Vi kender det selv Nogen gange kan selv småting gøre at vi har mindre lyst til social samvær 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi kender det selv Nogen gange kan selv småting gøre at vi har mindre lyst til social samvær 2"

Transkript

1 Uddelingskopier Kognitiv baseret træning af sociale færdigheder Allan Fohlmann Cand. psyk. aut. Vi kender det selv Nogen gange kan selv småting gøre at vi har mindre lyst til social samvær 2 En dårlig hårdag? 3 4 Hvordan er det så ikke hvis man har positive og negative symptomer, har kognitive forstyrrelser, er ude af træning med social samvær, føler sig i en ulige situation, har lavt selvværd og. 5 Kognitive bearbejdning af en social situation stiller krav til: Empati - At kunne begribe andres motiver, At kunne begribe andres motiver, ønsker, behov og målm Selvforståelse else - At have begreb om egne motiver, ønsker, behov og målm Kulturel/social forståelse socialt acceptabelt else - At forstå hvad der er At kunne sammensætte disse - At vurdere hvad der i forhold til egne og andres behov kunne være en passende respons 6 1

2 Det kan virke lammende på social interaktion, at man føler sig udenfor. Det kan handle om selvværd og om at man kan opleve, at der er noget der er helt skævt. 7 Pludseligt skete det Professor Liebowits indså, at han var den eneste der var kommet til forelæsningen uden sin and De sociale færdigheder kan være: 1. Aldrig udviklede 2. Hensygnede 3. Mistede 4. Akut forstyrrede af symptomer Men de kan i høj grad: 1. Optrænes 2. Genoptrænes 3. Optrænes i relation til symptomer Definitioner Træning i at begå sig socialt og kunne fungere i mødet med andre. En systematisk, målrettet og pædagogisk tilrettelagt metode til udvikling, generalisering og fastholdelse af sociale færdigheder 9 (Liberman 1985) 10 Social færdighedstræning ER ikke hundetræning!! Det generelle fokus i kognitiv terapi; at hjælpe patienten med at udforske, hvilke hændelser der udløse problemer/ubehag/symptomer, hvilke dysfunktionelle tanker, der automatisk er forbundet hermed, samt hvilke alternative tanker og dermed handlinger, der kunne være (Rosenberg & Mørch 2000, p. 14)

3 Man kan bearbejde både Tanker Adfærd Krop Der kan primært derigennem ske ændringer i ens følelser overfor omverdenen Følelserne er en umiddelbar erkendelse af ens befindende ift. en givent situation Tanke Adfærd Den kognitive firkant Følelse Krop Grundbegreb AUTOMATISKE TANKER Kommer fra det man har lært sig gennem livet Aktiveres i situationer, hvor man har lært sig, at de skal aktiveres De er automatiske og umiddelbare de kommer bare De bygger ikke på en mere objektiv bedømmelse der stilles ikke spørgsmål til dem de virker rigtige.. De er tæt forbundet med følelserne - De kan stå i vejen for nuancerede bedømmelser, følelser og handlinger.. 15 Eksempel på Sol-modellen : Prøv fx at undersøge 6 eller flere mulige alternative tanker. Kik på om disse kunne være mere realistiske. Den første negative automatiske tanke: Alternativ tanke: Hændelse: 16 Jeg har gjort noget forkert.. Hvad har jeg 70% gjort??? 0% Hun er i sin egen lille verden 100% Travl og stresset 80% Kan ikke finde på emner at tale om 100% Hun ved ikke bedre Det er hende, der gør noget galt 80% 100% Der er fest. Min mor taler meget lidt til mig Hun har dårlig samvittighed 80% Der kan være andet jeg ikke ved noget om 30% Det er en dumt organiseret møgffest 100% Hun forstår ikke min sygdom 50% 17 Nonspecifikke faktorer og psykoterapi: Faktorer hos behandleren: : fx autensitet,, tilstedeværelse, nysgerrighed, varme og accept, erfaring, ekspertise, engagement og bidrag til at styrke brugerens forventninger og håb. Faktorer mellem bruger og behandler: : fx dannelsen af en åben dialog og af enighed om graden af intimitet og styring, og om opgaver og mål. Faktorer hos patienten: : fx tillid, imødekommenhed, modtagelighed for empati, en kapacitet til at arbejde med sig selv, motivation og dannelse af positive forventninger før og/eller igennem forløbet Hougaard, Esben; Psykoterapi - teori og forskning. Dansk Psykologisk Forlag. Købehavn

4 Social færdighedstrf rdighedstræning i opus: Patienter inkluderes efter vurdering af kontaktperson og psykolog En gruppe er påp 6-88 deltagere og 2 trænere. Gruppeforløbet strækker sig over 1 år r med møde 1½1 time hver uge. Visitationen og de 2 første f gange handler om introduktion og klarlæggelse af individuelle mål. Der arbejdes med 4 moduler. 1. Modul: Medicin (ca. 8 sessioner) 2. Modul: Symptommestring (ca. 10..) 3. Modul Samtalefærdigheder (ca. 17..) 4. Modul Konfliktløsning (ca. 10..) Opbygning af en SFT-session Runde Hjemmeøvelse fra sidst Oplæg/undervisning Deltagererfaring med temaet inddrages. Rollespil Problemløsning: I stedet for rollespil kan vælges v at arbejde med problemløsningsstrategien. Ny hjemmeøvelse Afslutning Tale koger ikke ris Pædagogisk princip Det man hører Glemmer man Det man ser Husker man Det man gør Lærer man Medicinmodulet Virkning og bivirkning. Fordele og ulemper ved at tage medicin Informationssøgning 24 4

5 Udsnit af konkrete mål fra en gruppe medicinmodul Hvad er succeskriterierne for medicin? Kan medicinen gøre g det sværere at blive begejstret.? Hvad skal den hjælpe på, p, hvis man ikke har symptomer? Hvor lang tid skal man tage medicinen? Hvad sker der, hvis man pludselig holder op? Hvad er andres oplevelser med virkninger og bivirkninger. Hvordan skaffer man sig information om medicinen? Hvad sker der hvis man glemmer medicinen? Hvordan skelner man mellem bivirkninger eller symptomer? Hvorfor giver man forskellig medicin til forskellige patienter? Hvordan virker medicinen i kroppen og i hjernen? Hvordan er det med medicin og fx hash og alkohol? Hvordan ville en rask person reagere påp medicinen? Hvordan påvirker p medicinen seksualiteten Symptommestringsmodulet Tidlige advarselstegn. At håndtere h tidlige advarselstegn Hvad er symptomer Hvad kan man gøre g ved symptomer Stress-sårbarhedsmodellen rbarhedsmodellen Stress-sårbarheds rbarhedsmodel Ubehag Høj Stress Lav Opbyggende faktorer velbehag Symptomer Stressende faktorer Lav Sårbarhed Høj Zubin & Spring 1977 Fra en SFT-gruppe Eksempel påp hvad de kunne nævne n af henholdsvis opbyggende og stressende faktorer: 28 Søvn Fritid Beskæftigelse Positiv respons Regelmæssig livsførelse Afbalanceret forestillingsverden; at fx kunne tale med andre om sine forestillinger og symptomer. Mulighed for at dyrke sine interesser Meningsfyldt aktivitet Have kontakt til andre fx familie, venner, behandler. Plads til at have det skidt Medicin Mad og drikke At lave noget med kroppen Noget at stå op til Afslapning Fredelige og rolige omgivelser Skrive digte eller udfolde sig kunstnerisk 29 Negativ respons Stoffer For meget at lave, for dybt og for længe Mobning Mangel på fritid Mangel på søvn Konflikter Ensomhed (ingen kommunikation med omverdenen) Miste venner Isolation Mangel på beskæftigelse Ikke noget fornuftigt at tage sig til Dårlige rutiner Symptomer Vrangforestillinger At være alene med sine vrangforestillinger Afsporet regelmæssig livsførelse Opvask, rod Når andre fortæller for meget om deres symptomer (mere end man kan rumme) 30 5

6 Udsnit af konkrete mål fra en gruppe symptommestringsmodul Hvilken metoder kan minimere negative tanker Hvad er mine stressende og opbyggende faktorer Hvordan træner jeg hukommelse og koncentration Hvordan tager jeg de nødvendige n udfordringer. Hvordan bliver jeg mindre træt? t? Hvordan holder jeg mine symptomer i skak? Hvordan reducerer jeg mine symptomer? Hvordan lærer l jeg at leve med mine symptomer? Hvordan motiverer man sig til at fåf tingene gjort Hvordan kommer jeg fra tanke til handling? Hvordan finder jeg en tanke der kan føre f til handling Hvordan bliver jeg mindre bange for at færdes f alene Hvordan stopper jeg selvmordstanker 31 Om Samta mtalemodulet Kropssprog og tale (ja-,, måskem ske- og nej-signaler). At indlede en samtale. At vedligeholde en samtale. At afslutte en samtale. At sammensætte alle ovennævnte. vnte. (Liberman 1999) 32 Udsnit af konkrete mål fra en gruppe samtalemodul Hvordan føler f jeg mig mindre anspændt ndt i samtaler? Hvordan holder jeg venskaber ved lige? Hvor meget kan jeg konkludere påp mine iagttagelser? Hvad gør g r jeg, hvis jeg bliver i tvivl om den andens signaler? Hvilke forskellige måder m kan jeg indlede en samtale på? Hvordan bliver jeg bedre til at være v påp og præsentere mig selv? Hvordan fornemmer jeg at det jeg fortæller er interessant? Hvad gør g r jeg hvis den anden ikke lytter? Hvordan finder man samtaleemner, når n r man går g r i stå? Hvordan undgår r man at tale om sygdom? Hvordan ser jeg signaler hos andre påp at jeg taler for meget? Hvordan undersøger jeg om vi kan lære l at tale sammen? Hvordan bliver jeg bedre til at argumentere? Konfliktløsningsmodulet At tage imod, bearbejde og afsende signaler i konflikter Fra automatiske tanker og adfærd til at arbejde med alternative tanker og adfærd At trække sig ud i en konfliktsituation og tænker over hvad der hensigtsmæssigt ssigt kan gøres - og træne det Udsnit af konkrete mål fra en gruppe konfliktløsning Hvordan bliver jeg bedre til at tage et standpunkt, også hvor der kunne opstå en konflikt? Hvordan håndterer h jeg en konflikt? Hvordan træner jeg i at fåf sagt min mening? (I forhold til familien, I forhold til andre relationer, I forhold til fremmede, fx ekspedienter, enter, I forhold til større forsamlinger Hvordan kan jeg blive bedre til at give og modtage kritik Accept af at man kan være v uenige Hvordan undgår r jeg at blive stum i en konflikt? Hvordan siger man andre imod? Hvordan undgår r jeg at lade mig påvirke p af andres konflikter? Hvilke konflikter kan udløse tilbagefald og hvordan undgås s dette? Hvornår r skal jeg gåg ind i en konflikt og i hvilke? Hvilke konflikter skal jeg IKKE gåg ind i 35 STOP Hov? Hvad sker her? Hvad handler bekymringen om? Hvad handler det her om? TÆNK Hvad vil der ske hvis..? Hvad kan jeg gøre? Har jeg gjort det her før? Social problemløsning Hvad har jeg af valgmuligheder? Prøv problemløsningsmodellen? Hvad er der af fordele og ulemper Hvad ville jeg råde en ven til? GØR NOGET Hvad er min beslutning? Hvad er der brug for at jeg gør Gør det NU!! CHEK DET UD Virkede det? Ser tingene anderledes ud nu? Er jeg tilfreds med hvad der skete Hvad kan jeg lære af det? Wiener

7 REFERENCEPROGRAMET for skizofreni konkluderer: Den største effekt på social funktion er opnået ved programmer af to års varighed og for patienter med tidlig debut af sygdom, som ofte har en dårlig præmorbid social funktion Patienter med skizofreni og nedsatte sociale færdigheder bør tilbydes social færdighedstræning i gruppe Generalisering af de opnåede sociale færdigheder kan understøttes ved træning i samfundet Interventionerne vurderes at have et evidensniveau B Se 37 SFT virker bedst, hvis man får Livet ind i SFT og hvis man får SFT ud i livet. Regelmæssigt og langvarigt - med integration af psykoedukation (Pen et al; kap. 3 i Corrigan & Pen 2001; Birchwood and Spencer (kap. 3 i Maj & Sartorius 1999); (Birchwood( & Jackson 2001, Haugaard & Nielsen (kap. 12) i Mørch et al SfR 2004) 38 7

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Tredje bølge kognitiv adfærdsterapi (TKT)

Tredje bølge kognitiv adfærdsterapi (TKT) Tredje bølge kognitiv adfærdsterapi (TKT) Handlingens kraft kognitiv adfærdsterapi og mindfulness En manual til psykiske vanskeligheder Udarbejdet af Janus Jakobsen Udgave d 12/1 2010 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Social færdighedstræning

Social færdighedstræning Social færdighedstræning En praktisk manual udviklet på døgninstitutionen på Pumpehusvej. Skrevet af psykolog Morten Hesse Formål med social færdighedstræning. Social færdighedstræning i gruppe har til

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Familien i alkoholbehandling

Familien i alkoholbehandling Familien i alkoholbehandling - metode og inspiration fra Alkoholbehandlingen i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familien i alkoholbehandling - metode

Læs mere

Indhold BAGGRUND 1 MÅLGRUPPE 1 FORM OG LÆNGDE 1 KOMPETENCE- OG RESSOURCEKRAV 2 INDHOLD 2 EMNER OG METODER 4

Indhold BAGGRUND 1 MÅLGRUPPE 1 FORM OG LÆNGDE 1 KOMPETENCE- OG RESSOURCEKRAV 2 INDHOLD 2 EMNER OG METODER 4 Indhold BAGGRUND 1 MÅLGRUPPE 1 FORM OG LÆNGDE 1 KOMPETENCE- OG RESSOURCEKRAV 2 INDHOLD 2 EMNER OG METODER 4 PSYKOEDUKATION 4 AT VÆRE GOD NOK 5 REGISTRERINGSSKEMA/LOGBOG 6 FORDELE-ULEMPE SKEMA 7 SKALERINGSMODELLER

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

05-05-2013 SYSTEMISK OG NARRATIV TEORI OG METODE ANVENDT I FORSTÅELSEN AF FAMILIER MED ALKOHOLPROBLEMER OG BØRNENE AFHÆNGIGHED; DEFINITIONER

05-05-2013 SYSTEMISK OG NARRATIV TEORI OG METODE ANVENDT I FORSTÅELSEN AF FAMILIER MED ALKOHOLPROBLEMER OG BØRNENE AFHÆNGIGHED; DEFINITIONER ALKOHOLPROBLEMER, FORÆLDRE, BØRN OG GRUPPEMETODE Barnets blå Hus. Kursus den 9.5 og 22.8.2013 I alkoholens/rusens skygge Det er kun den, der drikker, der kan Det er problemet - og ikke personen der er

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Udarbejdet af Center for Socialt Udsatte og Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 Kriterium 1: Forandringsmodel....3 1.1 Introduktion:...3

Læs mere

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende DepressionsForeningen INDLEDNING 3 Indhold Om depression og bipolar lidelse....3 Depression Sådan opleves

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Stop misbrug! Hvordan kan jeg som pædagog støtte misbrugeren i at stoppe misbruget? Henrik Madsen, Hold pf M09, pn000785

Stop misbrug! Hvordan kan jeg som pædagog støtte misbrugeren i at stoppe misbruget? Henrik Madsen, Hold pf M09, pn000785 Stop misbrug! Hvordan kan jeg som pædagog støtte misbrugeren i at stoppe misbruget? Henrik Madsen, Hold pf M09, pn000785 Dato for eksamen 17. januar 2012 University College Sjælland Bachelorprojekt oktober

Læs mere

En vej til et bedre liv. fra et projekt i. Rosenhuset, Odder Kommune 2004-2008

En vej til et bedre liv. fra et projekt i. Rosenhuset, Odder Kommune 2004-2008 En vej til et bedre liv - evalueringsrapport fra et projekt i Rosenhuset, Odder Kommune 2004-2008 Team for Misbrugspsykiatri, Århus Universitetshospital Risskov, ved: Jørgen Pallesen, psykolog & Søren

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)...

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles).... 3 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4 2. Metode (Fælles)... 4 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... 4 2.2. Børneperspektivet (Maria J.)... 5 2.3. Empiri

Læs mere

At bryde ensomheden ved at tale med andre

At bryde ensomheden ved at tale med andre At bryde ensomheden ved at tale med andre Samtalegruppe for unge med selvskadende adfærd med en narrativ og kognitiv tilgang Evalueringsrapport 2010 Birgitte Schjær Jensen CAFA Rapporten er udgivet i 2010

Læs mere

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats Inspirationskatalog Væksthuset - Februar 2013 Erfaringer og inspiration fra metodeudviklingsprojekt under Københavns kommunes metodeudviklingspulje: En integreret

Læs mere

-foreningens. Håndbog for støttepersoner

-foreningens. Håndbog for støttepersoner -foreningens Håndbog for støttepersoner 1. Fakta om ADHD 2. Sådan kommer ADHD til udtryk 3. Diagnose og behandling 4. Kommunikation og samarbejde 5. Hvordan støtter jeg bedst? 6. Struktur i hverdagen 7.

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere