Dagsorden for CISV Danmarks Ordinære Nationale Generalforsamling 10. marts 2012 Tid: Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden for CISV Danmarks Ordinære Nationale Generalforsamling 10. marts 2012 Tid: 14.00-19.00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø"

Transkript

1 Dagsorden for CISV Danmarks Ordinære Nationale Generalforsamling 10. marts 2012 Tid: Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø a. Valg af dirigent b. Hovedbestyrelsen aflægger beretning om virksomhed i det forløbne år c. Hovedbestyrelsen aflægger regnskab for det forløbne år d. Hovedbestyrelsen fremlægger handleplan og budget for indeværende regnskabsår e. Fastsættelse af medlemskontingent for næstfølgende regnskabsår f. Indkomne forslag g. Valg af næstformand h. Valg af kasserer i. Valg af statsautoriseret revisor j. Præsentation af de valgte juniorrepræsentanter i Hovedbestyrelsen k. Præsentation af lokalforeningernes repræsentanter i Hovedbestyrelsen l. Eventuelt. a. Valg af dirigent Formand Jesper Lykking bød velkommen. Bertil Fruerlund blev valgt som dirigent. Anders Kristiansen blev valgt som referent. Bertil ridsede rammerne for generalforsamlingen op. Indkaldelsen til Generalforsamlingen fandt sted via vores årsskrift, som er dateret med posten d og er således lovligt indkaldt, da vedtægterne foreskriver mindst 2 måneders varsel. Ligeledes er de indkomne forslag lagt op på hjemmesiden 3 uger før generalforsamlingen. Af praktiske hensyn besluttede generalforsamlingen at tage punkterne j og k før punkt b. j. Præsentation af de valgte juniorrepræsentanter i Hovedbestyrelsen Mie Larsen- Roskilde Zandra Wamberg - Vestsjælland David Ellebye - Fyn Merle Thejls - Amager (suppleant) De resterende var ikke tilstede på generalforsamlingen.

2 k. Præsentation af lokalforeningernes repræsentanter i Hovedbestyrelsen Marianne Wamberg - Vestsjælland Lars Ellebye - Fyn Bitten Warmdahl Hareskov-Værløse Poul-Erik Larsen - Roskilde Alex Hendriksen Aalborg Winnie Ramsing - Amager De resterende var ikke tilstede på generalforsamlingen. b. Hovedbestyrelsen aflægger beretning om virksomhed i det forløbne år Formandens beretning på vegne af Hovedbestyrelsen I 2012 har CISV DK om gennemført et stort antal vellykkede nationale og internationale aktiviteter. Det er alle os frivillige ude i lokalforeninger og i udvalg samt vores ansatte på kontoret som skal have stor anerkendelse for denne fælles succes. Et stigende antal børn og unge har været rundt i verden og skabt nye venskaber på kryds og tværs. Det er derfor vi er her, det er derfor vi løfter i fælles folk og det er derfor at vi sammen kan være stolte over et vellykket Organisation CISV DK udgøres af et lokalt og et tværgående centralt niveau. Hovedbestyrelsen, dagligledelse, kontoret og udvalg er det tværgående centrale i CISV, og lokalforeningerne er det, som fungerer i forhold til det lokale. Den adskillelse er væsentlig at være bevidst om, idet vi er underlagt forskellige bevillingssystemer, som det er vigtigt, at vi bruger optimalt. Det centrale henhører under Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), og her har vi haft succes med at bruge de forskellige muligheder. I lokalforeningerne er vi underlagt de kommunale regler og love. I en del lokalforeninger bruger vi de forskellige muligheder for medlemstilskud, tilskud til lederuddannelse og lokaleleje. Men det sker desværre ikke alle steder blandt andet på grund af stor udskiftning i bestyrelser og på grund af kommuner, som er vanskelige at samarbejde med. Lokalforeninger Efter at der i de sidste år er sket væsentlige forandringer i lokalforeningerne

3 har 2012 været fokuseret på at få den nyværende struktur til at fungere. Vi har i løbet af 2012 desværre nedlagt Gladsaxe lokalforening, men samtidigt sikret at Fyn er kommet tilbage med fornyet styrke. CISV DK har nu 10 lokalforeninger i henholdsvis Aalborg, Århus, Fyn, Vestsjælland, Nykøbing Falster, Roskilde, Amager, Hareskov/Værløse samt Farum/ Nordsjælland. Det er vigtigt at vi bibeholder vores geografiske spredning både af hensyn til medlemmerne, men også af hensyn til tilskudsstrukturen i Dansk Ungdoms Fællesråd. Livet i lokalforeningerne har varieret i 2012 i nogle år er en lokalforening meget stor og aktiv, og så sker der måske et dyk måske grundet aktive medlemmer, som stopper. Men så er det heldigvis således, at andre bliver mere aktive. Desværre har vi også oplevet, at afholdelse af store aktiviteter som en Børneby tager så mange kræfter i en lokalforening, at den efterfølgende må gå lidt i dvale - derfor er det godt at se at Fyn igen er på vej ud af sådan en dvaleperiode. Jeg ved at ikke så få lokalforeninger virkelig har fået mange nye kræfter ind i deres bestyrelser her på det sidste. Tak for det. Udvalg I vores udvalg er der kommet nye medlemmer og nye formænd. Tak fordi I gør en stor indsats. Vores udvalg som alle består af frivillige kræfter ligger et stort stykke arbejde specielt når de forskellige programaktiviteter skal planlægges, børn, ledere, stabe og JCs skal findes og matches. Datoer og rejser skal koordineres. Informationsmøder og utallige s skal skrives og besvares. Tak for jeres store indsats. I 2012 fik vi igen gang i vores kommunikationsudvalg og vi ser frem til en styrket kommunikation i årene som kommer. Specielt vil jeg her gerne sig tak til en meget lille taskforce som har ydet et ekstra stort stykke frivilligt arbejde for CISV DK i 2012 Claus og Bitten tak for jeres store stykke arbejde med vores nye medlemssystem, ser virkelig frem til at kunne høste frugterne af dette store stykke arbejde i tiden som kommer. Hovedbestyrelsen HB har afholdt de planlagte møder og løst de opgaver vi har haft på vores dagsorden - jeg ønsker at takke alle i HB for sikkert at føre CISV DK igennem Af nye tiltag kan nævnes at det det fungeret fint at vi har haft en ny mødeleder til hvert møde - et bevist valg - for at styrke den konstruktive dialog - samt oplære flere i at afholde et bestyrelsesmøde - en naturlig del af en lærende organisation. Mit ønske er at HB i 2013 får en mere fokuseret forretningsgang som giver luft til det som er vigtigt for organisationen. DL holder møde minimum en gang om måned og afklarer desuden de mange henvendelser pr. mail. DL har virkelig haft stor nytte af en næstformand og har brugt 2012 til at komme på plads efter formandsskiftet sidste år. Vi har sagt tak for en stor indsats som national juniorrepræsentant til Stefan igennem 2 år, og

4 vi har sagt velkommen til Natascha Wermuth, som hurtigt er kommet ind i opgaverne. Juniorarbejdet har i det hele taget udviklet sig flot også i 2012 og vi ser frem til en aktiv JB unit også i Udover vores 2 NJRs, Natascha og Emilie består DL af Mette, Nanna og Bo. Bo har valgt at give stafetten videre til en ny frivillig som ønsker at indgå i DL som landskasserer da han pga. sit nye arbejde og sin nye rolle som tillidsmand ikke finder at han kan få tiden til at hænge sammen. Et stort tak til Bo skal der lyde fra mig og fra resten af organisationen du efterlader en organisation med en sund økonomi samt en plan for fremtiden. Tak. Internationalt arbejde Internationalt er vi stadigvæk meget aktive, og flere danske CISV er indgår i internationale udvalg. Dette års AIM blev afholdt i Frankrig, og vi var en velfungerende delegation med Mette, vores Trustee, som delegationsleder. Vi deltog i alle formelle møder og fik herigennem indflydelse på de beslutninger, der blev truffet. Vi fik også knyttet nyttige kontakter og fik inspiration i de uformelle fora mellem møderne. Vi har i år sendt en del flere deltagere på internationale workshops til glæde for deltagerne og for CISV som helhed. Dette er muligt, fordi tilskudsstrukturen er meget fordelagtig, idet DUF dækker 75 % af udgifterne til deltagelse i internationale aktiviteter. Kontoret Vores kontor fungerer nu med 3 ansatte de arbejder struktureret og målrettet, og vi kan takke dem for den fremdrift, der har været på de centrale funktioner. I 2012 har vi dog måtte sige farvel til vores bogholder igennem mange år, Lisbeth, som fandt, at det var det rette tidspunkt at give stafetten videre - nu med et nyt medlemssystem og en ny revisor. Jeg takker på CISV DKs vejne for det gode samarbejde vi har haft med Lisbeth, som blev flot afsluttet med et fint 2012 årsregnskab. Så skal jeg sige velkommen til Margit som er vores nye bogholder. Jeg ser frem til samarbejdet fremover. Formanden i CISV er garant for, at alt foregår i overensstemmelse med regler og retningslinjer et arbejde som jeg ikke kan gøre alene. Anders har endnu et år varetaget den nationale sekretæropgave, således at alle såvel lokalforeninger, udvalg, den internationale organisation og HB / DL har fået den hjælp, vi har behov for. Senest har Anders klaret os gennem vores server problemer efter vandskaden, samt været en uvurderlig støtte i arbejdet med DUF regler og tilskud. Tak for det. Jeg skal oplyse at Anders har valgt at blive heltids frivillig i CISV og det er desværre ikke forenelig med at være ansat på samme tid. Derfor søger jeg en ny sekretær i CISV DK en proces som allerede er i gang. Tore som er CISV DK s kommunikationsmedarbejder har haft mange opgaver i løbet af året og af væsentlige indsatsområdet i 2012 kan jeg her nævne

5 synliggørelse af CISV på Facebook, vores nye Blog samt naturligvis på hjemmesiden samt vores info file. Tore sidder med på DL s møder for derved at styrke vores kommunikation og skabe en bro til vores kommunikations udvalg. Fremtidigt arbejde Kernen i vores fremtidige arbejde er naturligvis stadigvæk afholdelse af aktiviteter nationale og internationale samt udsendelse af delegationer. Og 2013 ser ud til at blive et meget aktivt CISV år og derfor er det med meget stor glæde at se så mange frem mødet i dag. Tak. Herefter fik udvalgene mulighed for at aflægge beretning: Simon Ellehammer, formand for KomUd, aflagde beretning for Kommunikationsudvalget (KomUd). KomUd blev genoprettet ved HB-mødet i september Siden da er udvalget blev bemandet med Camilla Arfmann og Kris Kappel fra region 1 og Marianne Wamberg fra region 2. Der er stadig plads til flere frivillige, og udvalget har penge til transport for et medlem fra region 3. KomUd arbejder tæt sammen med vores informationsmedarbejder Tore Heerup. I løbet af det sidste halve år har fokus været på: 1. Standardisering af procedurer i CISV Danmark. 2. Forberedelse af PR-materiale til næste års rekruttering. 3. Optimering og erstatning af. JB Danmark - aflagt af Emilie Hellesøe På ÅJBM 2012 vedtog JB Danmark en ny struktur, hvilket betød en ændring af JB Udvalget. Udvalget består nu af NJRsne samt et JB Team på 3 koordinatorer, hh. projekt, træning og kommunikation, med det formål at sikre mere aktivitet i JB Danmark. Vi havde ingen kandidat til kommunikationskoordinator, men har ellers fået besat alle roller i udvalget og har haft en god og stærk opstart.

6 I rollen som træningskoordinator sidder Zandra Warmberg og i rollen som projektkoordinator sidder Christian Lykking. Tobias Rytter er valgt til NJR Suppleant og til at sidde som NJR sammen med Emilie er Natascha Iermiin blevet valgt. Vi ønsker at benytte denne mulighed til endnu engang at takke den afgående NJR Stefan Wachamnn for sit arbejde. På ÅJBM 2011 og 2012 har der blot været én kandidat til NJR, og der har været meget lidt rift om pladserne til de resterende poster i det nye JB Udvalg. Problematikken blev debatteret til valget på ÅJBM 2012 og vi vil gerne dele den med resten af organisationen, da vi mener det er et generelt problem i CISV Danmark. Der skal fokus på at promovere nationale ansvarsroller! 2012 har også budt på massere af succeser. Vi fik afholdt den første JB træningsweekend og JB gentog afholdelsen af Verdens bedste nyheder, som er en kampagne der sætter fokus den fremgang der faktisk sker i U-landene. Vi afholdte selvfølgelig også Peace one Day. Denne gang i samarbejde med Trampolinhuset som er et kulturhus for asylansøgere inde på Nørrebro. Det var et fantastisk arrangement og vi ser frem til igen at afholde dagen den 21. September I 2013 kommer vi i JB udvalget til at have fokus på lokalforeningsjunior kontakt og samarbejde. Herudover er vi påbegyndt en kommunikationsomlægning som skal forsøge at målrette vores kommunikation bedre. Alt i alt har det været et succesrigt år i JB med massere af spændende ændringer. Beretning fra børnebysudvalget ved formand Pernille Kok Børnebysudvalget er jo med helt ny besætning, bestående af Pia Lykking, Anders Wulff Kristiansen og jeg. Vi har haft masser at se til fra dag 1, og det har vi stadig... Vi sender 24delegationer, og 16 JC afsted i år. Der er lidt udfordringer med et par destinationer der har ændret dato meget sent,(i skrivende stund har vi ikke fundet en løsning) Udover det er der jo vores egne 3 børnebyer herhjemme, der skal afvikles. Vi har også haft hele JC delen, modtaget ansøgninger og fordelt pladserne. der var ganske få der ikke fik plads i år, men de kan søge igen næste år. Vores plan er at vi nurser JC'erne og holder hånd i hanke med dem hele vejen, også når de kommer hjem.

7 Det er godt nok mig der er formand men vi er et udvalg og vi supplerer hinanden godt. Og allervigtigst, vi har en god kontakt med kontaktpersonerne i lokalforeningerne, og hjælper med stort og småt. Mit for mål med udvalget var at vi skal hjælpe og dele best practice med hinanden, så ingen føler de skal løfte alene, og det synes jeg vi er godt i gang med. Jeg håber jeg kan komme med en lige så positiv beretning til stormødet. Søren Løland aflagde beretning for Step Up udvalget. Det har været et spændende år med mange ændringer. Hanne Rasmussen er efter mange års stort arbejde trådt af som formand, og der er nu kommet ny formand og nye medlemmer i udvalget. Lise Westermann blev valgt som formand i september 2012, og derudover sidder Sune Pihl, Søren Løland og Githa Westen med i udvalget. Der er desuden udsigt til at der kommer en meget Sidste år gik godt med 10 delegationer og en Summer Camp i Aalborg, og i år skal der så sendes 11 delegationer af sted, og landets første Step Up afholdes i Roskilde. Der mangler dog fortsat stabe her, så der opfordres til at man melder sig! Det nye navn følger hånd i hånd med nye aktiviteter og tiltag der giver programmet en skarpere profil. Fokus for udvalget i 2013 vil væres dels selv at blive yderligere trænet i de ny ting der er sket for programmet, og dels at få kommunikeret det ud til resten af CISV Danmark. Og derudover at arbejder på et styrket samarbejde med lokalforeningskontaktpersonerne. Mosaik v/ Camilla Wetzel Mosaik har haft et dejligt år I CISV Danmark. - og foredragsrække der fokuserede på, om fredelig konfliktløsning havde været en mulighed i tre nutidige konflikter, hvis der var blevet handlet anderledes på et tidligere tidspunkt. De tre gæstetalere var Naser Khader der fortalte om konflikten i Syrien, Anders Hastrup der fortalte om borgerkrigen i Darfur og Nagieb Khaja der fortalte om krigen i Afghanistan. Løbende med foredragsrækken tog nogle af deltagerne billeder af fredelig eller ufredelig konfliktløsning i deres hverdag, og I december blev der afholdt en fernisering med alle billederne på CISV Danmarks kontor, hvor billederne har hængt indtil januar.

8 Projektet var en stor succes, med opfordringer om at lave lignende projekter i andre dele af landet, og et efterfølgende samarbejde CPH:DOX om Nagieb forskellige foredragsaftener, hvoraf størstedelen hver gang var ikke- Projektet var bakket op om, ad lokalforeningerne Amager, Hareskov-Værløse og Nordsjælland. Udover det, har udvalget arbejdet tæt med Århus lokalforening i løbet af året for at støtte og vejlede i deres proces for at planlægge deres Mosaik projekt, bæredygtig udvikling. Mere specifikt skal deltagerne lære at lave bæredygtigt mad og overveje deres påvirkning på miljøet når de laver mad. Dette skal ske i form af en workshop om temaet. Projektet skulle have været afholdt i Februar, men desværre blev workshop-afholderen syg og workshoppen er derfor blevet udskudt (til forår 2013). Udvalget ser frem mod 2013 hvor vi glæder os til at uddele penge fra den nyeoprettede Mosaik pulje, til nye og spændende projekter i hele landet! Udvalget har i hvert fald kæmpe vinger bagud. Emil Bo Nielsen aflagde beretning for CFA-udvalget og for Seminar Camp udvalget. Seminar Camp: 2012 var et godt år med 11 deltagere ude, og en udvalgsforøgelse til 3 personer, så evalueringsmødet kan genetableres, med fokus på erfaringsudveksling. I 2013 skal CISV Danmark afholde to seminar camps for første gang nogensinde, en i Nykøbing Falster og en på Amager. Det kører godt, og både stabe og lokalforeninger er engageret i projektet. CFA-udvalget: Udvalget har sagt farvel til Nanna Beiter i 2012, men har nu fået Tanja Petersen ind. CFA i efteråret 2012 gik rigtig godt, og der skal lyde en stort tak til Nykøbing Falster Lokalforening. Ved udgangen af 2012 er jeg(emil) desuden gået af som formand, og posten er nu blevet overtaget af Asbjørn Loua. Asbjørn overtog her beretningen, og fremlagde en vision for 2013 om at få udarbejdet en CFA-guide, der vil gøre det nemmere at overtage arrangementet i fremtiden.

9 Karoline Eiberg aflagde beretning for det Nationale Uddannelsesudvalg (NUDD) på vegne af udvalgets forkvinde Helene Kristensen. Det nationale uddannelsesudvalg har brugt den forgangne sæson på at tackle problemstillingen med nye CISV ere samt at forbedre samarbejdet med lokalforeningerne. Flere initiativer der tager hensyn til nye CISV ere blev igangsat på UW1 og årets evalueringer viser, at tiltagene har været succesfulde. I den forbindelse skal der også lyde en stor ros til vores erfarne CISV ere, som selv har anerkendt vigtigheden af erfaringsdeling og netværksdannelse med de nye CISV ere. Succes med speciel træning til særligt erfarne CISV ere blev gentaget i år, og det vil være et område, vi vil have ekstra fokus på til den kommende sæson. Flere initiativer er blevet taget i forhold til at forbedre samarbejdet med lokalforeningerne, bl.a. mødet på stormødet og mødet inden denne generalforsamling. Vi oplever dog stadig problemer med procedurerne omkring tilmelding, afmelding og dispensation til UW erne, og flere lokalforeninger har også udtrykt frustrationer over processen. NUDD vil derfor nu gå i tænkeboks frem til efteråret for at finde frem til tiltag, der kan forbedre kommunikationen. Vi vil sætte stor pris på evt. input fra lokalforeninger og udvalg. Som svar på bekymringerne der blev udtryk på stormødet om manglede gennemsigtighed i vores rekruttering forsøgte NUDD sig i 2012 med åben rekruttering. Desværre viste det sig ikke at være en holdbar rekrutteringsmetode og NUDD er derfor gået tilbage til den tidligere strategi. Vi mener at dette er en vigtig erfaring som resten af organisationen bør bide mærke i. Anders Kristiansen oplæste beretning fra Risk Management-udvalget. Det har været en stille sommer, med få sager der krævede RM-assistance. Vi har haft nogle gode stabe og lokalforeninger, der har håndteret tingene på en god måde. Der er desuden stor ros til kontaktpersonerne, da der har været meget få fejl i danske forms. Vi har også fået en del god feedback på de udsendte ledere, så det har været et godt år. Der har også været et godt og aktivt RM-udvalg. For 2013 vil udvalget blot huske alle på at sikre at der er checket ift. pas og visumregler - husk at visumreglerne ikke handler om hvor man bor, men om hvor ens pas er fra. Husk også at registrere på danskerlisten når man rejser ud

10 af landet, og også på de lokale ambassader når der er tale om et land uden for Europa/USA/Canada. Ved tvivl kan man altid spørge RM!! Desuden har udvalget udviklet en "nødprocedure", der burde blive sendt ud i løbet af april, som alle ledere og voksne deltagere får med ud. Der vil være to kontaktpersoner på alle uger i juni, juli og august. Mere om det når den kommer ud! IPP-udvalgets beretning blev aflagt af Anna Forrest og Tess Thurøe 2 = antallet af deltagere vi sender af sted i = antallet af deltagere vi sender af sted i = antallet af deltagere vi sender af sted i % = af deltagere fra sidste år, som vil af sted igen 30 % = er over 30 år 19 = er alderen på den yngste deltager vi sender af sted 64 = er alderen på den ældste deltager vi sender af sted 3 = ud af 13 er forældre til børn som har været af sted med CISV 1 = er aktiv i lokalforening og har aldrig været af sted selv 3 = har aldrig været involverede i CISV før 1 = havde sin første oplevelse med CISV i sommer og skal af sted igen Det forstår vi som fremskridt. Det er vi stolte af. Det vil vi gerne dele med jer. Dirigenten takkede her for beretningerne. Formanden afsluttede punktet med at rette en tak til de sponsorer vi har haft i 2012: Trianon Fødevarebanken Tryk på Tøj Berendsen Unitas Rejser Meals on Wheels Naturmælk Føtex Herlev Greve Spillecafé

11 Kontorbuen Bagergården Holbæk c. Hovedbestyrelsen aflægger regnskab for det forløbne år Landskasserer Bo Sørensen fremlagde regnskabet Hovedresultat for 2012: Omsætning kr. (budget 2012 var kr.) Overskud kr. (budget 2012 minus kr.) CISV/Danmark modtager ca. halvdelen af omsætningen ( kr.) i tilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og er dermed helt afhængig af dette tilskud. Udsving i overskud i forhold til budget skyldtes primært, at der blev aflyst en børneby, og at CISVs nationale udvalg gennem flere år har haft svært ved at bruge midler, som afsættes til deres aktiviteter i budgettet. Der er sat initiativ i gang til budgetrevision 2 gange i løbet af året, så HB og udvalgene bliver bedre informeret om udvalgenes aktivitets- og udgiftsniveau. Udvikling i medlemstal: Medlemstal 2012 i alt heraf under 30 år Medlemstal 2011 i alt heraf under 30 år HB ønsker at CISV er repræsenteret i alle regioner og har over unge medlemmer. Medlemstallet er i en god udvikling. CISV har nu 9 lokalforeninger. Gladsaxe afdeling besluttede i 2012 nedlæggelse, da der ikke kunne findes nye medlemmer til bestyrelsen. 1. januar januar dec Ca. halvdelen af formuen står bundet i landsorganisationens kontorlejlighed. programmer. Foreningen har dermed en passende likviditet. d. Hovedbestyrelsen fremlægger handleplan og budget for indeværende regnskabsår Den forventede udvikling i 2013:

12 Der budgetteres med næsten uændret omsætning på kr. og et overskud på Der vil i de kommende år ske en reduktion af tilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd. Det antages, at de planlagte programmer gennemføres, og at udvalgene med bedre gennemsigtighed fremover vil bruge deres budgetramme. Derfor budgetterede HB for 2013 med stor forsigtighed, så en del ønsker fra udvalgene kunne ikke imødekommes. Det er glædelig, at der for kontingentåret 2013 allerede er over betalende medlemmer u/30 år. Formanden gjorde opmærksom på at budgettet blev godkendt af hovedbestyrelsen i november, og at det her blot er til orientering. e. Fastsættelse af medlemskontingent for næstfølgende regnskabsår Der indstilles til at vi fortsætter med uændrede medlemstakster. Der bliver forespurgt om man ikke bør overveje at sætte kontingentet op, da tilskuddet fra DUF ventes at falde. Hovedbestyrelsen lover at tage dette op ifm. budgettet for Generalforsamlingen godkender uændrede medlemstaktser. f. Indkomne forslag Indkommet forslag af Simon Ellehammer: Simon Ellehammers forslag om at beslutningsdygtigheden ift. om foreningen skal fortsætte med at lave et årsskrift, flyttes til Hovedbestyrelsen godkendes ved simpelt flertal. Der redegøres for forretningsgangen ift. afstemning om vedtægtsændringer. Indkommende forslag af Hovedbestyrelsen: Forslag # 1 Forslag # 2 Forslag # 3

13 Ved forslag # 4 blev det problematiseret, at man udelukker muligheden for unge under 16 år for at tegne individuelt medlemskab. Der var her en bekymring for om det vil betyde, at vi mister medlemmer, og der blev foreslået, at man undersøger medlemstal for at se, hvilken størrelsesorden et sådant problem evt. vil have. - - Herefter blev det samlede forslag # 4 ikke vedtaget. Forslag # 5 Forslag # 6 Forslag # 7 Forslag # 8 Ved forslag # 9 blev det foreslået, at der blev foretaget en ændring af den foreslåede vedtægtsændring, så 5 stk 1.2 blev ændret fr Hovedbestyrelsen Ændringen blev vedtaget, hvorefter forslag # 9 blev vedtaget. Det bemærkes dog, at budget for næstkommende år, samt regnskaber, tolkes som kortsigtede af natur. Forslag #10 Forslag # 11 Forslag # 12 Forslag # 13 Ved forslag # 14 blev det foreslået, at der blev foretaget en ændring af den CISV. Ændringen blev vedtaget, hvorefter forslag # 14 blev vedtaget. Det bemærkes at leje her tolkes som kortvarig og midlertidig. Investering, samt lejeaftaler af mere permanent art, hører under 5 stk 1.2. Forslag # 15 blev ikke vedtaget. Generalforsamlingen ønsker, at der fastsættes en gennemarbejdet forretningsorden før man genbehandler dette forslag.

14 Theresia Treschow-Kühl ønsker at der til næste år stilles forslag om en vedtægtsændring til punktet om vedtægtsændringer om at der indføjes en 12 stk 1.2 Indkomne forslag kan kun behandles i den form de er indsendt Forslag # 16 g. Valg af Næstformand Nanna Beiter genopstiller til posten som næstformand. Nanna blev valgt ved applaus. h. Valg af kasserer Søren Olsen og Claus Warmdahl stiller op til posten som kasserer. Begge kandidater har præsenteret sig skriftligt forud for generalforsamlingen, og fik desuden mulighed for en kort mundtlig præsentation, samt efterfølgende spørgerunde. Der blev herefter afholdt skriftlig afstemning. Claus Warmdahl blev valgt som kasserer. i. Valg af statsautoriseret revisor Deloitte genopstilles til posten, og blev valgt ved applaus l. Eventuelt. Korpset af Human Rights Educators informerede om at de gerne kommer ud og laver tema-relaterede aktiviteter til camps, arrangementer, mv. Man skal blot skrive til Kenneth Schou fra Den Danske Doris Allen Fond fremlagde status for fonden. Pt. består fondens bestyrelse af Kenneth Schou, Lisbeth Skarving og Winnie Ramsing, og de leder efter en junior der kan gå med. I 2012 har fonden kun søgt Scandinavian Tobacco Company, som har givet fonden kr. Derudover har fonden kr fra CISV Danmark. Fonden hensætter halvdelen af pengene fra CISV Danmark til en opsparing, med den hensigt at fonden i fremtiden skal kunne gå i sig selv. På nuværende tidspunkt er opsparingen på ca kr. I 2012 har fonden modtaget 15 ansøgninger, hvoraf 10 er blevet bevilget tilskud.

15 I 2013 vil der være kr fonden kan bruge til at yde tilskud ud fra. Fonden opfordrer desuden til at man støtter gennem køb af den T-shirt der blev lavet i 2012, og som kan købes gennem CISV butikken. JB henledede opmærksomheden på en konkurrence om at lave den bedste Harlem Shake, og opfordrede alle til at hjælpe JB med dette. Dirigenten takkede for god ro og orden, og næstformanden takkede dirigenten for god styring af mødet. Underskrifter: Bertil Fruerlund Dirigent Jesper Lykking - Formand

CISV Danmark Ordinær Generalforsamling Referat 19.marts 2011

CISV Danmark Ordinær Generalforsamling Referat 19.marts 2011 CISV Danmark Ordinær Generalforsamling Referat 19.marts 2011 Dagsorden a) Valg af dirigent b) Hovedbestyrelsen aflægger beretning om virksomhed i det forløbne år c) Hovedbestyrelsen aflægger regnskab for

Læs mere

Dagsorden. CISV Denmark Tlf: +[45] 33122478 Bornholmsgade 1, kld. Tlf: +[45] 40558273 1266 København K E-mail: office@dk.cisv.org www.cisv.

Dagsorden. CISV Denmark Tlf: +[45] 33122478 Bornholmsgade 1, kld. Tlf: +[45] 40558273 1266 København K E-mail: office@dk.cisv.org www.cisv. Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - HB og GF... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast.... 2 - Opdatering fra bogholder... 2 - Regnskabs- og budgetopfølgning...

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

1. Status, input og opdatering af årshjul

1. Status, input og opdatering af årshjul Indholdsfortegnelse 1. Status, input og opdatering af årshjul... 2 - Procedure for valg af udvalgsformænd... 2 - HB møde indhold til infofilen... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast....

Læs mere

Bilag Tid: 12. maj 2013 11:00-16:00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 16:00-17:00.

Bilag Tid: 12. maj 2013 11:00-16:00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 16:00-17:00. Dagsorden for HB møde, CISV Danmark Bilag Tid: 12. maj 2013 11:00-16:00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 16:00-17:00. Min Start Stop Formalia Valg af

Læs mere

Mandag d. 29. oktober kl. 18.00. Tilstede

Mandag d. 29. oktober kl. 18.00. Tilstede DL-møde 29.10 2013 DL-møde 29.10 2013... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Medlemsdatabase status, nye, udmeldte... 4 4. Optimering af opgaver... 5 5. Status

Læs mere

dagsorden B: Godkendelse af HB Forretningsorden

dagsorden B: Godkendelse af HB Forretningsorden Dagsorden for CISV Danmarks HB møde Morgenmad Formalia del 1 Tid: 22. november 2014 kl. 09.00-16.00 DUF Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Fra kl. 9 er det muligt at komme og få morgenmad inden mødet formelle

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 5 7. Akutte

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 3 3. Status på LF... 5 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 6 7. Akutte

Læs mere

Den nye kasserer og den nye sekretær blev til start budt velkommen, og der blev forventningsafstemt. CISV Danmark Tlf.

Den nye kasserer og den nye sekretær blev til start budt velkommen, og der blev forventningsafstemt. CISV Danmark Tlf. Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 3 Ekstraordinær GF... 3 Sidste HB-møde... 3 Næste HB-møde... 4 ILTS... 4 2. Status på økonomi... 4 Budget, regnskab og IT... 4 Tidsplan:... 4 Kommentarer...

Læs mere

DL møde 28/1 2014. 30. januar 2014. 1. Bordet rundt og status på aktiviteter 3 2. Status på økonomi 3

DL møde 28/1 2014. 30. januar 2014. 1. Bordet rundt og status på aktiviteter 3 2. Status på økonomi 3 DL møde 28/1 2014 1. Bordet rundt og status på aktiviteter 3 2. Status på økonomi 3 3. Medlemsdatabase status, nye, udmeldte 3 4. Optimering af opgaver 3 5. Status på LF 3 6. Nyheder til hjemmesiden og

Læs mere

Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab.

Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab. Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab. Ifm. revisionen af regnskabet for 2011 manglede der regnskaber fra

Læs mere

Tid: 9. maj 2015 kl. 09.00-15.00 Scherfigsvej 5, 2100 København Ø. Morgenmad Valgfri morgenmad inden mødets start 30 9.00 9.30

Tid: 9. maj 2015 kl. 09.00-15.00 Scherfigsvej 5, 2100 København Ø. Morgenmad Valgfri morgenmad inden mødets start 30 9.00 9.30 Dagsorden for CISV Danmarks HB møde Tid: 9. maj 2015 kl. 09.00-15.00 Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Min Start Stop Morgenmad Valgfri morgenmad inden mødets start 30 9.00 9.30 Formalia del 1 Nationalt

Læs mere

17. marts 2014. DL-møde 17.03 2014

17. marts 2014. DL-møde 17.03 2014 DL-møde 17.03 2014 DL-møde 17.03 2014... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 3 3. Status på LF... 3 5. Status på udvalgsarbejde... 4 6. Nyt fra international... 4 7.

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 3 3. Status på LF... 3 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 4 6. Nyt fra international... 4 7. Akutte

Læs mere

Stormøde, generalforsamling og HB-møder v/bitten Warmdahl (D & B) Generalforsamling 2014 v/bitten Warmdahl (O & D & B) Pause Frokost 30 12:30 13:00

Stormøde, generalforsamling og HB-møder v/bitten Warmdahl (D & B) Generalforsamling 2014 v/bitten Warmdahl (O & D & B) Pause Frokost 30 12:30 13:00 Dagsorden, CISV Danmark HBmøde 24. nov. 2013 Formalia Bilag nr. Tid: 11:00-17:00 HB møde Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Min Start Stop Valg af Dirigent, godkendelse af dagsorden. 5 11:00 11:05

Læs mere

CISV Denmark Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 15:00-16:00.

CISV Denmark Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 15:00-16:00. Dagsorden for CISV Danmarks HB møde Tid: 10. maj 2014 09:00-15:00 Formalia Økonomi Kommunikation Valg af Dirigent, godkendelse af dagsorden O: Status på Økonomi v. Claus O: Årsskrift v. Karin D&B: Hjemmesiden

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 6 7. Akutte

Læs mere

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 3. Aflæggelse

Læs mere

Landsforeningen CISV Danmark. Årsrapport for 2009

Landsforeningen CISV Danmark. Årsrapport for 2009 Landsforeningen CISV Danmark Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen side 3 Årsberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Revisionspåtegning side 6 Anvendt regnskabspraksis side

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Nyhedsbrev. CISV Nordsjælland. Oktober 2012. Det kan du se:

Nyhedsbrev. CISV Nordsjælland. Oktober 2012. Det kan du se: Oktober 2012 CISV Nordsjælland Det kan du se: Info aften Her kan du se datoerne for vores kommende infomøder. Siden Sidst Nyt medlemssystem Vi har fået nyt medlemssystem, og her kan du læse hvad det for

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus Vedtægter for CVR: 34 78 02 42 v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: +45 21832058 info@shinshintoitsu.dk - www.shinshintoitsu.dk ~ 1 ~ Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

19. juli 2011. Infofile for Landsforeningen CISV Danmark

19. juli 2011. Infofile for Landsforeningen CISV Danmark 19. juli 2011 Infofile for Landsforeningen CISV Danmark 1 Indhold Indledning... 4 ORGANISATIONEN... 5 STRUKTUR... 6 HOVEDBESTYRELSEN (HB)... 9 DAGLIG LEDELSE (DL)... 10 ARBEJDSGANGE FOR CISV DANMARKS HOVEDBESTYRELSE...

Læs mere

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Anette Boldt Birte Elzer Britta Holscher Carin Brandt Elspeth Barrie Larsen Grethe Diedrichsen Henrik Persson Ib Ballisager Jens Johan Dahlkild Lene Asbjørn

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole for foreningen Risskov Kreative Skole 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Risskov Kreative Skole (Foreningen RiKS). Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg

Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg Punkt 1 Valg af dirigent Søren Kløjgaard indstillede på hovedbestyrelsens vegne advokat Henrik Oehlenschläger som dirigent.

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Trøjborg Arkadespilforening Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål er at formidle

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper. Gældende fra den 1. januar 2015.

Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper. Gældende fra den 1. januar 2015. Nuværende vedtægter for Faggruppen Bibliotek & Uddannelse: Der er sket ændringer i flg. paragraffer i Standardsvedtægten: Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper Gældende fra

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 3 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 4 6. Nyt fra international... 4 7. Akutte

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker.

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. 14. maj 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. Sted/dato: Skjoldhøjkirkens lokaler d. 10. april 2013 Fremmøde: 31 husstande var repræsenteret heraf 1 via fuldmagt.

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling)

Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling) Vedtægter Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling) 1 Navn 1.1 Foreningens navn er "ONE København". 1.2. Foreningen har bopæl i Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 ONE

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Begrundelse for ønsket om vedtægtsændringer. Af hensyn til mulighederne for at kunne søge om tilskud til kurser og lig. skal vedtægterne være i overensstemmelse

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere