STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST"

Transkript

1 STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 STUDIEVEJLEDNINGENS INDHOLD UDDANNELSESFORLØBET STUDIEMULIGHEDER UDDANNELSESREGION NORD UDDANNELSESREGION SYD UDDANNELSESREGION ØST KLINISKE UDDANNELSESSTEDER Uddannelsesregion Nord Uddannelsesregion Syd Uddannelsesregion Øst UDDANNELSESPERIODE 1 PSYKIATRISK SYGEPLEJE KLINISK PSYKIATRISK SYGEPLEJE VIDENSKAB OG FORSKNING PSYKISKE SYGDOMME I FORSKELLIGE PERSPEKTIVER FOREBYGGELSE AF VOLD OG SELVMORD REGULERING AF OMRÅDET UDDANNELSESPERIODE 2 PÆDAGOGIK OG FORMIDLING SUNDHEDSPÆDAGOGIK DIDAKTIK OG PÆDAGOGIK UNDERVISNING, VEJLEDNING OG INFORMATION UDDANNELSESPERIODE 3 KVALITETSUDVIKLING, DOKUMENTATION, TVÆRFAGLIGT OG TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE KVALITETSUDVIKLING DOKUMENTATION TVÆRFAGLIGT OG TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE UDDANNELSESPERIODE 4 AFSLUTTENDE EKSAMENSOPGAVE I PSYKIATRISK SYGEPLEJE EVALUERING AF UDDANNELSEN AFLEVERING AF AFSLUTTENDE EKSAMENSOPGAVE Tidsramme for omprøve...18

3 1. INDLEDNING Velkommen til studievejledningen for Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje uddannelsesregionerne Nord, Syd og Øst. Studievejledningen er fælles for de tre uddannelsesregioner. Studievejledningens indhold I denne vejledning findes en detaljeret oversigtover uddannelsesåret og oversigt over de enkelte uddannelsesperioder, herunder forslag til litteratur. Temaerne i uddannelsesordningen sammenholdt med litteraturforslag, formål og kriterierne for prøve, obligatoriske opgaver og eksamen angiver tilsammen uddannelsens niveau. I øvrigt kan henvises til specialuddannelsens hjemmeside, som er: 1

4 2. UDDANNELSESFORLØBET Uddannelsens opbygning Uddannelsen starter den 4. august 2014 og slutter den 28. juni 2015 Uddannelsen er fordelt på 20 ugers teoretisk undervisning og 25 ugers klinisk uddannelse Der er inkluderet 8½ feriedag i studieåret (5½ ved jul og nytår og 3 dage i forbindelse med påske) De resterende 4 ferieuger og 1½ feriedage skal derfor være afholdt inden studiestart Oversigt gældende for hold 17 Uddannelsesperiode 1 Klinisk psykiatrisk sygepleje Teori 7 uger Klinik 2 uger Teori 4 uger Klinik 5 uger Uge Uge Uge Uge Intern prøve Uddannelsesperiode 2 Pædagogik og formidling Teori 3 uger Uge Klinik 5 uger Uge Ferie 2 dage i uge 52 Ferie 3½ dag i uge 1 Obligatorisk opgave 1 Uddannelsesperiode 3 Kvalitetsudvikling, dokumentation, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Teori 4 uger Klinik 2 uger Teori 2 uger Klinik 6 uger Uge Uge Uge feriedage i uge 14 eller 15 Uge Obligatorisk opgave 2 Uddannelsesperiode 4 Psykiatrisk sygepleje og afsluttende eksamensopgave Teori og klinik 5 uger Uge Afsluttende eksamensopgave 2

5 3. STUDIEMULIGHEDER 3.1. Uddannelsesregion Nord Teoriundervisningen foregår i kursuslokalerne, Toldbodgade 12, 8800 Viborg. Uddannelseskoordinatoren er ansat i Center for Kompetenceudvikling, Region Midtjylland. Udover undervisningslokaler er der tilknyttet grupperum, som kan benyttes/bookes til studie- og gruppearbejde i såvel den teoretiske som den kliniske del af uddannelsen. Der er mulighed for at benytte trådløs internet adgang. De uddannelsessøgende kan benytte Psykiatrisk Forskningsbibliotek, Skovagervej 2, Risskov med mulighed for at få hjælp til litteratursøgning. Inden uddannelsens start afholdes informationsmøde, hvor de uddannelsessøgende og deres nærmeste leder vil få udleveret materiale indeholdende yderligere praktiske oplysninger Uddannelsesregion Syd Teoriundervisningen foregår i Middelfart, Teglgårdsparken 26, 5500 Middelfart. Uddannelseskoordinatoren er ansat i Psykiatri administrationen, Region Syddanmark. Uddannelsen råder over et eksemplar af de mest relevante fagbøger der anvendes på uddannelsen. Man kan desuden blive låner på Psykiatrisk Forskningsbibliotek i Århus. Her har de landets største samling af psykiatrilitteratur. Deres web-adresse er: Inden uddannelsens start afholdes informationsmøde, hvor de uddannelsessøgende og deres nærmeste leder vil få udleveret materiale indeholdende yderligere praktiske oplysninger Uddannelsesregion Øst Teoriundervisningen foregår på Psykiatrisk Center Sct. Hans, Roskilde, Specialuddannelsen, bygning 147, 1. sal. Uddannelseskoordinatoren er ansat i HRU, Gentofte, Region Hovedstaden. Der er undervisningslokaler og 4 grupperum med pc er med internetadgang. Grupperummene kan bookes af de uddannelsessøgende til studiegruppearbejde i både den teoretiske og kliniske del af uddannelsen. Psykiatrisk Center Sct. Hans har et fagbibliotek, hvor der kan lånes bøger samt ydes hjælp til litteratursøgning. Inden uddannelsens start afholdes et informationsmøde, hvor de uddannelsessøgende og deres nærmeste leder vil få udleveret materiale indeholdende yderligere praktiske oplysninger Kliniske uddannelsessteder Uddannelsesregion Nord Den kliniske uddannelse foregår med udgangspunkt i eget ansættelsessted, men med mulighed for, at den uddannelsessøgende kan vælge et andet sted i kortere eller længere tid. Det kliniske uddannelsesforløb planlægges i samarbejde med den uddannelsessøgende, den daglige leder, klinisk vejleder og uddannelseskoordinator ud fra den uddannelsessøgendes fokus og Sundhedsstyrelsens formelle krav om, at den uddannelsessøgende via et varieret patientgrundlag og varierede patientforløb opnår kendskab til de forskellige behandlingsniveauer, der nævnes i 7. Uddannelseskoordinator godkender det planlagte kliniske uddannelsesforløb. 3

6 Uddannelsesregion Syd Den kliniske del af uddannelsen er med udgangspunkt i eget afsnit, hvor der vælges relevante studiebesøg med udgangspunkt i 7 i Cirkulære om specialuddannelsen af sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje. Det kliniske uddannelsesforløb planlægges i samarbejde med den uddannelsessøgende, den daglige leder, klinisk vejleder og uddannelseskoordinator ud fra den uddannelsessøgendes fokus. Umiddelbart efter uddannelsens start afholdes en planlægningssamtale mellem disse fire personer, hvor formål og mål med uddannelsen drøftes. Herunder en drøftelse af hvilke kliniske ophold (udenfor eget afsnit) der kan være relevante i forhold til den uddannelsessøgendes undersøgelse af kliniske problemstillinger Uddannelsesregion Øst Den kliniske uddannelse foregår med udgangspunkt i eget ansættelsessted, center/ hospital/afdeling/afsnit - men med mulighed for, at den uddannelsessøgende kan vælge et andet sted i kortere eller længere tid. Det kliniske uddannelsesforløb planlægges i samarbejde med den uddannelsessøgende, den udvalgte kliniske uddannelsesplanlægger og uddannelseskoordinator, ud fra den uddannelsessøgende interesser og Sundhedsstyrelsens formelle krav om, at den uddannelsessøgende via et varieret patientgrundlag og varierede patientforløb opnår kendskab til de forskellige behandlingsniveauer, der nævnes i 7. Uddannelseskoordinator godkender det planlagte, kliniske uddannelsesforløb. De kliniske uddannelsessteder er godkendt af den lokale repræsentant i det regionale uddannelsesråd eller en person, der er bemyndiget hertil. 4

7 4. UDDANNELSESPERIODE 1 PSYKIATRISK SYGEPLEJE Varighed 18 uger bestående af 11 ugers teoriundervisning og 7 ugers klinisk uddannelse svarende til 23,5 ECTS point. Temaer: Klinisk psykiatrisk sygepleje Videnskab og forskning Psykiske sygdomme i forskellige perspektiver Aggression, vold og selvmord Regulering af området 4.1. Klinisk psykiatrisk sygepleje Centrale indholdselementer: Den psykiatriske sygeplejes historie og samtidshistorie Omsorgs- og sygeplejeteori i en psykiatrisk kontekst Etik, værdier og etiske dilemmaer Psykopatologi, den diagnostiske proces og de diagnostiske instrumenter Det relationelle aspekt Recovery, empowerment og rehabilitering Netværk og pårørendeforeninger Patientologi Den sociale konstruktion og hverdagsliv Stigmatisering og udstødelse Sundhedsfremme, sundhed og uligheder i sundhed Litteraturforslag Adamsen L Klinisk sygepleje definitioner, kerneområder og klinisk forskning. I: P Ramhøj, I Egerod og J Taleman (red.), Klinisk sygepleje, Akademisk Forlag, Viborg. Andersen T Reflekterende processer. Samtaler og samtaler om samtalerne, Dansk Psykologisk Forlag, Virum, 3. udgave. Antonovsky A Helbred.ets mysterium, Hans Reitzels Forlag, Askheim OP og Starrin B Empowerment teori og praksis, Gyldendal Akademisk, Oslo. Barker P og Buchanan-Barker P The Tidal Model a guide for Mental Health Professionals, Brunner-Routledge, Hove. Sundhedsministeriet Bekendtgørelse om specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje, Sundhedsministeriet den 10. juni 1996, nr Buus N (red.) Psykiatrisk sygepleje, Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsstyrelsens cirkulære 1996 Cirkulære om specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje. Sundhedsstyrelsens cirkulære den 4. juli 1996, nr Eide H og Eide T Kommunikation i praksis relationer, samspil og etik i socialfagligt arbejde, Klim, Aarhus. Eliassen H og Seikula J (red.) Reflekterende processer i praksis. Klientsamtaler, vejledning, konsultasjon og forskning. Universitetsforlaget, Oslo. Eplov LF, Korsbæk L, Petersen L og Olander M Psykiatrisk & psykosocialt rehabilitering: en recoveryorienteret tilgang, Munksgaard, 5

8 Gildberg F A Reconstructing Normality: Interactional Characteristics of Forensic Mental Health Nursing, Enheden for Sygeplejeforskning, Syddansk Universitet, Odense. Graubæk A Patientologi: At være patient, Gads Forlag, Grove M og Topsøe-Jensen N årstal ukendt. Sygeplejefaglig ordbog, Gyldendals undervisning, Hansen JE, Rønnow E og Thorgaard L (red.) Relationsbehandling i psykiatrien: Håndbog for relationsbehandlere, Hertevig Forlag, Stavanger, Bind V. Hummelvoll JK Helt ikke stykkevis og delt psykiatrisk sykepleie og psykisk helse, Gyldendal Akademisk, Oslo, 7. udgave. Hummelvoll JK Helt ikke stykkevis og delt, Hans Reitzels Forlag, København, 4. revidered.e udgave. Hummelvoll JK og Lindstrøm U (red.) Nordiska perspektiv på psykiatrisk omvårdnad, Studentlitteratur, Lund. Hummelvoll JK Psykiatrisk sygepleje. I: E Simonsen og B Møhl (red.), Grundbog i psykiatri, Hans Reitzels Forlag, Husted J Etiske teorier, Hans Reitzel forlag, Høilund P og Juul S Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde, Hans Reitzels Forlag, Jensen T og Johnsen T Sundhedsfremme i teori og praksis: En lære-, debat- og brugsbog på grundlag af praksisbeskrivelser, Philosophia, Ringkøbing, 2. udgave. Jørgensen K Kommunikation for sundhedsprofessionelle, Gads Forlag, København, 2. udgave. Kirkevold M Sygeplejeteorier analyse og evaluering, Munksgaard, København, 3. udgave. Krogh G Begreper i psykiatrisk sykepleie sykepleiediagnoser, ønsket pasientstatus og sykepleintervensjoner, Fagboglaget, Oslo, 2. udgave. Lauveng A I morgen var jeg altid en løve, Akademisk, Lauveng A Unyttig som en rose, Akademisk, Lauveng A Egentlig altid mest levende om unge og psykisk sygdom, Akademisk, Mark E Sygeplejeetiske retningslinjer. Sygeplejersken, nr. 34, s Martinsen B, Norlyk A og Dreyer P (red.) Patientperspektivet en kilde til viden, Munksgaard, Danmark. Martinsen K Løgstrup og sygeplejen, Klim, Aarhus. Morgan A Narrative samtaler: en introduktion, Hans Reitzels Forlag, Peplau H Interpersonal Relations in Nursing, Palgrave Macmillan, Houndmills 6

9 Peplau H Interpersonal techniques: The Crux and Psychiatric Nursing. American Journal and Nursing; (6): Petersen K Brugerinddragelse i rehabilitering: En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv Ph.d.-afhandling, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. Romme M og Escher S Giv stemmerne mening: Metoder i arbejdet med stemmehørere, Systime Academic, Aarhus. Seikkula J Åpne samtaler, Aschehoung, Otta, Tano. Smith M Selvskadende adfærd fra offer til sejrherre, Forlaget PsykoVision, Søborg. Socialministeriet og Indenrings- og Sundhedsministeriet Fælles værdier i indsatsen for mennesker med en sindslidelse: Respekt faglighed ansvar. 0for%20mennesker.pdf Sundhedsstyrelsen Specialuddannelse for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje: Rapport fra udvalget vedrørende etablering. Sundhedsstyrelsen Thorgaard L og Hagn E Relationsbehandling i psykiatrien: Gode relationsbehandlere og god miljøterapi, Hertevig Forlag, Stavanger, 2. udgave, Bind I. Thorgaard L Relationsbehandling i psykiatrien: Empatiens bevarelse i relationsbehandlingen i psykiatrien, Hertevig Forlag, Stavanger, Bind II. Thorgaard L Relationsbehandling i psykiatrien: Dynamisk psykoseforståelse og dynamisk relationsbehandling, Hertevig Forlag, Stavanger, Bind III. Thorgaard L Relationsbehandling i psykiatrien: Individuel mestring og mestring i relation, Hertevig Forlag, Stavanger, Bind IV. Tomey A og Alligod M (red.) Sygeplejeteoretikere. Bidrag og betydning for moderne sygepleje, Munksgaard, Topor A Recovery at komme sig efter alvorlige psykiske lidelser, Hans Reitzels Forlag, Topor A Fra patient til person: Hvad hjælper mennesker med svære psykiske problemer?, Akademisk Forlag, Travelbee J Mellommenneskelige forhold i sykepleie, Universitetsforlaget, Oslo. Sundhedsstyrelsen Uddannelsesordning. Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje i uddannelsesregionerne nord syd øst. Sundhedsstyrelsen den 14. september

10 4.2. Videnskab og forskning Centrale indholdselementer: Videnskabsteori Argumentations- og analysestrategi Forskning, evidens og best practice Litteraturforslag Andersen I Den skinbarlige virkelighed: Om vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne, Samfundslitteratur, Fred.eriksberg, 4. udgave. Becker L Indføring i tekstanalyse, Samfundslitteratur, Fred.eriksberg, 2. udgave. Bjerrum M Fra problem til færdig opgave, Akademisk Forlag, Boolsen MW Kvalitative analyser At finde årsager og sammenhænge, Hans Reitzels Forlag, Birkler J Videnskabsteori, Munksgaard, Buus N og Kristiansen H Litteratursøgning i praksis begreber, strategier og modeller. Sygeplejersken, nr. 10, s Dysthe O, Hertzberg F og Hoel TL Skrive for at lære Faglig skrivning i de videregående uddannelser, Forlaget Klim, Aarhus. Halkier B Fokusgrupper, Samfundslitteratur, Fred.eriksberg, 2. udgave. Hedelund L og Jørgensen PS Mundtlig eksamen med skriftligt materiale/synopsis, Samfundslitteratur, Fred.eriksberg. TIL KAREN: OVENFOR HEDDER FORLAGET BARE: SAMFUNDSLITTERATUR HVILKEN ER KORREKT? Hegelund S Akademisk argumentation Skriv overbevisende opgaver på de videregående uddannelser, Samfundslitteratur, Fred.eriksberg. TIL KAREN: SAMME PROBLEM SOM OVENFOR Hummelvoll J (red.) Kunnskapsdannelse i praksis Handlingsorienteret forskningssamarbeid i akutpsykiatrien, Universitetsforlaget, Oslo. Honneth A og Willing R (red.) Behovet for anerkendelse, Hans Reitzels Forlag, Juul S Epidemiologi og evidens, Munksgaard, København, 2. udgave. Jørgensen BB og Steenfeldt VØ Med sygeplejeteori som referenceramme i forskning og udvikling, Gads Forlag, København K. Jørgensen M og Philips LP Diskursanalyse som teori og metode, Samfundslitteratur, Roskilde Universitetsforlag, Roskilde. Jørgensen T, Christensen E og Kampmann J (red.) Klinisk Forskningsmetode en grundbog, Munksgaard, København, 3. udgave. Kvale S og Brinkmann S Inteview - introduktion til et håndværk, Hans Reitzels Forlag, 8

11 Launsø L, Rieper O og Olsen L Forskning om og med mennesker Forskningstyper og forskningsmetoder i samfundsforskningen, Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, København, 6. udgave. Lindahl M og Juhl C Den Sundhedsvidenskabelige opgave Vejledning og værktøjskasse, Munksgaard Danmark, København, 2. udgave. Malderud K Kvalitative metoder i medisinsk forskning en innføring, Universitetsforlaget, Oslo, 3. udgave. Rahbek B Når mennesket undrer sig: vestlige tanker gennem 2500 år, Lindhardt og Ringhof, Viborg, 3. udgave. Ramian K Casestudiet i praksis, Hans Reitzels Forlag, Reinecker L og Jørgensen PS Den gode opgave Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser, Samfundslitteratur, Fred.eriksberg, 4. udgave. Riis AH Kulturmødets hermeneutik en filosofisk analyse af kulturmødets forudsætninger, Forlaget Univers, Gylling. Rosenbaum B Psykiatri som videnskab. I: E Simonsen og B Møhl (red.), Grundbog i psykiatri, Hans Reitzels Forlag, Viborg. Simonsen E og Møhl B Evidensbaseret klinisk praksis. I: E Simonsen og B Møhl (red.), Grundbog i psykiatri, Hans Reitzels Forlag, Viborg. Vallgarda S og Koch L (red.) Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab, Munksgaard Danmark, København, 4. udgave. 9

12 4.3. Psykiske sygdomme i forskellige perspektiver Centrale indholdselementer: Psykopatologi, den diagnostiske proces og diagnostiske intstrumenter Somatiske lidelser Behandlingsmetoder Differentiale diagnoser Sygdomsforebyggelse i forskellige perspektiver Sygdoms- og sundhedsbegreber Transkulturel psykiatri Litteraturforslag Alberdi F Transkulturelt psykiatri. I: E Simonsen og B Møhl (red.), Grundbog i psykiatri, Hans Reitzels Forlag, Viborg. Allen J Mentaliseringsbaseret behandling i teori og praksis, Hans Reitzels Forlag, Andreasen RE (red.) Perspektiver på plejeværdier i praksis, Philosophia, Aarhus. Beck J Kognitiv terapi: teori, udøvelse og refleksion, Akademisk Forlag, Aarhus. Broberg A, Granqvist T, Ivarsson T og Mothander P Tilknytningsteori. Betydningen af nære følelsesmæssige relationer, Hans Reitzels Forlag, Buus N Da sygeplejerskerne fik deres plads i psykiatrien. Sygeplejersken, nr. 35, s Buus N Communication among mental health nurses: A field study of mental health nursing practices, Faculty of Health Sciences, University of Southern Denmark. Buus N (red.) Psykiatrisk sygepleje, Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, Dalby M, Trillingsgaard A og Østergaard J (red.) Børn der er anderledes: hjernens betydning for barnets udvikling, Psykologisk Forlag, Damm D og Thomsen PH Børneliv i kaos, Hans Reitzels Forlag, København, 2. udgave. Danske Regioner Kvalitet i psykiatrien - ny dagsorden for diagnostik og behandling. 20i%20psykiatrien.ashx Danske Regioner Retspsykiatri - kvalitet og sikkerhed. spsykiatri%20kvalitet%20og%20sikkerhed_2011.ashx Etisk Råd Medicinsk optimering. Etiske overvejelser og anbefalinger. 6BF5970CE335%7D Foucault M Galskabens historie i den klassiske periode, Det Lille Forlag, Goffman E Anstalt og menneske: Den totale institution socialt set, Jørgen Paludan, 10

13 Gulmann N Praktisk gerontopsykiatri, Hans Reitzels Forlag, København, 3. udgave. Gøtzsche P C Dødelig medicin og organiseret kriminalitet: hvordan medicinalindustrien har korrumperet sundhedsvæsenet, People's Press. Heinskou T Miljøterapi på dynamisk grundlag, Hans Reitzels Forlag, København, 1. udgave. Hertz S Børne og ungdomspsykiatri: nye perspektiver og uanede muligheder, Akademisk Forlag, København, 1. udgave. Holm L og Oestrich I (red.) Kognitiv miljøterapi: at skabe et behandlingsmiljø i ligeværdigt samarbejde, Dansk Psykologisk Forlag, København, 2. udgave. Jørgensen C Personlighedsforstyrrelser moderne relationel forståelse og behandling af borderline-lidelse, Akademisk Forlag, København, 2. udgave. Kitwood T En revurdering af demens personen kommer i første række, Dafolo. Kragh-Sørensen P, Mors O og Parnas P (red.) Klinisk Psykiatri, Munksgaard, København, 3. udgave. Kringlen E Psykiatriens samtidshistorie, Hans Reitzels Forlag, Larsen E Miljøterapi med barn og unge, Universitetsforlaget, København K. Leininger M Culture care diversity and universality: a worldwide nursing theory, Jones and Bartlett. Miller W og Rollnick S Motivationssamtalen, Hans Reitzels Forlag, Mørk M og Rosenberg N Kognitiv terapi nyeste udvikling, Hans Reitzels Forlag, Mørch M og Rosenberg N (red.) Kognitiv terapi: Modeller og metoder, Hans Reitzels Forlag, Rasborg L Miljøterapi med børn og unge, Akademisk Forlag, København, 2. udgave. Simonsen E og Møhl B (red.) Grundbog i psykiatri, Hans Reitzels Forlag, Sundhedsstyrelsen Antipsykotisk polyfarmaci i behandlingen af skizofreni. En medicinsk teknologivurdering. 20skizofreni%20-%20en%20medicinsk%20teknologivurdering.aspx Sundhedsstyrelsen Fysisk aktivitet - håndbog om forebyggelse og behandling. Sundhedsstyrelsen , Anvendelse af tvang i psykiatrien. Sundhedsstyrelsen Psykisk syge kriminelles, forløb Sundhedsstyrelsen Undersøgelse af behandlingsforløb hvor psykisk syge begår alvorlig kriminalitet. 11

14 11.pdf Thomsen P og Skovgaard AM Børne og ungdomspsykiatri. En lærebog om børn og unges psykiske sygdomme, FADL s Forlag, København, 2. udgave. Videbech P, Rosenberg R og Jørgensen P (red.) Klinisk neuropsykiatri: fra molekyle til sygdom, FADL s Forlag, Whitaker R Den psykiatriske epidemi: illusionen om mirakelpillen, PsykoVision. WHO JCD Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser klassifikation og diagnostiske kriterier, Munksgaard Danmark, København, 17. revidered.e udgave Forebyggelse af vold og selvmord Centrale indholdselementer: Konflikthåndtering Metoder til forebyggelse af vold Forebyggelse af tvang, forebyggelsessamtaler, opfølgningssamtale/eftersamtale Observationsgrader og skærmningsniveauer Forebyggelse af selvmord Litteraturforslag Eide H og Eide T Kommunikasjon i relasjoner Samhandling, konfliktløsning, etikk, Gyldendals Akademisk, Oslo, 2. revidered.e udgave. Gergen K Relationel tilblivelse, Psykologisk Forlag, København K. Madsen B, Nordentoft M og Zøllner L Når selvmordet truer livet til debat, Munksgaard, Møhl B og Schultz V Den voldelige og aggressive patient. I: E Simonsen og B Møhl (red.), Grundbog i psykiatri, Hans Reitzels Forlag, Nordentoft M Selvmord og selvmordsforsøg. I: O Mors, P Kragh-Sørensen og J Parnas (red.), Klinisk psykiatri, Munksgaard Danmark, København, 3. udgave. Nordentoft M Den suicidale patient. I: E Simonsen og B Møhl (red.), Grundbog i psykiatri, Hans Reitzels Forlag, Stänicke L Selvmord og vurdering af selvmordsrisiko. I: F Skårderud, S Haugsgjerd og E Stänicke (red.), Psykiatribogen sind krop samfund, Hans Reitzels Forlag, Sundhedsstyrelsen Vurdering og visitation af selvmordstruede, 2. udgave. 0-%20Raadgivning%20til%20sundhedspersonale.aspx Vindeløv V Konfliktmægling, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København Ø. 12

15 4.5. Regulering af området Centrale indholdselementer: Psykiatriloven Sundhedsloven Straffeloven Serviceloven 71 Udvalget Ombudsmandsinstitutionen Sundhedsstyrelsen Litteraturforslag Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=10339 Den akutte indsats i psykiatrien planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen. Klageadgang. National strategi for psykiatri. Fælles værdier i indsatsenfor mennesker med sindslidelse. n%20for%20mennesker.pdf En psykiatri i verdensklasse. Patientombud. %20dokumenter/Billeder/Fig_nyt_system.ashx Serviceloven. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Straffeloven. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Sundhedsloven. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Sundhedsstyrelsen Vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen opfølgning efter udskrivning mv. for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger. ingsplaner%20tvangsfiksering%20ogtvungen%20opfoelgning%20efter%20udskrivning%20mv% 20for%20patienter%20indlagt%20paa%20psykiatriske%20afdelinger%20- %20til%20landets%20psykiatriske%20afdelinger.aspx 13

16 5. UDDANNELSESPERIODE 2 PÆDAGOGIK OG FORMIDLING Varighed otte uger bestående af tre ugers teori og fem ugers klinik svarende til 9,5 ECTS point Temaer Sundhedspædagogik Didaktik og pædagogik Undervisning, vejledning og information 5.1. Sundhedspædagogik Centrale indholdselementer Sundhedspædagogiske teorier og metoder Sygdom og sundhed i et sundhedspædagogisk perspektiv Litteraturforslag Carlsson M, Simovska V og Bruun Jensen B (red.) Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: teori, forskning og praksis, Aarhus Universitetsforlag, Aarhus. Glasdam S (red.) Folkesundhed i et kritisk perspektiv, Dansk sygeplejeråd, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, Mach-Zagal M og Suagstad T Sundhedspædagogik for praktikere, Munksgaard Danmark, 3. udgave. Wistoft K Sundhedspædagogik Viden og værdier, Hans Reitzels Forlag, 5.2. Didaktik og pædagogik Centrale indholdselementer Didaktikkens pædagogiske komponenter Pædagogiske teorier og metoder Læringsteorier og metoder Litteraturforslag Elkær B Når læring går på arbejde. Et pragmatisk blik på læring, Forlaget Samfundslitteratur, Fred.eriksberg. Hilde H og Hippe E Læring gennem oplevelse, forståelse og handling En studiebog i didaktik, Nyt Nordisk Forlag A/S, København, 2. udgave. Illeris K (red.) Læringsteorier seks aktuelle forståelser, Roskilde Universitetsforlag, Roskilde. Illeris K Læring, Roskilde Universitetsforlag, Roskilde, 2. revidered.e udgave. Illeris K Voksenuddannelse og voksenlæring, Roskilde Universitetsforlag, Fred.eriksberg. Jean L og Wenger E Situeret læring og andre tekster, Hans Reitzels Forlag, Tveiten S Pedagogikk i sykepleiepraksis, Fakbogforlaget, Bergen, 2. udgave. Wahlgren B Voksnes læreprocesser Kompetenceudvikling i uddannelse og arbejde, Akademisk Forlag, 14

17 Wegner E Praksisfællesskaber læring, mening og identitet, Hans Reitzels Forlag, Ziehe T Øer af intensitet i et hav af rutine, Forlaget Politisk Revy, 5.3. Undervisning, vejledning og information Centrale indholdselementer Undervisning, vejledning eller information til patienter, pårørende og faglige samarbejdspartnere Psykoedukation Litteraturforslag Granum V Praktisk pasientundervisning, Fagbokforlaget, Bergen. Løve T Vejledning ansigt til ansigt teorier og metoder i den individuelle vejledning, Studie og Erhverv, 2. udgave. Merinder L og Hougaard E Psykoeducation. I: P Jørgensen og NK Rosenberg (red.), Kognitiv behandling af skizofrene, Hans Reitzels Forlag A/S, Region Syddanmark og Stenocenter for sundhedsfremme Sundhedspædagogik i patientuddannelse. En litteraturbaseret gennemgang af udvalgte sundhedspædagogiske begrebers anvendelse i patientuddannelse. Sundhedsstyrelsen 2005, Patientskoler og gruppebaseret patientundervisning: en litteraturgennemgang med fokus på metoder og effekt. Tveiten S Veiledning mer enn ord, Fagbokforlaget, Oslo, 3. udgave 6. UDDANNELSESPERIODE 3 KVALITETSUDVIKLING, DOKUMENTATION, TVÆRFAGLIGT OG TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE Varighed 14 uger, bestående af seks ugers teori og otte ugers klinik svarende til 17 ECTS point Temaer Kvalitetsudvikling Dokumentation Tværfagligt- og tværsektorielt samarbejde 6.1. Kvalitetsudvikling Centrale indholdselementer Kvalitetsteorier og strategier Data Metodeudvikling Forskning, evidens og best pratice Referenceprogrammer, kliniske retningslinjer Evalueringsteorier og metoder Bruger- og pårørende undersøgelser, tilfredshedsundersøgelser og evalueringer Patientsikkerhed, utilsigtede hændelser og nærved hændelser Akkreditering, Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) 15

18 Litteraturforslag Center for kliniske retningslinjer, Dahler-Larsen P Evaluering kortlagt, Systime, Aarhus. Dahler-Larsen P g Krogstrup HK Nye veje i evaluering, Systime, Aarhus. Dahler-Larsen P Selvevalueringens hvide sejl, Syddansk Universitetsforlag, Odense. Dansk selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren,.http://www.dsks.dk/dk/ Danske Regioner 2009, 2010, Patienterne og de pårørende har ordet - undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark andsrapport% ashx Danske Regioner 2011, Kvalitet i psykiatrien - ny dagsorden for diagnostik og behandling. 20i%20psykiatrien.ashx Ehnfors M, Ehrenberg A og Thorell-Ekstrand I VIPS_bogen: Om en forskningsbaserad model for dokumentation av omvardnad i patientjournalen, Forlag Vardforbundet SHSTF. Fraser SW Fremskynde spred.ning af god praksis: en arbejdsbog, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. IKAS, Institut for Kvalitet og Akkred.itering i sundhedsvæsenet. Jørgensen P, Mainz J og Rosenberg R Psykiatri. Forskning, teknologivurdering og kvalitetsudvikling, Munksgaard, Krogstrup HK Evalueringsmodeller, Systime Academica, Aarhus, 2. udgave. Krøll V (red.) Kliniske retningslinjer, hvorfor og hvordan en håndbog, Munksgaard Danmark. Mainz J, Bartels P, Bek T, Pedersen KM, Krøll V og Rhode P (red.) Kvalitetsudvikling i praksis, Munksgaard, Medicinsk teknologivurdering MTV. Pedersen BL og Mogensen T (red.) Patientsikkerhed fra sanktion til læring, Munksgaard Danmark, Ramhøj P, Egerod I og Taleman J Klinisk Sygepleje Praksis og udvikling, Akademisk Forlag, København, Bind 1. Servicestyrelsen. Sundhedsstyrelsen. Referenceprogrammer Zoffmann V 2005, Guidet egenbeslutning. utning%20aug.%2005.pdf 16

19 6.2. Dokumentation Centrale indholdselementer Empiri Formål med og dokumentation af sygeplejen Dokumentationsmodeller Indhold og struktur i dokumentation Ansvar og kompetence i forhold til dokumentation Dokumentation og kvalitet Dokumentation af sygeplejen i sammenhæng med patientforløb Litteraturforslag Björkdal A Psyk-Vips at dokumentere psykiatrisk sygepleje ifølge VIPS-modellen, Studentlitteratur, Lund. Björvell K Sygeplejerskens dokumentation en praktisk håndbog, Studentlitteratur, Lund. Egerod I Dokumentation og kvalitetsudvikling, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København, 2. udgave. Se også litteraturforslag under 6.1. Kvalitetsudvikling 6.3. Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Centrale indholdselementer Organisering af plejen Organisering og opgaveløsning mellem primær og sekundær psykiatri Monofaglighed, flerfaglighed og tværfaglighed Sammenhængende patientforløb Pakkeforløb/accelererede forløb Sundhedsaftaler Netværksarbejde Udskrivningsaftaler, koordinationsplaner og tvungen opfølgning Litteraturforslag Blinkenberg S Socialpsykiatri. I: E Simonsen og B Møhl (red.), Grundbog i psykiatri, Hans Reitzels Forlag, Danske Regioner 2011, Benchmarking af psykiatrien. marking%20af%20psykiatrien% ashx Heinskou T Organisationskultur. I: E Simonsen og B Møhl (red.), Grundbog i psykiatri, Hans Reitzels Forlag, Høilund P og Juul S Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde, Hans Reitzels Forlag, Just E og Nordentoft MH Tværfaglig praksis, Hans Reitzels Forlag, Lindhardt A Psykiatriens organisering. I: E Simonsen og B Møhl (red.), Grundbog i psykiatri, Hans Reitzels Forlag, Rhode P, Krøll V og Mainz J Patientforløb som sundhedsvæsenets udfordring. I: J Mainz, P Bartels, T Bek, KM Pedersen, V Krøll og P Rhode (red.), Kvalitetsudvikling i praksis, Munksgaard Danmark, 17

20 Rose Hjortbak B (red.) Sundhedsvæsenet på tværs: opgaver, organisation og regulering, Munksgaard, København, 2. udgave. Sundhedsstyrelsen 2011, Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien. Sundhedsaftaler, Vendsborg P Distriktspsykiatri. I: E Simonsen og B Møhl (red.), Grundbog i psykiatri, Hans Reitzels Forlag, 7. UDDANNELSESPERIODE 4 AFSLUTTENDE EKSAMENSOPGAVE I PSYKIATRISK SYGEPLEJE Varighed fem uger svarende til 10 ECTS point Den uddannelsessøgende er ikke tilknyttet et specifikt kliniksted, men kan selvstændigt planlægge studiebesøg efter behov. Temaer Afslutning af uddannelsen og evaluering Afsluttende eksamensopgave 7.1. Evaluering af Uddannelsen Centrale indholdselementer Evaluering af uddannelsen Netværksdannelse Implementering af uddannelsen Evaluering af uddannelsen foregår den 25. eller 26. juni Aflevering af afsluttende eksamensopgave Eksamensopgaven skal afleveres elektronisk onsdag den 24. juni 2015, senest kl Karakteren meddeles den uddannelsessøgende skriftligt af uddannelseskoordinatoren onsdag den 19. august Tidsramme for omprøve 1. omprøve: Sidste frist for aflevering af afsluttende eksamensopgave er fredag den 27. november 2015 senest kl omprøve: Sidste frist for aflevering af afsluttende eksamensopgave er fredag den 20. maj 2016 senest kl Har den uddannelsessøgende ikke afleveret eksamensopgaven til den aftalte tidsfrist, betragtes opgaven som ikke bestået. 18

Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE

Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST 2011 / 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSE FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD SYD ØST

UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSE FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD SYD ØST Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSE FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD SYD ØST Godkendt af Sundhedsstyrelsen 14. september

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Hummelvoll, J. K.: Møde mennesker med hukommelsessvækkelse. 1. oplag, kapitel 13, side 410-428 19

Hummelvoll, J. K.: Møde mennesker med hukommelsessvækkelse. 1. oplag, kapitel 13, side 410-428 19 Aarhus Universitetshospital Risskov Sengeafsnit M2 Pensumliste til sygeplejestuderende Modul 8 Sengeafsnit M2 Skovagervej 2 DK- 8240 Risskov Tel. +45 784 71410 Revideret august 2012 antal sider Buus, Niels

Læs mere

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Den overordnede professionsfaglige problemstillinger i modulet retter sig mod: Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 7 Relationer og interaktioner

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Hold februar og september 2013 efterår 2014 Revideret 20102014. 1 Modul 7 - Relationer og interaktioner... 3 Tema: Sygepleje,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Referat godkendt den 10. april 2014

Referat godkendt den 10. april 2014 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Uddannelsesregion Øst Hold 16 Referat godkendt den 10. april 2014 Roskilde den 10. april 2014 IR/RDA Referat fra møde i Specialuddannelsesrådet for Specialuddannelsen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOA09 MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sygepleje Farmakologi Sygdomslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 8 Psykisk syge

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI Psykiatrisk Afdeling Middelfart 2015 og frem 10. december VÆRDIER - RELATIONELLE EVNER Vi udfolder Psykiatriens værdier: respekt, faglighed og ansvar, ved at handle i tiltro til,

Læs mere

Illeris Knud 2006, Forskellige læringstyper I: Læring. Roskilde Universitetsforlag. (Grundbog for modulet kap. 4)

Illeris Knud 2006, Forskellige læringstyper I: Læring. Roskilde Universitetsforlag. (Grundbog for modulet kap. 4) TEMA 1 Studieplan DEN SUNDHED SFAGLIGE DIPLOM UDDANNELSE FORANDRINGS- OG LÆREPROCESSER Hensigten med dette tema er - at skabe forståelse for, hvilke faktorer der er i spil, når målet er at ændre viden,

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Blåkærgård er et Regionalt socialpsykiatrisk bosted, og beboerne kommer fra hele landet.

Blåkærgård er et Regionalt socialpsykiatrisk bosted, og beboerne kommer fra hele landet. Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Toldbodgade 12 8800 Viborg Generel Klinisk Studieplan For modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Blåkærgård Røddingvej

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

Referat godkendt den 20. november 2012

Referat godkendt den 20. november 2012 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Uddannelsesregion Øst Hold 15 Referat godkendt den 20. november 2012 Psykiatrisk Center Sct. Hans Tofteparken, Bygning 147, 1.sal. BKK/RDA Referat fra mødet i

Læs mere

Tema Sygepleje - kompleks klinisk virksomhed. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Tema Sygepleje - kompleks klinisk virksomhed. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Generel klinisk studieplan Modul 11 Tema Sygepleje - kompleks klinisk virksomhed Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår Betegnelse for det kliniske

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i. Fælles Akut Modtagelse Svendborg

Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i. Fælles Akut Modtagelse Svendborg Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i Fælles Akut Modtagelse Svendborg RØD Resuscitation Team Fast vagt 0 min ORANGE Haster Læge+spl Monitorering 10 min GUL Haster mindre Spl(læge) Tilses 60 min

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Litteraturliste,+Sundhedskonsulent+Del+I+

Litteraturliste,+Sundhedskonsulent+Del+I+ Emne Tema1 Hvad er sundhed sundhedsadfærd hvilke teoretiske modeller bruges ofte til at forstå sundhedsadfærdsændringer Hvad rør sig i DK lige NU? Tema 2 Dødelighed sygelighed i Danmark De store folkesygdomme

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Materialet er udarbejdet af repræsentanter fra UCSJ Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske samarbejdspartnere. Indholdsfortegnelse: Portfolio som læringsredskab...

Læs mere

Pensumliste Modul 12

Pensumliste Modul 12 Pensumliste Modul 12 Geriatrisk Afdeling er i besiddelse af de bøger, der er henvist til i pensumlisten. Bøgerne kan lånes mod udfyldt udlånskvittering. Udlånskvittering afleveres til klinisk vejleder

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Valgfaget afholdes på Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland UCC, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Valgfaget afholdes på Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland UCC, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød Modul 13 Valgfag 1 Fra det akutte patientforløb til at leve med kronisk sygdom ECTS-point teoretisk klinisk Sygepleje 4 6 Valgfaget afholdes på Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland UCC, Carlsbergvej 14,

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

Sygeplejefaglige problemstillinger

Sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejefaglige problemstillinger - er alle velegnet som grundlag for kliniske retningslinjer? Linda Schumann Scheel Ph.d., cand.pæd. og sygeplejerske DASys Konference d. 23. september 2009 Århus Universitetshospital,

Læs mere

SundhedsPÆDAGOGIK. i i sundhedsfremme. (red.) (red.) Venka SimoVSka Jeanette magne JenSen

SundhedsPÆDAGOGIK. i i sundhedsfremme. (red.) (red.) Venka SimoVSka Jeanette magne JenSen SundhedsPÆDAGOGIK i i sundhedsfremme (red.) (red.) Venka SimoVSka Jeanette magne JenSen G G a a d d s s F F o o r r lll a a G G SundhedsPÆDAGOGIK i sundhedsfremme SundhedsPÆDAGOGIK i sundhedsfremme Venka

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Socialpsykiatrisk Center Syd Ørbæklund

Socialpsykiatrisk Center Syd Ørbæklund Socialpsykiatrisk Center Syd Ørbæklund Indholdsfortegnelse Velkommen:... 3 Introduktion ved medarbejdere i boafsnittet... 6 Litteraturhenvisning... 8 2 Velkommen: Kære Med dette materiale vil vi byde dig

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr.

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr. Gældende fra september 2009 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte... 4 4.1

Læs mere

Landskursus FSK 2012 Specialuddannelsen i kræftsygepleje et løft til kræftsygeplejen

Landskursus FSK 2012 Specialuddannelsen i kræftsygepleje et løft til kræftsygeplejen Landskursus FSK 2012 Specialuddannelsen i kræftsygepleje et løft til kræftsygeplejen Baggrund for specialuddannelsen I 2006 blev der udarbejdet et forslag til specialuddannelse i kræftsygepleje, der afløste

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 6. semester Hold 2011 27. marts 2014 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/

Læs mere

Beskrivelse af God klinisk undervisning

Beskrivelse af God klinisk undervisning Maj 2009 Beskrivelse af God klinisk undervisning Indledning God klinisk undervisning beskriver idealet for den gode kliniske undervisning, der kontinuerligt søges opnået på et aktuelt tidspunkt i en given

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje

Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Referatet godkendt 26. april 2010. Specialuddannelsen Psykiatrisk Center Sct. Hans Tofteparken, Bygning 147,1.sal Referat nr. 51 Side 216-221 NM/BKK/jen Referat

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning.

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Sygeplejerskeuddannelsen Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Teoretisk undervisning. August 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indhold og formål... 3 2.0 Generelt om professionsbacheloruddannelsen...

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde?

Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? PATIENTPERSPEKTIVET Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk PATIENTPERSPEKTIVET En kilde til viden Bente Martinsen,

Læs mere

Målrettet miljøterapi skaber sammenhæng for patienterne

Målrettet miljøterapi skaber sammenhæng for patienterne Linda Kronsted, ledende ergoterapeut, og Christian Petersen Bønding, sygeplejerske Blad nr. 2/2007 Målrettet miljøterapi skaber sammenhæng for patienterne Artiklen henvender sig til psykiatriske sygeplejersker.

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Viborg Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og

Læs mere

Hvad er sundhed og trivsel?

Hvad er sundhed og trivsel? Hvad er sundhed og trivsel? Projekt Flere sider af det sunde liv set i et salutogent perspektiv Peter Thybo Sundhedsinnovator, Ikast-Brande Kommune www.peterthybo.dk Fysioterapeut, Master i Læreprocesser

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE. Studietilbud, hvad og hvordan!

STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE. Studietilbud, hvad og hvordan! FAM STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE Studietilbud, hvad og hvordan! FAM OUH Odense Universitetshospital Udarbejdet af: Tenna Kjær April 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet 40598 Udviklet af: Annette Langdahl Århus Social- og sundhedsskole Olof Palmes Alle 35 8200 Århus December 2008 1. Uddannelsesmålets

Læs mere

Referat godkendt den 8. februar 2013

Referat godkendt den 8. februar 2013 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Specialuddannelsen Psykiatrisk Center Sct. Hans Tofteparken, Bygning 147,1.sal Referat nr. 57 Side 256-263 RDA/BKK Referat godkendt den 8. februar 2013 Referat

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017

Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017 Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017 Baggrund Sygeplejen i Neurocentret ønsker at leve op til Rigshospitalets vision om at være Danmarks internationale hospital. Rigshospitalet har tre hovedopgaver:

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Mental Sundhed. Set i et eksistentielt og salutogent perspektiv - Et resumé - Peter Thybo Sundhedsinnovator, Ikast-Brande Kommune

Mental Sundhed. Set i et eksistentielt og salutogent perspektiv - Et resumé - Peter Thybo Sundhedsinnovator, Ikast-Brande Kommune Mental Sundhed Set i et eksistentielt og salutogent perspektiv - Et resumé - Peter Thybo Sundhedsinnovator, Ikast-Brande Kommune Fysioterapeut, Master i Læreprocesser m. specialisering i Kultur & Læring,

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Øget arbejdsglæde og større kvalitet

Øget arbejdsglæde og større kvalitet FAGLIG FORDYBELSE I DET MEDICINSKE HOVEDOMRÅDE Øget arbejdsglæde og større kvalitet 1-årigt udviklingsforløb for social og sundhedsassistenter ansat på medicinske afdelinger ved hospitaler i Region Hovedstaden.

Læs mere

Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie. Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012

Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie. Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012 Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012 Præsentation/Forforståelse Hygiejnesygeplejerske HE Midt Leder i primærkommune

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 2: Dag-/døgnafsnit for børn Blok 3: Dag-/døgnafsnit for unge Blok 4: Ungdomspsykiatriskambulatorium samt fokuseret ophold i psykiatri

Læs mere

Lotte Ekstrøm Petersen Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme

Lotte Ekstrøm Petersen Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme Lotte Ekstrøm Petersen Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme Workshop ved Årskursus for myndighedspersoner i Svendborg 17. november 2014 Formålet med workshoppen En præcisering af

Læs mere

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Udgangspunkt Hvad er rehabilitering og hvad betyder denne

Læs mere

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 1. Semester - Modul 1 Hold ss2013va & ss2013vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 1 FAG OG PROFESSION... 2 INTRODUKTION

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme anbefales især på T1 Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik anbefales især på T3 Ældrepædagogik Psykiatri På trin

Læs mere

Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje

Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Specialuddannelsen Psykiatrisk Center Sct. Hans Tofteparken, Bygning 147,1.sal Referat nr. 56 Side 250-255 MA/BKK/maj Referat til godkendt 4. oktober 2012 Referat

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik.

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik. Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik Ældrepædagogik Psykiatri På trin 2 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme

Læs mere

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 En detaljeret beskrivelse af uddannelsen i sundhedspædagogik. Denne beskrivelsen er et supplement til informationsmaterialet om uddannelsen

Læs mere

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING - en proces hen imod bachelorprojektet VIA Sundhed, Sidst redigeret 12.02.2015 Indhold Indledning... 2 Opgavens struktur... 3 Forside... 4 Ophavsret og tro-og loveerklæring...

Læs mere