Holbæk Træskibslaug. Admiralsforsamling 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holbæk Træskibslaug. Admiralsforsamling 2012"

Transkript

1 Holbæk Træskibslaug Admiralsforsamling 2012 Dato: Sted: Til stede: Hjalm A-medlemmer Flemming Jan Poul Knud Ole Bøgballe Lis Jens Tolstrup Merethe Leif Cruiser Emma Hjalm Thilde Terne KDL Lodsbåden Lone Tandra og Concordia (fuldmagt) Mollyhawk B-medlemmer Steffen Egon Jens Kramer Olaf Ole Laugen Dagsorden: 1. Valg af mødeleder 2. Mødets lovlighed iflg. vedtægter 4. Kassemesterens beretning 5. Kontingent 6. Ny hjemmeside 7. Fortsat arbejde på implementering af gammel TS aftale 8. Regler for fripladser (vedtagelse) 9. Andre aktiviteter 10. Klubafteners indhold Evt. 12. Frokost 1. Valg af mødeleder Egon blev valgt. Flg. blev straks bemærket: Indkomne forslag bør fremgå som et punkt - Flemming oplyser, at indkomne forslag er indarbejdet i dagsordenen som punkter i indkaldelsen. Valg er ikke sat på dagsordenen - dette punkt skal indgå og indsættes - se ny dagsorden herunder. Ordet Mødeleder bør erstattes af Dirigent. Ny dagsorden bliver herefter

2 1. Valg af dirigent 2. Mødets lovlige varsel 4. Kassemesterens beretning 5. Indkomne forslag 6. Kontingent 7. Ny hjemmeside 8. Implementering af TS aftale 9. Fripladser 10. Valg til bestyrelsen 11. Valg af revisor og revisorsuppleant 12. Andre aktiviteter 13. Klubaftener 14. Evt. Denne dagsorden følges i nedenstående referat. 2. Mødet lovlige varsel Egon kunne konstatere, at indkaldelse er sket i god tid og at der yderligere er udsendt SMS som påmindelse. Mødet er lovligt varslet. Årsberetningen er en slags evaluering, hvor vi kort gør op om vi nåede de mål, som sidste admiralsforsamling besluttede. Det er selvfølgeligt set gennem "admiralens" krystalklare kikkert der ofte er sat for det blinde øje :-) Hvad skulle vi nå i løbet af 2011? Vores fokus punkter/mål var flg.: Klubaftener - socialt samvær - har været velbesøgt og hyggeligt. Eksekvering af nye vedtægter Fartøjslisten med oplysninger om fartøj og ejer er fortsat på hjemmesiden. Medlemsliste, delt op i A-medlemmer og B-medlemmer, skal sættes på hjemmesiden så den er officiel. Der er ikke personfølsomme oplysninger på listerne. Alle træskibe hjemmehørende i Holbæk kan optages som A-medlemmer. Tandra er nyt medlem fra i år. Alle, der i øvrigt opfylder vedtægternes betingelser, kan optages som B-medlemmer - så vi skulle måske gå ud og reklamere lidt for lauget for at få flere medlemmer! Vi kan jo starte blandt venner og bekendte. Fortsat arbejde med implementering af gammel TS aftale er i fuld gang, Flemming indkalder snart til bestyrelsesmøde om dette emne. Aktiviteter Salg af ting og sager vi har liggende, fortsætter. Bod på Nyhavn under Pinsestævnet Jan's tilbud om at afholde både en brandøvelse og en demo af hjertestarter er ikke gennemført endnu. Rydning af værfts hallen og flytning af joller m.m. til det gule hus (under galleriet) er sket. Begivenheder Knud har sørget for opgradering af kommunikationen internt og externt via hjemmeside og SMS-beskeder - STORT arbejde, og en STOR tak for det. Bodil er sejlet til ny hjemhavn i Næstved. Cruiser har skiftet ejer og bliver i Holbæk. Mange gode og tæt bemandede klubaftener i skuret.

3 Træf Fjordens både blev afholdt i Roskilde sammen med Lodsbåds lauget. Forhandlingerne med kommunen om havn m.m. køre stadig og vil blive fortsat. Fejring af Poul og Hjalm, 180 år - tilsammen - dejlig fest. Brunkål, åle smagning på Næsset samt julefrokost på Hjalm (tak for varme og husrum). Aktiv deltagelse på flere niveauer omkring beddingerne - mest Merethe, der som de fleste ved, er blevet ny for mine" for den nye forening. GODT GÅET Merethe. Og alle andre der med hjælpsomhed og nærvær får det hele til at hænge sammen. Alle har bidraget til endnu et godt og begivenhedsrigt år. Medlemsskaren er voksende - vi ser lige nu med spænding på, om der kommer et nyt skiv, Vestvinden, som medlem. Fremadrettet er det min tanke at få en havneordning i hus - og arbejde for de beslutninger og mål som denne admiralsforsamling sætter. Hermed slutter formandens beretning. Bemærkninger til beretningen: Ros til Flemming og Kirsten for boden på Nyhavn under Pinsestævnet. Der er ikke yderligere bemærkninger - beretningen er godkendt med applaus. 4. Kassemesterens beretning: Jan omdelte regnskabet for 2011 og gennemgik kort nogle hovedpunkter. Regnskabet vedlægges. Bemærkninger til beretningen: Poul understreger, at vi skal søge om tilskud fra kommunen til husleje m.v., vi er jo en forening. Flemming arbejder på en ansøgning om tilskud, men den er ikke fremsendt endnu. Alle tilslutter sig dette. Der er ikke yderligere bemærkninger - beretningen er godkendt med applaus. 5. Indkomne forslag - er indarbejdet i dagsordenen pkt. 7 og pkt Kontingent: Forslag om uændret kr. 100,- pr. år. Der er ikke andre forslag - vedtaget. 7. Ny hjemmeside: Knud arbejder med ny hjemmeside hos ny udbyder. Det koster lidt mere årligt (kr. 687,-) - men giver nogle fordele også for medlemmernes adgang til f.eks. rettelser af egne oplysninger og til at kommentere. Admiralsforsamlingen stemmer for ændringen - minus Poul's stemme!! :-) 8. Implementering af TS aftale: - ang. Frihavnsordning/fripladser/administration af Vesthavnen/kajplads m.m.. Flemming har arbejdet med det et par år og forhandler pt. med Brian Ahlquist (Kultur- og Fritidschef). Resultater tages op løbende i bestyrelsen og på admiralsforsamlinger. Næste møde forventes om et par uger - Flemming vil bl.a. fremhæve vigtige emner som kulturen omkring de gamle træskibe og TS Pinsestævne i 2013.

4 Det er vedtaget, at Flemming arbejder videre med implementering af aftale omkring vores brug af havnen - og at Flemming kan vælge at tage et bestyrelsesmedlem med til forhandlingerne efter behov. 9. Fripladser: Flemming oplyser, at der ikke er nogen ændringer - men der forhandles, som det fremgår under ovennævnte pkt Valg til bestyrelsen: Kasserer er på valg - Jan blev genvalgt med applaus. Bestyrelsesmedlemmerne Poul og Ole er på valg - genvalgt med applaus. Suppleanter til bestyrelsen skal vælges hvert år - Lis og Leif blev valgt. 11. Valg ar revisor og revisorsuppleant: Ole Bøgballe og Olaf Rose blev genvalgt som revisorer. Jens Tolstrup blev valgt som revisorsuppleant. 12. Andre aktiviteter: Ombygning af skuret - Flemming spø'r: Hvad er visionen? Knud: Værkstedet bevares, resten ombygges så vi får et større møderum med et (ombygget) køkken i hjørnet. Poul: Et større møderum er tiltrængt, og så skal der ikke være opbevaring af medlemmernes egne ting, kun foreningens ting skal være i skuret. Konklusion: Værkstedet bevares og der laves møderum og køkken i resten. Kun foreningens ejendele opbevares i skuret, alt andet ryddes ud af de respektive ejere. Forslagsstillerne (Knud + Jens Kramer) + Leif som rep. for bestyrelsen, fremkommer med forslag til indretning. Steffen tilbyder at udføre den rent praktiske ændring efter sommerferien/i løbet af efteråret hvis han får frie hænder! Oplysning - som f.eks. skilte til/på hvert træskib der ligger i havnen eller generel oplysning på (små) skilte rundt om på havnen. Merethe arbejder på sagen, bl.a. undersøges materialevalg. Knud oplyser, at oplysninger fra hjemmesidens Fartøjsliste kan printes ud. Konklusion: Afvent afklaring. Muslingefestival. Jan oplyser, at Fortuna og ostehandleren er med på ideén. Poul: Husk at få dækning på lokal-tv. m.m.. Konklusion: Jan undersøger, om datoen d. 1 september 2012 vil passe - og vender tilbage. Demo af hjertestarter. Jan afholder demo på EUC d. 24 maj nærmere indkaldelse annonceres på hjemmesiden. Hjalm skal rigges i weekenden 31/3 og 1/4 - al hjælp er velkommen. Ny skipper på Hjalm - fejres med reception på Hjalm d. 12 april - der vil blive en lille servering + øl + gullaschsuppe kl. 18. Aftensejladser for alle om tirsdagen. Merethe: Tandra deltager - som damebåd, så meld jer på, de damer. 13. Klubaftener. I sommer - sejlads tirsdage

5 14. Evt.. I sommer - rydde op i skuret! Iøvrigt - praktiske emner, forslag modtages - evt. temadage, forslag modtages. Merethe: Gerne klubaftener, hvor vi inviterer fra andre foreninger - f.eks. DFÆL eller nogle af de andre foreninger i havnen. Flemming vil tage kontakt til rep. for disse foreninger. Knud: Husk at oplyse evt. ændringer til fartøjslisten så den hele tiden er opdateret! Admiralsforsamlingen blev herefter afsluttet i god ro og orden. Refereret efter bedste evne af Leif (konst. sekretær i Nis's fravær).

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d.16/5 kl. 19.00 i fællesrummet på Baunehøj skole Dirigent: Henning Rasmussen Referent: Michael Maigaard

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Vest Vildsund Bådelaug

Vest Vildsund Bådelaug Klubblad 2014 Bestyrelsen Vest Vildsund Bådelaug Formand Flemming Christensen Skråningen 24 7700 Thisted flch48@gmail.com 2332 0625 Kasserer Jette Mikkelsen Mårbjergvej 7, Skallerrup 7950 Erslev jamik@os.dk

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling Referat fra ordinær generalforsamling Lørdag, d. 21. februar 2015, kl. 10.00, Odense Eventyr Golfklubs Restaurant Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Revideret regnskab for 2014.

Læs mere