100 år med produktionsvirksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "100 år med produktionsvirksomhed"

Transkript

1 100 år med produktionsvirksomhed

2 Fra arbejdsdrift i straffeanstalterne til moderne produktionsvirksomhed Det er i år 100 år siden, at Kriminalforsorgens produktionsvirksomhed blev etableret. Dengang dog under et andet navn nemlig Arbejdsdriften i Straffeanstalterne. Og dengang var for at være helt nøjagtig den 7. marts 1913, hvor Kong Christian den 10. underskrev den kongelige anordning, som i dag betyder, at vores produktionsvirksomhed har 100-års-jubilæum. Det har 100 års erfaring ført til Der er sket rigtig meget på de 100 år, og vi vil derfor gerne i denne brochure fortælle, hvad vores produktionsvirksomhed er blevet til i dag, og hvordan den fungerer. Du kan også læse, hvilke fordele du kan have både som privat virksomhed og offentlig institution af et samarbejde med os. Og sidst men ikke mindst, hvad det betyder for de indsattes muligheder for at vende kriminaliteten ryggen, at de lærer at passe et arbejde og får nogle nye kompetencer, mens de er inden for murene. Flere og flere partnere i det private Målet har igennem alle 100 år været, at beskæftigelsesmulighederne inden for murene så vidt muligt skulle afspejle mulighederne udenfor. Produktionen har derfor bestået af alt lige fra de gamle håndværk som børstenbinderi, kurvemageri og sågar fletning af halm- og kokosmåtter til en mere industriel tekstil- og træproduktion. I de seneste 25 år har samarbejdet med private virksomheder været et fokusområde og en støt voksende del af beskæftigelsen af de indsatte. Alt det gør, at vi kun kan se positivt frem mod de næste 100 år. 2

3 Forebyggelse og behandling bag tremmer... - SIDEN

4 Medarbejderne Kriminalforsorgens mange beskæftigelsesaktiviteter ledes af en række værkmestre, som er faguddannede medarbejdere, der også har en fængselsfaglig uddannelse. Disse medarbejdere spiller med deres engagement og faglige kunnen en helt afgørende rolle, for at beskæftigelsesområdet kan fungere i de danske fængsler og arresthuse. De formår så vidt det er muligt at skabe en kollegial stemning i det daglige arbejde, så de indsatte får mulighed for at se, hvordan et almindeligt arbejdsliv kan se ud. 4

5 Beskæftigelse giver mening I Kriminalforsorgen mener vi, at der skal være en meningsfuld hverdag at stå op til som indsat i et af landets fængsler eller arresthuse. Det kan være i form af et arbejde, en læreplads eller anden form for uddannelse. Det mener vi, fordi en meningsfuld hverdag med beskæftigelse træner vores indsatte i at passe et arbejde, der giver dem nye kompetencer og ruster dem til en fremtid uden kriminalitet. En vigtig samfundsopgave Kriminalforsorgen sælger produkter og serviceydelser af høj kvalitet til rundt regnet 400 private og offentlige virksomheder og organisationer. De virksomheder og organisationer er med til at styrke de indsattes muligheder for et almindeligt liv med beskæftigelse, når de er færdige med deres afsoning. Færre konflikter Beskæftigelse betyder også færre konflikter og mere ro i vores fængsler og arresthuse, hvor op imod 1100 indsatte dagligt arbejder på Kriminalforsorgens egne værksteder og arbejdspladser. Det gør de inden for syv forskellige fagområder, som spænder lige fra grafisk arbejde og møbelproduktion til landbrugsarbejde og madlavning. Alt, der produceres, sælges på almindelige markedsvilkår, og vores værksteder ligner så vidt muligt tilsvarende arbejdspladser i det omgivende samfund. Man er via et samarbejde med os kort sagt med til at løfte en vigtig samfundsopgave, og man får som virksomhed eller organisation også mulighed for at vise sit sociale ansvar. Du kan læse meget mere om vores syv fagområder inden for produktionen på de følgende sider. Fakta: Indsatte i danske fængsler og arresthuse har både ret og pligt til at være i beskæftigelse 37 timer om ugen. Varetægtsfængslede har dog kun ret og ikke pligt til beskæftigelse. Kriminalforsorgens værksteder samarbejder tæt med det lokale erhvervsliv, som både køber færdige produkter og får lavet komponenter til deres egen produktion af de indsatte. 5

6 Træ Inden for træ-produktion arbejder vi på tre hovedområder: Møbler og inventar Træ-industriel produktion Legepladser Møbler og inventar omfatter fremstilling af kontorog kollegiemøbler i et tidløst, nordisk design og en tidssvarende køkkenserie. Alle produkter er slidstærke og af høj kvalitet, og selve produktionen er indstillet til at opfylde dine individuelle behov. Møblerne fremstilles på vores egne snedkerier og værksteder, og med vores suppleringsgaranti er det muligt at udskifte enkeltdele og at supplere med tilsvarende møbler i fremtiden. Træ-industriel produktion er fremstilling af vinduer og døre samt lønarbejde for en række private virksomheder. Vi udfører både store produktioner for faste samarbejdspartnere og nicheproduktioner. Legepladser kan vi også lave, og vores autoriserede legepladsinspektør sikrer, at de lever op til gældende lovkrav. Inden for alle tre områder ledes arbejdet af vores kompetente fagfolk, og vi anvender i videst muligt omfang, FSC-mærket træ samt miljøvenlige og brandhæmmende materialer i fremstillingen af egne produkter. 6

