Referat af landsklubbens generalforsamling den 05/ Severin, Middelfart

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af landsklubbens generalforsamling den 05/10-2011. Severin, Middelfart"

Transkript

1 Referat af landsklubbens generalforsamling den 05/ Severin, Middelfart Velkomst ved Freddy. En særlig velkomst til gæster: Torben Knudsen, ejendomsfunktionærerne fagforening, Ålborg Samt præsentation af klubbestyrelsen Valg af dirigent. Dagsorden blev godkendt. Valg af 3 stemmetællere. Folmer Krogh, ejendomsfunktionærerne fagforening, Syd Torben Vangsgaard, ejendomsfunktionærerne fagforening, København Anders Isaksen fra ejendomsfunktionærerne, Midtjylland Anders Isaksen blev foreslået og valgt. Protokol ønskedes ikke oplæst Landsklubbens skriftlige beretning, som kunne læses eller udskrives fra hjemmesiden blev suppleret med mundtlig beretning, som lød: Året har været travlt, med skift af kollegaer og Tillidsrepræsentanter og Kasserer Landsklubben sammensætning har igen i år ændret sig, denne gang noget mere markant. Tillidsrepræsentant og kasserer i Kolding, Folmer Krogh, blev valgt til faglig sekretær, i Næstved, valgte Tom Nielsen, at trække sig gr. Tidspres, i Hillerød, trak Mogens Schuldt sig grundet sygdom, Buller i Holbæk fik nyt job. Fra Landsklubben skal der lyde en tak for indsatsen og samarbejdet. I Kolding overtog Jørgen Junker tillidsmandsposten, Lars ny ansigt i Holbæk, i Hillerød er det endnu ikke lykkedes at få valgt en ny repræsentant, dette arbejde går vi gang med efter generalforsamlingen. I Næstved blev Ole Jørgensen Fensmark valgt Bent Florentsen, København har overtaget hvervet som kasserer, indtil generalforsamlingen, hvor hvervet er som kasserer er på valgt Det har været et hårdt år, alle tr har haft om end travlt, så har der været mange spørgsmål og ting at tage sig af

2 Vi har desværre ikke fået udsendt så mange nyhedsbreve, Så undskyld at vi ikke har fået informeret så meget som vi ville og plejer. Men hjemmesiden er klar, I har måske allerede været inde på den, Vi håber at I vil kikke ind på den og bruge den Send mails hvis I mangler oplysninger eller blot en henvendelse fra os Vin til Ole Jørgensen i Fensmark for oprettelsen af siden vin til EFK for tegninger, folder, logo Siden beretningen blev skrevet Medlemshvervningen Stor opgave som vi stadig ikke har fod. Vi arbejder på flere fronter og må stille os spørgsmålet, Det er ikke bare tr s arbejde Men også jer selv, Sig fra overfor gratister Vi arbejder med flere ideer til at få en debat i gang ude i frokoststuerne og på at finde på gagats som viser hvor man er organiseret Vi har været til flere ide møder både i forbundet og i lokalafdelinger og ideerne er der, vi skal bare finde den rigtige metode, mere om det når vi er klar. Men vi kunne godt nu bruge jeres mail adresser, på jeres borde ligger en seddel: som siger Vi vil gerne have muligheden for at sende en nyhedsmail eller anden relevant information eller andre faglige informationer, som vi ikke kan sende ud gennem lejerbos mail system, direkte til dig. Udfyld venligst denne seddel med din private eller anden mail adresse, ej arbejdsmail, vi må bruge til at sende faglig information på. Vi forventer at kunne udsende mellem 6-10 mails pr år. Må vi give den lokal afdeling af ejendomsfunktionærernes fagforening jeres mail adresse JA / NEJ Lægges i kassen ved indgangs døren. Blandt de indkommende, trækker vi lod om et par flasker. De heldige vindere er: Merethe Sørensen afd. 605, Brøndby, Bjarne Bastholm afd. 068 m.fl. Nyborg og Andy Nielsen, 308, Kolding

3 Vi støder stadig på er hvervs praktikanter som bare starter i job Erhvervspraktikanter skal godkendes Ikke bare gratis hjælp til jer eller gratis arbejdskraft, Er der behov for flere hænder i afdelingen skal det ikke finansernes af erhvervspraktikanter, vi skal hjælpe, men. Vi får flere EST elever, rigtigt godt, mål sætningen om at der skal ansættes flere, virker. På sjælland er de fleste, men de kommer nok også på den anden siden af broen, skub gerne på efterspørgselen af elever Merituddannelsen fortsætter som hidtil, med vurdering i hvert tilfælde om uddannelsen skal tilbydes faste ansatte. I slutningen af august mdr, været en tur på KANSAS lager på Fyn og gennemgå vores sortiment med henblik på at få luset ud i det er der ikke købes/benyttes, at få noget nyt i sortimentet samt at få rettet leverings- og ordre behandlingen. Resultatet er ikke færdigt endnu. Men, Vores arbejdstøj er steget med 17 %, det udhuler vores tøjbudget noget, har sendt Mette Møllehøj brev om at få udlignet denne stigning. Status, ikke afklaret endnu. Vi får løbende besked om udskiftning i kollegaerne eller andre personalemæssige justeringer, som bla. er Alder, lokalinspektører, driftsfællesskaber, naturlig afgang ect. Og vi kan godt mærke at vores job er under pres Meget ændres, ikke bare i hovedet, men også i det praktiske Effektivisering gennem sam-bo, E Move, skulle give luft i hverdagen indførsel af sam-bo bliver nemt for os, da vi bruger vm2 nu, det er bare tilrettet Det stiller flere krav og nogle opgaver skal løses på en anden måde Det begynder nu at tage form og vi bliver mere inddraget som tiden kommer nærmere april 2012, hvor sam-bo skal sættes i gang Lige nu er det energi skemaet der er kommet ud, lad mig lige komme med en undskyldning, jeg har meldt ud at det arbejde som man har bedt om pt. med nr. på målere ect. og indsamlingen og videre sendelse af data havde vi/ gør vi i forvejen.

4 Jeg skulle da også hen og lede efter nogle oplysninger, så det var måske ikke helt så nemt som antaget, der lå / ligger noget arbejde idet Det gode råd er: træk lige vejret inden vi reagere. Vores sædvanlige tankegang og indgangsvinkel, er ikke nødvendigvis den bedste nu, men det kunne måske blive til en fordel senere Når vi siger at vi har haft travlt, så er personale sager og henvendelser en meget stor del af en tillidsrepræsentants arbejde, samt at følge trit med de tiltag og ændringer i områder, som driftige driftschefer m.fl. sætter i gang: Mange store ting og andre småting, alle lige vigtige Nogle kan løses, andre kan ikke, Nogle rimelige, Andre urimelige Nogle lykkelige, Andre ikke Vi kan ikke løse alt, Der er en forventning om det, kan vi bare ikke De regionale forskelle, gør det noget svært engang imellem at finde nålen i høstakken Det er nemt at dvæle ved dårlige sager, dem kan vi huske, men mange gange løses problemerne ligeså hurtigt, som de opstår uden større disputer Hvis vi må prale lidt, så har Landsklubben sammen de lokalafdelinger af fagforeningen og landssammenslutningen sørget for at kollegaer samlet har fået udbetalt ca 1. mio kr.erstatninger Tr arbejdet er tidskrævende og vigtigt arbejde, Svært at nå rundt til alle Ikke bare for lokale tr. Men også for fælles tr som eget vedkomne, er mange besøg, mange møder, mange km. Nogen spørger: Hvor henter vi inspirationen fra og den kommer fra: Lokalefagforeninger, Lokale kurser, Landssammenslutningen, Og kurser al alm.hed Så endnu engang undskyld at vi ikke har fået informeret så meget som vi ville og plejer Trods besværlighederne Så var der i beboer demokraten (nyhedsbrevet til org. Bestyrelser mv) i sep en artikel hvor hovedbestyrelsen, hvor Freddy også var med, var på en tur op igennem Jylland Hyggeligt at møde Jer i Jeres afdelinger Men artiklen, som jeg vil læse op lyder: På besøg i Kolding, Holstebro og Herning I slutningen af august var vi i hovedbestyrelsen på besigtigelsestur i Kolding, Holstebro og Herning. Afslutningsvis fik vi set den imponerende nye havnefront i Aalborg.

5 Vi var meget tilfredse med og stolte over de boligområder, vi fik set: Det er godt gennemtænkte og vedligeholdte boliger, vi tilbyder beboerne. Og så var vi ikke mindst imponerende over de flotte fællesområder, der bliver holdt i en høj standard af dygtige ejendomsfunktionærer til glæde for beboerne. Det er helt sikkert ikke sidste gang vi tager sådan en tur rundt i en del af Lejerbo-landskabet. Godt gået.! Vinteren 2010/2011 Var hård ved jer og materiel, lad os håbe at der er mere ro på i den kommende vinter og at der bliver tid til at tørrer vaders og gummistøvler En lille røffel: Sundhedsordning, Man kan mene hvad man vil, Skal have det eller ej, Det var et stort ønske hos mange, Ikke ret mange tilmeldte sig, Svær start fra aon og skandia, Stor arbejde for næsten intet Men Vi ved at nogle har brugt ordningen og er kommet godt ud af det Vi arbejder pt med ok fornyelses forslag, der er en møderække igang Overenskomst for Lokalaftaler kommer senere Men Vi skal nok ikke forvente ret meget, men vi stiller en masse gode ideer op, så må vi se hvor enderne kan mødes Til slut: Referat hentes på hjemmesiden 1. nov Tak til Alle samarbejdspartnere vi har været i kontakt med og sammen med Tak til de lokale afdelinger af landssammenslutningen og landssammenslutningen, for råd, vejledning, tålmodighed og sagsbehandling Tak til jer for spørgsmål, sager og tålmodigheden. Den skriftlige og mundtlige beretning blev godkendt uden kommentarer. Regnskabet er ikke godkendt af revisor pga tidsnød. Generalforsamlingen blev bedt om at give en forhåndsgodkendelse, betinget af revisorens godkendelse. Dette udløste en debat, men endte med en godkendelse af regnskabet. Kassereren sørger for at der udføres revision inden udsendelse af referat. Kassereren oplyste, at regnskabet var lig med sidste års regnskab, men måske med et lille underskud. Men ingen grundlag for kontingentforhøjelse.

6 Vedtægtsændring: 4. Valg. Tilføjelse: Ved valg af formand og kasserer, skal kandidater være bestyrelsen i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen. Dette blev godkendt efter en lille debat om formuleringen. 5. Kontingent og regnskab Nuværende tekst: Landsklubbens kasserer har prokura sammen med formanden. Ændres til : Landsklubbens kasserer og formand har prokura hver for sig eller sammen. grundet ferie sygdom eller andet fravær, således at der kan udføres ind- og udbetalinger, uden begges underskrifter. Dette blev godkendt. Ingen indkomne forslag, så Arbejdsmiljørepræsentant Morten Jensen fik ordet. Morten Jensen orienterede om en ny trivselsundersøgelse i Lejerbo. Hver medarbejder i Lejerbo vil sidst i okt. Måned, sammen med deres lønseddel modtage en kode, som skal bruges til at udfyldelse af spørgeskemaet, som er på Lejerbos interne computere. Alle medarbejdere skal have mulighed for i ro og mag at udfylde dette skema. Der var en debat om SAMBO-systemet vedr. indkøb. Blev besvaret af formanden Valg af kasserer: Bent Florentsen blev forslået og blev valgt som kasserer for 4 år.. Valg af revisor : kim Linderoth, Holbæk blev foreslået og valgt for et år, Leif Adamsen, Tåstrup ved valgt som revisor suppl. Under punktet blev det fremført at revisor og suppl. På næste generalforsamling ændres til bilagskontrollanter. Ordstyreren takkede for god ro og orden. 5 lodder blev udtrukket blandt de fremmødte og de heldige blev: Kim Rasmussen, Hvidovre, Leif Adamsen, Tåstrup, Kim Linderoth Holbæk Xxxx, Xxxxx Derefter var der udtrækning af ferielotteriet og de heldige blev: Navn afd. Nr. region Erik frank Hansen 79-0 Holbæk

7 Karsten Sørensen 102 Næstved Andy Nielsen 308 Kolding Jørgen Sørensen 491 Randers Keld Mortensen 68 Kolding Bent Westhausen 50 København Jan Hansen 384 København Jan Hansen 138 Holbæk Charlotte Christensen 346 Randers Viggo Jensen 75 Herning Bitten Vestergård 123 Kolding Erling Hove 235 Frederiksberg Poul Erik Olsen 24 Hillerød Torben Hansen 182 Næstved Michael Rasmussen 10 Stor Kbh. Jan Henriksen 19 Stor Kbh. Jens Nielsen 174 Næstved Bent Jørgensen 97 Herning Jan Larsen 133 Stor Kbh. Gert Olsen 4 Hillerød Jørgen Nielsen 128 København Pia Jessen 224 København Leif Nielsen 605 Brøndby Torben Jørgensen 2 Stor Kbh. Tim Rasmussen 158 Ålborg Claus Pedersen 301 Stor Kbh. Bornholm John Aagaard 123 Holbæk

8 Bjarne Rasmussen 101 Kolding Myrna Larsen 101 Kolding Erling Jensen 97 Herning John Rasmussen 60 Kolding Flemming Nielsen 64 Stor Kbh. Arne Rasmussen 219 Næstved Tillykke til alle. Til slut en tak fra Freddy med ønske om god hjemrejse. Referent: Freddy Kvist.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

MEJERISTEN. »Nordjyllands afdeling« Hovedkontoret flytter. side 3. side 8. Huset er solgt Rosenvangs Allé 235

MEJERISTEN. »Nordjyllands afdeling« Hovedkontoret flytter. side 3. side 8. Huset er solgt Rosenvangs Allé 235 MEJERISTEN side 3»Nordjyllands afdeling«side 8 Hovedkontoret flytter Huset er solgt Rosenvangs Allé 235 Nummer 3 August 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Faglig sag side 6 & 7. Prislisten 2012 for Kærneland side 9. Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Faglig sag side 6 & 7. Prislisten 2012 for Kærneland side 9. Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Faglig sag side 6 & 7 Prislisten 2012 for Kærneland side 9 Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1/14 Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1. Valg af dirigent: Claus Iversen, faglig sekretær i DJ, blev foreslået og valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Træfferen. Esbjerg. 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj. Husk! Træfferen nr. 3 2. årgang 2006

Træfferen. Esbjerg. 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj. Husk! Træfferen nr. 3 2. årgang 2006 Esbjerg Træfferen Træfferen nr. 3 2. årgang 2006 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj Husk! Fiskebilletter til afdelingens årlige fisketur Lørdag den 5. august og Lørdag den

Læs mere

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8 Mejeristen side 3 AFDELINGSINDLÆG side 8 SUNDHEDSORDNING Formanden har ordet Nu er arbejdstøjet igen fundet frem, efter en god sommerferie. Familien og jeg valgte igen i år at benytte de gode muligheder

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Formanden Iben Danielsen bød velkommen til deltagere og gæster, herunder forbundsformand

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 2011 4. Budget 2012 5. Indkomne forslag 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Referat af Generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 Januar 2013 nr. 1 Du er OK! Som medlem af Malernes fagforening er du OK Er din mester medlem af arbejdsgiverforeningen eller har han tiltrædelsesoverenskomst, så er han også OK OK betyder for dig som maler,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til

Læs mere