Børn og unge TEMA. TEMABLAD Forår 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børn og unge TEMA. TEMABLAD Forår 2011"

Transkript

1 TEMA Børn og unge TEMABLAD Forår 2011 Sygehus skaber succes med behandling af overvægtige børn I Nyt Adipositascenter I Ny hjemmeside og logo Tre skoler med tilbud til overvægtige unge I Interview med Nina Frahm I BigKids er sjove aktiviteter Julemærkehjem styrker opfølgning

2 T EMABLAD - FORÅ R 2011 Klumme! Af Birgitte Hansen, Formand Der er al mulig grund til at gøre noget Kære læser. Tykke børn er ofte ulykkelige børn. Tykke unge er ofte ulykkelige unge, som er i risiko for at få en problemfyldt voksen tilværelse. Som forældre har vi hovedansvaret for at vores børn og unge trives. Vi har en pligt til at beskytte vores børn og give dem en god opdragelse som rummer både pli og dannelse, herunder sunde spisevaner og sunde fritidsinteresser i form af bl.a. sportsaktiviteter. Det lyder så let. Men det er det ikke. Der er rigtig mange benspænd for det sunde liv for børn og unge: let adgang til slik og cola, let adgang til at blive kørt i stedet for at cykle eller gå, en alt for travl hverdag med forældre som har fokus på meget andet end deres børns trivsel Den helt store synder er måske en børnekultur som lærer os, at hygge og slik hænger uløseligt sammen. Kan man forestille sig en børnefødselsdag uden kager og slik? Eller en skattejagt, hvor det ikke falder en stor slikpose af? Når børnene så bliver lidt ældre og sætter sig bag computeren lister både slik, chips og colaen sig med ind bag skærmen og grundlægger ødelæggende livsvaner med alt for meget fedt og sukker i kroppen kombineret med alt for mange stillesiddende timer. I dette nummer af s blad sætter vi fokus på overvægt hos børn og unge, og især på hvilke initiativer og tilbud der er til disse to grupper. Vi har været på Holbæk Sygehus, hvor der gøres et stort og solidt arbejde for børn med overvægt, vi har besøgt et Julemærkehjem og vi har et interview med lederen af børne-programmet BigKids, som i samarbejde med kommuner og frivillige gør et stort arbejde for overvægtige børn og deres forældre. Efterhånden kommer der også tilbud til unge med overvægt. Vi har bedt 3 kostskoler beskrive deres tilbud. Det drejer sig om Kongensgård Efterskole i Nørre Nissum, Skolen for Gastronomi, Musik og Design ved Vejle og StruerSkolen i Struer. Alle 3 skoler har gode og seriøse tilbud til unge i efterskolealderen, hvor den unge får mulighed for at bruge et helt skoleår eller mere på sit vægttabsprojekt. Se mere inde i bladet. Håber, at dette blad kan give både ny viden og ny inspiration til både forældre, undervisere og behandlere! God læselyst. Temablad - Forår Redaktionen: Formand Birgitte Hansen, Journalist Jette Nikolajsen, Redaktion Henvendelse om indlæg sendes til Redaktionen: eller til, Skrænten 4, 7600 Struer, Telefon Deadline Til nr : 1. august 2011 Sats og tryk: Stiftsbogtrykkeriet, tlf ISSN-nr.: Annoncer i bladet er ikke nødvendigvis et udtryk for s holdning. 2

3 TEMABLAD - FO RÅR Behandling af overvægtige børn er en succes Holbæk Sygehus sætter ny standard i behandlingen af svært overvægtige børn og unge, så som 10-årige, der vejer 110 kilo og 16-årige, der vejer 180 kilo. De får % af børnene til at tabe sig, hvilket er et godt resultat, også i international sammenhæng. Af Jette Nikolajsen De fleste børn får enormt meget ud af behandlingen. Nogen siger ligefrem I har reddet mit liv. De bliver glade, udadvendte, de får venner og de cykler rundt. Der sker en meget, meget stor psykosocial forbedring i disse børns liv, siger børnelæge ph.d. Jens Christian Holm, som leder Enheden for overvægtige børn på Holbæk Sygehus. Han forklarer videre, at børnene mærker, hvordan de selv kan gøre noget for at tabe sig. De ser, de har en chance for at komme ud af barndommens hårdhændede tid, hvor de ofte har været udsat for massiv mobning. Når børnene afslutter deres behandling, har de skabt sig et nyt liv. Forældrene er typisk meget berørte af at se den positive udvikling, deres barn gennemgår, og mange giver udtryk for, at de har fået et helt nyt barn. Men der er også en gruppe, som er svære at få til at tabe sig, og i denne gruppe gemmer der sig ofte børn, som oplever store psykosociale belastninger og svigt, siger Jens-Christian Holm. Omkring vægttabet forklarer han, at hvis et barn ikke tager på, men opretholder en bestemt vægt, så taber det sig meget alene på grund af sin vækst. Denne vægtstabilisering er målet for de fleste af børnene, men for de allerstørste af børnene er målet, at de også taber sig i kilo. Et tværfagligt team Det er et tværfagligt team bestående af læger, diætister, sygeplejersker, en børnepsykolog og en socialrådgiver, der varetager behandlingen. Børnene og deres forældre kommer til ambulant vejledning hver sjette til ottende uge. Behandlingen gælder både børn og unge. Børn klarer mange ændringer Helt centralt i forløbet er den individuelle behandlingsplan, som udarbejdes til hvert barn. Behandlingsplanen viser konkret, hvilke ting barnet skal ændre, og den er en af grundende til de gode resultater. Jens Christian Holm fortæller, at barnet ved det første møde bliver spurgt om alle aspekter omkring dets overvægt. Nogle af disse aspekter er slik, sodavand, morgenmad, portionsstørrelse, fysisk aktivitet, mobning, antal timer ved computer og TV, lommepenge og sengetider. Ud fra disse svar formuleres der 15 til 20 kost- og adfærds ændringer, som barnet med forældrenes hjælp skal gennemføre. Barnet og dets forældre kommer til ambulant vejledning hver sjette til ottende uge. Vi er meget empatiske og kærlige, men vi er også lidt strenge. Mange af vores børn får juice og Ice-tea og kakaomælk, drikker sodavand og ser fjernsyn 10 timer om dagen og alle mulige andre forfærdelige ting. Hvis man eksempelvis vælger at ændre på tre punkter, så har man ikke adresseret de sidste 13 punkter, som er med til at holde barnet fanget i svær overvægt. Og i så fald har man ifølge vores behandlerfilosofi svigtet barnet, fastslår Jens-Christian Holm. Resultater Siden behandlingstilbuddet startede i 2008 har 850 svært overvægtige børn og unge været i behandling. Disse børn kan ligesom overvægtige voksne få alvorlige følgesygdomme af deres overvægt, såsom forhøjet blodtryk, leverpåvirkning og disponering for diabetes 2, og hjerte-karsygdomme. Behandlingen reducerer børnenes risiko for disse sygdomme. Ved behandlingens start har 50 % af børnene allerede forhøjet blodtryk og op til 45 % har leverpåvirkning, og her sker en betydelig bedring af begge lidelser i takt med vægttabet % af børnene taber sig. Generelt får børnene en højere livskvalitet. Kilde: Jens-Christian Holm 3

4 T EMABLAD - FORÅ R 2011 Børn skal se resultater Jens-Christian Holm fortæller videre, at børn motiveres af hurtige resultater, og han mener, der er en udtalt misforståelse i Skandinavien om, at børn ikke tåler mere end to til tre ændringer ad gangen. I Enheden for overvægtige børn mener man, at denne langsomme metode er et svigt. Børnene er i udgangspunktet motiverede, og når de ser sammenhængen mellem deres handlinger og vægttabet, så haster de fremad. Fordi vi ser, de resultater vi gør, er jeg ret stålsat i den holdning, siger Jens- Christian Holm. Generelt er det ikke svært at få børnene og deres familier til at gennemføre de mange kostændringer i deres hverdag. Det sværeste er, understreger han, at få børnene til at bevæge sig væsentligt mere end de har været vant til, samt at få dem til at være mere udadvendte. Det skyldes, at børnene typisk har isoleret sig i lang tid. Når de har set tv eller spillet computerspil i mange timer hver dag, er det ikke kun fordi, de har haft lyst til det, men også fordi de har søgt at være alene i tryghed fra at blive mobbet, at blive slået, og fordi de ikke kunne holde ud at være i skolen, siger Jens-Christian Holm. Forståelse og konfrontation Det tværfaglige team møder børnene og deres forældre med omsorg og forståelse. Til gengæld siger teamet også tingene direkte til dem. Måske siger en mor, at det er hendes menneskeret at have en cola til sig selv til at stå i køleskabet. Det giver teamet hende ret i, men de forklarer, at hendes barn ikke kan tabe sig, hvis der står en cola i køleskabet. Så siger de på en forstående måde, at hun svigter sit barn, hvis hun fastholder sit synspunkt. Princippet er, at alt skal gøres, for at det barn skal tabe sig. Et andet eksempel er søvnen. Hvis beskeden fra teamet er, at et barn skal lægge sig til at sove kl.21.00, men bliver ved med at se fjernsyn på sit værelse, så får familien at vide, at de skal tage fjernsynet helt væk fra værelset. Jens-Christian Holm fortæller: Det som er vigtigt at forstå, er at barnet dybest nede som oftest er meget indstillet på at gøre, hvad der kræves, for at kunne komme ned i vægt, idet overvægten er så belastende på mange måder. Det er netop ydmygheden overfor dette ønske, som gør, at vi sætter alt ind på at støtte barnet i dets mål. Svær overvægt er en kronisk lidelse På Holbæk Sygehus definerer man svær overvægt som en kronisk lidelse. Det vil sige at børnene har en lidelse på lige fod med astma og andre kroniske lidelser. Børnene kan blive i behandlingen i flere år, og indtil de er 22 år, hvis der er behov for det. Fakta Konsekvenser af svær overvægt hos børn Overvægt medfører en række psykosociale komplikationer, som for eksempel isolering, manglende social tilpasning og stigmatisering. Barnet får ofte en opfattelse af, at det selv er skyld i sin overvægt, hvis det stigmatiseres. Svært overvægtige børn og unge angives at have samme livskvalitet som kræftsyge børn. Kilde: Sundhedsstyrelsen Vægttabet Ud over at blive vejet får alle børnene foretaget en MR-scanning, hvor forholdet mellem muskler og fedt beregnes. Det kan, som i dette eksempel være vigtigt at registrere. En dreng på 16 år vejer 98 kilo ved behandlingens start, og efter et langt forløb vejer han 102 kilo. Her viser MR-scanningen, at han har tabt 10 kilo fedt, og på grund af fysisk træning og vækst har han øget sin muskelmasse med 14 kilo. Det er udtryk for et stort vægttab. Dokumentation af behandling Enheden for overvægtige børn råder over en database med talrige oplysninger om det enkelte barn. Denne database er udgangspunktet for dokumentation af indsatsen, samt fremtidig forskning på området. Lav dropout Ingen børn bliver udelukket fra behandlingen, hvilket betyder, at der blandt de 850 børn også er nogle med fysiske handicaps, Down-Syndrom, ADHD og andre psykiatriske diagnoser. Dropout effekten, eller hvor mange børn der går ud af behandlingen, er på 8 %, hvilket er markant lavere end de 50 % ved tilsvarende behandling andre steder i verden. Den lave dropout effekt tager man som et udtryk for, at langt de fleste af de 850 børn og 1700 forældre har haft en oplevelse af succes. Kilde: Jens-Christian Holm For få behandlingspladser Både i faglige og i politiske kredse har man bemærket, at Holbæk Sygehus sætter en ny standard for behandlingen af svært overvægtige børn. Behandlingsmodellen blev sidste år overført til Hillerød Sygehus og Jens-Christian Holm er overbevist om, at modellen breder sig yderligere, og i hans optik vil det være passende med et center i hver region. Han fortæller, at der i Danmark i dag lever svært overvægtige børn og ud over Julemærkehjemmene og Holbæk Sygehus, er der stort set ingen, der magter at løfte problemet i dets fulde omfang. Jens-Christian Holm mener, regeringen bør vedtage en national behandlingsgaranti til overvægtige børn. Han fortæller, at en sådan behandlingsgaranti har været drøftet i Sundhedsudvalget flere gange. Det er en kæmpe gruppe af børn og unge i det her samfund, som har en elendig livskvalitet. Det handler om, at de skal have det godt, og det har de ikke i dag. Det er det, der er sagen, siger Jens-Christian Holm. På billedet ses Børnelæge Jens-Christian Holm, sygepelejerske Trine Gylstorff, børnepsykolog Helle Grønbæk og sekretær Dorte Jensen. FOTO ANJA FREUND 4

5 TEMABLAD - FORÅ R 2011 Amanda sætter alt i værk Amanda Mærsk Hansen på 17 år vejede 92 kilo, da hun for en måned siden startede i behandling for overvægt på Holbæk Sygehus. Hun har været overvægtig det meste af sit liv, men nu skifter hun kurs og integrerer masser af nye vaner i sit liv. En af de nye vaner er zumba. Af Jette Nikolajsen På zumba-holdet brager de sydamerikanske toner ud i salen, hvor Amanda sammen med de andre kvinder lægger kræfterne i. Hun bøjer sin runde krop forover. Det lange mørke hår falder ud over hendes ryg. Fødderne når taktfast gulvet og armene svinger fra side til side. Amandas kinder blusser. Amanda har aldrig prøvet at gå på et hold før, derfor er hun lidt spændt på det hver gang, men det giver hende en god fornemmelse, og hun er stolt af sig selv bagefter. Der er sket meget nyt i Amanda liv i den seneste tid. Dels er hun kommet i behandling for sin overvægt, og dels er hun lige flyttet ind hos sin nye plejefamilie i Holbæk, hvor hendes plejemor Annette støtter hende fuldt ud i behandlingen. Ked af det inderst inde Amanda har altid været meget glad for store mængder søde sager, og i perioder har hun også brugt maden som trøst. Da hun var 12 år kom hun i familiepleje for første gang, hvilket skyldtes problemer i hendes familie. Hverken hjemme hos hendes forældre eller i familieplejen, blev der sagt stop overfor, at hun spiste så meget. Jeg er aldrig blevet mobbet med at jeg var tyk, men jeg var alligevel ked af det inderst inde, fordi jeg ikke kunne gå i det samme smarte tøj som de andre piger. Jeg er stadig ked af det, fordi de andre piger er så tynde siger Amanda. Amanda prøvede tit selv, at passe på med hvad hun spiste. På dette punkt følte hun sig alene. Maden var god nok, siger Amanda, men ikke rigtig sund. Motion var der ikke meget af, men det er slut nu, for Amanda er bevidst om, at hun nu har den største chance nogensinde for at tabe sig. Derfor sætter hun alt i værk. Jeg skal vise ham Børnelæge Jens-Christian Holm på Holbæk Sygehus lader forstå, at motion hver eneste dag er et must. Der skal brændes mange kalorier af, så Amanda går en tur på seks kilometer hver aften. Hendes mål er at tabe tyve kilo på et år, og hun har allerede tabt 4 ½ kilo på en måned. Lægen sagde, du skal gøre sådan og sådan og sådan. Han sagde det på en sød måde, men han fik mig til at tænke, at jeg skal vise ham. At jeg bare kan det her. Om et år, så skal han bare se at jeg har tabt mig, siger Amanda. Bedre humør Amanda har tidligere fået vejledning i sund kost, men vejledningen hos børnelæge Jens-Christian Holm er anderledes. Før fik hun at vide, at det ikke var så godt, hvis hun spiste bestemte fødevarer, men børnelæge Jens-Christian Holm siger: Du gør det ikke! Amanda skulle droppe sodavand og sukker, og det var ekstremt hårdt i de første uger, til gengæld begyndte hun at spise grønsager, hvilket hun aldrig har prøvet før. Nu øver hun sig i at spise fire forskellige slags. Jeg kan mærke rigtigt meget på mit humør, at jeg ikke drikker sodavand mere. I de første uger var jeg sur og tvær, men nu går det rigtigt godt. Det motiverer mig helt vildt, at det går så hurtigt nedad med vægten. siger Amanda. God til at sige nej På skolen lukker Amanda døren til klasseværelset efter sig. Hun står alene ude på gangen. Der er stille. Hun kan høre de andre elever snakke og grine. De spiser kage. Amanda begynder stille og roligt at spise sit æble. Da hun er færdig, går hun igen ind i klassen, og læreren genoptager undervisningen. Jeg er blevet god til at sige nej men nogen gange er det svært, så tænker jeg på det tøj, jeg gerne vil have, siger Amanda. Amanda skal tale med diætisten en gang om måneden. Her får hun vejledning i de overordnede kostprincipper, som bygger på de 8 kostråd. Med mellemrum taler hun med sygeplejersken om motivation, og livskvalitet. Samtaler hos psykolog er på tale, men det skal ikke være lige nu. Lægen skal hun se hvert halve år. Vil gerne bevise noget Lige nu og her er Amanda glad fordi hun er kommet til en familie, hvor sundheden er i højsædet, og hvor hun har fået en plejemor, der anerkender hendes bestræbelser. Nu har jeg fået den chance, jeg ønskede mig så længe. Nu vil jeg gerne bevise, jeg kan noget, siger Amanda. 5

6 T EMABLAD - FO RÅR Nyt Adipositascenter Adiposiatas Center Limfjorden ApS Nationalt center for fedmebehandling Af Birgitte Hansen Et nyt center for fedmebehandling blev etableret den 22. december Det skal rumme en helhedsorienteret psykoterapeutisk fedmebehandling. På centret arbejder psykolog Martin Helfer, fysioterapeut og sundhedscoach Lene Langer Nees, klinisk diætist Anika Karlsen Thor og kok Preben Frost. Behandlingen ledes af cand. psych Martin Helfer, som allerede har slået sit navn fast som en af de psykologer, som ved allermest om fedmebehandling. Han underviser for NUMO på Vægtstoprådgiver uddannelsen og for på Uddannelse af frivillige vægtstopformidlere. Til daglig underviser Martin Helfer på Livsstilslinjen, som er et kursustilbud til overvægtige. Martin Helfer har sammen med psykologer på alkoholbehandlingscentret Ringgaarden i Middelfart udviklet behandlingsmetoder til overspisere, altså mennesker med tvangsadfærd overfor mad, en så stærk trang til mad (f.eks. slik, chokolade, cola, grillmad, fastfood) at det tager magten fra personen. Alle svært overvægtige kender dette fænomen og mange føler det som en spændetrøje, han/ hun ønsker at komme ud af. På Adipositas Center Limfjorden ApS tilbydes på nuværende tidspunkt følgende behandling til overspisere. Man kan vælge mellem to modeller: 1. Lille pakke : som er ambulant behandling bestående af 10 terapeutiske samtaler af 1 times varighed, specielt tilrettelagt så det retter sig mod overspisningen kombineret med øvelser derhjemme efter psykologens anvisninger. Behandlingspakken strækker sig typisk over nogle måneder. 2. Stor pakke, hvor man kombinerer ovennævnte psykologbehandling med et 6 ugers livsstilskursus, hvor man bor på skolen og modtager undervisning i kost, motion, motivation og almene temaer. Læs mere på Adipositascentret arbejder også på at tilbyde fedmeopererede psykologbehandling til håndtering af den nye livssituation efter operation. Flere oplysninger hos Martin Helfer på tlf Fakta Behandlingen Madmisbrugsbehandlingen sætter ind i forhold til afhængigheden, men den inddrager også kost og motionsaspektet. Behandlingsformen er træning, undervisning og psykoterapeutisk behandling. Det er en helhedsorienteret behandling - i modsætning til de allerfleste gængse tilbud, der fokuserer på kun én af de nødvendige komponenter. Afhængighed Afhængighed er en tilstand, der udvikler sig over tid, når mad og drikke mere og mere bliver den centrale form for belønning eller mening for det enkelte menneske. Det betyder, at den subjektive oplevelse af appetit øges, bliver til trang der efterhånden kan få mere og mere tvingende karakter, og kan ende som oplevelsen af kontroltab. Kilde:www.adipositascenter.dk 6

