ACT Danmark & ACT Klinikken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ACT Danmark & ACT Klinikken"

Transkript

1 præsenterer 2 årig efteruddannelse i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) This is an exemplary program, with excellent workshop leaders and the kind of follow through that can make a permanent difference in your practice. Highly recommended. - Steven Hayes

2 præsenterer 2 årig efteruddannelse i Acceptance and Commitment Therapy ACT Danmark og ACT Klinikken arrangerer en 2 årig efteruddannelse i Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Sted: Det Færøske Hus, Vesterbrogade 17, København Alle dage kl. 9:00-16:00 Gebyr for uddannelsen: ,- Dkr. inkl handouts samt forplejning. Faktura sendes fra ACT Klinikken. Det vil være muligt at delbetale. Ønsker herom angives ved tilmelding. Program 21 April 2015: ACT Primer v/ole Taggaard Nielsen (Danmark) & Rikke Kjelgaard (Sverige) Målgruppe: uddannelsen er for personer som er cand.psych., cand.pæd.psych., mag.art. i psykologi, psykiater, læge, praktiserende læge eller har en anden relevant akademisk baggrund. Den målretter sig mod personer der beskæftiger sig med psykoterapi i praksis. Der er ligeledes enkelte pladser (max. 25 %) som kan tilbydes professionelle behandlere af anden faglig baggrund efter en konkret vurdering April 2015: ABC of Human Behavior and Relational Frame Theory for Clinicians v/niklas Törneke (Sverige) Samtlige undervisere og supervisorer på uddannelsen er ACBS godkendte ACT trænere. 1-3 September 2015: The Compassionate and Vital Life: Using ACT for Change v/robyn Walser (USA) Godkendelser: uddannelse og supervision er godkendt i psykologernes specialistuddannelse under specialiseringsmodulet Retning: kognitiv/adfærdsterapeutisk. Et længerevarende samlet uddannelsesforløb skal ud over undervisning i teori og metode også omfatte supervision af terapeutisk arbejde, således at der sker et aktivt arbejde med den egentlige tilegnelse af den terapeutiske kunnen. Dette skal ske i et omfang af mindst 60 timer. Altså skal en del at det samlede antal supervisionstimer være indhentet i tilknytning til undervisningen i teori og metode i et længerevarende uddannelsesforløb. De 60 timers supervision kan tilkøbes i en supervisionspakke (se under supervision) Januar 2016: ACT Skill Building and Case Conceptualization v/kelly Wilson (USA) Maj 2016: Brief Interventions for Radical Change: Principles and Practice of Focused ACT v/kirk Strosahl (USA), Patricia Robinson (USA) & Thomas Gustavsson (Sverige) 20 September 2016: Opsamlingsdag v/ole Taggaard Nielsen (Danmark) & Rikke Kjelgaard (Sverige) 6-7 December 2016: ACT intervention forstærket af principper fra Funktionel Analytisk Psykoterapi (FAP) v/benjamin Schoendorff (Canada) 24 Januar 2017: ACT Recap and method training V/Ole Taggaard Nielsen (Danmark) & Rikke Kjelgaard (Sverige) Tilmeldingsfrist: 1/ Ret til ændringer forbeholdes. 2

3 Uddannelsen strækker sig over 2 år med i alt 96 timers undervisning fordelt på 16 undervisningsdage. Der tilbydes endvidere 60 timers supervision (købes separat). Yderligere information får du ved henvendelse til: Rikke Kjelgaard på tlf / eller Ole Taggaard Nielsen på tlf / 3

4 Om ACT Acceptance and Commitment Therapy Acceptance and Commitment Therapy (ACT) er en evidensbaseret psykoterapi udviklet i USA af Steven Hayes, Kelly Wilson og Kirk Strosahl (1999) og placeres blandt 3. generation kognitiv adfærdsterapi. ACT er en kontekstuel terapeutisk retning med fokus på accept frem for kamp mod lidelse. I ACT ses denne kamp som en del af selve lidelsen. I ACT ses der en genopdagelse og præcisering af de adfærdsterapeutiske komponenter, og på det kognitive område en forskydning af interessen fra hvad klienten tænker til klientens forhold til tænkning. I stedet for at forsøge at ændre belastende tanker og følelser, vil man i ACT have fokus på at udvikle en accepterende og ikke-dømmende holdning til alle indre oplevelser herunder de uønskede. I ACT vægtes bevidst nærvær blandt andet fordi at konsekvenserne af individets adfærd bliver tydelige og således kan forme individets adfærd i en effektiv retning. Som en hjælp til at møde tidligere undgåede, ubehagelige og uønskede indre oplevelser arbejdes der med forskellige former for accept- og mindfulness færdigheder og medfølelse. Forankret i den adfærdsterapeutiske tradition handler ACT også om adfærdsmæssige forandringer så et vitalt liv baseret på egne, personlige valgte livsværdier udleves. Det eksistentielle fokus på identifikation af livsværdier og adfærdsmæssige skridt i forlængelse af disse tilbyder en ny vej ud af den psykologiske lidelse. ACT er den eneste vestlige psykoterapi, som er udviklet i forbindelse med et eget grundforskningsprogram. ACT er baseret på Relational Frame Theory (RFT) som er en adfærdsanalytisk teori baseret på 20 års sprog- og kognitionsforskning og en af de mest undersøgte adfærdsanalytiske teorier om menneskelig adfærd. RFT peger på, at selvom menneskets særlige evne til sprog herunder tænkning har mange fordele, så har den samtidig potentialet til at være kilde til menneskelig lidelse. I ACT er der fokus på at udvikle et funktionelt forhold til tænkning, således at tænkning holdes lettere i områder af livet hvor den skaber unødig lidelse. Den verdensomspændende interesse for ACT/RFT modellen understøttes af en større forskningsmæssig indsats. Effekten ved ACT interventioner er blevet demonstreret i mere end 50 randomiserede og kontrollerede undersøgelser (RCT) i forhold til forskellige kliniske og ikke-kliniske grupper. ACT har vist sig effektiv ved en lang række problemstillinger såsom angst (herunder OCD), depression, psykose, spiseforstyrrelse, traumer, afhængighed, kroniske smerter og arbejdsrelateret stress. ACT har ligeså vist sig som en særdeles nyttig selvhjælpsstrategi for personer med kroniske sygdomstilstande f.eks. diabetes og epilepsi. Oplevelsesorienteret undgåelse (undgåelse af indre private begivenheder såsom tanker og følelser) er centralt i manglende psykologisk fleksibilitet og opfattes til stadighed som en generel risiko faktor med implikationer for den menneskelige funktionsevne. Som en følge heraf anvendes ACT som befordring og videreudvikling af (normal)funktion f.eks. i skoler, arbejdspladser, organisationer og ved sportslige præstationer med videre. 4

5 Fokus på fordybelse og træning Formål Formålet med efteruddannelsen er at give en teoretisk og praktisk indføring og træning i Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Efteruddannelsen er designet til at takle de mange lag, der er i at udøve ACT i praksis. Uddannelsen vil overordnet set give deltagerne ACT terapeutiske færdigheder og kunnen samt øge egen personlig villighed og sans for medfølelse som ACT terapeut. Målet er at etablere en sammenhæng, der giver en indlæringsoplevelse, der gør, at deltagerne virkelig får ACT ind under huden med et fokus på sammenhæng og integration i den praktiske hverdag. Uddannelsen retter sig mod intervention i forhold til voksne. Den 2 årige uddannelse er en videreudvikling af vores 1 årige uddannelse i ACT som har kørt i flere år i træk. Undervisningsformer Uddannelsen er didaktisk samt deltagelse i og overværelse af rollespil samt træning i terapeutiske færdigheder. Der inviteres til at arbejde med personligt materiale. Særlig omtanke er lagt på at finde den rette balance mellem oplevelsesorienterede øvelser og didaktisk undervisning. ACT vægter i sagens natur det oplevelsesorienterede højt i erkendelse af, at det er vanskeligt at opløse overdreven sproglig involvering med sprog. Med oplevelsesorienterede øvelser søger man at opnå øget adgang til den ikke-logiske, følte fornemmelse af bevidsthed. På uddannelsen vil man sikre, at den oplevelsesorienteret viden knyttes til ACT teori og model, så sammenhængen tydeliggøres for deltagerne. Der undervises hovedsageligt på engelsk. Evaluering af uddannelsen Under uddannelsen opfordres deltagerne til løbende at udfylde et ACT Kerne Kompetence Skema. Skemaet beskriver ACT konsistent terapeutisk adfærd og er udformet for at hjælpe deltagere med at lære mere om ACT og for at tydeliggøre hvilke processer der arbejdes med. Deltagerne opfordres således til løbende at evaluere sine ACT færdigheder samt udviklingen af disse. Supervision Der tilbydes 60 timers supervision i gruppe i forhold til retningslinierne for supervision. Supervisionen er fordelt på 10 dage. Der tilbydes 60 timers supervision i gruppe i forhold til retningslinierne for supervision. Supervisionen er fordelt på 10 dage. Supervisor er autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi, godkendt supervisor og ACBS godkendt ACT Træner Ole Taggaard Nielsen. Gæste supervisorer er phd Robyn Walser og speciallæge i psykiatri Niklas Törneke. 5

6 Optagelseskriterier Uddannelsen er for personer som er cand.psych., cand.pæd.psych., mag.art. i psykologi, psykiater, læge, praktiserende læge eller har en anden relevant akademisk baggrund. Den målretter sig mod personer der beskæftiger sig med psykoterapi i praksis. Der er ligeledes enkelte pladser (max. 25 %) som kan tilbydes professionelle behandlere af anden baggrund efter en konkret vurdering. 6

7 Indhold 21. april 2015: ACT Primer v/ole Taggaard Nielsen (Danmark) og Rikke Kjelgaard (Sverige) tatet af nyere eksperimentelle data vedrørende det menneskeligt sprog og kognition. Teorien som summerer disse data og som udgør det teoretiske fundament i ACT er Relational Frame Theory (RFT). Denne teori har fokus på det område som længe har været det fremstående inden for kognitiv terapi ud fra en anden vinkel end informations processerings perspektivet. ACT Primer vil indeholde følgende: 1-3. september 2015: The Compassionate and Vital Life: Using ACT for Change v/robyn Walser (USA) Praktisk information og præsentation af efteruddannelsen Dagene har følgende mål: Præsentation af undervisere og deltagere At deltagerne bliver i stand til at beskrive hvorledes oplevelsesorienteret undgåelse har en psykopatologisk effekt Hvordan man får mest muligt ud af sit uddannelsesforløb ACT som en del af det nyere kognitive paradigme At deltagerne bliver i stand til at beskrive hvorledes det menneskelige sprog spiller en rolle i lidelse og påvirker vores forhold til indre private oplevelselser Evaluering af terapeutiske forløb ved hjælp af ACT Core Competency Scale At deltagerne bliver i stand til at beskrive hvorledes mindfulness er relateret til ACT april 2015: ACBs of Human Behavior and Relational Frame Theory for Clinicians v/niklas Törneke (Sverige) Dagene vil indeholde følgende: At deltagerne bliver i stand til at beskrive de væsentlige terapeutiske strategier i ACT At deltagerne vil opnå færdigheder i hver af de seks ACT processer og har lejlighed til at praktisere disse. Indføring i adfærdsterapeutiske principper Indføring i funktionel kontekstualistisk teori om sprog og tænkning Relational Frame Theory (RFT) CBT er betegnelsen for en række behandlingsmodeller der har meget tilfælles og som er et møde mellem klassisk adfærdsterapi og kognitiv terapi. Inden for CBT er der imidlertid stadig en spænding mellem disse to traditioner. Klassisk adfærdsterapi bygger på grundlæggende principper om operant og respondent indlæring mens kognitiv terapi bygger på informations processeringsteori, som har domineret udviklingen af CBT inden for de sidste 30 år. Fokus har særligt været på Tankens kraft. Inden for de sidste 10 år har den mere adfærdsterapeutiske del af CBT imidlertid fået større opmærksomhed. Dette gør sig også gældende for nyere teoretiske strømninger. Et vigtigt eksempel på dette er ACT. Denne moderne form for adfærdsterapi er resul januar 2016: ACT Case Conceptualization v/kelly Wilson (USA) Dagene har følgende mål: Indføring i diagnostik ud fra ACT modellen og træning af færdigheder Oplevelsesorienteret Sagsformulering Intro to the Hexaflex Diagnostic and Skill Building We will begin with an introduction to the hexaflex model of diagnoses, assessment, and treatment. This fully dimensional model allows clinicians to examine psychological difficulties across a wide range of presentations. After our orientation, we will 7

8 spend the balance of our time on a series of experiential and skill building exercises. Initial exercises are completed in dyads and foursomes and the results are processed within the smaller group and in the larger group as a whole. We begin with relatively simple tasks aimed at illuminating core ACT processes. We will then move to more complex iterations of these exercises that will include increasingly challenging content and also increasingly complex tasks for the participants. In early exercises discriminating vital versus nonvital and avoidance versus values-based interactions will be learned. Through successive iterations we will make these discriminations in ourselves, then in our exercise partners, then, eventually, we will make these discriminations while coaching our partners. Finally, we will move to experiential client roleplays that are extremely close to actual clinical interactions. These role plays produce conditions that mirror psychotherapy interactions with great precision while allowing us to stop action and examine ACT processes in flight. At træne kortevarende tilgange til udredning Experiential Case Conceptualization Using the Hexaflex Functional Dimensional Experiential Interview. Vi standser i fællesskab op og gør status over de væsentlige ACT pointer der er blevet præsenteret og bruger dagen til møde de forskellige behov som deltagergruppen måtte have for repetition, spørgsmål/svar, træning etc. At træne sagsformulering At tilrettelægge effektive interventioner med henblik på at øge klientens åbenhed, bevidsthed og engagement i hans/hendes liv Træne interventioner og redskaber som kan fungere med mange forskellige typer klienter i mange former for behandlingsmæssige sammenhænge Finally, we will explore experiential case conceptualization skills. There is a problem with case conceptualization. While necessary, case conceptualization is just too conceptual. Case conceptualization can take us out of direct moment-by-moment interaction with the client. We will use experiential our role plays to generate case conceptualizations that can orient us to the work without losing contact with the most human and humane aspects of ACT. We will use components of the Hexaflex Functional Dimensional Experiential Interview from Mindfulness for Two in our work on case conceptualization. 20. september 2016: Opsamlingsdag v/ole Taggard Nielsen (Danmark) & Rikke Kjelgaard (Sverige) 6-7. december 2016: ACT intervention forstærket ved hjælp af principper fra Funktionel Analytisk Psykoterapi (FAP) v/benjamin Schoendorff (Canada) Dagene har følglende mål: At lære at anvende Matrix modellen og præsentere den for klienter This workshop will contain significant use of mindfulness and present-moment focused work. Although formal mindfulness meditation practice is not necessarily emphasized in ACT, mindfulness processes are central to the work. These exercises will show how we can bring the values directed, present moment focus directly into clinical interactions what I have sometimes called mindfulness for two. The work is densely experiential and requires persistent attention and participation. Genkende og kunne forstærke de fire kliniske relevante diskriminationer At lære at udvikle dybere og mere autentiske terapeutiske relationer ved hjælp af FAP redskaber og for at forstærke ACT processer At lære at konceptualisere sager i samarbejde med klienter maj 2016: Brief Interventions for Radical Change: Principles and Practice of Focused ACT v/kirk Strosahl (USA), Patricia Robinson (USA) & Thomas Gustavsson (Sverige) Dagene har følgende mål: At lære at interviewe klienter med klarere fokus Functional Analytic Therapy (FAP) er udviklet af Robert Kohlenberg og Mavis Tsai og placeres blandt tredje bølge adfærdsterapi. FAP kan anvendes som en selvstænding terapeutisk retning men er i de senere år særligt blandt ACT terapeuter blevet brugt som en slags supercharger af ACT interventionen. FAP har sit fokus på den terapeutiske relation og anvender denne som det forandrende element. FAP giver klinikere konkrete og praktiske redskaber der sigter mod at skabe dybe, helende og transformerende relationer imellem terapeut og dennes klienter herunder også mere udfordrende klienter. Træningen retter sig mod deltagere der er bekendt med ACT som 8

9 ønsker at skærpe deres in-session fleksibilitet. Særlig opmærksomhed gives til de klienter, som deltageren finder vanskelige. De fire diskriminationer trænes, hvor FAP peger på disse som strategier der øger den kliniske sensitivitet og effektivitet og støtter klienten i at udvikle og udvide adfærdsmæssige repertoirer i overensstemmelse med de centrale og personlige værdier. Via arbejde i mindre grupper vil deltageren lære at observere og forstærke selv de mindste tegn på psykologiske fleksibilitet hos klienter. Der anvendes oplevelsesorienterede øvelser for at lære at bruge FAP redskaber og den særlige Matrix model indgår med henblik på at integrere de ACT færdigheder deltageren besidder på ubesværet vis. Det har længe været Rikke Kjeldgaards og Ole Taggaard Nielsens ønske at kunne præsentere Benjamin Schoendorff og hans særlige FAP/ACT tilgang på ACT uddannelsen i Danmark. Benjamin Schoendorff har netop publiceret dette arbejde i en bog. 24. januar 2017: ACT Recap and Method Training v/ole Taggaard Nielsen (Danmark) & Rikke Kjelgaard (Sverige) Dagen har følgende mål: Repetition af teori Træning og øvelser Evaluering Opsummerende og med mulighed for at træne forskellige ACT teknikker med direkte supervision. Afslutningsvis arbejdes der med rollespil med udfordrende klienter med henblik på at øge fleksibiliteten i behandlerrollen. 9

10 Undervisere Ole Taggaard Nielsen Ole Taggaard Nielsen er autoriseret psykolog, godkendt specialist og supervisor i psykoterapi af Dansk Psykolog Forening samt godkendt supervisor og vejleder i psykoterapi af Dansk Psykiatrisk Selskab. ACBS Peer reviewed ACT Trainer. Indehaver af ACT Klinikken. Siden 2008 har Ole specialiseret sig i ACT og er medforfatter til den første danske introduktionsbog til terapien. Har været træner og co-tæner på en række ACT workshops i ind- og udland. I 2011 var han co-chair på verdenskongressen i ACT i Italien. Rikke Kjelgaard Rikke Kjelgaard er autoriseret psykolog og ACBS Peer Reviewed ACT Trainer. Indehaver af ACT Danmark. Rikke har specialiseret sig i ACT siden 2006 og er medforfatter til den første danske introduktionsartikel om ACT. Rikke har været træner og cotrainer på en lang række ACT workshops i Danmark og Sverige samt på den internationelle arena. Rikke arbejder klinisk med ACT samt med undervisning, metodeimplementering og metodetræning i behavioristisk psykoterapi og ACT. Niklas Törneke Niklas Törneke er speciallæge i psykiatri, specialist i psykoterapi og supervision. Han bor og arbejder i Kalmar i Sverige. Han har arbejdet med ACT i sit eget kliniske virke siden 1998 og har undervist i ACT og RFT i hele verden de sidste ti år. Han er medforfatter til den populære bog Adfærdens ABC og er aktuel med bogen Leaning RFT, som udgives på dansk til efteråret Niklas Törneke har udmærket sig ved en særlig evne til at gøre RFT tilgængelig og har anskueliggjort det værdifulde af indsigt i RFT i forhold til den anvendte psykoterapi. Robyn Walser Robyn D. Walser, Ph.D., is a psychologist who works as a consultant, workshop presenter, and therapist in her private business, TL Consultation Services. She also works at the National Center for PTSD in the Veterans Affairs Palo Alto Health Care System in California. She received her doctorate in clinical psychology from the University of Nevada, Reno, and has clinical and research expertise in traumatic stress, substance abuse, and acceptance and commitment therapy (ACT). She is an internationally recognized trainer in ACT and has co-authored journal articles, book chapters, and two books on this intervention. Kelly Wilson Kelly G. Wilson, Ph.D., is an Associate Professor of psychology at the University at Mississippi. He is Past President of the Association for Contextual Behavioral Science, Representative-at-Large of the Society for a Science of Clinical Psychology, and is one of the co-developers of Acceptance and Commitment Therapy. Dr. Wilson received his B.A. Summa Cum Laude from Gonzaga University and his Ph.D. at the University of Nevada, Reno. He joined the faculty at the University of Mississippi in 2000 where he established the Mississippi Center for Contextual Psychology. Dr. Wilson has devoted himself to the development and dissemination of ACT and its underlying theory and philosophy for the past 20 years, publishing 36 articles, 27 chapters, and 5 books including Acceptance and Commitment Therapy: An Experiential Approach to Behavior Change and his most recent Mindfulness for Two: An Acceptance and Commitment Therapy Approach to Mindfulness in Psychotherapy. He has central interests in the application of behavioral principles to understanding topics such as purpose, meaning and values, therapeutic relationship, and present moment focused work. Dr. Wilson has presented workshops in 19 countries, and has participated as co-investigator in a wide range of research projects in the U.S., Sweden, Romania, and the United Kingdom. Kirk Strosahl Kirk Strosahl Ph.D. is currently principal and consultant for the Mountainview Consulting Group Inc., a firm specializing in providing consultation, program implementation and training services for health care systems seeking to integrate behavioral health 10

11 and primary medical services and/or develop effective methods for collecting and using clinical outcome data. Dr. Strosahl obtained his Ph.D. in Clinical Psychology from Purdue University in Until 1984, he was a faculty member at the Department of Psychology, University of Washington, where he published numerous articles on, and gained national recognition for, his innovative approaches to the assessment and treatment of suicidal patients. He joined Group Health Cooperative in 1984 and served as the Research and Evaluation Manager for the Division of Behavioral Health Services until his departure in During his tenure at Group Health, Dr. Strosahl was the primary architect of a pioneering effort to integrate behavioral health providers into primary care medicine settings in a multi-site delivery system serving over 400,000 consumers. He participated in several studies looking at the clinical and cost results of integrated care services. Dr Strosahl has consulted extensively with both public and private health and mental health care systems on the design and implementation of clinically effective models integrative behavioral care. His major projects include the Adult Primary Care Project of Kaiser Permanente Northern California, the United States Air Force Behavioral Health Optimization Program, the United States Navy Behavioral Health Integration Program and the Veteran?s Administration Service Network-Region 2 Project. He is also the lead consultant for the HRSA Bureau of Primary Health Care, Managed Care Technical Assistance Program, and has helped community health centers across the nation to design and implement primary care behavioral health integration programs. Dr. Strosahl is the author of numerous articles on the subjects of primary care behavioral health integration, outcome assessment in behavioral health and the use of practice guidelines and other empirically based methods in clinical practice. He has also co-authored books on the clinical treatment of the suicidal patient and Acceptance and Commitment Therapy. Thomas Gustavsson Thomas Gustavsson is a clinical psychologist and is also working with behavioral management in leadership and organizations. His work is based in modern forms of ABA. The last 7 years he has been working with implementation of clinical models of ACT and behavior therapy in psychiatry and the social services. One of the features that have been highly searched for is ACT in groups with a diverse population (transdiagnostic group therapy). Another form of group therapy based on ACT for self harming behaviors have been evaluated with the University of Stockholm in a RCT in a clinical setting. Another type of work is training and supervision in contemporary behavior therapys. He is a coauthor of Brief Interventions for Radical Behavior Change: Principles and Practice for Focused Acceptance and Commitment Therapy. Benjamin Schoendorff Psychologist, Researcher, clinician, trainer and writer in the field of contextual therapies, specializing in Acceptance and Commitment Therapy and Functional Analytic Psychotherapy. Director at Contextual Psychology Institute, Université du Québec à Montréal, Fernand-Séguin research Centre, Montreal. ACBS ACT Trainer. FAP Trainer. Benjamin has published books and chapters about ACT and FAP in French. He has trained with Mavis Tsai & Robert Kohlenberg to become a FAP trainer. Latest publication: La Thérapie d'acceptation et d'engagement, Guide Clinique (2011) - Acceptance and Commitment Therapy clinical guide incorporating Functional Analytic Psychotherapy tools. Patricia Robinson Patricia J. Robinson, PhD, has explored integrated care from the perspective of a clinician, researcher, trainer, and health care consultant for over twenty years. Current activities include providing consultation services to health care systems that are (1) integrating behavioral health services into primary care, (2) seeking to improve treatment of chronic pain, chronic disease and care to children, women, and/or the elderly, and / or (3) attempting to increase use of brief evidence based cognitive behavioral therapies in primary care and other medical settings. She is an author of five books, including Behavioral Consultation and Primary Care: A Guide to Integrating Services (with Jeffrey T. Reiter) (Springer, 2007), The Mindfulness and Acceptance Workbook for Depression (with Kirk Strosahl, 2009) (New Harbinger, 2008), and Real Behavior Change in Primary Care: Improving Patient Outcomes and Increasing Job Satisfaction (New Harbinger, 2011), as well as numerous other articles and book chapters. 11

12 Organisation og ledelse Litteratur Litteratur indgår ikke i kursusafgiften og købes separat. Det anbefales at følgende litteratur læses: Den 2 årige uddannelse ledes af psykolog Ole Taggaard Nielsen (ACT Klinikken) og psykolog Rikke Kjelgaard (ACT Danmark). ACT Klinikken er baseret i København og har psykoterapi, supervision og undervisning som kerneydelse. Klinikken specialiserer sig i ACT og vægter nationale og internationale samarbejder omkring udbredelse af ACT interventionen. For mere information se ACT Danmark er en af Danmarks førende udbydere af uddannelser og kurser i Acceptance and Commitment Therapy samt andre kontekstuelle adfærdsterapier. ACT Danmark består af en række ildsjælde som til dagligt arbejder med ACT både klinisk og i uddannelsessammenhænge. ACT Danmark samarbejder desuden med førende formidlere og forfattere inden for området. ACT Danmark har arrangeret en lang række ACT arrangementer i Sverige og Danmark siden Hayes, Stosahl & Wilson (2011). Acceptance and Commitment Therapy. The Practice and Process of Mindful Change. Guilford Publications. ISBN: Luoma, Hayes & Walser (2007). Learning ACT. An Acceptance and Commitment Therapy Skills Training Manual. New Harbinger Publications. ISBN: Törneke, N. (2011). Relational Frame Theory - Teori og Klinisk Praksis. Dansk Psykologisk Forlag (2011) Wilson, K og Troy DuFrene, T. Mindfulness i Terapien. Hans Reitzel forlag (2011) (Original Mindfulness for Two. An Acceptance and Commitment Therapy Approach to Mindfulness in Psychotherapy. New Harbinger Publications (2009)) Møller Rasmussen, S. og Taggaard Nielsen, O. Introduktion til ACT en brugsbog til klienten. Dansk Psykologisk Forlag (2010). Strosahl, K., Robinson, P. & Gustavsson, T. (2012). Brief Interventions for Radical Behavior Change: Principles and Practice of Focused Acceptande and Commitment Therapy. New Harbinger 12

13 Supervision Der indgår live supervision som en integreret del af undervisningen. Yderligere supervision indgår ikke i kursusafgiften og kan købes separat. Ved køb af den udbudte supervisionspakke tilmelder deltageren sig en af to grupper. Der er begrænset antal pladser og tilmelding sker ifølge først til mølle princippet. Supervisionspakken er på 10 supervisionsdage og ialt 60 timer. Gebyr for supervisionspakken er ,- Dkr. inkl forplejning. Supervisionsgruppe 1: 31/ / / / / / / / / / Supervisionsgruppe 2: 4/ / / / / / / / / /

ACT Danmark & ACT Klinikken

ACT Danmark & ACT Klinikken præsenterer 2 årig efteruddannelse i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) This is an exemplary program, with excellent workshop leaders and the kind of follow through that can make a permanent difference

Læs mere

ACT Danmark & ACT Klinikken

ACT Danmark & ACT Klinikken ACT Danmark & ACT Klinikken præsenterer 2 årig efteruddannelse i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) This is an exemplary program, with excellent workshop leaders and the kind of follow through that

Læs mere

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Worksshop PC Stolpegård, 26.10.12 Vibeke Hertz, Sasha Horn, Julia Rasmussen

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Worksshop PC Stolpegård, 26.10.12 Vibeke Hertz, Sasha Horn, Julia Rasmussen Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Worksshop PC Stolpegård, 26.10.12 Vibeke Hertz, Sasha Horn, Julia Rasmussen Dagsorden 1. Mindfulness-øvelse 2. Teori 3. Oplevelsesorienterede øvelser Teoretisk baggrund

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Principles: Couples, Families, Groups, and Mandated Clients Where is the distress? To whom does the feedback refer? Multiple voices in the room Systemic

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse psykoterapi med voksne

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse psykoterapi med voksne UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse psykoterapi med voksne 2011 Autoriseret af Dansk Psykolognævn 2009-2011 Selskab for Adfærds- og Kognitiv Terapi (SAKT) 2-årigt efteruddannelsesforløb. 2006-2009

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra april 2018 udbyder Mindwork & Cektos igen i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer

2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer 2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer Baggrund Kognitiv adfærdsterapi er en evidensbaseret behandlingsmetode, som har vist sig effektiv ved en lang række psykiske lidelser som depression,

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Hvad gør en god behandler god?

Hvad gør en god behandler god? Hvad gør en god behandler god? Psykolog Susanne Bargmann www.susannebargmann.dk Ø FIT-Implementering i Danmark, Skandinavien og Europa Ø Undervisning og supervision Ø Terapi med børn, unge og voksne primært

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse 2011 Autoriseret af Dansk Psykolognævn 2009-2011 Selskab for Adfærds og Kognitiv Terapi (SAKT) 2-årigt efteruddannelsesforløb. 2006-2009 Kandidatgrad I psykologi

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Psykologisk behandling af arbejds-relateret stress - resultater fra FLEXA-projektet

Psykologisk behandling af arbejds-relateret stress - resultater fra FLEXA-projektet Psykologisk behandling af arbejds-relateret stress - resultater fra FLEXA-projektet Stressbehandlingskonferencen, KU, 8. januar, 2016 Greta Lassen Lund, psykolog Hanne Knudsen, psykolog Dansk Ramazzini

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra marts 2017 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener kræfterne

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Feedback Informed Treatment - Blå Kors d.23.okt.2014

Feedback Informed Treatment - Blå Kors d.23.okt.2014 - Blå Kors d.23.okt.2014 Feedback Informed Treatment Uddannet Cand.psych. fra Københavns Universitet 2007. Jeg har arbejdet med FIT siden 2008. I forhold til individuel terapi, familieterapi, gruppeterapi

Læs mere

Citation for published version (APA): Petersen, B., & Beck, E. (2009). Forskellighed i supervision. Psykolog Nyt, (1), 15-17.

Citation for published version (APA): Petersen, B., & Beck, E. (2009). Forskellighed i supervision. Psykolog Nyt, (1), 15-17. Aalborg Universitet Forskellighed i supervision Petersen, Birgitte; Beck, Emma Published in: Psykolog Nyt Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Talk in your work groups: Discuss how FIT can make sense in your work context. Discuss benefits and challenges of using FIT in your work place. Generate questions for Susanne

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Psykolog Susanne Bargmann www.susannebargmann.dk 1 27/11/15 Effekten af behandling Ø Psykoterapi generelt har en meget stor effekt (effectsize: 0.8 1.2) Ø I RCT s klarer den

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSRforløb)

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSRforløb) Mindfulness Based Stress Reduction (MBSRforløb) Bliv mere selvbevidst, og undgå stress Trænger du til forandring? Er det tid til at gøre en forskel i dit arbejds- og privatliv? Og ønsker du at blive en

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Fordybende FIT træning

Fordybende FIT træning 08/11/16 Fordybende FIT træning Psykolog Susanne Bargmann & Socialrådgiver Rasmus Møller Susanne Bargmann, Psykolog, ICCE Chief Advisor, og ICCE Certified Trainer Rasmus Møller, Socialrådgiver, FIT konsulent

Læs mere

Internetpsykiatrien. Region Sydanmark Kim Mathiasen cand. psych. Projektleder

Internetpsykiatrien. Region Sydanmark Kim Mathiasen cand. psych. Projektleder Internetpsykiatrien Region Sydanmark Kim Mathiasen cand. psych. Projektleder Definition af I-KAT a therapy that is based on self-help books, guided by an identified therapist which gives feedback and answers

Læs mere

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET 22. NOVEMBER 2012 CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET JENS BENNEDSEN INGENIØRDOCENT, LEDER CDL CDL cdio Dev lab HVORFOR? Personlige og sociale kompetencer

Læs mere

Dobbeltdiagnosekursus

Dobbeltdiagnosekursus Dobbeltdiagnosekursus Kursusbeskrivelse Psykiatrisk Center Sct. Hans Hold 1 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål og mål 2 Målgruppe og adgangsbetingelser 2.1 kursistens forudsætninger 3 Kursets opbygning

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment 31/03/16 Feedback Informed Treatment Psykolog Susanne Bargmann www.susannebargmann.dk Scott D. Miller, Ph.D. Director, International Center for Clinical Excellence Susanne Bargmann, Psychologist ICCE Chief

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

16.00-16.30 Opsamling 16.30-17.30 Netværksreception i salonen

16.00-16.30 Opsamling 16.30-17.30 Netværksreception i salonen SciMed Partners 8.30-9.00 Registrering og morgenmad 9.00 9.15 Åbning af seminar 9.15-10.45 Økosystem og introduktion Oversigt over det amerikanske sundheds-økosystem og præsentation om markedssituationen

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Definition of C-KAT... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions (Marks et al. 1998) Anvendt

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Den Motiverende Samtale

Den Motiverende Samtale Den Motiverende Samtale Gå-hjem møde Nye perspektiver i Den Motiverende Samtale 1. december 2010 Formål Få inspiration, få ideer samt skabe interesse for at videreudvikle Den Motiverende Samtale Præsentere

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Samtalestøtte (SCA), afasi og kommunikative udfordringer

Samtalestøtte (SCA), afasi og kommunikative udfordringer Fyraftensmøde d. 22.10.15 DaNS Program: Samtalestøtte (SCA), afasi og kommunikative udfordringer SCA på apopleksiafsnittet, Svendborg sygehus Poster ( Årsmøde i dansk selskab for apopleksi ) Oplæg om SCA-metoden,

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Specialiseringsuddannelse i autisme 2017

Specialiseringsuddannelse i autisme 2017 Specialiseringsuddannelse i autisme 2017 Autismespecialisering henvender sig til fagpersoner, der ønsker at øge og udvikle deres faglige kompetencer og kvalifikationer inden for autismeområdet. På uddannelsen

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Person Centered and Experiential Psychotherapy

Person Centered and Experiential Psychotherapy Person Centered and Experiential Psychotherapy Videreuddannelse for psykologer til specialist i psykoterapi 2011-2012 Institut for Personcentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi (IPCOPT) tilbyder

Læs mere

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2016-2018 Vibeke Bliksted Ea Bøhm Jepsen Sanne Vandborg Kjær Merete M. Mørch Krista Straarup Udenlandske gæsteundervisere: Melanie

Læs mere

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen Søren Kierkegaard Ikke at prioritere er også en prioritering! Offentligt sundhedsvæsen Politisk ledelse Demokratisk prioritering (ideal

Læs mere

Psykodynamisk efteruddannelse

Psykodynamisk efteruddannelse Helhedsforståelse, dybde og nærvær i den professionelle relation Institut for Relationspsykologi tilbyder i samarbejde med Vedfelt Instituttet en 2-årig Psykodynamisk / Psykoanalytisk efteruddannelse.

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2014-2016 Nicole Rosenberg Merete M. Mørch Krista Straarup Sanne Kjær Vandborg Ea Bøhm Jepsen Udenlandske gæsteundervisere: Melanie

Læs mere

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow Ellen Kathrine Hansen Assiciate Professor, Architect The Aarhus School of Architecture Research project, solar cells

Læs mere

Kontinuitet ved behandling af kroniske sygdomme?

Kontinuitet ved behandling af kroniske sygdomme? Kontinuitet ved behandling af kroniske sygdomme? EPJ-Observatoriets Årskonference 27 og 28 oktober 2004 Anne Frølich, overlæge Klinisk Enhed for Sygdomsforebyggelse Bispebjerg Hospital H:S WHO rapport

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Gestalt terapi er den psykoterapeutiske tilgang, der mest omfattende integrerer aspekter fra andre terapiformer. I gestalt

Læs mere

Aalborg Psychiatric Summer School 2017

Aalborg Psychiatric Summer School 2017 Forskningsenheden Mølleparkvej 10 9000 Aalborg Velkommen til Aalborg Psychiatric Summer School 2017 Mandag den 4. september fredag den 8. september 2017 hos Enheden for Psykiatrisk Forskning, Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

København den 26. 28. september 2012

København den 26. 28. september 2012 Velkommen Det er med stor glæde at vi kan byde velkommen til Skandinavisk SUN2012 Til dig der ikke kommer fra København eller Danmark, siger vi hjertelig velkommen til København. Specielt velkommen til

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Domestic violence - violence against women by men

Domestic violence - violence against women by men ICASS 22 26 august 2008 Nuuk Domestic violence - violence against women by men Mariekathrine Poppel Email: mkp@ii.uni.gl Ilisimatusarfik University of Greenland Violence: : a concern in the Arctic? Artic

Læs mere

Overblik over retningslinjer

Overblik over retningslinjer Overblik over retningslinjer Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Kolonne6 Kolonne7 Kolonne8 Kolonne9 RefWorks nr. Titel År Dato for seneste litteratur søgning NICE guideline: Social anxiety disorder

Læs mere

Program for Konsensus konference om småbørnstraumer

Program for Konsensus konference om småbørnstraumer Program for Konsensus konference om småbørnstraumer 16. januar 9.00-10.00: Indregistrering 10.00-10.05: Velkomst v. Professor Ask Elklit (Syddansk Universitet) 10.05-11.00: Dr. Miri Keren (Tel Aviv University):

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

CV for Leif Schwensen

CV for Leif Schwensen CV for Leif Schwensen Leif Schwensen, Cand.psych., Autoriseret Specialist i Psykoterapi og klinisk psykologi & Mindfulness- instruktør, leder af Jysk Psykologcenter Leif er stifter af Jysk Psykologcenter

Læs mere

Mindful Self- Compassion

Mindful Self- Compassion Mindful Self- Compassion Et evidensbaseret træningsprogram til professionelle omsorgsgivere Professionel træning i mindful selv-medfølelse gør dig bedre til at navigere i en kompleks hverdag, ved at mindske

Læs mere

Professionalisme hvad er det? Anne Lippert Overlæge Dansk Institut for Medicinsk Simulation

Professionalisme hvad er det? Anne Lippert Overlæge Dansk Institut for Medicinsk Simulation Professionalisme hvad er det? Anne Lippert Overlæge Dansk Institut for Medicinsk Simulation annlip01@heh.regionh.dk Roskilde, august 2009 Professionalisme hvad er det? Introduktion til begrebet professionalisme

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu EMDR ved behandling af PTSD og traumatiske erindringer Dr. Kerstin Bergh Johannesson Specialist i klinisk psykologi

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

SØREN SKIBSTED 1/5. Telefon Direkte: Partner, Head of London Office, København, London.

SØREN SKIBSTED 1/5. Telefon Direkte: Partner, Head of London Office, København, London. SØREN SKIBSTED Partner, Head of London Office, København, London Søren leder Kromann Reumerts London-kontor og er leder af Kromann Reumerts forretningsgruppe for outsourcing. Han er beskikket som advokat

Læs mere

ACT. Acceptance and Commitment Therapy. Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner

ACT. Acceptance and Commitment Therapy. Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner ACT Acceptance and Commitment Therapy Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner Programmet Hvad er ACT Hvordan virker ACT Tanker Overbevisninger Pause Værdier Adfærd Hvordan gør jeg Litteratur Hvad er

Læs mere

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Psykoterapeutisk efteruddannelse indenfor den eksistentielle/humanistiske referenceramme. Uddannelsen henvender sig primært

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical Engineering and ICT Who are we? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ASE, Leading the group in Signal Processing and Control@ASE/EICT

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Kognitiv terapi og behandling af PTSD og ASD Chris Freeman MD Indholdsfortegnelse Hvad er kognitiv adfærdsterapi (KAT/CBT)

Læs mere

Logopæd, Dorte Steen

Logopæd, Dorte Steen SCA Supported Conversation for Adults with Aphasia Samtalestøtte til voksne med afasi Udviklet på Aphasia Institute i Toronto, Canada Når vi taler, viser vi vores kompetencer Gennem samtale viser vi vores

Læs mere