Arbejdsmedicinsk Klinik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmedicinsk Klinik"

Transkript

1 Årsberetning 2012 Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade Aarhus C

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE STABEN VED ARBEJDSMEDICINSK KLINIK, JUNI ARBEJDSMEDICIN... 4 STABEN ØKONOMI... 6 KLINISKE UNDERSØGELSER... 7 PERSONALEPSYKOLOGFUNKTION STRESSKLINIK PRIORITERINGER I INTERNATIONAL FORSKNING 2012 (PUBLIKATIONER ) NATIONAL FORSKNING 2012 (PUBLIKATIONER ) RAPPORTER OG PUBLIKATIONER FOREDRAG OG POSTERS/ABSTRACTS UNDERVISNING, FORMIDLING OG DEBATINDLÆG VEJLEDNING ORGANISATORISK OG ANDET ARBEJDE FORSKNINGSPROJEKTER UNDER UDFØRELSE PH.D.-PROJEKTER FORSKNINGSÅRSPROJEKTER AFSLUTTEDE PH.D.-PROJEKTER ARBEJDSMEDICINSK KLINIK VED AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL, NBG

4 Staben ved Arbejdsmedicinsk Klinik, juni 2013 Ledende overlæge, ph.d. Ane Marie Thulstrup Overlæge, ph.d. Henrik Kolstad Overlæge Poul Frost Afdelingslæge Lone Donbæk Jensen Overlæge Vivi Schlünssen Reservelæge Sorosh Tabatabaeifar Psykolog Greta Lassen Lund Psykolog Dagmar Kastberg Psykolog Hanne Knudsen Psykolog. Birgitte Krøis Gonge Psykolog, projektleder Morten Willert Socialrådgiver Hugo Knudsen Lægesekretær Bente Brix Lægesekretær Pia Pors Lægesekretær Yildiz Kilic Lægesekretær Kirsten Bendixen Lægesekretær Anja Jørgensen Lægesekretær Inge Laursen Serviceassistent Annette Rugholm Serviceassistent Charlotte Barnekov 2

5 Serviceassistent Vibeke Worm Lektor, ph.d. Gunnar Toft Ph.d., projektmedarbejder Thomas Maribo Cand.scient.san., ph.d. Cecilia Ramlau-Hansen Ph.d.-studerende Susanne Lund Kristensen Ph.d.-studerende Anne Vested Ph.d.-studerende Birgit Bjerre Høyer Ph.d.-studerende Zara Ann Stokholm Ph.d.-studerende Mette Lausten Hansen Ph.d.-studerende Annett Dalbøge Ph.d.-studerende Mette Skovgaard Christensen Ph.d.-studerende Helene Tilma Vistisen Ph.d.-studerende Thomas W. Frederiksen Forskningsårsstuderende Julie Lyngsø Forskningsårsstuderende Karen Guldbrandsen Specialestuderende Line H. Christensen Bioanalytiker Louise Datamanager Jesper Medom Vestergaard Datamanager Michael Christensen 3

6 Arbejdsmedicin 2012 har været præget af øget henvisninger til Arbejdsmedicinsk Klinik. Samme år har vi haft to ekstra læger i hoveduddannelse, således at vores ventetid ikke har været påvirket af det øgede antal henvisninger. Patienterne har været henvist fra de samme områder som tidligere år og det har været samme type problemstillinger. Der har dog været et øget antal personer med indeklimaproblemer, og vi kan se en let stigning i henvisning af allergiske lidelser. I 2012 overgik Arbejdsmedicinsk Klinik til elektronisk patientjournal. I samme periode har vi arbejdet på at ændre på vores epikriser således, at de bliver mere fyldestgørende, men med færre ord. Indførelse af den elektroniske patientjournal er gået over alt forventning. Det har ikke medført fald i antal sete patienter eller forlænget ventetid. I 2012 har Dansk Ramazzini Center afholdt seminar, og der er lavet en strategi for det fremtidige arbejde over de næste fem år. Arbejdet indenfor forskning på Arbejdsmedicinsk Klinik har hovedfokus på fire forskellige blokke; bevægeapparatsområdet, reproduktion, mentale helbredsproblemer og nu også allergiske lidelser. I slutningen af 2012 blev det offentliggjort i Dagens Medicin, at Arbejdsmedicinsk Klinik ved Aarhus Universitetshospital for fjerde år i træk har fået pris som den bedste arbejdsmedicinske klinik. Dette er vi som de andre år selvfølgelig både stole af og glade for, men det ville umuligt kunne lade sig gøre uden både dygtige og meget engagerede medarbejdere. I 2012 blev der gennemført en landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse, som viste, at vi har haft fremgang således, at vores patienter generelt er tilfredse med den service vi giver. Ane Marie Thulstrup Ledende overlæge 4

7 Staben Ledende overlæge Ane Marie Thulstrup Overlæge Henrik Kolstad Overlæge Poul Frost Afdelingslæge Lone Donbæk Jensen Reservelæge Mette Lausten Hansen Reservelæge Mette Louise Brath Lund Reservelæge Tomas Breidahl Reservelæge Sorosh Tabatabaeifar Arbejdspsykolog Greta Lassen Lund Arbejdspsykolog Hanne Knudsen Arbejdspsykolog Dagmar Kastberg Hinrichsen Arbejdspsykolog Morten Veje Willert Arbejdspsykolog Birgitte Krøis Gonge Lægesekretær Inge Laursen Lægesekretær Kirsten Bendixen Lægesekretær Pia Pors Lægesekretær Bente Brix Lægesekretær Yildiz Kilic Læresekretær Anja Jørgensen Projektleder, lektor Gunnar Toft Projektmedarbejder Anne Vested Projektmedarbejder Susanne Lund Kristensen Projektmedarbejder Birgit Bjerre Høyer Projektmedarbejder Morten Søndergaard Jensen Post.doc. Cecilia Ramlau-Hansen Ph.d.-studerende Matias Grynderup Ph.d.-studerende Zara Ann Stokholm Ph.d.-studerende Annett Dalbøge Ph.d.-studerende Helene Tilma Vistisen Ph.d.-studerende Thomas W. Frederiksen Forskningsårsstud. Marie Louise Hounsgaard Forskningsårsstud. Andreas Ernst Bioanalytiker Louise Brus Hesselvang Fysioterapeut Klaus Dahlerup Djernes Serviceassistent Annette Rugholm Serviceassistent Vibeke Worm Serviceassistent Charlotte Barnekov Datamanager Michael Christensen

8 Økonomi Arbejdsmedicinsk Klinik havde en budgetramme i 2012 på 7,5 millioner kr. fra Region Midtjylland. Samtidig var vores DRG-produktion lidt over det dobbelte. Vi financierer derudover en del af Arbejdsmedicinsk Klinik gennem udarbejdelse af speciallægeerklæringer fra Arbejdsskadestyrelsen. Arbejdsmedicinsk Klinik har derudover finansiering gennem projekter og ca. halvdelen af personalet er finansieret af eksterne midler. 6

9 Kliniske undersøgelser Der blev i 2012 henvist 1383 patienter. Figur 1 viser, hvor mange patienter, der blev henvist til almindelig undersøgelse og hvor mange, der blev henvist fra Arbejdsskadestyrelsen. Figur 1. Antal henviste patienter efter undersøgelsens karakter 2011 og 2012 har således budt på et stigende antal henvisninger sammenlignet med tidligere år Speciallægeundersøgelse Almindelig undersøgelse I alt Tabel 1. Antal undersøgte patienter i hvert af årene efter henviser (% 2012) Praktiserende læge Fagforening/arbejdsplads Arbejdsskadestyrelsen Sygehus/speciallæge Anden henviser I alt Henvisningerne kom også i 2012 oftest fra en praktiserende læge eller fra Arbejdsskadestyrelsen. Knap 12% af henvisningerne kommer fra en fagforening og 6% fra anden sygehusafdeling eller fra en speciallæge. 7

10 Afdelingen yder i den fulde arbejdstid året rundt telefonisk rådgivning til praktiserende læger og andre om arbejdsrelaterede helbredsspørgsmål. Dette arbejde kan lægge beslag på ressourcer til klinisk udredning. Der var i 2012 i alt noteret mere end 68 forespørgsler med rådgivning, men der er mange mindre forespørgsler, der ikke registreres. Tabel 2. Den procentuelle fordeling af henvisningsdiagnoser for patienter henvist % % % % % % antal % Bevægeapparat Psykiske lidelser Luftvejssygdomme Nervesystemet Hudsygdomme Svangerskab Kredsløbsorganer Svulster Andre tilstande I alt Fordelingen af henvisningsdiagnoser de sidste 7 år ses i tabel 2. Fordelingen er ret konstant hen over årene. Henvisningsdiagnoserne vedrørte til sammen 67% af tilfældene sygdom i bevægeapparatet eller psykisk lidelse, mens hud- og luftvejssygdom lå bag til sammen 17% af henvisningerne. Gennem de seneste år har der været en stigning i andelen af patienter med psykiske symptomer, som nu udgør mere end 25% af alle henvisninger. Etablering af fremadrettede tilbud til patienter, der oplever arbejdsrelateret stress eller depression har affødt flere henvisninger. Det er dog ikke alle patienter, der falder indenfor målgruppen til arbejdsrelateret stress (MARS). Der er derfor lavet et pilotprojekt med en ny tilgang til patienter henvist med en psykologisk problemstilling. Vi forventer en afrapportering i Sygdomme i nervesystemet omfatter overvejende indeklemningslidelser ved håndleddet (karpaltunnelsyndrom). Kredsløbslidelser er sjældne og udgøres overvejende af vibrationsinducerede hvide fingre. Under 2% af henvisningerne blev efter samråd med den henvisende returneret med henblik på problemløsning andetsteds. 8

11 Figur 2. Branche blandt afsluttede patienter i Service Fremstilling Bygge og anlæg Handel Anden branche Transport 27 Figur 2 viser den procentvise fordeling af alle undersøgte patienters ansættelsesområde. Hovedparten af patienterne kom fra fremstillings- og servicesektoren. Der er store kønsforskelle i ansættelsesområder. 65% af undersøgte kvinder var ansat i serviceområdet mod kun 18% af mændene. Omvendt var 22% af de henviste mænd ansat i byggeanlægsområdet mod kun 2% af kvinderne. 17% af kvinderne og 32% af mændene var ansat inden for fremstillingsområdet. 9

12 Personalepsykologfunktion Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus varetager en personalepsykologfunktion, som er et tilbud om psykologhjælp til alle ansatte i Region Midtjylland, der oplever arbejdsrelaterede belastninger. Der er et tilsvarende tilbud geografisk placeret på Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning og Århus Universitetshospital, Risskov. Henvisning er ikke nødvendig. Den enkelte medarbejder eller f.eks. dennes leder eller tillidsrepræsentant kan henvende sig og aftale tid hos én af psykologerne. Der tilbydes et problemorienteret og løsningsfokuseret, kortere samtaleforløb. Det drejer sig overvejende om individuelle forløb, men også gruppeaktiviteter på afdelingsniveau, og debriefing kan komme på tale. Der ydes ligeledes rådgivning/sparring til ledere, typisk i forhold vedrørende sygemeldt personales tilbagevenden til arbejdet eller i forhold til vanskelige personalesager. Hvor det er relevant, kan personalepsykologerne deltage i møder på arbejdspladsen. Personalepsykologerne samarbejder med tillids- og sikkerhedsorganisationer, personale- og HRafdelinger samt Det Sociale Kapitel -gruppen. I 2012 har i alt 162 regionsansatte modtaget et individuelt samtaleforløb på Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus. Gennemsnitligt har hver enkelt modtaget ca.3 samtaler. Derudover er der gennemført en række møder og rundbordssamtaler på arbejdspladser med deltagelse og rådgivning af både medarbejder og ledelse, arbejdspladsrådgivning og mødeaktiviteter. Problemstillingerne drejer sig altovervejende om vedvarende belastninger i arbejdet såsom arbejdsvilkår og betingelser. Derudover er de primære problemstillinger relateret til konflikter og samarbejdsvanskeligheder samt personlige forhold som eksempelvis personlig sygdom. Ansatte i sygehusvæsenet tegnede sig for 87,7 % af alle henvendelser, som i øvrigt fordeler sig bredt på en lang række afdelinger, institutioner og faggrupper. Både medarbejdere, tillidsvalgte og ledere henvender sig med ønske om hjælp. 58,9 % af samtalerne er ydet til ansatte på Aarhus Universitetshospital. Vi arbejder løbende med at videreudvikle effektmåling af funktionen, og dokumentationen heraf. Via spørgeskemaer følger vi udviklingen på fire områder hos den enkelte medarbejder, som gør brug af ordningen. Opgørelsen viser, at interventionen har effekt, og at den enkelte får det bedre med en positiv udvikling svarende til et gennemsnit på 34,8 %. Den største udvikling på enkeltområder ses i forhold til oplevelsen af arbejdssituationen, hvor medarbejderne oplever en positiv udvikling, der i gennemsnit svarer til 51,9 %. Funktionen varetages af tre erfarne og autoriserede psykologer. Der er afsat 37 timer ugentligt til denne funktion, og da der generelt er stor efterspørgsel på ydelsen, er der ofte en vis ventetid. 10

13 Stressklinik I 2012 har der fortsat været stor interesse for de stresshåndteringsgrupper, der løbende opstartes i klinikken. I alt er 12 gruppeforløb gennemført. Der er tale om 10 MARS grupper og 2 FLEXA grupper. Grupperne ledes af psykologer ved Arbejdsmedicinsk Klinik med afsæt i en kognitiv metode og er rettet mod arbejdsaktive personer med alvorlige, arbejdsrelaterede stresssymptomer. Gruppeforløbet strækker sig over tre måneder med otte sessioner á tre timers varighed og en opfølgningssession efter yderligere 3 måneder. Henvisende instanser er overvejende praktiserende læger, men også ledere, sikkerheds- og tillidsrepræsentanter, samt fagforeninger kan henvise. MARS grupperne har siden projektperioden i indgået som en fast del af driften på Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus Universitetshospital og tilbuddet er nu udbredt til de arbejdsmedicinske klinikker i såvel Odense som Esbjerg under supervision af en psykolog fra AMK, Aarhus. FLEXA grupperne startede som pilotprojekt i 2010 og er nu ligeledes et fast tilbud i klinikken. FLEXA grupperne er baseret på principper fra ACT (Acceptance and Commitment Therapy), der betegnes som den 3.bølge indenfor kognitiv psykologi. I november 2011 blev resultater fra FLEXA grupperne fremlagt ved en mundtlig præsentation ved Nordic ACBS Forum, Stockholm, Sverige. To af klinikkens psykologer påbegyndte i 2012 en 1-årig videreuddannelse i ACT. En tredje af klinikkens kliniske psykologer er påbegyndt en 2-årig kognitiv efteruddannelse. Alle psykologer på Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus Universitetshospital er aktuelt i gang med deres specialistuddannelse. Som en afspejling af et arbejdsmarked under forandring, har der i lighed med tidligere år været efterspørgsel fra eksempelvis fagforbund på oplæg omhandlende afskedigelser og almindelige psykologiske reaktioner herpå. Ligeledes har der været efterspørgsel på oplæg omhandlende tillidsrepræsentantens rolle og udfordringer i forbindelse med eksempelvis nedskæringer og afskedigelser, samt oplæg vedrørende håndtering af depression på arbejdspladsen. 11

14 Prioriteringer i 2012 I 2012 er der gennemført et pilotprojekt på det psykologiske område, hvor man har afprøvet en metode med henblik på at få sygemeldte personer med mentale helbredsproblemer tilbage til arbejdet. Der er på Arbejdsmedicinsk Klinik ved Aarhus Universitetshospital tiltagende fokus på arbejdsfastholdelse. 1. Det kliniske arbejde I det kliniske arbejde har vi implementeret rygrehabiliteringsprojekt således, at afdelingen er godt rustet, når forløbsprogrammet for personer med lænderygbesvær i Region Midtjylland starter sommeren På allergiområdet er der blevet etableret et allergicenter i samarbejde med Lungemedicinsk Afdeling og Dermatologisk Afdeling. Her blev de første patienter set i efteråret 2011, hvor man i samarbejde udreder patienter med komplicerede allergiske lidelser. Igennem 2012 har vi deltaget i udarbejdelse af forløbsprogrammet for depressionsramte patienter. Dette vil højst sandsynligt blive implementeret i Forskningscenter Dansk Ramazzini Center har etableret det første seminar, som var et 2-dagesseminar, og der blev fremlagt af både seniorer og ph.d.-studerende. Der er blevet lavet en strategiplan for centret med henblik på fremtiden. Desværre har Dansk Ramazzini Center ikke fået en bevilling fra regionen med henblik på fortsættelse af det videnskabelige arbejde. Derfor søger Dansk Ramazzini Center i øjeblikket yderligere finansiering fra eksterne fonde. 3. Formidling Gennem det sidste år har der været en del formidlingsopgaver. Arbejdsmedicinsk Klinik har været ude at undervise både fagfolk og lægfolk. Der har været efterspørgsel på formidling af resultaterne fra Midler mod ArbejdsRelateret Stress. Dette har især været fra de praktiserende læger. Derudover er der blevet undervist på universitetet, professionsbacheloruddannelserne samt i fagbevægelsen. På Arbejdsmedicinsk Klinik holder vi os for øje, at der skal være brobygning mellem forskning og det kliniske arbejde. 12

15 International forskning 2012 (publikationer ) Jensen LD, Maribo T, Schiøttz-Christensen B, Madsen FH, Gonge BK, Christensen M, Frost P. Counselling low-back patients in secondary healthcare: a randomised trial addressing experienced workplace barriers and physical activity. Occup Environ Med Jan;69(1):21-8. Maribo T, Schiøttz-Christensen B, Jensen LD, Andersen NT, Stengaard-Pedersen K. Postural balance in low-back patients: criterion-related validity of centre of pressure assessed on a portable force platform. Eur Spine J Mar;21(3):425:31. Angel S, Jensen LD, Gonge BK, Maribo T, Schiøttz-Christensen B, Buus N. Patients interpretations of a counselling intervention for low-back pain: a narrative analysis. Int J Nurs Stud Jul;49(7): Jensen LD, Ryom PK, Christensen MV, Andersen JH. Differences in risk factors for vuluntary early retirement and disability pension: a 15-year follow-up in a cohort of nurses aides. BMJ Open Nov 12;2(6). Kolstad HA, Christensen MV, Jensen LD, Schlünssen V, Thulstrup AM, Bonde JP. Notification of occupational disease and the risk of work disability: a two-year follow-up study. Scand J Work Environ Health Dec 6.doi:pii:3336. Bonde JP, Jensen MS, Ramlau-Hansen CH, Toft GV, Thulstrup AM, Olsen J. Trends in sperm count in Finnish men. Int J Androl Aug;35(4):626. Vrijheid M, Casas M, Bergström A, Carmichael A, Cordier S, Eggesbø M, Eller E, Fantini MP, Fernández MF, Fernández-Somoano A, Gehring U, Grazuleviciene R, Hohmann C, Karvonen AM, Keil T, Kogevinas M, Koppen G, Krämer U, Kuehni CE, Magnus P, Majewska R, Andersen AM, Patelarou E, Petersen MS, Perik FH, Polanska K, Porta D, Richiardi L, Santos AC, Slama R, Sram RJ, Thijs C, Tischer C, Toft G, Trnovec T, Vandentorren S, Vrijkotte TG, Wilhelm M, Wright J, Nieuwenhuijsen M. European birth cohorts for environmental health research. Environ Health Perspect Jan;120(1): Govarts E, Nieuwenhuijsen M, Schoeters G, Ballester F, Bloemen K, de Boer M, Chevrier C, Eggesbø M, Guxens M, Krämer U, Legler J, Martinez D, Patelarou E, Ranft U, Rautio A, Petersen MS, Slama R, Stigum H, Toft G, Trnovec T, Vandentorren S, Weihe P, Kuperus NW, Wilhelm M, Wittsiepe J, Bonde JP. Birth weight and prenatal exposure to polychlorinated biphenyls and dichlorodiphenyldichloroethylene (DDE): a meta-analysis within 12 European Birth Cohorts. Environ Health Perspect Feb;120(2): Toft G, Jönsson BA, Lindh CH, Jensen TK, Hjollund NH, Vested A, Bonde JP. Association between pregnancy loss and urinary phthalate levels around the time of conception. Environ Health Perspect Mar;120(3): Kristensen SL, Ramlau-Hansen CH, Andersen CY, Ernst E, Olsen SF, Bonde JP, Vested A, Toft G. The association between circulating levels of antimüllerian hormone and follicle number, androgens, and menstrual cycle characteristics in young women. Fertil Steril Mar;97(3): Jensen MS, Nørgaard-Pedersen B, Toft G, Hougaard DM, Bonde JP, Cohen A, Thulstrup AM, Ivell R, Anand-Ivell R, Lindh CH, Jönsson BA. Phthalates and perfluorooctanesulfonic acid in human amniotic fluid: temporal trends and timing of amniocentesis in pregnancy. Environ Health Perspect Jun;120(6): Specht IO, Hougaard KS, Spanò M, Bizzaro D, Manicardi GC, Lindh CH, Toft G, Jönsson BA, Giwercman A, Bonde JP.Sperm DNA integrity in relation to exposure to environmental perfluoroalkyl substances a study of spouses of pregnant women in three geographical regions. Reprod Toxicol Jul;33(4):

16 Lindh CH, Rylander L, Toft G, Axmon A, Rignel-Hydbom A, Giwercman A, Pedersen HS, Góalczyk K, Ludwicki JK, Zvyezday V, Vermeulen R, Lenters V, Heederik D, Bonde JP, Jönsson BA. Blood serum concentrations of perfluorinated compounds in men from Greenlandic Inuit and European populations. Chemosphere Sep;88(11): Toft G, Jönsson BA, Lindh CH, Giwercman A, Spano M, Heederik D, Lenters V, Vermeulen R, Rylander L, Pedersen HS, Ludwicki JK, Zviezdai V, Bonde JP. Exposure to perfluorinated compounds and human semen quality in Arctic and European populations. Hum Reprod Aug;27(8): Casas M, Chevrier C, Hond ED, Fernandez MF, Pierik F, Philippat C, Slama R, Toft G, Vandentorren S, Wilhelm M, Vrijheid M. Exposure to brominated flame retardants, perfluorinated compounds, phthalates and phenols in European birth cohorts. Evaluation, first human biomonitoring results, and recommendations. Int J Hyg Environ Health Jul 11. Specht I, Spanò M, Hougaard K, Manicardi G, Bizzaro D, Toft G, Giwercman A, Bonde JP. Relationship between apoptotic markers in semen from fertile men and demographic, hormonal and seminal characteristics. Asian J Androl Nov;14(6): Jørgensen KT, Jensen MS, Toft GV, Larsen AD, Bonde JP, Hougaard KS. Risk of cryptorchidism and hypospadias among boys of maternal hairdressers a Danish population-based cohort study. Scand J Work Environ Health Oct 30. Mocevic E, Specht IO, Marott JL, Giwercman A, Jönsson BA, Toft G, Lund T, Bonde JP. Environmental mercury exposure, semen quality and reproductive hormones in Greenlandic Inuit and European men: a cross-sectional study. Asian J Androl Dec 10. Ramlau-Hansen CH, Stoltenberg CD, Hougaard KS, Parner ET, Toft G, Thulstrup AM, Hansen J, Bonde JP. Male-mediated infertility in sons of building painters and gardeners: A nationwide registerbased follow-up study. Reprod Toxicol Dec;34(4): Ernst A, Kristensen SL, Toft G, Thulstrup AM, Håkonsen LB, Olsen SF, Ramlau-Hansen CH. Maternal smoking during pregnancy and reproductive health of daughters: A follow-up study spanning two decades. Hum Reprod Dec;27(12): Kvist L, Giwercman YL, Jönsson BA, Lindh CH, Bonde JP, Toft G, Strucinski P, Pedersen HS, Zvyezday V, Giwercman A. Serum levels of perfluorinated compounds and sperm Y:X chromosome ratio in two European populations and in Inuit from Greenland. Reprod Toxicol Dec;34(4): Ernst A, Kristensen SL, Toft G, Thulstrup AMA, Håkonsen LB, Ramlau-Hansen CH. Maternal smoking during pregnancy and age at menarche of premenopausal and postmenopausal daughters. Hum Reprod 2012 Dec 6. Lillienberg I, Andersson E, Janson C, Dahlman-Höglund A, Forsberg B, Holm M, Glslason T, Jögi R, Omenaas E, Schlünssen V, Sigsgaard T, Svanes C, Torén K. Occupational exposure and New-onset Asthma in a Population-based Study in Northern Europe (RHINE). Ann Occup Hyg Dec 1. Macsali F, Svanes C, Sothern RB, Benediktsdottir B, Bjørge L, Dratva J, Franklin KA, Holm M, Janson C, Johannessen A, Lindberg E, Omenaas ER, Schlünssen V, Zemp E, Real FG. Menstrual Cycle and Respiratory Symptoms in a General Nordic-Baltic Population. Am J Respir Crit Care Med Nov 29. Al-Kalemji A, Petersen KD, Sørensen J, Sherson D, Thilsing T, Schlünssen V, Omland O, Thomsen G, Baelum J. Factors influencing quality of life in asthmatics a case-control study. Clin Respir J sep

17 Baur X, Aasen TB, Burge PS, Heederik D, Henneberger PK, Maestrelli P, Schlünssen V, Vandenplas O, Wilken D. ERS Task Force on the Management of Work-related Asthma. The management of workrelated asthma guidelines: a broader perspective. Eur Respir Rev Jun 1;21(24): Maestrelli P, Schlünssen V, Mason P, Sigsgaard T. ERS Task Force on the Management of work-related Asthma. Contribution of host factors and workplace exposure to the outcome of occupational asthma. Eur Respir Rev Jun 1;21(124): Christensen BH, Thulstrup AMA, Hougaard KS, Skadhauge LR, Hansen KS, Schlünssen V. Occupational exposure during pregnancy and the risk of hay fever in 7-year-old children. Clin Respir J May 31. Riddervold IS, Bønløkke JH, Olin AC, Grønborg TK, Schlünssen V, Skogstrand K, Hougaard D, Massling A, Sigsgaard T. Effects of wood smoke particles from wood-burning stoves on the respiratory health of atopic humans. Part Fibre Toxicol Apr 30;12. Baur X, Sigsgaard T, Aasen TB, Burge PS, Heederik D, Henneberger P, Maestrelli P, Rooyackers J, Schlünssen V, Vandenplas O, Wilken D. ERS Task Force on the Management of Work-related Asthma. Guidelines for the management of work-related asthma. Eur Respir J. Holm M, Kim JL, Lillienberg L, Storaas T, Jörgi R, Svanes C, Schlünssen V, Forsberg B, Gislason T, Janson C, Torén K. RHINE Study Group, Northern Europe incidence and prevalence of chronic bronchitis: impact of smoking and welding. The RHINE study. Int J Tuberc Lung Dis Apr;16(4): Basinas I, Sigsgaard T, Heederik D, Takai H, Omland Ø, Andersen NT, Wouters IM, Bønløkke JH, Kromhout H, Schlünssen V. Exposure to inhalable dust and endotoxin among Danish livestock farmers: results from the SUS cohort study. J Environ Monit Feb;14(2): Basinas I, Schlünssen V, Heederik D, Sigsgaard T, Smit LA, Samadi S, Omland O, Hjort C, Madsen AM, Skov S, Wouters IM. Sensitisation to common allergens and respiratory symptoms in endotoxin exposed workers: a pooled analysis. Occup Environ Med Feb;69(2): Hagström K, Jacobsen G, Sigsgaard T, Schaumburg I, Erlandsen M, Schlünssen V. Predictors of monoterpene exposure in the Danish furniture industry. Ann Occup Hyg Apr;56(3): Hansen ML, Thulstrup AM, Bonde JP, Olsen J, Håkonsen LB, Ramlau-Hansen CH. Does last week s alcohol intake affect semen quality or reproductive hormones? A cross-sectional study among healthy young Danish men. Reprod Toxicol Nov;34(3): Jensen JC, Haahr JP, Frost P, Vad MV, Andersen JH. The significance of health anxiety and somatisation in care-seeking for back and upper extremity pain. Fam Pract 2012;29(1): Svendsen SW, Frost P, Jensen LD.Time trends in surgery for non-traumatic shoulder disorders and postoperative risk of permanent work disability: a nationwide cohort study. Scand J Rheumatol 2012;41(1): Svendsen SW, Johnsen B, Fuglsang-Frederiksen A, Frost P. Ulnar neuropathy and ulnar neuropathy-like symptoms in relation to biomechanical exposures assessed by a job exposure matrix: a triple case-referent study. Occup Environ Med 2012;69(11): Vad MV, Frost P, Bay-Nielsen M, Svendsen SW. Impact of occupational mechanical exposures on risk of lateral and medial inguinal hernia requiring surgical repair. Occup Environ Med 2012;69(11): Jensen JC, Haahr JP, Frost P, Andersen JH. Do work-related factors affect care-seeking in general practice for back pain or upper extremity pain? Int Arch Occup Environ Health

18 Håkonsen LB, Bonde JP, Spano M, Olsen J, Thulstrup AM, Ernst E, Ramlau-Hansen CH. Exposures that may affect sperm DN integrity: two decades of follow-up of a gregnancy cohort. Reprod Toxicol. 2012;33: Jensen MS, Wilcox AJ, Olsen J, Bonde JP, Thulstrup AMA, Ramlau-Hansen CH, Henriksen TB. Cryptorchidism and hypospadias in 934,538 Danish boys: The role of birth weight, gestational age, body dimensions and fetal growth. Am J Epid. 2012;175: Ramlau-Hansen, Stoltenberg CD, Hougaard KS, Parner ET, Toft G, Thulstrup AM, Hansen J, Bonde JP. MINERVA-group. Male-mediated infertility in sons of building painters and gardeners: A nationwide register-based follow-up study. Reprod Toxicol. 2012;34: Grynderup MB, Mors O, Hansen ÅM, Andersen JH, Bonde JP, Kærgaard A, Kærlev L, Mikkelsen S, Rugulies R, Thomsen JF, Kolstad HA. A two-year follow-up study of risk of depression according to work-unit measures of psychological demands and decision latitude. Scand J Work Environ Health Nov;38(6): Elfving B, Buttenschøn HN, Foldager L, Poulsen PH, Andersen JH, Grynderup MB, Hansen ÅM, Kolstad HA, Kaerlev L, Mikkelsen S, Thomsen JF, Børglum AD, Wegener G, Mors O. Depression, the Val66Met polymorphism, age, and gender influence the serum BDNF level. J Psychiatr Res Sep;46(9): Bonde JP, Hansen J, Kolstad HA, Mikkelsen S, Olsen JH, Blask DE, Härmä M, Kjuus H, de Koning HJ, Olsen J, Møller M, Schernhammer ES, Stevens RG, Åkerstedt T. Work at night and breast cancer-report on evidence-based options for preventive actions. Scan J Work Environ Health Jul;38(4): Varma A, Marott JL, Stoltenberg CD, Wieclaw J, Kolstad HA, Bonde JP. With long hours of work, might depression then lurk? A nationwide prospective follow-up study among Danish senior medical consultants. Scand J Work Environ Health Sep;38(5): Hansen AM, Thomsen JF, Kaergaard A, Kolstad HA, Kaerlev L, Mors O, Rugulies R, Bonde JP, Andersen JH, Mikkelsen S. Salivary cortisol and sleep problems among civil servants. Psychoneuroendocrinology Jul;37(7): National forskning 2012 (publikationer ) Willert M, Hertz J. Kognitiv adfærdsterapi ved arbejdsrelateret stress, I N. K. Rosenberg & M. Arendt (Red.): Kognitiv terapi nyeste udvikling, København: Hans Reitzels Forlag, Håkonsen LB og Ramlau-Hansen CH. Kan overvægtige mænd forbedre deres sædkvalitet ved vægttab? Sundhedsstyrelsens tidsskrift Miljø og sundhed, april Kolstad HA, Ebbehøj N, Bonde JP, Lynge E, Albin M. [Health effects following occopational styrene exposure in the reinforced plastics industry]. Ugeskr Laeger Jan 30;174(5): Rapporter og publikationer Gunnar Toft, Pernille Gabel, Morten Søndergaard Jensen, Helle Raun Andersen, Jesper Bælum og Jens Peter Bonde. Risiko for kryptorkisme blandt sønner af kvinder eksponeret for pesticider under graviditeten. Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen nr. 135,

19 Morten Vejs Willert har udfærdiget delrapport til den afsluttende forskningsrapport af forskningsprojektet Mariendals Haver, som er udført i samarbejde med Arbejdsmarkedscenter Syd, Aarhus Kommune. Projektet er finansieret af Forebyggelsesfonden. Foredrag og posters/abstracts Hoyer BB, Ramlau-Hansen CH, Pedersen HST Toft GV. In utero Exposure to Persistent Organochlorine Pollutants and Developmental Milestones in Young Children. PPTOXII, Paris. Poster. ICOH 2012: Perflourinated compounds and male reproductive function. Gunnar Toft. Foredrag. PPTOX III: Phthalates and Perfluorooctanesulfonic Acid in Human Amniotic Fluid. Gunnar Toft and Morten Søndergaard Jensen. Poster. Schlünssen V, Jacobsen G, Schaumburg I, Sigsgaard T. Decrease in respiratory symptoms in the Danish Furniture industry in associated to a decline in wood dust exposure results from two cross sectional studies 5 years apart. European Respiratory Congress 2012, Amsterdam. Poster. Schlünssen V, Malling TH, Sigsgaard T, Brasch-Andersen C, Thomsen G, Sherson D, Skadhauge LR, Hælum J, Omland Ø. Normal antioxidative enzymes activities in several genes are associated with less bronchial hyperresponsiveness (BHR) among young danes. European Respiratory Congress 2012, Amsterdam. Poster. Graviditetsrelateret fravær, Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicins årsmøde, marts 2012, Nyborg. Oplæg. Sickness absence in pregnancy risk factors and prognosis. Follow-up studies among Danish women. Reproduktionsepidemiologisk Netværksmøde, marts 2012, Aarhus. Oplæg. Willert MV. Mariendal Gardens vocational rehabilitation of severely stress-impaired and long-term sicklisted citizens. Mundtlig præsentation på den 9. Danske Stressforskningskonference, Bispebjerg Hospital. Willert MV. MARS-projektet: Resultater og erfaringer fra et gruppebaseret kognitivt forløb. Mundtlig præsentation på temamøde om stressbehandling arrangeret af DASAM, afholdt på Aarhus Universitetshospital. Willert MV. Mariendals Haver: Kvantitative analyser, Baseline, 3 og 6 måneders opfølgning. Mundtlig præsentation på afslutningskonference for forskningsprojektet Mariendals Haver, arrangeret af Arbejdsmarkedscenter Syd, Aarhus Kommune. Willert MV. Stress Research Group: Visions for future research. Mundtlig præsentation på Dansk Ramazzini Centers årskonference. Kolstad HA. Arbejdsmiljøforskning: Hvor langt er der til sandheden? Tiltrædelsesforelæsning som lærestolsprofessor i arbejdsmedicin. Institut for Klinisk Medicin, Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus Universitetshospital, 27. januar Foredrag. Kolstad HA. Occupational noise exposure and hypertension: An example of exposure quantification and risk assessment in national register-linked study. Centre for Integrated Register-based Research at AU (CIRRAU) kick-off seminar, 28. September Foredrag. Kolstad HA. Hvordan måler man stress? Seminar i anledning af professor Jens Peter Bondes 60 års fødselsdag. Bispebjerg Hospital, 14. september Foredrag. 17

20 Kolstad HA. Natarbejde og brystkræft: Evidensbaserede forebyggelsesmuligheder, Regionshospitalet Viborg, 13. august 2012, Hovedmedudvalget (HMU) ved Aarhus Universitetshospital, 24. september 2012 og Regionshospitalet Randers 3. oktober Foredrag. Kolstad HA. Zara A. Stokholm, Jesper M. Vestergaard, Tine Rubak Erichsen, Thomas W. Frederiksen, Jens Peter Bonde. Noise and health: Danish studies of occupational noise at work. Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed, København 11. oktober Foredrag. Hinrichsen DK. Results from short-term individual psychological counselling targeting health professionals in Region Midt. Den 9. stressforskningskonference, Copenhagen Stress Research Center. Poster. Undervisning, formidling og debatindlæg Oplæg: LO konference, København, om arbejdsfastholdelse, nov (LDJ) Oplæg: 3F, København, om arbejdsmiljø indenfor rengøringsområdet, oktober 2012 (LDJ). Oplæg: 12 mandsforening, Skanderborg, om lænderyg- og skuldersygdomme (LDJ). Oplæg: HK Østjylland, om skulder og ryg sygdomme (LDJ) Oplæg: 3F Randers. Hvordan kan fagbevægelsen bruge arbejdsmedicinsk klinik (LDJ). Oplæg: Temadag Region Midtjylland. Forebyggelse af lænderygproblemer (LDJ). Blog indlæg: Nationale Videncenter, Arbejdsmiljø. Rygpatienter skal hjælpes tilbage i job (LDJ). Oplæg: Prænatal eksponering for miljøfremmede stoffer og børns psykomotoriske udvikling. Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, Aarhus Universitetshospital, Risskov (BBH). Bacheloropgave i miljø- og arbejdsmedicin (BHH). Miljø og arbejdsmedicin. Bachelor projektvejledning, Aarhus Universitet. (GT). Design options in female fecundity studies: Postgraduate kursus ved Københavns Universitet (GT). Undervisning i miljø- og arbejdsmedicin for medicinstuderende Aarhus Universitet (AMT, HK, PF, MW, VS). Undervisning ph.d.-kurser Aarhus Universitet (VS). Delkursusleder og/eller underviser, speciallægekurset i samfundsmedicin (AMT, VS, HK). Oplæg: Rådgivning til almen praksis om langvarig stress. Afholdt for DGE-grupper af praktiserende læger fra Region Midt, 6 aftenmøder i 2012 (AMT, MW). Oplæg på Institut for Kommunikation og Handicap, Region Midt. Langvarig stress og erfaringer fra AMK (MW). Rådgivning til almen praksis om langvarig stress og erfaringer fra AMK, oplæg afholdt for praktiserende læger ved arrangement afholdt i regi af Novartis, (HK, MW). Ergoterapeutuddannelsen, VIA University College Aarhus. Undervisning i Miljø- og Arbejdsmedicin, februar og september 2012 (ST). 18

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2011 Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C INDHOLDSFORTEGNELSE STABEN VED ARBEJDSMEDICINSK KLINIK, JULI 2012... 2 FORORD:

Læs mere

Arbejdsmedicinsk Klinik

Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2014 Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅRET DER GIK... 3 ØKONOMI... 4 KLINISK HVERDAG... 5 FOKUSPUNKTER...

Læs mere

Årsberetning 2010. Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling

Årsberetning 2010. Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Årsberetning 2010 Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Indhold Året der gik.......................................... 4 Klinisk Virksomhed.................................... 6 Patientundersøgelser..............................

Læs mere

Årsrapport 2012. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling

Årsrapport 2012. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling Årsrapport 2012 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling CFK Folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed,

Læs mere

Forsknings- og Innovationsberetning 2010

Forsknings- og Innovationsberetning 2010 Forsknings- og Innovationsberetning 2010 for Aalborg Sygehus - Aarhus Universitetshospital -med bidrag fra Psykiatrien i Region Nordjylland Forskningsog innovationsberetning 2010 AALBORG SYGEHUS - AARHUS

Læs mere

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Årsrapport 2013 MarselisborgCentret, Forskning og Udvikling Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling -

Læs mere

Arbejdsmedicinsk Klinik. Slagelse Sygehus

Arbejdsmedicinsk Klinik. Slagelse Sygehus Arbejdsmedicinsk Klinik Slagelse Sygehus 2011 . Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Patientundersøgelser i perioden 1984-2010 5 Sygdomsmønstret i 2010 6 Udviklingen i sygdomsmønstret i perioden 2000-2010

Læs mere

10. jan 2004-10. jan 2005. Ryg ForskningsCentret

10. jan 2004-10. jan 2005. Ryg ForskningsCentret 10. jan 2004-10. jan 2005 Ryg ForskningsCentret Personale Tom Bendix professor, overlæge, dr.med. forskningsleder Claus Manniche professor, overlæge, dr. med. adm. leder Charlotte Leboeuf-Yde forsknings-professor

Læs mere

Medicinsk Teknologi Vurdering. Behandling af arbejdsrelateret Stress

Medicinsk Teknologi Vurdering. Behandling af arbejdsrelateret Stress Medicinsk Teknologi Vurdering af Behandling af arbejdsrelateret Stress Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. PROBLEMSTILLINGEN OG FORMÅLET MED BEHANDLINGEN... 4 2.1. Problem... 4 3. TEKNOLOGIEN... 5 3.1.

Læs mere

FORSKNIN GENS DAG FORSKNINGE DAG. Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter. Hospitalsenhed Midt

FORSKNIN GENS DAG FORSKNINGE DAG. Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter. Hospitalsenhed Midt ORSKNINGE DAG FORSKNINGENS DAG FORSKNIN GENS DAG Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter FORSK GENS FORSKNINGE DAG 2013 Hospitalsenhed Midt 2 Forord

Læs mere

Faglig beretning 2007

Faglig beretning 2007 Faglig beretning 2007 Statens Institut for Folkesundhed 2 Forord Dette er den første faglige beretning fra Statens Institut for Folkesundhed som et institut under Syddansk Universitet. Instituttet overgik

Læs mere

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Årsberetning 2010 Forkortelser brugt i rapporten LW LH BDP BØ JC LVM AB ADS CH ER FAG HS JPH KN LB LS LS MK Lis Wagner

Læs mere

BERETNING 2002 Statens Institut for Folkesundhed Svanemøllevej 25, 2100 København Ø

BERETNING 2002 Statens Institut for Folkesundhed Svanemøllevej 25, 2100 København Ø Statens Institut for Folkesundhed Svanemøllevej 25, 2100 København Ø Telefon 39 20 77 77, Telefax 39 20 80 10 E-mail: sif@si-folkesundhed.dk www.si-folkesundhed.dk BERETNING 2002 Forord Instituttets beretning

Læs mere

miljø og sundhed systems biology approach to identify health risks of chemicals

miljø og sundhed systems biology approach to identify health risks of chemicals 1 miljø og sundhed Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed Formidlingsblad 17. årgang, nr. 1, maj 2011 Læs om alkohol under graviditet og sønners sædkvalitet parabener

Læs mere

Barrierer for optimal behandling af KOL

Barrierer for optimal behandling af KOL Dokumentation: Barrierer for optimal behandling af KOL Eksperter har defineret syv barrierer, som hindrer den bedst mulige KOL-behandling. Forfattere: Jørgen Vestbo Peter Lange Jesper Lykkegaard Jens Søndergaard

Læs mere

Barrierer for optimal psykiatrisk behandling

Barrierer for optimal psykiatrisk behandling Dokumentation: Barrierer for optimal psykiatrisk behandling Eksperter har defineret og dokumenteret ti barrierer, som hindrer den bedst mulige behandling af psykisk syge danskere Forfattere: Jeanett Bauer

Læs mere

Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær. Årsager og handlemuligheder

Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær. Årsager og handlemuligheder Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær Årsager og handlemuligheder Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær Årsager og handlemuligheder

Læs mere

RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport

RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport BØRN OG UNGES RYGGE - målet er forebyggelse SKYGGEN AF EN SYGDOM - med Modic mod nye svar AV, MIN ANKEL - når børn forstuver foden Fuld fart på forskningen

Læs mere

ETNISKE MINORITETER I DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN en antologi

ETNISKE MINORITETER I DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN en antologi ETNISKE MINORITETER I DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN en antologi 2010 Etniske minoriteter i det danske sundhedsvæsen en antologi Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL:

Læs mere

Sundhed og helbred i Grønland med særlig fokus på Nuuk, Maniitsoq og Sisimiut kommune

Sundhed og helbred i Grønland med særlig fokus på Nuuk, Maniitsoq og Sisimiut kommune Sundhed og helbred i Grønland med særlig fokus på Nuuk, Maniitsoq og Sisimiut kommune Anni Brit Sternhagen Nielsen Peter Bjerregaard Center for sundhedsforskning i Grønland Indholdsfortegnelse: 1 Indledning...3

Læs mere

Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter

Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer Fokus: KIA - rehabilitering på tværs NR.3 2007 Forskning: Ny viden om nakkesmerter KIROPRAKTOREN NR.3

Læs mere

Årsberetning 2000. Forskningsenheden for Almen Medicin Århus

Årsberetning 2000. Forskningsenheden for Almen Medicin Århus Årsberetning 2000 Forskningsenheden for Almen Medicin Århus Forskningsenheden for Almen Medicin Aarhus Universitet Vennelyst Boulevard 6 8000 Århus C Tlf.: 89 42 60 10 Fax: 86 12 47 88 E-mail: fe.aarhus@alm.au.dk

Læs mere

Klaringsrapport HELBREDSUNDERSØGELSER VED NATARBEJDE

Klaringsrapport HELBREDSUNDERSØGELSER VED NATARBEJDE Klaringsrapport HELBREDSUNDERSØGELSER VED NATARBEJDE Udkast til vejledende retningslinier udarbejdet af en arbejdsgruppe under Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin Jens Peter Bonde 1 Johan Hviid

Læs mere

Fedme som Samfundsproblem

Fedme som Samfundsproblem Fedme som Samfundsproblem Høring for Folketingets Sundhedsudvalg i Landstingssalen, Christiansborg den 27. oktober 2009 Høring om Fedme som samfundsproblem Landstingssalen, Christiansborg den 27. oktober

Læs mere

Statusnotat for 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning.

Statusnotat for 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning. Statusnotat for 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning. Budget, regnskab og personale Budgettet for 2013 var på 10.7 mio. og inkluderede en ny særskilt forskningsbevilling fra hospitalet

Læs mere

4. juni 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. Ude hos børnene

4. juni 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. Ude hos børnene 10 4. juni 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening Ude hos børnene Der spurtes på hospitalet. Tre psykologer på en børneafdeling ser det som en af deres opgave at danne modvægt til den herskende travlhedskultur.

Læs mere

Tværfaglig rådgivning til læge, virksomhed og ansat

Tværfaglig rådgivning til læge, virksomhed og ansat Center for Arbejdsfastholdelse Arbejdsmedicinsk Klinik Hillerød Tværfaglig rådgivning til læge, virksomhed og ansat konkrete redskaber til arbejdsfastholdelse Denne rapport er udarbejdet af: Overlæge,

Læs mere

DIÆTISTEN. TEMA Sundhedsfremme og forebyggelse UDE og hjemme. Sundhed i virksomheden handler om balance Læs mere på side 12

DIÆTISTEN. TEMA Sundhedsfremme og forebyggelse UDE og hjemme. Sundhed i virksomheden handler om balance Læs mere på side 12 Nr. 93. juni 2008. 16. årgang DIÆTISTEN TEMA Sundhedsfremme og forebyggelse UDE og hjemme Sundhed i virksomheden handler om balance Læs mere på side 12 Overvægtige gravide komplikationer ved graviditet

Læs mere

Vi vil vinde. Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2009

Vi vil vinde. Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2009 Vi vil vinde Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2009 2 Kræftens bekæmpelse frem mod 2015 Vision Kræftens Bekæmpelses vision er et liv uden kræft Denne vision nås ved at forebygge, at kræftsygdomme opstår

Læs mere

Professoratet i ARKTISK SUNDHED 1996-2006

Professoratet i ARKTISK SUNDHED 1996-2006 Professoratet i ARKTISK SUNDHED 1996-2006 Professoratet i ARKTISK SUNDHED 1996-2006 Professoratet i Arktisk Sundhed 1996-2006 Peter Bjerregaard (red.) 1 Professoratet i Arktisk Sundhed 1996-2006 Peter

Læs mere