Repræsentantskabsmøde 2011 referat Sammen med referatet udsendes slides fra formandens mundtlige beretning, samt fra oplægsholdernes præsentationer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Repræsentantskabsmøde 2011 referat Sammen med referatet udsendes slides fra formandens mundtlige beretning, samt fra oplægsholdernes præsentationer."

Transkript

1 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 43, maj 2011 Lilleskolerne Ny Kongensgade København K Tlf Fax Repræsentantskabsmøde 2011 referat Sammen med referatet udsendes slides fra formandens mundtlige beretning, samt fra oplægsholdernes præsentationer. INDHOLD: Referat af Repræsentantskabsmøde, fredag den 29. april 2011 på Kobæk Strand Øverst: Søren Erhard Hansen i gang med den mundtlige beretning. Derunder: Paneldebat, fra venstre: Sven Berg (Dansk Erhverv), Pernille Vigsø Bagge (SF), Stefan Hermann (rektor, Metropol), Kurt Ernst (Privatskoleforeningen), Arne Pedersen (FSL), Marie Ludvigsen (Århus Friskole) og Jens Abildgaard- Jensen (Helsingør Lille Skole) Højre side: Gruppearbejde øverst bl.a. deltagere fra Undervisningsministerier, BUPL, Fordelingssekretariatet og Privatskoleforeningen. Herunder fra venstre: Male-workshop, Mette Böll (adfærdsbiolog), Lone Belling (ledelses- og organisationskonsulent) og Karen Humle (musiker- Violinconsult) side 1 af 5

2 Bestyrelses nr. 43 maj 2011 Ref erat af Repræsentantskabsmøde 29. april 2011, kl på Kobæk Strand Deltagere: Repræsentanter og deltagere fra: Albertslund Lille Skole, Amager Lille Skole, Bregninge Bjergsted Friskole, Byens Skole, Børnenes Friskole, Børneuniversitetet, Den Alternative Skole, Den Lille Skole, Den Lille Skole i København, Friskolen i Viborg, Friskolen Østerlars, Gribskov Skole, Hareskovens Lilleskole, Helsingør Lille Skole, Holbæk Lille Skole, Humlebæk Lille Skole, Hundige Lille Skole, Hørsholm Lille Skole, Køge Lille Skole, Lilleskolen i Odense, Norddjurs Friskole, Næstved Fri Skole, Randers Lille Skole, Roskilde Lille Skole, Ryparken Lille Skole, Rørvig Friskole, Sdr. Jernløse Lilleskole, Trekronergade Freinetskole, Ørestad Friskole, Århus Friskole. Herudover deltog Bestyrelsen: Calle Nørvig, Crilles Bagger, Gitte Baaring Hansen, Henrik Andersen, Lotte Kamp, Marie Ludvigsen, Sus Rudiengaard, Søren Erhard Hansen, Torben Berg. Lilleskolerne sekretariatet: Iben Lindemark, Jeanette E. Veggerby og Peter Højgaard Pedersen. Gæster fra: BUPL, Foreningen af Katolske Skoler, Fordelingssekretariatet, Foreningen af Kristne Friskoler, Frie Skolers Lærerforening, Frie Skole, Private Gymnasier og Undervisningsministeriet. Velkomst Søren Erhard Hansen, Lilleskolernes formand, bød velkommen til repræsentanterne, deltagerne fra skolerne samt gæsterne fra skoleforeningerne, faglige organisationer og Undervisningsministeriet. Søren Erhard Hansen foreslog, at Repræsentantskabet valgte Merete Thybring, skoleleder ved Friskolen Østerlars, til ordstyrer. 1. Valg af ordstyrer og referent Merete Thybring blev valgt som ordstyrer, og Peter Højgaard Pedersen blev valgt som referent. Ordstyreren konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet efter vedtægterne og henviste til den udsendte indkaldelse af 21. januar Beretning fra bestyrelse og udvalg Beretningen består af en skriftlig og en mundtlig del. Bestyrelsens skriftlige beretning er udsendt i Beretning 2011, s Den mundtlige beretning blev fremlagt af formanden, Søren Erhard Hansen. Slides fra den mundtlige beretning vil være tilgængelige på Ordstyreren satte beretningen til debat: Bjørn Godt-Hansen (Ørestad Friskole, bestyrelsesmedlem): Har to indvendinger i forhold til Charter 11 oplægget: Dels forekommer det at være i strid mod talen om friheden for den enkelte skole, fordi det ser ud til at handle meget om at skulle gøre nogle bestemte ting. Dernæst kan man side 2 af 5

3 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 43 maj vurderet ud fra indlæggene i publikationen frygte, at skolerne flytter sig fra at være skoler, der beskæftiger sig med undervisning til at blive omsorgsskoler. Søren E. Hansen: Det er selvfølgelig overvejelser vi har haft, så jeg er glad for at du bringer det op, for der skal jo være nogen, der spørger om det. Det er klart, at der må være en forpligtelse, ellers har chartret ikke et indhold og ellers vil det ikke have politisk legitimitet. Udover at det selvfølgelig er helt frit, om skolen vil tilslutte sig så er der faktisk et meget stort spillerum for den enkelte skole til at definere sig selv og som skole selv byde ind. Med hensyn til spørgsmålet om dannelse og undervisning, vil jeg sige, at det er blevet sværere at skelne, og jeg er overhovedet ikke bange for, at medlemsskolerne bliver omsorgsskoler det ligger meget fjernt. Chartret er et godt debatværktøj og det er en god politisk markering. Mette Lisberg (Ryparken Lille Skole, skoleleder): Kan godt forstå Bjørn Godt-Hansen, men deler slet ikke bekymringen. Ser det som et forsøg på at erobre den politiske dagsorden. Det er flot og spændende, det har skabt politiske kontakter, det er nyskabende. Som skoler og forening er vi er nødt til at prøve nyt, og Charter 11 er et godt forsøg. Morten Skou (Helsingør Lille Skole, bestyrelsesmedlem): Hvad har reaktionerne fra eksterne fx politikerne været? Er Chartret forpligtende nok? Søren E. Hansen: Politikernes reaktion, som vi har hørt, er positive mht. initiativet. Vi har også fået forskellige input til, hvordan det kan blive bedre. Nogle politikere har efterlyst, at det skolerne forpligter sig på kan dokumenteres og vises. Vi har oplevet en meget positiv respons på vores tilgang og på at vi vil tage diskussionerne. Det er interessant at vi hører, at politikerne gerne vil helt ud på skolerne og diskutere her bliver det interessant. Konsulenter og andre, som vi drøfter chartret med har sagt til os, at hvis det blot bliver overfladiske udtalelser og erklæringer på hjemmesider, så bliver det ikke til noget. Det skal betyde noget i praksis, og derfor skal lærerne med, derfor skal vi i gang med noget konkret også når det gælder fx efteruddannelse. Hvis det bare bliver noget, som velmenende bestyrelser skriver under på, så risikerer vi, at lærerne får rigtigt travlt og det er ikke meningen, skal ikke. Jonas Sprogø (Næstved Fri Skole, bestyrelsesformand): Hvad kan foreningen gøre for at hjælpe skolerne med at komme i gang og få dialog med forældre og lærere. Søren E. Hansen: Vi er forsigtige og vil udvikle over de kommende måneder. Jeg kan sige, at vi vil afholde et medlemsmøde 12. november, hvor vi tager Chartret op. Vi vil gerne ud på skolerne og vi vil gerne holde regionale møder. Hvis Chartret fører til, at man kan skærpe opmærksomheden ude på skolerne om disse spørgsmål, så er vi nået meget langt. Sus Rudiengaard (Køge Lille Skole, medlem af Lilleskolernes bestyrelse): Jeg havde da forventet en storm på skolerne. Ville skolerne opleve, at man nu fik mere kastet i hovedet, som man skulle forholde sig til og rapportere på? Men det sker øjensynligt ikke. Men det er også godt at kunne provokere lidt og sætte noget i gang. Pia Mygind (Hareskovens Lilleskole, bestyrelsesformand): Når vilde forsøg nævnes tidligere i dag så kunne man måske tænke på socialt ansvar og tænke på lærerne og kompetenceudvikling således at vi bliver dygtigere til at tage opgaven på os, ja, så lærerne bliver klædt på til at levere på det Chartret sætte op generelt og på egen skole. Vibeke Vangkilde (Friskolen i Viborg, bestyrelsesmedlem): Socialt ansvar består jo af to kæmpestore ord. Det ville være rart med nogle konkrete ord og begreber på den enkelte skole. På skolen vil vi gerne tage socialt ansvar, men vi har svært ved at overskue vilkår, rammer og muligheder. side 3 af 5

4 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 43 maj 2011 Frank Iversen (Roskilde Lille Skole): Kunne godt tænke mig at brede forældresamarbejdet ud. Hvis vi skal have et stærkt forældresamarbejdet op at stå, så skal man måske klæde både lærere og forældre bedre på til at løse det. Jeg har spurgt en lærer, om der ikke var et fag på seminariet i forældresamarbejde jo det var der da; det hed konflikthåndtering. Det holder jo ikke, så vi må selv overveje at gøre noget. Janne Gleerup (Trekronergade Freinetskole, bestyrelsesmedlem): Synes ikke vi skal være så defensive. Hvis vi kan operationalisere ideerne ud fra nogle konkrete mål så kommer vi langt. Det er vigtigt for at imødegå risikoen for, at det bliver en anden måde at lave top-down på; og det skal vi ikke have. Så vi skal vi ikke være bange for Charter-projektet eller for at gå i gang med det vi kan sagtens selv ude på skolerne samle ideer og sætte i gang. Søren Hansen: Til Vibeke Vangkilde: Det er jo svært at sige, hvad det vil sige at løfte et ansvar i Viborg. Men det er vigtigt, at man taler om det i Viborg for det er anderledes i Viborg end i Bagsværd for eksempel; derfor vigtigt at det er lokalt. Med hensyn til forældresamarbejdet: det har måske ikke så meget med socialt ansvar at gøre; men det har i høj grad at gøre med skolekulturen, og det kan godt være at der er behov for at gøre noget her det er en god ide, tak for det. Ordstyreren konstaterede, at der var ikke flere indlæg: Beretningen blev godkendt med akklamation. 3. Regnskab for 2010 forelægges til godkendelse Regnskabet er udsendt som bilag 1, og desuden gengivet i uddrag i Beretning 2011, side Peter Højgaard Pedersen gennemgik regnskabet. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 4. Budget for 2011 og 2012, samt forslag til kontingent for 2012 fremlægges til godkendelse Budget og forslag til kontingent for 2012 er udsendt som bilag 2 til dagsordnen. Peter Højgaard Pedersen præsenterede budgettet og forslaget om at kontingentet for 2012 fastsættes til uændret i forhold til indeværende år: Grundbeløb pr. skole kr. plus elevsats for de første 200 elever på 275 kr. pr. elev og 130 kr. for elever udover nr. 200 på skolen. Forslaget til kontingent for 2012 og budgetterne for 2011 og 2012 blev enstemmigt vedtaget. 5. Behandling af indkomne forslag Forslag fra bestyrelsen om ændringer af vedtægterne er udsendt som bilag 3 til dagsordnen. Forslaget, der angår valgperiodens længde for bestyrelsesmedlemmer, fremsættes for anden gang i år med henblik på endelig godkendelse og ikrafttræden. Gitte Baaring Hansen (Lilleskolernes bestyrelse) gennemgik og motiverede bestyrelsens forslag, herunder forslag til indfasning af de nye valgregler. Forslagets baggrund er diskussionen på Repræsentantskabsmødet i 2009, hvor bestyrelsen gav tilsagn om at fremsætte forslag til indfasning, der sikrer en løbende udskiftning af bestyrelsesmedlemmer og dermed fremme kontinuitet i bestyrelsen. Forslaget til vedtægtsændring samt forslag til indfasning blev enstemmig godkendt. side 4 af 5

5 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 43 maj Valg af bestyrelse og revisor a) Bestyrelsen Ordstyreren gennemgik valget mht. afgående medlemmer og opstillede kandidater. Marie Ludvigsen udtræder. Der skal vælges 1 bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter. Følgende blev stillet op: Ella Jørgensen (formand for bestyrelsen for Aalborg Friskole), Lis Jensen (bestyrelsesmedlem, Holbæk Lille Skole), Bent Bonde Pedersen (bestyrelsesmedlem, Humlebæk Lille Skole) nyopstillede, mens Torben Berg (skoleleder ved Roskilde Lille Skole) og Crilles Bacher (formand for bestyrelsen for Børneuniversitetet) genopstiller. Kandidaterne præsenterede sig og tilkendegav, hvorvidt de ønsker valg til bestyrelsen eller til en suppleantpost. Herefter gennemførtes valget ved skriftlig afstemning. Som bestyrelsesmedlemmer valgtes: Ella Jørgensen. (Kampvalg mellem Ella Jørgensen, 16 stemmer, og Crilles Bacher, 10 stemmer). Som suppleanter valgtes: Torben Berg og Crilles Bacher. (Kampvalg mellem Torben Berg, 13 stemmer, Crilles Bacher, 21 stemmer, Lis Jensen, 11 stemmer, Bent Bonde Pedersen, 3 stemmer). Søren Erhard Hansen takkede Marie Ludvigsen for samarbejdet og for indsatsen i arbejdet i Lilleskolernes bestyrelse. b) Revisor Deloitte ved Annemarie Angel blev genvalgt. 7. Eventuelt Ole Pedersen, (rektor for Den Frie Lærerskole), bragte en hilsen fra Den Frie Lærerskole og fortalte om Lærerskolens uddannelser. Trine Nielsen (Albertslund): Anbefaler at Repræsentantskabsmødet placeres om lørdagen for at styrke forældredeltagelsen. Ordstyreren takkede for god ro og orden og et godt møde og overlod ordet til formanden. Søren Erhard Hansen takkede for et godt repræsentantskabsmøde. Østerlars, den 6. maj 2011 Merete Thybring ordstyrer side 5 af 5

ÅRSSKRIFT 2014 LILLESKOLERNE EN SAMMENSLUTNING AF FRIE GRUNDSKOLER

ÅRSSKRIFT 2014 LILLESKOLERNE EN SAMMENSLUTNING AF FRIE GRUNDSKOLER ÅRSSKRIFT 2014 LILLESKOLERNE EN SAMMENSLUTNING AF FRIE GRUNDSKOLER Udgivet af Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Ny Kongensgade 10, 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 www.lilleskolerne.dk

Læs mere

Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber

Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 40 8. marts 2011 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber

Læs mere

en sammenslutning af frie grundskoler Årsskrift 2013 Beretning 2013 Lilleskolen 20-13: Fortællinger om skoleforældre

en sammenslutning af frie grundskoler Årsskrift 2013 Beretning 2013 Lilleskolen 20-13: Fortællinger om skoleforældre en sammenslutning af frie grundskoler Årsskrift 2013 Beretning 2013 Lilleskolen 20-13: Fortællinger om skoleforældre Indhold 1. del Beretning 2013 2. del lilleskolen 20-13 Fortællinger om skoleforældre

Læs mere

Ambitioner uden vision

Ambitioner uden vision Bestyrelses posten Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 35 6. oktober 2010 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 peter@lilleskolerne.dk

Læs mere

i skolens samlende fællesskab og en væsentlig ressource i forhold til at realisere alle elevers udbytte af skolegangen. Skolen forpligter sig til:

i skolens samlende fællesskab og en væsentlig ressource i forhold til at realisere alle elevers udbytte af skolegangen. Skolen forpligter sig til: Charter 11 Lilleskolernes Charter: Skolen er for børn Tiltrådt den / - 2011 af... skole Skolen er enig i: At skolen er for alle forældre, der kan tilslutte sig dens værdier og grundlag. At skolen er for

Læs mere

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Referat fra ordinær generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Dagsorden:

Læs mere

Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005

Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005 Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005 Dagsorden 1. Mødets åbning og valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Forslag til OK-krav

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00 Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i Den selvejende institution Roskilde Lille Skole 16. marts 2015 kl. 19.00 Bestyrelsens formand Thomas Ryhl bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde LO Randers den 08. april 2015

Referat fra repræsentantskabsmøde LO Randers den 08. april 2015 Referat fra repræsentantskabsmøde LO Randers den 08. april 2015 Velkomst og sang ved Inge-Lise Christensen, konstitueret formand LO Randers 1. Godkendelse af forretningsorden Forretningsordenen godkendt.

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Formanden bød velkommen. En særlig velkomst til gæsterne fra Sydslesvig. Fanen

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Mads Haastrup Nicolaj Bergerud Boye Frederiksen. Carsten Olsen. Henrik Petersen Christina Cassone

Mads Haastrup Nicolaj Bergerud Boye Frederiksen. Carsten Olsen. Henrik Petersen Christina Cassone Til SVBK s klubber, bestyrelse, udvalg og revisorer DVBF og øvrige kredse Idrættens Hus, 20. maj 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 29. april 2015 kl. 19.00 Frihedens Idrætscenter Deltagere Deltagere med stemmeret

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Torsdag 7. marts 2013 kl. 17.00 hos 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere