Arbejdsmedicinsk Klinik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmedicinsk Klinik"

Transkript

1 Årsberetning 2012 Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade Aarhus C

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE STABEN VED ARBEJDSMEDICINSK KLINIK, JUNI ARBEJDSMEDICIN... 4 STABEN ØKONOMI... 6 KLINISKE UNDERSØGELSER... 7 PERSONALEPSYKOLOGFUNKTION STRESSKLINIK PRIORITERINGER I INTERNATIONAL FORSKNING 2012 (PUBLIKATIONER ) NATIONAL FORSKNING 2012 (PUBLIKATIONER ) RAPPORTER OG PUBLIKATIONER FOREDRAG OG POSTERS/ABSTRACTS UNDERVISNING, FORMIDLING OG DEBATINDLÆG VEJLEDNING ORGANISATORISK OG ANDET ARBEJDE FORSKNINGSPROJEKTER UNDER UDFØRELSE PH.D.-PROJEKTER FORSKNINGSÅRSPROJEKTER AFSLUTTEDE PH.D.-PROJEKTER ARBEJDSMEDICINSK KLINIK VED AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL, NBG

4 Staben ved Arbejdsmedicinsk Klinik, juni 2013 Ledende overlæge, ph.d. Ane Marie Thulstrup Overlæge, ph.d. Henrik Kolstad Overlæge Poul Frost Afdelingslæge Lone Donbæk Jensen Overlæge Vivi Schlünssen Reservelæge Sorosh Tabatabaeifar Psykolog Greta Lassen Lund Psykolog Dagmar Kastberg Psykolog Hanne Knudsen Psykolog. Birgitte Krøis Gonge Psykolog, projektleder Morten Willert Socialrådgiver Hugo Knudsen Lægesekretær Bente Brix Lægesekretær Pia Pors Lægesekretær Yildiz Kilic Lægesekretær Kirsten Bendixen Lægesekretær Anja Jørgensen Lægesekretær Inge Laursen Serviceassistent Annette Rugholm Serviceassistent Charlotte Barnekov 2

5 Serviceassistent Vibeke Worm Lektor, ph.d. Gunnar Toft Ph.d., projektmedarbejder Thomas Maribo Cand.scient.san., ph.d. Cecilia Ramlau-Hansen Ph.d.-studerende Susanne Lund Kristensen Ph.d.-studerende Anne Vested Ph.d.-studerende Birgit Bjerre Høyer Ph.d.-studerende Zara Ann Stokholm Ph.d.-studerende Mette Lausten Hansen Ph.d.-studerende Annett Dalbøge Ph.d.-studerende Mette Skovgaard Christensen Ph.d.-studerende Helene Tilma Vistisen Ph.d.-studerende Thomas W. Frederiksen Forskningsårsstuderende Julie Lyngsø Forskningsårsstuderende Karen Guldbrandsen Specialestuderende Line H. Christensen Bioanalytiker Louise Datamanager Jesper Medom Vestergaard Datamanager Michael Christensen 3

6 Arbejdsmedicin 2012 har været præget af øget henvisninger til Arbejdsmedicinsk Klinik. Samme år har vi haft to ekstra læger i hoveduddannelse, således at vores ventetid ikke har været påvirket af det øgede antal henvisninger. Patienterne har været henvist fra de samme områder som tidligere år og det har været samme type problemstillinger. Der har dog været et øget antal personer med indeklimaproblemer, og vi kan se en let stigning i henvisning af allergiske lidelser. I 2012 overgik Arbejdsmedicinsk Klinik til elektronisk patientjournal. I samme periode har vi arbejdet på at ændre på vores epikriser således, at de bliver mere fyldestgørende, men med færre ord. Indførelse af den elektroniske patientjournal er gået over alt forventning. Det har ikke medført fald i antal sete patienter eller forlænget ventetid. I 2012 har Dansk Ramazzini Center afholdt seminar, og der er lavet en strategi for det fremtidige arbejde over de næste fem år. Arbejdet indenfor forskning på Arbejdsmedicinsk Klinik har hovedfokus på fire forskellige blokke; bevægeapparatsområdet, reproduktion, mentale helbredsproblemer og nu også allergiske lidelser. I slutningen af 2012 blev det offentliggjort i Dagens Medicin, at Arbejdsmedicinsk Klinik ved Aarhus Universitetshospital for fjerde år i træk har fået pris som den bedste arbejdsmedicinske klinik. Dette er vi som de andre år selvfølgelig både stole af og glade for, men det ville umuligt kunne lade sig gøre uden både dygtige og meget engagerede medarbejdere. I 2012 blev der gennemført en landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse, som viste, at vi har haft fremgang således, at vores patienter generelt er tilfredse med den service vi giver. Ane Marie Thulstrup Ledende overlæge 4

7 Staben Ledende overlæge Ane Marie Thulstrup Overlæge Henrik Kolstad Overlæge Poul Frost Afdelingslæge Lone Donbæk Jensen Reservelæge Mette Lausten Hansen Reservelæge Mette Louise Brath Lund Reservelæge Tomas Breidahl Reservelæge Sorosh Tabatabaeifar Arbejdspsykolog Greta Lassen Lund Arbejdspsykolog Hanne Knudsen Arbejdspsykolog Dagmar Kastberg Hinrichsen Arbejdspsykolog Morten Veje Willert Arbejdspsykolog Birgitte Krøis Gonge Lægesekretær Inge Laursen Lægesekretær Kirsten Bendixen Lægesekretær Pia Pors Lægesekretær Bente Brix Lægesekretær Yildiz Kilic Læresekretær Anja Jørgensen Projektleder, lektor Gunnar Toft Projektmedarbejder Anne Vested Projektmedarbejder Susanne Lund Kristensen Projektmedarbejder Birgit Bjerre Høyer Projektmedarbejder Morten Søndergaard Jensen Post.doc. Cecilia Ramlau-Hansen Ph.d.-studerende Matias Grynderup Ph.d.-studerende Zara Ann Stokholm Ph.d.-studerende Annett Dalbøge Ph.d.-studerende Helene Tilma Vistisen Ph.d.-studerende Thomas W. Frederiksen Forskningsårsstud. Marie Louise Hounsgaard Forskningsårsstud. Andreas Ernst Bioanalytiker Louise Brus Hesselvang Fysioterapeut Klaus Dahlerup Djernes Serviceassistent Annette Rugholm Serviceassistent Vibeke Worm Serviceassistent Charlotte Barnekov Datamanager Michael Christensen

8 Økonomi Arbejdsmedicinsk Klinik havde en budgetramme i 2012 på 7,5 millioner kr. fra Region Midtjylland. Samtidig var vores DRG-produktion lidt over det dobbelte. Vi financierer derudover en del af Arbejdsmedicinsk Klinik gennem udarbejdelse af speciallægeerklæringer fra Arbejdsskadestyrelsen. Arbejdsmedicinsk Klinik har derudover finansiering gennem projekter og ca. halvdelen af personalet er finansieret af eksterne midler. 6

9 Kliniske undersøgelser Der blev i 2012 henvist 1383 patienter. Figur 1 viser, hvor mange patienter, der blev henvist til almindelig undersøgelse og hvor mange, der blev henvist fra Arbejdsskadestyrelsen. Figur 1. Antal henviste patienter efter undersøgelsens karakter 2011 og 2012 har således budt på et stigende antal henvisninger sammenlignet med tidligere år Speciallægeundersøgelse Almindelig undersøgelse I alt Tabel 1. Antal undersøgte patienter i hvert af årene efter henviser (% 2012) Praktiserende læge Fagforening/arbejdsplads Arbejdsskadestyrelsen Sygehus/speciallæge Anden henviser I alt Henvisningerne kom også i 2012 oftest fra en praktiserende læge eller fra Arbejdsskadestyrelsen. Knap 12% af henvisningerne kommer fra en fagforening og 6% fra anden sygehusafdeling eller fra en speciallæge. 7

10 Afdelingen yder i den fulde arbejdstid året rundt telefonisk rådgivning til praktiserende læger og andre om arbejdsrelaterede helbredsspørgsmål. Dette arbejde kan lægge beslag på ressourcer til klinisk udredning. Der var i 2012 i alt noteret mere end 68 forespørgsler med rådgivning, men der er mange mindre forespørgsler, der ikke registreres. Tabel 2. Den procentuelle fordeling af henvisningsdiagnoser for patienter henvist % % % % % % antal % Bevægeapparat Psykiske lidelser Luftvejssygdomme Nervesystemet Hudsygdomme Svangerskab Kredsløbsorganer Svulster Andre tilstande I alt Fordelingen af henvisningsdiagnoser de sidste 7 år ses i tabel 2. Fordelingen er ret konstant hen over årene. Henvisningsdiagnoserne vedrørte til sammen 67% af tilfældene sygdom i bevægeapparatet eller psykisk lidelse, mens hud- og luftvejssygdom lå bag til sammen 17% af henvisningerne. Gennem de seneste år har der været en stigning i andelen af patienter med psykiske symptomer, som nu udgør mere end 25% af alle henvisninger. Etablering af fremadrettede tilbud til patienter, der oplever arbejdsrelateret stress eller depression har affødt flere henvisninger. Det er dog ikke alle patienter, der falder indenfor målgruppen til arbejdsrelateret stress (MARS). Der er derfor lavet et pilotprojekt med en ny tilgang til patienter henvist med en psykologisk problemstilling. Vi forventer en afrapportering i Sygdomme i nervesystemet omfatter overvejende indeklemningslidelser ved håndleddet (karpaltunnelsyndrom). Kredsløbslidelser er sjældne og udgøres overvejende af vibrationsinducerede hvide fingre. Under 2% af henvisningerne blev efter samråd med den henvisende returneret med henblik på problemløsning andetsteds. 8

11 Figur 2. Branche blandt afsluttede patienter i Service Fremstilling Bygge og anlæg Handel Anden branche Transport 27 Figur 2 viser den procentvise fordeling af alle undersøgte patienters ansættelsesområde. Hovedparten af patienterne kom fra fremstillings- og servicesektoren. Der er store kønsforskelle i ansættelsesområder. 65% af undersøgte kvinder var ansat i serviceområdet mod kun 18% af mændene. Omvendt var 22% af de henviste mænd ansat i byggeanlægsområdet mod kun 2% af kvinderne. 17% af kvinderne og 32% af mændene var ansat inden for fremstillingsområdet. 9

12 Personalepsykologfunktion Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus varetager en personalepsykologfunktion, som er et tilbud om psykologhjælp til alle ansatte i Region Midtjylland, der oplever arbejdsrelaterede belastninger. Der er et tilsvarende tilbud geografisk placeret på Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning og Århus Universitetshospital, Risskov. Henvisning er ikke nødvendig. Den enkelte medarbejder eller f.eks. dennes leder eller tillidsrepræsentant kan henvende sig og aftale tid hos én af psykologerne. Der tilbydes et problemorienteret og løsningsfokuseret, kortere samtaleforløb. Det drejer sig overvejende om individuelle forløb, men også gruppeaktiviteter på afdelingsniveau, og debriefing kan komme på tale. Der ydes ligeledes rådgivning/sparring til ledere, typisk i forhold vedrørende sygemeldt personales tilbagevenden til arbejdet eller i forhold til vanskelige personalesager. Hvor det er relevant, kan personalepsykologerne deltage i møder på arbejdspladsen. Personalepsykologerne samarbejder med tillids- og sikkerhedsorganisationer, personale- og HRafdelinger samt Det Sociale Kapitel -gruppen. I 2012 har i alt 162 regionsansatte modtaget et individuelt samtaleforløb på Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus. Gennemsnitligt har hver enkelt modtaget ca.3 samtaler. Derudover er der gennemført en række møder og rundbordssamtaler på arbejdspladser med deltagelse og rådgivning af både medarbejder og ledelse, arbejdspladsrådgivning og mødeaktiviteter. Problemstillingerne drejer sig altovervejende om vedvarende belastninger i arbejdet såsom arbejdsvilkår og betingelser. Derudover er de primære problemstillinger relateret til konflikter og samarbejdsvanskeligheder samt personlige forhold som eksempelvis personlig sygdom. Ansatte i sygehusvæsenet tegnede sig for 87,7 % af alle henvendelser, som i øvrigt fordeler sig bredt på en lang række afdelinger, institutioner og faggrupper. Både medarbejdere, tillidsvalgte og ledere henvender sig med ønske om hjælp. 58,9 % af samtalerne er ydet til ansatte på Aarhus Universitetshospital. Vi arbejder løbende med at videreudvikle effektmåling af funktionen, og dokumentationen heraf. Via spørgeskemaer følger vi udviklingen på fire områder hos den enkelte medarbejder, som gør brug af ordningen. Opgørelsen viser, at interventionen har effekt, og at den enkelte får det bedre med en positiv udvikling svarende til et gennemsnit på 34,8 %. Den største udvikling på enkeltområder ses i forhold til oplevelsen af arbejdssituationen, hvor medarbejderne oplever en positiv udvikling, der i gennemsnit svarer til 51,9 %. Funktionen varetages af tre erfarne og autoriserede psykologer. Der er afsat 37 timer ugentligt til denne funktion, og da der generelt er stor efterspørgsel på ydelsen, er der ofte en vis ventetid. 10

