47/14. IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "47/14. IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp."

Transkript

1 /14 Orientering fra formanden... 3 Indtryk fra ISSPD XIII kongressen... 5 Ordinær generalforsamling... 6 Introduktionskursus i brugen af MCMI-III... 7 Forskningsseminar med professor Arnoud Arntz... 8 Kursus i Child Attachment Interview (CAI)... 9 Kommende arrangementer Highly recommended Kalender Fornyelse af medlemskab/kontingent Kontaktpersoner/bestyrelse IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45)

2

3 Orientering fra formanden Afholdelsen af ISSPD s 25 års jubilæumskongres i september 2013 i København blev en overvældende succes. Kongressen blev indledt med fem velbesøgte precongress workshops. Mere end 400 abstracts blev submitted, og vi kunne med programmet præsentere en overdådig menu med otte keynote speakere, otte parallelle sessioner, et ISSPD award foredrag, et jubilæumsforedrag og et symposium for unge forskere samt specielle foredrag om Søren Kierkegaard og H.C. Andersen. Omkring 650 deltagere fra 40 lande gjorde kongressen til en international begivenhed, som dansk psykiatri som helhed fortjener ros for at være værter for, men ikke mindst blev det en enestående oplevelse for de mange fra Instituttet, der gennem tre år har deltaget i planlægningen af kongressen. Instituttet har nu et omfattende materiale at arbejde videre efter, ikke mindst med den dokumentation fra kongressen, der foreligger gennem de video-/audiooptagelser, der nu er tilgængelige fra keynote præsentationer, de specielt inviterede symposier og en række PowerPoint præsentationer fra øvrige symposier. Gå ind på og bliv opdateret! Hvad nu? Hvordan kommer vi i Instituttet videre efter denne overvældende succes? Et økonomisk overskud fra kongressen gør det muligt at arbejde videre med vores planlægning af de årlige nationale IPTP seminarer, hvor vi kan bruge noget af overskuddet til at holde deltagerprisen nede og invitere en udenlandsk foredragsholder til møderne. En anden vigtig måde at gøre brug af det økonomiske overskud vil være at skabe gode vilkår for interkollegiale diskussioner for yngre forskere gennem specielle skriveseminarer eller forskningsmøder. At næsten 200 læger og psykologer fra Danmark deltog i kongressen vidner om, at vi nu har en bred interesse omkring studiet af personlighedsforstyrrelser. Og Instituttets virke kunne blive en vigtig partner i udvikling af nationale retningslinjer for diagnostik og behandling af personlighedsforstyrrelser. I samarbejde med Dansk Psykiatrisk Selskab har Sundhedsstyrelsen forberedt nye initiativer til nationale retningslinjer inden for psykiatrien, og et af områderne, der er bragt i forslag er personlighedsforstyrrelser. Med den megen viden vi opnåede fra kongressen, ville det være naturligt at materialisere den i nationale dokumenter. På den internationale scene arbejder Instituttet videre med sin tætte relation til såvel ISSPD som ESSPD. Det er skrivende stund uafklaret, hvor den næste internationale kongres vil blive afholdt (Canada? England?), hvorimod det ligger fast, at den næste europæiske kongres bliver i Rom oktober 2014 under ledelse af professor Cesare Maffei. Det kommende semester vil indeholde det faste introduktionskursus i MCMI og endvidere er der aftalt et forskningsseminar med professor Arnoud Arntz om NEWSLETTER 3 IPTP

4 Schema terapi for personlighedsforstyrrelser. Bestyrelsen vil i år på ny afholde et seminar, hvor erfaringerne fra kongressen vil blive opsamlet, og nye initiativer omkring kurser i assessment og i behandling vil blive aftalt. De nye ideer fra sektion 3 i DSM-5 kalder på nye initiativer indenfor assessment, og der er i Danmark allerede nu indhøstet erfaringer med PID-5 og LPFS (Level of Personality Functioning Scale). Erfaringerne fra denne forskning kunne meget vel danne rammen om nye seminarer. Danske Regioner har taget initiativ til at få udarbejdet online materiale til styrkelse af diagnostik, herunder har en lille arbejdsgruppe med deltagere fra Instituttet kigget på definitioner fra centrale begreber inden for personlighedsområdet. Også sådanne initiativer kunne danne ramme for nye møder. Anthony Bateman, præsident for ESSPD, holdt 28. november i Kongrescentret i Ringsted sin tiltrædelsesforelæsning med titlen: Psychotherapy in contemporary psychiatry: an essential treatment. I den forbindelse blev det aftalt, at Anthony Bateman i samarbejde med Psykiatrisk forskningsenhed i Region Sjælland skal tilrettelægge en foredragsserie med tilknyttet workshop om psykoterapi. Det er aftalt med SUND, KU, at dette vil være en del af Batemans aktiviteret som adjungeret professor. Det er i høj grad Instituttets samarbejde med Anthony Bateman, der har ført til oprettelsen af det adjungerede professorat, hvor samarbejdet mellem Psykiatrisk Forskningsenhed og Psykoterapeutisk Center Stolpegård i forening med Instituttet vil kunne danne rammen for en række åbne møder om psykoterapi, herunder dens betydning i behandling af personlighedsforstyrrelser. Kongressen blev en booster af inspiration, og de næste mange år vil Instituttets aktiviteter afspejle hvor meget sådanne store arrangementer kan afføde. Vi går en spændende tid i møde. Godt nytår! Erik Simonsen Du kan stadig se videooptagelser fra bl.a. keynote foredrag på NEWSLETTER 4 IPTP

5 Indtryk fra ISSPD XIII kongressen Den nyligt afholdte ISSPD XIII kongres bød på tre dages kongres (forudgået af en enkelt dag med workshop) og indeholdt et program, som var ganske omfattende, imponerende og ofte med adskillige parallelle symposier af høj aktualitet. For min egen part må jeg da også sige, at dette flotte program gjorde det vanskeligt at vælge, hvilke symposier jeg skulle overvære, og jeg kan konstatere, at jeg over kongressens tre dage havde en oplevelse af, at jeg ved mine fravalg konstant gik glip af noget interessant og væsentligt. Jeg gjorde mig undervejs flere overvejelser omkring, hvad jeg kunne ønske mig af udbytte af kongressen: Skulle jeg mon prioritere at opleve store navne som fx Otto Kernberg eller skulle jeg måske snarere blive opdateret inden for mere niche-prægede forskningsområder? Begge dele blev i og for sig opfyldt. Heraf bød sidstnævnte bl.a. på et interessant oplæg af en canadisk forskergruppe, som med Julie Desrosiers i spidsen knokler med at udarbejde et nyt (og tiltrængt) assessment-instrument til vurdering af dagliglivets funktionsniveau ved BPD. Herudover vil jeg fremhæve, at der på kongressens anden dag blev taget et område under behandling, som jeg personligt har glædet mig meget til. Det drejer sig om symposiet omhandlende mentalisering, metakognition og mindfulness, hvor Bateman, Maffei og Semerari ifølge programmet bl.a. ville indgå i en dialog omkring ligheder og forskelle mellem disse tre overlappende begreber. Da dette symposium blev filmet, valgte jeg dog (for at optimere mit udbytte af et overdådigt kongresprogram) på selve kongressen at overvære et andet symposium, men jeg har efterfølgende set den filmede version af omtalte symposium. Jeg har herved kunne genopleve en snert af kongressens atmosfære og ikke mindst fået set et spændende symposium, som dog havde mere fokus på de tre herrers respektive forskning med udgangspunkt i deres foretrukne konstrukt end at være en egentlig dialog de tre imellem med henblik på en sammenligning af begreberne. Symposiet fik således belyst mentalisering, metakognition og mindfulness som vigtige begreber til forståelse af borderline personlighedsforstyrrelse, mens en diskussion af grænseflader og overlap de tre begreber imellem var ganske sparsom. Dog med undtagelse af første del af Batemans oplæg, som jeg varmt kan anbefale, hvis man som jeg har interesse for området. Caroline Nemery, psykolog NEWSLETTER 5 IPTP

6 Ordinær generalforsamling Tirsdag 7. april 2014 kl Psykiatrisk Forskningsenhed, Toftebakken 9, Roskilde Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens beretning om Instituttets virksomhed i det forløbne år, herunder evt. ad hoc udvalgs aktiviteter 4. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse 5. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år, herunder godkendelse af evt. ad hoc udvalg 6. Behandling af indkomne forslag 7. Fastlæggelse af budget og kontingent 8. Valg af bestyrelse samt suppleanter 9. Valg af to revisorer 10. Valg af medlemmer til faste udvalg 11. Eventuelt Forslag til dagsorden ud over de faste punkter samt forslag til nye bestyrelsesmedlemmer skal være bestyrelsen i hænde inden 1. marts. Der vil ikke blive udsendt yderligere indkaldelse. Bestyrelsen NEWSLETTER 6 IPTP

7 Introduktionskursus i brugen af MCMI-III (Millon Clinical Multiaxial Inventory III) MCMI III er oversat til dansk, og der foreligger en dansk manual. Programmet kan købes hos Pearson (www.pearsonassessment.dk). Kurset henvender sig til kliniske psykologer og psykiatere, der ønsker at anvende spørgeskemaet MCMI som personlighedstest som led i en diagnostisk evaluering. Program o Kort gennemgang af personlighedsforstyrrelser o Kort introduktion til Millons teorier og publikationer o Introduktion til spørgeskemametoden og alternativer til MCMI o MCMI III s konstruktion, administration og anvendelsesmuligheder o Fortolkning af MCMI III profiler Kurset er godkendt af Dansk Psykolog Forening. Kursusafgift kr. for medlemmer af IPTP, kr. for andre Deltagerantal max. 20 Tid Onsdag 4. juni 2014 kl Sted Underviser Store mødelokale, Aktivitetshuset, Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, Roskilde Professor, forskningschef, overlæge, ph.d. Erik Simonsen Tilmelding senest 1. maj til Dorit Mortensen, med angivelse af navn, adresse og evt. EAN-nummer og faktureringsadresse. NEWSLETTER 7 IPTP

8 Forskningsseminar med professor Arnoud Arntz Schema terapi for personlighedsforstyrrelser en præsentation af metode og evidens Schema Terapi (ST) er oprindeligt udviklet af Jeffrey Young og kolleger. Inden for de seneste år har metoden vundet stor succes i forhold til behandling af personlighedsforstyrrelser. Nogle betragter ST som en hybrid mellem psykodynamisk terapi og kognitiv terapi, idet der systematisk arbejdes med både indlæringshistorie, terapeut-patient relationen samt kognitive og oplevelsesorienterede teknikker på en så vidt muligt struktureret måde. ST er kendt for at stille skarpt på unikke karakterologiske problemer ved hjælp af Schemaer og Modes, i en facon der giver rigtig god mening for både patient og terapeut. Arnoud Arntz er professor ved Faculty of Psychology and Neuroscience ved Maastricht Universitet i Holland og leder for Experimental Psychopathology Unit ved Maastrict Community Mental Health Center i Maastricht. Han har særlig stor erfaring med eksperimentel undersøgelse af personlighedsforstyrrelser og Schema Terapi. Som den seneste overbygning inden for Schema Terapi har Arnoud Arntz været med til at udvikle Mode begrebet, hvilket har fået stor betydning for ST s fremgang. Aktuelt er han involveret i en af de mest omfattende undersøgelser af psykoterapi, hvilket indbefatter gruppebaseret-st for borderline patienter på tværs af fem lande. Arnoud Arntz er bl.a. forfatter til bøgerne Schema Therapy for Borderline Personality Disorder (2011) og Schema Therapy in Practice: An Introductory Guide to the Schema Mode Approach (2013). Tid Torsdag 27. marts 2014 kl Sted Store mødelokale, Aktivitetshuset, Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, Roskilde Deltagergebyr 400 kr. for medlemmer af IPTP, 500 kr. for andre. Deltagelse er gratis for ansatte i Psykiatrien Region Sjælland. Tilmelding senest 10. marts til Dorit Mortensen, med angivelse af navn, adresse og evt. EAN-nummer og faktureringsadresse. Deltagere optages efter først-til-mølle-princippet. NEWSLETTER 8 IPTP

9 Kursus i Child Attachment Interview (CAI) Child Attachment Interview (CAI) er baseret på Strange Situation Procedure (SSP) og Adult Attachment Interview (AAI). Testen vurderer børns tilknytningskompetencer. Formålet med kurset er at lære rationale og teknik for at bruge CAI som et redskab til vurdering af barnets tilknytningskompetence, omfattende undervisning i baggrund, administration og kodning af Child Attachment Interviews (www.annafreud.org). Målgruppe Psykologer, læger og forskere. Erfaring med at interviewe børn vil være en fordel ligesom et vist kendskab til tilknytningsteori, metoder eller forskning. Kurset foregår på engelsk. Underviser: Kursusafgift: Yael Shmueli-Goetz, Anna Freud Centre, London 7.500,00 kr. Tidspunkt: august 2014 (4 dage), alle dage kl Sted: Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, Roskilde Kontaktperson: Psykolog, ph.d. Ole Jakob Storebø, Tilmelding senest 15. marts til Dorit Mortensen på med oplysning om navn, adresse og evt. EAN-nummer og faktureringsadresse. Deltagerantal: max. 17 personer. Obs. - Kurset vil kun blive gennemført ved minimum 15 deltagere NEWSLETTER 9 IPTP

10 Kommende arrangementer juni 2014 afholder Society for Psychotherapy Research (SPR) sin årlige internationale konference i København på Center for Sundhed og Samfund, Københavns Universitet. SPR organiserer psykoterapiforskere fra hele verden, og konferencen er en enestående mulighed for at opleve de mest prominente forskere på feltet præsentere deres nyeste forskningsresultater. Tilmelding sker på konferencens hjemmeside hvor der også kan findes yderligere oplysninger. Stig Poulsen Forskningsseminar med Carla Sharp I september 2014 har IPTP i samarbejde med Psykiatrisk Forskningsenhed i Region Sjælland planlagt et forskningsseminar med Carla Sharp, der er Associate Professor og leder af laboratoriet for udviklingspsykologisk psykopatologi ved Houston University, Texas, USA. Carla Sharp er internationalt anerkendt for sin forskning i personlighedsforstyrrelser, herunder assessment, hos børn og unge, og må betragtes som en af de mest prominente inden for dette felt. Videre har hun forsket og publiceret om mentalisering og social-kognition ud fra et udviklingspsykopatologisk perspektiv. På forskningsseminaret vil Carla Sharp give os et overblik over sin forskning med særligt fokus på udviklingen af personlighedsforstyrrelser hos børn og unge. Mickey Kongerslev NEWSLETTER 10 IPTP

11 Highly recommended Under denne rubrik bringer vi et udpluk af den forskning der bedrives vedrørende personlighed og psykopatologi i almindelighed, og personlighedsforstyrrelser i særdeleshed. Der vil ofte være særlig fokus på danske bidrag til genstandsområdet. Psykopatologi Storebø, O.J., & Simonsen, E. (2013). Is ADHD an early stage in the development of borderline personality disorder. Nordic Journal of Psychiatry, E-pub 11 Oct (doi: / ) Denne reviewartikel giver en oversigt over forskningen i sammenhæng mellem ADHD og borderline personlighedsforstyrrelser. På denne baggrund konkluderer forfatterne, at der synes at være særligt belæg for, at ADHD enten er et tidligt stadie i udviklingen af borderline personlighedsforstyrrelse, eller at de to lidelser deler en genetisk og miljømæssig ætiologi. Psykoterapi Poulsen, S., Lunn, S., Daniel, S.I., Folke, S., Mathiesen, B.B., Katznelson, H., & Fairburn, C.G. (2013). A randomized controlled trial of psychoanalytic psychotherapy or cognitive-behavioral therapy for bulimia nervosa. American Journal of Psychiatry, E-pub Nov 26 (doi: /appi.ajp ) I denne randomiserede kliniske undersøgelse sammenligner forskergruppen fra Psykologisk Institut ved Københavns Universitet effekten af kognitiv adfærdsterapi versus psykodynamisk terapi ved behandling af bulimi. Undersøgelsen viser at den kognitive adfærdsterapi gav størst behandlingseffekt, men påviser også at det fortsat er vigtigt at udvikle bedre psykoterapeutiske behandlingsprogrammer målrettet bulimi. Bøger Lorentzen, S. (2013). Group analytic psychotherapy: Working with affective, anxiety and personality disorder. London: Routledge. Nielsen, J. & Sørensen, P. (red.) (2013). Brug Gruppen: Psykodynamisk gruppeterapi. København: Hans Reitzels Forlag. Den første bog er forfattet af den norske gruppeanalytiker og psykoterapiforsker S. Lorentzen, og omfatter en koncis beskrivelse af principperne for gruppeanalytisk behandling af eksempelvis personlighedsforstyrrelser. Den anden er baseret på danske forfattere og giver en omfattende indføring i og overblik over moderne psykodynamisk gruppeterapi, med et solidt fokus på klinisk praksis. Mickey Kongerslev NEWSLETTER 11 IPTP

12 Kalender 45th Annual Meeting of the Society for Psychotherapy Research, June 2014, Copenhagen, Denmark, 3rd International Congress on Borderline Personality Disorder and Allied Disorder, October 2014, Rome, Italy, 9th European Congress on violence in clinical psychiatry, October 2015, Crowne Plaza Copenhagen Towers, Copenhagen, Denmark; NEWSLETTER 12 IPTP

13 Fornyelse af medlemskab/kontingent Det er nu tid til fornyelse af medlemskab for Årskontingentet er fortsat 400,00 kr. Kontingent bedes indbetalt senest 1. april Beløbet overføres til Danske Bank, reg.nr kontonr med tydelig angivelse af navn og evt. medlemsnummer. Kontakt mig, hvis du ønsker at få tilsendt girokort: Dorit Mortensen NEWSLETTER 13 IPTP

14 Kontaktpersoner/bestyrelse Professor, forskningschef, overlæge, ph.d., dr.h.c., Erik Simonsen (formand for bestyrelsen) Psykiatrisk Forskningsenhed, Toftebakken 9, 4000 Roskilde tlf Lektor, cand.psych., ph.d. Birgit Bork Mathiesen (næstformand) Universitetsklinikken, Øster Farimagsgade 2A, 1353 København K tlf Overlæge, forskningslektor Ulrik Haahr Kompetencecenter for debuterende psykose, Psykiatrien Roskilde, Smedegade 10-16, 4000 Roskilde tlf Centerchef, overlæge, ph.d. Per Sørensen Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Stolpegårdsvej 20, 2820 Gentofte Cand.psych. Mickey Kongerslev Psykiatrisk Klinik, Havnevej 5, 4000 Roskilde tlf Overlæge Torben Heinskou Psykiatrisk Center Stolpegård, Stolpegårdsvej 20, 2820 Gentofte tlf Lektor, cand.psych., ph.d. Morten Hesse Center for Rusmiddelforskning Seniorforsker, cand.psych., ph.d. Liselotte Pedersen (ansv. Newsletter) Psykiatrisk Forskningsenhed, Toftebakken 9, 4000 Roskilde tlf Sekretær Dorit Mortensen Psykiatrisk Forskningsenhed, Toftebakken 9, 4000 Roskilde tlf el NEWSLETTER 14 IPTP

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Juli 2009 38/09 Orientering fra formanden... 3 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling 22. april 2009... 4 Årsberetning... 5 Kontingent... 7 6. Millon seminar: Professor James P. Choca... 8 Kurser

Læs mere

34/07 IPTP, Smedehus Zealand Region Psychiatry Roskilde 10-16 Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45) 4732 7775 e-mail rfdm@ra.dk www.iptp.

34/07 IPTP, Smedehus Zealand Region Psychiatry Roskilde 10-16 Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45) 4732 7775 e-mail rfdm@ra.dk www.iptp. Juli 2007 34/07 Orientering fra formanden... 3 Kontingent... 4 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling... 4 Årsberetning... 6 Årsregnskab... 8 Seminarer og kurser... 9 4. Millon seminar... 9 Forskningsseminar...

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP v/ sekretær Lotte Dehli Nordre Frihavnsgade 65, 1.th 2100 København Ø www.dpsp.dk DPSP v/ sekretær Lotte Dehli Nordre Frihavnsgade 65, 1.th 2100 København Ø www.dpsp.dk DPSP Update Januar 2015 Kære

Læs mere

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17 1 1. FORMANDENS BERETNING... 3 1.1 DPS struktur... 3 1.2 Medlemmer... 3 1.3 Medlemsmøder... 4 1.4 Bestyrelsen pr. 1. januar 2013... 4 1.5 Bestyrelsens arbejde 2012... 4 1.5.1 Bestyrelsesmøder... 4 1.5.2

Læs mere

RAPPORT. 3-årige forskningsplaner for det prioriterede område: Personlighedsforstyrrelser

RAPPORT. 3-årige forskningsplaner for det prioriterede område: Personlighedsforstyrrelser RAPPORT 3-årige forskningsplaner for det prioriterede område: Personlighedsforstyrrelser 2012 Arbejdsgruppe Seniorforsker, ph.d. Rune Andersen, psykolog Mickey Kongerslev, overlæge Kirsten Aaskov Larsen,

Læs mere

K 2014 URSER & KONFERENCER

K 2014 URSER & KONFERENCER 2014 KURSER & KONFERENCER Velkomst Trænger du til faglig inspiration? n Hvordan fremmer vi et aktivt liv for mennesker med demens? n Hvad gør vi, når diagnosen er svær at stille? n Og hvordan implementerer

Læs mere

nr. 1 2013 ..se bagsiden..

nr. 1 2013 ..se bagsiden.. nr. 1 2013..se bagsiden.. Om Isaac-Danmark Formand: Sissel Madsen Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, Odense Tlf.: 63 14 05 67 e-mail: sissel.madsen@soc.regionsyddanmark.dk CVR nr. 29948445

Læs mere

4. juni 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. Ude hos børnene

4. juni 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. Ude hos børnene 10 4. juni 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening Ude hos børnene Der spurtes på hospitalet. Tre psykologer på en børneafdeling ser det som en af deres opgave at danne modvægt til den herskende travlhedskultur.

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP SOMMERBREV JUNI 2008

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP SOMMERBREV JUNI 2008 DPSP SOMMERBREV JUNI 2008 1 DPSP UPDATE Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer Her har du de nyeste informationer om Selskabets udvikling og kommende aktiviteter. DPSP har nu 1295

Læs mere

angst og misbrug Læger skal gøre en forskel Psykiatri i verdensklasse Indkaldelse til generalforsamling Web-program til panikangste

angst og misbrug Læger skal gøre en forskel Psykiatri i verdensklasse Indkaldelse til generalforsamling Web-program til panikangste Nr. 24 april 2009 www.angstforeningen.dk Foto: Noël Zia Lee (flickr/cc) Tema: angst og misbrug Læger skal gøre en forskel Psykiatri i verdensklasse Indkaldelse til generalforsamling Web-program til panikangste

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2015

KURSER & KONFERENCER 2015 URSER & ONFERENCER 2015 VELKOMST Styrk din faglige viden om demens Kære læser Vi er stolte over at kunne præsentere kurser, temadage og konferencer for 2015. Vi har sammensat et spændende program, som

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

angstlidelser Fløjkrig mellem KAT og Freud Ny forskning i panikangst Undersøgelsesgaranti smuldrer Ny paraplyforening

angstlidelser Fløjkrig mellem KAT og Freud Ny forskning i panikangst Undersøgelsesgaranti smuldrer Ny paraplyforening Foto: Konstantin Binder/Wikimedia Commons (GNU Free Documentation) Nr. 21 juli 2008 www.angstforeningen.dk Tema: ADHD og angstlidelser Fløjkrig mellem KAT og Freud 8 Ny forskning i panikangst 11 Undersøgelsesgaranti

Læs mere

KOK - specialuddannelse i opsporing og behandling af spiseforstyrrelser

KOK - specialuddannelse i opsporing og behandling af spiseforstyrrelser Projektbeskrivelse KOK Februar 2008 KOK - specialuddannelse i opsporing og behandling af spiseforstyrrelser Et nationalt uddannelsesprogram i Danmark. KOK - Koordinering, Opkvalificering, Kvalitetssikring.

Læs mere

I en sal på hospitalet

I en sal på hospitalet 14 14. august 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening I en sal på hospitalet Svend Aage Madsen er leder af Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning på Rigshospitalet. Her leverer man psykologiske

Læs mere

DOS BULLETIN WWW.ORTOPAEDI.DK

DOS BULLETIN WWW.ORTOPAEDI.DK DOS BULLETIN OKTOBER 2012 41. ÅRGANG FORORD.........................................................3 DOS KONGRESSEN 2012 - OVERSIGT...................................5 LISTE OVER UDSTILLERE.............................................6

Læs mere

Ærede forsamling. De helt små. Det er reformtider. Når de voksne slås

Ærede forsamling. De helt små. Det er reformtider. Når de voksne slås 9. marts 2012 66. årgang Dansk Psykolog Forening 5 Ærede forsamling Om 14 dage holder Dansk Psykolog Forening generalforsamling. På de følgende sider præsenterer kandidaterne sig. Side 3 De helt små Vi

Læs mere

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Nr. 113. oktober 2011. 19. årgang DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Modul 5-studerende giver

Læs mere

PSYKOLOG NYT EFTERSPØRGSEL! Der kaldes på psykologer som aldrig før. Men kaldes der for meget, og er psykologerne selv med i koret?

PSYKOLOG NYT EFTERSPØRGSEL! Der kaldes på psykologer som aldrig før. Men kaldes der for meget, og er psykologerne selv med i koret? PSYKOLOG NYT 3. maj 2007-61. årgang - Dansk Psykolog Forening 8 EFTERSPØRGSEL! Der kaldes på psykologer som aldrig før. Men kaldes der for meget, og er psykologerne selv med i koret? Side 3 PSYKOLOG NYT

Læs mere

Nyt målprogram tiltrådt

Nyt målprogram tiltrådt Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening DKF ÅRSMØDE 2010 Nyt målprogram tiltrådt NYT NIKKB NYT Kæmpe praksisprojekt sat i gang Kiropraktorfonden Rekordbevilling til efteruddannelse NR.6

Læs mere

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom ISSN 1901-1717 nr. 2 juni 2014 26. årgang A redaktionen Den gode historie annoncesalg Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A 5540 Ullerslev Telefon 70 70 12 25 kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 E-mail: info@danskbladservcie.dk

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2013

KURSER & KONFERENCER 2013 2013 KURSER & KONFERENCER Velkomst Viden skal omsættes til handling Hvad gør vi, når hr. Hansen med demenssymptomer har et stort alkoholforbrug? Hvordan hjælper vi bedst personen med Huntingtons sygdom?

Læs mere

nr. 1+2 2012 Indhold ISAAC nyt 2012 1+2 Side 1

nr. 1+2 2012 Indhold ISAAC nyt 2012 1+2 Side 1 nr. 1+2 2012 Indhold Om Isaac-Danmark... 2 Sissel Summer... 3 Redaktørens hjørne... 3 Bestyrelsesarbejdet... 4 UPS... 5 Referat af generalforsamling... 6 Bestyrelsens beretning for 2011... 7 ISAAC konferencen

Læs mere

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER BILAG - DEL I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER 2012 Bilagsfortegnelse Bilag 1. Den nordiske overenskomst og EU-direktiv 2005/36/EF 3 Bilag 2. Udvikling i antal

Læs mere

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet Årsrapport 2014 År 1: Opstart og strategiarbejde Indhold FORORD 4 INNOVATIONSSTRATEGI FOR ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

Læs mere

Sjælen på tastaturet. Et fagligt løft. Mødet med krænkeren. Man deler da børn

Sjælen på tastaturet. Et fagligt løft. Mødet med krænkeren. Man deler da børn 11. november 2011 65. årgang Dansk Psykolog Forening 19 Sjælen på tastaturet Terapi via internettet rykker. Et engelsk terapiprogram er lige nu under oversættelse og ikke mindst kulturel tilpasning til

Læs mere

9. oktober 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Job og identitet

9. oktober 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Job og identitet 18 9. oktober 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening Job og identitet Jobbet har en afgørende betydning for os, og det er her, vi finder en stor del af vores identitet. Men hvad hvis vi mister jobbet?

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere