idealstudieplan for modul 12. Modulbeskrivelse for modul 12 Retningslinjer for klinisk undervisning Uge Lektions nr. Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer 1 1 Introduktion til modul 1 Introduktion til klinisk undervisning - etablering af sparringsgrupper Modulbeskrivelse for modul

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland FORORD... 3 BAGGRUNDEN FOR STRATEGI FOR SYGEPLEJEN I PSYKIATRIEN I REGION NORDJYLLAND... 4 Nationale og regionale politiske strategier

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2016

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2016 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Illeris Knud 2006, Forskellige læringstyper I: Læring. Roskilde Universitetsforlag. (Grundbog for modulet kap. 4)

Illeris Knud 2006, Forskellige læringstyper I: Læring. Roskilde Universitetsforlag. (Grundbog for modulet kap. 4) TEMA 1 Studieplan DEN SUNDHED SFAGLIGE DIPLOM UDDANNELSE FORANDRINGS- OG LÆREPROCESSER Hensigten med dette tema er - at skabe forståelse for, hvilke faktorer der er i spil, når målet er at ændre viden,

Læs mere

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning Uddannelsesordning Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser Psykiatrisk Center Sct. Hans Hold 6 2014-2015 Denne uddannelsesordning er udarbejdet af sygeplejerske,

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Afd.spl. Dorte Qvarfot Beskrivelse af

Læs mere

Generel klinisk studieplan Regionspsykiatrien Silkeborg. Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Generel klinisk studieplan Regionspsykiatrien Silkeborg. Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Regionspsykiatrien. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatrien Psykiatriens Hus Falkevej 5, 8600. Telefon: 78475800 Regionspsykiatrien udgør en

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Modul 13 rev. 07-07-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED ÆLDREPSYKIATRISK TEAM VORDINGBORG Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Lene Månsson Hansen Ældrepsykiatrisk Team Vordingborg Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Referat godkendt den 19. april 2013

Referat godkendt den 19. april 2013 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst Hold 15 Roskilde, den 19. april 2013 Referat godkendt den 19. april 2013 Møde i Det Koordinerende Landsråd ved Specialuddannelsen

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Modul 1 - Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Masteruddannelsen i Rehabilitering MR 13, efterårssemester

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde (11. januar 2013) Modul nr. 3.3.3. Psykologi og Psykiatri Modultema Familier, børn og unge og socialt arbejde - Psykologi og Psykiatri

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

Studieguide. Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer)

Studieguide. Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Studieguide Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Masteruddannelsen i Rehabilitering (MR12) og Beskrivende Radiograf (BR12) Studieåret 2012/13 Undervisning

Læs mere

Lovgivningsmæssige rammer og referencer

Lovgivningsmæssige rammer og referencer Lovgivningsmæssige rammer og referencer Indlæggelse og udskrivelse Følgende love og bekendtgørelser har betydning for udmøntningen af indsatsområde 1 generelt: Sundhedslovens 41, stk. 1, 2 og 3 vedr. videregivelse

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Mirjam Gade, distriktssygeplejerske

Læs mere

Socialpsykiatrisk Boform Vestervang Lokal retningslinje for: Kommunikation

Socialpsykiatrisk Boform Vestervang Lokal retningslinje for: Kommunikation Socialpsykiatrisk Boform Vestervang Lokal retningslinje for: Kommunikation Side 2 Lokal Instruks for kommunikation Dokumentoverblik Standard: Kommunikation Dokumenttype: Lokal Instruks INDHOLD GÆLDENDE

Læs mere

Referat godkendt den 10. april 2014

Referat godkendt den 10. april 2014 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Uddannelsesregion Øst Hold 16 Referat godkendt den 10. april 2014 Roskilde den 10. april 2014 IR/RDA Referat fra møde i Specialuddannelsesrådet for Specialuddannelsen

Læs mere

Psykiatri og Psykologi 5. semester efterår 2010 Soc 2008X. Kursets titel: Fagområde 2: Det psykologiske og psykiatriske fagområde

Psykiatri og Psykologi 5. semester efterår 2010 Soc 2008X. Kursets titel: Fagområde 2: Det psykologiske og psykiatriske fagområde Psykiatri og Psykologi 5. semester efterår 2010 Soc 2008X Kursets titel: Fagområde 2: Det psykologiske og psykiatriske fagområde Semester/årgang: Socialrådgiveruddannelsen, Soc2008, 5. semester, Hold X.

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Februar 2014 University

Læs mere

Kursets titel: Fagområde 2: Det psykologiske og psykiatriske fagområde

Kursets titel: Fagområde 2: Det psykologiske og psykiatriske fagområde Psykiatri og Psykologi 4. semester forår 2010 Kursets titel: Fagområde 2: Det psykologiske og psykiatriske fagområde Semester/årgang: Socialrådgiveruddannelsen, Soc2008, 4. semester, Hold Y. Forår 2010

Læs mere