Københavns og Vartov Valgmenigheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns og Vartov Valgmenigheder"

Transkript

1 Københavns og Vartov Valgmenigheder Oktober 2014 Nr. 3 Du tog vor skyld og bar vor skam 11. søndag efter trinitatis Lukas 7,36-50 Giv mig sindsro til at acceptere de ting jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting jeg kan, og visdom til at se forskellen. Engang var det en bøn til Gud: Gud, giv mig sindsro... og så videre. Men nu er det blevet noget man skal sige til sig selv når man går i kognitiv terapi eller tager et kursus i motivationsledelse. Nu beder man til sig selv: Giv mig sindsro til at acceptere de ting jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting jeg kan, og visdom til at se forskellen. Bønnen er blevet en art selvovertalelse. Det kan naturligvis være udmærket at kunne det alt sammen, gode leveråd. Men hvad når man ikke aner sine levende råd? Hvad gør et menneske når det ikke finder nogen hvile i sit sind, når det ikke har mod til at se dagen i øjnene, når visdom er en utilladelig luksus? Kvinden hos Lukas kan ikke komme på talefod med sit liv. Hun kan intet gøre for at hele sit splittede liv. Hun lever som det hedder i synd i den by. Uanset hvilke forestillinger man gør sig om hendes beskæftigelse, betyder det at hun er udskilt, for synd betyder adskillelse. Ja, adskillelsen har sat sig i hende selv så hun ikke ved hvem hun selv er. Midt i det samfund der isolerer hende, er hun kastet tilbage på sit eget liv. Det kan hun ikke gøre noget ved. Hvad skal hun så gøre? Da hun får at vide hvor Jesus er, gik hun derhen med en alabastkrukke fuld af olie, stillede sig grædende bag ham ved hans fødder og begyndte at væde hans fødder med sine tårer og tørrede dem med sit hår, og hun kyssede hans fødder og salvede dem med olien. Hun er for meget. Det er næsten for heftigt, teatralsk, selviscenesættende, og man har ikke behov for at høre det mere end én gang. Men hvis det ikke er lutter smagløshed og skamløst dårlig opførsel, hvad er det så hun gør, kvinden? De andre evangelister fortæller at hun med sin handling salver Jesus til hans død. Bortset fra at sådan gjorde man åbenbart dengang, betyder det at kvinden lægger sit eget liv over på ham for at han skal tage det med sig i graven i håb om at det kan opstå til nyt liv. Det er den eneste måde hvorpå hun kan have med sig selv at gøre. Hun

2 gør det fordi hun ikke véd hvad hun ellers skal gøre ved sit liv. Hun er uimodtagelig for alle råd om at hun skal slå sig til tåls med at hun ikke kan ændre noget ved det, og at hun skal lære at acceptere sig selv som den hun er. Det hun ikke selv kan gøre noget ved, er skammen. Skammen som hun bærer på fordi hun skammer sig, forstærkes nu igen da farisæeren skammer hende ud. Han tænker ved sig selv altså tilsyneladende omkostningsfrit at hun er en slags kvinde der lever i synd, én der bliver skilt ud fra livet i byen og selv adskiller sig fra dette liv. Hun mener og man giver hende grund til at mene ja, hun er sikker på at hun selv er skyld i sin skam. Skyld og skam. Synd og skam. Det kan man ikke lære at acceptere og med sindsro affinde sig med. Skammen, synden og skylden rører ved det dybeste i et menneske: Det sår tvivl om dets eksistensberettigelse. Hele dets liv drages i tvivl. Et sådant menneske finder ikke noget holdepunkt, og det hjælper slet ikke at det får at vide at det skal tro på sig selv. Tidligere sang vi til Guds søn: du tog vor skyld og bar vor skam for at holde os i live ved at dø og opstå for os. Det er skammen som kvinden lægger over på Jesus da hun salver ham til hans død. Det er hendes eneste mulighed for at hendes liv fornyes, sådan en slags kvinde som hun er. Jeg har hørt sige at kvinder er særligt disponerede for skam. Måske har de en særlig tilbøjelighed til at skyde deres egen livshistorie ind i andres. I mødet med en mand kan en kvinde foregribende flytte ind i hans liv. Hun nærer forventninger som måske ikke kun er vakt af ham, men også af hende selv, og når de så skuffes, er hun skamfuld og alt for rede til at påtage sig skylden for sin skam. Hun tænker måske ved sig selv at hun har været for meget. Og lad mig så bare sige nu da det kun er noget jeg har hørt at jeg også har hørt at det i forhold til børnebørn og svigerbørn navnlig er kvinderne der efter eget udsagn er for meget. Kvinden i evangeliet er for meget. Byens beboere tåler hende dårligt. Hun er dem ikke værdig. Og hun er så enig! Så det gør hverken fra eller til at hun, en slags kvinde, laver skandale dér ved middagen i farisæerens hus og hælder hele sin skam ud over Jesus. En kvinde havde været sin mand utro. Ingen af dem ønskede den skilsmisse der truede. De gik til præsten. Manden sagde: Jeg kan godt tilgive dig din skyld. Men hvad skal jeg gøre ved din skam? Nej, vi kan ikke tilgive andre deres skam. Man kan heller ikke tilgive sig selv den. Man kan ikke selv komme ud af den. Man kan ikke ændre den. Dérfor kan man ikke møde den med sindsro. Der må ske noget, og det sker måske. Noget må indtræffe hvis et menneske skal befries for sin skam. Men det indtræffer ikke, og så er det kun tiden der kan fortynde skammen, men ikke skylle den bort. Skammen, skylden, synden det er ord for alt det vi ikke kan gøre noget ved, hvor megen visdom vi end mener os i besiddelse af. Sådan en slags menneske er alle og enhver. Det kan ingen sindsro borttage. Vi kan så som man siger lære at leve med det. Men hvad bliver det andet end et liv i stille opgivelse eller vildt oprør? Måske indtræffer der små befrielser, små tilgivelser. Det skal du ikke tænke på. Men den store befrielse, den store tilgivelse, kan vi kun bede om: Må det ske. Kvindens handling er en bøn om den tilgivelse som kan befri hende fra synden og skylden og som kan befri hende fra den skam der er ved at åbne et svælg under hendes eksistensberettigelse. Under altergangen skal vi synge Grundtvigs salme om denne kvinde som skamfuld, rødmende af skam, sniger sig 2

3 hen til Jesus og beder om at få livet tilbage. For hun véd at der kun er én ting at gøre ved dét som hun ikke kan gøre noget ved: at bede om kærlighed. Det er kun kærligheden der kan skylle skammen bort. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. Det kan vi jo så måle vores kærlighed på. Hvor meget vi mener der måtte være at tilgive. Jeg har også hørt sige, og det var så en slags mand: Jeg vil ikke have skyld for noget jeg ikke kan gøre noget ved. Nej, vel!? Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. Hvad så med den der ikke mener der er nogen skyld at tilgive? Hvor meget mon han elsker? Nu kommer det jo slet ikke an på om man er mand eller kvinde eller noget helt tredje. Hvad er vi for en slags mennesker? Vi er mennesker der er bundet til det vi ikke kan gøre noget ved: skam, skyld, synd svigt, tab, død. Det kan ingen visdom, ingen terapier, ingen kurser lære os at acceptere uden at vi mister vores menneskelighed. Mange står klar til at sige: Du har ikke noget at skamme dig over. Men hvis man skal befries for sin skam, er det kun den man elsker, der kan sige: Du har ikke noget at skamme dig over. Og nu har kvinden i evangeliet kun én der lader sig elske af hende. Han siger så, ikke alene til hende, men til ethvert menneske: Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. Hvor meget skyld har vi at bede om tilgivelse for? Hvor meget skam har vi at håbe på kærlighed for? Vi kan ikke slå os til tåls med skylden og skammen uden at fjerne os fra de andre. Vi må gøre noget andet: bede om syndernes forladelse som alene kan begrave al skyld og skam. Syndernes forladelse er tilgivelsen som bærer skylden bort. Syndernes forladelse er kærligheden som fjerner skammen. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. Den der får meget tilgivet, elsker meget. Nu véd vi hvad vi har at gøre. Vi sniger os til nådens bord, men vi går oprejst derfra. Niels Grønkjær Salmer: 754, 435, , 151, 396 Studiekreds om Løgstrup og Koch I efterårets studiekreds læser vi en brevveksling mellem teologerne K.E. Løgstrup og Hal Koch. Deres venskab bliver hårdt prøvet under besættelsen hvor stærke uenigheder viser sig. De får vanskeligt ved at adskille det personlige og det saglige. Brevvekslingen blev i 1992 udgivet af Henrik Nissen på Gyldendal under titlen Kære Hal. Kære Koste, men vi læser i den udvidede udgave fra 2010 på forlaget Klim: K.E. Løgstrup og Hal Koch, Venskab og strid (Løgstrup Biblioteket). Bogen kan købes for kr. 150 ved henvendelse til Niels Grønkjær. Til første gang læser vi brevene (1-9 i den tidligere udgave). Vi mødes følgende tirsdage kl i præsteboligen i Vartov: 21/10, 4/11, 11/11, 18/11, 25/11. Man behøver ikke tilmelde sig. Niels Grønkjær 3

4 Vil globaliseringen gøre det muligt for udviklingslande som Kina at indhente den rige verden? Målt med historiens alen er der en kort, men yderst vanskelig vej tilbage, og den går i vores fodspor. Mønsteret er foreløbig klart: I var den årlige vækst i Asiens udviklingslande 7.9%, i de rige lande var den 0.5%. Kina ligner en fremtidig vinder, Europa gør det ikke, USA taber relativt, men er fortsat global trendsætter med et stærkt militær. Den globale udvikling sker hurtigere end før i historien med eksponentiel hast forandres vore livs- og arbejdsvilkår. Danmark bør fortsat opkvalificere uddannelser og arbejdsmarked til den globale konkurrence. Vi bør ikke gøre vor sammenlappede omfordelingsstruktur (1960 ernes velfærdsstat) til en hellig ko, men i stedet tilpasse vore centrale værdier tillid, sammenhold og tolerance - til fremtidens vilkår. Arbejdets forandring Teknologiske opfindelser og globalisering driver gensidigt hinanden fremad i et hæsblæsende tempo. Den digitale revolution (at alt formidles i form af data) er kun lige begyndt, men har allerede integreret en dominerende del af verdens vareproduktion, og i stigende grad også serviceydelser. Den moderne fabrik er spredt over hele kloden. De dele, der har stor værditilvækst (forskning & udvikling samt markedsføring), er fortsat i den rige verden, og vareproduktionen er i høj grad i lavtlønslande. Californiens produktion er Made in China. Miljøproblemer, skabt af industrialiseringen, bliver muligvis løst af industrialiseringen ved indførelse af smart, ren teknologi. Teknologien bliver hele tiden bedre, billigere og hurtigere. Automatisering vil i et øget tempo erstatte jobs. Ikke kun ufaglærte arbejdere, men også mange kontorfolk og akademikere vil blive arbejdsløse over 4 Globalisering hele verden. Både private og offentlige jobs er under pres. Op gennem historien har ny teknologi overflødiggjort arbejdskraft, men nye muligheder på andre områder har hidtil altid mere end kompenseret for det tabte arbejde. Den samlede beskæftigelse er vokset. I dag er der ikke nye velbetalte jobmuligheder i stort omfang i sigte. Økonomiens forandring Verdens produktion er vokset kraftigt. Den vil fortsat vokse, og kvaliteten vil fortsat forbedres. Den økonomiske vækst har forbedret levefoden i de fleste lande. Hundreder af millioner, mest asiater, er rykket op i middelklassen. Fattigdom, også i Afrika, er blevet væsentligt reduceret, selvom én ud af verdens 7 milliarder fortsat lever i ekstrem fattigdom (under 1.25 dollar om dagen). Under amerikansk ledelse blev et frihandelssystem skabt efter 1945, som bl.a. gjorde det muligt for multinationale selskaber, hvoraf mange var amerikanske, europæiske eller japanske, at producere og handle globalt. Containersejlads (1970 erne) samt internettet (1990 erne) og digitalisering har gjort det muligt at organisere den globale produktion i højproduktive internationale forsyningskæder. Apple har eksempelvis investeret hundreder af millioner dollar i at gøre kinesiske fabrikker i stand til at producere billige iphones. Globaliseringen har forøget forbrugeres levestandard ved at gøre varer og serviceydelser væsentligt billigere. Det er dog kun en ringe trøst for de millioner af arbejdere, hvis relativt velbetalte fabriks- eller kontorjobs er forsvundet på grund af automatisering eller outsourcing. Globaliseringen har gjort erhvervslivet rigere og øget dets politiske indflydelse. Når store penge og politisk magt bliver for

5 sammenspist, så er monopolet en fare og demokratiet en farce. Demografi og stater Nationalstaten er muligvis en social konstruktion, et forestillet fælleskab, men national identitet er en magtfuld realitet, for hvilken mænd og kvinder i århundreder er gået i krig og har ofret livet. Nationalstaten tilbyder sine borgere beskyttelse, og i mange lande drømmer og kæmper etniske og religiøse mindretal for at få deres egen stat. De fleste lande har autoritært styre, ofte forbundet med korruption og krænkelse af menneskerettigheder. Nationalstaten er imidlertid den eneste organisation i samfundsmålestok, som kan regeres demokratisk, altså hvor regeringen i praksis kan afsættes af folket. God regeringsførelse forudsætter en fri presse og en retsstat, baseret, ikke på den stærkes ret, men på loven. Grænser er i stigende grad gennemhullet. På den ene side mister nationalstaten magt til globale kræfter. På den anden side har staten øget sin andel af det voksende nationalprodukt. Stater er magtfulde, hvis de er regeret effektivt. Regeringer i samarbejde med andre regeringer udgør tilsammen den eneste magt, der er stærk nok til at opveje multinationale selskaber, international terrorisme og organiseret kriminalitet og til at sikre frihandel og miljøbeskyttelse. For at få succes i den globale verden skal den traditionelle nationalstat imødegå to udfordringer: For det første er den globale konkurrence benhård. De fleste nationalstater prøver at omdanne sig til konkurrencestater, dvs. at de organiserer samfundet for at klare sig godt i den globale konkurrence. Efterkrigstidens Japan og nutidens Kina er eksempler på konkurrencestater. For det andet gør fortsat indvandring de fleste rige lande mere multikulturelle. Det er en folkelig udfordring i mange lande (også Danmark) både at udvikle den traditionelle nationalisme (a la Dansk Folkeparti) til inkluderende national identitet og samtidig at udvikle separatistiske minoriteter (islamiske fundamentalister) til inkluderende minoriteter. Både flertallet og mindretallene bør gensidigt anerkende hinandens kultur. Sammenhold inden for grupperne bør derfor suppleres med brobygning imellem grupperne. Problematikken er et oplagt skolefag! Staten bør uden angst for konflikt sikre at lovgivning overholdes (indvandrerkvinders rettigheder), men naturligvis ikke kræve assimilation i øvrigt (af religion og kultur). Integration (uddannelse og job) bør derimod have høj prioritet, ellers undergraves solidariteten i samfundet, og kriminaliteten vokser. Uden integration vil nationalstaten bryde sammen. Det vil i Europa ske, længe før flertallet eventuelt bliver mindretal. Demokrati Globalisering har indflydelse på meget, men det er i sidste ende mennesker, ikke den teknologiske udvikling, der bestemmer fremtiden. I det enkelte land er der behov for at udvikle en ny social kontrakt, som definerer borgernes rettigheder og pligter. Den skal også forholde sig til de globale realiteter omkring mindre arbejde, mere ulighed og flere minoriteter. Globalisering har gjort regeringer, multinationale selskaber og andre magthavere stærkere, men det enkelte menneske og grupper, der har et fælles mål, er også blevet stærkere. Hver enkelt har adgang til al verdens viden og kan, uanset eventuel regeringscensur, kommunikere med hele verden ved hjælp at en mobiltelefon. Demokrati, frihed og menneskerettigheder hænger sammen som ærtehalm. Den verdensomspændende konflikt mellem autoritære kræfter og demokrati udkæmpes på globaliseringens vilkår, og forhåbentligt med en fri presse og et oplyst folk som aktive deltagere. 5

6 Kultur og religion Vi lever både i moderniteten og i traditionen. Hvordan vi integrerer virkeligheden med livets mening, er forskelligt fra kultur til kultur og fra menneske til menneske. Vi lever desuden både i den fysiske virkelighed og i den virtuelle verden i kraft af de elektroniske spor, som vore aktiviteter efterlader. Big Brother ved mere om os end vi selv ved. End ikke ved død slettes i øvrigt ens profil på Facebook. Teknologiens evne til at løse komplekse opgaver vokser hurtigt. I 1996 slog IBM s Deep Blue verdensmesteren i skak, Garry Kasparov. Siden da er computeren bedre til skak end mennesket. Det forventes at kunstig computer-intelligens kommer til at overstige menneskets intellektuelle kapacitet. Vi kan per definition ikke fatte konsekvenserne af en sådan situation. Det ufattelige er beslægtet med religion. At forstå Gud er per definition udenfor vor fatteevne. Guds rige er alle ting og omfatter derfor også det, vi ikke kan fatte: skabelsen og væren, tidens evighed og afstandens uendelighed. Mennesket har før forsøgt at gøre sig til Gud. Det skete dengang, de byggede Babelstårnet. Mon dog ikke Guds uendelighed også denne gang forbliver skjult bag forhænget? Anders Uhrskov De danske og de tyske i Sønderjylland Ved menighedsmødet mandag den 27. oktober kl taler Hans Boll-Johansen om Den dobbelte sandhed. Dansk og tysk i Sønderjylland Sønderjylland var i hundrede år præget af konflikt mellem etniske modsætninger: dansk versus tysk. I dag er modsætningerne stort set glemt. Engang sang man: For de gamle som faldt, er der ny overalt. Hvis man i dag spørger de unge på det danske og det tyske gymnasium i Aabenraa, er de tider helt forbi. Ingen af dem melder sig under fanerne. Hvordan var det muligt at få så skarpe modsætninger harmoniseret på så kort tid? Kan andre etniske grupper lære af det forløb? Reformationstale i Vartov ved Per Øhrgaard I en årrække holdt Grundtvig reformationstaler i Vartov til Martin Luthers minde. Den tradition er nu genoptaget mens vi tæller ned til reformationsjubilæet den 31. oktober 2017 hvor det vil være 500 år siden Luther slog sine teser op på døren til Slotskirken i Wittenberg. Fredag den 31. oktober kl. 15 holder professor dr.phil. Per Øhrgaard en reformationstale som på baggrund af Grundtvigs tale fra 1864 vil dreje sig om vores nutidige forvaltning af sprog, frihed, oplysning. Forinden genopføres Grundtvigs tale af Rasmus Jensen, og Cæcilie Grønkjær Tagmose runder af med at spille mazurkaer af Chopin og Scriabin. Der er fri adgang til arrangementet som finder sted i Vartovs Store Sal og slutter kl Adventsmøde Mandag den 1. december holdes adventsmøde i Vartov. Vi begynder i kirken kl. 17 med musik ved violinist Elisabeth Zeuthen Schneider og organist Inge Bønnerup. Derefter er der samvær i menighedssalen hvor Ida Jessen læser op. Der vil være en forfriskning og noget mad. Mødet slutter kl

7 Adventssammenkomst for børn Efter gudstjenesten den 7. december i Vartov Kirke er der adventssammenkomst i menighedssalen og præsteboligen for børn, deres forældre og bedsteforældre. Vi spiser boller og æbleskiver, tænder de to første lys i adventskransen, laver juledekorationer, synger julesalmer og hører juleevangeliet. Giv gerne et vink hvis I agter at deltage. Signe Rørdam Thomsen, Mette Vestergaard og Niels Grønkjær Julekoncerter i Vartov Kirke Igen i år afholder Københavns Højskole forenings kor julekoncert i Vartov Kirke, denne gang sammen med koret Ørevox. Det finder sted lørdag den 20. december kl. 15. I regi af Wonderful Copenhagen giver studerende fra musikkonservatoriet tre koncerter: onsdagene 3., 10. og 17. december, alle dage kl Adresser Præst: Niels Grønkjær, Løngangstræde 24, 2., 1468 København K, tlf hjemmeside: Københavns Valgmenighed Formand: Jens Hestbech Gl. Kongevej 19, 3. th., 1610 København V Tlf / Forretningsfører: Per Lund-Hansen Jonstrupvangvej 8, 3500 Værløse Tlf / Bank: Kirketjener: Rasmus Jensen Amager Boulevard 101, København S. Tlf Organist: Tom Ernst Esplanaden 5B, st.tv., 1263 København K Tlf Vartov Valgmenighed Formand: Vibeke Hein Kongevejen 467 B, 2840 Holte Tlf Forretningsfører: Kurt Gotfredsen Opnæsgård 57, 1. th., 2970 Hørsholm Tlf Bank: Kirketjener: Søren Frank Jensen Hiort Lorenzens Gade 21, 1. tv., 2200 København N Tlf Organist: Inge Bønnerup Peter Bangs Vej 153, 1. tv., 2000 Frederiksberg Tlf For børnepasning under gudstjenester: Kontakt Signe Rørdam Thomsen: Valgmenighedernes hjemmeside er Bladets redaktion: Niels Grønkjær (ansv.havende), Lilly Wiberg, Søren Anker-Møller Forsidevignet: Peter Hentze 7

8 Afsender: Københavns og Vartov Valgmenigheder Løngangstræde 24, København K Gudstjenester i Vartov Kirke og Immanuelskirken* 12. oktober (17. søndag efter trinitatis) Korsang 19. oktober (18. søndag efter trinitatis) 26. oktober (19. søndag efter trinitatis) Korsang Vartov Kirke...kl. 16 Sommertid slutter 2. november (allehelgen) 9. november (21. søndag efter trinitatis) Korsang 14. december (3. søndag i advent) Korsang 21. december (4. søndag i advent) Peter Neergaard Jessen 24. december (juleaften) Immanuelskirken... kl Vartov Kirke...kl december (juledag) 26. december (anden juledag) 28. december (julesøndag) Ingen gudstjeneste 16. november (22. søndag efter trinitatis) 23. november (sidste søndag i kirkeåret) Ingrid Ank Immanuelskirken...kl. 16 Ingrid Ank 30. november (advent) 7. december (2. søndag i advent) *Immanuelskirken ligger på Forhåbningsholms Allé 20, Frederiksberg. KALENDER Mandag den 27. oktober kl : Hans Boll-Johansen: Den dobbelte sandhed. Dansk og tysk i Sønderjylland Fredag den 31. oktober kl. 15 i Vartovs Store Sal: Reformationstale ved Per Øhrgaard Mandag den 1. december kl. 17: Adventsmøde i Vartov Søndag den 7. december: Adventssammenkomst for børn JANNERUP.DK

Københavns og Vartov Valgmenigheder

Københavns og Vartov Valgmenigheder Københavns og Vartov Valgmenigheder April 2012 Nr. 1 Hinsides magten, moralismen, egoismen Sidste søndag efter helligtrekonger Johannes 12,23-33 Religion kan være et problem for staten fordi den også har

Læs mere

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge?

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge? Elektronisk reprint fra www.socialdemokratiet.dk Socialdemokratiet formand Helle Thorning-Schmidts 1. maj-tale 2005 Medmenneskelighed og solidaritet er drivkraften og den røde tråd i Socialdemokraternes

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Livet er dit Tag det, brug det, skab det!

Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Elevbog Søren Ventegodt Forskningscenter for Livskvalitet Version 5.0 REttet 30. oktober 1996 af IR for konsistens med opgavehæfte Stavekontrol er kørt. Endnu

Læs mere

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen & kvinder i to kulturer Mødre Døtre Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job Rollemodel på fuldtid Det er vigtigt at tale sammen Vejen til viden Biblioteket blev

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Helsingør Stiftsbog 09. xxxxxxx

Helsingør Stiftsbog 09. xxxxxxx Helsingør Stiftsbog 09 xxxxxxx 1 Helsingør Stiftsbog 2009 Her går det godt! REdaktion: Claus Bjerregaard Jan Ulrik Dyrkjøb Kirsten Grønbech Steffen Ravn Jørgensen Ove Kollerup Lise Lotte Rebel Rebecca

Læs mere

Nr. 12 november 2007 154. årgang. Det meningsfulde liv. [ ] Per Bækgaard

Nr. 12 november 2007 154. årgang. Det meningsfulde liv. [ ] Per Bækgaard Nr. 12 november 2007 154. årgang Det meningsfulde liv [ ] Per Bækgaard Som at sætte dækstole frem på [ ] Jan Kornholt og Lone Møller-Hansen [ ] Collage: Ole Steen Pedersen Baptistkirken i Danmark kommer

Læs mere

Fremtidens præst. Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren

Fremtidens præst. Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Fremtidens præst Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Kirkeministeriet 1998 1 Fremtidens præst Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Forfatterne og Kirkeministeriet

Læs mere

Når uenigheden gør ondt

Når uenigheden gør ondt Når uenigheden gør ondt Morten Hinz er DOKS-organist og desuden uddannet konfliktmægler på Center for Konfliktløsning. Her beskæftiger han sig med samarbejdets svære kunst og forskellige måder at tackle

Læs mere

DEN NYE NATION. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

DEN NYE NATION. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 DEN NYE NATION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 DEN NYE NATION Af Erik Ansvang Aldrig før har menneskeheden stået over for så mange vanskeligheder. Aldrig før har den stået med så mange muligheder.

Læs mere

Fattigdommens mange ansigter. dokumentation alternative konferencer mod fattigdom og social eksklusion 2. og 3. november 2010

Fattigdommens mange ansigter. dokumentation alternative konferencer mod fattigdom og social eksklusion 2. og 3. november 2010 dokumentation alternative konferencer mod fattigdom og social eksklusion 2. og 3. november 2010 foto: Hans Christian Hansen Flygtninge- og indvandrerfamilier på starthjælp eller kontanthjælp er blandt

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG. Nyheder fra indog

NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG. Nyheder fra indog NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG Nyheder fra indog udland Ny præst i Saralystkirken i Århus Nyt fra Ghana / Rumænien / Grønland / Thailand Nytår og nye klæder rapport fra Øresund Konference 2010 2 Magasinet

Læs mere

Om Lissabon-traktaten

Om Lissabon-traktaten Om Lissabon-traktaten Af Adam Wagner Anders Fogh Rasmussen har nu skrevet sig ind i rækken af statsministre, der med fiflerier eller ligefrem med løgne har drevet Danmark endnu længere ind i Unionen, som

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Nr. 8 juli 2007 154. årgang. Kirke og politik. hvordan skal kirken blande sig? [ ] Stine Frandsen

Nr. 8 juli 2007 154. årgang. Kirke og politik. hvordan skal kirken blande sig? [ ] Stine Frandsen Nr. 8 juli 2007 154. årgang Kirke og politik hvordan skal kirken blande sig? [ ] Stine Frandsen Hvad kom der ud af baptisternes [ ] Anne Åbom [ ] Collage: Ole Steen De fleste af os har sikkert hørt et

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

Målsætning: Vi vil være en aktiv, lyttende og inddragende kirke

Målsætning: Vi vil være en aktiv, lyttende og inddragende kirke august - september 2015 # 26-4 Kapellerne i Østrup, Skeby og Gerskov Jan Hus - et jubilæum Lystbådehavn og sejlklub Mikkel Rune Sølling Målsætning: Vi vil være en aktiv, lyttende og inddragende kirke Leder

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Særnummer FAQ om baptister Det begynder og ender med Jesus Hvor skal man begynde, og hvor skal man ende, når man taler om den kristne

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Danmark i et større perspektiv

Danmark i et større perspektiv Danmark i et større perspektiv Det Danmark jeg drømmer om Anders Samuelsen 1. udgave, 1. oplag, 2015 Layout Jette Tosti Trykt hos Skive Offset ApS www.liberalalliance.dk Indhold 4 10 13 17 21 25 INDLEDNING

Læs mere

Alle interview fra Gud i skolen fuld længde

Alle interview fra Gud i skolen fuld længde Alle interview fra Gud i skolen fuld længde 1 Indholdsfortegnelse Interview med Peter Skov-Jakobsen, biskop i Københavns Stift... 3 Interview med Abdul Wahid Pedersen, imam... 21 Interview med Czelaw Kozon,

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 5 / 2010. Tema: grænser for fattigdom

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 5 / 2010. Tema: grænser for fattigdom SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 5 / 2010 Tema: grænser for fattigdom Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand: Knud Vilby Landssekretær: Dorte Olsen Social Politik udkommer

Læs mere

De seks frygte mennesker hader forandring

De seks frygte mennesker hader forandring Af Soulaima Gourani #SoulaimaGourani www.soulaima.com De seks frygte mennesker hader forandring Du er lige blevet bedt af mig på dagens foredrag om at være mere nytænkende, kreativ og modig. Meget tyder

Læs mere