Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl på Orø Kro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens beretning, v/formand Erik Ljunggren. 4. Forslag. 5. Fastsættelse af årskontingent Fastsættelse af årligt honorar til formand og kasserer. 7. Godkendelse af regnskab Godkendelse af budget Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer. 10.Eventuelt. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jan Melcher valgt som dirigent, hvilken generalforsamlingen godkendte. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og rettidigt indkaldt og oplyste videre, at der var 45 stemmeberettigede heraf 1 fuldmagt. 2. Valg af to stemmetællere Som stemmetællere valgtes Hanne Christensen og Kirsten Rechnagel. 3. Bestyrelsens beretning, formand Erik Ljunggren Erik Ljunggren bød velkommen til generalforsamlingen og dermed til endnu en god mulighed for dialog og beslutninger for den fortsatte udvikling for os i Salvig. Bestyrelsen har fortsat gennem 2012 været meget optaget af at skabe rammer, der gør det behageligere at være i Salvig på såvel fritids- som helårsbasis. Og jeg takker medlemmerne for mange gode idéer, ros som ris, vi kan lære af. Det er vigtigt med denne dialog, og så sandelig også for dem, der er i gang med salg af deres ejendom. Vi skal i samarbejde sikre den forskel, der gør, at en køber måske føler sig mest interesseret i at komme ind i vort område i den hårfine konkurrence såvel her på øen som i markedet i øvrigt. Og der har været forholdsvis god gang i salg med 14 nye medlemmer i 2012 mod 13 i Så der er altså en lille fremgang. Herefter forsatte Erik Ljunggren med bestyrelsens egentlige beretning. Salvig 2012 var for bestyrelsen på ny præget af mange aktiviteter. Som grundlag for vort arbejde havde vi 5 bestyrelsesmøder hen over året foruden en række andre ad hoc møder (bl.a. kloakmøde) og aktiviteter. Som noget nyt er der åbnet op for, at medlemmer kan deltage i bestyrelsesmødets første ½ time fra kl til kl

2 Deltagelse bedes meddelt på forhånd samt emnet, der ønskes drøftet, og dato for møderne fremgår af hjemmesiden. Vi har fortsat fokus på, at Salvig udvikles Som jeg sagde i velkomsten, vil vi fortsat gøre alt, der er os muligt for at passe på og udvikle vort område, så det er attraktivt for os alle. Og vi er overbeviste om, at det også er med til at give vore ejendomme værditilvækst, når de overordnede forhold er bedst muligt i orden det er vigtigt at tænke og handle såvel kort- som langsigtet. Det er som omtalt blevet til 14 nye medlemmer/hussalg i 2012, og vi håber på en yderligere god salgs-sæson nu, hvor foråret for alvor sætter ind. Derfor er det af afgørende betydning, at vi holder hele Salvig i bedst mulige form såvel fællesarealer, veje inkl. rabatter som hos de enkelte grundejere. Orø er Regentparrets første stop på Dannebrogs sommertogt Vi bliver også hjulpet godt på vej af diverse opsigtsvækkende arrangementer og tiltag på Orø denne sommer. Jeg nævner først og fremmest Regentparrets besøg mandag den 3. juni 2013, hvor vi glæder os til at se det endelige, officielle program.(regentparret kommer dog næppe til Salvig-området ). Vi ved, at programmet allerede indebærer frokost her på kroen og en mindre tur rundt på øen. Vi glæder os alle til at se Dannebrog ankre op ud for havnen og modtage majestæterne fra chaluppen og turen rundt på øen. Husk også navnkundige Orødagen, som 2. juni 2013 varmer op til Regentparrets besøg dagen efter. Et andet stort arrangement denne sommer bliver Vikingerne kommer til Orø med bl.a. mandskab og skibe fra Roskilde og Frederikssund den juli Det siges jo, at Orø i vikingernes tid havde en vis rolle som skjulested i forhold til anløb af Holbæk, og at Salvigs fællesarealer, som dengang var under vand, havde stor betydning i den sammenhæng. Der har været flere møder om arrangementet på Orø, og grundejerforeningen har her været repræsenteret af Carsten Gregaard. Holbæk er centrum for det hele med markeder, events og fest samt som omtalt Orø-spots. Det var også godt at høre, at ét af vore medlemmer, Nicolai Costner-Waldau, har kastet sit VIP-lys over Orøgårds arbejde som en form for ambassadør. I sammenhæng med salg af vor ø, må vi også kigge tilbage med tilfredshed, da DR2 satte øen på som tema med Anne og Anders. Og kunstudstillingerne på kroen skal også nævnes. Sideløbende med et godt og gedigent arbejde i Orø-kredsene, er det al ære og respekt værd, at der i denne grad kommer fokus på øen det er også med til, at vi alle plejer og passer vor perle bedst muligt. Tyverier og rotter forhåbentlig stoppet Men hverdagen havde desværre sine skyggesider. I løbet af året måtte vi desværre meddele jer, at der burde være øget opmærksomhed på indbrud, hærværk og rotter. 2

3 Politiet har været meget opmærksomt på indbrud, og det er oplyst overfor os, at der er foretaget anholdelser på fersk gerning, og at det angiveligt har stoppet andre indbrud bl.a. i Salvig. Og jeg skal understrege, at der her ikke er tale om personer fra Orøstrand. Vi har heller ikke hørt til rotteproblemer på det sidste, og det var godt, at så mange selv tog affære overfor Holbæk Kommune. Skrot-campingvogne Der var som bekendt på sidste års generalforsamling bred debat om u-indregistrerede skrot-campingvogne på en halv snes grunde. Vi skærpede ordensreglerne herom. Den efterfølgende dialog mellem bestyrelsen og grundejerne gav fortrinsvis god respons, men der er desværre stadig nogle kedelige lig, vi gerne skal have bugt med. Det er dog sådan, at det ligesom med skrotbiler i sidste ende er en politisag, og vi gør alt, der er os muligt for at klare det i mindelighed med de enkelte grundejere, inden det kommer dertil. Dræn og kloakplanen Kloakplanen er i sit udgangspunkt forsinket til endelig realisering af de første etaper først til næste år, men det oplyses, at planen for Salvig alligevel kommer i spil i Der er kommet nye kræfter til fra kommunens side, fordi der så vidt vi er oplyst - blev placeret et personligt ansvar for forsinkelsen. Vi har ikke hørt, at der ændres i de økonomiske rammer for projektet, der lægger op til en egenbetaling til sin tid på godt kr for hvert enkelt medlem. Vi arbejder på et sideløbende projekt for opsamlingsbassiner på fællesarealet fra dræn, som ikke afhjælpes af kloakprojektet, der som udgangspunkt alene tager afløbs- og toiletvand samt køkkenafløb. Men det betyder samtidig, at vi dermed kommer af med problemet om, at nogle parceller angiveligt er direkte tilsluttet dræn fra sivebrønd o.lign., og det tæller til opsamlingsbassinernes fordel. Det kan endvidere medvirke til, at vi én gang for alle får løst de ofte massive problemer med vand på grundene. Et endeligt beslutningsgrundlag forventes klar til næste års generalforsamling. Legeplads og andre fritids-idéer Vi holder fortsat snor i ambitionerne om at gøre Salvig til det område på Orø, man måske vælger som køber samt at forbedre rammerne for os alle. En gruppe medlemmer arbejder især på en legeplads og en petanquebane, men vi har af hensyn til den økonomiske smalhals som vi vender tilbage til under økonomien holdt det lidt i snor. Det foreløbige arbejde tegner særdeles lovende under mottoet Det er på Orø, barndoms minderne skabes. Vi formidler gerne videre til gruppen, hvis du er interesseret i at deltage i arbejdet. Ambitionen kan være et oplæg klar til generalforsamlingen næste år. Grusvejene/Salvigvej og farten Vi fortsætter planen for renovering og vedligeholdelse af grusvejene. Som lovet sidste år nåede vi desværre ikke helt igennem på sidste del af Stenbjergvænget, men det har så top-prioritet dette forår. 3

4 Vi er fortsat meget opmærksomme på at dæmpe fart-iveren fra nogle medlemmer og deres gæster. Ud over skiltene om højst 20 km på grusvejene, er der nu også etableret fartdæmpere på Salvigvej samt opsat hastighedsskilte på de 2 adgangsveje fra Nørrestængevej samt adgangsvejen fra Næsbyvej. Hastigheden er dermed nedsat fra 80 km/t til 40 km/t, og overtrædelse vil kunne politianmeldes. Vi var jo denne vinter på ny forholdsvis hårdt ramt af sne og glatføre på Salvigvej. Vi har en aftale om snerydning, som var i sving en lille snes gange i løbet af vinteren. Fra et medlem er der kommet et forslag om desværre for sent i forhold til tidsfristen at stoppe for vedligeholdelse af vejene, så længe vi ikke har klarhed over, hvordan den kommende kloakplan vil gribe ind i vejnettet. Tak for idéen. Når vi ser de konkrete planer, vil vi gøre alt, der er os muligt, for at holde øje med, at kommunen lever op til dét, den skal i forhold til indgreb i vort vejnet og vore rabatter. Vi er dog sikre på, at Holbæk Forsyning/Holbæk kommune skal retablere det, de i forbindelse med gravearbejdet eventuelt ødelægger. Gren-, blade- og græspladsen Den nye ordning med alene aflevering på trillebørs-niveau har medvirket til, at der er kommet bedre skik på pladsen. Vi har nu en aftale om afhentning efter behov til afbrændingsplads på Orø. Det er en langt billigere løsning end før, men vi har alligevel forsigtigt budgetteret det lidt højere, end det rent faktisk kan ende op i økonomisk. Det er en god ordning, som heldigvis bank under bordet har stoppet de hidtidige helt uacceptable aflæsninger på pladsen af bygge- og andet affald, der ikke hørte hjemme her. Og det er en god løsning for medlemmer, der ikke har mulighed for fx bil-/trailertransport til containerhallen på Nørrestængevej. Som I har set af dagsordenen, er der et forslag om at lukke pladsen helt og henvise til Nørrestængevej, hvor der da også nu netop er etableret en daglig aflevering fra kl på prøveplan. Bliver det en succes, kan det måske være løsningen, der y- derligere vil dæmpe behovet for vor egen plads. Vi følger det tæt, men lad os drøfte det under forslaget på dagsordenen. Vedligeholdelse af grunde og rabatter Som et led i at holde Salvig som et attraktivt område, holder vi øje med evt. misligholdelse af grunde og rabatter. Vi har desværre - i visse tilfælde - været nødsaget til henstillinger om at overholde vore ordensregler, og vi har heldigvis i stor udstrækning mødt forståelse herfor. Vi har jo den tradition, at vi cykler rundt i hele området for at se til det. Alle er velkomne til at tage turen med, og det er faktisk ret hyggeligt. I år pumper vi cyklerne lørdag den 29. juni 2013 (nord for Salvigvej) og søndag den 30. juni 2013 (syd for Salvigvej). Begge dage mødes vi ved porten til grenpladsen kl Bestyrelsen Der er sket ændringer i bestyrelsen i løbet af Den hidtidige næstformand Ole Franck måtte desværre meddele, at han af jobmæssige grunde ikke mere kunne afse tid til at være med. Carsten Gregaard, som var valgt som suppleant, trådte i stedet ind som næstformand. Kontingent, betalings-service, hjemmeside og Desværre måtte vi på ny tage en advokat-og inkassoomgang med enkelte restanter (og aktuelt gør det samme sig i øvrigt gældende i år). 4

5 Vi opnåede retsforlig med et medlem, der mente, at man bare kunne melde sig ud og overlade dækningen af områdets omkostninger til resten af medlemmerne. Det kunne bestyrelsen ikke acceptere og besluttede at føre sagen til Holbæk Ret. Så nu har vi rets-præcedens for, at alle matrikler i Salvig skal være med til at betale til de fælles udgifter, og der er ingen fribilletter. Hvis de aktuelle skyldnersager ikke bliver honoreret, håber vi på generalforsamlingens forståelse for, at vi kører denne bestemte og hårde linje. Selvfølgelig under hensyn til ressourcer og økonomi. Jeg skal også her opfordre til, at så mange som muligt melder sig til at modtage nyhedsbreve, indkaldelse til generalforsamling m.m. elektronisk. Dermed undgår vi den stadig dyrere porto med brevpost, så undersøg venligst, om I har givet jeres eventuelle mail-adresse videre til bestyrelsen. Og hold godt øje med vores hjemmeside Tak!! Jeg slutter årets beretning fra bestyrelsen med et stort cadeau til Orø Beboerforening og andre engagerede i øens betingelser for overlevelse til glæde for os i sommerhusene og dem, der har valgt at bo her året rundt. Arbejdet for færger, skole, bibliotek og kroen er afgørende vigtigt. Det er jo en hårfin balance mellem økonomi, som der også skal tages hensyn til, og bevaring af øen som funktionelt samfund, så det hele ikke bider sig i egen hale. Jeg takker personligt for den opbakning, jeg mødte, da jeg i vinter blev alvorligt syg. Det betød meget for mig. Derudover en tak til bestyrelsen og alle jer andre for konstruktiv dialog og samarbejde også selvom vi ikke altid er enige. Sådan skal det være, når det hele skal gå op i en højere enhed. Det er også dejligt at møde og snakke med jer hen over hækken, i Brugsen, på vejene eller ved færgerne. Ofte bliver vi jo enige om, at der er dejligt på Orø og ikke mindst i Salvig!! ooo--- Der blev til beretningen knyttet nedenstående spørgsmål og kommentarer: Grusvejene og Salvigvej: Kommentar: Et medlem spurgte til belægningen på grusvejene, da det kan konstateres, at gruset i regnvejr bliver til ler. Det bliver til én stor muddelpøl. I øvrigt køres der fortsat alt for stærkt også af postbilen - til trods for henstilling om at nedsætte hastigheden. Svar: Bestyrelsens vejansvarlige vil med entreprenøren drøfte den grusart, der anvendes. Hvad angår postbilen, vil bestyrelsen sende skrivelse herom til postmesteren i Holbæk. Kommentar: Der blev opfordret til, at det overfor renovationsbilerne blev indskærpet, at de ikke kørte ind på grunde med fast belægning, idet sådanne grunde bliver helt smadrede efter renovationsbilernes besøg. Svar: Det bedste er nok, at grundejeren selv taler med chaufførerne herom. Kommentar: Om vejchikanerne på Salvigvej pegede et medlem på, at der kunne opstå det problem, at vejen ville blive spærret i op til et kvarter, såfremt en tank skulle tømmes, og kloakbilen holdt ud for en af blomsterkummerne med slangen trukket ud.

6 Hertil nævnte et andet medlem, at hastighedsnedsættelse var vigtigere, end at folk skulle vente, og at der jo er flere adgangsveje. Kommentar: Et medlem fandt blomsterkummernes placering uhensigtsmæssig. Svar: Ønskes chikanerne placeret anderledes, kontakt da bestyrelsen herom. Kommentar: Et andet medlem havde på nettet læst, at der skulle være en afstand på 2,75 m fra chikanen til den modsatte side af vejen, og så bred var Salvigvej ikke. Der blev også spurgt til, om der ikke skulle være lys ved chikanerne, og om der ikke skulle opsættes skilte, der fortalte/advarede om, at der ville komme chikaner? Svar: Projektet var forelagt og godkendt af Vejdirektoratet, Midt- og Vestsjællands Politi og Holbæk Kommune, som havde givet samtykke til kummernes placering. Salvigvej har mange stikveje, hvorfor det var anbefalet, at de blev placeret lige før og lige efter svinget, da det må forventes, at farten der alligevel nedsættes. Hvad angår afstanden fra chikane til modsat vejside, skal den være 2,85 m. Salvigvej er 4 m bred, blomsterkummerne Ø80 cm, så afstanden er ok. Derudover skal der min. være 12 m imellem kummerne, og der kræves ikke hverken lys eller info-skilte om chikanerne, så længe der er monteret kantafmærkningsplader på kummerne. Kommentar: Flere medlemmer udtrykte deres tilfredshed med projektet, og et medlem kunne ønske sig, at der blev etableret 4 blomsterkummer yderligere. Kommentar: Landbrugsmaskiner er efterhånden blevet så store og brede, at de ofte dækker begge rabatter, hvorfor det kunne ønskes, at de viser mere hensyn i.f.m. deres trafik på Salvigvej. Er der en aftale med bønderne om, at de må anvende vejen? Svar: Der foreligger ikke en sådan godkendelse. Salvigvej er en privat fællesvej, hvor alle må færdes. Bestyrelsens beretning blev godkendt med 44 stemmer for og én imod. 4. Forslag Afskaffelse af grenpladsen Medlem Bent Reedtz, Stenbjergvænget 15 foreslog nedlæggelse af grenpladsen på Salvigvej sådan, at det er kommunens affaldsplads, der fremover bruges. Som argument fremførte Bent Reedtz kommunens nye affaldsordning på Nørrestængevej, samt at vi i forvejen betaler til kommunen for at komme af med vort grønne affald. Kommentar: Flere medlemmer var enige i at nedlægge grenpladsen. Et andet medlem fandt, at det var synd at bruge så smukt et areal til en affaldsplads. Arealet kan bruges til så meget andet til fælles glæde og gavn for medlemmerne fx legeplads. Kommentar: Er der en opsigelsesfrist overfor kommunen? Svar: Fællesarealerne er foreningens ejendom. De er vurderet til 0 kr. Kommentar: Det blev foreslået at stoppe for aflevering af affald med øjeblikkelig virkning. De penge der er afsat på budgettet for 2013 kan i stedet anvendes til at rette pladsen af. Bestyrelsen anbefalede, da der kun er tale om en midlertidig ordning på Nørrestængevej, at fare med lempe indeværende år. Bestyrelsen præciserede derfor, at såfremt prøveordningen stoppes, vil bestyrelsen tage punktet op på næste års generalforsamling, hvorfor arbejdet med nedlæggelsen ikke vil blive påbegyndt, før bestyrelsen har kommunens ord for, at den midlertidige ordning er permanent. Forslaget om nedlæggelse af grenpladsen blev vedtaget med 26 stemmer for og 16 imod. 3 stemte blankt. Ændring af 2 i foreningens vedtægter Bestyrelsens forslag om at ændre bestemmelsen i 2 om, at nye medlemmers indskud på kr. 15,00 hæves til kr.100,00 blev trukket tilbage, da det af vedtægternes 11 fremgik, at ændring af økonomisk forpligtende beslutninger kræver tilstedeværelse af 2/3 af foreningens medlemmer. Et sådant antal var ikke tilstede. 6

7 Bestyrelsen vil genfremsætte forslaget på næste års generalforsamling på behørig vis. Ændring af foreningens ordensregler Punkt 9 Bestyrelsen foreslog ændring af punkt 9 fra: Hunde må ikke være til gene for forbipasserende og må være under ejerens fulde kontrol til: Ifølge hundelovens 3 skal hundeejeren på offentlige steder holde hunde i snor eller have fuldt herredømme over dem Kommentarer: Et medlem ønskede, at det igen blev præciseret, at hundejere tager deres hundelort med hjem i egen skraldespand. Kommentarer: Det nævntes, at en stor hvid hund, hver dag lagde sit visitkort i området. Svar: Et medlem nævnte muligheden af at opsætte små affalds-/skraldespande til hundelorte, mens et andet medlem oplyste, at der kunne købes et klistermærke til opsætning på ens skraldespand om, at hundelorte gerne må lægges i her. Klistermærket kan købes hos Dansk Kennelklub. Kommentar: Der er hunde i området, der gøer temmelig meget. Kan der gøres noget heromkring? Står der noget i hundeloven? Svar: Det vil blive undersøgt. Ændringsforslaget blev vedtaget. 5. Fastsættelse af årskontingent 2014 Bestyrelsen foreslog uændret årskontingent på kr ,00. Forslaget blev vedtaget. 6. Fastsættelse af årligt honorar til formand og kasserer Bestyrelsen foreslog honoraret på kr ,00 til formand og kasserer uændret. Forslaget blev vedtaget. 7. Godkendelse af regnskab 2012 Kommentar: Der er ingen sammenhæng mellem forbruget på fællesarealer og det afsatte beløb hertil. Svar: Differencen skyldes dels en forfalden regning fra 2011, og dels et mislykket forsøg med at holde de snoede stier helt nede. Der er taget højde herfor i budgettet for Kommentar: Et medlem fandt, at administrationen var meget dyr i forhold til en grundejerforening af vor størrelse. Svar: Der er 8 medlemmer i bestyrelsen, hvor medlemmer udenfor øen modtager kr. 400,00 pr. møde, medens medlemmer bosat på øen får kr. 200,00 pr. møde. Der er i 2012 afholdt 5 ordinære bestyrelses-møder, ét revisionsmøde, hvortil kommer møder, der må afholdes på baggrund af pludseligt opståede behov fx kloakmødet i oktober. Grundejerforeningen er ikke så lille endda, da vi er 355 medlemmer. Dertil skal lægges udgifter til IT, hjemmesiden samt kontingentopkrævning og bogholderi. Kommentar: Det blev af et medlem nævnt, at BS-honoraret i Salvig var betydeligt under, hvad det var i den andelsforening, han kom fra. Regnskabet blev herefter vedtaget. 8. Godkendelse af budget 2013 Budgettet for 2012 blev gennemgået. Spørgsmål: Hvad dækker udgiften på kr ,00 til vedligeholdelse af fællesareal og rabatter? 7

8 Svar: Fællesarealet skal slås 2 gange årligt. Derudover skal fodboldbanen slås, og de snoede stier vil blive slået i forhold til, hvad der er penge til. Spørgsmål: Hvorfor er der afsat kr ,00 til vejchikaner? Svar: Det er udgifter til nye chikaner, da det også er tanken, at der skal etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger på grusvejene. Budgettet blev herefter vedtaget. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer 9.a) Vita Albertsen blev valgt som kasserer for 2 år. 9.b) Mona Hansen valgtes til BS-medlem for 2 år i.st.f. Povl Diedrichsen, som ikke ønskede genvalg. 9.c) Torben Jonsrud blev genvalgt som BS-medlem for 2 år. 9.d) Jesper Vedel, Kanevænget 22 blev valgt som suppleant for 2 år. 9.e) Peter Bach Larsen, Stenbjergvænget 35 valgtes til suppleant for 1 år. 9.f) Kurt Wagner blev genvalgt som revisor for 2 år. 9.g) Ib Ballisager blev genvalgt som revisorsuppleant for 2 år. 10. Eventuelt Erik oplyste, at bestyrelsen fra Theis havde modtaget meddelelse om, at han ønskede at stoppe som opsynsmand og forespurgte, om der i forsamlingen var en person, der havde lyst til at overtage jobbet. Meddelelse herom kunne gives til bestyrelsen. (Der er aktuelle forhandlinger i gang med et interesseret medlem). Bent Reedtz anmodede om, at standere uden skilte blev fjernet. Bestyrelsen ville snarest bede Peter Pedersen om at fjerne disse. Et medlem rejste problemet omkring bondemandens sprøjtning af sine marker, der ligger op til sommerhusgrunde. I deres tilfælde var utallige levende hegn såsom syrener og spiraea gået ud på grund af sprøjtningen. Er der regler herfor i fx Hegnsloven, og har andre oplevet de samme problemer? Erik oplyste, at spørgsmålet havde været forelagt foreningens advokat. Denne havde oplyst, at der umiddelbart ikke var nogen lovgivning, som tager stilling hertil, så længe landmanden kun sprøjter til skel. Sker der alligevel skader, som stammer fra sprøjtning, bør landmanden have en forsikring, der dækker sådanne skader. Grundejeren blev opfordret til at rette henvendelse til den pågældende landmand. Afslutningsvis rettede Erik en stor tak til Povl Diedrichsen, som efter mange år i bestyrelsen nu har ønsket at stoppe. Povl har været en institution, men vi må tage beslutningen til efterretning. Tak Povl. 8

Legeplads og andre fritids-ideer. Bestyelsen. Vejene. 20 KM!!!! Dræn og kloakplan.

Legeplads og andre fritids-ideer. Bestyelsen. Vejene. 20 KM!!!! Dræn og kloakplan. Grundejerforeningen Salvig, Orø www.gf-salvig.dk 18. april, 2011. Referat ordinær generalforsamling lørdag d. 16. april 2011 kl. 10, Orø Forsamlingshus Dirigent. Bestyrelsens forslag, Jan Melcher, blev

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Grundejerforeningen Salvig v/formand Susanne Nielsen, Stenbjergvænget 3, Orø, 4300 Holbæk www.gf-salvig.nu - Telefon 3027 2520 - sus.oebo@live.dk Kære Grundejere Hermed inviteres til Grundejerforeningen

Læs mere

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger: Grundejerforeningen Niverød Park Nord" indkalder herved til ordinær generalforsamling 2016 mandag den 2. maj 2016 kl. 19.30 på Nivå Skole Syd, lokale 19. Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004.

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden. 4) Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningens generalforsamling. lørdag d. 13. juni 2015

Referat fra Grundejerforeningens generalforsamling. lørdag d. 13. juni 2015 Referat fra Grundejerforeningens generalforsamling lørdag d. 13. juni 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsesformandens beretning for det forløbne år 3. Aflæggelse af revideret regnskab for

Læs mere

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed.

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed. Beretning 212 Vi kan se tilbage på et år, hvor udgifterne til vintervedligeholdelse har været fornuftige og på et stort set uændret niveau i forhold til 211. Vores leverandør af snerydning Anton Christensen

Læs mere

Grundejerforeningen Hvilehøj. Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2012 kl i Kignæshallen.

Grundejerforeningen Hvilehøj. Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2012 kl i Kignæshallen. Grundejerforeningen Hvilehøj. Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2012 kl. 10.00 i Kignæshallen. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Bent Jørdahl Pedersen 2. Beretning 3.

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2011 Sted: Klim Bjerg Dato: 23. april 2011 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Jørgen Pedersen, som

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d. 29.06.08

Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d. 29.06.08 Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d 290608 19 parceller var repræsenteret Alle bilag til generalforsamlingen kan ses på vores hjemmeside wwwguldkysten-sjdk Ad punkt 1:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND Generalforsamlingsreferat Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Råbylille Strand, blev afholdt lørdag den 14. maj 2011, i Hjertebjerg Forsamlingshus Klintevej 207, 4780 Stege. Foreningens formand

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 12. april 2014 kl. 10.00 på Havnsø hotel Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetæller. 3. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MADS'S PLANTAGE

GRUNDEJERFORENINGEN MADS'S PLANTAGE Referat af Ordinær generalforsamling 1. Valg af dirigent og referent John Norup valgt. Tid: lørdag, den 31. maj 2014, kl. 10. Sted: 2. Formandens beretning Vedligeholdelse af foreningens veje. En af bestyrelsens

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig REGNSKAB Grundejerforening 2011 Budget 2011 x1.000 Indtægter Medlemskontingent kr. 354.000,00 355 kr. 354.000,00 355 Vedligeholdelse Dræn 111.706,31 80 Fællesareal 13.475,00 34 Sideveje 99.865,25 100 Gren-,

Læs mere

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård.

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4. Aflæggelse af regnskab,

Læs mere

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1 Referat 1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet erklæres lovlig og beslutningsdygtig 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - De to bestyrelsesmedlemmer på valg:

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - De to bestyrelsesmedlemmer på valg: Indkaldelse til generalforsamling Kære grundejer i Grundejerforeningen Regstrup Å Så er det tid til årets generalforsamling i Grundejerforeningen Regstrup Å. Vi håber meget, at rigtig mange af Jer vil

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Næstformanden, Marian Jürs, bød velkommen. Anne Lyngbye blev valgt som dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1982 3. Regnskab for

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Referat af. Ordinær generalforsamling i. Godhavn Grundejerforening søndag d. 1. juni 2014 kl. 10

Referat af. Ordinær generalforsamling i. Godhavn Grundejerforening søndag d. 1. juni 2014 kl. 10 Referat af Ordinær generalforsamling i Godhavn Grundejerforening søndag d. 1. juni 2014 kl. 10 I Idrætshuset, Tisvilde Bygade 35, 3220 Tisvildeleje. Der var fremmødt 22 stemmeberettigede grundejere til

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014. Fremmødte: 15 husstande af 57. Formanden Leif Elken bød velkommen i fællesarealet på Gadstrup skole. 1.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 27. april 2006, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 27 husstande, 26 stemmeberettigede: 5, 12, 13, 14, 20, 30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Der var indkaldt til generalforsamling i grundejerforeningen Koglevænget tirsdag den 16. maj 2006 kl. 20:00 hos Helle og Ib i nr. 17 Dagsorden:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Mandag den 20. februar 2017, Møllevangsskolens festsal

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Mandag den 20. februar 2017, Møllevangsskolens festsal Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Mandag den 20. februar 2017, Møllevangsskolens festsal Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 11. maj 2013 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Grundejerforeningen Arresøgrundene.

Referat fra ordinær generalforsamling i. Grundejerforeningen Arresøgrundene. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Arresøgrundene. Mødet blev afholdt mandag den 12. marts 2012 kl. 19:00 i Annisse forsamlingshus. Dagsorden a) Valg af dirigent b) Protokol og

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej 5. marts 2016 Bestyrelsens beretning 2.1 Bestyrelsen, som den ser ud i dag Formand: Niels Bloch Musvågevej 52 Ikke på valg Kasserer: Kai Jensen Musvågevej

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Beretning om veje, den 9. august 2014 for Pedersdal Grundejerforening.

Beretning om veje, den 9. august 2014 for Pedersdal Grundejerforening. Beretning om veje, den 9. august 2014 for Pedersdal Grundejerforening. Vejene 2013/14 1. Vinter Sne og regn i vinteren 2013/2014 var minimal, så selvom snerydningen kun blev til en enkelt gang, vil vi

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999.

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Grundejerforeningen TRANKÆR af 7. maj 1997 31. maj 1999 Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Ad. 1 Velkomst og valg af dirigent. Bestyrelsesformand Arnold Bruun bød velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00 Sted: Dagsorden: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN Gnaverhavens Grundejerforening Referat fra GENERALFORSAMLING Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30 på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling Grundejerforening Østermarken Torsdag den 24. marts 2011 kl i Tilst Sognegård

Ordinær generalforsamling Grundejerforening Østermarken Torsdag den 24. marts 2011 kl i Tilst Sognegård Ordinær generalforsamling Grundejerforening Østermarken Torsdag den 24. marts 2011 kl. 20.00 i Tilst Sognegård Anders Barlach/formand Grundejerforeningen Østermarken, Tilst www.ostermarken.dk Dagsorden

Læs mere

Referat af generalforsamling lørdag den 23. maj 2015 kl Hotel Viking. Beretning 2015

Referat af generalforsamling lørdag den 23. maj 2015 kl Hotel Viking. Beretning 2015 Referat af generalforsamling lørdag den 23. maj 2015 kl. 14.00 Hotel Viking Velkomst: Formand Ole Nøhr bød velkommen til de 60 fremmødte(41 medlemmer) Pkt. 1: Valg af dirigent Merethe Tølbøll blev valgt

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere