Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Offentliggørelse af udskilte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning ændringer Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister register Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer register internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Internationale kendetegn Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: READ AND CARE Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PIROSSO (730) Indehaver: GLOBUS WINE A/S, Engager 10, 2605 Brøndby, København V, (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl), herunder vine og mousserende vine.. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Nexus Quickbrain (730) Indehaver: Nexus Interim Management A/S, Kompagnistræde 13, 3 sal, 1208 København K, (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; rekruttering af direktører, mellemledere, bestyrelsesmedlemmer, specialister og medarbejdere til midlertidige og permanente stillinger, bistand og rådgivning i forbindelse med rekruttering, personaleledelse og virksomhedsledelse, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration i form af udarbejdelse af kvalitetssikrende koncept til brug ved rektuttering af direktører, mellemledere, bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere til midlertidige og permanente stillinger. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: SUPPORT MEDIA INTERNATIONAL A/S (under stiftelse), Fiskerbakken 7, 3250 Gilleleje, København V, (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsvirksomhed, herunder til markedsføring; tegning af abonnementer på tidsskrifter, magasiner og andre tryksager for andre. (511) Klasse 36: Indsamlinger til velgørenhed, organisering af indsamlinger. (511) Klasse 39: Indsamling og distribution af tidsskifter og magasiner (returblade) samt andre tryksager til tredjemand, herunder til ventemiljøer. (511) Klasse 41: Forlagsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Den sunde appetit (730) Indehaver: Bilal Erdem, Ørnevang 8, 2.th, 3450 Allerød, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke i form af restauranter, caféer og sandwichbarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Ulvedals Murefirma (730) Indehaver: Ulvedals Murefirma Ronnie Ulvedal Jensen, Maglevangen 16, 3540 Lynge, (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KOVAKO (730) Indehaver: FLSMIDTH A/S, Vigerslev Allé 77, 2500 Valby, (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, herunder pneumatisk transportudstyr og mekanisk transportudstyr, specielt læsse- og losningsapparater for skibe. (730) Indehaver: SUPPORT MEDIA INTERNATIONAL A/S (under stiftelse), Fiskerbakken 7, 3250 Gilleleje, København V, (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsvirksomhed, herunder til markedsføring; tegning af abonnementer på tidsskrifter, magasiner og andre tryksager for andre. (511) Klasse 36: Indsamlinger til velgørenhed, organisering af indsamlinger. (511) Klasse 39: Indsamling og distribution af tidsskifter og magasiner (returblade) samt andre tryksager til tredjemand, herunder til ventemiljøer. (511) Klasse 41: Forlagsvirksomhed. 611

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: HorseConsult/Hesterådgivningen v/dorte Rebbe Schou, Ingelstrupvej 5, 4682 Tureby, (511) Klasse 35: Online markedsføring; detailhandel via Internettet med bøger, film, plakater, udstyr til heste og rytter samt staldtilbehør; konsulentvirksomhed i form af rådgivning om økonomiske prognoser og besparelser; konsulentvirksomhed i form af forretningsmæssig rådgivning i forbindelse med salg af produkter og ydelser til hestehold. (511) Klasse 36: Konsulentvirksomhed i form af finansiel rådgivning om økonomi og driftsbudget i forbindelse med drift af hestehold. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed vedrørende landbrugs- og hestebranchen. (511) Klasse 42: Konsulentvirksomhed i form af arkitektonisk rådgivning om indretning af opstaldningssystemer og folde til heste. (511) Klasse 44: Konsulentvirksomhed i form af rådgivning om hestevelfærd, herunder i forbindelse med opstaldning; konsulentvirksomhed i form af rådgivning om hestevelfærd, sygdomsforebyggelse og sundhedsoptimering, herunder fordring og adfærd. (591) Farvetekst: Orange og koksgrå. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Topso (730) Indehaver: Haldor Topsøe A/S, Nymøllevej 55, 2800 Kongens Lyngby, København V, (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige formål samt til anvendelse i landbrugsøjemed og til gødning samt til industrielle formål. (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf samt varer af metal som ikke er indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 11: Apparater til dampdannelse, kogning, køling og tørring. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 37: Installationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Dilemma (730) Indehaver: Martin Sandvad, Laskedalen 54, 8220 Brabrand, (740/750) Fuldmægtig: NEMADVOKAT ADVOKATANPARTSSELSKAB, Gammel Vartov Vej 2, 2900 Hellerup, (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SMØLFERNE (730) Indehaver: Studio Peyo S.A., 36, chemin Frank-Thomas, 1208 Genéve, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter; sæbe; parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand; tandplejemidler. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser); juvelerarbejder, smykker, ædelstene; ure og kronometriske in-strumenter. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryktyper; klichéer. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere; kamme og svampe; børster; børstenbindermateriale; redskaber til rengøringsformål; ståluld; glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug); glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, frosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj, kompotter; æg, mælk og mejeriprodukter; spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer; spiseis; honning, sirup; gær, bagepulver; salt, sennep; eddike, saucer (krydrede); krydderier; råis. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed samt markedsføring af flere forskellige varer og tjenesteydelser via alle kommunikationsmedier, også via internettet, udarbejdelse af reklamer og markedsføringsmateriale til alle informations- og databærere til brug på salgssteder og til brug i alle kommunikationsmedier, inklusiv brug som websider; markedsføring, herunder salgsfremmende virksomhed og public relation ydelser med hensyn til flere forskellige varer og tjenesteydelser via alle kommunikationsmedier, også via internettet; distribution af reklamemateriale, herunder prospekter, præmier, gaver og prøver; demonstration af varer, reklameomdeling; marketingtjenester af flere forskellige varer og tjenesteydelser, via alle kommunikationsmedier, også via internettet; forretningsmæssige markedsundersøgelser, forskning og analyser; forretningsmæssige analyser af kunderespons på reklamer; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; forretningsmæssig assistance og bistand til etablering og drift af detailbutikker; salgsfremmende foranstaltninger i form af sammenføring til fordel for andre af en række varer, hvilket gør det muligt for kunderne at se og købe disse varer på en bekvem måde; informations- og rådgivningsvirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (730) Indehaver: SELECT SERVICE PARTNER DENMARK A/S, Kystvejen 2, 2770 Kastrup, (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (591) Farvetekst: t er udført i grå, lilla og sort. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Optinine (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til blødningsbehandling. 612

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Ninovo (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, (511) Klasse 05: Farmaceutiske Præparater til blødningsbehandling. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Larfix (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til blødningsbehandling. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Durafix (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til blødningsbehandling. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Revonine (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til blødningsbehandling. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: JMG Når det ská ske (730) Indehaver: GÅRDEJER JENS MARTIN JOHNSEN GLAVIND, Vestervangsvej 16, 8961 Allingåbro, (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., 7400 Herning, (511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparation; installationsvirksomhed. (730) Indehaver: GOING DONUTS ApS, Skovbakken 40, 7400 Herning, (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og kornpræparater; brød, konditori- og konfekturevarer; spiseis; sukker, honning, sirup; gær, bagepulver; salt; sennep; eddike, kryddersaucer; krydderier; råis. (511) Klasse 32: Øl; mineralvande og kulsyreholdige vande samt andre ikkealkoholholdige drikke; frugt-drikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke; midlertidig indkvartering. (591) Farvetekst: t er udført i rødt, hvidt og blåt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TIMEOUTINTIME (730) Indehaver: Claus Hansen, Skyttehusgade 34A, 7100 Vejle, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; materialer til bogbinding; fotografier; papirhandlervarer (skriveredskaber og papirvarer); klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; malerpensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryktyper; klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; forretningsledelse; forretningsadministration; varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ZURFACE (730) Indehaver: STENEX/TR GRANIT A/S, Vindmøllevej 45, 2300 København S, (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, (511) Klasse 11: Vaske. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal); transportable bygninger (ikke af metal); monumenter (ikke af metal).. (511) Klasse 20: Møbler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NemBetaling (730) Indehaver: IMIND CAPITAL & SERVICES ApS, Hejrevej 34, 2400 København NV, (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning. 613

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ANPETHO HOLDING ApS, Magleholm 13, 2600 Glostrup, (511) Klasse 21: Husholdnings og køkkenredskaber samt beholdere; kamme og svampe; børster (undtagen malerbørster); børstenbindermateriale; redskaber til rengøringsformål; ståluld; uforarbejdet eller halv-forarbejdet glas (undtagen glas til bygningsbrug); glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser. (591) Farvetekst: sort, rød og hvid (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BOLIGNØGLEN (730) Indehaver: KAB s.m.b.a., Vester Voldgade 17, 1552 København V, (740/750) Fuldmægtig: Høiberg A/S, Store Kongensgade 59 A, 1264 København K, (511) Klasse 35: Bistand vedrørende forretningsledelse og -administration; forretningsmæssig administration af byggerier og boliger, annoncering på computernetværk. (511) Klasse 36: Finansielle tjenester ydet af ejendomsadministratorer, herunder udlejning, vurdering og finansiering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ISINIZ INTERNETTE (730) Indehaver: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Building 41, Mountain View, CA 94043, USA (740/750) Fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab, Pilestræde 58, 1112 København K, (511) Klasse 35: Annonce- og marketingsydelser; forretningsmæssige konsulentydelser. (511) Klasse 42: Konsulentvirksomhed vedrørende skabelse af websider. (730) Indehaver: FLEXWOOD A/S, Storstrømsvej 92, 4840 Nørre Alslev, (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Hanne Fevre, Hammersvej 3, 6000 Kolding, (511) Klasse 35: Organisering af udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål; engros- og detailhandel med kunst og brugskunst. (511) Klasse 43: Caféer; Mødelokaler (Udlejning af -). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Finlow (730) Indehaver: FINLOW VVS A/S, Hornevej 13, 2770 Kastrup, (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., 7400 Herning, (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf; byggematerialer af metal; transportable bygninger af metal; materialer af metal til jernbanespor; ikkeelektriske kabler og tråd af uædle metaller; klejnsmedearbejder, små genstande af metal (isenkramvarer); metalrør; pengeskabe; varer af uædle metaller ikke indeholdt i andre klasser; malm. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparation; installationsvirksomhed. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PurFil (730) Indehaver: PURFIL ApS, Blåbærvej 61, 5260 Odense S, (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål; smøremidler; midler til absorbering, fugtning og binding af støv; brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer; lys og væger til belysning. (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, herunder maskiner til separation og behandling af gylle og husdyrgødning; motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land); koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land); landbrugsredskaber (ikke hånddrevne); Sorteringsmaskiner [separatorer]. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandforsyning, samt til sanitære formål; renseanlæg til separation og behandling af spildevand, gylle og husdyrgødning; maskiner til produktion af biobrændsel; maskiner til separation og behandling af spildevand. (511) Klasse 31: Korn og landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter (ikke indeholdt i andre klasser); levende dyr; friske frugter og grøntsager; frø og såsæd; naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Chokomania (730) Indehaver: Chokomania v/pernille Kronborg, Højrupvej 8, 5750 Ringe, (740/750) Fuldmægtig: Ulrik Andersen, Højrupvej 8, 5750 Ringe, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, frosne, tørrede og tilberedte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj, kompotter; æg; mælk og mælkeprodukter; spiselige olier og fedtstoffer; Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, frosne, tørrede og tilberedte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj, kompotter; æg; mælk og mælkeprodukter; spiselige olier og fedtstoffer; Chokoladenøddesmør. (511) Klasse 30: Chokolade; Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og kornpræparater; brød, konditori- og konfekturevarer; spiseis; sukker, honning, sirup; gær, bagepulver; salt; sennep; eddike, kryddersaucer; krydderier; råis. 614

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: /20 (730) Indehaver: Novozymes A/S, Krogshøjvej 36, 2880 Bagsværd, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 35: Udvikling af markedsanalyser for andre inden for enzymer, microber og kemikalier til industrielle formål og landbrugsformål samt inden for akvakultur. (511) Klasse 39: Logistikvirksomhed i form af transport, pakning, opbevaring, emballering af enzymer, microber og kemikalier til industrielle formål og landbrugsformål samt inden for akvakultur. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed inden for enzymer, microber og kemikalier til industrielle formål og landbrugsformål samt inden for akvakultur. (511) Klasse 42: Teknisk rådgivning og bistand inden for enzymer, microber og kemikalier til industrielle formål og landbrugsformål samt inden for akvakultur; forskning- og udviklingsvirksomhed for andre inden for enzymer, microber og kemikalier til industrielle formål og landbrugsformål samt inden for akvakultur, analyser af virkemåde for enzymer, microber og kemikalier til industrielle formål og landbrugsformål samt inden for akvakultur. (511) Klasse 45: Rådgivning vedrørende sikkerhed til beskyttelse af mennesker og ejendom og juridisk konsulentbistand vedrørende lovgivningsmæssige krav inden for enzymer, microber og kemikalier til industrielle formål og landbrugsformål samt inden for akvakultur. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EA Værktøj (730) Indehaver: EA VÆRKTØJ ENGROS A/S, Mandal Alle 5, 5500 Middelfart, (740/750) Fuldmægtig: LIGHTHOUSE ApS, Rosenlunden 11, 5000 Odense C, (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf; byggematerialer af metal; transportable bygninger af metal; materialer af metal til jernbanespor; ikkeelektriske kabler og tråd af uædle metaller; klejnsmedearbejder, små genstande af metal (isenkramvarer); metalrør; pengeskabe; varer af uædle metaller ikke indeholdt i andre klasser; malm. (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner; motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land); koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land); landbrugsredskaber (ikke hånddrevne); rugemaskiner; salgsautomater. (511) Klasse 08: Håndværktøj og redskaber (hånddrevne); knivsmedevarer, gafler og skeer; hug- og stikvåben; barberknive og -maskiner. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; forretningsledelse; forretningsadministration; varetagelse af kontoropgaver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Tang O (730) Indehaver: Claus Estrup Paaskesen, Østergade 15, 3770 Allinge, (511) Klasse 31: Kattegrus. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: EA VÆRKTØJ ENGROS A/S, Mandal Alle 5, 5500 Middelfart, (740/750) Fuldmægtig: LIGHTHOUSE ApS, Rosenlunden 11, 5000 Odense C, (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf; byggematerialer af metal; transportable bygninger af metal; materialer af metal til jernbanespor; ikkeelektriske kabler og tråd af uædle metaller; klejnsmedearbejder, små genstande af metal (isenkramvarer); metalrør; pengeskabe; varer af uædle metaller ikke indeholdt i andre klasser; malm. (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner; motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land); koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land); landbrugsredskaber (ikke hånddrevne); rugemaskiner; salgsautomater. (511) Klasse 08: Håndværktøj og redskaber (hånddrevne); knivsmedevarer, gafler og skeer; hug- og stikvåben; barberknive og -maskiner. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; forretningsledelse; forretningsadministration; varetagelse af kontoropgaver. (591) Farvetekst: t er udført i grøn, gul, blå, grå og sort. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Factum Books (730) Indehaver: FONDEN FOR TEKNISKE UDDANNELSESSYSTEMER, Halmstadgade 6, 8200 Århus N, (740/750) Fuldmægtig: INNOVA ADVOKATFIRMA ADVOKATPARTNERSEL- SKAB, Fiskerivej 2, 8000 Århus C, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, herunder fagbogslitteratur samt undervisningsbøger, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Detailhandel med papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, herunder fagbogslitteratur samt undervisningsbøger, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 40: Trykkerivirksomhed. 615

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CATALYST (730) Indehaver: Novozymes A/S, Krogshøjvej 36, 2880 Bagsværd, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 35: Udvikling af markedsanalyser for andre inden for enzymer, microber og kemikalier til industrielle formål og landbrugsformål samt inden for akvakultur. (511) Klasse 39: Logistikvirksomhed i form af transport, pakning, opbevaring, emballering af enzymer, microber og kemikalier til industrielle formål og landbrugsformål samt inden for akvakultur. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed inden for enzymer, microber og kemikalier til industrielle formål og landbrugsformål samt inden for akvakultur. (511) Klasse 42: Teknisk rådgivning og bistand inden for enzymer, microber og kemikalier til industrielle formål og landbrugsformål samt inden for akvakultur; forskning- og udviklingsvirksomhed for andre inden for enzymer, microber og kemikalier til industrielle formål og landbrugsformål samt inden for akvakultur, analyser af virkemåde for enzymer, microber og kemikalier til industrielle formål og landbrugsformål samt inden for akvakultur. (511) Klasse 45: Rådgivning vedrørende sikkerhed til beskyttelse af mennesker og ejendom og juridisk konsulentbistand vedrørende lovgivningsmæssige krav inden for enzymer, microber og kemikalier til industrielle formål og landbrugsformål samt inden for akvakultur. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Vino dal tallone (730) Indehaver: Juuls Vin & Spiritus A/S, Islevdalvej 100, Port 7, 2610 Rødovre, (511) Klasse 33: Vin. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Danske Familierestauranter A/S, Læssøegade 215, 5230 Odense M, (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel, Silkeborgvej 2, 8000 Århus C, (511) Klasse 29: Fersk kød, tilberedte kødvarer, færdige middagsretter hovedsageligt bestående af kød, konserverede, tilberedte frugter og grøntsager, kompotter samt spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kryddersaucer, krydderier, marinader, dressinger. (511) Klasse 35: Detail- og engroshandel med færdige middagsretter. (511) Klasse 43: Restaurationsvirksomhed, catering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Raw (730) Indehaver: RAW FOOD & JUICE ApS, c/o Stoic A/S, Kronprinsensgade 3, 1114 København K, (511) Klasse 29: Kosttilskud (ikke til medicinsk brug) i form af spirulina og chlorella. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler af korn, brød, kondi-tori- og konfekturevarer; spiseis; honning, sirup; salt, sennep; eddike, saucer (krydrede); krydderier; råis; afskallede chiafrø og hampefrø; tørrede gojibær; muesli. (511) Klasse 31: Chiafrø, hampefrø. (511) Klasse 32: Øl; mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke; midlertidig indkvartering. (730) Indehaver: LAKSPECIALISTEN A/S, Norddigesvej 5, 8240 Risskov, (511) Klasse 02: Lakker. (511) Klasse 12: Automobiler. (511) Klasse 37: Befordringsmidler (Rengøring af -). (591) Farvetekst: Sort, hvid, grå og grøn. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Hvor går du hen, når du går på pension? (730) Indehaver: FPS Pensionspleje v/frank Peter Sørensen, Espevangen 6B, 2860 Søborg, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; ejendomsmæglervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Tumling (730) Indehaver: NytPerspektiv /Discipline Of Peace v/mari-ann Stavnshøj, Ulrikkenborg Alle 47, 2800 Kongens Lyngby, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol (overvågning), livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, discs til optagelse; CDere, DVDere og andre digitale optagelsesmedier; mekanismer til møntopererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner, databehandlingsudstyr, computere; computer software; ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; materialer til bogbinding; fotografier; papirhandlervarer (skriveredskaber og papirvarer); klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; malerpensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryktyper; klichéer. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. 616

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: CHRISPER HOLDING ApS, Bakkevej 2 B, Appenæs, 4700 Næstved, (740/750) Fuldmægtig: ADVOKATFIRMAET JOHN LARSEN ApS, Kindhestegade 12 D, 4700 Næstved, (511) Klasse 09: Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: BRØNSHØJ BOLDKLUB, Ruten 2, 2700 Brønshøj, (511) Klasse 24: Tekstilstoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser; senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: Sort-gul-hvid. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Jan Bærendsen Olsen, Tjaldursvegur 12, FO-800 Tvøroyri, Færøerne (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; plastic i ekstruderet form til brug i fabrikation; tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer; bøjelige slanger, ikke af metal. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal); stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug; asfalt, beg, tjære og bitumen; transportable bygninger (ikke af metal); monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparation; installationsvirksomhed. (591) Farvetekst: t er udført i en mørk gråblå farve. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RØNNE H. (730) Indehaver: FLEMMING PETERSEN A/S, Poppel Alle 35, 3500 Værløse, (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 43: Restaurationsvirksomhed, tilvejebringelse af mad og drikke; midlertidig indkvartering. (511) Klasse 44: Hygiejnisk pleje og skønhedspleje af mennesker; landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (730) Indehaver: Berlingske Media A/S, Pilestræde 34, 1112 København K, København V, (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til undervisning; optiske og magnetiske databærere, CD-rom (hukommelseskredsløb); lydplader; databehandlingsudstyr; computer hardware og software; elektroniske opslagsværker; elektroniske publikationer distribueret on-line, via mobiltelefoner eller via multimedia-netværk. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer; trykte opslagsværker, aviser, tidsskrifter og magasiner. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, herunder salgsfremmende foranstaltninger for andre, PR-virksomhed og marketing; professionel rådgivning vedrørende annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver, herunder tilvejebringelse af forretningsoplysninger; tjenesteydelser i forbindelse med kundeloyalitet i kommercielt, salgsfremmende og/eller reklamemæssigt øjemed, herunder organisering, drift og kontrol af loyalitetsordninger og salgsfremmende ordninger; nyhedsudklipsbureau; alle de nævnte tjenesteydelser også formidlet via Internettet.. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder også i forbindelse med Internettet; elektronisk post; information om telekommunikation; telefonservice (oplysning om vejret, klokken, telefonnumre osv.) udlejning af telekommunikationsudstyr; udsendelse af meddelelser og billeder formidlet via computer og mobiltelefoner, samt andre håndholdte elektronisk modtager og sende apparater; udbud af flerbrugeradgang til elektroniske netværk, herunder Internettet og mobiltelefonnettet; udlejning af adgangstid til computerdatabaser; professionel rådgivning vedrørende ovenstående tjenesteydelser; nyhedsbureauer; streamingvirksomhed i relation til nyhedsformidling.. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, forlagsvirksomhed og udgivelse af bøger og tekster, undtagen reklametekster, alle de nævnte tjenesteydelser også formidlet via Internettet; tilvejebringelse af ikke-downloadable elektroniske opslagsværker; tilvejebringelse af ikke-downloadable elektroniske publikationer, distribueret on-line eller via multi-media-netværk; oversættelse; redigering af skrevne tekster; professionel rådgivning vedrørende ovenstående tjenesteydelser; nyhedsformidling; tilrådighedsstillelse for abonnenter af computerdatabaser, herunder onlinecomputerdatabaser med generelle nyheder og arkiveret nyhedsmateriale; produktion af radio- og fjernsynsprogrammer. (511) Klasse 42: Industriel analyse, design og udvikling af computer hardware og computer software, videnskabelig og industriel forskning; programmering af computere; udvikling og vedligeholdelse af databaser til brug for andre; design og ajourføring af computerprogrammer; opdatering af computer software; udlejning af computere og computerprogrammer; design af internet-sider, overvågning, administration, udvikling og vedligeholdelse af hjemmesider for andre; professionel rådgivning vedrørende ovenstående tjenesteydelser, såsom rådgivning vedrørende computer hardware og software.. (591) Farvetekst: t er udført i blåt, hvidt og lyserødt. 617

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Andersen Boutique Hotel Copenhagen A/S (730) Indehaver: ABSALON HOTEL GROUP COPENHAGEN A/S, Helgolandsgade 15, 1653 København V, (511) Klasse 43: Hoteller (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Danish Wind Design (730) Indehaver: DWD HOLDING ApS, Lillemosevej 40, 8300 Odder, (511) Klasse 07: Vindmøller. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Baby2Go (730) Indehaver: Elisabeth Calov, Bachforellenweg 18, DE Frankfurt am Main, Tyskland (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer ikke indeholdt i andre klasser; senge- og bordtæpper. (511) Klasse 28: Spil og legetøj; gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser); julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Helsevesten (730) Indehaver: Ingvar Bengtsson, Nya Boulevarden 10, Kristianstad, Sverige ; Robert Spjuth, Nya Boulevarden 10, Kristanstad, Sverige (511) Klasse 10: Bandager (Støttende -); Bandager (Underlivs -); Bælter til medicinske formål; Korsetter til medicinske formål; Korsetter (Underlivs -). (511) Klasse 25: Bælter [beklædningsgenstande]; Korsetter; Veste. (511) Klasse 28: Spil og legetøj; gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser); juletræspynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Karatecoaching (730) Indehaver: RESMA v/søren Larsen, Vilhelmsro 140, 3480 Fredensborg, (511) Klasse 35: Forretningsmæssig bistand til virksomheders sælgere, supportere, kontorpersonale og ledere, herunder i forbindelse med udvikling af strategier. (511) Klasse 41: Konsulentbistand i form af undervisning af virksomheders medarbejdere og ledere i hvordan man opnår ønsker og mål for f.eks. strategier og salg (730) Indehaver: A-FROST A/S, Fuglevænget 9, 9000 Aalborg, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, frosne, tørrede og tilberedte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj, kompotter; æg; mælk og mælkeprodukter; spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og kornpræparater; brød, konditori- og konfekturevarer; spiseis; sukker, honning, sirup; gær, bagepulver; salt; sennep; eddike, kryddersaucer; krydderier; råis. (511) Klasse 31: Korn og landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter (ikke indeholdt i andre klasser); levende dyr; friske frugter og grøntsager; frø og såsæd; naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. (591) Farvetekst: t har en lilla baggrund, med en blå streg i udråbstegnet. Pantone 521U, CMYK (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Pertura (730) Indehaver: Pertura Aps, Lersø Park Alle 107, 2100 København Ø, (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. 618

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: BLUNICO A/S, Fuglevangsvej 58, 8700 Horsens, (740/750) Fuldmægtig: Ret & Råd Sundhuset I/S, Clarasvej 2, 8700 Horsens, (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf; byggematerialer af metal; transportable bygninger af metal; materialer af metal til jernbanespor; ikkeelektriske kabler og tråd af uædle metaller; klejnsmedearbejder, små genstande af metal (isenkramvarer); metalrør; pengeskabe; varer af uædle metaller ikke indeholdt i andre klasser; malm; Afløbsrør af metal; Afstivningsbjælker af metal; Afstivningsplader af metal; Barrer [stænger] af uædle metaller; Beklædningsmateriale af metal til bygningsbrug; Beslag af metal til vinduer; Bjælkekonstruktioner af metal til bygninger; byggematerialer af metal; Bygninger (Transportable -) af metal; Bygninger af metal; Bygningsbeklædning af metal; Bygningsmateriale af metal; Bygningspaneler af metal; Bærebjælker af metal; Bøjler (Rør -) af metal; Drænrør af metal; Døre af metal; Flanger af metal; Fliser af metal; Fliser af metal til bygningsbrug; Forankringsplader; Forgreningsrør af metal; Forskalling af metal til beton; Forstærkningsmateriale af metal til beton; Forstærkningsmateriale af metal til bygningsbrug; Forstærkningsmateriale af metal til rør; Gitterværk af metal; Gitre af metal; Jern i rå eller halvforarbejdet form; klejnsmedearbejder, små genstande af metal (isenkramvarer); Kæder af metal; Lofter af metal; Lægter af metal; metalrør; Metalstænger til svejsning; Metaltråd til at binde med; Nedløbsrør af metal; Paller af metal; Paneler (Bygnings -) af metal; Parkeringsindretninger af metal til cykler [cykelstativer]; Pæle af metal; Render af metal; Ringe af metal; Rør af metal; Skotrender af metal til bygningsbrug; Skotrender af metal til tage; Skraberiste til fodtøj; Stolper af metal; Søjler af metal til bygninger; Søjler (Reklame -) af metal; Tagbeklædning af metal; Tagsten af metal; Trappevanger af metal; Transportpaller af metal; Trapper af metal; Tremmeværk [gangbroer] af metal; Tremmeværk af metal; Træbeskyttere af metal; Uædle metaller og legeringer heraf; Underliggere [bjælker] af metal; Vindfang [skærmtag] af metal; Vinduesrammer (Sidehængte -) af metal. (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner; motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land); koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land); landbrugsredskaber (ikke hånddrevne); rugemaskiner; salgsautomater. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser); juvelerarbejder, smykker, ædelstene; ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal); stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug; asfalt, beg, tjære og bitumen; transportable bygninger (ikke af metal); monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (591) Farvetekst: t er udført i blå, lysebrun/beige og sort. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ENMOTION (730) Indehaver: Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 Peachtree Street NE, Atlanta, Georgia (US) 30303, USA (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Partnere, Øster Allé 42, 6., 2100 København Ø, (511) Klasse 03: Præparater til rengøring, hygiejniske og antibakterielle produkter i form af håndskrubbemidler, kropssæbe; mundskyllemidler, sæbe og desinfektionsmidler til hygiejniske formål. (511) Klasse 05: Hygiejniske og antibakterielle produkter i form af håndlotion. (511) Klasse 16: Papirhåndklæder. (511) Klasse 20: Fastsiddende håndklædeautomater, ikke af metal. (511) Klasse 21: Håndklædeautomater til papirhåndklæder, sæbeautomater og luftdesodoriseringsapparater. (730) Indehaver: GLASEKSPERTEN A/S, Sprogøvej 13, 9800 Hjørring, (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirma Hjulmand & Kaptain I/S, Havnepladsen 7, 9900 Frederikshavn, (511) Klasse 12: Befordringsmidler; anordninger til befordring på land, i luften eller til vands. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal); stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug; asfalt, beg, tjære og bitumen; transportable bygninger (ikke af metal); monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparation; installationsvirksomhed. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (591) Farvetekst: t er udført i blåt og sort (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HOTDISC (730) Indehaver: FLSMIDTH A/S, Vigerslev Allé 77, 2500 Valby, (511) Klasse 11: Industrielle forbrændingsaggregater til forbrænding og termisk behandling af brændsler, affald og mineralholdigt materiale, herunder reaktorer, ovne og afbrændingsovne samt dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser), herunder ovnudstyr fremstillet af ildfast ler og påfyldningsapparater for ovne. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FEET ME (730) Indehaver: SHOE-D-VISION AMBA, Grenåvej 637, 8541 Skødstrup, (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind, huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Detailhandelsvirksomhed med, eller opstilling for andre af, et udvalg af beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbeklædning, læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer, skind huder, kufferter, rejsetasker, paraplyer, parasoller, spadserestokke, piske og sadelmagervarer (undtagen transport af disse varer) sådan at kunder på en hensigtsmæssig måde kan se på og købe disse varer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MAGSTEIN (730) Indehaver: Jan Bærendsen Olsen, Tjaldursvegur 12, FO-800 Tvøroyri, Færøerne (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; plastic i ekstruderet form til brug i fabrikation; tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer; bøjelige slanger, ikke af metal. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal); stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug; asfalt, beg, tjære og bitumen; transportable bygninger (ikke af metal); monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparation; installationsvirksomhed. 619

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TV 2 Sport Bet (730) Indehaver: TV 2 SPORT A/S, Jenagade 22, 2300 København S, (740/750) Fuldmægtig: Lassen Ricard Advokataktieselskab, Amaliegade 31, 1256 København K, (511) Klasse 09: Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede samt tasker særligt fremstillet til sådanne apparater, CD'er, CD ROM'er, DVD'er og videobånd til brug for eller indeholdende lyd og/eller billedoptagelser, film, computersoftware, -hardware og -firmware, computerprogrammer, computerspil, spilleapparater, videospil, videospilkassetter, elektroniske publikationer, ure, briller. (511) Klasse 16: Magasiner, tidsskrifter, aviser, tryksager, fotografier, grafiske fremstillinger og afbildninger, kataloger, kalendere, nyhedsbreve, pjecer, plakater, postkort, tegninger samt instruktions- og undervisningsmateriale. (511) Klasse 18: Sportstasker, jagttasker, skoletasker, skuldertasker, strandtasker, rejsetasker og kufferter, rygsække, tegnebøger, punge, paraplyer, parasoller. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler, golftasker med og uden hjul, tasker til ski og surfbrætter. (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, herunder fjernsynsreklamer, PR-virksomhed, udlejning af reklamemateriale, -plads og -tid på kommunikationsmedier, offentliggørelse af reklametekster og billeder. (511) Klasse 38: Computerunderstøttet transmission af meddelelser og billeder, telekommunikationsvirksomhed, broadcastvirksomhed, fjernsynsudsendelser uanset distributions- og finansieringsmetode, kommunikation og serviceydelser for eksempel programmer, debatforum, spil og lignende via computerskærme, mobiltelefoner og lignende medier, tilvejebringelse af elektroniske opslagstavler, elektronisk post, radioudsendelser, tilvejebringelse af brugeradgang til internetportal med beskrivelse og visning af Tv-udsendelser, udveksling af information og billeder. (511) Klasse 39: Arrangering af rejser og ekskursioner; udlejning af befordringsmidler i form af sportsudstyr. (511) Klasse 41: Afholdelse af rekreative aktiviteter, uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer, kulturelle arrangementer, forlystelser, entertainmentvirksomhed, fjernsynsunderholdning, radiounderholdning, organisering af konkurrencer, tilvejebringelse af online publikationer, online spiltjenester, publikationer af elektroniske bøger og tidsskrifter, udgivelse af tekster - undtagen reklametekster, forlagsvirksomhed, fotografering, fotografisk reportage, digital billedbehandling, nyhedsformidling, produktion af shows, film, videofilm radio- og fjernsynsprogrammer, organisering af sportskonkurrencer, udlejning af sportsudstyr, undtagen befordringsmidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Abdel Malik Ahmed, Munkedalen 16, 4100 Ringsted, ; Anwar-Ul Hassan, Valmuevej 3B, 4200 Slagelse, (511) Klasse 32: Øl; mineralvande og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl), energi drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ADtention A/S, Dalbygade 40F, 1, 6000 Kolding, (511) Klasse 12: Befordringsmidler. (591) Farvetekst: t er udført i rødt 620

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HOTEL MARINA (730) Indehaver: VEDBÆK STRANDVEJ 391 ApS, Søbrinken 4, 2840 Holte, (740/750) Fuldmægtig: ACCURA ADVOKATPARTNERSELSKAB, Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup, (511) Klasse 43: Hotel- og restaurationsvirksomhed.. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Collage the Shop (730) Indehaver: Group 88 A/S, Pilestræde 2, 1112 København K, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer ikke indeholdt i andre klasser; senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse; bistand ved forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Komplett AS, Postbox 2094, 3202 Sandefjord, Norge (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, discs til optagelse, CDere, DVDere og andre digitale optagelsesmedier; mekanismer til møntopererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner, databehandlingsudstyr, computere, computer software; ildslukningsapparater, vægbeslag; dele og tilbehør til alle de førnævnte varer.. 621

14 Offentliggørelse af udskilte registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af udskilte registreringer (111) Reg.nr.:VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220)Ans.dato: (730) Indehaver: Coty B.V., 147, Oudeweg, NL-2031 CC Haarlem, Holland (740/750) Fuldmægtig:Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 42: Design af beklædningsgenstande, lædervarer, smykker, armbåndsure og ure såvel som udvikling af parfumeriprodukter og produkter til personlig pleje og til skønhedspleje. (641) Udskilt fra: VA (646) Udskilt dato: (111) Reg.nr.:VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220)Ans.dato: JOOP! (730) Indehaver: Coty B.V., 147, Oudeweg, NL-2031 CC Haarlem, Holland (740/750) Fuldmægtig:Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 03: Midler til krops- og skønhedspleje, især kosmetiske cremer, pudder, rouge, øjenblyanter, øjenskygger, læbestifter, kosmetiske lotioner, ansigts- og hårvand, hårvaskemidler, barberlotioner, barberskum, barbervand, desodoriserende midler til personlig brug. (641) Udskilt fra: VA (646) Udskilt dato:

15 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger VA VA VA VA VA VA VA VA VA

16 Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler af registreringer (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Eniro A/S, Sydmarken 44A, 2860 Søborg, (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Eniro A/S, Sydmarken 44A, 2860 Søborg, (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening, S Växcjö, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ELCO AG, Wildischachen, CH-5200 Brugg, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Eniro A/S, Sydmarken 44A, 2860 Søborg, (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nalco Company, a corporation of the State of Delaware, 1601 W. Diehl Road, Naperville, Illinois 60563, USA (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Partnere, Øster Allé 42, 6., 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Heras B.V., Hekdam 1, Oirschot, Holland (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Partnere, Øster Allé 42, 6., 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: RHIAG - INTER AUTO PARTS ITALIA S.p.A. (RHIAG S.p.A. or IAP ITALIA S.p.A.), Via Tiraboschi 48, I Bergamo, Italien (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Heras B.V., Hekdam 1, Oirschot, Holland (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Partnere, Øster Allé 42, 6., 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Rozès, S.A., Quinta de Monsul, Cambres, City-Council of Lamego, Portugal (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SCAN-VITA INTERNATIONAL A/S, Sydmarken 5, 2860 Søborg, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Partnere, Øster Allé 42, 6., 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Eniro A/S, Sydmarken 44A, 2860 Søborg, (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SCA Hygiene Products AB, S Göteborg, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Eniro A/S, Sydmarken 44A, 2860 Søborg, (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Eniro A/S, Sydmarken 44A, 2860 Søborg, (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Eniro A/S, Sydmarken 44A, 2860 Søborg, (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Schweppes International Limited, 7 Albemarle Street, London W1S 4HQ, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Partnere, Øster Allé 42, 6., 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Schweppes International Limited, 7 Albemarle Street, London W1S 4HQ, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Partnere, Øster Allé 42, 6., 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Norse Hotels Sweden AB, P.O. Box 47114, S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Caramba Holding GmbH, Bernerstrasse 6, D Künzelsau, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Caramba Holding GmbH, Bernerstrasse 6, D Künzelsau, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Caramba Holding GmbH, Bernerstrasse 6, D Künzelsau, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Caramba Holding GmbH, Bernerstrasse 6, D Künzelsau, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, 624

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Parker Hannifin GmbH, Bielefeld, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Rizzini S.r.l., Via 2 Giugno 7/7 bis, I Marcheno, Italien København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ENKOTEC A/S, Sverigesvej 26, 8660 Skanderborg, (740/750) Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft A/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ENKOTEC A/S, Sverigesvej 26, 8660 Skanderborg, (740/750) Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft A/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BRIFA MALING A/S, Theilgaards Torv 1, 4600 Køge, (740/750) Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft A/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Scandinavian Branding A/S, Ryvangs Allé 6, 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: GENERAL MILLS, INC., a corporation of the State of Delaware, Number One General Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota 5, 5426, USA København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: GENERAL MILLS, INC., a corporation of the State of Delaware, Number One General Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota 5, 5426, USA København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Pipelife International GmbH, Triester Strasse 14, A-2351Wiener Neudorf, Østrig København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Elmo Sweden AB, S Svenljunga, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: InfoManager, Inc., 2535 East Southlake Blvd., Suite 250, Southlake, Texas, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Åboulevarden 17, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM, 19, Avenue Jules Carteret, F Lyon, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Omyacolor SA, F Saint Germain la Ville, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DATAGRAF COMMUNICATIONS A/S, Energivej 75, 8963 Auning, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DATAGRAF COMMUNICATIONS A/S, Energivej 75, 8963 Auning, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DATAGRAF COMMUNICATIONS A/S, Energivej 75, 8963 Auning, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DATAGRAF COMMUNICATIONS A/S, Energivej 75, 8963 Auning, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Anne Mette Duelund, Solbakken 14, 6800 Varde, ; Ilse Gaardahl, Ryttervænget 10, 6830 Nørre Nebel, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DATAGRAF COMMUNICATIONS A/S, Energivej 75, 8963 Auning, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Statoil Fuel & Retail ASA, Sørkedalsveien 8, NO-0369 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: The Lubrizol Corporation, Lakeland Boulevard, Wickliffe, Ohio 44092, USA København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SVANEKE IS ApS, Svaneke Torv 3, 3740 Svaneke, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: M.H. Honsel Beteiligungs-GmbH, Westicker Strasse 46-52, D Fröndenberg / Ruhr, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Pipelife International GmbH, Triester Strasse 14, A-2351Wiener Neudorf, Østrig København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, SA de CV., Av Alfonso Reyes 2202 Nte. CP , Monterrey, Nuevo Leon, Mexico København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, SA de CV., Av Alfonso Reyes 2202 Nte. CP , Monterrey, Nuevo Leon, Mexico København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, SA de CV., Av Alfonso Reyes 2202 Nte. CP , Monterrey, Nuevo Leon, Mexico København V, 625

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, SA de CV., Av Alfonso Reyes 2202 Nte. CP , Monterrey, Nuevo Leon, Mexico København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fiat Group Automobiles S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200, I Turin (TO), Italien København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, SA de CV., Av Alfonso Reyes 2202 Nte. CP , Monterrey, Nuevo Leon, Mexico København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, SA de CV., Av Alfonso Reyes 2202 Nte. CP , Monterrey, Nuevo Leon, Mexico København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, SA de CV., Av Alfonso Reyes 2202 Nte. CP , Monterrey, Nuevo Leon, Mexico København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, SA de CV., Av Alfonso Reyes 2202 Nte. CP , Monterrey, Nuevo Leon, Mexico København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, SA de CV., Av Alfonso Reyes 2202 Nte. CP , Monterrey, Nuevo Leon, Mexico København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, SA de CV., Av Alfonso Reyes 2202 Nte. CP , Monterrey, Nuevo Leon, Mexico København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, SA de CV., Av Alfonso Reyes 2202 Nte. CP , Monterrey, Nuevo Leon, Mexico København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, SA de CV., Av Alfonso Reyes 2202 Nte. CP , Monterrey, Nuevo Leon, Mexico København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, SA de CV., Av Alfonso Reyes 2202 Nte. CP , Monterrey, Nuevo Leon, Mexico København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: UNIFLAIR S.P.A., Viale della Tecnica 2, I Conselve, Italien (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Greencarrier Freight Services Sweden AB, P.O. Box 1037, S Göteborg, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Ilse Gaardahl, Ryttervænget 10, 6830 Nørre Nebel, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: No Fear International Limited, Greenville Court, Britwell Road, Burnham, Buckinghamshire SL1 8DF, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Partnere, Øster Allé 42, 6., 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BTR Industries Limited, BTR House, Carlisle Place, London SW1P 1BX, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Partnere, Øster Allé 42, 6., 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Greencarrier Freight Services Sweden AB, P.O. Box 1037, S Göteborg, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Ongame Network Ltd., Europort, Suite 711, Gibraltar (740/750) Fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab, Pilestræde 58, 1112 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Ideal Standard International BVBA, 1789 Chaussee de Wavre, 1160 Brussels, Belgien (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Albany International Corp. a corporation of the State of Delaware, 1373 Broadway, Albany, New York 12204, USA (740/750) Fuldmægtig: Albihns.Zacco AB, Box 5581, S Stockholm, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kangol Limited, Cleator, Cumbria, CA23 3DJ, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Partnere, Øster Allé 42, 6., 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Barry Callebaut AG, Westpark, Pfingstweidstrasse 60, CH-8005 Zurich, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Partnere, Øster Allé 42, 6., 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Barry Callebaut AG, Westpark, Pfingstweidstrasse 60, CH-8005 Zurich, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Partnere, Øster Allé 42, 6., 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Barry Callebaut AG, Westpark, Pfingstweidstrasse 60, CH-8005 Zurich, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Partnere, Øster Allé 42, 6., 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Barry Callebaut AG, Westpark, Pfingstweidstrasse 60, CH-8005 Zurich, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Partnere, Øster Allé 42, 6., 2100 København Ø, 626

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kangol Limited, Cleator, Cumbria, CA23 3DJ, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Partnere, Øster Allé 42, 6., 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: NOR-FEED ApS, Kanalholmen 2, 2650 Hvidovre, (740/750) Fuldmægtig: Holme Patent A/S, Vesterbrogade 20, 1620 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Provinor AS, Tverrvegen 37, N-6020 Ålesund, Norge 627

20 Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler til registreringer Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning, herunder begrænsning efter indsigelse eller efter deling (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 35: Detailhandelsvirksomhed med farver, farvestoffer, fernis, fortyndere til lak og maling, grundingsmidler, lakker, limfarver, olier, maling, bejdsemidler, hvidtekalk, terpentin, rustbeskyttelsesmidler, træimprægneringsmidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere og dekoratører, gipsblandinger, rensemidler, lim; gulv, loft- og vægbeklædning, herunder linoleum, stuk og tapet; materialer til brug for behandling, vedligeholdelse, beskyttelse og afdækning af gulve, vægge og lofter; pensler, malerruller, sprøjtepistoler til brug for påføring af maling, spraybeholdere; håndværktøj; dele og tilbehør til de nævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 29: Spiselige olier og fedtstoffer. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, kabler og tråd af metal (dog ikke til elektriske formål), klejnsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm, emballage af metal. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, herunder emballagepapir, etiketter, folier af regeneret cellulose til indpakning, servietter af papir, skilte af papir eller pap, æsker af papir eller pap, tryksager, fotografier, emballeringsmateriale af stivelse, folier af plastic udvidelig til emballering, plasticfolie til indpakning, plasticark (boblet) til emballering eller indpakning, poser af papir eller plastic til emballage, sække af papir eller plastic til emballage, stegeposer til brug i mikrobølgeovne, sølvpapir, viscosefolie til emballage, plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser). (Alle de forannævnte varer til brug i forbindelse med indpakning, opbevaring, transport, tilberedning, markedsføring og servering af fødevarer). (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør. Kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic, herunder bakker (ikke af metal), beholdere (ikke af metal) til oplagring og transport, brødkurve til bagerier, containere (ikke af metal), dekorationsgenstande af plastic til næringsmidler, emballagebeholdere af plastic, kasser af træ eller plastic, kasser (ikke af metal), kurve til indpakning, kurve (ikke af metal), kurvevarer, lukker (ikke af metal) til containere, propper (ikke af metal), sugerør, tønder (ikke af metal), udstillingsstativer, æsker af træ eller plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), herunder bakker med salt og peber eller eddike og olier etc. (ikke af ædle metaller), bakker til husholdningsformål af papir, bakker til husholdningsformål (ikke af ædle metaller), kølebeholdere (bærbare), opbevaringsbeholdere, varmeisolerende beholdere til drikke, beholdere til husholdningsformål (ikke af ædle metaller), bordservice (ikke af ædle metaller), bægre (ikke af ædle metaller), drikkebeholdere, drikkeglas, kagedåser, køleindretninger til madvarer, indeholdende varmeudvekslende væsker til husholdningsbrug, fade (ikke af ædle metaller), flasker, flaskeåbnere, handsker til husholdningsbrug, isolerende flasker, kabaretfade (ikke af ædle metaller), kaffeservice (ikke af ædle metaller), kopper og krus af pap eller plastic, kopper (ikke af ædle metaller), krukker og krukkelåg (ikke af ædle metaller), krus (ikke af ædle metaller), krydderisæt (glas og krukker), kurve til husholdningsbrug (ikke af ædle metaller), madkasser, forme til madlavning, papirfade, papirtallerkner, papkrus og kopper, plastic kopper og -krus, skåle, spande, spisepinde, tallerkner (ikke af ædle metaller), tandstikkere, tandstikholdere (ikke af ædle metaller), tandtråd, varmeisolerende beholdere til næringsmidler, æggebægre (ikke af ædle metaller), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 06: Metallurgiske produkter, nemlig støbegods, smedegods og pressegods, højtryksfittings og andre specielle rørfittings af metal, oplagringstanke af metal, bøsninger, herunder reduktionsbøsninger, skinneanlæg til gruber og dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser), højtryksbeholdere af metal (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 07: * (511) Klasse 08: Metalbearbejdningsværktøj og fræsere (håndværktøj), gevindskærehoveder og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser), borehoveder, ekspansionsdorne (håndværktøj). (511) Klasse 09: Målemaskiner, måleredskaber, elektriske installationsmaterialer, elektriske transformatorer, elektriske reaktorer, drosselspoler, elektriske strømafbrydere, elektriske kontakter, elektriske kontaktorer, elektriske igangsættere, hastighedsregulatorer til kommutatormotorer, elektriske strømfordelingsanlæg, automatiske regulatorer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 11: Installationer til luftcirkulation i minegange, højtryksdampinstallationer og filtre (ikke dele af maskiner eller motorer). (511) Klasse 12: Industrivogne, fjedre til køretøjer, køretøjer, herunder tipvogne og små minetransportvogne, lokomotiver, autobusser, specialvogne, trolleybusser, forbrændingsmotorer, derunder dieselmotorer, pumper, skibe, dele (ikke indeholdt i andre klasser) til skibsbygning. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 08: Sakse, neglefile, barbermaskiner. (511) Klasse 09: Briller. (511) Klasse 11: Sanitære, keramiske genstande, nemlig vaskekummer bideter, badekar; vandhaner til badeværelser, blandingsbatterier, ethåndsblandingsgreb til badeværelser, bruser- og badekarsarmaturer, badekummearmaturer. (511) Klasse 14: Smykker, ure, armbåndsure. (511) Klasse 18: Kufferter og rejsetasker, tasker, paraplyer og parasoller, læder og læder-imitationer samt varer fremstillet deraf. (511) Klasse 19: Kakler (ikke af metal). (511) Klasse 21: Små børster til personlig brug og til skønhedsformål (ikke indeholdt i andre klasser), varer af glas, porcelæn og keramik til brug i husholdningen og til brug i køkkener (ikke indeholdt i andre klasser), beholdere til brug i husholdningen og i køkkener (ikke fremstillet af ædle metaller eller pletteret hermed). (511) Klasse 24: Tekstilvarer, nemlig badehåndklæder, frottéhåndklæder, husholdningslinned (ikke beklædning), bordduge, sengetøj. (511) Klasse 25: Tekstilvarer, nemlig badekåber, beklædningsgenstande, nemlig beklædning til kvinder og mænd, herunder bælter, hovedbeklædningsgenstande og fodtøj. (511) Klasse 27: Tapeter. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 08: Knivsmedevarer, nemlig sakse, neglefile, barbermaskiner, håndværktøj. (511) Klasse 09: Briller. (511) Klasse 11: Keramiske sanitære installationer, nemlig vaskekummer, bidet'er, badekar, toiletter, armaturer til bad og køkken, apparater til belysning. (511) Klasse 14: Smykkegenstande, ure (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 16: Emballeringsmaterialer af papir og pap tryksager, især opskrifter. (511) Klasse 18: Rejse- og håndkufferter, tasker, paraplyer og parasoller. (511) Klasse 20: Møbler. (511) Klasse 21: Børster, pudderkvaster og pensler til kosmetiske formål (ikke indeholdt i andre klasser), glasvarer, porcelænsvarer, keramik og stentøj til husholdnings- og køkkenbrug, beholdere til husholdningsbrug (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed). (511) Klasse 24: Sengetæpper og bordduge (ikke af papir), tekstilvarer, nemlig gardiner, rullegardiner, husholdnings-, bord- og sengetekstiler, vægbeklædning af tekstilmaterialer. (511) Klasse 25: Hovedbeklædningsgenstande, fodtøj, (ingen af de forannævnte genstande er til sportsbrug). (511) Klasse 27: Tæpper, vægbeklædning (ikke tekstilvarer). (511) Klasse 30: Konfekturevarer, nemlig bolsjer, fyldte chokolader, chokolade- og marcipanvarer, bagerivarer. (511) Klasse 42: Design af beklædningsgenstande, lædervarer, smykker, ure samt industrielle artikler, kosmetisk forskning. 628

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 667 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 585 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1885 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1013 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 133. årgang. 2012-06-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 133. årgang. 2012-06-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 133. årgang. 2012-06-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1069 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2263 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2049 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1753 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 15. 123. årgang. 2002-04-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1575 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 128. årgang. 2007-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 128. årgang. 2007-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 128. årgang. 2007-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 425 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2010-03-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2010-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2010-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 335 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 131. årgang. 2010-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 131. årgang. 2010-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 131. årgang. 2010-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1939 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 999 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1637 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1603 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2397 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2573 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1157 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1053 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 24. 123. årgang. 2002-06-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2495 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 130. årgang. 2011-08-31 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 130. årgang. 2011-08-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 130. årgang. 2011-08-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 131. årgang. 2010-09-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 131. årgang. 2010-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 131. årgang. 2010-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1611 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 129. årgang. 2008-10-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 129. årgang. 2008-10-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 129. årgang. 2008-10-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2299 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 45. 122. årgang. 2001-11-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3717 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 124. årgang. 2003-10-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 124. årgang. 2003-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 124. årgang. 2003-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2683 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 129. årgang. 2008-03-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 129. årgang. 2008-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 129. årgang. 2008-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 679 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 133. årgang. 2012-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 133. årgang. 2012-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 133. årgang. 2012-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 132. årgang. 2011-02-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 132. årgang. 2011-02-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 132. årgang. 2011-02-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 315 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 129. årgang. 2008-08-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 129. årgang. 2008-08-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 129. årgang. 2008-08-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 781 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 40. 123. årgang. 2002-10-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3737 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3593 Afslåede eller tilbagetagne

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 26. 123. årgang. 2002-06-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2697 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

KLASSEFORTEGNELSE MED VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER VARER KLASSE 1

KLASSEFORTEGNELSE MED VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER VARER KLASSE 1 Nice-klassifikationen 10. udgave (2015) KLASSEFORTEGNELSE MED VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER VARER KLASSE 1 Kemikalier til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 132. årgang. 2011-05-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 132. årgang. 2011-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 132. årgang. 2011-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 749 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2219 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 124. årgang. 2003-10-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 124. årgang. 2003-10-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 124. årgang. 2003-10-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2735 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1269 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 129. årgang. 2008-04-23 Dansk Varemæretidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 129. årgang. 2008-04-23 Dansk Varemæretidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 129. årgang. 2008-04-23 Dansk Varemæretidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 867 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1283 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2053 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 10. 120. årgang. 1999-03-10 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 131. årgang. 2010-01-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 131. årgang. 2010-01-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 131. årgang. 2010-01-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2609 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1771 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 237 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 128. årgang. 2007-04-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 128. årgang. 2007-04-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 128. årgang. 2007-04-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 623 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 129. årgang. 2008-01-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 129. årgang. 2008-01-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 02. 129. årgang. 2008-01-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 41 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 36. 121. årgang. 2000-09-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2699 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 713 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 132. årgang. 2011-02-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 132. årgang. 2011-02-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 132. årgang. 2011-02-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 279 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 133. årgang. 2012-06-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 133. årgang. 2012-06-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 133. årgang. 2012-06-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1111 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1103 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 127. årgang. 2006-05-31 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 127. årgang. 2006-05-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 127. årgang. 2006-05-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1149 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 128. årgang. 2007-09-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 128. årgang. 2007-09-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 128. årgang. 2007-09-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1639 Afslåede eller

Læs mere