13 Stressklinik I 2012 har der fortsat været stor interesse for de stresshåndteringsgrupper, der løbende opstartes i klinikken. I alt er 12 gruppeforløb gennemført. Der er tale om 10 MARS grupper og 2 FLEXA grupper. Grupperne ledes af psykologer ved Arbejdsmedicinsk Klinik med afsæt i en kognitiv metode og er rettet mod arbejdsaktive personer med alvorlige, arbejdsrelaterede stresssymptomer. Gruppeforløbet strækker sig over tre måneder med otte sessioner á tre timers varighed og en opfølgningssession efter yderligere 3 måneder. Henvisende instanser er overvejende praktiserende læger, men også ledere, sikkerheds- og tillidsrepræsentanter, samt fagforeninger kan henvise. MARS grupperne har siden projektperioden i indgået som en fast del af driften på Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus Universitetshospital og tilbuddet er nu udbredt til de arbejdsmedicinske klinikker i såvel Odense som Esbjerg under supervision af en psykolog fra AMK, Aarhus. FLEXA grupperne startede som pilotprojekt i 2010 og er nu ligeledes et fast tilbud i klinikken. FLEXA grupperne er baseret på principper fra ACT (Acceptance and Commitment Therapy), der betegnes som den 3.bølge indenfor kognitiv psykologi. I november 2011 blev resultater fra FLEXA grupperne fremlagt ved en mundtlig præsentation ved Nordic ACBS Forum, Stockholm, Sverige. To af klinikkens psykologer påbegyndte i 2012 en 1-årig videreuddannelse i ACT. En tredje af klinikkens kliniske psykologer er påbegyndt en 2-årig kognitiv efteruddannelse. Alle psykologer på Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus Universitetshospital er aktuelt i gang med deres specialistuddannelse. Som en afspejling af et arbejdsmarked under forandring, har der i lighed med tidligere år været efterspørgsel fra eksempelvis fagforbund på oplæg omhandlende afskedigelser og almindelige psykologiske reaktioner herpå. Ligeledes har der været efterspørgsel på oplæg omhandlende tillidsrepræsentantens rolle og udfordringer i forbindelse med eksempelvis nedskæringer og afskedigelser, samt oplæg vedrørende håndtering af depression på arbejdspladsen. 11

14 Prioriteringer i 2012 I 2012 er der gennemført et pilotprojekt på det psykologiske område, hvor man har afprøvet en metode med henblik på at få sygemeldte personer med mentale helbredsproblemer tilbage til arbejdet. Der er på Arbejdsmedicinsk Klinik ved Aarhus Universitetshospital tiltagende fokus på arbejdsfastholdelse. 1. Det kliniske arbejde I det kliniske arbejde har vi implementeret rygrehabiliteringsprojekt således, at afdelingen er godt rustet, når forløbsprogrammet for personer med lænderygbesvær i Region Midtjylland starter sommeren På allergiområdet er der blevet etableret et allergicenter i samarbejde med Lungemedicinsk Afdeling og Dermatologisk Afdeling. Her blev de første patienter set i efteråret 2011, hvor man i samarbejde udreder patienter med komplicerede allergiske lidelser. Igennem 2012 har vi deltaget i udarbejdelse af forløbsprogrammet for depressionsramte patienter. Dette vil højst sandsynligt blive implementeret i Forskningscenter Dansk Ramazzini Center har etableret det første seminar, som var et 2-dagesseminar, og der blev fremlagt af både seniorer og ph.d.-studerende. Der er blevet lavet en strategiplan for centret med henblik på fremtiden. Desværre har Dansk Ramazzini Center ikke fået en bevilling fra regionen med henblik på fortsættelse af det videnskabelige arbejde. Derfor søger Dansk Ramazzini Center i øjeblikket yderligere finansiering fra eksterne fonde. 3. Formidling Gennem det sidste år har der været en del formidlingsopgaver. Arbejdsmedicinsk Klinik har været ude at undervise både fagfolk og lægfolk. Der har været efterspørgsel på formidling af resultaterne fra Midler mod ArbejdsRelateret Stress. Dette har især været fra de praktiserende læger. Derudover er der blevet undervist på universitetet, professionsbacheloruddannelserne samt i fagbevægelsen. På Arbejdsmedicinsk Klinik holder vi os for øje, at der skal være brobygning mellem forskning og det kliniske arbejde. 12

15 International forskning 2012 (publikationer ) Jensen LD, Maribo T, Schiøttz-Christensen B, Madsen FH, Gonge BK, Christensen M, Frost P. Counselling low-back patients in secondary healthcare: a randomised trial addressing experienced workplace barriers and physical activity. Occup Environ Med Jan;69(1):21-8. Maribo T, Schiøttz-Christensen B, Jensen LD, Andersen NT, Stengaard-Pedersen K. Postural balance in low-back patients: criterion-related validity of centre of pressure assessed on a portable force platform. Eur Spine J Mar;21(3):425:31. Angel S, Jensen LD, Gonge BK, Maribo T, Schiøttz-Christensen B, Buus N. Patients interpretations of a counselling intervention for low-back pain: a narrative analysis. Int J Nurs Stud Jul;49(7): Jensen LD, Ryom PK, Christensen MV, Andersen JH. Differences in risk factors for vuluntary early retirement and disability pension: a 15-year follow-up in a cohort of nurses aides. BMJ Open Nov 12;2(6). Kolstad HA, Christensen MV, Jensen LD, Schlünssen V, Thulstrup AM, Bonde JP. Notification of occupational disease and the risk of work disability: a two-year follow-up study. Scand J Work Environ Health Dec 6.doi:pii:3336. Bonde JP, Jensen MS, Ramlau-Hansen CH, Toft GV, Thulstrup AM, Olsen J. Trends in sperm count in Finnish men. Int J Androl Aug;35(4):626. Vrijheid M, Casas M, Bergström A, Carmichael A, Cordier S, Eggesbø M, Eller E, Fantini MP, Fernández MF, Fernández-Somoano A, Gehring U, Grazuleviciene R, Hohmann C, Karvonen AM, Keil T, Kogevinas M, Koppen G, Krämer U, Kuehni CE, Magnus P, Majewska R, Andersen AM, Patelarou E, Petersen MS, Perik FH, Polanska K, Porta D, Richiardi L, Santos AC, Slama R, Sram RJ, Thijs C, Tischer C, Toft G, Trnovec T, Vandentorren S, Vrijkotte TG, Wilhelm M, Wright J, Nieuwenhuijsen M. European birth cohorts for environmental health research. Environ Health Perspect Jan;120(1): Govarts E, Nieuwenhuijsen M, Schoeters G, Ballester F, Bloemen K, de Boer M, Chevrier C, Eggesbø M, Guxens M, Krämer U, Legler J, Martinez D, Patelarou E, Ranft U, Rautio A, Petersen MS, Slama R, Stigum H, Toft G, Trnovec T, Vandentorren S, Weihe P, Kuperus NW, Wilhelm M, Wittsiepe J, Bonde JP. Birth weight and prenatal exposure to polychlorinated biphenyls and dichlorodiphenyldichloroethylene (DDE): a meta-analysis within 12 European Birth Cohorts. Environ Health Perspect Feb;120(2): Toft G, Jönsson BA, Lindh CH, Jensen TK, Hjollund NH, Vested A, Bonde JP. Association between pregnancy loss and urinary phthalate levels around the time of conception. Environ Health Perspect Mar;120(3): Kristensen SL, Ramlau-Hansen CH, Andersen CY, Ernst E, Olsen SF, Bonde JP, Vested A, Toft G. The association between circulating levels of antimüllerian hormone and follicle number, androgens, and menstrual cycle characteristics in young women. Fertil Steril Mar;97(3): Jensen MS, Nørgaard-Pedersen B, Toft G, Hougaard DM, Bonde JP, Cohen A, Thulstrup AM, Ivell R, Anand-Ivell R, Lindh CH, Jönsson BA. Phthalates and perfluorooctanesulfonic acid in human amniotic fluid: temporal trends and timing of amniocentesis in pregnancy. Environ Health Perspect Jun;120(6): Specht IO, Hougaard KS, Spanò M, Bizzaro D, Manicardi GC, Lindh CH, Toft G, Jönsson BA, Giwercman A, Bonde JP.Sperm DNA integrity in relation to exposure to environmental perfluoroalkyl substances a study of spouses of pregnant women in three geographical regions. Reprod Toxicol Jul;33(4):

16 Lindh CH, Rylander L, Toft G, Axmon A, Rignel-Hydbom A, Giwercman A, Pedersen HS, Góalczyk K, Ludwicki JK, Zvyezday V, Vermeulen R, Lenters V, Heederik D, Bonde JP, Jönsson BA. Blood serum concentrations of perfluorinated compounds in men from Greenlandic Inuit and European populations. Chemosphere Sep;88(11): Toft G, Jönsson BA, Lindh CH, Giwercman A, Spano M, Heederik D, Lenters V, Vermeulen R, Rylander L, Pedersen HS, Ludwicki JK, Zviezdai V, Bonde JP. Exposure to perfluorinated compounds and human semen quality in Arctic and European populations. Hum Reprod Aug;27(8): Casas M, Chevrier C, Hond ED, Fernandez MF, Pierik F, Philippat C, Slama R, Toft G, Vandentorren S, Wilhelm M, Vrijheid M. Exposure to brominated flame retardants, perfluorinated compounds, phthalates and phenols in European birth cohorts. Evaluation, first human biomonitoring results, and recommendations. Int J Hyg Environ Health Jul 11. Specht I, Spanò M, Hougaard K, Manicardi G, Bizzaro D, Toft G, Giwercman A, Bonde JP. Relationship between apoptotic markers in semen from fertile men and demographic, hormonal and seminal characteristics. Asian J Androl Nov;14(6): Jørgensen KT, Jensen MS, Toft GV, Larsen AD, Bonde JP, Hougaard KS. Risk of cryptorchidism and hypospadias among boys of maternal hairdressers a Danish population-based cohort study. Scand J Work Environ Health Oct 30. Mocevic E, Specht IO, Marott JL, Giwercman A, Jönsson BA, Toft G, Lund T, Bonde JP. Environmental mercury exposure, semen quality and reproductive hormones in Greenlandic Inuit and European men: a cross-sectional study. Asian J Androl Dec 10. Ramlau-Hansen CH, Stoltenberg CD, Hougaard KS, Parner ET, Toft G, Thulstrup AM, Hansen J, Bonde JP. Male-mediated infertility in sons of building painters and gardeners: A nationwide registerbased follow-up study. Reprod Toxicol Dec;34(4): Ernst A, Kristensen SL, Toft G, Thulstrup AM, Håkonsen LB, Olsen SF, Ramlau-Hansen CH. Maternal smoking during pregnancy and reproductive health of daughters: A follow-up study spanning two decades. Hum Reprod Dec;27(12): Kvist L, Giwercman YL, Jönsson BA, Lindh CH, Bonde JP, Toft G, Strucinski P, Pedersen HS, Zvyezday V, Giwercman A. Serum levels of perfluorinated compounds and sperm Y:X chromosome ratio in two European populations and in Inuit from Greenland. Reprod Toxicol Dec;34(4): Ernst A, Kristensen SL, Toft G, Thulstrup AMA, Håkonsen LB, Ramlau-Hansen CH. Maternal smoking during pregnancy and age at menarche of premenopausal and postmenopausal daughters. Hum Reprod 2012 Dec 6. Lillienberg I, Andersson E, Janson C, Dahlman-Höglund A, Forsberg B, Holm M, Glslason T, Jögi R, Omenaas E, Schlünssen V, Sigsgaard T, Svanes C, Torén K. Occupational exposure and New-onset Asthma in a Population-based Study in Northern Europe (RHINE). Ann Occup Hyg Dec 1. Macsali F, Svanes C, Sothern RB, Benediktsdottir B, Bjørge L, Dratva J, Franklin KA, Holm M, Janson C, Johannessen A, Lindberg E, Omenaas ER, Schlünssen V, Zemp E, Real FG. Menstrual Cycle and Respiratory Symptoms in a General Nordic-Baltic Population. Am J Respir Crit Care Med Nov 29. Al-Kalemji A, Petersen KD, Sørensen J, Sherson D, Thilsing T, Schlünssen V, Omland O, Thomsen G, Baelum J. Factors influencing quality of life in asthmatics a case-control study. Clin Respir J sep

17 Baur X, Aasen TB, Burge PS, Heederik D, Henneberger PK, Maestrelli P, Schlünssen V, Vandenplas O, Wilken D. ERS Task Force on the Management of Work-related Asthma. The management of workrelated asthma guidelines: a broader perspective. Eur Respir Rev Jun 1;21(24): Maestrelli P, Schlünssen V, Mason P, Sigsgaard T. ERS Task Force on the Management of work-related Asthma. Contribution of host factors and workplace exposure to the outcome of occupational asthma. Eur Respir Rev Jun 1;21(124): Christensen BH, Thulstrup AMA, Hougaard KS, Skadhauge LR, Hansen KS, Schlünssen V. Occupational exposure during pregnancy and the risk of hay fever in 7-year-old children. Clin Respir J May 31. Riddervold IS, Bønløkke JH, Olin AC, Grønborg TK, Schlünssen V, Skogstrand K, Hougaard D, Massling A, Sigsgaard T. Effects of wood smoke particles from wood-burning stoves on the respiratory health of atopic humans. Part Fibre Toxicol Apr 30;12. Baur X, Sigsgaard T, Aasen TB, Burge PS, Heederik D, Henneberger P, Maestrelli P, Rooyackers J, Schlünssen V, Vandenplas O, Wilken D. ERS Task Force on the Management of Work-related Asthma. Guidelines for the management of work-related asthma. Eur Respir J. Holm M, Kim JL, Lillienberg L, Storaas T, Jörgi R, Svanes C, Schlünssen V, Forsberg B, Gislason T, Janson C, Torén K. RHINE Study Group, Northern Europe incidence and prevalence of chronic bronchitis: impact of smoking and welding. The RHINE study. Int J Tuberc Lung Dis Apr;16(4): Basinas I, Sigsgaard T, Heederik D, Takai H, Omland Ø, Andersen NT, Wouters IM, Bønløkke JH, Kromhout H, Schlünssen V. Exposure to inhalable dust and endotoxin among Danish livestock farmers: results from the SUS cohort study. J Environ Monit Feb;14(2): Basinas I, Schlünssen V, Heederik D, Sigsgaard T, Smit LA, Samadi S, Omland O, Hjort C, Madsen AM, Skov S, Wouters IM. Sensitisation to common allergens and respiratory symptoms in endotoxin exposed workers: a pooled analysis. Occup Environ Med Feb;69(2): Hagström K, Jacobsen G, Sigsgaard T, Schaumburg I, Erlandsen M, Schlünssen V. Predictors of monoterpene exposure in the Danish furniture industry. Ann Occup Hyg Apr;56(3): Hansen ML, Thulstrup AM, Bonde JP, Olsen J, Håkonsen LB, Ramlau-Hansen CH. Does last week s alcohol intake affect semen quality or reproductive hormones? A cross-sectional study among healthy young Danish men. Reprod Toxicol Nov;34(3): Jensen JC, Haahr JP, Frost P, Vad MV, Andersen JH. The significance of health anxiety and somatisation in care-seeking for back and upper extremity pain. Fam Pract 2012;29(1): Svendsen SW, Frost P, Jensen LD.Time trends in surgery for non-traumatic shoulder disorders and postoperative risk of permanent work disability: a nationwide cohort study. Scand J Rheumatol 2012;41(1): Svendsen SW, Johnsen B, Fuglsang-Frederiksen A, Frost P. Ulnar neuropathy and ulnar neuropathy-like symptoms in relation to biomechanical exposures assessed by a job exposure matrix: a triple case-referent study. Occup Environ Med 2012;69(11): Vad MV, Frost P, Bay-Nielsen M, Svendsen SW. Impact of occupational mechanical exposures on risk of lateral and medial inguinal hernia requiring surgical repair. Occup Environ Med 2012;69(11): Jensen JC, Haahr JP, Frost P, Andersen JH. Do work-related factors affect care-seeking in general practice for back pain or upper extremity pain? Int Arch Occup Environ Health

18 Håkonsen LB, Bonde JP, Spano M, Olsen J, Thulstrup AM, Ernst E, Ramlau-Hansen CH. Exposures that may affect sperm DN integrity: two decades of follow-up of a gregnancy cohort. Reprod Toxicol. 2012;33: Jensen MS, Wilcox AJ, Olsen J, Bonde JP, Thulstrup AMA, Ramlau-Hansen CH, Henriksen TB. Cryptorchidism and hypospadias in 934,538 Danish boys: The role of birth weight, gestational age, body dimensions and fetal growth. Am J Epid. 2012;175: Ramlau-Hansen, Stoltenberg CD, Hougaard KS, Parner ET, Toft G, Thulstrup AM, Hansen J, Bonde JP. MINERVA-group. Male-mediated infertility in sons of building painters and gardeners: A nationwide register-based follow-up study. Reprod Toxicol. 2012;34: Grynderup MB, Mors O, Hansen ÅM, Andersen JH, Bonde JP, Kærgaard A, Kærlev L, Mikkelsen S, Rugulies R, Thomsen JF, Kolstad HA. A two-year follow-up study of risk of depression according to work-unit measures of psychological demands and decision latitude. Scand J Work Environ Health Nov;38(6): Elfving B, Buttenschøn HN, Foldager L, Poulsen PH, Andersen JH, Grynderup MB, Hansen ÅM, Kolstad HA, Kaerlev L, Mikkelsen S, Thomsen JF, Børglum AD, Wegener G, Mors O. Depression, the Val66Met polymorphism, age, and gender influence the serum BDNF level. J Psychiatr Res Sep;46(9): Bonde JP, Hansen J, Kolstad HA, Mikkelsen S, Olsen JH, Blask DE, Härmä M, Kjuus H, de Koning HJ, Olsen J, Møller M, Schernhammer ES, Stevens RG, Åkerstedt T. Work at night and breast cancer-report on evidence-based options for preventive actions. Scan J Work Environ Health Jul;38(4): Varma A, Marott JL, Stoltenberg CD, Wieclaw J, Kolstad HA, Bonde JP. With long hours of work, might depression then lurk? A nationwide prospective follow-up study among Danish senior medical consultants. Scand J Work Environ Health Sep;38(5): Hansen AM, Thomsen JF, Kaergaard A, Kolstad HA, Kaerlev L, Mors O, Rugulies R, Bonde JP, Andersen JH, Mikkelsen S. Salivary cortisol and sleep problems among civil servants. Psychoneuroendocrinology Jul;37(7): National forskning 2012 (publikationer ) Willert M, Hertz J. Kognitiv adfærdsterapi ved arbejdsrelateret stress, I N. K. Rosenberg & M. Arendt (Red.): Kognitiv terapi nyeste udvikling, København: Hans Reitzels Forlag, Håkonsen LB og Ramlau-Hansen CH. Kan overvægtige mænd forbedre deres sædkvalitet ved vægttab? Sundhedsstyrelsens tidsskrift Miljø og sundhed, april Kolstad HA, Ebbehøj N, Bonde JP, Lynge E, Albin M. [Health effects following occopational styrene exposure in the reinforced plastics industry]. Ugeskr Laeger Jan 30;174(5): Rapporter og publikationer Gunnar Toft, Pernille Gabel, Morten Søndergaard Jensen, Helle Raun Andersen, Jesper Bælum og Jens Peter Bonde. Risiko for kryptorkisme blandt sønner af kvinder eksponeret for pesticider under graviditeten. Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen nr. 135,

19 Morten Vejs Willert har udfærdiget delrapport til den afsluttende forskningsrapport af forskningsprojektet Mariendals Haver, som er udført i samarbejde med Arbejdsmarkedscenter Syd, Aarhus Kommune. Projektet er finansieret af Forebyggelsesfonden. Foredrag og posters/abstracts Hoyer BB, Ramlau-Hansen CH, Pedersen HST Toft GV. In utero Exposure to Persistent Organochlorine Pollutants and Developmental Milestones in Young Children. PPTOXII, Paris. Poster. ICOH 2012: Perflourinated compounds and male reproductive function. Gunnar Toft. Foredrag. PPTOX III: Phthalates and Perfluorooctanesulfonic Acid in Human Amniotic Fluid. Gunnar Toft and Morten Søndergaard Jensen. Poster. Schlünssen V, Jacobsen G, Schaumburg I, Sigsgaard T. Decrease in respiratory symptoms in the Danish Furniture industry in associated to a decline in wood dust exposure results from two cross sectional studies 5 years apart. European Respiratory Congress 2012, Amsterdam. Poster. Schlünssen V, Malling TH, Sigsgaard T, Brasch-Andersen C, Thomsen G, Sherson D, Skadhauge LR, Hælum J, Omland Ø. Normal antioxidative enzymes activities in several genes are associated with less bronchial hyperresponsiveness (BHR) among young danes. European Respiratory Congress 2012, Amsterdam. Poster. Graviditetsrelateret fravær, Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicins årsmøde, marts 2012, Nyborg. Oplæg. Sickness absence in pregnancy risk factors and prognosis. Follow-up studies among Danish women. Reproduktionsepidemiologisk Netværksmøde, marts 2012, Aarhus. Oplæg. Willert MV. Mariendal Gardens vocational rehabilitation of severely stress-impaired and long-term sicklisted citizens. Mundtlig præsentation på den 9. Danske Stressforskningskonference, Bispebjerg Hospital. Willert MV. MARS-projektet: Resultater og erfaringer fra et gruppebaseret kognitivt forløb. Mundtlig præsentation på temamøde om stressbehandling arrangeret af DASAM, afholdt på Aarhus Universitetshospital. Willert MV. Mariendals Haver: Kvantitative analyser, Baseline, 3 og 6 måneders opfølgning. Mundtlig præsentation på afslutningskonference for forskningsprojektet Mariendals Haver, arrangeret af Arbejdsmarkedscenter Syd, Aarhus Kommune. Willert MV. Stress Research Group: Visions for future research. Mundtlig præsentation på Dansk Ramazzini Centers årskonference. Kolstad HA. Arbejdsmiljøforskning: Hvor langt er der til sandheden? Tiltrædelsesforelæsning som lærestolsprofessor i arbejdsmedicin. Institut for Klinisk Medicin, Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus Universitetshospital, 27. januar Foredrag. Kolstad HA. Occupational noise exposure and hypertension: An example of exposure quantification and risk assessment in national register-linked study. Centre for Integrated Register-based Research at AU (CIRRAU) kick-off seminar, 28. September Foredrag. Kolstad HA. Hvordan måler man stress? Seminar i anledning af professor Jens Peter Bondes 60 års fødselsdag. Bispebjerg Hospital, 14. september Foredrag. 17

20 Kolstad HA. Natarbejde og brystkræft: Evidensbaserede forebyggelsesmuligheder, Regionshospitalet Viborg, 13. august 2012, Hovedmedudvalget (HMU) ved Aarhus Universitetshospital, 24. september 2012 og Regionshospitalet Randers 3. oktober Foredrag. Kolstad HA. Zara A. Stokholm, Jesper M. Vestergaard, Tine Rubak Erichsen, Thomas W. Frederiksen, Jens Peter Bonde. Noise and health: Danish studies of occupational noise at work. Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed, København 11. oktober Foredrag. Hinrichsen DK. Results from short-term individual psychological counselling targeting health professionals in Region Midt. Den 9. stressforskningskonference, Copenhagen Stress Research Center. Poster. Undervisning, formidling og debatindlæg Oplæg: LO konference, København, om arbejdsfastholdelse, nov (LDJ) Oplæg: 3F, København, om arbejdsmiljø indenfor rengøringsområdet, oktober 2012 (LDJ). Oplæg: 12 mandsforening, Skanderborg, om lænderyg- og skuldersygdomme (LDJ). Oplæg: HK Østjylland, om skulder og ryg sygdomme (LDJ) Oplæg: 3F Randers. Hvordan kan fagbevægelsen bruge arbejdsmedicinsk klinik (LDJ). Oplæg: Temadag Region Midtjylland. Forebyggelse af lænderygproblemer (LDJ). Blog indlæg: Nationale Videncenter, Arbejdsmiljø. Rygpatienter skal hjælpes tilbage i job (LDJ). Oplæg: Prænatal eksponering for miljøfremmede stoffer og børns psykomotoriske udvikling. Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, Aarhus Universitetshospital, Risskov (BBH). Bacheloropgave i miljø- og arbejdsmedicin (BHH). Miljø og arbejdsmedicin. Bachelor projektvejledning, Aarhus Universitet. (GT). Design options in female fecundity studies: Postgraduate kursus ved Københavns Universitet (GT). Undervisning i miljø- og arbejdsmedicin for medicinstuderende Aarhus Universitet (AMT, HK, PF, MW, VS). Undervisning ph.d.-kurser Aarhus Universitet (VS). Delkursusleder og/eller underviser, speciallægekurset i samfundsmedicin (AMT, VS, HK). Oplæg: Rådgivning til almen praksis om langvarig stress. Afholdt for DGE-grupper af praktiserende læger fra Region Midt, 6 aftenmøder i 2012 (AMT, MW). Oplæg på Institut for Kommunikation og Handicap, Region Midt. Langvarig stress og erfaringer fra AMK (MW). Rådgivning til almen praksis om langvarig stress og erfaringer fra AMK, oplæg afholdt for praktiserende læger ved arrangement afholdt i regi af Novartis, (HK, MW). Ergoterapeutuddannelsen, VIA University College Aarhus. Undervisning i Miljø- og Arbejdsmedicin, februar og september 2012 (ST). 18

Arbejdsmedicinsk Klinik

Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2013 Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSMEDICIN... 2 STABEN 01.01.-31.12.13... 3 ØKONOMI...

Læs mere

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2011 Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C INDHOLDSFORTEGNELSE STABEN VED ARBEJDSMEDICINSK KLINIK, JULI 2012... 2 FORORD:

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING Niels Jørgensen Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet Sædkvalitet Lavere end 2-3 generationer siden I Europæiske lande Kun 25% har optimal sædkvalitet

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Arbejdsmedicinsk Klinik

Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2014 Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅRET DER GIK... 3 ØKONOMI... 4 KLINISK HVERDAG... 5 FOKUSPUNKTER...

Læs mere

Arbejdsmiljø og sunde børn

Arbejdsmiljø og sunde børn 100-året for Kvinders Valgret, NFA 30. september 2015 Arbejdsmiljø og sunde børn Karin Sørig Hougaard Seniorforsker (ksh@nrcwe.dk) Reproduktionsskader Omfatter ændringer, der nedsætter evnen til at få

Læs mere

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. november, 2014 Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægningsaktiviteter

Læs mere

Arbejdsrelateret stress

Arbejdsrelateret stress Arbejdsrelateret stress Klinik og forskning vedr. stress på AMK v. Morten Vejs Willert (psykolog, ph.d.) Ledende overl., ph.d. Ane Marie Thulstrup Professor, ph.d. Henrik Kolstad Psykolog Psykolog Birgitte

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr

Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr Disposition Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte Hvordan måler vi arbejdsmiljø? Arbejdsmiljøet

Læs mere

Fakta og myter om sygefravær og arbejdsfastholdelse

Fakta og myter om sygefravær og arbejdsfastholdelse Fakta og myter om sygefravær og arbejdsfastholdelse Merete Labriola Arbejdsmedicinsk Klinik Herning e-mail Merlab@rm.dk Arbejdsmiljøkonference torsdag d. 27. september 2012 Sygedagpenge-"volumen", antal

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Temadag i arbejdsmedicin Silkeborg 14.4.10 Kurt Rasmussen Ledende overlæge. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning

Temadag i arbejdsmedicin Silkeborg 14.4.10 Kurt Rasmussen Ledende overlæge. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Temadag i arbejdsmedicin Silkeborg 14.4.10 Kurt Rasmussen Ledende overlæge Diagnosefordeling 2009 287 Bevægeapparat 33% 53 Hud 6% 36 Luftveje 4% 30 Nervesystem 3% Rådgivning af gravide Kræftlidelser Arbejdsmedicinsk

Læs mere

Statusnotat for 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning.

Statusnotat for 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning. Statusnotat for 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning. Budget, regnskab og personale Budgettet for 2013 var på 10.7 mio. og inkluderede en ny særskilt forskningsbevilling fra hospitalet

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Formidlingsmøde om Psykosocialt arbejdsmiljø, psykisk helbred og arbejdsevne. Velkomst

Formidlingsmøde om Psykosocialt arbejdsmiljø, psykisk helbred og arbejdsevne. Velkomst Formidlingsmøde om Psykosocialt arbejdsmiljø, psykisk helbred og arbejdsevne Velkomst Formidlingsmøde, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 11. marts 2011 Formidlingsmøde Forskningsprojekt:

Læs mere

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig?

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Karin Dam Petersen Seniorforsker, MPH, PhD Center for Folkesundhed, MarselisborgCentret Resumé Baggrund Forskningsspørgsmål 1-5 Diskussion

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Familiedannelse efter assisteret befrugtning

Familiedannelse efter assisteret befrugtning Psykosociale konsekvenser af infertilitet Familiedannelse efter assisteret befrugtning U-kursus 30. januar 2014 Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d. lone.schmidt@sund.ku.dk Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010 kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN 1 Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 2 Program Velkomst v/ forskningsleder Sine Skovbjerg 16.05-16.15: Status for Videncentret

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Merete Labriola Arbejdsmiljøforsker og seniorforsker, ph.d på Arbejdsmedicinsk Klinik ved Regionshospitalet i Herning.

Merete Labriola Arbejdsmiljøforsker og seniorforsker, ph.d på Arbejdsmedicinsk Klinik ved Regionshospitalet i Herning. Merete Labriola Arbejdsmiljøforsker og seniorforsker, ph.d på Arbejdsmedicinsk Klinik ved Regionshospitalet i Herning. Fakta om kvinder og sygefravær En af Danmarks førende arbejdsmiljøforskere vil give

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Aarhus Universitetshospital Definition of ccbt... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions

Læs mere

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI Psykiatrisk Afdeling Middelfart 2015 og frem 10. december VÆRDIER - RELATIONELLE EVNER Vi udfolder Psykiatriens værdier: respekt, faglighed og ansvar, ved at handle i tiltro til,

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Sund i et godt arbejdsliv

Sund i et godt arbejdsliv Sund i et godt arbejdsliv Charlotte Rasmussen og Mette Korshøj Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Program Fysisk aktivitet i arbejde og fritid Måling af fysisk aktivitet PAUSE Muskelskeletbesvær

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag?

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Ingrid Louise Titlestad Overlæge, ph.d., Klinisk Lektor Odense Universitetshospital Svejsekonferencen KOL

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

dning: betydningen af social arv, arbejdsmiljø og personlige forhold

dning: betydningen af social arv, arbejdsmiljø og personlige forhold Sygefravær r og udstødning: dning: betydningen af social arv, arbejdsmiljø og personlige forhold Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns K Universitet Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning Arbejdsmedicinsk

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Boligmiljø. Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed

Boligmiljø. Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed Ola Ekholm Anne Illemann Christensen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Boligmiljø Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013 Boligmiljø. Resultater fra Sundheds-

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere

Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere Thomas Clausen, NFA, den 17. september, 2014 tcl@arbejdsmiljoforskning.dk Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode Inge Larsen, VFAs rejsehold Det sagde deltagerne på WAW Det har en kæmpe betydning hvordan viden bliver formidlet

Læs mere

Fertilitet et nyt fokusområde i forebyggelsesarbejdet

Fertilitet et nyt fokusområde i forebyggelsesarbejdet Fertilitet et nyt fokusområde i forebyggelsesarbejdet Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet lone.schmidt@sund.ku.dk National Konference om Seksuel

Læs mere

Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom

Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom Ane Marie Thulstrup Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Dansk Ramazzini Center Arbejdsmedicinens Fader Om Sygdom

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning

Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning Arbejdsmarkedskommissionens seminar 10. juni 2008 Poul Frost, overlæge, PhD Århus Universitetshospital Århus Sygehus Arbejdsmedicinsk Klinik

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006 Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM G 12.-18. JUNI 2006 9. JUNI ÅRHUS 12. JUNI KØBENHAVN Lysthuset i Århus Teaterforestillingen Man O Man PH-Caféen, København 16.00-18.00 Åbningsmøde Pause 12. JUNI ÅRHUS

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30 CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Konference for virksomheder, institutioner, organisationer og myndigheder med interesser på indeklimaområdet INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014 Onsdag 17.

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier Fremtidens velfærdsløsninger Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen 1. november 2011 Vi fødes som kopier Carsten Hendriksen Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg Hospital og Center for

Læs mere

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital Status 2009 Jesper Elberling læge PHD Seniorforsker Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed Dermato-Allergologisk afdeling, Gentofte Hospital jeel@geh.regionh.dk 1 1 Tidslinie 2004 Folketinget

Læs mere

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats FAUST Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats - et interventionsprojekt i Ringkøbing Amt. Sammenfatning af resultater Til sikkerhedsorganisation

Læs mere

Tendenser i sundhed blandt børn og unge. Årsmøde om skolesundhed

Tendenser i sundhed blandt børn og unge. Årsmøde om skolesundhed Tendenser i sundhed blandt børn og unge Årsmøde om skolesundhed Nyborg strand 10. Juni 2014 Carsten Obel Professor, speciallæge i almen medicin, PhD Sektion for almen medicin Aarhus Universitet Hvad er

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Hvad træning kan føre til

Hvad træning kan føre til Hvad træning kan føre til Rehabilitering Hvad sker der med KOL-patienten? Dyspnoe Angst Depression Tab af muskelmasse Immobilitet Social isolation Hvad er KOL-patientens problem? Reduktionen i muskelstyrke

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Synliggørelse af arbejdsbetinget cancer ved landets lungemedicinske afdelinger

Synliggørelse af arbejdsbetinget cancer ved landets lungemedicinske afdelinger Synliggørelse af arbejdsbetinget cancer ved landets lungemedicinske afdelinger Arbejds- og miljømedicinsk årsmøde, 2007 Susanne Wulff Svendsen, afdelingslæge Arbejdsmedicinsk Klinik i Århus Baggrund Hansen

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Faglig Dag Esbjerg 10. september 2008 Jacob Nielsen Arendt, Lektor Sundhedsøkonomi Syddansk Universitet Kort oversigt Baggrund Ulighed i Sundhed i Danmark Forklaringsmodeller

Læs mere

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

TEMA 2013 FAKTAARK. Mænds mentale sundhed og problemer

TEMA 2013 FAKTAARK. Mænds mentale sundhed og problemer DK TEMA 2013 FAKTAARK Mænds mentale sundhed og problemer 2 HVORFOR TEMA OM MÆNDS MENTALE SUNDHED? Alt for mange mænd med psykiske problemer får ikke behandling for det og kun halvdelen af de mænd, der

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997.

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997. CURRICULUM VITAE PERSONLIGE DATA Navn Inge Merete Husum Bopæl: Jagtvej 15, 9000 Aalborg Telefon: 98124484/20974484 Mail: jagtvej-15@stofanet.dk UDDANNELSE OG EKSAMINER Autorisation som fysioterapeut fra

Læs mere

Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag.

Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag. Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag. Anette Søgaard Nielsen, cand. phil, phd. Enheden for Klinisk Alkoholforskning ansnielsen@health.sdu.dk

Læs mere

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY 1. Østerbroundersøgelsen er oprettet som en selvstændig forskningsenhed. Stk. 2. Østerbroundersøgelsen drives hovedsagelig

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Bobby Professor, dr.med Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi Onkologisk Afd. D Aarhus Universitetshospital Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Årsmøde, 2015 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

Gør arbejdspladsvurdering mere effektiv -brug ArbejdsMiljøSundhedsKredse (AMSK)

Gør arbejdspladsvurdering mere effektiv -brug ArbejdsMiljøSundhedsKredse (AMSK) Arbejdsmiljøkonferencen 20.-21.10.2008, Nyborg Strand Gør arbejdspladsvurdering mere effektiv -brug ArbejdsMiljøSundhedsKredse (AMSK) Birgit Aust Annett Finken Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere