Cortisol , V 10 Dansk 1 / 5 Elecsys 1010/2010 og MODULAR ANALYTICS E170. a) Tris(2,2 -bipyridyl)ruthenium(ii)-kompleks (Ru(bpy) 2+

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cortisol. 2006-04, V 10 Dansk 1 / 5 Elecsys 1010/2010 og MODULAR ANALYTICS E170. a) Tris(2,2 -bipyridyl)ruthenium(ii)-kompleks (Ru(bpy) 2+"

Transkript

1 tests Dansk Anvendelse Immunoassay til in vitro kvantitativ bestemmelse af cortisol i humant serum, plasma, urin og spyt. bestemmelse bruges ved diagnosticering og behandling af dysfunktion i binyrerne. Elektrokemiluminescensimmunoassay ECLIA anvendes på Roche immunologiske analyseinstrumenter Elecsys 1010/2010 og MODULAR ANALYTICS E170 (Elecsys modul). Resumé (hydrocortison) er det vigtigste glukocorticosteroid, og det er essentielt for opretholdelsen af adskillige kropsfunktioner. Ligesom andre glukocorticosteroider syntetiseres cortisol fra det fælles forstadium kolesterol i zona fasciculata i binyrebarken. Ved transport af cortisol i blodet bindes 90% af cortisol til corticosteriodbindende globulin (CBG) samt til albumin. Kun en lille mængde cortisol cirkulerer ubundet i blodet og kan dermed frit reagere med receptorerne. 1 Den vigtigste fysiologiske effekt af cortisol er stigningen i blodets glukoseindhold (forstærkning af glukoneogenese, katabolisk virkning) samt dens antiinflammatoriske og immunosuppressive virkning. 1 Binyrernes syntese og udskillelse af cortisol kontrolleres af en negativ feedback-mekanisme i hypothalamus-hypofyse-binyrebarkaksen. Hvis cortisolniveauet er lavt, udskilles corticotropin releasing hormon (CRH) fra hypothalamus, hvilket får hypofysen til at frigive adrenocorticotropt hormon (ACTH). Dette stimulerer binyrens syntese og sekretion af cortisol. virker i sig selv ved en negativ feedback-mekanisme på hypofysen og hypothalamus. Derudover forårsager stress en øget cortisol-udskillelse. 1 Der er normalt en døgnvariation i serumkoncentrationen af cortisol. 1 Maximumkoncentrationer på 700 nmol/l eller 25,4 µg/dl ses normalt tidligt om morgenen, hvorefter koncentrationen falder i løbet af dagen, således at koncentrationen om aftenen er ca. det halve af koncentrationen om morgenen. Derfor er det vigtigt at vide prøvetagningstidspunktet, når man skal fortolke resultaterne. En patients cortisolstatus bruges til at diagnosticere binyrens, hypofysens og hypothalamus funktion. 2,3 Dermed kan koncentrationen af cortisol i serum bruges til at monitorere en række sygdomme, som skyldes henholdsvis overproduktion (f.eks. Cushings syndrom) 4,5 eller underproduktion (f.eks. Addisons sygdom) af cortisol samt til at monitorere adskillige behandlingsformer (f.eks. suppressionsterapi med dexametason ved Cushings syndrom og hormonel substitutionsbehandling ved Addisons sygdom). Bestemmelse af cortisol i døgnurin bør foretrækkes til påvisning af Cushings syndrom, da udskillelsen af cortisol i urin ikke er påvirket af cortisoludskillelsens døgnrytme. 6 Dette muliggør en mere nøjagtig differentiering mellem raske personer og patienter med Cushings syndrom., som udskilles i urinen uden ændring, kaldes "frit cortisol i urin" eller "urinary free cortisol (UFC)". I reglen er der en direkte proportional sammenhæng mellem frit cortisol iurinogubundetogdermedbiologiskaktivtcortisoliblodet. 1 Nylige studier har vist, at flere nat-cortisolmålinger på spyt er bedre end måling af frit cortisol i urin til diagnosticering af Cushings syndrom. 7,8,9,10 Bestemmelse af nat-cortisol i spyt er især anvendeligt på børn, psykiatriske patienter og personer, hvor en række stressfaktorer kan påvirke binyrebarken og derved give øgede koncentrationer af binyresteroider. 11 Elecsys -analysen anvender et kompetitivt analyseprincip med et polyklonalt antistof, som er rettet specifikt mod cortisol. Endogent cortisol i prøven, som er frigivet fra bindingsproteinet ved hjælp af danazol, konkurrerer med eksogent cortisolderivat i analysen, som er mærket med et rutheniumkompleks a, om bindingspladserne på det biotinylerede antistof. Urin kan anvendes til analysen, hvis det ekstraheres med diklormetan (for at reducere interfererende substanser). Ubehandlet spyt anvendes direkte efter centrifugering. a) Tris(2,2 -bipyridyl)ruthenium(ii)-kompleks (Ru(bpy) 2+ 3 ) Analyseprincip Kompetitivt princip. Analysens totale varighed: 18 minutter. 1. inkubation: 20 µl prøve inkuberes med et cortisolspecifikt biotinyleret antistof samt et cortisolderivat mærket med et rutheniumkompleks. Afhængigt af analytkoncentrationen i prøven og den deraf følgende immunkompleksdannelse vil det mærkede antistofs bindingsplads være optaget dels af prøveanalyt og dels af ruthenyleret hapten. 2. inkubation: Efter tilsætning af streptavidin-coatede mikropartikler bliver komplekset bundet til solid phase via interaktion mellem biotin og streptavidin. Reaktionsblandingen opsuges i målecellen, hvor mikropartiklerne indfanges magnetisk på elektrodens overflade. Ubundne stoffer fjernes derefter med ProCell. Ved at sætte spænding til elektroden induceres derefter kemiluminiscensemission, som måles med en fotomultiplikator. Resultater bestemmes via en kalibreringskurve, som genereres instrumentspecifikt med 2-punktskalibrering, og en masterkurve, som aflæses via reagensbarkoden. Reagenser - arbejdsopløsninger Elecsys reagenskit, kat.nr tests M Streptavidin-coatede mikropartikler (gennemsigtigt låg), 1flaske,6,5ml: Streptavidin-coatede mikropartikler, 0,72 mg/ml, bindingskapacitet: 470 ng biotin/mg mikropartikler; konserveringsmiddel. R1 Anti-cortisol-Ab~biotin (gråt låg), 1 flaske, 9 ml: Biotinyleret polyklonalt anti-cortisol antistof (får) 90 ng/ml; MES b buffer 100 mmol/l, ph 6,0; konserveringsmiddel. R2 -peptid~ru(bpy) 2+ 3 (sort låg), 1 flaske, 9 ml: derivat (syntetisk) mærket med et rutheniumkompleks 25 ng/ml; danazol 20 µg/ml; MES buffer 100 mmol/l, ph 6,0; konserveringsmiddel. b) MES = 2-morpholin-ethansulfonsyre Forholdsregler og advarsler Til in vitro-diagnostisk brug. Udvis de normale forholdsregler, som kræves ved håndtering af alle laboratoriereagenser. Bortskaffelse af alt affaldsmateriale skal ske i overensstemmelse med lokale retningslinjer. Leverandørbrugsanvisning kan rekvireres. Undgå skumdannelse ved alle reagenser og prøvetyper (prøver, kalibratorer og kontroller). Reagenshåndtering Reagenserne i kittet er samlet i en brugsklar enhed, som ikke kan deles. Alle nødvendige oplysninger for korrekt funktion indlæses automatisk via reagensbarkoderne. Opbevaring og holdbarhed Opbevares ved 2-8 C. Opbevar Elecsys reagenskittet lodret for at sikre mikropartiklernes fuldstændige homogenitet under den automatiske blanding før anvendelsen. Holdbarhed: uåbnet ved 2-8 C: indtil den angivne udløbsdato efter åbning ved 2-8 C: 12 uger på E170/Elecsys 2010: 8uger på Elecsys 1010: 2 uger (opbevaret skiftevis i køleskab og på instrumentet - omgivende temperatur C; op til 20 timer i alt i åben tilstand) Prøvetagning og -forberedelse Kun de nedennævnte prøvematerialer er testet. Serum og plasma: Serum opsamlet ved hjælp af standard prøvetagningsrør eller rør indeholdende separationsgel. Li-, Na-, NH + 4-heparin, K 2 -, K 3 -, Na 2 -EDTA og natriumcitratplasma. Hvis natriumcitrat anvendes, skal resultaterne korrigeres med +10%. Kriterium: Genfinding inden for % af serumværdi eller slope 0,9-1,1 + intercept inden for <± 2 x analytisk sensitivitet (LDL) + korrelationskoefficient > 0, , V 10 Dansk 1 / 5 Elecsys 1010/2010 og MODULAR ANALYTICS E170

2 Resultaterne for natriumfluorid/kaliumoxalatplasma er 27% lavere end resultaterne for serum. Bemærk venligst: Det er vigtigt at notere prøvetagningstidspunktet på grund af cortisolnivauets døgnrytme i serum og plasma. Holdbar i 5 dage ved 2-8 C, 3 måneder ved -20 C. Må kun fryses én gang. 12 Spyt: TagenspytprøvevedhjælpafenSalivette(Sarstedt). Fjern bomuldsrullen fra det indre rør, og tyg forsigtigt i ca. 2 minutter for at mætte bomuldsrullen med spyt. Anbring bomuldsrullen i det indre rør, og luk røret. Centrifugér Salivetten i 2 minutter ved 1000 g for at separere spyttet ud i det ydre rør. Anvend den klare supernatant til Elecsys -analysen. Anvend spytprøver på samme måde som serum- eller plasmaprøver. Den centrifugerede spytprøve er holdbar i 5 dage ved 2-8 C, 3 måneder ved -20 C. Må kun fryses én gang. 12,13 Urin: Opsaml døgnurinen i rene opsamlingsdunke uden konserveringsmiddel, og mål mængden (l/døgn). Centrifugér evt. udfældning før ekstraktion. Ekstraherede urinprøver anvendes på samme måde som serum- og plasmaprøver i analysen. Urinprøvernes holdbarhed: 7 dage ved 2-8 C, 3 måneder ved -20 C. Må kun fryses én gang. 12 Det rekonstituterede ekstrakts holdbarhed: 7 dage ved 2-8 C, 4 uger ved -20 C. Må kun fryses én gang. 12 Ved analysering af prøver i primærrør skal instruktionerne fra producenten af disse rør følges. Centrifugér prøver indeholdende udfældninger før udførelse af analysen. Anvend ikke varme-inaktiverede prøver. Anvend ikke prøver og kontroller stabiliseret med azid. Sørg for, at patientprøverne, kalibratorerne og kontrollerne har nået omgivende temperatur (20-25 C) før måling. På grund af mulig fordampningseffekt bør prøver, kalibratorer og kontroller på instrumentet måles inden for to timer. Leverede materialer Se venligst afsnittet "Reagenser - arbejdsopløsninger" m.h.t. reagenser. Nødvendige (men ikke inkluderede) materialer Kat.nr , Elecsys CalSet, til 4 x 1 ml Kat.nr , Elecsys PreciControl Universal, til 2 x 3 ml af henholdsvis PreciControl Universal 1 og 2 Kat.nr , Elecsys Diluent Universal, 2 x 18 ml prøvediluent eller Kat.nr , Elecsys Diluent Universal, 2 x 40 ml prøvediluent Almindeligt laboratorieudstyr Elecsys 1010/2010 eller MODULAR ANALYTICS E170 analyseinstrument Yderligere nødvendige materialer til bestemmelse af cortisol i urin: Diklormethan (methylklorid) Egnede reagensglas, pipetter, roterende shaker (f.eks. vortex), nitrogen og ekstraktionsskærm Kvalitetskontrol: f.eks. Lyphochek, Quantitative Urine Control Normal 1, fås hos Biorad, kat.nr. 376 Yderligere nødvendige materialer til bestemmelse af cortisol i spyt: Salivette, prøvetagningsrør (rør med bomuldsrulle uden forberedelse), Sarstedt, Nümbrecht, Tyskland, kat.nr Tilbehør til Elecsys 1010 og 2010 analyseinstrumenter: Kat.nr , Elecsys ProCell, 6 x 380 ml reaktionsopløsning Kat.nr , Elecsys CleanCell, 6 x 380 ml målecellerens Kat.nr , Elecsys SysWash, 1 x 500 ml systemvask Kat.nr , adapter til SysClean Kat.nr , Elecsys 1010 AssayCup, 12 x 32 reaktionsrør, eller Kat.nr , Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 reaktionsrør Kat.nr , Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 pipettespidser Tilbehør til MODULAR ANALYTICS E170 analyseinstrument: Kat.nr , ProCell M, 1 x 2 l reaktionsopløsning Kat.nr , CleanCell M, 1 x 2 l målecellerens Kat.nr , PC/CC-Cups, 50 kopper til opvarmning af ProCell M og Clean Cell M før brug Kat.nr , ProbeWash M, 12 x 70 ml rensevæske til klargøring af reagensnål og for at undgå kontaminering mellem reagenser Kat.nr , AssayTip/AssayCup Combimagazine M, 48 magasiner x 84 reaktionsrør eller pipettespidser, affaldsposer Kat.nr , WasteLiner, affaldsposer Kat.nr , SysClean Adapter M Tilbehør til alle instrumenter: Kat.nr , Elecsys SysClean, 5 x 100 ml målecellerens Fås kun i USA: Kat.nr , Elecsys CalCheck, 3 koncentrationsniveauer Analyse Ekstraktion og rekonstitution af urinprøverne 1. Bland 600 µl urin og 3,0 ml diklormethan grundigt i et glasrør i 7 minutter. 2. Centrifugér i 5 minutter ved 2500 g for at separere faserne. 3. Fjern og kassér den vandige fase samt eventuelle rester. 4. Afpipettér 1,5 ml af diklormethanfasen til et rent glasrør, og inddamp under en skærm indtil tør ved hjælp af en blid nitrogenstrøm. 5. Rekonstituér den tørre rest med 300 µl Elecsys Diluent Universal-reagens, og inkubér i 30 minutter ved C under jævnlig blanding. 4 gange i 1 minut på en roterende shaker. 6. Analysér den rekonstituerede prøve på samme måde som serum- og plasmaprøver. Hvis analysen skal udføres optimalt, skal anvisningerne for det aktuelle analyseinstrument følges. Se venligst den aktuelle brugermanual for instrumentspecifikke analyseinstruktioner. Rekonstitution af mikropartiklerne sker automatisk før brug. Indlæs de testspecifikke parametre ved hjælp af reagensets barkode. Hvis barkoden i sjældne tilfælde ikke kan læses, skal den 15-cifrede talsekvens indtastes. MODULAR ANALYTICS E170 og Elecsys 2010 analyseinstrument: Temperér de afkølede reagenser til ca. 20 C, og anbring dem på instrumentets reagenskarrusel (20 C). Undgå skumdannelse. Systemet regulerer automatisk reagenstemperaturen og åbning/lukning af flaskerne. Elecsys 1010 analyseinstrument: Temperér de afkølede reagenser til ca C, og anbring dem på instrumentets prøve/reagenskarrusel (omgivende temperatur C). Undgå skumdannelse. Åbn reagenserne manuelt før brug, og luk manuelt efter brug. Opbevares ved 2-8 C efter brug. Kalibrering Sporbarhed: Denne metode er standardiseret over for Enzymun-Test -reagenskit. Denne er igen standardiseret via ID-MS. 12,14 Elecsys -analysen viste genfindingsresultater fra % i IRMM (Institute for Reference Materials and Measurements, Geel, Belgien)/IFFC-451 Panel (ID/GC/MS), 14,15 som består af 34 prøver i koncentrationsområdet nmol/l. Alle Elecsys -reagenssæt er mærket med en barkode, som indeholder specifikke oplysninger til kalibrering af det pågældende reagenslotnr. Den prædefinerede masterkurve er tilpasset til instrumentet ved hjælp af Elecsys CalSet-reagenser. Kalibreringshyppighed: Kalibrering skal udføres én gang pr. reagenslot med brug af frisk reagens (dvs. højst 24 timer efter, at reagenskittet blev registreret på instrumentet). Fornyet kalibrering anbefales på følgende måde: MODULAR ANALYTICS E170 og Elecsys 2010 analyseinstrument: efter 1 måned (28 dage) ved brug af samme reagenslot efter 7 dage (ved brug af det samme reagenskit på instrumentet) Elecsys 1010 analyseinstrument: ved hvert reagenskit efter 7 dage (omgivende temperatur C) efter 3 dage (omgivende temperatur C) Ved alle instrumenter: efter behov: f.eks. kvalitetskontrolresultater uden for de specificerede grænser. Kalibreringsverifikation: Ikke nødvendig. Instrumentets software kontrollerer automatisk kurvens validitet og gør opmærksom på eventuelle afvigelser. Kvalitetskontrol Til kvalitetskontrol benyttes Elecsys PreciControl Universal-kit, urinkontrol, f.eks. Lyphochek, Quantitative Urine Control Normal 1. Derudover kan andre egnede kontrolmaterialer anvendes. Urinkontroller skal ekstraheres og analyseres på samme måde som urinprøver. Elecsys 1010/2010 og MODULAR ANALYTICS E170 2 / , V 10 Dansk

3 Kontroller for de forskellige koncentrationsniveauer bør køres som enkeltbestemmelse mindst én gang i døgnet, når testen er i brug, én gang pr. reagenskit og efter hver kalibrering. Kontrolintervallerne og -grænserne bør tilpasses det enkelte laboratoriums individuelle krav. De opnåede værdier skal ligge inden for de definerede grænser. Hvert laboratorium bør etablere egne korrektionsprocedurer, som skal anvendes, hvis en værdi ligger uden for grænserne. Beregning Analyseinstrumentet beregner automatisk analytkoncentrationen i hver prøve (enten i nmol/l, µg/dl eller µg/l). Omregningsfaktorer: nmol/l x 0,03625 = µg/dl nmol/l x 0,3625 = µg/l µg/dl x 27,586 = nmol/l µg/l x 2,7586 = nmol/l Manuel beregning af frit cortisol i urin: cortisoludskillelse i løbet af 24 timer (cortisolkoncentration/døgn): Multiplicér instrumentresultaterne med mængden af døgnurin (l/døgn) (hvis instrumentresultaterne er angivet i µg/dl, skal de multipliceres igen med 10 = µg/døgn). Det gennemsnitlige resultat af ekstraktionen (n = 25) blev bestemt til at være 94%. Begrænsninger - interferens 12 Når analysen udføres på serum og plasma, er den upåvirket af icterus (bilirubin < 1026 µmol/l eller < 60 mg/dl) og hæmolyse (Hb < 1,2 mmol/l eller < 1,9 g/dl), lipæmi (Intralipid < 2700 mg/dl) og biotin < 123 nmol/l eller < 30 ng/ml. Kriterium: Genfinding inden for ± 10% af initial værdi. Udført på urin er analysen upåvirket af 60 mg/dl protein, 750 mmol/l NaCl, 350 mmol/l carbamid, 5 mmol/l kreatinin, 2 mmol/l glukose. Kriterium: Genfinding inden for ± 15% af initial værdi. I forbindelse med patienter, som behandles med høje biotindoser (dvs. > 5 mg/dag), bør der ikke tages prøver før mindst 8 timer efter seneste biotindosering. Der er ikke observeret interferens fra reumafaktorer op til en koncentration på 1100 IU/ml. Der er udført in vitro tests på 17 almindeligt anvendte lægemidler. Der blev ikke fundet interferens med testen. Risikoen for interferens fra potentielle immunologiske reaktioner mellem analysekomponenter og sjældne sera er minimeret ved at tilsætte passende additiver. I sjældne tilfælde kan interferens opstå på grund af ekstremt høje titre af antistof mod streptavidin og ruthenium. Elecsys -analysen indeholder additiver, som minimerer denne virkning. Graviditet, kontraception og østrogenterapi giver forhøjede cortisolkoncentrationer. I prøver fra patienter, som er behandlet med prednisolon, methylprednisolon eller prednison, kan der bestemmes falsk forhøjede koncentrationer af cortisol. Ved metyraponanalyser er koncentrationen af 11-deoxycortisol forhøjet. På grund af krydsreaktioner bliver der muligvis detekteret falsk forhøjede cortisolværdier (se afsnittet om analytisk specificitet). Patienter, som lider af 21-hydroxylase defekt, har forhøjet koncentration af 21-deoxycortisol, og det kan give forhøjede koncentrationer af cortisol. På grund af cortisoludskillelsens døgnrytme skal der tages højde for prøvetagningstidspunktet ved fortolkning af resultaterne. Alvorlig stress kan også forårsage forhøjede koncentrationer af cortisol. Til diagnostiske formål skal resultaterne altid sammenholdes med patientens anamnese, kliniske undersøgelser og andre resultater. Måleområde 12 0, nmol/l eller 0, µg/dl (defineret ved den nedre detektionsgrænse og masterkurvens maksimum). Værdier under detektionsgrænsen angives som < 0,5 nmol/l (< 0,018 µg/dl). Værdier over måleområdet angives som > 1750 nmol/l (> 63 µg/dl) (eller op til nmol/l eller 630 µg/dl for prøver, der er fortyndet 10 gange). Fortynding Serum- og plasmaprøver med cortisolkoncentrationer over måleområdet kan fortyndes med Elecsys Diluent Universal-reagens. Det anbefalede fortyndingsforhold er 1:10 (enten automatisk af MODULAR ANALYTICS E170 og Elecsys 1010/2010 eller manuelt). Den fortyndede prøves koncentration skal være > 50 nmol/l eller > 1,8 µg/dl. Efter manuel fortynding skal resultatet multipliceres med fortyndingsfaktoren. Ved fortynding af instrumentet tager softwarenpåmodularanalyticse170ogelecsys1010/2010automatisk højde for fortyndingen ved beregning af prøvekoncentrationen. Urinprøver med koncentrationer, der ligger ud over måleområdet, kan fortyndes før ekstraktion med urin med en lav analytkoncentration. Der bør tages højde for denne fortynding, når cortisolkoncentrationen i urinen beregnes. Referenceintervaller 12 i serum og plasma I studier af Elecsys -analysen blev følgende værdier bestemt, idet prøver fra raske personer (5-95. percentil) blev brugt: Om morgenen fra kl. 7-10: nmol/l (6,2-19,4 µg/dl) (n = 144) Om eftermiddagen kl : nmol/l (2,3-11,9 µg/dl) (n = 135) Fritcortisoliurin I studier af Elecsys -analysen blev følgende værdier bestemt, idet urinprøver fra 88 raske personer ( percentil) blev brugt: nmol/døgn ( µg/døgn) ispyt Følgende værdier blev bestemt på spytprøver fra 154 raske personer ( percentil) ved brug af Elecsys -analysen: Om morgenen fra kl. 8-10: 1,90-19,1 nmol/l (0,07-0,69 µg/dl) Om eftermiddagen kl : 2,05-11,9 nmol/l (0,07-0,43 µg/dl) Hvert laboratorium bør undersøge, om referenceintervallerne kan overføres til egne patientgrupper, og om nødvendigt fastsætte egne referenceintervaller. Testspecifikke performance data 12 Repræsentative performance data på instrumenterne angives nedenfor. Resultaterne kan variere fra laboratorium til laboratorium. Præcision Reproducerbarheden blev fastsat ved hjælp af Elecsys reagenser, poolede humane sera og kontroller ifølge en modificeret protokol (EP5-A) fra NCCLS (National Committee for Clinical Laboratory Standards): 6 gange dagligt i 10 dage (n = 60); intra-seriel præcision på MODULAR ANALYTICS E170 (n = 21). Følgende resultater blev opnået: Elecsys 2010 Intra-seriel præcision Total præcision Prøve Middel SD CV SD CV nmol/l µg/dl nmol/l µg/dl % nmol/l µg/dl % HS c ,53 2,76 0,10 1,3 3,29 0,12 1,6 HS ,3 7,40 0,23 1,3 8,36 0,30 1,5 HS ,0 14,0 0,52 1,1 19,9 0,72 1,6 PC U d ,2 5,08 0,18 1,4 5,67 0,21 1,6 PC U ,4 8,54 0,31 1,0 12,5 0,45 1,4 c) HS = humant serum d) PC U = PreciControl Universal Elecsys 1010 Intra-seriel præcision Total præcision Prøve Middel SD CV SD CV nmol/l µg/dl nmol/l µg/dl % nmol/l µg/dl % HS ,31 6,43 0,23 3,2 8,40 0,30 4,2 HS ,7 11,7 0,42 3,1 18,7 0,68 5,0 HS ,8 12,3 0,45 2,2 20,7 0,75 3,8 PC U ,0 9,97 0,36 2,6 21,5 0,78 5,6 PC U ,4 19,0 0,69 2,1 49,6 1,80 5, , V 10 Dansk 3 / 5 Elecsys 1010/2010 og MODULAR ANALYTICS E170

4 MODULAR ANALYTICS E170 Intra-seriel præcision Total præcision HS ,69 2,25 0,08 1, ,51 2,79 0,10 2,2 HS ,8 5,19 0,19 1, ,4 9,72 0,35 2,8 HS ,0 12,5 0,45 1, ,1 12,4 0,45 1,8 PC U ,1 4,59 0,17 1, ,8 6,76 0,25 1,7 PC U ,4 8,90 0,32 1, ,7 11,5 0,42 1,4 For at finde effekten af ekstraktion og rekonstitution på præcisionen kan følgende tabel sammenlignes med den relevante tabel ovenfor med serumprøver. Reproducerbarhed af cortisolbestemmelsen i urin blev bestemt ved hjælp af Elecsys reagenser, urinprøver og en urinkontrol ved at ekstrahere 25 gange i én serie (intra-seriel præcision n = 25) og ved at måle 10 enkelte urinekstrakter i enkeltbestemmelser i 10 serier (inter-seriel præcision n = 10): Elecsys Intra-seriel præcision inklusive Inter-seriel præcision inklusive 2010 ekstrakt. ekstrakt. Urin ,3 13,3 0,48 2, ,2 15,9 0,58 2,5 Urin ,2 21,2 0,77 2, ,4 29,4 1,07 3,2 Urin ,9 33,2 1,20 2, ,1 28,7 1,04 2,5 Urin ,0 39,1 1,42 2, ,9 30,0 1,09 1,8 Urinkontrol ,8 2,82 3,66 0,13 4,7 Reproducerbarheden af cortisol-bestemmelsen i spyt blev bestemt ved brug af Elecsys-reagenser, spytprøver og berigede spytprøver i én kørsel (intra-seriel præcision, n = 21) og i en enkeltbestemmelse i 10 kørsler (inter-seriel præcision, n = 10). Forskellige spytprøver blev anvendt til bestemmelse af den intra-serielle og den inter-serielle præcision: Elecsys 2010 Intra-seriel præcision Inter-seriel præcision Spyt 1 4,68 0,170 0,287 0,010 6,1 0,93 0,034 0,345 0,013 37,1 Spyt 2 11,5 0,417 0,309 0,011 2,7 7,72 0,280 0,557 0,020 7,2 Spyt 3 15,1 0,547 0,611 0,022 4,0 16,9 0,613 1,05 0,038 6,2 Spyt 4 15,9 0,576 0,245 0,009 1,5 34,6 1,25 1,69 0,061 4,9 Spyt 5 19,8 0,718 0,611 0,022 2,8 42,5 1,54 1,76 0,064 4,1 Analytisk sensitivitet (nedre detektionsgrænse) < 0,500 nmol/l (< 0,018 µg/dl) Detektionsgrænsen repræsenterer det lavest målbare niveau, som kan skelnes fra nul. Den beregnes som den værdi, der ligger to standardafvigelser over den laveste standard (masterkalibrator, standard SD, intra-seriel præcision, n = 21). Metodesammenligninger 12 Serum: En sammenligning af Elecsys -analysen (y) med Enzymun -reagenskittet (x) på 95 kliniske serumprøver gav følgende korrelationer (nmol/l): Lineær regression y=1,11x-25,3 y=1,08x-22,2 τ = 0,885 r = 0,985 SD (md68) = 20,9 Sy.x = 27,3 Koncentrationen i prøverne var mellem ca. 100 og 1240 nmol/l eller ca. 3,6 og 45 µg/l. Urin: En sammenligning af Elecsys -analysen (y) med en kommercielt tilgængelig cortisolanalyse (x) på 127 ekstraherede urinprøver gav følgende korrelationer (nmol/l): Slope: 1,32 (95% konfidensområde: 1,26-1,44) Intercept: 2,32 (95% konfidensområde: -7,82-7,18) SD (md68) = 19,9 Lineær regression: Slope: 1,23 (95% konfidensområde: 1,20-1,26) Intercept: 15,3 (95% konfidensområde: 9,89-20,70) r = 0,990 Sy.x = 27,9 Koncentrationen i prøverne var mellem 5,52 og 1402 nmol/l eller 0,20 og 50,82 µg/dl for den kommercielt tilgængelige cortisolanalyse. Spyt: En sammenligning af Elecsys -analysen (y) med en kommercielt tilgængelig cortisolanalyse udviklet specielt til bestemmelse af cortisol i spyt (x) på 326 spytprøver gav følgende korrelationer (nmol/l): Slope: 1,12 (95% konfidensområde: 1,03-1,22) Intercept: 0,52 (95% konfidensområde: -0,06-0,83) τ =0,531 SD (md68) = 1,74 Lineær regression: Slope: 0,90 (95% konfidensområde: 0,87-0,94) Intercept: 1,71 (95% konfidensområde: 1,47-1,96) r = 0,942 Sy.x = 1,96 Koncentrationen i prøverne var mellem 1,29 og 50,4 nmol/l eller 0,05 og 1,83 µg/dl for den kommercielt tilgængelige cortisolanalyse. Analytisk specificitet Følgende krydsreaktiviteter (%) blev fundet for det anvendte antistofderivat: a) substans tilsat pr. 10 µg/ml: corticosteron 5,8 cortisol-21-sulfat 0,04 cortison 0,30 11-deoxycorticosteron 0,69 11-deoxycortisol 4,1 dexamethason 0,08 17-α-hydroxyprogesteron 1,50 prednison 0,28 progesteron 0,35 b) substans tilsat pr. 1 µg/ml: 21-deoxycortisol 45,4 6-β-hydroxycortisol 158 c) substans tilsat pr. 0,1 µg/ml: allotetrahydrocortisol 165 prednisolon α-methylprednisolon 389 Funktionel sensitivitet < 2,0 nmol/l (< 0,07 µg/dl) Den funktionelle sensitivitet er den laveste analytkoncentration, som kan måles reproducerbart med en inter-seriel variationskoefficient på 20%. Den er bestemt med spytprøver med lav koncentration. Elecsys 1010/2010 og MODULAR ANALYTICS E170 4 / , V 10 Dansk

5 Referencer 1. Aron DC, Tyrell JB. Glucocorticoids & Adrenal Androgens. In: Greensoan FS, Baxter JD (eds), Basic & Clinical Endocrinology, 4th edition Appleton & Lange, USA 1994; Hasinski S. Assessment of adrenal glucocortoid function. Postgrad Med 1998;104(1): Rosalki SB. Biochemical Testing of adrenocortical function. Int J Clin Pract 1998;52(3) Newell-Price J, Trainer P, Besser M, Grossman A. The Diagnosis and Differential Diagnosis of Cushing s Syndrome and Pseudo-Cushing s States. Endocr Rev 1998;19(5): Ross RJM, Trainer PJ. Endocrine investigation: Cushing s syndrome. Clin Endocrol 1998;49: Miyachi Y. Pathophysiology and diagnosis of Cushing syndrome. Biomed Pharmacother 2000;54: van Aken, Romijn JA, Miltenburg JA, Lentjes GWM. Automated Measurement of Salivary. Clin Chem 2003;49(8): Raff H, Findling JW. A Physilogic Approach to Diagnosis of the Cushing Syndrome. Ann Intern Med 2003;138(12): Raff H, Homar PJ, Skoner DP. New Enzyme Immunoassay for Salivary. Clin Chem 2003;49(1): Gröschl M, Rauh M, Dörr HG. Circadian Rhythm of Salivary, 17α-Hydroxyprogesterone, and Progesterone in Healthy Children. Clin Chem 2003;49(10): Chiu SK, Collier CP, Clark AF, Wynn-Edwards KE. Salivary cortisol on Roche Elecsys immunoassay system: pilot biological variations studies. Clin Biochem 2003;36: Data forefindes hos Roche Diagnostics. 13. Aardal E, Holm AC. in Saliva - Reference Ranges and Relation to in Serum. Eur J Clin Chem Clin Biochem 1995;33: Siekmann L, Breuer H. Determination of in Human Plasma by Isotope Dilution Mass Spectrometry. J Clin Chem Clin Biochem 1982;20: Thienpont LM, De Brabandere VI, Stöckl D, De Leenheer AP. Candidate Reference Method for Determining Serum Based on Isotope Dilution-Gas Chromatography/Mass Spectrometry Using Heptafluorobutyrilatio as Derivatization Method. Anal Biochem 1996;234: Bablok W, et al. A General Regression Procedure for Method Transformation. J Clin Chem Clin Biochem 1988;26: OPLYSNING TIL BRUGEREN: LIMITED LICENSE Køb af dette produkt giver kun brugeren tilladelse til at anvende produktet til påvisning ved hjælp af ECL teknologi til human in vitro diagnostisk brug. Der gives ikke generelt patent eller tilladelse af nogen art bortset fra denne specifikke brugsret foranlediget af købet. Dette produkt må ikke anvendes af brugeren til forskning og/eller udvikling inden for life science, patient-selvanalysering, opdagelse/udvikling af lægemidler eller til analysering eller brug inden for veterinærmedicin, næringsmidler, vand eller miljø. For yderligere oplysninger henvises til brugermanualen til det pågældende analyseapparat, de aktuelle applikationsark, produktinformationen og pakningsindlæggene til alle nødvendige komponenter. Væsentlige tilføjelser eller ændringer er vist ved et skiftetegn i margenen. Ændringer til analyseparametre på reagensbarkoder, som allerede er indlæst, skal redigeres manuelt Roche Diagnostics Roche Diagnostics GmbH, D Mannheim , V 10 Dansk 5 / 5 Elecsys 1010/2010 og MODULAR ANALYTICS E170

Toxo IgG. IgG-antistoffer mod Toxoplasma gondii. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602

Toxo IgG. IgG-antistoffer mod Toxoplasma gondii. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602 REF 04618815 190 100 Dansk Bemærk venligst En patientprøves målte anti -værdi kan variere afhængig af den anvendte analyseprocedure. Laboratorieresultater bør derfor altid indeholde en angivelse af den

Læs mere

Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 601

Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 601 REF 04641655 190 100 Dansk Bemærk venligst En patientprøves målte tpsa-værdi kan variere afhængig af den anvendte analyseprocedure. Laboratorieresultatet skal derfor altid indeholde en angivelse af den

Læs mere

3006-VAL-1 Cobas e411_probnp.doc Bispebjerg Hospital 2010-09-01/ Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Dokumentansvarlig: Pia Ussing.

3006-VAL-1 Cobas e411_probnp.doc Bispebjerg Hospital 2010-09-01/ Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Dokumentansvarlig: Pia Ussing. VALIDERINGSRAPPORT COBAS e411 Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 21-9-23 Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. ANALYSEDATA... 2 2.1 Navn, IUPAC-kode eller dansk kode og enhed... 2 2.2 Engelsk navn... 2 2.3

Læs mere

12149435 160 Precinorm U plus (10 x 3 ml, i USA) Kode 300

12149435 160 Precinorm U plus (10 x 3 ml, i USA) Kode 300 Ordreinformation Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes 11551353 216 ([1] 6 x 58 ml, [2] 6 x 59 ml) Roche/Hitachi MODULAR P 11929615 216 ([1] 6 x 112 ml) Roche/Hitachi

Læs mere

Linda Kjærgaard Professionsbachelorprojekt 03.01.13

Linda Kjærgaard Professionsbachelorprojekt 03.01.13 Kortisol i spyt Af Linda Kjærgaard Bioanalytikeruddannelsen, University College Sjælland Campus Næstved Kortisol i spyt Af Linda Kjærgaard Modul 14 Professionsbachelorprojekt 2012-2013 I-vejleder: Tina

Læs mere

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P Insulin; stofk. Udgave 11. Analysevejledning. 014-602 P Insulin; stofk.

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P Insulin; stofk. Udgave 11. Analysevejledning. 014-602 P Insulin; stofk. Analysevejledning 014-602 P Insulin; stofk. NPU02497 Roche/Hitachi MODULAR Analytics E170 Initialer Navn Dato Udarbejdet af: KK, HIK, VT Karin Knudsen, Hanne Ilsøe Kristensen, Vivi Terslev 17. feb. 2004

Læs mere

PTH (1-84) Parathyreoideahormon (parathormon, parathyrin) - PTH, biointakt = helt PTH. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602

PTH (1-84) Parathyreoideahormon (parathormon, parathyrin) - PTH, biointakt = helt PTH. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602 REF 05608546 190 100 SYSTEM Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 601 cobas e 602 Dansk Bemærk venligst En patientprøves målte PTH (1 84)-værdi kan variere afhængigt af den anvendte analyseprocedure.

Læs mere

Metodeblad for P-Insulin

Metodeblad for P-Insulin List Metodeblad for P-Insulin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Insulin;stofk. Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale Vurdering

Læs mere

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP 2015/09/09 A93A01230CDA A11A01907 22 ml 8 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse

Læs mere

ABX Pentra Fructosamine

ABX Pentra Fructosamine 2015/09/18 A93A00192KDA A11A01679 6 x 14 ml 6 x 6 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af glykeret protein (fruktosamin) i serum eller plasma ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

Metodeblad for P-Insulinantistof

Metodeblad for P-Insulinantistof Quality Sheet Metodeblad for P-Insulinantistof C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Insulin-antistof; arb.stofk.(proc.) Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske

Læs mere

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Mg slides måler kvantitativt magnesium (Mg) koncentrationen i serum, plasma og urin.

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Mg slides måler kvantitativt magnesium (Mg) koncentrationen i serum, plasma og urin. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products Mg slides Mg 825 5093 192 1204 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Mg slides måler kvantitativt magnesium (Mg) koncentrationen i serum,

Læs mere

Analysevejledning. 014-768 P Adrenocorticotropt hormon; stofk. NPU01785. Initialer Navn Dato. Udarbejdet af: VT Vivi Terslev Dec.

Analysevejledning. 014-768 P Adrenocorticotropt hormon; stofk. NPU01785. Initialer Navn Dato. Udarbejdet af: VT Vivi Terslev Dec. Analysevejledning 014-768 P Adrenocorticotropt hormon; stofk. NPU01785 Initialer Navn Dato Udarbejdet af: VT Vivi Terslev Dec. 1989 Sidst revideret af: TP Torben Pedersen 18. okt. 2004 Gennemlæst af: Gennemlæst

Læs mere

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P(fPt)-Glucose; stofk. (Diagn.)(mmol/l) Udgave 1. Analysevejledning

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P(fPt)-Glucose; stofk. (Diagn.)(mmol/l) Udgave 1. Analysevejledning Analysevejledning 083-216 P(fPt) Glucose; stofk. (Diagn.)(mmol/l) DNK35842 Roche/Hitachi Modular P Initialer Navn Dato Udarbejdet af: KK, MSa Karin Knudsen, Michele Saldo 4. feb. 2003 Sidst revideret af:

Læs mere

i) Træk kuvetteholderen ud til ilægningsposition, og bortskaf den brugte kuvette.

i) Træk kuvetteholderen ud til ilægningsposition, og bortskaf den brugte kuvette. DK HemoCue Glucose 201 Microcuvettes og HemoCue Glucose 201 Analyzer HemoCue Glucose 201 Microcuvettes er designet til brug i HemoCue Glucose 201 Analyzer, HemoCue Glucose 201 + Analyzer og the HemoCue

Læs mere

Metodeblad for D-vitamin

Metodeblad for D-vitamin List Metodeblad for D-vitamin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Calcifediol+25-Hydroxyergocalciferol (Vitamin D2+D3);stofk. Indikation Forberedelse af patient

Læs mere

IgA. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products IgA Reagent

IgA. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products IgA Reagent BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products IgA Reagent IgA 6801732 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products IgA-reagens anvendes til kvantitativ måling af koncentrationen

Læs mere

Validitetserklæring for NPU19923 P-troponin I, hjertemuskel;massek.

Validitetserklæring for NPU19923 P-troponin I, hjertemuskel;massek. Valideringsperiode: Marts April 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

Diagnostikken rundt på ½ time

Diagnostikken rundt på ½ time Diagnostikken rundt på ½ time af Charlotte Hoffmann-Timmol Nordic Manager, DVM Præanalytiske faktorer Hvor kan det gå galt? Patient forberedelse (faste, stress, motion) Blodprøvning (korrekt reagensglas,

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

Metodeblad for P- Proinsulin C-peptid

Metodeblad for P- Proinsulin C-peptid List Metodeblad for P- Proinsulin C-peptid C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Proinsulin C-peptid;stofk Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder

Læs mere

Fremgangsmåde Efterfyld aldrig kuvetten! Dette skal gøres senest 40 sekunder efter, at kuvetten er fyldt! Kuvetten må ikke genmåles!

Fremgangsmåde Efterfyld aldrig kuvetten! Dette skal gøres senest 40 sekunder efter, at kuvetten er fyldt! Kuvetten må ikke genmåles! DK HemoCue Glucose 201 Microcuvettes og HemoCue Glucose 201 Analyzer HemoCue Glucose 201 Microcuvettes er designet til brug i HemoCue Glucose 201 Analyzer, HemoCue Glucose 201 + Analyzer og HemoCue Glucose

Læs mere

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk. Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP

Læs mere

Analyser ved Cushings syndrom (CS) og binyrebarkinsufficiens

Analyser ved Cushings syndrom (CS) og binyrebarkinsufficiens Analyser ved Cushings syndrom (CS) og binyrebarkinsufficiens hos voksne Der findes ikke optimale klinisk biokemiske eller andre metoder til undersøgelse af binyrebarken. Kliniske informationer er derfor

Læs mere

CREP2. Kreatinin plus ver.2 Ordreinformation. Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes

CREP2. Kreatinin plus ver.2 Ordreinformation. Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes Ordreinformation 05401470 190 Creatinine plus ver.2 (2 100 tests) cobas c 111 10759350 190 Calibrator f.a.s. (12 3 ml) Kode 401 10759350 360 Calibrator f.a.s. (12 3 ml, i USA) Kode 401 12149435 122 Precinorm

Læs mere

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS TP slides måler kvantitativt koncentrationen af total protein (TP) i serum og plasma.

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS TP slides måler kvantitativt koncentrationen af total protein (TP) i serum og plasma. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products TP slides TP 839 2292 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS TP slides måler kvantitativt koncentrationen af total protein (TP) i serum

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

allantoin + H 2O 2 + CO 2 farvestof + 2H 2O

allantoin + H 2O 2 + CO 2 farvestof + 2H 2O BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products URIC slides URIC 194 3927 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS URIC slides måler kvantitativt koncentrationen af urinsyre (URIC) i serum,

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

VEJ-5089-1 Apparat - Cobas e411.doc Bispebjerg Hospital 2009-10-01 Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Dokumentansvarlig: Pia Ussing

VEJ-5089-1 Apparat - Cobas e411.doc Bispebjerg Hospital 2009-10-01 Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Dokumentansvarlig: Pia Ussing 2009-10-01 Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Pia Ussing COBAS E411 Godkendt til ikrafttrædelse 2010-04-28 Godkendt udskrift nr. Underskrift: Side / Afsnit Beskrivelse Dato Initialer Forfatter: Side

Læs mere

UA2. Urinsyre ver.2 Ordreinformation. Substrater. Analyseinstrument(er), hvor cobas c pack kan anvendes COBAS INTEGRA 400 plus COBAS INTEGRA 800

UA2. Urinsyre ver.2 Ordreinformation. Substrater. Analyseinstrument(er), hvor cobas c pack kan anvendes COBAS INTEGRA 400 plus COBAS INTEGRA 800 syre ver.2 Ordreinformation 03183807 190 Uric Acid ver.2 (400 tests) System-ID 07 6615 1 10759350 190 Calibrator f.a.s. (12 3 ml) System-ID 07 3718 6 10759350 360 Calibrator f.a.s. (12 3 ml, i USA) System-ID

Læs mere

Thyreoidea hormoner, frie i forhold til index målt på ADVIA Centaur

Thyreoidea hormoner, frie i forhold til index målt på ADVIA Centaur Thyreoidea hormoner, frie i forhold til index målt på ADVIA Centaur Figur 1 Her ses ADVIA Centaur [1] Lisa Skotte 220387 studie nr. 60080100 Projekt periode fra den. 19. marts til den 7. juni 2012 Bachelorprojekt

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP August 2015 QIAsymphony SPprotokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP QIAsymphony SPprotokolark, R2, til kitversion 1. QIAsymphony

Læs mere

7. semester Bachelorprojekt, Bioanalytikeruddannelsen, Metropol. Metodevalidering af P- M-komponent; arb.k.(0,1), på Capillarys 2.

7. semester Bachelorprojekt, Bioanalytikeruddannelsen, Metropol. Metodevalidering af P- M-komponent; arb.k.(0,1), på Capillarys 2. 7. semester Bachelorprojekt, Bioanalytikeruddannelsen, Metropol Metodevalidering af P- M-komponent; arb.k.(0,1), på Capillarys 2. Skrevet af: Jesper Østrup Nielsen 29.10.1984 Vejledere: Conni Jølving,

Læs mere

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2013/07/30 A93A01329ADA A11A01933 27.5 ml 8 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ bestemmelse in vitro af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Applikationsudgivelse Serum, plasma:

Læs mere

Metodeblad for HbA1C på Tosoh

Metodeblad for HbA1C på Tosoh Quality Sheet Metodeblad for HbA1C på Tosoh C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale Prøvehåndtering og forsendelse

Læs mere

Biomarkører. Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens

Biomarkører. Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens Biomarkører Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens Hvad er en biomarkør? En biomarkør er: En karakteristik, som måles objektivt og vurderes som indikator for normale biologiske

Læs mere

Misbrugsanalyser for Cannabis - teori og anvendelse

Misbrugsanalyser for Cannabis - teori og anvendelse Misbrugsanalyser for Cannabis - teori og anvendelse Torben Breindahl Hospitalskemiker, cand. scient., Klinisk Biokemisk Afdeling, Sygehus Vendsyssel Screening og verifikation Klinisk Biokemisk Afdeling,

Læs mere

Validering af P-TSH, P-T3 og P-FT4 udført på. Immulite 2500

Validering af P-TSH, P-T3 og P-FT4 udført på. Immulite 2500 Professionsbachelorprojekt 2010 Ved: Bioanalytikeruddannelsen København Metropol Validering af P-TSH, P-T3 og P-FT4 udført på Immulite 2500 Immulite 2500. [1] Udarbejdet af: Watfaa Saad Majeed, 28.04.1985

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Haptoglobin-analysen på ARCHITECT c Systems.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Haptoglobin-analysen på ARCHITECT c Systems. da HAPTOGLOBIN 9D91-21 B9D9B6 G2-5211/R02 HAPTOGLOBIN Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Haptoglobin-analysen på ARCHITECT c Systems. BEMÆRK: Ændringer er markeret BEMÆRK: Det anbefales

Læs mere

PLATELIA HSV 1+2 IgM 96 TEST 72822

PLATELIA HSV 1+2 IgM 96 TEST 72822 PLATELIA HSV 1+2 IgM 96 TEST 72822 KVALITATIV PÅVISNING AF IgM-ANTISTOFFER MOD HSV 1+2 I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE 1. FORMÅL Platelia HSV 1+2 IgM er en immunanalyse, der anvender

Læs mere

, V 6 Dansk 1 / 5 Elecsys- og cobas e-analyseinstrumenter

, V 6 Dansk 1 / 5 Elecsys- og cobas e-analyseinstrumenter 04784596 190 100 tests Indikerer de analyseinstrumenter, hvor kittet kan anvendes Elecsys 2010 Dansk MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 601 cobas e 602 Bemærk venligst En patientprøves målte -værdi

Læs mere

Validitetserklæring for NPU01700 P-Cobalamin; stofk.

Validitetserklæring for NPU01700 P-Cobalamin; stofk. Valideringsperiode: Marts 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker Birgitte Riber Christoffersen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2012/08/01 A93A01276BDA A11A01933 27.5 ml 8 ml 400 Tilsigtet anvendelse: diagnosticeringsreagens til kvantitativ in vitrobestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Form-0846 Rev.4

Læs mere

Validitetserklæring for NPU27547 P-Thyrotropin (TSH); arb. stofk.

Validitetserklæring for NPU27547 P-Thyrotropin (TSH); arb. stofk. Valideringsperiode: Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2015/09/18 A93A01276FDA A11A01933 27.5 ml 8 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ bestemmelse in vitro af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Applikationsudgivelse Serum, plasma: CREA3

Læs mere

Metodeblad for P- Proinsulin

Metodeblad for P- Proinsulin Quality Sheet Metodeblad for P- Proinsulin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Proinsulin;stofk Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale

Læs mere

K-vejleder: Helle Hyldgaard Schmidt; Bioanalytikerunderviser. I-vejleder: Jesper Voldby; Cand.scient. Lektor. Studerende: Dennis Vad Brüel; 155691

K-vejleder: Helle Hyldgaard Schmidt; Bioanalytikerunderviser. I-vejleder: Jesper Voldby; Cand.scient. Lektor. Studerende: Dennis Vad Brüel; 155691 Holdbarhed af Kortisol i urin til analysen U-cortisol for Cushings syndrom Præanalytisk håndtering af prøvematerialet med henblik på tid og temperatur, samt bakterievækst under opbevaring. K-vejleder:

Læs mere

XL665- CONJUGATE DILUENT 3.2. B R A H M S PCT sensitive KRYPTOR CAL. B R A H M S PCT sensitive KRYPTOR QC CONTROL 1

XL665- CONJUGATE DILUENT 3.2. B R A H M S PCT sensitive KRYPTOR CAL. B R A H M S PCT sensitive KRYPTOR QC CONTROL 1 kun til professionel Dato 06.02.2008 Betjeningsvejledning B R A H M S PCT sensitive KRYPTOR B R A H M S og B R A H M S PCT er registrerede varemærker, der ejes af B R A H M S Aktiengesellschaft. Øvrige

Læs mere

IMMUNOGLOBULIN M. Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin M-analysen på ARCHITECT c Systems.

IMMUNOGLOBULIN M. Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin M-analysen på ARCHITECT c Systems. IMMUNOGLOBULIN M da IMMUNOGLOBULIN M 1E01 B1E0B6 G2-8937/R03 Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin M-analysen på ARCHITECT c Systems. Ændringer er markeret. Revideret

Læs mere

Ferritin. system B7K596 49-4808/R04. Ferritin. Symbolforklaring 7K59

Ferritin. system B7K596 49-4808/R04. Ferritin. Symbolforklaring 7K59 system da Ferritin 7K59 B7K596 49-4808/R04 Ferritin Ændringer er markeret Maj 2010 Kundeservice: Kontakt den lokale Abbott-repræsentant, eller find landespecifikke kontaktoplysninger på www.abbottdiagnostics.com.

Læs mere

Validitetserklæring for NPU04073 P-Homocystein;stofk.

Validitetserklæring for NPU04073 P-Homocystein;stofk. Valideringsperiode: April Maj 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker Birgitte Riber Christoffersen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

cobas u 601

cobas u 601 2 _ 30 C 07137940001V1.0 REF CONTENT SYSTEM 06334601 001 400 cobas u 601 Dansk Forsigtig Den inderste pose må ikke åbnes før brug. Indsæt straks kassetten i analyseinstrumentet! Anvendelse er en kassette

Læs mere

ACTIVATED ALANINE AMINOTRANSFERASE

ACTIVATED ALANINE AMINOTRANSFERASE ACTIVATED ALANINE AMINOTRANSFERASE da ACTIVATED ALANINE AMINOTRANSFERASE 8L92 B8L9X6 G2-5262/R02 Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Activated Alanine Aminotransferase-analysen på

Læs mere

Adrenogenitalt syndrom AGS

Adrenogenitalt syndrom AGS Adrenogenitalt syndrom AGS Information til børn/voksne med adrenogenitalt syndrom og deres pårørende August 2014 Vækst og Reproduktion Afsnit 5064 Opgang 5, 6. sal Rigshospitalet Juliane Marie Centret

Læs mere

Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage

Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage Quality Sheet Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale

Læs mere

Analysenavn: D-Bilirubin NPU: 17194

Analysenavn: D-Bilirubin NPU: 17194 Metodesammenligning Master app. Analysenavn: D-Bilirubin NPU: 17194 Ansvarlig : HJ Dato : 01-11-07 APPARATUR Cobas 1 Næstved Resultater Student s t-test serienummer: Core: AF0634-27, C: AA0632-16 Beregnet

Læs mere

albumin + bromcresolgrønt (BCG) BCG-albumin kompleks

albumin + bromcresolgrønt (BCG) BCG-albumin kompleks BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products ALB slides ALB 819 6057 198 8211 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS ALB slides måler kvantitativt koncentrationen af albumin (ALB) i

Læs mere

SERUM FOLATPRØVERS HOLDBARHED OG

SERUM FOLATPRØVERS HOLDBARHED OG Bioanalytikeruddannelsen Aarhus SERUM FOLATPRØVERS HOLDBARHED OG HÆMOLYSEINTERFERENS AF SERUM FOLATKONCENTR ATION PROFESSIONSBACHELORPROJEKT 2012/2013 Christine Schubert Waldstrøm Christiansen Studienummer:

Læs mere

Validitetserklæring for NPU19763 P-Ferritin;massek.

Validitetserklæring for NPU19763 P-Ferritin;massek. Valideringsperiode: December 2010 Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur Serienummer:

Læs mere

Analysekvalitet for metaller i spildevand og perkolat af Ulla Lund

Analysekvalitet for metaller i spildevand og perkolat af Ulla Lund NYT FRA 2007/1 ISSN: 1901-5437 Analysekvalitet for metaller i spildevand og perkolat af Ulla Lund Tre præstationsprøvninger, SPIL-5, afholdt i 2002, 2004 og 2006 for sporelementer i spildevand og perkolat

Læs mere

Velkommen til LKO temadag. 4. marts 2014

Velkommen til LKO temadag. 4. marts 2014 Velkommen til LKO temadag 4. marts 2014 Præanalytiske forhold ved prøvetagning Yokelin Chan Habibah Larsen Afdeling KBF Odense Universitetshospital Præanalytiske forhold Definition: Korrekt blodprøvetagning

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Undersøgelse af konserveringsmetoder for kviksølv i spildevand

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Undersøgelse af konserveringsmetoder for kviksølv i spildevand Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Undersøgelse af konserveringsmetoder for kviksølv i spildevand Miljøstyrelsen Rapport September 2005 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Undersøgelse af konserveringsmetoder

Læs mere

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products Ca Slides

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products Ca Slides VITROS Chemistry Products Slides 145 0261 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products -slides måler kvantitativt koncentrationen af calcium () i serum, plasma og urin

Læs mere

ABX Pentra HDL Direct 100 CP

ABX Pentra HDL Direct 100 CP 2013/06/18 A93A01332ADA A11A01934 26 ml 10 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af HDL-kolesterol (high-density lipoprotein kolesterol) in humant serum eller plasma ved

Læs mere

QuikRead CRP fra ORION Diagnostica A/S. Rapport fra en afprøvning i regi af SKUP

QuikRead CRP fra ORION Diagnostica A/S. Rapport fra en afprøvning i regi af SKUP QuikRead CRP fra ORION Diagnostica A/S Rapport fra en afprøvning i regi af SKUP Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUME........................................................... 2 PLANLÆGNING.....................................................

Læs mere

DIRECT LDL 1E31-20 B1E316 G3-3267/R07 DIRECT LDL

DIRECT LDL 1E31-20 B1E316 G3-3267/R07 DIRECT LDL DIRECT LDL Anvisningerne i denne brugsanvisning skal følges nøje. Hvis anvisningerne ikke følges, kan testresultaternes pålidelighed ikke garanteres. Læs markerede ændringer. Revideret i december 2012

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark Februar 2017 QIAsymphony SP-protokolark circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 Dette dokument er QIAsymphony circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 protokolark, version 1, R1 Sample to Insight

Læs mere

Metodevalidering af High Sensitive C- Reaktive Protein

Metodevalidering af High Sensitive C- Reaktive Protein 2013/- 2014 Metodevalidering af High Sensitive C- Reaktive Protein BACHELOROPGAVE UGE 41/2013 TIL UGE 01/2014 PH METROPOL KØBENHAVN BIOANALYTIKER UDDANNELSE HEIDI RAVN FØDT: 090277-1972 HOVEDVEJLEDER:

Læs mere

Indledning. I. NØJAGTIGHED Metode

Indledning. I. NØJAGTIGHED Metode Accu-Chek Aviva systemets nøjagtighed og præcision Indledning Systemets nøjagtighed blev vurderet vha. ISO 15197:2003-standarden. Kapillærblod fra forsøgspersoner diagnosticeret med diabetes blev udtaget

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin A-analysen på ARCHITECT c Systems.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin A-analysen på ARCHITECT c Systems. da IMMUNOGLOBULIN A 9D98-21 B9D9I6 G2-5228/R02 IMMUNOGLOBULIN A Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin A-analysen på ARCHITECT c Systems. BEMÆRK: Ændringer er markeret

Læs mere

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP 2011/05/02 A93A01230BDA A11A01907 22 ml 8 ml 400 Tilsigtet anvendelse: diagnosticeringsreagens til kvantitativ in vitrobestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Form-0846 Rev.4

Læs mere

Terminer Kontinuerlig brug med månedlig indrapportering af resultater.

Terminer Kontinuerlig brug med månedlig indrapportering af resultater. Pakningsvedlæg, version 7 HK07 Biokemi, Human langtidskontrol Januar 2012 HK07 Biochemistry Human Longterm EQA serum Programkode: 2069 DK Formål HK07 er et eksternt humant kvalitetskontrolmateriale, EQA-materiale,

Læs mere

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse Bilag D Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse INTERN RAPPORT Afprøvning af Immunofixation af M-komponenter (Bestemmelse af immunoglobulin-klasse og -type) på

Læs mere

Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin

Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin 1. PÅTÆNKT ANVENDELSE Legionær sygdommen er forårsaget af Legionella pneumophila og er en akut

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO-blodtypebestemmelse. RH1 Ag bestemmelse IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

Mængde HK12 Biokemi findes i æsker á 8 glas. Hvert glas rekonstituteres til 5 ml.

Mængde HK12 Biokemi findes i æsker á 8 glas. Hvert glas rekonstituteres til 5 ml. HK12 Biokemi, Human langtidskontrol HK12 Biokemi, Human langtidskontrol HK12 Biochemistry Human Longterm EQA serum Marts2013 Pakningsvedlæg, version 6 Programkode: 2097 DK Formål HK12 Biokemi er et eksternt

Læs mere

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000.

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Dato: 23. april 2013 Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Siemens Healthcare Diagnostics er glade for at kunne introducere en ny anvendelse af Hæmoglobin A1c reagenset til DCA

Læs mere

Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96

Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96 November 2014 Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96 IFN-γ-fuldblodstesten til måling af medfødte og adaptive immunstimulerende midler. Version 1 Til in vitro-diagnostisk brug 0650-0201

Læs mere

Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik

Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik Bilag 2 Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik ved forsker Mogens Nicolaisen, Danmarks JordbrugsForskning,

Læs mere

HÆMATOKRIT/HCT OG BEREGNET HÆMOGLOBIN/HB

HÆMATOKRIT/HCT OG BEREGNET HÆMOGLOBIN/HB HÆMATOKRIT/HCT OG BEREGNET HÆMOGLOBIN/HB Hæmatokrit bestemmes konduktometrisk. Når den målte konduktivitet er korrigeret i forhold til elektrolytkoncentrationen, er den omvendt proportional med hæmatokritten.

Læs mere

Præanalytiske forhold

Præanalytiske forhold Præanalytiske forhold Ann Jepsen & Lotte Foegt Poulsen & Yokelin Chan Temadag 2012 Præanalytiske forhold Præanalytiske forhold er de faktorer der kan påvirke analyseresultatet før f r blodprøvetagning,

Læs mere

, V 5 Dansk 1 / 5 cobas e 601 og cobas e 602 analyseinstrumenter

, V 5 Dansk 1 / 5 cobas e 601 og cobas e 602 analyseinstrumenter 05390109 190 100 tests Indikerer det analyseinstrument, hvor kittet kan anvendes Dansk cobas e 601 cobas e 602 Anvendelse Immuntest til in vitro kvantitativ bestemmelse af N-terminalt pro B-type natriuretisk

Læs mere

Validering af kliniske biokemiske analyser Forenklinger og fælles fodslag i fremtiden?

Validering af kliniske biokemiske analyser Forenklinger og fælles fodslag i fremtiden? Validering af kliniske biokemiske analyser Forenklinger og fælles fodslag i fremtiden? CVU Øresund Bioanalytikeruddannelsen København 29-11-2007 Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes Klinisk Biokemisk Laboratorium

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 4.5 Biologisk effektmonitering - muslinger Jakob Strand Ingela Dahllöf Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 4.5-1 Indhold

Læs mere

De vigtigste risici du bør være opmærksom på når du udskriver Arava omfatter:

De vigtigste risici du bør være opmærksom på når du udskriver Arava omfatter: ARAVA leflunomid Praktisk vejledning til læger specifik sikkerhedsinformation Arava (leflunomid) er et sygdomsmodificerende antirheumatisk middel ( Disease Modifying Antirheumatic Drug, DMARD), der er

Læs mere

Estradiol. system. Symbolforklaring. Estradiol

Estradiol. system. Symbolforklaring. Estradiol system da Estradiol 7K72 B7K726 G4-3524/R05 Estradiol Læs markerede ændringer Revideret i juli 2013 Kundeservice: Kontakt den lokale Abbott-repræsentant, eller find landespecifikke kontaktoplysninger på

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l PRODUKTRESUMÉ for Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l 1. LÆGEMIDLETS NAVN Human Albumin CSL Behring 20 % 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Human Albumin CSL Behring

Læs mere

Svarark, eksamen modul 2.3 Juni 2011. Spørgsmål Svar Spørgsmål Svar 1 c 7 a 2 a 8 a 3 b 9 a 4 d 10 e 5.1 a 11 d 5.2 c 12 d 5.

Svarark, eksamen modul 2.3 Juni 2011. Spørgsmål Svar Spørgsmål Svar 1 c 7 a 2 a 8 a 3 b 9 a 4 d 10 e 5.1 a 11 d 5.2 c 12 d 5. Svarark, eksamen modul 2.3 Juni 2011 Spørgsmål Svar Spørgsmål Svar 1 c 7 a 2 a 8 a 3 b 9 a 4 d 10 e 5.1 a 11 d 5.2 c 12 d 5.3 e 13 b 6 d 14 d Opgave 15 En 50-årig kvinde har haft gestationel DM under to

Læs mere

Metaflumizon (mg) 0,80 ml 160 mg. 1,60 ml 320 mg

Metaflumizon (mg) 0,80 ml 160 mg. 1,60 ml 320 mg 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN ProMeris 160 mg Spot-on, opløsning til små katte ProMeris 320 mg Spot-on, opløsning til store katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Én ml indeholder

Læs mere

Ønsker du et hæmatologisystem: der kan betjenes af alle efter kort oplæring

Ønsker du et hæmatologisystem: der kan betjenes af alle efter kort oplæring Focus Siemens Healthcare Diagnostics Answers for life. ADVIA Hæmatologi - så får du svar på det hele! Hæmatologi en Laboratoriets mest populære arbejdsplads! Ønsker du et hæmatologisystem: der kan betjenes

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Glucose-analysen på ARCHITECT c Systems.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Glucose-analysen på ARCHITECT c Systems. da GLUCOSE 3L82 B3L8X6 G3-3332/R02 GLUCOSE Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Glucose-analysen på ARCHITECT c Systems. Læs markerede ændringer. Revideret i oktober 2012 Anvisningerne

Læs mere

Evaluering af Soltimer

Evaluering af Soltimer DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 01-16 Evaluering af Soltimer Maja Kjørup Nielsen Juni 2001 København 2001 ISSN 0906-897X (Online 1399-1388) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Beregning

Læs mere

Akut sikkerhedsmeddelelse

Akut sikkerhedsmeddelelse ADVIA Centaur ADVIA Centaur XP ADVIA Centaur FSH analysesensitivitet Akut sikkerhedsmeddelelse 10813374 August 2012 Det fremgår af vores systemer, at I har modtaget ADVIA Centaur system kalibrator B listet

Læs mere

Metodeblad for P-GAD65- Ab

Metodeblad for P-GAD65- Ab Sheet Metodeblad for P-GAD65- Ab C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Glutamatdecarboxylase(GAD65)-antistof;arb.stofk. Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske

Læs mere

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products CREA Slides

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products CREA Slides VITROS Chemistry Products Slides 814 1947 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS slides måler kvantitativt kreatininkoncentrationen i serum, plasma og urin. Opsummering og forklaring

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Anders Svaneborg Dato: 6. oktober 2014 QA:

Læs mere

U n d e r s ø g e l s e a f F o l a t - a n a l y s e m å l t p å A u t o D e l f i a o g A r c h i t e c t i 2 0 0 0 SR

U n d e r s ø g e l s e a f F o l a t - a n a l y s e m å l t p å A u t o D e l f i a o g A r c h i t e c t i 2 0 0 0 SR U n d e r s ø g e l s e a f F o l a t - a n a l y s e m å l t p å A u t o D e l f i a o g A r c h i t e c t i 2 0 0 0 SR a. ) E r c s - F o l a t e r o g P - F o l a t m å l t p å A u t o D e l f i a b.

Læs mere

B8L246 CREATININE (ENZYMATIC) CREATININE (ENZYMATIC) 49-7830/R01. 8L24-31 og 8L24-41

B8L246 CREATININE (ENZYMATIC) CREATININE (ENZYMATIC) 49-7830/R01. 8L24-31 og 8L24-41 CREATININE (ENZYMATIC) BEMÆRK: Denne brugsanvisning skal læses og følges nøje, inden produktet tages i brug. Hvis anvisningerne ikke følges, kan testresultaternes pålidelighed ikke garanteres. BEMÆRK:

Læs mere