7 7

8 8

9 Metal På vores værksteder arbejder vi med en række vidt forskellige opgaver inden for metalområdet. Det er lige fra simple bore- og drejeopgaver til fremstilling af stel til hæve-sænkeborde og produkter i rustfrit stål eller jern. Sidstnævnte kan for eksempel være stumtjenere, papirkurve, elementer til stole eller kantine- og skoleborde. Vælger du at samarbejde med os på metalværkstederne, giver det disse fordele: Mulighed for selv at levere materialerne Rådgivning og hjælp til at udvikle og designe dine ideer, produkter og projekter Opgaveløsning via en alsidig maskinpark Arbejdet på Kriminalforsorgens metalværksteder ledes af faguddannede medarbejdere, og der samarbejdes med både erhvervslivet samt private og offentlige institutioner. 9

10 Grafisk arbejde Vi sætter en ære i at holde fast i mange af de gamle håndværksmæssige dyder, når det kommer til vores grafiske arbejde. Det gælder for eksempel fremstillingen af æsker i høj kvalitet. Men det gælder bestemt også på de grafiske værksteder, hvor man har specialiseret sig inden for tryk af brochurer, tidsskrifter samt bøger, bogbinderi og fremstilling af specialkuverter. Alle opgaver kan laves i både små og store oplag, og vi kan også tilbyde at udføre design- og kommunikationsopgaver samt dag til dag-opgaver. Al beskæftigelse ledes af faglærte medarbejdere, og de grafiske værksteder samarbejder med det lokale erhvervsliv og Kriminalforsorgen samt en række andre offentlige institutioner. 10

11 11

12 12

13 Tekstil Nål og tråd samt en stor del fingersnilde bruges til alt lige fra syning af beklædning til møbelpolstring i vores tekstilværksteder. Her spænder arbejdsopgaverne for de indsatte nemlig vidt. Vores systuer er specialiseret i fremstilling af beklædning og brandhæmmende produkter. Det gælder for eksempel madrasser, gardiner og hynder. Disse produkter bruges også i Kriminalforsorgens egne institutioner, og med en alsidig maskinpark kan vi desuden producere benklæder og T-shirts samt udføre andet lønarbejde. Vælger du at samarbejde med vores tekstilværksteder, kan du forvente følgende: Rådgivning og hjælp til eksempelvis måltagning og valg af tekstiler Stor viden og erfaring med fremstilling af brandhæmmende produkter 13

14 Montage På vores pakke- eller montage-værksteder, ser vi det som en udfordring at løse selv de mest komplicerede opgaver. Det lykkes nemlig via idérigdom altid at finde en tilfredsstillende løsning for dig som kunde, hvis det er muligt, og vi kan både håndtere de lidt skæve pakkeopgaver samt de mere omfangsrige. Vi samarbejder primært med erhvervslivet i lokalområderne, hvor vi lige nu har cirka 400 private samarbejdspartnere og produktionen foregår efter gældende miljøkrav. Opgaver inden for montage udføres over alt i landet, både i fængsler og arresthuse, og vælger du at samarbejde med vores værksteder, kan du forvente: Engagement Kvalitetssikring pakket efter kundens anvisning Prisfastsættelse på baggrund af markedsvilkår 14

15 15

16 16

17 Gartneri, Skov og Landbrug Økologi er i højsædet, når det gælder vores produktion inden for de grønne fag, men også årelange traditioner påvirker netop disse områder. Det viser sig blandt andet i vores beskæftigelsesmuligheder inden for gartneridrift primært i væksthuse, men også en del på friland. Vores største gartneri, som ligger ved Statsfængslet på Søbysøgård, råder over kvadratmeter væksthuse, og her fremdyrkes økologiske krydderurter og skoleagurker med videre til såvel eget forbrug som til salg. Hele seks af Kriminalforsorgens institutioner er beliggende på landbrugsejendomme, hvilket gør områder inden for alle former for landbrugsarbejde og skovdrift oplagte til beskæftigelse. Landbrugene drives økologisk, og produktionen omfatter mælk, kød og diverse handelsafgrøder som korn, bælgfrugter, frø, kartofler og træ. Både inden for gartneri, landbrug og skovdrift ledes arbejdet af faguddannede medarbejdere, som dermed også er garanter for, at alle myndighedskrav overholdes. 17

18 Produktionskøkkener Varetægtsfængslede i arresthuse samt indsatte på særligt sikrede afdelinger har ikke som øvrige indsatte selv mulighed for at lave mad. Deres mad laves derfor som dybfrost i to store produktionskøkkener i henholdsvis Statsfængslet i Jyderup og Statsfængslet i Sdr. Omme. De to produktionskøkkener indgår på den måde som en mulighed for beskæftigelse for vores indsatte. I de to køkkener fremstilles dagligt frokost og middag til 1100 personer, og maden bestilles via Kriminalforsorgens Indkøbsportal og distribueres efterfølgende en gang ugentligt til vores institutioner. Beskæftigelsen ledes af faguddannede medarbejdere, der samtidigt er Kriminalforsorgens garanter for, at al lovgivning og øvrige myndighedskrav i forbindelse med fremstilling af forplejningen overholdes. 18

19 19

20 Her ses en 3D-illustration af det nye fængsel på Nordfalster. 20

21 Nyt fængsel på Nordfalster Et nyt fængsel med plads til 250 indsatte er i øjeblikket ved at blive opført på Nordfalster. Byggeriet skal efter planen stå færdigt i slutningen af 2015, og navnet bliver Statsfængslet på Nordfalster. Det nye fængsel bliver bygget med fem adskilte bygnings-klynger, der hver især vil indeholde bl.a. celler, værksteder, undervisnings- og fritidslokaler. Herudover kommer et centralt område med fællesaktiviteter og fælles beskæftigelse samt en besøgsafdeling, en portbygning og et personalehus. Samtlige opholdsrum i det nye fængsel bliver møbleret med produkter fra vores egne værksteder, og der vil blive produceret en ny møbelserie til cellerne. Ny møbelserie til cellerne Fællesaktiviteterne vil være i form af en kirke, et bibliotek, en gymnastiksal og en købmandsbutik med videre, mens den fælles beskæftigelse vil foregå i et vaskeri, et produktionskøkken og med vedligeholdelse af bygninger. I værkstederne i klyngerne vil der blive arbejdet med henholdsvis træ, metal og overfladebehandling, ligesom der kommer montageværksteder. 21

22

23

24 Sten Knudsen Konsulenterne Hvis man skal tilegne sig en vedvarende styrke til at imødekomme tilværelsens stadige krav om fleksibilitet og rummelighed, må man først opdage, at denne styrke allerede findes i én selv. Og at det er det eneste sted, man skal søge den. Vi hjælper det enkelte menneske til at forstå og tage ansvar for egen adfærd og egne reaktioner i samspillet med andre. Vi hjælper det enkelte menneske til at forstå, at vejen til en større forståelse og respekt for andre altid begynder med forståelsen og respekten for én selv. Vi gør det gennem *Supervision og refleksion, kursus og foredrag til ledere og medarbejdere på alle niveauer f.eks. behandlere og rådgivere *Tilrettelæggelse og gennemførelse af forløb omkring ledelse, samarbejde, udvikling af teams og individuel udvikling. *En speciel kompetence vedrørende misbrug og afhængighed. Rådgivning, afklaring, behandling. Statsfængslet i Nyborg har i adskillige år været en af vore mange gode samarbejdspartnere. Vi har også vores gang i Statsfængslet i Jyderup - samt en hel del andre steder uden for Kriminalforsorgen. Bredgade 69, 3. tv København K Telefon

25 Sydgårdens behandlingsafdelinger i Statsfænglet i Renbæk og Statsfængslet ved Sdr. Omme Omveje gør ondt, find din vej Bryd mønstre og vælg et sundt personligt lederskab i dit liv! Behandlingen har et dobbelt fokus på misbrug og personlighed og giver mulighed for at få indsigt i og forståelse af egne personlighedstræk, destruktiv adfærd, misbrug og kriminalitet. De overordnede metoder i behandlingen er traditionel kognitiv adfærdsterapi terapi og Schema terapi. Der arbejdes med opvækstbetingelser og årsager bag misbrug og kriminalitet. Der trænes og arbejdes med veje til forandring ud fra individuel afdækning af personlighedsmønster og livsfælder, der er forbundet med misbrug og kriminalitet, som hindrer et sundt personligt lederskab. Der arbejdes målrettet med forståelse af trang og indlæring af nye strategier til at håndtere trangen. Kunstterapi, sport, natur- og kulturoplevelser er en del af behandlingen. Med sin fokus på personlighedstræk og forstyrrelser er behandlingen unik i dansk sammenhæng. På kan du finde vore forskellige behandlingstilbud og læse akkrediteringen for behandlingen i Renbæk. Sydgården Aabenraavej Haderslev Hjemmeside: Sikringsvinduer til institutionsbyggeri Daurehøj Erhvervsbyg A/S er et stort entreprenørfirma, der rækker fra boligbyggeri og erhvervsbyggeri til store anlægsopgaver samt produktudvikling inden for sikringsvinduer. Pt. arbejder vi med løsninger til vinduesleverancer. EUC undervisningslokaler, ankomstcenter, bageri samt undervisningskøkkener til statsfængsler. Vi har i samarbejde med Københavns Fængsler udviklet og produceret sikringsvinduer til Vestre Fængsel. På nuværende tidspunkt er der monteret ca. 400 vinduer ud af de i alt leverede 750 sikringsvinduer. Sikringsvinduernes glas er opbygget af flere lag med stor brudsikkerhed, lavenergiglas mv. De nye sikringsvinduer har en meget høj grad af sikkerhed, og de kan derfor monteres uden de traditionelle tremmer. Pladen i den oplukkelige del af vinduet består bl.a. af en 5 mm hulplade til friskluft indtag. Vinduerne er DVV mærket og i den forbindelse testet og godkendt af Teknologisk Institut i Århus. Vinduerne kan naturligvis udvikles og tilpasses efter de enkelte institutioners behov. Såfremt institutionen ønsker at højne bl.a. sikkerheden gennem udskiftning af vinduer, stiller vi os gerne til rådighed for en nærmere drøftelse/gennemgang af behovene. Vi kan udover udvikling af sikringsvinduer mv. tillige tilbyde montering. Kontaktoplysninger Tuse Byvej Holbæk Tlf.:

26 Jørgen Pedersen, Kontorchef Kriminalforsorgen: Effektiv forandring A2 har bistået Kriminalforsorgen med en analyse af indkøbs- A2 er et nordisk konsulenthus med området. Analysen og den udarbejdede strategi er blevet brugt kontorer i Nærum, Fredericia og Oslo. aktivt i drøftelserne om en ny flerårig budgetaftale for Kriminal- A2 har 56 dedikerede medarbejdere, med forsorgen. Med implementeringen af indkøbsstrategien er kompetencer indenfor IT, indkøb, udbud, Kriminalforsorgen bedre rustet til, at effektivisere indkøbs- økonomistyring og effektivisering. området i de kommende år. Se mere på TECBHY WZOROKZONNEE ZIP CARDIGAN Funktionel og behagelig zip cardigan med forstærkede albuer. Str. XS-4XL SERVICEBUKS Optimal pasform med bl.a. ergonomisk formet knæparti. Str Interesseret i at se eller høre mere kontakt vores kundeservice på tlf Det handler om at tage ansvar, hvor man kan gøre en forskel. Læs mere om FFV s sociale ansvar på

27 NYBYGGERI OM- OG TILBYGNING RENOVERING RESTAURERING BYGHERRERÅDGIVNING AVC - din professionelle AV-leverandør - indenfor projektorer, systemløsninger, mødelokaler, info- og displaysystemer, video- og audiokonference m.v. Vor projektafdeling skræddersyer fremtidssikre AV-totalløsninger efter dit behov. Levende kommunikation Vi gør det vi er bedst til Vi er landsdækkende, så ring og få hjælp til din næste løsning. Kontakt os på (Sjælland) eller (Jylland og Fyn) - naturligvis helt uforpligtende, så finder vi sammen ud af hvad dit behov er. ALEX POULSEN ARKITEKTER A/S, VESTERBROGADE 76, 4., 1620 KØBENHAVN V. Rådgivning med perspektiv

28 Kriminalforsorgen Strandgade København K Tlf.: Mail: Web: Specialister i erhvervsbyggeri Ny portvagt og ny lagerhal til Anstalten ved Herstedvester. Afleveret til Kriminalforsorgen i Vi garanterer jer: Rådgivning helt fra idéfasen af engagerede byggefolk Stor erfaring vi er specialister i erhvervsbyggeri Tæt samarbejde baseret på dialog, tillid og åbenhed Korte beslutningsveje i en flad organisation Højt serviceniveau via fast tilknyttet projektleder Kvalitetsbyggeri til tiden Vi samler på tilfredse kunder! Concept: JS Media Tools A/S Concept: JS Media Tools A/S 8773

Anstalten Ved Herstedvester

Anstalten Ved Herstedvester Anstalten Ved Herstedvester Side 2 Fotograferet i 1950 Side 3 Anstaltens historie Anstalten ved Herstedvester blev opført i 1935 og var dengang ledelsesmæssigt underlagt Statsfængslet i Vridsløselille.

Læs mere

beskæftigelse i kriminalforsorgen kunsten at balancere mellem det hårde og det bløde

beskæftigelse i kriminalforsorgen kunsten at balancere mellem det hårde og det bløde beskæftigelse i kriminalforsorgen kunsten at balancere mellem det hårde og det bløde Afsoning er også at arbejde eller tage en uddannelse, modtage behandling eller lære at tage ansvar for sine handlinger.

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

Individuelt byggeri med personlighed og stil

Individuelt byggeri med personlighed og stil Individuelt byggeri med personlighed og stil MODERNE ENERGI KLASSISK Mere end 25 år med husbyggeri Hos Mester Byg A/S har direktør og indehaver Erik Laursen over 25 års erfaring i byggebranchen og omsætter

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Vi udfører alt inden for tømrer- & snedkerarbejde for både private og erhverv. jan drøhse Løgumkloster Tømrer- & Snedkerforretning ApS

Vi udfører alt inden for tømrer- & snedkerarbejde for både private og erhverv. jan drøhse Løgumkloster Tømrer- & Snedkerforretning ApS Vi udfører alt inden for tømrer- & snedkerarbejde for både private og erhverv jan drøhse jan drøhse Om Jan Drøhse Jan Drøhse Løgumkloster Tømrer- & Snedkerforretning er en kompetent og erfaren håndværksvirksomhed

Læs mere

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013 Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - ORDENTLIG - KONSEKVENT - SIKKER 2013 Tre principper bør være bærende for retspolitikken i Danmark. Den skal være ORDENTLIG, KONSEKVENT og SIKKER En

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering GRENNESSMINDE ALTID I UDVIKLING - det går stærkt Hanne

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt indsatte på behandlingsafdelinger i Kriminalforsorgen

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt indsatte på behandlingsafdelinger i Kriminalforsorgen Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt indsatte på behandlingsafdelinger i Kriminalforsorgen Rapporten er udarbejdet af Susanne Clausen, Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Alt under ét tag. Snedkergården

Alt under ét tag. Snedkergården Alt under ét tag Snedkergården Snedkergården løser alle former for tømrer- og snedkeropgaver fra udskiftning af et gavlparti til opførelse af erhvervsbyggerier og store som små specialopgaver. I Brørup

Læs mere

BORDPLADER KØKKENER DØRE INVENTAR MESSESTANDE. www.prowood.dk

BORDPLADER KØKKENER DØRE INVENTAR MESSESTANDE. www.prowood.dk www.prowood.dk BORDPLADER KØKKENER DØRE INVENTAR MESSESTANDE Specialprodukter i træ Pro-Wood producerer alle former for specialprodukter i træ efter kundens idé og behov. Vi fremstiller for eksempel nye

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Garanti for kvalitet og pålidelighed

Garanti for kvalitet og pålidelighed Garanti for kvalitet og pålidelighed Mange års erfaring B. Schrøder i Holsted er i dag en moderne virksomhed med en lang historie. Firmaet blev oprindeligt grundlagt i 1923 af Frederik Schrøder og senere

Læs mere

PROJEKTINVENTAR. Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK

PROJEKTINVENTAR. Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK PROJEKTINVENTAR Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK Fra unikt håndværk til individuelle løsninger Hanstholm Køkken er en 100

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Profilskabende helhedskoncepter DESIGN - INDRETNING - INVENTAR

Profilskabende helhedskoncepter DESIGN - INDRETNING - INVENTAR Profilskabende helhedskoncepter DESIGN - INDRETNING - INVENTAR Hvor intet andet er angivet, er alt design af Jönsson DesignLab og alt specialinventar af Jönsson Invent a/s Jonsson Invent a/s Ellekær 14

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

God læsning og inspiration. FAKRO Danmark A/S. Læs mere på fakro.dk og kontakt os direkte på 70 25 25 31 for mere information.

God læsning og inspiration. FAKRO Danmark A/S. Læs mere på fakro.dk og kontakt os direkte på 70 25 25 31 for mere information. Kære læser, Vi har udviklet dette materiale for at vise hvilke typer af projekter, som vi har deltaget i på det danske marked gennem de seneste år. Målgruppen for brochuren er arkitekter, bygherrer, håndværkere

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING Skab merværdi i din bolig Fra drøm til virkelighed... Arkitekthjælp for en dag, kombineret med et energitjek lundhilds tegnestue kombinerer nu det

Læs mere

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis LASERSKÆRING REVOLVERSTANSNING Den foretrukne underleverandør Med mange års erfaring, en bred og alsidig maskinpark og ikke mindst en professionel

Læs mere

Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV Tlf.: 98 18 00 88

Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV Tlf.: 98 18 00 88 På Langagervej i Aalborg har Færch & Co. været med til at opføre 130 ungdomsboliger, hvor der blandt andet blev lagt mere end 5000 m 2 trægulve, træbeton-lofte m.m. Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter!

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter! ERHVERVSBYGGERI Etagebyggeri Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger Renovering Skoler og institutioner Ungdomsboliger - vi bygger på værdier og synergi! Som familie løfter vi i flok... At løfte i flok

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Hvem er vi. Mange små teams. Jakob Tømrerfirma er en fremtidssikret virksomhed i vækst

Hvem er vi. Mange små teams. Jakob Tømrerfirma er en fremtidssikret virksomhed i vækst Hvem er vi Jakob Tømrerfirma er en fremtidssikret virksomhed i vækst og bemandet med erfarne, dynamiske medarbejdere. Vi løser alle typer opgaver og arbejder lige gerne med små og større projekter. Hos

Læs mere

VED BOOKING AF LA TOUR Vinbladet Vandværksvej 11-13 5690 Tommerup 6475 2284 vinbladet@vinbladet.dk

VED BOOKING AF LA TOUR Vinbladet Vandværksvej 11-13 5690 Tommerup 6475 2284 vinbladet@vinbladet.dk VED BOOKING AF LA TOUR Vinbladet Vandværksvej 11-13 5690 Tommerup 6475 2284 vinbladet@vinbladet.dk BESØGSADRESSE Teglgårdsparken 2 DK-5500 Middelfart AT MØDES CENTRALT PÅ EN NY MÅDE Selv den mest tålmodige

Læs mere

Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst

Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst Udvikling på et solidt fundament Vi har udviklet os meget hos Jönsson a/s igennem vores lange historie og især i de senere år er det

Læs mere

Svendeprøven for. Bådebygger uddannelsen

Svendeprøven for. Bådebygger uddannelsen Svendeprøven for Bådebygger uddannelsen SVP-1 Revideret bådebyggeruddannelse og ny svendeprøve I forbindelse med den seneste revision af de Maritime Håndværksfag i 2008 blev bådebyggeruddannelsens faglige

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT OKTOBER 2012 ER: Der er fortsat overbelæg i Kriminalforsorgen. Belægget ligger

Læs mere

Velkommen hos én af Nordsjællands ældste og mest fleksible glarmestervirksomheder!

Velkommen hos én af Nordsjællands ældste og mest fleksible glarmestervirksomheder! CARL PETERSEN & SØN A/S Velkommen hos én af Nordsjællands ældste og mest fleksible glarmestervirksomheder! Velkommen hos Glarmestre Carl Petersen & Søn A/S. For os er nøgleordene seriøst glarmesterarbejde

Læs mere

S t o l e s y s t e m 1

S t o l e s y s t e m 1 Stolesystem 1 INDHOLD Om Ergotec, ergonomi og nyheder Montage, Lager- og ESD stole Medicinal, Laboratorie og Cleanroom stole Kemisk og Fødevareindustri stole Værksteds- og Metalindustri stole Betrækker

Læs mere

hansen facadeentreprenøren Glasalu Hansen Balcony den hurtige vej til en større bolig

hansen facadeentreprenøren Glasalu Hansen Balcony den hurtige vej til en større bolig hansen facadeentreprenøren Glasalu Hansen Balcony den hurtige vej til en større bolig Hansen Balcony Hansen Balcony er et dansk udviklet og produceret profilsystem til lukning af altaner. Med Hansen Balcony

Læs mere

Søg om støtte til et mere sikkert og rummeligt arbejde for alle. Ninna Christiansen & Henriette Jul Hansen 14. April 2015

Søg om støtte til et mere sikkert og rummeligt arbejde for alle. Ninna Christiansen & Henriette Jul Hansen 14. April 2015 Søg om støtte til et mere sikkert og rummeligt arbejde for alle Ninna Christiansen & Henriette Jul Hansen 14. April 2015 To mål og flere støtteordninger Forebyggelse bedre arbejdsmiljø Fastholdelse Seniorpakke

Læs mere

Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud

Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud Misbrugsbehandling Statsfængslet ved Horserød Projekt menneske Behandlingstype: Stoffri behandling Målsætningsarbejde (SMART-modellen) Social færdighedstræning

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Retningsgivende dokument Retningslinje for individuelle planer: Overordnet Udarbejdelse af den individuelle plan skal som minimum omfatte: 1. Udredning

Læs mere

Tagdækker. www.vitusbering.dk. Har du hænderne skruet rigtigt på? Har du lyst til en afvekslende uddannelse med både skoleophold & praktik?

Tagdækker. www.vitusbering.dk. Har du hænderne skruet rigtigt på? Har du lyst til en afvekslende uddannelse med både skoleophold & praktik? www.vitusbering.dk Tagdækker Har du hænderne skruet rigtigt på? Har du lyst til en afvekslende uddannelse med både skoleophold & praktik? Vil du have hele verden som din arbejdsplads? Tagdækker -et job

Læs mere

Kvalitet er en æressag Ledetråden i vores arbejde er troværdighed. En aftale er en aftale, både når det handler om tid, pris, levering og kvalitet.

Kvalitet er en æressag Ledetråden i vores arbejde er troværdighed. En aftale er en aftale, både når det handler om tid, pris, levering og kvalitet. Making Lifetime Kvalitet er en æressag Ledetråden i vores arbejde er troværdighed. En aftale er en aftale, både når det handler om tid, pris, levering og kvalitet. Stolte håndværkstraditioner Gajhede &

Læs mere

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Indhold Fra indsat til værdsat Exit kort fortalt Exits arbejdskultur Værdigrundlaget bag Exits arbejde Exits arbejdsmetoder Helhedsorienteret, målrettet

Læs mere

Mejerisektoren - ost

Mejerisektoren - ost Working Class Food Automatiserer arbejdsprocesser til: Mejerisektoren - ost Effektiv og fleksibel: - Håndtering i højhygiejne zoner - Pakning - Mixpakning - Palletering Håndtering i højhygiejne zoner Skånsomt

Læs mere

BORDE, BÆNKE & PLINTE

BORDE, BÆNKE & PLINTE BORDE, BÆNKE & PLINTE Bænke, borde og plinte i dansk design og solidt håndværk. Alle stel fremstilles i firkantrør, som kan galvaniseres eller pulverlakeres i flere flotte farver. Slidstærk lakering, der

Læs mere

Kirkens Korshær i Aarhus NÆRVÆR VARME OMSORG

Kirkens Korshær i Aarhus NÆRVÆR VARME OMSORG TRE EGE, Kirkens Korshær, er et midlertidigt botilbud for hjemløse. Tre Ege har en række pladser på Forsorg og Natherberg i Brabrand samt pladser på forskellige adresser i byen. De er alle et tilbud til

Læs mere

Virksomhedsprofil Brandbook

Virksomhedsprofil Brandbook Virksomhedsprofil Brandbook KTerhvervsbyg A/S Ryttervangen 18 7323 Give Telefon: 7573 3366 www.klaebel-design.dk www.www.kterhvervsbyg.dk VIRKSOMHEDS- IDENTITET Vision & Mission Vision KTerhvervsbyg A/S

Læs mere

Projekt- og fliserådgivning

Projekt- og fliserådgivning Projekt- og fliserådgivning Hotel D angleterre, København 2 Din specialist i fliser, klinker og mosaik Showroom, Glostrup Mosaikhjørnet har mere end 50 års erfaring i flisebranchen. Med så mange år i branchen

Læs mere

Bakkegården Informationsmøder

Bakkegården Informationsmøder Bakkegården Informationsmøder Program Hvad er Bakkegården? De unge Personale Organisation Mål og visioner Hvordan arbejder vi? Udvidelse med to afdelinger Nye kollegaer Muligheder for nye tiltag Et skridt

Læs mere

Professionel rengøring og serviceydelser

Professionel rengøring og serviceydelser Professionel rengøring og serviceydelser Hvad kan vi tilbyde? Renice service er et rengøringsfirma der tilbyder serviceydelser til alle former for virksomheder. Vores kunder skal opleve os som en stabil,

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNEREN

Læs mere

Gælder det byggeri...

Gælder det byggeri... Gælder det byggeri... En stærk partner Vibe-Huse A/S har gennem knap 40 år leveret kvalitetsbyggeri i Østjylland i form af parcelhuse, ejer- og andelsboliger samt leje- og erhvervsbyggeri. Virksomheden

Læs mere

alt kan lade sig gøre

alt kan lade sig gøre Maler verden grøn E. Aabo Andersen A/S, mere kendt som Aabo Maleanlæg designer og producerer male- og overfladebehandlingsanlæg. Vi er et af Danmarks førende og mest innovative firmaer indenfor anlæg til

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNERNE

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole

Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projekttitel: SKP - kvalitet tværfaglighed og skolesamarbejde Formål At etablere et virksomhedslignende

Læs mere

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje EFFEKTIV ENERGI Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG 5 store energislugere Gælder det også i din virksomhed? [ side 4 ] Er det dyrt? Det kan være

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb.

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Skøn Skole giver jer gratis hjælp til selvhjælp. Alt materiale på hjemmesiden

Læs mere

Værd at vide... www.efg.dk. Fleksible kontormøbler

Værd at vide... www.efg.dk. Fleksible kontormøbler Værd at vide... www.efg.dk Fleksible kontormøbler Kontorets ABC De fleste mennesker køber kun kontormøbler få gange i deres liv og da det er en vigtig investering, skal resultatet også være bedst muligt.

Læs mere

UDSTILLERINVITATION HORSENS-FÆNGSLET-16/4 2015

UDSTILLERINVITATION HORSENS-FÆNGSLET-16/4 2015 UDSTILLERINVITATION HORSENS-FÆNGSLET-16/4 2015 Ryk direkte i fængsel og vær med til at bryde muren for både grønne Start Ups og hårdkogte serieiværksættere! 1 BRYD MUREN OG INDTAG FÆNGSLET! Vær med til

Læs mere

- Går du rundt og. skaber dig?

- Går du rundt og. skaber dig? - Går du rundt og skaber dig? 2 Hvis du går rundt og skaber dig, er din organisation Arkitektforbundet er for skabende mennesker. Dvs. for arkitekter, designere og planlæggere. Ja, for alle, der arbejder

Læs mere

Nytænkte løsninger til byggeindustrien

Nytænkte løsninger til byggeindustrien Nytænkte løsninger til byggeindustrien by Levering til aftalt tid og pris UPFRONT SOLUTIONS er unikke og nytænkte boligog konstruktionsløsninger til nybyggeri og renovering af eksisterende byggeri. Produktserien

Læs mere

Handicap Bo og Beskæftigelse

Handicap Bo og Beskæftigelse Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Peter Kramp, Gorm Gabrielsen, E. Linde-Jensen og Tine Vigild. Preben Wolf, Flemming Balvig, Annika Snare og Berl Kutchinsky

Peter Kramp, Gorm Gabrielsen, E. Linde-Jensen og Tine Vigild. Preben Wolf, Flemming Balvig, Annika Snare og Berl Kutchinsky Forskningsrapport nr. 31 Alkoholvaner blandt kriminalforsorgens klientel. En undersøgelse af alkoholforbrug og -misbrug, behandlingsmotivation, behandlingsbehov mv. blandt indsatte i fængsler og klienter

Læs mere

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER Projektledelse handler i høj grad om at få resultater i samarbejde med mennesker. Bevidst projektlederskab er en forudsætning for at skabe effektive teams og

Læs mere

www.mvz.dk Mogens V. Zeltner a/s Vores historie beviser det: Vi vil mere end de fleste

www.mvz.dk Mogens V. Zeltner a/s Vores historie beviser det: Vi vil mere end de fleste www.mvz.dk Mogens V. Zeltner a/s Vores historie beviser det: Vi vil mere end de fleste TØMRER & SNEDKER BYGGEPLADSSERVICE Mogens V. Zeltner a/s siden 1898 Mogens V. Zeltner a/s er en velrenommeret tømrer-

Læs mere

AFFALDSHÅNDTERING MED STIL

AFFALDSHÅNDTERING MED STIL KUNDETILPASSEDE LØSNINGER ER VORES STANDARD. - HELT OG DELVIST NEDGRAVEDE AFFALDSBEHOLDERE - AFFALDSHUSE, MILJØHUSE OG AFSKÆRMNINGER TIL AFFALDSBEHOLDERE - MOBILSUG OG STATIONÆRT SKRALDESUG - SKAKTSYSTEMER

Læs mere

ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE

ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE Engaged Engineering STENSBO leverer konsulentydelser med engagement, troværdighed og loyalitet. Fleksibilitet STENSBO tilbyder fleksibel arbejdskraft, der effektivt

Læs mere

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer NY 2008 Få en fremtid som teknisk designer Indholdsfortegnelse Side 3 Hvad er en teknisk designer? Side 4-5 Som teknisk designer kan du fx arbejde som: Teknisk designer produktion Teknisk designer bygge

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Direkte fra 9. eller 10.

Direkte fra 9. eller 10. Flere karrieremuligheder Har du spørgsmål? Ring og få en snak med en af vores studievejledere Tlf. 7412 4242 Direkte fra 9. eller 10. Du skal tage en eud fordi Der er store fremtidsmuligheder Det er den

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Din professionelle leverandør af aluminiumselementer

Din professionelle leverandør af aluminiumselementer Din professionelle leverandør af aluminiumselementer Vores medarbejderstab repræsenterer mange års erfaring inden for branchen. Om ALUfabrikken ALUfabrikken er en professionel produktionsvirksomhed beliggende

Læs mere

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU - med indhold og perspektiv www.hedehuset.dk - en forskel, der gør en forskel Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse Harlekin Dagbeskæftigelse og Bostøtte Botilbuddene

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

HYDRA-GRENE En stærk samarbejdspartner i industrien

HYDRA-GRENE En stærk samarbejdspartner i industrien HYDRA-GRENE En stærk samarbejdspartner i industrien Kvalitets produkter og anerkendte brands Som Danfoss Sales & Service Partner har Hydra egne specialister. Vi tilbyder PLUS +1 -programmering og fleksibel

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Giv dig selv et forspring til at nå dine forhandlingsmål Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

PROFESSIONELT HÅNDVÆRK

PROFESSIONELT HÅNDVÆRK PROFESSIONELT HÅNDVÆRK Tlf. 70 22 66 70 www.tsjp.dk Historien EN HOLDBAR VISION Virksomheden Tømrer- og Snedkermester Jacob Pedersen A/S har udviklet sig i en rivende fart siden opstart i 2001. Visionen

Læs mere

Roskilde Katedralskole. VELUX ovenlysmoduler sætter lys og trivsel på skemaet

Roskilde Katedralskole. VELUX ovenlysmoduler sætter lys og trivsel på skemaet Roskilde Katedralskole VELUX ovenlysmoduler sætter lys og trivsel på skemaet Fotos: Stamers Kontor For oplysningens skyld Roskilde Katedralskole bygger til og åbner op Efter en årrække med stigende pladsproblemer,

Læs mere

KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM

KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM Forord Københavns Fængsler arbejder efter Kriminalforsorgens overordnede principprogram og har på baggrund heraf udmøntet principperne

Læs mere

Deres professionelle leverandør af aluminiumselementer

Deres professionelle leverandør af aluminiumselementer Deres professionelle leverandør af aluminiumselementer ... Vores erfarne mandskab er klar til at ekspedere enhver opgave med præcision og engagement. Om ALUfabrikken: ALUfabrikken er en moderne produktionsvirksomhed

Læs mere

Fremtidens folkeskole ligger i Ringkøbing

Fremtidens folkeskole ligger i Ringkøbing www. jsdanmark.dk 524610 Trykt på officielt godkendt miljøvenligt papir Trykfarverne er baseret på vegetabilske olier Koncept: JS Media Tools www. jsdanmark.dk 524610 Trykt på officielt godkendt miljøvenligt

Læs mere

Ledelse. Kædechefuddannelsen

Ledelse. Kædechefuddannelsen Ledelse Organisa tion Økonomi Kommunikation Kædechefuddannelsen For kædechefer i frivillige kæder På denne uddannelse udvikles og dyrkes kædechefens viden og færdigheder, så denne har de optimale forudsætninger

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

En virksomhed i vækst...

En virksomhed i vækst... En virksomhed i vækst... Kerteminde Forsyning A/S Kerteminde Forsyning A/S er selskabsdannet i marts måned 2009 med virkning fra 1. januar 2009. Selskabet er 100% ejet af Kerteminde Kommune og for selskabet

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

Nordiskt Vattenskadeseminarium 2013. Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig

Nordiskt Vattenskadeseminarium 2013. Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig Baggrund for etablering af BSF Store offentlige udgifter til byggeskader efter byggeboomet op gennem 1960 erne og 70 erne i det offentligt

Læs mere

Den ægte vare. Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring. Fagmanden anbefaler -

Den ægte vare. Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring. Fagmanden anbefaler - Fagmanden anbefaler - Den ægte vare Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring! Outrups greb er designet af Monica Ritterband 1 Uanset hvordan du bor Outrup har de rigtige

Læs mere

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five November 2008 STATUSUNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five Indhold INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 De unges baggrund... 4 Hvor er de unge nu?... 4 De unges holdninger til High:five...

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Professionelle løsninger til erhverv og offentlige virksomheder

Professionelle løsninger til erhverv og offentlige virksomheder Find us on Facebook Badge CMYK /.ai Med vores 30 års erfaring tilbyder vi alle former for solafskærmning. Om dit behov er nyt, reparation eller vaskeservice, stiller vi altid gerne op til en uformel snak

Læs mere

De gode gamle værdier

De gode gamle værdier Sans for detaljen De gode gamle værdier Snedkermester Arne Pedersen A/S er en traditionsrig virksomhed, som har eksisteret siden 1978. Vi er en tømrer-/snedkervirksomhed med et stærkt fundament i det gode

Læs mere