1) Valg af dirigent. Jens Søndergaard er valgt Dirigenten bemærker at der er indkaldt til generalforsamling i henhold til vedtægterne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1) Valg af dirigent. Jens Søndergaard er valgt Dirigenten bemærker at der er indkaldt til generalforsamling i henhold til vedtægterne."

Transkript

1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RSOK tirsdag den 20. januar 2014 på kulturstationen kl Klubben serverer kaffe, te, øl, vand og brød. Referat: Michael Niss Dirigent: Jens Søndergaard Dagsorden iht. vedtægterne: 1) Valg af dirigent. Jens Søndergaard er valgt Dirigenten bemærker at der er indkaldt til generalforsamling i henhold til vedtægterne. 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Ved formanden Ole Jensen. Hvis vi i 2013 satte fuld fart på igen, så blev 2014 året hvor ekspressen buldrede videre derudad. Igen er de mange resultater så overvældende at det næsten ikke er til at tro, men tallene taler til os! Klubbens første Danske Mesterskab blev vundet af Ansa i MTBO orientering i klassen dame 60. Desuden fik vi 2 mestre på NJ langbane, nemlig Anne Rye i D21 og Mads Holbæk i H17 og i ungdomsklassen blev Mathilde Andersen Otte nordjysk mester på dagbane i sin klasse D12. En medlemstilvækst på 15% fra 82 til 95, og en netto tilgang på 28 aktive. Den sammenhæng vender vi tilbage til. Vi har gennemført begynder kursus for 15 medlemmer og Voksen 1 kursus for 22 medlemmer. Super økonomisk resultat af Reb2Dages på over ,00 kr. Takket være jer der er her i dag og et par store sponsorer. Find vej i Rold Skov... mindst 80 gæstede os i Vedstedskovhus. Tømmermandsløb den 1. januar På pladsen omkring "Klænghuset" tæt op af selve skovridergården afholdt vi sidste år endnu et af de bedst næsten 100 deltagere. Vi fik da også lige et besøg af Skovrider Bent Egede Andersen. Efter løbet fik alle deltagere udleveret det lille historiehæfte "15 års Tømmermænd". Træningsløb, nærmest året rundt, i alt 32. Træningsløb eller lørdags motion er helt sikkert klubbens kerne ydelse. Til vores træningsløb har der i gennemsnit været 35 løbere, i alt ca løbere og ryttere.(960 i 2013). Tak til de mange banelæggere og hjælpere, der her har udgjort rygraden i klubbens mange fod-otræningsløb og MTBO-træningsløb. En særlig tak til Jonna for at styre udleveringen af kortfiler og til Otto der trofast uge efter uge har printet løbs kort og instruerer og giver råd til flere nyere banelæggere i brug af banelægger programmet Condes, som nu er version 9. Klubbetalt startafgift I 2014 har alle starter inden for Nordjysk Kreds været klubbetalt, i alt 86 (60) starter. Det har 28 (20) medlemmer benyttet sig af. I alt har vi brugt kr (2013: kroner).

2 Find vej i Rold Skov den 5. april. Igen i år havde bestyrelsen valgt at deltage i forbundets "Find vej dag" og det endnu en gang med stor succes. Den landsdækkende kampagne var meget synlig og fik sit lokale tilsnit ved at en del materialer blev tilrette med vores navn og skov. På dagen fik vi besøg af omkring 80 som gerne ville fortsætte på et antal løbs dage indtil 1. juli. De fleste "sivede" dog igen, men vi fik 4 meget vedholdende og aktive der nu er medlemmer. Stor tak til Henrik der styrede dagen sammen med Gitte og Arne. Det var helt klart familiernes dag og vi var heller ikke uheldige med vejret. Stævnet NJ lang, St. Bededag den 16. maj. Vores klub var arrangør i Nørreskov med start fra tjenestejorden i Skørpinglund. Otto var banelægger der fik ros og Michael stod for tidtagningen, stor opgave flot og fejlfrit klaret. Flere andre havde deres debut, Minna som stævneleder men også med dobbelt job som starter, begge dele til UG. Og så fik vi 2 mestre Anne Rye og Mads Holbæk. Stafet, Kristi Himmelfartsdag den 29. maj. Nordjyllands Skovkarleklubs traditionelle Nordjyske stafet, blev i år afviklet i Hobro Østerskov med Mariager Fjord som arrangør. Vi havde 2 hold med. 31. maj i Tversted. I år var det Lisbeth og Jesper der havde inviteret på tur i Tversted. Morgenkaffen nød vi på bænkene ved Tversted Søernes P. plads. Herfra gik turen ud til stranden imod nord til Kandestederne hvor vi spiste medbragte madpakker i en klitgryde. På turen kiggede vi også på en meget sjælden mølletype: Stokmølle. Eftermiddagskaffen blev indtaget på terrassen til Lisbeth og Jespers sommerhus. Tak til Lisbeth og Jesper for en fin dag og godt vejr havde i jo også sørget for. Det traditionsrige Sankt Hans bål. Jane Håkansson havde indbudt til Sankt Hans bål. Der var grill-hygge. Sankt Hans bålet blev tændt og midsommervisen sunget. Tak til Jane for en hyggelig aften, vi er mange der er glade for at du fortsat vil invitere os. Læsø 3 - dages den og 18. juli. En lille klubtur, der nemt kan blive større med ophold på Læsø Camping. Helge, Arne M. og Ole stillede op i de sprit nye klubdragter, det hjalp dog ikke på resultaterne. Om aftenen var der stor fælles grill på campingpladsen med en festlig overrækkelse af præmier. Arne og Ole havde udfordret sig selv ved at leje cykler, det sved til sidst da de skulle nå færgen. Klubmesterskab den 23. august Mestrene fra 2013, Jane og Heins afviklede mesterskabet i Rebild Bakker - Vælderskov, med start ved Stendalens P. plads. Heins havde udtænkt et pointløb, som uanset forkundskaber og alder skulle kunne give alle deltagere en lige mulighed for at vinde klub mesterskabet. Klubmestrene 2014 blev hyldet og Gjøltroldene overrakt. Klubmester Junior: Ida og Gertrud. Klubmester Damer: Anne Rye. Klubmester Herrer: Carsten Clemmensen. Ved dette klubmesterskab havde bestyrelsen satset på et hyggeligt samvær efter løbet, med grill pølser m.m., ikke mindst Jens øl smagning vakte begejstring. Og vi syntes det lykkedes. Rebild 2 Dages den 20. og 21. september. Vores store årlige stævne med det nye navn Rebild2Dages, der nærmest er et 2½ dages stævne, da der blev koblet et aften MTBO løb på, kørt i Hobro Østerskov. Stævnet blev deltagermæssigt det største klubben har gennemført med over 800 deltagere. I alt 5 starter, foruden det traditionelle klassiske B-løb om søndagen, hvor Michael var banelæger, blev der om lørdagen Henrik Houmøller var banelægger for. Dertil kom så ikke

3 mindre 3 MTBO løb, fredag, lørdag og søndag. Emit tidtagningen blev styret af Lars-Ole med Hanne som hjælper. Michael sørgede for opdateringen af løbets hjemmeside. Stævnet sluttende med en vellykket spisning på Kulturstationen i en rigtig god stemning. Et super stævne med to vel gennemførte O-løb og tre MTBO løb, og med et super overskud lige ned i klubkassen. Især Mountain Bike rytterne er glade for stævnet, ikke mindst fordi de er en del af et større stævne og nu var kommet med ind i "varmen". Tak til styregruppen og alle hjælpere for en god indsats, vi ses igen den 5. og 6. september Natløb + 1 De 3 traditionelle natløb i Nordjylland havde i år nærmest rekord deltagelse fra vores klub med 16 starter (2013: 12 starter). Medlemsmøde om planer og visioner! Efter et godt medlemsmøde den 22. oktober med mange fantastiske indspark og gode ideer gennemgik bestyrelsen referat, tanker og gule sedler. Vi forsøgte derved at sammenkoge de punkter som havde mest tilslutning og vurdere hvad der er vigtigst for klubbens fremtidige udvikling. Hovedkonklusionerne på de forskellige emner kan findes i O-brevet nr. 8, december 2014 hvor en side blev viet til en gennemgang af disse. Nordjysk Mesterskab Dag i Nystrup Plantage 19. oktober NJ Dag havde vi gjort til en klub tur, 10 løbere til start, klubteltet og beach banner var rejst, det er nu dejligt at kunne samles i teltet. Og så fik vi jo en Nordjysk mester i Mathilde D12, endnu engang tillykke til Mathilde. Efterårsstafet den 2. november Mariager Fjord OK afh så sydligt som i Hjermind Skov ved Langå. To hold fra RSOK deltog vi kunne dog ikke leve op til sidste års vinderhold. Sæsonafslutning den 6. december Blev igen en velbesøgt tur med 42 deltagere i området over Thingbæk Kalkmine og Regan Vest, "Danmarks Dybeste Hemmelighed". De traditionelle skjulte spiselige sager blev fundet i skovbunden og senere blev der serveret gløgg hos Hanne og Mads. Dagen sluttede med lidt julehygge, snak, tøj prøvning og lidt spiseligt i Naturskolen. Tak til alle hjælpere og Niels Moes for lån af lokalerne. Medlemstallet Ved udgangen af 2014 var vi 95 aktive, det højeste antal i klubbens historie. Dertil har vi 1 friløber og 5 passive. I 2014 var vi 95 aktive, 1 friløber og 5 passive medlemmer. I 2013 var vi 82 aktive, 3 friløbere og 5 passive medlemmer. I 2012 var vi 55 aktive, 5 friløbere og 5 passive medlemmer. I 2011 var vi 47 aktive, 3 friløbere og 5 passive medlemmer. I 2010 var vi 35 aktive, 2 friløbere og 5 passive medlemmer. Hjemmesiden Så lykkedes det, efter sejt arbejde af Michael har vi nufået en ny hjemmeside. Siden vil den næste tid være under løbende udvikling, idet der vil ske yderligere opdateringer og tilføjelser efterhånden som de bliver lavet. Feedback i form af fejlrapporter, gode ideer, ris og ros er velkommen på Tak - Tak til alle medlemmer, som engageret, og med godt humør påtager sig de mangeartede opgaver der er i

4 forbindelse med klubbens aktiviteter. - Tak til de udvalg vi har til at hjælpe bestyrelsen, en særlig stor tak til Mette med sit en-mands økonomi udvalg. - Jeg vil også lige sige tak til min bestyrelse for et engageret arbejde. 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år. Ved kasserer Jesper Carl/Økonomiudvalg Mette Håkansson. Årets resultat lyder på kr Der er beviliget kr fra Rebild Kommune til bla. DM i 2017, der følger ca. kr næste år. Det foreslås at flytte tømmermandsløb til note 4b næste år. Bevillingen på kr er ikke i det fulde øremærket til DM i 2017, kun ca. en 1/3 er øremærket. Derfor kan der de to følgende år godt føres en del af dette beløb til indtægt for klubben. Kommentar om hvorvidt print under punkt6 burde være en del af printerfarve i punkt 2. Dette er sådan pga. ekstraordinært indkøb til korttegning. Generalforsamlingen godkender regnskabet. 4) Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2015, så det årlige kontingent fastsættes til: børn op til 7år kr. 10; 8 20 år kr. 200; Voksne kr. 400; passive kr Spørgsmål om hvorvidt bestyrelsen fastlægger driftsbudget for klubben. Henrik svarer på bestyrelsens vegne at det burde der sikkert, men det har bestyrelsen valgt ikke at gøre pga. mange andre aktiviteter. Der er blevet holdt løbende øje med det på bestyrelsesmøderne Kommentar om at der kan søges tilskud til ungdomsarbejdes. Der vedtages at fortsætte med uændret kontingent. 5) Behandling af indkomne forslag. Forslag bedes indsendt skriftligt eller mailet til bestyrelsen(formanden), senest 8 dage før generalforsamlingen. Der er ingen indkomne forslag. (Forslag på generalforsamlingen om at holde 5 min pause og få nogle øl/vand på bordet ) 6) Valg af medlemmer til bestyrelsen. Ole Jensen, formand, blev valgt i 2014, er ikke på valg. Jesper Carl, kasserer og kalender, blev valgt i 2014, fratræder uden for tur. Heins Rye Madsen, aktiviteter og åbne, løb blev valgt for 2 år i 2013, ønsker ikke genvalg. Michael Niss, webmaster, blev valgt for 2 år i 2013, er villig til genvalg. Henrik Houmøller, næstformand, find vej og faste poster blev valgt for 2 år i 2013, er villig til genvalg. Bestyrelsen har 2 kandidater til de 2 ledige poster, som er Hanne Veggerby og Minna Hald, generalforsamlingen godkender disse. Henrik og Michael er genvalgt. Henrik Houmøller anmoder om at være den person som er valgt for 1 år idet Jesper fratræder uden for tur. 7) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. I 2014 blev Arne Mortensen valgt som første suppleant og Anne Rye Madsen som anden suppleant. Arne Mortensen fortsætter gerne som anden suppleant, godkendt. Heins indtræder som anden suppleant. 8) Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. Nuværende revisorer: Jette Jensen og Otto Møller. Nuværende Suppleant Peter Henneby.

5

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

KompasPosten. Nr. 1 januar 2015. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F

KompasPosten. Nr. 1 januar 2015. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F KompasPosten Nr. 1 januar 2015 Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F Formand Jens Jørgen Jensen jjjensen@dadlnet.dk 97 12 42 14 Næstformand Bjørn Hansen Voulund@c.dk 97 15 15 55 Økonomiudvalg

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Torsdag den 25. oktober 2012 Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

O-brevet nr. 10 April 2015

O-brevet nr. 10 April 2015 Det spirer og pibler frem i skovbunden og om få dage står bøgetræerne med lysegrønne blade. Det er suverænt en af de smukkeste årstider i skoven. Og smukt så det også ud, med alle de lysegrønne klubjakker,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015.

Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015. 1 Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015. Onsdag den 4. februar 2015 kl. 20:00 i Hallens mødelokale. Referat: 1: Valg af dirigent. Erik vangsted blev valgt og han konstaterede, at LIUF NYT ikke udkommer

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub 43. årgang. nr. 218. januar 2014 Så ti dog stille synes Jakob at sige til de urolige løbere på kort bane til Nytårsløbet Side 1 af 31 Formand Lars Sørensen Galgehøj

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub

Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub Onsdag d. 25. februar 2015 kl. 18:30 Varde Cykelklub s lokaler på Håndværkervej 10A, 6800 Varde. DAGDORDEN 1. Valg af dirigent. Dirigent Johan Brøndsted

Læs mere

Efter vinterens træning er vi klar til at tage hul på en ny sæson med gode oplevelser

Efter vinterens træning er vi klar til at tage hul på en ny sæson med gode oplevelser Efter vinterens træning er vi klar til at tage hul på en ny sæson med gode oplevelser Nr. 609 - Februar 2005 Orienteringsklubben Pan Klubhus Postgiro Hjemmeside Kontingent 2003 Sekretariat (indmelding)

Læs mere

Klub-nyt. Herlufsholm Orienteringsklub. Herlufsholm Orienteringsklub bliver i 3. Division. Her ses en del af de glade løbere efter dagens dyst.

Klub-nyt. Herlufsholm Orienteringsklub. Herlufsholm Orienteringsklub bliver i 3. Division. Her ses en del af de glade løbere efter dagens dyst. Klub-nyt Herlufsholm Orienteringsklub Herlufsholm Orienteringsklub bliver i 3. Division. Her ses en del af de glade løbere efter dagens dyst. november Nr.6/2007 Klubbens Bestyrelse Valgt på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Forår 2011. Generalforsamling 2 Stander hejsning 7 Hygge & vinaften 7

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Forår 2011. Generalforsamling 2 Stander hejsning 7 Hygge & vinaften 7 Roskilde Fjords Kajakklub Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde Forår 2011 Generalforsamling 2 Stander hejsning 7 Hygge & vinaften 7 2 Generalforsamlingen den 10. marts 2011 Der var mødt

Læs mere

Nr. 2, april 2014. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund

Nr. 2, april 2014. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund Nr. 2, april 2014 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund "" Medlemsblad for Helsingør Ski & Orienteringsklub www.hsok.dk

Læs mere

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012 Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012 1 Side: I dette nummer: 3 Formanden har ordet 4 Nekrolog for Erland Vornøe 4 Aktivitetskalender og Standernedhaling 6 Hærværk 7 April Stævne for

Læs mere

KompasPosten. Nr. 2 Februar 2011. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F

KompasPosten. Nr. 2 Februar 2011. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F KompasPosten Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F Formand Jens Jørgen Jensen jjjensen@dadlnet.dk 97 12 42 14 Gudenåvej 172, 7400 Herning Næstformand Bjørn Hansen Voulund@c.dk 97 15

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per Reinholdt

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: TOR 26 FEB 2015 kl.1900 Klubhuset Højvangen 23 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

HUNDENYT 34. ÅRGANG NR 1. 2014

HUNDENYT 34. ÅRGANG NR 1. 2014 HUNDENYT 34. ÅRGANG NR 1. 2014 Find os på facebook: DcH-Aabenraa DcH Aabenraa Vi træner ikke hunde Vi træner hundenes mennesker! Danmarks civile hundeførerforening, Aabenraa afdeling 1 Adresseændring:

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 28. 10. årgang januar 2012. Et nyt år og foreningens jubilæumsår... af Helle Christiansen

Nyhedsbrev. Nr. 28. 10. årgang januar 2012. Et nyt år og foreningens jubilæumsår... af Helle Christiansen Nyhedsbrev Nr. 28. 10. årgang januar 2012 Foto: Helle Christiansen Et nyt år og foreningens jubilæumsår... af Helle Christiansen Så har vi taget hul på foreningens 10. år. Foreningen holdt stiftende generalforsamling

Læs mere