Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling. Lørdag d. 2. november 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling. Lørdag d. 2. november 2013"

Transkript

1 Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling Lørdag d. 2. november 2013 Dagsorden Ad Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Opgørelse af stemmeberettigede medlemmer 4. Formandens beretning 5. Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget 6. Orientering om godkendelse af eventuelle eksklusioner 7. Forslag til arbejdsprogram og sejlplan 8. Øvrige forslag fra bestyrelse og medlemmer 9. Valg af bestyrelse og revision 10. Eventuelt Peter blev valgt til dirigent og Lena til referent Ad 2. Dirigenten konstaterede at mødet var rettidigt indkaldt i henhold til forretningsordenen og dagsordenen blev godkendt af forsamlingen. Ad 3. Af foreningens 8 stemmeberettigede A-medlemmer var 7 tilstede. Forsamlingen var derfor fuldt beslutningsdygtig. Ad 4. Karsten begyndte sin beretning med at fortælle om den nyetablerede hjemmeside. Den er relativ ny, og mangler derfor stadig en del, for at fungere optimalt. Jesper arbejder videre på sagen. Den interne korrespondance i foreningen foregår på Googl og medlemmer, der endnu ikke er kommet på denne mailgruppe skal derfor sende deres mailadresse til Karsten, så de kan komme på. Forårsklargøringen med beddingstur blev i år forsinket af rigtig koldt vejr. De mest markante opgaver var at udskifte den gamle store redningsflåde på agterdækket, og i stedet placere 2 mindre redningsflåder på fordækket. Der ud over blev hele skibet kalfatret. Et tæt skib er vigtigt for at skibet ikke på sigt skal gå til. Utætheder er en sikker vej til nedbrydning af skibet. Sejlsæsonen har været rigtig god. Særligt skal fremhæves Pinsetræffet i Holbæk, hvor byen havde stablet et så flot og spændende arrangement på benene, at det blev besøgt af gæster. Denne succes har betydet at Holbæk nu er træskibshavn og derfor gratis at lægge til i. Bona Gratia har deltaget i TS s skibsdage. Disse dage er vigtige, for at få flere unge til at interessere sig for sejlads med de gamle skibe, og forhåbentlig ende med uddanne så de kan

2 tumle de gamle skuder. Desuden kan uddannelse af yngre sejlere have betydning for TS s mulighed for at tiltrække fondsmidler til foreningens skibe. Limfjorden Rundt blev også en mindeværdig tur. Særligt gjorde konkurrencen gæt en motor stort indtryk. Og som sædvanligt kunne BG s besætning imponere i at gætte både farve og fabrikat. Efter formanden beretning blev flere emner diskuteret. Gert foreslog at de foreningsskibe, der deltager i skibsdagene, arbejder for fælles medlemskab. Forstået så medlemskab af en skibsforening automatisk betyder medlemskab af de øvrige skibes foreninger. Stører medlemsskare vil forhåbentlig lette adgangen til at søge tipsmidler og derved støtte arbejder med skibene. Forslaget blev overvejet bordet rundt og vil blive taget med i de fremtidige overvejelser om foreningens udvikling. Ole fremlagde på vegne af A-medlemmerne, undren over at ikke flere B-medlemmer havde søgt om A-medlemskab. Den nuværende ordning med A og B medlemmer var, fra det gamle kompagni ment som en overgangsordning til en forening med kun en type medlemskab. De privilegier og forpligtelser der i dag er forbundet med A-medlemskab efterhånden skal deles over alle medlemmer og være fælles for alle. Bordet rundt blev der givet flere forklaringer på barriere for at søge A-medlemskab. Dels havde flere oplevet kredsen af A-medlemmer som en lukket gruppe. Dels var den nuværende forretningsorden ikke oplevet som en overgangsordning hvorfor tanken om A.medlemskab slet ikke var tænkt som en mulighed blandt flere B-medlemmer. Endelig var der økonomiske overvejelser i forhold til at forpligte sig til skibets drift. Det blev besluttet, at der bør nedsættes en arbejdsgruppe, der ser på forretningsordenen for foreningen, og til næste generalforsamling fremlægger et eller flere forslag til hvordan foreningens medlemskab kan udvikles. Karsten gjorde i den forbindelse opmærksom på at TS-foreningen havde udarbejdet en logbog med erfaringer om bl.a. etablering af foreningsskibe. Ad 5. Flemming fremlagde regnskabet for de seneste 11 mdr. (11 mdr. som konsekvent af overgangen til forening). Regnskabet blev godkendt Flemming fremlagde budgettet for det kommende år. Det indeholder bl.a. en forhøjelse af prisen for sejldage fra 2750 til 3000 kr/dag. Dog med den tilføjelse at rene ungdomshold får rabat, så de kun skal betale 2000 kr/dag. Kontingent på 250 kr for B medlemmer betales på konto: reg1551 konto Budgettet blev godkendt. Ad 6. Ingen bemærkninger.

3 Ad 7. Jesper er blevet udlært til skipper og fik i den forbindelse en skipper-sele så han ikke ryger af i svinget. Følgende forslag til vedligeholdelse blev vedtaget. Montering af LED-lys i hele skibet. Fribordsplanke skiftes. Kalfatring af undervandsskrog og dæk. Smøring af dæk inden vinteroplægning. Lapsalve. Lakering af master. Fondsansøgning til finansiering af agterskib. Dækner til skylight. Det blev forslået at vedligeholdsarbejdet blev uddelegeret, så medlemmer kan forpligte sig til afgrænsede arbejdsområder. Opdeling og fordeling af dem vil blive taget op på den kommende arbejdsweekend, som afholdes hos Tanja, Jens og Johan. Meddelelse om weekenden vil blive meldt ud af Hanne på Googl når planerne er lagt. Sejlplanen for den kommende sommer er lagt ud i Google-plan. Bona Gratia deltager i Skipsdag uge 28. Da holdet for denne uge ikke ønsker at deltage i skipsdagene, får de tilbud om at vælge en af de uger, der til dato har haft fortrinsret for A- medlemmer. 1. weekend i maj og Karens weekend i oktober er mulige at booke til nye hold/ture. Karsten er koordinator for sejler ugerne fortrinsvis til A-medlemmer, hvis der er B-medlemmer der ønsker at komme ud at sejle der. Ad 8. Ingen bemærkninger Ad 9. Bestyrelsen og revision modtog alle genvalg. Ad 10. Der er især blandt unge behov for hurtigt optag på Google-group, så de kan holde sig orienteret om transport-ture og arbejdsopgaver. Lena og Olaf vil søge at finde en håndterbar og let måde at fortsætte Karens flotte arbejde, med at gemme arkivalier for Bona Gratias liv i foreningen.

4 Foreningen Bona Gratia Regnskab 2012/13 (11 mdr.)

5 Resultatopgørelse 2012/ /12 Indtægter: Kontingenter 1) Sejldage Motortimer Gaver Indtægter i alt Udgifter: Skippervederlag Dieselolie, motorolie Havnepenge Forsikring Vedligehold 2) Diverse udgifter 3) Renteudgifter Udgifter i alt Årets resultat

6 Status 30/ / Bona Gratia (forsikringssum) Danske Bank Aktiver Rentefrie medlemslån Andre medlemslån: Knud Flemming Anden gæld: Karsten : Ole Gæld Egenkapital Noter 2012/ /12 1. Kontingent A-medlemmer B-medlemmer Andre I alt

7 2. Vedligehold Bedding Ny motor, gear og brændstoftank Kalfatring Arbejdsvederlag Transport Proviant Materialer incl. sejl Redningsflåder Komfur I alt Diverse udgifter Generalforsamling TS-medlemsskab Skibsregister Kursus Porto Gebyrer I alt Flemming Sørensen Kasserer Lena Brendstrup Revisor

8 Foreningen Bona Gratia Budget Budget 2012/13 Regnskab 2012/13 Budget 2013/14 Kontingens Sejldage Motortimer Gaver Indtægter i alt Skippervederlag Dieselolie, motorolie Havneafgift Forsikring* Vedligehold Eftersyn, redningsflåde Diverse Renteudgifter Udgifter i alt Resultat Der forventes at komme besparelser på forsikring på kr. Men da budgettet blev udarbejdet, var forsikringsaftalen endnu ikke afsluttet.

Nr. 338 December 2012 38. årgang

Nr. 338 December 2012 38. årgang Nr. 338 December 2012 38. årgang Fra generalforsamlingen. Den afgående formand, Leif Byrgiel, takkes på foreningens vegne af Finn Svendsen for det store og værdifulde arbejde, som Leif har udført som formand.

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug.

Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug. Nr. 314 December 2008 34. årgang Foto: Mogens B N Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug. Formand Leif Byrgiel, Brinckersvej

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Torsdag den 25. oktober 2012 Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

"~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen.

~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. "~ 4SYD Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. på mødet. 1. Valg af dirigent Vinie Hansen er valgt som dirigent og

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi. SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.dk Badminton Gymnastik Folkedans Bold Skydning Foreningens ordinære

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Koldt, men stemningsfuldt i Træskibshavnen i Århus Foto: Jan T.

Koldt, men stemningsfuldt i Træskibshavnen i Århus Foto: Jan T. Koldt, men stemningsfuldt i Træskibshavnen i Århus Foto: Jan T. EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET, JENSINES VENNER OG NR. 78 ANDRE SØFARENDE MARTS 2001 Skibslaget er en afdeling i Det Danske Spejderkorps og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere