Arbejdsmedicinsk Klinik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmedicinsk Klinik"

Transkript

1 Årsberetning 2012 Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade Aarhus C

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE STABEN VED ARBEJDSMEDICINSK KLINIK, JUNI ARBEJDSMEDICIN... 4 STABEN ØKONOMI... 6 KLINISKE UNDERSØGELSER... 7 PERSONALEPSYKOLOGFUNKTION STRESSKLINIK PRIORITERINGER I INTERNATIONAL FORSKNING 2012 (PUBLIKATIONER ) NATIONAL FORSKNING 2012 (PUBLIKATIONER ) RAPPORTER OG PUBLIKATIONER FOREDRAG OG POSTERS/ABSTRACTS UNDERVISNING, FORMIDLING OG DEBATINDLÆG VEJLEDNING ORGANISATORISK OG ANDET ARBEJDE FORSKNINGSPROJEKTER UNDER UDFØRELSE PH.D.-PROJEKTER FORSKNINGSÅRSPROJEKTER AFSLUTTEDE PH.D.-PROJEKTER ARBEJDSMEDICINSK KLINIK VED AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL, NBG

4 Staben ved Arbejdsmedicinsk Klinik, juni 2013 Ledende overlæge, ph.d. Ane Marie Thulstrup Overlæge, ph.d. Henrik Kolstad Overlæge Poul Frost Afdelingslæge Lone Donbæk Jensen Overlæge Vivi Schlünssen Reservelæge Sorosh Tabatabaeifar Psykolog Greta Lassen Lund Psykolog Dagmar Kastberg Psykolog Hanne Knudsen Psykolog. Birgitte Krøis Gonge Psykolog, projektleder Morten Willert Socialrådgiver Hugo Knudsen Lægesekretær Bente Brix Lægesekretær Pia Pors Lægesekretær Yildiz Kilic Lægesekretær Kirsten Bendixen Lægesekretær Anja Jørgensen Lægesekretær Inge Laursen Serviceassistent Annette Rugholm Serviceassistent Charlotte Barnekov 2

5 Serviceassistent Vibeke Worm Lektor, ph.d. Gunnar Toft Ph.d., projektmedarbejder Thomas Maribo Cand.scient.san., ph.d. Cecilia Ramlau-Hansen Ph.d.-studerende Susanne Lund Kristensen Ph.d.-studerende Anne Vested Ph.d.-studerende Birgit Bjerre Høyer Ph.d.-studerende Zara Ann Stokholm Ph.d.-studerende Mette Lausten Hansen Ph.d.-studerende Annett Dalbøge Ph.d.-studerende Mette Skovgaard Christensen Ph.d.-studerende Helene Tilma Vistisen Ph.d.-studerende Thomas W. Frederiksen Forskningsårsstuderende Julie Lyngsø Forskningsårsstuderende Karen Guldbrandsen Specialestuderende Line H. Christensen Bioanalytiker Louise Datamanager Jesper Medom Vestergaard Datamanager Michael Christensen 3

6 Arbejdsmedicin 2012 har været præget af øget henvisninger til Arbejdsmedicinsk Klinik. Samme år har vi haft to ekstra læger i hoveduddannelse, således at vores ventetid ikke har været påvirket af det øgede antal henvisninger. Patienterne har været henvist fra de samme områder som tidligere år og det har været samme type problemstillinger. Der har dog været et øget antal personer med indeklimaproblemer, og vi kan se en let stigning i henvisning af allergiske lidelser. I 2012 overgik Arbejdsmedicinsk Klinik til elektronisk patientjournal. I samme periode har vi arbejdet på at ændre på vores epikriser således, at de bliver mere fyldestgørende, men med færre ord. Indførelse af den elektroniske patientjournal er gået over alt forventning. Det har ikke medført fald i antal sete patienter eller forlænget ventetid. I 2012 har Dansk Ramazzini Center afholdt seminar, og der er lavet en strategi for det fremtidige arbejde over de næste fem år. Arbejdet indenfor forskning på Arbejdsmedicinsk Klinik har hovedfokus på fire forskellige blokke; bevægeapparatsområdet, reproduktion, mentale helbredsproblemer og nu også allergiske lidelser. I slutningen af 2012 blev det offentliggjort i Dagens Medicin, at Arbejdsmedicinsk Klinik ved Aarhus Universitetshospital for fjerde år i træk har fået pris som den bedste arbejdsmedicinske klinik. Dette er vi som de andre år selvfølgelig både stole af og glade for, men det ville umuligt kunne lade sig gøre uden både dygtige og meget engagerede medarbejdere. I 2012 blev der gennemført en landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse, som viste, at vi har haft fremgang således, at vores patienter generelt er tilfredse med den service vi giver. Ane Marie Thulstrup Ledende overlæge 4

7 Staben Ledende overlæge Ane Marie Thulstrup Overlæge Henrik Kolstad Overlæge Poul Frost Afdelingslæge Lone Donbæk Jensen Reservelæge Mette Lausten Hansen Reservelæge Mette Louise Brath Lund Reservelæge Tomas Breidahl Reservelæge Sorosh Tabatabaeifar Arbejdspsykolog Greta Lassen Lund Arbejdspsykolog Hanne Knudsen Arbejdspsykolog Dagmar Kastberg Hinrichsen Arbejdspsykolog Morten Veje Willert Arbejdspsykolog Birgitte Krøis Gonge Lægesekretær Inge Laursen Lægesekretær Kirsten Bendixen Lægesekretær Pia Pors Lægesekretær Bente Brix Lægesekretær Yildiz Kilic Læresekretær Anja Jørgensen Projektleder, lektor Gunnar Toft Projektmedarbejder Anne Vested Projektmedarbejder Susanne Lund Kristensen Projektmedarbejder Birgit Bjerre Høyer Projektmedarbejder Morten Søndergaard Jensen Post.doc. Cecilia Ramlau-Hansen Ph.d.-studerende Matias Grynderup Ph.d.-studerende Zara Ann Stokholm Ph.d.-studerende Annett Dalbøge Ph.d.-studerende Helene Tilma Vistisen Ph.d.-studerende Thomas W. Frederiksen Forskningsårsstud. Marie Louise Hounsgaard Forskningsårsstud. Andreas Ernst Bioanalytiker Louise Brus Hesselvang Fysioterapeut Klaus Dahlerup Djernes Serviceassistent Annette Rugholm Serviceassistent Vibeke Worm Serviceassistent Charlotte Barnekov Datamanager Michael Christensen

8 Økonomi Arbejdsmedicinsk Klinik havde en budgetramme i 2012 på 7,5 millioner kr. fra Region Midtjylland. Samtidig var vores DRG-produktion lidt over det dobbelte. Vi financierer derudover en del af Arbejdsmedicinsk Klinik gennem udarbejdelse af speciallægeerklæringer fra Arbejdsskadestyrelsen. Arbejdsmedicinsk Klinik har derudover finansiering gennem projekter og ca. halvdelen af personalet er finansieret af eksterne midler. 6

9 Kliniske undersøgelser Der blev i 2012 henvist 1383 patienter. Figur 1 viser, hvor mange patienter, der blev henvist til almindelig undersøgelse og hvor mange, der blev henvist fra Arbejdsskadestyrelsen. Figur 1. Antal henviste patienter efter undersøgelsens karakter 2011 og 2012 har således budt på et stigende antal henvisninger sammenlignet med tidligere år Speciallægeundersøgelse Almindelig undersøgelse I alt Tabel 1. Antal undersøgte patienter i hvert af årene efter henviser (% 2012) Praktiserende læge Fagforening/arbejdsplads Arbejdsskadestyrelsen Sygehus/speciallæge Anden henviser I alt Henvisningerne kom også i 2012 oftest fra en praktiserende læge eller fra Arbejdsskadestyrelsen. Knap 12% af henvisningerne kommer fra en fagforening og 6% fra anden sygehusafdeling eller fra en speciallæge. 7

10 Afdelingen yder i den fulde arbejdstid året rundt telefonisk rådgivning til praktiserende læger og andre om arbejdsrelaterede helbredsspørgsmål. Dette arbejde kan lægge beslag på ressourcer til klinisk udredning. Der var i 2012 i alt noteret mere end 68 forespørgsler med rådgivning, men der er mange mindre forespørgsler, der ikke registreres. Tabel 2. Den procentuelle fordeling af henvisningsdiagnoser for patienter henvist % % % % % % antal % Bevægeapparat Psykiske lidelser Luftvejssygdomme Nervesystemet Hudsygdomme Svangerskab Kredsløbsorganer Svulster Andre tilstande I alt Fordelingen af henvisningsdiagnoser de sidste 7 år ses i tabel 2. Fordelingen er ret konstant hen over årene. Henvisningsdiagnoserne vedrørte til sammen 67% af tilfældene sygdom i bevægeapparatet eller psykisk lidelse, mens hud- og luftvejssygdom lå bag til sammen 17% af henvisningerne. Gennem de seneste år har der været en stigning i andelen af patienter med psykiske symptomer, som nu udgør mere end 25% af alle henvisninger. Etablering af fremadrettede tilbud til patienter, der oplever arbejdsrelateret stress eller depression har affødt flere henvisninger. Det er dog ikke alle patienter, der falder indenfor målgruppen til arbejdsrelateret stress (MARS). Der er derfor lavet et pilotprojekt med en ny tilgang til patienter henvist med en psykologisk problemstilling. Vi forventer en afrapportering i Sygdomme i nervesystemet omfatter overvejende indeklemningslidelser ved håndleddet (karpaltunnelsyndrom). Kredsløbslidelser er sjældne og udgøres overvejende af vibrationsinducerede hvide fingre. Under 2% af henvisningerne blev efter samråd med den henvisende returneret med henblik på problemløsning andetsteds. 8

11 Figur 2. Branche blandt afsluttede patienter i Service Fremstilling Bygge og anlæg Handel Anden branche Transport 27 Figur 2 viser den procentvise fordeling af alle undersøgte patienters ansættelsesområde. Hovedparten af patienterne kom fra fremstillings- og servicesektoren. Der er store kønsforskelle i ansættelsesområder. 65% af undersøgte kvinder var ansat i serviceområdet mod kun 18% af mændene. Omvendt var 22% af de henviste mænd ansat i byggeanlægsområdet mod kun 2% af kvinderne. 17% af kvinderne og 32% af mændene var ansat inden for fremstillingsområdet. 9

12 Personalepsykologfunktion Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus varetager en personalepsykologfunktion, som er et tilbud om psykologhjælp til alle ansatte i Region Midtjylland, der oplever arbejdsrelaterede belastninger. Der er et tilsvarende tilbud geografisk placeret på Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning og Århus Universitetshospital, Risskov. Henvisning er ikke nødvendig. Den enkelte medarbejder eller f.eks. dennes leder eller tillidsrepræsentant kan henvende sig og aftale tid hos én af psykologerne. Der tilbydes et problemorienteret og løsningsfokuseret, kortere samtaleforløb. Det drejer sig overvejende om individuelle forløb, men også gruppeaktiviteter på afdelingsniveau, og debriefing kan komme på tale. Der ydes ligeledes rådgivning/sparring til ledere, typisk i forhold vedrørende sygemeldt personales tilbagevenden til arbejdet eller i forhold til vanskelige personalesager. Hvor det er relevant, kan personalepsykologerne deltage i møder på arbejdspladsen. Personalepsykologerne samarbejder med tillids- og sikkerhedsorganisationer, personale- og HRafdelinger samt Det Sociale Kapitel -gruppen. I 2012 har i alt 162 regionsansatte modtaget et individuelt samtaleforløb på Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus. Gennemsnitligt har hver enkelt modtaget ca.3 samtaler. Derudover er der gennemført en række møder og rundbordssamtaler på arbejdspladser med deltagelse og rådgivning af både medarbejder og ledelse, arbejdspladsrådgivning og mødeaktiviteter. Problemstillingerne drejer sig altovervejende om vedvarende belastninger i arbejdet såsom arbejdsvilkår og betingelser. Derudover er de primære problemstillinger relateret til konflikter og samarbejdsvanskeligheder samt personlige forhold som eksempelvis personlig sygdom. Ansatte i sygehusvæsenet tegnede sig for 87,7 % af alle henvendelser, som i øvrigt fordeler sig bredt på en lang række afdelinger, institutioner og faggrupper. Både medarbejdere, tillidsvalgte og ledere henvender sig med ønske om hjælp. 58,9 % af samtalerne er ydet til ansatte på Aarhus Universitetshospital. Vi arbejder løbende med at videreudvikle effektmåling af funktionen, og dokumentationen heraf. Via spørgeskemaer følger vi udviklingen på fire områder hos den enkelte medarbejder, som gør brug af ordningen. Opgørelsen viser, at interventionen har effekt, og at den enkelte får det bedre med en positiv udvikling svarende til et gennemsnit på 34,8 %. Den største udvikling på enkeltområder ses i forhold til oplevelsen af arbejdssituationen, hvor medarbejderne oplever en positiv udvikling, der i gennemsnit svarer til 51,9 %. Funktionen varetages af tre erfarne og autoriserede psykologer. Der er afsat 37 timer ugentligt til denne funktion, og da der generelt er stor efterspørgsel på ydelsen, er der ofte en vis ventetid. 10

13 Stressklinik I 2012 har der fortsat været stor interesse for de stresshåndteringsgrupper, der løbende opstartes i klinikken. I alt er 12 gruppeforløb gennemført. Der er tale om 10 MARS grupper og 2 FLEXA grupper. Grupperne ledes af psykologer ved Arbejdsmedicinsk Klinik med afsæt i en kognitiv metode og er rettet mod arbejdsaktive personer med alvorlige, arbejdsrelaterede stresssymptomer. Gruppeforløbet strækker sig over tre måneder med otte sessioner á tre timers varighed og en opfølgningssession efter yderligere 3 måneder. Henvisende instanser er overvejende praktiserende læger, men også ledere, sikkerheds- og tillidsrepræsentanter, samt fagforeninger kan henvise. MARS grupperne har siden projektperioden i indgået som en fast del af driften på Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus Universitetshospital og tilbuddet er nu udbredt til de arbejdsmedicinske klinikker i såvel Odense som Esbjerg under supervision af en psykolog fra AMK, Aarhus. FLEXA grupperne startede som pilotprojekt i 2010 og er nu ligeledes et fast tilbud i klinikken. FLEXA grupperne er baseret på principper fra ACT (Acceptance and Commitment Therapy), der betegnes som den 3.bølge indenfor kognitiv psykologi. I november 2011 blev resultater fra FLEXA grupperne fremlagt ved en mundtlig præsentation ved Nordic ACBS Forum, Stockholm, Sverige. To af klinikkens psykologer påbegyndte i 2012 en 1-årig videreuddannelse i ACT. En tredje af klinikkens kliniske psykologer er påbegyndt en 2-årig kognitiv efteruddannelse. Alle psykologer på Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus Universitetshospital er aktuelt i gang med deres specialistuddannelse. Som en afspejling af et arbejdsmarked under forandring, har der i lighed med tidligere år været efterspørgsel fra eksempelvis fagforbund på oplæg omhandlende afskedigelser og almindelige psykologiske reaktioner herpå. Ligeledes har der været efterspørgsel på oplæg omhandlende tillidsrepræsentantens rolle og udfordringer i forbindelse med eksempelvis nedskæringer og afskedigelser, samt oplæg vedrørende håndtering af depression på arbejdspladsen. 11

14 Prioriteringer i 2012 I 2012 er der gennemført et pilotprojekt på det psykologiske område, hvor man har afprøvet en metode med henblik på at få sygemeldte personer med mentale helbredsproblemer tilbage til arbejdet. Der er på Arbejdsmedicinsk Klinik ved Aarhus Universitetshospital tiltagende fokus på arbejdsfastholdelse. 1. Det kliniske arbejde I det kliniske arbejde har vi implementeret rygrehabiliteringsprojekt således, at afdelingen er godt rustet, når forløbsprogrammet for personer med lænderygbesvær i Region Midtjylland starter sommeren På allergiområdet er der blevet etableret et allergicenter i samarbejde med Lungemedicinsk Afdeling og Dermatologisk Afdeling. Her blev de første patienter set i efteråret 2011, hvor man i samarbejde udreder patienter med komplicerede allergiske lidelser. Igennem 2012 har vi deltaget i udarbejdelse af forløbsprogrammet for depressionsramte patienter. Dette vil højst sandsynligt blive implementeret i Forskningscenter Dansk Ramazzini Center har etableret det første seminar, som var et 2-dagesseminar, og der blev fremlagt af både seniorer og ph.d.-studerende. Der er blevet lavet en strategiplan for centret med henblik på fremtiden. Desværre har Dansk Ramazzini Center ikke fået en bevilling fra regionen med henblik på fortsættelse af det videnskabelige arbejde. Derfor søger Dansk Ramazzini Center i øjeblikket yderligere finansiering fra eksterne fonde. 3. Formidling Gennem det sidste år har der været en del formidlingsopgaver. Arbejdsmedicinsk Klinik har været ude at undervise både fagfolk og lægfolk. Der har været efterspørgsel på formidling af resultaterne fra Midler mod ArbejdsRelateret Stress. Dette har især været fra de praktiserende læger. Derudover er der blevet undervist på universitetet, professionsbacheloruddannelserne samt i fagbevægelsen. På Arbejdsmedicinsk Klinik holder vi os for øje, at der skal være brobygning mellem forskning og det kliniske arbejde. 12

15 International forskning 2012 (publikationer ) Jensen LD, Maribo T, Schiøttz-Christensen B, Madsen FH, Gonge BK, Christensen M, Frost P. Counselling low-back patients in secondary healthcare: a randomised trial addressing experienced workplace barriers and physical activity. Occup Environ Med Jan;69(1):21-8. Maribo T, Schiøttz-Christensen B, Jensen LD, Andersen NT, Stengaard-Pedersen K. Postural balance in low-back patients: criterion-related validity of centre of pressure assessed on a portable force platform. Eur Spine J Mar;21(3):425:31. Angel S, Jensen LD, Gonge BK, Maribo T, Schiøttz-Christensen B, Buus N. Patients interpretations of a counselling intervention for low-back pain: a narrative analysis. Int J Nurs Stud Jul;49(7): Jensen LD, Ryom PK, Christensen MV, Andersen JH. Differences in risk factors for vuluntary early retirement and disability pension: a 15-year follow-up in a cohort of nurses aides. BMJ Open Nov 12;2(6). Kolstad HA, Christensen MV, Jensen LD, Schlünssen V, Thulstrup AM, Bonde JP. Notification of occupational disease and the risk of work disability: a two-year follow-up study. Scand J Work Environ Health Dec 6.doi:pii:3336. Bonde JP, Jensen MS, Ramlau-Hansen CH, Toft GV, Thulstrup AM, Olsen J. Trends in sperm count in Finnish men. Int J Androl Aug;35(4):626. Vrijheid M, Casas M, Bergström A, Carmichael A, Cordier S, Eggesbø M, Eller E, Fantini MP, Fernández MF, Fernández-Somoano A, Gehring U, Grazuleviciene R, Hohmann C, Karvonen AM, Keil T, Kogevinas M, Koppen G, Krämer U, Kuehni CE, Magnus P, Majewska R, Andersen AM, Patelarou E, Petersen MS, Perik FH, Polanska K, Porta D, Richiardi L, Santos AC, Slama R, Sram RJ, Thijs C, Tischer C, Toft G, Trnovec T, Vandentorren S, Vrijkotte TG, Wilhelm M, Wright J, Nieuwenhuijsen M. European birth cohorts for environmental health research. Environ Health Perspect Jan;120(1): Govarts E, Nieuwenhuijsen M, Schoeters G, Ballester F, Bloemen K, de Boer M, Chevrier C, Eggesbø M, Guxens M, Krämer U, Legler J, Martinez D, Patelarou E, Ranft U, Rautio A, Petersen MS, Slama R, Stigum H, Toft G, Trnovec T, Vandentorren S, Weihe P, Kuperus NW, Wilhelm M, Wittsiepe J, Bonde JP. Birth weight and prenatal exposure to polychlorinated biphenyls and dichlorodiphenyldichloroethylene (DDE): a meta-analysis within 12 European Birth Cohorts. Environ Health Perspect Feb;120(2): Toft G, Jönsson BA, Lindh CH, Jensen TK, Hjollund NH, Vested A, Bonde JP. Association between pregnancy loss and urinary phthalate levels around the time of conception. Environ Health Perspect Mar;120(3): Kristensen SL, Ramlau-Hansen CH, Andersen CY, Ernst E, Olsen SF, Bonde JP, Vested A, Toft G. The association between circulating levels of antimüllerian hormone and follicle number, androgens, and menstrual cycle characteristics in young women. Fertil Steril Mar;97(3): Jensen MS, Nørgaard-Pedersen B, Toft G, Hougaard DM, Bonde JP, Cohen A, Thulstrup AM, Ivell R, Anand-Ivell R, Lindh CH, Jönsson BA. Phthalates and perfluorooctanesulfonic acid in human amniotic fluid: temporal trends and timing of amniocentesis in pregnancy. Environ Health Perspect Jun;120(6): Specht IO, Hougaard KS, Spanò M, Bizzaro D, Manicardi GC, Lindh CH, Toft G, Jönsson BA, Giwercman A, Bonde JP.Sperm DNA integrity in relation to exposure to environmental perfluoroalkyl substances a study of spouses of pregnant women in three geographical regions. Reprod Toxicol Jul;33(4):

16 Lindh CH, Rylander L, Toft G, Axmon A, Rignel-Hydbom A, Giwercman A, Pedersen HS, Góalczyk K, Ludwicki JK, Zvyezday V, Vermeulen R, Lenters V, Heederik D, Bonde JP, Jönsson BA. Blood serum concentrations of perfluorinated compounds in men from Greenlandic Inuit and European populations. Chemosphere Sep;88(11): Toft G, Jönsson BA, Lindh CH, Giwercman A, Spano M, Heederik D, Lenters V, Vermeulen R, Rylander L, Pedersen HS, Ludwicki JK, Zviezdai V, Bonde JP. Exposure to perfluorinated compounds and human semen quality in Arctic and European populations. Hum Reprod Aug;27(8): Casas M, Chevrier C, Hond ED, Fernandez MF, Pierik F, Philippat C, Slama R, Toft G, Vandentorren S, Wilhelm M, Vrijheid M. Exposure to brominated flame retardants, perfluorinated compounds, phthalates and phenols in European birth cohorts. Evaluation, first human biomonitoring results, and recommendations. Int J Hyg Environ Health Jul 11. Specht I, Spanò M, Hougaard K, Manicardi G, Bizzaro D, Toft G, Giwercman A, Bonde JP. Relationship between apoptotic markers in semen from fertile men and demographic, hormonal and seminal characteristics. Asian J Androl Nov;14(6): Jørgensen KT, Jensen MS, Toft GV, Larsen AD, Bonde JP, Hougaard KS. Risk of cryptorchidism and hypospadias among boys of maternal hairdressers a Danish population-based cohort study. Scand J Work Environ Health Oct 30. Mocevic E, Specht IO, Marott JL, Giwercman A, Jönsson BA, Toft G, Lund T, Bonde JP. Environmental mercury exposure, semen quality and reproductive hormones in Greenlandic Inuit and European men: a cross-sectional study. Asian J Androl Dec 10. Ramlau-Hansen CH, Stoltenberg CD, Hougaard KS, Parner ET, Toft G, Thulstrup AM, Hansen J, Bonde JP. Male-mediated infertility in sons of building painters and gardeners: A nationwide registerbased follow-up study. Reprod Toxicol Dec;34(4): Ernst A, Kristensen SL, Toft G, Thulstrup AM, Håkonsen LB, Olsen SF, Ramlau-Hansen CH. Maternal smoking during pregnancy and reproductive health of daughters: A follow-up study spanning two decades. Hum Reprod Dec;27(12): Kvist L, Giwercman YL, Jönsson BA, Lindh CH, Bonde JP, Toft G, Strucinski P, Pedersen HS, Zvyezday V, Giwercman A. Serum levels of perfluorinated compounds and sperm Y:X chromosome ratio in two European populations and in Inuit from Greenland. Reprod Toxicol Dec;34(4): Ernst A, Kristensen SL, Toft G, Thulstrup AMA, Håkonsen LB, Ramlau-Hansen CH. Maternal smoking during pregnancy and age at menarche of premenopausal and postmenopausal daughters. Hum Reprod 2012 Dec 6. Lillienberg I, Andersson E, Janson C, Dahlman-Höglund A, Forsberg B, Holm M, Glslason T, Jögi R, Omenaas E, Schlünssen V, Sigsgaard T, Svanes C, Torén K. Occupational exposure and New-onset Asthma in a Population-based Study in Northern Europe (RHINE). Ann Occup Hyg Dec 1. Macsali F, Svanes C, Sothern RB, Benediktsdottir B, Bjørge L, Dratva J, Franklin KA, Holm M, Janson C, Johannessen A, Lindberg E, Omenaas ER, Schlünssen V, Zemp E, Real FG. Menstrual Cycle and Respiratory Symptoms in a General Nordic-Baltic Population. Am J Respir Crit Care Med Nov 29. Al-Kalemji A, Petersen KD, Sørensen J, Sherson D, Thilsing T, Schlünssen V, Omland O, Thomsen G, Baelum J. Factors influencing quality of life in asthmatics a case-control study. Clin Respir J sep

17 Baur X, Aasen TB, Burge PS, Heederik D, Henneberger PK, Maestrelli P, Schlünssen V, Vandenplas O, Wilken D. ERS Task Force on the Management of Work-related Asthma. The management of workrelated asthma guidelines: a broader perspective. Eur Respir Rev Jun 1;21(24): Maestrelli P, Schlünssen V, Mason P, Sigsgaard T. ERS Task Force on the Management of work-related Asthma. Contribution of host factors and workplace exposure to the outcome of occupational asthma. Eur Respir Rev Jun 1;21(124): Christensen BH, Thulstrup AMA, Hougaard KS, Skadhauge LR, Hansen KS, Schlünssen V. Occupational exposure during pregnancy and the risk of hay fever in 7-year-old children. Clin Respir J May 31. Riddervold IS, Bønløkke JH, Olin AC, Grønborg TK, Schlünssen V, Skogstrand K, Hougaard D, Massling A, Sigsgaard T. Effects of wood smoke particles from wood-burning stoves on the respiratory health of atopic humans. Part Fibre Toxicol Apr 30;12. Baur X, Sigsgaard T, Aasen TB, Burge PS, Heederik D, Henneberger P, Maestrelli P, Rooyackers J, Schlünssen V, Vandenplas O, Wilken D. ERS Task Force on the Management of Work-related Asthma. Guidelines for the management of work-related asthma. Eur Respir J. Holm M, Kim JL, Lillienberg L, Storaas T, Jörgi R, Svanes C, Schlünssen V, Forsberg B, Gislason T, Janson C, Torén K. RHINE Study Group, Northern Europe incidence and prevalence of chronic bronchitis: impact of smoking and welding. The RHINE study. Int J Tuberc Lung Dis Apr;16(4): Basinas I, Sigsgaard T, Heederik D, Takai H, Omland Ø, Andersen NT, Wouters IM, Bønløkke JH, Kromhout H, Schlünssen V. Exposure to inhalable dust and endotoxin among Danish livestock farmers: results from the SUS cohort study. J Environ Monit Feb;14(2): Basinas I, Schlünssen V, Heederik D, Sigsgaard T, Smit LA, Samadi S, Omland O, Hjort C, Madsen AM, Skov S, Wouters IM. Sensitisation to common allergens and respiratory symptoms in endotoxin exposed workers: a pooled analysis. Occup Environ Med Feb;69(2): Hagström K, Jacobsen G, Sigsgaard T, Schaumburg I, Erlandsen M, Schlünssen V. Predictors of monoterpene exposure in the Danish furniture industry. Ann Occup Hyg Apr;56(3): Hansen ML, Thulstrup AM, Bonde JP, Olsen J, Håkonsen LB, Ramlau-Hansen CH. Does last week s alcohol intake affect semen quality or reproductive hormones? A cross-sectional study among healthy young Danish men. Reprod Toxicol Nov;34(3): Jensen JC, Haahr JP, Frost P, Vad MV, Andersen JH. The significance of health anxiety and somatisation in care-seeking for back and upper extremity pain. Fam Pract 2012;29(1): Svendsen SW, Frost P, Jensen LD.Time trends in surgery for non-traumatic shoulder disorders and postoperative risk of permanent work disability: a nationwide cohort study. Scand J Rheumatol 2012;41(1): Svendsen SW, Johnsen B, Fuglsang-Frederiksen A, Frost P. Ulnar neuropathy and ulnar neuropathy-like symptoms in relation to biomechanical exposures assessed by a job exposure matrix: a triple case-referent study. Occup Environ Med 2012;69(11): Vad MV, Frost P, Bay-Nielsen M, Svendsen SW. Impact of occupational mechanical exposures on risk of lateral and medial inguinal hernia requiring surgical repair. Occup Environ Med 2012;69(11): Jensen JC, Haahr JP, Frost P, Andersen JH. Do work-related factors affect care-seeking in general practice for back pain or upper extremity pain? Int Arch Occup Environ Health

18 Håkonsen LB, Bonde JP, Spano M, Olsen J, Thulstrup AM, Ernst E, Ramlau-Hansen CH. Exposures that may affect sperm DN integrity: two decades of follow-up of a gregnancy cohort. Reprod Toxicol. 2012;33: Jensen MS, Wilcox AJ, Olsen J, Bonde JP, Thulstrup AMA, Ramlau-Hansen CH, Henriksen TB. Cryptorchidism and hypospadias in 934,538 Danish boys: The role of birth weight, gestational age, body dimensions and fetal growth. Am J Epid. 2012;175: Ramlau-Hansen, Stoltenberg CD, Hougaard KS, Parner ET, Toft G, Thulstrup AM, Hansen J, Bonde JP. MINERVA-group. Male-mediated infertility in sons of building painters and gardeners: A nationwide register-based follow-up study. Reprod Toxicol. 2012;34: Grynderup MB, Mors O, Hansen ÅM, Andersen JH, Bonde JP, Kærgaard A, Kærlev L, Mikkelsen S, Rugulies R, Thomsen JF, Kolstad HA. A two-year follow-up study of risk of depression according to work-unit measures of psychological demands and decision latitude. Scand J Work Environ Health Nov;38(6): Elfving B, Buttenschøn HN, Foldager L, Poulsen PH, Andersen JH, Grynderup MB, Hansen ÅM, Kolstad HA, Kaerlev L, Mikkelsen S, Thomsen JF, Børglum AD, Wegener G, Mors O. Depression, the Val66Met polymorphism, age, and gender influence the serum BDNF level. J Psychiatr Res Sep;46(9): Bonde JP, Hansen J, Kolstad HA, Mikkelsen S, Olsen JH, Blask DE, Härmä M, Kjuus H, de Koning HJ, Olsen J, Møller M, Schernhammer ES, Stevens RG, Åkerstedt T. Work at night and breast cancer-report on evidence-based options for preventive actions. Scan J Work Environ Health Jul;38(4): Varma A, Marott JL, Stoltenberg CD, Wieclaw J, Kolstad HA, Bonde JP. With long hours of work, might depression then lurk? A nationwide prospective follow-up study among Danish senior medical consultants. Scand J Work Environ Health Sep;38(5): Hansen AM, Thomsen JF, Kaergaard A, Kolstad HA, Kaerlev L, Mors O, Rugulies R, Bonde JP, Andersen JH, Mikkelsen S. Salivary cortisol and sleep problems among civil servants. Psychoneuroendocrinology Jul;37(7): National forskning 2012 (publikationer ) Willert M, Hertz J. Kognitiv adfærdsterapi ved arbejdsrelateret stress, I N. K. Rosenberg & M. Arendt (Red.): Kognitiv terapi nyeste udvikling, København: Hans Reitzels Forlag, Håkonsen LB og Ramlau-Hansen CH. Kan overvægtige mænd forbedre deres sædkvalitet ved vægttab? Sundhedsstyrelsens tidsskrift Miljø og sundhed, april Kolstad HA, Ebbehøj N, Bonde JP, Lynge E, Albin M. [Health effects following occopational styrene exposure in the reinforced plastics industry]. Ugeskr Laeger Jan 30;174(5): Rapporter og publikationer Gunnar Toft, Pernille Gabel, Morten Søndergaard Jensen, Helle Raun Andersen, Jesper Bælum og Jens Peter Bonde. Risiko for kryptorkisme blandt sønner af kvinder eksponeret for pesticider under graviditeten. Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen nr. 135,

19 Morten Vejs Willert har udfærdiget delrapport til den afsluttende forskningsrapport af forskningsprojektet Mariendals Haver, som er udført i samarbejde med Arbejdsmarkedscenter Syd, Aarhus Kommune. Projektet er finansieret af Forebyggelsesfonden. Foredrag og posters/abstracts Hoyer BB, Ramlau-Hansen CH, Pedersen HST Toft GV. In utero Exposure to Persistent Organochlorine Pollutants and Developmental Milestones in Young Children. PPTOXII, Paris. Poster. ICOH 2012: Perflourinated compounds and male reproductive function. Gunnar Toft. Foredrag. PPTOX III: Phthalates and Perfluorooctanesulfonic Acid in Human Amniotic Fluid. Gunnar Toft and Morten Søndergaard Jensen. Poster. Schlünssen V, Jacobsen G, Schaumburg I, Sigsgaard T. Decrease in respiratory symptoms in the Danish Furniture industry in associated to a decline in wood dust exposure results from two cross sectional studies 5 years apart. European Respiratory Congress 2012, Amsterdam. Poster. Schlünssen V, Malling TH, Sigsgaard T, Brasch-Andersen C, Thomsen G, Sherson D, Skadhauge LR, Hælum J, Omland Ø. Normal antioxidative enzymes activities in several genes are associated with less bronchial hyperresponsiveness (BHR) among young danes. European Respiratory Congress 2012, Amsterdam. Poster. Graviditetsrelateret fravær, Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicins årsmøde, marts 2012, Nyborg. Oplæg. Sickness absence in pregnancy risk factors and prognosis. Follow-up studies among Danish women. Reproduktionsepidemiologisk Netværksmøde, marts 2012, Aarhus. Oplæg. Willert MV. Mariendal Gardens vocational rehabilitation of severely stress-impaired and long-term sicklisted citizens. Mundtlig præsentation på den 9. Danske Stressforskningskonference, Bispebjerg Hospital. Willert MV. MARS-projektet: Resultater og erfaringer fra et gruppebaseret kognitivt forløb. Mundtlig præsentation på temamøde om stressbehandling arrangeret af DASAM, afholdt på Aarhus Universitetshospital. Willert MV. Mariendals Haver: Kvantitative analyser, Baseline, 3 og 6 måneders opfølgning. Mundtlig præsentation på afslutningskonference for forskningsprojektet Mariendals Haver, arrangeret af Arbejdsmarkedscenter Syd, Aarhus Kommune. Willert MV. Stress Research Group: Visions for future research. Mundtlig præsentation på Dansk Ramazzini Centers årskonference. Kolstad HA. Arbejdsmiljøforskning: Hvor langt er der til sandheden? Tiltrædelsesforelæsning som lærestolsprofessor i arbejdsmedicin. Institut for Klinisk Medicin, Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus Universitetshospital, 27. januar Foredrag. Kolstad HA. Occupational noise exposure and hypertension: An example of exposure quantification and risk assessment in national register-linked study. Centre for Integrated Register-based Research at AU (CIRRAU) kick-off seminar, 28. September Foredrag. Kolstad HA. Hvordan måler man stress? Seminar i anledning af professor Jens Peter Bondes 60 års fødselsdag. Bispebjerg Hospital, 14. september Foredrag. 17

20 Kolstad HA. Natarbejde og brystkræft: Evidensbaserede forebyggelsesmuligheder, Regionshospitalet Viborg, 13. august 2012, Hovedmedudvalget (HMU) ved Aarhus Universitetshospital, 24. september 2012 og Regionshospitalet Randers 3. oktober Foredrag. Kolstad HA. Zara A. Stokholm, Jesper M. Vestergaard, Tine Rubak Erichsen, Thomas W. Frederiksen, Jens Peter Bonde. Noise and health: Danish studies of occupational noise at work. Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed, København 11. oktober Foredrag. Hinrichsen DK. Results from short-term individual psychological counselling targeting health professionals in Region Midt. Den 9. stressforskningskonference, Copenhagen Stress Research Center. Poster. Undervisning, formidling og debatindlæg Oplæg: LO konference, København, om arbejdsfastholdelse, nov (LDJ) Oplæg: 3F, København, om arbejdsmiljø indenfor rengøringsområdet, oktober 2012 (LDJ). Oplæg: 12 mandsforening, Skanderborg, om lænderyg- og skuldersygdomme (LDJ). Oplæg: HK Østjylland, om skulder og ryg sygdomme (LDJ) Oplæg: 3F Randers. Hvordan kan fagbevægelsen bruge arbejdsmedicinsk klinik (LDJ). Oplæg: Temadag Region Midtjylland. Forebyggelse af lænderygproblemer (LDJ). Blog indlæg: Nationale Videncenter, Arbejdsmiljø. Rygpatienter skal hjælpes tilbage i job (LDJ). Oplæg: Prænatal eksponering for miljøfremmede stoffer og børns psykomotoriske udvikling. Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, Aarhus Universitetshospital, Risskov (BBH). Bacheloropgave i miljø- og arbejdsmedicin (BHH). Miljø og arbejdsmedicin. Bachelor projektvejledning, Aarhus Universitet. (GT). Design options in female fecundity studies: Postgraduate kursus ved Københavns Universitet (GT). Undervisning i miljø- og arbejdsmedicin for medicinstuderende Aarhus Universitet (AMT, HK, PF, MW, VS). Undervisning ph.d.-kurser Aarhus Universitet (VS). Delkursusleder og/eller underviser, speciallægekurset i samfundsmedicin (AMT, VS, HK). Oplæg: Rådgivning til almen praksis om langvarig stress. Afholdt for DGE-grupper af praktiserende læger fra Region Midt, 6 aftenmøder i 2012 (AMT, MW). Oplæg på Institut for Kommunikation og Handicap, Region Midt. Langvarig stress og erfaringer fra AMK (MW). Rådgivning til almen praksis om langvarig stress og erfaringer fra AMK, oplæg afholdt for praktiserende læger ved arrangement afholdt i regi af Novartis, (HK, MW). Ergoterapeutuddannelsen, VIA University College Aarhus. Undervisning i Miljø- og Arbejdsmedicin, februar og september 2012 (ST). 18

StøjRisk. Støjbelastning og Stress i Arbejdsmiljøet og Risiko for Tinnitus og Høretab. Arbejdsmiljøforskningsfondens Årskonference 2017

StøjRisk. Støjbelastning og Stress i Arbejdsmiljøet og Risiko for Tinnitus og Høretab. Arbejdsmiljøforskningsfondens Årskonference 2017 StøjRisk Støjbelastning og Stress i Arbejdsmiljøet og Risiko for Tinnitus og Høretab Arbejdsmiljøforskningsfondens Årskonference 2017 Thomas Winther Frederiksen, Cecilia Høst Ramlau-Hansen, Zara Ann Stokholm,

Læs mere

Arbejdsmedicinsk Klinik

Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2013 Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSMEDICIN... 2 STABEN 01.01.-31.12.13... 3 ØKONOMI...

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2011 Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C INDHOLDSFORTEGNELSE STABEN VED ARBEJDSMEDICINSK KLINIK, JULI 2012... 2 FORORD:

Læs mere

Psykosocialt arbejdsmiljø og psykisk helbred

Psykosocialt arbejdsmiljø og psykisk helbred Psykosocialt arbejdsmiljø og psykisk helbred Ida E. H. Madsen, phd, seniorforsker Stressbehandlingskonferencen, d. 18. januar, 2018 Indhold Oversigt over psykosocialt arbejdsmiljø og depression Komplekse

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Forskning baseret på NAK: Arbejdsmiljøets helbredseffekter. Udvalgte resultater

Forskning baseret på NAK: Arbejdsmiljøets helbredseffekter. Udvalgte resultater Forskning baseret på NAK: Arbejdsmiljøets helbredseffekter Udvalgte resultater Årsag og virkning Årsag før virkning En kohorte: opfølgning af mennesker over tid I NAK: 1990, 1995, 2000, 2005. Udvalgte

Læs mere

Invitation og program. Arbejds og Miljømedicinsk Årsmøde. 29 februar. 2. marts 2012

Invitation og program. Arbejds og Miljømedicinsk Årsmøde. 29 februar. 2. marts 2012 Invitation og program Arbejds og Miljømedicinsk Årsmøde 29 februar. 2. marts 2012 Tilmelding inden 10. februar 2012 Husk! Igen i år sessioner med frie foredrag og årets høst af posters. Frist for abstracts

Læs mere

Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte - design og resultater. Hermann Burr

Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte - design og resultater. Hermann Burr Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte - design og resultater Hermann Burr Indhold Formål Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK) Design Resultater Overvågning Ætiologi Perspektiver Den nationale arbejdsmiljøkohortes

Læs mere

Nakke-skuldersmerter og arbejdsliv

Nakke-skuldersmerter og arbejdsliv Afrapportering for projektet Nakke-skuldersmerter og erhvervstilknytning blandt tidligere syersker en opfølgningsundersøgelse. Projekt nr. 02-2015-0920150067117 Nakke-skuldersmerter og arbejdsliv Danske

Læs mere

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - SER DET GODT ELLER SKIDT UD?

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - SER DET GODT ELLER SKIDT UD? DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - SER DET GODT ELLER SKIDT UD? Niels Jørgensen, Ulla Joensen, Tina K. Jensen, Martin Jensen, Inge Olesen, Elisabeth Carlsen, Jørgen Holm Petersen, Niels E. Skakkebæk Afdeling for

Læs mere

Positive faktorer - et perspektiv på psykosocialt arbejdsmiljø

Positive faktorer - et perspektiv på psykosocialt arbejdsmiljø faktorer - et perspektiv på psykosocialt Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund - det moderne arbejdsliv og positive faktorer 2. Hvad er

Læs mere

Psykologisk behandling af arbejds-relateret stress - resultater fra FLEXA-projektet

Psykologisk behandling af arbejds-relateret stress - resultater fra FLEXA-projektet Psykologisk behandling af arbejds-relateret stress - resultater fra FLEXA-projektet Stressbehandlingskonferencen, KU, 8. januar, 2016 Greta Lassen Lund, psykolog Hanne Knudsen, psykolog Dansk Ramazzini

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Arbejds- og miljømedicin. Dato: 18. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Arbejds- og miljømedicin. Dato: 18. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Arbejds- og miljømedicin Dato: 18. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Arbejds- og miljømedicin 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Viden fra prospektive undersøgelser i FINALE. Seniorforsker Andreas Holtermann, NFA Professor Karen Søgaard, SDU

Viden fra prospektive undersøgelser i FINALE. Seniorforsker Andreas Holtermann, NFA Professor Karen Søgaard, SDU Viden fra prospektive undersøgelser i FINALE Seniorforsker Andreas Holtermann, NFA Professor Karen Søgaard, SDU Risikofaktorer for reduceret arbejdsevne Den Danske Arbejdsmiljø Kohorte - 3.111 mænd og

Læs mere

Giver fysisk krævende arbejde tegn på nedslidning hos midaldrende danskere?

Giver fysisk krævende arbejde tegn på nedslidning hos midaldrende danskere? Giver fysisk krævende arbejde tegn på nedslidning hos midaldrende danskere? Giver fysisk krævende arbejde tegn på nedslidning hos midaldrende danskere? Vigtigste fund og overvejelser fra et ph.d. projekt

Læs mere

Fysiske arbejdskrav og fitness

Fysiske arbejdskrav og fitness Fysiske arbejdskrav og fitness Betydning for hjertesygdom og dødelighed AMFF årskonference 2014 Andreas Holtermann Overordnede forskningsspørgsmål Øger høje fysiske krav i arbejde risiko for hjertesygdom

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Selskab for Arbejdsmedicin. Vejle Sygehus, d. 15. november 2002.

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Selskab for Arbejdsmedicin. Vejle Sygehus, d. 15. november 2002. Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Selskab for Arbejdsmedicin Vejle Sygehus, d. 15. november 2002. Til stede: Niels Ebbehøj, David Sherson, Jane Frølund Thomsen, Sigve Christensen, Per Sabro, Gert Thomsen,

Læs mere

Mixed-methods: Erfaringer fra et Tilbage til Arbejdet projekt. Maj Britt Dahl Nielsen, Ph.d.

Mixed-methods: Erfaringer fra et Tilbage til Arbejdet projekt. Maj Britt Dahl Nielsen, Ph.d. Mixed-methods: Erfaringer fra et Tilbage til Arbejdet projekt Maj Britt Dahl Nielsen, Ph.d. Tilbagevenden til arbejdet er multifaktorielt Tilbagevenden til arbejdet involverer ofte mange forskellige aktører

Læs mere

Hvordan oplever medarbejdere med en anmeldt psykisk erhvervssygdom det danske arbejdsskadesystem

Hvordan oplever medarbejdere med en anmeldt psykisk erhvervssygdom det danske arbejdsskadesystem Hvordan oplever medarbejdere med en anmeldt psykisk erhvervssygdom det danske arbejdsskadesystem Yun Ladegaard, Cand. Psych. Projektleder Institut for Psykologi Arbejds- & Organisationspsykologi 16-01-2017

Læs mere

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

Forebyggelse af nedslidning indenfor rengøringsbranchen. Marie Birk Jørgensen Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Forebyggelse af nedslidning indenfor rengøringsbranchen. Marie Birk Jørgensen Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Forebyggelse af nedslidning indenfor rengøringsbranchen Marie Birk Jørgensen Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Konklusioner: 1.Reng.assistenter vil gerne have sundhedsfremme også

Læs mere

Plan for oplægget. Forebyggelse. Er også et spørgsmål om fysisk træning! 04-02-2011

Plan for oplægget. Forebyggelse. Er også et spørgsmål om fysisk træning! 04-02-2011 Forebyggelse. Er også et spørgsmål om fysisk træning! Ole Steen Mortensen, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik Bispebjerg Hospital og NFA Plan for oplægget Hvilke ergonomiske forebyggelses tiltag har effekt

Læs mere

Arbejdsmiljø og sunde børn

Arbejdsmiljø og sunde børn 100-året for Kvinders Valgret, NFA 30. september 2015 Arbejdsmiljø og sunde børn Karin Sørig Hougaard Seniorforsker (ksh@nrcwe.dk) Reproduktionsskader Omfatter ændringer, der nedsætter evnen til at få

Læs mere

Evidensen for hormonforstyrrende stoffers indvirkning på menneskers forplantning. Gunnar Toft Arbejdsmedicinsk Klinik Århus Universitetshospital

Evidensen for hormonforstyrrende stoffers indvirkning på menneskers forplantning. Gunnar Toft Arbejdsmedicinsk Klinik Århus Universitetshospital Evidensen for hormonforstyrrende stoffers indvirkning på menneskers forplantning Gunnar Toft Arbejdsmedicinsk Klinik Århus Universitetshospital Målinger af forplantningsevne Mænd: Sædkvalitet Kvinder:

Læs mere

Databaserne, indikatorer og forskning

Databaserne, indikatorer og forskning Databaserne, indikatorer og forskning 28. Februar 2017 Søren Paaske Johnsen Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Indhold Sammenhænge mellem struktur,

Læs mere

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING Niels Jørgensen Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet Sædkvalitet Lavere end 2-3 generationer siden I Europæiske lande Kun 25% har optimal sædkvalitet

Læs mere

Det Nationale Tilbage til Arbejde projekt

Det Nationale Tilbage til Arbejde projekt Det Nationale Tilbage til Arbejde projekt Erfaringer og læring Rehabiliteringsforskning i Danmark 2016 Århus, 13.9.2016 Birgit Aust Seniorforsker NFA Det Store TTA-projekt TTA: Tilbagevenden til arbejde

Læs mere

Psykiske arbejdsskader i det danske arbejdsskadesystem

Psykiske arbejdsskader i det danske arbejdsskadesystem Psykiske arbejdsskader i det danske arbejdsskadesystem Yun Ladegaard, Cand. Psych. Projektleder & Ph.d. studerende Institut for Psykologi Arbejds- & Organisationspsykologi 25-01-2017 2 Projekt Arbejdsskadesystem

Læs mere

12/11/2015. Mobning og depression, årsag og virkning? Kan mobning på arbejdspladsen medføre sygdom? MODENA projektet 2010-2014

12/11/2015. Mobning og depression, årsag og virkning? Kan mobning på arbejdspladsen medføre sygdom? MODENA projektet 2010-2014 Bispebjerg Mobning og depression, årsag og virkning? Navn oplægsholder Navn KUenhed Jens Peter Bonde Professor, overlæge, dr.med. Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling Bispebjerg Hospital Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

Behandling af Stress (BAS) - projektet

Behandling af Stress (BAS) - projektet Behandling af Stress (BAS) - projektet David Glasscock, Arbejdsmedicinsk klinik, Herning. Stressbehandlings konferencen Københavns Universitet 8. januar 2016 Bagrund Internationalt har der været mange

Læs mere

Arbejdsmedicinsk Klinik

Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2014 Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅRET DER GIK... 3 ØKONOMI... 4 KLINISK HVERDAG... 5 FOKUSPUNKTER...

Læs mere

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 65 Offentligt International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Introduktion

Læs mere

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. november, 2014 Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægningsaktiviteter

Læs mere

Faglig profil Arbejdsmedicin

Faglig profil Arbejdsmedicin Faglig profil Arbejdsmedicin Generelt om specialet Specialet arbejdsmedicin er orienteret mod sygdommes årsager og forebyggelse Hovedvægten ligger på det arbejdsmedicinske område, men omfatter tillige

Læs mere

Curriculum Vitae. Master of Public Management, Syddansk Universitet (SDU).

Curriculum Vitae. Master of Public Management, Syddansk Universitet (SDU). Curriculum Vitae Inger Schaumburg Direktør, speciallæge, ph.d., MPM Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé 105 2100 København Ø Telefon: 3916 5204 Mobil: 2061 0706 E-mail: isc@arbejdsmiljoforskning.dk

Læs mere

FINALE Forebyggende Intervention mod Nedslidning i Arbejdet; Langsigtet Effekt

FINALE Forebyggende Intervention mod Nedslidning i Arbejdet; Langsigtet Effekt Afsluttende formidlingsmøde FINALE Forebyggende Intervention mod Nedslidning i Arbejdet; Langsigtet Effekt Professor Karen Søgaard, SDU Seniorforsker Andreas Holtermann, NFA 26. og 28. oktober 2011 Overordnet

Læs mere

Stress, smerter i bevægeapparatet, astma, eksem og arbejde: Hvad kan Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik hjælpe din patient med?

Stress, smerter i bevægeapparatet, astma, eksem og arbejde: Hvad kan Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik hjælpe din patient med? Stress, smerter i bevægeapparatet, astma, eksem og arbejde: Hvad kan Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik hjælpe din patient med? Stort fællesmøde med almen praksis Christiansminde 19. april 2016 Lars Brandt

Læs mere

STRESS BEHANDLINGS KONFERENCEN

STRESS BEHANDLINGS KONFERENCEN STRESS BEHANDLINGS KONFERENCEN 08.01.2016 kl. 9.00-16.45 Københavns Universitet, Øster Farimagsgade 5, CSS bygning 35, 1353 KBH K Arrangeret af Institut for Psykologi v. Københavns Universitet og Center

Læs mere

Arbejdspladsen. Hvorfor er arbejdspladsen int eressant som arena for forebyggelse?

Arbejdspladsen. Hvorfor er arbejdspladsen int eressant som arena for forebyggelse? Arbejdspladsen Hvorfor er arbejdspladsen int eressant som arena for forebyggelse? Potentielle økonomiske gevinster f or såvel samfundet som arbejdsgiveren Særlige muligheder i f orhold til forebyggelse

Læs mere

Aktivering af sygemeldte - hvad siger forskningen? Thomas Lund SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Aktivering af sygemeldte - hvad siger forskningen? Thomas Lund SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 L 165 Bilag 6 Offentligt Aktivering af sygemeldte - hvad siger forskningen? Thomas Lund SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd De næste 10-15 minutter Begreber Baggrund

Læs mere

Pisk eller gulerod hvad rykker sygefraværet?

Pisk eller gulerod hvad rykker sygefraværet? + Pisk eller gulerod hvad rykker sygefraværet? Anne Sophie Hensgen Projektleder, Region Syd Merete Labriola Forskning og udvikling CFK Folkesundhed og Udvikling MarselisborgCenteret + Mål for workshopen

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Using sequence analysis to assess labor market participation following intervention for patients with low back pain preliminary results

Using sequence analysis to assess labor market participation following intervention for patients with low back pain preliminary results Using sequence analysis to assess labor market participation following intervention for patients with low back pain preliminary results Louise Lindholdt 1,2, Merete Labriola 1,2, Claus Vinther Nielsen

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Temadag i arbejdsmedicin Silkeborg 14.4.10 Kurt Rasmussen Ledende overlæge. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning

Temadag i arbejdsmedicin Silkeborg 14.4.10 Kurt Rasmussen Ledende overlæge. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Temadag i arbejdsmedicin Silkeborg 14.4.10 Kurt Rasmussen Ledende overlæge Diagnosefordeling 2009 287 Bevægeapparat 33% 53 Hud 6% 36 Luftveje 4% 30 Nervesystem 3% Rådgivning af gravide Kræftlidelser Arbejdsmedicinsk

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

OBJECTIVE FIELD MEASUREMENTS OF PHYSICAL ACTIVITIES AT WORK AND LEISURE IN RELATION TO MUSCULOSKELETAL DISORDERS AMONG BLUE COLLAR WORKERS 3F PROJECT

OBJECTIVE FIELD MEASUREMENTS OF PHYSICAL ACTIVITIES AT WORK AND LEISURE IN RELATION TO MUSCULOSKELETAL DISORDERS AMONG BLUE COLLAR WORKERS 3F PROJECT OBJECTIVE FIELD MEASUREMENTS OF PHYSICAL ACTIVITIES AT WORK AND LEISURE IN RELATION TO MUSCULOSKELETAL DISORDERS AMONG BLUE COLLAR WORKERS 3F PROJECT MORTEN VILLUMSEN PHD FELLOW, MSC IN CLINICAL SCIENCE

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

MARS (Midler mod Arbejdsrelateret Stress)

MARS (Midler mod Arbejdsrelateret Stress) MARS (Midler mod Arbejdsrelateret Stress) - En evidensbaseret stressbehandlingsform Arbejdsmedicinsk Afdeling, Region Sjælland v/ Sanna Koch Jacobsen, (psykolog) Det generelle tilbud: MARS Rådgivning om

Læs mere

Kræft kom godt tilbage til arbejde

Kræft kom godt tilbage til arbejde Kræft kom godt tilbage til arbejde VERDANA 14 PKT. RGB: 235-102-67 Breast Cancer Days, Aarhus Universitets Hospital, 18. maj 2017 www.defactum.dk Christina M. Stapelfeldt chrstp@rm.dk Tværsektorielt samarbejdsprojekt

Læs mere

Årsager til kønsforskelle i udvikling af bevægeapparatlidelser

Årsager til kønsforskelle i udvikling af bevægeapparatlidelser Årsager til kønsforskelle i udvikling af bevægeapparatlidelser Jane Frølund Thomsen, Arbejds- og miljømedicinsk afdeling, Bispebjerg hospital Arbejdsmiljøforskningsfondens konference 11. januar 2017 Projektgruppe

Læs mere

Fastholdelse af medarbejdere med mentale helbredsproblemer på arbejdspladsen

Fastholdelse af medarbejdere med mentale helbredsproblemer på arbejdspladsen Fastholdelse af medarbejdere med mentale helbredsproblemer på arbejdspladsen Foredrag af seniorforsker, ph.d. Birgit Aust, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Mit foredrag 1. Udbredelse og

Læs mere

Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg. Et prospektivt, kontrolleret interventionsstudie GoBack.

Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg. Et prospektivt, kontrolleret interventionsstudie GoBack. Protokolresumé: Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg. Et prospektivt, kontrolleret interventionsstudie GoBack. Forsøgsansvarlig: Forsøgskoordinerende: Klinisk ansvarlig: Biostatistiker: Ann

Læs mere

Anvendelse af data - hvad kan vi lære?

Anvendelse af data - hvad kan vi lære? Vi i Børn og Unge- ledelse og effekt 19. Marts 2015, Vingsted Centret Anvendelse af data - hvad kan vi lære? Carsten Obel Mindhood- Program for mental børnesundhed (www.mindhood.au.dk) Institut for folkesundhed,

Læs mere

Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr

Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr Disposition Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte Hvordan måler vi arbejdsmiljø? Arbejdsmiljøet

Læs mere

Arbejdsrelateret psykisk lidelse - Hvad sker der på arbejdspladsen og i arbejdsskadesystemet?

Arbejdsrelateret psykisk lidelse - Hvad sker der på arbejdspladsen og i arbejdsskadesystemet? Arbejdsrelateret psykisk lidelse - Hvad sker der på arbejdspladsen og i arbejdsskadesystemet? Yun Ladegaard, Cand. Psych. Projektleder & Ph.d. Stipendiat Institut for Psykologi Arbejds- & Organisationspsykologi

Læs mere

Work and Organisational Psychology - group members

Work and Organisational Psychology - group members Work and Organisational Psychology - group members Annie Høgh, Professor Ann-Louise Holten, Associate Professor Janne Skakon, Assistant Professor Paul M. Conway, Postdoc Slide 1 The group s main research

Læs mere

Arbejdsmedicin Region Midtjylland. DASAMs Årsmøde Knudshoved April 2005

Arbejdsmedicin Region Midtjylland. DASAMs Årsmøde Knudshoved April 2005 Arbejdsmedicin Region Midtjylland DASAMs Årsmøde Knudshoved April 2005 Region Midtjylland 1.230.736 (23%) Sydlige Viborg Amt 165.730 (13%) Ringkøbing Amt 275.009 (22%) Århus Amt 654.426 (53%) Nordlige

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsrelateret muskelskeletbesvær via risikovurdering og risikohåndtering

Forebyggelse af arbejdsrelateret muskelskeletbesvær via risikovurdering og risikohåndtering Forebyggelse af arbejdsrelateret muskelskeletbesvær via risikovurdering og risikohåndtering Susanne Wulff Svendsen Forskningsoverlæge, ph.d. Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsenheden Vest Universitetsklinik

Læs mere

RISIKOEN FOR DEPRESSION VED UDSÆTTELSE FOR MOBNING I ARBEJDSLIVET

RISIKOEN FOR DEPRESSION VED UDSÆTTELSE FOR MOBNING I ARBEJDSLIVET Bispebjerg RISIKOEN FOR DEPRESSION VED UDSÆTTELSE FOR MOBNING I ARBEJDSLIVET Jens Peter Bonde Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling Bispebjerg Hospital Dias 1 MODENA projektet 2010-2014 AMK Bispebjerg: Maria

Læs mere

MINERVA: Arbejdsmiljø og fosterskader: forskernetværk og analytisk epidemiologiske studier

MINERVA: Arbejdsmiljø og fosterskader: forskernetværk og analytisk epidemiologiske studier Ansøgning til Arbejdsmiljøforskningsfondet med frist 03.03.08 under temaet Stoffer & Materialer: Identifikation og kvalificering af risikofaktorer i arbejdet der kan forklare reproduktionsskader. Ansøgningen

Læs mere

Ergonomi i frisørarbejdet

Ergonomi i frisørarbejdet Arbejdsstillinger og muskelsmerter Arbejdsopgavernes karakter Ensidigt gentagne bevægelser Statiske arbejdsstillinger Akavede arbejdsstillinger Forskningscenter for Arbejdsmiljø 1 Fysiske arbejdskrav Blandt

Læs mere

Påvirker det psykiske arbejdsmiljø risikoen for at udvikle en depression?

Påvirker det psykiske arbejdsmiljø risikoen for at udvikle en depression? Påvirker det psykiske arbejdsmiljø risikoen for at udvikle en depression? Foredrag af seniorforsker Ida E. H. Madsen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Indhold 1. Depression: hvad, hvorfor

Læs mere

Negative sociale relationer på arbejdspladsen

Negative sociale relationer på arbejdspladsen Negative sociale relationer på arbejdspladsen - Gå-hjem møde 8. maj 2017 i Århus Annie Høgh Projektleder Sponsorer: Det Frie Forskningsråd & Arbejdsmiljøforskningsfonden Mekanismer bag udvikling af negative

Læs mere

PROCRIN-kursus: Kliniske blodprøvesvar i registerforskning

PROCRIN-kursus: Kliniske blodprøvesvar i registerforskning PROCRIN-kursus: Kliniske blodprøvesvar i registerforskning Tid og sted: Den 17.-18. november 2016 på Comwell Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus (10 min. gang fra Aarhus banegård). Deltagerantal: Max.

Læs mere

Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin

Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin Vivi Schlünssen, formand Ane Marie, næstformand Anders Ingemann Larsen, kasserer Tina Storm, sekretær Charlotte Brauer Peder Skov Lars Rauff Skadhauge Dato: 23. december 2014 AMT/bb Bestyrelsesmøde i DASAM

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Kræftrehabilitering 06-12-2011. Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet

Kræftrehabilitering 06-12-2011. Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet Kræftrehabilitering Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet Temadage om kræftrehabilitering. Danske Fysioterapeuter 5.-6. december 2011 Hvorfor er kræftrehabilitering på dagsordenen?

Læs mere

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig?

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Karin Dam Petersen Seniorforsker, MPH, PhD Center for Folkesundhed, MarselisborgCentret Resumé Baggrund Forskningsspørgsmål 1-5 Diskussion

Læs mere

Tværgående forskningsområde Reproduktionsforskning

Tværgående forskningsområde Reproduktionsforskning Tværgående forskningsområde Reproduktionsforskning Koordinator: Professor Cecilia Høst Ramlau-Hansen Bodil Hammer Bech, Eva Cecilie Bonefeld-Jørgensen, Carsten Obel Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Udvikling af en patientcentreret model ved multisygdom Et samarbejde mellem almen praksis, kommune og hospital

Udvikling af en patientcentreret model ved multisygdom Et samarbejde mellem almen praksis, kommune og hospital Udvikling af en patientcentreret model ved multisygdom Et samarbejde mellem almen praksis, kommune og hospital Ramune Jacobsen Forskningsendhed for Kroniske Sygdomme, Bispebjerg og frederiksberg Hospital

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) Baggrund og formål Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) er en tilstand, der kan give betydelig funktionsnedsættelse

Læs mere

Fredag den 17. august 2012

Fredag den 17. august 2012 Fredag den 17. august 2012 10.00-10.05 Velkomst - Peter Plaschke 10.05-11.20 1. session Nyt fra forskningen Chairpersons Hans Jürgen Hoffmann og Lars K. Poulsen 10.05-10.20 Intralymfatisk immunterapi Marianne

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Arbejdsrelateret stress

Arbejdsrelateret stress Arbejdsrelateret stress Klinik og forskning vedr. stress på AMK v. Morten Vejs Willert (psykolog, ph.d.) Ledende overl., ph.d. Ane Marie Thulstrup Professor, ph.d. Henrik Kolstad Psykolog Psykolog Birgitte

Læs mere

Dagens Program Mandag den 4. april 2016

Dagens Program Mandag den 4. april 2016 Dagens Program Mandag den 4. april 2016 Arbejdsrelaterede Psykosociale belastninger Introduktion til Arbejdsrelaterede psykosociale tilstande Ole Carstensen 9.00-9.15 Tid Eksponering, hvad er der evidens

Læs mere

Fakta og myter om sygefravær og arbejdsfastholdelse

Fakta og myter om sygefravær og arbejdsfastholdelse Fakta og myter om sygefravær og arbejdsfastholdelse Merete Labriola Arbejdsmedicinsk Klinik Herning e-mail Merlab@rm.dk Arbejdsmiljøkonference torsdag d. 27. september 2012 Sygedagpenge-"volumen", antal

Læs mere

Forskningsplan for Afd. P. Afdeling for Psykoser, AUH Risskov 2011-2015

Forskningsplan for Afd. P. Afdeling for Psykoser, AUH Risskov 2011-2015 Århus Universitetshospital Risskov Afd. P - Afdeling for Psykoser Forskningsplan for Afd. P Skovagervej 2 DK- 8240 Risskov Tel. +45 7847 1627 www.regionmidtjylland.dk Afdeling for Psykoser, AUH Risskov

Læs mere

Status -virker rehabilitering efter kræft

Status -virker rehabilitering efter kræft Status -virker rehabilitering efter kræft Christoffer Johansen Afdeling for Psykosocial Kræftforskning, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Rehabiliterings feltet har mange

Læs mere

En tidlig, socialfaglig indsats betaler sig - også i sundhedssektoren

En tidlig, socialfaglig indsats betaler sig - også i sundhedssektoren En tidlig, socialfaglig indsats betaler sig - også i sundhedssektoren Claus Vinther Nielsen Professor ph.d., forskningschef Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling,

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Interventioner på arbejdspladsen hvad virker iht. den videnskabelige Merete litteratur? Labriola.

Interventioner på arbejdspladsen hvad virker iht. den videnskabelige Merete litteratur? Labriola. Interventioner på arbejdspladsen - hvad virker iht. den videnskabelige litteratur Interventioner på arbejdspladsen hvad virker iht. den videnskabelige Merete litteratur? Labriola merlab@rm.dk Vi skal have

Læs mere

DD2 Status. Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011

DD2 Status. Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011 DD2 Status Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011 > Hvorfor DD2? 250.000 patienter med type 2 diabetes (T2D) i Danmark 65 nye tilfælde hver dag i Danmark Forkorter livet med omkring

Læs mere

Oversigt over MEDudvalg i Region Midtjylland 2014

Oversigt over MEDudvalg i Region Midtjylland 2014 Oversigt over MEDudvalg i Region Midtjylland 2014 Koncern HR, Viborg, HH Juni 2014 Region Midtjylland i alt Udvalg ledelses medarbejder Regions-MEDudvalget 1 11 23 Hoved-MEDUdvalg 1 strengede 7 85 107

Læs mere

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010 kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN 1 Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 2 Program Velkomst v/ forskningsleder Sine Skovbjerg 16.05-16.15: Status for Videncentret

Læs mere

Hvordan har arbejdsmiljøet i Danmark det?

Hvordan har arbejdsmiljøet i Danmark det? Hvordan har arbejdsmiljøet i Danmark det? Hvilke data har vi? Hvad indeholder data? Hvor findes data? Hvordan finder jeg de data frem, jeg vil have? Hvordan får vi et indtryk af arbejdsmiljøet? Arbejdsmiljørådgivere

Læs mere

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s.

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s. Adjunkt Institut for Kommunikation Institut for Kommunikation Musikterapi Kroghstræde 6, 1 9220, Aalborg Ø Danmark Kroghstræde 6, 5 9220, Aalborg Ø Danmark E-mail: schou@hum.aau.dk Telefon: 9940 7238,

Læs mere

Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre

Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre v/ Johanne H. Jeppesen Cand. Psych. Ph.d. studerende Psykologisk Institut,

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 Thomas Marding Thorsen-Poulsen Midtdjurs Skytteforening 199/13 199/13 398/26 G 2 Julie H Christiansen Midtdjurs Skytteforening 199/11

Læs mere

Arbedsbetinget KOL + Arbejde på AMK Svejsekonferenc21.06.2012 Vingstedcenteret. øyvind omland

Arbedsbetinget KOL + Arbejde på AMK Svejsekonferenc21.06.2012 Vingstedcenteret. øyvind omland Arbedsbetinget KOL + Arbejde på AMK Svejsekonferenc21.06.2012 Vingstedcenteret øyvind omland KOL KOL er en af de største helbredstrusler i verden I DK har mellem 300.000 og 400.000 KOL Årligt bliver 23.000

Læs mere

En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014. Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital

En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014. Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014 Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Program Psykisk sundhed, sårbarhed og sygdom Fokus på lettere psykiske

Læs mere

KRONIKER OG MULTISYGDOM I ALMEN PRAKSIS

KRONIKER OG MULTISYGDOM I ALMEN PRAKSIS AARHUS UNIVERSITY KRONIKER OG MULTISYGDOM I ALMEN PRAKSIS MOGENS VESTERGAARD PROFESSOR OG SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN 1 SPECIALEUDDANNELSEN I ALMEN MEDICIN KRONISK SYGDOM En eller flere af følgende karakteristika:

Læs mere

Mekanismer bag udvikling af negative sociale relationer på arbejdspladsen og langtidskonsekvenser

Mekanismer bag udvikling af negative sociale relationer på arbejdspladsen og langtidskonsekvenser Mekanismer bag udvikling af negative sociale relationer på arbejdspladsen og langtidskonsekvenser et prospektivt registerstudie. AMFF konference 13. januar 2016 Annie Høgh Projektleder Dias 1 Projektets

Læs mere

Center for Sygeplejeforskning - Viborg

Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Oprettet pr. 1. april 2005 I et samarbejde mellem Sygehus Viborg (pr.1. jan. 07: Region Midt, Regionshospitalet Viborg, Skive,

Læs mere