7 TEMABLAD - FORÅ R 2011 har fået nyt logo og ny hjemmeside Se: Af Birgitte Hansen Nyt logo Med det nye logo håber vi at kunne udsende en stærk grafisk signatur fra Adiposiatasforeningen, som fortæller hvad foreningen arbejder med. Vi håber på at blive endnu mere kendt i den brede offentlighed og med det nye logo især genkendt. Ny hjemmeside Efter en meget lang periode med stilstand på hjemmeside-fronten kan vi nu præsentere en ny flot og funktionel hjemmeside. Den gik i luften den 1. april efter en kanon indsats af vores dygtige webdesigner Helene Ingerslev fra Dogweb. Det skal retfærdigvis siges, at hjemmesiden er under stadig udbygning og at vi har en ambition om med tiden at få et effektivt informations- og kommunikations værktøj til betjening af vores medlemmer og andre interesserede. Hjemmesiden er allerede i brug af en gruppe frivillige som i øjeblikket uddanner sig til Vægtstopformidlere. De har et rum på intranettet, hvor de kan kommunikere og debattere løst og fast i forbindelse med deres uddannelse. Foreløbig ser det ud til at fungere optimalt. Vi håber at rigtig mange andre også vil bruge hjemmesiden og at de finder nyttige informationer hvad enten det er en overvægtig eller behandler, der har brug for information om behandling eller det er pressen der har brug for en hurtig kontakt til en udtalelse om et aktuelt emne, eller det er studerende, der har brug for baggrundsviden i forbindelse med opgaveskrivning om overvægts-problematikker eller det er overvægtige o.s.v. Vi får hver eneste uge henvendelser fra folk som har brug for information om vores område og det er med deres forespørgsler i baghovedet, vi har udformet hjemmesiden. Hvis du som bruger af hjemmesiden ser, at der er mangler, hører vi gerne om det. Send en mail til: 7

8 T EMABLAD - FORÅR 2011 Tre skoler med tilbud til overvægtige unge 10. klasse Let på den fede måde! Af Mogens Sønderup, forstander Ud over en almindelig 10. klasse, hvor man vælger et af linjefagene Gastronomi, Musik, Mode & Design eller Teater, får man mulighed for at gøre noget afgørende ved sin overvægt. Flere og flere unge mistrives både fysisk og psykisk som følge af overvægt og oplever i kølvandet mobning og nedsat livskvalitet. Måske har man tidligere prøvet at tabe sig, men uden vedvarende held? Hvis ens vægttab skal holde, er det ikke nok at spise anderledes. Det kræver, at man involverer hele sin person - ser på selvværd, selvtillid, livsstil, motionsformer, livsmål mv. Kort sagt arbejder det ind i den almindelige hverdag, hvor der trods de langsigtede mål stadig skal være plads til et enkelt besøg på MC Donald. Ikke sjældent er overvægt udtryk for problemer andre steder i livet, og man er derfor nød til at forholde dig hertil, hvis man skal kunne fastholde et vægttab. Omvendt kan overvægt også medfører en række problemer, der forringer ens selvværd, muligheden for sociale relationer, muligheden for at finde den rette kæreste osv., så det handler også om at bryde en ond cirkel. På kurset Let på den fede måde møder man andre unge i samme situation, hvilket er en styrke, støtte og inspiration på ens vej mod målet. Vi arbejder med at kortlægge vaner og behov, og det er vigtigt, at man undervejs træffer nogle realistiske valg. Vi vender de unges drømme og problemer, og klæder dem selvfølgelig også på, når der skal vælges motionsform. Ikke alle er til boldspil eller løb i skoven. Motion får man også, når man danser, dyrker Zumba, spilles Wii eller går til ridning. Som husholdningsskole er vi mestre i at lave fedtfattig og velsmagende mad, også når det drejer sig om mellemmåltider. I det daglige vil man blive tilbudt et bredt sortiment af velsmagende frugt, ligesom eleverne ved optagelse på skolen automatisk får gratis medlemskab af det lokale fitness center. Men sidst og ikke mindst, alle får den 10. klasse, der skal bringe dem videre i uddannelse. Tiende+Plus på StruerSkolen Et Tiende skoleår hvor der arbejdes med kost, sundhed og glæden ved at bevæge sig. Der undervises i vægttab og der arbejdes individuelt og i gruppe med coaching, der skal gøre eleven bedre til at sætte sig mål og nå dem. Målet er, at eleven bliver rustet til at tage ansvar for sit eget liv, både i forhold til sundhed og i bred forstand. Af Rasmus Hansen, tovholder på 10. linie Man fødes desværre ikke med en brugsanvisning, så man kan tage vare på sin egen sundhed. På Tiende+Plus formidles den viden, man bør have for at kunne forstå de sundheds-valg, man bliver stillet i. Fra starten sætter skolen og eleverne i fællesskab turbo både på en flyvende faglig start og på elevens tilknytning, trivsel og fællesskab med kammeraterne. Tryghed kan være afgørende for om eleverne opnår deres mål. Fysisk aktivitet og sund mad er centralt på Tiende+Plus. Målet er, at eleverne efter Tiende +Plus ved, hvordan de kan passe på deres krop og holde den aktiv på en sjov måde. De skal kende kroppens muligheder og begrænsninger, og skal kunne tage vare på den. Det er vigtigt at eleverne kan tage ansvar for at lave sund mad, så undervisning i madlavning er et vigtigt fag. De, der ikke kan lave mad, må ofte ty til fast-food, der sjældent hjælper til at fremme fysisk og psykisk velvære eller til at holde vægten. Psykologi bliver ligeledes en del af Tiende+Plus og der vil hver uge være 8

9 Skolen for Gastronomi, Musik & Design i Vejle og Struerskolen i Struer giver 10. klasses elever mulighed for et skoleår med fokus på sund livsstil og mulighed for vægttab. Det samme gælder Kongensgaard Efterskole i Nr. Nissum, blot med den forskel at deres tilbud gælder både 8., 9. og 10. klasses elever. Kongensgaard Efterskole gør livet lidt lettere Af Carsten Jensen, forstander Filosofien på Kongensgaard Efterskole er i bund og grund ganske ligetil. Det handler, for at bruge skolens eget ordspil, om at gøre livet lidt lettere. Målgruppen er unge på klassetrin, der trænger til at skærpe deres fokus på sund kost og fysisk aktivitet evt. med henblik på vægttab. Når succesen på stedet er til at tage og føle på, skyldes det ikke mindst tilgangen til de unges forsøg på at ændre livsstil. Skal man anspore unge til at genvinde kontrollen over eget liv, handler det først og fremmest om at styrke positive værdier som fællesskab og livsglæde. Værdigrundlaget på skolen er det kristne livssyn med rod i den danske folkekirke. Det handler om at tage på. Selvom vægten naturligvis er et centralt fokus på Kongensgaard Efterskole, handler det på sin vis mere om at tage på i selvværd end om at tabe sig. Fokus på sund kost og motion duer ikke alene, hvis der skal ændres livsstil. Men finder eleverne først glæden ved at motionere og spise sundt, er udsigterne til at fortsætte den sunde levevis også efter opholdet rigtig gode. Det handler om at give eleverne fornemmelsen af, at det nytter noget at ændre livsstil uden på noget tidspunkt at udstille vægtproblemet som en personlig brist eller svaghed. Almindelige efterskoledyder Kongensgaard har plads til 90 unge ad gangen. Og netop følelsen af at høre til og oplevelsen af frisind i et levende En almen efterskole: fællesskab er afgørende for succesen. Ud over motion, sund kost og livsstil er opholdet også præget af klassiske efterskoleaktiviteter som teater, udflugter, friluftsliv, værkstedssaktiviteter,sang og musik. At konceptet fungerer, er indeværende hold et glimrende udtryk for. På det første halve år har de 85 unge tilsammen tabt over 800 kilo. - med og 10. klasse, - med mulighed for folkeskolens afgangsprøver. - med fokus på kost og motion og vægttab. - med fokus på selvværd og motivation Kongensgaard Efterskole - gør livet lidt lettere. Nygårdvej 2, 7620 Lemvig Kontakt os via: gruppesamtaler, hvor der er fokus på elevernes mål, udvikling og trivsel. Målet er, at eleverne bliver mere bevidste på de udfordringer, de står overfor, og de mål, de gerne vil nå. Mennesker udvikler sig gennem relationer og for unge spiller kammeratskabsgruppen en særdeles stor rolle. Lærerne på Tiende+Plus vil følge gruppens dannelse og udvikling, og forsøge at hjælpe dem med at skabe godt kammeratskab og udvikle gode normer og værdier. Ud over gruppesamtalerne er der mulighed for individuel coaching i forhold til såvel sociale som faglige mål. Her arbejder vi ikke med forbud og restriktioner, men med udvikling af kompetencer og ansvarlighed. StruerSkolens Tiende+Plus er for dig der har brug for motion, god og sund mad med mulighed for vægttab Du får undervisning i dansk, matematik og engelsk. Du kan aflægge FS10 prøve i dansk, matematik og engelsk. Jeg har tabt mange overflødige kilo og jeg har aldrig haft så mange venner, som jeg har fået på StruerSkolen. Jeg kan dyrke en masse sport - og jeg er vild med boldspil!. Samtidig har jeg lært at lave sund og god mad, som er fedtfattig, men som stadigvæk smager rigtig godt. Jeg er vild med at være på StruerSkolen. Faktisk er jeg glad hver eneste dag! Rasmus, 17 år Vesterled Struer. Telefon:

10 T EMABLAD - FORÅ R 2011 Fødselsdagsinterview med Nina Frahm Den nyligt afgåede formand for Nina Frahm fyldte 60 år i marts. Hun har stået i spidsen for foreningen i otte år. Af Jette Nikolajsen Som formand repræsenterede Nina Frahm 1,4 millioner overvægtige mennesker. For at varetage deres interesser bedst, har hun kæmpet hårdt og vedvarende for en statslig anerkendelse af foreningen, fortæller hun. Resultater Anerkendelsen kom i 2003, hvor foreningen deltog i udarbejdelsen af Sundhedsstyrelsens Nationale Handlingsplanplan for overvægt. Det var en stor sejr, fordi det var en vigtig handleplan, som stadig bliver brugt i Sundhedsstyrelsen og kommunerne i dag. Og siden da skulle vi høres, siger Nina Frahm. Igennem årene har foreningen været partnere i mange andre sammenhænge i Sundhedsstyrelsen, i Fødevarestyrelsen og i Regeringens Sundhedsudvalg. Hun fortæller videre, at foreningen også har opnået indflydelse i samarbejde med utallige faggrupper, patientforeninger og organisationer, som arbejder med overvægtsproblematikken. På dette punkt har vi været direkte opsøgende. Vi har også bidraget til meget udviklingsarbejde som for eksempel Nationalt Center mod Overvægt og metoden Den Motiverende Samtale. Den røde tråd i arbejdet har hele tiden været at inddrage den overvægtige som den vigtige part i de forskellige sammenhænge, siger Nina Frahm. Medlemstallet Ernæringsekspert Anne Larsen og overlæge Søren Toubo startede foreningen for 12 år siden. Håbet var, at det store antal af overvægtige danskere ville afspejle sig i antallet af medlemmer, men sådan er det ikke gået. Overvægtige mødes stadig med fordomme om, at de bare kan tage sig sammen. Derfor er det svært for mange at være synlige og gøre en forskel for sig selv og andre overvægtige i foreningen, forklarer Nina Frahm. Nået langt Vi er kommet langt med anerkendelse, så nu mangler vi den store udfordring det er, at komme på Finansloven. På lang sigt er det mit ønske, at der oprettes et landsdækkende Adipositascenter, som blandt andet skal rumme metodeudvikling og erfaringsopsamling, siger Nina Frahm. Da hun kender til overvægt på egen krop, har hun ofte brugt sig selv som eksempel i arbejdet, og det har været en force både i det udadvendte arbejde og i bestyrelsen, fortæller hun. Jeg har nu valgt at gå ud af foreningen på grund af sygdom, men det har været otte spændende år, som har optaget mig meget, slutter hun. Inspirerende hjemmeside En lettere barndom er en hjemmeside som giver faktuel viden om overvægt hos børn og masser af råd og ideer til, hvordan man giver børn sunde vaner for livet. Hjemmesiden henvender sig til forældre, daginstitutioner og kommuner. Sundhedsstyrelsen står bag hjemmesiden. 10

11 TEM ABLA D - FOR ÅR 2011 BigKids er sjove aktiviteter Glem alt om vægt, målebånd og motionsskema. I BigKids fokuserer man slet ikke på børnenes overvægt, men på deres ressourcer. Børnene laver deres egne kogebøger, de laver plakater, og de danser Hiphop. De er alle i samme båd, så ingen bliver holdt udenfor eller mobbet. Af Jette Nikolajsen Mange overvægtige børn føler sig forkerte, og små bemærkninger kan ramme hårdt, så derfor er det vores mål, at børnene får et større selvværd. Vi vil også gerne have, at de oplever, at sund mad og bevægelse kan være positivt og sjovt, siger Naima Kirkefeldt, som er projektansvarlig. De tre værksteder Det første værksted er Selvværdsværkstedet, som ledes af en pædagog. Her taler børnene fortroligt om, hvordan de tackler deres hverdag, og de træner færdigheder omkring for eksempel mobning. De laver et såkaldt Dream-board, hvor de ud fra avisklip taler om deres drømme, ligesom de lærer anerkendende sprogbrug. Det andet værksted, Kostværkstedet, ledes af en kok eller en diætist, som lærer børnene at lave farverige mellemmåltider og spise mad, de ikke kender. Det tredje værksted er Bevægelsesværkstedet, hvor børnene under vejledning af en idrætslærer, bestemmer programmet. Her handler det om at få legen og glæden ind i selve bevægelsen, og derfor er det ikke længden af aktiviteten, der er afgørende. Et kvarter med hulahopring eller forhindringsbaner er vigtigere end fodbold i en halv time, hvis det er det, der giver glæde, forklarer Naima Kirkefeldt. Forældrene Forældrene deltager i to af værkstederne; Kost- og Bevægelsesværkstederne, men de arbejder selv i det tredje værksted, hvor det handler om, hvordan de bedst støtter deres barn. At være gode rollemodeller, at skabe rammer, der gør det let for barnet at leve sundt. Alle slutter af med et fælles aftenmåltid. Resultat Det bedste ved BigKids er, at det er et sted, hvor børnene kan føle sig hjemme. Et sted hvor de kan blomstre, siger Naima Kirkefeldt. Undervejs i forløbet, som var mellem seks til ti måneder, sker der en stor forandring med børnene. De åbner sig op, de bliver gladere, ligesom de får mod på venskaber og på motion, slutter Naima Kirkefeldt. Kontaktoplysninger Kommuner, idrætsforeninger eller andre der ønsker at starte et forløb, kan få inspiration og kursus i modellen, ligesom de kan få støtte undervejs og hjælp til at søge frivillige ledere, hvis der er behov for det. Et forløb kan sammensættes på flere måder, idet modellen er fleksibel. Kontakt Naima Kirkefeldt tlf Se hjemmesiden BigKids er for overvægtige børn og deres familier. Børnene møder op en gang om ugen, hvor de arbejder i tre kreative værksteder, som handler om selvværd, kost og bevægelse. En eller to gange om måneden deltager forældrene. Børnene er mellem otte og 16 år. 11

12 NYHED T EMABLAD - FORÅ R 2011 Julemærkehjem styrker opfølgning Forældre til overvægtige børn ønsker mere opfølgning, når deres barns ophold på julemærkehjem er slut. Derfor sætter julemærkehjemmene nu flere ressourcer af til samarbejdet med kommunerne, som står for opfølgningen. Af Jette Nikolajsen Danske julemærkehjem har sat nye mål. Alle børn og deres forældre skal samarbejde med en kommunal kontaktperson efter endt ophold hos os. Kontaktpersonen er som regel sundhedsplejersken på barnets skole, siger Marie Høgsbro, som er forstander på Hobro Julemærkehjem. Som noget helt nyt har vi fra februar i år ansat en pædagog i otte timer om ugen udelukkende til at styrke opfølgningen i kommunerne. Vi har taget dette skridt, fordi forældrene for ofte oplever, at der ikke bliver fulgt op på deres børn, når de kommer hjem, siger hun. Med dette nye tiltag forventer man, at samarbejdet imellem forældre og kommuner udvikles på en god måde. Sådan at både børn og forældre føler, de får tilstrækkelig støtte til at fastholde barnets nye livsstil. De nye opgaver Hobro Julemærkehjems nye pædagog skal skrive en pædagogisk udtalelse til den aktuelle sundhedsplejerske, hver gang et barn kommer hjem. Sådan at sundhedsplejersken har et godt kendskab til barnet, første gang hun ser det, forklarer Marie Høgsbro. Herudover skal den nye pædagog som noget af det første invitere kommunernes nøglepersoner til temamøder. Hun skal være deres ressourceperson og fremover arbejde tæt sammen med dem og børnenes forældre. Samarbejdet En af de sundhedsplejersker, der i forvejen har kontakt til Julemærkehjemmet Hobro, er Lisbeth Andersen i Ikast-Brande Kommune. Hun er enig i, at ordningen kan forbedres, så derfor synes hun, det er positivt, at Julemærkehjemmet lægger op til et tættere samarbejde. Marie Høgsbro Julemærkebørn har brug for en kontaktperson Børnene på julemærkehjem er imellem 7 og 14 år - og de taber sig i gennemsnit 9 kg. på de 10 uger, som et ophold varer. Når barnet kommer hjem, har det brug for en kontaktperson, der kan hjælpe med at fastholde alle de nye vaner. Vi ved alle, hvor svært det kan være at ændre vaner. Det er let at tabe sig, men at holde vægttabet, det er meget svært. siger forstander Marie Høgsbro fra Julemærkehjemmet Hobro, som hver dag færdes sammen med børnene. Fakta Samlet strategi De øvrige tre Julemærkehjem styrker tilsvarende deres opfølgning. Det er Julemærkehjemmet Kildemose ved Ølsted, Julemærkehjemmet Fjordmark ved Kollund og Julemærkehjemmet Skælskør. Tilsammen giver de fire Julemærkehjem hvert år et pusterum til 700 børn. Kilde: Marie Høgsbro Selv om børnene klarer både kosten og motionen fint, er det naturligvis en udfordring for dem at holde fast i forandringerne, når de kommer hjem, ikke mindst fordi de som børn er afhængige af familien og omgivelsernes støtte. På det sociale plan bliver børnene også gladere og får mere selvtillid, og også her har de brug for lidt støtte til at komme godt tilbage i deres gamle klasse igen, forklarer Marie Høgsbro. Sundhedsplejersken Her spiller sundhedsplejersken på barnets skole en rolle som kontaktperson, da hun i forvejen har fokus på barnets sundhed og trivsel. Målet er, at hun hurtigt skal følge op på, hvordan det går med kosten og den planlagte motion, samt hvordan det går i skolen og derhjemme. Forældrene skal også inddrages. Det er også vigtigt, at sundhedsplejersken griber ind, hvis noget ikke fungerer, eller hvis der er tilbagefald. Forældrene er rollemodeller På Julemærkehjemmet er man meget opmærksom på forældrenes rolle, når barnet skal vedligeholde de nye vaner. Forældrene deltager derfor i række faste samtaler, samt en temadag undervejs i forløbet. Vi forklarer betydningen af, at forældre er solidariske med deres børn, både når de motionerer, og når de spiser. Børnene gør det, som forældrene gør, forklarer Marie Høgsbro. Alle forældre vil deres børn det bedste, og de er naturligvis de afgørende personer, når det gælder barnets nye livsstil derhjemme, konkluderer hun. Fakta Sundhedsplejersken følger op Hjemkommune får besked, når et barn starter på Julemærkehjemmet Kommunen vælger en sundhedsplejerske som kontaktperson Når opholdet er slut, sender Julemærkehjemmet en pædagogisk udtalelse til sundheds plejersken Sundhedsplejerske indkalder barn og forældre til statusmøde Det videre forløb foregår sammen med sundhedsplejersken 12

13 TEMABLAD - FORÅR 2011 Krista skal ikke hjem til det samme Krista Lange på otte år er ved at slutte sit ophold på Julemærkehjemmet Hobro, hvor hun har tabt 9 kg. på 9 uger. KORT NYT Halvdelen vejer for meget Over halvdelen af den samlede voksne befolkning i Europa er overvægtige (BMI 25-30) eller svært overvægtige (BMI>30). Forekomsten af svær overvægt er steget betydeligt i de fleste lande og er i mange lande fordoblet over de sidste 20 år. Gennemsnitligt er 15,5 % af den voksne befolkning i Europa svært overvægtige. I Danmark er tallet 11,4 %. Kilde: OECD (2010), Health at a Glance: Europe 2010, OECD Publishing. dx.doi.org/ /health_glance en Bachelorprojekt viser, at motion mætter Egentlig skulle man tro, at en ordentlig løbetur øger appetitten. Men det omvendte er faktisk tilfældet. Det har medicinstuderende Caroline Weinsjö netop vist i sin bacheloropgave på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Moderne forskning peger på, at hvis mavetarmen ikke udskiller den korrekte mængde af hormonet GLP-1, kan resultatet blive fedme. GLP-1 stimulerer bugspytkirtlen til at producere insulin, så kroppens muskler optager sukker fra blodbanen. Samtidig giver det hjernens hypothalamus et signal om mæthed. Hvis kroppen ikke udskiller nok GLP-1, kan det derfor resultere i indtagelse af for meget mad, og i sidste ende overvægt og fedme. De undersøgelser Caroline Weinsjö så på viste, at træning øger mængden af GLP-1 i blodet både hos folk med normalvægt og overvægt/fedme. Da GLP-1 er et mæthedshormon, kan motion altså være med til at forlænge mæthedsfølelsen. Samtidig øges kroppens insulinfølsomhed, dvs. at der ikke skal så meget insulin til, før musklerne optager sukker fra blodet. www-nyheder.ku.dk Det er simpelthen så flot, siger Kristas mor Lotte Lange fra Nørre Snede. Hun fortæller, at hele familien har lagt deres livsstil om, og de startede for alvor ni måneder inden Krista skulle af sted. Både min mand og jeg er overvægtige, men nu har vi fået motion og sund kost til at være en del af vores hverdag. Jeg har tabt 12 kilo siden Krista kom af sted i januar, fortæller hun. Jeg kunne ikke bære i mit hjerte, hvis hun bare kom hjem til det samme igen, siger Lotte Lange. På Julemærkehjemmet har de ikke sagt specielle ting, vi skal ændre herhjemme, men det er nok fordi vi selv har fortalt dem om vores nye livsstil, samt at Krista ikke har taget på i weekenderne, siger hun. Jeg synes, det lyder rigtigt, rigtigt fint med en kontaktperson, når Krista kommer hjem. siger Lotte Lange. Sundhedsstyrelsens Kampagne Get moving er målrettet unge mellem 11 og 15 år, og den sætter fokus på, at børn og unge skal være fysisk aktive mindst 60 minutter om dagen. Udgangspunktet i kampagnen er, at det skal være sjovt at være fysisk aktiv. Se mere på 13

14 T EMABLAD - FORÅR 2011 Blev stiftet i 1999 med det mål, at inddrage den overvægtige, som den vigtige part i debatten omkring de indsatsinitiativer, der iværksættes omkring bekæmpelsen og forebyggelsen af den alarmerende stigning af overvægtige i Dan mark. Hvem er vi? er en frivillig interesseorganisation/patientforening, der repræsentere 1,3 millioner (40%) overvægtige mennesker i Danmark, hvoraf de (13%) er svært overvægtige. De af de svært overvægtige har direkte fysiske helbredskomplikationer. består af en gruppe mennesker der frivilligt stiller sin tid til rådighed for foreningens formål og bestyrelsen rummer mange fagområder og interesser. Vi er alle involveret i overvægtsproblematikken gennem vore pårørende, arbejde og eller eget overvægtsproblem. Eksterne samarbejdspartnere s eksterne samarbejdspartnere spænder vidt, da overvægtsproblematikken er infiltreret i mange faggrupper, patientforeninger og organisationer. Foreningens formål søger ved at inddrage det hele menneske fysisk, psykisk og socialt at: hjælpe overvægtige og andre med forebyggelse initiativer på vej til et sundere og bedre liv. tale de overvægtiges sag over for det private, fællesskaberne og offentlige regi. bryde de overvægtiges isolation og nedbryde tabuer og fordomme. fjerne diskrimination og mobning i skolerne og på arbejdspladser. arbejde for at forbedre livsvilkårene for overvægtige i Danmark. arbejde for at fremme forskning i og oplysning om overvægt. formidle viden om overvægtsproblematikken for politikere, fagfolk og enkelte personer. deltage i den offentlige debat og søge indflydelse i stat, amt og kommune. samarbejde med andre instanser og foreninger der arbejder for og om overvægtige. støtte initiativer for og om overvægtige lokalt som på landsplan. arbejde for at skabe behandlingssteder og rådgivningscentre for og om overvægtige. hjælpe med oprettelsen af lokalforeninger og derved give mulighed for at møde ligesindet og hente inspiration og støtte til sunder livsstilsvaner. Samt at udbrede kendskabet til foreningens formål og ved at deltage i den offentlig debat, påvirke lokalsamfundet både i det private (familien), i fællesskaberne (Skoler, institutioner og idrætsforeninger) og det offentlige (Kommunen og regioner). Det laver vi i samarbejder omkring mange forskellige opgaver inden for forskning og undersøgelser. Foreningen bliver ligeledes inviteret til at deltage i mange forskellige offentlige og private aktiviteter hvor man finder som en væsentlig samarbejdspartnere. Mange skoleelever, universitets- og seminar studerende samt PHD studerende benytter sig afvor ekspertise og vejledninger i deres opgave og projektarbejde. Projekt BigKids Projekt BigKids Livsstilsændringer for overvægtige børn og deres familier. Big- Kids er en del af s indsatsområder og der bliver søgt midler hos forskellige puljer, fonde og private virksomheder, sådan at projektet kan blive et mere permanent tilbud for børn, om børn og af børn. Formidlings- og informationsvirksomhed kan tilbyde mange forskellige formidlingsaktiviteter til offentlige og private virksomheder. er en naturlig samarbejdspartnere omkring virksomhedernes sociale ansvar og i forhold til kommunernes Sundhedsaftaler med regionerne. har en række foredragsholdere, undervisere og sundhedsformidlere der tilbyder deres ekspertise inden for kost, motion, psyke og coaching. f.eks. tilbydes der modulopbygget pakkeløsning til at fremme den fysiske, psykiske og sociale sundheden på arbejdspladsen. Mere information på Den Nationale handlingsplan mod svær overvægt en håndbog med løsninger og perspektiver. var med i Sundhedsstyrelsens eksterne gruppe, der udmønter sig i en rapport til politikerne, med forslag til forebyggelse af overvægt i fremtiden. betragter rapporten som en håndbog og opslagsværk som alle relevante partnere bør bruger i bestræbelserne på at afhjælpe og forbygge overvægts problemerne i Danmark. NUMO National Udviklingscenter Mod Overvægt. er en del af NUMO der har konceptudviklet og er ansvarlige for sundhedsstyrelsens Vægtstop uddannelse, en uddannelse som tilbydes landets kommuners sundhedspersonaler og på sigt vil udbyde uddannelsen til andre aktører. Det mener : mener, at der skal være meget mere fokus på de psykologiske sider at overvægtsproblematikken. Dette kunne gøres ved mere tværfaglig tilgang til løsninger, bl.a. ved at have livsstilscentre der har både kost, motion og psykologi med i behandlingstilbuddet. Slankekure og slankemidler kontra livsstilsændringer s holdninger til ikke dokumenteret slankekure og slankemidler kan siges meget kort. Vi mener ikke at nogen slankekure og eller slankemidler kan stå alene. Vi går ind for sunde livsstilsændringer der går om det hele menneske fysisk, psykisk og socialt. Diætist / psykoterapien på recept s mener at, der ud over motion på recept også skal tilbydes den overvægtige en recept til diætist, psykoterapeut og Coach frem for udlevering af standardiseret kostvejledning. Respektere forskelligheder Stop mobning. mener at vi skal se og opfatte hinanden som ligeværdige mennesker, tyk som tynd, og respektere at vi er forskellige. Ved en større accept af hinanden, har vi mulighed for at hjælpe hinanden til en sundere livsstil. Moderne livsform er den store synder Vi har en effektiv og dygtig fødevareindustri der laver billige og velsmagende fede og søde sager i monsters størrelser. Dette fører for mange mennesker til social og psykisk dårlig livskvalitet og desuden giver det en stærkt øget risiko for livsstilssygdomme som bl.a. diabetes type2, hjertekarsygdomme og slidgigt. Opfordring til Politikkerne mener at vores politikere skal give klare valg. Vores samfund må sætte standarder for hvilket slags tilværelse vi skal gå efter. anbefaler at man forbyder reklamer for de meget usunde produkter. Det skal ikke via reklame gøres trendy og sejt at drikke søde sodavand og spise chokoladebarrer og chips eller opfordre vores børn at gå på burgerbar via farvestrålende reklamer med klovne, balloner og legetøjsfigurer. Bliv medlem gør en forskel! Bliver du medlem af s enten som privat person, forening, faggruppe eller organisation, så giver du foreningen bedre økonomisk mulighed for få indflydelse. Vi har følgende kontingentsatser: Og har du tid og lyst til at give en frivillig hjælpende hånd, vil du gøre foreningen stærkere. Studerende/pensionister/efterlønnere kr. 100 Personligt medlemskab kr. 200 Grupper/foreninger/institutioner kr

15 TEM ABLA D - FORÅ R 2011 Siden sidst... I efteråret 2010 valgte s mangeårige landsformand Nina Frahm at trække sig ud af foreningsarbejdet på grund af sygdom. Heldigvis har Nina det så godt, at hun kunne fejre sin 60 års fødselsdag ved en meget festlig sammenkomst i februar måned. Vi bringer her i bladet - dels for at fejre Nina og dels for at sige hende TAK for en formidabel indsats for foreningen - et stort fødselsdagsinterview med Nina. Ved generalforsamlingen i marts måned blev et nyt bestyrelsesmedlem indvalgt. Det drejer sig om Kirsten Bertelsen, som i mange år har arbejdet med vægttabsproblematikker og i det professionelle liv er sygeplejerske. Hjertelig velkommen til Kirsten. Samtidig ønskede suppleant til bestyrelsen Anne Kirkefeldt og intern revisor Jerry ikke genvalg. Tusind tak til Anne og Jerry for mange års solid indsats for. Nyvalgt suppleant er Heidi Sørensen og intern revisor Ole Pedersen. Velkommen til jer. Præsentation af bestyrelsen Formand Birgitte Hansen Tlf.: Kursusleder og underviser på og StruerSkolen. Udvikler og ansvarlig for forskningsprojektet Madmisbrug. Arbejder i bestyrelsen med udadvendte aktiviteter med bl.a. foredrag, konference og messer. Er en del af foreningens blad- og webudvalg. Medlem Lene Plambech Tlf.: / Uddannet ergoterapeut, MPM med videreuddannelse i medicinsk antropologi. Har arbejdet i mange år indenfor folkesundhed og arbejdsmiljø områderne. Er selvstændig med konsulentvirksomhed, rådgivning, undervisning og udvikler indenfor sundhedsfremme og forebyggelse med fokus på svær overvægt. Medforfatter til undervisningsmaterialet Svær overvægt forflytning og etik til brug for personaler på sygehuse og i sundhedsplejen, der udløste arbejdsmiljøprisen s kontor, Skrænten 4, 7600 Struer Tlf BigKids Tlf Næstformand Ida Oxholm Tlf.: Uddannet dybdeterapeut, med kurser i mentaltræning; Silver Mind, NLP og dynamisk filosofi. Forfatter til bøgerne Sult indefra og tænk dig glad. Er selvstændig og afholder undervisning, foredrag, konsulentvirksomhed samt behandler fra egen klinik. Deltager i følgegruppen for Madmisbrugsprojektet og i s øvrige aktiviteter bl.a. vedr. presse og TV. Medlem Anders Pennerup Gantzhorn Tlf Cand.Merc.IMM og Projektchef i TDC. Har igennem en årrække arbejdet med Corporate Social Responsibility og virksomheders sociale/etiske ansvar som både konsulent for internationale virksomheder/offentlige myndigheder & som CSR Director for den globale erhvervs- og netværksorganisation Junior Chamber International. Jette Ingerslev Medlem og talskvinde Mail: Overlæge, dr. med. Glostrup Hospital. Forskningsaktiv siden Publiceret 15 bøger og bog kapitler samt skrevet over 200 artikler. Har holdt over foredrag. Gennem mange år været optaget af geriatri, hypertension og bariatri (svær overvægtigt). Deltaget i mange arbejdsgrupper, blandt andet om overgreb mod ældre, overmedicinering, genoptræning, hypertension og forebyggelse af blodpropper. Var leder af og en del af drivkræfterne bag landets første Bariatisk Center, etableret på Fakse Sygehus. Et center for udredning, behandling, forskning og udvikling for svær overvægtige patienter. Medlem Kirsten Bertelsen Kirsten Bertelsen er sygeplejerske og har stor erfaring i arbejdet med overvægtsproblematikker både som fag- professionel og som privatperson. Big Kids Naima Halse Kirkefeldt Tlf.: BigKids stifter og pædagogisk livsstilscoach. Uddannet Socialpædagog, NLP Master Practitioner, Coach og Mindfulness instruktør. Efteruddannet og arbejder med kognitiv terapi og supervision samt i den løsningsfokuseret samtale. Her selvstændig virksomhed der tilbyder coaching, undervisning, foredrag, kommunikationsrådgivning, konsulentbistand og i kommuner med Ung Base - specielt tilbud for unge. Er i partnerskab med bl.a. samt i www. center-for-integration.dk. Stifter og konceptudvikler på BigKids projektet. Fungere som konsulent og underviser frivillige og ansatte i BigKids projekter og ved kontaktpersonsuddannelsen. Kvalitetssikre s aktiviteter vedr. børn/ unge og deres familier. 15

16 battens Returadresse: TEMABLAD - EFTERÅR 2010 NR. 1/04 Lise Rasmussen Åderupvej Næstved Hvad får du ud af et medlemskab i? Eftersendes ikke ved vedvarende adresseændring men tilbagesendes med oplysning om den nye adresse. Aktivt at være talerør for de overvægtige i kampen mod den globale fedme epidemi Hjemmeside med aktuelle informationer Økonomisk støtte til bl.a. transport, så medlemmerne af hovedbestyrelsen, lokal foreninger og andre undergrupper får mulighed for at arbejde aktivt for s formål. Lobbyaktivitet overfor myndigheder og indflydelsesrige faggrupper, f.eks. for skere og læger. At indgå i relevante samarbejdsrelationer, lokalt såvel som på landsplan, i forbindelse med forskellige konkrete initiativer, bl.a. forskning og udviklingsprojekter. Modtager temablade og anden relevant informations flere gange om året. som sparringspartner er et rigtig godt udgangspunkt for et tværfagligt samarbejde mellem behandlere, myndigheder og den enkelte borger imod den alvorlige og globale overvægtsepidemi. i. Vore gode samarbejdsrelationer viser sig bl.a. ved at vi via Sundheds mi ni steriet har fået forskningsmidler til en målrettet, tværfaglig efteruddannelse af behandlere (f.eks. læger, diætister og psykologer) med direkte kontakt til den overvægtige. TEMABL BLAD Forår r Rundkredsdeb Bogen der vand Adipositas foreningen landsforeningen for overvægtige TEMA OVERVÆGT OG MEDICIN MEDICIN - KIRURGI - PSYKE KE Adipositas foreningen ov landsforeningen for overvægtige Derfor bruger vi mange kræfter på at styrke interessen for at bruge foreningen til at få iværksat ny forskning, behandlingsmetoder og andre aktiviteter, også på lokalt plan. bud på hvord dt Arbejdsmiljøpris TEMABLAD Efterår 2010 Overvægtspolitik I Bariatri hvad er de Nyt Nyt kompetencecenter kompetencecenter skal skal styrke styrke fedmekirurgien Lars tog initiativet til fedmeoperation BigKids BigKids udvider udvider Nyt Nyt tilbud tilbud og og nye nye ko kompetencer I Skolen svigtede Nadia TEMABLAD Forår 2011 TEMA Børn og unge Returadresse: Skrænten Struer Overvægtspolitik I Bariatri hvad er det? I Psykologisk behandling er nødvendig for personer med overspisning Sygehus skaber succes med behandling af overvægtige børn I Nyt Adipositascenter I Ny hjemmeside og logo Tre skoler med tilbud til overvægtige unge I Interview med Nina Frahm I BigKids er sjove aktiviteter Julemærkehjem styrker opfølgning Læs mere på: Eftersendes ikke ved vedvarende adresseændring men tilbagesendes med oplysning om den nye adresse.

Chris MacDonald: Sådan bekæmper du dit barns overvægt

Chris MacDonald: Sådan bekæmper du dit barns overvægt Chris MacDonald: Sådan bekæmper du dit barns overvægt Når børn bliver overvægtige, bliver de ofte mobbet og holdt udenfor. Derfor er det vigtigt at angribe overvægt fra flere fronter Af Chris MacDonald,

Læs mere

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Skoleåret 2015-2016 Indledning Sorø Fri Fagskole (SFF) har i slutningen af skoleåret 2015/2016 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel Din virksomhed og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel > 2 Din virksomhed kan gøre en forskel for udsatte børn i Danmark Der er børn i Danmark, der har ondt i livet på grund af mobning, ensomhed

Læs mere

Så spiser vi. Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen. Af Hanne Svendsen

Så spiser vi. Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen. Af Hanne Svendsen Så spiser vi Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen Af Hanne Svendsen Kunsten er ikke at tabe sig Kunsten er at tabe det rigtige! Der er ALTID et alternativ, så du spiser

Læs mere

Guide: Få flad mave på 0,5

Guide: Få flad mave på 0,5 Guide: Få flad mave på 0,5 Er maven lidt for bulet for din smag, så er der masser at gøre ved det og det kan sagtens gøres hurtigt, lover eksperterne. Af Julie Bach, 9. oktober 2012 03 Få den flade mave

Læs mere

Projektgruppemøde MultiMinen (Mad og motion tilbud til overvægtige børn i indskolingen)

Projektgruppemøde MultiMinen (Mad og motion tilbud til overvægtige børn i indskolingen) Bilag 4 - LOGBOG Mandag den 6/9 Projektgruppemøde MultiMinen (Mad og motion tilbud til overvægtige børn i indskolingen) Deltagere: Birgitte Projektleder, halvdelen af tiden på MultiMinen Annette Træner

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

I sidste ende er det de voksnes skyld, at der kommer flere overvægtige børn.

I sidste ende er det de voksnes skyld, at der kommer flere overvægtige børn. Overvægtige børn Af Fitnews.dk - onsdag 21. november, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/overvaegtige-born/ Antallet af overvægtige børn stiger, og hvis ikke der bliver gjort noget ved dette problem,

Læs mere

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer?

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer? Indledning Rapport vil gå ind på forskellige emner omkring overvægt og motion blandt unge. Rapporten vil besvare følgende: Hvilke forskelle er der på dyrkning af motion i forskellige grupper unge? Hvorfor

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel.

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Projektplan Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Baggrund for indsatsen: Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 Forebyggelsespakken

Læs mere

Inspirationsfolder for Sengeløse Skole: Sund mad

Inspirationsfolder for Sengeløse Skole: Sund mad Baggrund for inspirations folder: Inspirationsfolder for Sengeløse Skole: Sund mad I 2008 udarbejdede Høje Taastrup Kommune en kost politik og i opfølgning af denne udarbejdede Sengeløse Skole sin egen

Læs mere

Lev dit liv med glæde

Lev dit liv med glæde Lev dit liv med glæde Institut for Sundhed og Livskvalitet Velkommen til Institut for Sundhed og Livskvalitet I dag er den første dag i resten af dit liv. Har du besluttet dig for, at du vil leve sundere,

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale sfortegnelse Sundhedsprofil Motion i en travl hverdag Sund kost i en travl hverdag Ny livsstil - ny vægt Stresshåndtering Sundhed i 4D Food for Brains - Hjernemad Kostvejledning Individuel coaching Sundhedsambassadør

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK OVERORDNET KOSTPOLITIK FOR ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 4 kens formål... 5 kens målsætninger... 6 De officielle kostråd... 7 2 Forord

Læs mere

Gode råd om hvordan man kommer af med stress

Gode råd om hvordan man kommer af med stress Gode råd om hvordan man kommer af med stress Først skal du erkende, at du har et problem, at du ikke har det godt og ikke kan gøre det, du gerne vil, og som du plejer at gøre. Din familie, venner og veninder

Læs mere

Behandling af fedme og. overvægt. - Tal og fakta

Behandling af fedme og. overvægt. - Tal og fakta Behandling af fedme og overvægt - Tal og fakta 1 Næsten 100.000 danskere vejer så meget, at de har problemer med deres helbred som følge af deres overvægt... 2 Forekomst af overvægt og fedme i Danmark

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

Evaluering Livsstil for familier

Evaluering Livsstil for familier Evaluering Livsstil for familier Status: December 2015 Baggrund Dette notat samler op på de foreløbige resultater af projektet Livsstil for familier pr. december 2015. Notatet samler således op på de sidste

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

velkommen på julemærkehjem Børn skal mærke livet ikke mærkes af det! Se hvordan du støtter de danske Julemærkehjem på www.julemaerket.

velkommen på julemærkehjem Børn skal mærke livet ikke mærkes af det! Se hvordan du støtter de danske Julemærkehjem på www.julemaerket. velkommen på julemærkehjem Børn skal mærke livet ikke mærkes af det! Se hvordan du støtter de danske Julemærkehjem på www.julemaerket.dk Jeg har fået en søn hjem, der har selvtillid, og som er gladere

Læs mere

Her er symptomerne: Opdag diabetes i tide

Her er symptomerne: Opdag diabetes i tide Her er symptomerne: Opdag diabetes i tide Hjertekarsygdomme, dårlige øjne og nyreproblemer. Det er blot nogle af de sygdomme, som sender folk til lægen, hvorefter de kommer hjem med ikke blot én, men hele

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE

Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE Sundhedsstyrelsen, 2005, oplag 100.000. Design La Familia. Foto: Anne Li Engström, Mikael Rieck. Flere eksemplarer kan bestilles, så længe lager

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB

LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB XXXXXXXXL LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB 1 Vejen til et sundere liv - invester i din medarbejder eller i dig selv Overvægt er et voksende problem i det danske

Læs mere

Selvevaluering Sorø Husholdningsskole

Selvevaluering Sorø Husholdningsskole Selvevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2014-2015 Indledning Sorø Husholdningsskole (SH) har i slutningen af skoleåret 2014/2015 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt Følg Rikkes kamp for at tabe 30 kilo Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt at sige nej til mad På trods af alle gode intentioner og et solidt team af eksperter i ryggen, har tallet på vægten ikke

Læs mere

Tæt på 3 kvinder: Aldrig mere yoyo-vægt KLIK HER OG SE HVORDAN DU SELV KAN STOPPE YOYO VÆGTEN

Tæt på 3 kvinder: Aldrig mere yoyo-vægt KLIK HER OG SE HVORDAN DU SELV KAN STOPPE YOYO VÆGTEN Tæt på 3 kvinder: Aldrig mere yoyo-vægt KLIK HER OG SE HVORDAN DU SELV KAN STOPPE YOYO VÆGTEN Af: Christina Bølling, foto: Ditte Capion Jeg har altid taget store portioner, både af mad og af livet Efter

Læs mere

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 18. juni 2015 Tlf. dir.: 4477 2693 E-mail: cho@balk.dk Kontakt: Camilla Hoelstad Holm Notat Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Læs mere

Raza: Yes, vi vil så først starte med at spørger hvad er din stillingsbetegnelse?

Raza: Yes, vi vil så først starte med at spørger hvad er din stillingsbetegnelse? Raza: Yes, vi vil så først starte med at spørger hvad er din stillingsbetegnelse? Maria: jeg er konsultationssygeplejeske. Raza: okay, og du er ansat? Maria: ja, jeg er ansat her. Raza: Godt, hvad hedder

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

Fedme i et antropologisk perspektiv

Fedme i et antropologisk perspektiv Fedme i et antropologisk perspektiv Anders Lindelof, Anders.lindelof@stab.rm.dk Aarhus Universitet, phd stud 26. oktober 2010 Dagens program 1. Fedmefacts 2. Hvad er antropologi og hvorfor er det interessant

Læs mere

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony.

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony. Kommunikation Århus Universitetshospital Skejby 19. januar 2010 v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony CV for Susanne Anthony E.F.T. Terapeut 2006 Hypnose Terapeut 2004 NLP-psykoterapeut 1999 Reg.Lægemiddelkonsulent

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Refleksionsark til personer med overvægt

Refleksionsark til personer med overvægt Refleksionsark til personer med overvægt Refleksionsark, der er udfyldt og drøftet 1a. Invitation til samarbejde 1b. Aftaleark Problemlister 1. Samarbejdsaftale marker Problemer, der arbejdes med nu Afslutningsaftale

Læs mere

Velkommen på Julemærkehjem

Velkommen på Julemærkehjem Velkommen på Julemærkehjem Hvad er et Julemærkehjem? Et Julemærkehjem er et tilbud til børn, der i løbet af et 10-ugers ophold får hjælp til at få styrket selvværdet, en sundere livsstil og muligheden

Læs mere

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer OM ENSOMHED Mellem 5 og 10 procent af danske unge mellem 13 og 25 år føler sig ensomme hver dag - og det kan have alvorlige konsekvenser for dem. Deres ensomhed har mange ansigter og kan være svær at genkende,

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Min mor eller far har ondt

Min mor eller far har ondt Min mor eller far har ondt En pjece til børn af smerteramte Når mor eller far har ondt Dette hæfte er til dig, der har en mor eller far, som har ondt i kroppen og har haft det i lang tid. Det kan være,

Læs mere

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Personer uden for arbejdsmarkedet Arbejdet med målgruppen bør gribes an på en utraditionel og holistisk måde, som tager udgangspunkt

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Unges trivsel og mistrivsel En udfordring for både unge og voksne

Unges trivsel og mistrivsel En udfordring for både unge og voksne Sjette netværksmøde i: Sammen om de unge implementering af ungepakken Onsdag d. 26. oktober 2011 Munkebjerg Hotel, Vejle Unges trivsel og mistrivsel En udfordring for både unge og voksne Jens Christian

Læs mere

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER R E C O V E R Y C O L L E G E KURSUS KATALOG VINTER FORÅR 2018 FOTO: HELLE FISKER V E J L E Velkommen til Recovery College Vejle Recovery College Vejle tilbyder kurser, workshops og lignende aktiviteter

Læs mere

SUNDHEDSCOACHING SKABER

SUNDHEDSCOACHING SKABER SUNDHEDSCOACHING SKABER FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME v/ Rikke Ager sundhedscoach snart PCC certificeret, medlem af ICF global tidligere sygeplejerske forfatter til bogen Den helbredende patientsamtale

Læs mere

Udtrykket tynd-fed er et slangudtryk for personer med normal vægt, men med en relativt høj fedtprocent.

Udtrykket tynd-fed er et slangudtryk for personer med normal vægt, men med en relativt høj fedtprocent. FYSISK SUNDHED JUNI 2011 DE TYNDFEDE AF PROFESSOR BENTE KLARLUND PEDERSEN Udtrykket tynd-fed er et slangudtryk for personer med normal vægt, men med en relativt høj fedtprocent. Jeg er ikke af den opfattelse,

Læs mere

Pisken kan give dig noget energi på kort sigt, men den energi er kostbar i det lange løb.

Pisken kan give dig noget energi på kort sigt, men den energi er kostbar i det lange løb. Øvelse - Motivation Når du er i gang med dit vægttab, kommer du til at være meget fokuseret på, om din vægt går nedad. Din vægt får dermed en stor rolle for din motivation. Det er meget motiverende, når

Læs mere

- Involverer hele familien

- Involverer hele familien - Involverer hele familien 1/1 2008 Holbæk Sygehus børneamb. Geografisk placeret på 3 sygehuse Efteråret 2011 Ringsted og Holbæk sygehus laborant sygeplejerske psykolog diætist sekretær socialrådgiver

Læs mere

En sund sjæl i et sundt legeme

En sund sjæl i et sundt legeme En sund sjæl i et sundt legeme Institut for Sundhed og Livskvalitet INSTITUT FOR SUNDHED OG LIVSKVALITET SKABER SUNDE RESULTATER Ordsproget En sund sjæl i et sundt legeme er mere aktuelt end nogen sinde.

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Opgavekort til Stjerneløb

Opgavekort til Stjerneløb Opgavekort til Stjerneløb Her finder du otte opgavekort, som kan bruges til et stjerneløb enten i forløbet Fit for fight eller Træk vejret. Til en klasse på 25-30 elever er det en god ide at lave et løb

Læs mere

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk - et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk Hvem er vi? Foreningen Smertetærskel er en frivillig social forening. Vores forening består af en

Læs mere

Sund mad. giver hulahop. i kroppen

Sund mad. giver hulahop. i kroppen Sund mad giver hulahop i kroppen AF Karen Eriksen ernæringsfaglig medarbejder i Fødevarestyrelsen. indledning Mad er meget mere end indholdet af fedt, kulhydrater og vitaminer. Det er selvfølgeligt vigtigt,

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

Tab to buksestørrelser på 6 uger

Tab to buksestørrelser på 6 uger Tab to buksestørrelser på 6 uger Der er ingen grund til at gå rundt om den varme grød længere. Få de smalle hofter tilbage med en 6-ugers kur, der giver dig synlige resultater og måske blod på tanden til

Læs mere

Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig

Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig Køn Kvinder: 63 % Mænd:37% Alder: Ældste: 79 år Yngste: 36 år Gennemsnit: 65 år Fordeling på Diagnoser: Hjertekarsygdom 7 pct.;

Læs mere

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015 splan / KursusCenter Struer August 2015 December 2015 Om KursusCenter Struer (KCS) KCS er en del af Struerskolen. Vores kursister er i aldersgruppen, 16 år og op efter. Vi driver sundhedskurser inden for

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Vest. Susie Schouw Petersen & Michael Schmidt

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Vest. Susie Schouw Petersen & Michael Schmidt Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Vest Susie Schouw Petersen & Michael Schmidt Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk akutmodtagelse Slagelse: 12 sengepladser Sengeafsnit V1

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

En brugerrejse med fokus på ernæring og appetit. Introduktion og oplæring til konceptet

En brugerrejse med fokus på ernæring og appetit. Introduktion og oplæring til konceptet En brugerrejse med fokus på ernæring og appetit Da jeg blev konstateret nyresyg, blev jeg meget hurtig tvunget til at spise helt anderledes end jeg havde gjort tidligere. Før havde jeg ikke i særlig høj

Læs mere

Kost Rygning Alkohol Motion

Kost Rygning Alkohol Motion Børne- og ungdomspsykiatrien Kost og motions betydning for unge med psykiske vanskeligheder Kost Rygning Alkohol Motion Personalet i afsnittet har, som led i dit/jeres barn/unges behandling i børne- og

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

Ældreliv. Aktiv & Sund hele livet. Nyhedsbrev December 2015 Center for Velfærd & Omsorg

Ældreliv. Aktiv & Sund hele livet. Nyhedsbrev December 2015 Center for Velfærd & Omsorg Ældreliv Aktiv & Sund hele livet Nyhedsbrev December 2015 Center for Velfærd & Omsorg Aktiv og Sund- hele livet Mød en række borgere, der lever et sundt og aktivt liv i Lejre Kommune. Blandt andet Asger

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 09/10 Unge Hjem, efterskolen i Århus

Selvevaluering skoleåret 09/10 Unge Hjem, efterskolen i Århus Selvevaluering skoleåret 09/10 Unge Hjem, efterskolen i Århus Plan og mål for udviklingsarbejdet. Skoleåret 09/10 er det første skoleår hvor selvevalueringsobjektet tager udgangspunkt i elevernes fysiske

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

Vi SPRINGER over sukkeret 1 vi SPRINGER over sukkeret. MAD-, MÅLTIDS- & BEVÆGELSESSTRATEGI 0-18 år

Vi SPRINGER over sukkeret 1 vi SPRINGER over sukkeret. MAD-, MÅLTIDS- & BEVÆGELSESSTRATEGI 0-18 år Vi SPRINGER over sukkeret 1 vi SPRINGER over sukkeret MAD-, MÅLTIDS- & BEVÆGELSESSTRATEGI 0-18 år 2 Vi SPRINGER over sukkeret Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn og unges sundhed er et fælles ansvar.

Læs mere

Protektor, Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary

Protektor, Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary Protektor, Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary her bliver børn - børn igen Sådan startede det Hurra for Einar Holbøll Behovet gennem tiderne 1904-1911: Tuberkuløse børn 1912-1939: Underernærede

Læs mere

TEMA Politik & overvægt

TEMA Politik & overvægt TEMA Politik & overvægt TEMABLAD Efterår 2011 Tilbud om gratis diætisthjælp I Socialdemokratiet vil forbedre tilbud Konservative arbejder for målrettet indsats I Ny mini-uddannelse I De fede skal svede

Læs mere

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre?

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre? Trivsel for alle - Hvad kan du gøre? Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler Socialforvaltning Politi Mål: At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvordan sikrer vi så det? Undervisning i skoler

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 Der er taget udgangspunkt I denne undersøgelse: Rasmussen, M. & Pagh Pedersen, T.. & Due, P.. (2014) Skolebørnsundersøgelsen. Odense : Statens Institut for Folkesundhed. Baggrund

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik

Læs mere

Information til forældre om konsultationsforløbet for børn med overvægt

Information til forældre om konsultationsforløbet for børn med overvægt Information til forældre om konsultationsforløbet for børn med overvægt Forældrenes rolle: I børnelægeklinikken vil vi give jer råd, vejledning, sparring, opbakning og opmuntring samt en konkret kostplan.

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Mellemtrinnet: 4. 6. klasse...4 4. klasse...6 5. klasse...15 6. klasse...24 Spørgsmål

Læs mere

guide SMART- METODEN SÅDAN NÅR DU DINE SUNDHEDSMÅL sider Marts 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide SMART- METODEN SÅDAN NÅR DU DINE SUNDHEDSMÅL sider Marts 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Marts 2015 14 sider SMART- METODEN SÅDAN NÅR DU DINE SUNDHEDSMÅL Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 INDHOLD SIDE 4 Vær konkret, når du går i gang med en livsstilsændring. Læg dig fast på,

Læs mere

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a.

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a. Kost og Motion Daglige repportager af Oliver og Tobias 4.a 4. udgave - Torsdag d. 14. okt. Foto: Oliver Artikler fra i dag: Foredrag Onsdag eftermiddag bød på et spændende foredrag om sund og usund kost...

Læs mere

Aktivitets-, behandlings- og samværstilbud til unge

Aktivitets-, behandlings- og samværstilbud til unge Aktivitets-, behandlingsog samværstilbud til unge Personalet på Perronen: Laila Lunddorf, Susse Sylvest Jeppesen, Mirjam Jelgren, Peter Frederiksen, Tine Lange Udarbejdet i 2012 Artiklerne er udarbejdet

Læs mere

Temadag på Finderup Efterskole Tirsdag den 23. maj 2017, kl. 9-16

Temadag på Finderup Efterskole Tirsdag den 23. maj 2017, kl. 9-16 Temadag på Finderup Efterskole Tirsdag den 23. maj 2017, kl. 9-16 Landsforeningen Mad&Læring og Finderup Efterskole afholder Temadag! "Flere børn og unge er fanget i meget dårlige kost - og motionsvaner.

Læs mere

Refleksionsark til hjertesund levevis

Refleksionsark til hjertesund levevis Refleksionsark til hjertesund levevis Arbejdsark, der er udfyldt og drøftet 1. Samarbejdsaftale marker 1a. Invitation til samarbejde 1b. Forløbsark Problemlister Problemer, der arbejdes med nu Afslutningsaftale

Læs mere

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave Bevægelse og lege Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i dagtilbud, er særlig

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Ny uddannelse Bliv mentor i mad & psyke. Lær hvordan du hjælper andre til vægttab ved at forstå og arbejde med forholdet mellem mad og psyke.

Ny uddannelse Bliv mentor i mad & psyke. Lær hvordan du hjælper andre til vægttab ved at forstå og arbejde med forholdet mellem mad og psyke. Ny uddannelse Bliv mentor i mad & psyke Lær hvordan du hjælper andre til vægttab ved at forstå og arbejde med forholdet mellem mad og psyke. Motivation og relation vejen til varigt vægttab Sund kost og

Læs mere

Diætisten - Din hjælp til et sundere liv

Diætisten - Din hjælp til et sundere liv Diætisten - Din hjælp til et sundere liv Udgivet af Foreningen af Kliniske Diætister Redaktion: Lisa Bolting Heidi Dreist Pia Houmøller Udarbejdelse: PRspektiv Layout og design: ekvator ApS Fotos: GettyImages

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere