SEXLIVET DEN HELBREDENDE PATIENTSAMTALE MERE GLÆDE I MÅNEDENS BOG: NYHED NYHEDER:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEXLIVET DEN HELBREDENDE PATIENTSAMTALE MERE GLÆDE I MÅNEDENS BOG: NYHED NYHEDER:"

Transkript

1 #99 ogklubben for Sundhedsprofessionelle Pris: 24,50 kr. Gratis for medlemmer Sorteret magasinpost I nr Afbestillingsdato for månedens bog EN HELREENE PAIENSAMALE: senest 22. februar 2012 NYHE MERE GLÆE I SEXLIVE A I ogklubben for Sunhedsprofessionelle finder du vigtige og aktuelle fagbøger inden for sygepleje, medicin, psykologi, terapi og sundhed KLPRIS SIER, IN. FORLAGSPRIS ES.NR Omslag: Sisterbrandt CHARLOE FRERGAAR E HANLER OM KÆRLIGHE Noget af det vigtigste i livet er at føle sig elsket, og vi søger alle dybe og varige relationer. Men hvorfor er det så i praksis så svært at få parforhold til at fungere? Få svaret her, og lær, hvordan du finder en ny vej til kærligheden - en vej, der starter med dig selv. 244 sider KLPRIS: 179 KR. ES.NR ANNE SOPHIE JØRGENSEN EN NYE ANRA ogen giver et forfriskende og lettilgængeligt bud på en moderne, vestlig form for tantra - en dybere form for sex, hvor vi får mulighed for at udfolde vores fulde seksuelle potentiale og forny vores kærlighedsliv. 222 sider ill. Forlagspris: 250 kr. KLPRIS: 189 KR. ES.NR NY SKØN OG AF JOAN ØRING OM PARFOR- HOLE OG E FORRINGER, VI SÅR OVER FOR I EN FORRAVLE HVERAG er er masser af eksempler på, hvordan vi kan få mere glæde i hjemmet og mere energi i sengen, hvis vi bliver bedre til at tale sammen og er åbne og direkte, når det gælder vores ønsker, behov og længsler. et kan være svært at finde lyst og inspiration til erotik med den samme partner år efter år, men ved at ryste posen og begynde forfra, kan vi finde lysten igen og få forelskelsen til at blomstre på ny. Vær åben indeholder masser af gode bud på, hvordan vi forkæler og forhaler erotikken, og hvordan vi kan hente inspiration i tantrasex, eller tale om vores seksuelle fantasier og på den måde bevare gnisten og lysten i parforholdet. Joan Ørting har i dag anmarks største sexologuddannelse på Christianshavn. Hendes CV er langt og rækker vidt. Hun er uddannet sexolog, kognitiv terapeut, life-coach, teaterinstruktør, meditationslærer og er brevkasseredaktør på Ekstra ladet. ogen er en fest! Joan Ørting er skarp, skrap og underholdende - Karrieremor.dk KEN IN OGKL ogklubben for Sundhedsprofessionelle er skræddersyet til dig, som enten er studerende eller færdiguddannet sundhedsprofessionel. et kan både være inden for sygepleje, medicin, ergo- og fysioterapi, psykoterapi og social- og sundhed. Hovedvægten af bøgerne er til sygeplejen, men fortvivl ikke, hvis du er inden for et af de andre fag: u vil helt sikkert også finde bøger i klubben, som har interesse for netop dig. God fornøjelse med dit bogindkøb! enne bog giver smutveje til indsigt, den giver forslag til løsning af problemer før de opstår, og den får os til at tænke. I disse travle tider, må det siges at være kærkomment - Irene Godballe, Østrogen.dk Ansvarshavende: ine Weppler. Redaktion: Anita Egelund. Layout: XP. Fotoarbejde: Morten Holtum, Ove Søborg m.fl. ryk: nitryk. Forbehold for prisændringer, trykfejl og udsolgte oplag. MÅNEENS OG: EN HELREENE PAIENSAMALE NYHEER: EN EISKE FORRING - AF K.E. LØGSRP I PERIFERIENS CENRM - OM VOKSNE ME ASPERGERS SYNROM MO SELVVÆR - ISÆR FOR SÆRLIG SENSIIVE 1

2 MÅNEENS OG KNSEN A ÆNRE LIVSS KÆRE MELEM, I denne måned har jeg valgt en helbredende patientsamtale som månedsbog til dig. et er en bog, som kan gøre en forskel for dig, når du skal tale med patienter om livsstil. Rikke Ager, der har skrevet bogen, er sygeplejerske, og hun har udviklet en effektiv metode eller spørgeteknik, som hun kalder RESPONS. Hun siger selv om metoden: Spørgeteknikken RESPONS er skræddersyet til effektive livsstilssamtaler, og er baseret på coachende principper, som inspirerer patienter til større ejerskab og selvansvarlighed. Metoden er handlingsorienteret og består af en række formålsbestemte spørgsmål, som inddrager patienten aktivt i processen. Metoden omsætter teori til praksis, tanke til handling, så målet om et sundere liv nås allerede i dag. u kan læse interview med Rikke Ager på side 4 her i bladet, hvor hun uddyber sine tanker om bogen. Jeg har valgt bogen, fordi den spænder bredt over alle specialer, og den vedrører enhver sundhedsprofession. en kan komme til at gøre en vigtig forskel, både for dig i dit arbejdsliv, og for de patienter, du taler med. For nok har vi medicin, der lindrer og helbreder men ord og samtale har også både lindrende og helbredende effekt, når du ved, hvordan du skal anvende dem. u gør sikkert allerede en del af det i dag og månedens bog hjælper dig til at blive endnu mere bevidst og systematisk i din måde at tale med patienterne på. Jeg håber, du har mod på at kaste dig over denne nyttige bog, og at du vil føle, at den gør en forskel for dig. edste hilsner Redaktør VLE E IKKE VÆRE EJLIG, HVIS VIA EN HEL ALMINELIG OG FORMEL PAIENSAMALE KNNE GØRE EN FORSKEL OG FÅ PAIENEN A ÆNRE EN SKAELIG LIVSS? EN HELREENE PA- IENSAMALE ER IG, ER GERNE V OPNÅ ERE RESLAER I PRAKSIS, OG EN PRÆSENE- RER EN MEOE, SOM ER EFFEKIV OG SNHES- FREMMENE FOR PAIENENS LIVSKVALIE OG HELRE HER OG N en helbredende patientsamtale er skrevet af livsstilscoach Rikker Ager, som selv er tidligere sygeplejerske. Hun har udviklet en spørgemetode, RESPONS, som indeholder en række kvalificerede og specifikke spørgsmål, der gør patienten afklaret, skærper fokus og motiverer patienten til at anvende sit eget potentiale. Spørgemetoden er handlingsorienteret og målrettet, og præmissen er, at din evne til at stille de rigtige spørgsmål giver patienten adgang til egne ressourcer, som er afgørende for en succesfuld livsstilsændring. et gælder altså for dig om at tage udgangspunkt i den enkelte patients virkelighed, og at lytte til patientens egne overbevisninger og stille udfordrende og indgående spørgsmål til de bagvedliggende forhindringer og hæmmende overbevisninger, som forhindrer patienten i at lykkes. et er afgørende, at modtageren - patienten - i livsstilssamtalen bliver mødt SPOPRIS 29,- ved køb sammen med en helbredende patientsamtale anerkendende og ligeværdigt. et skaber nødvendigt engagement og giver ejerskab, hvis du lader patienten selv definere, hvad han eller hun egentlig ønsker at gøre anderledes. en helbredende patientsamtale giver dig et værktøj, som overlader ansvaret til patienten og skaber motivation hos patienterne til at ændre deres livsstil. et overordnede formål med metoden er at hjælpe livsstilssyge patienter til at opnå bedre livskvalitet, og med en helbredende patientsamtale som vejledning kan du selv afprøve og benytte metoden, når du fører livsstilssamtaler med patienterne. Rikke Ager. f. 1973, tidl. sygeplejerske, stifter/direktør af sundhedscoaching. com. Hun er certificeret coach, underviser, foredragsholder og forfatter, og leverer bl.a. kurser målrettet syge patienter og borgere mhp. øget livskvalitet, raskmelding og tilbagevenden til arbejdsmarkedet. KIGE RNS FOKS PÅ LØSNINGER - En vejledning til sundhedsprofessionelle Om løsningsfokuseret korttidsterapi, der kan hjælpe mennesker med tale- eller hukommelsesproblemer, stammen, eftervirkninger efter slagtilfælde, traumatisk hjerneskade, cancer eller Parkinsons sygdom. 284 sider Forlagspris: 288 kr. KLPRIS: 179 KR. SPOPRIS: 29 KR. ES.NR Lær at stille formålsbestemte og handlingsorienterede spørgsmål i livsstilssamtalen KOR KAN MAN SIGE, A EN COACHENE GANG I RESPONS ER: ISEENE, fordi det rigtige spørgsmål skaber resultatet og det tager kort tid MEICINEENE, fordi patientens eget potentiale i højere grad anvendes hen imod bedre livskvalitet, og det kan ofte være langt mere effektivt - metoden viser, at patienters behov for medicinsk behandling falder RESLASKAENE, fordi metoden tilgodeser hele processen og hele mennesket Omslag: Lene Nørgaard, Propel KLPRIS SIER, 1. G FORLAGSPRIS: ES.NR LÆS MERE PÅ SIE 4 2 3

3 HVA FIK IG A VIKLE SPØRGEMEOEN RESPONS? - Antallet af livsstilssyge patienter er stigende, og det udfordrer behovet for at tænke nyt og supplere den traditionelle samtale og behandlingsmetode. Metoden har jeg udviklet, fordi jeg som sygeplejerske gentagne gange blev frustreret over, at vi i sundhedsvæsenet overvejende symptombehandler og har mindre fokus på årsagsbehandling. Fokus er mere på det syge, på det, der ikke fungerer, og det avler bare mere af dette. Vi har et diagnosesystem, som er nødvendigt. Men selvom mennesker har sammenlignelige diagnoser og symptomer, skal vi i langt højere grad individualisere processen og behandlingen, hvis vi skal lykkes. Hvis vi i fremtiden skal opnå bedre resultater med livsstilssyge patienter til gavn for både patienter, samfundet som helhed og for den enkelte sundhedsprofessionelle, må vi som behandlere effektivisere samtalen nu. Vi skal inddrage patienten aktivt i processen, fordi patienten muligvis er den største og mest oversete ressource i behandlingen. INERVIEW ME RIKKE AGER - af Anita Egelund HVEM KAN ENYE SIG AF RESPONS? - Alle faggrupper og andre interesserede, som har samtaler med livsstilssyge mennesker, og som ønsker et effektivt supplement til den traditionelle samtaleform. HVKE PAIENER KAN SÆR- LIG HAVE GAVN AF EN HEL- REENE PAIENSAMALE? - Alle mennesker!! ogen fokuserer dog særligt på behovet for at hjælpe patienter med livsstilssygdomme og symptomer på stress og depression, patienter, der har problemer med overvægt, rygning, alkohol, smerter mv. samt relaterede sygdomme til at få en bedre livskvalitet. HVORAN NGÅR JEG, A PA- IENEN FØLER SIG PRESSE A ÆNRE LIVSS? - Patienten vil aldrig føle sig presset til at ændre livsstil, netop fordi målet defineres og afklares af patienten selv i samtalen. Så det er altid patienten selv, der sætter dagsordenen, også selvom vi behandlere ville foreslå et andet mål. Fordi patienten via spørgsmål får ny indsigt, bliver han en aktiv del af hele processen og løsningen. Han går fra samtalen med en handlingsplan, som er forankret i hans virkelighed, og ikke i vores. Vi må stille de rigtige spørgsmål, og patientens gamle mønstre skal udfordres og brydes. Når vi vejleder og rådgiver, vil vi måske tale lige ned i patientens gamle mønster, som hedder Jeg har prøvet så mange gange før, og jeg ved, jeg mislykkes. Alternativet er, at lade patienten selv finde svarene, så han lykkes. Risikoen ved, at vi fortæller patienten, hvad han skal gøre, er, at vi smider ham ud på endnu dybere vand, fordi vi uden at vide det aktiverer gamle selvsaboterende mønstre i patientens bevidsthed. Hvis patienten går hjem med de samme overbevisninger, som han kom med, har vi ikke hjulpet ham! et er afgørende, at vi stiller de spørgsmål, der gør en forskel og bryder patientens mest hæmmende overbevisning. et er min erfaring, at vi ikke kan vide, hvilken løsning der er bedst for den pågældende patient, eller hvad der vil fungere i hans hverdag. et skal vi hjælpe patienten til selv at finde frem til - for han har svaret, selvom han måske siger, at han ikke ved det. Vi behandlere skal i større udstrækning fungere som facilitatorer, og mindre som problemløsere, selvom vi er uddannede til at vide, hvad der er bedst for vores patienter. For hvis vi definerer løsningen for patienten, og patienten så mislykkes - hvem har så egentlig ansvaret? SYGEPLEJE 176,- SPOPRIS JAN KÅRE HMMELVOLL HEL - IKKE SYK- KEVIS & EL - Psykiatrisk sygepleje og psykisk sundhed red indføring i psykiatrisk sygepleje og de mest almindelige sygdomstilstande og fænomener, der fører til psykiske lidelser. en teoretiske og forskningsbaserede viden understøttes af erfaringer fra både personale og patienter. 709 sider indb., 3. udg Forlagspris: 525 kr. KLPRIS: 349 KR. ES.NR ENE APPEL HOLEN, VOIG OG ESENSEN (RE.) SØRENSEN (RE.) MENNESKER ME KRÆF - Sygepleje i et tværfagligt perspektiv Kræft er en sammensat sygdom, der stiller krav om tværfaglighed. ogen falder i fire dele. 1: Livet med kræft. 2: Kræft, køn og alder. 3: Symptomer, pleje og behandling 4: Samfundet og kræftbehandling. 400 sider 1. udg Forlagspris: 398 kr. SPOPRIS: 49 KR. ES.NR KLINISKE MEO- ER I SYGEPLEJE- PRAKSIS - Perspektiver og positioner Nytænkende og nødvendig bog til dig, der er i gang med sygeplejestudiet, og også til dig, der allerede er ude i praksis og bliver konfronteret med kravet om at tage stilling til metodebegrebet. 208 sider 1. udg KLPRIS: 189 KR. ES.NR ,- N: Inkl. KLINISK OROG ONLINE i 3 mdr.! 1 ANNE-MEE GRAÆK (RE.) PAIENOLOGI - At være patient Patienters fortællinger spiller en central rolle for at få indsigt i, hvordan det er at være syg og patient. For hvordan oplever den syge verden, når akut, kronisk eller livstruende sygdom rammer? 232 sider ill., 1. udg Forlagspris: 269 kr. KLPRIS: 199 KR. ES.NR ,- OMEY OG ALLIGOO (RE.) SYGEPLEJE- EOREIKERE - idrag og betydning for moderne sygepleje Præsenterer en række internationalt anerkendte sygeplejeteoretikere og deres teorier, filosofier, begreber og modeller. e 19 sygeplejeteorier forklares, analyseres og illustreres med figurer. 615 sider 1. udg Forlagspris: 498 kr. KLPRIS: 349 KR. ES.NR INGE OLSEN FARMAKOLOGI En velskrevet og pædagogisk indføring i farmakologiens fascinerende verden. il sygeplejersker, sygeplejestuderende og alle med lignende baggrund. Revideret og fuldstændigt ajourført. 331 sider 3. udg Forlagspris: 398 kr. KLPRIS: 299 KR. ES.NR SPOPRIS MARI HOLEN OG O ANNE ONESEN OG WINHER (RE.) GIE JØRGENSEN (RE.) AK, KRIISK OG KOMPLEKS ØRN OG NGE SYGEPLEJE - Sundheds- og sygepleje - Samfunds- og humanvidenskabelige Sygepleje til børn og perspektiver unge er et dynamisk og komplekst område, hvor ehandler centrale begreber fra faget sygepleje plejen må tænkes i sammenhæng med familien, med rødder i samfundsog det stiller store krav og humanvidenskaben til sygeplejersken. Her og med en kritisk og er samlet alt, hvad en reflekterende vinkel, og sygeplejerske bør vide om ser på kernebegreber som dette område. lidelse, patientologi og 276 sider 1. udg rehabilitering. Forlagspris: 318 kr. 221 sider 1. udg SPOPRIS: 99 KR. KLPRIS: 179 KR. ES.NR ES.NR Farmakologibogens styrke er tydelighed, godt overblik, pædagogisk tilgang og gode opslagsmuligheder - Ole jørke, Sygeplejersken 130,- KIM JØRGENSEN (RE.) KOMMNIKAI- ON - FOR SN- HESPROFES- SIONELLE Hvordan kommunikerer du som sundhedsprofessionel klart og respektfuldt? Og hvad skal der til for at skabe en tillidsfuld relation til patienten, så du sikrer patientens trivsel under indlæggelsen? 284 sider 1. udg Forlagspris: 329 kr. KLPRIS: 199 KR. ES.NR SPOPRIS SPOPRIS 120,- KAREN WISOF SNHES- PÆAGOGIK - Viden og værdier Et bud på en sundhedspædagogisk kompetence, der kan imødekomme udfordringerne med at afklare de værdier, der anvendes i sundhedsarbejdet, og som kan løse op for både den indforståethed og de betydningskonflikter, der præger sundhedsarbejdet. 254 sider Forlagspris: 298 kr. SPOPRIS: 99 KR. ES.NR LISEH VLEMOES SØRENSEN (RE.) SNHES- FREMME OG FOREYGGELSE Giver et opdateret billede af indsatspunkter for sundhedsfremme og forebyggelse. En vigtig bog for dig, der studerer på en af sundhedsuddannelserne eller i det daglige arbejder fremadrettet med sundhed og forebyggelse. 299 sider Forlagspris: 349 kr. KLPRIS: 229 KR. ES.NR ENE KLARLN PEERSEN HVA N, HVIS JEG HAER SPOR? spørgsmål til sundhedsprofessoren ente Klarlund har skrevet en nem og overskuelig guide til alle, der gerne vil holde sig i form, forblive kvikke i hovedet og leve længere - uden nødvendigvis at dyrke en masse sport. 157 sider indb., ill., 1. udg KLPRIS: 149 KR. ES.NR KARI MARINSEN SHEA K. AAM OG MARI KIRKEVOL SE OSORNE SAMALEN, SYGEPLEJE- SKØNNE OG INENSIV EORIER EVIENSEN SYGEPLEJE - Analyse og evaluering ogen problematiserer den betydning, sygeplejersker, der i dag- teoretiske udvikling. undværlig håndbog til Om sygeplejefagets omsorgsfagene tillægger ligdagen har med svært en historiske udvikling videnskaben i mødet med syge patienter at gøre. gennemgås, og en række mennesker i forskellige En pædagogisk og højt teoretikere præsenteres. livssituationer, og bygger kvalificeret introduktion esuden fremlægges på en verdensanskuelse, til faget. et analyseredskab til at hvor relationer og afhængighed er fundamentale. Forlagspris: 559 kr. teoriudvikling. 439 sider 2. udg vurdere og forstå fagets 176 sider 1. udg KLPRIS: 169 KR. ES.NR KLPRIS: 359 KR. ES.NR sider 3. udg Forlagspris: 338 kr. KLPRIS: 219 KR. ES.NR JOYCE RAVELEE NINA EYER, INGRI POLSEN (RE.) MERRY ELISAEH SCHEEL MELLEMMENNE- INAKIVIE OG INERAKIONEL SKELIGE ASPEK- IMMOIE SYGEPLEJEPRAK- ER I SYGEPLEJE - I et tværfagligt perspektiv Hører til blandt sygepleje- SIS ravelbee bygger på et Livet i hospitalssengen fagets nyklassiske tekster eksistentialistisk menneskesyn og ser forholdet lende aktivitet påvirker med den indfaldsvinkel, er passivt, og den mang- og præciserer sygepleje mellem sygeplejerske og patientens helbred. Her at sygepleje befinder sig i patient som et terapeutisk beskrives konsekvenserne spændingsfeltet mellem forhold - men fastholder og de vigtigste forebyggende tiltag. fundsvidenskab. human-, natur- og sam- samtidig sygeplejens egenart. 205 sider 2. udg sider 268 sider indb. Forlagspris: 258 kr. indb., 3. udg udg KLPRIS: 189 KR. Forlagspris: 358 kr. KLPRIS: 199 KR. ES.NR SPOPRIS: 99 KR. ES.NR ES.NR

4 Inkl. 1 års online adgang 179,- 379,- KIELØGER NIELS-HENRIK JENSEN OG PER SJØGREN ALLAN ENGQIS OG IRGIE RANSRP PRAKISK KLINISK SMEREEHANLING LINAHL OG JHL HENRIK AY POLSEN (RE.) EN SNHESVIENSKAELIGE OPGAVE ASISOG I PSYKIARI - Vejledning og værktøjskasse Håndbog med gode og praktiske råd til, hvordan du skriver en velformuleret og velstruktureret opgave, som lever op til de formelle og indholdsmæssige krav på alle videregående sundhedsuddannelser. 216 sider 2. udg Forlagspris: 278 kr. KLPRIS: 179 KR. ES.NR eskriver symptomer, diagnoser og behandlingsprincipper samt de mest almindelige psykiatriske sygdomme, bl.a. skizofreni, angstrelaterede sygdomme og personlighedsforstyrrelser. 362 sider 1. udg Forlagspris: 398 kr. KLPRIS: 299 KR. ES.NR EIEMAK, ELNG-JENSEN OG RIX (RE.) CALLESEN OG ANONSEN (RE.) IALYSE EN AKE PAIEN Håndbog, der bl.a. indeholder kapitler om de forskellige dialyseformer, plasmaferese, dialysebehandling af forgiftninger samt forebyggelse og behandling af komplikationer til kronisk nyreinsufficiens. 247 sider 3. udg Forlagspris: 299 kr. KLPRIS: 199 KR. ES.NR Vejledning i praktisk og rationel håndtering af akutte patienter. Kapitlerne tager udgangspunkt i symptomer og symptombilleder frem for i en traditionel gennemgang af organsystemer. 392 sider indb., ill., 2. udg Forlagspris: 548 kr. KLPRIS: 369 KR. ES.NR ,- iabetes er en underlig affektion. Kødet smelter fra kroppen under ustandselig vandladning, som om en akvædukt stod åben. Livet er kort, modbydeligt og pinefuldt. - Aretæus af Cappadocien, o. 200 e.kr. PEER LANGE, LL MOLL OG IRHE HELLQVIS AHL (RE.) KOL HSE, ORCH-JOHNSEN OG SANAHL (RE.) IAEES - Sygdom, behandling og organisation undværlig lære- og opslagsbog for dig, der møder diabetespatienter i din hverdag. ogen giver en overskuelig og opdateret viden inden for diabetologi, og den foreligger nu i rev. 2. udg. 403 sider 2. udg Forlagspris: 298 kr. KLPRIS: 229 KR. ES.NR Sygdom, behandling og organisation ehandler den absolut nyeste forskning inden for feltet KOL. ogen kommer også rundt om rehabilitering, patientundervisning, forløbsprogrammer, nationale retningslinjer og den terminalt syge patient. 257 sider ill., 1. udg Forlagspris: 298 kr. KLPRIS: 199 KR. ES.NR ,- GORP OG KARLSMARK SÅR - aggrund, diagnose og behandling Opdaterer og samler de i dag mest anvendte principper for sårheling, og forskningsresultaterne omsættes til praktisk klinisk arbejde. Fuldstændigt revideret og opdateret i forhold til 1. udg. fra sider ill., 2. udg Forlagspris: 478 kr. KLPRIS: 299 KR. ES.NR N: egrænset antal SPOPRIS 1 79,- FALCK LARSEN, ROE OG FALCK LARSEN PER HERAN OG FINN GSAFSSON (RE.) RAMAOLOGI HJERESVIG I KLINISK PRAKSIS 6 KLINISK OROG + ONLINE AGANG Klinisk ordbog har gennem 80 år været den ubestridte autoritet vedrørende den sundhedsmæssige terminologi - denne nyeste, brugervenlige udgave er gennemrevideret og udvidet med over opslagsord sider indb., 16. udg Forlagspris: 978 kr. KLPRIS: 599 KR. ES.NR LÆREØGER Om traumearbejdets historie, udbredelse, organisation og legale aspekter, patofysiologien bag de hyppigste traumer og sygepleje til den svært tilskadekomne patient. 512 sider indb., ill., inkl. dvd 1. udg Forlagspris: 648 kr. KLPRIS: 449 KR. ES.NR SØREN NØRY (RE.) 20% af sengepladserne på de blandede internmedicinske afdelinger er optaget af patienter med en hjertesvigtproblematik - her får du den første danske lære- og håndbog om problemet. 264 sider ill., 1. udg Forlagspris: 298 kr. KLPRIS: 228 KR. ES.NR CARL ERIK MAECK JAN PØENPHAN M.FL. SAMALEN ME PAIENEN REMAOLOGI Kommunikation og forståelse ogen er baseret på he hree Function Model: 1. Skab et godt forhold til patienten. 2. Find ud af, hvad der er i vejen. 3. Gør noget ved det. 216 sider 1. udg Forlagspris: 275 kr. SPOPRIS: 79 KR. ES.NR Fra discusprolaps, slidgigt og knogleskørhed til systemiske bindevævslidelser skrevet af førende fagfolk. Omhandler bl.a. de nyeste behandlingstiltag og diagnostik og henvender sig til alle faggrupper i sundhedssektoren. 551 sider indb., 2. udg Forlagspris: 534 kr. KLPRIS: 199 KR. ES.NR RAIONEL VÆSKE-, ELEKROLYEHANLING OG ERNÆRING - Smerter ved cancer og kroniske ikke-maligne tilstande Praktisk kittelbog, der giver dig svar på rede hånd, når du møder smertepatienten. ogen er inddelt i en generel del, en farmakologisk del og en ikke-farmakologisk del, samt et nyttigt appendix bagerst. 240 sider 5. udg., 2009 Forlagspris: 258 kr. KLPRIS: 189 KR. ES.NR Gennemgår fysiologien bag væske- og ernæringsforstyrrelser og præsenterer behandlingsstrategier ved dehydrering, syre-base-forstyrrelser, diabetes, leversvigt, blodtab og chok. 360 sider 2. udg Forlagspris: 396 kr. KLPRIS: 269 KR. ES.NR Forfatterne har lagt vægt på at gøre bogen klinisk relevant uden at fortabe sig i unødige detaljer. ette er til fulde lykkedes, og bogen giver et godt overblik [...] Et rigtigt godt bud på en håndbog til hurtigt opslag - geskrift for Læger P. FAHMY OG.. KNSEN LOPRØVER eskriver i et klart og direkte sprog anvendelse, baggrund og tolkning af de hyppigst anvendte blodprøver med hovedvægt på de relevante kliniske oplysninger. Et godt værktøj i klinikken. 192 sider 1. udg Forlagspris: 238 kr. KLPRIS: 169 KR. ES.NR ENGELMANN MFL. JOHN R. HAMPON MOREN LAKSAFOSS LARISEN EKG - LE A SE Letforståelig introduktion til ekg-begrebet, hvor du lærer at læse og tolke et ekg uden at drukne i komplekse detaljer. ogen er forsynet med huskelister og angiver desuden vejledende behandlingsprincipper. 128 sider 2. udg Forlagspris: 248 kr. KLPRIS: 189 KR. ES.NR AKE MEICINSKE SANE AKE KIRRGISKE SANE eskriver akutte kirurgiske tilstande og giver retningslinjer til smerteog væskebehandling. esuden beskrives de umiddelbare behandlingstiltag ved akutte kirurgiske patienter. 271 sider ill., 1. udg Forlagspris: 350 kr. KLPRIS: 279 KR. ES.NR Særdeles velegnet til hurtig diagnostik og behandling af livstruende medicinske sygdomme. en er helt uundværlig for personalet på landets skadestuer, modtagecentre og intensivafdelinger. 336 sider ill., 8. udg Forlagspris: 300 kr. SPOPRIS: 69 KR. ES.NR , 69, L I, 49, 49 9,19 69,199,O IS PR SP 99, LÆS OM: N: ette er 8. udg. 9. udg. er udkommet SPOPRIS KAMPER-JØRGENSEN, ALMIN OG RN JENSEN (RE.) FOREYGGENE SNHESAREJE Grundig gennemgang af forebyggelses- og sundhedsbegreberne - til dig, der vil have et overblik over og indsigt i forebyggelse set med mange forskellige kvalificerede øjne. 442 sider ill., 5. udg Forlagspris: 425 kr. KLPRIS: 299 KR. ES.NR SPOPRIS SPOPRIS SPOPRIS N: 8. udg. et 11. udg. er udkomm KN ASPEGREN M.FL. MOREN PEGAAR OG HELGE AEN MEICINSK-OONOLOGISK OROG Skal du ud at rejse, eller læser du sundhedsfaglige tekster på engelsk? Så får du her en uundværlig engelsk ordbog med medicinske og odontologiske fagtermer. 838 sider indb., 2. udg Forlagspris: 799 kr. SPOPRIS: 99 KR. ES.NR ASISOG I KOMMNIKAION ME PAIENER OG KOLLEGER CLAS VINHER NIELSEN (RE.) REHAIERING FOR SNHESPROFESSIONELLE OVESEN, HANSEN OG P OG KROGSGAAR (RE.) ALLINGSR POLSEN IRÆSSKAEOGEN SNHESAREJE I ERNÆRING OG E FLERKLIÆEIK REL ehandler bl.a. SAMFN Giver en basal indføring i biomekasygeplejens placering nik og muskel- og til almen og bindevævets reaktion i forhold klinisk ernæring, hog; stnin sbela idræt ns på ringe bilite Reha Patientsamtalen, spitalsunderernæring, diagnosticering af er at hjælpe stuegang, fra samtale formål parenteral ernæring skader behandles at få til esker menn komsamt til journal samt diæt i forbingrundigt. ogen kan et meningsfyldt og ON blot ERSS er n AN AR katio muni INGM delse med forskellige SVEN - og læge af de ttes når beny liv, igt tænd selvs kost til nogle af de emner, i- fysioterapistuderende sygdomme og GI funkt t OLO nedsa SYK fået SP har HE n. SN der tages op i boge gravide, ammende og følge af samt idrætsudøvere. som ne onsev 156 sider ældre. - En introduktion 498 sider indb., ill. helbredsproblemer. giver en 1. udg sider En af Nordens førende eksperter Forlagspris: 549 kr. 368 sider kr. der 188 meto s: gspri giens Forla ykolo indb., ill., 8. udg., edsps 2007 udg. introduktion til sundh udg urcer og SPOPRIS: 69 KR. Forlagspris: 350 kr. og begreber som fx coping, resso : 199 KR PRIS KL rings mest SPOPRIS: 49 KR. ES.NR netværk, og gennemgår forskellige KLPRIS: 199 KR. ES.NR strategier. ES.NR NR. ES sider 1. udg. SPOPRIS: 99 KR. ES.NR ologi? ndhedspsyk rd Hvad er su ndhedsadfæ ndhed og su adfærd su for er ell og sundheds Mod g) pin (co g esshåndterin Stress, str d he og sund Livskvalitet samfund Sundhed og INGRI HANSSEN En kyndig introduktion til kulturmøder i den kliniske dagligdag. I første del introduceres læseren til tværkulturel tænkning. Anden del beskriver specifikke problemstillinger, skrevet af danske sundhedsprofessionelle med indvandrerbaggrund. 272 sider 1. udg SPOPRIS: 49 KR. ES.NR

5 NEENAN OG RYEN RAIONEL-EMOIV AFÆRSERAPI - I en nøddeskal Her får du en fyldestgørende introduktion til metoden rationelemotiv adfærdsterapi. ogen forklarer teorien og de centrale teknikker, som bliver anvendt i den terapeutiske proces. 130 sider 1. udg Forlagspris: 178 kr. KLPRIS: 129 KR. ES.NR LNN, ROKKEAL OG ROSENAM (RE.) 8 159,- FRÅS OG FASE - Spiseforstyrrelser i klinisk og kulturel betydning elyser spiseforstyrrelser ud fra et klinisk og kulturelt perspektiv. ogen imødekommer en manglende viden om opsporing, udredning, behandling og forskning i spiseforstyrrelser. 532 sider indb., 1. udg Forlagspris: 528 kr. KLPRIS: 369 KR. ES.NR ,- IRENE H. OESRICH FIN LIVSGLÆEN IGEN - Slip dine triste tanker og følelser Konkret og konstruktiv vejledning i, hvordan du kan lære at få styr på dine triste tanker og følelser og holde livsglæden levende. Om tristhed, selvværd, sårbarhed, melankoli, stress, og ikke mindst glæde. 190 sider KLPRIS: 179 KR. ES.NR SPOPRIS ENNY KARPASCHOF OG IRENE OESRICH OG OJE KAZENELSON (RE.) LENNAR HOLM (RE.) KLASSISK OG KOGNIIV MJØ- MOERNE PSYKOLO- ERAPI GISK EORI 2. G. - At skabe et behandlingsmiljø i ligeværdigt samarbejde Præsenterer klart og enkelt de forskellige teoriers baggrund og En teoretisk indføring i den grundideer. Indeholder bokse kognitive model for miljøterapi. med korte, biografiske oplysninger om teoriernes ophavsmænd esuden fokuserer bogen bl.a. på praktisk anvendelse, aktiv samt oversigt over nøglebegreber og definitioner. inddragelse af brugerne, implementering samt miljøterapi i 877 sider indb., ill. brugerens eget hjem. Forlagspris: 525 kr. 319 sider 2. udg Forlagspris: 358 kr. KLPRIS: 349 KR. SPOPRIS: 99 KR. ES.NR ES.NR Rachel arnley-smith Helen M. Patey M S I K E R A P I ansk psykologisk Forlag PAEY OG ARNLEY-SMIH MSIKERAPI Hvordan arbejder man helt praktisk musikterapeutisk med børn og voksne? Her får du eksempler på musikterapeutiske forløb med mennesker med særlige behov, bl.a. diagnoser inden for autistisme, betydelige funktionsnedsættelser og psykiske vanskeligheder. 264 sider SPOPRIS: 99 KR. ES.NR SPOPRIS KARINE KRES OG HENRIK AY POLSEN KVINER ER LEVER FARLIG Hvad får nogle kvinder til at blive i et forhold, hvor fysisk og psykisk terror er hverdagskost? Fem kvinder fortæller åbenhjertigt om livet med en fysisk og psykisk voldelig mand. 240 sider ill. KLPRIS: 179 KR. ES.NR MEE SCHLING LINA LASSEN. LENNÉER AXELSON OG I. HYLEFORS MENNESKES MYER OG FACS PSYKOLOGI OM OVERVÆG AREJSGRPPENS Grundbog, der henvender il dig, der gerne vil forstå de PSYKOLOGI sig til de sundhedsfaglige professionsuddannelser med en lettilgængelig indføring i psykologiens klassiske teorier. Læs dybere årsager til, hvorfor det er så svært at tabe sig - en bog til både overvægtige og til behandlere helt uden opskrifter En klassiker i Norden - en guldgrube af viden om gruppedynamik - anvendes som undervisningsbog på en lang bl.a. om psykologiens biologiske eller slankekure. grundlag, kognitive processer og 216 sider række videregående uddannelser og på lederuddannelser. udviklingspsykologi. 253 sider 3. udg sider SPOPRIS: 99 KR. Forlagspris: 298 kr. Forlagspris: 312 kr. ES.NR SPOPRIS: 49 KR. SPOPRIS: 99 KR. ES.NR ES.NR SPOPRIS SPOPRIS SPOPRIS SPOPRIS 69,- GEMZØE MIKKELSEN, KLLERG OG ERIKSEN- JENSEN MONING PÅ AREJSPLASEN - Årsager og løsninger Mobning giver dårligt psykisk arbejdsmiljø, negativ virksomhedskultur, øger sygefraværet og mindsker virksomheders effektivitet med konsekvenser for det danske arbejdsmarked og samfundsøkonomi. 415 sider Forlagspris: 350 kr. SPOPRIS: 69 KR. ES.NR JOHAN CLLERG KRISE OG VIKLING eskriver krisernes årsager og forløb på en sådan måde, at krisesituationerne bliver mere forståelige for den, der møder dem i sit eget liv eller hos sine medmennesker. 227 sider 5. udg Forlagspris: 268 kr. KLPRIS: 179 KR. ES.NR PSYKOLOGI Lykke er ikke lig med fravær af ulykke. Lykken er noget andet, noget mere, og skal findes på en anden måde end ved at fjerne problemer. Sarah Zobel Kølpin PAKKE ME OG OG V FOR 2 SARAH ZOEL KØLPIN LEV IG LYKKELIG + POSIIV PSYKO- LOGI OG MEIA- ION, V og: en positive psykologi fokuserer på vores styrker og potentialer og vores mulighed for selv at skabe det liv, vi ønsker. Læs også om flow, tilgivelse, taknemmelighed og meditation. vd: En praktisk indføring i positiv psykologi, og hvordan du anvender den positive psykologis tankegang både på jobbet og derhjemme til at skabe en mere inspirerende, positiv og meningsfuld hverdag. 192 sider ill. + 2 dvd er, spilletid: min. Forlagspris: i alt 398 kr. KLPRIS: 249 KR. ES.NR E LIV ME ASPERGERS SYNROM HVORAN FORMER LIVE SIG FOR EN VOKSEN ME ASPERGERS SYNROM - OGSÅ SELVOM MAN MÅSKE IKKE ENGANG ER IAGNOSICERE ME LIELSEN? I periferiens centrum er skrevet af Eskild Rasmussen, som selv har Aspergers syndrom. ogen er skrevet som en tekstmosaik af eksempler og casehistorier om diagnosen. ogen beskriver små og store kendetegn ved diagnosen, placeringen i det autistiske spektrum, fordele og ulemper, barndom og opvækst, uddannelse og karriere, parforhold og venskaber. itlen I periferiens centrum beskriver meget præcist livet med Aspergers syndrom, hvor man i omgivelsernes øjne befinder sig i fællesskabets udkant, men selv oplever at være i centrum. I periferiens centrum er en bog for dig, der gerne vil vide mere om diagnosen Aspergers syndrom og hvordan voksne med Aspergers syndrom oplever verden og klarer livets udfordringer. INHOL Introduktion iagnosen annys case Mere om diagnosticering Små og store kendetegn ndergruppering i det autistiske spektrum Mere om AS specifikt En mulig mørk side ved AS Asperger barndom og opvækst Job og karriere Socialt liv Observationer Appendiks I: Intelligenstyper Appendiks II: Kildefortegnelse og ordforklaring Aspergers syndrom er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse inden for det autistiske spektrum. et viser sig ved problemer med social kommunikation, samspil og forestillingsevne, og et begrænset, stereotypt og repetitivt repertoire af interesser og aktiviteter. Ved Aspergers syndrom er der ikke forsinkelse eller hæmning af den sproglige eller kognitive udvikling, og tilstanden er ofte forbundet med motorisk klodsethed. 119,- KARIN YHR Om diagnosen Aspergers syndrom - fra en voksen Aspergers synsvinkel AG OM ORER- LINE En samling betragtninger over borderline-personlighedsforstyrrelse, som den opleves indefra, skrevet af Karin yhr, der selv har været psykiatrisk patient i 17 år og nu holder foredrag og underviser. 144 sider 1. udg Forlagspris: 199 kr. KLPRIS: 149 KR. ES.NR KLPRIS SIER FORLAGSPRIS: 268,- ES.NR Omslag: Louise Glargaard, illustration: Eskild Rasmussen SARI SOLEN KVINER ME AH - Lær at favne forskelligheder og få et bedre liv En bog, der rammer lige ned i de særlige problemer, der gælder for kvinder, når de lider af sygdommen. Indeholder bl.a. en selvtest samt mange råd til, hvordan man tackler at leve med AH som kvinde. 391 sider 1. udg Forlagspris: 299 kr. KLPRIS: 199 KR. ES.NR

6 VIENSKA OG FORSKNING 106,- SPOPRIS 70,- Løgstrups hovedværk fra 1956 med nyt efterskrift ved Hans Fink NYHE EM KRSE SPOPRIS KVALIAIVE FORSKNINGS- MEOER - I psykologi og beslægtede fag Hvad er kvalitative metoder, og hvordan kan de anvendes? Lær at generalisere ud fra kvalitative undersøgelsesresultater, og at bedømme kvalitative undersøgelsers validitet. 387 sider 6. udg Forlagspris: 348 kr. SPOPRIS: 49 KR. ES.NR SVEN RINKMANN (RE.) E IAGNOSICE- REE LIV - Sygdom uden grænser Mange menneskelige livsproblemer betragtes i dag som behandlingskrævende, fx uro, tristhed eller generthed. Men man kan vel godt afvige fra normen uden dermed at have en psykisk sygdom eller forstyrrelse? 285 sider Forlagspris: 299 kr. KLPRIS: 199 KR. ES.NR SPOPRIS EM KRSE ORSEN HRÉN KVANIAIVE VIENSKAS- FORSKNINGS- EORI FOR MEOER EGYNERE - I psykologi og tilgrænsende fag videnskabelige måde at Introduktion til den esvarer de grundlæggende spørgsmål om, hvad tilgængeligt gennemgås tænke på. Kort og let- en forskningsmetode er, og de forskellige hovedretninger og grundbegreber hvordan der kan opstilles idealer for de naturvidenskabelige empiriske hermeneutik, falsifika- som f.eks. positivisme, undersøgelser. tion og paradigme. 380 sider 6. udg sider Forlagspris: 358 kr. 2. udg SPOPRIS: 49 KR. Forlagspris: 199 kr. ES.NR KLPRIS: 149 KR. ES.NR SPOPRIS KARI MARINSEN FRA MARX LØGSRP - Om etik og sanselighed i sygeplejen ogens budskab er, at relationer og etik må sættes i centrum, og at etik er nærvær - mere end argumentation og diskurs. et faglige skøn og udtrykkets fænomenologi er bogens omdrejningspunkt. 198 sider indb. Forlagspris: 238 kr. SPOPRIS: 99 KR. ES.NR MARIANNE AVISEN-NIELSEN LAN LØVER - Om alvorlig sygdom, livsmod og dødsbevidsthed At blive ramt af en livstruende sygdom rammer selve eksistensen. landt løver handler om, hvordan vi kan flytte opmærksomheden fra sygdom, angst og overlevelse til dødsbevidsthed og livsenergi. 323 sider 2. udg Forlagspris: 325 kr. KLPRIS: 219 KR. ES.NR N: ette er 2. udg. 3. udg. er udkommet SPOPRIS MARIANNE AVISEN-NIELSEN OG NINI LEICK EN NØVENIGE SMERE - Om tab, sorg og adskillelsesangst En god guide til den sunde sorgproces. Med mange konkrete eksempler beskriver forfatterne, hvordan man hjælper mennesker med at komme i kontakt med de lægende kræfter i den sunde sorgproces. 354 sider 2. udg Forlagspris: 325 kr. SPOPRIS: 49 KR. ES.NR SPOPRIS INGER ANNEERG SORGEN VE SELVMOR - En bog til de efterladte Hver dag er der to-tre danskere, der begår selvmord, og i gennemsnit berøres fem personer af dette. Her gives ordet til mennesker, som kun sjældent bliver hørt, nemlig de efterladte efter selvmordere. 373 sider SPOPRIS: 99 KR. ES.NR WINNIE HAARLØV EN OMME SOL - Om døden og det at miste. En brugsbog enne bog er til dig, der har døden og sorgen inde på livet - en brugsbog med refleksion, forslag og praktiske, konkrete råd til, hvordan vi som mennesker kan omgås døden i forskellige sammenhænge. 232 sider 1. udg Forlagspris: 199 kr. KLPRIS: 149 KR. ES.NR SPOPRIS KLPRIS 229,- 330 SIER, 4. G FORLAGSPRIS: 2 ES.NR Løgstrups fænomenologiske analyser af forholdet mellem mennesker og af vore selvbedrageriske bortforklaringer af vore egne reaktioner på andre er stadig dugfriske, som var de skrevet i går - Niels Højlund, Weekendavisen Omslag: Joyce Grosswiler LIVE FORRER, OPFORRER OG FORRER FOSOFI OG SYGEPLEJE GÅR HÅN I HÅN, OG ME EN EI- SKE FORRING, ER N FORELIG- GER I NY GAVE, FÅR EN ANSKE FOSOF K.E. LØGSRPS PÅ, HVA E ER, ER FÅR OS MENNESKER OVERHOVE- E A INERESSERE OS FOR HINANENS VELEFINENE Vi kender alle følelsen af, at der er noget, vi i moralsk henseende bør gøre, selvom vi egentlig ikke har lyst til det, og selvom det koster os besvær. Hvis vi undlader at gøre det, rammes vi af dårlig samvittighed. Man burde have taget sig tid til at snakke med den stressede kollega, eller man burde have været der som sin vens støtte, da kæresten skred. Men hvori består denne samvittighedens stemme præcis? Løgstrups bud er, at det er livet selv, der gør fordring på os. Menneskelivet er nu engang sådan, at vi ikke lever uden at være forviklede med andre menneskers liv, og derfor kan vi slet ikke være til uden at blive fordret, opfordret og udfordret til at tage vare på den anden. et er den etiske fordrings smukke og dejligt humane omdrejningspunkt - at vi er afhængige af hinandens gøren og laden. Jacob irkler er cand. JØRGEN L. HOMSEN ANNELI SEJER IVERSEN IRVIN. YALOM mag. i filosofi og en etiske fordring (1956) er en af de centrale bøger i dansk idehistorie i det 20. århundrede. Selv om den er skrevet for mere end (RE.) OG PEER OLESEN psykologi fra Aarhus niversitet. Han underviser SOLEN (RE.) SOM A SE PÅ OM ØEN i fagene videnskabsteori øden optager os alle, MIN SØSER 50 år siden, er indholdet stadigvæk højaktuelt, ikke mindst i en og forskningsmetodologi, filosofi og - At leve med døden og vi har alle på en ØE. MIN ROR etik samt psykologi og kommunikation ved CV-Vest. Er desuden forfat- ØE dødsbevidsthed kan Et fornuftigt mål af eller anden måde haft JACO IRKLER tid, hvor fællesskaber atomiseres, og hvor vi alle tror os uafhængige af hinanden. For det er vi langt fra ifølge Løgstrup. den inde på livet - men ter til bøgerne Filosofi & sygepleje og Hvert år dør knap 700 på paradoksal vis give FOSOFI & døden er ikke et naturligt Etik i sundhedsvæsenet. Se mere på danske børn mellem 0 og livet mening og fylde. samtaleemne i an- SYGEPLEJE hjemmesiden 20 år. enne bog belyser Indeholder også råd til mark, og det vil denne de problemer, der opstår fagpersonen om, hvordan Filosofi er ikke et fag, der blot bog gerne lave om på. som følge af at have man forholder sig til skal læres, men et redskab, der 340 sider ill. mistet en søster eller bror dødsangst hos sig selv og skal bruges i sygepleje, også JACO IRKLER Forlagspris: 350 kr. - oftest som barn - fortalt sine patienter. som en måde at vurdere sygepleje, hvor målet ikke blot er en K.E. Løgstrup ( ) var teolog og professor i KLPRIS: 269 KR. VIENSKASEORI af 25 børn og unge. 240 sider ES.NR sider indb., ill. Forlagspris: 298 kr. forbedret sygeplejepraksis, men etik og religionsfilosofi ved Aarhus niversitet. Han Videnskabsteori har fået en helt central plads i de mellemlange også en synlig fagidentitet. har med sit betydelige forfatterskab øvet indflydelse langt uden for sit fags grænser og er en af de Forlagspris: 258 kr. SPOPRIS: 49 KR. SPOPRIS: 99 KR. sundhedsuddannelser, og denne bog imødekommer på fornem- 239 sider 1. udg ste vis de konkrete krav, der stilles hertil. ES.NR ES.NR sider 1. udg KLPRIS: 179 KR. mest læste filosoffer fra 1900-tallets anmark. Forlagspris: 218 kr. ES.NR KLPRIS: 179 KR. SORGAREJE ES.NR

7 IRGIE SVENNEVIG ØRNELIV I HNREE ÅR FOOOG. Med barnet som omdrejningspunkt fortælles om den enorme samfundsudvikling, der er sket i perioden , og som har haft betydning for alle danske børns liv, sundhed, arbejde, skole og fritid. 208 sider indb., ill. Forlagspris: 299 kr. KLPRIS: 199 KR. ES.NR SPOPRIS PER HOVE HOMSEN OG ANNE MEE SKOVGAAR ØRNE- OG NG- OMSPSYKIARI - En lærebog om børn og unges psykiske sygdomme Om psykiske udviklingsforstyrrelser opstået i barndom eller adolescens, men også om tilstande, der kan have deres debut i barnealderen, men som ellers rubriceres under voksenalderens psykiatriske lidelser. 374 sider indb., 2. udg Forlagspris: 406 kr. SPOPRIS: 99 KR. ES.NR MEE KOL & PIA LYKKE RENGELIV et er hverken nemt for drenge eller deres familier, når pubertet og teenageår sætter ind. Mette Kold og Pia Lykke har sammen med deres to teenagesønner sat ord og svar på de mange og ofte svære spørgsmål. 96 sider indb., ill. KLPRIS: 199 KR. ES.NR Fotobog fuld af skægge og inspirerende fotos fra børnelivet i perioden 1875 til 1975 HELLE LINAHL 150,- SJOVE LEGE, GLAE ØRN Legen har stor betydning, når børnene skal udvikle sociale, sproglige og motoriske færdigheder. Her får du et lettilgængeligt og inspirerende opslagsværk propfuldt af lege til alle slags situationer. 216 sider indb., ill. Forlagspris: 349 kr. KLPRIS: 199 KR. ES.NR MARIANNE EENERGER AERSELSKAE Er du mor til en pige - og kan du indimellem godt have brug for en ekstra håndsrækning, når du skal håndtere rollen som mor? Så læs med her! 203 sider Forlagspris: 229 kr. KLPRIS: 179 KR. ES.NR ØRN OG FAMIE ALE YREGROV KAE NORORG-LØVSA SORG HOS ØRN GA Håndbog om børns reaktioner, - Sammenhæng og virkelighed fortalt af fagfolk og når dødsfald rammer forældre, søskende, bedsteforældre eller familier venner. En uvurderlig hjælp, iagnosen GA, Gennemgribende dviklingsforstyrrelse, når man ønsker at forstå børns sorgreaktioner på de forskellige alders- og udviklingstrin, iagnosen anvendes kun Anden, blev indført i anmark i og på bedste vis tackle disse på børn og kendetegnes ved, reaktioner. at barnet er følelsesmæssigt 164 sider skrøbeligt og uforudsigeligt. Forlagspris: 258 kr. 348 sider indb. KLPRIS: 179 KR. Forlagspris: 349 kr. ES.NR SPOPRIS: 69 KR. ES.NR ANN-ELISAEH KNSEN ROERG, GRANQVIS, OG KARIN SVENNEVIG IVARSSON OG RISHOLM HYLIG MOHANER HALLO, ER ER HL KNYNINGS- IGENNEM? EORI - it barns hjerne 0-18 år - etydningen af nære følelsesmæssige relationer En Pixi-bog for voksne om børns hjerner og udvikling. En en måde, et lille barn knytter hjælp til i det mindste et par sig til sin mor på, har stor betydning for, hvordan det senere af de problemer, vi bliver stillet over for i tiden med børn. i livet tackler andre tætte, 202 sider ill. følelsesmæssige bånd. Læs om John owlby og Mary Ainsworths teorier om tilknytning. KLPRIS: 179 KR. ES.NR sider Forlagspris: 349 kr. SPOPRIS: 99 KR. ES.NR MARCEL RFO OG CHRISINE SCHE SPOPRIS 69,- SØSKENE Om søskendes magtkampe og dominansforsøg. ogen viser, hvor vigtigt det er at give sine børn selvstændige udviklingsmuligheder og behandler også de problemer, børn oplever, når deres forældre bliver skilt. 251 sider SPOPRIS: 69 KR. ES.NR ette er 1. udg. fra er er kommet en 2. udg. i 2011 SPOPRIS SPOPRIS ROLPH H. SCHAFFER SOCIAL VIKLING En grundig, forskningsbaseret bog om socialisering. Om selvet, kønsrolleudvikling, socialiseringsprocesser, prosocial og asocial adfærd, moraludvikling m.m. 533 sider Forlagspris: 425 kr. SPOPRIS: 99 KR. ES.NR ESMANN M.FL. SPOPRIS ØRNEEKSEM - En håndbog for børn og voksne med atopisk eksem Atopisk eksem ses i dag hos 15-20% af alle børn i førskolealderen samt et stigende antal voksne. enne letlæste håndbog beskriver børneeksem, sygdomsudvikling, forebyggelse, behandling samt tilskudsmuligheder. 142 sider Forlagspris: 168 kr. SPOPRIS: 49 KR. ES.NR ,- KARI KLÉN OMSORGSSVIG 1 - et teoretiske grundlag Erkendelse af omsorgssvigt og børnemishandling stiller os over for store personlige og faglige udfordringer. ogen her er udtryk for et ønske om at integrere teori om omsorgssvigt, tilknytningsteori og hjerneforskning. 402 sider 4. udg Forlagspris: 375 kr. KLPRIS: 249 KR. ES.NR ,- MARIN L. KSCHER M.FL. ØRN ME LAN- INGSIAGNOSER Få overblik over hele spektret af de ofte sameksisterende adfærds- og neuropsykologiske forstyrrelser hos børn. En guide til fagfolk og forældre. 272 sider Forlagspris: 328 kr. KLPRIS: 199 KR. ES.NR LLE, OVERSKELIG VEJVISER I GENVEJ GLAERE ØRN GIVER JANNE HEJGAAR 22 LEFORSÅELIGE OG KORFA- EE RÅ OM, HVORAN VI KAN FÅ RYGGE ØRN, ER FØLER SIG SE OG FORSÅE Genvej til gladere børn er en forældrerettet lille perle af en bog, som er let at læse og meget brugbar, hvis du befinder dig i forældrerollen. ogen viser, at når vi som forældre lærer at opfange og tolke barnets følelsessignaler rigtigt, får vi meget gladere børn og mange færre konflikter. arnet er ikke interesseret i at straffe eller irritere sine forældre ved dårlig opførsel, det har bare ikke altid sproget og evnen til at udtrykke sine behov. ér kan vi som forældre hjælpe barnet, hvis vi retter vores fokus mod de behov, der ligger bag barnets adfærd. Genvej til gladere børn viser nye, konstruktive måder at opfatte børn og deres handlinger på, og alle råd er enkle at følge og har en stor, positiv virkning. Janne Hejgaard, f. 1947, er uddannet lærer og sidder i Statens Kunstråds Repræsentantskab som børne-unge-repræsentant. NYHEER FÅ MAEN A GLIE LI LEERE NE Omslag: Henriette Mørk/Imperiet Omslag: Lene Nørgaard, Propel KLPRIS 154 SIER ES.NR HELENS OG OM ØRN OG MA HANLER OM ARNES VIKLING FRA E FØRSE SORE SPRING FRA MOERMÆLK (ELLER ERSANING) SKEMA, OG IN ARNE KAN SPISE NÆSEN AL E, EN ØVRIGE FAMIE SPISER. OGEN KAN RGES SOM OPSLAGSVÆRK, ELLER EN KAN LÆSES FRA ENE ANEN, SÅ ARNES VIKLING MÅNE FOR MÅNE FØLGES KLPRIS SIER, L. FORLAGSPRIS: 2 ES.NR ejlig mad til de helt små agsplaner Lækre opskrifter Gode råd til spisesituationen Når det handler om mad til småbørn, er timing alt - næstefter viden. Viden giver småbørnsforældre kontrol over situationen - og den viden om børn og sund ernæring, som Helens bog om børn og mad giver, skal bruges med kærlighed og fornuft. Jo mere, man ved om, hvad der foregår i barnets mund, smagsløg og udvikling, jo bedre er man klædt på over for kræsenhed og problemer ved spisebordet. Når man ved, hvornår barnet er motorisk og følelsesmæssigt klar til at få serveret nye ting på tallerkenen, kan man bedre stå klar og få et positivt resultat. Helen Lyng Hansen er kvinden bag den uafhængige hjemmeside Hun er uddannet sygeplejerske og sundhedsplejerske.

8 NYHE SELVVÆR OG SÆRLIG SENSIIVIE ME ØVELSER OG KYNIG VEJLENING GIVER ESSELLERFORFAEREN SSANNE MØERG EN RÆKKE VÆRI- FLE RESKAER A VIKLE E GO SELVVÆR Særligt sensitive mennesker kan føle sig utilstrækkelige, anderledes og måske også alene, fordi man mere end de fleste påvirkes og reagerer på negative stemninger. I et forsøg på at være som andre mennesker er man måske kommet langt væk fra sig selv og kommer nemt til at tænke negativt og nedgørende om sig selv. Selvværd hænger sammen med, hvordan du tænker om dig selv. et er dit selvbillede, din bevidsthed om din egen værdi i dine egne øjne. Selvværdet handler om, hvordan det føles at være dig. u lærer om dit værd af mennesker omkring dig. Hvis du er vokset op med ros, kærlighed og opbakning, vil du have nemmere ved at mærke selvværdet, end hvis du er blevet kritiseret og alt for tidligt har stået alene med dine problemer og udfordringer. Men det er aldrig for sent at udvikle et godt selvværd. dgangspunktet er bare forskelligt. Mod til selvværd er for dig, der ønsker at styrke dit selvværd - og er indstillet på selv at gøre en indsats. Med baggrund i sine mange års erfaringer med personlig udvikling inspirerer bestsellerforfatter Susanne Møberg dig til at finde modet til at leve med et godt selvværd. ogen henvender sig især til særligt sensitive mennesker, men kan læses af alle. Susanne Møberg, coach, forfatter og billedkunstner. Er oprindeligt uddannet pædagog med særlig interesse for psykologien. Har praktiseret meditation i mere end 12 år og er blevet undervist i mindfulness af psykolog Morten Sveistrup Hecksher. Holder foredrag og tilbyder coachsamtaler og vejledning med speciale i særligt sensitive mennesker. Omslag: Annette amsgaard onde KLPRIS 189,- 183 SIER FORLAGSPRIS: 2 ES.NR ,- ELAINE N. ARON SÆRLIG SEN- SIIVE MENNE- SKER Har du en stærk forestillingsevne, livlige drømme, og generer støj dig? est dig selv og se, om du er særligt sensitiv, og få redskaber til, hvordan du vender det til din styrke. 326 sider Forlagspris: 309 kr. KLPRIS: 199 KR. ES.NR JARNE NYO MINFLNESS - Nærvær i nuet Styrk din tilstedeværelse i nuet med denne nemme indføring i begrebet mindfulness. og og cd med øvelser i et. Hjælper dig til at finde roen, energien og nærværet i hverdagen. og, cd og lydbog KLPRIS: 149 KR. ES.NR OY ZACHARIAE (EKS OG SPEAK) + CHRISIAN ALVA (MSIK) LÆR A HÅN- ERE SRESS - 4 effektive øvelser Lær at håndtere din stress med fire effektive visualiseringsøvelser: Generel afspænding, Stresshåndtering, At identificere og udtrykke følelser, Kort afspændingsøvelse. 1 cd, 68:38 min. + teksthæfte KLPRIS: 149 KR. ES.NR KROP OG SIN HÆNGER SAMMEN I EVIS MEICIN SÅR ER L.A., A HOVE- PINE JO IKKE ER FORÅRSAGE AF MANGEL PÅ HOVEPINEPLER, MEN A E OFE ER EN EHANLING, VI VÆLGER. MEN HVORFOR LI- VER VI MENNESKER EGENLIG SYGE? OG HVOR- AN KAN VI HJÆLPE OS SELV OG ANRE MERE SNHE OG SØRRE VELVÆRE? evidst medicin er en ny indfaldsvinkel til behandling, som forstår bevidsthedens afgørende betydning for vores sundhed. en ser krop og sind som et integreret energisystem. Som led i at helbrede symptomer og sygdomme arbejder bevidst medicin bl.a. med at frigøre blokeringer eller begrænsninger, ændre negative overbevisninger, løse indre konflikter, slippe gamle traumer eller hjælpe energien med at flyde mere frit. e redskaber, der anvendes, kan være akupunktur, homøopati, kinesiologi, blomstermedicin, shamanisme, energimedicin eller mange andre psykoenergetiske metoder. Kroppen er et spejl af vores bevidsthed, og det er bevidstheden, der overordnet set styrer og kontrollerer vores krop - ikke omvendt. Når vi bliver syge eller kommer i ubalance, kan vi derfor selv gøre noget for at aktivere kroppens selvhelbredende kræfter. Og vi kan bruge sygdom og ubehag som en guide, der kan hjælpe os med at vokse og udvikle os. CLAIR & AMER AVIES RIGGERPNKE- RAPI En velafprøvet selvhjælpsguide, der trin for trin viser, hvordan du ved hjælp af triggerpunktterapi kan behandle og lindre smerter overalt i kroppen, bl.a. hovedpine, ledog lændesmerter, fibromyalgi og gigt. 297 sider ill. Forlagspris: 349 kr. KLPRIS: 249 KR. ES.NR Gill Edwards er uddannet psykolog og har tidligere arbejdet i det engelske sundhedsvæsen. Hun har en række alternative uddannelser bag sig, bl.a. har hun studeret shamanisme, blomstermedicin, EF (Emotional Freedom echnology) og energimedicin. RCE LIPON INELLIGENE CELLER - Overbevisningens biologi: e mirakuløse kræfter i bevidsthed og stof Videnskaben har nu bevist, at vores tanker styrer vores celler og dermed vores liv. ruce Liptons banebrydende og alternative værk giver en ny forståelse af forbindelsen mellem krop og sind. 246 sider Forlagspris: 279 kr. KLPRIS: 189 KR. ES.NR KLPRIS SIER, FORLAGSPRIS: 2 ES.NR NYHE KNESERVICE ogklubben for sundhedsprofessionelle, Postbox 176, 1005 København K Servicetelefon: (24 timer i døgnet) u modtager Personlig betjening: næste blad man.-tors. kl. 9-16, fred. kl omkring (oplys medlemsnummer) Sms 1231 (se nedenfor eller læs nærmere på Postgiro-nr Alle ugens dage, døgnet rundt, kan du nemt og hurtigt bestille eller afbestille bøger via den automatiske servicetelefon, sms, eller på internettet. anset hvor mange titler du bestiller på én gang, beregnes i porto og ekspedition kun 34 kr. pr. levering. Medlemsbladet er gratis for medlemmer og har en værdi af 24,50 kr. Ønsker du ikke hovedbogen, skal du huske at afbestille den inden afbestillingsfristen, som du finder på bagsiden af medlemsbladet. Fortryder du en bestilling, har du 14 dages returret. Returnerer du månedens bog, koster det et gebyr på 69 kr. Kun bøger til klubpris tæller med i dine medlemsbetingelser, ikke bøger til spotpris. Vi sammenligner ofte vores klubpris med forlagsprisen. Forlagsprisen er den pris, forlaget har sat som vejledende pris for bogen i den ordinære udgave eller i en hardback udgave. Send din bestilling eller afbestilling via sms til estilling: FS medlemsnummer bestillingsnummer (fx FS ). Afbestilling af hovedbogen: FS medlemsnummer afbestil (fx FS afbestil). Pris for afbestilling: 5 kr. pr. sms + alm. sms-takst. Som medlem kan du få tilbud fra vores samarbejdspartnere Omslag: Christine Clemmensen; oversat af Frank Robert Pedersn 150,- IANE POOLE HELLER OG LARENCE S. HELLER RAMEHELING - Guide til forløsning af traumer efter trafikuheld og andre ulykker Med en række øvelser, cases og behandlingsformer anviser bogen, hvordan man løsner op for traumesymptomer som følge af ulykker og udnytter kroppens iboende evne til selvhelbredelse. 256 sider ill., 1. udg Forlagspris: 309 kr. KLPRIS: 159 KR. ES.NR

Få tilsendt kataloget gratis skriv til info@dpf.dk

Få tilsendt kataloget gratis skriv til info@dpf.dk psykologi 2013 KATALOG KONTAKT Dansk Psykologisk Forlag Knabrostræde 3, 1. sal 1210 København K Tlf. 4546 0050 Info@dpf.dk www.dpf.dk FORLAgETS åbningstider Mandag-torsdag 8.30-16.00 Fredag 8.30-15.00

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

Rum til at være. Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug

Rum til at være. Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug Rum til at være Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug Copyright: VFC Socialt Udsatte 2005 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Ditte Ehrenreich Rum til at være dilemmaer

Læs mere

PSYKIATRI INFORMATION

PSYKIATRI INFORMATION 2 Juni 2013 nr. 2 20. årgang Modstandskraft Der er stor forskel på, hvad mennesker mentalt kan holde til. Modstandskraften grundlægges tidligt i livet, men kan forbedres undervejs. Camillas blog om skizofreni

Læs mere

TEMA: B rn som pårørende

TEMA: B rn som pårørende DE9 INFO DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND NR. 6 2012 TEMA: B rn som pårørende DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland LEDER Frivillighedsåret

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

SÅDAN BLEV ANGSTEN MIN VEN KRISTINA HESSELBERG: PSYKIATRI INFORMATION LARS CHRISTIANSEN TEMA: FÅ STYR PÅ ANGSTEN

SÅDAN BLEV ANGSTEN MIN VEN KRISTINA HESSELBERG: PSYKIATRI INFORMATION LARS CHRISTIANSEN TEMA: FÅ STYR PÅ ANGSTEN 3 September 2013 nr. 3 20. årgang Er mental sundhed kun for raske? Nej, mental sundhed er for alle. Læs om målene for Psykiatrifondens fremtidige arbejde med mental sundhed. Psykisk førstehjælp Nyt projekt

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi Jacobsen,Bo og Klaus Pedersen: Humanistiske og eksistentielle terapier. I: Møhl, Bo og Morten Kjølbye (red.): Moderne Psykoterapi. København: Psykiatrifondens Forlag 2012 (i trykken). Kapitel II,7. Eksistentiel

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDHOLD. www.angstforeningen.dk

Indholdsfortegnelse INDHOLD. www.angstforeningen.dk August 2006 15 AngstAvisen Angstforeningens nyhedsbrev Tema: Sygdomsangst og behandling Mindfullness meditations-terapi Ny DSI-rapport om angstlidelser Møde med Aron T. Beck Efterårets foredrag ISSN 1601-8591

Læs mere

RIDETERAPIENS BETYDNING I BEHANDLINGEN AF SPISEFORSTYRRELSE HOS UNGE PIGER Et indblik i hvor vigtig pædagogens og hestens rolle kan være

RIDETERAPIENS BETYDNING I BEHANDLINGEN AF SPISEFORSTYRRELSE HOS UNGE PIGER Et indblik i hvor vigtig pædagogens og hestens rolle kan være Professionsbachelorprojekt Christine Lunding Tolversen i pædagogik Studienummer 23012 Juni 2006 Vejleder: Meritstuderende Sept. 03 Steinunn Skaptadottir RIDETERAPIENS BETYDNING I BEHANDLINGEN AF SPISEFORSTYRRELSE

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk Sygdom Bianca Solveig Stjerne Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk sygdom Bianca Solveig Stjerne et godt liv med kronisk Sygdom Dansk Psykologisk Forlag Bianca Solveig

Læs mere

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Afgrænsning... 6 1.3 Problemformulering... 6 1.4 Undersøgelsesspørgsmål... 6 2.0 Metode... 7 2.1 Videnskabsteori... 7 2.2 Valg

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

Fra redaktøren. Susanne van Deurs Redaktør

Fra redaktøren. Susanne van Deurs Redaktør Fra redaktøren er medlemsblad for Psykoterapeut Foreningen - Foreningen af uddannede psykoterapeuter i Danmark Psykoterapeuten udkommer i februar, maj og oktober. Redaktion og layout Susanne van Deurs

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

Slå psykologen op! Dansk Psykolog Forening lancerer ny hjemmeside. Den skal vise vej til psykologen og levere viden om psykologi.

Slå psykologen op! Dansk Psykolog Forening lancerer ny hjemmeside. Den skal vise vej til psykologen og levere viden om psykologi. 9 16. maj 2008 62. årgang Dansk Psykolog Forening Slå psykologen op! Dansk Psykolog Forening lancerer ny hjemmeside. Den skal vise vej til psykologen og levere viden om psykologi. Side 3 Leder Psykologer

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen Konference 2012 Side 11 og 13 Fremtidens helte Side 8-9 ADHD-foreningens beretning Side 21-28 Eventyrmesse i Vordingborg Side 43 Hjælp ADHD-børn ved at hjælpe deres omgivelser

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Hjertebørn i dagtilbud

Hjertebørn i dagtilbud Børnehjertefonden arbejder med at sætte fokus på medfødte hjertesygdomme ved at oplyse bredt om disse og de konsekvenser, sygdommene kan have for hjertebørn og deres familier. Derudover har fonden til

Læs mere

Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst.

Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst. 1 Marts 2015 nr. 1 22. årgang Smerte i bogform Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst. Hvad er ensomhed? De

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Relationer. Side 6-12 TEMA

Relationer. Side 6-12 TEMA DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 1-2013 Relationer Måske er jeg bange for at lukke et andet menneske ind, fordi jeg er mere følsom end andre. Jeg føler, jeg risikerer at brænde nallerne, hvis jeg

Læs mere

TEMAMAGASIN # 2. hjælp - det hjælper

TEMAMAGASIN # 2. hjælp - det hjælper TEMAMAGASIN # 2 hjælp - det hjælper Bedre Psykiatri Ungdom August/2013 Temamagasin #2 Bedre Psykiatri Ungdom Livjægergade 20 2100 København Ø www.bp-ungdom.dk Telefon // 35 25 46 16 Find os på Facebook

Læs mere