100 år med produktionsvirksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "100 år med produktionsvirksomhed"

Transkript

1 100 år med produktionsvirksomhed

2 Fra arbejdsdrift i straffeanstalterne til moderne produktionsvirksomhed Det er i år 100 år siden, at Kriminalforsorgens produktionsvirksomhed blev etableret. Dengang dog under et andet navn nemlig Arbejdsdriften i Straffeanstalterne. Og dengang var for at være helt nøjagtig den 7. marts 1913, hvor Kong Christian den 10. underskrev den kongelige anordning, som i dag betyder, at vores produktionsvirksomhed har 100-års-jubilæum. Det har 100 års erfaring ført til Der er sket rigtig meget på de 100 år, og vi vil derfor gerne i denne brochure fortælle, hvad vores produktionsvirksomhed er blevet til i dag, og hvordan den fungerer. Du kan også læse, hvilke fordele du kan have både som privat virksomhed og offentlig institution af et samarbejde med os. Og sidst men ikke mindst, hvad det betyder for de indsattes muligheder for at vende kriminaliteten ryggen, at de lærer at passe et arbejde og får nogle nye kompetencer, mens de er inden for murene. Flere og flere partnere i det private Målet har igennem alle 100 år været, at beskæftigelsesmulighederne inden for murene så vidt muligt skulle afspejle mulighederne udenfor. Produktionen har derfor bestået af alt lige fra de gamle håndværk som børstenbinderi, kurvemageri og sågar fletning af halm- og kokosmåtter til en mere industriel tekstil- og træproduktion. I de seneste 25 år har samarbejdet med private virksomheder været et fokusområde og en støt voksende del af beskæftigelsen af de indsatte. Alt det gør, at vi kun kan se positivt frem mod de næste 100 år. 2

3 Forebyggelse og behandling bag tremmer... - SIDEN

4 Medarbejderne Kriminalforsorgens mange beskæftigelsesaktiviteter ledes af en række værkmestre, som er faguddannede medarbejdere, der også har en fængselsfaglig uddannelse. Disse medarbejdere spiller med deres engagement og faglige kunnen en helt afgørende rolle, for at beskæftigelsesområdet kan fungere i de danske fængsler og arresthuse. De formår så vidt det er muligt at skabe en kollegial stemning i det daglige arbejde, så de indsatte får mulighed for at se, hvordan et almindeligt arbejdsliv kan se ud. 4

5 Beskæftigelse giver mening I Kriminalforsorgen mener vi, at der skal være en meningsfuld hverdag at stå op til som indsat i et af landets fængsler eller arresthuse. Det kan være i form af et arbejde, en læreplads eller anden form for uddannelse. Det mener vi, fordi en meningsfuld hverdag med beskæftigelse træner vores indsatte i at passe et arbejde, der giver dem nye kompetencer og ruster dem til en fremtid uden kriminalitet. En vigtig samfundsopgave Kriminalforsorgen sælger produkter og serviceydelser af høj kvalitet til rundt regnet 400 private og offentlige virksomheder og organisationer. De virksomheder og organisationer er med til at styrke de indsattes muligheder for et almindeligt liv med beskæftigelse, når de er færdige med deres afsoning. Færre konflikter Beskæftigelse betyder også færre konflikter og mere ro i vores fængsler og arresthuse, hvor op imod 1100 indsatte dagligt arbejder på Kriminalforsorgens egne værksteder og arbejdspladser. Det gør de inden for syv forskellige fagområder, som spænder lige fra grafisk arbejde og møbelproduktion til landbrugsarbejde og madlavning. Alt, der produceres, sælges på almindelige markedsvilkår, og vores værksteder ligner så vidt muligt tilsvarende arbejdspladser i det omgivende samfund. Man er via et samarbejde med os kort sagt med til at løfte en vigtig samfundsopgave, og man får som virksomhed eller organisation også mulighed for at vise sit sociale ansvar. Du kan læse meget mere om vores syv fagområder inden for produktionen på de følgende sider. Fakta: Indsatte i danske fængsler og arresthuse har både ret og pligt til at være i beskæftigelse 37 timer om ugen. Varetægtsfængslede har dog kun ret og ikke pligt til beskæftigelse. Kriminalforsorgens værksteder samarbejder tæt med det lokale erhvervsliv, som både køber færdige produkter og får lavet komponenter til deres egen produktion af de indsatte. 5

6 Træ Inden for træ-produktion arbejder vi på tre hovedområder: Møbler og inventar Træ-industriel produktion Legepladser Møbler og inventar omfatter fremstilling af kontorog kollegiemøbler i et tidløst, nordisk design og en tidssvarende køkkenserie. Alle produkter er slidstærke og af høj kvalitet, og selve produktionen er indstillet til at opfylde dine individuelle behov. Møblerne fremstilles på vores egne snedkerier og værksteder, og med vores suppleringsgaranti er det muligt at udskifte enkeltdele og at supplere med tilsvarende møbler i fremtiden. Træ-industriel produktion er fremstilling af vinduer og døre samt lønarbejde for en række private virksomheder. Vi udfører både store produktioner for faste samarbejdspartnere og nicheproduktioner. Legepladser kan vi også lave, og vores autoriserede legepladsinspektør sikrer, at de lever op til gældende lovkrav. Inden for alle tre områder ledes arbejdet af vores kompetente fagfolk, og vi anvender i videst muligt omfang, FSC-mærket træ samt miljøvenlige og brandhæmmende materialer i fremstillingen af egne produkter. 6

7 7

8 8

9 Metal På vores værksteder arbejder vi med en række vidt forskellige opgaver inden for metalområdet. Det er lige fra simple bore- og drejeopgaver til fremstilling af stel til hæve-sænkeborde og produkter i rustfrit stål eller jern. Sidstnævnte kan for eksempel være stumtjenere, papirkurve, elementer til stole eller kantine- og skoleborde. Vælger du at samarbejde med os på metalværkstederne, giver det disse fordele: Mulighed for selv at levere materialerne Rådgivning og hjælp til at udvikle og designe dine ideer, produkter og projekter Opgaveløsning via en alsidig maskinpark Arbejdet på Kriminalforsorgens metalværksteder ledes af faguddannede medarbejdere, og der samarbejdes med både erhvervslivet samt private og offentlige institutioner. 9

10 Grafisk arbejde Vi sætter en ære i at holde fast i mange af de gamle håndværksmæssige dyder, når det kommer til vores grafiske arbejde. Det gælder for eksempel fremstillingen af æsker i høj kvalitet. Men det gælder bestemt også på de grafiske værksteder, hvor man har specialiseret sig inden for tryk af brochurer, tidsskrifter samt bøger, bogbinderi og fremstilling af specialkuverter. Alle opgaver kan laves i både små og store oplag, og vi kan også tilbyde at udføre design- og kommunikationsopgaver samt dag til dag-opgaver. Al beskæftigelse ledes af faglærte medarbejdere, og de grafiske værksteder samarbejder med det lokale erhvervsliv og Kriminalforsorgen samt en række andre offentlige institutioner. 10

11 11

12 12

13 Tekstil Nål og tråd samt en stor del fingersnilde bruges til alt lige fra syning af beklædning til møbelpolstring i vores tekstilværksteder. Her spænder arbejdsopgaverne for de indsatte nemlig vidt. Vores systuer er specialiseret i fremstilling af beklædning og brandhæmmende produkter. Det gælder for eksempel madrasser, gardiner og hynder. Disse produkter bruges også i Kriminalforsorgens egne institutioner, og med en alsidig maskinpark kan vi desuden producere benklæder og T-shirts samt udføre andet lønarbejde. Vælger du at samarbejde med vores tekstilværksteder, kan du forvente følgende: Rådgivning og hjælp til eksempelvis måltagning og valg af tekstiler Stor viden og erfaring med fremstilling af brandhæmmende produkter 13

14 Montage På vores pakke- eller montage-værksteder, ser vi det som en udfordring at løse selv de mest komplicerede opgaver. Det lykkes nemlig via idérigdom altid at finde en tilfredsstillende løsning for dig som kunde, hvis det er muligt, og vi kan både håndtere de lidt skæve pakkeopgaver samt de mere omfangsrige. Vi samarbejder primært med erhvervslivet i lokalområderne, hvor vi lige nu har cirka 400 private samarbejdspartnere og produktionen foregår efter gældende miljøkrav. Opgaver inden for montage udføres over alt i landet, både i fængsler og arresthuse, og vælger du at samarbejde med vores værksteder, kan du forvente: Engagement Kvalitetssikring pakket efter kundens anvisning Prisfastsættelse på baggrund af markedsvilkår 14

15 15

16 16

17 Gartneri, Skov og Landbrug Økologi er i højsædet, når det gælder vores produktion inden for de grønne fag, men også årelange traditioner påvirker netop disse områder. Det viser sig blandt andet i vores beskæftigelsesmuligheder inden for gartneridrift primært i væksthuse, men også en del på friland. Vores største gartneri, som ligger ved Statsfængslet på Søbysøgård, råder over kvadratmeter væksthuse, og her fremdyrkes økologiske krydderurter og skoleagurker med videre til såvel eget forbrug som til salg. Hele seks af Kriminalforsorgens institutioner er beliggende på landbrugsejendomme, hvilket gør områder inden for alle former for landbrugsarbejde og skovdrift oplagte til beskæftigelse. Landbrugene drives økologisk, og produktionen omfatter mælk, kød og diverse handelsafgrøder som korn, bælgfrugter, frø, kartofler og træ. Både inden for gartneri, landbrug og skovdrift ledes arbejdet af faguddannede medarbejdere, som dermed også er garanter for, at alle myndighedskrav overholdes. 17

18 Produktionskøkkener Varetægtsfængslede i arresthuse samt indsatte på særligt sikrede afdelinger har ikke som øvrige indsatte selv mulighed for at lave mad. Deres mad laves derfor som dybfrost i to store produktionskøkkener i henholdsvis Statsfængslet i Jyderup og Statsfængslet i Sdr. Omme. De to produktionskøkkener indgår på den måde som en mulighed for beskæftigelse for vores indsatte. I de to køkkener fremstilles dagligt frokost og middag til 1100 personer, og maden bestilles via Kriminalforsorgens Indkøbsportal og distribueres efterfølgende en gang ugentligt til vores institutioner. Beskæftigelsen ledes af faguddannede medarbejdere, der samtidigt er Kriminalforsorgens garanter for, at al lovgivning og øvrige myndighedskrav i forbindelse med fremstilling af forplejningen overholdes. 18

19 19

20 Her ses en 3D-illustration af det nye fængsel på Nordfalster. 20

21 Nyt fængsel på Nordfalster Et nyt fængsel med plads til 250 indsatte er i øjeblikket ved at blive opført på Nordfalster. Byggeriet skal efter planen stå færdigt i slutningen af 2015, og navnet bliver Statsfængslet på Nordfalster. Det nye fængsel bliver bygget med fem adskilte bygnings-klynger, der hver især vil indeholde bl.a. celler, værksteder, undervisnings- og fritidslokaler. Herudover kommer et centralt område med fællesaktiviteter og fælles beskæftigelse samt en besøgsafdeling, en portbygning og et personalehus. Samtlige opholdsrum i det nye fængsel bliver møbleret med produkter fra vores egne værksteder, og der vil blive produceret en ny møbelserie til cellerne. Ny møbelserie til cellerne Fællesaktiviteterne vil være i form af en kirke, et bibliotek, en gymnastiksal og en købmandsbutik med videre, mens den fælles beskæftigelse vil foregå i et vaskeri, et produktionskøkken og med vedligeholdelse af bygninger. I værkstederne i klyngerne vil der blive arbejdet med henholdsvis træ, metal og overfladebehandling, ligesom der kommer montageværksteder. 21

22

23

24 Sten Knudsen Konsulenterne Hvis man skal tilegne sig en vedvarende styrke til at imødekomme tilværelsens stadige krav om fleksibilitet og rummelighed, må man først opdage, at denne styrke allerede findes i én selv. Og at det er det eneste sted, man skal søge den. Vi hjælper det enkelte menneske til at forstå og tage ansvar for egen adfærd og egne reaktioner i samspillet med andre. Vi hjælper det enkelte menneske til at forstå, at vejen til en større forståelse og respekt for andre altid begynder med forståelsen og respekten for én selv. Vi gør det gennem *Supervision og refleksion, kursus og foredrag til ledere og medarbejdere på alle niveauer f.eks. behandlere og rådgivere *Tilrettelæggelse og gennemførelse af forløb omkring ledelse, samarbejde, udvikling af teams og individuel udvikling. *En speciel kompetence vedrørende misbrug og afhængighed. Rådgivning, afklaring, behandling. Statsfængslet i Nyborg har i adskillige år været en af vore mange gode samarbejdspartnere. Vi har også vores gang i Statsfængslet i Jyderup - samt en hel del andre steder uden for Kriminalforsorgen. Bredgade 69, 3. tv København K Telefon

25 Sydgårdens behandlingsafdelinger i Statsfænglet i Renbæk og Statsfængslet ved Sdr. Omme Omveje gør ondt, find din vej Bryd mønstre og vælg et sundt personligt lederskab i dit liv! Behandlingen har et dobbelt fokus på misbrug og personlighed og giver mulighed for at få indsigt i og forståelse af egne personlighedstræk, destruktiv adfærd, misbrug og kriminalitet. De overordnede metoder i behandlingen er traditionel kognitiv adfærdsterapi terapi og Schema terapi. Der arbejdes med opvækstbetingelser og årsager bag misbrug og kriminalitet. Der trænes og arbejdes med veje til forandring ud fra individuel afdækning af personlighedsmønster og livsfælder, der er forbundet med misbrug og kriminalitet, som hindrer et sundt personligt lederskab. Der arbejdes målrettet med forståelse af trang og indlæring af nye strategier til at håndtere trangen. Kunstterapi, sport, natur- og kulturoplevelser er en del af behandlingen. Med sin fokus på personlighedstræk og forstyrrelser er behandlingen unik i dansk sammenhæng. På kan du finde vore forskellige behandlingstilbud og læse akkrediteringen for behandlingen i Renbæk. Sydgården Aabenraavej Haderslev Hjemmeside: Sikringsvinduer til institutionsbyggeri Daurehøj Erhvervsbyg A/S er et stort entreprenørfirma, der rækker fra boligbyggeri og erhvervsbyggeri til store anlægsopgaver samt produktudvikling inden for sikringsvinduer. Pt. arbejder vi med løsninger til vinduesleverancer. EUC undervisningslokaler, ankomstcenter, bageri samt undervisningskøkkener til statsfængsler. Vi har i samarbejde med Københavns Fængsler udviklet og produceret sikringsvinduer til Vestre Fængsel. På nuværende tidspunkt er der monteret ca. 400 vinduer ud af de i alt leverede 750 sikringsvinduer. Sikringsvinduernes glas er opbygget af flere lag med stor brudsikkerhed, lavenergiglas mv. De nye sikringsvinduer har en meget høj grad af sikkerhed, og de kan derfor monteres uden de traditionelle tremmer. Pladen i den oplukkelige del af vinduet består bl.a. af en 5 mm hulplade til friskluft indtag. Vinduerne er DVV mærket og i den forbindelse testet og godkendt af Teknologisk Institut i Århus. Vinduerne kan naturligvis udvikles og tilpasses efter de enkelte institutioners behov. Såfremt institutionen ønsker at højne bl.a. sikkerheden gennem udskiftning af vinduer, stiller vi os gerne til rådighed for en nærmere drøftelse/gennemgang af behovene. Vi kan udover udvikling af sikringsvinduer mv. tillige tilbyde montering. Kontaktoplysninger Tuse Byvej Holbæk Tlf.:

26 Jørgen Pedersen, Kontorchef Kriminalforsorgen: Effektiv forandring A2 har bistået Kriminalforsorgen med en analyse af indkøbs- A2 er et nordisk konsulenthus med området. Analysen og den udarbejdede strategi er blevet brugt kontorer i Nærum, Fredericia og Oslo. aktivt i drøftelserne om en ny flerårig budgetaftale for Kriminal- A2 har 56 dedikerede medarbejdere, med forsorgen. Med implementeringen af indkøbsstrategien er kompetencer indenfor IT, indkøb, udbud, Kriminalforsorgen bedre rustet til, at effektivisere indkøbs- økonomistyring og effektivisering. området i de kommende år. Se mere på TECBHY WZOROKZONNEE ZIP CARDIGAN Funktionel og behagelig zip cardigan med forstærkede albuer. Str. XS-4XL SERVICEBUKS Optimal pasform med bl.a. ergonomisk formet knæparti. Str Interesseret i at se eller høre mere kontakt vores kundeservice på tlf Det handler om at tage ansvar, hvor man kan gøre en forskel. Læs mere om FFV s sociale ansvar på

27 NYBYGGERI OM- OG TILBYGNING RENOVERING RESTAURERING BYGHERRERÅDGIVNING AVC - din professionelle AV-leverandør - indenfor projektorer, systemløsninger, mødelokaler, info- og displaysystemer, video- og audiokonference m.v. Vor projektafdeling skræddersyer fremtidssikre AV-totalløsninger efter dit behov. Levende kommunikation Vi gør det vi er bedst til Vi er landsdækkende, så ring og få hjælp til din næste løsning. Kontakt os på (Sjælland) eller (Jylland og Fyn) - naturligvis helt uforpligtende, så finder vi sammen ud af hvad dit behov er. ALEX POULSEN ARKITEKTER A/S, VESTERBROGADE 76, 4., 1620 KØBENHAVN V. Rådgivning med perspektiv

28 Kriminalforsorgen Strandgade København K Tlf.: Mail: Web: Specialister i erhvervsbyggeri Ny portvagt og ny lagerhal til Anstalten ved Herstedvester. Afleveret til Kriminalforsorgen i Vi garanterer jer: Rådgivning helt fra idéfasen af engagerede byggefolk Stor erfaring vi er specialister i erhvervsbyggeri Tæt samarbejde baseret på dialog, tillid og åbenhed Korte beslutningsveje i en flad organisation Højt serviceniveau via fast tilknyttet projektleder Kvalitetsbyggeri til tiden Vi samler på tilfredse kunder! Concept: JS Media Tools A/S Concept: JS Media Tools A/S 8773

faktum kriminalforsorgen Vi bringer mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet

faktum kriminalforsorgen Vi bringer mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet faktum kriminalforsorgen 13 Vi bringer mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet Vi er ikke en ø I år har Kriminalforsorgen valgt at erstatte sin traditionelle årsrapport med dette magasin.

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

Fængselsfunktionæren 5. Fængselsforbundet Maj 2012

Fængselsfunktionæren 5. Fængselsforbundet Maj 2012 Fængselsfunktionæren 5 Fængselsforbundet Maj 2012 Nr. 5-2012 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 De åbne fængsler er overfyldte 15 Video skal afløse fangetransporter 16 Magtesløse overfor indsmugling i åbne

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv

Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv Et personligt afklaringsværktøj til medarbejdere i staten Indhold Forord 3 Indledning 4 Kapitel 1: Hvad har du med? 5 Dine kompetencer 6 Dit

Læs mere

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7 nr. 2 2012/13 Fremskridt guide til ny viden og kompetenceudvikling Byggeriets kursusprogram side 14-15 Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5 Skepsis vendt til succes Netværk blomstrer side 6-7 Godt

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os 1 Jobrotation Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Anne C. Bech FORORD Denne rapport

Læs mere

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns.

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns. LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB AS3 Employment Dag- og Døgncentret Hans Knudsen Instituttet Hartmanns Hovedstadens Oplysningsforbund Incita Integro-Cortex Kofoeds Skole Konsortiet KKB markman

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob Nr. 1 Maj 2007 1. årgang Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten 12.300

Læs mere

Fængselsfunktionæren 12/1

Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsforbundet December 2011 - Januar 2012 Fængselsforbundet i Danmark ønsker alle vores medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende 2012 Nr. 12/1-2011/2012

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Fremskridt. Vejen til fremskridt: Kursusguide og program. Nr. 4 2013. 20% rabat ved tilmelding inden jul. Konsulenter med indsigt i byggeriets behov

Fremskridt. Vejen til fremskridt: Kursusguide og program. Nr. 4 2013. 20% rabat ved tilmelding inden jul. Konsulenter med indsigt i byggeriets behov Nr. 4 2013 Fremskridt guide til ny viden og kompetenceudvikling Vejen til fremskridt: Kursusguide og program Konsulenter med indsigt i byggeriets behov Entrepriseret: Få hjælp til udbud Lederudvikling

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Projektnummer: 127615 Pulje: OUP 2011 Sags nr.: 133.89J.261 Udvikling og udbredelse af åbent værksted Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Anbefalinger... 4 Formål... 6

Læs mere

SAMSON AGRO får nyt. lønsystem. PlusLøn i praksis

SAMSON AGRO får nyt. lønsystem. PlusLøn i praksis SAMSON AGRO får nyt lønsystem PlusLøn i praksis PlusLøn i praksis SAMSON AGRO får nyt lønsystem CO-industri Vester Søgade 12, 1790 København V Tlf.: 3363 8000 www.co-industri.dk DI 1787 København V Tlf.:

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere