ACT Danmark & ACT Klinikken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ACT Danmark & ACT Klinikken"

Transkript

1 præsenterer 2 årig efteruddannelse i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) This is an exemplary program, with excellent workshop leaders and the kind of follow through that can make a permanent difference in your practice. Highly recommended. - Steven Hayes

2 præsenterer 2 årig efteruddannelse i Acceptance and Commitment Therapy ACT Danmark og ACT Klinikken arrangerer en 2 årig efteruddannelse i Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Sted: Det Færøske Hus, Vesterbrogade 17, København Alle dage kl. 9:00-16:00 Gebyr for uddannelsen: ,- Dkr. inkl handouts samt forplejning. Faktura sendes fra ACT Klinikken. Det vil være muligt at delbetale. Ønsker herom angives ved tilmelding. Program 21 April 2015: ACT Primer v/ole Taggaard Nielsen (Danmark) & Rikke Kjelgaard (Sverige) Målgruppe: uddannelsen er for personer som er cand.psych., cand.pæd.psych., mag.art. i psykologi, psykiater, læge, praktiserende læge eller har en anden relevant akademisk baggrund. Den målretter sig mod personer der beskæftiger sig med psykoterapi i praksis. Der er ligeledes enkelte pladser (max. 25 %) som kan tilbydes professionelle behandlere af anden faglig baggrund efter en konkret vurdering April 2015: ABC of Human Behavior and Relational Frame Theory for Clinicians v/niklas Törneke (Sverige) Samtlige undervisere og supervisorer på uddannelsen er ACBS godkendte ACT trænere. 1-3 September 2015: The Compassionate and Vital Life: Using ACT for Change v/robyn Walser (USA) Godkendelser: uddannelse og supervision er godkendt i psykologernes specialistuddannelse under specialiseringsmodulet Retning: kognitiv/adfærdsterapeutisk. Et længerevarende samlet uddannelsesforløb skal ud over undervisning i teori og metode også omfatte supervision af terapeutisk arbejde, således at der sker et aktivt arbejde med den egentlige tilegnelse af den terapeutiske kunnen. Dette skal ske i et omfang af mindst 60 timer. Altså skal en del at det samlede antal supervisionstimer være indhentet i tilknytning til undervisningen i teori og metode i et længerevarende uddannelsesforløb. De 60 timers supervision kan tilkøbes i en supervisionspakke (se under supervision) Januar 2016: ACT Skill Building and Case Conceptualization v/kelly Wilson (USA) Maj 2016: Brief Interventions for Radical Change: Principles and Practice of Focused ACT v/kirk Strosahl (USA), Patricia Robinson (USA) & Thomas Gustavsson (Sverige) 20 September 2016: Opsamlingsdag v/ole Taggaard Nielsen (Danmark) & Rikke Kjelgaard (Sverige) 6-7 December 2016: ACT intervention forstærket af principper fra Funktionel Analytisk Psykoterapi (FAP) v/benjamin Schoendorff (Canada) 24 Januar 2017: ACT Recap and method training V/Ole Taggaard Nielsen (Danmark) & Rikke Kjelgaard (Sverige) Tilmeldingsfrist: 1/ Ret til ændringer forbeholdes. 2

3 Uddannelsen strækker sig over 2 år med i alt 96 timers undervisning fordelt på 16 undervisningsdage. Der tilbydes endvidere 60 timers supervision (købes separat). Yderligere information får du ved henvendelse til: Rikke Kjelgaard på tlf / eller Ole Taggaard Nielsen på tlf / 3

4 Om ACT Acceptance and Commitment Therapy Acceptance and Commitment Therapy (ACT) er en evidensbaseret psykoterapi udviklet i USA af Steven Hayes, Kelly Wilson og Kirk Strosahl (1999) og placeres blandt 3. generation kognitiv adfærdsterapi. ACT er en kontekstuel terapeutisk retning med fokus på accept frem for kamp mod lidelse. I ACT ses denne kamp som en del af selve lidelsen. I ACT ses der en genopdagelse og præcisering af de adfærdsterapeutiske komponenter, og på det kognitive område en forskydning af interessen fra hvad klienten tænker til klientens forhold til tænkning. I stedet for at forsøge at ændre belastende tanker og følelser, vil man i ACT have fokus på at udvikle en accepterende og ikke-dømmende holdning til alle indre oplevelser herunder de uønskede. I ACT vægtes bevidst nærvær blandt andet fordi at konsekvenserne af individets adfærd bliver tydelige og således kan forme individets adfærd i en effektiv retning. Som en hjælp til at møde tidligere undgåede, ubehagelige og uønskede indre oplevelser arbejdes der med forskellige former for accept- og mindfulness færdigheder og medfølelse. Forankret i den adfærdsterapeutiske tradition handler ACT også om adfærdsmæssige forandringer så et vitalt liv baseret på egne, personlige valgte livsværdier udleves. Det eksistentielle fokus på identifikation af livsværdier og adfærdsmæssige skridt i forlængelse af disse tilbyder en ny vej ud af den psykologiske lidelse. ACT er den eneste vestlige psykoterapi, som er udviklet i forbindelse med et eget grundforskningsprogram. ACT er baseret på Relational Frame Theory (RFT) som er en adfærdsanalytisk teori baseret på 20 års sprog- og kognitionsforskning og en af de mest undersøgte adfærdsanalytiske teorier om menneskelig adfærd. RFT peger på, at selvom menneskets særlige evne til sprog herunder tænkning har mange fordele, så har den samtidig potentialet til at være kilde til menneskelig lidelse. I ACT er der fokus på at udvikle et funktionelt forhold til tænkning, således at tænkning holdes lettere i områder af livet hvor den skaber unødig lidelse. Den verdensomspændende interesse for ACT/RFT modellen understøttes af en større forskningsmæssig indsats. Effekten ved ACT interventioner er blevet demonstreret i mere end 50 randomiserede og kontrollerede undersøgelser (RCT) i forhold til forskellige kliniske og ikke-kliniske grupper. ACT har vist sig effektiv ved en lang række problemstillinger såsom angst (herunder OCD), depression, psykose, spiseforstyrrelse, traumer, afhængighed, kroniske smerter og arbejdsrelateret stress. ACT har ligeså vist sig som en særdeles nyttig selvhjælpsstrategi for personer med kroniske sygdomstilstande f.eks. diabetes og epilepsi. Oplevelsesorienteret undgåelse (undgåelse af indre private begivenheder såsom tanker og følelser) er centralt i manglende psykologisk fleksibilitet og opfattes til stadighed som en generel risiko faktor med implikationer for den menneskelige funktionsevne. Som en følge heraf anvendes ACT som befordring og videreudvikling af (normal)funktion f.eks. i skoler, arbejdspladser, organisationer og ved sportslige præstationer med videre. 4

5 Fokus på fordybelse og træning Formål Formålet med efteruddannelsen er at give en teoretisk og praktisk indføring og træning i Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Efteruddannelsen er designet til at takle de mange lag, der er i at udøve ACT i praksis. Uddannelsen vil overordnet set give deltagerne ACT terapeutiske færdigheder og kunnen samt øge egen personlig villighed og sans for medfølelse som ACT terapeut. Målet er at etablere en sammenhæng, der giver en indlæringsoplevelse, der gør, at deltagerne virkelig får ACT ind under huden med et fokus på sammenhæng og integration i den praktiske hverdag. Uddannelsen retter sig mod intervention i forhold til voksne. Den 2 årige uddannelse er en videreudvikling af vores 1 årige uddannelse i ACT som har kørt i flere år i træk. Undervisningsformer Uddannelsen er didaktisk samt deltagelse i og overværelse af rollespil samt træning i terapeutiske færdigheder. Der inviteres til at arbejde med personligt materiale. Særlig omtanke er lagt på at finde den rette balance mellem oplevelsesorienterede øvelser og didaktisk undervisning. ACT vægter i sagens natur det oplevelsesorienterede højt i erkendelse af, at det er vanskeligt at opløse overdreven sproglig involvering med sprog. Med oplevelsesorienterede øvelser søger man at opnå øget adgang til den ikke-logiske, følte fornemmelse af bevidsthed. På uddannelsen vil man sikre, at den oplevelsesorienteret viden knyttes til ACT teori og model, så sammenhængen tydeliggøres for deltagerne. Der undervises hovedsageligt på engelsk. Evaluering af uddannelsen Under uddannelsen opfordres deltagerne til løbende at udfylde et ACT Kerne Kompetence Skema. Skemaet beskriver ACT konsistent terapeutisk adfærd og er udformet for at hjælpe deltagere med at lære mere om ACT og for at tydeliggøre hvilke processer der arbejdes med. Deltagerne opfordres således til løbende at evaluere sine ACT færdigheder samt udviklingen af disse. Supervision Der tilbydes 60 timers supervision i gruppe i forhold til retningslinierne for supervision. Supervisionen er fordelt på 10 dage. Der tilbydes 60 timers supervision i gruppe i forhold til retningslinierne for supervision. Supervisionen er fordelt på 10 dage. Supervisor er autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi, godkendt supervisor og ACBS godkendt ACT Træner Ole Taggaard Nielsen. Gæste supervisorer er phd Robyn Walser og speciallæge i psykiatri Niklas Törneke. 5

6 Optagelseskriterier Uddannelsen er for personer som er cand.psych., cand.pæd.psych., mag.art. i psykologi, psykiater, læge, praktiserende læge eller har en anden relevant akademisk baggrund. Den målretter sig mod personer der beskæftiger sig med psykoterapi i praksis. Der er ligeledes enkelte pladser (max. 25 %) som kan tilbydes professionelle behandlere af anden baggrund efter en konkret vurdering. 6

7 Indhold 21. april 2015: ACT Primer v/ole Taggaard Nielsen (Danmark) og Rikke Kjelgaard (Sverige) tatet af nyere eksperimentelle data vedrørende det menneskeligt sprog og kognition. Teorien som summerer disse data og som udgør det teoretiske fundament i ACT er Relational Frame Theory (RFT). Denne teori har fokus på det område som længe har været det fremstående inden for kognitiv terapi ud fra en anden vinkel end informations processerings perspektivet. ACT Primer vil indeholde følgende: 1-3. september 2015: The Compassionate and Vital Life: Using ACT for Change v/robyn Walser (USA) Praktisk information og præsentation af efteruddannelsen Dagene har følgende mål: Præsentation af undervisere og deltagere At deltagerne bliver i stand til at beskrive hvorledes oplevelsesorienteret undgåelse har en psykopatologisk effekt Hvordan man får mest muligt ud af sit uddannelsesforløb ACT som en del af det nyere kognitive paradigme At deltagerne bliver i stand til at beskrive hvorledes det menneskelige sprog spiller en rolle i lidelse og påvirker vores forhold til indre private oplevelselser Evaluering af terapeutiske forløb ved hjælp af ACT Core Competency Scale At deltagerne bliver i stand til at beskrive hvorledes mindfulness er relateret til ACT april 2015: ACBs of Human Behavior and Relational Frame Theory for Clinicians v/niklas Törneke (Sverige) Dagene vil indeholde følgende: At deltagerne bliver i stand til at beskrive de væsentlige terapeutiske strategier i ACT At deltagerne vil opnå færdigheder i hver af de seks ACT processer og har lejlighed til at praktisere disse. Indføring i adfærdsterapeutiske principper Indføring i funktionel kontekstualistisk teori om sprog og tænkning Relational Frame Theory (RFT) CBT er betegnelsen for en række behandlingsmodeller der har meget tilfælles og som er et møde mellem klassisk adfærdsterapi og kognitiv terapi. Inden for CBT er der imidlertid stadig en spænding mellem disse to traditioner. Klassisk adfærdsterapi bygger på grundlæggende principper om operant og respondent indlæring mens kognitiv terapi bygger på informations processeringsteori, som har domineret udviklingen af CBT inden for de sidste 30 år. Fokus har særligt været på Tankens kraft. Inden for de sidste 10 år har den mere adfærdsterapeutiske del af CBT imidlertid fået større opmærksomhed. Dette gør sig også gældende for nyere teoretiske strømninger. Et vigtigt eksempel på dette er ACT. Denne moderne form for adfærdsterapi er resul januar 2016: ACT Case Conceptualization v/kelly Wilson (USA) Dagene har følgende mål: Indføring i diagnostik ud fra ACT modellen og træning af færdigheder Oplevelsesorienteret Sagsformulering Intro to the Hexaflex Diagnostic and Skill Building We will begin with an introduction to the hexaflex model of diagnoses, assessment, and treatment. This fully dimensional model allows clinicians to examine psychological difficulties across a wide range of presentations. After our orientation, we will 7

8 spend the balance of our time on a series of experiential and skill building exercises. Initial exercises are completed in dyads and foursomes and the results are processed within the smaller group and in the larger group as a whole. We begin with relatively simple tasks aimed at illuminating core ACT processes. We will then move to more complex iterations of these exercises that will include increasingly challenging content and also increasingly complex tasks for the participants. In early exercises discriminating vital versus nonvital and avoidance versus values-based interactions will be learned. Through successive iterations we will make these discriminations in ourselves, then in our exercise partners, then, eventually, we will make these discriminations while coaching our partners. Finally, we will move to experiential client roleplays that are extremely close to actual clinical interactions. These role plays produce conditions that mirror psychotherapy interactions with great precision while allowing us to stop action and examine ACT processes in flight. At træne kortevarende tilgange til udredning Experiential Case Conceptualization Using the Hexaflex Functional Dimensional Experiential Interview. Vi standser i fællesskab op og gør status over de væsentlige ACT pointer der er blevet præsenteret og bruger dagen til møde de forskellige behov som deltagergruppen måtte have for repetition, spørgsmål/svar, træning etc. At træne sagsformulering At tilrettelægge effektive interventioner med henblik på at øge klientens åbenhed, bevidsthed og engagement i hans/hendes liv Træne interventioner og redskaber som kan fungere med mange forskellige typer klienter i mange former for behandlingsmæssige sammenhænge Finally, we will explore experiential case conceptualization skills. There is a problem with case conceptualization. While necessary, case conceptualization is just too conceptual. Case conceptualization can take us out of direct moment-by-moment interaction with the client. We will use experiential our role plays to generate case conceptualizations that can orient us to the work without losing contact with the most human and humane aspects of ACT. We will use components of the Hexaflex Functional Dimensional Experiential Interview from Mindfulness for Two in our work on case conceptualization. 20. september 2016: Opsamlingsdag v/ole Taggard Nielsen (Danmark) & Rikke Kjelgaard (Sverige) 6-7. december 2016: ACT intervention forstærket ved hjælp af principper fra Funktionel Analytisk Psykoterapi (FAP) v/benjamin Schoendorff (Canada) Dagene har følglende mål: At lære at anvende Matrix modellen og præsentere den for klienter This workshop will contain significant use of mindfulness and present-moment focused work. Although formal mindfulness meditation practice is not necessarily emphasized in ACT, mindfulness processes are central to the work. These exercises will show how we can bring the values directed, present moment focus directly into clinical interactions what I have sometimes called mindfulness for two. The work is densely experiential and requires persistent attention and participation. Genkende og kunne forstærke de fire kliniske relevante diskriminationer At lære at udvikle dybere og mere autentiske terapeutiske relationer ved hjælp af FAP redskaber og for at forstærke ACT processer At lære at konceptualisere sager i samarbejde med klienter maj 2016: Brief Interventions for Radical Change: Principles and Practice of Focused ACT v/kirk Strosahl (USA), Patricia Robinson (USA) & Thomas Gustavsson (Sverige) Dagene har følgende mål: At lære at interviewe klienter med klarere fokus Functional Analytic Therapy (FAP) er udviklet af Robert Kohlenberg og Mavis Tsai og placeres blandt tredje bølge adfærdsterapi. FAP kan anvendes som en selvstænding terapeutisk retning men er i de senere år særligt blandt ACT terapeuter blevet brugt som en slags supercharger af ACT interventionen. FAP har sit fokus på den terapeutiske relation og anvender denne som det forandrende element. FAP giver klinikere konkrete og praktiske redskaber der sigter mod at skabe dybe, helende og transformerende relationer imellem terapeut og dennes klienter herunder også mere udfordrende klienter. Træningen retter sig mod deltagere der er bekendt med ACT som 8

9 ønsker at skærpe deres in-session fleksibilitet. Særlig opmærksomhed gives til de klienter, som deltageren finder vanskelige. De fire diskriminationer trænes, hvor FAP peger på disse som strategier der øger den kliniske sensitivitet og effektivitet og støtter klienten i at udvikle og udvide adfærdsmæssige repertoirer i overensstemmelse med de centrale og personlige værdier. Via arbejde i mindre grupper vil deltageren lære at observere og forstærke selv de mindste tegn på psykologiske fleksibilitet hos klienter. Der anvendes oplevelsesorienterede øvelser for at lære at bruge FAP redskaber og den særlige Matrix model indgår med henblik på at integrere de ACT færdigheder deltageren besidder på ubesværet vis. Det har længe været Rikke Kjeldgaards og Ole Taggaard Nielsens ønske at kunne præsentere Benjamin Schoendorff og hans særlige FAP/ACT tilgang på ACT uddannelsen i Danmark. Benjamin Schoendorff har netop publiceret dette arbejde i en bog. 24. januar 2017: ACT Recap and Method Training v/ole Taggaard Nielsen (Danmark) & Rikke Kjelgaard (Sverige) Dagen har følgende mål: Repetition af teori Træning og øvelser Evaluering Opsummerende og med mulighed for at træne forskellige ACT teknikker med direkte supervision. Afslutningsvis arbejdes der med rollespil med udfordrende klienter med henblik på at øge fleksibiliteten i behandlerrollen. 9

10 Undervisere Ole Taggaard Nielsen Ole Taggaard Nielsen er autoriseret psykolog, godkendt specialist og supervisor i psykoterapi af Dansk Psykolog Forening samt godkendt supervisor og vejleder i psykoterapi af Dansk Psykiatrisk Selskab. ACBS Peer reviewed ACT Trainer. Indehaver af ACT Klinikken. Siden 2008 har Ole specialiseret sig i ACT og er medforfatter til den første danske introduktionsbog til terapien. Har været træner og co-tæner på en række ACT workshops i ind- og udland. I 2011 var han co-chair på verdenskongressen i ACT i Italien. Rikke Kjelgaard Rikke Kjelgaard er autoriseret psykolog og ACBS Peer Reviewed ACT Trainer. Indehaver af ACT Danmark. Rikke har specialiseret sig i ACT siden 2006 og er medforfatter til den første danske introduktionsartikel om ACT. Rikke har været træner og cotrainer på en lang række ACT workshops i Danmark og Sverige samt på den internationelle arena. Rikke arbejder klinisk med ACT samt med undervisning, metodeimplementering og metodetræning i behavioristisk psykoterapi og ACT. Niklas Törneke Niklas Törneke er speciallæge i psykiatri, specialist i psykoterapi og supervision. Han bor og arbejder i Kalmar i Sverige. Han har arbejdet med ACT i sit eget kliniske virke siden 1998 og har undervist i ACT og RFT i hele verden de sidste ti år. Han er medforfatter til den populære bog Adfærdens ABC og er aktuel med bogen Leaning RFT, som udgives på dansk til efteråret Niklas Törneke har udmærket sig ved en særlig evne til at gøre RFT tilgængelig og har anskueliggjort det værdifulde af indsigt i RFT i forhold til den anvendte psykoterapi. Robyn Walser Robyn D. Walser, Ph.D., is a psychologist who works as a consultant, workshop presenter, and therapist in her private business, TL Consultation Services. She also works at the National Center for PTSD in the Veterans Affairs Palo Alto Health Care System in California. She received her doctorate in clinical psychology from the University of Nevada, Reno, and has clinical and research expertise in traumatic stress, substance abuse, and acceptance and commitment therapy (ACT). She is an internationally recognized trainer in ACT and has co-authored journal articles, book chapters, and two books on this intervention. Kelly Wilson Kelly G. Wilson, Ph.D., is an Associate Professor of psychology at the University at Mississippi. He is Past President of the Association for Contextual Behavioral Science, Representative-at-Large of the Society for a Science of Clinical Psychology, and is one of the co-developers of Acceptance and Commitment Therapy. Dr. Wilson received his B.A. Summa Cum Laude from Gonzaga University and his Ph.D. at the University of Nevada, Reno. He joined the faculty at the University of Mississippi in 2000 where he established the Mississippi Center for Contextual Psychology. Dr. Wilson has devoted himself to the development and dissemination of ACT and its underlying theory and philosophy for the past 20 years, publishing 36 articles, 27 chapters, and 5 books including Acceptance and Commitment Therapy: An Experiential Approach to Behavior Change and his most recent Mindfulness for Two: An Acceptance and Commitment Therapy Approach to Mindfulness in Psychotherapy. He has central interests in the application of behavioral principles to understanding topics such as purpose, meaning and values, therapeutic relationship, and present moment focused work. Dr. Wilson has presented workshops in 19 countries, and has participated as co-investigator in a wide range of research projects in the U.S., Sweden, Romania, and the United Kingdom. Kirk Strosahl Kirk Strosahl Ph.D. is currently principal and consultant for the Mountainview Consulting Group Inc., a firm specializing in providing consultation, program implementation and training services for health care systems seeking to integrate behavioral health 10

11 and primary medical services and/or develop effective methods for collecting and using clinical outcome data. Dr. Strosahl obtained his Ph.D. in Clinical Psychology from Purdue University in Until 1984, he was a faculty member at the Department of Psychology, University of Washington, where he published numerous articles on, and gained national recognition for, his innovative approaches to the assessment and treatment of suicidal patients. He joined Group Health Cooperative in 1984 and served as the Research and Evaluation Manager for the Division of Behavioral Health Services until his departure in During his tenure at Group Health, Dr. Strosahl was the primary architect of a pioneering effort to integrate behavioral health providers into primary care medicine settings in a multi-site delivery system serving over 400,000 consumers. He participated in several studies looking at the clinical and cost results of integrated care services. Dr Strosahl has consulted extensively with both public and private health and mental health care systems on the design and implementation of clinically effective models integrative behavioral care. His major projects include the Adult Primary Care Project of Kaiser Permanente Northern California, the United States Air Force Behavioral Health Optimization Program, the United States Navy Behavioral Health Integration Program and the Veteran?s Administration Service Network-Region 2 Project. He is also the lead consultant for the HRSA Bureau of Primary Health Care, Managed Care Technical Assistance Program, and has helped community health centers across the nation to design and implement primary care behavioral health integration programs. Dr. Strosahl is the author of numerous articles on the subjects of primary care behavioral health integration, outcome assessment in behavioral health and the use of practice guidelines and other empirically based methods in clinical practice. He has also co-authored books on the clinical treatment of the suicidal patient and Acceptance and Commitment Therapy. Thomas Gustavsson Thomas Gustavsson is a clinical psychologist and is also working with behavioral management in leadership and organizations. His work is based in modern forms of ABA. The last 7 years he has been working with implementation of clinical models of ACT and behavior therapy in psychiatry and the social services. One of the features that have been highly searched for is ACT in groups with a diverse population (transdiagnostic group therapy). Another form of group therapy based on ACT for self harming behaviors have been evaluated with the University of Stockholm in a RCT in a clinical setting. Another type of work is training and supervision in contemporary behavior therapys. He is a coauthor of Brief Interventions for Radical Behavior Change: Principles and Practice for Focused Acceptance and Commitment Therapy. Benjamin Schoendorff Psychologist, Researcher, clinician, trainer and writer in the field of contextual therapies, specializing in Acceptance and Commitment Therapy and Functional Analytic Psychotherapy. Director at Contextual Psychology Institute, Université du Québec à Montréal, Fernand-Séguin research Centre, Montreal. ACBS ACT Trainer. FAP Trainer. Benjamin has published books and chapters about ACT and FAP in French. He has trained with Mavis Tsai & Robert Kohlenberg to become a FAP trainer. Latest publication: La Thérapie d'acceptation et d'engagement, Guide Clinique (2011) - Acceptance and Commitment Therapy clinical guide incorporating Functional Analytic Psychotherapy tools. Patricia Robinson Patricia J. Robinson, PhD, has explored integrated care from the perspective of a clinician, researcher, trainer, and health care consultant for over twenty years. Current activities include providing consultation services to health care systems that are (1) integrating behavioral health services into primary care, (2) seeking to improve treatment of chronic pain, chronic disease and care to children, women, and/or the elderly, and / or (3) attempting to increase use of brief evidence based cognitive behavioral therapies in primary care and other medical settings. She is an author of five books, including Behavioral Consultation and Primary Care: A Guide to Integrating Services (with Jeffrey T. Reiter) (Springer, 2007), The Mindfulness and Acceptance Workbook for Depression (with Kirk Strosahl, 2009) (New Harbinger, 2008), and Real Behavior Change in Primary Care: Improving Patient Outcomes and Increasing Job Satisfaction (New Harbinger, 2011), as well as numerous other articles and book chapters. 11

12 Organisation og ledelse Litteratur Litteratur indgår ikke i kursusafgiften og købes separat. Det anbefales at følgende litteratur læses: Den 2 årige uddannelse ledes af psykolog Ole Taggaard Nielsen (ACT Klinikken) og psykolog Rikke Kjelgaard (ACT Danmark). ACT Klinikken er baseret i København og har psykoterapi, supervision og undervisning som kerneydelse. Klinikken specialiserer sig i ACT og vægter nationale og internationale samarbejder omkring udbredelse af ACT interventionen. For mere information se ACT Danmark er en af Danmarks førende udbydere af uddannelser og kurser i Acceptance and Commitment Therapy samt andre kontekstuelle adfærdsterapier. ACT Danmark består af en række ildsjælde som til dagligt arbejder med ACT både klinisk og i uddannelsessammenhænge. ACT Danmark samarbejder desuden med førende formidlere og forfattere inden for området. ACT Danmark har arrangeret en lang række ACT arrangementer i Sverige og Danmark siden Hayes, Stosahl & Wilson (2011). Acceptance and Commitment Therapy. The Practice and Process of Mindful Change. Guilford Publications. ISBN: Luoma, Hayes & Walser (2007). Learning ACT. An Acceptance and Commitment Therapy Skills Training Manual. New Harbinger Publications. ISBN: Törneke, N. (2011). Relational Frame Theory - Teori og Klinisk Praksis. Dansk Psykologisk Forlag (2011) Wilson, K og Troy DuFrene, T. Mindfulness i Terapien. Hans Reitzel forlag (2011) (Original Mindfulness for Two. An Acceptance and Commitment Therapy Approach to Mindfulness in Psychotherapy. New Harbinger Publications (2009)) Møller Rasmussen, S. og Taggaard Nielsen, O. Introduktion til ACT en brugsbog til klienten. Dansk Psykologisk Forlag (2010). Strosahl, K., Robinson, P. & Gustavsson, T. (2012). Brief Interventions for Radical Behavior Change: Principles and Practice of Focused Acceptande and Commitment Therapy. New Harbinger 12

13 Supervision Der indgår live supervision som en integreret del af undervisningen. Yderligere supervision indgår ikke i kursusafgiften og kan købes separat. Ved køb af den udbudte supervisionspakke tilmelder deltageren sig en af to grupper. Der er begrænset antal pladser og tilmelding sker ifølge først til mølle princippet. Supervisionspakken er på 10 supervisionsdage og ialt 60 timer. Gebyr for supervisionspakken er ,- Dkr. inkl forplejning. Supervisionsgruppe 1: 31/ / / / / / / / / / Supervisionsgruppe 2: 4/ / / / / / / / / /

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse 2011 Autoriseret af Dansk Psykolognævn 2009-2011 Selskab for Adfærds og Kognitiv Terapi (SAKT) 2-årigt efteruddannelsesforløb. 2006-2009 Kandidatgrad I psykologi

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

København den 26. 28. september 2012

København den 26. 28. september 2012 Velkommen Det er med stor glæde at vi kan byde velkommen til Skandinavisk SUN2012 Til dig der ikke kommer fra København eller Danmark, siger vi hjertelig velkommen til København. Specielt velkommen til

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

CV for Leif Schwensen

CV for Leif Schwensen CV for Leif Schwensen Leif Schwensen, Cand.psych., Autoriseret Specialist i Psykoterapi og klinisk psykologi & Mindfulness- instruktør, leder af Jysk Psykologcenter Leif er stifter af Jysk Psykologcenter

Læs mere

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2014-2016 Nicole Rosenberg Merete M. Mørch Krista Straarup Sanne Kjær Vandborg Ea Bøhm Jepsen Udenlandske gæsteundervisere: Melanie

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Person Centered and Experiential Psychotherapy

Person Centered and Experiential Psychotherapy Person Centered and Experiential Psychotherapy Videreuddannelse for psykologer til specialist i psykoterapi 2011-2012 Institut for Personcentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi (IPCOPT) tilbyder

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Gestalt terapi er den psykoterapeutiske tilgang, der mest omfattende integrerer aspekter fra andre terapiformer. I gestalt

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

- Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er. år. Tiderne er skiftet for familieterapifeltet, og vi står som terapeuter og

- Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er. år. Tiderne er skiftet for familieterapifeltet, og vi står som terapeuter og Hvordan kan vi dokumentere, at det vi laver virker? - Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er blevet en magtfaktor. Af Susanne Bargmann og Laura Tang Jensby Hverdagen for terapeuter

Læs mere

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Psykoterapeutisk efteruddannelse indenfor den eksistentielle/humanistiske referenceramme. Uddannelsen henvender sig primært

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

CV for Louise Brask Rasmussen

CV for Louise Brask Rasmussen CV for Louise Brask Rasmussen Louise Brask Rasmussen, Cand.psych. Autoriseret psykolog Louise har siden 2002 arbejdet på Jysk Psykologcenter med hovedvægt på individuelle forløb i forhold til stressrelaterede

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr.

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Dato Ryomgård Dag 1 d.11. februar Dag 2 d.17. marts Dag 3 d.14. april Tilmeldingsfrist d. 11. januar 2015)

Læs mere

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum Medlemmer Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering Medlemmet i centrum Lidt om os Kort runde Hvilken organisation kommer I fra? Hvor mange medlemmer har I? Hvordan arbejder I med loyalitet?

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19 CV for Ulla Høybye Ulla Høybye, Cand. Psych. Autoriseret Specialist i Psykoterapi og klinisk psykologi Ulla har indgående kendskab til målgruppen herunder erfaring med individuelle samtaleforløb med stressrelaterede

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart PRINCE2 Certificeringsforløb PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner PRINCE2 Certificeringsprogrammer Indhold PRINCE2 (Projects In Controlled Environments) er en procesbaseret tilgang til projektledelse,

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B)

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (IGA-KBH), er en forening, hvis formål er at udvikle og udbrede kendskabet

Læs mere

Sidder du fast i angstens spil?

Sidder du fast i angstens spil? INDLEDNING Sidder du fast i angstens spil? Det er, som om alt, der er forbundet med mulige og umulige katastrofer, tiltrækker din hjerne som en magnet. Du går i virkeligheden og bekymrer dig om og lægger

Læs mere

KL s Misbrugskonference

KL s Misbrugskonference KL s Misbrugskonference Web-baseret alkoholbehandling er det dét nye Sort? Baggrund og evidens 7. oktober 2014 Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent Det Sundhedsfaglige og Teknologiske

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion Mindfulness-guide Af Kim Bonnesen Introduktion Det er nemmest at forstå, hvad mindfulness er, ved selv at opleve det. På denne måde er mindfulness ikke så meget anderledes, end så meget andet, som vi også

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015 Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen Træningskandidater på 1. års organisationslinje deltager ikke i teorigruppen for organisationslinjen,

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Hillerød Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus Dato 1. dag: 17. september

Læs mere

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition MAS et undersøgelses- og assessment redskab af metakognitive evner University of Copenhagen & Early Psychosis Intervention Center Kompetencecenter for Debuterende Psykose Ulrik Haahr Hanne-Grethe Lyse

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers IP-rettens Dag 2013 Torsdag 31. OkTOBER 2013 Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers Ny årlig konference, der arrangeres i et samarbejde mellem Patent-

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR

MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR tema: MINDFULNESS I MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR Tekst: Heidi Strandberg Andreasen Alle oplever angst og nervøsitet i løbet af deres liv. For nogle kan dette dog blive så voldsomt og invaliderende, at

Læs mere

Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi

Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi CV Navn Vibe Strøier - født 1955 Titel Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi Karriere 2011 - Partner

Læs mere

CV for Bent Jørgensen

CV for Bent Jørgensen CV for Bent Jørgensen Bent Jørgensen, Cand.psych. Autoriseret psykolog Bent har været hos Jysk Psykologcenter siden 1996, hvor han bl.a. har været ansvarlig for gennemførsel af kurser i angsthåndtering

Læs mere

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse.

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse. Navn: Tlf. nr.: 75 17 15 45 / 20 13 19 19 e-mail: ullalotus@hotmail.com Fødselsdato: 04.06-1970 Spidskompetencer Specialist i psykoterapi Autoriseret klinisk psykolog. Omfattende sorg- og krisepsykologisk

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Selvmordsforebyggelse - behandling med DAT og CAMS. Psykologer i psykiatrien Foredragsrække forår 2014

Selvmordsforebyggelse - behandling med DAT og CAMS. Psykologer i psykiatrien Foredragsrække forår 2014 Selvmordsforebyggelse - behandling med DAT og CAMS Psykologer i psykiatrien Foredragsrække forår 2014 Modoverføringsreaktioner ved selvmordsforsøg forvirres: terapeuten ved ikke, hvad han/hun skal tænke

Læs mere

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode Inge Larsen, VFAs rejsehold Det sagde deltagerne på WAW Det har en kæmpe betydning hvordan viden bliver formidlet

Læs mere

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 Elbjerg Kursuscenter Undervisere Helle Jensen Cand.psych. med autorisation

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.

Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d. Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d. Hukommelses processer generelt Hukommelse hos ældre Generelle problemer hos ældre Kommunikation med ældre AMPS og ældre Hukommelse Et samlebegreb

Læs mere

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. A perfect storm in global healthcare 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth KPMG Global Healthcare 1 2 KPMG Healthcare "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth 1 KPMG's globale healthcare team Global 1. Global

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Der gives ikke afslag i prisen i tilfælde af, at man ikke ønsker at overnatte. Workshop I: Den 1. og 2. juni 2015: Sensory Tool Kit workshop:

Der gives ikke afslag i prisen i tilfælde af, at man ikke ønsker at overnatte. Workshop I: Den 1. og 2. juni 2015: Sensory Tool Kit workshop: Så er chancen der for at deltage i 2 spændende SI relaterede workshops om ergoterapeutisk undersøgelse og intervention for børn med sensoriske bearbejdnings forstyrrelser! Diana Henry, højt anerkendt amerikansk

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

I det følgende beskrives to grundlæggende metoder i kognitiv terapi, samt principperne i mindfulness og mindfulnessbaseret kognitiv terapi.

I det følgende beskrives to grundlæggende metoder i kognitiv terapi, samt principperne i mindfulness og mindfulnessbaseret kognitiv terapi. 1 Kognitiv terapi - en behandlingsform i udvikling V/ Morten Sveistrup Hecksher f.1961 Aut. psykolog, specialist godkendt i psykoterapi og supervisor på videreuddannelses niveau MSH er stifter og indehaver

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn, større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Med start den 3. og 4. september 2015 Kolding Vandrerhjem, Ørnsborgvej

Læs mere

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE Amager og Hvidovre Hospitaler SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE Referenceramme 2014 Referenceramme for sygeplejen på Amager Hvidovre Hospitaler Sygeplejeteoretiker Hesook Suzie Kims (1) teori er referenceramme

Læs mere