ACT Danmark & ACT Klinikken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ACT Danmark & ACT Klinikken"

Transkript

1 præsenterer 2 årig efteruddannelse i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) This is an exemplary program, with excellent workshop leaders and the kind of follow through that can make a permanent difference in your practice. Highly recommended. - Steven Hayes

2 præsenterer 2 årig efteruddannelse i Acceptance and Commitment Therapy ACT Danmark og ACT Klinikken arrangerer en 2 årig efteruddannelse i Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Sted: Det Færøske Hus, Vesterbrogade 17, København Alle dage kl. 9:00-16:00 Gebyr for uddannelsen: ,- Dkr. inkl handouts samt forplejning. Faktura sendes fra ACT Klinikken. Det vil være muligt at delbetale. Ønsker herom angives ved tilmelding. Program 21 April 2015: ACT Primer v/ole Taggaard Nielsen (Danmark) & Rikke Kjelgaard (Sverige) Målgruppe: uddannelsen er for personer som er cand.psych., cand.pæd.psych., mag.art. i psykologi, psykiater, læge, praktiserende læge eller har en anden relevant akademisk baggrund. Den målretter sig mod personer der beskæftiger sig med psykoterapi i praksis. Der er ligeledes enkelte pladser (max. 25 %) som kan tilbydes professionelle behandlere af anden faglig baggrund efter en konkret vurdering April 2015: ABC of Human Behavior and Relational Frame Theory for Clinicians v/niklas Törneke (Sverige) Samtlige undervisere og supervisorer på uddannelsen er ACBS godkendte ACT trænere. 1-3 September 2015: The Compassionate and Vital Life: Using ACT for Change v/robyn Walser (USA) Godkendelser: uddannelse og supervision er godkendt i psykologernes specialistuddannelse under specialiseringsmodulet Retning: kognitiv/adfærdsterapeutisk. Et længerevarende samlet uddannelsesforløb skal ud over undervisning i teori og metode også omfatte supervision af terapeutisk arbejde, således at der sker et aktivt arbejde med den egentlige tilegnelse af den terapeutiske kunnen. Dette skal ske i et omfang af mindst 60 timer. Altså skal en del at det samlede antal supervisionstimer være indhentet i tilknytning til undervisningen i teori og metode i et længerevarende uddannelsesforløb. De 60 timers supervision kan tilkøbes i en supervisionspakke (se under supervision) Januar 2016: ACT Skill Building and Case Conceptualization v/kelly Wilson (USA) Maj 2016: Brief Interventions for Radical Change: Principles and Practice of Focused ACT v/kirk Strosahl (USA), Patricia Robinson (USA) & Thomas Gustavsson (Sverige) 20 September 2016: Opsamlingsdag v/ole Taggaard Nielsen (Danmark) & Rikke Kjelgaard (Sverige) 6-7 December 2016: ACT intervention forstærket af principper fra Funktionel Analytisk Psykoterapi (FAP) v/benjamin Schoendorff (Canada) 24 Januar 2017: ACT Recap and method training V/Ole Taggaard Nielsen (Danmark) & Rikke Kjelgaard (Sverige) Tilmeldingsfrist: 1/ Ret til ændringer forbeholdes. 2

3 Uddannelsen strækker sig over 2 år med i alt 96 timers undervisning fordelt på 16 undervisningsdage. Der tilbydes endvidere 60 timers supervision (købes separat). Yderligere information får du ved henvendelse til: Rikke Kjelgaard på tlf / eller Ole Taggaard Nielsen på tlf / 3

4 Om ACT Acceptance and Commitment Therapy Acceptance and Commitment Therapy (ACT) er en evidensbaseret psykoterapi udviklet i USA af Steven Hayes, Kelly Wilson og Kirk Strosahl (1999) og placeres blandt 3. generation kognitiv adfærdsterapi. ACT er en kontekstuel terapeutisk retning med fokus på accept frem for kamp mod lidelse. I ACT ses denne kamp som en del af selve lidelsen. I ACT ses der en genopdagelse og præcisering af de adfærdsterapeutiske komponenter, og på det kognitive område en forskydning af interessen fra hvad klienten tænker til klientens forhold til tænkning. I stedet for at forsøge at ændre belastende tanker og følelser, vil man i ACT have fokus på at udvikle en accepterende og ikke-dømmende holdning til alle indre oplevelser herunder de uønskede. I ACT vægtes bevidst nærvær blandt andet fordi at konsekvenserne af individets adfærd bliver tydelige og således kan forme individets adfærd i en effektiv retning. Som en hjælp til at møde tidligere undgåede, ubehagelige og uønskede indre oplevelser arbejdes der med forskellige former for accept- og mindfulness færdigheder og medfølelse. Forankret i den adfærdsterapeutiske tradition handler ACT også om adfærdsmæssige forandringer så et vitalt liv baseret på egne, personlige valgte livsværdier udleves. Det eksistentielle fokus på identifikation af livsværdier og adfærdsmæssige skridt i forlængelse af disse tilbyder en ny vej ud af den psykologiske lidelse. ACT er den eneste vestlige psykoterapi, som er udviklet i forbindelse med et eget grundforskningsprogram. ACT er baseret på Relational Frame Theory (RFT) som er en adfærdsanalytisk teori baseret på 20 års sprog- og kognitionsforskning og en af de mest undersøgte adfærdsanalytiske teorier om menneskelig adfærd. RFT peger på, at selvom menneskets særlige evne til sprog herunder tænkning har mange fordele, så har den samtidig potentialet til at være kilde til menneskelig lidelse. I ACT er der fokus på at udvikle et funktionelt forhold til tænkning, således at tænkning holdes lettere i områder af livet hvor den skaber unødig lidelse. Den verdensomspændende interesse for ACT/RFT modellen understøttes af en større forskningsmæssig indsats. Effekten ved ACT interventioner er blevet demonstreret i mere end 50 randomiserede og kontrollerede undersøgelser (RCT) i forhold til forskellige kliniske og ikke-kliniske grupper. ACT har vist sig effektiv ved en lang række problemstillinger såsom angst (herunder OCD), depression, psykose, spiseforstyrrelse, traumer, afhængighed, kroniske smerter og arbejdsrelateret stress. ACT har ligeså vist sig som en særdeles nyttig selvhjælpsstrategi for personer med kroniske sygdomstilstande f.eks. diabetes og epilepsi. Oplevelsesorienteret undgåelse (undgåelse af indre private begivenheder såsom tanker og følelser) er centralt i manglende psykologisk fleksibilitet og opfattes til stadighed som en generel risiko faktor med implikationer for den menneskelige funktionsevne. Som en følge heraf anvendes ACT som befordring og videreudvikling af (normal)funktion f.eks. i skoler, arbejdspladser, organisationer og ved sportslige præstationer med videre. 4

5 Fokus på fordybelse og træning Formål Formålet med efteruddannelsen er at give en teoretisk og praktisk indføring og træning i Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Efteruddannelsen er designet til at takle de mange lag, der er i at udøve ACT i praksis. Uddannelsen vil overordnet set give deltagerne ACT terapeutiske færdigheder og kunnen samt øge egen personlig villighed og sans for medfølelse som ACT terapeut. Målet er at etablere en sammenhæng, der giver en indlæringsoplevelse, der gør, at deltagerne virkelig får ACT ind under huden med et fokus på sammenhæng og integration i den praktiske hverdag. Uddannelsen retter sig mod intervention i forhold til voksne. Den 2 årige uddannelse er en videreudvikling af vores 1 årige uddannelse i ACT som har kørt i flere år i træk. Undervisningsformer Uddannelsen er didaktisk samt deltagelse i og overværelse af rollespil samt træning i terapeutiske færdigheder. Der inviteres til at arbejde med personligt materiale. Særlig omtanke er lagt på at finde den rette balance mellem oplevelsesorienterede øvelser og didaktisk undervisning. ACT vægter i sagens natur det oplevelsesorienterede højt i erkendelse af, at det er vanskeligt at opløse overdreven sproglig involvering med sprog. Med oplevelsesorienterede øvelser søger man at opnå øget adgang til den ikke-logiske, følte fornemmelse af bevidsthed. På uddannelsen vil man sikre, at den oplevelsesorienteret viden knyttes til ACT teori og model, så sammenhængen tydeliggøres for deltagerne. Der undervises hovedsageligt på engelsk. Evaluering af uddannelsen Under uddannelsen opfordres deltagerne til løbende at udfylde et ACT Kerne Kompetence Skema. Skemaet beskriver ACT konsistent terapeutisk adfærd og er udformet for at hjælpe deltagere med at lære mere om ACT og for at tydeliggøre hvilke processer der arbejdes med. Deltagerne opfordres således til løbende at evaluere sine ACT færdigheder samt udviklingen af disse. Supervision Der tilbydes 60 timers supervision i gruppe i forhold til retningslinierne for supervision. Supervisionen er fordelt på 10 dage. Der tilbydes 60 timers supervision i gruppe i forhold til retningslinierne for supervision. Supervisionen er fordelt på 10 dage. Supervisor er autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi, godkendt supervisor og ACBS godkendt ACT Træner Ole Taggaard Nielsen. Gæste supervisorer er phd Robyn Walser og speciallæge i psykiatri Niklas Törneke. 5

6 Optagelseskriterier Uddannelsen er for personer som er cand.psych., cand.pæd.psych., mag.art. i psykologi, psykiater, læge, praktiserende læge eller har en anden relevant akademisk baggrund. Den målretter sig mod personer der beskæftiger sig med psykoterapi i praksis. Der er ligeledes enkelte pladser (max. 25 %) som kan tilbydes professionelle behandlere af anden baggrund efter en konkret vurdering. 6

7 Indhold 21. april 2015: ACT Primer v/ole Taggaard Nielsen (Danmark) og Rikke Kjelgaard (Sverige) tatet af nyere eksperimentelle data vedrørende det menneskeligt sprog og kognition. Teorien som summerer disse data og som udgør det teoretiske fundament i ACT er Relational Frame Theory (RFT). Denne teori har fokus på det område som længe har været det fremstående inden for kognitiv terapi ud fra en anden vinkel end informations processerings perspektivet. ACT Primer vil indeholde følgende: 1-3. september 2015: The Compassionate and Vital Life: Using ACT for Change v/robyn Walser (USA) Praktisk information og præsentation af efteruddannelsen Dagene har følgende mål: Præsentation af undervisere og deltagere At deltagerne bliver i stand til at beskrive hvorledes oplevelsesorienteret undgåelse har en psykopatologisk effekt Hvordan man får mest muligt ud af sit uddannelsesforløb ACT som en del af det nyere kognitive paradigme At deltagerne bliver i stand til at beskrive hvorledes det menneskelige sprog spiller en rolle i lidelse og påvirker vores forhold til indre private oplevelselser Evaluering af terapeutiske forløb ved hjælp af ACT Core Competency Scale At deltagerne bliver i stand til at beskrive hvorledes mindfulness er relateret til ACT april 2015: ACBs of Human Behavior and Relational Frame Theory for Clinicians v/niklas Törneke (Sverige) Dagene vil indeholde følgende: At deltagerne bliver i stand til at beskrive de væsentlige terapeutiske strategier i ACT At deltagerne vil opnå færdigheder i hver af de seks ACT processer og har lejlighed til at praktisere disse. Indføring i adfærdsterapeutiske principper Indføring i funktionel kontekstualistisk teori om sprog og tænkning Relational Frame Theory (RFT) CBT er betegnelsen for en række behandlingsmodeller der har meget tilfælles og som er et møde mellem klassisk adfærdsterapi og kognitiv terapi. Inden for CBT er der imidlertid stadig en spænding mellem disse to traditioner. Klassisk adfærdsterapi bygger på grundlæggende principper om operant og respondent indlæring mens kognitiv terapi bygger på informations processeringsteori, som har domineret udviklingen af CBT inden for de sidste 30 år. Fokus har særligt været på Tankens kraft. Inden for de sidste 10 år har den mere adfærdsterapeutiske del af CBT imidlertid fået større opmærksomhed. Dette gør sig også gældende for nyere teoretiske strømninger. Et vigtigt eksempel på dette er ACT. Denne moderne form for adfærdsterapi er resul januar 2016: ACT Case Conceptualization v/kelly Wilson (USA) Dagene har følgende mål: Indføring i diagnostik ud fra ACT modellen og træning af færdigheder Oplevelsesorienteret Sagsformulering Intro to the Hexaflex Diagnostic and Skill Building We will begin with an introduction to the hexaflex model of diagnoses, assessment, and treatment. This fully dimensional model allows clinicians to examine psychological difficulties across a wide range of presentations. After our orientation, we will 7

8 spend the balance of our time on a series of experiential and skill building exercises. Initial exercises are completed in dyads and foursomes and the results are processed within the smaller group and in the larger group as a whole. We begin with relatively simple tasks aimed at illuminating core ACT processes. We will then move to more complex iterations of these exercises that will include increasingly challenging content and also increasingly complex tasks for the participants. In early exercises discriminating vital versus nonvital and avoidance versus values-based interactions will be learned. Through successive iterations we will make these discriminations in ourselves, then in our exercise partners, then, eventually, we will make these discriminations while coaching our partners. Finally, we will move to experiential client roleplays that are extremely close to actual clinical interactions. These role plays produce conditions that mirror psychotherapy interactions with great precision while allowing us to stop action and examine ACT processes in flight. At træne kortevarende tilgange til udredning Experiential Case Conceptualization Using the Hexaflex Functional Dimensional Experiential Interview. Vi standser i fællesskab op og gør status over de væsentlige ACT pointer der er blevet præsenteret og bruger dagen til møde de forskellige behov som deltagergruppen måtte have for repetition, spørgsmål/svar, træning etc. At træne sagsformulering At tilrettelægge effektive interventioner med henblik på at øge klientens åbenhed, bevidsthed og engagement i hans/hendes liv Træne interventioner og redskaber som kan fungere med mange forskellige typer klienter i mange former for behandlingsmæssige sammenhænge Finally, we will explore experiential case conceptualization skills. There is a problem with case conceptualization. While necessary, case conceptualization is just too conceptual. Case conceptualization can take us out of direct moment-by-moment interaction with the client. We will use experiential our role plays to generate case conceptualizations that can orient us to the work without losing contact with the most human and humane aspects of ACT. We will use components of the Hexaflex Functional Dimensional Experiential Interview from Mindfulness for Two in our work on case conceptualization. 20. september 2016: Opsamlingsdag v/ole Taggard Nielsen (Danmark) & Rikke Kjelgaard (Sverige) 6-7. december 2016: ACT intervention forstærket ved hjælp af principper fra Funktionel Analytisk Psykoterapi (FAP) v/benjamin Schoendorff (Canada) Dagene har følglende mål: At lære at anvende Matrix modellen og præsentere den for klienter This workshop will contain significant use of mindfulness and present-moment focused work. Although formal mindfulness meditation practice is not necessarily emphasized in ACT, mindfulness processes are central to the work. These exercises will show how we can bring the values directed, present moment focus directly into clinical interactions what I have sometimes called mindfulness for two. The work is densely experiential and requires persistent attention and participation. Genkende og kunne forstærke de fire kliniske relevante diskriminationer At lære at udvikle dybere og mere autentiske terapeutiske relationer ved hjælp af FAP redskaber og for at forstærke ACT processer At lære at konceptualisere sager i samarbejde med klienter maj 2016: Brief Interventions for Radical Change: Principles and Practice of Focused ACT v/kirk Strosahl (USA), Patricia Robinson (USA) & Thomas Gustavsson (Sverige) Dagene har følgende mål: At lære at interviewe klienter med klarere fokus Functional Analytic Therapy (FAP) er udviklet af Robert Kohlenberg og Mavis Tsai og placeres blandt tredje bølge adfærdsterapi. FAP kan anvendes som en selvstænding terapeutisk retning men er i de senere år særligt blandt ACT terapeuter blevet brugt som en slags supercharger af ACT interventionen. FAP har sit fokus på den terapeutiske relation og anvender denne som det forandrende element. FAP giver klinikere konkrete og praktiske redskaber der sigter mod at skabe dybe, helende og transformerende relationer imellem terapeut og dennes klienter herunder også mere udfordrende klienter. Træningen retter sig mod deltagere der er bekendt med ACT som 8

9 ønsker at skærpe deres in-session fleksibilitet. Særlig opmærksomhed gives til de klienter, som deltageren finder vanskelige. De fire diskriminationer trænes, hvor FAP peger på disse som strategier der øger den kliniske sensitivitet og effektivitet og støtter klienten i at udvikle og udvide adfærdsmæssige repertoirer i overensstemmelse med de centrale og personlige værdier. Via arbejde i mindre grupper vil deltageren lære at observere og forstærke selv de mindste tegn på psykologiske fleksibilitet hos klienter. Der anvendes oplevelsesorienterede øvelser for at lære at bruge FAP redskaber og den særlige Matrix model indgår med henblik på at integrere de ACT færdigheder deltageren besidder på ubesværet vis. Det har længe været Rikke Kjeldgaards og Ole Taggaard Nielsens ønske at kunne præsentere Benjamin Schoendorff og hans særlige FAP/ACT tilgang på ACT uddannelsen i Danmark. Benjamin Schoendorff har netop publiceret dette arbejde i en bog. 24. januar 2017: ACT Recap and Method Training v/ole Taggaard Nielsen (Danmark) & Rikke Kjelgaard (Sverige) Dagen har følgende mål: Repetition af teori Træning og øvelser Evaluering Opsummerende og med mulighed for at træne forskellige ACT teknikker med direkte supervision. Afslutningsvis arbejdes der med rollespil med udfordrende klienter med henblik på at øge fleksibiliteten i behandlerrollen. 9

10 Undervisere Ole Taggaard Nielsen Ole Taggaard Nielsen er autoriseret psykolog, godkendt specialist og supervisor i psykoterapi af Dansk Psykolog Forening samt godkendt supervisor og vejleder i psykoterapi af Dansk Psykiatrisk Selskab. ACBS Peer reviewed ACT Trainer. Indehaver af ACT Klinikken. Siden 2008 har Ole specialiseret sig i ACT og er medforfatter til den første danske introduktionsbog til terapien. Har været træner og co-tæner på en række ACT workshops i ind- og udland. I 2011 var han co-chair på verdenskongressen i ACT i Italien. Rikke Kjelgaard Rikke Kjelgaard er autoriseret psykolog og ACBS Peer Reviewed ACT Trainer. Indehaver af ACT Danmark. Rikke har specialiseret sig i ACT siden 2006 og er medforfatter til den første danske introduktionsartikel om ACT. Rikke har været træner og cotrainer på en lang række ACT workshops i Danmark og Sverige samt på den internationelle arena. Rikke arbejder klinisk med ACT samt med undervisning, metodeimplementering og metodetræning i behavioristisk psykoterapi og ACT. Niklas Törneke Niklas Törneke er speciallæge i psykiatri, specialist i psykoterapi og supervision. Han bor og arbejder i Kalmar i Sverige. Han har arbejdet med ACT i sit eget kliniske virke siden 1998 og har undervist i ACT og RFT i hele verden de sidste ti år. Han er medforfatter til den populære bog Adfærdens ABC og er aktuel med bogen Leaning RFT, som udgives på dansk til efteråret Niklas Törneke har udmærket sig ved en særlig evne til at gøre RFT tilgængelig og har anskueliggjort det værdifulde af indsigt i RFT i forhold til den anvendte psykoterapi. Robyn Walser Robyn D. Walser, Ph.D., is a psychologist who works as a consultant, workshop presenter, and therapist in her private business, TL Consultation Services. She also works at the National Center for PTSD in the Veterans Affairs Palo Alto Health Care System in California. She received her doctorate in clinical psychology from the University of Nevada, Reno, and has clinical and research expertise in traumatic stress, substance abuse, and acceptance and commitment therapy (ACT). She is an internationally recognized trainer in ACT and has co-authored journal articles, book chapters, and two books on this intervention. Kelly Wilson Kelly G. Wilson, Ph.D., is an Associate Professor of psychology at the University at Mississippi. He is Past President of the Association for Contextual Behavioral Science, Representative-at-Large of the Society for a Science of Clinical Psychology, and is one of the co-developers of Acceptance and Commitment Therapy. Dr. Wilson received his B.A. Summa Cum Laude from Gonzaga University and his Ph.D. at the University of Nevada, Reno. He joined the faculty at the University of Mississippi in 2000 where he established the Mississippi Center for Contextual Psychology. Dr. Wilson has devoted himself to the development and dissemination of ACT and its underlying theory and philosophy for the past 20 years, publishing 36 articles, 27 chapters, and 5 books including Acceptance and Commitment Therapy: An Experiential Approach to Behavior Change and his most recent Mindfulness for Two: An Acceptance and Commitment Therapy Approach to Mindfulness in Psychotherapy. He has central interests in the application of behavioral principles to understanding topics such as purpose, meaning and values, therapeutic relationship, and present moment focused work. Dr. Wilson has presented workshops in 19 countries, and has participated as co-investigator in a wide range of research projects in the U.S., Sweden, Romania, and the United Kingdom. Kirk Strosahl Kirk Strosahl Ph.D. is currently principal and consultant for the Mountainview Consulting Group Inc., a firm specializing in providing consultation, program implementation and training services for health care systems seeking to integrate behavioral health 10

11 and primary medical services and/or develop effective methods for collecting and using clinical outcome data. Dr. Strosahl obtained his Ph.D. in Clinical Psychology from Purdue University in Until 1984, he was a faculty member at the Department of Psychology, University of Washington, where he published numerous articles on, and gained national recognition for, his innovative approaches to the assessment and treatment of suicidal patients. He joined Group Health Cooperative in 1984 and served as the Research and Evaluation Manager for the Division of Behavioral Health Services until his departure in During his tenure at Group Health, Dr. Strosahl was the primary architect of a pioneering effort to integrate behavioral health providers into primary care medicine settings in a multi-site delivery system serving over 400,000 consumers. He participated in several studies looking at the clinical and cost results of integrated care services. Dr Strosahl has consulted extensively with both public and private health and mental health care systems on the design and implementation of clinically effective models integrative behavioral care. His major projects include the Adult Primary Care Project of Kaiser Permanente Northern California, the United States Air Force Behavioral Health Optimization Program, the United States Navy Behavioral Health Integration Program and the Veteran?s Administration Service Network-Region 2 Project. He is also the lead consultant for the HRSA Bureau of Primary Health Care, Managed Care Technical Assistance Program, and has helped community health centers across the nation to design and implement primary care behavioral health integration programs. Dr. Strosahl is the author of numerous articles on the subjects of primary care behavioral health integration, outcome assessment in behavioral health and the use of practice guidelines and other empirically based methods in clinical practice. He has also co-authored books on the clinical treatment of the suicidal patient and Acceptance and Commitment Therapy. Thomas Gustavsson Thomas Gustavsson is a clinical psychologist and is also working with behavioral management in leadership and organizations. His work is based in modern forms of ABA. The last 7 years he has been working with implementation of clinical models of ACT and behavior therapy in psychiatry and the social services. One of the features that have been highly searched for is ACT in groups with a diverse population (transdiagnostic group therapy). Another form of group therapy based on ACT for self harming behaviors have been evaluated with the University of Stockholm in a RCT in a clinical setting. Another type of work is training and supervision in contemporary behavior therapys. He is a coauthor of Brief Interventions for Radical Behavior Change: Principles and Practice for Focused Acceptance and Commitment Therapy. Benjamin Schoendorff Psychologist, Researcher, clinician, trainer and writer in the field of contextual therapies, specializing in Acceptance and Commitment Therapy and Functional Analytic Psychotherapy. Director at Contextual Psychology Institute, Université du Québec à Montréal, Fernand-Séguin research Centre, Montreal. ACBS ACT Trainer. FAP Trainer. Benjamin has published books and chapters about ACT and FAP in French. He has trained with Mavis Tsai & Robert Kohlenberg to become a FAP trainer. Latest publication: La Thérapie d'acceptation et d'engagement, Guide Clinique (2011) - Acceptance and Commitment Therapy clinical guide incorporating Functional Analytic Psychotherapy tools. Patricia Robinson Patricia J. Robinson, PhD, has explored integrated care from the perspective of a clinician, researcher, trainer, and health care consultant for over twenty years. Current activities include providing consultation services to health care systems that are (1) integrating behavioral health services into primary care, (2) seeking to improve treatment of chronic pain, chronic disease and care to children, women, and/or the elderly, and / or (3) attempting to increase use of brief evidence based cognitive behavioral therapies in primary care and other medical settings. She is an author of five books, including Behavioral Consultation and Primary Care: A Guide to Integrating Services (with Jeffrey T. Reiter) (Springer, 2007), The Mindfulness and Acceptance Workbook for Depression (with Kirk Strosahl, 2009) (New Harbinger, 2008), and Real Behavior Change in Primary Care: Improving Patient Outcomes and Increasing Job Satisfaction (New Harbinger, 2011), as well as numerous other articles and book chapters. 11

12 Organisation og ledelse Litteratur Litteratur indgår ikke i kursusafgiften og købes separat. Det anbefales at følgende litteratur læses: Den 2 årige uddannelse ledes af psykolog Ole Taggaard Nielsen (ACT Klinikken) og psykolog Rikke Kjelgaard (ACT Danmark). ACT Klinikken er baseret i København og har psykoterapi, supervision og undervisning som kerneydelse. Klinikken specialiserer sig i ACT og vægter nationale og internationale samarbejder omkring udbredelse af ACT interventionen. For mere information se ACT Danmark er en af Danmarks førende udbydere af uddannelser og kurser i Acceptance and Commitment Therapy samt andre kontekstuelle adfærdsterapier. ACT Danmark består af en række ildsjælde som til dagligt arbejder med ACT både klinisk og i uddannelsessammenhænge. ACT Danmark samarbejder desuden med førende formidlere og forfattere inden for området. ACT Danmark har arrangeret en lang række ACT arrangementer i Sverige og Danmark siden Hayes, Stosahl & Wilson (2011). Acceptance and Commitment Therapy. The Practice and Process of Mindful Change. Guilford Publications. ISBN: Luoma, Hayes & Walser (2007). Learning ACT. An Acceptance and Commitment Therapy Skills Training Manual. New Harbinger Publications. ISBN: Törneke, N. (2011). Relational Frame Theory - Teori og Klinisk Praksis. Dansk Psykologisk Forlag (2011) Wilson, K og Troy DuFrene, T. Mindfulness i Terapien. Hans Reitzel forlag (2011) (Original Mindfulness for Two. An Acceptance and Commitment Therapy Approach to Mindfulness in Psychotherapy. New Harbinger Publications (2009)) Møller Rasmussen, S. og Taggaard Nielsen, O. Introduktion til ACT en brugsbog til klienten. Dansk Psykologisk Forlag (2010). Strosahl, K., Robinson, P. & Gustavsson, T. (2012). Brief Interventions for Radical Behavior Change: Principles and Practice of Focused Acceptande and Commitment Therapy. New Harbinger 12

13 Supervision Der indgår live supervision som en integreret del af undervisningen. Yderligere supervision indgår ikke i kursusafgiften og kan købes separat. Ved køb af den udbudte supervisionspakke tilmelder deltageren sig en af to grupper. Der er begrænset antal pladser og tilmelding sker ifølge først til mølle princippet. Supervisionspakken er på 10 supervisionsdage og ialt 60 timer. Gebyr for supervisionspakken er ,- Dkr. inkl forplejning. Supervisionsgruppe 1: 31/ / / / / / / / / / Supervisionsgruppe 2: 4/ / / / / / / / / /

!!!! Program for. Audiologopædisk Forenings. efteruddannelseskursus på. Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

!!!! Program for. Audiologopædisk Forenings. efteruddannelseskursus på. Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Program for Audiologopædisk Forenings efteruddannelseskursus på Mandag d. 24. til onsdag d. 26. marts 2014 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Tilmelding kan kun foregå via hjemmesiden www.alf.dk

Læs mere

Improving University Science Teaching and Learning

Improving University Science Teaching and Learning Principopsætning på publikationer University of Copenhagen Vandret variant med logo til højre This is number 2 in the second volume in a series of publications of educational development projects made

Læs mere

Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen

Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Ph.d.-afhandling Kirsten Petersen Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Department of Clinical Social

Læs mere

34/07 IPTP, Smedehus Zealand Region Psychiatry Roskilde 10-16 Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45) 4732 7775 e-mail rfdm@ra.dk www.iptp.

34/07 IPTP, Smedehus Zealand Region Psychiatry Roskilde 10-16 Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45) 4732 7775 e-mail rfdm@ra.dk www.iptp. Juli 2007 34/07 Orientering fra formanden... 3 Kontingent... 4 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling... 4 Årsberetning... 6 Årsregnskab... 8 Seminarer og kurser... 9 4. Millon seminar... 9 Forskningsseminar...

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

UNDERVISNING, SUPERVISION OG TRÆNING

UNDERVISNING, SUPERVISION OG TRÆNING UNDERVISNING, SUPERVISION OG TRÆNING > Indholdsfortegnelse s. 1 Introduktion s. 2 Uddannelsens formål s. 2 Målgrupper s. 4 Optagelse på uddannelsen > Optagelsesprocedure > Krav til gennemførelse > Etiske

Læs mere

KIROPRAKTORERNES VIDENSCENTER KURSER EFTERÅR 2015 NORDISK INSTITUT FOR KIROPRAKTIK OG KLINISK BIOMEKANIK

KIROPRAKTORERNES VIDENSCENTER KURSER EFTERÅR 2015 NORDISK INSTITUT FOR KIROPRAKTIK OG KLINISK BIOMEKANIK KIROPRAKTORERNES VIDENSCENTER KURSER EFTERÅR 2015 NORDISK INSTITUT FOR KIROPRAKTIK OG KLINISK BIOMEKANIK Kursuskategorier Forord... 4 Røntgen-webinar... 6 Skulderkursus/grundforløb... 8 Skulderkursus/udvidet

Læs mere

Management systemet til forbedring af kvaliteten i folkeskolen

Management systemet til forbedring af kvaliteten i folkeskolen Cand.merc. Management Accounting & Control Department of Business Studies Kandidatafhandling Forfatter: Katrine Sand Enevoldsen Vejleder: Hanne Nørreklit Management systemet til forbedring af kvaliteten

Læs mere

Lone Overby Fjorback Overlæge, PhD, Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser, Aarhus Universitetshospital

Lone Overby Fjorback Overlæge, PhD, Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser, Aarhus Universitetshospital Mindfulness Lone Overby Fjorback Overlæge, PhD, Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser, Aarhus Universitetshospital Læringsmål At blive fortrolige med definitioner af mindfulness, den videnskabelige

Læs mere

Conference Teaching for Active Learning

Conference Teaching for Active Learning Practical Informations Programme Abstracts for Short Communications and Workshops Conference Teaching for Active Learning 3rd November 2014 University of Southern Denmark Content Programme... 3 MAP conference

Læs mere

Behandlingens overordnede målsætning Den generelle målsætning med psykoterapeutisk,

Behandlingens overordnede målsætning Den generelle målsætning med psykoterapeutisk, Den danske oversættelse The Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association s Omsorgsstandard for kønsidentitets uregelmæssigheder, 6. udgave Februar 2001 Committee Members: Walter Meyer III

Læs mere

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Indhold Introduktion og læsevejledning 7 3. Rum til Læring:

Læs mere

Feedback i psykosocial rehabilitering

Feedback i psykosocial rehabilitering Feedback i psykosocial rehabilitering Casestudier om anvendelsen af feedback i psykosocial rehabilitering Helle Obbekær obbeloekke@hotmail.com Masterprojekt Master i Rehabilitering 2010 Flyvende grise

Læs mere

DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning

DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning Mellemfolkeligt Samvirke Rådsmøde den 30. Og 31. Maj 2015 Bilag 2.b INDLEDNING DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning Rådet modtager tre beretninger om Mellemfolkeligt Samvirkes arbejde:

Læs mere

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE 2 Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Det har været af stor

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

Afsluttende projekt Master i pædagogisk udviklingsarbejde Fra diplomuddannelse til en refleksiv undervisningspraksis en pædagogisk ledelsesopgave

Afsluttende projekt Master i pædagogisk udviklingsarbejde Fra diplomuddannelse til en refleksiv undervisningspraksis en pædagogisk ledelsesopgave Afsluttende projekt Master i pædagogisk udviklingsarbejde Fra diplomuddannelse til en refleksiv undervisningspraksis en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Nyhus Rohwedder studienr: 20110575 Vejleder:

Læs mere

Mindfulness-baseret kognitiv terapi I

Mindfulness-baseret kognitiv terapi I K O G N I T I V T E R A P I S i d e 1 a f 8 Mindfulness-baseret kognitiv terapi I Morten Sveistrup Hecksher Træning af bevidst nærvær Mindfulness-baseret kognitiv terapi er en ny form for kognitiv adfærdsterapi,

Læs mere

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi En kvalitativ undersøgelse af det ergoterapeutiske bidrag i rehabiliteringen af unge med en spiseforstyrrelse Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008;

Læs mere

Kurser i Neurorehabilitering Hammel Neurocenter 2015 5. udgave, maj 2015 Nyeste udgave findes altid på www.neurocenter.dk

Kurser i Neurorehabilitering Hammel Neurocenter 2015 5. udgave, maj 2015 Nyeste udgave findes altid på www.neurocenter.dk Kurser i Neurorehabilitering 2015 5. udgave, maj 2015 Nyeste udgave findes altid på Regionshospitalet Universitetsklinik for Neurorehabilitering Uddannelsescentret Velkommen til kursussæson 2015 Her finder

Læs mere

Nr 12, 1998: Tema: Sprog og fag

Nr 12, 1998: Tema: Sprog og fag SPROGFORUM NO. 12 Evaluering af sprogfærdighed ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777016351 Nr 12, 1998: Tema: Sprog og fag Redaktionen for nr. 12: Karen Lund og Michael Svendsen Pedersen. Indhold Forord Sprog og

Læs mere

Udarbejdet af Asger Munk Bandholst og Kristian Frigga Dall. Vejledt af professor Pernille Kræmmergaard. Specialeafhandling.

Udarbejdet af Asger Munk Bandholst og Kristian Frigga Dall. Vejledt af professor Pernille Kræmmergaard. Specialeafhandling. En forståelsesmæssig afklaring af fænomenet IT-managementkonsulent - Og uddannelsen cand.it i IT-ledelse ved Aalborg Universitets tilpasning af kompetence- og videnudvikling hertil Udarbejdet af Asger

Læs mere

KVIK. Kontakt. Et tværfagligt tilbud

KVIK. Kontakt. Et tværfagligt tilbud KVIK Kontakt Et tværfagligt tilbud Kirsten Jungersen MASTER OF PUBLIC GOVERNANCE Masterafhandling Efteråret 2012 Udarbejdet af: Kirsten Jungersen Vejleder: Jacob Vase Anslag: 99.931 0. Summery 1 1. Indledning

Læs mere

EN HEL POSE PIRATOS MÅ MAN DET?

EN HEL POSE PIRATOS MÅ MAN DET? Kandidatspeciale udarbejdet af Marie Bergmann Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier Vejleder: Steen Baagøe Nielsen Roskilde Universitet September 2009 EN HEL POSE PIRATOS MÅ MAN DET? - Et speciale om empowerment

Læs mere

SOCIAL TRAVEL. Storbyrejsende i deleøkonomien JESPER RASMUSSEN: JRAS@ITU.DK KANDIDATSPECIALE: DIGITALT DESIGN OG KOMMUNIKATION 2014

SOCIAL TRAVEL. Storbyrejsende i deleøkonomien JESPER RASMUSSEN: JRAS@ITU.DK KANDIDATSPECIALE: DIGITALT DESIGN OG KOMMUNIKATION 2014 SOCIAL TRAVEL Storbyrejsende i deleøkonomien JESPER RASMUSSEN: JRAS@ITU.DK KANDIDATSPECIALE: DIGITALT DESIGN OG KOMMUNIKATION 2014 VEJLEDER: ISABEL FROES IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN 2014 1 SOCIAL TRAVEL

Læs mere

Nr. 6 November 2006 DANMARKS OPTIKERFORENING OPTIKEREN

Nr. 6 November 2006 DANMARKS OPTIKERFORENING OPTIKEREN Nr. 6 November 2006 DANMARKS OPTIKERFORENING OPTIKEREN SOLA NORDIC INFORMERER: NYHED! - SOLA ACCESS HD 1.67 UDVIDET LÆSEGLAS NU INDIVIDUELT PRODUCERET MED HD* TEKNOLOGI * 3 VARIATIONER A: 0,75 D - B: 1,25

Læs mere

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 10667-2:2012

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 10667-2:2012 Dansk standard DS/ISO 10667-2 2. udgave 2012-06-25 Levering af vurderingsydelser Procedurer og metoder til vurdering af mennesker i arbejdsrelaterede sammenhænge Del 2: Krav til leverandører af vurderingsydelser

Læs mere

Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 84 Offentligt

Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 84 Offentligt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 84 Offentligt Anvendelse af Tankefelt Terapi TFT og EFT (Emitional Freedom Technique) i forbindelse med behandling af PTSD hos veteraner (Forsvarsudvalget 250314)

Læs mere

Social læring og fælles praksis

Social læring og fælles praksis copenhagen business school handelshøjskolen solbjerg plads 3 dk-2000 frederiksberg danmark www.cbs.dk Social læring og fælles praksis Social læring og fælles praksis Et mixed method studie, der belyser

Læs mere